DuraBlue Smeltelimsapplikatorer Modell D25, D25H, D50, D100

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DuraBlue Smeltelimsapplikatorer Modell D25, D25H, D50, D100"

Transkript

1 Smeltelimsapplikatorer Modell D25, D25H, D50, D100 Håndbok Norwegian Utgave 03/11 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY

2 Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer for Nordson-produkter Merk Dette er et opphavsrettslig beskyttet åndsverk fra Nordson. Copyright Uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nordson er det ikke tillatt helt eller delvis å fotokopiere eller på annen måte reprodusere dette dokumentet eller helt eller delvis å oversette det til andre språk. Nordson forbeholder seg retten til endringer uten forvarsel Alle rettigheter forbeholdes. Varemerker AccuJet, AeroCharge, Apogee, AquaGuard, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, Bowtie, CanWorks, Century, CF, CleanSleeve, CleanSpray, Color-on-Demand, ColorMax, Control Coat, Coolwave, Cross-Cut, cscan+, Dispensejet, DispenseMate,, DuraDrum, Durafiber, DuraPail, Dura-Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymove Plus, Ecodry, Econo-Coat, e.dot, EFD, Emerald, Encore, ESP, e stylized, ETI-stylized, Excel 2000, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi-Spray, Flex-O-Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Fulfill, GreenUV, HDLV, Heli-flow, Helix, Horizon, Hot Shot, icontrol, idry, iflow, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, itrax, JR, KB30, Kinetix, LEAN CELL, Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, Maverick, MEG, Meltex, Microcoat, Micromark, MicroSet, Millenium, Mini Squirt, Moist-Cure, Mountaingate, MultiScan, Nordson, OptiMix, Package of Values, PatternView, PermaFlo, PicoDot, PluraFoam, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Precisecoat, PRIMARC, Printplus, Prism, ProBlue, Prodigy, Pro-Flo, ProLink, Pro-Meter, Pro-Stream, RBX, Rhino, Saturn, Saturn with rings, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Select Charge, Select Coat, Select Cure, Signature, Slautterback, Smart-Coat, Solder Plus, Spectrum, Speed-Coat, Spraymelt, Spray Squirt, Super Squirt, SureBead, Sure Clean, Sure Coat, Sure-Max, Sure Wrap, Tela-Therm, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, TrueBlue, TrueCoat, Ultra, UniScan, UpTime, u-tah, Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa-Coat, VersaDrum, VersaPail, Versa-Screen, Versa-Spray, Walcom, Watermark, When you expect more. er registrerte varemerker fra Nordson Corporation. Accubar, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, AltaBlue, AltaSlot, Alta Spray, AquaCure, Artiste, ATS, Auto-Flo, AutoScan, Axiom, Best Choice, BetterBook, Blue Series, Bravura, CanNeck, CanPro, Celero, Chameleon, Champion, Check Mate, ClassicBlue, Classic IX, Clean Coat, Cobalt, ContourCoat, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, cselect, Cyclo-Kinetic, DispensLink, DropCure, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, e.dot+, E-Nordson, Easy Clean, EasyOn, EasyPW, Eclipse, Equalizer, Equi=Bead, Exchange Plus, FillEasy, Fill Sentry, Flow Coat, Fluxplus, G-Net, G-Site, Get Green With Blue, Gluie, Ink-Dot, IntelliJet, ion, Iso-Flex, itrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, Mesa, MicroFin, MicroMax, Mikros, MiniBlue, MiniEdge, Minimeter, MonoCure, Multifil, MultiScan, Myritex, Nano, NexJet, OmniScan, OptiStroke, Origin, Partnership+Plus, PatternJet, PatternPro, PCI, Pinnacle, Plasmod, PluraMix, Powder Pilot, Powder Port, Powercure, Process Sentry, Pulse Spray, PurTech, Quad Cure, Ready Coat, RediCoat, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, Smartfil, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray Works, Summit, Sure Brand, SureFoam, SureMix, SureSeal, Swirl Coat, TAH, Tempus, ThruWave, TinyCure, Trade Plus, Trlogy, Ultra FoamMix, UltraMax, Ultrasaver, Ultrasmart, Universal, ValueMate, Versa, Viper, Vista, WebCure, 2 Rings (Design) er varemerker fra Nordson Corporation. Bruken av betegnelser og varemerker i denne dokumentasjonen av en tredje part for dennes egne formål, kan bryte med eiernes rettigheter.

3 Innholdsfortegnelse I Innholdsfortegnelse Nordson International... O-1 Europe... O-1 Distributors in Eastern & Southern Europe... O-1 Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa... O-2 Africa / Middle East... O-2 Asia / Australia / Latin America... O-2 Japan... O-2 North America... O-2 Sikkerhet Sikkerhetssymboler Ansvar som påligger utstyrets eier Sikkerhetsinformasjon Instruksjoner, krav og forholdsregler Operatørenes kvalifikasjoner Passende, sikkerhetsrelevante forholdsregler fra industrien Riktig bruk av utstyret Instruksjoner og sikkerhetsmeldinger Forholdsregler ved installasjon Driftsprosedyrer Vedlikeholds- og reparasjonsprosedyrer Informasjon om utstyrssikkerhet Slå utstyret av Utlikning av hydraulisk trykk i systemet Gjøre systemet strømløst Deaktivering av pistolene Generelle sikkerhetsrelevante advarsler og forsiktighetsregler Andre sikkerhetsrelevante forholdsregler Førstehjelp

4 II Innholdsfortegnelse Innledning Riktig bruk Bruksområde (EMC) Innskrenkning av bruksområdet Feilaktig bruk eksempler Farer som er mindre opplagte Beskrivelse av applikatoren Betjeningsfelt Sikkerhetsventilplate Stengeventil Sikkerhetsventil Tank Tankforlenger Trykkreguleringsventil Materialstrøm når to pumper er i bruk Koblingsskap Driftsmodi Automatisk skannemodus (normal modus) Standby Oppsett Feil Typeskilt Installasjon Transport Lagring Pakke ut Løfte (utpakket applikator) Krav til montering Plassbehov Ta av vernedekselet Suge ut materialdamper Installatørenes erfaring Pneumatisk tilkobling Pneumatisk trykkregulering / bypassregulering (ekstrautstyr) Nødvendig luftkvalitet Stille inn trykk Elektriske tilkoblinger Ta hensyn til følgende ved bruk av jordfeilbrytere Legging av kabel Driftsspenning Eksterne styrings-/signalkretser Nettilkobling Nettfilter Montere sett (tilbehør) Installere applikatorinnganger Å koble opp inngangene til applikatoren Sette opp en inngang Installere applikatorutganger Å koble en utgang til applikatoren

5 Innholdsfortegnelse III Opprette applikatorkommunikasjon Installere den oppvarmede slangen Elektrisk Skru på plass Bruk to fastnøkler Skru av slangen Utlikne trykket Still inn skal-turtallet Stille inn applikatoren (oppsett) Hurtig-oppsett Driftsparametre Velge driftsparametre Lese eller redigere driftsparametre Skal-temperatur for tank, slanger og pistoler Å stille inn en global skal-temperatur Lagre og gjenopprette applikatorinnstillinger Å lagre aktuelle innstillinger Å gjenopprette lagrede innstillinger Kontrollere endringer i parametre og skal-temperaturer 3-25 Å se over loggen for tidligere endringer Logg over endringer; eksempler Avmontere applikatoren Kassere applikatoren

6 IV Innholdsfortegnelse Drift Tilleggsinformasjon Første gangs bruk Spyle ut testmateriale av apparatet Pumpe Fyll på tanken Manuelt Maksimalt nivå i tanken Oppvarmede komponenter Ta i bruk applikatoren Å starte applikatoren Overvåke applikator Fastslå om applikatoren fungerer som den skal Overvåke komponenttemperaturer Å kontrollere komponenttemperaturer ved hjelp av automatisk skannemodus Å kontrollere temperaturen i en komponent manuelt 4-10 Overvåke applikatorfeil F1-, F2- og F3-feil F4-feil Tilbakestille applikatoren (Reset) Feillogg Feillogg-eksempler Overvåke serviceintervallet Å tilbakestille service-lysdioden Justere komponenttemperaturer Anbefalte temperaturer Å justere skal-temperaturer ved hjelp av den globale metoden Å justere skal-temperaturen ved hjelp av global-per-komponent-metoden Å justere skal-temperaturen til en enkeltkomponent 4-23 Skrive inn passord Å skrive inn et passord for applikatoren Funksjonsknapper Varmeelementknapp Pumpeknappen Oppsettknappen Ukekoblingsurknappen Standby-knappen Slå av applikatoren Slå av applikatoren Innstillingsprotokoll

7 Innholdsfortegnelse V Vedlikehold Fare for forbrenninger Utlikne trykket Ta hensyn til følgende ved bruk av rengjøringsmidler Hjelpestoffer Vedlikehold Utvendig rengjøring Visuell kontroll for å oppdage ytre skader Skift materialtype Spyling med rengjøringsmiddel Ta av vernedekselet Ta av varmevernet Vifte og luftfilter Pumpe Lekkasjekontroll Etterstramme pakkboksen Skifte ut pumpeakselpakningen Etterstramme festeskruene Motor/drev Skifte smøremiddel Smøremiddel-utvalg Trykkreguleringsventil Demontere og rengjøre Filterpatron Skift ut filterpatronen Utmontering av filterpatron Montere filterpatron Installere servicesett Tank Tappe ut materialet Rengjøre tanken for hånd Etterstramme festeskruene Sikkerhetsventil Pneumatisk sikkerhetsventil (ekstautstyr) Funksjonskontroll Rengjøring Vedlikeholdsprotokoll

8 VI Innholdsfortegnelse Feilsøking Enkelte tips til å begynne med Feilsøkingstabellene Applikatoren virker ikke En sone varmer ikke Betjeningsfeltet virker ikke Intet materiale (motoren går ikke rundt) Intet materiale (motoren går rundt) For lite materiale Materialtrykket er for høyt Materialtrykk er for lavt Materialavleiringer i tanken Materialet herder i tanken Diverse Frekvensomformerens lysdioder Reparasjon Fare for forbrenninger Ta hensyn til følgende før reparasjonsarbeidet begynner Utlikne trykket Skifte av frekvensomformer Skifte frekvensomformerens standard I/O-modul Pumpe Skifte pumpe Stengeventil Skru av pumpen Skru på pumpen Når det gjelder koblingen er det viktig å ta hensyn til følgende Skifte ut Variseal-pakningen Bruke monteringsverktøy Skifte ut motoren Skift ut filterpatronen Skifte sikkerhetsventil Tank Skifte isolering på varmeelementkontaktene Skifte ut temperatursensoren Installere servicesett Skifte termostat Reservedeler Bruke den illustrerte reservedelslisten Festeelementer Merking av driftsmidler

9 Innholdsfortegnelse VII Tekniske data Generelle data Temperaturer Elektriske data Mekaniske data Dimensjoner Generelle retningslinjer for omgang med påføringsmaterialer... A-1 Begrepsdefinisjon... A-1 Informasjon fra produsenten... A-1 Ansvar... A-1 Fare for forbrenninger... A-2 Damper og gasser... A-2 Overflaten av arbeidsstykket... A-2 Brukstemperatur... A-2 Driftsparametre... B-1 Standard... B-2 Konfigurere innganger... B-14 Konfigurere utganger... B-19 Ukekoblingsur... B-22 PID-valg... B-28 Ordliste... C-1

10 VIII Innholdsfortegnelse

11 Introduction O-1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany All rights reserved NI_EN_O-0211-MX

12 O-2 Introduction Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l un de bureaux ci-dessous. Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA Japan North America Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_EN_O-0211-MX 2011Nordson Corporation All rights reserved

13 Sikkerhet 1-1 Kapittel 1 Sikkerhet Les dette kapitlet før du begynner å bruke utstyret. Dette kapitlet inneholder anbefalinger og forholdsregler som gjelder sikkerheten ved installasjon, drift og vedlikehold (i det følgende kalt bruk(en) ) av det produktet som er beskrevet i dette dokumentet (i det følgende kalt utstyr(et) ).Ytterligere sikkerhetsinformasjon vises i form av oppgaverelaterte sikkerhetsmeldinger gjennom hele dette dokumentet. ADVARSEL: Unnlatelse av å følge sikkerhetsmeldingene, anbefalingene og de ulykkesforebyggende prosedyrene i dette dokumentet, kan resultere i materielle skader og helseskader, eller til og med være forbundet med livsfare. Sikkerhetssymboler Følgende sikkerhetssymboler og varslingsord brukes gjennom hele dette dokumentet for å varsle leseren om en personlig sikkerhetsrisiko, eller for å henlede oppmerksomheten på forhold som kan resultere i skader på utstyr eller eiendom. Det er påkrevet at man retter seg etter den sikkerhetsinformasjonen som følger varslingsordet. ADVARSEL: Peker på en potensielt farlig situasjon som, om den ikke avverges, kan medføre alvorlige helseskader eller innebære livsfare. FORSIKTIG: Peker på en potensielt farlig situasjon som, om den ikke avverges, kan medføre mindre eller moderate helseskader. FORSIKTIG: (Brukt uten sikkerhetssymbol) Peker på en potensielt farlig situasjon som, om den ikke avverges, kan medføre skader på utstyr og eiendom. A1NO 01 [XX SAFE] 10

14 1-2 Sikkerhet Ansvar som påligger utstyrets eier Vedkommende som eier utstyret er ansvarlig for håndtering av sikkerhetsrelevant informasjon, for å sikre at alle instruksjoner og regler etterleves, og for tilstrekkelig opplæring av alle potensielle brukere. Sikkerhetsinformasjon Samle inn og evaluer sikkerhetsinformasjon fra alle relevante kilder, inklusive eierens egen sikkerhets-policy, et forholdsregler fra industrien, offentlige lover og regler, produktinformasjon fra materialprodusenten, og dette dokumentet. Gjør sikkerhetsinformasjonen tilgjengelig til brukerne av utstyret i henhold til offentlige lover og regler. Ta kontakt med det offentlige organet som har myndighet mht. sikkerhetsinformasjonen. Hold sikkerhetsinformasjonen, herunder varselskilt festet til utstyret, i god, lesbar stand. Instruksjoner, krav og forholdsregler Forviss deg om at utstyret brukes i overensstemmelse med den informasjonen i dette dokumentet som gjelder lover og regler, og industriens egne forholdsregler. Ved behov må man innhente godkjennelse fra bedriftens tekniske avdeling, sikkerhetsavdeling eller annen liknende funksjon i organisasjonen før man installerer eller setter i drift utstyret for første gang. Sørg for passende nød- og førstehjelpsutstyr. Foreta sikkerhetsinspeksjoner for å forvisse deg om at de påkrevde forholdsreglene etterleves i praksis. Evaluer sikkerhetsrelevante forholdsregler og prosedyrer på nytt hver gang prosessen eller utstyret endres. A1NO 01 [XX SAFE] 10

15 Sikkerhet 1-3 Operatørenes kvalifikasjoner Eierne av utstyret er ansvarlige for å sikre at operatørene: mottar sikkerhetsopplæring som stemmer overens med den enkeltes funksjon, i samsvar med lover og regler og industriens egne forholdsregler er fortrolige med utstyrseierens sikkerhetsprogram og ulykkesforebyggende prosedyrer læres opp av en annen person med de rette kvalifikasjonene til å bruke utstyret og utføre de aktuelle oppgavene MERK: Nordson kan tilby opplæring i installasjon, drift og vedlikehold av det konkrete utstyret. Ta kontakt med din Nordsonrepresentant for å få mer informasjon. har konkrete bransje- og fag-kunnskaper og et erfaringsnivå som passer til den enkelte operatørs jobbfunksjon er fysisk i stand til å fylle sin jobbfunksjon og ikke er under påvirkning av noe middel som reduserer deres mentale kapasitet eller fysiske evner A1NO 01 [XX SAFE] 10

16 1-4 Sikkerhet Passende, sikkerhetsrelevante forholdsregler fra industrien Følgende sikkerhetsrelevante forholdsregler gjelder når utstyret brukes på den måten som beskrives i dette dokumentet. Denne informasjonen er ikke ment å omfatte alle mulige sikkerhetsrelevante forholdsregler, men er et utvalg av forholdsregler for utstyr med liknende farepotensiale, brukt i liknende bransjer. Riktig bruk av utstyret Bruk utstyret kun for det formålet som er beskrevet og innenfor de grensene som er konkretisert i dette dokumentet. Ikke foreta endringer på utstyret. Ikke bruk inkompatible materialer eller ikke-godkjente eksterne apparater. Ta kontakt med Nordson-representanten din hvis du har spørsmål om materialkompatibilitet eller bruken av eksterne apparater som ikke er av standardtypen. Instruksjoner og sikkerhetsmeldinger Les og følg instruksjonene i dette dokumentet og i de dokumentene det henvises til. Gjør deg kjent med plasseringen av og meningen med varselskiltene og etikettene på utstyret. Se også Sikkerhetsskilt og -etiketter (eventuelt) på slutten av dette kapitlet. Hvis du er usikker på hvordan utstyret skal brukes, bør du ta kontakt med din Nordson-representant for å få hjelp. A1NO 01 [XX SAFE] 10

17 Sikkerhet 1-5 Forholdsregler ved installasjon Installer utstyret i samsvar med instruksjonen i dette dokumentet og i den dokumentasjonen som følger med evt. eksterne apparater. Forviss deg om at utstyret er godkjent for det miljøet der det vil bli brukt, og at materialets prosesseringsegenskaper ikke vil skape en eksplosjonsfarlig atmosfære. Slå opp i HMS-databladet for det aktuelle materialet. Hvis den nødvendige installasjonskonfigurasjonen ikke samsvarer med instruksjonene for installasjonen, må du ta kontakt med din Nordsonrepresentant. Plasser utstyret slik at det kan brukes uten at det oppstår farlige situasjoner. Overhold kravene til avstand mellom utstyret og andre gjenstander. Installer låsbare strømbrytere for å isolere utstyret og alle eksterne apparater med uavhengig strømforsyning fra strømkildene sine. Sørg for at alt utstyr er skikkelig jordet. I forbindelse med nødvendige bygningstekniske tillatelser eller godkjennelser må du ta kontakt med ansvarlige myndiger for å informere deg om deres konkrete krav. Forviss deg om at alle installerte sikringer er av riktig type hverken under- eller overdimensjonert. Ta kontakt med de myndigheter som har ansvaret for å fastsette krav om installasjonstillatelser eller inspeksjoner. Driftsprosedyrer Gjør deg kjent med hvor alle sikkerhetsinnretninger og sikkerhetsindikatorer er plassert og hvordan de fungerer. Bekreft at utstyret, inklusive alle sikkerhetsinnretninger (vern, forriglinger osv.) er i god stand og at forholdene i omgivelsene oppfyller kravene. Bruk det personlige verneutstyret (PPE) som er spesifisert for hver enkelt oppgave. Se også etter krav til personlig verneutstyr i Informasjon om utstyrssikkerhet or i materialprodusentens anvisninger og sikkerhetsdatablad. Ikke bruk utstyr som ikke fungerer ordentlig eller som det er grunn til å tro ikke vil fungere ordentlig. A1NO 01 [XX SAFE] 10

18 1-6 Sikkerhet Vedlikeholds- og reparasjonsprosedyrer Foreta planlagte vedlikeholdsaktiviteter i de intervallene som er beskrevet i dette dokumentet. Slipp ut hydraulisk og pneumatisk trykk i systemet før arbeidet påbegynnes. Slå av strømmen til utstyret og alle eksterne apparater før vedlikeholdsarbeidet påbegynnes. Bruk bare nye reservedeler eller fabrikkautoriserte gjenbruksdeler. Les og følg produsentens instruksjoner og produktdatabladet/hmsdatabladet som fulgte med rengjøringsmidlene for utstyret. MERK: Produktdatabladene for rengjøringsmidler som selges av Nordson kan skaffes fra eller fra Nordsonrepresentanten din. Forviss deg om at alle sikkerhetsinnretninger fungerer tilfredsstillende før du tar utstyret i bruk igjen. Kast rester av rengjøringsmidler og prosessmateriale i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Se etter i det passende produktdatabladet, eller kontakt rette myndigheter for å få mer informasjon. Hold varselskiltene for utstyrssikkerhet rene. Skift ut slitte eller ødelagte skilt. A1NO 01 [XX SAFE] 10

19 Sikkerhet 1-7 Informasjon om utstyrssikkerhet Denne informasjonen om utstyrssikkerhet gjelder for følgende typer av Nordson-utstyr: Utstyr for smeltelims- og kaldtlimsapplisering, og alt tilhørende tilbehør Mønsterstyringsenheter, timere, deteksjons- og verifiseringssystemer, og alle prosesstyringsapparater som er tilleggsutstyr Slå utstyret av For trygt å kunne fullføre mange av de prosedyrene som er beskrevet i dette dokumentet, må utstyret først tas ut av drift. Hva dette i praksis innebærer, varierer med utstyrstypen og den aktuelle prosedyren. Om nødvendig er instruksjonene for å ta utstyret ut av drift spesifisert i begynnelsen av prosedyren. Utstyret kan tas ut av drift i følgende trinn: Utlikning av hydraulisk trykk i systemet Fullstendig utlikning av hydraulisk trykk i systemet før hydrauliske koblinger eller forseglinger åpnes. Se også brukerhåndboken for den aktuelle applikatoren når det gjelder instruksjoner om utlikning av hydraulisk trykk i systemet. Gjøre systemet strømløst Isoler systemet (applikator, slanger, pistoler og tilleggsenheter) fra alle strømkilder før du tar deg inn til steder med ubeskyttede høyspenningsledninger eller -koblinger. 1. Slå av utstyret og alle eksterne apparater som er koblet til utstyret (systemet). 2. For å unngå at strømmen til utstyret settes på igjen av vanvare, må du låse skillebryteren (eller -bryterne) eller overbelastningsbryteren (eller -bryterne) for strømforsyningen til utstyret og tilleggsenhetene. MERK: Offentlige forskrifter og industriens egne forholdsregler inneholder konkrete krav til isolasjon av farlige energikilder. Slå også opp i de aktuelle forskriftene eller standardene. A1NO 01 [XX SAFE] 10

20 1-8 Sikkerhet Deaktivering av pistolene Alt elektrisk og mekanisk utstyr som gir aktiveringssignaler til pistolene, pistolenes magnetventil(er) eller applikatorpumpen, må deaktiveres før det er lov å arbeide på eller ved en pistol som er koblet til et system under trykk. 1. Slå av eller koble fra pistolens utløserenhet (mønsterstyringsenhet, timer, programmerbar logisk styring (PLC) el.l.). 2. Koble fra kablene for inngangssignalet til magnetventilen(e). 3. Reduser lufttrykket til pistolens magnetventil(er) til null, og slipp deretter ut det gjenværende lufttrykket mellom regulatoren og pistolen. A1NO 01 [XX SAFE] 10

21 Sikkerhet 1-9 Generelle sikkerhetsrelevante advarsler og forsiktighetsregler Tabell 1-1 inneholder generelle sikkerhetsrelevante advarsler og forsiktighetsregler som gjelder Nordsons smeltelims- og kaldtlimsutstyr. Se godt på tabellen og les grundig alle advarsler og forsiktighetsregler som gjelder den typen utstyr som er beskrevet i denne håndboken. Utstyrstypene er beskrevet i tabell 1-1 som følger: HM = Hot melt = Smeltelim (applikatorer, slanger, pistoler osv.) PC = Process control = Prosesstyring CA = Cold adhesive = Kaldtlim (doseringspumper, trykktank og pistoler) Utstyrstype HM Tab. 1-1 Generelle sikkerhetsrelevante advarsler og forsiktighetsregler Advarsel eller forsiktighetsregel ADVARSEL: Farlige damper! Før du begynner å bearbeide polyuretanreaktivt smeltelim eller løsemiddelbasert materiale med en kompatibel Nordson-applikator, må du lese materialets produktdatablad og forholde deg i samsvar med dette. Forviss deg om at materialets prosesseringstemperatur og flammepunkter ikke vil bli overskredet, og at alle krav til trygg håndtering, ventilasjon, førstehjelp og personlig verneutstyr er oppfylt. Unnlatelse av å følge kravene i produktdatabladet kan medføre helse- og livsfare. HM ADVARSEL: Reaktivt materiale! Væsker som inneholder halogenerte hydrokarboner må aldri brukes til å rengjøre aluminiumkomponenter eller til å skylle Nordson-utstyr. Nordson-applikatorer og pistoler inneholder aluminium og komponenter som kan reagere voldsomt med halogenerte hydrokarboner. Bruk av forbindelser som inneholder halogenerte hydrokarboner i Nordson-utstyr kan medføre helse- og livsfare. HM, CA ADVARSEL: System under trykk! Utlikne det hydrauliske trykket i systemet før hydrauliske koblinger eller forseglinger åpnes. Unnlatelse av å utlikne det hydrauliske trykket i systemet kan resultere i ukontrollerte utslipp av smeltelim eller kaldtlim, med derav følgende helseskader. HM ADVARSEL: Smeltet materiale! Bruk vernebriller eller ansiktsbeskyttelse, klær som beskytter bar hud, og varmebestandige vernehansker nå du utfører service på utstyr som inneholder flytende smeltelim. Selv i størknet tilstand kan smeltelim forårsake brannskader. Unnlatelse av å bruke passende personlig verneutstyr kan medføre helseskader. Forts. A1NO 01 [XX SAFE] 10

22 1-10 Sikkerhet Generelle sikkerhetsrelevante advarsler og forsiktighetsregler (forts.) Utstyrstype Tab. 1-1 Generelle sikkerhetsrelevante advarsler og forsiktighetsregler (forts.) Advarsel eller forsiktighetsregel HM, PC ADVARSEL: Utstyret starter automatisk! Fjernutløsere brukes til å styre automatiske smeltelimspistoler. Før du begynner å arbeide på eller nær en pistol som er i bruk, må du deaktivere pistolens utløser og koble fra lufttilførselen til pistolens magnetventil(er). Unnlatelse av å deaktivere pistolens utløser og koble fra lufttilførselen til magnetventilen(e) kan resultere i helseskader. HM, CA, PC ADVARSEL: Elektrisk strøm Livsfare! Selv når utstyret er slått av og elektrisk isolert med bryteren eller skillebryteren, kan det fortsatt være koblet til strømførende eksterne apparater. Det er ikke nok å slå av strømmen til både utstyret og alle eksterne apparater før vedlikeholdsarbeidet påbegynnes. De må også isoleres elektrisk. Unnlatelse av å sørge for skikkelig elektrisk isolering av tilleggsenhetene kan resultere i helse- eller livsfare. HM, CA, PC ADVARSEL: Brann- og eksplosjonsfare! Nordsons limutstyr er ikke godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige atmosfærer og bør ikke brukes sammen med løsemiddelbaserte lim som kan danne eksplosive gasser når de bearbeides. Slå opp i produktdatabladet for det aktuelle limet for å avgjøre dets prosesseringskarakteristika og -begrensninger. Bruk av inkompatible løsemiddelbaserte lim eller ukorrekt prosessering av løsemiddelbaserte lim kan medføre helsefare eller livsfare. HM, CA, PC ADVARSEL: Kun personell med passende opplæring og tilstrekkelig erfaring må få lov til å bruke og vedlikeholde utstyret. Bruk av personell som ikke har fått opplæring, til å bruke eller vedlikeholde utstyret, kan medføre helsefare eller livsfare for dem selv og andre, og kan resultere i skader på utstyret. Forts. A1NO 01 [XX SAFE] 10

23 Sikkerhet 1-11 Utstyrstype HM Advarsel eller forsiktighetsregel FORSIKTIG: Varme overflater! Unngå kontakt med de varme metalloverflatene på pistoler, slanger og visse deler av applikatoren. Hvis kontakt ikke kan unngås, må du bruke varmebestandige vernehansker og klær når du jobber i nærheten av oppvarmet utstyr. Unnlatelse av å unngå kontakt med varme metalloverflater kan medføre helseskader. HM FORSIKTIG: Noen Nordson-applikatorer er spesielt konstruert for å prosessere polyuretanreaktivt smeltelim (PUR). Forsøk på å prosessere PUR-smeltelim i utstyr som ikke er spesielt konstruert for dette formålet kan ødelegge utstyret og få smeltelimet til å reagere for tidlig. Hvis du er usikker på utstyrets evne til å prosessere PUR-smeltelim, bør du ta kontakt med din Nordson-representant. HM, CA FORSIKTIG: Før du begynner å bruke noen rengjørings- eller skyllemidler på eller i utstyret, må du lese og følge produsentens instruksjoner og det produktdatabladet som fulgte med middelet. Enkelte rengjøringsmidler kan reagere uforutsigbart med smeltelim eller kaldtlim, noe som kan skade utstyret. HM FORSIKTIG: Nordsons smeltelimsutstyr er fabrikktestet med Nordsons væske av Type R, som inneholder polyesteradipatmykner. Visse smeltelimsmaterialer kan reagere med væske av Type R og danne en fast gummi som kan tette til utstyret. Før du begynner å bruke utstyret, må du få bekreftet at smeltelimet er kompatibelt med væske av Type R. A1NO 01 [XX SAFE] 10

24 1-12 Sikkerhet Andre sikkerhetsrelevante forholdsregler Ikke bruk åpen flamme til å varme opp komponenter i smeltelimssystemet. Kontroller høytrykksslanger daglig for å oppdage eventuelle tegn på sterk slitasje, skader eller lekkasjer. Du må aldri peke på deg selv eller andre med en limpistol. Manuelle pistoler må henges opp etter opphengningspunktet sitt. Førstehjelp Hvis varmt smeltelim kommer i kontakt med huden din. 1. IKKE forsøk å fjerne det varme smeltelimet fra huden. 2. Det aktuelle området av huden må omgående holdes i rent, kaldt vann, inntil smeltelimet har avkjølt seg. 3. IKKE forsøk å fjerne det størknede smeltelimet fra huden. 4. Gi behandling for sjokk hvis brannskadene er store. 5. Oppsøk umiddelbart medisinsk ekspertise for å få hjelp. Gi produktdatabladet for smeltelimet til det medisinske personellet som behandler skadene. A1NO 01 [XX SAFE] 10

DuraDrum fatsmelteanlegg DD200

DuraDrum fatsmelteanlegg DD200 DuraDrum fatsmelteanlegg Håndbok Norwegian Utgave 11/07 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Merk Denne håndboken er gyldig for hele produktserien. Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer for Nordson-produkter

Detaljer

DuraPail fatsmelteanlegg DP020

DuraPail fatsmelteanlegg DP020 DuraPail fatsmelteanlegg Håndbok Norwegian Utgave 11/07 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Merk Denne håndboken er gyldig for hele produktserien. Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer for Nordson-produkter

Detaljer

Volumdoseringspistol GMG

Volumdoseringspistol GMG Volumdoseringspistol Håndbok Norwegian Utgave 11/07 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Merk Denne dokumenten er gyldig for hele produktserien. Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer for Nordson-produkter

Detaljer

Seal Sentry serie 10 limstrengdetekteringssystem

Seal Sentry serie 10 limstrengdetekteringssystem Seal Sentry serie 10 limstrengdetekteringssystem Håndbok P/N 213 418 B -- Norwegian -- NORDSON CORPORATION DULUTH, GEORGIA USA www.nordson.com This equipment is regulated by the European Union under WEEE

Detaljer

DuraBlue smeltelimsapplikatorer

DuraBlue smeltelimsapplikatorer DuraBlue smeltelimsapplikatorer Modell D10 og D16 Håndbok P/N 397 869 B Norwegian Utgave 07/03 NORDSON CORPORATION DULUTH, GEORGIA USA www.nordson.com Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer for Nordson-produkter

Detaljer

Oppvarmete slanger Serie -PC

Oppvarmete slanger Serie -PC Serie -PC -- Norwegian -- Utgave 09/08 W. PUFFE HOTMELT TECHNOLOGY D BUCHHOLZ-MENDT D GERMANY Merk Denne dokumenten er gyldig for hele produktserien. Bestillingsnummer = Bestillingsnummer for Nordson-produkter

Detaljer

MiniPUR Plus limsmelteapparat

MiniPUR Plus limsmelteapparat MiniPUR Plus limsmelteapparat Brukerhåndbok - Norwegian - Utgitt 6/2014 Dette dokumentet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Sørg for å lese og følge all sikkerhetsinformasjon i dette dokumentet og

Detaljer

Smeltelimapplikatorer TrueCoat

Smeltelimapplikatorer TrueCoat Smeltelimapplikatorer Håndbok - Norwegian - Utgave 07/13 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Merk Dette dokumentet gjelder for hele konstruksjonsserien. Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer

Detaljer

Fatsmelteanlegg DuraPail DP020 (generasjon II) DuraDrum DD200 (generasjon II)

Fatsmelteanlegg DuraPail DP020 (generasjon II) DuraDrum DD200 (generasjon II) Fatsmelteanlegg DuraPail DP020 (generasjon II) DuraDrum DD200 (generasjon II) Håndbok - Norwegian - Utgave 12/12 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Merk Dette dokumentet gjelder for hele produktserien

Detaljer

Automatpistol for smeltelim EP 48-V EP 48-VL

Automatpistol for smeltelim EP 48-V EP 48-VL Automatpistol for smeltelim EP 48-V EP 48-VL Håndbok Norwegian Utgave 08/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY 204055 8014754 8039972 204981 8014766 7100500 396020 8016858 7100501 396021 8021218

Detaljer

sprøytepistol for flytende lim LV 227

sprøytepistol for flytende lim LV 227 sprøytepistol for flytende lim LV 227 Håndbok P/N 405 035 C Norwegian NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer for Nordson-produkter Merk Dette er et opphavsrettslig

Detaljer

Fatsmelteanlegg VersaPail VP020 VersaDrum VD200 med stempelpumpe og IPC-styring

Fatsmelteanlegg VersaPail VP020 VersaDrum VD200 med stempelpumpe og IPC-styring Fatsmelteanlegg VersaPail VP020 VersaDrum VD200 med stempelpumpe og IPC-styring Håndbok P/N 7169848_04 - Norwegian - Utgave 11/11 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY . Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer

Detaljer

Oppvarmede slanger TC...

Oppvarmede slanger TC... Oppvarmede slanger Håndbok - Norwegian - Utgave 06/11 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Merk Dette dokumentet gjelder for hele konstruksjonsserien. Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer for

Detaljer

VersaBlue og VersaBlue Plus Smeltelimsapparater i serie N Type VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ

VersaBlue og VersaBlue Plus Smeltelimsapparater i serie N Type VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ VersaBlue og VersaBlue Plus Smeltelimsapparater i serie N Type VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ Håndbok - Norwegian - Utgave 02/14 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Merk Dette dokumentet gjelder

Detaljer

ProBlue smeltelimsapplikatorer Modell P4, P7 og P10

ProBlue smeltelimsapplikatorer Modell P4, P7 og P10 ProBlue smeltelimsapplikatorer Modell P4, P7 og P10 Håndbok P/N 397281_05 - Norwegian - Utgave 9/11 This document contains important safety information Be sure to read and follow all safety information

Detaljer

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Tribomatic pulverdisc Innledning Dette kortet inneholder bare den informasjonen som er nødvendig for drift, vedlikehold og feilsøking. Se håndboka

Detaljer

Fatsmelteanlegg BM 200 med tannhjulspumpe - EASY pneumatikk -

Fatsmelteanlegg BM 200 med tannhjulspumpe - EASY pneumatikk - Fatsmelteanlegg BM 200 med tannhjulspumpe - EASY pneumatikk - Håndbok - Norwegian - Utgave 05/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Merk Denne håndboken er gyldig for hele produktserien fra ca.

Detaljer

Trykkføler. -- Norwegian -- Utgave 09/08 W. PUFFE HOTMELT TECHNOLOGY D BUCHHOLZ-MENDT D GERMANY

Trykkføler. -- Norwegian -- Utgave 09/08 W. PUFFE HOTMELT TECHNOLOGY D BUCHHOLZ-MENDT D GERMANY -- Norwegian -- Utgave 09/08 W. PUFFE HOTMELT TECHNOLOGY D BUCHHOLZ-MENDT D GERMANY Merk Denne dokumenten er gyldig for hele produktserien. Bestillingsnummer = Bestillingsnummer for Nordson-produkter Merk

Detaljer

Fatsmelteanlegg BM 200 med stempelpumpe - EASY pneumatikk -

Fatsmelteanlegg BM 200 med stempelpumpe - EASY pneumatikk - Fatsmelteanlegg BM 200 med stempelpumpe - EASY pneumatikk - Håndbok - Norwegian - Utgave 05/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Merk Denne håndboken er gyldig for hele produktserien fra ca. desember

Detaljer

Smeltelimsapplikator MC 12 / MC 24

Smeltelimsapplikator MC 12 / MC 24 Smeltelimsapplikator Håndbok P/N 409 452 D Norwegian NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Merk Denne håndboken er gyldig for hele produktserien. Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer for Nordson-produkter

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Elektrostatisk pulveranlegg for behandling av kabel med antiklebemiddel ECC301

Elektrostatisk pulveranlegg for behandling av kabel med antiklebemiddel ECC301 Elektrostatisk pulveranlegg for behandling av kabel med antiklebemiddel Håndbok P/N 213 262 B Norwegian NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Merk Denne håndboken er gyldig for hele produktserien.

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Styringsenhet Change-Over for fatsmelteanlegg i konstruksjonsseriene BM 20/BM 200

Styringsenhet Change-Over for fatsmelteanlegg i konstruksjonsseriene BM 20/BM 200 Styringsenhet for fatsmelteanlegg i konstruksjonsseriene BM 20/BM 200 Håndbok P/N 458 459 C Norwegian NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY MERK Denne håndboken gjelder produkter med følgende P/N:

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

MC 3 masterkontroll. Håndbok P/N 413 087 A - Norwegian - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA

MC 3 masterkontroll. Håndbok P/N 413 087 A - Norwegian - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA MC 3 masterkontroll Håndbok P/N 413 087 A - Norwegian - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Bestillingsnummer P/N = Bestillingsnummer for Nordson produkter Merk Dette er et opphavsrettslig beskyttet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Instruksjoner for installasjon og drift

GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Instruksjoner for installasjon og drift Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internett: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhet for fettutskillere Copyright 2015 Labkotec Oy

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer