Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88"

Transkript

1 Menighetsbudet Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket. Åp 1,17b-18 I Guds hus I en travel verden, et sted å være stille. I en splittet verden, et sted å finne vennskap. I en forvirret verden, et sted å finne retning. I en syndig verden, et sted å finne Guds nåde. Et sted for kjærlighet, når verden hater. Et sted for håp, når verden er kynisk. Et sted for tillit, når verden er mistenksom. Et sted for tilgivelse, når verden holder på bitterhet. Et sted for tjeneste, når verden kives. Et sted for helbredelse, for de sår vi har inni oss. Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 15. mars fra kl

2 Redaktørens hjørne Nå har vi akkurat gått inn i fastetida. Det ble markert med gudstjeneste i kirka i går kveld, på Askeonsdag. Hva er egentlig fastetid? spør du kanskje. Hadde du vært på gudstjenesten i går, er jeg helt sikker på at du ville ha visst noe om det. Ja, ikke bare ville du ha fått økt kunnskap om faste, men du ville blitt utrustet til å gå inn i fastetida - til en rett faste, en faste etter Herrens vilje. Som sagt begynner fastetida på askeonsdag og den varer i 40 dager fram til påske. Da er ikke søndagene medregnet. Søndagene er alltid en festdag Herrens oppstandelsesdag! Fastetida er forberedelsestid til påskens kamp. Vi går sammen med Jesus opp til Jerusalem. Gjennom prøvelser, fristelser og mot lidelsens veg. Tallet 40 er prøvelsens tall. Fra gammelt av har denne tida vært botstid og den liturgiske fargen i fastetida er fiolett; forberedelsens, botens og sorgens farge. I går ble det brukt et synlig tegn som skal minne oss om vandringen med Jesus korsets tegn med aske kunne man få tegnet korset på sin panne. Og når askekorset ble tegnet i vår panne lød prestens ord: Husk menneske at du er støv, men du er skapt av Gud og bor i hans hjerte. Vær velsignet i denne tid på vei fram til påskefesten. Det er å få utrustning! Men vi fikk også vende våre sinn til Gud gjennom syndsbekjennelse og bønner, Bibeltekst og salmesang. Vi sang og bad om at Gud alltid måtte være nær oss! Og vi ba om at Gud måtte være nær de som gråter, de som lider, de som roper og de som ber til Ham. Den som ville kunne tenne bønnelys eller skrive sin bønn som ble lagt i bønnekrukka, og etterpå løftet fram for Herren. Vi fikk også en sterk påminning gjennom tekst og preken om å bruke fastetida til å utøve rettferd, dele av vår rikdom og gi omsorg til vår neste. Assosiasjonen til Matt 25 var klar - der Jesus sa: Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg. Så var da salmen etter preken nettopp en salme med utgangspunkt i denne bibelfortellingen. Da jeg trengte en neste, var du der? (NOS 707) Til slutt i gudstjenesten fikk vi dele nattverdens gaver brødet og vinen - og vi fikk ønske hverandre Guds fred. Og takkebønnen etter nattverden lød slik: Takk, Herre, for dine gaver. Takk for din kjærlighet, din forlatelse, din nærhet. Herre, bli hos oss. La oss gå fra denne nattverd med deg i våre hjerter. Hjelp oss å bære din kjærlighet videre. Dette er også å få utrustning! Utrustning til ei fastetid etter Herrens vilje! Det var mange konfirmanter med på gudstjenesten, ca. 2/3 av de frammøtte var konfirmanter. Ei av konfirmantgruppene deltok i gjennomføringen av fastegudstjenesten. Og de tok sine oppgaver på alvor og utførte dem på en utmerket måte enten de tente lys, leste bønner, sang solo eller ved å dekke nattverdbordet. Gjennom hele gudstjenesten var konfirmantene aktivt med, de deltok i handlingene, og var ikke statister. Det var godt å være i kirka sammen med dem og for deres skyld skulle jeg ha ønsket at flere voksne var tilstede. Konfirmantene er hele menighetens ansvar og noe av det viktigste for oss er å være der for dem og med dem, se dem og være en neste som viser omsorg og kjærlighet. God fastetid! Denne salmen fra Salmer 97 var gjennomgangssalme i fastegudstjenesta. Kanskje den kan være din bønnesalme i fasten. /: Gud, ver oss alltid nær! Herre, ver oss alltid nær! :/ Omkved: /: Frå æva og til æva råder du, Gud, ver oss alltid nær! :/ /: I sorg og glede, Gud, veit vi du er alltid nær. :/ Omkved /: Du gjev oss håp og tru, difor vil vi prisa deg! :/ Omkved Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Erica Sveen Dahl Julie Ødegårdstuen Emma Steinstad Robin Brendhagen Torpengen Kaja Blekastad Hegge Linn Herberg Bolsveen Ingrid Prytz Mjølstad Ine Sunde Svartbekk Lukas Bekkelund Strandbakke Vigde Trond Hansen og Catrine Enerstad Døde Rolf Aspebakken Morten Trettsveen Håkon Laurits Sveine Ivar Ødegårdstuen Ole Ekern Henry Klundby Margit Bjørnstad Kristian Sveum Einar Thorbjørn Hvitmyhr Thorolv Henry Støvind Helene Bergithe Moen Menighetens årsmøte Søndag 10.april Biri kirke kl : Kveldsgudstjeneste m/nattverd Takkoffer: Menighetsarbeidet kl : Forflytning til Bethel og kirkekaffe Bethel kl : Menighetsmøte Saker til behandling: Orientering om arbeidet i menigheten Uttalelse vedr. endringer av prestegjeld innføring av tjenestedistrikt for menighetsprester Møt opp! Velkommen! 2 Menighetsbudet 1/05

3 Gud er med oss!!! Denne preken holdt Knut Y Sønstegård i Biri kirke midt under Irak-krigen i 2004 på Maria Budskaps dag. Her kommenterer han de sterke uttalelsene som kom både fra president Georg Buch jr. og fra diktatoren Saddam Hussain som begge påberopte seg å krige i Guds / Allahs navn. Hvordan kan vi både missbruke og eventuelt bruke immanuelstegnet = Gud med oss i dag? Utgangspunktet for s preken var ordene hos profeten Jesaja i Det gamle testamentet. Herren talte igjen til Akas og sa: Krev deg et tegn fra Herren din Gud! Krev det nede i dødsriket eller oppe i det høye! Men Akas svarte: Jeg vil ikke kreve noe og ikke sette Herren på prøve. Da sa profeten: Så hør da, Davids hus! Er det ikke nok at dere tretter mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Jes 7,10-14 Kjenner du igjen ordbruket i dagens prekentekst? Har du hørt noe tilsvarende fra andre kjente ledere som nå står midt oppe i en svært alvorlig krig i Irak? Immanuel? Hebraisk og betyr: Gud med oss! På engelsk: God with us På arabisk: In shalay = om Gud vil. Alla er med oss! Du hører ordene - du hører den samme retorikken fra begge kanter i denne krigen. Gud som er med de gode og som kjemper mot de onde! Det blir sagt på begge sider av denne konflikten. Jeg skal være forsiktig her med å dele ut karakterer. Jeg har ingen problemer med å se brutaliteten fra Saddams side, overgrepene og terroren som han har påført sitt eget folk. Jeg har ikke problemer med å se ondskapen men jeg har store problemer med å se at Gud - ensidig - nå har alliert seg med verdens største krigsmakt, slik at de bombene som nå hagler over Irak så å si kommer fra Gud! Det klarer jeg ikke! Jeg klarer ikke å bruke ordet immanuel i denne krigen! Jeg klarer det ikke, og jeg kjenner mer på et fravær av Guds godhet, et fravær av Guds kjærlighet, enn på noe som helst nærvær av Gud - i denne og i andre kriger! Hvor er Gud? Hvem er det som kan rope: Immanuel! Gud er med oss? I dag feirer vi - midt i krigens blodige alvor - Maria Budskapsdag! Det er en himmelvid forskjell mellom Maria på den ene side og dagens krigsherrer på den Menighetsbudet 1/05 andre - en himmelvid forskjell! I Nasaret fant Herren en ung kvinne, en jumfru, som var forlovet med Josef, en mann av Davids ætt. Hennes navn var Maria. Engelen kom til henne og sa: Vær hilset du som har fått nåde! Herren er med deg! Herren være med deg - Hvis du omskriver immanuel fra første person flertall til andre person entall, så kan vi oversette immanuel med nettopp: Herren er med deg! Herren er med deg, Maria! Du har funnet nåde hos Gud, Maria! Du skal bli med barn og få en Sønn, Maria, og du skal gi han navnet. Jesus som betyr; Han som frelser Og nå tolker vi dette Immanuelstegnet rett inn i denne profetteksten som er talt 700 år f. Kristus - før ordet gikk i oppfyllelse. Teologene ser jeg drøfter om det er riktig å gjøre dette eller ikke. Her finnes det argumenter for og argumenter imot! Jeg lar den diskusjonen ligge! Jeg kan leve med at teologene ikke blir helt enige Men jeg tillater meg å lese det Gamle testamentet - og disse profetordene - i lys av det Nye, i lys av evangeliene, og jeg ser jo at også forfatterne av Det nye testamentet - ikke minst Paulus - gjør det samme! Så jeg allierer meg med Paulus når jeg nå sier at Immanuelstegnet handler om Jesus - om Han som frelser. Og det handler dermed også om Maria, gudefødersken, hun som fant nåde hos Gud!! Og når jeg da forsøker å se Immanuelstegnet i lys av dagens kaotiske situasjon - Hvor er Gud i dette? - da må jeg gå tilbake til Maria - og barnet. Der finner jeg en vei som jeg tror leder meg på rette veier! En vei som ikke leder meg til slagmarken - enten det er i Afrika, i Israel eller i Irak --- men det er en vei som leder meg først til en enkel stall utenfor Betlehem, deretter leder den meg til et kors som ble reist på Golgata - midt blant to røvere!! Jeg ser at Gud plutselig er på lidelsens vei - han går på Via Dolerosa - som betyr: smertens vei. Han går på Forsoningens vei - som også er Kjærlighetens vei Dette er langt fra slagmarken! Det vil si; kanskje Gud er også der - midt i slagmarken? Kanskje Gud er der hvor bombene slippes, der hvor terroren finner sine ofre? Kanskje finner du Gud på slagmarken -- ikke som triumfatoren, men sammen med de som lider, sammen med de som blir slått ut, sammen med de som taper - og som mister sitt liv! Er det der han er? Og hva tenkte Maria - da hun fikk budskapet fra engelen? Hun ble selvsagt forbauset - Hun skjønte ikke hvordan det skulle gå til? Hennes unnfangelse følger ikke normal samlivslære - den bryter på mange måter med naturen! Og selv om dette sikkert også kan diskuteres om hvorvidt dette er mulig eller ikke, så lar jeg også den diskusjonen ligge. For jeg finner egentlig god trøst i Elisabets utsagn, hun som fikk en sønn på sine gamle dager, men som nå da hun møter Maria alt var gravid i 6 måned: Hun sier: For ingen ting er umulig for Gud. Det svaret aksepterer Maria - jeg tror hun fant ro i dette svaret Det gjør at hun legger fra seg spekulasjonene; er det mulig eller ikke. For Gud er ingen ting umulig! Dermed så sier Maria: Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt. For jeg tror på Immanuelstegnet jeg tror at Gud er med meg! Og det førte ikke til krig, - ikke til underkastelse - men til fred, en fred som denne verden ikke er i stand til å gi. Gi oss Bibler ikke bomber! Det var ropet jeg hørte fra de kristne i Irak og i Syria Det er her - i Guds ord jeg finner håpet! Det er her jeg finner fremtiden. Det er her jeg finner livet - det gode livet som Gud har kalt oss til å leve. Kristus er Immanuelstegnet! La oss følge ham - for han, Jesus, er den som frelser oss fra menneskets onde natur Så er det Kristus vi trenger. Vi trenger Guds ord som gir oss alle fremtid og håp! 3

4 Konserter i Biri kirke våren 2005 Etter en vellykket konserthøst med flere store konserter er det en litt roligere konsertvår i Biri kirke. En konsert er allerede avviklet. Fra Brorson til Bremnes var en januarkveld med salmer og viser formidlet av kantor i Kolbu Anne Karin Gressbakken sammen med musikere og sangere fra Toten-Gjøvik-distriktet. Vårprogrammet består av 3 konserter: Søndag 13. mars kl : I kjærlighet Fiolin: Anne Margrethe Lochert Foss Akustisk gitar: Arnfinn Foss Dette er to musikere fra Gjøvik som bør være godt kjent. Anne Margrethe er utdannet fiolinist både med studier i Norge og USA. Arnfinn er utdannet gitarist og jobber nå som lærer på musikklinja på Tranberg videregående skole. Disse to har akkurat gitt ut en CD som de har kalt I kjærlighet. Den er spilt inn i Ringsaker kirke rett før jul og består av salmer, sanger og åndelige viser. De vil spille musikk fra denne platen og det vil bli lesning fra Bibelen. Organist Inger Schiager vil også delta på flygel. Søndag 17. april kl : Vårkonsert med fløyte, flygel og orgel. Frode Farstad er til daglig lærer på Biri ungdomsskole der han bl.a underviser i musikk. Han er også en meget dyktig fløytist. Hovedkomponist denne kvelden blir J.S.Bach. Frode vil spille fra hans fløytesonater sammen med Inger Schiager ved flygelet. Organisten vil i tillegg ha en orgelavdeling der hun spiller J.S Bach og Cesar Franck. Dette er en del av eksamensprogrammet hun skal spille på Musikkhøgskolen i mai i forbindelse med studier der. Mandag 9. mai (merk dagen!) kl : Vårlengsel Dette er vårens store konsertbegivenhet i Biri kirke! Da kommer sangeren Linda Øvrebø, cellisten Ellen Margrete Flesjø og pianisten Vebjørn Anvik. De to siste er to tredjedeler av Grieg Trio som har høstet internasjonal anerkjennelse og som har turnert over hele verden. Disse tre musikerne er ansatt i Musikerordningen sammen med Vertavokvartetten som vi hadde besøk av høsten Dette er en ordning i Hedmark fylke som gjør det mulig å arrangere konserter med toppmusikere. Vi her i Biri får også nyte godt av dette. Linda Øvrebø er utdannet fra Musikkonservatoriet i Bergen og Norges Musikkhøgskole. Hun debuterte i 1995 og har hatt oppdrag ved Den Norske Opera og med alle de store norske symfoniorkestrene. Vebjørn Anvik debuterte i 1981 etter studier ved Norges Musikkhøgskole. Han har vunnet mange priser som pianist, bl.a Levin-prisen i Han har vært solist med en rekke norske orkestre og gjort flere CD- innspillinger. Han er i dag ansatt på Norges musikkhøgskole i tillegg til stillingen i Musikerordningen. Ellen Margrete Flesjø har også studert på Norges Musikkhøgskole i tillegg til studier ved bl.a Liszt-Akademiet i Budapest. I tillegg til å være cellist i Grieg Trio har hun vært solist med norske og danske symfoniorkestre og hun er solocellist i Det Norske Kammerorkester. På programmet denne maikvelden står musikk av Schubert, Faurè, Schumann, Chopin og Grieg. De har valgt ut klassiske perler og vi garanterer for en fantastisk konsert. Sett av datoen, la lauvriva ligge og opplev vakker vårlengsel i Biri kirke! 4 Menighetsbudet 1/05

5 Denne salmen er jeg glad i I dette nummeret er det redaktøren og klokkeren som har valgt en av de salmene hun er glad i! Ikke for at hun absolutt måtte komme med sitt bidrag, men fordi stafettpinnen har rotet seg litt bort. Jeg har mange salmer jeg er glad i, veldig mange! Og jeg er glad for at jeg er så gammel at jeg har lært salmer har måttet pugge noen salmevers. Det tror jeg ikke noen av oss tar skade av tvert imot er det en god ballast å ha med seg gjennom livet. Både i lyse, glade dager og når det er mørke, triste og sorgfulle dager. Ikke så sjelden er det ei salmestrofe som dukker opp i tankene og som gir trøst, håp eller glede. Den salmen jeg vil trekke fram i denne spalten er ikke av de gamle som vi måtte pugge på skolen. Salmen er ny selv om den nå er 20 år gammel. Det er Hans Olav Mørk som har skrevet både tekst og melodi, og den ble laget i I menighetsammenheng har vi hatt den siden 1997, den står på nummer 37 i nettopp Salmer Temaet i salmen er Gud som skaper. Og det formidles på en lys og positiv måte og viser også Guds storhet og omsorg for den enkelte av oss. Gjennom salmen formidles også kallet til å ta imot Gud selv som Herre og Frelser som opprettholder av et liv i frihet med evighetsperspektiv. Forfatteren og komponisten Hans Olav Mørk er prest og har blant annet arbeidet i Kirkens Bymisjon i Oslo som gateprest. Han har arbeidet blant de som lever på livets skyggeside og det merkes i hans forfatterskap, både i denne salmen og i andre dikt han har skrevet. Han formidler et positivt menneskesyn og gudsbilde. Gud er glad i deg uansett hvem du er, hva du har gjort eller hvor du oppholder deg og Han vil gi deg Livet! Han skapte skogen og han skapte vannet. Han skapte skyers lek og vindens spill. Han legger varsomt hånden på din panne og sier: Det er godt at du er til. Det ropes ut i stormer og orkaner at han er sterk og hellig, vill og fri, og det står skrevet i planeters baner at visere enn han kan ingen bli. Han ga deg livet og alt godt i gave, ja, han er all din gledes kildevell. Men likefullt gjør livet deg til slave om ikke du vil ta imot ham selv. Å, kom, vår Skaper, vi vil ta imot deg, slik du er kommet til oss i din Sønn. Kom, gjenreis alt som brast da vi forlot deg, kom, vær vår frihet, Gud, det er vår bønn! Fasteaksjonen 2005 Menighetsbudet 1/05 Mer nød. Mer mas om penger. Kanskje reagerer du negativt på nok en innsamlingsaksjon etter det som har skjedd i starten av dette året. Jeg forstår slike reaksjoner. Og likevel: Det er med stor frimodighet jeg går ut med oppfordring til innsats og bidrag til nok en innsamlingsdugnad. Det er konfirmantene, sammen med foreldrene, som vil være den største gruppa i bøssebærer-korpset. Men vi ønsker i tillegg at flere voksne tar del i innsamlingen, slik at det blir menighetens fasteaksjon. Og det er viktig at alle husstander blir besøkt. Det kan gi ekstra inspirasjon å gjøre litt konkurranse ut av innsamlingen. Hvem vinner? Biri eller Snertingdal? Gjøvik (som vi er en del av) eller Hamar? Men først og fremst er det saken som er viktig. Atle Sommerfeldt som er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp sier dette om årets aksjon: Menneskehandel er i dag den tredje største illegale handel i verden etter våpen og narkotikahandel. I årets fasteaksjon mobiliserer vi til kamp mot menneskehandel. Norske ungdommer og menigheter utfordres til å slå tilbake mot volden og dem som organiserer den. Ikke med vold, men ved å støtte dem som blir utsatt for overgrepene og ved å forebygge at menneskehandel skjer. I fattige land lar mange desperate mennesker seg lokke til å forlate et trøstesløst liv i fattigdom og tilsynelatende håpløshet, med løfter om skinnende framtidsmuligheter et annet sted. Uvitende om at de som lokker er forbrytere som rekrutterer til tvangsekteskap, prostitusjon og husarbeid med slavekontrakter. Et liv i tvang, rus og vold venter dem. Vi ønsker alle som på en eller annen måte er engasjert i denne aksjonen lykke til. Og til slutt til alle i bygda vår: Ta godt imot bøssebærerne 15.mars! Asbjørn Sollien 5

6 Kirkeakademiet Gjøvik-Toten? Invitasjon til alle innbyggere i Gjøvik og omegn Toten Kirkeakademi inviterer herved Gjøvikfolket til å bli med i et felles Kirkeakademi for Gjøvik-Toten området. Toten Kirkeakademi har eksistert i mange tiår, og er blant de eldre i landet. Vi har for tiden ca. 70 faste medlemmer, men langt flere besøker våre arrangementer. Det har tidligere vært et akademisamarbeid med Gjøvik, som vi nå ønsker å ta opp igjen. Gjøvik-Toten området er en naturlig region på mange områder, og et samarbeid vil gi større nedslagsfelt og bedre muligheter. Akademiets profil og aktiviteter Kirkeakademiene er spredt over hele landet, og er økumeniske, frivillige organisasjoner drevet av engasjement. Alle akademier bestemmer sin egen profil ut fra et valgt styre. Hovedsatsingsområder er åndelighet, kultur og dialogskaping/fredsarbeid. Vi opererer med stor takhøyde, og arrangerer en rekke godt besøkte foredrag og kunstneriske godbiter hvert år, med mange kjentfolk og store kapasiteter på sine områder. Vi driver også reisevirksomhet, og har siden 2002 besøkt både Praha og Firenze (her har det vært Gjøvikfolk med). I tillegg har vi særgrupper som konsentrerer seg om spesielle tema, for tiden en gruppe som arbeider med Gudstjenestefornyelse. Kirkeakademiet er åpent for alle inspirerte ideer, initiativ og innspill, kanskje kan vi være en kanal for ditt engasjement? Toten Kirkeakademi er en lokal avdeling av et verdensomspennende nettverk. Nasjonalt er vi medlem i Norske Kirkeakademier (NKA, -se på i Europa-sammenheng er NKA medlem i Ecumenical Association of Academies and Laity Centers in Europe (EAALCE), og denne organisasjonen er igjen medlem av det verdensomspennende OIKOSNET. Mange engasjerte, orienterte og tenkende mennesker finner veien innom våre arrangementer, og det er rom for absolutt alle, uansett bakgrunn, religion eller annet. Dialog og toleranse er forutsetninger for vårt arbeid for og med mennesker. Dessuten ønsker vi å forynge oss, alle ungdommer (et viiidt begrep) er hjertelig velkomne i akademiet. Eksempler på tidligere arrangement: -Økoteologi og naturvern med prof. Gunnar Heiene fra Menighetsfakultetet -Oppsetting av Draumkvedet -Kirkens kjettere, med Helge Hognestad -Bibellesningsseminar med Jacob Jervell -Konsert med spelemannen Ola Hilmen, til lysbildeshow med norsk natur -Klin Kokos, om psykiske lidelser, fordommer og utfordringer, med Tor Øystein Vaaland, generalsekretær i Rådet for psykisk helse Årsmøte 2005 i Toten Kirkeakademi er onsdag 16. mars på M-senteret på Reinsvoll kl Kl kommer et foredrag om Sigrid Undset Modernitet og Katolisisme, av Professor Bernt Oftestad fra Menighetsfakultetet. Du er hjertelig velkommen på begge deler. Vårprogrammet forøvrig var ikke avklart da dette ble skrevet. Sannsynligvis kommer Jacob Jervell for å holde et foredrag om Paulus, og det blir nok en meditasjonsaften eller stille retreat utpå våren. Vi planlegger også reise(r) til Budapest og/eller Wien, det kommer først på høstprogrammet. Ønsker du å vite mer eller å bli medlem? Har du forslag og tips? Du kan få tilsendt vårt medlemsblad gratis. Medlemskap koster kr. 200 pr. år, 300 for familie. Medlemmer får rabatt på alle arrangementer, og tjener raskt inn kontingenten. Alle interesserte oppfordres til å ta kontakt, og gjerne komme på årsmøtet. Ta kontakt på en av følgende adresser: -Postadresse: Toten Kirkeakademi, Rud Klokkergard, 2846 Bøverbru -Tlf. til styreleder Eskild Bakken: / Mail: 6 Menighetsbudet 1/05

7 Stopp menneskehandelen: Fortsett engasjementet Aldri før har vi sett et slikt engasjement for en katastrofe utenfor Norges grenser som ved årsskiftet 2004/2005. Lokalsamfunn og menigheter har mobilisert for å støtte de mange millioner som ble rammet av flodbølgen 2.juledag i fjor. Kirkens Nødhjelp er en av de mange organisasjonene som har merket dette store engasjementet. Når dette skrives kan vi notere ny rekord for katastrofeinnsamlinger til Kirkens Nødhjelp nesten 50 millioner kroner takk til dere alle som har bidratt! I denne katastrofen som så ofte før, er det de mest sårbare som blir rammet. Ikke mange dagene etter katastrofebølgen kom de første meldingene om kyniske menneskehaier på jakt etter små barn og unge jenter som var blitt alene. For den som har mistet foreldre eller andre omsorgspersoner er det ikke lett å stå imot presset. I årets fasteaksjon skal vi sette søkelys på den kynismen som vi også ser demonstrert i kjølvannet av flodbølgen. Menneskehandel eller trafficking, er den tredje største illegale handel i verden etter våpen og Atle Sommerfeld narkotika. Det er menneskehandel når en person enten ved hjelp av vold, trusler eller misbruk av en sårbar situasjon utnytter noen til prostitusjon (eller andre seksuelle formål), tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land, eller fjerning av vedkommendes organer. FN Protokollen mot menneskehandel, også kalt Palermoprotokollen, forplikter statene til å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig handel med kvinner og barn. Dette gjør Kirkens Nødhjelp sammen med sine partnere for å stoppe menneskehandel: 1. Forhindre rekruttering av kvinner og barn ved å styrke deres rettigheter og levevilkår og sikre dem beskyttelse og hjelp 2. Øke lese- og skriveferdigheter og tilgang på utdanning/fagopplæring 3. Styrke kunnskap om hva menneskehandel er og hvilke konsekvenser handelen har for de som er ofre 4. Sette søkelys på etterspørselen som skaper et marked for handelen 5. Arbeide for at alle stater, inklusiv Norge, overholder forpliktelsene som ligger i FNs Protokoll mot menneskehandel, spesielt med å avdekke og straffeforfølge de kriminelle. Vi begynte dette året med en solidaritetsmobilisering som vi knapt trodde var mulig. La oss vise at solidariteten varer langt inn i det nye året. Den store innsamlingsdagen er 15.mars. Slutt opp om årets fasteaksjon og bidra i kampen mot menneskehandel. Atle Sommerfeldt Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Menighetsbudet 1/05 7

8 Salmesang avgjørende for opplevelsen av gudstjenesten Av Torbjørn Greipsland, KPK. Min erfaring er at når gudstjenestedeltakerne virkelig har hatt en god opplevelse i kirken, så har det oftest med salmesangen å gjøre. Det er Åge Haavik, rådgiver i Kirkerådet for feltet gudstjenesteliv, som sier dette. Han er overbevist om at salmesangen betyr svært mye for folk, derfor er det så viktig at sangen fungerer. Både i lutherske gudstjenester og andre er salmesangen en hovedsak. Menighetens felles sang har stor verdi, både åndelig og estetisk og i form av aktiv deltakelse. Det har gitt stor bredde i vår gudstjenestetradisjon. Da blir det helt avgjørende at den fungerer. Hvis den ikke gjør det, går man ikke bare glipp av sangens positive virkninger, men den blir en belastning: Vers etter vers, salme etter salme som skulle synges, men bare tar tid, sier Haavik. Hvordan salmesangen fungerer jevnt over i Den norske kirkes gudstjenester, er det ikke gjort noen undersøkelse av. Men det er klart at variasjonene er store. Burde man stå friere i salmevalget? Både ja og nei. Noen kjente salmer må med i hver gudstjeneste. Når det gjelder mer ukjente salmer, vet jeg det kan ha en meget positiv virkning å ta fram en setning fra salmen, understreke innholdet i den, kanskje gi en forklaring, sier Haavik, som mener det kunne ha vært sagt noen få ord om en eller flere salmer i prekenen, eller man tar seg den frihet før salmesangen å si noen ord. Det er ikke nok at salmenumrene henger på veggen, avslutter Haavik. Åge Haavik er opptatt av at salmesangen skal fungere godt. KPK-foto: Torbjørn Greipsland. Bør ha forsangere i gudstjenesten Det bør absolutt være forsangerer til salmesangen. Det vil hjelpe til å få flere med på å synge, fortsetter Åge Haavik. Han mener det alltid vil være noen salmer som er ukjente for flere, spesielt ved dåpsgudstjenester. I slike tilfeller vil forsangere være til god hjelp. Men det krever igjen forberedelse og øvelse, sier Haavik. Selv har han i 22 år vært med på noen samlinger søndag morgen sju ganger i året i menigheten han tilhører, Høvik. Der samles flere titalls personer. Det startet med at man ville øve inn nye salmer, men har senere fortsatt med at man kommer sammen til fellesskap og sang. Og noen ganger hender det prest eller organist ringer og gir beskjed om å øve på den og den salmen som skal synges i gudstjenesten. Haavik siterer gjerne biskop Bernt Støylen, som skal ha sagt at det er bare én ting som går av seg selv, og det er forfallet. Det sier oss klart hvor viktig det er å jobbe bevisst med det som skal bli bedre. Det gjøres det landet over, men de fleste steder kan sangen få en bedre funksjon, mener Haavik. Salmesang setter ord på det vi erfarer Salmesang betyr svært mye for folk flest. Sangen forløser noe i oss ved å sette ord på det vi erfarer, mener Åge Haavik. Han mener det er viktig å ta med melodier som er lette å synge i gudstjenesten. I enkelte tilfeller kan det være at både organister og prester overvurderer folks evne til å delta i salmesangen. Det er viktig at det i hver eneste gudstjeneste er noen sanger som er kjente og som mange kan, mener han. Men vi kan ikke bare synge enkle melodier: Vi har jobbet hardt for å få et svært bredt utvalg av melodier i den nye salmeboken, noe vi lyktes med. I prinsippet burde hver tekst ha sin egen melodi, sier Haavik. Salmespesialisten Haavik vet utmerket godt at det ikke er lett å vite når en salme fungerer. I en sammenheng kan den fungere godt, i en annen ikke. Salmer man aldri skulle tro kirkefremmed ungdom ville like, som Lær meg å kjenne dine veier og O, bli hos meg opplever man til sin store overraskelse kan fungere, for eksempel på konfirmantleirer, og de unge synger disse salmene når de kommer hjem, avslutter Haavik. 8 Menighetsbudet 1/05

9 Hafjell Vintergospel mars Sommerhalvåret fylles med festivaler i alle former og størrelser. På vinteren er det naturlig nok ikke så mye slikt som skjer. Palmehelga i 2004, ble et nytt arrangement, nemlig Hafjell Vintergospel en virkelighet. Litt om tanken: Intensjonen med Hafjell vintergospel er at arrangementet skal være en festhelg i vinter - Norge og samtidig reflektere noe av det aktive sanglivet som finnes rundt omkring i kirker og bedehus i Norge, og at det skal være en årlig happening. Her kan kor og alle med sangglede melde seg og delta. Samtidig gir det en flott mulighet til å kombinere med en ski - weekend, med lek og moro. Palmehelga 2005: Nå er vi i gang igjen. Palmehelga mars blir det stor samling med gospelsang som hovedtema. Fredag 18 kl 20.00, blir det konsert i Øyer Kirke, med gruppa Trio Rondo fra Øyer og artistene Hans Erik og Jan Groth. Lørdag blir det gospelsang i Hafjell alpinbakke fra kl før det braker løs med konsert kl på Hotell Quality Hafjell i Øyer. Her deltar Oslo Soul Children, PJCITY fra Trondheim, Brødrene Groth, med flere. Se vår hjemmeside Bestilling billetter Egil Bøhlerengen: tlf Informasjon om arr Solbjørg Skruklien: fortsetter med møter på Nøisomhet i vårhalvåret Som før er møtedagen torsdag og møtene begynner kl Velkommen til følgende møter: 17. mars: Sangmøte ved Per Tagseth m/flere 21. april: Sanger vi gjerne hører Menighetsbudet 1/05 Temakveld Temakveld 9. mars kl i Seegård kirke. Hva er lykke? Verdier for det gode liv ved professor Gunnar Heiene. Enkel bevertning Musikalsk innslag Snertingdal diakoniutvalg Blå Kors - Håpet Biri Formiddagtreffene på Bethel Formiddagstreffene startet opp den 14.september 2004 og har siden hatt samling den andre tirsdagen i måneden. Treffene er et fellestiltak mellom Biri Normisjon og Biri menighet. Formålet med formiddagstreffene er et uformelt, kristent felllesskap for kvinner og menn, dertil fokus på og økonomisk støtte til det arbeidet Karen Ekern er engasjert med i Goundara i Mali. I løpet av høstmånedene var det 4 treff, personer har vært samlet hver gang. På programmet har det stått informasjon fra Karen i Mali, andakt, sang, musikk, åresalg og servering: dagens suppe m/brød og kaffe og kaker. Etter høstens samlinger kunne man overføre kr til misjonsarbeidet i Mali. Skyss til og fra Bethel har vært ordnet fra Øverbygda, Furulund, Nøisomhet og Herredshuset. Formiddagstreffene fortsetter andre tirsdag i måneden i vårhalvåret til og med mai. Det vil da bli følgende datoer: 8.mars, 12.april og 10.mai. Treffene begynner kl.1200 og varer til ca. kl Har du lyst til å være med så er alle hjertelig velkommen! Mer informasjon kan du få hos Biri Normisjon v/inger Marie Gjessvåg (tlf ) eller Biri menighet v/diakonvikar Asbjørn Sollien (tlf ) 9

10 MENIGHETSBUDET organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 120, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 150, pr. år. Adr: Biri Menighetskontor Øvre Torggate 24 B 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri Preste- og Menighetskontor, Herredshuset, Birivegen 97, 2836 Biri Treffetider: Menighetsekretær på Birikontoret torsdag...kl og på Gjøvikkontoret tirsdag og fredag...kl Soknepresten har fast treffetid på kontoret torsdag...kl Telefontid: Soknediakonen har telefontid torsdag... kl Kontortelefon Kirketjener Ansatte: Ekerhaugen, Gunhild... Menighetsekretær Sven Feiring... Kirketjener Schiager, Inger... Organist Asbjørn Sollien... Soknediakonvikar BOLIGTELEFONER Hansen, Terje Kapellan, mobiltlf , Knut Sokneprest Torvik, Audun Menighetsrådsleder GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder... Abraham Brekne Kirkeverge... Bente Skårberg Konsulent kirkegård... Marit Aaslund Konsulent økonomi... Kent Brenden Driftsleder... Kjell Skundberg Besøksadresse.. Øvre Torggt. 24 B, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Driftsleder / Treff på Nøisomhet Treffene på Nøisomhet fortsetter også i 2005 med formiddagstreff og strikkemøte annenhver mandag kl Formiddagstreff: 7. og 21. mars 11. og 25. april 9. og 23. mai 6. juni Strikkemøte: 28. februar 14. mars 4. og 18.april og 30. mai Kirkeskyss Kjører du ikke selv er det muligheter for å få skyss til kirka fra store deler av bygda. Vi har flere frivillige medarbeidere som kjører til kirken. Fra aldersboligene i sentrum kjører Målfrid og Øyvind Schiager (tlf ) de søndager som det er gudstjeneste i Biri kirke kl. 11. Du trenger ikke forhåndsbestille. Men eventuelle nye brukere fra andre boliger i sentrum, bør ta kontakt med Målfrid og Øyvind slik at de får registrert hvem som kan tenke seg å være brukere av skysstilbudet. Det er også mulig å få skyss til kirka fra andre kanter i menigheten. Frivillige personer stiller opp og kjører til gudstjeneste når de har anledning. Ønsker du skyss til gudstjeneste kan du kontakte den frivillige i ditt nærområde. Klomsteinroa: Signe Økesveen, Redalen: Finn Andresen, Øverbygda/Oladalen: Aud Gullord Ruud, På oppslagtavla Biri kirke 225 år Jubileumsboka skrevet av Bjørn Herberg med fotografier av Kjetil Bergmann er til salgs på Coop Biri og på Menighetskontoret. Prisen er kr Hvis boka ønskes tilsendt kommer et tillegg på kr for porto. Kontakt menighetskontoret hvis du ønsker boka tilsendt. Boka er blitt et praktverk som vi anbefaler på det varmeste. En flott gavebok! Fusk 13. juni En gutt ble tatt i forsøk på fusk under en eksamen. Han prøvde først å nekte. Men se her, sa lærerer, og viste han besvarelsen. På den ene oppgaven har du skrevet ordrett det samme som kameraten din som satt ved siden av deg. På den andre oppgaven svarte han: Det vet jeg ikke. Du har skrevet: Ikke jeg heller. Fra fikenbladet.no 10 Menighetsbudet 1/05

11 Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS MØTER SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA med god og variert meny OVERNATTING - GATEKJØKKEN Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! Storgata 72, Moelv Tlf Utleie av Nøisomhet Sanitetskvinnenes hus i Biri sentrum leies ut til møter, kurs o. l. eller til private tilstellinger. Overhead og dekketøy til 30 personer. Henvendelse: Berit Dahlseng tlf Biri sanitetsforening Postboks BIRI Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. BTb Mandag - fredag Lørdag Synsprøver Timebestilling Jørgen UR - SMYKKER Dalum FOTO - OPTIKK Moelv Torget, 2390 Molev, tlf Gudstjenesteoversikten finner du i Menighetsbudet 1/05 11

12 Returadresse: Biri Menighet, Øvre Torggate 24 B, 2815 Gjøvik. Kirkekalender B FEBRUAR 27. feb 3. s. i faste Luk 11,14-28 Høymesse m/nattverd Erlimo Takkoffer: Menighetsbudet MARS 6. mars 4. s. i faste 5 Mos 8,1-3 Familiegudstjeneste m/nattverd Takkoffer: NMSmisjonsprosjekt i Thailand 13. mars Maria budskapsdag Luk 1,26-38 Familiegudstjeneste m/dåp Barn 0-3 år spesielt invitert Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet Kirkekaffe 20. mars Palmesøndag Joh 12,1-13 Høymesse m/nattverd + ev.dåp Erlimo Takkoffer: Normisjonsprosjektet i Mali 24. mars Skjærtorsdag Matt 26,17-29 Biri kirke kl Gudstjeneste m/nattverd Takkoffer: Menighetsarbeidet 25. mars Langfredag Matt 26,30-27,50 Langfredagsgudstjeneste Takkoffer: Menighetsarbeidet 26. mars Påskenatt Mark 16,1-8 Biri kirke kl Påskenattsmesse m/nattverd og Sollien Takkoffer: Menighetsarbeidet 27. mars Påskedag Matt 28,1-8 Høymesse m/nattverd + ev.dåp Takkoffer: Dåpsopplæringsarbeidet APRIL 3. april 1. s. e. påske Joh 20,19-31 Barnas påskegudstjeneste Nattverd Takkoffer: Birispeidern Kirkekaffe 10. april 2. s. e. påske Joh 10,1-10 Biri kirke kl Høymesse m/nattverd Takkoffer: Menighetsarbeidet Kirkekaffe og menighetsmøte på Bethel 17. april 3. s. e. påske Joh 16,16-22 Høymesse m/nattverd + ev. dåp Konfirmantgruppe deltar Takkoffer: Menighetsbudet 24. april 4. s. e. påske Joh Høymesse m/nattverd Hansen Takkoffer: Normisjon reg. Oppland Alle er hjertelig velkommen til gudstjeneste Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 5. april. På forhånd takk for ditt bidrag i bladet! Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 15. mars fra kl Ta godt imot bøssebærerne - og takk for ditt bidrag! Willy Berg Grafisk AS, Moelv. ak 0205

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Vi er nå midt inne i fastetiden som startet Askeonsdag 22 februar. Fastetiden varer 40 dager, frem

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer