Nr. 2 - september Gjerdrum Næringslivsforening. Aktiv høst... Smedstad Gård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 - september - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. Aktiv høst... Smedstad Gård"

Transkript

1 Nr. 2 - september Gjerdrum Næringslivsforening Aktiv høst... Gjerdrum Fotklinikk HR Romerike - lokal rådgiver Smedstad Gård

2 Viktig næringsliv! Ved å benytte hverandres produkter og tjenester kan vi medvirke til å trygge det lokale næringslivet og sikre arbeidsplasser i egen bygd. Gjerdrum er fortsatt en viktig landbrukskommune og hvis for eksempel alle i landbruket benytter lokale håndverkere, øker den lokale tjenesteproduksjonen. Det samme gjelder annen næringsvirksomhet og alle oss andre som trenger produkter og tjenester av ulike slag. Ved bruk av lokal næringsvirksomhet, gir dette ringvirkninger. som både kommunen, gjennom økte skatteinntekter, og ikke minst, butikker og øvrig tjenestetilbud vil nyte godt av. Hvis vi er litt mer bevisste på verdien av dette, kan det gi stor effekt og medvirke til ytterligere å sikre og utvikle produkt- og tjenestetilbudet i Gjerdrum. Det er også veldig viktig at vi medvirker til positiv omtale av det som er bra i egen bygd. Det er mye bra her i Gjerdrum og godt omdømme gir, som vi vet, positive ringvirkninger. Gjerdrum er i dag på topp både når det gjelder pendling og handelslekkasje. 75 % av arbeidsstyrken pendler ut av kommunen på jobb andre steder. Jeg går ut fra at vi alle som bor i Gjerdrum ønsker at bygda vår skal være så bra som mulig på alle måter. Det gjelder alt fra barnehage og skole til helse og eldreomsorg, arbeidsplasser, idrett, fritidstilbud og aktiviteter som kultur og foreningsliv. Alt er avhengig av hverandre, og har nytte av at et bærekraftig næringsliv ligger i bunnen. Nå er høsten så vidt begynt og aktiviteten er stor på alle kanter. La oss samarbeide til beste for fellesskapet, slik at flere etter hvert kan ha sin arbeidsplass her i Gjerdrum. Med ønske om en fin høst! Turid Jødahl Leder Gjerdrum Næringslivsforening Bli medlem i Gjerdrum Næringslivsforening! Alle registrerte virksomheter som driver næring og handel i Gjerdrum kan bli medlem. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og samfunnet for øvrig. Foreningen vil medvirke til informasjon og nettverksbygging mellom virksomhetene. Ta kontakt: telefon eller: Gjerdrum Næringslivsforening, postboks 45, 2022 Gjerdrum Styre 2014 Turid Jødahl - Hege L. Thoresen - Rolf Gauterud - Ole Bernard Stake - Thomas Halvorsen - Vegard Bjørnstad og Torer Fladby, varamedlemmer Revisor Arne Granerud Valgkomite 1 år: Tone Granerud 2 år: Hans Anders Fjeldstad 3 år: Anita Brennmoen Gjerdrum Næringslivsforening Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og i samfunnet for øvrig. Foreningen vil medvirke til nettverksbygging mellom virksomhetene og tilbyr kurs og møter for næringsutvikling og kompetanseheving. Redaksjon: Turid Jødahl, Hege L. Thoresen Grafisk design og annonser: Gdesign AS Distribusjon: Gjerdrum, Holter Tlf.: Opplag: 3300 stk 2

3 Ved Turid Jødahl Endelig planlegges nytt Næringsområde! Gjerdrum kommune har hatt saken på høring fra til Saken gjelder/sammendrag: Etter vedtaket av kommuneplanens arealdel, har det blitt fremmet ønske om å ta inn tidligere innspill på næringsområde Gauterud/Flatner og masselagringsplass på Pipenhus. Samtidig vil vann og avløp samt gang- og sykkelveg bli etablert, som muliggjør en konsolidering av eksisterende boligområde på Frognerlinna og Bråtesletta. Ved utarbeidelse av kommuneplaner etter plan- og bygningsloven er kommunen pliktig til å utarbeide en planbeskrivelse som kartlegger de utredninger som planen skal omfattes av. Planprogrammet tar stilling til utredningsbehovet for næringsområdet og masselagringsområdet. utpendling, handelslekkasje og skaffe kommunen økte skatteinntekter. Gjerdrum Næringslivsforening mener det aktuelle området på Gauterud/Flatner passer meget godt til næringsformål. Spesielt synes foreningen det er viktig å kunne utnytte det uproduktive arealet i området til næring. Gjerdrum kommune Postboks Gjerdrum Vi vil også igjen påpeke fordelene for Gjerdrum ved å benytte et område langs riksveg 120 mellom Skedsmo og Ask til næringsformål. Størstedelen av varer og tjenester til og fra Gjerdrum kommer sørfra, noe som betyr at et næringsareal i denne enden av bygda i liten grad vil belaste Ask sentrum. Gjerdrum, Planprogram for kommunedelplan Sørbygda næringsområde, høringsforslag Trafikale forhold: Det forutsettes gode rundkjøringer for inn og utkjøring fra næringsområdet. Gangvegen som er planlagt fra Ask til Klampenborg må knyttes videre opp mot gangvegen som går fra grensen til Skedsmo og mot Skedsmokorset. Styret i Gjerdrum Næringslivsforening har behandlet saken i møte og vil gi følgende uttalelse: Gjerdrum Næringslivsforening har i forbindelse med rullering av kommuneplanen i 2012, bedt om at kommunen utreder nytt næringsområde på Gauterud/Flatner. Gjerdrum Næringslivsforening er fornøyd med at saken nå er forberedt for høring, og vi ønsker at området blir utredet videre til næringsformål så raskt det lar seg gjøre. Med vennlig hilsen Gjerdrum Næringslivsforening Turid Jødahl styreleder GNF anser det svært viktig både på kort og lang sikt at kommunen har næringsarealer å kunne tilby mindre virksomheter som passer i Gjerdrum. Mulighet til nye næringsarealer er også viktig for virksomheter som er innen bygda i dag, slik at vi ikke mister disse ut av kommunen om de kanskje må flytte fra sentrum eller andre steder. Dette er noe vi har sett eksempler på de siste årene, fordi kommunen ikke har hatt egnet areal å tilby. I Gjerdrum pendler i dag 75 % av arbeidsstokken ut av bygda og kommunen ligger også på topp når det gjelder handelslekkasje. Samtidig vet vi at bærekraftig næringsvirksomhet må ligge i bunn for alle andre samfunnsoppgaver. Ved at kommunen legger mer til rette for viktig næringsvirksomhet, vil vi kunne redusere både Postboks 45, 2024 Gjerdrum E-post: Postboks 45, 2024 Gjerdrum E-post: 3

4 Ved Turid Jødahl Stor interesse for Gjerdrum Næringshage! Innenfor dørene er det nå ni forskjellige virksomheter som vi håper kan tilføre Gjerdrum og næringslivet her et løft videre. Flere av bedriftene er nyetablerte, men flere også har holdt på en stund. Gjerdrum Næringshage AS er den første næringshagen i Akershus ifølge fylkeskommunen. Det er vi stolte av! Gjerdrum Næringshage AS har fått en meget god start og har nå skrevet kontrakt med hele 9 leietakere som til sammen har leid 10 kontorplasser. Alle kontorene er utleid og i tillegg har vi fått leie ett rom i første etasje av Mølleservice som også er utleid. Mølleservice har ytterligere ett rom i første etasje som vi kan få leie, så fortsatt er det mulig å bli en del av Gjerdrum Næringshage. Ta kontakt hvis du er interessert. Vi har delt de to dobbeltkontorene vi hadde igjen, fordi det har vist seg at leietakerne ønsker eget kontor. De som leier kontor sier det er viktig å være del av felleskap og få tilgang til nettverk, kompetanse og erfaring, som vi er heldig å få gjennom vår node tilknytning til Odal Næringshage. Daglig leder i Odal Næringshage Tove Gulbrandsen, vil en dag hver uke være tilgjengelig i Gjerdrum, noe som er svært viktig for bedriftene hos oss. Her er oversikt over alle som leier kontor i Gjerdrum Næringshage. Ta kontakt med dem hvis det er noe dere trenger av det de kan tilby: Synnøve Rønnneseth, Interiørarkitekt MIAF ABC-Interiørdesign tilbyr funksjonelle og kreative innredningsløsninger for alle private og offentlige rom. Bolig og fritidseiendommer, samt kontor og næringsbygg. Se våre tidligere prosjekter på facebook: https://www.facebook. com/pages/abc-interi%c3%b8rde sign/ ?fref=ts Se også vår hjemmeside: Birgit Solbakken, Interiørarkitekt MIAF «Hei jeg heter Birgit Solbakken, jeg er Interiørarkitekt MIAF og har en lidenskap for kjøkkenplanlegging. Har jobbet hos en rekke kjøkkenleverandører og ønsker nå å bistå de som planlegger å pusse opp kjøkkenet, - som kanskje lurer på å slå ned en vegg og som ønsker at jeg kommer hjem for å diskutere løsninger i fred og ro, slik at beslutning om kjøkkenleverandør og diverse kan tas. Jeg gleder meg stort til å starte opp i Gjerdrum Næringshage! Mer info vil komme på min webside Treffes på telefon

5 Odal Sparebank Odal Sparebank er representert i Gjerdrum Næringshage med et kontor som benyttes til avtalte møter. Vi ønsker tilstedeværelse i en spennende kommune med stor aktivitet, og vi opplever at vår tilstedeværelse er ønsket og blir godt mottatt av så vel næringslivet som den private menigmann. Vi har fått mange gode kunder og ambassadører i Gjerdrum og dette gjør at vi er kommet for å bli. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi er den lokale sparebanken - Vi er ved din side! Invitasjon til næringslunsj - vi håper å se deg! Er du opptatt av hva som rører seg på Romerike innenfor næring og handel? Sett da av den 23. september! Novilla Design - arkitekttjenester Fra kl i Gjerdrum Næringshage har vi satt opp et spennende program. Odal Sparebank: Hva gjør vi i Gjerdrum? Gjerdrums ordfører forteller om næringsutvikling i Gjerdrum Gjerdrum Næringsforening v/turid Jødahl snakker om næringsforeningen og satsningen på næringshage Foredrag ved Olaf Dønnum; «Med skråblikk på fremtiden for Romerike» og hvilke Utdannet muligheter sivilarkitekt som kommer fra NTH/AHO. Tilbyr arkitekt- Etterpå inviterer vi til felles lunsj. tjenester innen nybygg/påbygg/tilbygg boliger, utomhusanlegg/hager og rehabilitering drifts- Påmelding innen 19. september til kundeservice i Odal Sparebank; bygninger mm. telefon Har i det siste prosjektert hageanlegg med basseng, kurs/konferansesenter/hotell i driftsbygning, samt jobbet med flere boligprosjekter. Erfaring også som Odal Sparebank, , prosjektleder innen arealplanlegging. Et hvert prosjekt er unikt, og målet er å forme det så optimalt som mulig ut ifra kundens ønsker, behov og økonomiske rammer. Sivilarkitekt: Lena Sørum Olstad Utdannet: NTH og AHO Jobbet tidligere: Eidsvoll kommune og Øvre Romerike Prosjektering AS Tilbyr: Arkitekttjenester innen bolig-hage-interiør E-post: Mobil: Eiendomsfoto Eiendomsfoto AS ble grunnlagt i juni 2012 av Stener Widnes på Sætre, Hurum. Firmaet har fremdeles virksomhetsadressen sin i Sætre selv om det fysiske kontoret har flyttet til Næringshagen i Gjerdrum. Forretningsområdet er bolig-/og tomtefotografering av objekter som skal legges ut for salg. Våre kunder er hovedsakelig eiendomsmeglere og utbyggere. Arkitekter benytter seg også av våre tjenester til bruk i visualiseringer av nybygg. Da vi er godkjente av luftfartstilsynet for kommersiell bruk av drone og av NSM for fotografering fra l uften, er dette også noe vi tilbyr våre kunder. I tillegg til to ansatte (Stener Widnes, daglig leder/fotograf og Tove Øines, administrativ leder) har firmaet i dag flere freelance fotografer. Mob

6 Holthes trykk og søm lett søm arbeid skifte av glidelåser opplegg av bukser gardiner/lift gardiner omtrekk av stoler rep bilseter klær til mennesker og dyr Telefon: Blåstolen Blåstolen leverer web- og kommunikasjonsløsninger til en rekke små og store virksomheter. Vi er en totalleverandør og gir kundene et kontaktpunkt for utvikling, service og support. Blåstolen støtter opp om dyktige medarbeidere og ledere og hjelper dem med god ekstern og intern kommunikasjon på nett. Blant våre kunder er det kommuner og internasjonale organisasjoner Martin O. Reistadbakk samt ledende virksomheter innen forskning, varehandel og oljeservice. blaastolen.no Upsonicon Per Ingemar Ståhl (Snekker, mekaniker, oppfinner..) Visjon og virkelighet er min hverdag. Løsninger til bedrifter og folk flest. Tips og rådgiving. Gründer innen solenergiløsninger med patent i Norge og USA. Hjemmeside solenergi: www. upsonicon.com Kontakt Per på e-post: eller mobil: tlf Tid for en sjekk av tenner? Vi har utvidet vår kapasitet og tar imot nye pasienter. Vi har også ettermiddags-/kveldstimer. Ring oss på tlf for en avtale. Sjekk også på 6

7 Ved Hege L. Thoresen Rema ny eier Vi er vel forsynte med matbutikker i Gjerdrum, ja nesten bortskjemte, kan man si. Liker vi ikke gul, rød og blå coopkaffe, kan vi gå til Rimi og få Evergood. Eller hvis ikke brødet smaker deg, kan du gå på Rema 1000 og få herlig Christiania Bakeri brød. Det er bare å velge og vrake. Men vi er ganske trofaste mot den butikken vi har valgt eller, som for noen, ble valgt for oss i barndommen. I dag går turen til Rema 1000 på Ask som har hatt ny eier siden 1. desember Han heter Thomas Halvorsen og har vært i Rema 1000 systemet siden han var 20 år. Han har vært selger for Mills, låseansvarlig på Haugenstua i 2 år, logistikksjef for Ridderheims Norge i 4 år. Etter flere år i REMA 1000, kom han inn på talentskolen. Talentskolen er REMA 1000 sin egen skole for å dyrke Kjøpmenn. Etter endt utdannelse får du tilbud om å overta så snart det er en ledig butikk. Dette er et franchise system hvor du driver din egen virksomhet, men er en del av en kjede og dens systemer. Thomas var heldig å kunne overta i Gjerdrum som er hjembygda hans. Her på Rema 1000 i Ask er det 14 ansatte. 2 er faste og resten er på deltid. Thomas er opptatt av å ha blide og hyggelige ansatte som skal hjelpe oss som kunder, slik at vi blir fornøyde og kommer tilbake. Fristende frukt og grønt Det første han endret på var frukt og grønt-avdelingen. Det er viktig at det første du møter i butikken ser bra ut slik at du blir fristet til å gå inn, sier Thomas. Frukt og grønt er det aller viktigste i en butikk. Fungerer ikke det, hjelper det ikke om det andre er bra, kunden kommer ikke tilbake. Jeg ser at han har rett, det rett og slett frister å gå inn når du møtes av et torg hvor frukten strutter og gulerøttene ser spreke ut. Allerede ute i gangen og utenfor døren begynner han med frukt og grønt. Får litt Grønlandsfølelse og det trenger vi her i Gjerdrum. Ellers er Thomas opptatt av å vise seg ute i butikken. Hilse på folk og være tilstede. Han sitter ikke og gjemmer seg på kontoret, kontorarbeid gjør han hjemme. Middag for under 100-lappen har vært en suksess for Rema 1000 og det er forståelig. Oppskrifter og ideer til hva man skal kjøpe blir godt mottatt av kunder og henger lett tilgjengelig med én gang du kommer inn. Thomas har lagt tilbehøret i oppskriftene på samme sted som hovedingrediensen. Kunden skal ikke behøve Thomas Halvorsen å lete rundt i butikken etter de. Et annet satsningsområde for Rema 1000 er det nye merket NORSK NÅ! Dette skal gjøre det enklere å velge norske, kortreiste produkter. De ønsker kontakt med flere lokale produsenter, bønder, fiskere, bærplukkere, m.fl. slik at de kan få solgt sine produkter. Dette vil gi et større og bredere utvalg for forbrukeren. Butikken med stor S i service Enkelte kunder er avhengig av visse matsorter som ikke Rema 1000-systemet har. Da skaffer han dette, kun til denne kunden, slik at dette ikke skal ødelegge for kundeforholdet. Han er også opptatt av å legge tilrette for de eldre i kommunen. Er det noen som ikke klarer å komme seg til butikken, ja så leverer han på døren. Dette er butikken med stor S i service. Vi ønsker Thomas Halvorsen lykke til med satsingen og vil minne alle på at det er stor parkeringsplass på baksiden av bygget også, hvis man synes det er trangt på forsiden. 7

8 Vixan AS er leverandør av alt innen arbeidstøy, profilbekledning, fritidstøy, personlig verneutstyr, butikkinnredninger og elektroverktøy. Vår butikk ligger i Husebyveien 8 på Skedsmokorset (under Kiwi). Her har vi 350 kvm med kjente merkevarer som; Snickers Workwear, Jobman, Craft Sportstøy, Sievi og Bata vernefottøy og elektroverktøy fra Hitachi. Vi profilerer alt av tøy med dekaltrykk eller brodering om dette er ønskelig. Velkommen til oss for en hyggelig handel! tlf:

9 Ved Turid Jødahl NHO-kåring av Norges beste næringskommuner Nittedal er kåret til den mest næringsvennlige kommunen på Romerike av Næringslivets Hovedorganisasjon, når følgende kriterier er vurdert: Arbeidsmarked, demografi, utdanningsnivå, lokal attraktivitet og kommunal økonomi. Gjerdrum kommer på 6. plass av Romerikes totalt 14 kommuner. Hvis vi ser på hvordan Gjerdrum kommer ut på landsbasis, har vi i år kommet på 36. plass, en bedring med 6 plasser fra Ordfører Anders Østensen: Hvis jeg skal gi en kort kommentar så er det at jeg ikke er så overrasket over plasseringen. At vi skårer lavt på arbeidsplasser skyldes at vi har få arbeidsplasser i bygda, og havner da langt ned på lista sammen med andre pendlerkommuner som Fet og Rælingen. Nytt næringsområde og flere arbeidsplasser i Ask gjennom sentrumsplanen kan bedre på dette. At vi skårer bra på lokal attraktivitet skyldes blant annet at vi har en forholdsvis ung befolkning og innbyggere med høy inntekt. Når det gjelder arbeidsmarked er Gjerdrum blitt nummer 228 av landets kommuner. På demografi er Gjerdrum på 77 plass og utdanningsnivå på 140. plass. I kommunal økonomi vurderes Gjerdrum til en 107. plass, mens vi på lokal attraktivitet faktisk er kommet på en 5. plass blant landets kommuner. Det er arbeidsmarkedssituasjonen som gir oss dårligst score, så her har vi noe å ta fatt i videre. Gjerdrum Næringslivsforening håper at et nytt næringsområde på Gauterud/Flatner vil bidra til at flere kan få arbeid i Gjerdrum. Næringshagen er også et lite, men viktig bidrag for større sysselsetting i egen kommune. Vi kan være stolte av å score så høyt på lokal attraktivitet, og dette bør vi benytte videre for det det er verdt. 9

10 Ved Turid Jødahl Mjølkerampa Mjølkerampa har flyttet inn i låven på Asktunet, i sentrum av Ask. Vi har bedt daglig leder May Pettersen fortelle litt om Mjølkerampa og hva de driver med. May Pettersen kan fortelle at Mjølkerampa ble etablert som kommunalt arbeidssenter i 1993 og godkjent som tiltaksbedrift og organisert som aksjeselskap med Gjerdrum kommune som eier fra Driften finansieres gjennom tilskudd fra NAV og Gjerdrum kommune, samt egne inntekter. Virksomheten går under betegnelsen VEKST bedrift og er medlem av arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter. May Pettersen sier de aller fleste kommuner har en VEKST bedrift, slik at de kan gi et tilbud til de som har behov. Mjølkerampa er et speilbilde av det ordinære arbeidslivet med noen tilpasninger, slik at ulike grupperinger og mennesker kan jobbe her. Målet er å gi de som har falt utenfor arbeidslivet en mulighet til en fremtid med jobb. Grunnlaget for virksomheten baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære arbeidsmarkedet. Selskapets har ikke som formål å skaffe aksjonærer økonomisk utbytte. Daglig leder May Pettersen har arbeidet innen attføringsbransjen i mange år. Hun har en mastergrad og studerte til denne i USA. Hun er engasjert og brenner for bransjen sitt formål. Når vi spør hva Mjølkerampa holder på med og kan tilby av varer og tjenester, svarer May at de har reelle arbeidsoppdrag for næringslivet og andre, og som gir arbeidstrening og meningsfylt hverdag til arbeidstakerne. Fra venstre: Cathrine Harstad, Elise Simonsen, Kristin Kristiansen, med Roar Gustavsen foran. De tar på seg ulike oppdrag som bl.a. pakke- og monteringsoppdrag. De støper lys for salg og kan spesial tilpasse disse til kundens behov og ønsker. May Pettersen sier de er åpne for ulike typer oppdrag og tjenester. Hun ønsker at interessenter tar kontakt og sier det er bare å ta kontakt hvis de har ledige arbeidsoppdrag for en «oppdragsprat». 10

11 Når vi spør May Pettersen hva hun mener er viktig framover, trekker hun fram viktigheten av gode rammebetingelser og gode relasjoner til NAV lokal, NAV fylke og Gjerdrum kommune. Vi spør til slutt om det er noe hun vil trekke fram som positivt med å ha en slik virksomhet i Gjerdrum? Her i Ask ser vi muligheten for vekst og videre utvikling, svarer May. Alle bedrifter har et ønske om en bærekraftig økonomi og være en positiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Vi i Mjølkerampa ønsker å bidra til å profilere Gjerdrum som et godt sted å være med muligheter for aktivitet og arbeid for alle. Ja, så vil vi selge lys da, for å lyse opp tilværelse for innbyggerne i Gjerdrum kommune, avslutter May Pettersen en særs blid og hyggelig daglig leder i Mjølkerampa AS. Styret i Mjølkerampa: Birger Landmark, leder, Randi Øye Dahl og Gro Rossland. Jobber ut i fra NAV sine rammebetingelser. Sertifisert innenfor equass som er et Europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester. Overordnede verdier: Raus, Allsidig, Mestring, Pålitelig, Ansvarlig. Kontaktinfo: Asktorvet 4, 2022 GJERDRUM facebook.com/mjølkerampa as Tlf Mob

12 Invitasjon til næringslunsj - vi håper å se deg!!! Er du opptatt av hva som rører seg på Romerike innenfor næring og handel? Sett da av den 23. september! Fra kl i Gjerdrum Næringshage har vi satt opp et spennende program. Odal Sparebank: Hva gjør vi i Gjerdrum? Gjerdrums ordfører forteller om næringsutvikling i Gjerdrum Gjerdrum Næringsforening v/turid Jødahl snakker om næringsforeningen og satsningen på næringshage Foredrag ved Olaf Dønnum; «Med skråblikk på fremtiden for Romerike» og hvilke muligheter som kommer Etterpå inviterer vi til felles lunsj. Påmelding innen 19. september til kundeservice i Odal Sparebank; telefon Odal Sparebank, , 12

13 Ved Hege Lindhardt Thoresen Gjerdrum Fysioterapi & Trening satser nytt Inger Marie Hessen og Sindre Follerås, begge kjente fra fysioterapien og treningssenteret har nå tatt over GFT AS og skal drive dette videre sammen. Hessen og Follerås håper på utvidelse av bygget på sikt, men foreløpig må de gjøre det beste ut av det de har. I første omgang blir det å tilby PTtimer og mer variert trening i sal i tillegg til den vanlige fysioterapibehandlingen som er der. I forbindelse med PT-timer (personlig trener) og saltrening har GFT ansatt en treningsansvarlig som skal hjelpe til med å utvide tilbudene og komme med nye ideer. Hun heter Benedikte Tveit, er 38 år, gjeninnflyttet til Gjerdrum etter tyve år. Utdannet Personlig trener og Holistisk Livsstilscoach med spesilaisering innen korrektiv funksjonell trening og livsstilsendring. Bakgrunn som trener, instruktør og ledelse fra SATS i Norge og Sverige. De Inger Marie Hessen og Sindre Follerås seneste tre årene har hun bodd og drevet eget PT og Yoga studio i Sverige. Benedikte tok kontakt med GFT i våres da de etterlyste yogainstruktør. Etter positiv respons og flere samtaler utviklet behovet for instruktør seg til et mer omfattende grep om GFT s totale treningstilbud. Resultatet ble en fulltidsstilling som Treningsansvarlig. Benedikte Tveit Første prioritet denne høsten er å lansere to body/mind konsept; Yoga og SomaMove. Vi har også modernisert oss og gjort om Aerobic til en mer allsidig og etterspurt time, StepStyrke. Parallelt vil vi kjøre gode kampanjer på medlemskap og Personlig trening, både for nye og gamle medlemmer. På sikt ønsker vi å utvikle egne treningskonsept innen yoga og dans for barn og ungdom. samt en tøffere crossfit inspirert time som også skal få mannfolka med på gruppetrening. Tiltak som dette skal være med å gi våre medlemmer en bedre treningsopplevelse hos oss, samt at vi selvsagt ønsker å tiltrekke oss nye. Kjøp10 PT-timer betal for 7 kr 3.500,- (verdi kr 5.000,-) Kjøp årskosrt nå - få 2 PT-timer gratis (verdi kr 1.000,-) ÅPENT HUS - KICK OFF FOR HØSTEN LØRDAG 13. SEPTEMBER FOR BYGDAS INNBYGGERE MED TRENING, GODE TILBUD OG LODDSALG MED FLOTTE PREMIER! Kl : AgilityKids; lek og barnpass for de minste. Kl : STEPSTYRKE premiere med Kjersti og Benedikte. Kl : Vaffel lunsj for barna. Kl : SomaMove premiere med Benedikte. Kl : Corebar Mix med Karoline og Linda. Reserver plass via nettbooking på eller ring Alle aktiviteter foregår i Gjerdrum Idrettshall. 13

14 Ved Hege L. Thoresen HR Romerike - din lokale rådgiver Da er jeg tilbake på gamle trakter, i den røde låven i Ask som heter Asktunet. Her har det blitt skikkelig lekkert. Det er 6 forskjellige bedrifter under samme tak. Jeg skal besøke Vibeche Tveit som driver HR Romerike som flyttet inn nå i sommer. HR står for Human Resources management og omhandler aktiviteter og tiltak knyttet til de ansatte med mål om å forbedre resultatene. Daglig leder er Vibeche Tveit, hun er fra Gjerdrum og jobber selv som seniorrådgiver og personlig veileder. Hun har jobbet i faget i mange år, som HR-sjef og spesialrådgiver i privat og offentlig sektor. Hun har også erfaring fra vekstbedrifter (som Mjølkerampa her hos oss) med oppfølging av privatpersoner. Når det gjelder utdannelse og faglig tyngde er det ikke noe som mangler. Hun selv har utdannelse fra Handelshøyskolen BI, master i Strategisk HR, i Kommunikasjon i organisasjoner og pedagogikk i rådgivning og veiledning fra Høyskolen på Lillehammer. Nå er det Romeriksbedrifter og privatpersoner som er målgruppen. De tar enkeltoppdrag, tilbyr prosjektstøtte og bidrar i langsiktig prosesser. De har tverrfaglig kompetanse på området og ønsker å jobbe med de som tenker helhetlig, de som vil investere kunnskap inn i gode systemer og i håndteringen av sine ansatte. Det er ofte små marginer som skiller de som gjør det helt greit og de som gjør det virkelig godt. Det kan sammenlignes med et hvilket som helst grunnarbeid, er det halvt om halvt blir resultatet deretter, sier Vibeche. Det er nok mange mindre og mellomstore bedrifter på Romerike som kunne hatt utbytte av et profesjonelt øye på struktur og organisering, og kanskje en gjennomgang av rutiner og forståelsen av Arbeidsmiljøloven. Du finner mer informasjon på Når forandring ikke fryder HR Romerike tilbyr også personlig veiledning og samtaleterapi til de som ønsker å snakke med noen utenom det offentlige apparatet. Du trenger ikke henvisning eller et vedtak, og de har kort ventetid. Ofte holder det med noen samtaler med en nøytral og profesjonell person før man selv tar tak i situasjonen igjen. HR Romerike lanserer også i disse dager Walk & Talk som rett og slett er det det sier, en kombinasjon av samtale og fysisk aktivitet. Vi har flott natur rett ved oss, den må vi bruke, sier hun. 14 Å klare å sette ord på situasjonen man er i er halve jobben. Noen mister partneren sin, andre mister jobben. Vi opplever vel alle i perioder ting som gir utslag i stress og uro? Veilederne ved HR Romerike er støttespillere for deg som trenger noen å snakke med i en vanskelig tid. De tilbyr også veiledning på kveldstid. For mer info veiledning Da må jeg haste videre og takker for praten. Utenfor står det en Ducati, en italiensk motorsykkel og den ser ganske rå ut. Jeg vet jo at hun kjører sykkel og driver Desmodonne International, et nettverk for Ducati-jenter som liker å frese av seg på 2 hjul når det blir for høy temperatur innvendig. Kanskje flere skulle gjort det, men da går det kanskje dårligere for HR Romerike...eller kanskje ikke? Kontaktinfo:

15 Velkommen til åpent møte Sted: Gjerdrum Næringshage, Gjerivegen 5 Tid: kl 18:00 Hvilke oppgaver bør prioriteres i lokal næringsutvikling og hvilken rolle bør næringslivsforeningen ha? v/ Erik Bakke, næringsutvikler i Aurskog Høland kommune og daglig leder i Aurskog Høland utbyggingsselskap Presentasjon av 2 medlemsbedrifter HR Romerike, bedriftsrådgivning v/vibecke Tveit, rådgiver Novilla design v/lena Sørum Olstad, arkitekt!! GNF julebord Årets julebord i Gjerdrum Næringslivsforening finner sted på Gjerdrum Kulturhus fredag 12. desember Vi starter klokken 1900 med aperitiff og det blir julemat og hyggelig samvær. Dansemusikk blir det også. Hold allerede nå av kvelden og ta gjerne bedriftens julebord sammen med oss. På Kulturhuset er det stor plass i Storsalen! Prisen er ikke endelig fastsatt, men vi kan antyde ca. kroner 600,- per person i tillegg til drikkevarer. Vi var ca. 50 deltakere i fjor og i år håper vi på mange flere. Styret i Gjerdrum Næringslivsforening ønsker alle som driver næring i Gjerdrum hjertelig velkommen! Enkel servering - Hjertelig velkommen Send påmeldingen til eller ring innen 15. november, men gjerne så raskt som mulig. Det vil hjelpe oss i videre planlegging. 15

16 Ved Hege L. Thoresen To damer og en stol Kontaktinfo: Telefon: Gjerdrum Fotklinikk v/ragnhild Hope Langerud, startet opp som autorisert fotterapeut i 1999 på den røde låven i Ask sentrum, Asktunet. Hun overtok etter Laila Sessvoll som var en dyktig fotterapeut som hun hadde gleden av å jobbe sammen med en stund før Laila flyttet til Jessheim. I påsken 2002 flyttet Ragnhild til Bo- og behandlingssenteret som innebar flere gode kunder. Det var ikke nok til å leve av, så jobb ved siden av måtte til. Målet var å opparbeide seg flere private kunder slik at hun kunne leve av dette. Etterhvert ble det nok å gjøre og i 2003 ble de 2 da Liv Hilde Nordbakken begynte, - med felles stol. Damene er aldri på jobb samtidig, da de jobber hver sin dag. Å gi en full fotbehandling tar 1 klokketime. Prisen er kr 580,- og det er verdt pengene. Tørr hud, liktorner, nedgrodde negler, neglsopp, fotsopp, vorter. Her er det mulighet for alle selv om det kun er velværet som frister. En liten fotmassasje tilslutt, desserten, gjør alle godt. Det er nesten like mange menn som damer å se ut og inn av dørene, i alle aldre. Man bestiller time etter behov, men det ideelle er en time hver 6. uke, i hvert fall hvis man tenker på neglstellet. Det beste er å sette seg opp fra gang til gang for å få den timen man ønsker. Den travleste tiden er når varmen setter inn og sandalene tas frem. Da er det fint for undersåttene å få seg litt stell. Men det er lurt å ta det litt i forkant, så blir det ikke så ille, heller. Du kan også få kjøpt gode fotkremer og annet her som kan trenges til generelt vedlikehold. Hvis Ragnhild skulle glemme å si det... så reklamerer vi litt her nå, for gode produkter. Ragnhild Hope og Liv Hilde Nordbakken Ragnhild har som oftest fulle timelister, men det er bare å ringe, Liv Hilde har litt ekstra kapasitet. De finner en time, uansett. Jeg har ihvertfall sikret meg en. 16

17 i Gjerdrum 2014 Ny, naturlig og miljøvennlig serie 0-WAY uten kunstige eller skadelige stoffer. I tillegg til veganske HEMPZ og L OREAL. Vi har fått inn den populære STEAM-POD en igjen - fantastisk glatt hår på ett strøk! Her er det mye deilig velvære til badet, lys, smykker, røffe skrivebøker, rustikke potter, gamle trekasser, skodder m/patina og mye mer! Vi har gavekort Velkommen! Ask Gjerdrum T Speedstyling Fin i en fei! 350, oktober SMIEGÅRDEN - for de gode opplevelsene Blomsterbutikk med vri. Fest- og sorgbinderier, potteplanter, gaver og interiør. Det hele krydret med litt egenprodusert i form av malerier, smykker og re-design. Hos Nabo`n har nye åpningstider: MAN-TIRS kl ONS - FRE kl LØRDAG kl SØNDAG kl IB LAURSEN - GREENGATE - MILJÖGÅRDEN - AFFARI - - VINDING - WATT&VEKE - LISBETH DAHL - Tlf Smiegården, 2022 Velkommen til oss! Tlf Smiegården,

18 Ved Turid Jødahl Bønder som satser Vi har bedt Michel Fjeldstad fortelle litt om gården han eier og driver sammen med sin kone Anne. Michel og Anne utviklet gården på Kløfta gjennom 25 år med dyrehold og korndrift. Anne var odelsjente på Smedstad gård i Gjerdrum, og det er her de nå har bygget et stort og moderne grisehus. De har drevet gården i Gjerdrum i flere år før de overtok og flyttet tilbake til Gjerdrum for fire år siden, samtidig med at sønnen Simen overtok gården på Kløfta. På Smedstad har de bygget både nytt hovedhus og nytt stort grisehus. Michel sier det var naturlig for dem å velge gris, i tillegg til kornproduksjon, da det er dette de kan og trives med. Det nye store og moderne grisehuset hvor de produserer 2100 slaktegris i året, sto ferdig i Her blir grisene foret på miljøfor som er laget av overskudd fra matindustrien. Michel er i tillegg til å være bonde også daglig leder av Akershus Miljøfor, som han eier og driver sammen med sin bror Hans Anders Fjeldstad. Dette firmaet skaffer kontrakter med næringsmiddelindustrien. Akershus Miljøfor selger en del av råstoffet til Miljøfor Norge, som igjen produserer flytende dyrefor. Dyreforet selges til bønder på hele Østlandet i størrelse ca tonn pr. mnd. Akershus Miljøfor er deleier i Miljøfor Norge. Michel Fjeldstad kan fortelle at Miljøfor Norge også eier et anlegg på Karmøy, som produserer biogass-slurry, et råstoff til biogassproduksjon. Vi har spurt Michel om hva han mener om lønnsomheten i dagens jordbruk. Han sier marginene er meget små og at i svineproduksjon er hele 90 % forkostnader, men at miljøfor gir et bedre dekningsbidrag enn kraftfor. Anne og Michel Fjeldstad er optimistiske bønder som trives med det de driver med i landbruksbygda Gjerdrum. De vil fortsette å bygge opp gården og satse videre, men mener en fornuftig landbrukspolitikk er helt avgjørende for matproduksjon i Norge. Michel kjøpte Søndre Haga gård på Kløfta i Gift med Anne Thorsen. 2 barn; Simen 25 år og Rikke 21 år. 19

19 SPORT OG FRITID BIRKELUND ER HOVEDLEVERANDØR TIL GJERDRUM IL SPORT&FRITID BIRKELUND AS KLØFTA Tlf: Åpningstider: (10-18) Mail: 19

20 Et sentrum i endring.. Gjerdrum Blomster Fagforretningen Blomster til alle anledninger Gjerdrum Torg, Ask 2022 Gjerdrum 20 Åpningstider: Mandag-Fredag Lørdag Tlf: E-post: Maskinentreprenør med lang erfaring og høy kompetanse. Prosjekter av høy kvalitet, levert til rett tid - Moderne utstyr for effektiv drift. Huser Entreprenør AS Gjerivegen 186, 2022 Gjerdrum Tlf.: Les mer om oss på

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Eiermøte 10. februar 2014

Eiermøte 10. februar 2014 Eiermøte 10. februar 2014 Innhold Selskapets formål Viktige hendelser i 2013 Nøkkeltall 2013 Veien videre Forutsetninger for å lykkes Planlagte prosjekter Eier og Formål AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN

KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN Våren 2012 KURSPLAN FOR LAPPE-LOFTET VÅREN 2012 Kursplan for Lappe-Loftet for våren 2012. Velkommen til en produktiv vår Håper noen av kursene vi har i programmet vil friste. Vi prøver å finne kurs for

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 46 Tirsdag 24.11 Månedsfest kl.11:30. Foreldre er velkomne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/413 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 18. november 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk fra Eidsberg kommune, som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL»

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» SAK 38-14 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» Saksopplysning I søknad datert 20.8.2014 søkjer Nes kommune om kr. 10.000 til arrangement «Mangesysleri med salgspotensial».

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Gode serviceopplevelser! Kan offentlig og kommunal sektor lære noe av hotellbransjen?

Gode serviceopplevelser! Kan offentlig og kommunal sektor lære noe av hotellbransjen? Gode serviceopplevelser! Kan offentlig og kommunal sektor lære noe av hotellbransjen? Paralleller hotellbransjen versus offentlig og kommunal sektor Førstelinjetjenester sentralbord, servicetorg, informasjon,

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger

Vis deg frem. Bli ny. Showroom, utstillinger, messestand og butikkinnredninger 48 Vis deg frem Å presentere seg selv og sine produkter blir stadig mer viktig. Her får du tipsene om hvordan du optimerer showroom og bedriftens utstillingsvindu. Showroom, utstillinger, messestand og

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Småbyen Spydeberg. Presentasjon 20.1.2014 Jan Gander

Småbyen Spydeberg. Presentasjon 20.1.2014 Jan Gander Småbyen Spydeberg Presentasjon 20.1.2014 Jan Gander Dette er er en Spydbæring! Spydbæringer på kick-off Fra stasjonsby til ..trivelig småby! Småbyen Spydeberg Selskapet skal: Være en drivkraft i å samordne

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK NOVEMBER 2015 Hei Først og fremst vil vi begynne med å ønske Marte velkommen som det 14. og yngste barnet vi har på avdelingen. Hun begynte nå i november, og vi gleder oss til å

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen..

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen.. Her kommer litt nytt fra Stjerna. Vi skriver mars og vi legger ikke skjul på at vi venter på våren.. Vi har vært heldige å fått lov til å bli kjent med snøen og alt vi kan gjøre med den. Blitt kalde og

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage Informasjon i forbindelse med oppstarten av Vippa FUS Barnehage Mars 2016 Velkommen til Vippa FUS Barnehage Byggingen av den nye barnehagen er nå avsluttet, og nå gjenstår det bare noen få ting på uteområdet

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Sy- og Strikkedilla 2017 Sy- og Strikkeweekend

Sy- og Strikkedilla 2017 Sy- og Strikkeweekend Sy- og Strikkedilla 2017 Sy- og Strikkeweekend 5.mai 7.mai 2017 på Spåtind Sport Hotel Sy- og strikkedilla er mer enn en vanlig sy- og strikkefestival. Dette er en helg der du møter gode venner og nye

Detaljer