Torvedalsstemna 100 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torvedalsstemna 100 år"

Transkript

1 for Vossabygdene Nr , 72. årg. Helgatun 40 år Helgatun har feira sine 40 år som leirstad og fjellpensjonat. Historia fortel om ein draum som har gått i oppfylling, og eit svar på ei underleg bøn. Les om dette på side 4. Torvedalsstemna 100 år Sundag 28. juli samla nær 70 personar seg ved Torvedalshytta for å markera at det er 100 år sidan den første Torvedalsstemna vart halde. Les meir, og sjå bilete på side 8. Ny medarbeidar i trusopplæringa Camilla Velsvik Sønnesyn er tilsett i 50 % stilling som trusopplærar i Voss. Ho har allereie vore i arbeid nokre veker, og gler seg alt i arbeidet. Les meir på side 5.

2 2 KYRKJA I VOSS Kyrkjekontoret, Kontortid: mån-fre kl 9-15 Magasinvegen 35, pb 562, 5703 Voss Telefon , Fax: kto.nr Kyrkjeverje Hans Soldal e-post: Ass. kyrkjeverje Åslaug Styve Mjånes e-post: Sekretær Idunn Holen e-post: Sekretær Lene K.P.W. Brunborg epost: Trusopplæringsmedarbeidar Tone Brekke e-post: Kyrkjelydspedagog Camilla V. Sønnesyn epost: Kateket Rønnaug Eng Skjeldal e-post: Ungdomsdiakon Sigrid Djukastein Mala e-post: Kantor Magnus Kløften e-post: Organist Frode Vik Organist Ellen Marie Selland Geithung Kyrkjetenar, (Voss) Thomas Velsvik Kyrkjetenar (Evan./Bolst.) Arne Mosefinn Kyrkjetenar (Vossestrand) Johannes Løen Gravar Vidar Bryn Prestetenesta: Sokneprestkontoret på Voss Uttrågata 5, kontortid mån-fre 9-11, eller etter avtale Sokneprestkontoret på Vossestrand Oppheimstunet Prost i Hardanger og Voss Arild Hellesøy Sokneprest Voss/Evanger Ivar Molde e-post: Sokneprest Oppheim/Vinje John Ove Thaule e-post: Kapellan Kjersti Brakestad Boge e-post: Prostiprest i Hardanger/Voss Magnar Haaland e-post: Soknerådsleiarar Evanger, Anny Karin Forthun Voss, Britt Trefall Hernes Raundalen, Nanna Nordahl Oppheim, Leif Inge Hauge Vinje, Aud Walaker Hutchinson Sentrumstreffa Onsdag 4. september starta Sentrumstreffa oppatt i Sentrumssalane i Vangsgata 46. (Tidligare VIMI-bygget). Sentrumstreffa er 1. onsdag i månaden vidare i haust. Vel møtt! P.H. Voss og omland kantori (VOK) Det nærmar seg haust og tida er inne til å reinske stemmebanda og gjere dei klare til songøving. Likar du å syngje og har ledig tid tysdagskveldane, så møt opp i Vangskyrkja. Me vil gjerne ha med oss nye songarar. Øvingane startar tysdag 27. august kl I haust har me eit variert og spennande program: Oktober: Folkemusikkmesse av Jo Asgeir Lie. Her får me med oss songarar og musikarar frå Ål. November: Requiem av G. Fauré. Det blir i samarbeid med mannskoret Laudamus frå Øystese og med konsert båder på Voss og i Norheimsund. Desember: Me syng og spelar jola inn. Dette er blitt eit fast og kjært innslag saman med andre aktørar frå Voss. Kyrkjenytt Framsida: På gudstenesteveg. Også denne sumaren har det vore fleire gudstenester kombinert med turar. På biletet er det spreke strendingar på veg til 100årsmarkering for Torvedalsstemna. Foto:J.O.Thaule (Vi tek gjerne imot gode framsidemotiv frå andre.) Utgjeve av: Voss Kyrkjelege Fellesråd saman med Evanger, Voss, Raundalen, Oppheim og Vinje sokneråd. Besøksadresse: Magasinvegen 35, Tvildemoen Postadresse Pb. 562, 5703 Voss E-post: voss.kyrkja.no Kontonr: Telefon (red.) Redaksjonsnemnd: Brit Furre, Aud Wallaker Hutchingson, John Ove Thaule og Arne Mosefinn (red.) Grafisk utforming: Åslaug Styve Mjånes Trykk: v/ Voss Prenteverk Opplag: 6000 eksemplar Neste nummer kjem ut i veke 42, frist for innlevering av materiale til redaksjonen: 1. okt AMAZING GRACE Av Marit Svahn Hugsar du forteljinga om den samaritanske kvinna som møtte Jesus ved Sykarbrønnen? (Johs.ev. kap. 4) Forteljinga har lært meg mykje om dei kvalitetane Jesus hadde. Andakten Med tanke på den store kløfta det var mellom jødane og samaritanane, valde Jesus likevel å ta snarvegen gjennom Samaria på si reise frå Jerusalem til Galilea. Eg har ofte tenkt: Skal tru om han visste kven som ville møta han der? I alle fall såg han det som ei av Om å gå til nattverd Av Pål Erdal Heilt frå eg tok til å sykla til og gå i Vangskyrkja, det er fleireogtretti gode år sidan, har eg undra meg over eit fenomen som skjer der om lag annankvar sundag: Når presten har invitert «kom, for alt er ferdig» til nattverdmåltidet, då er det at den store kvite flokk, o g då tenkjer eg helst på hårfargen, reiser seg, - alle på éin gong! Og med den møye som alderen byr kvar og ein, for det er jo ikkje akkurat ungdomslandslaget, dannar dei - lesaren ser alt no at det er dei og ikkje vi- smått om senn ein alvorleg diger kø oppetter midtgangen. Framme i koret er det tillaup til lettare kaos, sjølv om å snike, dét er det jo ingen som gjer. Litt skjemtefullt undrast eg, - kva hastar slik? Maten vert jo ikkje kald, om ein får seie det slik utan å gjere Mine tankar om... sine oppgåver å møta menneske med sin forsonande kjærleik. Den samaritanske kvinna med dårleg rykte og med dei kulturelle hindringane for at menn og kvinner kunne snakka saman, tek Jesus sjølv initiativet til samtalen mellom dei! Trøytt og tørst som han er ser han likevel kvinna, ser at problema hennar er fyrst og fremst av åndeleg karakter. Han viser henne Guds nåde, reiser henne opp, ser potensialet ho har! Kvinna blei tilgitt, fekk oppleva NÅDEN Guds ufortente kjærleik til oss! Møtet med Han som kom med Guds nåde, heilagbrøde. Og tomt vert det slett ikkje, her er jo overflod. Så har dei gløymd at dei første skal bli dei siste, og dei siste skal bli dei første? No må eg skunde meg og tilføye at det er altså ikkje difor eg gjerne ventar til sist. Slett ikkje. Eg har berre til gode å oppdage kva som er så stas med å stå over fleire rundar der framme, når eg har eit godt sete nede i radene. Ikkje likar eg å stå i kø heller, nokon stad. Jaudå, eg skjønar at det er godt å endeleg få lea seg litt. Og om eg vil gå tidleg så er det smart å vere framfus til nattverden, for då kan eg etterpå stikke ut døra utan at så mange av kyrkjekjenningane ser meg, dei står jo i kø der framme. Vel, vi har alle våre kyrkjevaner, høgre eller venstre side, bak eller midten. Ingen framme, der er jo reservert annankvar sundag, så dét let seg ikkje vanedanne. Ikkje ser ein noko der framifrå heller, og ANDAKT endra livet hennar. Etter denne opplevinga med Jesus fekk ho visa mange andre vegen til Gud. Eg er ikkje perfekt, eg kan berre takka for at eg får ta imot ny nåde kvar dag. Ofte kan eg ta meg sjølv i å gå og nynna på songstrofa til Bjørn Eidsvåg: Du viste meg nåde i stedet for krav, da fant jeg tilbake til meg selv! Guds ufortente nåde Amazing grace! preika må ein høyre baklengs. No - endeleg - kjem eg til eit poeng med litt innhald: For det er litt ugreitt at alle dei som kan salmane og veit kva tid me skal reise oss, faktisk reiser seg og går, - samstundes. Også om dei ikkje går ut, berre fram, og rett nok kjem nedatt. For bak i benkane vert det nærast tomt. Salmesongen stilnar, og dei som sit att utan å gjere det på trass og eigen vane slik som eg, dei som lurar på kva mon no skjer, og ikkje heilt vågar eller ynskjer gå til nattverd, dei sit att åleine og vert veldig synlege. Nokre reiser seg dei også, sånn etterkvart, og går motsett veg, ut døra. For dei ser jo av køen at dette kjem til å ta tid. Vel, alle kan jo ikkje sitje att i lag med meg, heller. Men kan hende er det bra om ikkje alle går først? 3

3 aktuelt Helgatun 40 år svar på ei underleg bøn Ny trusopplærar på Voss Av Brit Furre TRUSOPPLÆRING 4 Helgatun vart vigsla til bruk i Guds rikes arbeid 12. august Den dagen fortalde ei eldre kvinne om noko ho sjølv hadde opplevd som barn i Myrkdalen. Bestemora hennar budde her i dalen, og veslejenta var på besøk her om sumrane. Hugsa som lita jente kor eg fekk vera med bestemor opp på myrane her, like oppom der husa på Helgatun vart bygde. Der skar me torv som vart turka og brukt til brensel. Bestemor hadde alltid nistekorg med seg ut her då. Men før me fekk eta, folda bestemor nevane sine og bad for maten, og så bad ho ei underleg bøn: «Kan ikkje du Jesus bruka desse myrane til noko i ditt rikes arbeid!» I 1973 fekk den eldre kvinna sjå bønesvaret på bestemor sine bøner! Jau, Gud har god tid ein herleg tanke å ha med seg i si daglege bøn. Vigslingsdagen i august vart ein festdag, og ei stadfesting av at noko stort var sett i gang i Myrkdalen. Dagen vart ikkje eit punktum, ei markering av noko som var fullført. Dagen vart heller eit kolon: no kjem det noko viktig! Alt i påsken var det samlingar i råbygget, på den grovstøypte betongplata. Påskebodskapen lydde for første gong på Helgatun. Det var eit misjonsarbeid meir enn eit bygg som vart vigsla. Leirarbeidet var i gang. Dei unge fylde salane med lått og song, - og med stille lytting. Myrkdalen hadde og fått eit tilbod til dei tilreisande, midt i smørauga om ein tenkjer på plasseringa. I dag er Myrkdalen bygd ut til å vera eit av dei største fritidsog rekreasjonsområda i landet. Helgatun er ein del av denne storsatsinga. Sidan starten har det vore gjestedøger. I tillegg kjem alle som har vore innom kaféen, bussgrupper som har hatt ein stopp for enkel servering, eller alle dag-gjester til festmiddagar, ein kaffikopp med kaker, is eller eit enkelt smørbrød til. For nokon har Helgatun fått vore ei «varmestove», for andre ei «nødhamn». Helgatun er borna, ungdommane og familiane sin leirplass. For Voss kyrkjelyd har Helgatun vore fast plass for konfirmantleirar. Og så alle frå Vossa-distriktet som har vore her på barne- og tenåringsleirar, eller generasjonsog familieleirar. For andre er Helgatun fjellpensjonatet med roen, naturen og fellesskapet med andre ein viktig del i livet deira. Tenkjer på juleopphald, pensjonistturane og påskeferiane, med sportsandaktar, bibeltimar og hyggjekveldar. Ja, Helgatun har vore og er ein Misjonsstasjon som Gud står bak og velsignar. «Draumen som gjekk i oppfylling», som Styrkår Hirth sa då Helgatun markerte dei første 10 driftsåra. Teksten byggjer på stoff frå «HelgatunHelsing nr og skriv frå dagleg leiar Solveig Norheim. Det er laurdag. - Det er fridag. Eg hastar av stad for å møte den nye trusopplæraren til ein liten prat. Mann, barn og ein ny pus må vika for eit besøk med underteikna, på kafé. Ho har no vore på jobb i nokre veker allereie, og ho strålar! Ho klyp seg sjølv i arma og kjenner etter er dette verkeleg ein jobb, eller er det heller dugnad, som ho er van med, når det gjeld denne type arbeid? Ho fortel ivrig om kor godt ho har vorte motteken av dei andre som arbeider på Kyrkjelydskontoret, og om lokalitetane på Tvildemoen. Den nye trusopplæraren er Camilla Velsvik Sønnesyn. For dei som ikkje kjenner henne, så er å nemna at ho kom til Voss så tidleg at ho rakk å skaffa seg skarre r, og ho har gått alle åra i grunnskulen og vidaregåande her i bygda. Namnet Velsvik kjem frå Sunnmøre, frå ei lita bygd som heiter Velsvik, og så er ho gift med Sigbjørn Sønnesyn. Ho fortel at hovudrolla hennar er å vera mor til 3 barn, frå eitt og eit halvt til 9 år. Til no har ho sett karrieren på vent og har vore mykje heime. Ho er utdanna lærar med master i spesialpedagogikk. Radio og tv utdanning har ho òg på CV en. Ho arbeidde i skulen i nokre år i Bergen, og familien flytta til Voss for 2 år sidan. Eg byr på kaffi, men ho vil gjerne ha te klart det, ho skal jo arbeida med T-dagar! -Kva er eigentleg T-dagar? - T en står for trusopplæring. Barn og ungdom vert inviterte til arrangement i kyrkja frå dåp til dei er 18 år. På Voss har ikkje alle tilbod enno, men planarbeidet er i gang. Me har starta med dei minste, med babysong for eittåringane, undretur i kyrkja for treåringane og seksåringane har eit tilbod som heiter «Heilt første klasse», for å nemna nokre eksempel. Dette arbeidet har vore på Voss sidan 2006 på forsøksbasis. Frå og med i år er det gjennomføringsfase. Dama har allsidig utdanning, og eg lurar på kvifor ho no har vald å arbeide i kyrkjesamanheng? -Eg vart oppmoda til å søkja på den ledige jobben, i 50 % stilling. Det vil seia at eg arbeider 2 dagar i veka, og i tillegg vert det noko kveldsarbeid, og noko i helgane. Camilla fortel vidare at ho arbeider saman med Rønnaug Skjeldal og Tone Brekke, og at arbeidet er ein kombinasjon å arbeida ut planar og praktisk arbeid. Ho presiserer at ho ikkje er prest eller kateket. Som pedagog er ho oppteken av å formidla kunnskap, og få verdigrunnlaget synleg for ungane, slik at dei kan ta sjølvstendige val. Ho seier at ho er oppteken av å visa ungane respekt, og visa at me har respekt for trua. I løpet av samtalen kjem det fram at ho brenn for ungar, og mediedama får ein og auge på når ein snakkar om tilbodet for barn på norske mediekanalar. Eg forstår det slik at ho synst at mykje er bra, men at det er viktig å avpassa kvantiteten. Camilla har hatt barne- og ungdomstida si i Vonheim, i KFUK/KFUM, der ho har vore dirigent og medlem i styret for Refleks. Der har ho lang fartstid med dugnadsarbeid og har lært seg å setja pris på det, men å få det som jobb! Me ynskjer lukke til! Voss Kvite Band 70 år Voss Kvite Band er ei lita foreining som står i ein stor samanheng. Det Hvite Bånd er ein kristen avhaldsorganisasjon for kvinner, tilslutta Worlds Womans Christian Temperance Union (WWCTU). Den har foreiningar og lag i over 46 land. Organisasjonen vart starta i USA i 1874, og er den eldste frivillige kvinneorganisasjonen i verda, som har eksistert utan opphald sidan starten. Kvite Band på Voss har òg eksistert utan opphald i 70 år. 5. oktober vil me markera 70-årsjubileet i Velferdssentralen. Det vert eit ope møte, så då vonar me mange vil vera med. Elles har me har me hatt 5-6 møter i året. I tillegg deltek me på krinsmøte og søstertreff i krinsen. Neste år skal krinsmøtet vera på Voss. Laget har no 30 medlemer. 70-årsynsket er fleire medlemer. Marit Våle 5

4 I SAMTALE MED I samtale med: Ivar Hellene Intervju ved Arne Mosefinn Olsokmesse på Krossaset Tekst og foto: Magnus Kløften, kantor SIDAN SIST 6 I sist nr. av Kyrkjenytt vart lensmann Ivar Hellene utfordra til å svara på våre spørsmål om verdiar, lokalmiljø og tilhøve til kyrkja. Han tok imot utfordringa og syntes det var greitt å presentera tankane sine i bladet. Om verdiar Kva er viktige verdiar for deg? Eg synes det er godt når folk er snille mot kvarandre. Eg verdset folk med høg moral. Det er eit ord som seier at vi skal gjera mot andre det vi vil dei skal gjera mot oss. Vi skal ikkje snakka negativt om kvarandre, men heller finna det positive. Av svigermor har eg lært at viss ikkje du har noko godt å seia om eit menneske, så treng du ikkje seia noko. Som etat har vi etiske retningsliner som eg strevar etter å fylgja: vera rettskaffen, høfleg, open og ærleg, og behandla alle med respekt. Ivar Hellene, lensmann i Voss, ein regntung dag med Gråsida i skodde i bakgrunnen. Voss er likevel heilt fantastisk, meiner han.. Om lokalmiljøet Kva synes du er bra med Voss? Det aller meste! Eg er imponert over dugnadsinnsatsen i samband med alle arrangementa. Voss er elles ein trygg stad å bu. Her er lite kriminalitet samanlikna med andre stader. Elles er her ein fantastisk natur som innbyr til ulike aktivitetar heile året. Voss er avhengig av at det er aktivitetar og festivalar. Noko du tenkjer kunne bli betre på Voss? Me har det eigentleg veldig bra. Men eg ser fram til auka bustadbygging at planlagde bustadfelt vert realiserte slik at vi kan få rimelegare husvere, spesielt for nyetablerarar. Som lensmann ser eg og fram til betre og tryggare vegar som kan hindra ulukker. Om kyrkja sin plass Kva tenkjer du om kyrkja sin plass i lokalmiljøet? Kyrkja er viktig for mange særleg ved store høgtider og ved gravferder. Etaten vår samarbeider med prestane ved ulukker og dødsfall. Det hender vi må gå med dødsbodskap, eller informera familien når nokon kjem ut for ei ulukke. Dette er tunge oppgåver som vi aldri vert profesjonelle på. Det er då godt å ha prestane som medhjelparar. Kva betyr kyrkja i ditt liv? Personleg betyr ikkje kyrkja så mykje for meg. Som institusjon har den ein viktig plass. Når Ivar Hellene på toppen av Domkyrkja i Firenze den 12. juli i år - om lag 150 meter over bakken. Santa Maria del Flore er den 4 største kyrkja i Europa. eg er ute og reiser, oppsøkjer eg ofte kyrkjebygg. I sommar var vi innom både Vatikanet/ Peterskyrkja og katedralen i Firenze. Har dessutan vore i Notre Dame og Sacre Ceour i Paris. Det er ein spesiell atmosfære i desse mektige bygningane. Det er godt å setja seg ned for ei stille stund og finna roen. Elles er Vangskyrkja heilt fantastisk. Kven vil du utfordra til ein samtale i neste nummer? Eg utfordrar Gerd Fleischer Tønjum. Ivar Hellene Født: Bustad: Haugamoen Familie: Sambuar, 3 born Interesser: Fotball, å gå i fjellet (var nyleg på Hondalsnuten) Favorittmat: Likar all mat, særleg fisk Les: Har berre tid til å lesa faglitteratur og aviser. Etter gammal tradisjon vart det óg i år gjennomført friluftsmesse på Krossaset, nært knytt opp mot sjølve Olsokdagen den Eit fylgje på om lag 30 personar samla seg om denne tradisjonsrike markeringa, og veret vart mykje betre enn det metereologisk institutt varsla på førehand. Gudstenesta fekk difor ei perfekt råme, omgjeve av storslått natur på alle kantar. Til og med frå Folkedal-sida kom det vandrarar som tok del i gudsteneste-feiringa! Johannes Melve tala over temaet frå Lukasevangeliet, kapittel 24, vers 24-27; om det å vera ein tenar iblant folket. Salmane me song var gode kjerne-salmar frå salmeboka vår: «Himmelske Fader, herleg utan like», «Alltid freidig når du går» og «Fagert er landet». Kantor Magnus Kløften hadde satt att orgelet i Vangskyrkja denne dagen, og dermed vart dagens postludium ei ekstra salme; «Ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt», skrive av prest Kleinnsamling til Ukraina Også denne hausten skal Valborg Nummedal samla inn klede til naudstilte i Ukraina. Innsamlinga vert fredag 13. september kl , og laurdag 14. september kl , same stad som i fjor: i lokala til Fellesbakeriet i Brynamoen. Det som vert levert skal pakkast i sekkar. Det kostar kr. 50 pr. sekk i frakt. Om det vert noko til overs, går det til hjelpearbeidet som Open Hearts driv saman med pinsekyrkja der. Dei driv m.a. suppekjøkken som gir mat til nesten 4000 born kvar Gudsteneste i storslått natur på Krossaset Karl Marthinussen frå Bergen i året Dei i kyrkjelyden som kunne teksten frå før, bidrog til at det ikkje vart berre ei stemme som tona gudstenesta ut. Ågot Himle hadde syrgja for kyrkjekaffi og nysteika «lappar». Me som var til stades fekk ei riktig god oppleving av Olsokmessa dette året. Dei aller fyrste regndråpane kom når alle var vel tilbake ved bilane på dag, eigen barneheim for 250 born frå 0-6 år, eigen skule for vanskelegstilte born frå 6-10 år og massedistribusjon av klede og mat til fattige born og familiar. Vossingane er flinke til å gje. Det betyr så utruleg mykje for dei som får hjelpa. Tusen takk! Jolekort til Romania Du las rett! Me tenkjer jolekort alt no. 18. og 19. september kan born og vaksne koma i Bordalen bedehus for å laga jolekort til barneheimsborn i Romania. Begge dagar frå kl og utover parkeringsplassen. Voss sokneråd har no eit utval som samlar historiske data frå kjelder som Kyrkjebladet, Jolekveld i kyrkjelyden, samt andre lokalhistoriske skrifter, med det føremål å laga eit kompendium over historia knytt til Krossaset. Olav Edal er initiativtakar til dette prosjektet. Me ynskjer til lukke med dette arbeidet, og ser fram til det ferdige resultatet! så lenge det trengs. Vonar du og kjem. Helsing Valborg. 7

5 8 SIDAN SIST Torvedalsstemna 100 år Av Arne Mosefinn Sundag 28. juli samla nær 70 personar seg i Torvedalen i Stølsheimen for å markera at det er 100 år sidan den første Torvedalsstemna vart halde. sjølve stemneplassen var truleg ikkje den same som dengong. No har Voss Utferdslag sett opp hytte på ei høgde over Torvedalsvatnet, og det var her vi samla oss. Heilt fram til 1965 samla kyrkjefolk frå Eksingedalen og Vossestrand seg her til stemne siste sundagen i juli. Dei syntes det var godt å koma saman etter ein strevsam sommar med onnearbeid. Frå Gullbrå øvst i Eksingedalen er det om lag 1,5 timar å gå. Frå Reppane innanfor Engjaland tek det om lag 3 timar. Gudstenesta vart leia av sokneprest John Ove Thaule, medan folk frå Eksingedalen og Vossestrand tok del med tekstlesing og bøner. Gudmund Furu spela trompet til songane. Tekstane handla om tilgjeving og det å vera gode mot kvarandre. Etter gudstenesta vart det servert kyrkjekaffi, og det vart fortalt historiar frå tidlegare stemner av nokre som var med då. Til slutt framførde ei songgruppe ein salme skriven av Nils Lavik mangeårig stemnetalar i Han var då 29 år. Salmen heiter «Eg lyfter mitt auga, min Frelsar, til deg» og står på nr. 495 i Norsk Salmebok. Stemnedeltakarane (dei fleste) samla utanfor Torvedalshytta. Songgruppa som framførte Nils Lavik sin salme «Eg lyfter mitt auga, min Frelsar, til deg»: Arvid Nese, Svein Tollefsen, Magnar Nese, John Ove Thaule og Gudmund Furu. Gudmund Furu spela trompet til salmane. Medlemer av Nesheim sokneråd, Haldis Bjotveit Øvstedal og Frøydis Gullbrå, serverer kyrkjekaffi til Ruth D. Thaule, medan Klaus Gjukastein (bak) ventar på tur. Foto: J.O.Thaule Voss sin kyrkjelydstur 2013 Av Eldbjørg Foldnes Finne Onsdag 31. juli steig 31 forventningsfulle deltakarar på bussen med mål for Ulvik. Borghild og Johannes Melve, som tidlegare har budd og arbeidt i Ulvik i ei årrekkje, var våre dyktige guidar gjennom denne opplevingsrike dagen. Fyrste stopp var på garden Rossvoll der diktaren Olav H Hauge levde sitt liv. Her vart vi tekne imot av grandson til Hauge, Stein Olav Kolås og hans familie. Stunda i stova der diktaren hadde budd og arbeidd vart ei varm, god og nær oppleving som gav rom for orientering, spørsmål, biletvising, samtale med diktlesing og nybaka kake. Å høyra diktaren med den særeigne røysta lesa dikta «Mange års røynsle med pil og boge» og «Ny duk» (innlest på CD då han var 80 år) gav oss ei heilt spesiell oppleving. Rusleturen rundt i tunet med ei imponerande utsikt og mektig natur var også med på å utvida forståinga for mangt i Olav H Hauge si dikting. Grava til diktaren og minnesmerke som er reist i Ulvik sentrum vart også vitja. Etter ein velsmakande middag på Brakanes hotell, gjekk turen vidare både på kyrkjeveg og ciderveg i trygt fylgje med våre to lokalkjende guidar. Johannes tok oss med på ei interessant reise gjennom Ulvik kyrkje si lange historie der dagens kyrkje, ei korskyrkje frå 1859, er den tredje i rekkja av kyrkjer på denne staden. Veggane i kyrkja vart i 1923 dekorert av kunstnaren Lars Osa. Alterkalken og døypefonten er frå den fyrste middelalderkyrkja. Gammal På kyrkjeveg altertavle og kyrkjeklokke er også teken vare på. Den kvitmåla kyrkja var det einaste bygget som vart ståande att i sentrum av Ulvik etter at tyskarane i 1940 gjekk til angrep på bygda. Vår stund i kyrkja vart avslutta med salmesong, skriftlesing og minipreike. På turen rundt i bygda delte Borghild rikeleg av sine lokaleog detaljkunnskapar. Her berre i stikkords form: Dramatisk krikshistorie frå 2. verdskrigen, om Hjeltnes gartnarskule og det digre valnøttreet, gards- og stadnamn, om kjende personar si tilknyting til bygda og gode historiar om liv og virke langs den frodige Cidervegen i den vakre turist-bygda Ulvik. Vossakyrkjemessa sin historie Olav Edal har samla stoff frå aktivitetane til Vossakyrkjemessa frå starten i 1985 fram til Dette er presentert i eit hefte som no er til sals for kr. 100 på sokneprestkontoret i Uttrågata. SIDAN SIST Dugnad på kyrkjestova på Oppheim av J.O. Thaule Veggane på kyrkjestova har lenge ropa på maling. I fjor vart veggane høgtrykkspylte, men mykje regn gjorde maling umogleg. No i juni stilte soknerådsmedlemer, naboar og andre velviljuge opp. Fellesrådet kosta maling og lift mot at kyrkjelyden gjorde dugnadsarbeid. I skrivande stund er ikkje alt ferdig. Noko av bordkledningen må skiftast ut og det står det att litt malingsarbeid, men takk til alle som har vore med på dugnaden. Ung og gammal var med på dugnad på Kyrkjestova på Oppheim Voss kyrkje 700 år Bøkene som vart laga til 700års-jubileet for Vangskyrkja har me enno mange eksemplar att av. Den minste som handlar om kyrkje og kristenliv vert selt for kr. 50. Den største Arne Berg sitt praktverk om Vangskyrkja - vert selt for kr Du finn dei på prestekontoret. 9

6 Kyrkjelege handlingar 10 Korleis har du det EIGENTLEG? Krisetelefon SOS-Melding: - satsar på Vestlandet Døypte: Voss gutar: Liam Fritzer-Nikolaisen Sigurd Haugse Bakkerud Magnus Farsund Grevle Endre Kolskår Lindstad Mikal Sannan Slettemark Sander Skorpen Kråkevik Dennis Julseth Hovland Filip Halrynjo Øydvin Teodor Lidsheim Marius Andre Øvrebø Sandvik Voss jenter: Tiril Magnusson Hatledal Ingrid Nedkvitne Kaia Stephansen Elisabeth Hafnor Gjerald Jannicke Hjertnes Slettemark Ingeborg Noreng Giljarhus Julia Valdes Hustavenes Silje Graue Sunniva Dymbe Tveito Evanger: Ingeborg Charlotte Århus Vinje: Ådne Sleen Hirth Oppheim: Frida Kausland Sleen Aksel Moberg Jordalen Odin Skjervheim Raundalen: Tuva Brodin Snoots Vinje: Gunn Hirth og Eldgrim Sleen Torill Årmot og Egil Bjelland (Helgatun kapell) Oppheim: Magni Stensø og Ingve Hommedal Døde: Voss menn: Eirik Øvsthus, f Sigmund Bystøl, f Sigbjørn Arvid Knapstad, f Bjarne Vivås, f Ola Egge Ødegaard, f Kollbjørn Johan Sivertsen, f Ingebret Mossige, f Arnfinn Træen, f Leif Rode, f Roald Nordgård, f Johannes Lien, f Lars Rørlien, f Voss kvinner: Marta Vimo, f Magnhild Kyte, f Odlaug Ingegerd Mossige, f Agnes Lid, f Ingrid Instøy Eriksen, f Anni Elise Hedenstad, f Kirsti Mossefinn, f Guri Fossmark, f Anna Møen, f Bjørg Vethe Pedersen, f Marit Aaserud, f EIT MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST Selskap i konsernet HMV Voss AS ALT I FØRARKORT Vigde: Voss: Anita Gjerme og Kristian Fenne Kjersti Kvåle og Arvid Sigvald Helgaset Inger Anne Himle Halrynjo og Nils Petter Fosse Bere Unni Grete Mathisen og Sjur Arnstein Flatlandsmo Kjersti Solvoll Bakketun og Olav Tronvoll Susanne Grenasberg Sunde og Michael Zwartjes Anne Christine Auth og Stian Sandved Elisabeth Tveite og Harald Østervold Kristin Røen og Asbjørn Fauske Jade Camilla Johannessen og Thomas Leer Kristin Skjerven og Stig Flotve Evanger: Birger Akselberg, f Svein Jarle Hernes, f Ingrid Langedal, f (gr.l. Bolstadøyri) *10.07 Edith Bolstad, f (gr.l. Bolstadøyri) (*Edith budde og døydde i Hokksund, Øvre Eiker seremonien var der, men ho vart gravlagd på Bolstad.) Vinje: Arne Dukstad, f Retting: Borgny Bergkvist-Lid, f (blei gravlagd i Raundalen, ikkje Voss som det sto skrive i siste Kyrkjenytt)

7 DET HENDER Gudstenesteliste: Vangskyrkja: kl Gudsteneste m/ konfirmantpresentasjon v/skjeldal og Boge. Offer tilvoss KFUK/M kl Hausttakkefest v/hellesøy. Dåp. Nattverd. Offer til kyrkjelydsarbeidet kl Familiegudsteneste v/boge m.fl. T kl Høgmesse v/boge. Nattverd kl Høgmesse v/molde. Dåp. Offer til Rådet for psykisk helse kl Høgmesse v/hellesøy. Nattverd. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Evanger kyrkje: kl Fjelltur med T9/10 til Raustølen. Andakt v/molde kl Hausttakkefest v/molde. Konfirmantpresentasjon. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi kl Høgmesse v/molde. Nattverd. Bolstadøyri kapell: kl Hausttakkefest v/molde. T3-4. Offer til Bedehuset. Kyrkjekaffi. Raundalen kyrkje: kl Hausttakkefest v/boge. Sundagsskulen tek del. Kyrkjekaffi. Oppheim kyrkje: kl Hausttakkefest v/thaule. Konfirmantpresentasjon. Dåp. Offer til kyrkjelydsarbeidet kl Gudsteneste v/jan Rantrud. Vinje kyrkje: kl Gudsteneste v/thaule. Nattverd kl Høgmesse v/helge Hitland. Gjesting frå misjonshelg på Helgatun. Offer til Israelsmisjonen/Normisjon kl Hausttakkefest v/thaule. Konfirmantpresentasjon. 50års konfirmantjubileum. Offer til kyrkjelydsarbeidet. C-BLAD Fulldistribusjon Aktivitetskalendar + Evanger sundag 8. september. Fjelltur til Raustølen. Start frå Øvstedalen kl Oppheim/Vinje. Tur Oppheim Vinje laurdag 14. september kl For Voss sokn, på Prestegardslandet laurdag 21. september kl Babysong startar i Oppheim kyrkje og Vangskyrkja torsdag 12. september kl Varer veke Interesserte frå Evanger sokn kan delta på Voss. Vangskyrkja laurdag 21. september kl og 1230 (2 grupper). Sjå invitasjon for kva gruppe du er med i. For Voss sokn sundag 22. september kl i Vonheim deretter Vangskyrkja. + For Evanger sokn i Bolstadøyri kapell sundag 15. september kl For Voss sokn tysdag 15. oktober kl Invitasjon kjem etter kvart. Kyrkjebenken Frå onsdag 11. september vil tilsette vere på kyrkjebenken på AMFI senter kvar onsdag frå kl Velkomen til ein god prat! Kyrkjelyden si besøksteneste Kyrkjenytt for Vossabygdene, pb 562, 5703 Voss Det trengs fleire som kan være besøkar. Har du tid til å kunne besøke ein person ein gong i veka eller kvar 14 dag fast? Då kan du melde deg som besøkar! Tilbod om kurs og oppfølging av diakonen. Ta kontakt med Voss Kyrkjelydskontor: eller diakon:

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal Fulldistribusjon 60. årg. Nr. 3-4/2006 DALE KYRKJE 50 ÅR! JUBILEUMS PROGRAM Side 5-10 Flygel til Dale kyrkje Side 10 Julehelsing frå kapellanen Side 3 Kunstverket Fader Vår Side 4 Aksjon Håp 3. og 10.

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

Dei unge fyller gudstenesta

Dei unge fyller gudstenesta NR.2 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet 2015...4 Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot 2017...5 BUK 2015... 6 Ål Kyrkjeakademi...

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad Advent- og julenummer for Time Nr. 6 - desember 2011 43. årg. Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Joh 1,5 Side 2 Ei helsing frå Andesfjella Side 5 Tårnløver

Detaljer

Gluggen. Fleirkulturell kveld

Gluggen. Fleirkulturell kveld Gluggen Fleirkulturell kveld Nr. 3/2009 Skule- og bygdeavis for Ulvik 36. årgang Dette skuleåret er det elevar med bakgrunn frå 14 ulike nasjonar på Brakanes Skule, og med bakgrunn i dette skipa tilsette

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010 1 TORSDAG 18 MARS 2010 NR 11 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje noko å lage styr av Det seier Ingeborg Tørlen frå Fiskå. Men det spørst om det ikkje blir litt ekstra ståk søndag

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer