Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, juni The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012"

Transkript

1 Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, juni 2012 The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June

2 Storgaten 12 Storgaten Kirkegaten 1 Storgaten 2 4 Kirkegaten Nygaten Skolegaten 5 Løkkestredet Arendsdalveien ,6 km Vestregate Lillerore 3 Skolegaten Smith Petersens gate Storgaten Lillerore Lillesandsveien Vestregate Storgaten Høyvardeveien Smith Petersens gate 7 Vardegaten Pharos vei Jørgen Bangs gate 9 Grimstad rutebilstasjon 6 Storgaten 8 Torskeholmen 11 2,2 km Jørgen Bangs gate 10 5,5 km 01. Grimstad Kulturhus Storgaten Café Galleri Storgaten Apotekergaarden Skolegaten Rica Hotel Grimstad Kirkegaten Café Ibsen Løkkestredet Ibsen museet Henrik Ibsens gate Turistkontoret Storgaten 1A 8. Torskeholmen (båtturer) 09. Grimstad rutebilstasjon Storgaten 1A Buss til Oslo søndag 12:50 og 14:50 Taxi 10. Grimstad Sommerhotell Østerhusmonen Buss til Oslo Øygårdsdalen 12. Grimstad Vertshus og Kro Frivoldveien 11/ Strand Hotel Fevik Nedre Hausland Grimstad Culture House Storgaten Café Galleri Storgaten Apotekergaarden Skolegaten Rica Hotel Grimstad Kirkegaten Café Ibsen Løkkestredet Ibsen Museum Henrik Ibsens gate Tourist Office Storgaten 1A 08. Torskeholmen (Boat Trips) 9. Grimstad rutebilstasjon Storgaten 1A Bus to Oslo Sunday 12:50pm and 2:50pm Taxi 10. Grimstad Sommerhotell Østerhusmonen Bus to Oslo Øygårdsdalen 12. Grimstad Vertshus and Kro Frivoldveien 11/ Strand Hotel Fevik Nedre Hausland 80

3 Innhold Velkommen 6 Praktisk informasjon 8 Festivalstyre, administrasjon, stab 9 Festivalåpning 10 Avslutningsfest 11 Møt filmskaperne 13 Priser 14 Jury norsk kortfilm 16 Jury norsk dokumentar 18 Jury internasjonal kortfilm 20 Jury norsk musikkvideo 22 NK Norsk kortfilm Årets norske filmer 26 NK1 NK8 28 ND Norsk dokumentar ND1 ND7 58 MV Musikkvideo Norsk musikkvideo MV1 MV2 66 Byvandring i Grimstad 182 A Wall Is A Screen Grimstad 183 Bad Dreams and Good Nightmares Guro von Germeten 184 Norsk filminstitutt er tilstede i Grimstad 185 Animasjonsverksted for barn 186 Apple Workshop 187 Festivalnettene 188 Dagen-derpå frokost 190 Nachspiel på Filmens Hus i Oslo 191 Indeks regissører 212 Indeks film orginal tittel 213 Indeks film engelsk tittel 214 Takk til 215 Programoversikt 216 Contents Welcome 7 Practical Information 8 Festival Board, Administration, Staff 9 Festival Opening 10 Closing Party 11 Meet the filmmakers 13 Awards 15 Jury Norwegian Short Film 16 Jury Norwegian Documentary 18 Jury International Short Film 20 Jury Norwegian Music Video 22 NK Norwegian Short Film This Year s Norwegian Films 27 NK1 NK8 28 ND Norwegian Documentary ND1 ND7 58 MV Music Video Norwegian Music Video MV1 MV2 66 SA Seminars and Events Hesnes Gartneri og Kjøkken 178 Elements of Wild Life Exhibition by Wendy Tilby and Amanda Forbis 179 Friday Night with the Regional Film Centres 180 Boat Trips Amongst the Skerries of Grimstad 181 Walking tour in Grimstad 182 A Wall Is A Screen Grimstad 183 Bad Dreams and Good Nightmares Guro von Germente 184 The Norwegian Film Institute will be Present in Grimstad 185 Animation Workshop for Children 186 Apple Workshop 187 Festival Nights 189 Morning-After Breakfast 190 After Party at Filmens Hus in Oslo 191 Index Directors 212 Index Films Original title 213 Index Films English title 214 Thank You 215 Programme Overview 216 IK Internasjonal kortfilm IK1 IK5 80 IK International Short Film IK1 IK5 80 ID Internasjonal dokumentar Årets internasjonale dokumentarfilmer 97 ID1 ID7 98 ID International Documentary This Year s International Documentaries 97 ID1 ID7 98 SP Spesialprogram 35 år med norsk kortfilm for barn 108 Norsk kortfilm for barn, klasse 116 Nordisk film for ungdom, klasse 120 Villa Matilda Teaterbarnehage: En filmmusikal 125 Atelier Nord 126 Nye veier 134 Single Shot Cinema: Workshop med Leonard Retel Helmrich 138 Sørnorsk film: Nye filmer og film på vei 140 Per Høst 144 Forestillinger 150 A Cinema of Déjà-Vu: Found Footage Film 152 Seminar med Wendy Tilby og Amanda Forbis 158 Case Study på Til ungdommen og The Awra Amba Experience 160 Eksamensfilmer fra Den norske filmskolen 162 Australian Light 166 Hvem eier historien? 172 SA Seminarer og arrangementer Hesnes Gartneri og Kjøkken 178 Elements of Wild Life Utstilling med Wendy Tilby og Amanda Forbis 179 Fredag kveld med de regionale filmsentrene 180 Båtturer i Grimstads skjærgård 181 SP Special Program 35 Years of Norwegian Short Films for Children 108 Norwegian Short Films for Children 3 rd 6 th Grade 116 Nordic Films for Youth, 7 th 10 th Grade 120 Villa Matilda Kindergarten Theatre: A Musical Film 125 Atelier Nord 128 New Roads 134 Single Shot Cinema Workshop with Leonard Retel Helmrich 139 South Norwegian Films: New Films and Films on the Way 140 Per Høst 145 Performances 150 A Cinema of Déjà-Vu: Found Footage Film 152 Seminar with Wendy Tilby and Amanda Forbis 158 Case Study on Braveheart and The Awra Amba Experience 161 Graduation films from The Norwegian Film School 162 Australian Light 166 Who Owns History? 172

4 Velkommen til den 35. Kortfilmfestivalen Vi ønsker velkommen til den 35. Kortfilmfestivalen som arrangeres for 25. gang i Grimstad. Kortfilmfestivalen ble arrangert for første gang i en liten kinosal på Røros i 1978, men vokste seg fort større og flyttet i 1982 til nærmeste by, Trondheim. Det var Norsk filmklubbforbund, Norsk filmsenter og Norsk filmforbund som sammen arrangerte festivalen de første årene. En spesiell takk til Kine Aune; ildsjelen som tok initiativet til Norges første kort- og dokumentarfilmfestival. I 1988 ønsket sørlandsbyen Grimstad oss velkommen til et nybygget kulturhus som passet perfekt til Kortfilmfestivalen, med tre kinoer på ett plan og en liten by der alle møter alle. Muligheten for å nyte Sørlandssommeren, sola og sjøen legger allikevel sjelden en demper på ønsket om å gå inn i kinomørket for å se film; i alle sjangre fra alle verdensdeler. I løpet av festivalens 35 år har vi gått fra å være én av to filmfestivaler i Norge, til én av nesten hundre. Konkurransen om tid, filmer og penger øker i takt med dette, samtidig som vi møter utfordringer i form av flere formater og ny teknikk. Kortfilmfestivalen har i år fokusert på samarbeid, grundige tekniske forberedelser og å samle festivalen til 4 1/2 fullpakkede dager i 3 kinosaler. Mange filmfestivaler opplevde kutt i den offentlige støtten i år og reisestøtten til kort- og dokumentarfilm fra Norsk filmvederlagsfond har blitt redusert til mindre enn det halve fra i fjor. Kortfilmfestivalen ser med bekymring på denne utviklingen og håper at formidling og distribusjon av norsk film, inkludert kort- og dokumentarfilm, ikke nedprioriteres av Kulturdepartementet når omorganisering skjer i filmbransjen. Selv om mye er nytt for Kortfilmfestivalen de siste årene; med nye styremedlemmer og ny daglig leder, er selve kjernen uforandret. I de siste 10 årene har konkurransene for norsk kortfilm og musikkvideo, norsk dokumentarfilm og internasjonal kortfilm vært faste poster på Kortfilmfestivalen. Våre gjester kommer som alltid fra inn- og utland for å dele erfaringer, treffe gode kollegaer og venner, og få inspirerende filmopplevelser i løpet av festivaldagene. I år vil Oscarnominerte Amanda Forbis og Wendy Tilby snakke om den kreative prosessen bak sitt unike samarbeid. De vil også med utgangspunkt i filmen Wild Life (2011), vise 30 bilder i Grimstad kunstforening, Reimanngården. Leonard Retel Helmrich, den verdenskjente fotografen og dokumentarfilmregissøren, lærer bort sin Singel Shot Cinema Technique, og vi får anledning til å se hans prisbelønte dokumentarfilmer Position Among the Stars (2010) og Shape of the Moon (2004). Matthias Müller er tilbake i Grimstad; denne gang med foredraget A Cinema of Déjà-Vu: Found Footage Film og film i konkurranse. A Wall Is A Screen er årets svar på festivalens tradisjonsrike utekinoen. To kvelder er satt av til å oppleve at Grimstad bys hus og fasader forvandles til lerret for kortfilmer. Det vil bli filmquiz på Café Galleri, en forestilling av Guro von Germeten som tar oss med på en personlig reise med et lite rødt trekkspill og Supersonic Kilden lanserer artister og inviterer til slippefest. Hver dag har vi hele to båtturer i skjærgården, og mye mer. Vi feirer vinnere, gjester, deltakere og filmvenner med avslutningsfest på Apotekergaarden lørdag kveld. Velkommen til årets festival! Anita Svingen daglig leder Torunn Nyen kunstnerisk leder Welcome to The 35 th Norwegian Short Film Festival We welcome you to the 35 th Norwegian Short Film Festival, held for the 25 th time in Grimstad. The Norwegian Short Film Festival first took place in a tiny cinema in Røros in 1978, but quickly outgrew itself and was moved to the closest city, Trondheim, in The Norwegian Federation of Film Societies, Norwegian Film Centre and Norwegian Film Makers Association arranged the festival in its early years. A special thank you must go to Kine Aune; the passionate driving force behind Norway s first short and documentary film festival. In 1988 the southern Norwegian town of Grimstad welcomed the festival to its newly built Culture House. With its three cinemas on one floor, and a small town where everyone could meet with each other, Grimstad suited the festival perfectly. Festivalgoers could soak up the southern Norwegian summer, sun and sea as well as enjoy films in the cool, dark movie theater. Films in all genres, from all corners of the world. During the last 35 years, the Norwegian Short Film Festival has gone from being one of two film festivals in Norway, to one of over a hundred. Competition for time, films and funding has increased in keeping with this, and we are also faced with other challenges in the form of new formats and techniques. This year the Norwegian Short Film Festival has focussed on collaboration, thorough technical preperation and compressing the festival to 4 1/2 jam-packed days across three movie theaters. Many festivals experienced cuts in government funding this year, and support for travel from the Norwegian Film Compensation Fund has been reduced to less than half compared to last year. The Norwegian Short Film Festival has followed this development with concern, and we hope that the promotion and distribution of Norwegian films, including short and documentary films, will not be neglected by the Ministry of Culture when the film industry is reorganized. Each year the Norwegian Short Film Festival s artistic goal is to present the best and artistically most innovative from Norwegian short and documentary films. Our strategy for acheiving this is to ensure that a breadth and diversity of expression is represented. Creativity, originalty and innovation are emphasized, as well as the film s ability to communicate, surprise and delight. We have selected the best of what is happening internationally in the short and documentary genres, whilst also ensuring space in the programme for informative seminars and workshops. This year the Oscar-nominated duo Amanda Forbis and Wendy Tilby with speak about the creative process behind their unique collaboration. With their film Wild Life (2011) as a basis, they will also exhibit 30 pictures gouache on paper at Grimstad Art Society, Reimanngården. Leonard Retel Helmrich, the world famous photographer and documentary director, will teach his Single Shot Cinema technique, and we will be able to see his awardwinning documentaries Position Among the Stars (2010) and Shape of the Moon (2004). Matthias Müller is back in Grimstad; this time with the seminar A Cinema of Déjà-Vu: Found Footage Film, and a film in the international short film competition programme. A Wall Is A Screen is this year s spin on the festival s traditional outdoor cinema. Over two nights festivalgoers can experience Grimstad s houses and facades transformed into a canvas for short films. There will be film quiz night at Café Galleri, a performance by Guro von Germeten who takes us on a personal journey with a small red accordian, and Supersonic Kilden introduces new artists and invites us to a launch party. Every day we have no less than two boat trips amongst the skerries, and much more. We will celebrate the winners, the guests and all participants and friends of film with a closing party at Apotekergaarden on Saturday night. Welcome to this year s festival! Anita Svingen Festival Manager Torunn Nyen Artistic Director Kortfilmfestivalens kunstneriske målsetning er hvert år å presentere det beste og kunstnerisk mest nyskapende innen norsk kort- og dokumentarfilm. Vår strategi for å oppnå dette er at bredde og mangfold i uttrykksformer og sjangre ivaretas. Kreativitet, originalitet og nyskapning vektlegges sammen med filmens evne til å kommunisere, overraske og begeistre. Vi har hentet fram det beste av det som skjer internasjonalt på kort- og dokumentarfilmområdet, samtidig som vi også rydder plass til faglige seminarer og workshops. Although recent years have seen much change for the Norwegian Short Film Festival; new board members and a new director, the heart of the festival remains the same. The competition programmes for Norwegian short film and music video, Norwegian documentary and International short film have been permanent fixtures at the Norwegian Short Film Festival for the past 10 years. As usual, our guests come from both Norway and abroad to share their experiences, meet with collegues and good friends, and be inspired by film. 6 7

5 Praktisk informasjon Billetter Enkeltbilletter kan kjøpes i kiosken på Grimstad Kulturhus og i billettbua i Storgaten. Dags- og festivalpass kan kjøpes i innsjekkingsskranken i 2. etasje på Grimstad Kulturhus, i billettbua i Storgaten eller på Åpningstider billettbua i Storgaten: Lørdag 9. juni onsdag 13. juni kl. 11:00 17:00 Torsdag 14. juni lørdag 16. juni kl. 11:00 18:00 Priser Enkeltbillett 100,- * Dagspass 490,- ** Festivalpass 1100,- *For norsk kortfilmprogram i Catilina vil festival- og dagspass prioriteres. **Dagspass for lørdag gjelder også søndag. Hodetelefoner Kun for bruk i Catilina. Norske filmer uten engelsk tekst vil bli oversatt til engelsk. Hodetelefoner hentes i billettluken på Grimstad Kulturhus. Deltakerregistrering Innsjekking 2. etasje på Grimstad Kulturhus Åpningstider: Onsdag 13. juni fredag 15. juni kl. 09:00 21:00 Lørdag 16. juni kl. 11:00 16:00 Informasjon / Service 2. etasje på Grimstad Kulturhus Åpningstider: Onsdag 13. juni fredag 15. juni kl. 09:00 21:00 Lørdag 16. juni kl. 09:00 18:00 Søndag 17. juni kl. 09:00 14:00 Kontaktinformasjon Grimstad Kulturhus Festivalkontor: / Andre nyttige telefonnummer Grimstad turistkontor: Rica Hotel Grimstad: Grimstad Vertshus: Grimstad Sommerhotell: Strand Hotel Fevik: Bie Apartement & Feriesenter: Grimstad taxi: Practical Information Tickets Individual tickets can be purchased at the kiosk at Grimstad Culture House and at the ticket stand in Storgaten (the main street). Day passes and festival passes can be purchased at the registration desk on first floor at Grimstad Culture House, from the ticket stand in Storgaten or at Opening hours for the ticket stand in Storgaten: Saturday 9 th Wednesday 13 th June: 11:00am 5:00pm Thursday 14 th Saturday 16 th June: 11:00am 6:00pm Prices Individual tickets 100 NOK* Day Pass 490 NOK** Festival Pass 1100 NOK *For the Norwegian Short Film Program in Catilina, Day Pass and Festival Pass holders will be given prioritized entry. **Day Pass for Saturday is also valid on Sunday. Headsets For use in Catilina only. Norwegian films without English subtitles will be translated simultaneously to English. Headsets can be obtained from the box office at Grimstad Culture House. Registration Registration Desk First floor, Grimstad Culture House Opening hours: Wednesday 13 th Friday 15 th June 9:00am 9:00pm Saturday June 16 th 11:00am 4:00pm Information / Service First floor, Grimstad Culture House Opening hours: Wednesday 13 th Friday 15 th June 9:00am 9:00pm Saturday 16 th June 9:00am 6:00pm Sunday 17 th June 9:00am 2:00pm Contact Information Grimstad Culture House Festival Office tel: / Other Useful Telephone Numbers Grimstad Tourist Office: Rica Hotel Grimstad: Grimstad Vertshus: Grimstad Sommerhotell: Strand Hotel Fevik: Bie Apartement & Feriesenter: Grimstad Taxi: Kortfilmfestivalens styre / The Festival Board Tom G. Eilertsen styreleder / Head of Board Katrine Valen Zeiner Øystein Haga John M. Jacobsen Per Norstrøm Elisabeth O. Sjaastad Daglig leder / Festival Manager Anita Svingen Kunstnerisk leder / Artistic Director Torunn Nyen Administrasjon / Administration Silje Simonsen Viki Festivalprodusent / Festival Producer Ida Barratt-Due Solum Katalogredaktør / Editor Angela Labberton Festivalkoordinator / Co-Ordinator Hans Morten Wærp Rådgiver / Advisor Lene Juliussen Program og presse / Program and Press Hilde Slåtto Annonser og presse / Sales and Press Stab / Staff Ina Pillat Carsten Aniksdal Birgit Seljeseth Ernst D. Mølø Susanne Åsnes Ellingsen Håkon Ljøstad Martin Montecristo Nille Stormoen Ingrid Dokka Gro Jareid Christina Iverson Einar K. Aarvig Dorte Sofie Stormoen Monica Ellingsen Kajsa Næss Audun Engh Tonje Skar Reiersen Hilde Kjos Dimitri Lurie Maria Løvik Elisabeth O. Sjaastad Lise Ribe Øyjordsbakken Teknisk stab / Technical Staff Rolv Gjestland teknisk sjef / Head of Technique Tom Morch Bjørnar Thun Fanny Wadmann Thor Vidar Hjelmervik Knut Erik Evensen Arild Jørgensen Stephan Lee Udbjørg James K. Skauvold Merete Victor Andreas Schille Stein Erik Aulie Knut Engedal Fredrik M. Vangsnes Vidar Rakvåg Forhåndsjury norsk kortfilm og norsk dokumentar / Pre-selection Committee, Norwegian Film and Documentary Film Line Hatland Peter Eisenstein Torunn Nyen Forhåndsjury norsk musikkvideo / Pre-selection Committe, Norwegian Music Video Hilde Kjos Aleksander Huser Forhåndsjury internasjonal kortfilm / Pre-selection Committee, International Short Film Torunn Nyen Lene Juliussen Oversettelse og korrektur, katalog / Translations and proof reading, catalogue Dag Sødtholt Barbra Grøgaard Pia Ilonka Schenk Jensen Angela Labberton Grimstad kommune / Municipality of Grimstad Hans Antonsen Ordfører / Mayor Bjørn Kristian Pedersen Karin Glomsaker Tonje Eikrem Jacobsen Grimstad turistkontor / Grimstad Tourist Office Anne Elisabeth Jensen Grimstad Kulturhus / Grimstad Culture House Rolf Meyer Tallaksen 8 9

6 Festivalåpning Festival Opening Avslutningsfest Closing Party Onsdag 13. juni, kl 12:00, Catilina Wednesday 13 th June, 12:00pm, Catilina Lørdag 16. juni, kl. 21:30, Apotekergaarden Saturday 16 th June, 9:30pm, Apotekergaarden I anledning Kortfilmfestivalens 35-års jubileum er vi stolte over at Kulturminister Anniken Huitfeldt åpner festivalen og at H.K.H. Kronprins Haakon er tilstede. Etter den offisielle åpningen vises det første norske konkurranseprogrammet, NK1. Det vil deretter bli mottakelse, forfriskninger og enkel servering ute på Hestetorget. Velkommen! Arrangementet er gratis og åpent for alle. For the occasion of the Norwegian Short Film Festival s 35 th Anniversary we proudly welcome Minister of Culture Anniken Huitfeldt to open the festival. HRH Crown Prince Haakon will also be present. After the official opening, the Norwegian Competition Programme, NK1, will be screened. A reception will follow, with serving of refreshments at Hestetorget, just outside the cinema. The event is free and open to all. Hope to see you there. Vi runder av en vellykket festival med avslutningsfest i Apotekergaardens hyggelige bakgård. Festen finner sted umiddelbart etter prisutdelingen lørdag 16. juni. Det vil bli servert velkomstdrink og en spennende varm buffet, med blant annet street food fra Shanghai, en nasjonalrett fra Peru, wok med blåskjell og grillede portugisiske sardiner. Guttorm Andreasen, også kjent som DJ 99, snurrer plater og gir oss sprelske rytmer fra fjerne steder, under konsepttittelen Club Kwassa Kwassa. Club Kwassa Kwassa og DJ 99 betyr ristende gladmusikk fra hele verden, med fokus på afro, latino, Karibia og Balkan. Guttorm Andreasen er musiker, journalist og DJ. Han har vært programleder og journalist i NRK i 16 år, og de fleste husker WASABI, som ble sendt daglig på NRK P2 i mange år. Som DJ 99 har han hatt Club Kwassa Kwassa i London, Bishkek, Sevilla, Sofia og Barcelona og på en haug med klubber i Norge. Guttorm Andreasen har ellers vært programleder for «Filmpolitiet» og «Mørkets Opplevelser» på NRK og har sittet flere år i styret i Norsk Filmkritikerlag. Festen er sponset av festivalen og koster derfor kun 190 kroner. Festbilletter kjøpes i servicetorget i 2. etg på Grimstad kulturhus. Vi ønsker alle festivaldeltakere hjertlig velkommen til en ordentelig feiring av årets festival! We will round off a successful festival with a closing party in the pleasant backyard of Apotekergaarden. The party takes place immediately after the award ceremony on Saturday 16 th of June. Welcome drinks and a tasty hot buffet will be served. Among other things, hawker food from Shanghai, a national dish from Peru, wok tossed mussels, and grilled Portuguese sardines will be offered. Guttorm Andreasen, also known as DJ 99, will spin discs and give us feisty rhythms from distant places, under the title concept Kwassa Kwassa Club. Kwassa Kwassa Club and DJ 99 means shaking happy music from around the world, with a focus on Afro, Latino, Caribbean and Balkan styles. Guttorm Andreasen is a musician, journalist and DJ. He has been a presenter and journalist at The Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) for 16 years. As DJ 99 he has had Kwassa Kwassa Club in London, Bishkek, Seville, Sofia and Barcelona, as well as many of clubs in Norway. Guttorm Andreasen has otherwise been a presenter for Filmpolitiet and Mørkets opplevelser on NRK and sat on the board of Norwegian Film Critics for several years. The party is subsidised by the festival and therefore only costs 190 kroner. Party Tickets are available at the information desk on the first floor at Grimstad Culture House. We wish all festival participants welcome to a proper celebration of the festival! 10 11

7 Møt filmskaperne Etter filmen: Filmmakers Corner, Hestetorget. Alle filmskapere som er tilstede i Grimstad med film i konkurranseprogrammet vil bli presentert i kinosalen før visningen av sin egen film. Umiddelbart etter visningen av konkurranseprogrammene vil publikum få mulighet til å møte filmskaperne til en uformell prat i Filmmakers Corner på Hestetorget. Dagens filmsnakk Onsdag, torsdag og fredag kl. 22:00, Canton Dagens filmsnakk skal oppsummere dagens program på Kortfilmfestivalen sammen med filmskaperne og de øvrige festivaldeltakerne over en øl. Sammen med moderator Kjetil Lismoen vil et deltakerpanel med gjester diskutere filmene vi har sett og hvilke inntrykk vi sitter igjen med. Vi trekker fram enkelte filmer og ser på tendenser, og lar dere bli bedre kjent med filmskaperne som har vekket vår nysgjerrighet. Dagens filmsnakk er et samarbeid mellom Kortfilmfestivalen og Rushprint. Meet the Filmmakers After the film: Filmmakers Corner, Hestetorget. Filmmakers with a film in the competition programmes who are present in Grimstad, will be introduced in the cinema Catilina before the first screening of their film. After the screening of the competition programs the audience will have the opportunity to meet the filmmakers for an informal chat at the Filmmakers Corner at Hestetorget. Today s Film Talk Wednesday, Thursday and Friday, 10:00pm, Canton Today s Film Talk will summarize the day s program at The Norwegian Short Film Festival together with filmmakers and other festival participants over a beer. Along with moderator Kjetil Lismoen, a participant panel and guests will discuss the films we have seen and the impressions we were left with. We will highlight some films, look at trends, and let you get acquainted with the filmmakers who have aroused our curiosity. Today s Film Talk is a collaboration between The Norwegian Short Film Festival and Rushprint. Please note that this event is in Norwegian only

8 Priser Gullstolen til beste norske kortfilm Vinneren av Gullstolen for beste norske kortfilm mottar kroner gitt av Norsk filminstitutt. Jury norsk kortfilm Gullstolen til beste internasjonale kortfilm Vinneren av Gullstolen for beste internasjonale kortfilm mottar kroner. Jury internasjonal kortfilm Gullstolen til beste norske dokumentar Vinneren av Gullstolen for beste norske dokumentar mottar kroner gitt av NRK. Jury norsk dokumentar Terje Vigen prisen Terje Vigen prisen er en bronsestatuett laget av kunstneren Harald Oredam og kroner gitt av Grimstad kommune. Prisen går til en film i norsk kortfilmkonkurranse. Jury norsk kortfilm Musikkvideopris Prisen for beste norske musikkvideo er på kroner og gis av musikkbransjens interesseorganisasjoner IFPI og FONO. Jury norsk kortfilm The European Film Academy Short Film 2012 The European Film Academy Short Film 2012 er initiert av European Film Academy i samarbeid med en rekke velrenommerte filmfestivaler i Europa. Kortfilmfestivalens internasjonale jury vil avgjøre hvilken europeisk kortfilm som skal nomineres til The European Film Academy Short Film Prisen deles ut i Malta i desember Jury internasjonal kortfilm Norsk filmforbunds Fagpris Norsk Filmforbunds fagpris er på kroner og går til den personen som representerer den beste faglige innsatsen blant de norske filmene i konkurranse. Juryen består av Lise Burkiewicz (regissør), Nefise Ôskal Lorentzen (dokumentarfilmskaper) og Øyvind Rydland (lydtekniker). Timeglasset Dramatikerforbundets pris Timeglasset og kroner går til den eller de som står bak det beste manuskriptet til en fiksjonsfilm eller novellefilm i den norske kortfilmkonkurransen. Juryen består av Ulf Breistrand og Nina Grünfeld Filmkritikerprisen Filmkritikerprisen deles ut av en jury oppnevnt av Norsk Filmkritikerlag, og gis til en norsk kortfilm i konkurranse. Juryen består av Britt Sørensen, Oda Bhar og Thor Joachim Haga Filmpolitiets kortfilmpris I samarbeid med NRK P3 avholder Kortfilmfestivalen en egen kortfilmkonkurranse på nett. Kortfilmfestivalen har nominert 10 norske kortfilmer til å delta i konkurranse om prisen på kroner. Avstemningen foregår på P3.no/filmpolitiet i tidsrommet juni. Kandidatene kan sees på nett også etter avstemningen. Awards The Golden Chair for Best Norwegian Short Film The winner of the Golden Chair for Best Norwegian Short Film is awarded NOK presented by the Norwegian Film Institute. Jury: Norwegian Short Film The Golden Chair for Best International Short Film The winner of the Golden Chair for Best International Short Film is awarded NOK. Jury: International Short Film The Golden Chair for Best Norwegian Documentary The winner of the Golden Chair for Best Norwegian Documentary is awarded NOK presented by The Norwegian Broadcasting Corporation (NRK). Jury: Norwegian Documentary Terje Vigen Award The Terje Vigen Award is a bronze statuette made by artist Harald Oredam and NOK presented by the Municipality of Grimstad. The award is given to a Norwegian short film. Jury: Norwegian Short Film Music Video Award The award for Best Norwegian Music Video is NOK and is presented by the music industry member organisations IFPI and FONO. Jury: Norwegian Music Video The European Film Academy Short Film 2012 The European Film Academy Short Film 2012 is initiated by the European Film Academy in association with many of the most renowned film festivals in Europe. One European short film will be nominated for the 2012 award. The winner of the European Film Academy Short Film 2012 will be presented at the 25th European Film Awards taking place in Malta in December Jury: International Short Film The Norwegian Film Workers Association s Technical Award This award is for NOK and is given to the individual demonstrating the best technical contribution to a Norwegian film in competition. Jury: Lise Burkiewicz (director), Nefise Ôskal Lorentzen (documentary film maker) and Øyvind Rydland (sound engineer). The Hourglass Award The Hourglass Award and NOK is presented by the Writer s Guild of Norway. The award is given to the creators of the best short fiction script in the Norwegian short film competition. Jury: Ulf Breistrand and Nina Grünfeld The Norwegian Film Critics Award This award is given to the best Norwegian short film in competition, as chosen by a jury appointed by the Norwegian Film Critics Association. Jury: Britt Sørensen, Oda Bhar and Thor Joachim Haga The Filmpolitiet Short Film Award In collaboration with NRK P3, The Norwegian Short Film Festival holds a separate short film competition online. The Norwegian Short Film Festival has nominated 10 Norwegian films to compete for the award of NOK. The voting takes place on P3.no/filmpolitiet between 1 st June and 15 th June. Candidates can be viewed online even after the voting has closed

9 Jury norsk kortfilm Jury Norwegian Short Film Jannicke Systad Jacobsen Jannicke Systad Jacobsen (f. 1975) er regissør og manusforfatter. Hun har laget en rekke dokumentarfilmer, deriblant Sandmann Historien om en sosialistisk supermann (2005) og Scener fra et vennskap (2009). Hennes spillefilmdebut Få meg på, for faen (2011) hadde verdenspremiere på Tribeca Film Festival hvor den ble tildelt pris for beste manus. Filmen ble invitert til det prestisjefylte programmet Varietys Ten Euro Directors to Watch ved Karlovy Vary International Film Festival. Jannicke Systad Jacobsen (b. 1975) is a director and screenwriter. She has made a number of documentaries including Sandmann Historien om en sosialistisk supermann (2005) and Scener fra et vennskap (2009). Her feature film debut Turn Me on Goddammit (2011) saw its world premiere at the Tribeca Film Festival where it was awarded for Best Screenplay and invited to the prestigious programme Variety s Ten Euro Directors to Watch at the Karlovy Vary International Film Festival. Arild Andresen Arild Andresen (f. 1967) er regissør og manusforfatter. Han har regissert de prisbelønte spillefilmene Keeper n til Liverpool (2010), Kompani Orheim (2012) og den Emmy-nominerte TV-serien Gutta Boys (2006). Andresen har deltatt med film i Kortfilmfestivalens hovedkonkurranse seks ganger, og fikk Hederlig omtale for kortfilmen Mary (2000). Han har også jobbet med reklamefilm i en årrekke. Arild Andresen (b. 1967) is a director and screenwriter. He has directed the awardwinning feature films The Liverpool Goalie (2010) and The Orheim Company (2012) as well as the Emmy-nominated TV series Gutta Boys (2006). Andresen s films have competed in the main competition in Grimstad six times, and won Honorary Mention for his short film Mary (2000). He has also worked with advertisements for a number of years. Helene Lindholm Etter å ha jobbet i forlagsbransjen, ble Helene Lindholm uteksaminert som manusforfatter og dramaturg. Hun startet karrieren ved å utvikle miniserien The Laser Man (2005), som ble nominert til BANFF og vant Chrystal for beste nasjonale drama. Lindholm har også produsert She Monkeys (2011) som vant pris på Tribeca Film Festival, fikk hederlig omtale på filmfestivalen i Berlin, og vant prisene for beste film, beste manus og beste lyd ved Guldbaggegala Etter å ha vært en del av EAVE programmet for produsenter, ble Lindholm en del av Atmo i After working in publishing, Helene Lindholm graduated as a screenwriter and dramaturge. Her career started with the development of the miniseries The Laser Man (2005), which was nominated for BANFF and won the Chrystal for Best National Drama. Lindholm has also produced She Monkeys (2011) which won a prize at Tribeca Film Festival, got a special mention at Berlin Film Festival and picked up the awards for Best Film, Best Screenplay and Best Sound at the Guldbaggegala After taking part in the EAVE programme for producers, Lindholm joined Atmo in Andrei Nekrasov Monica Boracco Andrei Nekrasov (f. 1958) er en russisk filmog TV-regissør fra St. Petersburg. Han tok skuespiller- og regiutdanning ved Statens institutt for teater og film i St. Petersburg, komparativ litteratur og filosofi ved Universitetet i Paris, og film ved Bristol University Film School. I 1997 lagde han filmen Love Is As Strong As Death, som vant FIPRESCI prisen i Mannheim. Hans andre film Lubov and Other Nightmares (2001) vant flere priser og bekreftet hans status som en opprører blant russiske filmskapere. Andrei Nekrasov (b. 1958) is a Russian film and TV director from St. Petersburg. He studied acting and directing at the State Institute for Theatre and Film in St. Petersburg, comparative literature and philosophy at the University of Paris, and film at Bristol University Film School. In 1997 his first feature Love Is As Strong as Death won the FIPRESCI prize at Mannheim. His second feature, Lubov and Other Nightmares (2001), won several awards and confirmed his status as a rebel among Russian filmmakers. Monica Boracco er utdannet manusforfatter fra Den norske filmskolen på Lillehammer. Hennes debutfilm, Trigger (2006) hadde premiere under filmfestivalen i Berlin i Etter dette har hun co-skrevet spillefilmen Mars og Venus (2007) og TV-serien Hvaler (2008). Hun har også produsert og regissert kort og dokumentarfilmer og utgitt tre barnebøker. Boracco er leder av Norske Dramatikeres Forbund. Monica Boracco was educated as a screenwriter at the Norwegian Film School in Lillehammer. Her debut film Trigger (2006) premiered at the Berlin Film Festival in Since then she has co-written the feature film Mars and Venus (2007) and the TV series Hvaler (2008). She has also produced and directed short and documentary films and released three children s books. Boracco is the leader of the Writers Guild of Norway

10 Jury norsk dokumentar Jury Norwegian Documentary Karin Pennanen Karin Pennanen (f. 1977) er en finsk filmskaper. Hun har en MA i scenografi fra University of Art and Design i Helsinki. Etter endte studier i Helsinki flyttet hun til Lofoten for å studere film ved Nordland kunst- og filmfagskole. Hennes første kortfilm Brudhlaup (2009) ble vist på mange internasjonale festivaler. Pennanen ble uteksaminert i 2009, og har siden laget dokumentarfilmen Rorbuas metamorfose (2010), som fikk hederlig omtale i Grimstad i Hun arbeider både med fiksjon og dokumentar. Karin Pennanen (b. 1977) is a Finnish filmmaker. She has an MA in set design from the University of Art and Design in Helsinki. After studying in Helsinki, she moved to Lofoten to study at Nordland College of Art and Film, and her first short film Brudhlaup (2009) has been screened at many festivals. Pennanen graduated in 2009 and has since made the documentary Rorbuas metamorfose (2010), which received honorable mention in Grimstad in She works with both fiction and documentaries. Leonard Retel Helmrich Leonard Retel Helmrich (f. 1959) er en hollandsk filmskaper som arbeidet i Nederland før han dro til Indonesia for å lage en serie dokumentarfilmer. Hans filmer Position Among the Stars (2010) og Shape Of The Moon (2004) vant pris for beste dokumentar ved International Documentary Film festival Amsterdam (IDFA) og i World Docs Competition under Sundance Retel Helmrich har utviklet et filosofisk perspektiv og en praktisk teknikk rundt arbeidet sitt kalt «Single Shot Cinema». Det omfatter lange tagninger med et kamera i stadig bevegelse. Leonard Retel Helmrich (b. 1959) is a Dutch filmmaker who worked in the Netherlands before travelling to Indonesia to make a series of documentaries. His films Position Among the Stars (2010) and Shape of the Moon (2004) both won Best Documentary at the International Documentary Film Festival in Amsterdam (IDFA) and at the World Docs Competition at Sundance Retel Helmrich developed a philosophical perspective for his work as well as a practical technique for an approach called Single Shot Cinema, involving long takes with a constantly moving camera. Jesper Bergom-Larsson Jesper Bergom-Larsson (f. 1961) er utdannet på Dramatiska Institutet i Stockholm og har produsert lang, kort- og dokumentarfilm. Han har arbeidet som filmkonsulent for kort- og novellefilm på Svenska Filminstitutet og som regional filmkonsulent for lang- og dokumentarfilm på Filmregion Stockholm. Bergom-Larsson har erfaring fra juryarbeid i blant annet Uppsala filmfestival, 1-km film på Stockholms internationella filmfestival, fra Guldbagge-juryen, den svenske Oscarskommiteen og OneCloudFest Facebookfestival. Jesper Bergom-Larsson (b. 1961) studied at the Stockholm Academy of Dramatic Arts and has produced feature films, short films and documentaries. He has worked as a film consultant for short film at the Swedish Film Institute and as a regional film consultant for feature films and documentaries at Filmregion Stockholm. Bergom-Larsson has previously sat in the jury for Uppsala Film Festival, 1-km Film at the Stockholm International Film Festival, for The Guldbagge Award, for the Swedish Oscar-committee and at the OneCloudFest Facebook Festival

11 Jury internasjonal kortfilm Jury International Short Film Richard Raskin Richard Raskin underviser i manusskriving og videoproduksjon ved Aarhus Universitet i Danmark og er redaktør for tidsskriftet Short Film Studies, utgitt i Storbritannia. Han har vært jurypresident på internasjonale filmfestivaler i Frankrike, Belgia, India, Holland, Norge og Danmark, og holder ofte foredrag om kortfilmens historiefortelling på filmskoler og festivaler. Raskin har blant annet utgitt boka The Art of the Short Fiction Film: A Shot by Shot Study of Nine Modern Classics (2002). Han har også hatt artikler på trykk i utallige tidsskrifter. Richard Raskin teaches screenwriting and video production at Aarhus University in Denmark and is the editor of the journal Short Film Studies, published in the UK. He has served as jury president at international film festivals in France, Belgium, India, Holland, Norway and Denmark, and frequently lectures on storytelling in short film at various film schools and festivals. His books include The Art of the Short Fiction Film: A Shot by Shot Study of Nine Modern Classics (2002) and his articles have appeared in numerous journals. Miguel Dias Anu Aun Miguel Dias (f. 1966) har studert maleri, fotografi og video, og er utdannet grafisk designer ved Fine Arts School, University of Porto. Dias grunnla Curtas Vila do Conde International Film Festival i Han er leder, programmerer og medlem av utvelgelseskomiteen for filmer i konkurranse, samt daglig leder for festivalen. Han har kuratert flere kort- og spillefilmprogrammer i Portugal og Europa. Miguel Dias (b. 1966) has studied painting, photography and video, and graduated in Graphic Design at the Fine Arts School, University of Porto. Dias founded the Curtas Vila do Conde International Film Festival in He is the director, programmer and member of the selection committee for films in competition and general manager of the festival. He has curated several film programmes of short and feature films in Portugal and throughout Europe. Anu Aun (f. 1980) er fra Estland og har en bachelor i TV-regi og har fullført videreutdanning i filmregi ved Baltic Film and Media School. Hun er en av grunnleggerne av produksjonsselskapet Luxfilm. Aun har produsert og regissert flere kortfilmer og dokumentarer, i tillegg til å være manusredaktør. Hennes siste kortfilm Shift (2010) har vunnet flere priser på internasjonale filmfestivaler. Aun mottok Nipkow Residency Scholarship for å utvikle sin første spillefilm The Polar Boy, som hun for tiden arbeider med. Anu Aun (b. 1980) is from Estonia and has a BA in TV Directing and completed postgraduate studies in Film Directing at Baltic Film and Media School. She is one of the founders of the production company Luxfilm. Aun has produced and directed several short films and documentaries, in addition to working as a script editor. Her latest short film Shift (2010) has won numerous awards at international film festivals. Aun was granted the Nipkow Residency Scholarship to develop her first feature film The Polar Boy, which she is currently working on. Philip Ilson Eva Dahr Philip Ilson har programmert film og arrangementer siden midten av 1990-tallet, da han grunnla The Halloween Society, en multi-medial klubbkveld. Siden da har han arbeidet som programmerer for kinoen Curzon Soho og East End Film Festival. Han har også arbeidet som musikk- og filmprogrammerer for Latitude Festival, og Branchage Jersey International Film Festival. I 2004 grunnla han London Short Film Festival, som nå arrangeres på det tiende året. Ilson programmerer kortfilm for BFI London Film Festival. Philip Ilson has been working as a film and event programmer since the mid nineties, when he founded The Halloween Society, a multi-media club night. Since then he has worked as a programmer for the Curzon Soho and the East End Film Festival. He has also worked on larger scale music and film programming for Latitude Festival, and the Branchage Jersey International Film Festival. In 2004 he founded the London Short Film Festival, now in its 10th year. Ilson is the short film programmer for the BFI London Film Festival. Eva Dahr (f. 1958) er utdannet ved Medialinjen i Volda og Bela Balaz Studio i Budapest. Hun har regissert blant annet spillefilmene Mars og Venus (2007), Appelsinpiken (2010) TV-serien Himmelblå ( ) og NRK-aktuelle Stikk! Hun har laget en rekke kortfilmer og vunnet pris ved Kortfilmfestivalen for filmene En mann (1997), In Transit (1996) og Dolce Vita (1989). Hun er nylig valgt til Forbundsleder for Norske Filmregissører. Eva Dahr (b. 1958) was educated in Media Studies in Volda and Bela Balaz studio in Budapest. Her directional works include the feature films Mars and Venus (2007) and Orange Girl (2010), and the TV series Himmelblå ( ) and Stikk! (currently screening on NRK). She has also made numerous short films and won awards at the Norwegian Short Film Festival for the films En Mann (1997), In Transit (1996) and Dolce Vita (1989). She has newly been appointed Chair of the Directors Guild of Norway

12 Jury norsk musikkvideo Jury Norwegian Music Video Stein Johan Grieg Halvorsen Stein Johan Grieg Halvorsen (f. 1975) er norsk komponist, skuespiller, komiker og regissør. Grieg Halvorsen er utdannet ved Barratt Due musikkinstitutt og musikklinjen ved The Liverpool Institute for Performing Arts. Han er kjent fra TV-programmene Slå på ring (2001) og Påpp & Råkk (2010) på NRK, og radioprogrammet Bestevenn på NRK P3. Han har også komponert musikk til blant annet Lille frøken Norge (2003), Team Eckbo (2006), Kurt blir grusom (2008), Enron (2011) og Kong Curling (2011). Stein Johan Grieg Halvorsen (b. 1975) is a Norwegian composer, actor, comedian and director. Grieg Halvorsen was educated at The Barratt Due Institute of Music and the music program at The Liverpool Institute for Performing Arts. He is known from the TV programs Slå på ring (2001) and Påpp & Råkk (2010) on NRK, and the radio program Bestevenn on NRK P3. He has also composed music for Lille frøken Norge (2003), Team Eckbo (2006), Kurt blir grusom (2008), Enron (2011) and Kong Curling (2011). Birgitte Mandelid Birgitte Mandelid (f. 1978) er markedsansvarlig for Øyafestivalen, hvor hun startet som frivillig for mer enn ti år siden. Hun er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo, med fokus på film generelt og den nye bølgen argentinsk spillefilm spesielt. Mandelid har tidligere arbeidet som musikkanmelder og kulturjournalist i Dagbladet. Hun har en stor interesse for musikk og film, og det som skjer i krysningspunktet mellom de to. Birgitte Mandelid (b. 1978) is Head of Marketing at the music festival Øyafestivalen, where she started as a volunteer more than ten years ago. She was educated in Media Studies at the University of Oslo, with a general focus on film, and a special focus on the new wave of Argentinian feature films. Mandelid has previously worked as a music reviewer and art journalist for the newspaper Dagbladet. She has a great interest in music and cinema, and what happens at the juncture of these two art forms. Orri Jónsson Orri Jónsson (f. 1970) er fra Reykjavik, og tok en Bachelor of Fine Arts fra School of Visual Arts i New York i Jónssons fotografier har blitt publisert i magasiner, inkludert Big Magazine, og han har stilt ut bilder ved flere institusjoner inkludert Museum Folkwang i Essen og Reykjavik Museum of Photography. Han er i tillegg en dyktig musiker og produsent, og har utgitt flere album som duetten Slowblow, blant annet Quicksilver Tuna (1994) og Noi Albinoi (2004). I 2011 co-skrev, regisserte og redigerte Jónsson sin første film, Grandma Lo-Fi: The Basement Tapes of Sigridur Níelsdóttir. Orri Jónsson (b. 1970) is from Reykjavik. He received his Bachelor of Fine Arts from the School of Visual Arts in New York in Jónsson s photographs have been published in magazines including Big Magazine, and he has exhibited at institutions including the Museum Folkwang in Essen and the Reykjavík Museum of Photography. He is also an accomplished musician and producer; his albums as one half of the duo Slowblow include Quicksilver Tuna (1994) and Noi Albinoi (2004). In 2011 Jónsson co-wrote, directed and edited his first film; Grandma Lo-Fi: The Basement Tapes of Sigríður Níelsdóttir

13 NK Norsk kortfilm Norwegian Short Films

14 NK NK Årets norske filmer Til Kortfilmfestivalen 2012 ble det påmeldt 264 filmer til den norske kortfilmkonkurransen og 50 til konkurransen for lengre dokumentarer. Av dem har vi nå forhåndsjuryen valgt ut 51 kortfilmer og 8 dokumentarer fordelt på 8 kortfilmprogram og 7 dokumentarfilmprogram. Dette er noe færre filmer enn i fjor og skyldes at festivalen er blitt noe kortere. Nåløyet har naturlig nok derfor blitt en smule trangere. En av de store gjengangerne på Kortfilmfestivalen 2012 er filmer med barn i hovedrollene. Det betyr slett ikke at filmene nødvendigvis er ment for et barnepublikum. Barna oppfører seg sjeldent pent i årets norske kortfilmer. Filmene skildrer maktspill ungene i mellom, fra barn som ramper seg litt, til å oppføre seg helt bestialsk. Og barna spiller godt! Vi har sett barn som fascineres av mørket, som sutter urin eller fortrolles av blod. Barna dreper både mennesker og dyr. Ungene håndterer kniv, så vel som skytevåpen i årets filmer. Noen ganger handler de med medlidenhet, noen ganger uten. For de litt eldre handler det hyppig om samlivsproblemer blant vakre mennesker i 20-årene. Noen filmer handler om det å få seg kjæreste, men langt flere skildrer forhold som tæres, gjerne av fantasier om andre. Men de voksne er mer passive enn barna. De lever ikke nødvendigvis ut sine fantasier, men nøyer seg ofte med å betrakte hverandre på avstand. Vårt amerikanske medlem av juryen har påpekt et særtrekk ved den voksne helten; en betraktning som resten av juryen slutter seg til. I mange av filmene er det en passiv-aggressiv helt. Sjenanse blir tolket som et sympatisk trekk i norske filmer. Et amerikansk publikum ser gjerne slik oppførsel som en irriterende mangel på handlekraft. For hvordan forsvare en fyr som ikke forsvarer seg selv? Andre temaer som går igjen er dopmisbruk og ensomhet. Ingen filmer skildrer 22. juli direkte, men flere av de påmeldte filmene skildrer tiden etterpå. Forhåndsjuryen har også i år blitt tvunget til å ta ordet kort i kortfilm på alvor. Selv om det er enkelte lengre filmer med, er det unntaket snarere enn regelen i årets utvalg. Mange påmeldte filmer til Kortfilmfestivalen var på 25 minutter eller lengre, en lengde som fort ville fortrenge flere korte filmer fra programmet. Det er udiskutabelt at mange av disse «lange» refuserte filmene har et profesjonelt høyt teknisk nivå, med interessante historier, ypperlig skuespill og med ambisiøse regissører. Noen av disse setter festivalen opp i sideprogram. filmfagskole. Det vil være spennende å se hvordan de vil utfordre Den norske filmskolens elever i årene framover. Det har vært noe nedgang i antall påmeldte dokumentarfilmer. Blant årets dokumentarer er det en åpenbar trend: Svært mange filmer handler om politikk, men regissøren argumenterer ikke åpenlyst retorisk. I stedet skildrer de politiske aktivister og deres kamp. Internasjonale trender som hybridfilmer eller mer eksperimentelle dokumentarer er det få av blant de påmeldte filmene. Forhåndsjuryens kriterier for å velge dokumentarfilmene er at vi skal velge de beste fra det året som har gått. Samtidig har vi sett etter filmer som publikum ikke har sett før, eller kanskje har oversett? Det bør være nyskapende filmer og det bør være debutanter med i programmet, samtidig som det skal være bredde i tema og form. Og ikke minst: det bør det være en stor premiere. Mange filmer varer over timen, gjerne opp i mot to timer. Det har vært vanskelig for oss å oppfylle alle disse kravene, samtidig som vi ender opp med å kun få plass til 8 lengre dokumentarer i konkurranseprogrammet. Forhåndsjuryen har i år sett alle de påmeldte norske filmene; både de til kortfilmkonkurransen og de til konkurrasen for de lengre dokumentarfilmene. Det å se helheten på denne måten, ga oss også mulighet til å tenke nytt rundt festivalens form og innhold. Det er ikke vår oppgave å ta debatten, men vi vil oppfordre publikum til å komme med forslag til hvilken form på dokumentarfilmprogrammet som vil gi filmbransjen størst nytte og glede i framtiden. God festival! Forhåndsjuryen 2012: Peter Eisenstein Line Hatland Torunn Nyen This Year s Norwegian Films The 2012 Norwegian Short Film Festival received 264 short film submissions to the short film competition and 50 submissions to the feature documentary competition. Of these, the pre-selection committee has selected 51 short films and 8 documentaries, divided into 8 short film programs and 7 documentary programs. Fewer films were chosen this year due to the fact that the festival is a little shorter. One of the main recurring themes in the 2012 Norwegian Short Film Festival are films with children in the main role. This by no means suggests that these are children s films. The kids rarely behave well in this year s Norwegian short films! The films depict power struggles between youth: from children who are a little hard to handle to those who behave like wild animals. And the children are good actors! We have seen children who are fascinated by the dark, who suck urine or are enchanted by blood. Children who kill both people and animals. Kids handle knives as well as guns in this year s films. Sometimes they act with compassion, but just as often without. For those a little older, a lot revolves around relationships among beautiful 20-somethings. Some films deal with finding a partner, while many more are concerned with relationships which deteriorate, usually from fantasising of others. But the adults are more passive than the children. They don t necessarily live out their fantasies; often contenting themselves with observing each other from a distance. Our American member of the jury has pointed out a characteristic of the adult protagonist, an observation which the rest of the jury agrees with; In many films, the protagonist is passive-aggressive. This shyness is often interpreted as a sympathetic trait in Norwegian films. An American audience however, often perceives this behaviour as an irritating lack of initiative. Why should we defend someone who won t stand up for him or herself? Other themes which are to be found are drug abuse and loneliness. July 22nd is not touched on directly by any of the films, but many of the films submitted deal with the period thereafter. This year the pre-selection committee has also been required to take seriously the word short in short film. While there are a few longer films in the program, these are the exceptions rather than the rule. technical level. Some of these films will be screened in a side program. The Norwegian Short Film Festival has received films from all parts of the country; the geographic breadth is surprisingly large. In addition, short films were submitted by Norwegian directors from many continents. The pre-selection committee has especially been taken by the generally high quality of work from the Nordland College of Art and Film. It will be interesting to see how they will challenge the Norwegian Film School s students in the coming years. There has been a slight reduction in the number of documentary film submissions. Among this year s documentaries is an obvious trend: A good number of films deal with politics, but the directors don t argue on an overtly rhetorical level. Instead, they depict political activists and their fight. In this year s submissions there were few international trends to be found, such as hybrid-films or more experimental documentaries. The pre-selection committee's criteria for choosing documentaries are that we should choose the best from the previous year, there should be films the audience hasn t seen before (or perhaps overlooked), there should be innovative films, there should be debut films in the program, there should be a breadth of theme and form and, not least, there should be a large premiere. At the same time, many of the films are over an hour in length, some closer to two hours. It has been difficult for us to satisfy all of these criteria while having only space for 8 feature documentaries in the competition program. The pre-jury has seen all of the Norwegian film submissions, both for the short film competition as well as for the feature documentary competition. To have seen the full spectrum in this manner gave us also the opportunity to take a fresh look at the festival's form and content. It isn t our place to form the debate, but we want to encourage the audience to come with suggestions about the type of documentary program would best serve the industry in the future. Enjoy the festival! Pre-selection Committee 2012: Peter Eisenstein Line Hatland Torunn Nyen Kortfilmfestivalen har fått inn filmer fra alle deler av landet; den geografiske spredningen er overraskende stor. I tillegg har det blitt meldt på kortfilmer med norske regissører fra de fleste kontinentene. Forhåndsjuryen har særlig bitt seg merke i det jevnt høye nivået fra Nordland kunst- og A large number of submissions were 25 minutes or longer, a length which would have displaced many other short films from the program. Many of the rejected longer films were inarguably costly productions with ambitious directors, interesting stories, excellent acting and of a superior 26 27

15 NK1 Catilina, Wednesday, 12:00 Catilina, Friday, 22:00 Catilina, Wednesday, 12:00 Catilina, Friday, 22:00 NK DCP 2 min Det norske språk The Norwegian Language Det er viktig å bevare den norske folkesjelen. Det norske språk er en komedie om rettskrivningsreformer, sadomasokisme og Sylfest Lomheim. Even Hafnor (f. 1985) begynte sin karriere som musiker og filmmusikkkomponist i Kristiansand. Høsten 2008 flyttet han til Australia hvor han tok en bachelorgrad i filmproduksjon på SAE Institute. Utenom Det norske språk har han regissert flere musikkvideoer samt novellefilmen Thomas F (2011). Hafnor er medlem av produksjonshuset Between Thin Glass Production. It is important to preserve the collective soul of the Norwegian people. The Norwegian Language is a comedy about spelling reforms, sadomasochism and Sylfest Lomheim. Even Hafnor (b. 1985) began his career as a musician and film music composer in Kristiansand. In the autumn of 2008 he moved to Australia where he earned a Bachelor Degree in film production at SAE Institute. In addition to The Norwegian Language, he has directed several music videos, as well as the medium-length film Thomas F (2011). Hafnor is a member of the production house Between Thin Glass Production. Director: Even Hafnor Screenplay: Even Hafnor Camera: Steivan Hasler Editing: Sigurd Solen With: Camille Talur, Olivia Feng Producer: Even Hafnor Contact: Even Hafnor Tyresvei 5, 4633 Kristiansand T: Å åpne, å se To Open, to See 2012 DCP 15 min En barneflokk blir tatt med på utflukt til en strand. Mens de er utenfor den voksnes oppmerksomhet kommer de over en strandet nise. Den er død. De åpner den. Camilla Figenschou (f. 1979) er utdannet ved Konstfack i Stockholm, Universidad del Cine i Buenos Aires og Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg. Hun arbeider med fotografi, video og film. Hennes debutfilm Det begynte å bli ingen natt (2010) vant debutantprisen Skårungen under Tromsø Internasjonale Filmfestival. A group of children are taken on a trip to the beach. While the grown-up in charge is not paying attention, they stumble upon a beached porpoise. It is dead. They open it up. Camilla Figenschou (b. 1979) was educated at the University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm, Universidad del Cine in Buenos Aires, and Nordland College of Art and Film in Kabelvåg. She works with photography, video and film. Her debut film Det begynte å bli ingen natt (2010) won the Skårungen Award at the Tromsø International Film Festival. Director: Camilla Figenschou Camera: Marte Vold Editing: Astrid Skumsrud Johansen Sound: Fredric Vogel With: Simon Kaspersen, Sara Kaspersen, Martin Hansen, Ihne Lysvold, Emil Edvardsen, Thea Edvardsen, Mathilde Hansen, Magnus Eriksen, Østein Aanes, Wanja Jakobsen, Anna Katharina Haukeland Producer: Silja Espolin Johnson Contact: Silja Espolin Johnson Grønlandsleiret 25, 0190 Oslo T: Film 3 Film DCP 4 min Film 3 er tegnet på whiteboard med tusj og lyden er spesialkomponert. Historien, som er uten dialog, er basert på strektegninger i sort med innslag av rødt. Filmen er nummer 3 av hittil 4 korte filmer. Gunhild Vegge (f. 1960) er fra Farsund og bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Statens håndverksog kunstindustriskole i Oslo og har arbeidet som illustratør og billedkunstner siden Vegge begynte å arbeide med animasjon i 2009 og har siden laget én kortfilm i året. Film 3 was drawn on a whiteboard with felt pen and the sound is composed especially for the film. The story, which is without dialogue, is based on line drawings in black with some red thrown in. The film is number 3 of so far 4 short films. Gunhild Vegge (b. 1960) is from Farsund and is currently living and working in Oslo. She was educated at the National College of Art and Design in Oslo and has worked as an illustrator and visual artist since Since beginning working with animation in 2009, she has made one short film every year. Director: Gunhild Vegge Screenplay: Gunhild Vegge Camera: Gunhild Vegge Editing: Gunhild Vegge Sound: Bror Vegge Kolsrud, Lasse Kolsrud Animation: Gunhild Vegge Financing: Supported by the Norwegian Culture Fund Producer: Gunhild Vegge Contact: Gunhild Vegge Karlstadgata 14A, 0553 Oslo T: Trådløs Wireless 2011 ProRes 5 min Tommy Gulliksen En liten øy i verden Den store styrkeprøven In the spring of 2011, 87 members of the Norwegian parliament voted in the data storage directive, thus enabling the state to monitor our mobile phone and computer use. We invited the 87 members to let themselves be monitored by hackers for three weeks, as an experiment in privacy protection. Three politicians volunteered. Tommy Gulliksen (b. 1980) has worked for Dokument 2, directing 15 TV documentaries. His last film, En liten øy i verden (2011), about the events on Utøya on 22nd July, won the award Gullruten, as best news report or current affairs programme. Gulliksen has previously won Gullruten for best one-camera directing in Director: Tommy Gulliksen Screenplay: Tommy Gulliksen Camera: Even G. Benestad Editing: Sindre Sandemo Sound: Hocus Focus Financing: Norwegian Film Institute, Fond for lyd og bilde, VGTV Producer: Carsten Aanonsen Contact: Carsten Aanonsen Ostadalsveien 35, 0753 Oslo T:

16 NK1 Catilina, Wednesday, 12:00 Catilina, Friday, 22:00 Catilina, Wednesday, 19:30 Pan, Friday, 09:00 NK DCP 24 min Fra Tyggegummiens Historie From the History of the Chewinggum Et snodig filmessay som tar for seg tyggegummiens historie, både på det personlige og på det globale plan. Anja Breien (f. 1940) ble uteksaminert ved IDHEC, den franske filmskolen, i Breien debuterte med kortfilmen Vokse opp (1967) og har siden regissert flere kort- og spillefilmer, blant annet Arven (1979) og Forfølgelsen (1981). A curious film essay about the history of chewing gum, both on a personal and global level. Anja Breien (b. 1940) is a Norwegian director. She graduated from IDHEC, the French film school, in Breien debuted with the short film Growing Up in 1967 and has since directed several short and feature films, including Heritage (1979) and Witch Hunt (1981). Director: Anja Breien Screenplay: Anja Breien, in collaboration with Per Hjorth Camera: Anja Breien Editing: Morten Vinjar Arnesen Sound: Morten Vinjar Arnesen Financing: Nye veier til dokumentar, Norwegian Film Institute Producer: Morten Vinjar Arnesen Contact: Morten Vinjar Arnesen Filmparken, p.b. 275, 1319 Bekkestua T: An Independent Declaration of Norway Lost in the Woods An Independent Declaration of Norway 2012 ProRes 8 min En film om Norge etter 22. juli, laget på Filmhögskolen i Göteborg. Jesper Brodersen (f. 1986) går første året på Filmhøgskolen i Gøteborg. Han har laget kortfilmene Du går i sömnen (2009), War (2011) og Brua (2011). A film about Norway after 22nd of July, made at the School of Film Directing in Gothenburg, Sweden. Jesper Brodersen (b. 1986) is attending the first year at the School of Film Directing in Gothenburg. He has previously made the short films Du går i sömnen (2009), War (2011) and Brua (2011). Director: Jesper Brodersen Screenplay: Jesper Brodersen Camera: Ambjørn Göransson Editing: Jesper Brodersen Sound: Anna Björemark With: Lars Väringer, Eirik Sandaker, Jonathan Koitsalu Producer: Elle-Kari Mannerfelt Contact: Elle-Kari Mannerfelt Valdemarsgade 51, 1665 Köbenhavn V, Denmark T: Lost in the Woods 2011 ProRes 4 min I Lost in the Woods er det statiske kameraet rettet mot gjenkjennelige norske skogsmotiver. Men perspektivene er underliggjørende, satt på skrå, vendt opp ned. Vi ser tretoppene, horisontlinjene og tjernet slik vi aldri har sett dem før. Filmen forsøker på denne måten å få oss til å se dem på nytt. Ingeborg Stana (f. 1968) er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo og ved det Statlige kunstakademi i Firenze. Hun har flere store separatutstillinger bak seg, både i Norge og utlandet. Stana er hovedsakelig kjent for sine store landskapsmalerier, men har siden 2009 kombinert maleriet med kortfilmer og videoinstallasjoner. In Lost in the Woods the static camera is directed towards familiar shapes in the Norwegian forest. But the perspectives makes them bizarre; tilted, up-side down. We see the tree tops, the horizon and the lake as we have never seen them before. The film thus ventures to get us to see them in a new way. Ingeborg Stana (b. 1968) studied at The Academy of Fine Art in Oslo and at the National Academy of the Arts in Florence. She has several solo exhibitions behind her, both in Norway and abroad. Stana is mainly known for her large landscape paintings, but since 2009 she has combined painting with short films and video installations. Director: Ingeborg Stana Screenplay: Ingeborg Stana Camera: Ingeborg Stana Editing: Klaus Gretland Sound: Svenn Jakobsen Financing: Billedkunstnernes Vederlagsfond, Fond for lyd og bilde Producer: Ingeborg Stana Contact: Ingeborg Stana Gladsvei 48B, 0489 Oslo T:

17 NK2 Catilina, Wednesday, 19:30 Pan, Friday, 09:00 Catilina, Wednesday, 19:30 Pan, Friday, 09:00 NK2 Take #2 Take #2 Tagning #2: ( Marie / Celine ). Et forsøk på fiksjon DCP 7 min Thomas A. Østbye (f. 1979) jobber med dokumentarfilm, foto og installasjon. Han driver produksjonselskapet PlymSerafin og har blant annet regissert Imagining Emanuel (2011), Human (2009), 6 forestillinger om frihet (2006) og Drømme kan du gjøre senere (2005). Filmene har motatt en rekke priser. Take #2: ( Marie / Celine ). An attempt at fiction. Thomas A. Østbye (b. 1979) works with documentaries, photography and installations. He runs the production company PlymSerafin and his works as director include Imagining Emanuel (2011), Human (2009), 6 forestillinger om frihet (2006) and Drømme kan du gjøre senere (2005). His films have won numerous awards. Director: Thomas A. Østbye Screenplay: Thomas A. Østbye Camera: Thomas A. Østbye Editing: Thomas A. Østbye Sound: Gunn Tove Grønsberg With: Marie Blokkhus, Celine Engebrigtsen Financing: Norwegian Film Institute, Thomas Robsham Producer: Ruben Thorkildsen Contact: Ruben Thorkildsen Grønlandsleiret 25, 0190 Oslo T: Saltvannsfrukt Salt Water Fruit 2011 DCP 30 min Yngve tar med seg sin nye kjæreste, Embla, for å feriere med familien som er nudister. Embla er ikke vant med nudistkulturen, og kommer heller ikke videre overens med Yngves mor, som anser henne for å være en trussel mot familiens kultur og samhold. Etterhvert som turen blir mer og mer utrivelig blir familien tvunget til konfrontasjon. Eirik Forus (f. 1978) har studert litteratur og filmteori ved NTNU, film og fjernsynsregi ved Universitetet i Stavanger og historie ved Universitetet i Bergen. Saltvannsfrukt er hans eksamensfilm fra mastergradprogrammet i filmregi ved New York University Tisch School of the Arts. Yngve takes Embla, his new girlfriend, on holiday with his family. His family are nudists. Embla is not used to this way of life and she does not get on well with Yngve s mother, who regards Embla as a threat to the family s culture and solidarity. As the trip grows increasingly uncomfortable, the family are forced into a confrontation. Eirik Forus (b. 1978) has studied literature and film theory at NTNU, film and TV directing at the University of Stavanger and history at the University of Bergen. Salt Water Fruit is his graduation film from the Master s Degree programme in film directing at New York University Tisch School of the Arts. Director: Eirik Forus Screenplay: Eirik Forus Camera: Leonardo D Antoni Editing: Annukka Lilja Sound: Kristoffer Møllevik Set Design: Ines Veronica Ertvaag Chitussi With: Joel Millberg Financing: Fokus Engasjement, Filmkraft Producer: Erik Aschehoug Contact: Erik Aschehoug c/o Wiig, Trondheimsveien, 0565 Oslo T: Return to Sender Return to Sender 2012 DCP 13 min En ensom iskrystallforsker ønsker seg noen som kan holde henne med selskap. En dag kommer hun over en nettside som gir henne mulighet til å designe sin perfekte partner, men det er fare for at noe kan gå galt. Denise Hauser er en New York-basert sveitsisk regissør og filmskaper som ble uteksaminert med en master i animasjon fra Royal College of Art i London i Return to Sender er hennes andre kortfilm der opptak med levende skuespillere er kombinert med miniatyrer og animasjon. A lonely ice crystal scientist wishes she had someone to keep her company. One day she stumbles upon a website that gives her the opportunity to design her perfect partner, but there is a risk that something could go wrong. Denise Hauser is a New York-based Swiss director and filmmaker who graduated in 2008 with a Master of Arts in Animation from the Royal College of Art in London. Return to Sender is her second short film in which live action footage is combined with miniatures and animation. Director: Denise Hauser Screenplay: Denise Hauser Camera: Øystein Moe Editing: Denise Hauser Sound: Rich Keyworth Producer: Øystein Moe, Alexander Somma Contact: Øystein Moe Erling Skakkes gt 4, 7013 Trondheim T: Tilbake Return 2012 DCP 14 min Et flyktig møte mellom ei parisienne på rømmen og en nordnorsk cowboy til hest. Kan en tilfeldig hendelse være det en trenger for å klare å vende tilbake? Tilbake er film nummer to i en triologi. Den første filmen er Konsert for Maria (2011) som ble vist på Kortfilmfestivalen i Torfinn Iversen (f. 1985) fra Sortland har laget kortfilmer siden han var elleve år. Han gikk ut fra Nordland kunst- og filmskole våren Han har studert ved Hawaii Pacific University og har en Bachelor i filmvitenskap fra Høgskolen på Lillehammer. A fleeting encounter between a Parisienne on the run and a Northern Norwegian cowboy on horseback. Is it possible that a random event could be what you need to be able to return? Return is the second film in a trilogy. Concerts for Maria (2011), which screened in Grimstad in 2011, is the first film in the series. Torfinn Iversen (b. 1985) from Sortland has been making short films since he was eleven. He graduated from Nordland College of Art and Film in the spring of He has studied at Hawaii Pacific University, and has a Bachelor s Degree in Film Studies from Lillehammer University College. Director: Torfinn Iversen Screenplay: Marie-Stéphane Cattaneo Camera: Marte Vold Editing: Kirsti Marie Hougen Sound: Gus Al-Zabri With: Übertøs, Gabriel Arvizu Producer: Anne Bergseng Contact: Anne Bergseng Monradsgate 21E, 0564 Oslo T:

18 NK3 Catilina, Thursday, 10:00 Pan, Thursday, 22:00 Catilina, Thursday, 10:00 Pan, Thursday, 22:00 NK3 Joyride Joyride 2011 ProRes 8 min Et kjærestepar på rømmen klarer ikke å bestemme seg for om det å krangle er viktigere enn å komme seg vekk fra politiet. Shaun Higton (f. 1983) debuterte på Kortfilmfestivalen i Han lager reklamefilmer i både inn- og utland, og bruker ofte visuell historiefortelling og humor for å fortelle sine historier. Two lovers on the run are unable to decide whether quarrelling is more important than getting away from the police. Shaun Higton (b. 1983) made his debut at The Norwegian Short Film Festival in He makes advertisements in Norway and abroad, often using visual storytelling and humour to tell his stories. Director: Shaun Higton Screenplay: Shaun Higton Camera: Hans Kristian Riise, Petter Holmern Halvorsen Editing: Patrick Larsgaard Music: Raymond Enoksen Sound: Daniel Angyal With: Kristina Knaben Hennestad Producer: Andrew Higton Contact: Andrew Higton Hattemakerlia 119, 2019 Skedsmokorset T: Paradox Paradox 2011 ProRes 19 min En ung pike finner ut at hun må flytte. I desperasjon oppsøker hun kjæresten og overbeviser ham om å flykte opp i fjellene med henne. Men der oppdager hun noe som fullstendig forandrer hennes syn på livet. Rolv Lyssand Bjørø (f. 1985) så sin mor arbeide i teateret som en liten gutt. Helt siden da har han hatt en stor fascinasjon for historiefortelling, spesielt i film. I voksen alder har all utdannelse vært rettet mot å lage film. Lyssand Bjørø har nå startet sitt eget selskap og arbeider for tiden som frilansregissør i Bergen. A young girl finds out that she has to move. In desperation she goes to her boyfriend and convinces him to flee to the mountains with her. But there she discovers something that will change her perception on life completely. Rolv Lyssand Bjørø (b. 1985) watched his mother working in the theater as a young boy. Ever since he has had a huge fascination for storytelling, especially in films. As an adult all his education has been directed towards filmmaking. Lyssand Bjørø has now started his own company and is currently working as a freelance director in Bergen. Director: Rolv Lyssand Bjørø Screenplay: Rolv Lyssand Bjørø Camera: Tor Edvin Eliassen Editing: Rolv Lyssand Bjørø Music: Espen Skagen Sound: Rolv Lyssand Bjørø Set Design: Anders Granlund With: Nora G. Svalberg. Daniel Bianchini Financing: Nordland College of Art and Film, Rolv Lyssand Bjørø Producer: Samir Zedan Contact: Samir Zedan Tore Hjortsgate 24, Boks 49, 8309 Kabelvåg T: Nesting Place Nesting Place 2011 ProRes 14 min En kvinne med tvangstanker om å drepe mannen sin oppsøker en psykolog. Alam Ali (f. 1975) er en amatørfotograf som har tatt steget over til film. Nesting Place er hans andre kortfilm. A woman obsessed by thoughts of killing her husband goes to see a psychologist. Alam Ali (b. 1975) is an amateur photographer who has moved to cinema. Nesting Place is his second short film. Director: Alam Ali Screenplay: Alam Ali, Arild Søgnen Camera: Alam Ali Editing: Alam Ali Music: Hicham Boudden Sound: Martin H. Sagen With: Arild Søgnen, Ragnhild Udbye Lefstad, Philip Saenger Producer: Alam Ali Contact: Alam Ali Nydalen Alle 27, 0484 Oslo T: Små episoder Small Episodes 2011 DCP 8 min Disse små episodene handler om mellommenneskelige relasjoner hvor rutinen har tatt over og hverdagslige diskusjoner glir over i ren retorikk. Episodene har absurde elementer ved seg som gir en komisk overflate i et ellers dunkelt univers. Marte Vold (f. 1978) er regissør og billedkunstner bosatt i Oslo. Hun har sin utdannelse både fra Kunstakademiet i Oslo og som filmfotograf fra Den norske filmskolen på Lillehammer. Vold jobber i krysningsfeltet mellom billedkunst og film. Hun har vist kortfilmer på flere festivaler, samt hatt utstillinger med egne verk. These small episodes are about interpersonal relationships overtaken by routine and where everyday discussions slide into pure rhetoric. The episodes have absurd elements that provide a comical surface in an otherwise dim universe. Marte Vold (b. 1978) is a director and visual artist living in Oslo. She was educated at the Oslo National Academy of the Arts and as a cinematographer at the Norwegian Film School in Lillehammer. Vold is working at the intersection of visual art and cinema, and her short films have been screened at several festivals. She has also had solo exhibitions of her own works. Director: Marte Vold Screenplay: Marte Vold Camera: Marte Vold, Philip Øgaard Editing: Marte Vold Sound: Frederick Vogel With: Ole Giæver, Marte Magnusdotter Solem, Ellinor Giæver Magnusdotter Producer: Marte Vold Contact: Marte Vold Lørenveien 10, 0585 Oslo T:

19 NK3 Catilina, Thursday, 10:00 Pan, Thursday, 22:00 Catilina, Thursday, 10:00 Pan, Thursday, 22:00 NK ProRes 4 min Samlivsproblemer Relationship Problems En datamaskin forlater skjermen sin for å utforske andre sider ved tilværelsen. Andreas Nilssen Moss (f. 1982) studerer til bachelor i animasjon ved Høgskulen i Volda og har tidligere utdanning fra Lofoten på Nordland kunst- og filmfagskole. Han har laget kortfilmer, animasjonfilmer og dokumentarer. Marius Hestness (f. 1988) debuterer som regissør med Samlivsproblemer. Han studerer til bachelor i animasjon ved Høgskulen i Volda, og har studert kreativ skriving blant annet på Forfattarstudiet ved Høgskolen i Bø. A computer leaves its screen to explore other sides of existence. Andreas Nilssen Moss (b. 1982) is a Bachelor student of animation at Volda University College and has studied at Nordland College of Art and Film. He has made short films, animations and documentaries. Marius Hestness (b. 1988) debuts as a director with Relationship Problems. He is a Bachelor student of animation at Volda University College. He has also studied creative writing at the Writer s department at Bø University College. Director: Andreas Nilssen Moss, Marius Hestness Screenplay: Marius Hestness, Andreas Moss Camera: Andreas Moss, Marius Hestness, Cecilie Edvardsen Editing: Marius Hestness, Andreas Moss Music: Wlodzimierz Kotonski, Halina Paskowska, R. Thompson, B. J. Robinson Sound: Andreas Moss, Marius Hestness Set Design: Marius Hestness, Andreas Moss Animation: Marius Hestness, Andreas Moss, Cecilie Edvardsen With: Andreas Moss, Marius Hestness Producer: Andres Mänd Contact: Andres Mänd Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda T: Wasteland 2012 DCP 10 min Wasteland undersøker hvordan vår opplevelse av virkelighet en påvirkes av bilder vi har sett på film. Filmen omringes av sommer og mørke. Kaja Leijon (f. 1980) er utdannet ved Statens Kunstakademi og arbeider med film og fotografi. Hun har deltatt ved utstillinger og filmfestivaler nasjonalt og internasjonalt. Wasteland explores how our experience of reality is influenced by images we have seen in movies. The film is surrounded by summer and darkness. Kaja Leijon (b. 1980) studied at the Oslo National Academy of the Arts and works with film and photography. She has participated at film festivals and exhibitions in Norway and abroad. Director: Kaja Leijon Screenplay: Kaja Leijon Camera: Thomas A. Østbye Editing: Kaja Leijon Sound: Carl Svensson, Fredric Vogel With: Stine Wexelsen Goksøyr, Emilia Oldani, Pernille Skaansar, Andrea Jervell Financing: Norwegian Film Institute / Åse Meyer Producer: Kaja Leijon Contact: Kaja Leijon Nils Huus gate 22B, 0482 Oslo T: Wasteland Oliver & Agnes 2011 ProRes 9 min Oliver (30) bor i en leilighet sammen med sin mor, helt til hun en dag faller om og blir fraktet til sykehuset. Oliver befinner seg plutselig i en ny tilværelse, full av frihet, fristelser og farer. Særlig byr den forelskede nabojenta Agnes på en utfordring. Gjennom tilfeldigheter og misforståelser møtes Oliver og Agnes. Håvard Prytz (f. 1987) er uteksaminert fra Noroff Institutt i Oslo. Han studerer for tiden til en bachelorgrad ved AFDA i Sør-Afrika. Oliver (30) lives in an apartment with his mother, until she falls one day and is rushed to hospital. Oliver suddenly finds himself caught in a new situation filled with freedom, temptations and dangers. Agnes, a neighbour who is in love with him, puts him to the test. Through coincidences and misunderstandings Oliver and Agnes meet each other. Håvard Prytz (b. 1987) graduated from Noroff Institute in Oslo. He is currently studying for a Bachelor s Degree at AFDA in South Africa. Director: Håvard Prytz Screenplay: Emmeline Berglund Camera: Stian Thorvaldsen Editing: Håvard Prytz Sound: Martin Flatmoen With: Linn Skogen, Victoria Winge Producer: Tor Arne Bjerke, Mie Louise Christensen Repål Contact: Tor Arne Bjerke Busundveien 85, 3519 Hønefoss T: Oliver & Agnes 36 37

20 NK4 Catilina, Thursday, 14:00 Pan, Friday, 10:30 Catilina, Thursday, 14:00 Pan, Friday, 10:30 NK4 In Transit In Transit 2011 DCP 20 min In Transit handler om en mulig hjemsendelse av norske SSsoldater som kjempet på Østfronten under 2. verdenskrig. Selv om det snart er 70 år siden krigen tok slutt, er levningene etter de fleste nordmennene som døde fremdeles i Russland. Filmen stiller spørsmål ved menneskets inngrep i et historisk landskap. Heidi C. Morstang (f. 1972) arbeider med film og fotografi. Hun interesserer seg for landskap og underliggende temaer rundt migrasjon og grenser, og utforsker problematikken rundt bildets representasjon. Morstang har stilt ut sine arbeider i flere internasjonale sammenhenger, og filmene hennes er vist på en rekke filmfestivaler. In Transit is about the possible homecoming of Norwegian SS soldiers who fought on the Eastern Front during World War II. Even though the war ended almost 70 years ago, the remains of most of the Norwegians who died are still in Russia. The film questions human interference in an historical landscape. Heidi C. Morstang (b. 1972) works with film and photography. Her interests are landscapes and underlying themes of migration and borders and she explores problems in connection with the representation of the image. Morstang has exhibited her work at several international events, and her films have been screened at a number of film festivals. Director: Heidi Cathrine Morstang Screenplay: Heidi Cathrine Morstang Camera: Jaime Feliu-Torres Editing: Heidi Cathrine Morstang Sound: Paul Donovan With: Victor Sumnitelnov, Sergei Ishankin, Volodja Solowyow, Heidi Cathrine Morstang, Andrei Lysenko, Stian Hamre Producer: Heidi Cathrine Morstang Contact: Heidi Cathrine Morstang Scott Building Room 116, Plymouth University, Drake Circus, PL48AA Plymouth PL48AA, United Kingdom T: Ord etter Even Memories of Even 2011 DCP 16 min 22. juli 2011 ble Even drept på Utøya, 18 år gammel. Når høsten kommer drar fire av vennene hans på hyttetur for å være sammen om savnet etter en venn. I filmen går de den samme fjellturen som de gikk i fjor vinter; den gang sammen med Even. Kristine Gausereide Jacobsen (f. 1988) er fra Oslo og studerer dokumentarfilmregi ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har tidligere studert fotografi ved billedkunstskolen Fatamorgana i København, samt journalistikk i Volda. On 22nd July 2011 Even was killed on Utøya, he was 18 years old. When autumn arrives, four of his friends go on a trip to a cabin, to be together in their grief for their friend. In the film they take the same mountain trip they took last year, at that time with Even. Kristine Gausereide Jacobsen (b. 1988) is from Oslo and studies documentary film directing at Lillehammer University College. She has previously studied photography at Fatamorgana, a visual art school in Copenhagen, and journalism in Volda. Director: Kristine Gausereide Jacobsen Screenplay: Kristine Gausereide Jacobsen Camera: Kristian Davik Larssen Editing: Kristian Davik Larssen Sound: Linn Therese Kollerød Producer: Finn Gjerdrum Contact: Finn Gjerdrum Grønlandsleiret 25, 0190 Oslo T: Lux Aeterna 2011 ProRes 30 min Filmen kan leses som en kritikk av menneskets drøm om allvitenhet og lengselen etter å erobre verden. Intense filmsekvenser i tunnelarkitektur i Lofoten assosierer motsetningsforholdet mellom menneske og natur. Forsterket av en voiceover vekker bildene ubehagelige fornemmelser og henleder oppmerksomheten mot menneskets begjær etter, og vilje til, makt. Hubert Czerepok (f. 1973) bor og arbeider i Warszawa. Han arbeider blant annet med maleri, installasjon, video og animasjon i tillegg til å utvikle multimediaprosjekter. Czerepok interesserer seg for hvilke strukturer som bestemmer menneskelig adferd. This film can be seen as a critique of humanity s dream of omniscience and the yearning to conquer the world. Intense film sequences inside tunnel architecture in Lofoten represent the antagonism between human beings and nature. Strengthened by a voice-over, the images arouse unpleasant sensations, drawing our attention to humanity s desire and will for power. Hubert Czerepok (b. 1973) lives and works in Warsaw. He is a visual artist who, amongst other things, works with painting, installations, video and animation, in addition to developing multimedia projects. In his work, Czerepok explores structures which govern human behaviour. Director: Hubert Czerepok Screenplay: Hubert Czerepok Camera: Robert Mleczko Editing: Robert Mleczko, Hubert Czerepok Sound: Rilk Mob Producer: Aaslaug Vaa Contact: Aaslaug Vaa Regine Normanns vei 2, 8014 Bodø T: Lux Aeterna 38 39

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KORTFILMFESTIVALEN GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KATALOG FOR DEN 31. KORTFILMFESTIVALEN, Grimstad 12.-17. juni 2008 ISSN 0804-0958 Design og repro: Motorfinger.no Trykk: Zoom-Grafisk AS Opplag: 1250

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

VELKOMMEN TIL FESTIVAL HILSEN FRA REDAKSJONEN DISCOVER THE UNTOLD STORY BEHIND THE RELEASE OF NELSON MANDELA

VELKOMMEN TIL FESTIVAL HILSEN FRA REDAKSJONEN DISCOVER THE UNTOLD STORY BEHIND THE RELEASE OF NELSON MANDELA DISCOVE THE UNTOLD STOY BEHIND THE ELEASE OF NELSON MANDELA WELCOME / VELKOMMEN 3 VELKOMMEN TIL FESTIVAL For aller første gang bruker vi lederplassen til å snakke om noe annet enn årets vakreste filmeventyr.

Detaljer

VELKOMMEN TIL JUBILEUM WELCOME TO THE ANNIVERSARY TAKK TIL

VELKOMMEN TIL JUBILEUM WELCOME TO THE ANNIVERSARY TAKK TIL 2 VELKOMMEN / WELCOME ÅPNINGSFILM OG AVSLUTNINGSFILM / OPENING AND CLOSING FILMS 3 VELKOMMEN TIL JUBILEUM WELCOME TO THE ANNIVERSARY 20 år med film fra Asia, Afrika og Latin-Amerika serveres på sølvfat

Detaljer

STOLT SPONSOR. Vi er stolte av vårt mangeårige samarbeid med Filmfestivalen i Haugesund, og ønsker lykke til med årets festival. dnb.

STOLT SPONSOR. Vi er stolte av vårt mangeårige samarbeid med Filmfestivalen i Haugesund, og ønsker lykke til med årets festival. dnb. STOLT SPONSOR H. K. H. KRONPRINS HAAKON Høye beskytter av Den norske filmfestivalen High Patron of The Norwegian International Film Festival INNLEDNING LIV ULLMANN Ærespresident for Den norske filmfestivalen

Detaljer

24. Tromsø International Film Festival

24. Tromsø International Film Festival 24. Tromsø International Film Festival Official Partners 3 5 Frozen Land, Moving Pictures TAKE 24 Martha Otte Festival Director In this, the twenty-fourth year of the Tromsø International Film Festival,

Detaljer

facebook.com/nordiskfilmnorge BASERT PÅ JUSSI ADLER OLSENS BESTSELGER PÅ KINO I JANUAR! facebook.com/nordiskfilmnorge

facebook.com/nordiskfilmnorge BASERT PÅ JUSSI ADLER OLSENS BESTSELGER PÅ KINO I JANUAR! facebook.com/nordiskfilmnorge facebook.com/nordiskfilmnorge BASERT PÅ JUSSI ADLER OLSENS BESTSELGER PÅ KINO I JANUAR! facebook.com/nordiskfilmnorge 23. OSLO INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 20. 24. NOVEMBER 2013 3 FILMER FILMER/FILMS LAND/COUNTRY

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Internasjonal dokumentar

Internasjonal dokumentar 98 INTERNASJONAL DOKUMENTAR INTERNASJONAL DOKUMENTAR 99 Internasjonal dokumentar BLI BERØRT OG UTFORDRET, OG TA STILLING International Documentaries BE MOVED, GET CHALLENGED, WAKE UP Støttet av: Oslo Dokumentarkino

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DUKKETEATER I FILM HANSKE

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DUKKETEATER I FILM HANSKE TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: I FILM HANSKE UNIMAS LEDER ÅND I HANSKE 1/2014 ISSN 0800-2479 Årgang 32 UTGIVER UNIMA Norge -Forening for figurteater Årsabbonement / UNIMA-medlemsskap

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

10. - 14. september 2014

10. - 14. september 2014 VLKMMN TL NRDKPP FLMFSTVL 10. - 14. september 2014 BJØRNØY Se åpningsfilmen og bli med på en kjempeåpning av Nordkapp Filmfestival med fyrverkei, festivaltog med HMF og åpningsfest på Rica Bryggen Hotel!

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

UTVID HORISONTEN! 13. 20. SEPTEMBER www.skeivefilmer.no FILMFESTIVAL

UTVID HORISONTEN! 13. 20. SEPTEMBER www.skeivefilmer.no FILMFESTIVAL UTVID HORISONTEN! 13. 20. SEPTEMBER www.skeivefilmer.no FILMFESTIVAL 23. SKEIVE FILMER INFO SØNDAG 18.09 KL. 15:00 NB! BILLETTER KAN NÅ KJØPES PÅ NETT! ADRESSE: CINEMATEKET, FILMENS HUS DRONNINGENS GATE

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics Lene har lest: norsk krim Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken levende seilskip Wallenius wilhelmsen logistics The history and the future NR: 03.2010 INNHOLD NR.03.2010 04 Prestens side 05 Aktuelt:

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 Leder Focus on the journey-not the destination A new semester is starting and Unikum wants to welcome you all and wish you

Detaljer

The Norwegian Tall Ships magazine. The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet. Statsraad Lehmkuhl

The Norwegian Tall Ships magazine. The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet. Statsraad Lehmkuhl Sørlandet Christian Radich 1 Blant de syv fjell ligger Norges maritime hovedstad med landets største flåte driftet av rederier som hevder seg internasjonalt på sine områder. Bergens Rederiforening er Norges

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE!

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! DECOR M A G A S I N E T NO 3 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 STORT TEMA: Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris Fjell & landskap

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

PÅ KI NO 2. DESE M B E R

PÅ KI NO 2. DESE M B E R ÅPNINGSFILMEN PÅ OSLO INTERNASJONALE FILMFESTIVAL KEIRA KNIGHTLEY VIGGO MORTENSEN MICHAEL FASSBENDER VINCENT CASSEL EN DAVID CRONENBERG FILM A DA NGEROUS M ET HOD BASERT PÅ DEN SANNE HISTORIEN OM JUNG,

Detaljer