BJERKE TAEKWONDO KLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJERKE TAEKWONDO KLUBB"

Transkript

1 Graderingspensum Graderingspensumet bygger på retningslinjer fra Traditional Taekwondo Union av stormester Cho Woon Sup med inspirasjon og tilpasninger fra andre etablerte klubber (Ringerike Taekwondo Klubb og Tøyen Taekwondo Klubb) og de retningslinjer Norges Kampsportforbund anbefaler samt krav fra World Taekwondo Federation. Det kan komme tilpasninger underveis. Det taes forbehold om skrivefeil. Hvis du selv ønsker å bruke forskjellig litteratur, så anbefaler vi stormester Cho Woon Sup s bøker, som er skrevet på norsk og de offisielle Poomse-videoene til WTF Kukkiwon. Det er viktig for alle utøvere å beherske hele bredden av Taekwondo. Selv om du er flink i for eksempel i konkurransekamp og satser på dette, så er ikke det i seg selv nok til å gradere. Kamp er kun et element av Taekwondo og vi ønsker å formidle helheten. Du vil også oppdage at den dagen konkurranse ikke lenger er aktuelt, så har du fortsatt glede av Taekwondo. Ha mye moro med treningen og høye spark! Frode Willoch Leder for Bjerke Taekwondo Klubb Nødvergeparagrafen Straffeloven 3. Kapittel 48 Nødvergeparagrafen lyder som følger (ikke ordrett) Ingen kan straffes for en handling som er foretatt i nødverge. Det er nødverge når en ellers straffbar handling foretaes til avvergelse eller forsvar mot et rettstridig angrep, såfremt handlingen ikke overskrider det opprinnelige angrepets styrke eller karakter mht. farlighet. Hva ovenfor beskrevet om avvergelse av et rettstridig angrep, kommer også til anvendelse med hensyn til handlinger som foretaes i hensikt å iverksette en lovlig pågripelse eller hindre at en straff eller varetektsfange rømmer. Har noen oversteget grensene for nødverge, er han/hun dog fritatt for straff, hvis overtredelsen har funnet sted i en sinnsbevegelse som er relatert til angrepet, eller bestyrtelse. Sagt på en annen måte så har alle rett til å forsvare seg eller stoppe noen som begår en straffbar handling, men man skal ikke bruke mer makt en det som er nødvendig for å avverge et angrep. Denne er viktig for oss som kampkunstutøvere. Den sier oss at vi ikke skal bruke mer makt enn nødvendig om vi blir nødt til å forsvare oss. Det beste er uansett om det er mulig å trekke seg ut av situasjonen slik at håndgemeng unngås.

2 Beltefarge og -grader Beltefarge Grad < 13 år > 13 år Anbefalt tid 10 kup nybegynner nybegynner 9 kup (8.1 kup) X 3-6 mnd 8 kup X X 3-6 mnd 7.1 kup X 3-6 mnd 7 kup X X 3-6 mnd 6.1 kup X 3-6 mnd 6 kup X X 3-6 mnd 5 kup X X 3-6 mnd 4 kup X X 3-6 mnd 3. kup X X 3-6 mnd 2. kup X X 3-6 mnd 1. kup X X 6 mnd 1. dan / poom X X 6-12 mnd 2. dan / poom X X 2 år 3. dan / poom X X 3 år Det er tatt utgangspunkt i en graderingshyppighet på 2-3 graderinger i året og det er normalt med 5 år fra man er nybegynner til en kan oppnå dan/poom. Dette avhenger selvfølgelig av hvor hyppig

3 man trener og hvor flink man er til å delta regelmessig. Instruktøren vil under trening følge med på utviklingen til hver enkelt og vurdere om hun/han skal kunne gå opp til gradering. For barn Striper fram til rødt belte kan benyttes for å gi barn og unge grundig opplæring og trening (dvs. 9, 8.1, 7.1, 6.1, 5.1 og 4.1 kup). Pensum til hver barnestripe er halvparten av det som er oppført i heftet. For eksempel fra hvitbelte til gul stripe skal halve mønsteret læres (10 første bevegelser) og minst halvparten av teknikkene. Det er også mer lempelig krav til barn når det gjelder navn på teknikker og annen teori.

4 Graderingspensum til hvitt belte med gul stripe, 9. kup for barn Halvparten av pensumet til 8. kup og 10 første bevegelser i poomse Taegeuk Il Jang. Graderingspensum til gult belte, 8. kup

5 Graderingspensum til gult belte med grønn stripe, barn, 7.1 kup Halvparten av nye ting til 7 kup og 10 første bevegelser i poomse Taegeuk I Jang Graderingspensum til grønt belte, 7. kup

6 Graderingspensum til grønt belte med blå stripe, barn, 6.1 kup Halvparten av nye ting til 7 kup og 10 første bevegelser i poomse Taegeuk SamJang Graderingspensum til blått belte, 6. kup Merknad: Kamp med hjelm og vest.

7 Graderingspensum til blått belte med rød stripe, 5. kup

8 Graderingspensum til rødt belte, 4. kup Merknad: Gyokpa (brekking), 1 hånd og 1 fotteknikk på planke

9 BJERKE TAEKWONDO KLUBB Graderingspensum til rødt belte m/1 stripe, 3. kup Merknad: Gyokpa (brekking), 1 hånd og 2 fotteknikker på planke

10 Graderingspensum til rødt belte m/2 striper, 2. kup Merknad: Gyokpa (brekking), 2 hånd og 2 fotteknikker på planke

11 Graderingspensum til rødt belte m/3 striper, 1. kup Merknad: Gyokpa (brekking), 3 hånd og 3 fotteknikker på planke. Voksne kan prøve seg på inntil 3 takstein med hånd.

12 Ordliste A AN Innover, Innerside av underarm AN CHIGI Slag utenfra og inn AN JA Sitt ned AN MAKKI Innvendig blokke-ring AP Frem, front AP CHAGI Frontspark AP CHIGI Slag forover APCHAKI CHUMBI Tilbake i «kampstilling» APCHOOK Tå ballen ARAE MAKKI Lav blokkering AREA Lav seksjon AREA JIREUGI Lavt slag B BAKAT Utadgående handling BAL Fot BAL-KEUT Tåspissene BALDUNG Vrist BALDUNG DOLLYO CHA-GI Sidespark med vrist BALNAL Knivfot, utsiden av foten BAM-JOOMEOK Fingerkno-ker BANDAE Samme hånd som benside BANG OH Forsvar BARO Motsatt hånd og ben-side BARO-JIREUGI Motsatt hånd og ben frem BATANGSON, Håndflaten BEOM SEOGI Tiger stilling BITERURIO CHAGI Utadgå-ende spark C CHWA-WOOHYANG-WOO Vend mot hverandre CHAGI Spark CHARYOT Hilse CHARYO SEOGI Hilse stil-ling CHIGI Slag som ikke kommer fra hoften CHILL Sjuende CHIREUGI Betegnelse for stikk eller gjennomboring CHONG Blå CHOON-BI Klarstilling D DAHNJUN Senter for Ki DAN Sortbeltegrad DANGUO Rekke ned DARI Ben DEUNG Omvendt, ryggen / baksiden DEUNG JOOMEOK Om-vendt knokslag DIRO-DORRA Drei rundt / snu tilbake DO System (veien å gå) DO-BOK Drakt DO-JANG Treningslokale DOLLYO Sirkel DOLLYO CHAGI Rundspark DOOBEON.JIREUGI Dobbelt slag DWIT Bak (ut) DWIT CHAGI Bakspark E EOLGOOL Høy seksjon EOTGEOREO Kryss G GAWI Saks GEUMAN Stopp ( tilbake til utgangsstilling ) GODEORO MAKKI Dobbel blokkering GODEORO MAKKI CHUM-BI Tilbake i kampstilling H HAN BON KIEREUGI Ett skritts kamp HAN SONNAL MAKKI Enkel håndkant blokkering HANSONNAL Enkel kniv-hånd HECHYO Atskille HOSINSUL Selvforsvar, Selv-forsvarsteknikker. I Ih Andre IL Første J JAPKO CHAGI Holde og sparke JAO SON Meditasjon JEBIPOOM Alle former for forsvar med håndflate.( svaleform) JEBIPOOM-MOK-CHIGI Svaleform, slag med knivhånd mot nakken JEBIPOOM-TEOK-CHIGI Svaleform, slag med håndflate mot haken JEOCHYO Sirkelformet beve-gelse nedefra JIREUGI Slag fra hoften alle slag som starter med Joo-meok fra beltet. JOOCHOOM SEOGI Heste-stilling, føtter parallelt JOOMEOK Knyttneve JOA SON Meditasjon JOONBI Klar K KHUNG-NE Hilse KEUMGANG AP JIREUGI Eolgool Makki og slag forover KEUNGANG MAKKI Eolgool Makki og Area Makki KIEREUGI Kamp KO Nese KOA SEOGI Krysset ben-stilling KOOBI Lang stilling KOREYO Tidligere navn på Korea KWAN Skole KWON Neve KYOP-PA Knusing KYOREGI Frikamp KYOSA-NIM 1-3. Dan M MAKKI Blokkering MAE Lille finger side når hån-den er knyttet MOK Hals MOMDOLLYO CHAGI MOM-UMJIGIGI Bevegelse av kroppen MOMTONG Midtseksjon, maveregionen MONTONG AN MAKKI Blokk innover mot midten MOMTONG AN PALMOK MAKKI Utvendig midt blokkering MOOREUP Kne N NAERYO Nedadgående NAERYO CHAGI Strakt frontspark NAERYO CHIGI Slag ned-over ( med Joomeok) NARANHI Føtter parallelt - brukt som klarstilling NOOLLEO Nedadgående.

13 O OEN (uttales «ven») Venstre OH Femte OLGUL MAKKI Høy blokke-ring OLLYO Oppadgående OLLYO CHIGI Slag oppover OREUN Høyre P PAE Tape PAL Arm PALKICHAGI Sirkelspark med vrist (samme som Baldung dollyo chaki) PALKOOP Albue PALL Åttende PALMOK Håndledd POOM Angrep eller forsvars-stilling POOMSE Fellesbetegnelse for grunnteknikker PYEONHI SEOGI Klarstilling, føtter med 45 grader vinkel PYOJEOK Punkt PYOJEOK CHAGI Spark mot egen håndflate PYONSON KEUT Fingerstikk S SA Fjerde SABUM Master, fra 4 dan (kun TaeKwonDo) SABUM-NIEM Hr. Master SAM Tredje SAM BON KIEREUGI Tre skritts kamp SANTEUL MAKKI Dobbelt blokkering SEOGI Stilling SHI-JAK Start / begynn SIMSAH Gradering SON Hånd SONNAL Knivhånd (dobbelt),håndkant SONNAL GODEORO MAK-KI Dobbel håndkant blokkering SOOGI Stand SUH-RION-SENG Elev T TAE Fot TAE KWON DO Fot, hånd, system (veien å gå) TEOK Mage TI Belte TWIEO Hopp, eller «flyge» TWIMIO Hopp W WTF World Taekwondo Fede-ration Y YEOP Side YEOP CHAGI Sidespark YEOP JIREUGI Sideslag YEOP MAKKI Blokkering til siden YOOK Sjette

KONKURRANSEREGLER FOR ITF TAEKWON-DO

KONKURRANSEREGLER FOR ITF TAEKWON-DO KONKURRANSEREGLER FOR ITF TAEKWON-DO PR. 15.2.2012v2 TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE (NIF) MEMBER OF NORWEGIAN OLYMPIC AND PARALYMPIC COMMITTEE AND CONFEDERATION OF

Detaljer

VELKOMMEN TIL SALTEN NTN TAEKWON-DO KLUBB!

VELKOMMEN TIL SALTEN NTN TAEKWON-DO KLUBB! VELKOMMEN TIL SALTEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Salten NTN Taekwon-Do Klubb er Nord-Norges største kampsportklubb med over 300 fornøyde medlemmer. Klubben har 2 egne treningslokaler i Rønvika (Kirkhaugen og

Detaljer

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING AKTIVITETSFORSLAG TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING Dette heftet er en omarbeiding av Norges Handikapidrettsforbunds (NHIF) hefte nr. 12, tilhørende B- kurs Handikapidrett. Hefte

Detaljer

Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR

Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR Bryteskolen-mestring hver gang Det handler ikke om å vinne, men om mestring, gode opplevelser og å ha det gøy. Bryting Verdens beste

Detaljer

Bordtennisskolen 0-11

Bordtennisskolen 0-11 Bordtennisskolen 0-11 Norges Bordtennisforbund 1 Bordtennisskolen 0-11 Utgitt av: Norges Bordtennisforbund 2010 1 INFO Forfatter Jan Berner foto Raymond Gonzales Per-Morten Halvorsen Kazuyuki Takahashi

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle!

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI- INNEBANDY Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI-INNEBANDY Mini-innebandy er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset

Detaljer

NTN Taekwon-Do. Ho Sin Sul. Selvforsvarsteknikker. For 10. GUP til 1. GUP-2 Fra hvitt til rødt belte

NTN Taekwon-Do. Ho Sin Sul. Selvforsvarsteknikker. For 10. GUP til 1. GUP-2 Fra hvitt til rødt belte NTN Taekwon-Do Ho Sin Sul Selvforsvarsteknikker For 10. GUP til 1. GUP-2 Fra hvitt til rødt belte Utgitt av: Jørgen Botnan 1. utgave, mars 2010 Foto: Hans Haram Layout: Jørgen Botnan På fotografiene: Stian

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 5 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Takling. - Blokkering. - Samarbeid to og to. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 7 - Duellspill Tema: -Duellspill. Hovedbudskap i økten: Alle håndballkamper avgjøres til syvende og sist av duellene en mot en. På denne økten har vi fokus på det å vinne

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress 1 F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress Thomas Sætren Juni 2000 Sikkerhets- og utdanningskomiteen F/NLF 2 1. Om dette kompendiet 1.1 Hensikt Dette kompendiet er en oppsamling av erfaringer og kunnskap

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

Kappgang. Slik lærer du deg kappgangteknikken

Kappgang. Slik lærer du deg kappgangteknikken Kappgang Slik lærer du deg kappgangteknikken Slik lærer du kappgangteknikken Grunnopplæring for deg som vil delta i kappgangkonkurranser som avvikles i regi av organisasjonsleddene i Norsk Friidrett. Les

Detaljer

Innholdsliste. Målskjema: Sittende alpint 15

Innholdsliste. Målskjema: Sittende alpint 15 Innholdsliste 1.0 Målgruppe 2 2.0 Generell beskrivelse av sittende alpinutstyr 2 3.0 Kartlegging 2 3.1 Utøvers mål 2 4.0 Sittende alpint 3 4.1 Beskrivelse av sittende alpint, en ski: 3 4.1.1 Bruksområde

Detaljer

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Til lærer: I dette dokumentet har vi samlet et utvalg øvelser som kan brukes i forbindelse med sammensetning av elever i grupper/ungdomsbedrifter.

Detaljer

TRENINGSPLAN FREM MOT FELLES OPPTAK OG SELEKSJON

TRENINGSPLAN FREM MOT FELLES OPPTAK OG SELEKSJON For å bli tatt opp som elev ved Forsvarets befalsskoler stilles det krav til din fysiske form gjennom tester, både under opptak, seleksjon og elevperioden. Fysisk fostring er et viktig virkemiddel og del

Detaljer

Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold

Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold Trening grunnleggende Felles forståelse er viktig for bedre læring. ü Vi må ha felles ord og uttrykk for å lette forståelse ü Felles forståelse letter kommunikasjon

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein.

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein. Knestående. Grunnleggende. Knestående kan være teknisk vanskelig, dette fordi kroppsbygningen på den enkelte skytter har større påvirkning en på liggende og stående. Etter som det er så store forskjeller

Detaljer

Ironman Testbatteriene

Ironman Testbatteriene Ironman Testbatteriene Versjon 5.0, 14. aug 2014 Norges Skiforbund Olympiatoppen Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON...2 BAKGRUNN...2 NY TIL VERSJON 5.0...2 TESTBATTERIENE...3 TEST REKKEFØLGE...4 3000 M...4

Detaljer

Barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling

Barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling Barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling Innledning Alle barn følger samme skjema i sin utvikling, selv om tempo alltid er og skal være individuelt. Ylva Elllneby har i boken Barns rett til

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF INFORMASJON TIL BARSELKVINNER FRA FYSIOTERAPEUTENE BEKKENBUNNSMUSKLENE Bekkenbunnsmusklene ligger innvendig i bekkenet og danner gulvet i kroppen. De omslutter urinrør,

Detaljer

Forord norsk utgave. God fornøyelse! Mai 2004 Terje Berntsen Rotvelta fuglehundsenter www.rotvelta.no

Forord norsk utgave. God fornøyelse! Mai 2004 Terje Berntsen Rotvelta fuglehundsenter www.rotvelta.no Forord norsk utgave Det er med stor glede og nytte jeg har brukt årets første måneder til å oversette dette heftet til norsk. Metodene som beskrives er helt i tråd med hvordan jeg selv arbeider med egne

Detaljer

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0

Forfatterne. Redaksjonen. Norsk Motocykkel Union, 2001 og 2007 ISBN-13: 978-82-92275-03-0 Forfatterne Leif Klyve er hovedforfatter for Full Kontroll. Leif er trafikkpedagog og motorsyklist og medlem i NMCUs Trafikksikkerhetskomié. Leif har i en årrekke jobbet som MC-sensor i Statens vegvesen.

Detaljer

Invitasjon. ITF Taekwon-Do Norgesmesterskap Landsmesterskap. for senior og junior. Kampsport tøyer dine grenser. Teknisk arrangør: Rogaland Taekwon-Do

Invitasjon. ITF Taekwon-Do Norgesmesterskap Landsmesterskap. for senior og junior. Kampsport tøyer dine grenser. Teknisk arrangør: Rogaland Taekwon-Do Invitasjon ITF Taekwon-Do Norgesmesterskap Landsmesterskap for senior og junior 2015 Arrangør: Norges Kampsportforbund Teknisk arrangør: Rogaland Taekwon-Do Julie Berge Mob 94 01 75 31 Julie@kampsport.no

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Dette temaheftet er pensum for modulen «Vannjet» på trener 1 kurs i båtaktiviteter.

Dette temaheftet er pensum for modulen «Vannjet» på trener 1 kurs i båtaktiviteter. TEMAHEFTE VANNJET 1 Sammendrag Dette temaheftet er pensum for modulen «Vannjet» på trener 1 kurs i båtaktiviteter. Det tar for seg den grunnleggende tekniske oppbygningen til vannjetene, gir en innføring

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer