Oversikt over Næringsmiddelindustrien i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over Næringsmiddelindustrien i Vestfold"

Transkript

1 Landbrukets Utredningskontor Oversikt over Næringsmiddelindustrien i Vestfold Eivinn Fjellhammer NOTAT 2012

2

3 Forord Bakgrunnen for denne undersøkelsen er at Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold Fylkeskommune og Innovasjon Norge i Vestfold i fellesskap med landbruksnæringen skal utvikle Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold. De ønsker derfor å kartlegge landbruksrelatert næringsmiddelindustri i Vestfold. Grønn Partner AS ved Vidar Andresen er formell bestiller av utredningen. En forrapport fra Telemarksforskning er etter ønske fra oppdragsgiver inkludert som et eget kapittel i rapporten. Vi vil takke for et interessant oppdrag. Forfatter, Eivinn Fjellhammer. Oslo, april 2012 Chr. Anton Smedshaug

4

5 Innhold 1 INNLEDNING Metode NÆRINGSMIDDELINDUSTRI I VESTFOLD Hva er næringsmiddelindustri? Vestfolds andeler Geografisk spredning i Vestfold Vekst De største foretakene De største bedriftene Nyetableringer INTERVJUENE Summer og størrelser TILBAKEMELDINGEN OPPSUMMERING LITTERATUR VEDLEGG 1 Bedriftsark VEDLEGG 2 - ADRESSELISTE (Sortert alfabetisk)

6

7 1 Innledning Sammenlignet med andre fylker har Vestfold en betydelig næringsmiddelindustri, med flere store aktører. Foredling av kjøtt er den største næringen i Vestfold, hvor de to største aktørene, Nortura og Fatland, har store anlegg. Samlet sett har kjøttindustrien i Vestfold større omsetning enn virksomheter som Kongsberg Maritime AS eller Scandinavian Bunkering AS som er de to største virksomhetene i Vestfold. Med tanke på landbruk er det likevel den store hagebruksnæringen og kornproduksjon som skiller Vestfold fra resten av landet. Grønnsaksproduksjon krever høy kvalitet på jordsmonnet og lang vekstsesong, og her er Vestfold i en særstilling. Vestfold er blant annet det nest største potetfylket, etter Hedmark (SSB 2012a). I kornproduksjon er Vestfold en del av Viken området, som produserer om lag 60 prosent av den samlede kornproduksjonen i Norge. Vestfold omfavner om lag 9 prosent av det nasjonale kornarealet og 19 prosent av landets matkornareal (SSB 2011). Tabell 1.1Vestfold sin andel av antall jordbruksbedrifter i grøntsektoren (SSB 2012b). Jordbruksbedrifter med hagebruk 9,3 % Jordbruksbedrifter med grønsaker på friland 16,7 % Jordbruksbedrifter med frukt 5,0 % Jordbruksbedrifter med bær på friland 7,2 % Jordbruksbedrifter med jordbær 9,5 % Jordbruksbedrifter med veksthus 8,0 % Jordbruksbedrifter med planteskule 9,0 % Sett i sammenheng med at Vestfold er landets nest minste fylke, med 0,6 prosent av Norges areal, må andelene i tabell 1.1 vurderes som høye, og legger grunnlag for deler av næringsmiddelindustrien i fylket. 19 prosent av arealet i Vestfold er jordbruksareal, mens fylket er i omfavner 4 prosent av landets samlede jordbruksareal (SSB 2012c). Når NILF i den årlige rapporten Mat og industri omtaler grøntsektoren trekkes tre virksomheter frem som dominerende i bransjen. To av disse, Findus og Bama, er representert med større anlegg i nettopp Vestfold (NILF 2011). 1.1 Metode Det skal utarbeides Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold. I den sammenheng er det, i tillegg til en bestilling fra Brønnøysundregistrene, gjennomført intervjuer med aktører i næringen. Bakgrunnen for at vi gikk inn i en runde med intervjuer at virksomhetene i næringsmiddelindustrien i Vestfold var for å få mer informasjon om hver enkelt virksomhet LU - Notat

8 enn det som fremgår av Brønnøysundregistrene. Det ble blant annet stilt spørsmål om de bruker lokale innsatsfaktorer, og hvordan de ser på mulighetene for bruk av lokale innsatsfaktorer i fremtiden. Vi har også samlet inn informasjon om de volumene som omsettes av næringsmiddelindustrien. Resultatene fra bestillingen fra Brønnøysundregistrene er presentert i tabeller igjennom rapporten, og omhandler blant annet sysselsetting og omsetning etter næringskoder. Resultatene av intervjuene er presentert i korte bedriftspresentasjoner, samt en samlet kommentar om funnene. Begrunnelsen for den samlede kommentaren er for å gi en mer tilgjengelig oppsummering av funnene i undersøkelsen, samt at det er mer hensiktsmessig i forhold til å formidle den generelle stemningen. Som et tillegg til undersøkelsen har vi også samlet inn informasjon om eierforhold, da de er av interesse å se hvilke klynger man har i næringsmiddelindustrien. Slike klynger vil bli behandlet samlet. En forundersøkelse, Næringsmiddelindustri i Vestfold - En oversikt over næringsmiddelindustrien i Vestfold, basert på sysselsettingsdata fra SSB og foretaksregisteret., som ble utarbeidet av Telemarksforskning, vil bli presentert som et eget kapittel i denne rapporten. Telemarkforskning sin rapport går igjennom sysselsettingsforhold rundt næringsmiddelindustrien i Vestfold, og er et selvstendig arbeid av Telemarksforskning.

9 2 Næringsmiddelindustri i Vestfold Hva er næringsmiddelindustri? I bransjesystemet NACE-2007 er det definert to bransjer på såkalt tosiffernivå som vanligvis kalles næringsmiddelindustri: 10: Produksjon av nærings- og nytelsesmidler og 11: Produksjon av drikkevarer. Disse bransjene er igjen delt opp i mange underbransjer. De største av disse underbransjene er Produksjon av brød og ferske konditorvarer, Bearbeiding og konservering av kjøtt og Produksjon av meierivarer. Det er til sammen 37 slike underbransjer i næringsmiddelindustrien, som vist i tabellen på neste side. Vestfold er registrert med sysselsetting i 22 av disse underbransjene. I tabell 2.1 under ser vi en oversikt over alle bransjer innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler, rangert etter hvor mange ansatte bransjen har i Norge. Fokus for denne rapporten er de bransjer som har aktivitet i Vestfold, som henter sine råvarer fra landbruket. I siste kolonne har vi X for disse bransjene. Bransjer som henter råvarer fra fisk eller utenlandske råvarer vil vi se bort fra. 1 Kapittelet er i vesentlig grad basert på notat utarbeidet av Telemarksforskning (Telemarksforskning 2011) LU - Notat

10 Tabell 2.1 Oversikt over alle bransjer innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler. Nærings- Tittel på næringskode Sysselsatte i Norge kode Sysselsatte i Vestfold Vestfolds Andel Bearbeiding og konservering av kjøtt ,3 X Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt ,5 X Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer ,8 X Bearbeiding og konservering av poteter ,8 X Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers ,3 X Produksjon av meierivarer ,3 X Produksjon av kornvarer ,5 X Produksjon av brød og ferske konditorvarer ,2 X Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer X Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted ,5 X Produksjon av fôrvarer til husdyrhold ,7 X Produksjon av fôrvarer til kjæledyr 60 0 X Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr , Produksjon av fiskehermetikk Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers Produksjon av juice av frukt og grønnsaker Produksjon av rå fiskeoljer og fett Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett Produksjon av raffinerte oljer og fett Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer , Produksjon av iskrem Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter Produksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende pastavarer Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer Bearbeiding av te og kaffe , Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier , Produksjon av ferdigmat Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat Destillering, rektifisering og blanding av sprit Produksjon av vin Produksjon av sider og annen fruktvin Produksjon av øl x 4 Næringsmiddelindustri i Vestfold

11 2.2 Vestfolds andeler Figur 2.1 Vestfold sin andel av antall sysselsatte i Norge etter bransje: Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt Bearbeiding og konservering av kjøtt Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer Produksjon av kjøtt og fjørfevarer Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted Produksjon av kornvarer Produksjon av brød og ferske konditorvarer Produksjon av fôrvarer til husdyrhold Produksjon av meierivarer Bearbeiding og konservering av poteter Produksjon av fôrvarer til kjæledyr 6,5 5,5 5,2 3,7 3,3 0,8 0,0 11,0 9,8 13,3 20,5 30, Næringsmiddelindustrien i Vestfold sysselsetter om lag 5,7 prosent av de ansatte i næringsmiddelindustrien nasjonalt. Dette er omtrent den samme andelen sysselsatte i Vestfold som for industrien ellers (SSB 2012d). Det er noen bransjer hvor Vestfold har en stor andel av arbeidsplassene nasjonalt. Det er Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers hvor Vestfolds andel er 30,3 prosent, og Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt, der Vestfold sin andel er 20,5 prosent. Vi ser av figur 2.1 at det er åtte bransjer hvor det er relativt stor andel i Vestfold, og fem med dobbel andel eller mer. Det er viktig å være klar over at det må en viss videreforedling til for at en virksomhet skal klassifiseres som næringsmiddelindustri. Dersom en virksomhet dyrker og selger jordbruksprodukter uten videreforedling, f eks gulrøtter som er vasket og pakket, vil virksomheten bli klassifisert som jordbruk. Noen virksomheter kan drive kjøp og videresalg av jordbruksprodukter med liten eller ingen videreforedling, og bli klassifisert som LU - Notat

12 engrosvirksomhet. Det er altså bare de som bearbeider jordbruksproduktene i vesentlig grad som blir klassifisert som næringsmiddelindustri. Tabell 2.2 Antall arbeidsplasser i de forskjellige bransjene i fylkene i Norge. Fylke Produksjon av kornvarer Produksjon av meierivarer Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Bearbeiding og konservering av poteter Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt Bearbeiding og konservering av kjøtt Produksjon av fôrvarer til husdyrhold Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted Produksjon av homogeniserte matprodukter j og diettmat smakstilsettingsstoffer og Produksjon k dd i av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer Produksjon av brød og ferske konditorvarer Rogaland Oslo Østfold Hordaland Vestfold Sør-Trøndelag Hedmark Oppland Akershus Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Buskerud Troms Nordland Nord-Trøndelag Vest-Agder Telemark Aust-Agder Finnmark Norge SUM I tabellen over kan vi se hvor mange arbeidsplasser det er i de ulike fylkene i de aktuelle bransjene. Sammenlagt er det Rogaland, Oslo, Østfold og Hordaland som har flest arbeidsplasser, med Vestfold på femteplass. For bransjen Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt så vi tidligere at Vestfold hadde 20,5 prosent av alle arbeidsplassene i Norge. Denne bransjen har bare produksjon i seks fylker, og Vestfold har bare 70 arbeidsplasser i denne bransjen. Rogaland og Sør-Trøndelag har flere. 6 Næringsmiddelindustri i Vestfold

13 Vestfold er største fylke i landet for bransjen Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers, der Vestfold har 213 av til sammen 703 arbeidsplasser i Norge. Den største bransjen i Vestfold er Bearbeiding og konservering av kjøtt der det er 866 arbeidsplasser i fylket. 2.3 Geografisk spredning i Vestfold Tabell 2.3 Antall sysselsatte i de aktuelle bransjene i kommunene i Vestfold. Kommune nummer Kommune Tønsberg Larvik Stokke Sandefjord Nøtterøy Re Andebu Horten Holmestrand Sande Lardal Tjøme Svelvik 1 Vestfold Omtrent halvparten av arbeidsplassene i de aktuelle næringsmiddelbransjene er i Tønsberg. I 2010 var det 1253 arbeidsplasser i disse bransjene i Tønsberg, mens det var 2465 arbeidsplasser i hele fylket. Norturas anlegg i Tønsberg har en stor andel av arbeidsplassene i Tønsberg. Larvik, Stokke og Sandefjord har også en del arbeidsplasser i de aktuelle bransjene. Det er litt flere arbeidsplasser i 2010 enn det var to år tidligere. 2.4 Vekst Tabell 2.4 Antall arbeidsplasser i Vestfold og Norge i årene Vekst Vestfold ,8 Norge ,0 LU - Notat

14 De aktuelle næringsmiddelbransjene har hatt en vekst i antall arbeidsplasser på 1,8 prosent fra 2009 til PÅ landsbasis har de samme bransjene hatt en nedgang på fem prosent i samme periode. Figur 2.2 Vekst i de aktuelle enkeltbransjene i Vestfold og Norge fra 2008 til Vekst Norge Vekst Vestfold Produksjon av kornvarer Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt Produksjon av fôrvarer til husdyrhold Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted Produksjon av meierivarer Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Produksjon av brød og ferske konditorvarer Produksjon av kjøtt og fjørfevarer Bearbeiding og konservering av kjøtt 30,5 1,4 5,4 0,8 7,9 10,2 22,1 15,8 4,6 4,9 14,6 2,4 14,8 1,7 7,4 0,0 4,6 15,9 27,6 36, Det er fire bransjer som har vekst i antall arbeidsplasser i Vestfold. Det er Bearbeiding og konservering av kjøtt, Produksjon av fôrvarer til husdyrhold, Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer og Bearbeiding og konservering av kjøtt. 8 Næringsmiddelindustri i Vestfold

15 2.5 De største foretakene Tabell 2.5 De største regnskapspliktige foretakene med hovedkontor i Vestfold (i tusen kroner). Navn på virksomhet Næringsområde Antall ansatte Kommune Oms Oms MATBØRSEN AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 134 Stokke FATLAND SANDEFJORD AS NORREK DYPFRYS AS VESTFOLD FUGL AS VESTFOLDMØLLENE AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 136 Sandefjord Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt Produksjon av fôrvarer til husdyrhold 42 Larvik Stokke Stokke PER'S KJØKKEN AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 29 Sandefjord KANDA AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 33 Larvik HJEMMEBAKERIET AS PROTEINFABRIKKEN AS LARVIK LØK AS BAKER THORSTENSEN NÆRBAKST AS STANGES GÅRDSPRODUKTER AS NØTTERØ BAKERI & KONDITORI AS EGGPRODUKTER AS GRØNT PARTNER AS VESTFOLDLØK AS HELGEROA SPEKEVARER AS Produksjon av brød og ferske konditorvarer Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Produksjon av brød og ferske konditorvarer 37 Tønsberg Stokke Larvik Tønsberg Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 11 Tønsberg Produksjon av brød og ferske konditorvarer Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers 54 Nøtterøy Larvik Larvik Larvik Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 6 Larvik SLAKTER EFTEDAL AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 13 Larvik GÅRDSAND AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 14 Re NORSK FRYSEØKONOMI AS Bearbeiding og konservering av kjøtt 8 Sandefjord I tabellen over er en oversikt over de største foretakene som er registrert med hovedkontor i Vestfold. LU - Notat

16 2.6 De største bedriftene Tabell 2.6 De største bedriftene Navn på virksomhet Næringskode Ansatte Kommune NORTURA SA Tønsberg TINE SA Tønsberg FATLAND SANDEFJORD AS Sandefjord FINDUS NORGE AS Tønsberg MATBØRSEN AS Stokke BAKERS AS Larvik VESTFOLD FUGL AS Stokke FINDUS NORGE AS AVD. HEDRUM Larvik NØTTERØ BAKERI & KONDITORI AS Nøtterøy RIEBER & SØN ASA Larvik MESTERBAKEREN AS Tønsberg NORREK DYPFRYS AS Larvik O KAVLI AS Tønsberg NORTURA SA Re BAKER THORSTENSEN NÆRBAKST AS Tønsberg SKJEGGERØD AS Sandefjord PERS KJØKKEN A/S Sandefjord KANDA AS Larvik VESTFOLD KJØTT AS Andebu LÅGEN POTETPAKKERI AS Lardal IVAR HALVORSEN AS Sandefjord Nevlunghavn Bakeri & Conditori A/S Larvik PROTEINFABRIKKEN AS Stokke BAKER NILSEN AS Horten I tabellen over vises de største bedriftene i de aktuelle bransjene i Vestfold. I denne lista er bedrifter med hovedkontor utenfor Vestfold også med. Det gjelder for eksempel Nortura, Tine, Findus og Rieber. For slike bedrifter finnes ikke omsetnings- eller lønnsomhetstall, ettersom regnskapene alltid er på foretaksnivå. Omtrent halvparten av arbeidsplassene i næringsmiddelindustrien i Vestfold er i foretak med hovedkontor utenfor fylket. 10 Næringsmiddelindustri i Vestfold

17 Tabell 2.7: Antall arbeidsplasser i enkeltbransjene i Vestfold. Næringskode Næringsområde Bearbeiding og konservering av kjøtt Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer Produksjon av brød og ferske konditorvarer Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Produksjon av meierivarer Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted Produksjon av fôrvarer til husdyrhold Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer Produksjon av kornvarer Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier Bearbeiding og konservering av poteter SUM Det er bransjen Bearbeiding og konservering av kjøtt som har vekst av betydning i Vestfold, og som skaper veksten i næringsmiddelbransjen totalt. 2.7 Nyetableringer Det er til sammen 144 foretak registrert i de aktuelle bransjene i Vestfold. Av disse er åtte registrert i 2011, en registrert i 2010, mens fire er registrert i Av nyregistrerte bedrifter i 2011 var fem bakerier. Det betyr at 13 av 144 foretak er etablert i løpet av de tre siste årene, dvs omtrent ni prosent. Næringsmiddelindustrien i Norge hadde en etableringsfrekvens på 5,7 prosent i 2010, dvs at det ble etablert 5,7 bedrifter pr 100 eksisterende. Nyetableringene i Vestfold ligger under denne etableringsfrekvensen. LU - Notat

18 3 Intervjuene Telefonintervjuene er gjennomført med utgangspunkt i liste over næringsmiddelindustri som levert fra Brønnøysundregistrene. Med utgangspunkt i standard for næringskoder, SN2007, ble følgende uttrekk bestilt: 10.xx, 11.xx, 46.11, 46.17, 46.21, 46.23, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34x, I tillegg til næringsmiddelindustri inkluderer denne listen agentur- og engrosvirksomhet tilknyttet næringsmiddelindustrien. Dette innebærer at uttrekket også inkluderer enkelte rene importfirmaer og firmaer som i begrenset grad driver videreforedling, for eksempel branding. For å få høyest mulig svarprosent i forbindelse med intervjuene var det viktig å ikke bli oppfattet som en vanlig spørreundersøkelse. Vi tok oss derfor tid til å sette oss inn i hver enkelt virksomhet før første kontakt, slik at man kunne gå rett på problemstillingene som var relevant for deres virksomhet. Dette medførte at undersøkelsen generelt ble oppfattet som relevant for de som valgte å svare på undersøkelsen. De største virksomhetene ble også varslet på e-post i forkant, slik at kontakten ikke var uanmeldt. Resultatet av dette er at de fleste virksomhetene med registrert omsetning er med i undersøkelsen. 3.1 Summer og størrelser Ved å legge sammen omsetningen til samtlige bedrifter definert som næringsmiddelindustri i Vestfold finner vi at det omsettes for nær 13 milliarder i næringen. Sammenlignet med den nasjonale omsetningen på 154,2 mrd. utgjør omsetningen i Vestfold 8,4 prosent av totale omsetningen i næringsmiddelindustrien. Næringsmiddelindustrien i Vestfold sysselsatte i 2010 over 2450 personer. Sammenlignet med sysselsettingen i næringsmiddelindustrien på nasjonalt, utgjør Vestfold 5,1 prosent. Dette innebærer at næringsmiddelindustrien har høyere omsetning pr. sysselsatt enn gjennomsnittet for resten av landet (NILF 2011). 12 Næringsmiddelindustri i Vestfold

19 Tabell 3.1 viser fordelingen av antall bedrifter, antall ansatte og omsetning etter relevante næringskoder. (omsetning i tusen kroner) Næringskode Næringsområde Antall bedrifter* Antall ansatte** Omsetning Bearbeiding og konservering av kjøtt Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt Produksjon av kjøtt og fjørfevarer Bearbeiding og konservering av poteter Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Produksjon av meierivarer Produksjon av kornvarer x0 Produksjon av brød og ferske konditorvarer med mer Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted Produksjon av fôrvarer til husdyrhold Engroshandel med frukt og grønnsaker Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer Sum 144* * Antall bedrifter er alle, inkludert enkeltmannsforetak og NUF er. Mange av disse er uten registrert omsetning og antall ansatte. ** Sysselsettingen i denne figuren er høyere enn i figur 2.1 pga. engroshandel. Vi fikk totalt 257 virksomheter av Brønnøysund, men det er fortsatt flere som nok ikke bør være med på listen. Rene importfirmaer er blant annet tatt ut av grunnlaget. Mange av selskapene har verken ansatte eller omsetning. Det kan være flere forklaringer til dette, som at de er ut av drift og ikke har blitt slettet, at de har for lav omsetning til å ha regnskapsplikt, eller at de er enkeltmannsforetak med mer. Disse selskapene har i mange tilfeller også vært vanskelig å komme i kontakt med for å ekskludere. Bama og ASKO står for en vesentlig andel av omsetningen i næringsmiddelindustrien i Vestfold, men siden disse kun driver distribusjon er det diskutabelt om de bør være med. Til sammen utgjør disse litt over 4 milliarder. Bama transporterer nær 20 tusen tonn frukt og grønt (mm.). Grunnen til at disse to selskapene omtales er at det uten næringsmiddelindustrien i Vestfold, heller ikke ville vært grunnlag for det samme omfanget av drift som i dag. Asko er ikke med i grunnlaget for tabell 3.1, mens Bama er inkludert fordi de bl.a. driver branding av produkter. Det følger da at en stor andel av disse arbeidsplassene er tilknyttet næringsmiddelindustrien. LU - Notat

20 Det er flere anlegg innenfor næringsmiddelindustrien i Vestfold enn det som fremkommer av undersøkelsen. Årsaken til dette er at firmaer med registrert hovedkontor i andre fylker ikke vil fremgå av datasettet fra Brønnøysundregistrene. Dette innebærer at vi er avhengige av å kjenne til anleggene. Eksempler på dette er Nortura, Tine, Rieber & Søn (Toro) og Findus Norge AS. Vi har spurt bedrifter hvor store volumer de omsetter i et normalår. Svarene har vi samlet sammen i følgende tabell. Tabell 3.2 Produksjonsvolum i tusen tonn. Kjøtt (Storfe, sau og Svin) 26 Egg 7 Kjøtt fjørfe 6 Melk 64 Frukt og Grønt 15 Korn/Mel 107 Tallene i tabell 3.2 inkluderer den samlede produksjonen i virksomhetene. For få av virksomhetene kunne gi gode tall på volum av innsatsfaktorer fra Vestfold, slik at disse tallene er presentert på bedriftsnivå med total tilførsel. Det er en rekke problemer med slik presentasjon av tallmaterialet, da den samme råvaren blir halvfabrikata og ferdig vare i samme fylke. Man står i fare for å telle den samme varen flere ganger. For eksempel mht. korn ville en oppsummering av tall fra bakeriene gi en dobbelttelling av en mengde korn. For å unngå dette har vi tatt utgangspunkt i tall fra møllene, samt lagt til importerte varer på foredlingsleddet. For kjøtt av storfe, sau og svin er tallet rimelig nærme den totale produksjonen, da vi har fått tak i alle de store produsentene. Omsatt volum av kjøtt i Vestfold utgjør nær 24 prosent av den nasjonale produksjonen (Kjøtt kontrollert av kjøttkontrollen). Årsaken til denne høye andelen er at både Nortura og Fatland har betydelige anlegg i Vestfold. For egg mangler vi tall for volum på enkelte bedrifter, som innebærer at det er minst 7 tusen tonn egg som passerer igjennom næringsmiddelindustrien i Vestfold. Dette er nær 12 prosent av den nasjonale produksjonen. Kjøtt fra fjørfe utgjør nær 14 prosent av den nasjonale produksjonen. Her er spesielt Vestfold Fugl AS sentral, men også Gårdsand AS og Stanges Gårdsprodukter er viktige produsenter. Tine sitt anlegg på Sem omsetter 64 millioner liter melk i året. Dette er 4 prosent av den samlede produksjonen i landet. Frukt og grønt har vært den vanskeligste bransjen å komme i kontakt med, og få oversikt over. Tallet over, for volum, inkluderer blant annet ikke virksomhetene i BAMA, som er den 14 Næringsmiddelindustri i Vestfold

21 definitivt største aktøren i Vestfold. En av årsakene til at de ikke er med, er at de primært er distributør til kjedene, og ikke har egentilvirkede varer. Uten BAMA står fortsatt Vestfold for nær 9 prosent av det nasjonale volumet. Frukt og grønt skiller seg klart fra de andre produsentene ved at det er mye import. Dette skaper mye støy i forhold til beregning av nasjonal andel. LU - Notat

22 4 Tilbakemeldingen Det er åpenbart at næringsklynger er viktig, også i næringsmiddelindustrien, og at nærhet til produsenter og andre innsatsfaktorer er avgjørende. En betydelig andel av norsk næringsmiddelindustri har lagt sin virksomhet til Vestfold. Viktige faktorer i denne sammenheng er logistikk og en stor grønt-sektor i Vestfold. Det er ikke én entydig tilbakemelding fra næringsmiddelindustrien i Vestfold. Den felles tilbakemeldingen fra kjøtt- og melkeproduksjon er at det er en nedgang i produksjonen av storfe i Vestfold, og at man må kjøre stadig lenger for å hente de produktene man bruker i produksjon. Flere av bedriftene svarer at det mangler næringskjeder på deres produkter i området, og at man derfor er avhengige av innførsel via import eller tilførsel fra andre steder i landet. For kjøtt er dette blant annet et resultat av kanaliseringspolitikken, hvor bønder i Vestfold i mindre grad mottar husdyrtilskudd og at man derfor må ha tilførsel fra andre deler av landet. For grønt-sektoren er dette fordi Vestfold er et av de beste grønt områdene i landet, og at man fortsatt ikke klarer å betjene det norske markedet, eller at de aktuelle vekstene ikke er egnet for produksjon i Norge. På foredlingsleddet kan mangelen på næringskjeder sees i sammenheng med flere faktorer som begrensninger i arbeidsmarkedet, mangel på tilgang på kapital, konkurranse fra andre fylker eller mangel på initiativtakere. Kjøttproduksjon er i en slik situasjon, hvor man også rapporterer at selv om man ønsker å handle lokalt, og ha lokal tilknytning, så er ikke dette mulig fordi verdikjedene ikke legger opp til dette. Kjøtt fra Nortura sitt anlegg i Tønsberg kan komme fra hele landet, og Fatland henter sine produkter fra egne anlegg andre steder i landet, i tillegg til regional tilførsel. Grøstadgris AS er et eksempel på at en produsent tar grep selv og produserer lokal mat, foredler den og selger til sluttbruker. Fjørfeproduksjon rapporterer på sin at det er gode forutsetninger for fjørfeproduksjon i Vestfold, men at det mangler lokale slakterier for fjørfe, og at man derfor henter innsatsfaktorene andre steder i landet. Vestfoldfugl AS tar til orde for at det bør være økonomi til et slakteri for fjørfe i Vestfold. Grønt-sektoren melder om at lokale produsenter ikke kan levere nok varer i forhold til etterspørselen, og at man derfor benytter seg av import. Dette innebærer at det er rom for en større hagebruksnæring enn den vi ser i dag. I tillegg er det en del produkter det ikke ligger til rette for å produsere i Norge, som derfor er naturlig å importere. Få svarer at de ikke tenker på lokal tilknytning, men en stor andel av de som svarer at en lokal tilknytning kunne være aktuelt, har ingen konkrete planer. Ofte krever lokal tilknytning bedre oversikt enn man har i dag, samt at det i Vestfold kan bli problemer med tilstrekkelig tilførsel. Mange av respondentene svarer at det ikke er tilstrekkelig tilførsel lokalt. Dette gjelder alle produksjoner fra kjøtt til grønt. Få av foredlingsbedriftene setter merverdi i sammenheng med lokal tilførsel av råvarer. 16 Næringsmiddelindustri i Vestfold

23 Respondentene fra de større bedriftene i undersøkelsen svarer som regel at de har tilførsel fra hele regionen. Disse svarer ofte i liten grad at de har lokal tilknytning til Vestfold, og at det ikke er naturlig å avgrense seg til ett fylke. Spesielt i grønt-sektoren er det mange som setter likhetstegn mellom norsk og lokal mat, og at nærmere lokal tilhørighet neppe ville gi noen merverdi. LU - Notat

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald

Detaljer

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2014 RAPPORT NR. 7 / 2015 16.03.2015 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons-

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Økologisk mat i de nordiske landene

Økologisk mat i de nordiske landene Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 9 Nr.139 2014 Økologisk mat i de nordiske landene - tilgang på råvarer og faktorer som påvirker omsetning av økologisk mat Liv Solemdal og Susanne Friis Pedersen Bioforsk

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36 RAPPORT 2012/36 Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat Simen Pedersen, Maja Tofteng, Rolf Røtnes, Maria Dahl Nielsen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer

Detaljer

Årsrapport 2012 Grobunn for endring

Årsrapport 2012 Grobunn for endring Årsrapport 2012 Grobunn for endring Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 06 Nøkkelinformasjon Grobunn for endring 08 Felleskjøpet i ny drakt 10 Inntar storbyene 12 Størst i heste-norge 14 Grønt

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Økologisk frukt og bær i Norge

Økologisk frukt og bær i Norge NOTAT 2012 15 Økologisk frukt og bær i Norge Hvor mye produseres og hvordan omsettes det? ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Norsk matproduksjon en komplett verdikjede

Norsk matproduksjon en komplett verdikjede Norsk matproduksjon en komplett verdikjede www.landbruk.no JORDBRUKET 38,6 mrd. i omsetning INDUSTRI 135,6 mrd. i omsetning TRANSPORT 232,5 mrd. i omsetning BUTIKKER 185,6 mrd. i omsetning 47 400 ÅRSVERK

Detaljer

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud RAPPORT Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 6/2014 Januar 2014 av Anne Espelien og Kristina Wifstad Innhold 1. Innledning... 4 2. Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Kjø bransjen 5. Slakt med særpreg ved Helle Slakteri

Kjø bransjen 5. Slakt med særpreg ved Helle Slakteri Kjø bransjen 5 2009 F Anuga-messe for 30. gang ERFA/Landsmøte 2009 Limousinbonde og svineprodusent intervjuet: Odd Arne Dalsegg Slakt med særpreg ved Helle Slakteri 20 8 18 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 12

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013-2014

STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 37 Styret i KLF og KS i perioden 2013-2015 Styrets medlemmer: Are Verås - Prima AS, Guro Kolbu Christensen - Orkla Foods Norge AS avd Vossafår, Ståle

Detaljer

Evaluering av Arena Frukt og bær

Evaluering av Arena Frukt og bær ØF-rapport 3/2014 Evaluering av Arena Frukt og bær Prosjektperiode 2010 2013 av Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 3/2014 Evaluering av Arena Frukt og bær Prosjektperiode 2010 2013 av Merethe

Detaljer

Grensehandel utvikling, årsaker og virkning

Grensehandel utvikling, årsaker og virkning N O T A T 201 2 1 7 Grensehandel utvikling, årsaker og virkning ANNA BIRGITTE ARILD IVAR MILFORD SPISSØY PETTERSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering

Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering RAPPORT 7/2006 Utgitt februar 2006 Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering Oddrun Bjørklund, Jens Østli og Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning

Detaljer

Muligheter og hindringer for bærekraftig verdiskapning med basis i restprodukter og avfall.

Muligheter og hindringer for bærekraftig verdiskapning med basis i restprodukter og avfall. Muligheter og hindringer for bærekraftig verdiskapning med basis i restprodukter og avfall. Et forprosjekt i regi av ORIO-programmet. Forfattet av Ulf Syversen og Espen Rymoen, Interconsult ASA med støtte

Detaljer

KJØ BRANSJEN 1. Elg fra Sørlandet imponerte tyskere

KJØ BRANSJEN 1. Elg fra Sørlandet imponerte tyskere KJØ BRANSJEN 1 2010 F Nortura tungt inne i Afrika-import Robotisering hos Fatland Øien KLF-Nytt INTER VJUET: Ernst A. Eik Elg fra Sørlandet imponerte tyskere Bli med til IFFA i Frankfurt 7. - 13. mai 2010

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Mat og industri 2013

Mat og industri 2013 Per Christian Rålm (red.) Mat og industri 2013 Status og utvikling i norsk matindustri U tgitt av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med: statens landbruksforvaltning nho mat

Detaljer

KJØ BRANSJEN 2. Topp kjøtt-utdanning i voksen alder

KJØ BRANSJEN 2. Topp kjøtt-utdanning i voksen alder KJØ BRANSJEN 2 2008 F Matbørsen fortsatt opp Vellykket bransjetur til Kiel Sørlandskjøtt i medvind Intervjuet: Erik Yggeseth Topp kjøtt-utdanning i voksen alder Provencalsk lammestek vårens vakreste mateventyr!

Detaljer

Rapport nr. 303/3 PROBLEMSTUDIE AV PET-FOODMARKEDET I NORGE

Rapport nr. 303/3 PROBLEMSTUDIE AV PET-FOODMARKEDET I NORGE Rapport nr. 303/3 PROBLEMSTUDIE AV PET-FOODMARKEDET I NORGE RAPPORT-TITTEL PROBLEMSTUDIE AV PET-FOODMARKEDET I NORGE RAPPORTNUMMER 2.23.03/3 PROSJEKTNUMMER 2.23.03 UTGIVER RUBIN DATO Mai 1992 UTFØRENDE

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose og Erik W. Jakobsen 1. Innledning Leverandørindustrien

Detaljer

Mat og industri 2014

Mat og industri 2014 Per Christian Rålm (red.) Mat og industri 2014 Status og utvikling i norsk matindustri U tgit t av: norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i samarbeid med: nho mat og landbruk norsk nærings-

Detaljer