DuraBlue Smeltelimsapplikatorer Modell D25, D25H, D50, D100

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DuraBlue Smeltelimsapplikatorer Modell D25, D25H, D50, D100"

Transkript

1 Smeltelimsapplikatorer Modell D25, D25H, D50, D100 Håndbok Norwegian Utgave 03/11 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY

2 Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer for Nordson-produkter Merk Dette er et opphavsrettslig beskyttet åndsverk fra Nordson. Copyright Uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nordson er det ikke tillatt helt eller delvis å fotokopiere eller på annen måte reprodusere dette dokumentet eller helt eller delvis å oversette det til andre språk. Nordson forbeholder seg retten til endringer uten forvarsel Alle rettigheter forbeholdes. Varemerker AccuJet, AeroCharge, Apogee, AquaGuard, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, Bowtie, CanWorks, Century, CF, CleanSleeve, CleanSpray, Color-on-Demand, ColorMax, Control Coat, Coolwave, Cross-Cut, cscan+, Dispensejet, DispenseMate,, DuraDrum, Durafiber, DuraPail, Dura-Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymove Plus, Ecodry, Econo-Coat, e.dot, EFD, Emerald, Encore, ESP, e stylized, ETI-stylized, Excel 2000, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi-Spray, Flex-O-Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Fulfill, GreenUV, HDLV, Heli-flow, Helix, Horizon, Hot Shot, icontrol, idry, iflow, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, itrax, JR, KB30, Kinetix, LEAN CELL, Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, Maverick, MEG, Meltex, Microcoat, Micromark, MicroSet, Millenium, Mini Squirt, Moist-Cure, Mountaingate, MultiScan, Nordson, OptiMix, Package of Values, PatternView, PermaFlo, PicoDot, PluraFoam, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Precisecoat, PRIMARC, Printplus, Prism, ProBlue, Prodigy, Pro-Flo, ProLink, Pro-Meter, Pro-Stream, RBX, Rhino, Saturn, Saturn with rings, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Select Charge, Select Coat, Select Cure, Signature, Slautterback, Smart-Coat, Solder Plus, Spectrum, Speed-Coat, Spraymelt, Spray Squirt, Super Squirt, SureBead, Sure Clean, Sure Coat, Sure-Max, Sure Wrap, Tela-Therm, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, TrueBlue, TrueCoat, Ultra, UniScan, UpTime, u-tah, Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa-Coat, VersaDrum, VersaPail, Versa-Screen, Versa-Spray, Walcom, Watermark, When you expect more. er registrerte varemerker fra Nordson Corporation. Accubar, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, AltaBlue, AltaSlot, Alta Spray, AquaCure, Artiste, ATS, Auto-Flo, AutoScan, Axiom, Best Choice, BetterBook, Blue Series, Bravura, CanNeck, CanPro, Celero, Chameleon, Champion, Check Mate, ClassicBlue, Classic IX, Clean Coat, Cobalt, ContourCoat, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, cselect, Cyclo-Kinetic, DispensLink, DropCure, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, e.dot+, E-Nordson, Easy Clean, EasyOn, EasyPW, Eclipse, Equalizer, Equi=Bead, Exchange Plus, FillEasy, Fill Sentry, Flow Coat, Fluxplus, G-Net, G-Site, Get Green With Blue, Gluie, Ink-Dot, IntelliJet, ion, Iso-Flex, itrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, Mesa, MicroFin, MicroMax, Mikros, MiniBlue, MiniEdge, Minimeter, MonoCure, Multifil, MultiScan, Myritex, Nano, NexJet, OmniScan, OptiStroke, Origin, Partnership+Plus, PatternJet, PatternPro, PCI, Pinnacle, Plasmod, PluraMix, Powder Pilot, Powder Port, Powercure, Process Sentry, Pulse Spray, PurTech, Quad Cure, Ready Coat, RediCoat, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, Smartfil, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray Works, Summit, Sure Brand, SureFoam, SureMix, SureSeal, Swirl Coat, TAH, Tempus, ThruWave, TinyCure, Trade Plus, Trlogy, Ultra FoamMix, UltraMax, Ultrasaver, Ultrasmart, Universal, ValueMate, Versa, Viper, Vista, WebCure, 2 Rings (Design) er varemerker fra Nordson Corporation. Bruken av betegnelser og varemerker i denne dokumentasjonen av en tredje part for dennes egne formål, kan bryte med eiernes rettigheter.

3 Innholdsfortegnelse I Innholdsfortegnelse Nordson International... O-1 Europe... O-1 Distributors in Eastern & Southern Europe... O-1 Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa... O-2 Africa / Middle East... O-2 Asia / Australia / Latin America... O-2 Japan... O-2 North America... O-2 Sikkerhet Sikkerhetssymboler Ansvar som påligger utstyrets eier Sikkerhetsinformasjon Instruksjoner, krav og forholdsregler Operatørenes kvalifikasjoner Passende, sikkerhetsrelevante forholdsregler fra industrien Riktig bruk av utstyret Instruksjoner og sikkerhetsmeldinger Forholdsregler ved installasjon Driftsprosedyrer Vedlikeholds- og reparasjonsprosedyrer Informasjon om utstyrssikkerhet Slå utstyret av Utlikning av hydraulisk trykk i systemet Gjøre systemet strømløst Deaktivering av pistolene Generelle sikkerhetsrelevante advarsler og forsiktighetsregler Andre sikkerhetsrelevante forholdsregler Førstehjelp

4 II Innholdsfortegnelse Innledning Riktig bruk Bruksområde (EMC) Innskrenkning av bruksområdet Feilaktig bruk eksempler Farer som er mindre opplagte Beskrivelse av applikatoren Betjeningsfelt Sikkerhetsventilplate Stengeventil Sikkerhetsventil Tank Tankforlenger Trykkreguleringsventil Materialstrøm når to pumper er i bruk Koblingsskap Driftsmodi Automatisk skannemodus (normal modus) Standby Oppsett Feil Typeskilt Installasjon Transport Lagring Pakke ut Løfte (utpakket applikator) Krav til montering Plassbehov Ta av vernedekselet Suge ut materialdamper Installatørenes erfaring Pneumatisk tilkobling Pneumatisk trykkregulering / bypassregulering (ekstrautstyr) Nødvendig luftkvalitet Stille inn trykk Elektriske tilkoblinger Ta hensyn til følgende ved bruk av jordfeilbrytere Legging av kabel Driftsspenning Eksterne styrings-/signalkretser Nettilkobling Nettfilter Montere sett (tilbehør) Installere applikatorinnganger Å koble opp inngangene til applikatoren Sette opp en inngang Installere applikatorutganger Å koble en utgang til applikatoren

5 Innholdsfortegnelse III Opprette applikatorkommunikasjon Installere den oppvarmede slangen Elektrisk Skru på plass Bruk to fastnøkler Skru av slangen Utlikne trykket Still inn skal-turtallet Stille inn applikatoren (oppsett) Hurtig-oppsett Driftsparametre Velge driftsparametre Lese eller redigere driftsparametre Skal-temperatur for tank, slanger og pistoler Å stille inn en global skal-temperatur Lagre og gjenopprette applikatorinnstillinger Å lagre aktuelle innstillinger Å gjenopprette lagrede innstillinger Kontrollere endringer i parametre og skal-temperaturer 3-25 Å se over loggen for tidligere endringer Logg over endringer; eksempler Avmontere applikatoren Kassere applikatoren

6 IV Innholdsfortegnelse Drift Tilleggsinformasjon Første gangs bruk Spyle ut testmateriale av apparatet Pumpe Fyll på tanken Manuelt Maksimalt nivå i tanken Oppvarmede komponenter Ta i bruk applikatoren Å starte applikatoren Overvåke applikator Fastslå om applikatoren fungerer som den skal Overvåke komponenttemperaturer Å kontrollere komponenttemperaturer ved hjelp av automatisk skannemodus Å kontrollere temperaturen i en komponent manuelt 4-10 Overvåke applikatorfeil F1-, F2- og F3-feil F4-feil Tilbakestille applikatoren (Reset) Feillogg Feillogg-eksempler Overvåke serviceintervallet Å tilbakestille service-lysdioden Justere komponenttemperaturer Anbefalte temperaturer Å justere skal-temperaturer ved hjelp av den globale metoden Å justere skal-temperaturen ved hjelp av global-per-komponent-metoden Å justere skal-temperaturen til en enkeltkomponent 4-23 Skrive inn passord Å skrive inn et passord for applikatoren Funksjonsknapper Varmeelementknapp Pumpeknappen Oppsettknappen Ukekoblingsurknappen Standby-knappen Slå av applikatoren Slå av applikatoren Innstillingsprotokoll

7 Innholdsfortegnelse V Vedlikehold Fare for forbrenninger Utlikne trykket Ta hensyn til følgende ved bruk av rengjøringsmidler Hjelpestoffer Vedlikehold Utvendig rengjøring Visuell kontroll for å oppdage ytre skader Skift materialtype Spyling med rengjøringsmiddel Ta av vernedekselet Ta av varmevernet Vifte og luftfilter Pumpe Lekkasjekontroll Etterstramme pakkboksen Skifte ut pumpeakselpakningen Etterstramme festeskruene Motor/drev Skifte smøremiddel Smøremiddel-utvalg Trykkreguleringsventil Demontere og rengjøre Filterpatron Skift ut filterpatronen Utmontering av filterpatron Montere filterpatron Installere servicesett Tank Tappe ut materialet Rengjøre tanken for hånd Etterstramme festeskruene Sikkerhetsventil Pneumatisk sikkerhetsventil (ekstautstyr) Funksjonskontroll Rengjøring Vedlikeholdsprotokoll

8 VI Innholdsfortegnelse Feilsøking Enkelte tips til å begynne med Feilsøkingstabellene Applikatoren virker ikke En sone varmer ikke Betjeningsfeltet virker ikke Intet materiale (motoren går ikke rundt) Intet materiale (motoren går rundt) For lite materiale Materialtrykket er for høyt Materialtrykk er for lavt Materialavleiringer i tanken Materialet herder i tanken Diverse Frekvensomformerens lysdioder Reparasjon Fare for forbrenninger Ta hensyn til følgende før reparasjonsarbeidet begynner Utlikne trykket Skifte av frekvensomformer Skifte frekvensomformerens standard I/O-modul Pumpe Skifte pumpe Stengeventil Skru av pumpen Skru på pumpen Når det gjelder koblingen er det viktig å ta hensyn til følgende Skifte ut Variseal-pakningen Bruke monteringsverktøy Skifte ut motoren Skift ut filterpatronen Skifte sikkerhetsventil Tank Skifte isolering på varmeelementkontaktene Skifte ut temperatursensoren Installere servicesett Skifte termostat Reservedeler Bruke den illustrerte reservedelslisten Festeelementer Merking av driftsmidler

9 Innholdsfortegnelse VII Tekniske data Generelle data Temperaturer Elektriske data Mekaniske data Dimensjoner Generelle retningslinjer for omgang med påføringsmaterialer... A-1 Begrepsdefinisjon... A-1 Informasjon fra produsenten... A-1 Ansvar... A-1 Fare for forbrenninger... A-2 Damper og gasser... A-2 Overflaten av arbeidsstykket... A-2 Brukstemperatur... A-2 Driftsparametre... B-1 Standard... B-2 Konfigurere innganger... B-14 Konfigurere utganger... B-19 Ukekoblingsur... B-22 PID-valg... B-28 Ordliste... C-1

10 VIII Innholdsfortegnelse

11 Introduction O-1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany All rights reserved NI_EN_O-0211-MX

12 O-2 Introduction Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l un de bureaux ci-dessous. Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA Japan North America Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_EN_O-0211-MX 2011Nordson Corporation All rights reserved

13 Sikkerhet 1-1 Kapittel 1 Sikkerhet Les dette kapitlet før du begynner å bruke utstyret. Dette kapitlet inneholder anbefalinger og forholdsregler som gjelder sikkerheten ved installasjon, drift og vedlikehold (i det følgende kalt bruk(en) ) av det produktet som er beskrevet i dette dokumentet (i det følgende kalt utstyr(et) ).Ytterligere sikkerhetsinformasjon vises i form av oppgaverelaterte sikkerhetsmeldinger gjennom hele dette dokumentet. ADVARSEL: Unnlatelse av å følge sikkerhetsmeldingene, anbefalingene og de ulykkesforebyggende prosedyrene i dette dokumentet, kan resultere i materielle skader og helseskader, eller til og med være forbundet med livsfare. Sikkerhetssymboler Følgende sikkerhetssymboler og varslingsord brukes gjennom hele dette dokumentet for å varsle leseren om en personlig sikkerhetsrisiko, eller for å henlede oppmerksomheten på forhold som kan resultere i skader på utstyr eller eiendom. Det er påkrevet at man retter seg etter den sikkerhetsinformasjonen som følger varslingsordet. ADVARSEL: Peker på en potensielt farlig situasjon som, om den ikke avverges, kan medføre alvorlige helseskader eller innebære livsfare. FORSIKTIG: Peker på en potensielt farlig situasjon som, om den ikke avverges, kan medføre mindre eller moderate helseskader. FORSIKTIG: (Brukt uten sikkerhetssymbol) Peker på en potensielt farlig situasjon som, om den ikke avverges, kan medføre skader på utstyr og eiendom. A1NO 01 [XX SAFE] 10

14 1-2 Sikkerhet Ansvar som påligger utstyrets eier Vedkommende som eier utstyret er ansvarlig for håndtering av sikkerhetsrelevant informasjon, for å sikre at alle instruksjoner og regler etterleves, og for tilstrekkelig opplæring av alle potensielle brukere. Sikkerhetsinformasjon Samle inn og evaluer sikkerhetsinformasjon fra alle relevante kilder, inklusive eierens egen sikkerhets-policy, et forholdsregler fra industrien, offentlige lover og regler, produktinformasjon fra materialprodusenten, og dette dokumentet. Gjør sikkerhetsinformasjonen tilgjengelig til brukerne av utstyret i henhold til offentlige lover og regler. Ta kontakt med det offentlige organet som har myndighet mht. sikkerhetsinformasjonen. Hold sikkerhetsinformasjonen, herunder varselskilt festet til utstyret, i god, lesbar stand. Instruksjoner, krav og forholdsregler Forviss deg om at utstyret brukes i overensstemmelse med den informasjonen i dette dokumentet som gjelder lover og regler, og industriens egne forholdsregler. Ved behov må man innhente godkjennelse fra bedriftens tekniske avdeling, sikkerhetsavdeling eller annen liknende funksjon i organisasjonen før man installerer eller setter i drift utstyret for første gang. Sørg for passende nød- og førstehjelpsutstyr. Foreta sikkerhetsinspeksjoner for å forvisse deg om at de påkrevde forholdsreglene etterleves i praksis. Evaluer sikkerhetsrelevante forholdsregler og prosedyrer på nytt hver gang prosessen eller utstyret endres. A1NO 01 [XX SAFE] 10

15 Sikkerhet 1-3 Operatørenes kvalifikasjoner Eierne av utstyret er ansvarlige for å sikre at operatørene: mottar sikkerhetsopplæring som stemmer overens med den enkeltes funksjon, i samsvar med lover og regler og industriens egne forholdsregler er fortrolige med utstyrseierens sikkerhetsprogram og ulykkesforebyggende prosedyrer læres opp av en annen person med de rette kvalifikasjonene til å bruke utstyret og utføre de aktuelle oppgavene MERK: Nordson kan tilby opplæring i installasjon, drift og vedlikehold av det konkrete utstyret. Ta kontakt med din Nordsonrepresentant for å få mer informasjon. har konkrete bransje- og fag-kunnskaper og et erfaringsnivå som passer til den enkelte operatørs jobbfunksjon er fysisk i stand til å fylle sin jobbfunksjon og ikke er under påvirkning av noe middel som reduserer deres mentale kapasitet eller fysiske evner A1NO 01 [XX SAFE] 10

16 1-4 Sikkerhet Passende, sikkerhetsrelevante forholdsregler fra industrien Følgende sikkerhetsrelevante forholdsregler gjelder når utstyret brukes på den måten som beskrives i dette dokumentet. Denne informasjonen er ikke ment å omfatte alle mulige sikkerhetsrelevante forholdsregler, men er et utvalg av forholdsregler for utstyr med liknende farepotensiale, brukt i liknende bransjer. Riktig bruk av utstyret Bruk utstyret kun for det formålet som er beskrevet og innenfor de grensene som er konkretisert i dette dokumentet. Ikke foreta endringer på utstyret. Ikke bruk inkompatible materialer eller ikke-godkjente eksterne apparater. Ta kontakt med Nordson-representanten din hvis du har spørsmål om materialkompatibilitet eller bruken av eksterne apparater som ikke er av standardtypen. Instruksjoner og sikkerhetsmeldinger Les og følg instruksjonene i dette dokumentet og i de dokumentene det henvises til. Gjør deg kjent med plasseringen av og meningen med varselskiltene og etikettene på utstyret. Se også Sikkerhetsskilt og -etiketter (eventuelt) på slutten av dette kapitlet. Hvis du er usikker på hvordan utstyret skal brukes, bør du ta kontakt med din Nordson-representant for å få hjelp. A1NO 01 [XX SAFE] 10

17 Sikkerhet 1-5 Forholdsregler ved installasjon Installer utstyret i samsvar med instruksjonen i dette dokumentet og i den dokumentasjonen som følger med evt. eksterne apparater. Forviss deg om at utstyret er godkjent for det miljøet der det vil bli brukt, og at materialets prosesseringsegenskaper ikke vil skape en eksplosjonsfarlig atmosfære. Slå opp i HMS-databladet for det aktuelle materialet. Hvis den nødvendige installasjonskonfigurasjonen ikke samsvarer med instruksjonene for installasjonen, må du ta kontakt med din Nordsonrepresentant. Plasser utstyret slik at det kan brukes uten at det oppstår farlige situasjoner. Overhold kravene til avstand mellom utstyret og andre gjenstander. Installer låsbare strømbrytere for å isolere utstyret og alle eksterne apparater med uavhengig strømforsyning fra strømkildene sine. Sørg for at alt utstyr er skikkelig jordet. I forbindelse med nødvendige bygningstekniske tillatelser eller godkjennelser må du ta kontakt med ansvarlige myndiger for å informere deg om deres konkrete krav. Forviss deg om at alle installerte sikringer er av riktig type hverken under- eller overdimensjonert. Ta kontakt med de myndigheter som har ansvaret for å fastsette krav om installasjonstillatelser eller inspeksjoner. Driftsprosedyrer Gjør deg kjent med hvor alle sikkerhetsinnretninger og sikkerhetsindikatorer er plassert og hvordan de fungerer. Bekreft at utstyret, inklusive alle sikkerhetsinnretninger (vern, forriglinger osv.) er i god stand og at forholdene i omgivelsene oppfyller kravene. Bruk det personlige verneutstyret (PPE) som er spesifisert for hver enkelt oppgave. Se også etter krav til personlig verneutstyr i Informasjon om utstyrssikkerhet or i materialprodusentens anvisninger og sikkerhetsdatablad. Ikke bruk utstyr som ikke fungerer ordentlig eller som det er grunn til å tro ikke vil fungere ordentlig. A1NO 01 [XX SAFE] 10

18 1-6 Sikkerhet Vedlikeholds- og reparasjonsprosedyrer Foreta planlagte vedlikeholdsaktiviteter i de intervallene som er beskrevet i dette dokumentet. Slipp ut hydraulisk og pneumatisk trykk i systemet før arbeidet påbegynnes. Slå av strømmen til utstyret og alle eksterne apparater før vedlikeholdsarbeidet påbegynnes. Bruk bare nye reservedeler eller fabrikkautoriserte gjenbruksdeler. Les og følg produsentens instruksjoner og produktdatabladet/hmsdatabladet som fulgte med rengjøringsmidlene for utstyret. MERK: Produktdatabladene for rengjøringsmidler som selges av Nordson kan skaffes fra eller fra Nordsonrepresentanten din. Forviss deg om at alle sikkerhetsinnretninger fungerer tilfredsstillende før du tar utstyret i bruk igjen. Kast rester av rengjøringsmidler og prosessmateriale i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Se etter i det passende produktdatabladet, eller kontakt rette myndigheter for å få mer informasjon. Hold varselskiltene for utstyrssikkerhet rene. Skift ut slitte eller ødelagte skilt. A1NO 01 [XX SAFE] 10

19 Sikkerhet 1-7 Informasjon om utstyrssikkerhet Denne informasjonen om utstyrssikkerhet gjelder for følgende typer av Nordson-utstyr: Utstyr for smeltelims- og kaldtlimsapplisering, og alt tilhørende tilbehør Mønsterstyringsenheter, timere, deteksjons- og verifiseringssystemer, og alle prosesstyringsapparater som er tilleggsutstyr Slå utstyret av For trygt å kunne fullføre mange av de prosedyrene som er beskrevet i dette dokumentet, må utstyret først tas ut av drift. Hva dette i praksis innebærer, varierer med utstyrstypen og den aktuelle prosedyren. Om nødvendig er instruksjonene for å ta utstyret ut av drift spesifisert i begynnelsen av prosedyren. Utstyret kan tas ut av drift i følgende trinn: Utlikning av hydraulisk trykk i systemet Fullstendig utlikning av hydraulisk trykk i systemet før hydrauliske koblinger eller forseglinger åpnes. Se også brukerhåndboken for den aktuelle applikatoren når det gjelder instruksjoner om utlikning av hydraulisk trykk i systemet. Gjøre systemet strømløst Isoler systemet (applikator, slanger, pistoler og tilleggsenheter) fra alle strømkilder før du tar deg inn til steder med ubeskyttede høyspenningsledninger eller -koblinger. 1. Slå av utstyret og alle eksterne apparater som er koblet til utstyret (systemet). 2. For å unngå at strømmen til utstyret settes på igjen av vanvare, må du låse skillebryteren (eller -bryterne) eller overbelastningsbryteren (eller -bryterne) for strømforsyningen til utstyret og tilleggsenhetene. MERK: Offentlige forskrifter og industriens egne forholdsregler inneholder konkrete krav til isolasjon av farlige energikilder. Slå også opp i de aktuelle forskriftene eller standardene. A1NO 01 [XX SAFE] 10

20 1-8 Sikkerhet Deaktivering av pistolene Alt elektrisk og mekanisk utstyr som gir aktiveringssignaler til pistolene, pistolenes magnetventil(er) eller applikatorpumpen, må deaktiveres før det er lov å arbeide på eller ved en pistol som er koblet til et system under trykk. 1. Slå av eller koble fra pistolens utløserenhet (mønsterstyringsenhet, timer, programmerbar logisk styring (PLC) el.l.). 2. Koble fra kablene for inngangssignalet til magnetventilen(e). 3. Reduser lufttrykket til pistolens magnetventil(er) til null, og slipp deretter ut det gjenværende lufttrykket mellom regulatoren og pistolen. A1NO 01 [XX SAFE] 10

21 Sikkerhet 1-9 Generelle sikkerhetsrelevante advarsler og forsiktighetsregler Tabell 1-1 inneholder generelle sikkerhetsrelevante advarsler og forsiktighetsregler som gjelder Nordsons smeltelims- og kaldtlimsutstyr. Se godt på tabellen og les grundig alle advarsler og forsiktighetsregler som gjelder den typen utstyr som er beskrevet i denne håndboken. Utstyrstypene er beskrevet i tabell 1-1 som følger: HM = Hot melt = Smeltelim (applikatorer, slanger, pistoler osv.) PC = Process control = Prosesstyring CA = Cold adhesive = Kaldtlim (doseringspumper, trykktank og pistoler) Utstyrstype HM Tab. 1-1 Generelle sikkerhetsrelevante advarsler og forsiktighetsregler Advarsel eller forsiktighetsregel ADVARSEL: Farlige damper! Før du begynner å bearbeide polyuretanreaktivt smeltelim eller løsemiddelbasert materiale med en kompatibel Nordson-applikator, må du lese materialets produktdatablad og forholde deg i samsvar med dette. Forviss deg om at materialets prosesseringstemperatur og flammepunkter ikke vil bli overskredet, og at alle krav til trygg håndtering, ventilasjon, førstehjelp og personlig verneutstyr er oppfylt. Unnlatelse av å følge kravene i produktdatabladet kan medføre helse- og livsfare. HM ADVARSEL: Reaktivt materiale! Væsker som inneholder halogenerte hydrokarboner må aldri brukes til å rengjøre aluminiumkomponenter eller til å skylle Nordson-utstyr. Nordson-applikatorer og pistoler inneholder aluminium og komponenter som kan reagere voldsomt med halogenerte hydrokarboner. Bruk av forbindelser som inneholder halogenerte hydrokarboner i Nordson-utstyr kan medføre helse- og livsfare. HM, CA ADVARSEL: System under trykk! Utlikne det hydrauliske trykket i systemet før hydrauliske koblinger eller forseglinger åpnes. Unnlatelse av å utlikne det hydrauliske trykket i systemet kan resultere i ukontrollerte utslipp av smeltelim eller kaldtlim, med derav følgende helseskader. HM ADVARSEL: Smeltet materiale! Bruk vernebriller eller ansiktsbeskyttelse, klær som beskytter bar hud, og varmebestandige vernehansker nå du utfører service på utstyr som inneholder flytende smeltelim. Selv i størknet tilstand kan smeltelim forårsake brannskader. Unnlatelse av å bruke passende personlig verneutstyr kan medføre helseskader. Forts. A1NO 01 [XX SAFE] 10

22 1-10 Sikkerhet Generelle sikkerhetsrelevante advarsler og forsiktighetsregler (forts.) Utstyrstype Tab. 1-1 Generelle sikkerhetsrelevante advarsler og forsiktighetsregler (forts.) Advarsel eller forsiktighetsregel HM, PC ADVARSEL: Utstyret starter automatisk! Fjernutløsere brukes til å styre automatiske smeltelimspistoler. Før du begynner å arbeide på eller nær en pistol som er i bruk, må du deaktivere pistolens utløser og koble fra lufttilførselen til pistolens magnetventil(er). Unnlatelse av å deaktivere pistolens utløser og koble fra lufttilførselen til magnetventilen(e) kan resultere i helseskader. HM, CA, PC ADVARSEL: Elektrisk strøm Livsfare! Selv når utstyret er slått av og elektrisk isolert med bryteren eller skillebryteren, kan det fortsatt være koblet til strømførende eksterne apparater. Det er ikke nok å slå av strømmen til både utstyret og alle eksterne apparater før vedlikeholdsarbeidet påbegynnes. De må også isoleres elektrisk. Unnlatelse av å sørge for skikkelig elektrisk isolering av tilleggsenhetene kan resultere i helse- eller livsfare. HM, CA, PC ADVARSEL: Brann- og eksplosjonsfare! Nordsons limutstyr er ikke godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige atmosfærer og bør ikke brukes sammen med løsemiddelbaserte lim som kan danne eksplosive gasser når de bearbeides. Slå opp i produktdatabladet for det aktuelle limet for å avgjøre dets prosesseringskarakteristika og -begrensninger. Bruk av inkompatible løsemiddelbaserte lim eller ukorrekt prosessering av løsemiddelbaserte lim kan medføre helsefare eller livsfare. HM, CA, PC ADVARSEL: Kun personell med passende opplæring og tilstrekkelig erfaring må få lov til å bruke og vedlikeholde utstyret. Bruk av personell som ikke har fått opplæring, til å bruke eller vedlikeholde utstyret, kan medføre helsefare eller livsfare for dem selv og andre, og kan resultere i skader på utstyret. Forts. A1NO 01 [XX SAFE] 10

23 Sikkerhet 1-11 Utstyrstype HM Advarsel eller forsiktighetsregel FORSIKTIG: Varme overflater! Unngå kontakt med de varme metalloverflatene på pistoler, slanger og visse deler av applikatoren. Hvis kontakt ikke kan unngås, må du bruke varmebestandige vernehansker og klær når du jobber i nærheten av oppvarmet utstyr. Unnlatelse av å unngå kontakt med varme metalloverflater kan medføre helseskader. HM FORSIKTIG: Noen Nordson-applikatorer er spesielt konstruert for å prosessere polyuretanreaktivt smeltelim (PUR). Forsøk på å prosessere PUR-smeltelim i utstyr som ikke er spesielt konstruert for dette formålet kan ødelegge utstyret og få smeltelimet til å reagere for tidlig. Hvis du er usikker på utstyrets evne til å prosessere PUR-smeltelim, bør du ta kontakt med din Nordson-representant. HM, CA FORSIKTIG: Før du begynner å bruke noen rengjørings- eller skyllemidler på eller i utstyret, må du lese og følge produsentens instruksjoner og det produktdatabladet som fulgte med middelet. Enkelte rengjøringsmidler kan reagere uforutsigbart med smeltelim eller kaldtlim, noe som kan skade utstyret. HM FORSIKTIG: Nordsons smeltelimsutstyr er fabrikktestet med Nordsons væske av Type R, som inneholder polyesteradipatmykner. Visse smeltelimsmaterialer kan reagere med væske av Type R og danne en fast gummi som kan tette til utstyret. Før du begynner å bruke utstyret, må du få bekreftet at smeltelimet er kompatibelt med væske av Type R. A1NO 01 [XX SAFE] 10

24 1-12 Sikkerhet Andre sikkerhetsrelevante forholdsregler Ikke bruk åpen flamme til å varme opp komponenter i smeltelimssystemet. Kontroller høytrykksslanger daglig for å oppdage eventuelle tegn på sterk slitasje, skader eller lekkasjer. Du må aldri peke på deg selv eller andre med en limpistol. Manuelle pistoler må henges opp etter opphengningspunktet sitt. Førstehjelp Hvis varmt smeltelim kommer i kontakt med huden din. 1. IKKE forsøk å fjerne det varme smeltelimet fra huden. 2. Det aktuelle området av huden må omgående holdes i rent, kaldt vann, inntil smeltelimet har avkjølt seg. 3. IKKE forsøk å fjerne det størknede smeltelimet fra huden. 4. Gi behandling for sjokk hvis brannskadene er store. 5. Oppsøk umiddelbart medisinsk ekspertise for å få hjelp. Gi produktdatabladet for smeltelimet til det medisinske personellet som behandler skadene. A1NO 01 [XX SAFE] 10

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian

powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian powermax380 Driftshåndbok IM-398 Norsk / Norwegian Revisjon

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om hvordan du setter opp maskinen. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Bruksanvisning T4-24 - 110

Bruksanvisning T4-24 - 110 Bruksanvisning T4-24 - 110 Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

CV 350 T og CV 450 T

CV 350 T og CV 450 T CV 350 T og CV 450 T E3.608 NM IM 1029, IM 1030, IM 1038 2000/11 Sikkerhet avhenger av deg. Lincoln Electric sveiseutstyr er bygget med sikkerhet i tankene, men sikkerheten kan økes ved riktig og forsvarlig

Detaljer