Oversikt over Næringsmiddelindustrien i Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over Næringsmiddelindustrien i Vestfold"

Transkript

1 Landbrukets Utredningskontor Oversikt over Næringsmiddelindustrien i Vestfold Eivinn Fjellhammer NOTAT 2012

2

3 Forord Bakgrunnen for denne undersøkelsen er at Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold Fylkeskommune og Innovasjon Norge i Vestfold i fellesskap med landbruksnæringen skal utvikle Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold. De ønsker derfor å kartlegge landbruksrelatert næringsmiddelindustri i Vestfold. Grønn Partner AS ved Vidar Andresen er formell bestiller av utredningen. En forrapport fra Telemarksforskning er etter ønske fra oppdragsgiver inkludert som et eget kapittel i rapporten. Vi vil takke for et interessant oppdrag. Forfatter, Eivinn Fjellhammer. Oslo, april 2012 Chr. Anton Smedshaug

4

5 Innhold 1 INNLEDNING Metode NÆRINGSMIDDELINDUSTRI I VESTFOLD Hva er næringsmiddelindustri? Vestfolds andeler Geografisk spredning i Vestfold Vekst De største foretakene De største bedriftene Nyetableringer INTERVJUENE Summer og størrelser TILBAKEMELDINGEN OPPSUMMERING LITTERATUR VEDLEGG 1 Bedriftsark VEDLEGG 2 - ADRESSELISTE (Sortert alfabetisk)

6

7 1 Innledning Sammenlignet med andre fylker har Vestfold en betydelig næringsmiddelindustri, med flere store aktører. Foredling av kjøtt er den største næringen i Vestfold, hvor de to største aktørene, Nortura og Fatland, har store anlegg. Samlet sett har kjøttindustrien i Vestfold større omsetning enn virksomheter som Kongsberg Maritime AS eller Scandinavian Bunkering AS som er de to største virksomhetene i Vestfold. Med tanke på landbruk er det likevel den store hagebruksnæringen og kornproduksjon som skiller Vestfold fra resten av landet. Grønnsaksproduksjon krever høy kvalitet på jordsmonnet og lang vekstsesong, og her er Vestfold i en særstilling. Vestfold er blant annet det nest største potetfylket, etter Hedmark (SSB 2012a). I kornproduksjon er Vestfold en del av Viken området, som produserer om lag 60 prosent av den samlede kornproduksjonen i Norge. Vestfold omfavner om lag 9 prosent av det nasjonale kornarealet og 19 prosent av landets matkornareal (SSB 2011). Tabell 1.1Vestfold sin andel av antall jordbruksbedrifter i grøntsektoren (SSB 2012b). Jordbruksbedrifter med hagebruk 9,3 % Jordbruksbedrifter med grønsaker på friland 16,7 % Jordbruksbedrifter med frukt 5,0 % Jordbruksbedrifter med bær på friland 7,2 % Jordbruksbedrifter med jordbær 9,5 % Jordbruksbedrifter med veksthus 8,0 % Jordbruksbedrifter med planteskule 9,0 % Sett i sammenheng med at Vestfold er landets nest minste fylke, med 0,6 prosent av Norges areal, må andelene i tabell 1.1 vurderes som høye, og legger grunnlag for deler av næringsmiddelindustrien i fylket. 19 prosent av arealet i Vestfold er jordbruksareal, mens fylket er i omfavner 4 prosent av landets samlede jordbruksareal (SSB 2012c). Når NILF i den årlige rapporten Mat og industri omtaler grøntsektoren trekkes tre virksomheter frem som dominerende i bransjen. To av disse, Findus og Bama, er representert med større anlegg i nettopp Vestfold (NILF 2011). 1.1 Metode Det skal utarbeides Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold. I den sammenheng er det, i tillegg til en bestilling fra Brønnøysundregistrene, gjennomført intervjuer med aktører i næringen. Bakgrunnen for at vi gikk inn i en runde med intervjuer at virksomhetene i næringsmiddelindustrien i Vestfold var for å få mer informasjon om hver enkelt virksomhet LU - Notat

8 enn det som fremgår av Brønnøysundregistrene. Det ble blant annet stilt spørsmål om de bruker lokale innsatsfaktorer, og hvordan de ser på mulighetene for bruk av lokale innsatsfaktorer i fremtiden. Vi har også samlet inn informasjon om de volumene som omsettes av næringsmiddelindustrien. Resultatene fra bestillingen fra Brønnøysundregistrene er presentert i tabeller igjennom rapporten, og omhandler blant annet sysselsetting og omsetning etter næringskoder. Resultatene av intervjuene er presentert i korte bedriftspresentasjoner, samt en samlet kommentar om funnene. Begrunnelsen for den samlede kommentaren er for å gi en mer tilgjengelig oppsummering av funnene i undersøkelsen, samt at det er mer hensiktsmessig i forhold til å formidle den generelle stemningen. Som et tillegg til undersøkelsen har vi også samlet inn informasjon om eierforhold, da de er av interesse å se hvilke klynger man har i næringsmiddelindustrien. Slike klynger vil bli behandlet samlet. En forundersøkelse, Næringsmiddelindustri i Vestfold - En oversikt over næringsmiddelindustrien i Vestfold, basert på sysselsettingsdata fra SSB og foretaksregisteret., som ble utarbeidet av Telemarksforskning, vil bli presentert som et eget kapittel i denne rapporten. Telemarkforskning sin rapport går igjennom sysselsettingsforhold rundt næringsmiddelindustrien i Vestfold, og er et selvstendig arbeid av Telemarksforskning.

9 2 Næringsmiddelindustri i Vestfold Hva er næringsmiddelindustri? I bransjesystemet NACE-2007 er det definert to bransjer på såkalt tosiffernivå som vanligvis kalles næringsmiddelindustri: 10: Produksjon av nærings- og nytelsesmidler og 11: Produksjon av drikkevarer. Disse bransjene er igjen delt opp i mange underbransjer. De største av disse underbransjene er Produksjon av brød og ferske konditorvarer, Bearbeiding og konservering av kjøtt og Produksjon av meierivarer. Det er til sammen 37 slike underbransjer i næringsmiddelindustrien, som vist i tabellen på neste side. Vestfold er registrert med sysselsetting i 22 av disse underbransjene. I tabell 2.1 under ser vi en oversikt over alle bransjer innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler, rangert etter hvor mange ansatte bransjen har i Norge. Fokus for denne rapporten er de bransjer som har aktivitet i Vestfold, som henter sine råvarer fra landbruket. I siste kolonne har vi X for disse bransjene. Bransjer som henter råvarer fra fisk eller utenlandske råvarer vil vi se bort fra. 1 Kapittelet er i vesentlig grad basert på notat utarbeidet av Telemarksforskning (Telemarksforskning 2011) LU - Notat

10 Tabell 2.1 Oversikt over alle bransjer innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler. Nærings- Tittel på næringskode Sysselsatte i Norge kode Sysselsatte i Vestfold Vestfolds Andel Bearbeiding og konservering av kjøtt ,3 X Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt ,5 X Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer ,8 X Bearbeiding og konservering av poteter ,8 X Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers ,3 X Produksjon av meierivarer ,3 X Produksjon av kornvarer ,5 X Produksjon av brød og ferske konditorvarer ,2 X Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer X Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted ,5 X Produksjon av fôrvarer til husdyrhold ,7 X Produksjon av fôrvarer til kjæledyr 60 0 X Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr , Produksjon av fiskehermetikk Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers Produksjon av juice av frukt og grønnsaker Produksjon av rå fiskeoljer og fett Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett Produksjon av raffinerte oljer og fett Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer , Produksjon av iskrem Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter Produksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende pastavarer Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer Bearbeiding av te og kaffe , Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier , Produksjon av ferdigmat Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat Destillering, rektifisering og blanding av sprit Produksjon av vin Produksjon av sider og annen fruktvin Produksjon av øl x 4 Næringsmiddelindustri i Vestfold

11 2.2 Vestfolds andeler Figur 2.1 Vestfold sin andel av antall sysselsatte i Norge etter bransje: Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt Bearbeiding og konservering av kjøtt Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer Produksjon av kjøtt og fjørfevarer Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted Produksjon av kornvarer Produksjon av brød og ferske konditorvarer Produksjon av fôrvarer til husdyrhold Produksjon av meierivarer Bearbeiding og konservering av poteter Produksjon av fôrvarer til kjæledyr 6,5 5,5 5,2 3,7 3,3 0,8 0,0 11,0 9,8 13,3 20,5 30, Næringsmiddelindustrien i Vestfold sysselsetter om lag 5,7 prosent av de ansatte i næringsmiddelindustrien nasjonalt. Dette er omtrent den samme andelen sysselsatte i Vestfold som for industrien ellers (SSB 2012d). Det er noen bransjer hvor Vestfold har en stor andel av arbeidsplassene nasjonalt. Det er Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers hvor Vestfolds andel er 30,3 prosent, og Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt, der Vestfold sin andel er 20,5 prosent. Vi ser av figur 2.1 at det er åtte bransjer hvor det er relativt stor andel i Vestfold, og fem med dobbel andel eller mer. Det er viktig å være klar over at det må en viss videreforedling til for at en virksomhet skal klassifiseres som næringsmiddelindustri. Dersom en virksomhet dyrker og selger jordbruksprodukter uten videreforedling, f eks gulrøtter som er vasket og pakket, vil virksomheten bli klassifisert som jordbruk. Noen virksomheter kan drive kjøp og videresalg av jordbruksprodukter med liten eller ingen videreforedling, og bli klassifisert som LU - Notat

12 engrosvirksomhet. Det er altså bare de som bearbeider jordbruksproduktene i vesentlig grad som blir klassifisert som næringsmiddelindustri. Tabell 2.2 Antall arbeidsplasser i de forskjellige bransjene i fylkene i Norge. Fylke Produksjon av kornvarer Produksjon av meierivarer Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Bearbeiding og konservering av poteter Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt Bearbeiding og konservering av kjøtt Produksjon av fôrvarer til husdyrhold Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted Produksjon av homogeniserte matprodukter j og diettmat smakstilsettingsstoffer og Produksjon k dd i av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer Produksjon av brød og ferske konditorvarer Rogaland Oslo Østfold Hordaland Vestfold Sør-Trøndelag Hedmark Oppland Akershus Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Buskerud Troms Nordland Nord-Trøndelag Vest-Agder Telemark Aust-Agder Finnmark Norge SUM I tabellen over kan vi se hvor mange arbeidsplasser det er i de ulike fylkene i de aktuelle bransjene. Sammenlagt er det Rogaland, Oslo, Østfold og Hordaland som har flest arbeidsplasser, med Vestfold på femteplass. For bransjen Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt så vi tidligere at Vestfold hadde 20,5 prosent av alle arbeidsplassene i Norge. Denne bransjen har bare produksjon i seks fylker, og Vestfold har bare 70 arbeidsplasser i denne bransjen. Rogaland og Sør-Trøndelag har flere. 6 Næringsmiddelindustri i Vestfold

13 Vestfold er største fylke i landet for bransjen Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers, der Vestfold har 213 av til sammen 703 arbeidsplasser i Norge. Den største bransjen i Vestfold er Bearbeiding og konservering av kjøtt der det er 866 arbeidsplasser i fylket. 2.3 Geografisk spredning i Vestfold Tabell 2.3 Antall sysselsatte i de aktuelle bransjene i kommunene i Vestfold. Kommune nummer Kommune Tønsberg Larvik Stokke Sandefjord Nøtterøy Re Andebu Horten Holmestrand Sande Lardal Tjøme Svelvik 1 Vestfold Omtrent halvparten av arbeidsplassene i de aktuelle næringsmiddelbransjene er i Tønsberg. I 2010 var det 1253 arbeidsplasser i disse bransjene i Tønsberg, mens det var 2465 arbeidsplasser i hele fylket. Norturas anlegg i Tønsberg har en stor andel av arbeidsplassene i Tønsberg. Larvik, Stokke og Sandefjord har også en del arbeidsplasser i de aktuelle bransjene. Det er litt flere arbeidsplasser i 2010 enn det var to år tidligere. 2.4 Vekst Tabell 2.4 Antall arbeidsplasser i Vestfold og Norge i årene Vekst Vestfold ,8 Norge ,0 LU - Notat

14 De aktuelle næringsmiddelbransjene har hatt en vekst i antall arbeidsplasser på 1,8 prosent fra 2009 til PÅ landsbasis har de samme bransjene hatt en nedgang på fem prosent i samme periode. Figur 2.2 Vekst i de aktuelle enkeltbransjene i Vestfold og Norge fra 2008 til Vekst Norge Vekst Vestfold Produksjon av kornvarer Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt Produksjon av fôrvarer til husdyrhold Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted Produksjon av meierivarer Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Produksjon av brød og ferske konditorvarer Produksjon av kjøtt og fjørfevarer Bearbeiding og konservering av kjøtt 30,5 1,4 5,4 0,8 7,9 10,2 22,1 15,8 4,6 4,9 14,6 2,4 14,8 1,7 7,4 0,0 4,6 15,9 27,6 36, Det er fire bransjer som har vekst i antall arbeidsplasser i Vestfold. Det er Bearbeiding og konservering av kjøtt, Produksjon av fôrvarer til husdyrhold, Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer og Bearbeiding og konservering av kjøtt. 8 Næringsmiddelindustri i Vestfold

15 2.5 De største foretakene Tabell 2.5 De største regnskapspliktige foretakene med hovedkontor i Vestfold (i tusen kroner). Navn på virksomhet Næringsområde Antall ansatte Kommune Oms Oms MATBØRSEN AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 134 Stokke FATLAND SANDEFJORD AS NORREK DYPFRYS AS VESTFOLD FUGL AS VESTFOLDMØLLENE AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 136 Sandefjord Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt Produksjon av fôrvarer til husdyrhold 42 Larvik Stokke Stokke PER'S KJØKKEN AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 29 Sandefjord KANDA AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 33 Larvik HJEMMEBAKERIET AS PROTEINFABRIKKEN AS LARVIK LØK AS BAKER THORSTENSEN NÆRBAKST AS STANGES GÅRDSPRODUKTER AS NØTTERØ BAKERI & KONDITORI AS EGGPRODUKTER AS GRØNT PARTNER AS VESTFOLDLØK AS HELGEROA SPEKEVARER AS Produksjon av brød og ferske konditorvarer Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Produksjon av brød og ferske konditorvarer 37 Tønsberg Stokke Larvik Tønsberg Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 11 Tønsberg Produksjon av brød og ferske konditorvarer Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers 54 Nøtterøy Larvik Larvik Larvik Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 6 Larvik SLAKTER EFTEDAL AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 13 Larvik GÅRDSAND AS Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 14 Re NORSK FRYSEØKONOMI AS Bearbeiding og konservering av kjøtt 8 Sandefjord I tabellen over er en oversikt over de største foretakene som er registrert med hovedkontor i Vestfold. LU - Notat

16 2.6 De største bedriftene Tabell 2.6 De største bedriftene Navn på virksomhet Næringskode Ansatte Kommune NORTURA SA Tønsberg TINE SA Tønsberg FATLAND SANDEFJORD AS Sandefjord FINDUS NORGE AS Tønsberg MATBØRSEN AS Stokke BAKERS AS Larvik VESTFOLD FUGL AS Stokke FINDUS NORGE AS AVD. HEDRUM Larvik NØTTERØ BAKERI & KONDITORI AS Nøtterøy RIEBER & SØN ASA Larvik MESTERBAKEREN AS Tønsberg NORREK DYPFRYS AS Larvik O KAVLI AS Tønsberg NORTURA SA Re BAKER THORSTENSEN NÆRBAKST AS Tønsberg SKJEGGERØD AS Sandefjord PERS KJØKKEN A/S Sandefjord KANDA AS Larvik VESTFOLD KJØTT AS Andebu LÅGEN POTETPAKKERI AS Lardal IVAR HALVORSEN AS Sandefjord Nevlunghavn Bakeri & Conditori A/S Larvik PROTEINFABRIKKEN AS Stokke BAKER NILSEN AS Horten I tabellen over vises de største bedriftene i de aktuelle bransjene i Vestfold. I denne lista er bedrifter med hovedkontor utenfor Vestfold også med. Det gjelder for eksempel Nortura, Tine, Findus og Rieber. For slike bedrifter finnes ikke omsetnings- eller lønnsomhetstall, ettersom regnskapene alltid er på foretaksnivå. Omtrent halvparten av arbeidsplassene i næringsmiddelindustrien i Vestfold er i foretak med hovedkontor utenfor fylket. 10 Næringsmiddelindustri i Vestfold

17 Tabell 2.7: Antall arbeidsplasser i enkeltbransjene i Vestfold. Næringskode Næringsområde Bearbeiding og konservering av kjøtt Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer Produksjon av brød og ferske konditorvarer Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Produksjon av meierivarer Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted Produksjon av fôrvarer til husdyrhold Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer Produksjon av kornvarer Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier Bearbeiding og konservering av poteter SUM Det er bransjen Bearbeiding og konservering av kjøtt som har vekst av betydning i Vestfold, og som skaper veksten i næringsmiddelbransjen totalt. 2.7 Nyetableringer Det er til sammen 144 foretak registrert i de aktuelle bransjene i Vestfold. Av disse er åtte registrert i 2011, en registrert i 2010, mens fire er registrert i Av nyregistrerte bedrifter i 2011 var fem bakerier. Det betyr at 13 av 144 foretak er etablert i løpet av de tre siste årene, dvs omtrent ni prosent. Næringsmiddelindustrien i Norge hadde en etableringsfrekvens på 5,7 prosent i 2010, dvs at det ble etablert 5,7 bedrifter pr 100 eksisterende. Nyetableringene i Vestfold ligger under denne etableringsfrekvensen. LU - Notat

18 3 Intervjuene Telefonintervjuene er gjennomført med utgangspunkt i liste over næringsmiddelindustri som levert fra Brønnøysundregistrene. Med utgangspunkt i standard for næringskoder, SN2007, ble følgende uttrekk bestilt: 10.xx, 11.xx, 46.11, 46.17, 46.21, 46.23, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34x, I tillegg til næringsmiddelindustri inkluderer denne listen agentur- og engrosvirksomhet tilknyttet næringsmiddelindustrien. Dette innebærer at uttrekket også inkluderer enkelte rene importfirmaer og firmaer som i begrenset grad driver videreforedling, for eksempel branding. For å få høyest mulig svarprosent i forbindelse med intervjuene var det viktig å ikke bli oppfattet som en vanlig spørreundersøkelse. Vi tok oss derfor tid til å sette oss inn i hver enkelt virksomhet før første kontakt, slik at man kunne gå rett på problemstillingene som var relevant for deres virksomhet. Dette medførte at undersøkelsen generelt ble oppfattet som relevant for de som valgte å svare på undersøkelsen. De største virksomhetene ble også varslet på e-post i forkant, slik at kontakten ikke var uanmeldt. Resultatet av dette er at de fleste virksomhetene med registrert omsetning er med i undersøkelsen. 3.1 Summer og størrelser Ved å legge sammen omsetningen til samtlige bedrifter definert som næringsmiddelindustri i Vestfold finner vi at det omsettes for nær 13 milliarder i næringen. Sammenlignet med den nasjonale omsetningen på 154,2 mrd. utgjør omsetningen i Vestfold 8,4 prosent av totale omsetningen i næringsmiddelindustrien. Næringsmiddelindustrien i Vestfold sysselsatte i 2010 over 2450 personer. Sammenlignet med sysselsettingen i næringsmiddelindustrien på nasjonalt, utgjør Vestfold 5,1 prosent. Dette innebærer at næringsmiddelindustrien har høyere omsetning pr. sysselsatt enn gjennomsnittet for resten av landet (NILF 2011). 12 Næringsmiddelindustri i Vestfold

19 Tabell 3.1 viser fordelingen av antall bedrifter, antall ansatte og omsetning etter relevante næringskoder. (omsetning i tusen kroner) Næringskode Næringsområde Antall bedrifter* Antall ansatte** Omsetning Bearbeiding og konservering av kjøtt Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt Produksjon av kjøtt og fjørfevarer Bearbeiding og konservering av poteter Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers Produksjon av meierivarer Produksjon av kornvarer x0 Produksjon av brød og ferske konditorvarer med mer Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted Produksjon av fôrvarer til husdyrhold Engroshandel med frukt og grønnsaker Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer Sum 144* * Antall bedrifter er alle, inkludert enkeltmannsforetak og NUF er. Mange av disse er uten registrert omsetning og antall ansatte. ** Sysselsettingen i denne figuren er høyere enn i figur 2.1 pga. engroshandel. Vi fikk totalt 257 virksomheter av Brønnøysund, men det er fortsatt flere som nok ikke bør være med på listen. Rene importfirmaer er blant annet tatt ut av grunnlaget. Mange av selskapene har verken ansatte eller omsetning. Det kan være flere forklaringer til dette, som at de er ut av drift og ikke har blitt slettet, at de har for lav omsetning til å ha regnskapsplikt, eller at de er enkeltmannsforetak med mer. Disse selskapene har i mange tilfeller også vært vanskelig å komme i kontakt med for å ekskludere. Bama og ASKO står for en vesentlig andel av omsetningen i næringsmiddelindustrien i Vestfold, men siden disse kun driver distribusjon er det diskutabelt om de bør være med. Til sammen utgjør disse litt over 4 milliarder. Bama transporterer nær 20 tusen tonn frukt og grønt (mm.). Grunnen til at disse to selskapene omtales er at det uten næringsmiddelindustrien i Vestfold, heller ikke ville vært grunnlag for det samme omfanget av drift som i dag. Asko er ikke med i grunnlaget for tabell 3.1, mens Bama er inkludert fordi de bl.a. driver branding av produkter. Det følger da at en stor andel av disse arbeidsplassene er tilknyttet næringsmiddelindustrien. LU - Notat

20 Det er flere anlegg innenfor næringsmiddelindustrien i Vestfold enn det som fremkommer av undersøkelsen. Årsaken til dette er at firmaer med registrert hovedkontor i andre fylker ikke vil fremgå av datasettet fra Brønnøysundregistrene. Dette innebærer at vi er avhengige av å kjenne til anleggene. Eksempler på dette er Nortura, Tine, Rieber & Søn (Toro) og Findus Norge AS. Vi har spurt bedrifter hvor store volumer de omsetter i et normalår. Svarene har vi samlet sammen i følgende tabell. Tabell 3.2 Produksjonsvolum i tusen tonn. Kjøtt (Storfe, sau og Svin) 26 Egg 7 Kjøtt fjørfe 6 Melk 64 Frukt og Grønt 15 Korn/Mel 107 Tallene i tabell 3.2 inkluderer den samlede produksjonen i virksomhetene. For få av virksomhetene kunne gi gode tall på volum av innsatsfaktorer fra Vestfold, slik at disse tallene er presentert på bedriftsnivå med total tilførsel. Det er en rekke problemer med slik presentasjon av tallmaterialet, da den samme råvaren blir halvfabrikata og ferdig vare i samme fylke. Man står i fare for å telle den samme varen flere ganger. For eksempel mht. korn ville en oppsummering av tall fra bakeriene gi en dobbelttelling av en mengde korn. For å unngå dette har vi tatt utgangspunkt i tall fra møllene, samt lagt til importerte varer på foredlingsleddet. For kjøtt av storfe, sau og svin er tallet rimelig nærme den totale produksjonen, da vi har fått tak i alle de store produsentene. Omsatt volum av kjøtt i Vestfold utgjør nær 24 prosent av den nasjonale produksjonen (Kjøtt kontrollert av kjøttkontrollen). Årsaken til denne høye andelen er at både Nortura og Fatland har betydelige anlegg i Vestfold. For egg mangler vi tall for volum på enkelte bedrifter, som innebærer at det er minst 7 tusen tonn egg som passerer igjennom næringsmiddelindustrien i Vestfold. Dette er nær 12 prosent av den nasjonale produksjonen. Kjøtt fra fjørfe utgjør nær 14 prosent av den nasjonale produksjonen. Her er spesielt Vestfold Fugl AS sentral, men også Gårdsand AS og Stanges Gårdsprodukter er viktige produsenter. Tine sitt anlegg på Sem omsetter 64 millioner liter melk i året. Dette er 4 prosent av den samlede produksjonen i landet. Frukt og grønt har vært den vanskeligste bransjen å komme i kontakt med, og få oversikt over. Tallet over, for volum, inkluderer blant annet ikke virksomhetene i BAMA, som er den 14 Næringsmiddelindustri i Vestfold

21 definitivt største aktøren i Vestfold. En av årsakene til at de ikke er med, er at de primært er distributør til kjedene, og ikke har egentilvirkede varer. Uten BAMA står fortsatt Vestfold for nær 9 prosent av det nasjonale volumet. Frukt og grønt skiller seg klart fra de andre produsentene ved at det er mye import. Dette skaper mye støy i forhold til beregning av nasjonal andel. LU - Notat

22 4 Tilbakemeldingen Det er åpenbart at næringsklynger er viktig, også i næringsmiddelindustrien, og at nærhet til produsenter og andre innsatsfaktorer er avgjørende. En betydelig andel av norsk næringsmiddelindustri har lagt sin virksomhet til Vestfold. Viktige faktorer i denne sammenheng er logistikk og en stor grønt-sektor i Vestfold. Det er ikke én entydig tilbakemelding fra næringsmiddelindustrien i Vestfold. Den felles tilbakemeldingen fra kjøtt- og melkeproduksjon er at det er en nedgang i produksjonen av storfe i Vestfold, og at man må kjøre stadig lenger for å hente de produktene man bruker i produksjon. Flere av bedriftene svarer at det mangler næringskjeder på deres produkter i området, og at man derfor er avhengige av innførsel via import eller tilførsel fra andre steder i landet. For kjøtt er dette blant annet et resultat av kanaliseringspolitikken, hvor bønder i Vestfold i mindre grad mottar husdyrtilskudd og at man derfor må ha tilførsel fra andre deler av landet. For grønt-sektoren er dette fordi Vestfold er et av de beste grønt områdene i landet, og at man fortsatt ikke klarer å betjene det norske markedet, eller at de aktuelle vekstene ikke er egnet for produksjon i Norge. På foredlingsleddet kan mangelen på næringskjeder sees i sammenheng med flere faktorer som begrensninger i arbeidsmarkedet, mangel på tilgang på kapital, konkurranse fra andre fylker eller mangel på initiativtakere. Kjøttproduksjon er i en slik situasjon, hvor man også rapporterer at selv om man ønsker å handle lokalt, og ha lokal tilknytning, så er ikke dette mulig fordi verdikjedene ikke legger opp til dette. Kjøtt fra Nortura sitt anlegg i Tønsberg kan komme fra hele landet, og Fatland henter sine produkter fra egne anlegg andre steder i landet, i tillegg til regional tilførsel. Grøstadgris AS er et eksempel på at en produsent tar grep selv og produserer lokal mat, foredler den og selger til sluttbruker. Fjørfeproduksjon rapporterer på sin at det er gode forutsetninger for fjørfeproduksjon i Vestfold, men at det mangler lokale slakterier for fjørfe, og at man derfor henter innsatsfaktorene andre steder i landet. Vestfoldfugl AS tar til orde for at det bør være økonomi til et slakteri for fjørfe i Vestfold. Grønt-sektoren melder om at lokale produsenter ikke kan levere nok varer i forhold til etterspørselen, og at man derfor benytter seg av import. Dette innebærer at det er rom for en større hagebruksnæring enn den vi ser i dag. I tillegg er det en del produkter det ikke ligger til rette for å produsere i Norge, som derfor er naturlig å importere. Få svarer at de ikke tenker på lokal tilknytning, men en stor andel av de som svarer at en lokal tilknytning kunne være aktuelt, har ingen konkrete planer. Ofte krever lokal tilknytning bedre oversikt enn man har i dag, samt at det i Vestfold kan bli problemer med tilstrekkelig tilførsel. Mange av respondentene svarer at det ikke er tilstrekkelig tilførsel lokalt. Dette gjelder alle produksjoner fra kjøtt til grønt. Få av foredlingsbedriftene setter merverdi i sammenheng med lokal tilførsel av råvarer. 16 Næringsmiddelindustri i Vestfold

23 Respondentene fra de større bedriftene i undersøkelsen svarer som regel at de har tilførsel fra hele regionen. Disse svarer ofte i liten grad at de har lokal tilknytning til Vestfold, og at det ikke er naturlig å avgrense seg til ett fylke. Spesielt i grønt-sektoren er det mange som setter likhetstegn mellom norsk og lokal mat, og at nærmere lokal tilhørighet neppe ville gi noen merverdi. LU - Notat

Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien

Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien Vestfolds grønne næringsliv verdiskaping i landbruket og matindustrien Orientering i Hovedutvalg for klima energi og næring 25. oktober 2017 Thorleif Müller Elin Røed Lansering på valgkamparrangement 23.

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Selvforsyningsgrad Norge Bestillere: Vestfold Bondelag Vestfold Bonde- og Småbrukarlag LO NHO Fylkeskommunen Fylkesmannen Lansering

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Status for bruken av norske jordbruksarealer

Status for bruken av norske jordbruksarealer Matvareberedskap i et globalt og nasjonalt perspektiv Samfunnssikkerhetskonferansen Universitetet i Stavanger 07.01.2015 Status for bruken av norske jordbruksarealer Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Mat og industri 2014

Mat og industri 2014 Mat og industri 2014 Næring med muligheter 5. november 2014 Stine Evensen Sørbye Ivar Pettersen Næring med muligheter Viktigere næring, noen trusler Tegn til redusert robusthet Flere mulige utviklingsveier

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Status og utvikling i norsk matindustri Utgitt av: Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Ansvarlig redaktør: Sjur Spildo Prestegard Fagredaktør: Stine Evensen Sørbye Samarbeidspartnere: Norsk Nærings- og

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord

Verdiskaping fra jord til bord Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Anne Austrem Bunger Martin Lundeby Grimstad Chr. Anton Smedshaug Rapport 7 2014 Forfatter Anne Bunger, Martin Lundeby Grimstad og Chr.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Status per 1. halvår 2010 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk#markedsovervaaking Rådgiver Elin Røsnes Økologisk

Detaljer

: Margrete Haugum og Merete Gisvold Sandberg Rapport : 2013:1 Prosjektnummer : 2386 ISSN : ISBN : Prosjektnavn

: Margrete Haugum og Merete Gisvold Sandberg Rapport : 2013:1 Prosjektnummer : 2386 ISSN : ISBN : Prosjektnavn www.tfou.no Rapport 2013:1 Næringsmiddelindustri i Møre og Romsdal Statusrapport Margrete Haugum Merete Gisvold Sandberg (SINTEF) Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Betydningen av norsk matindustri

Betydningen av norsk matindustri Betydningen av norsk matindustri Oppsummering av «Mat og industri 2013» 31. Oktober 2013 Per Christian Rålm, Nilf Bred dokumentasjon av matindustrien: Mat og industri 2013 Viser trender og utviklingstrekk

Detaljer

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere BAMA i korte trekk BAMA stiftet i 1886 Norsk produksjon siden 1970 BAMA Grønt etablert i 1986 1997 store markedsendringer Ny modell for verdikjedesamarbeid har skapt utvikling 1 Visjon: BAMA gjør Norge

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 120 000 100 000 80 000 60 000 73 646 72 835 72 257 71 792 72 052 72 311

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Regional. Basis Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 12 000 10 000 Offentlig Privat 8 000 6 000 7 175 7 001 7 102 6 800 6 773 6 888 7 381 7

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

Mer frukt og grønt fra Østfold?

Mer frukt og grønt fra Østfold? Mer frukt og grønt fra Østfold? Espen Gultvedt Norskansvarlig Dec-13 1 Litt om Bama Litt om Gartnerhallen Hva har vi i dag fra Østfold Hvem samarbeider vi med i Østfold Krav som settes Konkrete ideer/prosjekter

Detaljer

Gartnerhallen og grøntbransjen

Gartnerhallen og grøntbransjen Gartnerhallen og grøntbransjen Pernille Rød Larsen Utviklingssjef Grønnsaker Gartnerhallen SA Grøntbransjen er i medvind Sunnhet og helse - 5 om dagen alle trender enige om mer grønnsaker, frukt og bær

Detaljer

FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE...

FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE... 15 BRANSJEINNDELING... 15 Endring i antall kioskenheter

Detaljer

1 Metodikk for rapportering av matsvinn

1 Metodikk for rapportering av matsvinn 1 Metodikk for rapportering av matsvinn Det er utarbeidet skjemaer for registrering og rapportering av matsvinn fra produksjonsbedrifter. Rapporteringen av det registrerte svinnet fra næringsmiddelindustrien

Detaljer

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge Status for 2009 Økologisk produksjon og omsetning i Norge Program Introduksjon ved adm. direktør Ola Chr. Rygh Offentlige tiltak for å stimulere økologisk produksjon og omsetning. Seniorrådgiver Emil Mohr

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Trenger vi økt norsk kornproduksjon?

Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Meld. St. 9 (2011-2012) landbruks- og matpolitikken Trenger vi økt norsk kornproduksjon? Årsmøtet i Norkorn 29.03.2012 Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp Jordbruksarealet i Norge nyttes til fôrproduksjon

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Norske grøntprodusenter annerledesbarnet i norsk landbruk?

Norske grøntprodusenter annerledesbarnet i norsk landbruk? Norske grøntprodusenter annerledesbarnet i norsk landbruk? Næringa hvor markedet svinger, risikoen er stor og støtteordningene er få hvordan klarer vi oss? Hvordan har grøntprodusentene organisert seg?

Detaljer

Arktisk potet og grønnsaker

Arktisk potet og grønnsaker Arktisk potet og grønnsaker FMLA - Arktisk landbrukskonferanse Tromsø 23.-24. september 2014 Kristin Sørensen, rådgiver, Tromspotet AS Silsand, 69 breddegrad. (Nordkapp 71 breddegrad) Tromspotet AS og

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Behovet for nasjonal matproduksjon i et globalt perspektiv

Behovet for nasjonal matproduksjon i et globalt perspektiv Behovet for nasjonal matproduksjon i et globalt perspektiv Vil matproduksjon øke eller snarere gå ned i det 21. århundre? FNs klimapanels siste rapport tilsier at: Klimaendringer vil hindre veksten i matproduksjonen

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

ØKOLOGISK PRODUKSJON OG OMSETNING I Presentasjon

ØKOLOGISK PRODUKSJON OG OMSETNING I Presentasjon ØKOLOGISK PRODUKSJON OG OMSETNING I 2015 Presentasjon 18.03.2016 PRODUKSJON AV ØKOLOGISKE JORDBRUKSVARER I 2015 Julie Kilde Mjelva 2 PRODUKSJONSGRUNNLAGET - AREAL 2013 2014 2015 Endring siste år Økologisk

Detaljer

MAT OG INDUSTRI 2015

MAT OG INDUSTRI 2015 MAT OG INDUSTRI 2015 Status og utvikling i norsk matindustri 22. Oktober 2015 Ivar Pettersen Signe Kårstad MAT OG INDUSTRI 2015 Stabil utvikling Tegn til svekket konkurransekraft Stabil produktutvikling,

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Virksomhetsliste - såvare

Virksomhetsliste - såvare Virksomhetsliste - såvare Registrerte såvareforretninger Utskriftsdato: 19/09/2015 A B C Kategorier Innførsel og omsetning av renset såvarer Produksjon og omsetning sertifisert såvare Produksjon og omsetning

Detaljer

Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren. Kontaktseminar NMBU-studenter

Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren. Kontaktseminar NMBU-studenter Korn, kraftfôr og markedsregulering i kornsektoren Kontaktseminar NMBU-studenter 27.10.2015. Høye ambisjoner for norsk matproduksjon Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) vektlegger: Økt matproduksjon (1%

Detaljer

Landbruksmarkedene ute og hjemme i februar 2013

Landbruksmarkedene ute og hjemme i februar 2013 Landbruksmarkedene ute og hjemme i 2012 25. februar 2013 Program 13:00 Første del Velkommen, Marit Jerven Utviklingen i verdens matproduksjon, Elin Røsnes Korn avlingssvikt og høye priser, Mona N. Østby

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016 Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning til Hurtigruteseminaret 23. 24. november 2016 Hva skal jeg snakke om? Hvordan er hovedtrekkene i utviklingen i Norge og fylkesvis? Økonomien i melkeproduksjonen

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 10/ Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 10/493-8 Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Mat og industri 2017 Status og utvikling i norsk matindustri Mat og industri 2017 Utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, i samarbeid med: Norsk landbrukssamvirke, Forskningsrådet, NHO Mat og

Detaljer

Nyskapning som grunnlag for vekst og utvikling. Hans Thorn Wittussen

Nyskapning som grunnlag for vekst og utvikling. Hans Thorn Wittussen Nyskapning som grunnlag for vekst og utvikling Hans Thorn Wittussen 61,0 % 60,0 % 59,0 % 58,0 % NORTURA Merkevare kjøttpålegg, pølser og bearbeidet 60,0 % 59,8 % 59,5 % 59,3 % 59,0 % 58,7 % 58,3 % 58,1

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Rapport for 2007. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Rapport for 2007. Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2007 Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport-nr.: 8/2008 14. mars 2008 Rapport: Avdeling: Dato: Ansvarlig: Bidragsytere: Rapport-nr.: Produksjon og omsetning av økologiske

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Grilstad i omstilling hvilke grep ønsker industrien?

Grilstad i omstilling hvilke grep ønsker industrien? Grilstad i omstilling hvilke grep ønsker industrien? NILF-seminar 23.april 2010 Konsernsjef Odd Arne Dalsegg SPIS Grilstad 2010 En av Norges største private produsenter og markedsfører av kjøttvarer: Produksjonsanlegg

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Status i jordbruket. Utvikling og politikken bak

Status i jordbruket. Utvikling og politikken bak Status i jordbruket Utvikling og politikken bak Areal Vårt eget areal, eller noen andre sitt? Kjøttproduksjon 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Svin Fjørfe Storfe Sau/lam 20 000 TONN 0 Kilde:

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Mat og industri 2017 Status og utvikling i norsk matindustri Mat og industri 2017 Utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, i samarbeid med Norsk landbrukssamvirke, Forskningsrådet, NHO Mat og Drikke,

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Innhold Forord... 3 1. Introduksjon... 4 2. Mat og drikke til lunsj... 5 3. Skolemat i forhold til kjønn... 9 4.

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

OPPSKRIFT PÅ BÆREKRAFTIGE MATINNKJØP I STORHUSHOLDNINGER 6.10.2014 DIFI JENNY ISENBORG SULTAN Økologiske foregangsfylker

OPPSKRIFT PÅ BÆREKRAFTIGE MATINNKJØP I STORHUSHOLDNINGER 6.10.2014 DIFI JENNY ISENBORG SULTAN Økologiske foregangsfylker OPPSKRIFT PÅ BÆREKRAFTIGE MATINNKJØP I STORHUSHOLDNINGER 6.10.2014 DIFI JENNY ISENBORG SULTAN ØQ Økologisk foregangsfylke for forbruk En del av regjeringens strategi for å nå målet om 15 % økologisk produksjon

Detaljer

Presentasjon TYR (TYR/ odf/2017) Dyregodagane Oddbjørn Flataker

Presentasjon TYR (TYR/ odf/2017) Dyregodagane Oddbjørn Flataker Presentasjon TYR (TYR/1506201odf/2017) Dyregodagane 03.09.2017 Oddbjørn Flataker Utvikling storfehold areal og antall kyr Utviklingstrekk som påvirker storfeholdet i Norge Utvikling av areal korn og grovfôr

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Arktisk landbruk i norsk landbrukspolitikk

Arktisk landbruk i norsk landbrukspolitikk Arktisk landbruk i norsk landbrukspolitikk Departementsråd Leif Forsell 26. nov. 2012 2 Bakteppe Befolkningsvekst globalt, fra 7 milliarder til om lag 9 milliarder i 2050 Brutto forbruk av kalorier vil

Detaljer

OM TRADESOLUTION AS... 2 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 7 LEVERANDØROVERSIKT... 10 BRANSJEBESKRIVELSE...

OM TRADESOLUTION AS... 2 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 7 LEVERANDØROVERSIKT... 10 BRANSJEBESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold OM TRADESOLUTION AS... 2 HORECA RAPPORTEN... 2 FORORD... 3 STRUKTURENDRINGER OG TILPASNING... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 4 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 7 LEVERANDØROVERSIKT...

Detaljer

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange Foto: Åsmund Langeland leby e Nøk argreth Foto: M Landbruket i Stange Landbruket i Stange Langs Mjøsas bredder, midt i et av landets viktigste landbruksområder, finner du Stange. Av kommunens 20 000 innbyggere

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

Svensk annonsekampanje for frukt og grønt. Du har bara en kropp! SES Consulting AS

Svensk annonsekampanje for frukt og grønt. Du har bara en kropp! SES Consulting AS Svensk annonsekampanje for frukt og grønt Du har bara en kropp! Skönhet kommer inifrån Den nye tiden fortsetter Vår globale samvittighet Sterk vekst innen helseriktige produkter Vekst for økologiske produkter

Detaljer

Hvordan ser rogalandsbonden på framtida? Trender i norsk landbruk 2016

Hvordan ser rogalandsbonden på framtida? Trender i norsk landbruk 2016 Hvordan ser rogalandsbonden på framtida? Trender i norsk landbruk 2016 Stavanger 17.01.2017 Jostein Vik og Alexander Thanem Norsk senter for bygdeforskning 1 Norsk senter for bygdeforskning Privat stiftelse,

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Medlemsorganisasjon. 18 700 andelseiere. 145 kretser. Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt)

Medlemsorganisasjon. 18 700 andelseiere. 145 kretser. Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt) Medlemsorganisasjon 18 700 andelseiere Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt) Fagutvalg 5 utvalg Administrasjon Konsernråd Styret, ledere og nestledere I

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer