Utskiftninger i staben

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskiftninger i staben"

Transkript

1 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 5 - O K T O B E R Å R G A N G Utskiftninger i staben SLUTTER I ÅSANE: Søndag 30. september var kapellan Godfred Hauglands siste dag som prest i Åsane. Han var en av initiativtakerne til barnehagen i kirken, og på kirkekaffen etter gudstjenesten utnevnte styrer Kate Eliassen Bølstad ham til æresmedlem av Stjernen åpen barnehage. Side 4 På vei mot nye utfordringer SE SIdE 3 Siste dag på jobb SE SIdE 3 Ut i permisjon SE SIdE 6-7

2 2 ÅSANE MENIGHETSKONTOR KIRKETORGET ÅSANE KIRKE Postboks 83, Ulset, 5873 Bergen - tlf.: fax: Sogneprest Kirsten Lind Kontor Kapellan Martin Aalen Hunsager Kontor kirken.no Frivillighetskoordinator Bente Lill Madsen Kontor: Diakon Rita Eldholm Kontor: Prestens hjørne Ordene våre Medarbeiderskap er et forholdsvis nytt begrep i arbeidslivet. Begrepet ble opprinnelig benyttet i kirken som betegnelse på de som utførte frivillig arbeid. På 1970-tallet dukket ordet opp i nye sammenhenger, helst som beskrivelse av fremragende arbeidsinnsats. På 1980-tallet kom medarbeider inn i det daglige språket som erstatning for ansatt eller underordnet. På 2000-tallet har begrepet medarbeiderskap fått en økende utbredelse, som en gryende bevisstgjøring av hva som forventes av medarbeiderne. I Åsane menighet har vi mange, både lønnede og ulønnede medarbeidere - og noen av oss har i tillegg hatt et lederansvar. Kapellan Rolf A. Rasmussen Kontor: Kantor Jan Røshol Kontor Daglig leder Mona Gangsøy Eide Kontor: Vi har erfart at medarbeiderskap og lederskap forutsetter hverandre. Uten medarbeidere trenger vi ikke noe lederskap. Men uten lederskap har vi heller ikke noe medarbeiderskap. Samtidig er der en gjensidig påvirkning. Medarbeidere blir påvirket av det lederskapet som utføres og lederen blir påvirket av medarbeiderskapet. Derfor utvikles medarbeiderskap og lederskap best sammen, ikke hver for seg. Åsane menighet har vært i den heldige situasjon å ha gode medarbeidere som har tatt ansvar for eget arbeid, for fellesskapet og for bygging av relasjoner - selv om vi vet at det mange ganger har kostet. Kapellan Bernt Forstrønen Kontor Korsekretær Anne-Lise Misje Kontor: Mobil: Renholder Aud Sissel Gulbrandsen Mobil: Men da har også måten vi har behandlet hverandre på vært viktig. Hva vi sier til hverandre og om hverandre er ikke likegyldig. Ordene våre blir som et utstillingsvindu. De viser hva som bor i oss, både på godt og ondt! For ordene hører med til livets byggesteiner. De kan brukes både til å bygge murer og til å bygge broer. Med ordene kan vi forskanse oss mot hverandre bak tykke murer - eller vi kan plukke steiner ned fra murene og bruke dem til å bygge broer over til hverandre. Kateket Sverre Johan Nærheim Kontor kirken.no Organist Lenamaria Gravdal Kontor: Kirketjener Tor Vilhelm Tysseland Kontor Når dette leses, er jeg begynt som seniorprest i Vesthordland prosti. Det er med takknemlighet jeg tenker tilbake på alle medarbeiderne jeg er blitt kjent med som prest i Åsane. Mange av dere er også blitt mine venner. Mitt ønske er at dere fortsetter å være brobyggere - og at dere blir mange, mange flere! Godtfred Haugland Styrer, Stjernen åpen barnehage Kate Eliassen Bølstad Kontor Telefoner: Dåpssakristi/kirkeskyss Torgstuen kjøkken Vakthavende prest etter kl. 17:00 og på søn- og helligdager: Besøksadresse: Åsane Senter 44 Bank kontonr.: epost: Pedagogisk leder Linda G. Jørgensen Kontor: Assistent, Stjernen åpen barnehage Sølvi Dalsbotten Kontor: For henvendelser vedrørende dåp, vielse, begravelse eller leie av lokaler i Åsane kirke, kontakt prostikontoret på telefon Besøksadressen til prosti kontoret er Åsamyrane 76 (over Roalds kro). Neste nummer av Kirketorget kommer torsdag 29. november. Redaksjonen avsluttes 16. november En uke i Åsane menighet Mandag: Stjernen åpen barnehage kl. 09:00-15:00 Gutteklubben, for voksne menn, (hver 14. dag) kl. 11:30 Babysang kl. 12:00 Bønnegruppen kl. 18:00 Åsane Y s men (hver 14. dag) kl. 19:00 Cantus Sororum damekor (hver 14. dag) kl. 19:00 Tirsdag: Seniorsang kl Frøet småbarnssang kl. 17:30 Barnekoret Spiren (fra 4 år) kl. 18:00 Magnificat - Jentekor kl Rolland KFUK-KFUM- speidere Oppdagere ( 2.-3.klasse) kl. 17:15 Rolland KFUK-KFUM- speidere Stifinnere (4.-5. klasse) kl. 17:15 Rolland KFUK-KFUM- speidere Vandrere (6.klasse og oppover) kl. 18:30 Accord ungdomskor kl Concord Unge-Voksne kl. 19:00 Flaktveit KFUK-KFUMspeidere (Grendahuset på Flaktveittoppen) kl. 18:00 Onsdag: Stjernen åpen barnehage kl. 09:00-14:00 Løvegjengen kl Zumba mor og baby kl Honnørklubbens dansegruppe kl. 11:30 Klubb Pluss kl. 18:30 (hver 14. dag) Korakademiet kl Klubb Xtra kl (hver 14. dag) Torsdag: Stjernen åpen barnehage kl. 09:00-14:00 Førskolegruppe kl Honnørtreff en torsdag i måneden kl. 11:30 Babysang kl 12:00 Åpent hus for ungdom kl Sanctus Tensing kl Prima Vista kl. 20:00 Li barnegospel - kl Søndag: Søndag er kirkedag

3 KIRKETORGET Takk til kateket Anita! Da Anita Skjæveland kom til menigheten som ny kateket i 2008, viste hun med en gang et brennende engasjement for å bringe evangeliet ut til så vel unge som gamle. Nå drar hun videre til ny tjeneste på Askøy. Av Tor Vilhelm Tysseland og Anne-Lise Misje I Åsane er det rundt 200 konfirmanter årlig. Dette krever stor kompetanse både administrativt og sosialt av kateketen. Denne kompetansen har Anita hatt. Det er ikke få konfirmanter, foreldre og ledere Anita har hatt med å gjøre i løpet av disse årene. God formidler Hennes bakgrunn som mangeårig lærer i ungdomsskolen ble tydelig vist ved hennes gode pedagogiske evner. Ungdommene har blitt møtt på en god og bestemt måte som har gjort at konfirmasjonssamlingene har vært under kyndig ledelse. Hun formidler sitt budskap direkte i et språk de unge forstår og har samtidig vist at hun har et eget forhold til det hun formidler. Dette gjelder om det er på aftengudstjeneste i kirkerommet, undervisning eller på tomannshånd. Hennes gode forhold til ungdommen ble tydelig da rundt 160 mennesker, de fleste ungdommer, møtte opp da hun ble vigslet til kateket torsdag 20. november Direkte og ærlig Anita er en dame med meningers mot. Hun har ikke vært redd for å si i fra når det er noe hun er uenig med, og gjør her som ellers ikke forskjell på folk. Hennes direkte væremåte mot alle uansett «status» har gjort at man har visst hvor man har henne. En egenskap som er god og ærlig. Hennes drivende engasjement, driftighet og store hjerte for sitt arbeid vil bli savnet. Alltid har hun vært løsningsorientert og har fått i gjennom mye uten for mye dill. Hun har heller ikke vært redd for å prøve ut nye ting og nye mennesker som vil gjøre en tjeneste i kirken. Stort hjerte På de fleste områder i kirken har SLUTTER: Menighetene på Askøy, hvor Anita Skjæveland nå begynner, vil få en dyktig kateket med et stort hjerte for både Jesus og sine medmennesker. hun ikke vært redd for å ta i et tak når det trengs, enten det har vært snakk om kjøkkenarbeid, bursdagsmarkeringer i staben, å heie på konfirmantlagene våre på KRIK-cup og mye mer. Menighetene på Askøy, hvor Anita nå begynner, vil få en dyktig kateket med et stort hjerte for både Jesus og sine medmennesker. Takk for den solide innsatsen din i Åsane, Anita! En hilsen på veien Etter drøyt fem år sier Ann Carina Raknes takk for seg i Åsane menighet. Hun har fått en stilling ved Bergen kirkelige fellesråds hovedadministrasjon, og begynner der for fullt 1. november. Av prostileder TOVE Margrete Nordmark Carina kom til Åsane menighet som menighetskonsulent våren Da hadde hun bakgrunn fra menighetsadministrasjon og ledelse både fra enkeltmenigheter og som prostileder. Med denne erfaringen gikk hun rett inn i oppgavene i Åsane, og fikk fort oversikt over en stor menighets sammensatte utfordringer. Tillitvekkende væremåte Menigheten har kunnet glede seg over Carinas evne til å ha fokus på både lønnede og ulønnede medarbeidere. Ryddighet, arbeidslyst og godt humør er noen av hennes kjennemerker. Dette har både stab og menighetsråd lært å sette pris på. At menighetsrådet i 2011 valgte å utpeke henne til daglig leder, er et bevis på den tilliten hun vekker ved sin væremåte og måten hun arbeider på. I en travel arbeidshverdag har hun også tatt seg tid til videreutdanning på masternivå innen personalledelse, kompetanseutvikling og verdibasert ledelse. Takk skal du ha! Som arbeidsgiver vil vi takke Carina for den gode og trofaste innsatsen hun har gjort for Åsane menighet og ønsker lykke til med nye oppgaver. Vi hilser henne med en keltisk velsignelse: «Måtte vegen stige opp for å møte deg, måtte vinden alltid være deg i ryggen, måtte solen skinne varmt på ditt ansikt, regnet falle mykt på dine åkrer, og til vi møtes igjen, måtte Gud holde deg i sin hånd». BEGYNNER I NY JOBB: Carina kom til Åsane menighet som menighetskonsulent våren Nå har hun fått en ny stilling ved Bergen kirkelige fellesråds hovedadministrasjon.

4 4 Godtfred takker av Søndag 2. september var det ikke bare konfirmanter som ble presentert i gudstjenesten. Menigheten fikk også presentert en uventet nyhet: Godtfred Haugland annonserte at den neste gudstjenesten han skulle holde i Åsane kirke også ville bli hans avskjed med menigheten. Tekst: Rolf A. Rasmussen Flere i benkeradene lurte på om de hadde hørt rett, men fikk nyheten bekreftet da de spurte etterpå. Kirketorget fikk også en prat med den avtroppende kapellanen. Dette kom brått, Godtfred! Hvorfor slutter du nå? Tiden var inne til å søke noe nytt, etter 16 år i Åsane. Jeg hadde nevnt for prosten at jeg snart ville søke en soknepreststilling, og dette hadde kommet staben ved bispekontoret for øre. Så ringte de og tilbød meg en stilling som seniorprest i Vesthordland prosti. Etter at jeg fikk tenkt meg om og snakket med min kone Grethe om det, bestemte jeg meg for å ta imot. Det gikk raskt for meg også! Men jeg fant ut at det var like godt å gi menigheten beskjed med en gang. Hva i all verden er en seniorprest? Ja, det betyr vel at jeg ikke er så ung lenger? Også for meg nærmer pensjonsalderen seg. Men hva skal du g jøre da? Det blir vanlig prestetjeneste. Jeg skal stå til prost Erling Kopperuds disposisjon, bortsett fra at jeg ikke blir satt til konfirmantundervisning, og ikke skal drive med administrasjon. Du blir altså en slags vikarprest eller prostiprest? Ja, det kan du godt kalle det. Når blir du sokneprest da? Det vet ingen. Men jeg vil søke på de stillinger som blir lyst ut, og håper det vil ordne seg i løpet av ett års tid. Og dere blir boende i Ytre Arna? Ja, der har vi vårt eget hus, og flytter ikke fra det. Du ble ansatt i Åsane med en spesiell forpliktelse til å arbeide med dåpsopplæring. Ble det slik som du hadde tenkt? Ja, jeg fikk oppleve at noen drømmer ble til virkelighet. Men jeg har ikke fått til alt alene. Det har vært mange gode hjelpere, og særlig må jeg få nevne Anne-Lise Misje, som har samarbeidet tett med meg om trosopplæringen. Vi har tenkt strategisk og langsiktig. Fra andre halvår i 1997 begynte vi å sende materiell til de nydøpte, og utvidet etter hvert opp til 6-årsalder. Dette første kullet er nettopp dem som ble konfirmert nå i vår, og det er interessant å ha fått være med på én hel syklus. Vi har fått gode tilbakemeldinger på det materiellet vi har sendt ut, og mange har fortalt at dette har vært viktig for deres familie. Har trosopplæringen fått støtte fra sentralkirkelig hold? Nei, det passet visst aldri, enda vi har sendt to-tre søknader som vi syntes var godt begrunnet. Men jeg kan forsikre om at når midlene engang kommer, så har vi planene klare for det også - vi er i gang! Det var i sikte allerede da vi planla i Vi begynte i det små med småbarnstreff, og etter hvert fikk vi til den åpne barnehagen som nå «skinner som en stjerne», takket være de flinke folkene som arbeider der. Det er lett å glemme at trosopplæring for barna også er trosopplæring for de voksne! Vi har også fått til over 90 prosent mottakelse av Min kirkebok til 4-åringer, fordi vi spør flere ganger om det passer, hvis det ikke gjorde det ved første invitasjon. Faktisk har vi fått mulighet til å bli tatt med på råd for IKOs produksjoner, fordi vi er en så god kunde. Og mange andre norske menigheter har vært interessert i høre om det vi har fått til. SLUTTER ETTER 16 ÅR: Fra andre halvår i 1997 begynte vi å sende materiell til de nydøpte, og utvidet etter hvert opp til 6-årsalder. Dette første kullet er nettopp dem som ble konfirmert nå i vår, og det er interessant å ha fått være med på én hel syklus, sier avtroppende kapellan Godtfred Haugland. (Foto: Thomas Gangstøe) Du fikk arbeide langsiktig i Åsane. Har det passet deg bra? Ja, det har vært tilfredsstillende. Fra århundreskiftet har jeg også hatt oppgaven med å planlegge gudstjenesteordningen i menigheten. Det er litt av et puslespill, der bitene ikke alltid passer sammen - men det blir som regel en ordning til slutt. Har du likt deg som Åsane-prest? Ja, jeg har trivdes godt. Jeg har hatt gode kollegaer og etter hvert fått mange venner i menigheten. Det er mange kreative folk her, både i menighet og stab - allsidige, og med høy kompetanse. Åsane har på mange måter vært en foregangsmenighet i liturgi, kirkemusikk og i trosopplæringen. Tar du med deg noen gode minner? Jeg har masse gode gudstjenesteopplevelser. På Rolland skole er det kjekt å bli gjenkjent, både på skoleplassen og på lærerværelset. Ja, selv begravelser kan gi gode tilbakemeldinger. Hva ønsker du deg for Åsane menighet videre? Jeg håper at menigheten må fortsette å satse mye på barn og unge - det er de som er fremtiden! Og hvis barna er velkomne, så får en også akseptere at det blir litt lyd av det.

5 ARnA OG ÅSAnE PROSTI Kulturkalender Visitasgudstjeneste Festgudstjeneste v/biskop Halvor nordhaug og sogneprest Bjørn nygaard i anledning visitas for menighetene Eidsvåg og Biskopshavn. Kor og musikere fra begge menighetene. Kirkekaffe med visitasforedrag. Biskopshavn kirke, søndag 28. oktober kl Symfonikonsert Universitetets symfoniorkester (USO) er tilbake i Eidsvåg kirke etter vellykkete konserter i oktober 2005 og februar denne gangen byr de på en spennende balanse mellom wienerklassisk musikk (Haydns symfoni nr. 101 «Klokken») samt mer moderne musikk med Sergei Prokofievs sjelden fremførte andre fiolinkonsert og et pastoralt stykke av Aaron Copland («down a Country Lane»). Ricardo Odriozola er dirigent og Ingmar Simson er solist i fiolinkonserten. Universitetets symfoniorkester i Bergen (USO) ble startet i 1985 ved en sammenslåing av Studentorkesteret og Bergen operaorkester. Eidsvåg kirke, søndag 28. oktober kl Biller kr. 130,- / kr. 80,- Åsane Y s Men Åpne førjulsmøter: «Med fløyte og dikt» (29. oktober), «På reise i Israel» ved Claus Arne Wilhelmsen (12. november) og «Med blikk for de unge» ved diakon Rita Elholm, som forteller fra ungdomsarbeidet (26. november). Møtene er åpne for kvinner og menn, og er i Kirkestuen i Åsane kirke. Vi starter kl Barn av regnbuen Familiekonsert med korene Jubal (dir. niran Jan Murugesh), Prelud (dir. Camilla Bernt) og Magnificat (dir. Jan Røshol) fra Korskolen i anledning Kulturfest Pianist: Lars Erik Haga. Åsane kirke, tirsdag 30. oktober kl Fri entré/kollekt. Heartbeats/Fra hjerte til hjerte Ungdomskonsert med Accord og solister, dirigert av Jan Røshol. Til inntekt for korets englandstur. Åsane kirke, fredag 2. november kl Pie Jesu Konsert på allehelgensdag med turnékoret, som har vært i Budapest. dir. Jan Røshol. Prima Vista medvirker også (dir. Lenamaria Gravdal), solister fra Voka med flere. Åsane kirke, søndag 4. november (allehelgensdag). Billett kr. 150,- Il Pazzo Avslutningsforestilling for Kulturfest Åsane 2012, med utdeling av kulturpris for Åsane. Stykket er skrevet av Odd Johan Overøye, basert på middelalderlegenden «Lysflammen» (fra Selma Lagerlöfs «Kristuslegender»). Raniero, en hovmodig og hensynsløs kriger, legger ut på korsferd til Jerusalem. Møtet med flammen foran Jesu grav gjør at han forandrer seg til en mild og ydmyk mann. Flammen vil han bringe tilbake til kirken i Firenze. Med Frode Rasmussen (fortelleren), Åsane unge strykere og barnekor. Regissør: Rata Kloppenburg. Frode Rasmussen vil også fremføre monologer fra dario Fos «Gjøglerne kommer». Eidsvåg kirke, søndag 4. november kl Forhåndssalg. Billetter kr. 150,- / kr. 100,- Livet med Jesus Søndag 11. november kl fremfører Con Spirito kantaten «Livet med Jesus» Haldis Reigstad (tekst) Harald Myklebust (musikk). Myklebust er også korets dirigent. den lokale trioen Børsheim/ Toppe medvirker. Fri entré. Kollekt. Faurés Requiem 11. november kl vert det konsert i Arna kyrkje med Alversund kammerkor ved dirigent Odd Leif Mjøs og Hallgeir øgaard, orgel. På programmet står blant anna Gabriel Faurés velkjende Requiem. Billettar: kr. 150,- Kunsten og livet Foredrag med professor Gunnar danbolt under temaet «Kunsten som hjelp til å leve». det blir et kunstnerisk innslag og enkel bevertning. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål fra salen. Biskopshavn kirke, tirsdag 20. november kl Billett kr. 50,-. Vil du bli frivillig medarbeider på Kirkens SOS? Innføringskurs for nye frivillige medarbeidere på telefon eller SOS-chat begynner i mars! Vi trenger mennesker som vil prate med medmennesker som har det vanskelig. Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen med den som tar kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse den andre sine problem. Du får innføringskurs, veiledning og videre faglig oppfølging så lenge du er med i tjenesten. Vanlig vaktturnus er ca. hver 12. dag, tilpasset din hverdag. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste, tilgjengelig via telefon, SOS-melding og SOS-chat. Du må være mellom 20 og 80 år, og du må ha avstand til egne kriser. Innføringskurs starter 24. september. Kurset er gratis og omfatter undervisning om samtalemetodikk og krisehåndtering. Interessert? Kontakt: Kirkens SOS i Bjørgvin, tlf / mob Epost: Mer info: Prostkassen Gratulerer med nye gudstenester! Nokre stod og andre sat. Eller var det omvendt? Nokre ville knele ved ein altarring, mens andre var skuffa over at dei ikkje fekk gå bort, litt til sides, og dyppe brødet i vinen. Ein mann reinska strupen for å syngje Fadervår. Men presten med god songstemme bad utan tonar denne søndagen. Herrens bøn stod det på arket. Fadervår tenkte alle. Vår Far, sa presten føre. AV PROST øystein SKAUGE Vi har øvd oss gjennom veker og månader no. Øvd på ny liturgi. Ny gudstenesteordning. I ein del av kyrkjene var det ikkje berre nye ord. Det var endå verre. Det var nye melodiar. Lette for nokre. Håplause for andre. Komitear har vore samla for å diskutere. Sokneråda har fatta vedtak og det er halde møte for heile kyrkjelyden. Folk har hatt sjansen til seie si meining. No er alt på veg høgare opp i det kyrkjelege byråkratiet. Snart kjem det eit brev tilbake til kyrkjelyden med biskopens stempel: «Ja! Slik kan det gjere det. Om de berre endrar litt her og ikkje reiser dykk og står der». 1. søndag i adventstida skal dette vere på plass. Då går vi inn i ei tid med ny gudstenesteordning. Det vil sei det vert ei tid med fleire gudstenesteordningar. For Salhus kjem til å gjere dette ulikt dei som går til kyrkje i Åsane. Det vert ikkje heilt likt i dei to kyrkjelydane i Arna. Og reiser vi litt nærare byen har dei endå andre måtar å feire gudsteneste på i Eidsvåg og Biskopshavn når vi etter kvart går inn i juletida. Det går an å meine mykje om det vi no opplever og er med på. Det går an å harselere med litt av det. Det går an å protestere på noko anna. Ikkje noko av det vil vere særleg konstruktivt. I staden kan dette verte ei reform som vil gjere gudstenestelivet rikare for alle som har ein fast plass i kyrkja. Desse vil nokså snart finne ut av det nye. Vanskelegare kan det verte for dei som berre er innom ei kyrkje nokså sjeldan. Då kan det fort verke forvirrande med det nye. Kor vellukka reforma vil framstå, vil langt på veg avgjerast av dei som går ofte til kyrkje. Om dei legg sjela si ned i å ta del i liturgien med iver, om folk vil stille opp og vere med i kor og forsongargrupper, vil det gjere dette til feststunder. Om vi vågar oss å seie høgt «Gud vere lova» på dei rette stadene, eller om vil helse kvarandre «Guds fred» under førebuinga til nattverden, kan det vere samansveisande. Kanskje vil det etter kvart verte meiningsfullt om vi lærer oss å teikne oss sjølve med krossteiknet når vi er i kyrkja? Dette nye vil føre med seg meir arbeid på prestar og kantorar som skal førebu gudstenestene. Vi vil ha trong for presist utarbeida program over gangen i gudstenesta, anten det er eit ark i handa eller ein presentasjon på ein skjerm. Det tek tid å gjere dette ferdig til kvar søndag, men når det er gjort vil det kunne løfte opplevinga av det å gje seg på veg inn i eit nytt gudstenestelandskap. Framfor oss vert det sett eit bognande fat med kyrkjefrukt. Nyplukka og økologisk (for ikkje å seie økumenisk). Fargerik og velsmakande. Ver ikkje redd for å strekkje ut handa for å forsyne deg. Ver ikkje redd for å smake og å ete. «Smak og sjå at Herren er god!» (Salme 34.9). Gratulerer med nye gudstenester!

6 6 ARNA OG ÅSANE PROSTI Korskolens far mot nye utfordringer FORLATER ÅSANE: Dirigent, organist og leder for Korskolen i Åsane kirke gjennom 27 år, Jan Røshol, har fått flere utmerkelser for sin innsats for kirkemusikken og kormiljøet. I 2010 kåret Åsane Tidendes lesere ham til Årets åsabu for sitt arbeid, noe kantoren selv følte var svært rørende. Jeg er særdeles takknemlig for alt Åsane bydel har gitt meg gjennom 27 år, sier leder for Korskolen, Jan Røshol, som fra nyttår tiltrer et vikariat som kantor i Fana menighet. Tekst og foto: Thomas Gangstøe Hva er grunnen til at du forlater Åsane menighet? Du kan godt si at jeg trenger litt inspirasjon. Alle har dessuten godt av forandring en gang i blant. Jeg har vært 27 år kontinuerlig i Åsane, og da kan det være greit å gjøre noe annet, sier han. Bygget opp Korskolen Jan Røshol startet opp Korskolen i Åsane i Han har siden vært sterkt delaktig til at det musikalske miljøet er et av de mest aktive og største i Norge. Det finnes til sammen ti kor i forskjellige aldersgrupper i Åsane kirke. Det har resultert i flere cd-utgivelser og en rekke store konsertarrangement. De siste årene har imidlertid Korskolen slitt økonomisk, men Røshol har likevel jobbet hardt for å opprettholde nivået. Derfor var han ekstra glad da Trond Mohn nylig gikk inn med en betydelig pengesum og sikret driften på et høyt nivå de neste fire årene. Spennende kormiljø Er det ikke litt spesielt at du gir deg nå når Korskolen omsider har fått midler til å satse? Det er et godt spørsmål, men det var nå vikariatet i Fana kirke var ledig, og da følte jeg at jeg måtte gripe sjansen. Det er også betryggende å vite at det nå finnes midler slik at jobben til de som skal drive Korskolen videre blir noe lettere. Dessuten er det mange flinke mennesker som er klar til å gjøre en innsats for korene som er i Åsane menighet. Hva vet du om kormiljøet i Fana menighet? Jeg vet at de har et spennende kormiljø som er på vei opp, og jeg gleder meg til å jobbe sammen med de som er der. Jeg har en del tanker og ideer, som jeg håper å kunne iverksette, smiler han.

7 7 KULTURTIPSET 17. MAI-FEST I ÅPEn BARnEHAGE: Musikken blir levende når Jan setter seg ved pianoet eller tar fram gitaren, sier Linda Jørgensen (til venstre). (Foto: Privat) En enestående person Jan er en utrolig raus og inkluderende person, sier Camilla Bernt, dirigent i Prelud og tidligere styre leder i Korskolen. TEKST: MAGnE FOnn HAFSKOR Hun har kjent Jan helt siden hun kom inn i Korskolen som konfirmant i ungdomskoret. Det er nå 20 år siden. Inspirerende korleder Deretter har jeg vært i forskjellige lederroller, både i barnekorene og som styreleder, så vi har samarbeidet tett i mange år, sier Bernt. Hvordan vil du karakterisere ham? Jan er en enestående person. Han er ikke bare faglig dyktig, men også en svært inspirerende dirigent og leder. Han er full av ideer og visjoner, og han får derfor imponerende resultater. Hun fremhever ham som en «utrolig raus og inkluderende person» som tar imot alle nye kormedlemmer og ledere med åpenhet og interesse. Inkluderer alle Målet er at alle skal finne seg godt til rette, både nye og gamle medlemmer. Han har også en unik evne til å gi mennesker utfordringer de kan vokse på, og han har vært med på å utvikle mange korledere, forteller hun. Spennende oppgaver overlater han gjerne til sine medarbeidere, mens han selv aldri viker fra å ta i et tak, også med trivielle oppgaver som transport og plakatopphenging. Pedagogisk leder Stjernen åpen barnehage, Linda G. Jørgensen, er også full av lovord om den populære kirkemusikeren. Får fram smilet Jan har en smittende iver i sitt arbeid med barn og unge, sier Jørgensen. Musikken blir levende når han setter seg ved pianoet eller tar fram gitaren, enten det er på en samlingsstund for barna i barnehagen eller han tar med seg korsangere på en uoppfordret opptreden for mødrene. Jan får fram smilet, og humøret stiger der han kommer. Men han har vel måttet forholde seg til at døgnet ikke har UnIK EVnE: Jan Røshol har en unik evne til å gi mennesker utfordringer de kan vokse på, og han har vært med på å utvikle mange korledere, sier Camilla Bernt. (Foto: Eirik Holmøyvik) mer enn 24 timer han også, ellers hadde han nok gjerne vært kantor i både Åsane og Fana på samme tid og startet korskoler i hele landet. Vi får heller håpe og be om at det kommer flere som han. En siste vals På coveret til den nye Bob Dylanplaten er T-en i Tempest formet som et kristent kors, ikke ulikt hakken på Slow Train Coming fra Er det en ny åndelig oppvåkning han kommer med, eller fortsetter han bare i et spor han aldri helt har forlatt? AV MAGnE FOnn HAFSKOR Jeg heller til å tro det siste. Slow Train Coming var ikke noe unntak. Det går derimot en rød tråd av tvil, tro og bibelske motiver gjennom Dylan-sanger som «All Along the Watchtower» (1967), «I Shall Be Released» (1971), «Every Grain of Sand» (1981), «Jokerman» (1983), «Death is Not the End» (1988), «Ring Them Bells» (1989) og «Trying to Get to Heaven» (1997). Verdens største smelteovn Han har også gitt oss det udødelige mesterverket Blood on the Tracks (1975), fortsatt et musikalsk og poetisk høydepunkt i Dylans nå 50 år lange platekarriere. Sammenlignet med den er Tempest en markkryper (sammenlignet med Blood on the Tracks er de aller fleste album markkrypere). Nei, her er ingen «Tangled Up in Blue», som snakker så vakkert om tapt kjærlighet at det virker som noe å trakte etter, ingen fortvilet selvpiskende «Idiot Wind», ingen stille møter i natten («Shelter from the Storm»), ingen bøtter fulle av tårer («Buckets of Rain»). Det trenger vi heller ikke, de har vi allerede fått. I stedet begynner han med litt 30-talls Django-blues, som går rett over i en gyngende rocker med surklende gitar og lett raspende vokal i det som må være verdens første hyllest til en industriell smelteovn. Innfallsmetoden På mange måter er Dylan selv en smelteovn. Det finnes knapt en moderne populærmusikalsk sjanger han ikke har vært innom. Dette har også gjort ham til sin egen verste fiende; det er ofte noe furtent og halvhjertet over sangene hans, omtrent som om han ikke helt tror på dem selv - han bare kanaliserer. Styrken hans er oppfinnsomheten, fantasien og ikke minst leken og humoren. Det får vi rikelig av på Tempest, og det høres flere steder ut som om han leverer tekstene mer etter innfallsmetoden enn etter et ferdigskrevet tekstark. «Pay in Blood» er et godt eksempel, der han legger klisjé på klisjé - og får det til å høres ut som om han mener det («I'm in fiiine form»). Platens tittelspor er også innfallsrikt; en lystig, lett dansende og reportasjelignende sang som følger Titanic-ulykken på nært hold gjennom 50 vers. Er det seg selv han synger om, karrieren og livet som er på vei mot en uunngåelig slutt? Lennon-hyllest Sangens (og albumets) tittel tyder på det. «The Tempest» (Stormen) var William Shakespeares siste skuespill, og er på en måte hans farvel til forfattergjerni ngen. Hvis noen fra det 20. århundre er Shakespeare gjenfødt, så må det være Dylan. Og som alle åndfulle sjeler; han forlater oss ikke uten et ordentlig farvel. Så er det kanskje nettopp det vi får, helt til slutt på platen, i den vemodige John Lennonhyllesten «Roll on, John». «You've been cooked up on that island far too long», synger han, og siterer William Blake («tiger, tiger, burning bright»), hele tiden med adresse den avdøde Beatles-legenden, hele tiden i tredje person, slik alle store kunstnere har gjort, til alle tider, når de snakker om seg selv.

8 - vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger for pårørende som ønsker å gjøre noe selv Fyllingsdalen Døgnvakt Åsane Døgnvakt TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT Knut Helge Polden Espen Polden Heine Polden Døgntelefon: mobil: AVD. BERGEN Teatergt Bergen Tlf: Tom Wilson Lakslia Indre Arna AVD. BERGEN VEST 2.etg på Shellstasjonen Sartor, 5353 Straume Tlf: Ragnhild Th. Kristing Marit I. Hope Torstein A. Jenssen Tlf. (hele døgnet) / Johannes R. Blom v Døgnvakt E-post: TERTNESVEIEN 99 (Hildes Blomster AS) Bjørn-Eivind K Netland og Arve Løvenholdt Bjørn-Eivind Løvenholdt T r A d is jon -KT Netland ryggh E Tog - rarve Esp EK T TGratis r A dsamtale is joni hjemmet. - T ryggh E T - r55esp EK Døgnvakt: T Gratis samtale i hjemmet. Døgnvakt: Vil du annonsere i Menighetsbladene for Arna og Åsane? Ta kontakt med Torill på Dåp, konfirmasjon eller bryllup? Vi har det du trenger for å dekke ditt nydelige festbord! Stort og unikt utvalg i norske håndlagde lys, servietter, løpere, lysestaker, skåler, silkeblomster m.m. Fjøsangerveien Bryggen års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid. Gratis samtale i hjemmet Egen blomsteravdeling Alle prisklasser - forhåndspris Gravmonumenter Dreggsallm, 5003 Bergen Telefon:

9 9 UTFORdRInG: Klatreveggen på kirken er en populær og utfordrende aktivitet. (Foto: Eidsvåg menighet) Trosopplæring i Arna og Åsane prosti dette er tredje del i en serie der vi presenterer trosopplæringen i alle de seks menighetene i Arna og Åsane prosti. Tanken er at dette skal være både til inspirasjon og informasjon for hverandre. Tidligere har vi blitt kjent med Åsane og Salhus menighet, denne gangen er det Eidsvåg som står for tur. Stafetten går deretter videre til (i følgende rekkefølge) Ytre Arna, Biskopshavn og Arna. Gud gir vi deler Mottoet for trosopplæringen i Den Norske Kirke er «Gud gir - vi deler», og dette ønsker vi å jobbe etter her i Eidsvåg. AV ALEKSAndER WAHLø Gud har gitt oss mennesker så mye, og dette ønsker vi som kirke å være med å dele med alle barn og unge i alderen 0-18 som sokner til Eidsvåg menighet. Klatrevegg og sandvolleyball Eidsvåg er den eneste menigheten i prostiet som har fått prosjektmidler til trosopplæringen. I 2005 ble menigheten en prosjektmenighet gjennom prosjektet «Eidsvåg Adventure», en friluftsgruppe som skulle nå ungdommer i alderen år. Gjennom disse prosjektmidlene har det åpnet seg mange nye veier, og i dag er det andre aktiviteter som er viktigere i vårt arbeid enn «Adventure». Prosjektmidlene har også åpnet muligheten for å tenke nytt. Eidsvåg kirke har ved hjelp av trosopplæringsmidler og andre midler klart å etablere to kjekke tilbud i kirkens aller nærmeste område. På den sørlige kirkeveggen har det blitt montert klatrevegg, og i kirkehagen har man fått en fullstørrelse sandvolleyballbane. Dette er begge populære tiltak som er flittig brukt, og som bedrifter, skoler og andre menigheter kan leie hvis det er ønskelig. Breddetiltak Grunnarbeidet i trosopplæringen i Eidsvåg menighet er breddetiltakene. Gjennom breddetiltak blir alle barn og unge i den aktuelle aldersgruppen invitert til kirken. Disse breddetiltakene gjennomfører vi sammen med de kontinuerlige aktivitetene våre, i håp om at disse kan være med å trekke deltakere til det kontinuerlige arbeidet. Dåpsarbeid, 4-årsbok, 6-årsbok, Tårnagent, LysVåken, lederkurs og 18-årssamling danner grunnlaget i dette arbeidet. Gjennom disse samlingene skal alle få tilbud om å fortsette i noe av det andre arbeidet her i menigheten. Gudstjenestearbeid Hver måned blir det arrangert ungdomsgudstjenester i Eidsvåg. Gjennom en litt annen liturgi, nye sanger, bønnevandringer og en annen form for forkynnelse ønsker vi å nå flere ungdommer med evangeliet. Ungdomsgudstjenestene er godt besøkt, og vi er stolte av det vi har fått til her. Ungdommene uttaler selv at det er viktig at de har et alternativ til gudstjenestene kl. 11, og derfor er dette viktige gudstjenester for menigheten. Høsten 2012 ble det også startet ny søndagsskole i menigheten. Vi håper den nye søndagsskolen blir et løft for gudstjenestene og for det øvrige arbeidet i menigheten. Kor og speiderarbeid Det er lange tradisjoner for kor og speiderarbeid i Eidsvåg. Begge aktivitetene har vært livlige og viktige gjennom menighetens 30 år lange historie. I dag samles det over 60 barn hver torsdag i speideren, mens korene trekker mange barn til kirken hver onsdag gjennom skoleåret. Både korene og speideren rekrutterer også nye ledere til arbeidet med trosopplæring, noe som er viktig for det videre arbeidet. For å jobbe med trosopplæringen i menigheten er det satt ned et eget utvalg. Utvalget jobber målrettet mot å fullføre en plan for arbeidet, samtidig som det tenker alternativt og aktivt på hvordan trosopplæringen i Eidsvåg kan utvikle seg videre i årene som kommer. Det er spennende tider i Eidsvåg menighet, og det er trosopplæringen en viktig del av. Send en epost til kirken.no dersom du vil vite mer om trosopplæringen, eller bli med og bidra. Mer informasjon: SøndAGSSKOLEn: Barna sitter stille som mus når de får høre spennende historier fra bibelen. Fra venstre: Victoria Kandiah, Håvard Indrebø Haga, Eliah Kvinge og Heine Alnes Buanes. (Foto: Magne Fonn Hafskor) LÆRERdUO: Celine og Henrik Warpe-Kinn er engasjerte og motiverende søndags skolelærere. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

10 10 ARnA OG ÅSAnE PROSTI I spennet mellom det Nå vil jeg synge en cowboylåt. Den kan virke litt enkel, men musikerne vet at den er klin umulig, sier Marvin Halleraker, som nylig holdt konsert på Hotell Terminus. TEKST OG FOTO: MAGnE FOnn HAFSKOR Anledningen var utgivelsen av debutplaten «There s Another Green», der den snart 50 år gamle avistegneren (i blant annet Bergens Tidende, Vårt Land og Morgenbladet) overrasker stort med et knippe innfallsrike engelskspråklige sanger pakket inn i en varm, melodiøs og noe melankolsk tonedrakt. Levd liv Konserten åpner forsiktig, med Marvin på akustisk gitar, og forsiktige fingerslag på symbalene fra trommeslager Kåre Opheim. Så kommer resten av bandet med: Thomas Dahl på gitar, Sigbjørn Apeland på tangenter, Halvor Folgerø på bass og Annelise Ringsby som andrevokalist. «Would you still like me if I had managed to be less like me and more like you?» lyder det filosofiske spørsmålet i åpningslåten (More Like You), som han synger på sin tilbakelente måte mens volumet rundt han stiger og synker. Dette er en bra åpning, og setter tonen for flere av sangene - som rent musikalsk beveger seg omtrent som et tog som langsomt aksellerer ut fra stasjonen, før det slår av farten igjen foran neste stasjon. Marvin skriver også gode, poengterte tekster, med mye levd liv mellom linjene. Personlige sanger Halvveis ut i konserten kommer platens mest gripende låt. Den heter Fatherless, og handler om da faren døde på julaften i Marvin prøver å fortelle om dette, men stemmen bærer ikke. Det er tydelig at dette fortsatt griper ham sterkt, snart tre år etter. «It s Christmas eve, and I am fatherless, for the first time in my life» synger han. Publikum er helt stille, og eksploderer i en lang spontan applaus etterpå. «Jeg håper det går greit at dette ble litt personlig», unnskylder han seg. «Sånt er jo ikke så farlig». Det personlige er fint vevd sammen med det poetiske i flere av de andre sangene hans også. Midlife Meltdown er ett eksempel, der han nærmest ber yngre lyttere om ikke å frykte noe bort sett fra midtlivskrisen. Tom Waits-land «The Shape of a Woman», som er skrevet til datteren, er også personlig, BA hevdet endatil at den var egnet til å gjøre datteren forlegen. Dem om det. Det er en vakker sang, og som far selv er det ikke vanskelig å kjenne seg igjen i teksten: «You are the same, but lately I have seen the shape of a woman coming through». Det passer derfor bra at han følger denne opp med vuggesangen Under the Shiny Moon, en låt som også er en av platens aller beste. Det eneste jeg savner er blåserne og strykerne fra albumversjonen. Live er den naturlig nok mer strippet, men likevel på riktig side av grensen i Tom Waits-land. Teksten er også akkurat løfterik og fantasieggende nok til å løfte et søvnig barn over i drømmeland, med flygende strutser som det fremste bildet. SAnG OM FAREn: det var ubehagelig å nesten begynne å gråte på scenen. Jeg må ha kontroll, sier Marvin Halleraker om sangen Fatherless, som handler om da faren hans døde på julaften i Kaptein Krok Fugler er for øvrig en gjenganger i flere av sangene hans. «Bird of Prey» er ett eksempel, en sang han forteller at han skrev etter at Barack Obama holdt sin fredspristale. «Jeg heier litt på Obama, men det er likevel litt ironisk med en fredsprisvinner som snakker om krig som middel til å få fred» sier han, og synger om en president som han trodde var en fredsdue, men viser seg som en rovfugl. Overraskende politisk Predikantens sønn Etter konserten er Marvin Halleraker opptatt med å rigge ned, snakke med folk, og skrive autografer. Han ber meg vente en stund, så vi kan ta en prat. TEKST OG FOTO: MAGnE FOnn HAFSKOR Jeg går konkurs på dette, sier han i det han endelig finner noen ledige minutter til meg. Det hadde vært fint å ha med noen blåsere på scenen, men greien er at jeg betaler dette selv. Drømmen om Amerika Du skriver og synger godt engelsk. Har du amerikansk bakgrunn? Nei, men foreldrene mine bodde i Seattle før jeg ble født, så jeg har på en måte vokst opp med drømmen om Amerika. Jeg har aldri vært der selv, men har hørt om Woodland Park siden jeg var liten. Selv er han oppvokst på Sandane i Nordfjord, og kom til Fana da han var ti år gammel. Faren var mekaniker, og jobbet som maskinist i USA 15 år. Så fikk han kallet. Han ble predikant i Indremisjonen, senere i Santalmisjonen, så du kan godt si at jeg er «son of a preacher man». Knappenålsmusikk og støy Du har fått et slags kall du også, i og med at du platedebuterer like før du fyller 50. Har du skrevet sanger lenge? Nei, jeg begynte i 2008, så dette er nytt for meg. Hva er det med deg og fugler?

11 ARNA OG ÅSANE PROSTI gode og det vonde LAVMÆLT MELANKOLI: Konserten åpner forsiktig, med Marvin på akustisk gitar, og forsiktige fingerslag på symbalene fra trommeslager Kåre Opheim. Så kommer resten av bandet med: Thomas Dahl på gitar, Sigbjørn Apeland på tangenter, Halvor Folgerø på bass og Annelise Ringsby som andrevokalist. PLATECOVER: Marvin Halleraker har selv tegnet platecoveret, som er basert på et gammelt foto av Johnny Cash og hans første kone, Vivian. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg syntes det passet å sette skjærehoder på dem, sier han. fra den lavmælte singer/songwriteren, men han er jo kjent for avistegninger med skarp brodd. Magpie er nok en sang med fugletema. Her synger han om hvordan han, slik som skjæren, er «blacker than black and whiter than white». Så går låten over i en ren jam, som ender med at alle musikerne slutter på en gang. Alltid like tøft når det skjer. Til slutt får vi den vakre singellåten Tinkerbell, som er enda en sang om et flygende vesen, og kanskje med Marvin selv som en evig ung Peter Pan. For ungdomskilden finnes, det gjelder bare å komme seg av kapteinens krok. Det er litt rart at det er blitt et tema. Jeg vet ikke hvorfor. Er det lengselen etter frihet? Midtlivskrisen? På en måte, men jeg ser på de krisegreiene som en positiv kraft. Det handler om å komme til et punkt der jeg tenker at nå vil jeg gjøre det Marvin vil gjøre. Når du fyller 40 eller 50, får du følelsen av at du har litt kortere tid igjen. Døde på julaften De fleste kjenner deg som en skarpskodd avistegner. Er det noe som er felles mellom det å lage karikaturer og det å skrive en sang? Avistegning er en jobb som jeg gjør bra, mens musikken er noe jeg ikke klarer å la være å gjøre. Jeg tegner aldri når jeg har fri. Finn Graff ble sjokkert da jeg fortalte ham det. Jeg kan ikke si at det ikke er noen sammenheng, men føler at jeg får uttrykt meg mer direkte gjennom musikken. Sangen «Fatherless» er en hyllest til faren, predikanten Martin Severin Halleraker, som døde på julaften i På konserten så det ut som Marvin skulle begynne å gråte da han skulle fortelle historien bak sangen. Gud elsker Bergen Det er en veldig ekte og usentimental sang, sier han. Men min mor var her i dag, og da ble det litt vanskelig. Sangen handler om det som skjedde på julaften for tre år siden. Min far hadde nettopp dusjet, og skulle ta på seg dress og slips, da han falt om og døde. Hvordan husker du ham? Min far var en varm person som trodde veldig på noe. Han var en fysisk sterk mann, men også liten og redd. På slutten ble det vanskelig for han, så det var bra at han fikk dø slik. På veien hjem tenker jeg på avstanden mellom mennesker som bryr seg om hverandre. En gatemusikant spiller trekkspill, det er en langsom tango. Lys og mørke, begge deler. Jeg tar taxi fra byen. Sjåføren er fra Botswana, og har bodd her siden han kom til Norge i Han savner hjemlandet, men trives likevel godt i Bergen. Hjemme er det tørke, men her regner det hele tiden, sier han. Gud må elske Bergen.

12 M AT G L E D E I G E N E Advokatfirmaet Sigrun Pedersen M.N.A. Arv/arveavgift Barnerett EIDSVÅG I ÅSANE 21 ÅRS ERFARING Familierett sambo/ekteskap Vi leverer eller du henter! Smørbrød, C Selskapslo Samlivsbrudd VI LAGER MAT TIL: Konfirmasjon Dåp Runde dager Kurs Minnestunder Kjøp/salg fast eiendom bolig/hytte Fri rettshjelp Litleåsvg. 49, 5132 Nyborg. Inng. C, 3. etg. (Bergen Kontorhotell) M A LL EE D MEidsvågveien A TT G G D EE II G G EE N N EE RR A A SS JJ O ON N EE RR Eidsvåg i Åsane Tlf: Tlf.: M A T G L E D ESmørbrød, I G E N ECatering, RASJONER Smørbrød, Catering, M A T G L E D E I G E N E R A S J O N E M A T G L E D E ISelskapslokaler G E N E RR A S J O N E R Selskapslokaler w w w. ro l fs m a t b u. n o JULEVERKSTED FOR VOKSNE! Lag unike julegaver i Under Glass Decoupage. Høy mestringsgrad også for nybegynnere. STED: Sølvberget Grendahus TID: 24. okt, 7. nov ELLER 26. nov. Kl eller Kr. 350,- alt inkl til 2 produkter. Smørbrød, Catering, Smørbrød, Catering, Selskapslokaler Selskapslokaler Smørbrød, Catering, Selskapslokaler Avsluttende for hver gang, produktene blir ferdige til å ta med hjem. Salhusveien Påmelding: eller Les mer på T L F. 5 5 Salhusveien Salhusveien SALHUS SALHUS SALHUS FAX TT LL FF FF A A XX Salhusveien w w w. l e k k e r b i ee n n nn SALHUS oo w w w. l e k k e r b i ss kk175 Salhusveien SALHUS T L F F A X T L F w3w 8w 0. l e2 k0k e r bf ias Xk e 5n 5. n 5o BIBLER - BØKER - MUSIKK - FILM - KORT - GAVER Åsane Storsenter 42 (rulletrapp opp fra Sport1) TLF.: Aut. Aut. Aut. bilverksted bilverksted bilverksted Karrosseri Karrosseri Karrosseri Lakkeringsverksted Lakkeringsverksted Lakkeringsverksted Eidsvågbakken Eidsvågbakken Eidsvågbakken Eidsvåg 5105 Eidsvåg Eidsvåg C A RC ASRE RSC VEIAR CRV E ISCEER V I C E GODKJENT GODKJENT GODKJENT VERKSTED VERKSTED VERKSTED Salhusveien Tlf. Tlf. Tlf Astri Vårdal s ta t sa ut o r i se r t rev is o r, a u to ris e r t reg n s k a p s føre r Yt re A r n a - tlf T L F F A X - R e v i sj o n : a k sj e s els k ap, s tiftels e r, b o re tts la g mm. - R eg n s k ap s fø rin g. a st r v a a r d a l. n o - h ttp ://w w w. v aa rd al. n o Kjøkken Bad Garderobe Salhusveien 55, 5131 Nyborg Tlf SALG MONTERING SERVICE Canal Digital Viasat RiksTV STOR Tlf. 55BLOMSTERBUTIKK , Jordalsveien 328, 5105 Eidsvåg i Åsane Åsane Senter Kilden Senter Oasen Senter Sletten Senter Alltid en anledning! Tlf: fra hjerte til hjerte...medblomsterbutikk godt utvalg til alle STOR anledninger....med godt utvalg til alle anledninger. Brudebuketter. Brudebuketter. Sorgbinderi m.m. m.m. Sorgbinderi ÅSANE HAGESENTER ÅSANE HAGESENTER TLF: TLF:

13 SLEKTERS GANG 13 VERdEnSFREdS-KLOKKEn: denne klokken ble bygget og tatt i bruk til millenniums feiringen på nyttårsaften i 1999, og er blant verdens største. du finner den i newport, Kentucky. (Foto: Andy Helsby) Hvem ringer klokkene for? På vei hjem fra tur en ettermiddag hørte jeg kirkeklokkene ringe. Hvem ringer de for i dag? En sen ettermiddag, sånn midt i uken? AV AnnE TAFJORd-KIRKEBø Det er vakkert, synes jeg, når kirkeklokkene klinger over dalen. Rolig og trygt. Fredelig. Det er en klang som bygdene våre har hørt i mer enn tusen år. Før ringte de også for fare, for sykdom og ufred. Nå kaller eller påminner de oss, som i den gamle salmen: «Kling no klokka, ring og lokka». Men for noen er det bare, ja, kirkeklokker som ringer og ringer. Og du spør: hva ringer de for? Hvem ringer de for? Ble filmatisert Ernest Hemingway er en forfatter jeg har lest mye. En av hans mest kjente romaner er «For Whom the Bell Tolls» eller «Klokkene ringer for deg», som tittelen ble oversatt til. Mye er endret i forhold til Hemingways tittel. Spørsmålet er blitt et svar. Yngre lesere forbinder kanskje tittelen med Metallicas album «Ride the Lightning» hvor denne sangen er en av deres mest populære. Hemingway gjorde i sin tid det som mange forfattere har gjort, han rappet fra andre, tidligere forfattere. Selv om filmatiseringen av boken var en kjempesuksess og mange aldri glemmer Ingrid Bergman som Pilar, eller Gary Cooper som Robert Jordan, er det den opprinnelige teksten som har opptatt meg. Teksten som han lånstjal fra, den John Donne skrev ( ). Det heter seg at talene han holdt som deanbiskop i St. Pauls i London trakk store tilhørerskarer, da han var svært klok og veltalende. Ingen er en øy Det finner du igjen i tekstene hans; der han tar opp de grunnleggende tema som vi alle er opptatte av, som den første og største av de såkalte «metafysiske» poetene. Donnes «Meditasjon 17» rundt dette temaet er noe av det vakreste jeg leser. Han sier blant annet, litt fritt oversatt, at «intet menneske er en øy, hel og ubeskåren i seg selv. Hvert menneske er som en del av fastlandet. Om et stykke land sklir ut i havet blir Europa mindre, på samme måte som din hage blir mindre om en del av den sklir ut i sjøen. Hvert menneskes død gjør meg mindre, for jeg er innesluttet i (en del av) menneskeheten. Gå derfor aldri ut for å spørre; hvem ringer klokkene for? Klokkene ringer for deg». Klokkene angår deg Les gjerne denne teksten, den er tankevekkende og vakker. Du er en del av menneskeheten, en av dem som bor her. Når du hører klokkene ringe, ringer de for et eller flere mennesker her hvor du bor. Derfor angår de deg. Hører du klokkene ringe, til bryllup, begravelse eller gudstjeneste, vet du hvem de ringer for. Du er en del av det hele. De ringer for deg. Døpte Leo Granli Engen Marthea Haugland Hansen Angelina Christin Høidal Aune Burhol Mørk Lise Kråkenes Ottesen nathalie Rødland Stormark Leon Halvorsrød Sander Andersen Karlsen Samson Åsheim Angeltveit Idar Magnus Alling Malene Elvik Bakke Lucas André Knüver Gangsøy Hennika Iversen Issa Oliver diouf Ryver Lasse Berild Brennan Ada Olivia dal Emina Skjøndal dogan Sofia Skjøndal dogan Lilly Landsvik Frantzen Adam Johan Vasques Frisnes Eline Vabø Hjortland noah Shaan Sebastian Matilde Seime natalie Short Eva Solend Vigde Kristine Helland og Espen Straume Mårstig Mona-Karin øvrebø og Kenneth Rutledal Hege Camilla nikolaisen og Eirik Kjetland Ragnhild Mjøs og Reinert Ottar Reinertsen Anne Marie Kleppe Kvammen og Gunnar Johnsen Lena Løkkeborg og Mats Aaberg Anne Birthe Myhren og Stian Petersen Birgitte nyhammer og Eivind Hansen Marit nordnes og Arne nernes Anne Berit Pedersen og Stig Atle Reitan Anita Gunnarskog og Rolf Espen Idsøe Døde Philip Lien Olsen Humborstad Alf Mjøs Sigrid Johanna nilsen Hans Birkeland Astrid Stordal Tove Hestness Wilfried Haueis Sverre Gjøen Knut Parelius Hellebø Arve Martin Johansen Tora Synøve Raundalen Gunvor Steffensen Gunvor Knoph Tom Espen Meyer Lilly Johanne Sæle Helga Pedersen Marta Hamre Aud Breistein Åsane menighets julemarked Lørdag 24. november blir det, som tradisjonen tilsier, julemarked i Åsane kirke. Vi inviterer derfor lag og enkeltpersoner til å delta i forberedelser og gjennomføring av arrangementet. Dersom du har lyst til å lage/gi noe for salg eller utlodning, selge loddbøker med mer, eller du vil hjelpe komiteen med forarbeidet eller på selve markedsdagen, kontakt Bente Lill Madsen, tlf: (mandag eller torsdag), tekstmelding til , eller epost: Vennlig hilsen Åsane Menighetsråd Frivillighetens hjørne Å være frivillighetskoordinator føles av og til som at jeg holder på å legge et kjempestort puslespill. Jeg ser konturene av hva som kan bli resultatet, men så mangler jeg noen biter. Bitene er alle vi som hører til Åsane menighet. Noen biter kan være store, med mange forgreininger, mens andre er veldig små og kanskje bare med et enkelt, lite tilknytningspunkt. Uansett størrelse, så er vi alle viktige for at hele puslespillet skal bli ferdig. Hva skal til for at du blir med i dette puslespillet? Eller vet du om noen som du kan utfordre til å bli med? Kontakt frivillighetskoordinator Bente Lill Madsen, enten på tekstmelding til eller epost: Vil du ta turen innom kirken for en prat, kan jeg lettest treffes på kontoret etter lunsj mandager og torsdager. Leie lokale i kirken? Skal du feire stor dag/konfirmasjon/dåp, eller kanskje du trenger rom til et møte? I kirken har vi ulike lokaler til disposisjon. Størrelse og antall bordplasser varierer. For leie av kirkerom/menighetssaler, ring , eller send epost til Vi kan også være behjelpelig med «kjøkkenhjelpere». Ta kontakt med Bente Lill Madsen, eller på tekstmelding til Et lite tips: Med en frivillig tjeneste hos oss får du reduksjon i leiepris.

14 14 KIRKETORGET Til alle barn og barnefamilier Menigheten ønsker dere velkommen til alle gudstjenester. Gudstjenesten er for alle aldersgrupper. Vi ansatte og menighetsrådet vil derfor informere om : BESøKSVEnnER: Eli Flaktveit og Birgit Spilde Flagtvedt Besøkstjenesten i Åsane menighet Besøkstjenesten i Åsane menighet er en del av menighetens diakonale arbeid. Besøkerne går på besøk til personer som ønsker å ha et medmenneske de kan være sammen med, og samtale med. Besøkerne er vanlige mennesker som ønsker å dele av sin fritid sammen med et annet menneske. Besøkerens evne til å lytte er viktigere enn evnen til å prate. Kunne du tenke deg å være besøker for besøkstjenesten i Åsane menighet? Eller kunne du tenke deg å få regelmessige besøk av en besøksvenn? Opplever du at du ikke har så mange å prate med, eller dele hverdagens sorger og gleder med? Eller kanskje kjenner du noen som du tror kunne like å få besøk? Diakon Rita Eldholm, Eli Flaktveit og Birgit Spilde Flagtvedt organiserer besøkstjenesten i Åsane menighet. Ta gjerne kontakt med oss! Du kan ringe Rita på telefon eller send en epost til at det hver søndag, bak i kirkerommet, er lagt til rette for at barna kan leke og tegne. det er konfirmanter som har tjeneste i lekekroken. Det flotte med barn er jo at de kan leke og høre samtidig. Vi andre blir beriket av at barna er til stede i fellesskapet. at foreldre gjerne kan følge med barna i lekekroken. Det er høyttaler der, slik at det er lett å følge med i gudstjenesten. at det ved inngangen til kirkerommet er en hylle med tegnebrett, fargestifter og barnebøker som barna kan ta med inn i gudstjenesten. at det noen søndager er søndagsskole. Søndagskolen går ut i en av salene før preken. Her har de et eget opplegg spesielt tilrettelagt for dem. Spørsmål kan rettes til epost Hjertelig velkommen til gudstjeneste! Trosopplæring for barn Åsane menighet har et eget trosopplæringsprogram for barn i aldersgruppen 0-6 år. Det sendes ut bøker, cd, invitasjon til gudstjeneste der en får 4-årsbok, julefest, påskeverksted, familiedager i Stjernen åpen barnehage og invitasjon til gudstjeneste der de får 6-årsbok før skolestart. Dersom dere er nyinnflyttet i menigheten ta gjerne kontakt. Send epost til med barnets navn, adresse, fødselsdag og dåpsdag, eller mobil , så hører dere fra oss. Vi t eng einannan At vi t eng einannan her vi stampar fram på livsvegen, kvar av oss med vår bør. At vi t eng einannan. Eit møte over hagegjerdet. Eit ord i forbifar en. Eit blikk som stoggar opp og ser. Vi er så nær einannan at vi kunne st ekt handa fram og rør ved kvarandre om vi t rde. Vi har einannan. Bak ein vegg, bak ein por. Bak ei maske. Skal vi våga t ø over. Ber e eit ørlite steg og møtast. Bente Bratlund Mæland (frå «Kor møte», 1991) Stjernen åpen barnehage Menigheten ønsker velkommen til Stjernen åpen barnehage, med tilbud for barn i alderen 0-6 år. Her er det babysang, mor/baby zumba, kurs i babymassasje, «løvegruppe» for 4-åringer, førskolegruppe, snekkerbu, gymrom og daglige samlingsstunder. Det serveres frukt, lapper, kaffe og te. Barnehagen har to flinke førskolelærere, Kate E. Bølstad (styrer) og Linda G. Jørgensen (pedagogisk leder). Den åpne barnehagen er i Åsane Kirke og har åpent mandag, onsdag og torsdag. Velkommen til barn og voksne. For spørsmål ta kontakt med Kate E. Bølstad (mobil: / epost: Du finner også informasjon på barnehagens egen facebookside. Barnekor i Åsane menighet Frøet småbarnssang: Aldersgruppe 1-4 år. Sang, kveldsmåltid og lek sammen med foreldre hver tirsdag kl Ta kontakt med Marthe Gjøvåg på epost bergen.kirken.no. Spiren barnekor: Aldersgruppe 4-6 år. Sang og lek i kirken hver tirsdag kl Ta kontakt med Mini Gospel: Aldrsgruppe 3-6 år. Hver torsdag kl Ta kontakt med Torun R. Skurtveit på epost

15 KIRKETORGET Givertjeneste til diakonstillingen Det er viktig for Åsane menighet å ha diakon. Diakoni er helt nødvendig for at vi som menighet skal kunne fungere som felleskap for alle. Diakontjenesten var en av de første tjenestene som kom i funksjon i kristne menigheter. AV AnnE-LISE MISJE Diakon Rita gjør en flott og viktig jobb, og møter unge på en svært god og profesjonell måte. De siste årene har det vært svært få ungdomsledere i ungdomsarbeidet. Ungdomsarbeidet har vært nede i en bølgedal. Nå er det en merkbar tendens til at dette er i ferd med å endre seg. Ungdomsåret 2013 Mye av denne tendensen skyldes at menighetsrådet satset på diakonstillingen og at Rita ble ansatt. Som dere kunne lese i forrige nummer av Kirketorget, satses det nå stort i ungdomsarbeidet. Diakonstillingen er en viktig faktor i dette. Diakon Rita skriver om positive samlinger og lederkurs for ungdomsledere og mye annet. Neste år har biskop Halvor Nordhaug tillyst Ungdomsår i Bjørgvin Bispedømme. Det blir storsatsing for denne aldersgruppen. Diakon-stafett Til nå har givertjenesten til diakon innbrakt kr Tusen takk til alle dere som har tatt imot stafettpinnen og er med på laget som faste givere! Stafettlaget består nå av 39 deltakere. Takk til dere som gir ekstra i offerposene når det samles inn penger til diakon, og takk til dere som gir enkeltgaver! Åsane menighet er stor og midlene som kommer fra kommune og stat strekker ikke til alt. Diakon-stafetten trenger en forutsigbar økonomi for at målet skal nåes, slik at de midlene menighetene har til rådighet også kan brukes til andre formål. Lønnede stillinger Når det gjelder lønnede stillinger, har også Åsane menighet ansvar for å lønne renholder i 50 prosent stilling. Store deler av dette dekkes av Stjernen åpen barnehage. Videre har menigheten korsekretær i 55 prosent stilling som per i dag dekkes av Korskolens medlemmer. Menigheten dekker også en del av kirketjeners lønn. En 50 prosent stilling rekker ikke til alt som skjer i Åsane Kirke. Søylediagram Som det fremgår av diagrammet, koster diakonstillingen i 50 prosent kr Det gjenstår kr Derfor utfordrer vi flere til å bli faste givere, slik at stafetten kan kommer i mål. Så inviteres du altså til å bli med oss andre 39 på diakon stafettlaget i Åsane menighet. Hjertelig velkommen! Ta kontakt med Anne-Lise Misje, Tor D. Hanson eller diakon Rita Eldholm, så får du mer utførlig informasjon, og vi sender deg det som er nødvendig for at du kan bli fast giver. Ellers er det alltid giveravtale-skjema og engangsgiroer i våpenhuset. Der er det også et søylediagram som oppdateres når summen endrer seg. diakon-stafett: diakonstillingen i 50 prosent kroner. det gjenstår fortsatt kroner. derfor utfordrer vi flere til å bli faste givere, slik at stafetten kan komme i mål. Stjernen åpen barnehage i Åsane Kirke er et pedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen omsorgsperson. Vi har åpent tre dager i uken, fra om onsdager, og fra mandager og torsdager. Samlingsstund klokken Barnehagen er gratis. Du betaler kun ti kroner per person - som inkluderer frukt, kaffe, lapper, og diverse formingsmateriell. Kom og bli med på aktivitetene våre: turdager, formingsaktiviteter, gymrom, snekkerbod, baking, utkledningskrok, lesekrok, kjøkkenkrok, samlingsstunder med sang og musikk, lek og humor. Noen av aktivitetene våre i høst: Åpen barnehage i kirken MENIGHETSRÅDET Leder: Bjarte Flaten KIRKETORGET Ansvarlig redaktør: Magne Fonn Hafskor Mandager og torsdager har vi tilbud om babysang klokken Dette er spesielt tilrettelagt for de yngste barna under ett år. Hver onsdag har vi en egen gruppe for 4-åringene med varierte aktiviteter og et pedagogisk innhold. Hver torsdag har vi en gruppe på åtte førskolebarn som del av et eget skoleforberedende opplegg. Førskolegruppen ledes av førskolelærer. For planleggingen sin del ønsker vi å komme i kontakt med dere som er interessert i at deres barn skal være med i en slik førskolegruppe. Send gjerne en mail til com eller ring oss på telefon / og meld din interesse. Zumbatrening for mor med baby mellom 2 og 7 måneder er blitt en populær aktivitet hver onsdag klokken Etter en halv time med intens trening med vår profesjonelle zumbatrener, mikser vi vår egen smoothie av ulike slag frosne bærsorter. Lørdag 27. oktober gjentar vi den populære «Åpen familiedag». Fra klokken er barne hagen åpen for hele familien med servering av mat i kaféen, formingsaktiviteter, gymrom, leke rom og en egen snekkerbod for de som er glad i å bygge. Klokken har vi babysang. Alle er velkomne! 25 kroner per person. Lørdag 27. oktober klokken 14 blir det konsert for hele familien med Bjarte og Astrid Leithaug. Flere barnekor fra Åsane blir med. Billetter selges i kirken fra klokken Billetter 50 kroner per person, 100 kroner per familie. KOMMER TIL ÅPEn BARnEHAGE: Lørdag 27. oktober klokken 14 blir det konsert for hele familien med Bjarte og Astrid Leithaug. Flere barnekor fra Åsane blir med. Redaksjonssekretær: Tor D. Hanson, Redaksjonsmedarbeidere: Toril Vaula og Rolf A. Rasmussen ANNONSEANSVARLIG Torill Hatlebrekke Husebø Mobil STYRELEDER FOR MENIGHETSBLADENE I ARNA OG ÅSANE PROSTI: Karsten Epland, HJEMMESIDE: (Hjemmesiden er nede for vedlikehold)

16 INFORMASJON GUDSTJENESTER OG KONSERTER 21. OKTOBER 21. S. I TREÉNIGHETSTID Luk.16, Rikdom er livsfarlig Åsane kirke kl Gudstjeneste for alle v/ kap. Rolf Armand Rasmussen og kantor Knut Nyborg. Konfirmantpresentasjon 27. OKTOBER (LØRDAG) Åsane kirke kl Musikkgudstjeneste med Bjarte Leithaug. 28. OKTOBER BOTS- OG BØNNEDAG Luk.18, Sann rettferdighet for Gud Åsane kirke kl Botsgudstjeneste v/vikar prest Bernt Forstrønen og kantor Knut Nyborg. Skriftemål Åsane kirke kl Dåpsgudstjeneste v/kap. Martin Aalen Hunsager og kantor Knut Nyborg. Dåp Flaktveit skole kl Familiegudstjeneste v/spr. Kirsten Lind, Li Barnegospel og pianist Lars-Erik Haga. Nattverd Kirkekaffe Åsane kirke kl Konsert med Sondre Bratland, Annbjørg Lien og Bergen mannskor. 30. OKTOBER (TIRSDAG) Åsane kirke kl «Barn av regnbuen», familiekonsert med Jubal, Prelud og Magnificat. 2. NOVEMBER (FREDAG) Åsane kirke kl «Heartbeats», ungdomskonsert v/accord, dir. Jan Røshol. 4. NOVEMBER ALLEHELGENSDAG Matt. 5, Være veiviser til himmelen Åsane kirke kl Høymesse v/kap. Rolf Armand Rasmussen, Cantus Sororum og kantor Jan Røshol. Nattverd Åsane gamle kirke kl Minnegudstjeneste v/spr. Kirsten Lind og kantor Jon Stubberud. Deretter samvær i Torgstuen, Åsane kirke. Åsane kirke kl «Pie Jesu». Konsert med Turnékoret og Prima Vista. Billetter. 11. NOVEMBER 24. S. I TREÉNIGHETSTID Luk.12, Vær beredt for rikets komme! Åsane kirke kl Høymesse v/kap. Rolf Armand Rasmussen og kantor Bjørn Bergmann, Prima Vista. Nattverd Åsane kirke kl Dåpsgudstjeneste v/vikarprest Bernt Forstrønen og kantor Bjørn Bergmann. Dåp Haukås skole kl Gudstjeneste m/nattverd v/ nærkirkeprest Arne Mulen Søndagsskole Kirkekaffe 18. NOVEMBER 25. S. I TREÉNIGHETSTID Matt.14, Tro som bærer i stormen Åsane kirke kl Gudstjeneste v/kap. Martin Aalen Hunsager og kantor Knut Nyborg. Dåp 25. NOVEMBER KRISTI KONGEDAG Matt.25, Døren til Gud skal bli lukket Åsane kirke kl Høymesse v/prost Øystein Skauge og kantor Knut Nyborg. Nattverd Åsane kirke kl Dåpsgudstjeneste v/vikarprest Bernt Forstrønen og kantor Knut Nyborg. Dåp og utdeling av kirkebøker. 27. NOVEMBER (TIRSDAG) Åsane gamle kirke kl «Trommemesse» med Accord og rytmegruppen. 2. DESEMBER 1. S. I ADVENT Matt. 21, Kongen kommer til sitt tempel Åsane kirke kl Familiegudstjeneste v/spr. Kirsten Lind og kantor Jan Røshol, Spiren og Prelud, Jubal og Magnificat. Åsane kirke kl «Eternal light». Konsert med Voka, Cantus Sororum og Accord. Julemesse i Kyrkjekrinsen bedehus Åresalg, tippekonkurranse, lykkehjul for barna, og salg av bruksting. Hovedtrekning med flotte gevinster. «Dagens trekning» med blant annet julemiddag. Kafeteria m/ salg av betasuppe, hot-dog, kaker og kaffe/ te/saft. Sang ved Kongebarna. Andakt ved Roald Leikvoll. Kyrkjekrinsen bedehus, lørdag 24. november kl Samling om sorg og sorgreaksjoner Allehelgensdag 4. november skal det være minnegudstjeneste i Åsane gamle kirke kl. 18. Rett etter gudstjenesten blir det en samling i Torgstuen i Åsane kirke der Åse Madsen holder et lite foredrag om sorg og sorgraksjoner. Det blir også gitt informasjon om sorgreaksjoner. Enkel servering. Arrangør: Diakoniutvalget i Åsane menighet. Har du problemer med å komme til kirke? Vi kan tilby deg kirkeskyss. Pris tur-retur kirken er kr. 20,- ØNSKER DU SKYSS, RING TLF Telefonen er betjent søndag mellom kl og Åsane Kirke Lørdag 24.november Kl Kjøp julegaver Julepynt og julekaker Håndlagede ting, m.m. Vær med på aktiviteter Kafeteria Aktiviteter for barna Korsang Utlodninger Trekning hovedlotteri Velkommen til julemarked! Ønsker du å hjelpe til? Kontakt Bente Lill Madsen / sms: ) VELKOMMEN TIL Å SYNGE I KOR I ÅSANE KIRKE Mandag kl Cantus Sororum damekor fra 18 år (stemmeprøve) Tirsdag kl Frøet barnesang 0 3 år sang, lek og kveldsmat kl Jubal gutter 1. og 2. klasse kl Prelud jentekor klasse kl Magnificat jentekor fra 4. klasse kl Spiren barnekor fra 4 år kl Accord blandet ungdomskor fra 14 år Onsdag kl Voka vokalensemble på høyt nivå fra 20 år (stemmeprøve) Torsdag kl Prima Vista voksne fra 30 år Frøet og Spiren: Anne-Lise Misje Jubal: Niran-Jan Murugesh Prelud: Camilla Bernt Cantus Sororum: Marit W. Røshol: Voka, Accord og Magnificat: Jan Røshol: / Prima Vista: Lenamaria Gravdal Etterlysning: Ny i Åsane? Er du innflytter i Åsane Menighet? Har familien barn under 5 år? Skynd dere å melde fra til menighetskontoret, slik at barna kan bli medlem i dåpsopplæringen! Gjelder bl. annet CD, 4-årsbok, invitasjon til div. aktiviteter etc. Så - ikke drøy med å ta kontakt! Ring tlf.: eller mail: Anne-Lise for ytterligere opplysninger.

Tro mot sannheten. Hundre år med stemmerett SidE 5-7. Klar for jubileumskonsert SidE 14. Stilling ledig på Haukås SidE 10-11

Tro mot sannheten. Hundre år med stemmerett SidE 5-7. Klar for jubileumskonsert SidE 14. Stilling ledig på Haukås SidE 10-11 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 3 - M A i 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Tro mot sannheten «Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste

Detaljer

Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7

Åsane kirke fyller 20 SIDE 6-7 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 5 - O K T O B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Barnekorene i Korskolen, Åsane menighet, har i flere år arrangert loppemarked. I år var det jentekoret Magnificat med

Detaljer

Livets påskemorgen. «Han er oppstått, slik som han sa» (Matt.28:6) Alt om Påskefest 2012. Bli med på trommekurs. En glad trubadur SE SIDE 5-8-9

Livets påskemorgen. «Han er oppstått, slik som han sa» (Matt.28:6) Alt om Påskefest 2012. Bli med på trommekurs. En glad trubadur SE SIDE 5-8-9 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 2 - M A R S 2 0 1 2-7 0. Å R G A N G Livets påskemorgen «Han er oppstått, slik som han sa» (Matt.28:6) En glad trubadur Bli med på trommekurs Alt om Påskefest

Detaljer

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Den første julen «Han lagdes i et krybberom, Guds engler sang med fryd derom». (Foto: Jeff Weese) Jul med Gospel

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen HELG OVER BISKOPSHAVN NR. 1-2014 - 56. ÅRG. Pensjonist på prekestolen Han ville gjerne fortsatt en stund til som sokneprest i Biskopshavn da han fylte 70 i april 2013. Heldigvis fikk han spørsmål om å

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

26 27 28 29 30 31 OKT 01 02 03 04 NOV 26. OKTOBER - 4. NOVEMBER

26 27 28 29 30 31 OKT 01 02 03 04 NOV 26. OKTOBER - 4. NOVEMBER 26 27 28 29 30 31 OKT 01 02 03 04 NOV 26. OKTOBER - 4. NOVEMBER Kulturfest Åsane er et årlig samarbeidsprosjekt mellom Arna og Åsane kulturkontor, Åsane Kulturråd og det øvrige kultur- og organisasjonsliv

Detaljer

Kyrkjelydsbygging i Carlisle

Kyrkjelydsbygging i Carlisle NR. 4/12 ÅRGANG 53 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Kyrkjelydsbygging i Carlisle Ingvild og Roar Hallesby Evjedal i givande ungdomsarbeid i Nord-England. Side 14-15 Roar Hallesby Evjedal,

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget

h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget 3/15 Sandviken menighet: Fellesskap i troen - rom for livet h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET NR 3 2015 ÅRGANG 98 Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget www.sandvikenmenighet.no

Detaljer

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget!

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget! NR. 4/09 ÅRGANG 50 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Mona tar roret Etter noen år med en del utskiftninger i den administrative staben er Mona Gangsøy Eide nå på plass som Slettebakkens

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Ser at misjonsarbeidet. Rapport frå Madagaskar: Hustavle-kåseri. Prest og militær. På hellig grunn

Ser at misjonsarbeidet. Rapport frå Madagaskar: Hustavle-kåseri. Prest og militær. På hellig grunn NR. 1/07 ÅRGANG 48 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Hustavle-kåseri Kunsthitoriker og teolog Helge Unneland har studert tradisjonen med hustavler. Få med deg hans kåseri 18. februar. Side

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer