UNGDOMMENS FYLKESTING 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMMENS FYLKESTING 2010"

Transkript

1 Møre og Romsdat fylkeskomrnune UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Kristiansund november Quality Hotel Grand Velkomstbrev med praktisk informasjon Program Sakspapir Møteprotokoll frå Ungdommens fylkesting 2009 Kontaktinformasjon: Leiar av Ungdomspanelet: Ida Andrine Heggset Mobil: E-post: Koordinator for Ungdommens fylkesting: Anne Berit Svenkerud Halle Mobil: E-post: Sjå også ungweb.no

2 Møre og Romsdal fylkeskommune Møteinnkalling Utval: Møtestad: Dato: Tid: Ungdommens fylkesting (UFT) 2010 Quality Hotel Grand Kristiansund Møtelokale i Handelens hus Kl. 12:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, mob , som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. (jære representant til Ungdommens fylkesting 2010 Ungdomspanelet vil ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Kristiansund november 2010 på Quality Hotell Grand. Alle måltida og overnatting er på sjølve hotellet. Møta vil bli i Handelens hus rett ved hotellet. Laurdag kveld blir det for fyrste gong arrangert ein festmiddag i anledning UFT. Alle må difor ha med seg eit pent antrekk. Før du kjem til Kristiansund 5. november anbefalar vi at du: Les gjennom sakspapira du her får tilsendt. Sakspapira ligg også på ungweb.no. Der kan du legge inn kommentarar, spørsmål eller utfyllande informasjon i kommentarfeitet Diskuterar sakene med ungdomsrådet ditt, venner, klassen, elevrådet eller andre rundt deg. Forbered deg til open nmde og finn to positive og to negative erfaringar frå ungdomsrådsarbeidet i din kommune det siste året. Desse vil du så måtte presentere for UFT. Finn ut korleis du skal komme deg til Kristiansund, ta kontakt med kontaktpersonen i din kommune om du treng hjelp til dette. Meld frå til Anne Berit Svenkerud Halle på absh mrfylke.no om du må ha spesiell diett (diabetes, coliaki, vegetananar),

3 Meld frå til din koordinator og Anne Berit om du ikkje kan kome likevel. Reise til og frå Kristiansund Kontaktpersonen i din kommune skal hjelpe deg med å planlegge reisa. Vi anbefalar å bruke TIMEkspressen og at du benyttar ungdomskortet. Reise, overnatting og måltid for ungdomsrepresentantane vert dekt av Møre og Romsdal fylkeskommune. Representantane betalar for reisa sjølve og får tilbakebetalt reiseutgiftene etter UFT. Møre og Romsdal fylkeskommune dekkjer ikkje utgifter til ungdomskortet, berre utgiftene som samsvarar med reisestrekninga. Hugs å ta vare på reisekvitteringar for refusjon. På UFT vil reiserekningsskjema bli gjennomgått. Under Ungdommens fylkesting Bruk av alkohol eller andre rusmiddel er strengt forbode, og fører til at føresette og kontaktpersonen i din kommune blir varsla. Ein vil så bli heimsendt for eiga rekning og må betale for hotell og kost sjølv. Ver presis. Følg med på programmet og den informasjonen som blir gitt. Dersom ein kjem meir enn 10 minutt for seint til tingsamlingane i møtesalen, får ein ikkje vere med på samlinga. Det er sjølvsagt lov å legge seg før rosignalet, og ein ber alle ta omsyn til dei som ønskjer å sove. Når rosignalet går, skal det vere stilt og alle vere på romma sine. Det vil alltid vere vaksenpersonar til stades på hotellet. Desse vil bli tydeleg presenterte under møte. I tillegg vil alle namneskilta innehalde informasjon om namn og telefonnummer til vaksne. Dersom nokon må forlate hotellet/området skal ein vaksen eller nokon i ungdomspanelet godkjenne fråveret. Det er verken tid eller lov til å dra frå hotellet til sentrum under møtet. 9 I tillegg til det sosiale programmet stiller Ungdomspanelet med nokre brettspel, men dersom nokon har eit favorittspel kan dei godt ta med det! Spelar du gitar eller eit anna instrument du kan ta under armen er du hjarteleg velkommen til å' ta det med og spele litt på kvelden. Alle skal bu i fleirsengsrom, og vert plasserte av oss saman med personar av same kjønn. Kors 0. Lci t Lrindw LingcL0L-L-L=,00 Når du skal snakke under Ungdommens fylkesting må du bruke ein talarstol med mikrofon slik at vi er sikre på at alle får med seg det du seier. Det kan verke litt skummelt i byrjinga, men ein blir fort vant med det.

4 Under møtet må ein gje teikn til møteleiarane når ein ønskjer å ta ordet. Rekk opp det kvite skiltet med delegatnummeret ditt slik at møteleiar kan sjå og registrere det. Når du får eit lite nikk frå møteleiar kan du ta ned skiltet og gjere deg klar til innlegget. Open runde Fredag skal det vere open runde på Ungdommens fylkesting. Open runde vil seie at alle ungdomsråda skal komme opp og fortelje om to positive og to negative erfaringar frå ungdomsrådsarbeidet i sin kommune. Vi ønskjer at begge representantane blir med opp og presenterer seg. Det skal ikkje vere noko langt foredrag, men berre eit kort innlegg på 2-3 minutt. Alle skal opp og det er mest ei øving for å> stå på talarstolen. Spør ein politikar! Ungdomspanelet utfordrar nokre fylkestingspolitikarar til å stille opp i eit panel og vi let UFT deltakarane få stille dei spørsmål. Vi rår til at representantane tenkjer ut spørsmål saman med sitt lokale ungdomsråd. Til slutt Vi gler oss til å møte deg i Kristiansund, kjempekjekt! og er sikre på at vi kjem til å få det Hugs pent antrekk laurdag kveld! Alt av informasjon om årets Ungdommens fylkesting kan du finne på ungweb.no Har du spørsmål ta kontakt med Anne Berit på e-post eller ring mob Med helsin Ida Andrine He set Anne Berit Svenkerud Halle Leiar i Un doms anelet Koordinator UP o UFT Mob Mob lke.no

5 Program UFT 2010 Fredag 5.november KI 12:00 Registrering KI 13:00 Velkomen til byen ved ordførar i Kristiansund, Per Kristian Øyen Opning av UFT ved fylkesordførar Olav Bratland KI 14:00 Lunsj KI 15:00 Kvifor engasjere seg? Prosjektleiar Anna Tokle Amundsen KI 15:30 Møte og taleteknikk ved Elev og lærlingombod Monica Molvær KI 16:15 Oppvarming og inndeling i grupper ved UP KI 17:00 Ungdommens fylkesting (UFT) og Ungdomspanelet (UP) KI 18:00 Konstituering og val av redaksjonskomite KI 19:00 KI 20:00 KI 21:00 KI 22:00 KI 23:30 Middag Open runde Spør ein politikar! Paneldebatt leia av Ida Andrine Heggset og Asgeir Stavik Hustad frå UP Open runde fortsett Stille Laurdag 6.november KI 07:30 KI 08:00 Vekking Frukost KI 09:00 Møtestart ved leiar i UP Ida Andrine Heggset KI 09:15 Tiltak for betre gjennomføring av vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Orientering ved Anita Steinbru, seksjonsleiar utdanningsavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune. Gruppeoppgave ved UP K1 10:15 "Trygt he rn for ein 50 lapp"- kva no?

6 KI 10:45 Rapportar: Ungdomspanelet ved leiar i UP Ida Andrine Heggset Elev- og lærlingombodet Monica Molvær KI 11:15 Ladestasjonar for EL bilar ved dei vidareg`aande skolane i fylket K1 12:00 "MOT" - ein haldningsskapande organisasjon som jobbar for og med ungdom ved Linn Bauck Brodal, prosjektmedarbeider i MOT K1 13:00 Lunsj K1 14:00 Nasjonalt Ungdomspanel ved nestfeiar i UP Vetle Wang Soleim K1 15:00 Spelemidlar til utvikling av ishallar i Møre og Romsdal KI 15:3 Lokale transport tilbod for ungdom KI 16:00 Nasjonalt ungdomskort og studentmoderasjon KI 16:30 Kap 9 A. Elevane sitt skolemiljø ved elev og lærlingeombod Monica Molvær K1 18:00 Vi pyntar oss til festmiddag K1 19:00 UFT fest middag K1 20:30 Konsert og sosialt K1 23:30 Stille Søndag 7. november K1 07:30 Vekking K1 08:00 Frukost K1 09:00 Møtestart UFT K1 14:00 Lunsj Avreise Votering Handlingsprogram for UP Årets Ungdomskommune; kandidatane presenterar seg. Val av nytt ungdomspanel

7 Saksnr UFT-1/10 UFT-2/10 Innhald Konstituering Val av redaksjonskomite UFT-3/10 Tiltak for betre gjennomføring av vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal UFT-4/10 Rapportar UFT-5/10 Ladestasjoner for El biler ved de videregående skolene i fylket UFT-6/10 Orientering om "MOT" - ein haldningskapande organisasjon som jobbar for og med ungdom UFT-7/10 Orientering om studentmoderasjon UFT-8/10 Ungdomskort som kan nyttast på tvers av fylkesgrensene UFT-9/10 Nasjonalt Ungdomspanel UFT-10/10 Spelemidlar til utvikling av ishallar i Møre og Romsdal UFT-11/10 Lokale transporttilbod for ungdom UFT-12/10 Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø UFT-13/10 Handlingsprogram for Ungdomspanelet UFT-14/10 Årets ungdomskommune 2010 UFT-15/10 Val av ungdomspanel

8 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2010 Anne Berit Svenkerud Halle Saksnr Utval Møtedato UFT- Ungdommens fylkesting /10 Konstituering Bakgrunn Før Ungdommens fylkesting formelt kan byrje diskutere politiske saker må ein konstituere møte. Dette vil seie at UFT må godkjenne innkallinga, sakslista og dagsorden. I tillegg må UFT velje møteleiarar som skal leie møte på ein objektiv og rettferdig måte. Under konstitueringa må også UFT velje kven som skal føre protokollen og vere teljekorps. Forretningsorden er eit viktig møtedokument som seier korleis møte skal gjennomførast. Godkjenning av innkalling Fyrste invitasjon til Ungdommens fylkesting vart sendt ut til alle ungdomsråd/kommunar per brev 25. mars. 1.september vart det sendt ut saksliste, praktisk informasjon og informasjon om påmelding. 15. oktober vart alle sakspapira sendt til påmeldte representantar og gjort tilgjenglege på Vedtektene (reglane for Ungdommens fylkesting) slår fast at: 2.11: Ungdommens fylkesting har ordinært møte ein gong i året og møte bør arrangerast i oktober/november. Vedtektene til UFT seier at innkallinga skal sendast ut to månader før Uft skal arrangerast. Forslag til vedtak: UFT godkjenner innkallinga til Ungdommens fylkesting 2010 Val av møteleiare For å kunne gjennomføre eit godt møte er ein avhengige av gode møteleiarar. Dei skal sjå til at sakene blir rett handsama etter vedteker og forretningsorden. Møteleiarane skal sjå til at alle sider av saka kjern fram i debatten, at alle blir høyrde og at alle som ønskjer å uttale seg får dette. I tillegg skal dei prøve å følgje vedtatt dagsorden. Ungdornspanelet legg fram forslag Lil moteleiarar under UFT-2010.

9 Forslag til vedtak: Ungdommens fylkesting vel Monica Molvær, Hege Gagnat og Jørgen Ask Bakke som møteleiarar. c) Val av protokoliførarar Protokollførarar har ansvaret for protokollen til Ungdommens fylkesting. Protokollførarane skal registrere alle endringsforslag og føre alle delegat og alle vedtak korrekt inn i protokollen. Etter møte ferdigstiller protokollførar protokollen og sender den til protokollunderskrivarane for gjennomlesing og godkjenning. Etter dette blir protokollen tilgjengelig på UNGweb.no og i dei neste sakspapira til UFT Eit referat gjengir møte i større eller mindre grad, heilt opp til dei som har møte, Eln protokoll gjengir berre kven som var på møte, det som vart bestemt og dei som vart vald. Ungdomspanelet foreslår at Olav Ranes og Anne Berit Svenkerud Halle er protokollførar. Forslag til vedtak: Ungdommens fylkesting vel Olav Ranes og Anne Berit Svenkerud Halle til protokollførara r. Val av to delgatar som skal skrive under møteprotokollen Forslag til vedtak: Ungdommens fyikesting vel (namn) til å underskrive møteprotokollen Val av valnemnd Det skal setjast ned ei valnemnd på UFT samansatt av avtroppande medlem(er) av Ungdomspanelet, representantar frå UFT som ikkje stiller til val og ein person frå administrasjonen eller ein av dei politisk valde utsendingane frå fylkeskommune. UFT skal ha minst halvparten av medlemene. Forslag til vedtak: Ungdommens fylkestng vel (namn) til å sitte i valnemnda Godk en- g av.orretråkwisorden Forretningsorden er reglementet (spelereglane) for eit møte. Ved å vedta forretningsorden for Ungdommens fylkesting vil ein prøve å unngå diskusjonar om gjennomføring, avstemning og val under møte. I tillegg er forretningsorden eit godt dokument for ordstyrarane å forholde seo til når dei skal styre møte. I tillegg rnå forretningsorden være i samsvar med gjeldene vedtekter. Vedtektene regulerar mote på eit punkt:

10 2.16: Ungdomspanelet sine medlemer har tale- og forslagsrett, men ikkje stemmerett i Ungdommens fylkesting og kan dermed ikkje vere kommunerepresentant på Ungdommens fylkesting. Med unntak av leiaren i Ungdomspanelet som har både stemme-, tale- og forslagsrett. Medlemer av Ungdomspanelet kan heller ikkje vere kommunerepresentant. Det er derfor viktig med utfylande reglar for møte for å avklare kven som skal tale når, korleis votere og gjennomføre møte på ein god måte. Gjennom godkjenning av forretningsorden er alle delegata med på å vedta spelereglane for møte. Alle kan komme med endringsforslag under denne saken. Når ein vedtar endeleg forretningsorden med eventuelle endringar er det dette som gjeld for resten av møte. Likevel er det viktig å understreke at Ungdommens fylkesting kan endre på forretningsorden (spelereglane) under møte, men då må ein ha 2/3 fleirtal. Etter at forretningsorden er endra er det med andre ord vanskeligare å endre på dei. Det står ikkje noko i vedtektene til UFT at det må vere 2/3-fleirtal for å endre forretningsorden. Ungdomspanelet foreslår likevel at UFT vedtar eit slikt kvalifisert fleirtal for å sikre trygge og stabile møtereglar. Forslag til forretningsorden vil bli nøye gjennomgått under møte og alle mulige spørsmål bli svart på. Ungdomspanelet foreslår følgjande forretningsorden: Forretningsorden UFT 2010: Representantane frå kommunane har tale, forslag og stemmerett. Leiaren i Ungdomspanelet har også tale, forslag og stemmerett. Ungdomspanelet, koordinator for Ungdomspanelet og ordstyrarane har taleog forslagsrett. Representatane kan gje andre tale- og forslagsrett i enkeltsaker Det blir valt tre møteleiarar som leiar møtet Med unntak av møteleiarar må alle som får ordet bruke talarstolen Taletida på innlegg skal ikkje vere lengre enn fire-4-minuttar. Møteleiar og andre med forslagsrett kan framsette forslag om strek og avgrensa taletid Etter strek er vedtatt, kan ikkje forslag trekkast eller nytt forslag framsettast Alle forslag som relaterar seg til saker skal leverast skriftleg Protokolltilførsler kan forlangast av delegata og Ungdomspanelet. Protokolltilforsler må gjerast kjent innan saka er avslutta og må leverast skriftleg innan mote er slutt. Voteringar/stemming skjer ordinært ved at ein viser delegatskiltet sitt. Ved personval skal det gjennomforast skrifteleg votering om det er meir enn ein som stiller til val 11.2/3 fleirtal kan vedta å endre eller fråvike forretningsorden under møte

11 Forslag til vedtak: Ungdommens fyuc.esting vedtar forretningsorden med eventuelle endringar. g)godkjenning av saksliste Ungdomspanelet foreslår følgjande saksliste til Ungdommens fylkesting 2010: UFT-1/10 Konstituering UFT-2/10 Val av redaksjonskomite UFT-3/10 Tiltak for betre gjennomføring av vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal UFT-4/10 Rapportar U FT-5/10 U FT-6/10 U FT-7/10 UFT-8/10 UFT-9/10 UFT-10/10 UFT-11/10 UFT-12/10 UFT-13/10 UFT-14/10 U FT-15/10 Ladestasjoner for El biler ved de videregående skolene i fylket Orientering om "MOT" - ein haldningskapande organisasjon som jobbar for og med ungdom Orientering om studentmoderasjon Ungdomskort som kan nyttast på tvers av fylkesgrensene Nasjonalt Ungdomspanel Spelemidlar til utvikling av ishallar i Møre og Romsdal Lokale transporttilbod for ungdom Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Handlingsprogram for Ungdomspanelet Årets ungdomskommune 2010 Val av ungdomspanel FarT.,[acy Ungdommens fylkesting godkjenner sakslista

12 REVISJON Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet er oppretta etter vedtak av fylkestinget i Møre og Romsdal i sak T- 78/ Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet skal ungdom i Møre og Romsdal ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement. Vidare skal Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet stimulere til politiske engasjement samt få opplæring og erfaring i demokratiske prosessar. 1.3 Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet skal vere eit høyrings- og rådgjevande organ for Møre og Romsdal fylkeskommune og alle dei politiske organa. 1.4 Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet kan sjølve ta opp saker dei ønskjer fremma med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen. 2 Ungdommens fylkesting 2.1 Ungdommens fylkesting skal vere partipolitisk nøytralt. Representantane representerer kommunen sin og ikkje eit politisk parti. 2.2 Ungdommens fylkesting sine møte er opne for alle som er interessert. 2.3 Ungdommens fylkesting skal ha ein årsmøtefunksjon ovanfor Ungdomspanelet, der Ungdomspanelet rapporterer til Ungdommens fylkesting om sitt arbeid. Ungdommens fylkesting lagar eit handlingsprogram for kva saker Ungdomspanelet skal arbeide med det kommande året. Det er Ungdommens fylkesting som vel representantar til Ungdomspanelet. 2.4 Handiingsprogrammet er det øvste politiske dokumentet. Oppstår det konflikt mellom handlingsprogrammet og andre vedtak gjort i Ungdommens fylkesting eller Ungdomspanelet, gjelder handlingsprogrammet som Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet sin politikk. Sarnansettin 2.5 Kvar kommune i Mare og Romsdal blir inviterte til å sende 2 frivillige og engasjerte representantar Ul Unodommens fylkesting og oppnemne 2 personho,e vararep.-esentanth.,r til de,;se. I UHeey2, deftek ;eier eik,r e astlele!,-; ungdomapanelet med tale, forslag- og etemmerett. Dersorn Har eiler nestlelar H,<.kje har hove tilå

13

14 2.20 Ungdomspanelet innstiller til møteleiar som så godkjennast av Ungdommens fylkesting, Det kan vere ein eller fleire personar som politisk valde utsendingar, representantar frå administrasjonen eller ein annan som Ungdomspanelet føreslår Vedtak blir gjort med simpelt fleirtal. Ved stemmelikskap gjer leiaren av Ungdomspanelet si røyst utslaget. Ungdommens fylkesting er vedtaksført når meir enn halvparten av medlemane er tilstades Det skal setjast ned ei eiga valnemnd på Ungdommens fylkesting samansatt av avtroppande medlem(er) av Ungdomspanelet, representantar frå Ungdommens fylkesting som ikkje stiller til val og ein person fra administrasjonen eller ein av dei politisk valde utsendingane frå fylkeskommunen. Ungdommens fylkesting skal ha minst halvparten av medlemene Deltaking i møter i Ungdommens fylkesting/ungdomspanelet eller fylkeskommunale utval er å sjå som tillitsverv/politisk arbeid etter forskrift til Opplæringslova 3-47 og vil ikkje bli ført som fråvær frå undervisning. 3 Ungdomspanelet 3.1 Ungdomspanelet er Ungdommens fylkesting sitt operative organ og skal følgje opp vedtak gjort i Ungdommens fylkesting. I tillegg skal Ungdomspanelet vere eit bindeledd mellom ungdom og Møre og Romsdal fylkeskommune. 3.2 Ungdomspanelet skal drive aktiv lobbyverksemd overfor politiske styresmakter. 3.3 Ungdomspanelet skal fordele Ungdomsmidlane. 3.4 Ungdomspanelet skal arrangere Ungdommens fylkesting og fremje Ungdomspanelet og Ungdommens fylkesting i media. Samarbeid mellom Un dommens f Ikestin Un doms anelet o lokale ungdomsråd 3.5 Ungdomspanelet skal ha jamleg og god kontakt med lokale ungdomsråd/ungdommens kommunestyre. Ungdomspanelet skal halde ungdomsråda oppdatert om aktuelle ungdomssaker i fylket og hjelpe ungdomsråd i vanskelige saker, ved oppstart og i eventuelle nedturar. Samansetting 3.6 Ungdommens fylkesting vel 9 medlemer til Ungdomspanelet. Medlemene av Ungdomspanelet skal veljast frå representantane på Ungdommens fylkesting og det sitjande Ungdomspanelet (faste medlemer og vara). Alle dei tre regionane bør vere representert. Det bør vere ei balansert samansetjing frå by og land, og kjønnsbalansen skal vere i høve til likestillingslova. Ungdomspanelet skal vere partipolitisk nøytralt. 3.7 Ungdomspane[et skal bestå av ungdom mellom 15 ca 23 år som har tilknyting til het i den aktueile valperioden. Repres(=ntantan,,, blir valde for toår, men halvparten vert skifta ut kvart år. Det blir cillegg valt ei varamannsliste på 5 personar. Ved frkfall frå ein i'ast medie,m åv Ungdomapanelet blir fryrst vara nummer spurt orn cm ikkjec nr on uc lii UMMGi- 2 ;,zpur-i.: 05V.

15 3.8 På Ungdommens fylkesting blir det kvart år valt leiar og nestleiar for Ungdomspanelet. I ekstraordinære høve kan Ungdomspanelet konstituere ny leiar og nestleiar frå faste medlemer av Ungdomspanelet. 3.9 Ungdomspanelet fordelar mellom sine medlemer ansvar for intern koordinering av si saksbehandling opp mot fylkeskommunen sine ulike avdelingar og politiske utval. Møte 3.10 Ungdomspanelet bør ha sine møte samstundes med det ordinære fylkestinget, i tillegg til andre møte. Ungdomspanelet fastset sjølv møteplan Leiar for Ungdomspanelet eller 1/3 av ungdomspanelet kan ved behov innkalle til ekstraordinære møte Vedtak blir gjort med simpelt fleirtal i Ungdomspanelet. Ved stemmelikskap gjer møtestyraren si røyst utslaget. Det må vere minst fem medlemer til stades for at Ungdomspanelet kan fatte vedtak Deltaking i møte i Ungdomspanelet eller fylkeskommunale utval er å sjå som tillitsverv/politisk arbeid etter forskrift til Opplæringslova 3-47 og vil ikkje bli ført som fråvær frå undervisning. 4 økonomi og administrasjon 4.1 Møre og Romsdal fylkeskommune sørgjer for sekretær for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet. 4.2 Det skal setjast av tilstrekkeleg med økonomiske midlar i økonomiplanen til Ungdommens fylkesting, Ungdomspanelet og Ungdomsmidlane. 4.3 Reise- og møteutgifter blir dekka av Møre og Romsdal fylkeskommune dersom ikkje anna er særskilt bestemt. 5 Godtgjersle 5.1 Medlemene i Ungdomspanelet får dekt reise- og diettgodtgjersle etter statens regulativ og retningslinjer. Tapt arbeidsforteneste dekkjast, ved stadfesting frå arbeidsgjevar. 5.2 Medlemene i Ungdomspanelet får møtegodtgjersle i samsvar med det til eikvar tid gjeldande fylkeskommunalt godtgjerslereglement. 5.3 Mediemene i Ungdomspanelet får halv rnøtegodtgjersle når dei møter i hovudutvala. Jnodoi-nmEnUno.dcmgoEnclet zke!.err.

16 7 Endring av vedtekter 7.1 Fylkestinget i Møre og Romsdal har mynde til å endre vedtektene for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet. Vedtektene kan likevel berre endrast etter framlegg av Ungdommens fylkesting. Ungdomspanelet kan komme med forslag om vedtektsendringar.

17 Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2010 Anne Berit Svenkerud Halle Saksnr Utval Møtedato UFT- Ungdommens fylkesting /10 Val av redaksjonskomite Bakgrunn I større saker der det kjem inn mange endringar og/eller tilleggsforslag til vedtak er det ofte lurt å sette ned ein redaksjonskomit. Ein redaksjonskomité skal hjelpe Ungdommens fylkesting med å samle alle innkomne forslag til eit heilskapleg forslag som UFT kan stemme over. Ungdomspanelet foreslår Asgeir Stavik Hustad, Sindre Holberg og Martin Eikebø frå Ungdomspanelet i tillegg til to delegatar frå UFT til redaksjonskomiteen. Forslag til vedtak: Ungdomspanelet foreslår Asgeir Stavik Hustad, Sindre Holberg og Martin Eikebø frå Ungdomspanelet i tillegg til to delegatar frå UFT til redaksjonskomiteen.

18 Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2010 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato UFT- Ungdommens fylkesting /10 Tiltak for betre gjennomføring i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Bakgrunn Både media, politikarar og styresmakter fokuserar sterkt på fråfallsproblematikken i vidaregåande opplæring, og det at så mange ikkje fullfører med studiekompetanse eller yrkeskompetanse i løpet av 5 år i opplæring. Personar som ikkje har gjennomført vidaregåande opplæring er mellom anna overrepresenterte i gruppa sosialhjelpsmottakarar og registrerte arbeidslause. Det er såleis mykje å spare både for den enkelte og for samfunnet ved å få fleire til å fullføre og bestå vidaregåande opplæring. Det er rekna på at ein auke i gjennomføringa frå 70 til 80% vil gi ei sparing på 5-9 milliarder kronar på landsbasis. Vurdering Det er viktig å ha klart føre seg korleis ein bruker omgrepa i denne debatten. Med fråfall meiner vi kor mange som årleg sluttar i vidaregåande opplæring. Om lag 6% av elevane på vgl,vg2 og vg3 har slutta pr år dei siste par åra. 7,8% av alle løpande lærekontrakter blir heva. Mange av dei som sluttar, startar opp att på nytt utdanningsprogram eller ny lærekontrakt same år eller året etter. Alle som sluttar, blir overførte til OT, som skal ha oversikt over gruppa. Oversikta har blitt betre dei siste åra, men framleis er det for manga av dei som sluttar som vi ikkje får kontakt med. Gjennomføringstala som oftast er nytta viser kor stor del av dei som starta på vgl som har fullført og bestått med studiekompetanse eller yrkeskompetanse etter 5 år i opplæring. På landsbasis fullførte og bestod 69% av 2004-kullet etter 5 år, i Møre og Romsdal var talet 72% (SSB). Gjennomføringsgraden er lågast på yrkesfag, der gjennomsnittleg berre 55% gjennomfører med studiekompetanse eller yrkeskompetanse. På studiespesialisering gjennomfører vel 80% (på landsbasis for 2003-kullet). Problemet med denne statistikken er at elevar med mål om å fullføre delar av læreplanen som får kompetansebevis, blir registrerte som ikkje gjennomforte. Dessutan vil mange på yrkesfag som har gjort eit omval nå yrkeskompetanse etter 6 år. No arbeidast det med å få fram data For årleg gjennomforing, for tala til SSB for status etter fem års opplæring, gjer at det tek lang tid iror vi får målt effekt av tiltaka vi sett i verk.

19 Fanesak i More o Romsdal Fylkestinget i Møre og Romsdal prioriterer også dette arbeidet høgt. Dette resultatmålet er no streka under og peikt ut som fanesak i fylkesplanen : "Gjennomforingsgraden (fullfort og bestått) i vidaregåande opplæring etter 5 års opplæring skal aukast frå 70 % 2008 til 75 % ved utgangen av planperioden. " Det blir laga årlege handlingsplanar og rapportar for dette resultatmålet i planperioden, og det er sett i verk ei rad tiltak på fleire område for å nå dette målet. Det viktige er at tiltak blir sett i samanheng på ein systematisk måte, og ikkje verkar som tilfeldige og personaavhengige stunt. Figuren under viser på kva område vi sett inn novudtiltaka for å få betre gjennomføring av vidaregåande opplæring her i fylket. Fig.: Tiltak på fire innsatsområde Meir kunnskap om årsaker og effekt Overgangar 1 Betre støttesystem mellom trinn for elevane Meir tilpassa opplæring Meir kunnskap om årsaker til fråfall og effekt av tutak Det blir gjennomført forsking og evalueringer både i fylka og på landsbasis. Dette gir oss betre kunnskap om kor vi bør sette inn tiltak framover. Så langt har vi ingen eiga undersøkingar for vårt fylke, men vi har tal og statistikk som beskriv stoda på feltet (sjå kvalitetsmeldinga 2009). Men vi ønsker til dømes å vite meir om kva som har skjedd med elevar som gjekk vg2 året etter, om årsaker til redusert gjennomføring på studiespesialisering, om konsekvensar av avslag på søknad om spesialundervisning. Betre overgangar mellom trinn I karriererettleiingsprosjektet prøver vi ut modellar for overføring av informasjon om eleven og lagar nettverk med elev, føresette, rådgivarar på ungdomstrinn og vidaregåande. Hensikten er å ha eit godt grunnlag for å tilrettelegge opplæringa tidleg på vgl for elevar med behov for dette. I karriererettleiingsprosjektet prøver vi dessutan ut på femte året ein modell for samarbeid mellom ungdomstrinn og vwaregåande skolar om i to utdanningsprogram i vgs, er gjennomført for fjerde gang i år og dette gir fleire store regionvise møteplassar for næringslivet og 10.trinnselevar laålet er å gi elevane eit betre prunnlag for å velje utdanningsprograrn og yrke,

20 Med Tidleg formidling meiner vi auka innsats i vidaregåande skolar for å finne læreplass til elevane på yrkesfag. Tiltak her er prosjekt til fordjuping og støtte og rettleiing i søkingsprosessen. I tillegg må opplæringskontor og skolar bli meir aktive i bruk av lærekandidatordninga. Kommunar, andre offentlege verksemder og tenestesektorane bør bli flinkare til å nytte lærlingordninga i sin rekrutteringspolitikk. 3. Meir individuell tilpassa opplæring Det er dette skoleåret fordelt 3,6 mill kr til skolane for å få til systematisk innsats for elevar i risikosona for fråfall ved dei vidaregåande skolane på desse områda: Kartlegging av grunnleggande dugleiker, nivå og læringsstilar Evaluerbare og konkrete læringsmål/vurderingsarbeid Jakta på 2-aren Yrkesretting av fellesfaga på yrkesfag Fleksibel og tilpassa bruk av læringsressursar, læremiddel/ikt Fleksible læringsmetodar/-arenaer - entreprenørskap leksehjelp når det blir gitt lekser Sommarskole og påfølgande lokalgitt eksamen for elevar som stryk i faga. Struktur på skoledagen: Fråversregistrering, måltid 4. Betre stottesystem for elevane Det blir lagt ned mykje arbeid for å få til betre samarbeid med ulike instansar som OT, PPT, NAV, kommunen, barnevern osb for tettare oppfølging av eievar risikosona for fråfall. Forpliktande og konkrete samarbeid/partnarskapsavtalar mellom NAV, kommunar/ppt, ungdomstrinnet og vidaregåande skolar/ot og opplæringskontor er viktig i dette arbeidet. Forslag til vedtak: Ungdommens fylkesting tek orienteringa til vitande Per Hoem Fylkesutdanningssjef iskusjon grupper: Orienteringa samt sakspapira vil innleie til gruppearbeid om fråfallsproblematikken. Der skal delegatane diskutere saka. Resultatat frå gruppearbeida vil bli utforma til eit forslag til vedtak som det vil bli votert over søndag. Sjekk meir om temaet i sak DU 22/09: Arbeid med kvalitet i videregåede opplæring kvalitetsmelding 2009 på folgjande link: Utdanninsutvalet

21 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

22

23

24 100 - Sluttkompetanse etter hvor elevene startet i Ikke dennomført Gjennomført med 'vrkeskompetanse Gjennomført med studiekompetanse Studieforberende Yrkestaz Kunnskapsdepartementet

25

26 Li b`' << <" \'7%. 49 k- \-\ e, Kunnskapsdepartementet

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1

Møteinnkalling. Side 1 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 20.12.2011 Tid: Kl. 11: 00 Frå kl.12:00-14:00 skal samferdselsutvalet vere med på dåpen av M/F Kvaløy med tilhøyrande

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2012 Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhald 1. Innleiing... 4 2. Mål og resultatoppnåing... 4 a. Førespurnader og utsegner på brev og

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer