SKOLEKALENDER 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEKALENDER 2014/2015"

Transkript

1 SKOLEKALENDER 2014/2015 Vi ønsker elever og foresatte vel møtt til et nytt skoleår og håper at dere vil ha glede og nytte av kalenderen dere nå holder i hånden Med ønske om et skoleår med mye god læring og utvikling, høy trivsel og godt samarbeid Hilsen kollegiet

2 AUGUST Starten på skolen vår var en gruppe foreldre og lærere som sammen var drivkraften bak at «Steinerskolen i Haugesund» kunne åpne dørene i Uten en jevn og bred innsats fra foreldrene ville skolen ikke kunne eksistere. Dette betyr både tett oppfølging av barnas skolegang og deltagelse i forskjellige dugnadsoppgaver ved skolen. Foreldrenes innsats og samarbeidet med skolens ansatte er en grunnstein i alle steinerskolers liv og virksomhet. Som gjennomgående tema for årets skolekalender har vi derfor valgt «Foreldrenes rolle i skolen vår».

3 Uke 31 SFO starter opp etter sommeren Uke 33 Uke 32 Planleggingsdag, skolen stengt, SFO åpent Planleggingsdag, skolen stengt, SFO åpent Planleggingsdag, skolen stengt, SFO åpent Havnedager Havnedager Sør-Koreas nasjonaldag Uke 34 Uke 35 Skolestart kl 8.40, skoledagen avsluttes kl 12.00, SFO åpent Ungarns nasjonaldag Foreldremøte 5. klasse kl klasse kl klasse kl klasse kl klasse kl AUGUST

4 SEPTEMBER Allerede september Nå begynner forhåpentligvis våre nyslåtte 1. klassinger å bli vant til sin nye skolehverdag, og nye foreldre har begynt å bli kjent på skolen og med hverandre. For foreldrene er mulighetene mange til å bli en aktiv del av skolens liv Skolen oppfordrer alle 1., 2. og 3. klassefamilier til å delta i månedens dugnad, og til å gjøre en innsats og hygge oss sammen på vårt trivelige høstmarked Noen betegner dugnader som «det beste sosialpedagogiske virkemiddel» Det gir barna trygghet og tilhørighet når de opplever foreldre og lærere i felles arbeid og hyggelig samvær. Et arbeid i fellesskap gir større synlighet og dermed mindre mobbing og hærverk. Dette er V R skole den ødelegger vi ikke

5 SVARSLIPP FOR HØSTFERIEN 2014 Høstferien er ofte en uke der en del av barna har fri fra SFO. I slike perioder bemannes SFO derfor ut fra antall påmeldte barn. Da er det viktig for oss å vite hvem av barna som kommer de ulike dagene og hvem som har fri - slik at vi kan planlegge en forsvarlig bemanning og et godt SFO-tilbud til de som kommer! Derfor ber vi dere snarest mulig om å fylle ut svarslippen nedenfor (NB: både om barnet kommer eller skal ha fri) og levere til oss i SFO (eller til klasselærer) senest innen fredag 26. september. Vennlig hilsen Ester Barnets/barnas navn:. UKE 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 9.10 FREDAG Kommer Kommer ikke

6

7 Uke 36 Foreldremøte 4. klasse kl Uke 37 Foreldremøte 1. klasse kl Foreldremøte 2. klasse kl klasse kl Dugnad for 1., 2. og 3. klasseforeldrene Uke 38 Foreldremøte 7. klasse kl Planleggingsdag, skole og SFO stengt Mexicos nasjonaldag Armenias nasjonaldag Uke 39 Høstjevndøgn Månedsfest kl 9.00 Husk svarslipp for SFO i høstferien Høstmarked Uke 40 Mikaelspill SEPTEMBER NB klasse rideleir til England 18. og klasse tur til Olalia med Turistforeningen Uke 40 naturuke for lavtrinnet

8 OKTOBER Det er allment kjent at trivsel og et godt klassemiljø virker inn på god læring. Her kan foreldrene gjøre en stor innsats I klasser der barna opplever at foreldrene kjenner hverandre og har det hyggelig sammen, der det inviteres til klasseklubber, besøk hjemme hos hverandre, felles familieturer o.l. merkes det gjerne at samhold og vennskap styrkes og utestengning og mobbing forebygges.

9 Kampanje mot hodelus Sjekk familien i løpet av høstferien Her er en hodelus forstørret, i hår. Det nytter IKKE å kjempe kampen mot hodelus alene. Vi må samarbeide for å få bukt med lusepidemiene som oppstår. Nå er det opp til dere å bekjempe hodelusa. Sjekk familien i løpet av høstferien Erfaring tilsier at lusesjekken er lettest å gjennomføre i tørt hår. 2. Det er lettere å gjenkjenne hodelus som detter ut av tørt hår, når de beveger seg. 3. Her er en voksen hunnlus, nymfer og egg ved siden av en fyrstikk. Dersom man tar vann i håret, fester lusene seg bedre. De beveger seg ikke før de er tørre igjen. Våte lus kan dermed lett forveksles med lo eller rusk. Det er svært vanskelig a oppdage luseegg dersom håret er vått. Les mer på nettsiden Vi har deltatt Hodelus er ikke farlig men svært ubehagelig og helt unødvendig Vi har kjemmet og undersøkt barna Dersom du finner hodelus, bør du starte behandling snarest Det er foreldre som kan gjøre den viktigste jobben gre og sjekk barna med lusekam (signatur foresatte) (vårt/våre barn går i klasse/gruppe)

10

11 Uke 40 Luseaksjon (se eget ark med info og svarslipp) Høstsamling kl Uke 41 Høstferien begynner Uke 42 Første dag etter høstferien Levere svarslipp for luseaksjon Skolefotografering Skolefotografering Uke 43 Månedsfest kl 9.00 Sommertid slutt Uke 44 OKTOBER NB Uke 40 Naturuke for lavtrinnet (værforbehold) Uke 41 Høstferie

12 NOVEMBER Når foreldre med glede arbeider for skolen, smitter det over på barnas tilhørighet til skolen og deres innsats i skolehverdagen Julemarkedet er et slikt felles løft for skolen vår, og er et arrangement i regi av alle foreldrene ved skolen. En travel og hyggelig helg der barn, foreldre og l - ærere møtes til felles innsats. Det er også en dag der vi åpner opp skolen og ønsker byens befolkning velkommen inn Denne dagen er obligatorisk for elevene og barna elsker julemarkedet både forberedelsene og selve dagen

13 Uke 45 Uke 46 Uke 44 Allehelgensdag Elevene får med julemarkedskonvolutter hjem Foreldremøte 1., 5., 6, 9. klasse kl klasse kl Konferansetimer for 10. klasse kl Lanternefest Uke 47 Foreldremøte 7. klasse kl Månedsfest kl 9.00 Julemarked Uke 48 Fridag, skole og SFO stengt 1. søndag i advent NOVEMBER

14 DESEMBER Selv om den viktigste «gevinsten» av julemarkedet er barnas glede og tilhørighet til skolen og de voksnes positive opplevelser og samhold, gir det også en betydelig økonomisk gevinst Foreldrene v/fau eier disse midlene, og hensikten er alltid at de skal tilfalle barna ved skolen på den ene eller andre måten. Både klasser og kollegium kan søke FAU om midler, og gjennom årene har FAU gitt tilskudd til mange verdifulle anskaffelser ved skolen. Det har blitt nytt sceneteppe, nye pulter og stoler m.m. Klassene kan søke om tilskudd til klasseturer som har gitt mange flotte opplevelser og verdifull læring.

15 Uke 49 Adventssamling Adventshage for 1. og 2. klasse Finlands nasjonaldag 2. søndag i advent Uke 50 Adventssamling Luciadagen 3. søndag i advent Uke 51 Adventssamling Paradisspillet v/4. klasse kl Siste skoledag, julespill v/lærerne kl Vintersolverv 4. søndag i advent Uke 1 Uke 52 Julaften 1. juledag 2. juledag Nyttårsaften DESEMBER

16 JANUAR For barnet er samarbeidet og dialogen mellom hjem og skole av stor viktighet. I foreldremøtene gir læreren informasjon om det faglige som det undervises i på det aktuelle klassetrinnet, miljøet i klassen og andre aktuelle saker. Det settes også av tid til klassekontakten som kan referere fra FAU-møtene og drøfte evt. saker med «sine» klasseforeldre. Foreldrene kan selvsagt også fremme saker gjennom sin representant. Foreldremøtet gir også foreldrene mulighet til å drøfte ting seg imellom, som f.eks. leggetider, innetider, nett- og mobilbruk o.l. Det er av stor verdi med godt fremmøte på foreldremøtene på alle klassetrinn På de individuelle foreldresamtalene kan du få informasjon om og drøfte ting med læreren som gjelder ditt barn spesielt. Husk at du alltid også kan be om en samtale med klasselærer utenom de oppsatte foreldresamtalene.

17 Uke 3 Uke 2 Uke 1 1. nyttårsdag Første skoledag etter jul Uke 4 Foreldremøte 10. klasse kl Månedsfest kl 9.00 Uke 5 Planleggingsdag, skole og SFO stengt JANUAR

18 FEBRUAR Alle skolens foreldre utgjør «Foreldrerådet» ved skolen. Hver klasse velger én klassekontakt (for ett år om gangen) som representerer klassen i FAU ( «Foreldrerådets Arbeidsutvalg»). I FAU er det en styringsgruppe (dvs. leder, sekretær og økonomiansvarlig). I tillegg er det komiteer Julemarkedskomité, dugnadskomité osv. Nye foreldre har kanskje nye ideer og vil opprette nye komiteer Mulighetene er mange

19 SVARSLIPP FOR VINTERFERIEN 2015 Vinterferien er ofte en uke der en del av barna har fri fra SFO. I slike perioder bemannes SFO derfor ut fra antall påmeldte barn. Da er det viktig for oss å vite hvem av barna som kommer de ulike dagene og hvem som har fri - slik at vi kan planlegge en forsvarlig bemanning og et godt SFO-tilbud til de som kommer! Derfor ber vi dere snarest mulig om å fylle ut svarslippen nedenfor (NB: både om barnet kommer eller skal ha fri) og levere til oss i SFO (eller til klasselærer) senest innen fredag 6. februar. Vennlig hilsen Ester Barnets/barnas navn:. UKE 8 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Kommer Kommer ikke

20

21 Kampanje mot hodelus Sjekk familien i løpet av vinterferien Her er en hodelus forstørret, i hår. Det nytter IKKE å kjempe kampen mot hodelus alene. Vi må samarbeide for å få bukt med lusepidemiene som oppstår. Nå er det opp til dere å bekjempe hodelusa. Sjekk familien i løpet av vinterferien Erfaring tilsier at lusesjekken er lettest å gjennomføre i tørt hår. 2. Det er lettere å gjenkjenne hodelus som detter ut av tørt hår, når de beveger seg. 3. Her er en voksen hunnlus, nymfer og egg ved siden av en fyrstikk. Dersom man tar vann i håret, fester lusene seg bedre. De beveger seg ikke før de er tørre igjen. Våte lus kan dermed lett forveksles med lo eller rusk. Det er svært vanskelig a oppdage luseegg dersom håret er vått. Les mer på nettsiden Hodelus er ikke farlig men svært ubehagelig og helt unødvendig Vi har deltatt Vi har kjemmet og undersøkt barna Dersom du finner hodelus, bør du starte behandling snarest Det er foreldre som kan gjøre den viktigste jobben gre og sjekk barna med lusekam (signatur foresatte) (vårt/våre barn går i klasse/gruppe)

22

23 Uke 6 Uke 5 Foreldremøte 3. klasse kl klasse kl Husk frist svarslipp SFO (vinterferien) Samefolkets dag Uke 7 Karneval Luseaksjon (se eget ark med info og svarslipp) Uke 8 Vinterferien begynner Kosovos nasjonaldag Uke 9 Første dag etter vinterferien Levere svarslipp for luseaksjon Foreldremøte 2. klasse kl FEBRUAR NB Uke 8 Vinterferie

24 MARS Foreldre gir også mye støtte til skolen i det mer uformelle arbeidet Det tas f.eks. initiativ til å bake til avslutninger eller «premierefester», foreldre stiller som «kafévakt» når klassen har søndagskafé for å tjene til klassetur, man gir en hjelpende hånd til sying av kostymer osv. Dette er hjelp som skolen er veldig takknemlig for

25 Uke 9 Søknadsfrist VIGO (for 10. klasse) Uke 12 Uke 13 Uke 11 Uke 10 Fastelavn Skidag for klasse Foreldremøte 1. klasse kl Vårjevndøgn Månedsfest kl 9.00 Påskesamling kl Palmesøndag Sommertid begynner Uke 14 Påskeferien begynner MARS NB Påskeferie f.o.m t.o.m

26 APRIL Et annet viktig foreldrebidrag er noe man kanskje ikke tenker så mye over i det daglige - de positive holdningene man viser overfor skolen og skolens ansatte, viljen til konstruktiv problemløsning og positiv dialog. - måten du omtaler skolen på overfor barnet, gir barnet tydelige signaler om hvilken verdi du synes skolen (og dermed lærestoffet og skolearbeidet) har.

27 Uke 18 Uke 15 Uke 14 Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften 1. påskedag Første dag etter påskeferien 2. påskedag Uke 16 Foreldremøte 3. klasse kl Uke 17 Foreldremøte 4. klasse kl Månedsfest kl 9.00 Nederlands nasjonaldag APRIL

28 MAI Steinerskolen me e toppen, kunnskap Steinerskolen må me si, byr på liv og fantasi HURRA HURRA setter seg i kroppen HURRA Før 17. mai er det 4., 5., 6. og 10. klassefamiliene som tar «våronna», og gjør det fint på skolen før 17. mai På selve dagen stiller foreldre i 2. klasse opp som fanebærere med barna som stolte «duskebærere» 5. klasse (med 4. klasse som hjelpere og «lærlinger») har ansvar for det populære familiearrangementet på ettermiddagstid. 7., 8. og 9. klassefamiliene fortsetter dugnadsinnsatsen senere i måneden. Mye verdifullt vedlikehold og mange fine tilskudd til uteområdene på skolen har blitt til på disse dugnadene

29 Uke 18 Fridag, skole og SFO stengt Offentlig høytidsdag Polens nasjonaldag Uke 19 Opptur for 8. klasse Foreldremøte 5., 6., 9.,10. kl klasse kl klasse kl Frigjøringsdag Dugnad for 4., 5., 6. og 10. klasseforeldrene Uke 20 Kristi Himmelfartsdag Fridag, skole og SFO stengt Barnetog kl 9.45 Familiearrangement Grunnlovsdag Uke 21 Månedsfest kl 9.00 Pinsesamling kl Pinseaften 1. pinsedag Uke 22 Argentinas nasjonaldag 2. pinsedag Etiopias nasjonaldag Dugnad for 7., 8. og 9. klasseforeldrene MAI NB Uke 19 Naturuke for lavtrinnet (værforbehold) Tur til Stemnestaden for 7. klasse i mai/juni

30 JUNI Så går den hastige våren over til sommer, og det er tid for å takke dere foreldre for all god innsats, alle gode diskusjoner, all konstruktiv kritikk, alle gode ideer, all positiv problemløsning, all god støtte og hjelp, alt hyggelig samvær - og ikke minst for den tillit dere viser oss ved at vi får ha ditt barn som elev på vår skole

31 SVARSLIPP FOR JUNI 2015 Juni måned etter skoleslutt er ofte en tid der en del av barna har fri fra SFO. I slike perioder bemannes SFO derfor ut fra antall påmeldte barn. Da er det viktig for oss å vite hvem av barna som kommer de ulike dagene og hvem som har fri - slik at vi kan planlegge en forsvarlig bemanning og et godt SFO-tilbud til de som kommer! Derfor ber vi dere snarest mulig om å fylle ut svarslippen nedenfor (NB: både om barnet kommer eller skal ha fri) og levere til oss i SFO (eller til klasselærer) senest innen fredag 5. juni. (Gjerne før!) Vennlig hilsen Ester Barnets/barnas navn:. UKE 25 FREDAG Kommer Kommer ikke UKE 26 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Kommer Kommer ikke UKE 27 MANDAG TIRSDAG Kommer Kommer ikke

32

33 SVARSLIPP FOR AUGUST 2015 SFO starter opp etter ferien 1. august. Men august måned før skolestart er ofte en tid der en del av barna har fri fra SFO. I slike perioder bemannes SFO derfor ut fra antall påmeldte barn. Da er det viktig for oss å vite hvem av ba rna som kom m er de ul ike da gene og hvem som ha r fri - sl ik at vi ka n pl a nl egge en forsvarlig bem a nning og et godt SFO- tilbud til de som kom m er! Derfor ber vi dere snarest mulig om å fylle ut svarslippen nedenfor (NB: både om barnet kommer eller skal ha fri) og levere til oss i SFO (eller til klasselærer) senest i nnen freda g 1 2. j uni. (Gjerne før!) NB: Skolestart i august 2015 er ikke fastsatt i skrivende stund. Vennlig hilsen Ester Barnets/barnas navn:. UKE 32 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Kommer Kommer ikke UKE 33 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Kommer Kommer ikke

34

35 Uke 23 Husk frist svarslipp SFO (juni) Danmarks nasjonaldag Unionsoppløsning 1905 Uke 24 Husk frist svarslipp SFO (august) Månedsfest kl 9.00 Russlands nasjonaldag Uke 25 Skoleavslutning kl Sommersolverv Uke 27 Uke 26 JUNI NB 7. klasse Kanotur i løpet av juni 9. klasse Seiltur i løpet av juni 10. klasse Klassetur til Armenia i uke 23/24

36 JULI Sit ikkje Bind deg ein blomekrans, kom så stur og tung, til leik og dans, syn at du og er ung, veks fri som fela ho læt no fagre lyng, dans no så vakkert og syng! i lund. Kollegiet ønsker alle elever og foreldre en riktig god sommer

37 Uke 31 Uke 30 Uke 29 Uke 28 Uke 27 USAs nasjonaldag Færøyenes nasjonaldag JULI

38 Kontaktinformasjon: STEINERSKOLEN I HAUGESUND Skolens kontortid er fra kl Telefoner Lærerværelset/ekspedisjon Jannik Josefsen Skolens leder Graciela Kristiansen Kontor/økonomi Ole Reistad SFO-ansvarlig Ester Langelandsvik SFO mobil Besøksadresse Skjoldavegen HAUGESUND Postadresse Postboks 2506 Sørhaug 5512 HAUGESUND E-post til skolen Se også vår hjemmeside Der finner du også e-postadresser til skolens ansatte. M NED Skolerute August Planleggingsdager onsdag 13. torsdag 14. og fredag 15. Oppstart for elever mandag 18. September Elevfri fredag 19. (planleggingsdag) SFO er stengt Oktober Høstferie ( uke 41 ) November Elevfri mandag 24 (mandagen etter julemarkedet) SFO er stengt Desember Siste skoledag før juleferien fredag 19. SFO er stengt i juleferien. Januar Oppstart etter juleferien mandag 5. Elevfri mandag 26. (planleggingsdag) SFO er stengt Februar Vinterferie ( uke 8 ) Mars Påskeferie SFO er stengt April Oppstart etter påskeferien tirsdag 7. Mai Fridager fredag 1. torsdag 14. (Kristi himmelfartsdag), fredag 15. mandag, pinsedag. SFO er stengt disse dagene. Juni Siste skoledag torsdag 18 (kveld) Obligatorisk fremmøte julemarked, kveldsforestillinger, 17. mai, sommeravslutning oppmøte kveld (torsdag 18. juni). SFO har stengt fra og med 30.6 til og med

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15. Del 2

Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15. Del 2 Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15 Del 2 Ansatte 2014-15 Skomakeren 3-6 år Irene Krydsby pedagogisk leder Linda Skorpholm fagarbeider Ingrid Bekken assistent Lise Vorren støttepedagog Barakken 3-6 år

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner.

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer