Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012."

Transkript

1 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 12. APRIL 2012 Kl i møterom 6. etg., Forskerforbundets lokaler i Tollbugata 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby Ove Kvammen Kåre-Olav Stensløkken Tom Roar Eikebrokk Annelise Brox Larsen Stig Ove Hjelmevoll Sekretariatet: Sigrid Lem Frank O. Anthun Bjørn T. Berg Ann Turid Opstad Eirik Rikardsen Elisabeth Tindeland Aina Nilsen Arvid Ellingsen Birgitte Olafsen Unn Rognmo Sak 39/12 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars Det kom én merknad til sak 33/12. Referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 godkjennes. Sak 40/12 Dimensjonering av doktorgradsutdanning Vedlagt følger notat med presentasjon og drøfting av rapporten Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høyskolerådet.

2 Som et ledd i et krafttak for kunnskap bør det etableres en opptrappingsplan for stipendiatstillinger som tar sikte på å dekke antatt erstatnings- og vekstbehov for forskerutdannede både innenfor og utenfor FoU-systemet. Det er en forutsetning at stipendiatstillingene fullfinansieres og at det blir flere faste førsteamanuenser og professorer slik at opptrappingen kan gjennomføres på en faglig god måte. Det etableres veiledende forholdstall mellom antall stipendiater og fast ansatte i professor- og førstestillinger på institusjonene. Det iverksettes tiltak for å sikre at flere av doktorgradsstudentene enn i dag fullfører. Det primære formålet med forskerutdanningen skal fortsatt være forskerkompetanse. Forbundet går mot forslaget om å øke antallet postdoktorer i takt med antall stipendiater, men slutter seg til utvalgets øvrige forslag i kapittel 6.6. Sak 41/12 En PhD-grad for fremtidens behov. Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Vedlagt følger notat med presentasjon og drøfting av en innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av UHR som har vurdert hvordan dagens PhD-ordning kan ivareta kunnskaps-, kompetanse- og utviklingsbehov i både forskningssektoren og samfunnet forøvrig. Forskerforbundet støtter arbeidsgruppens anbefalinger. Sak 42/12 Lønnspolitisk strategi (LPS) Vedlagt følger notat med vedlegg angående det videre arbeidet med lønnspolitisk strategi. Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med lønnspolitisk strategi i tråd med diskusjonene i møtet. Sak 43/12 Rekrutteringsplan Vedlagt følger notat med rekrutteringsplan for Forskerforbundet, notat med innspill og elementer til lokal rekrutteringsstrategi til alle lokallag og notat med forslag til rekrutteringsstrategi fra universitetenes sektorseminar. Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med rekrutteringsplanen og tiltakene i tråd med diskusjonene i møtet

3 Sak 44/12 Tariff 2012 Notat med forslag til Forskerforbundets krav vedrørende tariffoppgjøret i staten for 2012 ettersendes. Forskerforbundets krav til hovedoppgjøret i staten i 2012 vedtas, med de endringer som fremkom i styremøtet. Sak 45/12 Evaluering av møtet i Landsrådet Vedlagt følger program fra Landsrådet Hovedstyret ber sekretariatet følge opp evalueringen i forberedelsene til neste møte i Landsrådet. Sak 46/12 Videre arbeid med midlertidighet og tid til FoU (diskusjonssak) Vedlagt følger notat som grunnlag for styrets drøfting. Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med midlertidighet og tid til FoU i tråd med diskusjonene i møtet. Sak 47/12 Foreløpig regnskap (per ) Vedlagt følger foreløpig regnskap per med kommentarer samt avkastningsrapport for februar Hovedstyret tar foreløpig regnskap per og avkastningsrapport for februar 2012 til etterretning. Sak 48/12 Program og opplegg for styretur i juni Vedlagt følger foreløpig program for styretur til Paris juni Detaljert program legges frem i møtet. Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med programmet for styreturen. Sak 49/12 Retningslinjer om ansettelse (justering) (jfr. sak 16/12 og 33/12) Det vises til notat til møtet 33/12 om endringer i retningslinjer for ansettelse i sekretariatet. Vedlagt følger notat om praksis ved innhenting av vikarer i sekretariatet

4 Hovedstyret tar redegjørelsen om rutiner ved tilsetting av vikarer i sekretariatet til etterretning. Hovedstyret slutter seg til forslaget til retningslinjer for ansettelse med de endringer som fremkom i møtet. Sak 50/12 Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode a) Medlemsutvikling per (vedlagt) og (ettersendes) b) Personalsituasjonen (muntlig orientering) c) Møtevirksomhet - fagforeningene (muntlig orientering) d) Presseomtale i perioden januar 2012 oppsummering (vedlagt) e) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering) f) Arbeidsutvalget (AU) referat fra møte (vedlagt) g) Saksbehandlingsplan frem til representantskapsmøte 2012 (notat) h) Faktaark 1/2012: Studiepoeng på marginalen (notat) i) Høringssvar til NOU 2011:18 Struktur for likestilling (notat) j) Omdømmeundersøkelsen (muntlig orientering) k) Prosjekt elektronisk dokumentbehandlingssystem (notat) Sak 51/12 Eventuelt Sak 52/12 Referatsaker Dato (fra-til) Møte/seminar etc. Hvem : Møte med HiOA, AFI og NOVA Eirik Rikardsen Møte i Unio-utvalg som vurderer evt advokatforsikring Grunnopplæring trinn I Elisabeth Tindeland, Eirik Rikardsen, Kjetil Mørk, Hildur Nilssen og Mariann Helen Olsen Kurs for medlemmer i Oljedirektoratet Tanya Nymo Møte Agendum Arvid Ellingsen, Elisabeth Tindeland og Unn Rognmo NFR-konferanse Humanioras plass og plikt Elin H Rekdal Møte med lokallaget ved UiO Bjørn Jensen og Aina Nilsen Unios frokostmøte "Kunnskapens pris" Bjarne Hodne og Randi Halveg Iversby

5 Møte med Hanne Platou, Hotel Bristol Gerd Sandvik og Elisabeth Tindeland Innlegg på Trinn 1, Losby Gods Bjarne Hodne Opplæring KBU-Stat Eirik Rikardsen Kurs praktisk lokallagsarbeid Flere fra avdeling for organisasjon og økonomi Seminar om karriereplanlegging, UiO Jon Iddeng Forhandlingsutvalg Spekter Tanya Nymo Inntektspolitisk konferanse Unio Tanya Nymo, Kjetil Mørk, Frank O. Anthun, Bjarne Mollestad, Sigrid Lem og Eirik Rikardsen Unio Stat Sigrid Lem, Bjarne Rikardsen Møte med Ergo Group Inger Marie Højfeldt og Aina Nilsen Årsmøte Forskerforbundet ved OUS Frokostseminar Unio Mariann Helen Olsen, Tanya Nymo og Eirik Rikardsen SIUs internasjonaliseringskonferanse Unn Rognmo Møte med Fokus bank Aina Nilsen Unio møte i ledergruppa Bjarne Hodne Kurs i Hovedavtalen. Høyskolen i Volda Tanya Nymo Forhandlinger KD Eirik Rikardsen Unio styremøte Bjarne Hodne Oppstartsmøte forprosjekt nye nettsider - Epinova/Netlife Research Prosjektgruppe fra sekretariatet OU-kurs Arkivverket Tanya Nymo Møte arbeidsgruppe Unio Verdien av medlemskap Elisabeth Tindeland

6 Unio Stat Sigrid Lem, Bjarne Rikardsen Opplæring Agendum for Hovedstyret og sekretariatet Flere fra Hovedstyret og sekretariatet FAP-seminar Mastemyr Frank Anthun, Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen Møte med Grieg Investor Aina Nilsen Møte AU Bjarne Hodne, Jan Hongslo og Sigrid Lem KBU Oslo kommune Tanya Nymo Unio Forhandlingsutvalg Oslo kommune Tanya Nymo Møte med MAARK Jon Iddeng Unio Forhandlingsutvalg Virke Kjetil Mørk Unio Forhandlingsutvalg Spekter Tanya Nymo Møte i Landsrådet Hovedstyret og flere fra sekretariatet Møte LMD Bjørn T. Berg og Eirik Rikardsen Unio Stat Sigrid Lem, Bjarne Hodne og Eirik Rikardsen Kampanjelansering Bergen Frank Anthun og Bjarne Hodne Maark-seminar Oslo Hildur Nilssen og FBF Tariffoppgjøret 2012 Kjetil Mørk Unio Stat Sigrid Lem, Bjarne Rikardsen Unio KBU Oslo kommune Tanya Nymo Unio forhandlingsutvalg Oslo kommune Tanya Nymo

7 Kampanjelansering Oslo Jan Hongslo, Randi Halveg Iversby, Kåre-Olav Stensløkken, Marit Eriksen, Sigrid Lem og flere fra sekretariatet Møte i Unio-utvalg som vurderer evt advokatforsikring Unio - møte i ledergruppa Bjarne Hodne Oppstartsworkshop forprosjekt nye nettsider Epinova/Netlife Research Prosjektgruppe fra sekretariatet Unio Forhandlingsutvalg Spekter Tanya Nymo Kampanjelansering Trondheim Jan Hongslo, Kristin Dæhli og Bjørn T. Berg Kampanjelansering Tromsø Jan Hongslo, Annelise Brox Larsen, Stig Ove Hjelmevoll og Joar Flynn Jensen Innlegg på FFLs årsmøte Bjarne Hodne og Sigrid Lem Innspillskonferanse Forskningsmeldingen 2013 Bjarne Hodne og Elin H Rekdal Kurs Budsjettpåvirkning for tillitsvalgte i stat Tanya Nymo Unio - Forhandlingsutvalg KS Kjetil Mørk Frokostseminar om intellektuell trakassering, UiO Jon Iddeng Oppstart forhandlinger KS Kjetil Mørk Unio Stat Sigrid Lem, Bjarne Rikardsen Møte HiOA, AFI og NOVA Eirik Rikardsen Unio møte i ledergruppa Bjarne Hodne Opplæring KBU-Oslo Eirik Rikardsen Unio KU-S Spekter Tanya Nymo Møte i Abelia/Forskerforbundets fondsstyre Elisabeth Tindeland

8 Møte i Unio-utvalg som vurderer evt advokatforsikring Møte med ledelsen i LO og NTL Bjarne Hodne Unio Stat Sigrid Lem, Bjarne Rikardsen Møte med BAFO Sigrid Lem og Joar Flynn Jensen Møte med rektor ved UiO Bjarne Hodne Møte Compendia Birgitte Olafsen og Unn Rognmo Unio Forhandlingsutvalg Oslo kommune Tanya Nymo

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. oktober 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. des. 2011, kl. 10.00 16.00 i Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 kl. 10.00 til 16.00 Møterom 6. et., Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 123/12

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Liv Berit Augestad Stig Ove

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 25. oktober 2007 kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte med de fagpolitiske foreningene kl. 16.00 18.00, samme sted Felles middag

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. september 2014 kl. 10.00 16.00 Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo Middag på Tabibito, Stortingsgata 20, 2.

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo Torsdag 25. januar 2007. Hovedstyret: Bjarne Hodne Ragnhild Elster Randi Halveg Iversby Svein Kristiansen Sigurd

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo Mandag 25. september 2006 kl. 10.00 16.00 Middag kl. 17.00 på Brasserie Hansken, Akersgt. 2, Oslo, tlf. 22 42 60 88 Hovedstyret: Kolbjørn

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 Det blir deretter møte med representanter for de fagpolitiske foreningene fra kl. 16.00 og felles

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 Hovedstyret: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 Etter styremøtet er det juleavslutning med Forskerforbundets sekretariat, oppmøte på Parketten i 6.

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (ikke sak 49/02)

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Juleavslutning i sekretariatet kl 17.00 og middag på Terra kl 18.00. Hovedstyret: Kolbjørn Hagen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (forfall) Einar Jebens

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 17.-18.10.05, HOTEL BRISTOL, OSLO TIL STEDE Delegater Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Forskerforbundet ved NTNU Forskerforbundet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 25. 26.10.01, HOTELL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 25. 26.10.01, HOTELL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 25. 26.10.01, HOTELL BRISTOL, OSLO TIL STEDE: Delegater: Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Nyhetsbrev 1. halvår 2011

Nyhetsbrev 1. halvår 2011 Nyhetsbrev 1. halvår 2011 Kjære medlem av MAARK! Vi sender hermed ut et nyhetsbrev som skal informere om hva MAARK-styret har jobbet med dette halvåret. Formålet er at holde dere oppdatert om situasjonen,

Detaljer

Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF

Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF Kristiansand 10. og 11. August 2009 Invitert: Styrerepresentanter fra FBF, FMK, Arkivarforeningen og FAP Representert: FBF(Kari

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Til: Kristin Tørum, Astrid Rutherford, Trond Mathiassen, Svein Kvakland, Rune Skatt og Birgitte Henriksen Fra: Randi Helland Stråtveit Tid: Torsdag 17.09.12 kl 09.00 15.30 Sted:

Detaljer