Nr. 2 - september Gjerdrum Næringslivsforening. Aktiv høst... Smedstad Gård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 - september - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. Aktiv høst... Smedstad Gård"

Transkript

1 Nr. 2 - september Gjerdrum Næringslivsforening Aktiv høst... Gjerdrum Fotklinikk HR Romerike - lokal rådgiver Smedstad Gård

2 Viktig næringsliv! Ved å benytte hverandres produkter og tjenester kan vi medvirke til å trygge det lokale næringslivet og sikre arbeidsplasser i egen bygd. Gjerdrum er fortsatt en viktig landbrukskommune og hvis for eksempel alle i landbruket benytter lokale håndverkere, øker den lokale tjenesteproduksjonen. Det samme gjelder annen næringsvirksomhet og alle oss andre som trenger produkter og tjenester av ulike slag. Ved bruk av lokal næringsvirksomhet, gir dette ringvirkninger. som både kommunen, gjennom økte skatteinntekter, og ikke minst, butikker og øvrig tjenestetilbud vil nyte godt av. Hvis vi er litt mer bevisste på verdien av dette, kan det gi stor effekt og medvirke til ytterligere å sikre og utvikle produkt- og tjenestetilbudet i Gjerdrum. Det er også veldig viktig at vi medvirker til positiv omtale av det som er bra i egen bygd. Det er mye bra her i Gjerdrum og godt omdømme gir, som vi vet, positive ringvirkninger. Gjerdrum er i dag på topp både når det gjelder pendling og handelslekkasje. 75 % av arbeidsstyrken pendler ut av kommunen på jobb andre steder. Jeg går ut fra at vi alle som bor i Gjerdrum ønsker at bygda vår skal være så bra som mulig på alle måter. Det gjelder alt fra barnehage og skole til helse og eldreomsorg, arbeidsplasser, idrett, fritidstilbud og aktiviteter som kultur og foreningsliv. Alt er avhengig av hverandre, og har nytte av at et bærekraftig næringsliv ligger i bunnen. Nå er høsten så vidt begynt og aktiviteten er stor på alle kanter. La oss samarbeide til beste for fellesskapet, slik at flere etter hvert kan ha sin arbeidsplass her i Gjerdrum. Med ønske om en fin høst! Turid Jødahl Leder Gjerdrum Næringslivsforening Bli medlem i Gjerdrum Næringslivsforening! Alle registrerte virksomheter som driver næring og handel i Gjerdrum kan bli medlem. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og samfunnet for øvrig. Foreningen vil medvirke til informasjon og nettverksbygging mellom virksomhetene. Ta kontakt: telefon eller: Gjerdrum Næringslivsforening, postboks 45, 2022 Gjerdrum Styre 2014 Turid Jødahl - Hege L. Thoresen - Rolf Gauterud - Ole Bernard Stake - Thomas Halvorsen - Vegard Bjørnstad og Torer Fladby, varamedlemmer Revisor Arne Granerud Valgkomite 1 år: Tone Granerud 2 år: Hans Anders Fjeldstad 3 år: Anita Brennmoen Gjerdrum Næringslivsforening Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og i samfunnet for øvrig. Foreningen vil medvirke til nettverksbygging mellom virksomhetene og tilbyr kurs og møter for næringsutvikling og kompetanseheving. Redaksjon: Turid Jødahl, Hege L. Thoresen Grafisk design og annonser: Gdesign AS Distribusjon: Gjerdrum, Holter Tlf.: Opplag: 3300 stk 2

3 Ved Turid Jødahl Endelig planlegges nytt Næringsområde! Gjerdrum kommune har hatt saken på høring fra til Saken gjelder/sammendrag: Etter vedtaket av kommuneplanens arealdel, har det blitt fremmet ønske om å ta inn tidligere innspill på næringsområde Gauterud/Flatner og masselagringsplass på Pipenhus. Samtidig vil vann og avløp samt gang- og sykkelveg bli etablert, som muliggjør en konsolidering av eksisterende boligområde på Frognerlinna og Bråtesletta. Ved utarbeidelse av kommuneplaner etter plan- og bygningsloven er kommunen pliktig til å utarbeide en planbeskrivelse som kartlegger de utredninger som planen skal omfattes av. Planprogrammet tar stilling til utredningsbehovet for næringsområdet og masselagringsområdet. utpendling, handelslekkasje og skaffe kommunen økte skatteinntekter. Gjerdrum Næringslivsforening mener det aktuelle området på Gauterud/Flatner passer meget godt til næringsformål. Spesielt synes foreningen det er viktig å kunne utnytte det uproduktive arealet i området til næring. Gjerdrum kommune Postboks Gjerdrum Vi vil også igjen påpeke fordelene for Gjerdrum ved å benytte et område langs riksveg 120 mellom Skedsmo og Ask til næringsformål. Størstedelen av varer og tjenester til og fra Gjerdrum kommer sørfra, noe som betyr at et næringsareal i denne enden av bygda i liten grad vil belaste Ask sentrum. Gjerdrum, Planprogram for kommunedelplan Sørbygda næringsområde, høringsforslag Trafikale forhold: Det forutsettes gode rundkjøringer for inn og utkjøring fra næringsområdet. Gangvegen som er planlagt fra Ask til Klampenborg må knyttes videre opp mot gangvegen som går fra grensen til Skedsmo og mot Skedsmokorset. Styret i Gjerdrum Næringslivsforening har behandlet saken i møte og vil gi følgende uttalelse: Gjerdrum Næringslivsforening har i forbindelse med rullering av kommuneplanen i 2012, bedt om at kommunen utreder nytt næringsområde på Gauterud/Flatner. Gjerdrum Næringslivsforening er fornøyd med at saken nå er forberedt for høring, og vi ønsker at området blir utredet videre til næringsformål så raskt det lar seg gjøre. Med vennlig hilsen Gjerdrum Næringslivsforening Turid Jødahl styreleder GNF anser det svært viktig både på kort og lang sikt at kommunen har næringsarealer å kunne tilby mindre virksomheter som passer i Gjerdrum. Mulighet til nye næringsarealer er også viktig for virksomheter som er innen bygda i dag, slik at vi ikke mister disse ut av kommunen om de kanskje må flytte fra sentrum eller andre steder. Dette er noe vi har sett eksempler på de siste årene, fordi kommunen ikke har hatt egnet areal å tilby. I Gjerdrum pendler i dag 75 % av arbeidsstokken ut av bygda og kommunen ligger også på topp når det gjelder handelslekkasje. Samtidig vet vi at bærekraftig næringsvirksomhet må ligge i bunn for alle andre samfunnsoppgaver. Ved at kommunen legger mer til rette for viktig næringsvirksomhet, vil vi kunne redusere både Postboks 45, 2024 Gjerdrum E-post: Postboks 45, 2024 Gjerdrum E-post: 3

4 Ved Turid Jødahl Stor interesse for Gjerdrum Næringshage! Innenfor dørene er det nå ni forskjellige virksomheter som vi håper kan tilføre Gjerdrum og næringslivet her et løft videre. Flere av bedriftene er nyetablerte, men flere også har holdt på en stund. Gjerdrum Næringshage AS er den første næringshagen i Akershus ifølge fylkeskommunen. Det er vi stolte av! Gjerdrum Næringshage AS har fått en meget god start og har nå skrevet kontrakt med hele 9 leietakere som til sammen har leid 10 kontorplasser. Alle kontorene er utleid og i tillegg har vi fått leie ett rom i første etasje av Mølleservice som også er utleid. Mølleservice har ytterligere ett rom i første etasje som vi kan få leie, så fortsatt er det mulig å bli en del av Gjerdrum Næringshage. Ta kontakt hvis du er interessert. Vi har delt de to dobbeltkontorene vi hadde igjen, fordi det har vist seg at leietakerne ønsker eget kontor. De som leier kontor sier det er viktig å være del av felleskap og få tilgang til nettverk, kompetanse og erfaring, som vi er heldig å få gjennom vår node tilknytning til Odal Næringshage. Daglig leder i Odal Næringshage Tove Gulbrandsen, vil en dag hver uke være tilgjengelig i Gjerdrum, noe som er svært viktig for bedriftene hos oss. Her er oversikt over alle som leier kontor i Gjerdrum Næringshage. Ta kontakt med dem hvis det er noe dere trenger av det de kan tilby: Synnøve Rønnneseth, Interiørarkitekt MIAF ABC-Interiørdesign tilbyr funksjonelle og kreative innredningsløsninger for alle private og offentlige rom. Bolig og fritidseiendommer, samt kontor og næringsbygg. Se våre tidligere prosjekter på facebook: https://www.facebook. com/pages/abc-interi%c3%b8rde sign/ ?fref=ts Se også vår hjemmeside: Birgit Solbakken, Interiørarkitekt MIAF «Hei jeg heter Birgit Solbakken, jeg er Interiørarkitekt MIAF og har en lidenskap for kjøkkenplanlegging. Har jobbet hos en rekke kjøkkenleverandører og ønsker nå å bistå de som planlegger å pusse opp kjøkkenet, - som kanskje lurer på å slå ned en vegg og som ønsker at jeg kommer hjem for å diskutere løsninger i fred og ro, slik at beslutning om kjøkkenleverandør og diverse kan tas. Jeg gleder meg stort til å starte opp i Gjerdrum Næringshage! Mer info vil komme på min webside Treffes på telefon

5 Odal Sparebank Odal Sparebank er representert i Gjerdrum Næringshage med et kontor som benyttes til avtalte møter. Vi ønsker tilstedeværelse i en spennende kommune med stor aktivitet, og vi opplever at vår tilstedeværelse er ønsket og blir godt mottatt av så vel næringslivet som den private menigmann. Vi har fått mange gode kunder og ambassadører i Gjerdrum og dette gjør at vi er kommet for å bli. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi er den lokale sparebanken - Vi er ved din side! Invitasjon til næringslunsj - vi håper å se deg! Er du opptatt av hva som rører seg på Romerike innenfor næring og handel? Sett da av den 23. september! Novilla Design - arkitekttjenester Fra kl i Gjerdrum Næringshage har vi satt opp et spennende program. Odal Sparebank: Hva gjør vi i Gjerdrum? Gjerdrums ordfører forteller om næringsutvikling i Gjerdrum Gjerdrum Næringsforening v/turid Jødahl snakker om næringsforeningen og satsningen på næringshage Foredrag ved Olaf Dønnum; «Med skråblikk på fremtiden for Romerike» og hvilke Utdannet muligheter sivilarkitekt som kommer fra NTH/AHO. Tilbyr arkitekt- Etterpå inviterer vi til felles lunsj. tjenester innen nybygg/påbygg/tilbygg boliger, utomhusanlegg/hager og rehabilitering drifts- Påmelding innen 19. september til kundeservice i Odal Sparebank; bygninger mm. telefon Har i det siste prosjektert hageanlegg med basseng, kurs/konferansesenter/hotell i driftsbygning, samt jobbet med flere boligprosjekter. Erfaring også som Odal Sparebank, , prosjektleder innen arealplanlegging. Et hvert prosjekt er unikt, og målet er å forme det så optimalt som mulig ut ifra kundens ønsker, behov og økonomiske rammer. Sivilarkitekt: Lena Sørum Olstad Utdannet: NTH og AHO Jobbet tidligere: Eidsvoll kommune og Øvre Romerike Prosjektering AS Tilbyr: Arkitekttjenester innen bolig-hage-interiør E-post: Mobil: Eiendomsfoto Eiendomsfoto AS ble grunnlagt i juni 2012 av Stener Widnes på Sætre, Hurum. Firmaet har fremdeles virksomhetsadressen sin i Sætre selv om det fysiske kontoret har flyttet til Næringshagen i Gjerdrum. Forretningsområdet er bolig-/og tomtefotografering av objekter som skal legges ut for salg. Våre kunder er hovedsakelig eiendomsmeglere og utbyggere. Arkitekter benytter seg også av våre tjenester til bruk i visualiseringer av nybygg. Da vi er godkjente av luftfartstilsynet for kommersiell bruk av drone og av NSM for fotografering fra l uften, er dette også noe vi tilbyr våre kunder. I tillegg til to ansatte (Stener Widnes, daglig leder/fotograf og Tove Øines, administrativ leder) har firmaet i dag flere freelance fotografer. Mob

6 Holthes trykk og søm lett søm arbeid skifte av glidelåser opplegg av bukser gardiner/lift gardiner omtrekk av stoler rep bilseter klær til mennesker og dyr Telefon: Blåstolen Blåstolen leverer web- og kommunikasjonsløsninger til en rekke små og store virksomheter. Vi er en totalleverandør og gir kundene et kontaktpunkt for utvikling, service og support. Blåstolen støtter opp om dyktige medarbeidere og ledere og hjelper dem med god ekstern og intern kommunikasjon på nett. Blant våre kunder er det kommuner og internasjonale organisasjoner Martin O. Reistadbakk samt ledende virksomheter innen forskning, varehandel og oljeservice. blaastolen.no Upsonicon Per Ingemar Ståhl (Snekker, mekaniker, oppfinner..) Visjon og virkelighet er min hverdag. Løsninger til bedrifter og folk flest. Tips og rådgiving. Gründer innen solenergiløsninger med patent i Norge og USA. Hjemmeside solenergi: www. upsonicon.com Kontakt Per på e-post: eller mobil: tlf Tid for en sjekk av tenner? Vi har utvidet vår kapasitet og tar imot nye pasienter. Vi har også ettermiddags-/kveldstimer. Ring oss på tlf for en avtale. Sjekk også på 6

7 Ved Hege L. Thoresen Rema ny eier Vi er vel forsynte med matbutikker i Gjerdrum, ja nesten bortskjemte, kan man si. Liker vi ikke gul, rød og blå coopkaffe, kan vi gå til Rimi og få Evergood. Eller hvis ikke brødet smaker deg, kan du gå på Rema 1000 og få herlig Christiania Bakeri brød. Det er bare å velge og vrake. Men vi er ganske trofaste mot den butikken vi har valgt eller, som for noen, ble valgt for oss i barndommen. I dag går turen til Rema 1000 på Ask som har hatt ny eier siden 1. desember Han heter Thomas Halvorsen og har vært i Rema 1000 systemet siden han var 20 år. Han har vært selger for Mills, låseansvarlig på Haugenstua i 2 år, logistikksjef for Ridderheims Norge i 4 år. Etter flere år i REMA 1000, kom han inn på talentskolen. Talentskolen er REMA 1000 sin egen skole for å dyrke Kjøpmenn. Etter endt utdannelse får du tilbud om å overta så snart det er en ledig butikk. Dette er et franchise system hvor du driver din egen virksomhet, men er en del av en kjede og dens systemer. Thomas var heldig å kunne overta i Gjerdrum som er hjembygda hans. Her på Rema 1000 i Ask er det 14 ansatte. 2 er faste og resten er på deltid. Thomas er opptatt av å ha blide og hyggelige ansatte som skal hjelpe oss som kunder, slik at vi blir fornøyde og kommer tilbake. Fristende frukt og grønt Det første han endret på var frukt og grønt-avdelingen. Det er viktig at det første du møter i butikken ser bra ut slik at du blir fristet til å gå inn, sier Thomas. Frukt og grønt er det aller viktigste i en butikk. Fungerer ikke det, hjelper det ikke om det andre er bra, kunden kommer ikke tilbake. Jeg ser at han har rett, det rett og slett frister å gå inn når du møtes av et torg hvor frukten strutter og gulerøttene ser spreke ut. Allerede ute i gangen og utenfor døren begynner han med frukt og grønt. Får litt Grønlandsfølelse og det trenger vi her i Gjerdrum. Ellers er Thomas opptatt av å vise seg ute i butikken. Hilse på folk og være tilstede. Han sitter ikke og gjemmer seg på kontoret, kontorarbeid gjør han hjemme. Middag for under 100-lappen har vært en suksess for Rema 1000 og det er forståelig. Oppskrifter og ideer til hva man skal kjøpe blir godt mottatt av kunder og henger lett tilgjengelig med én gang du kommer inn. Thomas har lagt tilbehøret i oppskriftene på samme sted som hovedingrediensen. Kunden skal ikke behøve Thomas Halvorsen å lete rundt i butikken etter de. Et annet satsningsområde for Rema 1000 er det nye merket NORSK NÅ! Dette skal gjøre det enklere å velge norske, kortreiste produkter. De ønsker kontakt med flere lokale produsenter, bønder, fiskere, bærplukkere, m.fl. slik at de kan få solgt sine produkter. Dette vil gi et større og bredere utvalg for forbrukeren. Butikken med stor S i service Enkelte kunder er avhengig av visse matsorter som ikke Rema 1000-systemet har. Da skaffer han dette, kun til denne kunden, slik at dette ikke skal ødelegge for kundeforholdet. Han er også opptatt av å legge tilrette for de eldre i kommunen. Er det noen som ikke klarer å komme seg til butikken, ja så leverer han på døren. Dette er butikken med stor S i service. Vi ønsker Thomas Halvorsen lykke til med satsingen og vil minne alle på at det er stor parkeringsplass på baksiden av bygget også, hvis man synes det er trangt på forsiden. 7

8 Vixan AS er leverandør av alt innen arbeidstøy, profilbekledning, fritidstøy, personlig verneutstyr, butikkinnredninger og elektroverktøy. Vår butikk ligger i Husebyveien 8 på Skedsmokorset (under Kiwi). Her har vi 350 kvm med kjente merkevarer som; Snickers Workwear, Jobman, Craft Sportstøy, Sievi og Bata vernefottøy og elektroverktøy fra Hitachi. Vi profilerer alt av tøy med dekaltrykk eller brodering om dette er ønskelig. Velkommen til oss for en hyggelig handel! tlf:

9 Ved Turid Jødahl NHO-kåring av Norges beste næringskommuner Nittedal er kåret til den mest næringsvennlige kommunen på Romerike av Næringslivets Hovedorganisasjon, når følgende kriterier er vurdert: Arbeidsmarked, demografi, utdanningsnivå, lokal attraktivitet og kommunal økonomi. Gjerdrum kommer på 6. plass av Romerikes totalt 14 kommuner. Hvis vi ser på hvordan Gjerdrum kommer ut på landsbasis, har vi i år kommet på 36. plass, en bedring med 6 plasser fra Ordfører Anders Østensen: Hvis jeg skal gi en kort kommentar så er det at jeg ikke er så overrasket over plasseringen. At vi skårer lavt på arbeidsplasser skyldes at vi har få arbeidsplasser i bygda, og havner da langt ned på lista sammen med andre pendlerkommuner som Fet og Rælingen. Nytt næringsområde og flere arbeidsplasser i Ask gjennom sentrumsplanen kan bedre på dette. At vi skårer bra på lokal attraktivitet skyldes blant annet at vi har en forholdsvis ung befolkning og innbyggere med høy inntekt. Når det gjelder arbeidsmarked er Gjerdrum blitt nummer 228 av landets kommuner. På demografi er Gjerdrum på 77 plass og utdanningsnivå på 140. plass. I kommunal økonomi vurderes Gjerdrum til en 107. plass, mens vi på lokal attraktivitet faktisk er kommet på en 5. plass blant landets kommuner. Det er arbeidsmarkedssituasjonen som gir oss dårligst score, så her har vi noe å ta fatt i videre. Gjerdrum Næringslivsforening håper at et nytt næringsområde på Gauterud/Flatner vil bidra til at flere kan få arbeid i Gjerdrum. Næringshagen er også et lite, men viktig bidrag for større sysselsetting i egen kommune. Vi kan være stolte av å score så høyt på lokal attraktivitet, og dette bør vi benytte videre for det det er verdt. 9

10 Ved Turid Jødahl Mjølkerampa Mjølkerampa har flyttet inn i låven på Asktunet, i sentrum av Ask. Vi har bedt daglig leder May Pettersen fortelle litt om Mjølkerampa og hva de driver med. May Pettersen kan fortelle at Mjølkerampa ble etablert som kommunalt arbeidssenter i 1993 og godkjent som tiltaksbedrift og organisert som aksjeselskap med Gjerdrum kommune som eier fra Driften finansieres gjennom tilskudd fra NAV og Gjerdrum kommune, samt egne inntekter. Virksomheten går under betegnelsen VEKST bedrift og er medlem av arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter. May Pettersen sier de aller fleste kommuner har en VEKST bedrift, slik at de kan gi et tilbud til de som har behov. Mjølkerampa er et speilbilde av det ordinære arbeidslivet med noen tilpasninger, slik at ulike grupperinger og mennesker kan jobbe her. Målet er å gi de som har falt utenfor arbeidslivet en mulighet til en fremtid med jobb. Grunnlaget for virksomheten baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære arbeidsmarkedet. Selskapets har ikke som formål å skaffe aksjonærer økonomisk utbytte. Daglig leder May Pettersen har arbeidet innen attføringsbransjen i mange år. Hun har en mastergrad og studerte til denne i USA. Hun er engasjert og brenner for bransjen sitt formål. Når vi spør hva Mjølkerampa holder på med og kan tilby av varer og tjenester, svarer May at de har reelle arbeidsoppdrag for næringslivet og andre, og som gir arbeidstrening og meningsfylt hverdag til arbeidstakerne. Fra venstre: Cathrine Harstad, Elise Simonsen, Kristin Kristiansen, med Roar Gustavsen foran. De tar på seg ulike oppdrag som bl.a. pakke- og monteringsoppdrag. De støper lys for salg og kan spesial tilpasse disse til kundens behov og ønsker. May Pettersen sier de er åpne for ulike typer oppdrag og tjenester. Hun ønsker at interessenter tar kontakt og sier det er bare å ta kontakt hvis de har ledige arbeidsoppdrag for en «oppdragsprat». 10

11 Når vi spør May Pettersen hva hun mener er viktig framover, trekker hun fram viktigheten av gode rammebetingelser og gode relasjoner til NAV lokal, NAV fylke og Gjerdrum kommune. Vi spør til slutt om det er noe hun vil trekke fram som positivt med å ha en slik virksomhet i Gjerdrum? Her i Ask ser vi muligheten for vekst og videre utvikling, svarer May. Alle bedrifter har et ønske om en bærekraftig økonomi og være en positiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Vi i Mjølkerampa ønsker å bidra til å profilere Gjerdrum som et godt sted å være med muligheter for aktivitet og arbeid for alle. Ja, så vil vi selge lys da, for å lyse opp tilværelse for innbyggerne i Gjerdrum kommune, avslutter May Pettersen en særs blid og hyggelig daglig leder i Mjølkerampa AS. Styret i Mjølkerampa: Birger Landmark, leder, Randi Øye Dahl og Gro Rossland. Jobber ut i fra NAV sine rammebetingelser. Sertifisert innenfor equass som er et Europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester. Overordnede verdier: Raus, Allsidig, Mestring, Pålitelig, Ansvarlig. Kontaktinfo: Asktorvet 4, 2022 GJERDRUM facebook.com/mjølkerampa as Tlf Mob

12 Invitasjon til næringslunsj - vi håper å se deg!!! Er du opptatt av hva som rører seg på Romerike innenfor næring og handel? Sett da av den 23. september! Fra kl i Gjerdrum Næringshage har vi satt opp et spennende program. Odal Sparebank: Hva gjør vi i Gjerdrum? Gjerdrums ordfører forteller om næringsutvikling i Gjerdrum Gjerdrum Næringsforening v/turid Jødahl snakker om næringsforeningen og satsningen på næringshage Foredrag ved Olaf Dønnum; «Med skråblikk på fremtiden for Romerike» og hvilke muligheter som kommer Etterpå inviterer vi til felles lunsj. Påmelding innen 19. september til kundeservice i Odal Sparebank; telefon Odal Sparebank, , 12

13 Ved Hege Lindhardt Thoresen Gjerdrum Fysioterapi & Trening satser nytt Inger Marie Hessen og Sindre Follerås, begge kjente fra fysioterapien og treningssenteret har nå tatt over GFT AS og skal drive dette videre sammen. Hessen og Follerås håper på utvidelse av bygget på sikt, men foreløpig må de gjøre det beste ut av det de har. I første omgang blir det å tilby PTtimer og mer variert trening i sal i tillegg til den vanlige fysioterapibehandlingen som er der. I forbindelse med PT-timer (personlig trener) og saltrening har GFT ansatt en treningsansvarlig som skal hjelpe til med å utvide tilbudene og komme med nye ideer. Hun heter Benedikte Tveit, er 38 år, gjeninnflyttet til Gjerdrum etter tyve år. Utdannet Personlig trener og Holistisk Livsstilscoach med spesilaisering innen korrektiv funksjonell trening og livsstilsendring. Bakgrunn som trener, instruktør og ledelse fra SATS i Norge og Sverige. De Inger Marie Hessen og Sindre Follerås seneste tre årene har hun bodd og drevet eget PT og Yoga studio i Sverige. Benedikte tok kontakt med GFT i våres da de etterlyste yogainstruktør. Etter positiv respons og flere samtaler utviklet behovet for instruktør seg til et mer omfattende grep om GFT s totale treningstilbud. Resultatet ble en fulltidsstilling som Treningsansvarlig. Benedikte Tveit Første prioritet denne høsten er å lansere to body/mind konsept; Yoga og SomaMove. Vi har også modernisert oss og gjort om Aerobic til en mer allsidig og etterspurt time, StepStyrke. Parallelt vil vi kjøre gode kampanjer på medlemskap og Personlig trening, både for nye og gamle medlemmer. På sikt ønsker vi å utvikle egne treningskonsept innen yoga og dans for barn og ungdom. samt en tøffere crossfit inspirert time som også skal få mannfolka med på gruppetrening. Tiltak som dette skal være med å gi våre medlemmer en bedre treningsopplevelse hos oss, samt at vi selvsagt ønsker å tiltrekke oss nye. Kjøp10 PT-timer betal for 7 kr 3.500,- (verdi kr 5.000,-) Kjøp årskosrt nå - få 2 PT-timer gratis (verdi kr 1.000,-) ÅPENT HUS - KICK OFF FOR HØSTEN LØRDAG 13. SEPTEMBER FOR BYGDAS INNBYGGERE MED TRENING, GODE TILBUD OG LODDSALG MED FLOTTE PREMIER! Kl : AgilityKids; lek og barnpass for de minste. Kl : STEPSTYRKE premiere med Kjersti og Benedikte. Kl : Vaffel lunsj for barna. Kl : SomaMove premiere med Benedikte. Kl : Corebar Mix med Karoline og Linda. Reserver plass via nettbooking på eller ring Alle aktiviteter foregår i Gjerdrum Idrettshall. 13

14 Ved Hege L. Thoresen HR Romerike - din lokale rådgiver Da er jeg tilbake på gamle trakter, i den røde låven i Ask som heter Asktunet. Her har det blitt skikkelig lekkert. Det er 6 forskjellige bedrifter under samme tak. Jeg skal besøke Vibeche Tveit som driver HR Romerike som flyttet inn nå i sommer. HR står for Human Resources management og omhandler aktiviteter og tiltak knyttet til de ansatte med mål om å forbedre resultatene. Daglig leder er Vibeche Tveit, hun er fra Gjerdrum og jobber selv som seniorrådgiver og personlig veileder. Hun har jobbet i faget i mange år, som HR-sjef og spesialrådgiver i privat og offentlig sektor. Hun har også erfaring fra vekstbedrifter (som Mjølkerampa her hos oss) med oppfølging av privatpersoner. Når det gjelder utdannelse og faglig tyngde er det ikke noe som mangler. Hun selv har utdannelse fra Handelshøyskolen BI, master i Strategisk HR, i Kommunikasjon i organisasjoner og pedagogikk i rådgivning og veiledning fra Høyskolen på Lillehammer. Nå er det Romeriksbedrifter og privatpersoner som er målgruppen. De tar enkeltoppdrag, tilbyr prosjektstøtte og bidrar i langsiktig prosesser. De har tverrfaglig kompetanse på området og ønsker å jobbe med de som tenker helhetlig, de som vil investere kunnskap inn i gode systemer og i håndteringen av sine ansatte. Det er ofte små marginer som skiller de som gjør det helt greit og de som gjør det virkelig godt. Det kan sammenlignes med et hvilket som helst grunnarbeid, er det halvt om halvt blir resultatet deretter, sier Vibeche. Det er nok mange mindre og mellomstore bedrifter på Romerike som kunne hatt utbytte av et profesjonelt øye på struktur og organisering, og kanskje en gjennomgang av rutiner og forståelsen av Arbeidsmiljøloven. Du finner mer informasjon på Når forandring ikke fryder HR Romerike tilbyr også personlig veiledning og samtaleterapi til de som ønsker å snakke med noen utenom det offentlige apparatet. Du trenger ikke henvisning eller et vedtak, og de har kort ventetid. Ofte holder det med noen samtaler med en nøytral og profesjonell person før man selv tar tak i situasjonen igjen. HR Romerike lanserer også i disse dager Walk & Talk som rett og slett er det det sier, en kombinasjon av samtale og fysisk aktivitet. Vi har flott natur rett ved oss, den må vi bruke, sier hun. 14 Å klare å sette ord på situasjonen man er i er halve jobben. Noen mister partneren sin, andre mister jobben. Vi opplever vel alle i perioder ting som gir utslag i stress og uro? Veilederne ved HR Romerike er støttespillere for deg som trenger noen å snakke med i en vanskelig tid. De tilbyr også veiledning på kveldstid. For mer info veiledning Da må jeg haste videre og takker for praten. Utenfor står det en Ducati, en italiensk motorsykkel og den ser ganske rå ut. Jeg vet jo at hun kjører sykkel og driver Desmodonne International, et nettverk for Ducati-jenter som liker å frese av seg på 2 hjul når det blir for høy temperatur innvendig. Kanskje flere skulle gjort det, men da går det kanskje dårligere for HR Romerike...eller kanskje ikke? Kontaktinfo:

15 Velkommen til åpent møte Sted: Gjerdrum Næringshage, Gjerivegen 5 Tid: kl 18:00 Hvilke oppgaver bør prioriteres i lokal næringsutvikling og hvilken rolle bør næringslivsforeningen ha? v/ Erik Bakke, næringsutvikler i Aurskog Høland kommune og daglig leder i Aurskog Høland utbyggingsselskap Presentasjon av 2 medlemsbedrifter HR Romerike, bedriftsrådgivning v/vibecke Tveit, rådgiver Novilla design v/lena Sørum Olstad, arkitekt!! GNF julebord Årets julebord i Gjerdrum Næringslivsforening finner sted på Gjerdrum Kulturhus fredag 12. desember Vi starter klokken 1900 med aperitiff og det blir julemat og hyggelig samvær. Dansemusikk blir det også. Hold allerede nå av kvelden og ta gjerne bedriftens julebord sammen med oss. På Kulturhuset er det stor plass i Storsalen! Prisen er ikke endelig fastsatt, men vi kan antyde ca. kroner 600,- per person i tillegg til drikkevarer. Vi var ca. 50 deltakere i fjor og i år håper vi på mange flere. Styret i Gjerdrum Næringslivsforening ønsker alle som driver næring i Gjerdrum hjertelig velkommen! Enkel servering - Hjertelig velkommen Send påmeldingen til eller ring innen 15. november, men gjerne så raskt som mulig. Det vil hjelpe oss i videre planlegging. 15

16 Ved Hege L. Thoresen To damer og en stol Kontaktinfo: Telefon: Gjerdrum Fotklinikk v/ragnhild Hope Langerud, startet opp som autorisert fotterapeut i 1999 på den røde låven i Ask sentrum, Asktunet. Hun overtok etter Laila Sessvoll som var en dyktig fotterapeut som hun hadde gleden av å jobbe sammen med en stund før Laila flyttet til Jessheim. I påsken 2002 flyttet Ragnhild til Bo- og behandlingssenteret som innebar flere gode kunder. Det var ikke nok til å leve av, så jobb ved siden av måtte til. Målet var å opparbeide seg flere private kunder slik at hun kunne leve av dette. Etterhvert ble det nok å gjøre og i 2003 ble de 2 da Liv Hilde Nordbakken begynte, - med felles stol. Damene er aldri på jobb samtidig, da de jobber hver sin dag. Å gi en full fotbehandling tar 1 klokketime. Prisen er kr 580,- og det er verdt pengene. Tørr hud, liktorner, nedgrodde negler, neglsopp, fotsopp, vorter. Her er det mulighet for alle selv om det kun er velværet som frister. En liten fotmassasje tilslutt, desserten, gjør alle godt. Det er nesten like mange menn som damer å se ut og inn av dørene, i alle aldre. Man bestiller time etter behov, men det ideelle er en time hver 6. uke, i hvert fall hvis man tenker på neglstellet. Det beste er å sette seg opp fra gang til gang for å få den timen man ønsker. Den travleste tiden er når varmen setter inn og sandalene tas frem. Da er det fint for undersåttene å få seg litt stell. Men det er lurt å ta det litt i forkant, så blir det ikke så ille, heller. Du kan også få kjøpt gode fotkremer og annet her som kan trenges til generelt vedlikehold. Hvis Ragnhild skulle glemme å si det... så reklamerer vi litt her nå, for gode produkter. Ragnhild Hope og Liv Hilde Nordbakken Ragnhild har som oftest fulle timelister, men det er bare å ringe, Liv Hilde har litt ekstra kapasitet. De finner en time, uansett. Jeg har ihvertfall sikret meg en. 16

Nr. 2 - september - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra

Nr. 2 - september - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra Nr. 2 - september - 2013 Gjerdrum Næringslivsforening Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra Høsten kommer og aktiviteten øker Bladet vårt Gjerdrum

Detaljer

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer!

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer! Nr. 1 - mai - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening God sommer! Næringslivspris 2014 Næringshagen etablert Status sentrumsplan Det spirer og gror! Våren er her og for en fantastisk vår vi opplever i år! Sola

Detaljer

Nr. 3 - november - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul!

Nr. 3 - november - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul! Nr. 3 - november - 2013 Gjerdrum Næringslivsforening God Jul! Julebakst hos Baker Thorsen Norsk Mølleservice - 30 år Vestvangprosjektet på gang Aktiv høst og førjulstid Det er mye positivt som skjer i

Detaljer

Nr. 1 - mars - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Påske! Full aktivitet på Stall Ekeberg Vestvang i startgropa InHouse - Gulvex, hva nå?

Nr. 1 - mars - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Påske! Full aktivitet på Stall Ekeberg Vestvang i startgropa InHouse - Gulvex, hva nå? Nr. 1 - mars - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Påske! Full aktivitet på Stall Ekeberg Vestvang i startgropa InHouse - Gulvex, hva nå? Mye på gang! Det skjer mye i Gjerdrum for tiden. I dette bladet

Detaljer

Nr. 3 - November - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening JULEHANDEL PÅ ASK. Åpne butikker 1. søndag i advent kl 14-19. Kogstadmjølk

Nr. 3 - November - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening JULEHANDEL PÅ ASK. Åpne butikker 1. søndag i advent kl 14-19. Kogstadmjølk Nr. 3 - November - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening JULEHANDEL PÅ ASK Åpne butikker 1. søndag i advent kl 14-19 Kogstadmjølk Gjerdrum Kulturhus Gjerdrum Byggservice Kortreist mat, kvalitet, tradisjoner

Detaljer

Det våres i Gjerdrum! Gjerdrum Næringslivsforening. Næring & Handel. Næringslivspris 2013 utdelt Nytt om Sentrumsplanen Ny garnbutikk i Gjerdrum

Det våres i Gjerdrum! Gjerdrum Næringslivsforening. Næring & Handel. Næringslivspris 2013 utdelt Nytt om Sentrumsplanen Ny garnbutikk i Gjerdrum Nr. 1 - april - 2013 Gjerdrum Næringslivsforening Næring & Handel Det våres i Gjerdrum! Næringslivspris 2013 utdelt Nytt om Sentrumsplanen Ny garnbutikk i Gjerdrum 1 Status og nye oppgaver Gjerdrum Næringslivsforening

Detaljer

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Nr. 2 - mai - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Vår og sommer! Vi er igjen inne i en årstid hvor planter, busker og trær utvikles fra

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Kan fjerne kaoset. Tromsø som lagspiller. Nisjebutikkenes betydning. Står på kravet

Kan fjerne kaoset. Tromsø som lagspiller. Nisjebutikkenes betydning. Står på kravet Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2007 Kan fjerne kaoset En tunnel til 300 millioner er lansert for å unngå bilkaoset og byggestoppen på Kvaløya. Men løsningen koster en brøkdel og kan

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN? hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

MONO FAKTOR. som gir vekst Side 6-7 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2010. Inspirasjon Moods of Norway vil inspirere til nytekning under årets Gallaria.

MONO FAKTOR. som gir vekst Side 6-7 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2010. Inspirasjon Moods of Norway vil inspirere til nytekning under årets Gallaria. MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2010 FAKTOR som gir vekst Side 6-7 Inspirasjon Moods of Norway vil inspirere til nytekning under årets Gallaria. Side 15 Gir villig Næringslivet vil ha på plass stor flyplass

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE

MARKANT FILMFESTIVAL- BEDRIFTEN TROMSØS UKJENTE VERDENSNYHET KAMPEN OM SMILENE Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Fra og med 1. januar 2013 innehar Jan-Frode Janson den mektigste rollen i nordnorsk næringsliv, som ny

Detaljer

MONO. Veien til oljeeventyret

MONO. Veien til oljeeventyret MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i ve t 2 / 2 0 1 0 I olje- og gasspørsmålet står Helgeland samlet. Side 6 9 Veien til oljeeventyret Dekker nesten gapet Veksten i offentlig og privat tjenesteyting

Detaljer

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Stadig flere toppsjefstillinger i Tromsø bekles av pendlere. Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen

Detaljer

U T G A V E 1 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 18 SIDE 3 SEMINAR TJEN PENGER PÅ INVESTERING I KRAFTOBLIGASJON FLEKSIBELT

U T G A V E 1 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 18 SIDE 3 SEMINAR TJEN PENGER PÅ INVESTERING I KRAFTOBLIGASJON FLEKSIBELT i n f o r m a s j o n U T G A V E 1 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 18 SMAKFULLT MANGFOLD I SÆRKLASSE SIDE 3 HAN TAR VEKK HVER EN FLEKK SIDE 19 SEMINAR TJEN PENGER PÅ INVESTERING I

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

i Hamarregionen Stiller diagnosen Alle gode ting er tre Ta sjansen!

i Hamarregionen Stiller diagnosen Alle gode ting er tre Ta sjansen! hamarregionen hamarregionen utvikling april 2011 utgave 2 Alle gode ting er tre Trebasert industri sysselsetter fremdeles en rekke mennesker i Hamar regionen, og har lange og stolte tradisjoner. Vi ser

Detaljer

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2 hamarregionen hamarregionen utvikling desember 2010 utgave 2 Veien til vekst? Foto: Leif J. Olestad Dobbeltspor og firefeltsvei: infrastrukturen i hamarregionen utsettes for de største endringene på mange

Detaljer

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb.

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb. MONO EN kanal for næringslivet 4/2008 Lønnsomt å flytte heim Ingeniør ble positivt overrasket over lønnsnivået i Rana. Side 12 Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side 10-11 Kollektivt innmeldt Side 24-25 Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager.

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

MONO. Hotellplaner Hotellplanene i Rana er mange, her får du statusen på dem. Lunsjer videre De populære næringslivslunsjene. Side 15.

MONO. Hotellplaner Hotellplanene i Rana er mange, her får du statusen på dem. Lunsjer videre De populære næringslivslunsjene. Side 15. MONO EN kanal for næringslivet 1/2013 3. generasjon Reidar Wulfsberg er kommet tilbake for å lede familiebedriftens hittil største prosjekt. Den beryktede tredje generasjon står på trappene i flere av

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer