& utdanning TO LØNNSOMME ÅR MASTERGRAD. Grimstad. Bjarne Skeie: PIONEREN BAK SØRLANDSK OLJE- OG GASSLEVERANDØRINDUSTRI side 6 7 FRA AALBORG TIL AGDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "& utdanning TO LØNNSOMME ÅR MASTERGRAD. Grimstad. Bjarne Skeie: PIONEREN BAK SØRLANDSK OLJE- OG GASSLEVERANDØRINDUSTRI side 6 7 FRA AALBORG TIL AGDER"

Transkript

1 Hele dette bilaget er en annonse fra Universitetet i Agder Innovasjon & utdanning Grimstad LITEN BY MED STOR KUNNSKAP side 2 DANSK HYDRAULIKKPROFESSOR: FRA AALBORG TIL AGDER side 8 Bjarne Skeie: PIONEREN BAK SØRLANDSK OLJE- OG GASSLEVERANDØRINDUSTRI side 6 7 MASTERGRAD TO LØNNSOMME ÅR Aker Solutions finansierer mastergraden for studenter ved UiA. Fordelen for studentene er ifølge selskapet en raskere vei til større faglig ansvar. Stipendiatene selv sier kunnskapstørst og utsikter til høyere lønn er årsaker til hvorfor de fortsetter å studere etter å ha fått ingeniørtittelen. side 4

2 Hele dette bilaget er en annonse fra Universitetet i Agder FORMING AV ET NYTT UNIVERSITETET I AGDER er et av landets yngste universiteter. I overgangen fra høgskole til universi tet ligger det en stor mulighet. En slik institusjon kan begynne litt med blanke ark og skape nye og bære kraftige fagmiljøer uten å ta hensyn til lange aka demiske tradisjoner. UiA har tatt vare på denne muligheten. Eksempler er ansettelsene av profes sorene Michael Rygaard Hansen og Violet Leavers som omtales i denne publikasjonen. Disse to bringer med seg kunnskap som ellers er vanskelig å finne i Norge. Hansen er landets eneste professor i olje hydraulikk mens Leavers er anerkjent internasjonalt innenfor bildebehandling og tilstandsbasert vedlike hold av mekanisk utstyr. EN STOR DEL av æren for at mekatronikkmiljøet ved UiA har kunnet vokse fram skal gå til nærings klyngen NCE NODE (Norwegian Offshore and Dril ling Engineering). NODE har vært pådriver for både master- og doktorgradsutdanningene (2008 og 2010). Ansatte fra NODE-klyngen har aktivt deltatt i utforming og innhold i disse utdanningene, og stil ler fremdeles opp som gjesteforelesere og bivei ledere på prosjekter. DE STØRSTE BEDRIFTENE bak NODE-klyngen er skapt av entreprenøren Bjarne Skeie. Han beskriver seg selv slik: Jeg var en brukbar konstruktør, en brukbar kremmer og en brukbar gründer som så muligheter komme. Jeg var litt av alt. Det er med litt av den samme ånden at meka tronikkmiljøet ved UiA opererer i dag. En mekatronikkingeniør må kunne beherske mekanikk, hy draulikk og kontrollsystemer og være litt av alt. SAMTIDIG SOM UIA utvikler tette bånd regionalt, så sam arbeides det også nasjonalt og internasjonalt. Et eksempel er NORCOWE (Norwegian Centre for Offshore Wind Energy). In nenfor dette samarbeidet på offshore vindkraft er det in vestert i et større beve gelseslaboratorium som også omtales. LITEN BY med stor kunnskap UiAs mekatronikkprogram i Grimstad begynte i 1988 og markerer seg blant annet med sine store lab-fasiliteter, forteller professor i reguleringsteknikk og robotikk Geir Hovland. Han opplyser at faget er en anvendelig og fremtidsrettet kombinasjon av mekanikk, elektronikk og datateknikk. Produkter som tidligere var helt mekaniske, utnytter i dag de muligheter som et samspill av disse fagdisipliner åpner. Dette gir mulighet til å utvikle nye produkter og forbedre gamle, forteller han. Universitetet i Agder består av to campuser - en i Kristiansand og en i Grimstad. Den nye campusen i Grimstad ble åpnet i Den 110 meter lange gada som møter en etter å ha gått gjennom hovedinngangen rommer både festaula, grøntanlegg, kantine, bokhandel og kaffebar. 700 sitteplasser er fordelt i koselige småmiljøer. TORUNN LAUVDAL Rektor Feltet er nært knyttet til distriktets olje- og off shoreindustri men driver også anvendt forskning på en rekke andre områder. I begynnelsen hadde studiet bare en studenter per studieår. I dag ligger antallet rett under hundre. Populariteten har medført at det nå stilles karakterkrav for å komme inn. I dag tilbys det både master- og Ph.D-programmer i mekatronikk i samarbeid med flere av teknologibedriftene i landsdelen. GREIT Å VITE Grimstads befolkning er på mennesker. Hver dag er innom byens universitet. Foto: UiA JEG ER NÅ inne i min andre 4-årsperiode som rektor ved UiA og føler meg priviligert som får lede en ung institusjon i en rivende utvikling. Fremtiden tilhører de som griper mulighetene. Foto: Thomas Lillebror Finne UNIVERSITET FOR MER INFORMASJON OM UNIVERSITETET I AGDER OG MEKATRONIKK KONTAKT: Universitetet i Agder Campus Grimstad: eller Professor Geir Hovland: Grimstad har ikke bare sommersol og skjærgårdsliv. Byen har også et mangfold av foreninger og kulturtil bud der studentene naturlig finner sin plass og tar del. Selve universitetsbygget i Grimstad er Norges eneste privateide campus, finansiert av Sørlands firmaet J.B. Ugland. Det er også blitt lagt vekt på å skape balanse mel lom kjønn og faglige interesser ved at studiene for ingeniør, økonomi/ledelse, sykepleie/vernepleie og deler av lærerutdannelsen er samlokalisert. VERONICA AASBØ FRØLAND OG FILIP DULIEN har bachelorgrader i henholdsvis mekatronikk og fornybar energi. De utfører nå sin masteropp gave i samarbeid med bedriften National Oilwell Varco i Kristian sand. Målet med prosjektet er å designe og utføre en levetidstest for hydrauliske slanger som blir Masterstudenter i Mekatronikk Veronica Aasbø Frøland og Filip Dulien. brukt i typisk boreutstyr. For selve levetidstesten trykksettes slangene og en industrirobot benyttes for å bøye slangene 2,8 millioner ganger under prosjekt perioden. Data som trykk i slan gene, lekkasje og mekanisk de formasjon måles kontinuerlig. Dette er en unik test som ikke har vært utført tidligere og som gir nyttig kunnskap om levetid på mekanisk utstyr. Slik kunnskap vil igjen kunne lede til mer robuste og miljøsikre produkter. PROSJEKTLEDER: Jan Arne Dagsvik TEKST: Kari Andresen GRAFISK FORM: DjESIGN TRYKK: Media Norge Trykk DISTRIBUSJON: Aftenposten Morgen For informasjon om bilag på print eller nett, kontakt Jan Arne Dagsvik på tlf: , mob: eller e-post: 2 C MEDIA ER ET AVISFORETAK SOM PRODUSERER AVISBILAG I RIKSPRESSE OG NETTMAGASIN I HELE SKANDINAVIA

3 Styrkeløft på Nymo Mens andre norske verft i den senere tid har tapt store offshoreoppdrag i konkurranse med verft i Østen, vinner Nymo kontrakter med leveranse av boreanlegg til Brasil og Kina. For ett år siden inngikk Nymo kontrakt for design og fabrikasjon av boreanlegg og mud-moduler til to plattformer for Brasil, og tidligere i år Nymo ble det inngått kontrakt med Yantai CIMC Raffles Offshore i Kina om design og bygging av boremodul til boreriggen North Dragon. Denne kontrakten inneholder opsjoner på leveranse av ytterligere to boreanlegg. I tillegg til dette er det inngått intensjonsavtaler om design av ytterligere to boreanlegg for Brasil og Kina. Hvorfor lykkes Nymo til tross for norsk kostnadsnivå? Med norsk kostnadsnivå er det vanskelig å konkurrere om verftsoppdrag for nye offshore utbygginger, så nøkkelen er spesialisering. Nymo har gjennom et nært samarbeid med boreutstyrsleverandører i Kristiansand utviklet seg til en teknologibedrift med spesiell kompetanse innen design og bygging av boreanlegg. Kundene har erfart at bygging av selve flyteriggen i Østen til lav kostnad, kombinert med at det kompliserte boreanlegget designes og bygges av Nymo, har vært en optimal løsning. I Brasil planlegges det investeringer i en rekke nye plattformer og boreskip, og det meste av dette skal bygges lokalt, men igjen ser kundene at Nymo kan bidra med å levere design eller komplette moduler for boreanleggene. Nymo bidrar til å sikre høy kvalitet og leveringstid for totalprosjektet. Nymos design av boreanlegg er etterspurt internasjonalt, og det skyldes nok en kombinasjon av spesialkompetanse innen dette området kombinert med fabrikasjonsvennlig design. Våre ingeniører kan følge hele prosessen fra design til ferdig modul når vi bygger ved eget verksted, og det gir også kompetanse innen gode løsninger for effektiv fabrikasjon. Nymo har vært en leverandør til olje- og gassindustrien på norsk sokkel siden starten på 70-tallet, men i dag leverer vi hovedsakelig til et internasjonalt marked. Våre markeder er primært Kina, Brasil og Singapore. An ocean of opportunities performance and reliability Eureka Pumps Origo Solutions Smart Automation Fire Protection Engineering Sontum Fire & Safety Har du lyst til å jobbe i et spennende selskap i vekst? Vi er stolte av vår historie. Fremtiden er enda mer spennende, og vi står fremfor en betydelig vekst. Vi søker personer som deler vår visjon og våre verdier, og som ønsker å bidra til at vi lykkes med våre ambisjoner; Vi vil levere de beste industrielle løsninger for de neste generasjoner. En jobb hos Origo Solutions gir deg gode muligheter til deltagelse i hele prosjektfasen - design, engineering, programmering, testing og idriftsettelse. Vi søker ingeniører innen: elektro instrumentering automasjon teknisk sikkerhet programmering service operations Origo Solutions har kontorer i Porsgrunn, Arendal, Kristiansand og Stavanger. Les mer om oss på vår hjemmeside Keep going. Keep Safe. Origo Solutions er en ledende leverandør av avanserte sikkerhetssystemer. Vi leverer løsninger innen brann og gass, prosessteknologi, elektro-, instrumentog automasjonssystemer. Vi er også en EPCI leverandør innenfor disse områdene. Origo Solutions er ett av fem selskaper i ALIGN konsernet, en ledende leverandør av produksjonsog sikkerhetskritiske produkter og løsninger. Origo Solutions AS, Skippergata 12, NO-3921 Porsgrunn, Tel

4 Hele dette bilaget er en annonse fra Universitetet i Agder MASTRER FREMTIDEN Lengre studieliv, lønn og faglige utfordringer er noe av det som har overbevist UiA-studentene som tar en master i mekatronikk i samarbeid med Aker Solutions. Fra venstre: Espen Mjøs, Martin Hemmer og Sindre Kvale. SPØRSMÅL: 1. Hvorfor har du valgt å ta en mastergrad? 2. Hvor viktig for vurderingen var økonomi og lønnsnivå? 3. Hvor viktig var karrieremessige og akademiske utfordringer? ESPEN MJØS (23) 1. For å gjøre meg mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. I tillegg følte jeg meg ikke ferdig med studielivet etter bare tre år. 2. Nyutdannede sivilingeniører har som regel en høyere grunnlønn, noe som var et av argumentene for å ta mastergrad. 3. For min del var nok dette det viktigste punktet. Det å kanskje kunne få mer interessante oppgaver når jeg starter i jobb. MARTIN HEMMER (24) 1. Jeg har lyst til å lære mer om ting som interesserer meg. Det er gøy å være student, og hvis jeg skal ta en mastergrad må det bli nå. 2. Ikke så viktig, selv om gode lønnsutsikter er et pluss. Det tar noen år før en mastergrad lønner seg økonomisk. 3. Det var den viktigste grunnen til å gå videre. På mekatronikk er det mye nytt og fremtidsrettet. Jeg tror det åpner for flere og mer spennende jobber. SINDRE KVALE (24) 1. I all hovedsak på grunn av mulighetene til en mer utfordrene og spennende arbeidshverdag hvor en har mer innflytelse over eget arbeid. Samtidig håper jeg mastergraden vil være et springbrett karrieremessig og gi meg flere verktøy til å løse flere og mer krevende oppgaver i fremtiden. 2. Jeg tror ikke det er håpet om økt lønn som er motivasjonskraften for flertallet av dem som tar en mastergrad. 3. For meg er dette grunnen til at jeg bestemte meg for å ta en mastergrad. Da jeg startet på bachelorgraden hadde jeg ingen planer om å gå videre på master, men bestemte meg etter å ha fullført første året på bachelor. Grunnen er nysgjerrigheten og hungeren etter hele tiden å lære noe nytt. 4 HR-direktør Bjørg Hansen i Aker Solutions tilbyr gode avtaler til studenter som ønsker å spesialisere seg innenfor innovasjon og teknologiutvikling. LØNNSOMT å ta høyere grad Næringslivet oppmuntrer ingeniører i mekatronikk til å høyne den akademiske kompetansen. Aker Solutions boreteknologidivisjon i Kristiansand tilbyr stipender til studenter som ønsker å ta en master. Stipendet er for et masterstudium ved UiA, Grimstad og ble første gang utdelt i Fulltidsstudiet varer to år. Deretter får studentene fast ansettelse i Aker Solutions så sant studieprogresjonen er opprettholdt. Studentene tilbys økonomisk kompensasjon i ti månder per år. Vi vil evaluere programmet år for år avhengig av vårt behov, sier Bjørg Hansen som jobber som HR-direktør hos Aker Solutions i Kristiansand. Større potensiale med mastergrad Vi så at for mange av studentene begynte å jobbe etter å ha tatt en bachelorgrad. I Aker Solutions trenger vi en god miks av både bachelorer og mastere, og vi ønsket Det teknologisk baserte næringslivet i Grimstad-området drar nytte av kompetansen ved UiA. Øyvind Riiber Boye i AS Nymo mener det er en stor fordel for selskapet at det finnes relevant høyere utdanning i nærmiljøet. Sørlands-firmaet som har vært eid av Ugland-familien siden 1956, har jobbet opp mot offshore-industrien siden tidlig på syttitallet. I dag er de spesialisert på boreanlegg, design, bygging av transport av bore- og mud-moduler. Brasil og Kina er to av deres store, nye markeder. AS Nymo har som strategi å spisse seg mot kjerneområdene, men derfor å oppfordre flere til å fullføre masterstudier. Det å gå videre med en mastergrad kan gi andre type muligheter senere i karrieren. De som har en mastergrad har større potensiale til å vokse inn i større oppgaver og vil kunne tilføre større faglig tyngde. Vi er en stor bedrift og vi trenger mange fra forskjellige fagområder og med forskjellig bakgrunn. Hvordan kan en karriere i Aker Solutions arte seg for en med mastergrad sammenliknet med en med bachelor? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. På grunn av større faglig tyngde kan en person med master raskere få et større faglig ansvar i bedriften enn en som ikke har en master. Men i hvilken grad man får ansvar i bedriften avhenger selvsagt utforsker også markedsmulighetene innen verftsindustrien hvor det kreves høy kompetanse, sier Boye. Industrien trenger en kombinasjon av kvalifikasjoner. Ingeniører med kompetanse på masternivå blir viktigere. Norsk kostnadsnivå er høyt og da må vi være ledende på feltet. Vi tilhører næringsklyngen NODE hvor samarbeid mellom industri og forskningsmiljøer er et viktig satsningsområde. I tillegg arbeider en av professorene ved UiA også på deltid i selskapet. Vi har et nært samarbeid med universitetet om fagplanene ved de ulike studiene, noe vi mener er svært De som har en mastergrad har større potensiale til å vokse inn i større oppgaver og vil kunne tilføre større faglig tyngde. Bjørg Hansen også av innsats og personlig egnethet, sier Hansen. Relevant for Aker Hvilke kvalifikasjoner bør søkere av et doktorgradstipend være i besittelse av? De bør spesialisere seg innen et felt som er relevant for Aker Solutions, gjerne innen innovasjon og teknologiutvikling, sier Bjørg Hansen. SAMARBEIDER TETT MED FORSKNINGEN Øyvind Riiber Boye sier teknologiutvikling er avhengig av kompetanse og høy kvalitet. viktig for at forskning- og utdanningsmiljøene skal møte behovene i industrien, sier Øyvind Riiber Boye.

5 Bosch Rexroth - the Drive & Control Company Du finner en del fra Bosch Rexroth nesten overalt: Våre drivverk sørger for effektiv energioverføring i vindkraftanlegg. Ved bygging av demninger eller veier, de høyeste bygningene eller de lengste tunnelene i verden, er det mobilhydraulikk fra Rexroth som beveger kraner, gravemaskiner og andre konstruksjonskjøretøy. I flere tiår har Bosch Rexroth levert drifts- og styringsløsninger til stålverk, produksjonslinjer i bilindustrien eller til marine- og offshoreapplikasjoner, som f. eks ankerhåndteringsutstyr og skipskraner. Bosch Rexroth er partneren for konstruksjon av maskiner og anlegg og leverer automasjonskomponenter så vel som innovative løsninger. Kort sagt: Bosch Rexroth er en av de ledende spesialistene innen drifts- og styringsteknologi. Vi tilbyr styringer, elektriske drifter, hydraulikk og mekanikk fra én enkelt kilde. Som prosjektpartner eller hovedleverandør realiserer Bosch Rexroth også regelmessig storprosjekter, for eksempel som systemleverandør for de nye slusene i Panamakanalen, tidevannssperre i Venezia så vel som den mest moderne sceneteknikken til Den norske Opera i Oslo, La Scala i Milano og Bolsjojteateret i Moskva. Spesialistene fra Bosch Rexroth følger disse prosjektene fra den første ideen til realisering, med ressursene til en global partner. Som en del av Bosch-gruppen, nyter også Rexroth godt av konsernets store satsing innen forskning og utvikling, en satsing som gjør det mulig å søke om 13 nye patenter hver dag! Bosch-konsernet byr på store utviklingsmuligheter og medarbeiderne kan utvikle seg faglig og menneskelig sammen med kolleger i 350 datter- og salgsselskaper i 60 land. At konsernet er en stiftelse, gjør at det også har en større langsiktighet enn det kanskje mange investordrevne selskap har. Dette sammen med relativt store bidrag til humanitære formål, gjør at mange er stolte av å jobbe i Bosch og Bosch Rexroth. Bosch Rexroth AS Berghagan 1, 1405 Langhus Pioneering nitrogen membrane technology worldwide Air Products AS i Kristiansand er en global spesialist og innovatør innenfor membranbasert nitrogenproduksjon. Vår teknologi forhindrer brann og eksplosjoner ombord i skip og offshore installasjoner. Teknologien vår er i dag installert på over 1000 skip og plattformer verden over.

6 Hele dette bilaget er en annonse fra Universitetet i Agder SKEIES MOMENTUM Bjarne Skeie er pioneren bak den sørlandske olje- og gass leverandør-industrien og en av dem i landet som har tjent mest penger på rigg. Bjarne Skeie solgte tidligere i år sine andeler i TTS Groups boreutstyrsdivisjon til amerik Kranene og boreutstyret han utviklet tidlig på syttitallet, selges fortsatt til den globale offshorebransjen. I 1971 startet Norge oljeproduksjonen som skulle gjøre oss så velstående i verden. Samme år etablerte Skeie selskapet Maritime Hydraulics. Det oppsto raskt stor aktivitet i offshorebransjen. Behovet for rigger var enormt og det var ikke så mange som hadde tid til å utvikle eget utstyr. Alt skulle kjøpes fra USA, noe som tok tid, forteller Skeie som på den tiden var 26 år gammel, med fire års fartstid som konstruktør og ansatt i et mindre firma. Skeie så hvordan maskineri og utstyr kunne effektiviseres og fikk idéer til hvordan en mer fremtidsrettet borerigg kunne utrustes. Stadig mer effektivt utstyr appellerte sterkt til boreentreprenørene og oljeselskapene som ikke ønsket for mange opphold i produksjonen. På åttitallet var Maritime Hydraulics blitt en verdensledende leverandør av boreutstyr. Utnyttet bransjens utålmodighet Siden den gang har han fortsatt å etablere selskaper Maritime Well Service, Norwegian Rig Consultants, Ocean Rig og Sinvest er blant noen av dem. Produktene spenner fra marine kraner, boreutstyr til borerigger. Med foreldre som både drev gårdsbruk og butikk tror han både forretningsinteressen og sansen for teknikk og praktiske løsninger har kommet naturlig. Odelsgutten fra Eiken i Hægebostad bestemte seg allerede som 14-åring for å bli ingeniør. Evnene kom hjemmefra Som ferdig utdannet begynte han å bygge turisthytter sammen med faren på fritiden. Hyttene ble plassert på familiens eiendom. Det edleste man kunne ha som bonde var trær i skogen. Det var som å ha penger i banken, sier Skeie som brukte hytteinntektene til startkapital. Jeg hadde kroner selv og som jeg fikk låne av far og en onkel til å starte opp, forteller Skeie. I 1989 ble Maritime Hydraulics solgt til ABB og er i dag en del av Aker Solutions-konsernet. Hydralift ble i 1990 kjøpt ut fra Maritime Hydraulics og solgt til National Oilwell i Fortjenesten av de ulike salgene har til sammen vært på flere milliarder. For sin innsats for norsk industri mottok han i 2007 St. Olavs orden av 1. klasse. Tar ti år å bygge opp et selskap Jeg var en brukbar konstruktør, kremmer og en gründer som så muligheter komme, sier Skeie som også fremhever dyktige medarbeidere Kjøpte Maritime Well Service AS. Passerer totalt 100 ansatte i alle selskapene. 1983/84 Maritime Hydraulics og Norwegian Rig Consultants AS blir børsnotert Fusjonerte selskaper og noterte Skeie Group AS på Oslo Børs. Kjøpte Porsgrunn Styremaskiner AS og Nyland AS Kjøper ut Hydralift (de-merger). 50 ansatte Etablerte Ocean Rig. Senere solgt til G. Economou, gresk reder Sinvest etablert. Solgt til Aban Group i Hydralift med 700 ansatte selges til National Oilwell Grunnla Maritime Hydraulics AS, Kristiansand. 1 ansatt Kjøpte Petcon AS og grunnla Norwegian Rig Consultants AS Kjøpte Seanor AS. Grunnla Target Drilling, Kjøpte Koomey Inc., kjøpte Tentech AS. Passerer 400 ansatte. Kjøpte Hydralift til MH i Solgt i 1990 til Bjarne Skeie privat Kjøpte Pusnes AS. Passerer 1000 ansatte. Selger Skeie Group AS til ABB Etablerte Deep Sea Stavanger. Solgt til Ensco Deling (de-merger) av Hydralift og Hydralift Marine Hydralift Marine blir til TTS Marine : Organisk vekst av Hydralift samt oppkjøp av Eiken Marine System, Miko Kranteknikk, Scanmec Technology fra det franske ACB og Brissoneau & Lotz Marine, Paul Munroe Engineering i Houston, Procon i Oslo, SAS Gouda (32%) i Holland, Sense Technology (33%) i Kristiansand, BLM i Frankrike, Molde Crane/Staalprodukter, Actro i Molde og Amclyde Inc Etablerte ny Skeie Gr struktur: Skeie Techno Skeie Eiendom, Skeie Capital Investment. Begynner kjøp av TTS MYE Å LÆRE AV LUFT FARTS INDUSTRIEN Violet Leavers er ansatt ved UiA for å forske og undervise i mekatronikk. Hun mener norsk offshorebransje har mye å lære av luft farts bransjen, spesielt rundt vedlikehold av utstyr. 6 De to bransjene har mye til felles. Begge håndterer store dynamiske systemer, som er utsatt for tilfeldig forekommende degraderingsmekanismer som kan føre til korte livssykluser og feil på utstyret. Samtidig er det også en stor og viktig forskjell mellom de to næringene, sier Leavers som er ansatt ved UiA i det som omtales som NODEprofessoratet, som er en gave fra NODE-klyngen. Professoratet inngår også i nettverket Global Maritime Knowledge Hub, initiert av Norges Rederiforbund og Oslo Maritime Nettverk. I romfart er ikke svikt et alternativ. For å garantere at et fly virker som det skal og for å få tillatelse til å fly er ulike tester påkrevd. Det er denne type vedlikeholdsregimer som kalles tilstandsbasert overvåking. I kontrast har svikt i offshoreindustrien ikke bare blitt tolerert, det har også vært forventet, sier den internasjonalt anerkjente forskeren. Feil vedlikeholdsregime I offshoreindustrien blir utstyret planlagt vedlikeholdt i henhold til produsentens spesifikasjoner og ikke etter den nåværende tilstand av utstyret. Denne type vedlikeholdsregime tar ikke hensyn til hvor utstyret kan bli plassert. For eksempel kan offshoreutstyr utplassert i rolig sjø i Malaysia ha en levetid på fem til seks år. I Nordsjøen kan det samme utstyret svikte etter bare fem eller seks måneder, sier hun. Lønnsomt å forbedre utstyr på rigg Leavers mener det er økonomiske begrensninger som er den primære motivasjonen for å forbedre ytelse og levetid av offshoreutstyr. Det koster både å måtte stenge driften på grunn av vedlikehold og å reparere eller erstatte ødelagt utstyr. I tillegg kan det oppstå ødeleggelser som følge av forurensning. Operatører av offshoreutstyr har et stadig behov for å både øke påliteligheten og hindre skade på miljøet. For å møte vedlikeholdskravene må imidlertid lederne være i en posisjon til å kunne foreta raske beslutninger om brukbarhet av utstyr på samme måte som fagfolk innen vedlikehold i luftfarten er det, sier Violet Leavers.

7 anske Cameron for 1,55 milliarder kroner. oup logy, aksjer. Jeg var en brukbar konstruktør, kremmer og en gründer som så muligheter komme. Bjarne Skeie Forskjellen på da vi startet opp og i dag er at man før tenkte mye mer rundt enkeltprodukter. Nå skal det utvikles hele systemer, sier han. Det som har gjort oss unike er at det er en tankegang vi har hatt inne fra begynnelsen, sier Bjarne Skeie Etablerte Skeie Drilling & Production ASA, som ble solgt i 2010 til Rowan Companies. Etablerte Skeie Rig Management AS Prospector Offshore Drilling etablert Sigma Drilling etablert. TTS Energy med over 500 ansatte selges til Cameron. Violet Leavers er ansatt i det som omtales som NODE-professoratet, som er en gave fra NODE-klyngen til UiA. Foto: UiA Fra venstre: Masterstudenter Lars Tronrud Dahl og Einar Sæland. EINAR SÆLAND OG LARS TRONRUD DAHL ble kjent med hverandre for fem og et halvt år siden i forbindelse med et halvårig forkurs, rettet mot unge håpefulle med studiekompetanse, men med manglende realfagskompetanse. Forkurset i matematikk og fysikk la grunnlaget for å fortsette på bachelor mekatronikk. Einar sier: «Jeg hadde på ingen måte et realfagshode, helt til forkursprofessoren hjalp meg med å knekke koden». Masterprosjektet til Einar og Lars utføres i samarbeid med boreutstyrsleverandøren Cameron i Kristiansand. En matematisk modell av en hydraulisk maskin har blitt utviklet. Denne modellen er deretter blitt koblet sammen med en industriell kontroller for en såkalt «Hardware-in-theloop-test» (HIL) i en sanntidssimulering. Målet med en slik test er på et tidlig stadium i en designprosess å kunne avdekke feil i kontrollsystemet. En HIL-test er et nyttig verktøy for teknologibedrifter som gjør det mulig for ingeniører innenfor forskjellige disipliner (hydraulikk, maskin, elektro, kontrollsystemer) å samarbeide på et tidlig stadium i et prosjekt. En slik test vil kunne redusere risiko for forsinkelser i prosjektgjennomføring av komplekse multi-disiplinære prosjekter. Fra venstre: Masterstudenter i Mekatronikk Tomas Klevmo og Atle Aalerud. TOMAS KLEVMO har bachelorgrad i elkraftteknikk fra Høgskolen i Østfold mens ATLE AALERUD har bachelorgrad i kybernetikk fra Høgskolen i Oslo. Sammen utfører de et masterprosjekt med National Oilwell Varco i Kristiansand. I forbindelse med prosjektet benyttes en bevegelsesgenerator (Stewart platform) fra NORCOWEsenteret og en nedskalert fysisk prototype av en topp-kompensator fra National Oilwell Varco. Med Stewart-plattformen kan det genereres bølgebevegelser med realistiske frekvenser fra for eksempel Nordsjøen eller andre havområder. Målet med prosjektet er å videreutvikle regulatorkonseptet for å kompensere for bølgebevegelsen slik at lasten som henger i kompensatoren står stille i forhold til havbunnen eller eventuelt at man styrer kraften i wiren som lasten henger i. Utfordringer i prosjektet er å ta hensyn til friksjon i den mekaniske prototypen samt å implementere regulatorene på en industriell kontroller. Åpne dører for nysgjerrige ingeniører Praktisk ingeniørkunst NOV verdsetter kompetanse og personlig initiativ Thomas Sneltvedt, Manager Technical Safety i NOV i Kristiansand siden NOVs verdensledende posisjon i den globale olje- og gassindustrien er skapt gjennom de ansattes nysgjerrighet, oppfinnsomhet og dybdekunnskap. I spenningsfeltet mellom grunnforskning og praktisk ingeniørkunst, har vi behov for flere dyktige ingeniører innen mange fagfelt særlig disiplinene maskin, kybernetikk og mekatronikk. Se ledige stillinger på vårt hovedkontor i Kristiansand og avdelingene i Stavanger, Molde, Arendal, Oslo, Tønsberg og Trondheim på nov.com/careers/norway 7

8 Hele dette bilaget er en annonse fra Universitetet i Agder Fra venstre: Daniel Salem, Øyvind Magnussen og Sindre Gjertsen ØYVIND MAGNUSSEN har mastergrad i Mekatronikk ved UiA og er doktorgradsstudent på området flyvende multirotorfartøy. Det finnes fortsatt en del svakheter med denne type mekanismer som målet med forskningen i dette prosjektet er å forbedre eller fjerne. Våren 2013 har Øyvind også vært veileder for et prosjekt utført av masterstudentene DANIEL SALEM OG SINDRE GJERTSEN. Begge har bachelorgrad i mekatronikk fra UiA og har designet og utviklet en multirotor-prototype med tre vridbare motorer og demonstrert at denne kan manøvreres i luften. Fra gravemaskiner til oljerigger: Den danske professoren Michael Rygaard Hansen valgte mekatronikk ved UiA for å få jobbe med større utfordringer. Fra Aalborg til Agder UiA er et ungt universitet hvor man har mulighet til å påvirke, sier Michael Rygaard Hansen, landets eneste professor i oljehydraulikk. JESPER KIRK SØRENSEN har sin masterutdanning fra Aalborg universitet og er i dag doktorgradsstipendat i Mekatronikk ved UiA. Han har i tillegg en 20% stilling ved National Oilwell Varco i Kristiansand. I hans forskningsprosjekt utvikles konsepter og algoritmer for å redusere vibrasjoner i store hydrauliske kraner. En multidisiplinær tilnærming brukes i prosjektet, hvor alternative hydrauliske komponenter vurderes samt at programvare utvikles i forbindelse med kontrollsystemet. Resultatene i prosjektet vil kunne bidra til å øke nøyaktigheten av hydrauliske kraner samt å øke levetiden til disse. Et ungt teknologisk forskningsmiljø i nært samarbeid med en blomstrende offshorebransje fikk Michael Rygaard Hansen til å bytte ut Aalborg Universitet med mekatronikk i Grimstad. Jeg visste at de hadde en fin gruppe her ikke av superindividualistiske superforskere, men et godt team, sier danske Michael Rygaard Hansen om hvorfor han valgte å ta med seg familien og satse på et professorat ved UiA Grimstad Han forteller at i Danmark forbindes mekatronikk først og fremst med gravemaskiner og lastebilkraner bransjer som ikke utløser all verdens forskningsmidler. Et sterkt miljø I Grimstad er mekatronikk en moderne maskinutdanning hvor det drives anvendt forskning. Det mange i Norge kanskje ikke vet er at mekatronikkfaget i Grimstad hører til i verdenseliten. Det finnes muligens noen like gode, men ingen bedre innen offshore mekatronikk, sier dansken. Det mange i Norge kanskje ikke vet er at mekatronikkfaget i Grimstad hører til i verdens eliten. Michael Rygaard Hansen Prosess- og offshore-næringen i distriktet er ekstremt sterk, universitetet er godt forankret i det lokale næringslivet og mange av studentene er fra regionen. Rygaard Hansen forteller at han som fagperson også stimuleres av å jobbe opp mot en næring hvor ikke alt som teller er å holde pris og vekt nede. I den norske offshore-relaterte industrien er det snarere størrelse som gjelder. Og ikke minst pålitelighet. Pålitelighet er konge, sier han. Den danske professoren Michael Rygaard Hansen valgte mekatronikk ved UiA for å få jobbe med større utfordringer. FAKTA HYDRAULIKK er overføring av energi/kraft ved hjelp av væske/olje, rør, flens og slanger. FAGOMRÅDET hydraulikk har vært og vil fortsette å være svært viktig for offshore-bedriftene på Sørlandet. Hydraulikk inngår som en av tre hovedområder i fagområadet Mekatronikk ved UiA. De andre to hovedområdene er maskindesign/ konstruksjon og avansert elektronikk/styringsteknikk. For livet utenfor lesesalen sia.no SIA HELSE BOKHANDEL BOLIG BARNEHAGE KULTUR KAFE TRENINGSSENTER

9 DRILLING systems Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1000 ansatte og omlag 9000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad. UNIVERSITETET I AGDER SØKER: DOKTORGRADSSTIPENDIAT I MEKATRONIKK Marine operasjoner for offshore vindkraft. Ref. 53/13. Søknadsfrist 23/08. DOKTORGRADSSTIPENDIAT I MEKATRONIKK Regulering av offshore vindparker med hensyn på drift og vedlikehold. Ref. 54/13. Søknadsfrist 23/08. 20% STILLING SOM PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS II Industriell Robotteknologi. Ref. 55/13. Søknadsfrist 23/08. Arbeidssted for alle stillingene er Grimstad. For mer informasjon og søknadsprosedyre se Stillingene 53/13 og 54/13 er en del av NORCOWE senteret, se UNIVERSITETET I AGDER GIMLEMOEN 25A POSTBOKS KRISTIANSAND TELEFON Vil du Være med å utvikle høyteknologisk og innovativt boreutstyr i Verdensklasse? Cameron Sense leverer høyteknologisk boreutstyr og borepakker i verdensklasse til den internasjonale olje & gass industrien. Kompetanse, energi og erfaring gjør oss til en sterk samarbeidspartner som leverer unike løsninger og avansert teknologi. Vi er 560 medarbeidere i Kristiansand, og selskapet er i sterk vekst. Vi forventer ytterligere oppdrag i nær fremtid og søker derfor etter motiverte medarbeidere med erfaring innen design og leveranse av boreutstyr. Cameron tilbyr et bredt spekter av kvalitetsprodukter og avanserte kontrollsystemer for sikrere, mer effektiv og bedre integrerte boremiljøer.

10 Hele dette bilaget er en annonse fra Universitetet i Agder Fra venstre: Yulin Si, Magnus Berthelsen Kjelland, Knut Berg Kaldestad YULIN SI har sin mastergrad fra Harbin Institute of Technology i Kina og er nå doktorgradsstipendiat i anvendt matematikk med fokus på modellering, identifisering og regulering av offshore flytende vindturbiner. Plat formrotasjonene av en flytende vindturbin forårsaker større mekaniske laster og utmatting sammenlignet med en fastmontert vindturbin. I dette prosjektet overføres ideer fra regulering av høye bygninger i jordskjelvutsatte områder til offshore vindturbiner. Resultatene fra prosjektet vil kunne bidra til økt levetid og redusert vedlikehold for offshore vindkraft. MAGNUS BERTHELSEN KJELLAND har mastergrad i Mekatronikk fra UiA og er nå doktorgradsstipendiat i Mekatronikk. Han har i tillegg en 20% stilling ved Aker Solutions i Kristiansand. Forskningen hans er en del av senteret for fornybar energi, NORCOWE. I prosjektet utvikles nye konsepter og kontrollalgoritmer for kompensering av bølgebevegelser når en last flyttes fra en flytende konstruksjon til en annen eller til en bunnfast konstruksjon. Resultatene fra prosjektet vil kunne bidra til å øke værvinduet for marine operasjoner og dermed redusere kostnader ved drift og vedlikehold av offshore vindparker. KNUT BERG KALDESTAD har mastergrad som maskiningeniør fra Lancaster University i England og er nå doktorgradsstipendiat i mekatronikk ved UiA. Hans prosjekt er finansiert av ABB Process Automation - Oil, Gas & Petrochemicals i Oslo og Forskningsrådet gjennom prosjekt /S60. Målet med forskningen er å bidra til en større grad av robotisering på offshore oljeplatformer. Nye sensorer og algoritmer tas i bruk for å detektere og unngå kollisjoner mellom roboter og annet utstyr eller operatører. Arbeidet vil kunne bidra til å senke kostnader og risiko ved å redusere behovet for menneskelige operatører i potensielt farlige operasjoner. Ett av de første målene klyngen satte seg som nyetablert i 2005 var å videreutvikle mekatronikkstudiet, sier klyngens leder Kjell O. Johannessen. NODE-KLYNGEN SATSER PÅ KUNNSKAP Vi definerer oss som oljeteknologiindustri, sier prosjektleder Arne Bedringås. Vi driver ikke bare med olje og gass, men utvikler og lager teknologi som like gjerne kunne vært brukt innen helse og romfart. Blant deltakerbedriftene i Sørlandsklyngen NODE finner vi tunge aktører som Aker Solutions, National Oilwell Varco (NOV) og Cameron. Gjennom fremtidsprogrammet NODE 2020 næringsklynge i verdensklasse, satser de på lang sikt. Det viktigste strategiske grepet er at klyngen omdefinerer seg fra en volumbasert klynge, til en kompetansebasert klynge. Ambisiøst mekatronikkprogram Mekatronikkprogrammet er et samarbeid med Universitetet i Agder hvor målsettingen ikke bare er å utdanne nok ingeniører, men å utvikle Sørlandet til å bli en verdensledende region innen mekatronikk, noe som har ført til at det unge universitetet i dag både kan tilby bachelor-, masterog PhD-programmer. Mekatronikk-gruppen ved UiA sammen med våre bedrifter, utgjør i dag et av de raskest voksende forskningsmiljøene innenfor mekatronikk i Skandinavia, og blir ifølge Bedringås stadig mer anerkjent blant bedriftene. Amerikansk deltakelse NODE-klyngens amerikanske innslag startet i 2002 da NOV kjøpte Hydralift. I 2012 kjøpte Cameron boreutstyrsvirksomheten til deltakerbedriften TTS Group, og med det også et medlemskap i NODE. Sett fra amerikanernes ståsted er nordmenn gode på prosjektstyring og systemforståelse. Vi har enklere strukturer her i Norge og kortere vei mellom nivåene i selskapet, forteller Bedringås, som mener amerikanerne kan tilføre klyngen markedskunnskap og internasjonal erfaring. Camerons deltakelse i klyngen er en bekreftelse på at vi blir vurdert som et viktig høyteknologisk miljø. Samtidig legger det et press på oss på å være i front. Det koster penger å være med i klyngen, og det må lønne seg for dem å være her, sier Arne Bedringås. Ønsker bred teknisk fagkunnskap Mekatronikkfaget spiller i så måte en nøkkelrolle. Vi jobber for at regjeringen ikke skal spisse de tekniske utdanningene. Våre deltakerbedrifter trenger mennesker med systemkompetanse og ønsker samarbeid på tvers av ulike disipliner. Da må vi utdanne mennesker som kjenner til hva kollegenes oppgaver består i, sier Arne Bedringås. Vi begynte regionalt, fortsatte nasjonalt og arbeider nå globalt, sier prosjektleder i NODE Arne Bedringås, her med kommunikasjonsansvarlig Cathy Quist. FAKTA Oljeteknologiklyngen NODE på Sørlandet består av nærmere 60 bedrifter med en samlet ordrereserve på 100 milliarder kroner. Bedriftene representerer ansatte. De fleste deltakerbedriftene er spisskompetente leverandører innen nisjene offshore boring, offshore last-, losse- og forankringssystemer, aktiv bølgekompenserte kraner og komplette plattformløsninger. Foto: UiA UNIVERSITET ØNSKET AV KLYNGEN Samarbeid med UiA og et eget mekatronikk-program skal gi den sørlandske næringsklyngen verdens beste kompetanse. Ett av de første målene som klyngen satte seg som nyetablert i 2005, var å videreutvikle mekatronikkstudiet, forteller klyngens avtroppende leder Kjell O. Johannesen. HiA hadde da en bachelor med studenter per år. NODE nedsatte en komite som bidro til å oppdatere faginnholdet i studieplanen for å skreddersy studentenes kompetanse til bedriftenes behov. I dag er det 100 studenter per år. Bedriftene i klyngen har bidratt på mange måter, først med etableringen og utviklingen av et nytt masterstudium, og nå det nye ph.d.-studiet, sier Johannesen.

11 Vitensenteret Sørlandet Skape nysgjerrighet, økt kompetansenivå i realfagene og teknologi, forståelse av nytteverdien av kunnskap, lyst til å studere og ønske om å bidra i fremtiden. Dette skal Vitensenteret Sørlandet bidra med ovenfor barn og unge. Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter. Det er realfagene og teknologi som er våre faglige satsningsområder. Alle våre utstillinger, aktiviteter og undervisningsopplegg bygger på prinsippet om at man lærer gjennom å gjøre. Vårt mål er å bidra til å: Skape generasjoner som kan løse morgendagens utfordringer. Barn og unge er vår hovedmålgruppe, og ved å tilby aktiviteter til skoler og fritidsmarkedet skaper vi en arena for barn og unge hvor de kan undre, forske, eksperimentere og konstruere. Vitensenteret er også en arena hvor voksne og barn sammen kan skape og undre seg sammen. På Sørlandet finnes det store muligheter for de som vil studere, og mekatronikk er et spennende fremtidsrettet fagområde. Vi har fokus på å være et svært næringsnært vitensenter og ha et nært samarbeid med Universitetet i Agder. For å bidra til fremtidig rekruttering til blant annet mekatronikkstudiet, har vi tilbud som har fokus på dette fagområde. Dette gjør at vi skaper interesse og forståelse om hva mekatronikkstudiet kan innebære og ikke minst dets faglige spennvidde. Siden vi er et næringsnært vitensenter bruker vi aktivt eksempler og konkrete utfordringer fra næringslivet i vår region. Barn og unge skal vite at på Sørlandet trenger man kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden, samt at her kan man jobbe lokalt i et internasjonalt høyteknologisk miljø. Et opplevelses- og læringssenter for barn og unge i realfag og teknologi. Åpningstider Mandag stengt Tirsdag til fredag: Grupper/undervisning Alle Lørdag og søndag Skoleferier Kystveien 2, 4841 Arendal Tlf: Your ambition. Our passion. Scandinavia s leading EMS company Kitron is an Electronics Manufacturing Services (EMS) company with operations in Norway, Sweden, Lithuania, Germany, China and USA. With 1100 highly skilled employees, Kitron manufactures and delivers anything from fully assembled electronic circuit boards to complete end products for customers globally. Related technical services like prototyping, industrialization, material analyzing and test development are also key competencies offered by Kitron. Outsourcing to Kitron, means greater flexibility, cost efficiency, accuracy and innovation power along the entire value chain. Kitron have from small to large international customers, in the following marked segments: Defence/Aerospace, Energy/Telecoms, Industry, Medical equipment and Offshore/Marine The company s core areas of expertise are in the segments Defence/Aerospace, Energy/Telecoms, Industry, Medical equipment and Offshore/Marine. Reliable Creative Positive - Involving Kitron AS, P O Box 799, 4809 Arendal, Tel tvers.no, foto: arild lange nilsen Foto: Anders Martinsen fotografer Du får muligheten. Vi vil ha kompetansen. Velkommen til Kristiansand vertsbyen for verdensledende ingeniørbedrifter til olje- og gassindustrien. National Oilwell Varco, Aker Solutions og Cameron har nesten 100% av verdensmarkedet innen bore- og produksjons utstyr, og trenger stadig flere kloke hoder som vil være med på eventyret. Som kommune strekker vi oss også ekstra langt for å hjelpe til med bolig, skolegang og det som er for et godt liv for deg og dine. En mulighet du bør benytte. Sjekk ut fremtiden på: Vi tror på muligheter! Kristiansand kommune 4604 Kristiansand By og samfunnsenheten, Øyvind Lyngen Laderud Lukas Wedemeyer Telefon:

12 Hele dette bilaget er en annonse fra Universitetet i Agder DET FINNES MANGE VEIER TIL Å BLI INGENIØR Studieveier til en Mastergrad MEKATRONIKKSTUDIET ved UiA var tidlig ute med å tilby universitetsutdannelse til studenter med yrkesfaglig bakgrunn den såkalte Y-veien. Y-veien er et tilrettelagt studium for kandidater med fagbrev innen mekaniske fag. I løpet av 3 år kan disse kandidatene utdanne seg til ingeniører med bachelorgrad i Mekatronikk uten å ta forkurs først, og de vil også ha muligheten til å fortsette i ytterligere 2 år til en mastergrad (tilsvarende sivilingeniør). Det første kullet på Y-Veien i Mekatronikk startet ved UiA (den gang HiA) høsten 2005 og ble uteksaminert våren I dag går cirka en tredjedel av den totale studentmassen på Mekatronikk Y-veien. Denne andelen ønsker UiA å opp rettholde i årene som kommer. Y-veistudentene er et meget positivt bidrag til studentmiljøet i Grimstad, sier førsteamanuensis og studiekoordinator i mekatronikk Morten Kjeld Ebbesen. Mekatronikkstudiet er lagt opp med mange små og store prosjekter, der stu- Y-veien: Fagbrev Generell studie kompetanse: Fordypning realfag Fra venstre: Studiekoordinator Master Mekatronikk professor Kjell G. Robbersmyr og studiekoordinator Bachelor Mekatronikk førsteamanuensis Morten Kjeld Ebbesen. dentene skal konstruere og bygge mekaniske og elektriske prototyper. Studentene med allmennfaglig bakgrunn kan lære mye av Y-vei studentene når det gjelder praktisk arbeid i maskinlaben, sier han. Generell studie kompetanse: Tre-semester ordning Forkurs: VG1 og VG2 Web-basert Forkurs 1 år ekstra 0,5 1 år ekstra 3-årig Bachelor Byggdesign 3-årig Bachelor Data 3-årig Bachelor Fornybar Energi 3-årig Bachelor Elektronikk 3-årig Bachelor Mekatronikk 3-årig Bachelor Multimedieteknologi og design 2-årig Master Sustainable Constructions 2-årig Master Informasjons og kommunikasjonsteknologi 2-årig Master Fornybar Energi 2-årig Master Industriell Økonomi og Teknologi ledelse 2-årig Master Mekatronikk 2-årig Master Multimedieteknologi 3-årig Doktorgradsutdanning (PhD) UGLAND EN VIKTIG SAMARBEIDSPARTNER UGLAND EIENDOM har i samarbeid med Fra venstre: Instituttleder Rein Terje Thorstensen og Dekan Frank Reichert foran det nye laboratoriet ved UiA. Universitetet i Agder utvidet labarealene til Institutt for Ingeniørvitenskap. De nye fasilitetene vil tas i bruk fra og med august Arealene kommer både undervisning og forskning til gode. En del av de nye arealene vil bli reservert til et unikt bevegelseslaboratorium som er en del av forskningssenteret NORCOWE. Dette laboratoriet vil bestå av to bevegelsesplatformer (Stewart-platformer) med lastkapasistet på henholdsvis 1500 kg og 8000 kg (vist på bildet til venstre) samt en krane med 12m rekkevidde og lastkapasitet kg. Utstyret skal blant annet benyttes til å studere og utvikle nye konsepter for marine operasjoner i forbindelse med offshore vindkraft. Bevegelseslaboratoriet kan være et alternativ til et bølgebasseng og kan også brukes til verifisering av avansert instrumentering eller testing av såkalt heavekompensert utstyr innen oljeteknologiindustrien. Fordelen med bevegelseslaboratoriet sammenlignet med et bølgebasseng er at repeterbare bevegelser fra et bølgespekter kan skapes i 6 frihetsgrader og slik innendørs testing er forbundet med mye lavere risiko for personell og utstyr sammenlignet med tester offshore. UiA inviterer eksterne bedrifter og nye partnere til å benytte laboratoriet. Ingeniørmangel i Norge! UiA tilrettelegger for at studenter med varierende bakgrunn kan bli ingeniører samtidig med at kvalitet opprettholdes. For mer informasjon se klikk deretter på Studier i kolonnen til venstre.

& utdanning TO LØNNSOMME ÅR MASTERGRAD. Grimstad. Bjarne Skeie: PIONEREN BAK SØRLANDSK OLJE- OG GASSLEVERANDØRINDUSTRI side 6 7 FRA AALBORG TIL AGDER

& utdanning TO LØNNSOMME ÅR MASTERGRAD. Grimstad. Bjarne Skeie: PIONEREN BAK SØRLANDSK OLJE- OG GASSLEVERANDØRINDUSTRI side 6 7 FRA AALBORG TIL AGDER Hele dette bilaget er en annonse fra Universitetet i Agder Innovasjon & utdanning Grimstad LITEN BY MED STOR KUNNSKAP side 2 DANSK HYDRAULIKKPROFESSOR: FRA AALBORG TIL AGDER side 8 Bjarne Skeie: PIONEREN

Detaljer

Fra enestående bedrifter til suverent samspill på Sørlandet

Fra enestående bedrifter til suverent samspill på Sørlandet Fra enestående bedrifter til suverent samspill på Sørlandet NODE visjon: Utvikle en klyngekultur for å bidra til at olje- og gassnæringen på Sørlandet forblir verdensledende, uansett konkurranse. Lokomotivene

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Øker tilgjengeligheten til vindturbinene

Øker tilgjengeligheten til vindturbinene Øker tilgjengeligheten til vindturbinene De to "skipsdekkene" ruller og hiver på seg, men lasten ytterst på kranen står helt stille. I laboratoriet i Grimstad simulerer forskere og industri hvordan last

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Har du fagbrev? Bli ingeniør!

Har du fagbrev? Bli ingeniør! Har du fagbrev? Bli ingeniør! Nord-Norge trenger flere ingeniører! Lokale industribedrifter, oljenæringen, kommunene... alle slåss om de samme gode hodene, alle prøver å lokke til seg flere både nyutdannede

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

NYTT VEISELSKAP TIL SØRLANDET

NYTT VEISELSKAP TIL SØRLANDET NYTT VEISELSKAP TIL SØRLANDET Med nytt veiselskap plassert i Kristiansand vil selskapet fort kunne bli etablert og veiutbyggingen vil komme raskt i gang. ERFARING OG KOMPETANSE Sørlandet er det naturlige

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer omfatter utforming,

Detaljer

NCE NODE. 5. mars Kjell O. Johannessen Daglig leder

NCE NODE. 5. mars Kjell O. Johannessen Daglig leder NCE NODE 5. mars. 2012 Kjell O. Johannessen Daglig leder Fra rivalisering til fruktbart samarbeid og sunn konkurranse Ledende teknologi klynge Omsetning flerdoblet på få år Ordrereserve 2005: NOK 2,5 mrd

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Oppstart H2011, 1. kl.

Oppstart H2011, 1. kl. Side 1/7 Fagplan-/Studieplan Studieår 2011 2015 Industribachelor elektro Oppstart H2011, 1. kl. HiBu - Avd for Teknologi Høgskolen i Buskerud Frogsvei 41 32869500 www.hibu.no Endringshistorikk Dato Sign

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. EN STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKTOR/UNIVERSITETSLEKTOR I MASKINTEKNIKK/MEKATRONIKK VED UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG Ref. 9/08 Ved Universitetet i Agder er det ledig

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

Oljeteknologiindustrien. Norges nye fastlandsindustri

Oljeteknologiindustrien. Norges nye fastlandsindustri Oljeteknologiindustrien Norges nye fastlandsindustri Fra oljeeventyr til industrieventyr Ekofisk-feltet (1969) var start-skuddet for det norske olje-eventyret. Resultatet kjenner vi -vekst, velstand og

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN For å kunne være verdens ledende maritime nasjon skal norsk maritim næring til enhver tid ha medarbeidere på sjø og land med optimal kompetanse og til konkurransedyktig kostnad.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Erfaringer fra en vertsinstitusjon. FME Avlsutningkonferanse, 22. mai, 2017 Kristin Guldbrandsen Frøysa/Arvid Nøttvedt, CMR

Erfaringer fra en vertsinstitusjon. FME Avlsutningkonferanse, 22. mai, 2017 Kristin Guldbrandsen Frøysa/Arvid Nøttvedt, CMR Erfaringer fra en vertsinstitusjon FME Avlsutningkonferanse, 22. mai, 2017 Kristin Guldbrandsen Frøysa/Arvid Nøttvedt, CMR FME ordningen Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert

Detaljer

Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud

Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud Geir Kløkstad, Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for teknologi og realfag 2500 studenter 4 institutter Ingeniørvitenskap (Grimstad) IKT

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Hvilke næringer har størst utviklingspotensial?

Hvilke næringer har størst utviklingspotensial? Hvilke næringer har størst utviklingspotensial? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Greater Stavanger - Årskonferanse Sola, 03.10.2012 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå?

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet for

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy 1 Norwegian Centre for Offshore Wind Energy Partners R&D partners: Christian Michelsen Research Uni Research University of Agder University of Bergen University of Stavanger Aalborg University (DK) Industry

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Høgskolen i Bodø. Fakultet for biovitenskap og akvakultur Høgskolen i Bodø Fakultet for biovitenskap og akvakultur Etablering av nytt doktorgradsprogram for akvakultur ved HiBo Ole Torrisen, Fakultetet for biovitenskap og akvakultur, Høgskolen i Bodø Hvem er

Detaljer

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom 1 Dette vil jeg snakke om: Studiesteder og studier ved HiØ Samarbeid ned NCE Smart Energy Markets og Inspiria

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling.

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. SØRLANDETS veivalg Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. De veiene. Agder trenger veiinvesteringer for å styrke vekstkraften i landsdelen. Dette er

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Med en mastergrad

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Bachelor: Datateknikk Elektro-automasjon Elektronikk Mikro- og nanoteknologi Produktdesign Master: PhD: ved Per Øhlckers Micro- og Nanotechnologies

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Studieprogram M-INFTEK, BOKMÅL, 007 HØST, versjon 08.aug.013 11:10:51 Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet. Anne Grete Ellingsen GCE NODE

Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet. Anne Grete Ellingsen GCE NODE Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet Anne Grete Ellingsen GCE NODE 78 teknologi selskaper i Agder Mer enn 100 filialer i Norge og utlandet Platforms and subsea 78 teknologi selskaper i Agder

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Winchester School of Art er en av Storbritannias ledende kunstog designinstitusjoner og er del av det verdenskjente University of Southampton, noe vi

Winchester School of Art er en av Storbritannias ledende kunstog designinstitusjoner og er del av det verdenskjente University of Southampton, noe vi Winchester School of Art er en av Storbritannias ledende kunstog designinstitusjoner og er del av det verdenskjente University of Southampton, noe vi er svært stolte over. Vår historie strekker seg nesten

Detaljer

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi?

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? TEKNIKK OG INDUSTRIELL Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? Søk Teknikk og industriell produksjon før 1. mars 1 VELGTIP.NO TEKNIKK OG INDUSTRIELL TIP er perfekt for oss som liker praktiske fag bedre

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

V A L G A V I S. Studenttingsvalget 2015 IVT. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi KANDIDATENE ER

V A L G A V I S. Studenttingsvalget 2015 IVT. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi KANDIDATENE ER V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 IVT Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi KANDIDATENE ER Karen Ane Skjenum, Elisa Elmies, Douglas Chukwuekwe, Lars Flå, Asle Joachim Tomstad, Markus Log, DAI

Detaljer

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Behov for økt kompetanse i næringslivet

Behov for økt kompetanse i næringslivet Behov for økt kompetanse i næringslivet Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanseavdelingen U&H rådet 18 november 2009 Grunn til å sperre opp øynene DN 28.okt 2009 DM-237471 2 Konkurranseevnen svekkes

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer