ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 1973-1974"

Transkript

1 á

2 ÅRSMELDING OSLO 1975 AAS & WAHLS BOKTRYKKERI

3 á

4 STYRE DET KONGELIGE KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENT ER SKOLENS OVERSTYRE DET STEDLIGE STYRE HAR 6 MEDLEMMER OG BESTÅR AV: Form ann Bøe, Alf, 1/ Valgt av Det kongelige kirke- og undervisningsdepartement Bøe, Alf, universitetslektor 1/ Eckhoff, Tias, designer. Varamann 1/ Hagen, John, gullsmedsvenn 1/ Pedersen, Harry, sekretær. Varamann 1/ ) Opstad, Lauritz, direktør 1/ Himberg-Larsen, Rolf, direktør. Varamann 1/ Valgt av Oslo kommune Børsum, Bente, skuespiller 16/ Engh, Rolf, disponent 16 / Riis, Helge, direktør 16/ Styrets sekretær Stenstadvold, Håkon, rektor 15/ Thorkildsen, Per, sekretær. Varamann. 29 / I) Dod 16. februar

5 ADMINISTRAS JON Rektor: Stenstadvold, Håkon, kunstrnaler, f.1912, tiltrådt som rektor 15. april ) Sekretær Halvorsen, Edgar Armand, cand, jur., f. 1911, tilsatt 17. februar 1947, ansiennitet 1. oktober Kasserer: Hjemgaard, Annie, f. 1919, tilsatt 1. mars 1965, ansiennitet 1. mars Kontorfullmektiger: Andersen, Eva, f. 1928, tilsatt 1. januar 1973, ansiennitet 1. januar Winsnes, Thora Anker, f. 1921, tilsatt 1. august 1944, ansiennitet s.d. BIBLIOTEK Sjefbibliotekar: Rygge, Sven, f. 1903, tilsatt 1. februar 1946, ansiennitet s.d.2) Bibliotekar: Arheim, Anne Lise, f. 1946, tilsatt 1. november 1971, ansiennitet 1. august Loe, Tove Helene, f. 1947, tilsatt 1. januar 1973, ansiennitet 1. august V akt- og varmemester: Jakobsen, Joakim, f. 1914, tilsatt 1. oktober 1944, ansiennitet s.d.3) Vaktmestere: Halvorsen, Dagfinn Leonard, f. 1914, begynt 26. juni 1967, ansiennitet s.d. Lindholm, Erland, f. 1928, begynt 9. april 1973, ansiennitet 1. april Mathisen, Hans Egil, f. 1920, begynt 1. desember 1964, ansiennitet 1. desember Sentralbordbetjent: Kulien, Olaug, f. 1905, begynt 8. oktober 1951 som portvakt, 1. september ) ansiennitet Sentralbordbetjent 1 kontorassistent: Fjellvik, Sigrunn, f. 1925, tilsatt 1. september 1973, ansiennitet 1. september Sykepermisjon 1. august juni Vikar: forelesningslektor, cand. mag. Fredrik Chr. Wildhagen 20. august juni Sluttet 30. november Sykepermisjon 9. oktober april Sluttet 31. august

6 LÆRERE AVDELINGSLEDERE: Bruland, Arne, kunstmaler, f. 1920, tilsatt 1. aug. 1954, ansiennitet 1. aug Den grafiske avdeling.1) Davidsen, Knut Lie, dekorativ maler, f. 1907, tilsatt 1. aug. 1960, ansiennitet 1. aug Fagavd. Maler. Elvestad, Gudmund Jon, tegner, f. 1932, tilsatt midlertidig 1. jan. 1966, ansiermitet 1. jan Fagavd. Metall. Heiberg, Bernt, arkitekt MNAL, f. 1909, tilsatt 1. aug. 1957, lektor 1. aug. 1968, ansiennitet 1. aug Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur. Lippe, Jens von der, keramiker, f. 1911, tilsatt 1. jan. 1962, ansiennitet 1. jan Fagavd. Keramikk.2) Ranheimsæter, Ørnulf, tegner, f. 1919, konstituert som avdelingsleder 1. mars -31. juli Den grafiske avdeling. Warsinski, Brit Halldis Fuglevaag, billedvever, f. 1939, tilsatt midlertidig 1. september 1973, ansiennitet 1. januar OVERLÆRERE: Alnæs, Tormod, interiørarkitekt, f. 1921, tilsatt midlertidig 15. mars 1962, ansiennitet 1. sep Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur. (4. år). Andersen, Anders Ragnvald, kunstmaler, f. 1918, tilsatt midlertidig 1. febr. 1960, tilsatt 1. jan. 1963, ansiennitet 1. okt Ornament- og fargelære. Fremstillingsteknikk. Antun, Markvard, maskinsnekker, f. 1912, tilsatt midlertidig 1. august 1962, tilsatt 1. august 1967, ansiennitet 1. august Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur. Bongard, Hermann, tegner, f. 1921, tilsatt midlertidig 1. mars 1971, ansiennitet 1. mars Den grafiske avdeling. Brunsvik, Bjarne, kunstmaler, f. 1918, tilsatt midlertidig 1. nov. 1960, tilsatt 1. jan. 1966, ansiennitet 1. jan Ornament- og fargelære. Dahl, Birger, interiørarkitekt, f. 1916, tilsatt 15. sept. 1947, ansiennitet 1. sept Formlære II. Sykepermisjon 15. september-31. desember 1973 og fra 29. april-31. juli Vikar: tegneren Arne Johnson fra 1. oktober-19. desember Avdelingsleder: ørnulf Ranheimsæter i tiden 15. september-31. desember Sluttet som avdelingsleder 28. februar Invalidepensjon fra 1. juni Vikar: lærer Ingeborg von Hanno. 5

7 Dahl, Chrix, grafiker, f. 1906, tilsatt 1. aug. 1948, ansiennitet 1. aug Radering og litografi.3) Flakstad, Nils, billedhugger, f. 1907, tilsatt 1. aug. 1955, ansiennitet s.d. Modellering.4) Glent, Eyolf, løytnant, f. 1909, tilsatt 1. juli 1955, ansiennitet 1. mars Geometrisk tegning.1) Gottenborg, Richard, modellør, f. 1918, tilsatt 1. april 1967, ansiennitet 1. jan ) Haug, Ørnulf, tegner, f. 1911, tilsatt midlertidig 1. aug. 1957, tilsatt 1. juli 1960, ansiennitet 1. aug Den grafiske avdeling. Hjelle, Lars, interiørarkitekt, f. 1925, tilsatt midlerddig 1. mars 1961, tilsatt 1. jan. 1963, ansiennitet 1. aug Formlære. Jessen, Hanna, billedhugger, f. 1907, tilsatt midlertidig 1. febr. 1961, tilsatt 1. jan. 1966, ansiennitet 1. febr Modellering 1.3) Johannessen, Ottar Helge, grafiker, f. 1929, tilsatt midlertidig 1. jan. 1967, tilsatt 2. des. 1971, ansiennitet 1. aug Tiltrådt 1. aug Skrifttegning. Johansen, Ernst Magne, kunstmaler, f. 1926, tilsatt midlertidig 1. aug. 1971, ansiennitet 1. aug Ornament- og fargelære. Jonsborg, Kåre, kunstmaler, f. 1912, tilsatt midlertidig 1. jan. 1971, ansiennitet 1. jan Fagavd. Maler. Frihåndstegning. Jynge, Gert, kunstmaler, f. 1904, tilsatt midlertidig 1. nov. 1957, tilsatt 1. jan. 1966, ansiennitet 1. mars Frihåndstegning II og III.4) jargensen, Otto, interiørarkitekt, f. 1918, tilsatt 1. aug. 1959, ansiennitet 1. aug Fagavd. Møbel- og innrednigsarkitektur.5) Lindhard, Jytte, tekstiltegner, f. 1911, tilsatt 1. jan. 1971, ansiennitet 1. jan Tøytrykk. Fagavd. Teksti1.6) Malterud, Jon Friis, kunstmaler, f. 1930, tilsatt midlertidig 1. aug. 1972, ansiennitet 1. aug Fribåndstegning m.m. Matheson, Fredrik, tegner, f. 1908, tilsatt midlertidig 1. jan. 1971, ansiennitet 1. aug Den grafiske avdeling. 4 ) Sluttet 28. februar Timelærer Knut Tiberg i ledig stilling. 4 ) Fortsatt sykepermisjon til 30. september Invalidepensjon 1. oktober Vikar: billedhuggeren Per Ung. Studiepermisj )1) oktober ) Død 29. desember I den ledige overlærerstilling tjenestegjorde: Alf Bjorhusdal billedhugger. 1. januar- 8. februar Fredrik von Hanno, keramiker og modellbygger, 11. febimar-15. mai ) Død 11. oktober Sykepermisjon 17. september-10. oktober Vikar: billedhugger Oddmund Raudberget. Dessuten tjenestegjorde han i den ledige overlærerstilling 11. oktober mai ) Sluttet 31. juli Sykeperrnisjon 17. oktober-8. november 1973 og 7. januar-23. mars Vikar: interiørarkitekt NIL Svein Gusrud fra og med 23. oktober Sykeperrnisjon 7. januar-7. februar Vikar: tekstilkunstner Bente Sætrang. 6

8 Ranheimsæter, ørnulf, tegner, f. 1919, tilsatt midlertidig 1. aug. 1964, ansiennitet 1. jan Den grafiske avdeling, Illustrasjons- og bokkunstlinjen.7) Stramme, Jorunn, motetegner, f. 1915, tilsatt 15. sept. 1949, ansiennitet 1. sept Fagavd. Motetegning og motedesign. Torjussen, Kari-Liv Brundin, tegner, f. 1922, tilsatt midlertidig 1. aug. 1957, tilsatt 1. mars 1965, ansiennitet 1. aug Frihåndstegning I. Torjussen, Kristian, kunstmaler, f. 1919, tilsatt midlertidig 1. aug. 1970, ansiennitet 1. aug Frihåndstegning II. Trondsen, Dagfinn, setter og trykker, f. 1939, tilsatt midlertidig 1. august 1973, ansiennitet 1. august Boktrykkeri (sats og trykk). Weiglin, Egil, kunstmaler, f. 1917, tilsatt midlertidig 1. august 1973, ansiennitet 1. august Fagavd. Maler. Wildhagen, Kaare, kunstmaler, f. 1906, tilsatt 1. august 1953, ansiennitet august Frihåndstegning II og III. LÆRERE: Hanche-Olsen, Eystein, litograf, f. 1933, tilsatt midlertidig, ansiennitet 1. mars Tiltrådt 16. mars Litograftrykkeri. Haisveen, Oddny, vevlærer, f. 1921, tilsatt 1. jan. 1968, ansiennitet 1. jan Vevnad, vevteori. Fagavd. Teksti.1.1) Magnussen, Ragnhild Smith, motetegner, f. 1931, tilsatt midlertidig 1. jan. 1968, ansiennitet 1. jan Fagavd. Motetegning og motedesign. Mehlum, Einar Emil, gullsmed, f. 1913, tilsatt midlertidig 1. jan. 1968, ansiennitet 1. aug Metallverksted. Stromme, Jarle Fritjof, fotograf, f. 1925, tilsatt midlertidig 1. aug. 1969, ansiennitet 1. jan Reklamefotografering. LÆRER I BISTILLING: Hanno, Ingeborg von, keramiker, f. 1919, tilsatt 1. juli 1947, ansiennitet s.d. Fagavd. Keramikk (kl ).2) TIMELÆRERE: Aune, Gunnar, maler, f Geometrisk tegning. Fagavd. Maler, Tekstil, Motetegning og motedesign, 1. år, (kl og kl ). 4. termin. 7 ) Avdelingsleder 1. mars-31. juli ') Studiepermisjon med halv lønn i skoleåret Vikar: vevlærer Ingebjorg Gravjord. 2 ) Vikar for avd.leder Jens von der Lippe. Keramiker Bente von Krogh vikar for lærer Ingeborg von Hanno. Hel stilling (kl og kl ) halve året, dvs. i 1. og 3. termin. 7

9 Bergersen, Elna Johanne (Bitten) Hopstock, interiørarkitekt, f Halv stilling i ledig overlærerstilling etter Bjørn A. Larsen. Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur. Christiansen, Berthe-Marie (Lillemor), faglærer, f Rissing m.m. Fagavd. Motetegning og motdesign, 1. år, (kl og kl ) termin. Ekstratimer: 91/3 timer pr. uke hele året. Frogner, Ase, tekstiltegner, f Garnfarging. Fagavd. Tekstil (tirsdag, torsdag, fredag kl , kl og kl , tilsammen 21 timer pr. uke). Gaudernack, Christian, gullsmed, f Teknikk. Fagavd. Metall, verkstedet, år, (mandag, tirsdag, onsdag kl og kl ) termin. Begynt 1. oktober (Mandag kl , kl , kl og kl , onsdag kl og k ) termin. Gulbrandsen, Inger, tekstilkunstner, f Stofftrykk. Fagavd. Tekstil, 1. år, (kl og kl ). 1, 3. termin. Gulbrandsen, Niclas, grafiker, f Frihåndstegning I. Fagavd. Metall og Keramikk, 1. år, (kl , unntatt lørdag). Den grafiske avdeling, år (kl ). Hayland, Roar, designer, f Designmetodikk. Fagavd. Metall og Keramikk, 1. år, (kl og kl ) termin. Fagteori for industridesignere, fagavd. Metall, (kl og kl ). 4. termin. Jessen, Gro, tekstilkunstner, f Fagtegning, Fagavd. Tekstil, Stofftrykk, (kl og kl dager pr. uke). Kvenild, Gerd M. W., faglærer, f Brocleri og rammevev. Fagavd. Tekstil, 2. år, (lørdag kl og kl i tiden 19. januar - 2. mars 1974). Lange-Nielsen, Vibeke, designer, f Strikking. Fagavd. Tekstil, 2. år, (24. september-6. oktober 1973 og januar 1974). 3. år. ( oktober 1973 og 28. januar-2. februar 1974). Nystrain, Arne-Atle, industridesigner, f Fagavd. Metall, verkstedet, (kl Dessuten kl i 3. og 4. termin). Næra, Klaus, keramiker, f Fagavd. Keramikk, verkstedet, (kl unntatt lørdag). Begynt 1. oktober Nffiss, Gunnar M., interiørarkitekt, f Halv stilling i ledig overlærerstilling etter Bjørn A. Larsen. Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur Olsen, Oscar Reynert, tegner, f Typografi. Den grafiske avdeling, 1. år (kl unntatt lørdag). Ekstratimer: 42/3 timer pr. uke, fagavd. Motetegning og motedesign. 8

10 Pable, Jan, tegner, f Skrifttegning. Den grafiske avdeling, 2. år, (kl unntatt lørdag) termin. Osmundsen, Kirsten Ledaal, motetegner, f Fagtegning. Fagavd. Motetegning og motedesign, 2. år, (kl og kl , lørdag kl i termin, kl og kl i termin). Rudjord, Erling, interiørarkitekt, f Form. Geometrisk tegning Den grafiske avdeling, år i termin og Fagavd. Metall og Keramikk, 1. år, i termin (kl og Id ). Sjovold Aase Bay, mag. art., f Drakthistorie. Fagavd. Motetegning og motedesign, 1. år, til følgende tider: februar, 25. februar-2. mars, mars, mars 1974 (kl og kl , lørdag kl ). Tekstilhistorie. Fagavd. Tekstil, 4. år, (tirsdag kl ). 2. termin. Sundbye, Karin, tekstilkunstner, f Broderi. Fagavd. Tekstil, 2. år (lørdag kl og kl ). 1. termin. Svendsen, Roald, snekkermester, f Snekkerverksted (kl , kl og Id ). Vadum, Anne Marie, keramiker, f Fagtegning. Fagavd. Keramikk, 2. år (Id og kl ) termin. Vistven, Ellen Monrad, tekstilkunstner, f Vevteknikker for håndvev. Fagavd. Tekstil, 1. år (kl og Id ) termin. Ase, Arne, keramiker, f Keramikkverksted (kl og Id , lørdag kl ). ASSISTENTER: Lakse, Oddvar, grafiker, f Raderklassen (1. mars-15. mai 1974 Id og kl , lørdag kl og kl ). Tiberg, Knut, grafiker, f Raderklassen (17. september februar 1974 kl og kl , lørdag kl og kl ). 9

11 UNDERVISNINGEN tok til 17. september 1973 og sluttet 15. mai Til 1. årskull ble det høsten 1973 tatt inn 89 elever. De har fått opplæring i følgende fag: 1 Frihåndstegning I (plantegning, frihåndstegning etter plastisk relieff og perspektivtegning). 2 Geornetrisk tegning (avpasset etter de forskjellige fagavdelinger ). 3 Elementær fargelære og ornament, skrift, modellering. år 89 elever år 79 år 73 år 64 Hospitanter eleverl) Skoleåret som tidligere har vært inndelt i høst- og vårsemester, ble i skoleåret inndelt i 4 terminer slik: termin: 17/9 8/11. termin: 9/11 14/1. termin: 15/1 9/3. termin: 11/3 15/3. 1) Det samlede elevantall var 371, hvorav 229 kvinner Elevene fordelt etter hjemsted: Oslo 145, andre byer, 66, landet forovrig 142, utlandet

12 YRKESUTVALG FAGAVD. MALER Oppnevnt av Norske Håndverks- og Industribedrifters Forbund: Lund, John. Malermester. Formann. Oppnevnt av Landsorganisasjonen i Norge: Martinsen, Kjell. Maler. Andersen, Arne. Malermester. Varamann. Oppnevnt av Bildende Kunstneres Styre: Fritzvold, Reidar. Kunstmaler. Oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund: Krafft, Helge. Arkitekt MNAL... Astrup, Knut. Arkitekt MNAL. Varamann. Oppnevnt av Norges Husflidslag: FAGAVD. TEKSTIL Bratsberg, Kari. Faglærer. Rutlin, Signe. Landskonsulent. Varamann. Oppnevnt av Landsorganisasjonen i Norge: Warvik, ilsmund. Tekstilarbeider. Dahlsrud, Mary. Tekstilarbeider. Varamann. Oppnevnt av Norges Industriforbund: Helland, Egil. Direktør. Oppnevnt av Landsforbundet Norsk Brukskunst: Wessel, Birgit. Tekstilkunstner. Berg, Sigrun. Tekstilkunstner. Varamann. 11

13 FAGAVD. MØBEL- OG INNREDNINGSARKITEKTUR Oppnevnt av Norske Håndverks- og Industribedrifters Monrad, Johan Fr. Snekkermester. Formann. Forbund: Oppnevnt av Landsorganisasjonen i Norge: Larsen, Rolf A. Møbeltapetserer. Skullerud, Håkon. Møbeltapetserer. Varamann. Oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund: Haaland, Turid. Arkitekt MNAL. Haffner, Nina. Arkitekt MNAL. Varamann. Oppnevnt av Norske Interiararkitekters Landsforening: Mansrud, Cato. Interiørarkitekt NIL. Richardsen, Kjell. Interiørarkitekt NIL. Varamann. FAGAVD. MOTETEGNING OG MOTEDESIGN Oppnevnt av Landsforbundet Norsk Brukskunst: øwre, Adrienne. Tekstilkunstner. Himberg-Larsen, Rolf. Direktør. Varamann. Oppnevnt av Norske Håndverks- og Industribedrifters Baasland, Helga. Draktsyermester. Forbund: Oppnevnt av Landsorganisasjonen i Norge: Kjærstad, Edel. Syerske. Håkensen, Liv. Syerske. Varamann. Oppnevnt av Norges Hustlidslag: Enger, Margareth. Faglærer. Storsteen, Gerd. Faglærer. Varamann. 12

14 FAGAVD. METALL Oppnevnt av Norske Håndverks- og Industribedrifters Forbund: Sunde, Gunnar. Gullsmed. Formann. Gaudernack, Roll. Gullsmed. Varamann. Oppnevnt av Landsorganisasjonen i Norge: Søgnen, Odd. Sølvarbeider. Varamann. Røsland, Kåre. Gullarbeider. Varamann. Oppnevnt av Norges Husflidslag: Hermann, Georg. Rektor. Solleldt, Gunnar. Overlærer. Varamann. FAGAVD. KERAMIKK Oppnevnt av Landsforbundet Norsk Brukskunst: Eckhoff, Tias. Tegner. Formann. Nilsen, Arne. Keramiker. Varamann. Oppnevnt av Norges Industriforbund: Fjeldsaa, Kåre Berven. Sjefdesigner. Varamann. Oliver, Turi Gramstad. Designer. Varamann. DEN GRAFISKE AVDELING Oppnevnt av Landsorganisasjonen i Norge: Pedersen, Harry. Sekretær. Formann.l) Thorkildsen, Per. Sekretær. Varamann. Oppnevnt av Norske Håndverks- og Industribedrifters Forbund: Stavik, Ivar. Kontorsjef. Oppnevnt av Bildende Kunstneres Styre: Sørensen, Hans Gerhard. Grafiker. Kleiva, Per. Kunstmaler. Varamann. Oppnevnt av Norges Markedsføringsforbund: Ruud, Erling. Disponent. Den norske Forleggerforening: Andr&n, Omar. Bokkunstner. 1 ) Dod 16. februar

15 MUSEUMSSTUDIER I tiden september 1973 besøkte elever fra samtlige fagavdelinger (2., 3., 4. år, Den grafiske avdeling 3., 4. år ) Norsk Folkemuseum og Kunstindustrimuseet. På Norsk Folkemuseum ble det holdt følgende forelesninger med omvisninger: Førstekonservator Arne Berg: 1 dobbeltforelesning om Stav (ute ) og 1 dobbeltforelesning om Laft (ute). Møbel- og innredningsarkitektur. Museumslærer Turid Bretteville: 1 dobbeltforelesning i Bysamlingen I og 1 dobbeltforelesning i Bysamlingen II. Fagavd. Maler, Møbel- og innredningsarkitektur og Den grafiske avdeling, Formgiverlinjen. 1 dobbeltforelesning om Folkekunst. Fagavd. Maler og Den grafiske avdeling, Formgiverlinjen. Museumslektor Camilla Finckenhagen: 1 dobbeltforelesning i Bysamlingen I og 1 dobbeltforelesning i Bysarnlingen II. Fagavd. Metall og Keramikk. 1 dobbeltforelesning i Samisk avdeling. Fagavd. Metall og Den grafiske avdeling. Illustrasjons- og bokkunstlinjen. Førstekonservator jorunn Fossberg: 1 dobbeltforelesning om Sølv i bysamlingen. Fagavd. Metall og Kerarnikk. Konservator Trond Gjerdi: 1 dobbeltforelesning om Møbler på bygdene. Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur. Førstekonservator Marta Hoffmann: 2 dobbeltforelesninger i Teppesamlingen. Fagavd. Tekstil. Førstekonservator Carsten Hopstock: 1 dobbeltforelesning i Bysamlingen I og 1 dobbeltforelesning i Bysamlingen II. Fagavd. Tekstil, Motetegning og motedesign og Den grafiske avdeling. Illustrasjons- og bokkunstlinjen. Vitenskapelig assistent Anne Kjellberg: 1 dobbeltforelesning om Bydrakter. Fagavd. Motetegning og motedesign. Konservator Aagot Noss: 1 dobbeltforelesning om Bygdedrakter. Fagavd. Tekstil og Motetegning og motedesign. 14

16 FOREDRAG OG FORELESNINGER Int.ark. Anne Lise Aas: 1 dobbeltforelesning om Tekstiler i interiør. Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur og Tekstil, 3., 4. år. Siv.ing. Asbjørn Aass jr.: 14 dobbeltforelesninger om Bygningers fysikk. Fagavd. Møbel- og innrednigsarkitektur, 3. år. Arkitekt Helge Abrahamsen: 1 dobbeltforelesning om Kirkebygg. Fagavd. Møbel- og innreciningsarkitektur, 4. år. Int.ark. Gjermund Barstad: 1 dobbeltforelesning om Skipsinnredning. Fagavd. Møbel- og innrednigsarkitektur, 4. år. Maleren Håkon Bleken: 1 dobbeltforelesning over Form og innhold i kunsten. Samtlige fagavdelinger. Ingeniør Ole Brendingen: 11 forelesninger over Verdianalyse og produktutvikling. Fagavd. Metall, 3., 4. år. Professor Odd Brochmann: 1 dobbeltforelesning over Dansk arkitektur og innredningskunst. Fagavd. Møbel- og innreciningsarkitektur, 1., 2., 3. og 4. år. Bestyrerinne Brækhus: 1 dobbeltforelesning om Hotelldrift. Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur, 3. år. Universitetslektor Alf Bøe: 1 dobbeltforelesning over Europeisk kunstindustri frem til 1920, og 1 dobbeltforelesning over Europeisk industridesign i vår tid. Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur og Metall, 1., 2., 3., 4. år. Konsulent Anne-Marie Bahme: 1 dobbeltforelesning om Moteinformasjon. Fagavd. Motetegning og motedesign, 1., 2., 3., 4. år Grafiker og lærer Birger Forsberg fra Konstfackskolan i Stockholm: 1 dobbeltforedrag med lysbilder og demonstrasjon om Barn vever i Egypt Sverige og Norge. Fagavd. Tekstil, 1., 2., 3., 4. år, og dessuten andre interesserte. Cand. philol. Gunnar Hjelde: 2 dobbeltforelesninger om Norsk kunst i 19. og 20. århundre. 1 dobbeltforelesning om 80-års malerne og norsk skulptur. Samtlige fagavdelinger. 15

17 Rektor Åke H. Huldt: 1 dobbeltforelesning om Det nasjonale i en internasjonal verden av design. Samtlige fagavdelinger. Tekstilkunstner Ann-Mari Kornerup: 1 dobbeltforelessing med lysbilder fra Teppebiennalene i Lausanne i Sveits, og 1 dobbeltforelesning med lysbilder fra de siste års tekstilutstillinger i Danmark. Fagavd. Tekstil, 1., 2., 3., 4., år og andre i den utstrekning det var plass. Advokat Alf Kvaal: 3 dobbeltforelesninger om Juridiske og andre bestemmelser som elevene vil møte i det praktiske liv. Samtlige fagavdelinger, 3., 4. år. 1 dobbeltforelesning om Moms og etiske regler. Fagavd. Tekstil, 4. år. Avd.leder Jens von der Lippe: 2 dobbeltforelesninger om Ornamentets grunnelementer. Fagavd. Metall og Keramikk, 1., 2. år. Sosiolog/psykolog Sigmund Mjelve: 3 dobbeltforelesninger om Kommunikasjon og samarbeidstrening. Fagavd. Metall og Keramikk, 1. år. Cand. real. Gunnar Nesheim: 2 dobbeltforelesninger om Akustikk. Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur, 2. år. Overlærer Øivind From Nilsen: 5 dobbeltforelesninger med lysbilder om Papir, fabrikasjonen og råstoffene og valg av papirsorter og papirkvaliteter til forskjellige trykningsformål. Den grafiske avdeling, 2. år. Hotelldirektør Wilhelm Olsen d.y.: 2 dobbeltforelesninger om Hotellinnredning. Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur,4. år. 2 representanter fra Postdirektoratet holdt 1 dobbeltforelesning hver om Arbeidsplassene i et postkontor. Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur, 3. år. Int.ark. Ingmar Relling: 2 dobbeltforelesninger om Industriell møbeldesign. Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur, 3., 4. år. Vevlærer Agnes Skykkelstad: 1 dobbeltforelesning om Damask. Fagavd. Tekstil, 4. år. Dr. Birger Tvedt: 6 dobbeltforelesninger om Ergonomi. Fagavd. Metall, 3., 4. år. 2 dobbeltforelesninger om Ergonomi. Fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur, 3. år. 16

18 Gullsmed Tone Vigeland: 1 foredrag om Brukskunstneren med eget verksted. Fagavd. Metall, 1., 2., 3., 4. år. Forelesningslektor cand. mag. Fredrik Chr. Wildhagen: 16 dobbeltforelesninger over Utvalgte emner innen europeisk kunst- og brukskunsthistorie. Samtlige fagavdelinger, 2. år. Gullsmed Bjørn østern: 1 foredrag om Brukskunstneren med eget verksted. Fagavd. Metall, 1., 2., 3., 4. år. 17

19 EKSKURSJONER OG STUDIEREISER Elever av fagavd. Motetegning og motedesign, 2. år, besøkte i oktober Solberg Spinderi A/S. Reiseleder: lærer Kirsten Ledaal Osmundsen. Elever av fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur, 3. år, foretok i desember 1973 en ekskursjon til Landbrukshøgskolen i As. Reiseleder: lærer Bitten Hopstock Bergersen. Elever av fagavd. Metall og Keramikk, 2., 4. år, foretok i tiden januar 1974 en studiereise til London. De besøkte bl.a. British Design Center, Tate Gallery, Royal Academy, museer og utstillinger. Reiseledere: overlærer Birger Dahl og lærer Roar Høyland. Kst. rektor Fredrik Wildhagen deltok i reisen. Elever av fagavd. Møbel- og innrednigsarkitektur, 3. år, foretok i februar 1974 en ekskursjon til Drammens Glassverk A/S og i mars 1974 en ekskursjon til Bakelittfabrikken A/S, Fetsund. Reiseleder: int.ark. Svein Gusrud ( vikar for overlærer Otto Jørgensen) mars 1974 foretok elever av fagavd. Maler, 2. år, en studiereise til Danmark og Holland. De besøkte Glyptoteket og Statens Museum for Kunst i København. I Haag besøkte de Mauritshuis og Gemeentemuseum og i Amsterdam Rijksmuseet, Rembrandthuis og Stedelijk Museum. Elever av Den grafisk avdeling, 2. år, dro 23. mars 1974 til Leningrad via Stockholm og Helsingfors. Ankomst Leningrad 25. mars, avreise 30. mars Dagene ble godt untyttet. Sightseeing, studier i Eremitagen, Russisk Museum, Etnografisk Museum, Isak-katedralen, ballett- og teaterbesøk. Reiseledere: overlærer Hermann Bongard og timelærer Oscar Reynert Olsen kom til Leningrad den 27. mars via Moskva hvor den russiske kulturattache i Oslo hadde lovet å arrangere et besøk på Kunstindustriskolen. Det viste seg at ingenting var ordnet fra Oslo, og til tross for all mulig hjelp fra den norske ambassade i 18

20 Moskva lot det seg ikke gjøre å få et bein innenfor skoleområdet! 3 elever av fagavd. Tekstil, 3. år, foretok i tiden mars 1974 en studiereise til København og besøkte bl.a. Louisianamuseet, Nationalmuseet, vev- og stofftrykkverksteder, skoler, utstillinger og butikker. Reiseleder: eley Gro Randen. Elever av fagavd. Møbel- og innredningsarkitektur, 4. år, foretok i dagene mars 1974 en studiereise til København. Innkvartering på Schæffergården etter innbydelse fra Fondet for dansk-norsk Samarbejde, med full pensjon for kr. 25, pr. døgn. Arkitekturstudier i tilknytning til diplomoppgaven. Under oppholdet på Schæffergården holdt professor Odd Brochmann en helaftens forelesning om Københavns bygningshistorie. Reiseledere: avdelingsleder Bernt Heiberg og overlærer Tormod Alnæs. Elever av fagavd. Motetegning og motedesign, 3. år og 1 eley fra 4. år, foretok i tiden april 1974 en studiereise til London. De besøkte bl.a. Royal College of Art, British Museum of Art og National Gallery. Reiseleder: eley Grete E. Ødeby, 3. år. Elever av fagavd. Motetegning og motedesign, 1., 2. år, foretok i tiden mai 1974 en studiereise til Stockholm, Abo og Helsingfors. I Stockholm besøkte de Konstfackskolan, i Finland Konstindustriella Högskolan, diverse bygninger, museer og bedrifter (Arabia, Voukko, Marimekko), dessuten ballett, opera og teater. Reiseleder: lærer Kirsten Ledaal Osmundsen. Elever av fagavd. Metall og Keramikk, 1., 2. år, foretok i mai en dagstur til Plus i Fredrikstad. Reiseleder: lærer Roar Høyland. 19

21 Gruppe I: STUDIEREISE TIL ITALIA Det ble foretatt 3 forskjellige reiser. Elever av samtlige fagavdelinger, 3. år, ca. 20 elever, foretok i tiden 7. mai-6. juni 1974 en studiereise til Firenze, Venezia og Roma. Reiseledere: overlærer Kåre Jonsborg og cand. philol. Gunnar Hjelde i Firenze og Venezia og overlærer Fredrik Matheson og lærer Roar Høyland i Roma. Elev Vibekte Heramb i Firenze, Venezia og Roma. Gruppe II: Elever av fagavd. Maler, Metall, Den grafiske avdeling, Illustrasjons- og bokkunstlinjen, 3. år, 12 elever, foretok i tiden mai 1974 en studiereise til Firenze og Venezia. Reiseledere: overlærer Kåre Jonsborg og cand. philol. Gunnar Hjelde. Elev Vibeke Heramb. Gruppe III: Elever av fagavd. Tekstil, Møbel- og innredningsarkitektur, og Den grafiske avdeling, 3. år, 16 elever, foretok i tiden mai 1974 en studiereise til Firenze og Roma. Reiseledere: avdelingslederne Bernt Heiberg og Ørnulf Ranheimsæter og elev Catherine Schou. Elever av fagavd. Møbel- og innrednigsarkitektur, 2. år, foretok i tiden mai 1974 en studiereise til København hvor de besøkte blant annet den Interskandinaviske Møbelmesse på Bella- Centeret, Rødovre Rådhus, Islev Kirke, Grundtvigkirken, Skolen for Boligindretning, Kunstindustrimuseet, bygninger, utstillinger og forretninger. Dessuten besøkte de Louisianamuseet i Humlebæk. 20

22 Reiseleder: int.ark. Svein Gusrud ( vikar for overlærer Otto Jørgensen). I Oslo og omegn ble en rekke produsenter og utstillinger besøkt i studieøyemed. KONKURRANSER OG OPPDRAG Maleravdelingen fikk gjennom rektor Stenstadvold i oppdrag å lage 7 mindre glassmalerier til Gimsøy kirke. Disse ble laget av Reidun Kleiven, 4. år, Solveig Andersen, Kari G. I. Sandal, Mette C. Skadberg og Synva Tufte, 3. år, Ingrid Book og Tom Lid, 2. år. Kontrakten lød på kr , og overskuddet gikk til Italiaturen. Glassmaleriene er på plass i kirken og er blitt vel mottatt. Festspillene i Nord-Norge innbød i februar 1974 elever av fagavd. Motetegning og motedesign til konkurranse om forslag til vertinnedrakter. Juryen besto av Festspillkomiteen, etter innstilling fra lærerne ved fagavd. Motetegning og motedesign. Resultatet av bedømmelsen ble følgende: premie kr. 300,. Guri Thorbergsen, 4. år. premie kr. 200,. Ann-Karin Biltvedt, 4. år. 21

23 STIPENDIER Stipend av Norges Gullsrnedforbund: Thon, Grete, 1. år, kr Stipend av Strays legat: «Overlærer Asmund Stray og hustru Cecilie Strays legat» ble opprettet ved testament av 12. september Legatkapitalen utgjør ca. kr , og rentene skal etter statuttene deles ut til stipend for elever ved Statens håndverks- og kuns tindustri skole. I skoleåret 1973/74 ble det delt ut kr. 250, til Anne H. E. Deinboll, fagavd. Tekstil, 4. år. Arcbitekt Fin Horns legat av 1937: Legatkapitalen er kr De årlige renter deles ut som premier ved avholdelse av konkurranser eller på annen måte, fortrinnsvis blant bygningsklassens elever. I skoleåret 1973/74 ble det delt ut kr. 200, til Rigmor Bove, fagavd. Tekstil, 4. år. Joban Finnes legat: Legatet bestyres av Kirkedepartementets sjef sammen med styret for skolen. Legatets kapital utgjør for tiden ca. kr De årlige renter skal hvert år på testators fødselsdag, den 26. oktober, deles ut til verdige trengende norske kunstnere til hjelp til studium i fødelandet. Av disponible rentebeløp ble det delt ut stipend til Kjell Thorjussen kr ,. Horns legat av 1883: Legatkapitalen utgjør kr De årlige renter skal etter statuttene deles ut som premier til skolens beste elever blant håndverkslærlinger eller svenner. 22

24 I skoleåret 1973/74 ble det delt ut bokpremie til Grete Egeland, fagavd. Motetegning og motedesign, 2. år. AIS Christiania Glasmasins praktikantstipendium ble ikke delt ut i skoleåret 1973/74. Reisetipend fra direktør Hans Rasmus Astrup på kr , til lærerne Gro Jessen og Inger Gulbrandsen for studiereise i Skandinavia. 23

2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport

2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport 2011 KUNSTMUSEENE I BERGEN årsrapport Flamenco-oppvisning i rød sal i Permanenten under Kulturnatt 2011. Styrets beretning Virksomhetens art og sted Stiftelsen Kunstmuseene i Bergen ble stiftet i 28.07.2006.

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

PÅSKESIRKULÆRET 2014

PÅSKESIRKULÆRET 2014 FORENINGEN TIL USTAOSETS VEL Glade damer ved minnesmerket på Ustetind. Foto: Jorunn Vindegg PÅSKESIRKULÆRET 2014 www.ustaosetsvel.no Facebook: Ustaosets Vel VÅRE FORFATTERE ER OGSÅ ADVOKATER Kluges advokater

Detaljer

ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008

ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 2 ÅRSMELDING NASJONALMUSEET 2008 Innhold Ansvarlig redaktør: Audun Eckhoff Redaktør: Anita Rebolledo Redaksjonskomité: Françoise Hanssen-Bauer, Anne Qvale, Frode Haverkamp,

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Fra innholdet: Julekakebakemøte lørdag 21. november Medlemsmøte med julemat onsdag 25.

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008

ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 ÅRSMELDING2008 1 ÅRSMELDING 2008 Styrets beretning 5 Innledning ved direktør Anniken Thue 6 Styret 8 Representantskapet 8 Besøk, salg 8 Økonomi 8 Personalet 8 Informasjon, web, mediekontakt, marked 8 Sikkerhet

Detaljer

25 års jubileumsberetning. Rygge Soroptimistklubb

25 års jubileumsberetning. Rygge Soroptimistklubb 25 års jubileumsberetning Rygge Soroptimistklubb 1981 2006 Redaksjonskomiteen har bestått av: Inga Bjelke Wibye, Else Mehren Olsen, Linda Wilskow og Ellinor Hjorth-Eriksen Forsidebildet viser Soroptimistemblemet

Detaljer

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE BERETNNG 1968 LANDS 0 R GA N SASJ 0 NEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 1968 AKTETRYKKERET OSL 0, 19 6 9 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300000

Detaljer

Ny leir i Distrikt 22.

Ny leir i Distrikt 22. 2013 Terjenytt Høsten Nr. 4 Julen 2013 42. Årgang Ny leir i Distrikt 22. Fortelleren bak (Tom Schulz) OM til venstre (Jarle Christiansen) Fung EksOM til høyre (Anders Bjørnholmen) Åpningscenen logemøtet

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 25. januar 2007 47. årgang Juletrefest i døvesenteret lørdag 6. januar 2007... og så kom julenissen Nyttårsintervju

Detaljer

KUNstMUsEENE I BErGEN 2012 årsrapport 1

KUNstMUsEENE I BErGEN 2012 årsrapport 1 KUNSTMUSEENE I BERGEN 2012 årsrapport 1 Xu Bing: Background Story. Fra utstillingen «Real Life Stories» 01. Styrets beretning 2012 02. De store endringenes år 03. Styret, representantskapet og personalet

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2005

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2005 Borgarting lagmannsrett Årsmelding 2005 Borgarting lagmannsrett 1. Forord Side 4 2. Innledning Side 5 3. Viktige begivenheter Side 6 4. Organisatoriske utfordringer Side 9 5. Organisasjon Side 11 6. Arbeidsområder

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Opplæring Embedsmenn i Arendal For søstrene: 22. oktober 2009 kl. 18.00 For alle nye EksOM OM - UM For brødrene:1.oktober 2009 kl. 17.30 Stor Sire Harald Thoen deltar For alle

Detaljer

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning... 4 Regnskap 2008... 5 Budsjettforslag... 6 Trøndelagsutstillingen... 7 Statutter for Trøndelagsutstillingen...

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET Med hjertelig hilsen 3x25 år s. 29 Skolebryllup s. 17 Styrkar Foss s. 19 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Fravær i vgs... 4 Andakt... 5 Nytt fra gårdsbruket...

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket 2-05 - ny 30-11-07 15:45 Side 1 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Formannens spalte... 2 Skigardskurset... Østfold

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud. i Skoger. Innhold. Etter skoletid. gamle kirke. Starter opp igjen 7. oktober. 14. september kl. 15.

Menighetsbladet. for Konnerud. i Skoger. Innhold. Etter skoletid. gamle kirke. Starter opp igjen 7. oktober. 14. september kl. 15. Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2014, 48. årgang Kveldsstemning - siste kveld på konfirmantenes sommerleir. Foto: Karin Vaskinn. Etter skoletid Starter opp igjen 7. oktober Foto: Karin

Detaljer

Premiere 1. juni. Turné i Troms og Finnmark. Av Harald Tusberg og Egil Monn-Iversen Fritt etter Johan Falkbergets roman

Premiere 1. juni. Turné i Troms og Finnmark. Av Harald Tusberg og Egil Monn-Iversen Fritt etter Johan Falkbergets roman ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2010 Turné i Troms og Finnmark Bør Børson jr. Av Harald Tusberg og Egil Monn-Iversen Fritt etter Johan Falkbergets roman Med: Kristian Fr. Figenschow jr., Silje Olderdal, Ida

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 3, 2008 13. årg Årets konfirmantleir: Tro, håp og søvnløshet Hva er klokka? Urskive og visere i klokketårnet til er nyrestaurert

Detaljer

Forsidebilde: Mari Slaattelid, Solitær, 2004, fotografi. Foto: Mari Slattelid / Photophono

Forsidebilde: Mari Slaattelid, Solitær, 2004, fotografi. Foto: Mari Slattelid / Photophono ÅRSMELDING 2004 Ansvarlig redaktør: Sune Nordgren Redaktør: Anita Rebolledo Redaksjon: Martin Biehl, Sidsel Helliesen, Vibeke Petersen, Aud Norlin Design: Petter Baggerud Redaksjonen avsluttet juni 2005

Detaljer