Torvedalsstemna 100 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torvedalsstemna 100 år"

Transkript

1 for Vossabygdene Nr , 72. årg. Helgatun 40 år Helgatun har feira sine 40 år som leirstad og fjellpensjonat. Historia fortel om ein draum som har gått i oppfylling, og eit svar på ei underleg bøn. Les om dette på side 4. Torvedalsstemna 100 år Sundag 28. juli samla nær 70 personar seg ved Torvedalshytta for å markera at det er 100 år sidan den første Torvedalsstemna vart halde. Les meir, og sjå bilete på side 8. Ny medarbeidar i trusopplæringa Camilla Velsvik Sønnesyn er tilsett i 50 % stilling som trusopplærar i Voss. Ho har allereie vore i arbeid nokre veker, og gler seg alt i arbeidet. Les meir på side 5.

2 2 KYRKJA I VOSS Kyrkjekontoret, Kontortid: mån-fre kl 9-15 Magasinvegen 35, pb 562, 5703 Voss Telefon , Fax: kto.nr Kyrkjeverje Hans Soldal e-post: Ass. kyrkjeverje Åslaug Styve Mjånes e-post: Sekretær Idunn Holen e-post: Sekretær Lene K.P.W. Brunborg epost: Trusopplæringsmedarbeidar Tone Brekke e-post: Kyrkjelydspedagog Camilla V. Sønnesyn epost: Kateket Rønnaug Eng Skjeldal e-post: Ungdomsdiakon Sigrid Djukastein Mala e-post: Kantor Magnus Kløften e-post: Organist Frode Vik Organist Ellen Marie Selland Geithung Kyrkjetenar, (Voss) Thomas Velsvik Kyrkjetenar (Evan./Bolst.) Arne Mosefinn Kyrkjetenar (Vossestrand) Johannes Løen Gravar Vidar Bryn Prestetenesta: Sokneprestkontoret på Voss Uttrågata 5, kontortid mån-fre 9-11, eller etter avtale Sokneprestkontoret på Vossestrand Oppheimstunet Prost i Hardanger og Voss Arild Hellesøy Sokneprest Voss/Evanger Ivar Molde e-post: Sokneprest Oppheim/Vinje John Ove Thaule e-post: Kapellan Kjersti Brakestad Boge e-post: Prostiprest i Hardanger/Voss Magnar Haaland e-post: Soknerådsleiarar Evanger, Anny Karin Forthun Voss, Britt Trefall Hernes Raundalen, Nanna Nordahl Oppheim, Leif Inge Hauge Vinje, Aud Walaker Hutchinson Sentrumstreffa Onsdag 4. september starta Sentrumstreffa oppatt i Sentrumssalane i Vangsgata 46. (Tidligare VIMI-bygget). Sentrumstreffa er 1. onsdag i månaden vidare i haust. Vel møtt! P.H. Voss og omland kantori (VOK) Det nærmar seg haust og tida er inne til å reinske stemmebanda og gjere dei klare til songøving. Likar du å syngje og har ledig tid tysdagskveldane, så møt opp i Vangskyrkja. Me vil gjerne ha med oss nye songarar. Øvingane startar tysdag 27. august kl I haust har me eit variert og spennande program: Oktober: Folkemusikkmesse av Jo Asgeir Lie. Her får me med oss songarar og musikarar frå Ål. November: Requiem av G. Fauré. Det blir i samarbeid med mannskoret Laudamus frå Øystese og med konsert båder på Voss og i Norheimsund. Desember: Me syng og spelar jola inn. Dette er blitt eit fast og kjært innslag saman med andre aktørar frå Voss. Kyrkjenytt Framsida: På gudstenesteveg. Også denne sumaren har det vore fleire gudstenester kombinert med turar. På biletet er det spreke strendingar på veg til 100årsmarkering for Torvedalsstemna. Foto:J.O.Thaule (Vi tek gjerne imot gode framsidemotiv frå andre.) Utgjeve av: Voss Kyrkjelege Fellesråd saman med Evanger, Voss, Raundalen, Oppheim og Vinje sokneråd. Besøksadresse: Magasinvegen 35, Tvildemoen Postadresse Pb. 562, 5703 Voss E-post: voss.kyrkja.no Kontonr: Telefon (red.) Redaksjonsnemnd: Brit Furre, Aud Wallaker Hutchingson, John Ove Thaule og Arne Mosefinn (red.) Grafisk utforming: Åslaug Styve Mjånes Trykk: v/ Voss Prenteverk Opplag: 6000 eksemplar Neste nummer kjem ut i veke 42, frist for innlevering av materiale til redaksjonen: 1. okt AMAZING GRACE Av Marit Svahn Hugsar du forteljinga om den samaritanske kvinna som møtte Jesus ved Sykarbrønnen? (Johs.ev. kap. 4) Forteljinga har lært meg mykje om dei kvalitetane Jesus hadde. Andakten Med tanke på den store kløfta det var mellom jødane og samaritanane, valde Jesus likevel å ta snarvegen gjennom Samaria på si reise frå Jerusalem til Galilea. Eg har ofte tenkt: Skal tru om han visste kven som ville møta han der? I alle fall såg han det som ei av Om å gå til nattverd Av Pål Erdal Heilt frå eg tok til å sykla til og gå i Vangskyrkja, det er fleireogtretti gode år sidan, har eg undra meg over eit fenomen som skjer der om lag annankvar sundag: Når presten har invitert «kom, for alt er ferdig» til nattverdmåltidet, då er det at den store kvite flokk, o g då tenkjer eg helst på hårfargen, reiser seg, - alle på éin gong! Og med den møye som alderen byr kvar og ein, for det er jo ikkje akkurat ungdomslandslaget, dannar dei - lesaren ser alt no at det er dei og ikkje vi- smått om senn ein alvorleg diger kø oppetter midtgangen. Framme i koret er det tillaup til lettare kaos, sjølv om å snike, dét er det jo ingen som gjer. Litt skjemtefullt undrast eg, - kva hastar slik? Maten vert jo ikkje kald, om ein får seie det slik utan å gjere Mine tankar om... sine oppgåver å møta menneske med sin forsonande kjærleik. Den samaritanske kvinna med dårleg rykte og med dei kulturelle hindringane for at menn og kvinner kunne snakka saman, tek Jesus sjølv initiativet til samtalen mellom dei! Trøytt og tørst som han er ser han likevel kvinna, ser at problema hennar er fyrst og fremst av åndeleg karakter. Han viser henne Guds nåde, reiser henne opp, ser potensialet ho har! Kvinna blei tilgitt, fekk oppleva NÅDEN Guds ufortente kjærleik til oss! Møtet med Han som kom med Guds nåde, heilagbrøde. Og tomt vert det slett ikkje, her er jo overflod. Så har dei gløymd at dei første skal bli dei siste, og dei siste skal bli dei første? No må eg skunde meg og tilføye at det er altså ikkje difor eg gjerne ventar til sist. Slett ikkje. Eg har berre til gode å oppdage kva som er så stas med å stå over fleire rundar der framme, når eg har eit godt sete nede i radene. Ikkje likar eg å stå i kø heller, nokon stad. Jaudå, eg skjønar at det er godt å endeleg få lea seg litt. Og om eg vil gå tidleg så er det smart å vere framfus til nattverden, for då kan eg etterpå stikke ut døra utan at så mange av kyrkjekjenningane ser meg, dei står jo i kø der framme. Vel, vi har alle våre kyrkjevaner, høgre eller venstre side, bak eller midten. Ingen framme, der er jo reservert annankvar sundag, så dét let seg ikkje vanedanne. Ikkje ser ein noko der framifrå heller, og ANDAKT endra livet hennar. Etter denne opplevinga med Jesus fekk ho visa mange andre vegen til Gud. Eg er ikkje perfekt, eg kan berre takka for at eg får ta imot ny nåde kvar dag. Ofte kan eg ta meg sjølv i å gå og nynna på songstrofa til Bjørn Eidsvåg: Du viste meg nåde i stedet for krav, da fant jeg tilbake til meg selv! Guds ufortente nåde Amazing grace! preika må ein høyre baklengs. No - endeleg - kjem eg til eit poeng med litt innhald: For det er litt ugreitt at alle dei som kan salmane og veit kva tid me skal reise oss, faktisk reiser seg og går, - samstundes. Også om dei ikkje går ut, berre fram, og rett nok kjem nedatt. For bak i benkane vert det nærast tomt. Salmesongen stilnar, og dei som sit att utan å gjere det på trass og eigen vane slik som eg, dei som lurar på kva mon no skjer, og ikkje heilt vågar eller ynskjer gå til nattverd, dei sit att åleine og vert veldig synlege. Nokre reiser seg dei også, sånn etterkvart, og går motsett veg, ut døra. For dei ser jo av køen at dette kjem til å ta tid. Vel, alle kan jo ikkje sitje att i lag med meg, heller. Men kan hende er det bra om ikkje alle går først? 3

3 aktuelt Helgatun 40 år svar på ei underleg bøn Ny trusopplærar på Voss Av Brit Furre TRUSOPPLÆRING 4 Helgatun vart vigsla til bruk i Guds rikes arbeid 12. august Den dagen fortalde ei eldre kvinne om noko ho sjølv hadde opplevd som barn i Myrkdalen. Bestemora hennar budde her i dalen, og veslejenta var på besøk her om sumrane. Hugsa som lita jente kor eg fekk vera med bestemor opp på myrane her, like oppom der husa på Helgatun vart bygde. Der skar me torv som vart turka og brukt til brensel. Bestemor hadde alltid nistekorg med seg ut her då. Men før me fekk eta, folda bestemor nevane sine og bad for maten, og så bad ho ei underleg bøn: «Kan ikkje du Jesus bruka desse myrane til noko i ditt rikes arbeid!» I 1973 fekk den eldre kvinna sjå bønesvaret på bestemor sine bøner! Jau, Gud har god tid ein herleg tanke å ha med seg i si daglege bøn. Vigslingsdagen i august vart ein festdag, og ei stadfesting av at noko stort var sett i gang i Myrkdalen. Dagen vart ikkje eit punktum, ei markering av noko som var fullført. Dagen vart heller eit kolon: no kjem det noko viktig! Alt i påsken var det samlingar i råbygget, på den grovstøypte betongplata. Påskebodskapen lydde for første gong på Helgatun. Det var eit misjonsarbeid meir enn eit bygg som vart vigsla. Leirarbeidet var i gang. Dei unge fylde salane med lått og song, - og med stille lytting. Myrkdalen hadde og fått eit tilbod til dei tilreisande, midt i smørauga om ein tenkjer på plasseringa. I dag er Myrkdalen bygd ut til å vera eit av dei største fritidsog rekreasjonsområda i landet. Helgatun er ein del av denne storsatsinga. Sidan starten har det vore gjestedøger. I tillegg kjem alle som har vore innom kaféen, bussgrupper som har hatt ein stopp for enkel servering, eller alle dag-gjester til festmiddagar, ein kaffikopp med kaker, is eller eit enkelt smørbrød til. For nokon har Helgatun fått vore ei «varmestove», for andre ei «nødhamn». Helgatun er borna, ungdommane og familiane sin leirplass. For Voss kyrkjelyd har Helgatun vore fast plass for konfirmantleirar. Og så alle frå Vossa-distriktet som har vore her på barne- og tenåringsleirar, eller generasjonsog familieleirar. For andre er Helgatun fjellpensjonatet med roen, naturen og fellesskapet med andre ein viktig del i livet deira. Tenkjer på juleopphald, pensjonistturane og påskeferiane, med sportsandaktar, bibeltimar og hyggjekveldar. Ja, Helgatun har vore og er ein Misjonsstasjon som Gud står bak og velsignar. «Draumen som gjekk i oppfylling», som Styrkår Hirth sa då Helgatun markerte dei første 10 driftsåra. Teksten byggjer på stoff frå «HelgatunHelsing nr og skriv frå dagleg leiar Solveig Norheim. Det er laurdag. - Det er fridag. Eg hastar av stad for å møte den nye trusopplæraren til ein liten prat. Mann, barn og ein ny pus må vika for eit besøk med underteikna, på kafé. Ho har no vore på jobb i nokre veker allereie, og ho strålar! Ho klyp seg sjølv i arma og kjenner etter er dette verkeleg ein jobb, eller er det heller dugnad, som ho er van med, når det gjeld denne type arbeid? Ho fortel ivrig om kor godt ho har vorte motteken av dei andre som arbeider på Kyrkjelydskontoret, og om lokalitetane på Tvildemoen. Den nye trusopplæraren er Camilla Velsvik Sønnesyn. For dei som ikkje kjenner henne, så er å nemna at ho kom til Voss så tidleg at ho rakk å skaffa seg skarre r, og ho har gått alle åra i grunnskulen og vidaregåande her i bygda. Namnet Velsvik kjem frå Sunnmøre, frå ei lita bygd som heiter Velsvik, og så er ho gift med Sigbjørn Sønnesyn. Ho fortel at hovudrolla hennar er å vera mor til 3 barn, frå eitt og eit halvt til 9 år. Til no har ho sett karrieren på vent og har vore mykje heime. Ho er utdanna lærar med master i spesialpedagogikk. Radio og tv utdanning har ho òg på CV en. Ho arbeidde i skulen i nokre år i Bergen, og familien flytta til Voss for 2 år sidan. Eg byr på kaffi, men ho vil gjerne ha te klart det, ho skal jo arbeida med T-dagar! -Kva er eigentleg T-dagar? - T en står for trusopplæring. Barn og ungdom vert inviterte til arrangement i kyrkja frå dåp til dei er 18 år. På Voss har ikkje alle tilbod enno, men planarbeidet er i gang. Me har starta med dei minste, med babysong for eittåringane, undretur i kyrkja for treåringane og seksåringane har eit tilbod som heiter «Heilt første klasse», for å nemna nokre eksempel. Dette arbeidet har vore på Voss sidan 2006 på forsøksbasis. Frå og med i år er det gjennomføringsfase. Dama har allsidig utdanning, og eg lurar på kvifor ho no har vald å arbeide i kyrkjesamanheng? -Eg vart oppmoda til å søkja på den ledige jobben, i 50 % stilling. Det vil seia at eg arbeider 2 dagar i veka, og i tillegg vert det noko kveldsarbeid, og noko i helgane. Camilla fortel vidare at ho arbeider saman med Rønnaug Skjeldal og Tone Brekke, og at arbeidet er ein kombinasjon å arbeida ut planar og praktisk arbeid. Ho presiserer at ho ikkje er prest eller kateket. Som pedagog er ho oppteken av å formidla kunnskap, og få verdigrunnlaget synleg for ungane, slik at dei kan ta sjølvstendige val. Ho seier at ho er oppteken av å visa ungane respekt, og visa at me har respekt for trua. I løpet av samtalen kjem det fram at ho brenn for ungar, og mediedama får ein og auge på når ein snakkar om tilbodet for barn på norske mediekanalar. Eg forstår det slik at ho synst at mykje er bra, men at det er viktig å avpassa kvantiteten. Camilla har hatt barne- og ungdomstida si i Vonheim, i KFUK/KFUM, der ho har vore dirigent og medlem i styret for Refleks. Der har ho lang fartstid med dugnadsarbeid og har lært seg å setja pris på det, men å få det som jobb! Me ynskjer lukke til! Voss Kvite Band 70 år Voss Kvite Band er ei lita foreining som står i ein stor samanheng. Det Hvite Bånd er ein kristen avhaldsorganisasjon for kvinner, tilslutta Worlds Womans Christian Temperance Union (WWCTU). Den har foreiningar og lag i over 46 land. Organisasjonen vart starta i USA i 1874, og er den eldste frivillige kvinneorganisasjonen i verda, som har eksistert utan opphald sidan starten. Kvite Band på Voss har òg eksistert utan opphald i 70 år. 5. oktober vil me markera 70-årsjubileet i Velferdssentralen. Det vert eit ope møte, så då vonar me mange vil vera med. Elles har me har me hatt 5-6 møter i året. I tillegg deltek me på krinsmøte og søstertreff i krinsen. Neste år skal krinsmøtet vera på Voss. Laget har no 30 medlemer. 70-årsynsket er fleire medlemer. Marit Våle 5

4 I SAMTALE MED I samtale med: Ivar Hellene Intervju ved Arne Mosefinn Olsokmesse på Krossaset Tekst og foto: Magnus Kløften, kantor SIDAN SIST 6 I sist nr. av Kyrkjenytt vart lensmann Ivar Hellene utfordra til å svara på våre spørsmål om verdiar, lokalmiljø og tilhøve til kyrkja. Han tok imot utfordringa og syntes det var greitt å presentera tankane sine i bladet. Om verdiar Kva er viktige verdiar for deg? Eg synes det er godt når folk er snille mot kvarandre. Eg verdset folk med høg moral. Det er eit ord som seier at vi skal gjera mot andre det vi vil dei skal gjera mot oss. Vi skal ikkje snakka negativt om kvarandre, men heller finna det positive. Av svigermor har eg lært at viss ikkje du har noko godt å seia om eit menneske, så treng du ikkje seia noko. Som etat har vi etiske retningsliner som eg strevar etter å fylgja: vera rettskaffen, høfleg, open og ærleg, og behandla alle med respekt. Ivar Hellene, lensmann i Voss, ein regntung dag med Gråsida i skodde i bakgrunnen. Voss er likevel heilt fantastisk, meiner han.. Om lokalmiljøet Kva synes du er bra med Voss? Det aller meste! Eg er imponert over dugnadsinnsatsen i samband med alle arrangementa. Voss er elles ein trygg stad å bu. Her er lite kriminalitet samanlikna med andre stader. Elles er her ein fantastisk natur som innbyr til ulike aktivitetar heile året. Voss er avhengig av at det er aktivitetar og festivalar. Noko du tenkjer kunne bli betre på Voss? Me har det eigentleg veldig bra. Men eg ser fram til auka bustadbygging at planlagde bustadfelt vert realiserte slik at vi kan få rimelegare husvere, spesielt for nyetablerarar. Som lensmann ser eg og fram til betre og tryggare vegar som kan hindra ulukker. Om kyrkja sin plass Kva tenkjer du om kyrkja sin plass i lokalmiljøet? Kyrkja er viktig for mange særleg ved store høgtider og ved gravferder. Etaten vår samarbeider med prestane ved ulukker og dødsfall. Det hender vi må gå med dødsbodskap, eller informera familien når nokon kjem ut for ei ulukke. Dette er tunge oppgåver som vi aldri vert profesjonelle på. Det er då godt å ha prestane som medhjelparar. Kva betyr kyrkja i ditt liv? Personleg betyr ikkje kyrkja så mykje for meg. Som institusjon har den ein viktig plass. Når Ivar Hellene på toppen av Domkyrkja i Firenze den 12. juli i år - om lag 150 meter over bakken. Santa Maria del Flore er den 4 største kyrkja i Europa. eg er ute og reiser, oppsøkjer eg ofte kyrkjebygg. I sommar var vi innom både Vatikanet/ Peterskyrkja og katedralen i Firenze. Har dessutan vore i Notre Dame og Sacre Ceour i Paris. Det er ein spesiell atmosfære i desse mektige bygningane. Det er godt å setja seg ned for ei stille stund og finna roen. Elles er Vangskyrkja heilt fantastisk. Kven vil du utfordra til ein samtale i neste nummer? Eg utfordrar Gerd Fleischer Tønjum. Ivar Hellene Født: Bustad: Haugamoen Familie: Sambuar, 3 born Interesser: Fotball, å gå i fjellet (var nyleg på Hondalsnuten) Favorittmat: Likar all mat, særleg fisk Les: Har berre tid til å lesa faglitteratur og aviser. Etter gammal tradisjon vart det óg i år gjennomført friluftsmesse på Krossaset, nært knytt opp mot sjølve Olsokdagen den Eit fylgje på om lag 30 personar samla seg om denne tradisjonsrike markeringa, og veret vart mykje betre enn det metereologisk institutt varsla på førehand. Gudstenesta fekk difor ei perfekt råme, omgjeve av storslått natur på alle kantar. Til og med frå Folkedal-sida kom det vandrarar som tok del i gudsteneste-feiringa! Johannes Melve tala over temaet frå Lukasevangeliet, kapittel 24, vers 24-27; om det å vera ein tenar iblant folket. Salmane me song var gode kjerne-salmar frå salmeboka vår: «Himmelske Fader, herleg utan like», «Alltid freidig når du går» og «Fagert er landet». Kantor Magnus Kløften hadde satt att orgelet i Vangskyrkja denne dagen, og dermed vart dagens postludium ei ekstra salme; «Ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt», skrive av prest Kleinnsamling til Ukraina Også denne hausten skal Valborg Nummedal samla inn klede til naudstilte i Ukraina. Innsamlinga vert fredag 13. september kl , og laurdag 14. september kl , same stad som i fjor: i lokala til Fellesbakeriet i Brynamoen. Det som vert levert skal pakkast i sekkar. Det kostar kr. 50 pr. sekk i frakt. Om det vert noko til overs, går det til hjelpearbeidet som Open Hearts driv saman med pinsekyrkja der. Dei driv m.a. suppekjøkken som gir mat til nesten 4000 born kvar Gudsteneste i storslått natur på Krossaset Karl Marthinussen frå Bergen i året Dei i kyrkjelyden som kunne teksten frå før, bidrog til at det ikkje vart berre ei stemme som tona gudstenesta ut. Ågot Himle hadde syrgja for kyrkjekaffi og nysteika «lappar». Me som var til stades fekk ei riktig god oppleving av Olsokmessa dette året. Dei aller fyrste regndråpane kom når alle var vel tilbake ved bilane på dag, eigen barneheim for 250 born frå 0-6 år, eigen skule for vanskelegstilte born frå 6-10 år og massedistribusjon av klede og mat til fattige born og familiar. Vossingane er flinke til å gje. Det betyr så utruleg mykje for dei som får hjelpa. Tusen takk! Jolekort til Romania Du las rett! Me tenkjer jolekort alt no. 18. og 19. september kan born og vaksne koma i Bordalen bedehus for å laga jolekort til barneheimsborn i Romania. Begge dagar frå kl og utover parkeringsplassen. Voss sokneråd har no eit utval som samlar historiske data frå kjelder som Kyrkjebladet, Jolekveld i kyrkjelyden, samt andre lokalhistoriske skrifter, med det føremål å laga eit kompendium over historia knytt til Krossaset. Olav Edal er initiativtakar til dette prosjektet. Me ynskjer til lukke med dette arbeidet, og ser fram til det ferdige resultatet! så lenge det trengs. Vonar du og kjem. Helsing Valborg. 7

5 8 SIDAN SIST Torvedalsstemna 100 år Av Arne Mosefinn Sundag 28. juli samla nær 70 personar seg i Torvedalen i Stølsheimen for å markera at det er 100 år sidan den første Torvedalsstemna vart halde. sjølve stemneplassen var truleg ikkje den same som dengong. No har Voss Utferdslag sett opp hytte på ei høgde over Torvedalsvatnet, og det var her vi samla oss. Heilt fram til 1965 samla kyrkjefolk frå Eksingedalen og Vossestrand seg her til stemne siste sundagen i juli. Dei syntes det var godt å koma saman etter ein strevsam sommar med onnearbeid. Frå Gullbrå øvst i Eksingedalen er det om lag 1,5 timar å gå. Frå Reppane innanfor Engjaland tek det om lag 3 timar. Gudstenesta vart leia av sokneprest John Ove Thaule, medan folk frå Eksingedalen og Vossestrand tok del med tekstlesing og bøner. Gudmund Furu spela trompet til songane. Tekstane handla om tilgjeving og det å vera gode mot kvarandre. Etter gudstenesta vart det servert kyrkjekaffi, og det vart fortalt historiar frå tidlegare stemner av nokre som var med då. Til slutt framførde ei songgruppe ein salme skriven av Nils Lavik mangeårig stemnetalar i Han var då 29 år. Salmen heiter «Eg lyfter mitt auga, min Frelsar, til deg» og står på nr. 495 i Norsk Salmebok. Stemnedeltakarane (dei fleste) samla utanfor Torvedalshytta. Songgruppa som framførte Nils Lavik sin salme «Eg lyfter mitt auga, min Frelsar, til deg»: Arvid Nese, Svein Tollefsen, Magnar Nese, John Ove Thaule og Gudmund Furu. Gudmund Furu spela trompet til salmane. Medlemer av Nesheim sokneråd, Haldis Bjotveit Øvstedal og Frøydis Gullbrå, serverer kyrkjekaffi til Ruth D. Thaule, medan Klaus Gjukastein (bak) ventar på tur. Foto: J.O.Thaule Voss sin kyrkjelydstur 2013 Av Eldbjørg Foldnes Finne Onsdag 31. juli steig 31 forventningsfulle deltakarar på bussen med mål for Ulvik. Borghild og Johannes Melve, som tidlegare har budd og arbeidt i Ulvik i ei årrekkje, var våre dyktige guidar gjennom denne opplevingsrike dagen. Fyrste stopp var på garden Rossvoll der diktaren Olav H Hauge levde sitt liv. Her vart vi tekne imot av grandson til Hauge, Stein Olav Kolås og hans familie. Stunda i stova der diktaren hadde budd og arbeidd vart ei varm, god og nær oppleving som gav rom for orientering, spørsmål, biletvising, samtale med diktlesing og nybaka kake. Å høyra diktaren med den særeigne røysta lesa dikta «Mange års røynsle med pil og boge» og «Ny duk» (innlest på CD då han var 80 år) gav oss ei heilt spesiell oppleving. Rusleturen rundt i tunet med ei imponerande utsikt og mektig natur var også med på å utvida forståinga for mangt i Olav H Hauge si dikting. Grava til diktaren og minnesmerke som er reist i Ulvik sentrum vart også vitja. Etter ein velsmakande middag på Brakanes hotell, gjekk turen vidare både på kyrkjeveg og ciderveg i trygt fylgje med våre to lokalkjende guidar. Johannes tok oss med på ei interessant reise gjennom Ulvik kyrkje si lange historie der dagens kyrkje, ei korskyrkje frå 1859, er den tredje i rekkja av kyrkjer på denne staden. Veggane i kyrkja vart i 1923 dekorert av kunstnaren Lars Osa. Alterkalken og døypefonten er frå den fyrste middelalderkyrkja. Gammal På kyrkjeveg altertavle og kyrkjeklokke er også teken vare på. Den kvitmåla kyrkja var det einaste bygget som vart ståande att i sentrum av Ulvik etter at tyskarane i 1940 gjekk til angrep på bygda. Vår stund i kyrkja vart avslutta med salmesong, skriftlesing og minipreike. På turen rundt i bygda delte Borghild rikeleg av sine lokaleog detaljkunnskapar. Her berre i stikkords form: Dramatisk krikshistorie frå 2. verdskrigen, om Hjeltnes gartnarskule og det digre valnøttreet, gards- og stadnamn, om kjende personar si tilknyting til bygda og gode historiar om liv og virke langs den frodige Cidervegen i den vakre turist-bygda Ulvik. Vossakyrkjemessa sin historie Olav Edal har samla stoff frå aktivitetane til Vossakyrkjemessa frå starten i 1985 fram til Dette er presentert i eit hefte som no er til sals for kr. 100 på sokneprestkontoret i Uttrågata. SIDAN SIST Dugnad på kyrkjestova på Oppheim av J.O. Thaule Veggane på kyrkjestova har lenge ropa på maling. I fjor vart veggane høgtrykkspylte, men mykje regn gjorde maling umogleg. No i juni stilte soknerådsmedlemer, naboar og andre velviljuge opp. Fellesrådet kosta maling og lift mot at kyrkjelyden gjorde dugnadsarbeid. I skrivande stund er ikkje alt ferdig. Noko av bordkledningen må skiftast ut og det står det att litt malingsarbeid, men takk til alle som har vore med på dugnaden. Ung og gammal var med på dugnad på Kyrkjestova på Oppheim Voss kyrkje 700 år Bøkene som vart laga til 700års-jubileet for Vangskyrkja har me enno mange eksemplar att av. Den minste som handlar om kyrkje og kristenliv vert selt for kr. 50. Den største Arne Berg sitt praktverk om Vangskyrkja - vert selt for kr Du finn dei på prestekontoret. 9

6 Kyrkjelege handlingar 10 Korleis har du det EIGENTLEG? Krisetelefon SOS-Melding: - satsar på Vestlandet Døypte: Voss gutar: Liam Fritzer-Nikolaisen Sigurd Haugse Bakkerud Magnus Farsund Grevle Endre Kolskår Lindstad Mikal Sannan Slettemark Sander Skorpen Kråkevik Dennis Julseth Hovland Filip Halrynjo Øydvin Teodor Lidsheim Marius Andre Øvrebø Sandvik Voss jenter: Tiril Magnusson Hatledal Ingrid Nedkvitne Kaia Stephansen Elisabeth Hafnor Gjerald Jannicke Hjertnes Slettemark Ingeborg Noreng Giljarhus Julia Valdes Hustavenes Silje Graue Sunniva Dymbe Tveito Evanger: Ingeborg Charlotte Århus Vinje: Ådne Sleen Hirth Oppheim: Frida Kausland Sleen Aksel Moberg Jordalen Odin Skjervheim Raundalen: Tuva Brodin Snoots Vinje: Gunn Hirth og Eldgrim Sleen Torill Årmot og Egil Bjelland (Helgatun kapell) Oppheim: Magni Stensø og Ingve Hommedal Døde: Voss menn: Eirik Øvsthus, f Sigmund Bystøl, f Sigbjørn Arvid Knapstad, f Bjarne Vivås, f Ola Egge Ødegaard, f Kollbjørn Johan Sivertsen, f Ingebret Mossige, f Arnfinn Træen, f Leif Rode, f Roald Nordgård, f Johannes Lien, f Lars Rørlien, f Voss kvinner: Marta Vimo, f Magnhild Kyte, f Odlaug Ingegerd Mossige, f Agnes Lid, f Ingrid Instøy Eriksen, f Anni Elise Hedenstad, f Kirsti Mossefinn, f Guri Fossmark, f Anna Møen, f Bjørg Vethe Pedersen, f Marit Aaserud, f EIT MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Selskap i konsernet HMV Voss AS ALT I FØRARKORT Vigde: Voss: Anita Gjerme og Kristian Fenne Kjersti Kvåle og Arvid Sigvald Helgaset Inger Anne Himle Halrynjo og Nils Petter Fosse Bere Unni Grete Mathisen og Sjur Arnstein Flatlandsmo Kjersti Solvoll Bakketun og Olav Tronvoll Susanne Grenasberg Sunde og Michael Zwartjes Anne Christine Auth og Stian Sandved Elisabeth Tveite og Harald Østervold Kristin Røen og Asbjørn Fauske Jade Camilla Johannessen og Thomas Leer Kristin Skjerven og Stig Flotve Evanger: Birger Akselberg, f Svein Jarle Hernes, f Ingrid Langedal, f (gr.l. Bolstadøyri) *10.07 Edith Bolstad, f (gr.l. Bolstadøyri) (*Edith budde og døydde i Hokksund, Øvre Eiker seremonien var der, men ho vart gravlagd på Bolstad.) Vinje: Arne Dukstad, f Retting: Borgny Bergkvist-Lid, f (blei gravlagd i Raundalen, ikkje Voss som det sto skrive i siste Kyrkjenytt)

7 DET HENDER Gudstenesteliste: Vangskyrkja: kl Gudsteneste m/ konfirmantpresentasjon v/skjeldal og Boge. Offer tilvoss KFUK/M kl Hausttakkefest v/hellesøy. Dåp. Nattverd. Offer til kyrkjelydsarbeidet kl Familiegudsteneste v/boge m.fl. T kl Høgmesse v/boge. Nattverd kl Høgmesse v/molde. Dåp. Offer til Rådet for psykisk helse kl Høgmesse v/hellesøy. Nattverd. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Evanger kyrkje: kl Fjelltur med T9/10 til Raustølen. Andakt v/molde kl Hausttakkefest v/molde. Konfirmantpresentasjon. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi kl Høgmesse v/molde. Nattverd. Bolstadøyri kapell: kl Hausttakkefest v/molde. T3-4. Offer til Bedehuset. Kyrkjekaffi. Raundalen kyrkje: kl Hausttakkefest v/boge. Sundagsskulen tek del. Kyrkjekaffi. Oppheim kyrkje: kl Hausttakkefest v/thaule. Konfirmantpresentasjon. Dåp. Offer til kyrkjelydsarbeidet kl Gudsteneste v/jan Rantrud. Vinje kyrkje: kl Gudsteneste v/thaule. Nattverd kl Høgmesse v/helge Hitland. Gjesting frå misjonshelg på Helgatun. Offer til Israelsmisjonen/Normisjon kl Hausttakkefest v/thaule. Konfirmantpresentasjon. 50års konfirmantjubileum. Offer til kyrkjelydsarbeidet. C-BLAD Fulldistribusjon Aktivitetskalendar + Evanger sundag 8. september. Fjelltur til Raustølen. Start frå Øvstedalen kl Oppheim/Vinje. Tur Oppheim Vinje laurdag 14. september kl For Voss sokn, på Prestegardslandet laurdag 21. september kl Babysong startar i Oppheim kyrkje og Vangskyrkja torsdag 12. september kl Varer veke Interesserte frå Evanger sokn kan delta på Voss. Vangskyrkja laurdag 21. september kl og 1230 (2 grupper). Sjå invitasjon for kva gruppe du er med i. For Voss sokn sundag 22. september kl i Vonheim deretter Vangskyrkja. + For Evanger sokn i Bolstadøyri kapell sundag 15. september kl For Voss sokn tysdag 15. oktober kl Invitasjon kjem etter kvart. Kyrkjebenken Frå onsdag 11. september vil tilsette vere på kyrkjebenken på AMFI senter kvar onsdag frå kl Velkomen til ein god prat! Kyrkjelyden si besøksteneste Kyrkjenytt for Vossabygdene, pb 562, 5703 Voss Det trengs fleire som kan være besøkar. Har du tid til å kunne besøke ein person ein gong i veka eller kvar 14 dag fast? Då kan du melde deg som besøkar! Tilbod om kurs og oppfølging av diakonen. Ta kontakt med Voss Kyrkjelydskontor: eller diakon:

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR

V e l k o m e n s o m. konfirm ant. Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR V e l k o m e n s o m konfirm ant Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende 2015 VOSS EVANGER RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Påmelding/

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Skrivekurset på Voss Januar 2002:

Skrivekurset på Voss Januar 2002: Skrivekurset på Voss Januar 2002: I oktober 2001 starta Prosjekt Eldrepedagogikk i samarbeid med biblioteket ved SILK, Tvildemoen opp eit kreativt skrivekurs for eldre i Voss kommune. Lærarar på kurset

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni Desse møtte: Frå soknerådet: Kommunal representant: Frå kyrkjebladnemnda: Skrivar: Forfall: Fungerande leiar Anlaug Røen Hauge, Solvor

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

LIKNINGAR. N Nynorsk SNAKKE TENKJE SJØLV EI ANNLEIS VERD LESE GRUPPER

LIKNINGAR. N Nynorsk SNAKKE TENKJE SJØLV EI ANNLEIS VERD LESE GRUPPER TENKJE SJØLV SNAKKE LESE GRUPPER JESUS FORTALDE OFTE HISTORIER SOM OVERRASKA FOLK. OPP NED ER EIT SAMTALEOPPLEGG PÅ ÅTTE SAMLINGAR BASERT PÅ LIKNINGAR SOM JESUS FORTALDE. DET KAN BRUKAST MED MANGE ELLER

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.15. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

for Vossabygdene Konfirmantleirar

for Vossabygdene Konfirmantleirar for Vossabygdene Nr 1-2014, 73. årg. Misjonsprosjekt i Voss kyrkjelyd Ei gruppe i soknerådet har arbeidt ei tid med å finna eit misjonsprosjekt for kyrkjelyden. No er det klart at det vert knytt til NMS

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14 Side 1 av 5 DEN NORSKE KYRKJA Bore sokneråd Protokoll frå møte Frå saksnummer: 08/14 Til saksnummer: 16/14 Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 13. febr.2014 Møtestad: Kyrkjestova på Bore. Av soknerådet sine

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme 04.januar Møtet denne kvelden starta med songen Du ska få ein dag i mårå av Alf Prøysen, 1971. Bernhard H. ønskte vel møtt og informerte

Detaljer