P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem erstatter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon."

Transkript

1 Jackon ProduktGuide P R O D U K T G U I D E Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem erstatter

2 Jackon ProduktGuide Vi har vært med i over 50 år Jackon er en bedrift med tradisjoner. Vår historie er preget av nytenkning, utvikling og tilpasning til stadig skiftende markedsforhold og behov. Det begynte i 1956 med produksjon av rørskåler og flyteelementer til redningsvester. Med dette som utgangspunkt har Jackon utviklet en rekke produkter og produksjonsmetoder. Jackon AS er Nordens ledende produsent av polystyrenisolasjon med produksjon av både ekstrudert polystyren Jackofoam (XPS) og ekspandert polystyren Jackopor (EPS). Disse produktene er ved siden av Jackon Ringmur, Thermomur og SIROC elementer våre mest kjente produkter. Produktene finnes på byggeplasser i hele Norden. Vår kunnskap og erfaring når det gjelder polystyrenisolasjon gjør oss i stand til å produsere isolasjon med stor trykkstyrke og lavt fuktopptak. Jackon har kombinert disse egenskapene sammen med den gode formbarheten til polystyren, i rasjonelle og økonomisk fordelaktige byggesystemer. Jackon er ikke tilfreds med å være «bare en fabrikk» - vi ønsker å levere rasjonelle og effektive løsninger for bedre bokomfort. Fredrikstad Malmö Wismar Internasjonalt orientert, med hovedkontor i Norge Jackon AS er en norskeiet bedrift med produksjon og salg i hele Europa. Hovedkontoret ligger i Fredrikstad og her ligger også vår største fabrikk i Norden. 1. Jackon AS, avd. Fredrikstad, Norge Hovedkontor/Jackopor/Jackofoam/Thermomur 2. Jackon AS, avd. Kristiansand, Norge Jackopor/Ringmur/Thermomur 3. Jackon AS avd. Stavanger, Norge Emballasje 4. Jackon AB, Skövde, Sverige Jackofoam 5. Jackon AB, Göteborg, Sverige SIROC elementer 6. Jackon AB, avd. Malmö, Sverige Jackopor 7. Jackon AB, Täby, Sverige Jackopor 8. Jackon AB, Kramfors, Sverige Jackopor 9. Jackon GmbH, Wismar, Tyskland EPS råstoff 10. Jackon Insulation, Mechau, Tyskland Jackofoam, Jackon våtromsplater 11. Jackon Insulation, Olen, Belgia Jackofoam 12. Jackon s.p.o.l., Praha, Tsjekkia Jackopor 13. Thermomur Praha s.r.o., Thermomur Forskning og utvikling for nye løsninger De stadig endrede krav fra et internasjonalt marked og myndigheter i hele Europa gjør at vi må være i forkant med utvikling av nye produksjonsmetoder og produkter. Vi bruker vesentlige ressurser på utvikling av nye produksjonsmetoder, materialer og bruksområder. Våre laboratorier har på flere områder opparbeidet ledende internasjonal kompetanse. Det gjør at vi raskt kan tilpasse produktene til nye behov og ønsker. Vi må også kunne svare på utfordringene med økte krav til bestandighet og isolajonsverdi. 2

3 Innhold Tekniske data 5 Jackopor EPS isolasjon 6 Jackofoam XPS isolasjon 8 Jackon grunnmursplater 10 Jackopor til vei og fylling 11 Jackon ringmur 12 Siroc elementer 14 Siroc L-/U-elementer 15 Thermomur 16 Jackon våtrom 18 Jackon gulvvarme 19 VA- og VVS-produkter 20 Jackon underlag 21 Forskaling og tilbehør 22 Jackon takisolasjon 23 Adresser og telefon 24

4 Jackon ProduktGuide Jackocell råstoff til Jackopor (EPS). Forskummede kuler. Polystyren - råstoff til Jackopor og Jackofoam Utgangsmaterialet for polystyrenisolasjonen fra Jackon er råolje. Som isolasjonsprodukt finnes polystyren i ekspandert, EPS, og ekstrudert, XPS. Jackopor (EPS) og Jackofoam (XPS) isolasjon produseres i ulike kvaliteter for å tilfredsstille forskjellige krav til isolering, trykkfasthet og fuktbestandighet. Jackofoam (XPS) har en homogen struktur med lukkede celler, mens Jackopor (EPS) består av små kuler og har en delvis åpen struktur mellom kulene. Varmeledningsevne Hvor effektivt et materiale leder varme betegnes varmeledningsevne, varmekonduktivitet eller λ-verdi. Jo lavere verdi, desto effektivere isolasjon. Jackopor og Jackofoam består i store deler av luft og er derfor meget effektive isolasjonsmaterialer. Varmekonduktiviteten for ulike materialer varierer med fuktinnhold. Jackofoam har meget lav fuktabsorpsjon og egner seg derfor godt til bruk i grunn og utvendig som frostisolasjon. Trykkfasthet Jackopor og Jackofoam produseres i forskjellige trykkfastheter og har ulike egenskaper ved langtidsbelastning (brukslast). Trykkfastheten (bruddlast) bestemmes ved korttidsbelastning av materialet til brudd eller 10% deformasjon. Verdien benyttes ved dimensjonering i bruddgrensetilstand materialbrudd, instabilitet, ulykkeslast o.l. Brukslasten bestemmes ved langtidsbelastning av materialet og resultatet oppgis som last ved 2% krypdeformasjon ved 50 år belastning. Verdien benyttes ved dimensjonering i bruksgrensetilstand nedbøyning, setning, riss, svingninger o.l Jackopor. Bruddlast (korttidslast) Brukslast (langtidslast) Granulat til Jackofoam (XPS). Fuktabsorpsjon Jackofoam og Jackopor isolasjon har gode fuktegenskaper sammenlignet med annen bygningsisolasjon. Materialenes ulike struktur gir materialene ulike fuktegenskaper. Fuktabsorpsjon i Jackopor skjer i den delvis åpne stukturen mellom kulene, mens den homogene strukturen i Jackofoam gir minimalt fuktopptak. Jackofoam. 4

5 Bygningsisolasjonsmaterialer med CE-merket Etter mange års arbeid ble det i 2003 innført nye europeiske produktstandarder for bygnings - isolasjon. Dette var en følge av "Det europeiske Byggevaredirektivet" som har til hensikt å fjerne handelshindre i EU/EØS landene. Isolasjonsprodukter som produseres i henhold til disse nye standardene kan CE-merkes. I Norge er CE-merking av produkter frivillig. CE-merket er et "pass" som tegn på at produktet tilfredsstiller relevante egenskaper og at produktet kan omsettes i EU/EØS-området. Produsenten selv garanterer at kravene til produktet i h.t. produktstandarden tilfredsstilles. Nasjonale kontrollordninger Byggevaredirektivet forutsatte at nasjonale kontrollordninger og handelshindre avvikles. De nasjonale kontrollordningene er erstattet av frivillige sertifiseringsordninger fra anerkjente institutter. Jackon har valgt testing og inspeksjon av produktene ved SINTEF Byggforsk, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) eller SITAC. Et sertifisert og merket produkt gir brukeren en bedre garanti for at produktet tilfredsstiller de angitte spesifikasjoner, og egner seg for bruk i angitt bruksområde. TG 2283 TEKNISKE DATA - Jackopor, ekspandert polystyren (EPS) SPESIFIKASJONER STANDARD ENHET JACKOPOR JACKOPOR JACKOPOR JACKOPOR JACKOPOR Jackopor grunnmursplate Varmekonduktivitet Deklarert verdi, λ D NS-EN Dimensjonerende verdi, λ x 10-3 d I fuktbeskyttet bygningsdel NS-EN W/mK Drensplate utenpå vegg 41 Trykkfasthet Korttidslast (bruddlast) NS-EN 826 kn/m Langtidslast ved 2% kryp NS-EN 1606 kn/m Fuktopptak neddykket NS-EN Vol% < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 diffusjon NS-EN Vol% < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 TEKNISKE DATA - Jackofoam, ekstrudert polystyren (XPS) SPESIFIKASJONER STANDARD ENHET Jackofoam Jackofoam Jackofoam Jackofoam Jackofoam Jackofoam 1) grunnmurplate Tykkelse mm Tykkelse mm Tykkelse mm Tykkelse mm Tykkelse mm Tykkelse mm Varmekonduktivitet Deklarert verdi, λ D NS-EN Dimensjonerende verdi, λ d x 10 I fuktbeskyttet bygningsdel Horisontalt i grunnen, ) NS-EN W/mK Drensplate utenpå vegg Trykkfasthet Korttidslast (bruddlast) Langtidslast ved 2% kryp NS-EN 826 NS-EN 1606 kn/m 2 kn/m Fuktopptak, neddykket NS-EN Vol% < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Diffusjon NS-EN Vol% < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 Fryse-tine NS-EN Vol% < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 Fuktopptak pr. tidsenhet SW 5 Vol%/h 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 1) Verdier målt på standard Jackofoam ) Ekstrudert polystyren brukt horisontalt i grunn skal også tilfredsstille klassene WD(V)3-FT1. WD(V)3 = fuktopptak ved diffusjon < 3 vol-% og FT1 = fuktopptak ved fryse-tine < 2 vol-%. Disse klassene tilfredsstilles av Jackofoam.

6 Jackon ProduktGuide JACKOPOR EPS Jackopor er Jackons varemerke for ekspandert polystyren (EPS). Med isolasjon av Jackopor blir konstruksjonen godt isolert og fuktsikker. Jackopor er kapillærbrytende og vil hindre fuktvandring fra grunnen. Jackopor benyttes der isolasjonen legges drenert, dvs. med drenerende pukk på en eller begge sider av isjolasjonen, f.eks gulv på grunn. Jackopor har lav vekt og er derfor lett å arbeide med og kan håndteres uten ubehag for øyne, luftveier og hud. Jackopor 60 Isolering av betongelementer Jackopor, rett kant. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 60 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 18 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,041 Standard format mm 600x1200, 1200x2400 Tykkelser mm 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 Kantutforming Rette eller falsede kanter Jackopor 80 Isolering av gulv, fasade, vegger og tak Jackopor, falset kant. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 80 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 24 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,038 Standard format mm 600x1200, 1200x2400 Tykkelser mm 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 200 Kantutforming Rette eller falsede kanter Jackopor, pakke. Jackopor 150 Isolering av gulv, flytende gulv, fasade, vegger og tak Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 150 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 45 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,035 Standard format mm 600x1200, 1200x2400 Tykkelser mm 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 200 Kantutforming Rette eller falsede kanter Utlegging av Jackopor. 6

7 Jackopor 200 Isolering av industrigulv Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 200 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 60 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034 Standard format mm 600x1200, 1200x2400 Tykkelser mm 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 Kantutforming Rette eller falsede kanter Isolerende Jackopor 300 Isolering av industrigulv Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 300 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 90 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034 Standard format mm 600x1200, 1200x2400 Tykkelser mm 50, 100, 150 Kantutforming Rette eller falsede kanter Trykkfast Kapillærbrytende Jackopor innhold i pakker Kantutforming Rett Falset Format (mm) 600 x x x 1185 Tykkelse (mm) stk/pk m 2 /pk stk/pk m 2 /pk stk/pk m 2 /pk , , , , , , , , , , , , ,04 8 5, , ,16 7 4, , ,28 6 4, , ,40 5 3, , ,52 4 2, ,16 3 8, ,16 3 8,64 Bestandig

8 Jackon ProduktGuide JACKOFOAM XPS Jackofoam er Jackons varemerke for ekstrudert polystyren (XPS). Jackofoam har høy trykkfasthet, svært lavt fuktopptak og er kapillærbrytende. Jackofoam benyttes ved sterkt belastede konstruksjoner og som markisolering. Kravene til et materiale som benyttes til markisolering er strenge. Materialet skal tåle høye belastninger fra f.eks. trafikklast, skal ha gode isolasjonsegenskaper og beholde disse selv i fuktig miljø og i lang tid. Jackofoam tilfredsstiller disse strenge kravene. Jackofoam 200 For telesikring og isolering av lette fundamenter, garasjer, boder, støttemurer, terrasser o.l. Jackofoam, rett kant. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 200 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 90 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034/0,037 Standard format mm 600x1200, 600x2400 Tykkelser mm 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Kantutforming Rette eller falsede kanter Jackofoam 300 For telesikring og isolering av fundamenter, idrettsanlegg, industrigulv og kjøle- og fryserom Jackofoam, falset kant. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 300 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 140 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034/0,037 Standard format mm 600x1200, 600x2400 Tykkelser mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Kantutforming Rette eller falsede kanter Jackofoam 400 Jackofoam, pakke. For isolering og telesikring av fundamenter, VA-ledninger, veier, jernbane og flyplasser Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 400 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 180 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,037 Standard format mm 600x1200, 600x2400 Tykkelser mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Kantutforming Rette eller falsede kanter Telesikring med Jackofoam. 8

9 Jackofoam 500 For isolering og telesikring av fundamenter, veier, jernbane og flyplasser. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 500 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 225 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,037 Standard format mm 600x1200, 600x2400 Tykkelser mm 50, 60, 80, 100 Kantutforming Rette eller falsede kanter Isolerende Jackofoam 700 For isolering og telesikring av fundamenter med meget stor belastning. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 700 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 250 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,037 Standard format mm 600x1200, 600x2400 Tykkelser mm 50 Kantutforming Rette eller falsede kanter Trykkfast Jackofoam innhold i pakker Kantutforming Rett Falset Format (mm) 600 x x 1185 Tykkelse (mm) stk/pk m 2 /pk stk/pk m 2 /pk , , , , , ,76 8 5, ,32 6 4, ,60 5 3, ,60 5 3, ,88 4 2,77 Kapillærbrytende Bestandig Oslofjordtunellen Ny gangbro, Fredrikstad.

10 Jackon ProduktGuide ISOLERENDE GRUNNMURSPLATER I JACKOPOR OG JACKOFOAM Jackopor og Jackofoam grunnmursplater varmeisolerer og drenerer kjelleryttervegger i en og samme funksjon. Platene er kapillærbrytende og har vertikale drensriller samt en pålimt fiberduk som hindrer tetting av drensrillene. Når en kjellervegg skal isoleres er utvendig isolering den klart beste løsningen fordi ytterveggen holdes tørr og varm. Minst en tredjedel av varmeisolasjonen under terrengnivå anbefales plassert utvendig. Jackon grunnmursplater For drenering og utvendig isolasjon av kjelleryttervegger. Renovering av fuktskadede kjellere. Jackopor grunnmursplate. Kvalitet Jackopor 80 Jackofoam 300 Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,038 0,034/0,037 Standard format mm 585x1185, 585x2385 Tykkelser mm 50, 60, 80, 100 Tilbehør Overgangslist, selvklebende isolasjonsholder for montasje Sporede vertikale drensriller, falsede kanter og pålimt fiberduk. Kan også leveres med løs duk. Jackofoam grunnmursplate. Enkel montering. Tilbehør. Selvklebende isolasjonsholder. Tilbehør. Overgangslist hindrer finstoff i å trenge ned i drensrillene. Tilbakefylling. 10

11 JACKOFOAM TIL IDRETTSBANE Med frostisolerte baner forhindres teleskader. Frostsikring med Jackofoam reduserer behovet for masseutskifting. Platenes unike kant gir nødvendig spalte for drenering av overbygningen. Jackofoam Sportsplate Utendørs idrettsbaner. Trykkfasthet kn/m 2 kortidslast 300 Langtidslast kn/m2 2% kryp deformasjon 140 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi λd 0,034/0,037 Standard format mm 600x2400 Tykkelser mm 50, 60, 70, 80 Kantutforming gir 10 mm spalte på en langside, ellers rett kan låses med Jackolock Jackofoam Sportsplate. JACKOPOR TIL VEI OG FYLLING Jackopor er et utmerket fyllingsmateriale for veifyllinger på løs grunn med dårlig bæreevne. Jackopor begrenser setningene og forbedrer stabiliteten. Jackopor EPS-blokker leveres i flere kvaliteter og formater. Jackopor Blokk Blokker for utskifting av masser under veier, broer, bygninger og bak støttemurer. Kvalitet EPS 60 EPS 80 EPS 100 EPS 150 Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon Standard format mm 1000x x2400 Tykkelser mm 500, 600, 1000 Kan også leveres i andre formater og tykkelser. Jackopor Lettfyll Isolerende og drenerende tilbakefyllingsmateriale. Leveres i drenerende sekker som legges uåpnet i fyllingen. Forpakning stk. sekk Bitstørrelse mm mm Innhold pr. sekk m 3 0,3 Vekt kg 6 Utlegging Jackofoam Sportsplate R+. Jackopor blokk. Jackopor Lettfyll, utlegging. Jackopor Lettfyll.

12 Jackon ProduktGuide TG 2144 JACKON RINGMUR Jackon ringmur er et unikt system for gulv på grunn. Elementene fungerer som forskaling og tosidig isolering av ringmuren. Elementene er ferdig behandlet på utsiden med fibersementplate. Jackon ringmur leveres i tre ulike typer og i flere høyder med store kombinasjons muligheter. og den øvrige konstruksjonen er avgjørende for valg av høyde og type ringmurselement. Materialliste med tilbehør for ringmur og gulvisolasjon henter du enkelt i beregningsprogrammet på vår hjemmeside: Jackon ringmur Ringmurselement, rett. Type RS, RU, R Høyde mm 300, 450, 600, 750 Lengde mm rett element 1200*, 2400 Lengde mm utvendig hjørneelement, utvendig mål 1450*, 2650 Bredde mm tykkelse utvendig, bunn 256 Systemet leveres komplett med hjørneløsninger, elementlåser og fugemasse. Såleblokk for bruk ved dårlig grunnforhold og ved behov for et bredere fundament. *Type RS leveres også i korte lengder. Ringmurselement, hjørne. Montering, hjørneelementer. Montering, rett element. Innvendig hjørne. Ringmurselementer i fire høyder. Montering, tilpasninger. Ferdig montert. 12

13 RINGMURSDETALJER Nedenfor har vi prøvd å vise noen av de mest vanlige løsningene med Jackon Ringmur. Ved valg av type og bruk av Jackon Ringmur er det viktig å kjenne til grunnforholdene og hva slags konstruksjon som skal bygges over ringmuren. Vårt servicekontor er selvfølgelig behjelpelig med veiledning, mengdeberegninger og detaljer. Jackon Ringmur var Norges første ringmurselement med Teknisk godkjennelse, fra Sintef Byggforsk. Type RS Type RU Type R For fullstendig varesortiment og varesortiment se egen ringmur-brosjyre. Hvorfor velge Jackon ringmur? Enkel montering God isolasjonsevne Ferdig utvendig behandlet Kort byggetid Ferdige hjørneløsninger Kan benyttes ved de fleste grunnforhold! Lavt varmetap God beskyttelse mot kapillaritet og fuktvandring Bredt produktspekter Lav vekt

14 Jackon ProduktGuide Swedish Institute for Technical Approval in Construction SIROC ELEMENTER Siroc elementer har en kjerne av Jackopor EPS, elementene er belagt med en armert fiberbetong som danner den ferdige overflaten. Siroc isoleringselement monteres i enkel forskaling, støpes fast og gir fundamentet en ferdig isolert betongoverflate. Elementet kan også benyttes som tilleggsisolering og monteres utenpå eksisterende konstruksjonen. Siroc isoleringselement Benyttes som kantisolering og tilleggsisolering av boliger, industribygg og andre konstruksjoner Høyde mm 360, 400, 460, 500, 600, 900 Lengde mm rett element 1200 Lengde mm hjørne element 600 x 600 Tykkelse mm 60, 75, 100 Elementer med tykkelse 75 og 100 mm har faset innside Isolering-/kantelement. Siroc skråelement Benyttes til industribygg og andre konstruksjoner som kantisolering for gulv på grunn. Skråelement, rett og hjørne. Høyde mm 400 Lengde mm rett element 1200 Lengde mm hjørne element Tykkelse mm 100 Systemet kan leveres med hjørne element og festekile Komplett SIROC sortiment finner du i egen SIROC brosjyre. Siroc isoleringselement. Siroc isoleringselement. 14

15 SIROC L-/U-ELEMENTER Siroc L-/U-element er kantelement for gulv på grunn. Elementene monteres på et komprimert og avrettet gruslag. Gulvisolasjon og armering legges ut og elementene fungerer som utvendig forskaling ved støp av dekket. Siroc L-element Benyttes ved nybygging av gulv på grunn. Høyde mm 300, 400, 500, 600 Lengde mm rett element 1200 Lengde mm hjørne element Tykkelse mm 100 Trykkfasthet kn/m 2 i bunnisolasjon 100, 200 Leveres komplett med hjørne elementer og elementlåser L-element, rett og hjørne. Siroc U-element Benyttes ved nybygging av gulv på grunn. Høyde mm 300, 400, 500, 600 Lengde mm rett element 1200 Lengde mm hjørne element Tykkelse mm 100 Trykkfasthet kn/m 2 i bunnisolasjon 100, 200 Leveres komplett med hjørne elementer og elementlåser U-element, rett og hjørne. Egne monteringsanvisninger for hver element type. Siroc L-element. Siroc U-element.

16 Jackon ProduktGuide STD-blokk 250. TG 2156 JACKON THERMOMUR Thermomur er et byggesystem til grunnmur og vegger i bolighus, industrilokaler, landbruksbygg m.m. Thermomur er forskalingselementer i ekspandert polystyren som stables opp som byggeklosser. Etter støping fremstår veggen ferdig med tosidig isolering uten kuldebroer. Systemet leveres komplett med det du trenger forskaling, isolasjon, puss og spikerslag. Byggesystemet har gjennom 25 år vært utviklet i samarbeid brukere av Thermomur. Thermomur 250 Grunnmur og vegger. U-verdi W/m 2 K 0,31 Betongtykkelse mm 150 Betongforbruk liter/m Format mm b x h x l (STD-blokk) 250 x 300 x 1200 Vekt kg/stk. ca. 1,4 Isolasjonstykkelse mm 2 x 50 Til Thermomur 250 leveres også 1/2-, L-, U- og 45 blokk, Såleblokk, fiberpuss, spikerslag, forskalingsbøyler og ventiler. 1/2-blokk 250. Enkel, rask montering Enkel montering og lav vekt gir mindre arbeidsbelastning enn tradisjonelle grunnmursystemer. U-blokk 250. Forskaling og isolering i ett Med Thermomur får du en ferdig vegg med tosidig isolering. Dette hindrer kulden i å nå inn til innerveggen og reduserer dermed faren for kondens. Jackon fiberpuss Thermomur pusses utvendig over terrengnivå. Jackon Fiberpuss. 16

17 JACKON THERMOMUR 350 For tips og ideer se egen brosjyre Målet med TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) er 25% reduksjon av energibehovet i nye og ombygde boliger. Thermomur 350 overgår kravet i TEK og har U-verdi 0,17 W/m 2 K! Med intergrerte spikerslag, lav vekt og rask montering får Thermomur 350 andre byggesystemer til å virke umodne og tungvinte. Materialliste med tilbehør til Thermomur 350 henter du enkelt i beregningsprogrammet på vår hjemmeside, men vårt servicekontor og ekspert-gruppen «Team Thermo» er selvfølgelig behjelpelig med veiledning, mengdeberegning og detaljer. Thermomur 350 Grunnmur og vegger. U-verdi W/m 2 K 0,17 Betongtykkelse mm 150 Betongforbruk liter/m Format mm b x h x l (STD-blokk) 350 x 300 x 1200 Vekt kg/stk. ca. 3,0 Isolasjonstykkelse mm 2 x 100 Til Thermomur 350 leveres også 1/2-, U-blokk, Såleblokk, fiberpuss, forskalingsbøyler og smyglist til forskaling av åpninger. STD-blokk 350. Ingen kuldebroer Enten Jackon Thermomur benyttes til grunnmuren eller hele bygget, får man en lufttett konstruksjon uten kuldebroer. 1/2-blokk 350. En ny tid Det er viktig å minne om at Thermomur, tross lav vekt og enkel montering, kan betraktes som en fullgod, massiv betongvegg med dennes solide egenskaper, men uten dens ulemper. U-blokk 350. Jackon Thermomur Et komplett grunnmur og byggesystem. Smyglist 350.

18 Jackon ProduktGuide TG 2283 JACKON VÅTROM Jackon våtrom system er plater med kjerne av Jackofoam, ekstrudert polystyren, belagt på begge sider med glassfiberarmert puss. Platene fungerer som underlag for fliser på innvendige vegger samt delevegger for dusj- og toalettnisjer. Platene egner seg også meget godt for innbygging av badekar og flislagte benkeplater på kjøkken og bad. Våtromsplatene benyttes både på nybygg og ved rehabilitering av gamle bad. Platene er lette, enkle å tilpasse og raske å montere. Jackon våtromsplate i tykkelse 20 mm benyttes som underlag for flis ved stenderavstand på 600 mm. Forbruket av membran reduseres betraktelig ved bruk av våtromsplatene, da dette kun benyttes i plateskjøtene i rommets våtsone. Jackon våtromsplate Underlag for fliser og puss. Platene monteres direkte på bindingsverk, mur eller betong. Membran og våtromsplate Format mm 600x1250, 600x2500 Tykkelse mm 6, 10, 12, 20, 30, 50, 80 Leveres med festebraketter, skruer, ståldybler og beslag etter behov. Jackon membranplate Underlag for fliser og puss. Diffusjonstett plate for bruk på kald (ytter-)vegg. Monteres på bindingsverk, mur eller betong. Kreativ Format mm 600 x 2500 Tykkelse mm 12, 20 Leveres med festebraketter, skruer, ståldybler og beslag etter behov. Jackon kreativ Underlag for fliser og puss. Bøyelig plate for buede konstruksjoner. Vinkel Egen monteringsanvisning og inspirasjonsbrosjyre. Lengde mm 1300, 2600 Bredde mm 600 Tykkelse mm 30 Leveres med festebraketter, skruer, ståldybler og beslag etter behov. Jackon vinkel Underlag for fliser og puss. Innkledning av rør og tekniske føringer. Lengde mm 2600 Bredde, utvendig mm , , , Tykkelse mm 20 Leveres med festebraketter, skruer, ståldybler og beslag etter behov. 18

19 JACKON GULVVARME Et varmt og behagelig inneklima begynner med varme gulv. Mange eldre boliger har lite gulvisolasjon i forhold til dagens krav. Det å etterisolere gulvene kan være en god investering for bedre bokomfort. Våre gulvvarmeplater benyttes både ved etterisolering og nybygging, enten man skal ha oppvarming med varmekabler eller vannbåren varme. Jackofoam 300 gulvplate Etterisolering av gulv med påstøp og gulvvarme. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 300 Langtidslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 140 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034 Standard format mm 585x1185 Tykkelser mm 20, 40 Kantutforming Falset Pakkes i esker Jackofoam 300 gulvplate. Jackofoam 200 gulvvarmeplate Isolering av gulv ved bruk av vannbåren varme. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 200 Langtidslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 90 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034 Standard format mm 600x1200 Tykkelser mm 30, 50, 70 Kantutforming Rett 17 eller 20 mm spor, c/c 200 mm eller c/c 300 mm Jackofoam 200 gulvvarmeplate. Jackopor 150 gulvvarmeplate Isolering av gulv ved bruk av vannbåren varme. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 150 Langtidslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 45 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,035 Standard format mm 600x1200 Tykkelser mm 30, 50, 70 Kantutforming Rett 17 eller 20 mm spor, c/c 200 mm eller c/c 300 mm Jackopor 150 gulvvarmeplate.

20 Jackon ProduktGuide VA-OG VVS-PRODUKTER Isolasjonskasser i Jackopor og Jackofoam for isolering av grunne VA-ledninger. Isolasjonsskåler i Jackopor for isolering av vannledninger. Tradisjonell frostsikring forutsetter dype grøfter. På små tomtearealer i fjellterreng fører dette til en fullstendig rasering av terrenget. Ved frostsikring med Jackopor eller Jackofoam kan dybden på grøftene reduseres og terreng endringene beregnes. Frostsikkerhet må dimensjoneres på linje med andre klimarelaterte påvirkninger som snø- og vindlaster. Vårt servicekontor er behjelpelig med veiledning og mengdeberegninger. Jackopor 150 kulvert Isolering av grunne VA-ledninger. Jackopor kulvertkasse. Type A, B, C, D, E Kvalitet Jackopor 150 Innv. mål mm b x h 200x150, 340x150, 340x220, 510x220, 510x300 Tykkelse mm 60, 80 Lengde mm 1000 Leveres med lokk av Jackofoam 400 Jackofoam 400 kulvert Isolering av grunne VA-ledninger. Jackofoam kulvertkasse. Type 1, 2, 3 Kvalitet Jackofoam 400 Innv. mål mm b x h 200x200, 250x150, 300x200 Tykkelse mm 50, 80, 100 Lengde mm 600, 1200 Kan leveres i andre mål Jackopor rørskåler Isolering av vannledninger. Jackopor rørskåler. Kvalitet EPS 80 Tykkelse mm 20, 30, 40,50 Innv. diameter mm Lenge mm 1000 Støpte (t = 20 mm) eller skårne rørskåler 20

21 JACKON UNDERLAG Produkter av polyetylen for beskyttelse av omliggende konstruksjon, tetting og frostsikring. Parkett-/laminatunderlag Underlag for laminat og parkettgulv. Densitet kg/m 3 30 og 35 Tykkelse mm 1,8 og 3 Bredde mm 1200 Ruller m 2 15, 25, 75 Diffusjonstett parkett/laminatunderlag Underlag og diffusjonssperre for laminat og parkettgulv. Densitet kg/m 3 30 og 35 Tykkelse mm 1,8 og 3 Bredde mm 1400/1200 Rull m 2 15, 25 Svillunderlag Diffusjonstett underlag for svill på ring- og grunnmur. Tykkelse mm 5 Bredde mm 70, 95, 120, 145, 170, 195 Lengder lm/rull 50 Alkaliebestandig, laminert med diffusjonstett folie Fugebånd FSR-B FE Monteres i overgang gulv-vegg før betongstøp eller utlegging av avrettingsmasser. Hindrer heft til vegg Tykkelse mm 8 Høyde mm 100 Lengder lm/rull 25 selvklebende med folie for overlapp mot plastfolie Vintermatte Beskyttelse av nystøpt betong. Hindrer fordamping og verner mot frost. Tykkelse mm 9 Bredde m 2,0 Lengder lm/rull 50 Rull m 2 100

22 Jackon ProduktGuide FORSKALING MED JACKOFOAM Vi skreddersyr din forskaling til fundamenter mm. Ferdige isolerte forskalingselementer gir rasjonell utførelse med redusert forskalingsarbeid og materialbehov. Prefabrikert forskaling. Kvernhuset U-skole, Fredrikstad Tilbehør For feste av isolasjonsplate mot isolasjonsplate. For mekanisk låsing av plater. Selvklebende isolasjonsholder for midlertidig feste av isolasjon til grunn mur før tilbakefylling. Brakett og skruer til feste av våtromsplate i bindingsverk. For låsing av hele ringmurselementer. For utvendig bruk mellom skjøter i ringmurselementer eller SIROC. For låsing av kappede ringmurselementer. Ståldybel til feste av våtromsplate i mur og betong. Brakett og skruer for feste av Jackon våtromsplate til bindingsverk og tre materialer. Ståldybel for feste av Jackon våt roms - plate eller isolasjon til mur og betong. Til feste og skjøting av våtromsplate. 22

23 JACKON TAKISOLASJON For ideer og fullt varesortiment, se egen brosjyre. Jackon takisolasjon benyttes både som isolering og falloppbygging av flate tak. Fallet bygges med fallplater. Der ytterligere isolering kreves kombineres fallplater med jevntykke plater. Jackopor takfall 1:40 Fall 1:40, fall 25 mm pr. meter Fallplate nr: Fra Til (mm) Art.nr. (JP 80) TF TF TF TF Jackopor takfall 1:60 Fall 1:60, fall 17 mm pr. meter Fallplate nr: Fra Til (mm) Art.nr. (JP 80) TF TF TF TF TF TF Jackopor takfall 1:100 Fall 1:100, fall 10 mm pr. meter Fallplate nr: Fra Til (mm) Art.nr. (JP 80) TF TF TF TF TF

24 Jackon ProduktGuide Brosjyrer, monteringsanvisninger og teknisk informasjon på Møklegaards Trykkeri AS, Fr.stad - 02/09 Jackon AS Postboks 1410, 1602 Fredrikstad Telefon: Telefaks: E-post: Ordrekontor: Ordretelefon: Ordrefaks: E-post: tungvekter på lette løsninger

- tungvekter på lette løsninger

- tungvekter på lette løsninger - tungvekter på lette løsninger Lette løsninger for et bedre klima Tema - isolasjon 1. Presentasjon av Jackon AS 2. Hvorfor isolere? 3. Kriterier for valg av isolasjon 4. Produkter 5. Bruksområder 6.

Detaljer

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Jackon Thermomur GRUNNMUR Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Komplette byggesystem for grunnmur og vegger TG 2156 02-2009 erstatter 05-2007 Jackon Thermomur

Detaljer

JACKON PRODUKTOVERSIKT

JACKON PRODUKTOVERSIKT JACKON PRODUKTOVERSIKT Ì ISOLERING Ì FUNDAMENTERING Ì VÅTROM Ì BYGGESYSTEM 04-2016 erstatter 05-2015 I S O L A S J O N www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLD Jackofoam XPS 4 Jackon Super

Detaljer

JACKON. Ì FORHANDLERPRISLISTE, 1. APRIL 2015 Eks mva EX Works PRISLISTE BYGG OG VA. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON. Ì FORHANDLERPRISLISTE, 1. APRIL 2015 Eks mva EX Works PRISLISTE BYGG OG VA. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON PRISLISTE BYGG OG VA Ì FORHANDLERPRISLISTE, 1. APRIL 2015 Eks mva EX Works 05-2015 erstatter 10-2014 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! VI HAR LEDET UTVIKLINGEN I SNART 60 ÅR Jackon er

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

JACKON PRODUKTOVERSIKT

JACKON PRODUKTOVERSIKT JACKON PRODUKTOVERSIKT Ì ISOLERING Ì FUNDAMENTERING Ì VÅTROM Ì BYGGESYSTEM 05-15 (2. revidering 08-15) erstatter 06-14 I S O L A S J O N www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLD Jackofoam

Detaljer

Sundolitt Mer enn isolasjon

Sundolitt Mer enn isolasjon Mer enn isolasjon 0909 Riktig isolering Gulvplater (G-plater) Ringmur Såleblokk Standardplater Støpematrise Store variasjoner i klima utsetter bygninger for store påkjenninger i form av fukt og frost.

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 12-2015 erstatter 07-2015 www.jackon.no

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 07-2015 erstatter 05-2015 www.jackon.no

Detaljer

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156 Jackon Thermomur Byggesystemet som viser at verden har gått fremover TG 2156 HVA GJØR BYGGESYSTEMET THERMOMUR SÅ GENIALT? Den nye generasjonen Jackon Thermomur får lett andre byggesystemer til å virke

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav

Jackon. Thermomur GRUNNMUR. Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Jackon Thermomur GRUNNMUR Jackon Thermomur 250 originalen Jackon Thermomur 350 tilpasset nye U-verdikrav Komplette byggesystem for grunnmur og vegger TG 2156 02-2009 erstatter 05-2007 Jackon Thermomur

Detaljer

Sundolitt XPS og ringmur

Sundolitt XPS og ringmur Sundolitt XPS og ringmur Sundolitt XPS 300 BE Bruksområde: Telesikring og isolasjon for store krav til trykkstyrke. Isolering av omvendte tak, terrasser, parkeringsdekker. Isolering av støttemurer. Isolering

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 012017 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller er spesielt utsatt

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 052016 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller oppleves ofte som

Detaljer

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON Monteringsanvisning RINGMUR TYPE RSB OG RU 12-2017 erstatter 09-2016 TG 2156 2144 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON RINGMUR - ENERGIRIKTIG GULV PÅ GRUNN Jackon Ringmur er et gjennomprøvd

Detaljer

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON Monteringsanvisning RINGMUR TYPE RSB OG RU 12-2017 erstatter 09-2016 TG 2156 2144 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON RINGMUR - ENERGIRIKTIG GULV PÅ GRUNN Jackon Ringmur er et gjennomprøvd

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

JACKON GARASJEELEMENT

JACKON GARASJEELEMENT Monteringsanvisning JACKON GARASJEELEMENT 12-2017 erstatter 09-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON GARASJEELEMENT - RINGMUR FOR GARASJER OG BODER Jackon garasjeelement er et fleksibelt

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon Drensplate Isolerende drensplate 0117 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere Energibesparende byggisolasjon En del av Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia,

Detaljer

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark 01 VARTDAL L-ELEMENT Raskt og enkelt system for plate på mark 02 03 RASKT OG ENKELT SYSTEM FOR PLATE PÅ MARK UTVENDIG HJØRNE L-ELEMENT STYRKE, ISOLASJON ENKELT! Vartdal L-element er eit kantelement for

Detaljer

PRODUKTOVERSIKT SKUMPLAST AUGUST 2008

PRODUKTOVERSIKT SKUMPLAST AUGUST 2008 PRODUKTOVERSIKT SKUMPLAST AUGUST 2008 2 SKUMPLAST Skumplast benyttes i bakken, som frostsikring og isolering av fundamenter, ringmurer, gulv på grunn og utvendig isolering av kjellervegger. Ekstrudert

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N NY LØSNING For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 11-2007 erstatter 03-2007 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse TG 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon

Detaljer

Jackon Radonsperre system

Jackon Radonsperre system Monteringsanvisning Jackon Radonsperre system G R U N N Tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon Sunt og trygt inneklima Gjennomtestet og godkjent system Ingen krav til sertifisering

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

JACKON THERMOMUR Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON THERMOMUR Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON THERMOMUR Utbygger riisbygg.no TG 2156 Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 07-2015 erstatter 03-2015 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! Hva gjør byggsystemet

Detaljer

Ì UTVENDIG ISOLERING, DRENERING OG TØRKING AV KJELLERMUR Ì NYBYGG OG REHABILITERING. Monteringsanvisning JACKON THERMODREN. www.jackon.

Ì UTVENDIG ISOLERING, DRENERING OG TØRKING AV KJELLERMUR Ì NYBYGG OG REHABILITERING. Monteringsanvisning JACKON THERMODREN. www.jackon. Monteringsanvisning JACKON THERMODREN Ì UTVENDIG ISOLERING, DRENERING OG TØRKING AV KJELLERMUR Ì NYBYGG OG REHABILITERING 07-2016 erstatter 04-2016 www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima PRODUKTSPEKTER

Detaljer

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS 2 3 Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Sundolitt lanserer nå en superfamilie innen isolering! Sundolitt XPS (ekstrudert polystyren) har ekstrem styrke, minimalt

Detaljer

Komplett løsning tilpasset tegning

Komplett løsning tilpasset tegning Plate på mark Før i tida...... og slik gjør vi det i dag! Nordic Såleelement Nordic Ringmurelement Nordic Søylefundament Nordic L-element Nordic Kantelement TG 2125 Komplett løsning tilpasset tegning Såleelement

Detaljer

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS 1013 2 3 Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Sundolitt lanserer nå en superfamilie innen isolering! Sundolitt XPS (ekstrudert polystyren) har ekstrem styrke,

Detaljer

XPS plateprodukter. Ekstrem styrke. Lett å håndtere. Tåler høy belastning. Trykkfasthet fra 250 til 700 kpa. Minimalt fuktopptak

XPS plateprodukter. Ekstrem styrke. Lett å håndtere. Tåler høy belastning. Trykkfasthet fra 250 til 700 kpa. Minimalt fuktopptak XPS plateprodukter Isolerende byggisolasjon 1017 Ekstrem styrke Lett å håndtere Tåler høy belastning Trykkfasthet fra 250 til 700 kpa Minimalt fuktopptak Den billigste og mest miljøvennlige energien, er

Detaljer

Økt bokomfort. God totaløkonomi. Tilfredstiller nye byggekrav. Kort byggeperiode. I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 3 0 9

Økt bokomfort. God totaløkonomi. Tilfredstiller nye byggekrav. Kort byggeperiode. I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 3 0 9 I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 3 0 9 Økt bokomfort God totaløkonomi Tilfredstiller nye byggekrav Kort byggeperiode E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n - i grunnen er vi

Detaljer

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark 01 VARTDAL L-ELEMENT Raskt og enkelt system for plate på mark 02 RASKT OG ENKELT SYSTEM FOR PLATE PÅ MARK L-ELEMENT STYRKE, ISOLASJON ENKELT! Vartdal L-element er eit kantelement for golv på grunn. Det

Detaljer

JACKON VÅTROM Ì FUKTSIKRING Ì UNDERLAG FOR FLISER Ì VEGGER, INNREDNING OG INNBYGGING. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅTROM Ì FUKTSIKRING Ì UNDERLAG FOR FLISER Ì VEGGER, INNREDNING OG INNBYGGING. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅTROM Ì FUKTSIKRING Ì UNDERLAG FOR FLISER Ì VEGGER, INNREDNING OG INNBYGGING 07-2015 erstatter 03-2015 TG 2283 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! Bygg fuktsikre bad og konstruksjoner

Detaljer

VÅTROMSPLATER. Bygg- Våtromsprodukter. BACboard. BACboard - BACstone - inspeksjonsluker - BAC armering - slukrister - dusjrammer

VÅTROMSPLATER. Bygg- Våtromsprodukter. BACboard. BACboard - BACstone - inspeksjonsluker - BAC armering - slukrister - dusjrammer VÅTROMSPLATER Bygg- Våtromsprodukter BACboard BACboard - BACstone - inspeksjonsluker - BAC armering - slukrister - dusjrammer P R O D U K T K A T A L O G BACboard VÅTROMSPLATER BACboard er en vannavvisende

Detaljer

V Å T R O M. Jackon. våtrom. Det profesjonelle underlaget i flislagte rom. 02-2013 erstatter 02-2011. www.jackon.no

V Å T R O M. Jackon. våtrom. Det profesjonelle underlaget i flislagte rom. 02-2013 erstatter 02-2011. www.jackon.no Jackon våtrom V Å T R O M Det profesjonelle underlaget i flislagte rom 02-2013 erstatter 02-2011 2Jackon våtrom Inspirasjon og ideer Få inspirasjon og ideer til utforming av rom med Jackon våtrom. Jackon

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (2. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm SINTEF Certification Nr. 2602 Utstedt: 11.03.2009 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 520 mm tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Gulv/plate på mark. Fuktsikker Radonsikker Energibesparende Hurtig uttørking Kort byggetid

Gulv/plate på mark. Fuktsikker Radonsikker Energibesparende Hurtig uttørking Kort byggetid Gulv/plate på mark Fuktsikker Radonsikker Energibesparende Hurtig uttørking Kort byggetid TEKNISK DATA ISODREN-platen 60-200 Materiel: Ekspanderte polystyrenplastkuler, sammenlimte til ikke falsede plater

Detaljer

JACKON PRODUKTOVERSIKT

JACKON PRODUKTOVERSIKT JACKON PRODUKTOVERSIKT Ì ISOLERING Ì FUNDAMENTERING Ì VÅTROM Ì BYGGESYSTEM 01-2017 erstatter 04-2016 I S O L A S J O N www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! VI HAR LEDET UTVIKLINGEN I 60 ÅR

Detaljer

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon.

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon. Jackon Praktisk veiledning F R O ST I S O LE R I N G Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg 07-2015 erstatter 05-2010 Isoler riktig det lønner seg! Denne brosjyren gir en oversikt over noen

Detaljer

JACKON PRODUKTOVERSIKT

JACKON PRODUKTOVERSIKT JACKON PRODUKTOVERSIKT Thermomur Jackon våtrom NYHET Jackon membrane board til kalde vegger Jackon Thermodren Jackon garasjeelement Ì ISOLERING Ì FUNDAMENTERING Ì VÅTROM Ì BYGGESYSTEM 04-2017 erstatter

Detaljer

JACKON PUSSGUIDE Ì PUSS PÅ FASADER AV JACKON EPS. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON PUSSGUIDE Ì PUSS PÅ FASADER AV JACKON EPS. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON PUSSGUIDE Ì PUSS PÅ FASADER AV JACKON EPS 05-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! Puss på fasader av Jackon EPS Ekspandert polystyren (EPS) er den vanligste polystyren-isolasjonen

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Vartdal Ringmur SINTEF Certification Nr. 2398 Utstedt: 23.08.2004 Revidert: 11.02.2015 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

Utside av grunnmur. Varmeisolering Drenering Kapillærbrytende Uttørkende fuktvandring

Utside av grunnmur. Varmeisolering Drenering Kapillærbrytende Uttørkende fuktvandring Utside av grunnmur Varmeisolering Drenering Kapillærbrytende Uttørkende fuktvandring TEKNISK DATA ISODREN-platen 60-200 Materiel: Ekspanderte polystyrenplastkuler, sammenlimte til ikke falsede plater uten

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 8 1 5 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Monteringsråd. Grunn. delta. radonsperre. Grunn

Monteringsråd. Grunn. delta. radonsperre. Grunn Monteringsråd delta radonsperre Grunn Grunn april 2014 Monteringsveiledning Bruksområde og Radon Komplett benyttes i bruksgruppe B. Radonsperren legges løst på et plant underlag av isolasjonsmateriale.

Detaljer

Praktisk veiledning. Isolasjon i grunnen

Praktisk veiledning. Isolasjon i grunnen Isolasjon i grunnen Praktisk veiledning - Markisolasjon - Telesikring - Varme og kalde konstruksjoner - Varmeisolering og fuktsikring av kjellervegger 05-2005 erstatter 03-2004 www.jackon.no Isoler riktig

Detaljer

V Å T R O M. Jackon. våtrom. Det profesjonelle underlaget i flislagte rom. 02-2011 erstatter 05-2009. www.jackon.no

V Å T R O M. Jackon. våtrom. Det profesjonelle underlaget i flislagte rom. 02-2011 erstatter 05-2009. www.jackon.no Jackon våtrom V Å T R O M Det profesjonelle underlaget i flislagte rom 02-2011 erstatter 05-2009 2Jackon våtrom Inspirasjon og ideer Få inspirasjon og ideer til utforming av rom med Jackon våtrom. Jackon

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv Oktober 2014 -Den moderne knasteplate 2 Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv ICOPAL Fonda Universal - den moderne knasteplate Fonda

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450 SINTEF Certification Nr. 2337 Utstedt: 06.03.2002 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 450 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Et vanntett system for våtrommet!

Et vanntett system for våtrommet! Et vanntett system for våtrommet! Tetti Våtromssystem er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (1. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

JACKON VÅTROM SYSTEM Ì FUKTSIKRING Ì UNDERLAG FOR FLISER Ì KOMPLETT VÅTROMSSYSTEM. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅTROM SYSTEM Ì FUKTSIKRING Ì UNDERLAG FOR FLISER Ì KOMPLETT VÅTROMSSYSTEM. jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅTROM SYSTEM Ì FUKTSIKRING Ì UNDERLAG FOR FLISER Ì KOMPLETT VÅTROMSSYSTEM TG 20405 2283 TG 2283 03-2017 erstatter 05-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! Bygg fuktsikre bad og konstruksjoner

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

VARTDAL GARASJEELEMENT VARTDAL GARASJEELEMENT. Raskt og enkelt system for garasjeplate

VARTDAL GARASJEELEMENT VARTDAL GARASJEELEMENT. Raskt og enkelt system for garasjeplate 01 VARTDAL GARASJEELEMENT Raskt og enkelt system for garasjeplate 02 VARTDAL GARASJELEMENT, PAKKAR NYHEIT! Vartdal Garasjeelement har alle moglegheiter enkeltgarasje, dobbelgarasje, garasje med eller utan

Detaljer

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø viktig å vite om ISOLASJON AV EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø Denne informasjonsfolderen er utarbeidet av EPS-gruppen, som er organisert som en bransje-gruppe

Detaljer

Minimalt varmetap i randsone. Økt bokomfort. God totaløkonomi

Minimalt varmetap i randsone. Økt bokomfort. God totaløkonomi I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 1 1 0 5 Minimalt varmetap i randsone Økt bokomfort God totaløkonomi E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n - i grunnen er vi best! En del av Sunde-gruppen

Detaljer

FOR NORSKE BYGG FORDELER VED Å VELGE GLAVA

FOR NORSKE BYGG FORDELER VED Å VELGE GLAVA FOR NORSKE BYGG 10 FORDELER VED Å VELGE GLAVA FOR NORSKE FORHOLD DET ER INGEN overraskelse at det er kaldt i Norge om vinteren, at det er vanskelige kjøreforhold på veiene eller at været i store deler

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Mars 2016 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate, ut-

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET GRUNN GRUNN Radonsperre systemet generated at BeQRious.com For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

radonsystemet Komplett radonsperre system Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør

radonsystemet Komplett radonsperre system Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør radonsystemet Komplett radonsperre system Grunn Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør Nortett Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperrene med tilbehør

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 12-2015 erstatter 12-2014. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 12-2015 erstatter 12-2014. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 12-2015 erstatter 12-2014 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse Markedets bredeste sortiment Jackon Ringmur leveres i:

Detaljer

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon.

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur 350 T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg 11-2009 erstatter 08-2008 2Jackon Thermomur 350 Produktbeskrivelse Thermomur 350

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate,

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn MONTERINGSRÅD DELTA RADONSPERRE Grunn Grunn APRIL 2013 monteringsveiledning BruksomrÅde Type radonsperre avgjøres av hvor den plasseres. Man skiller mellom tre bruksgrupper: Bruksgruppe a Radonsperren

Detaljer

Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus

Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus Tørr kjeller Fukt og fuktskader Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder utsetter bygninger for store fuktbelastninger. Det oppstår lett mugg-

Detaljer

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon.

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur 350 T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg 03-2011 erstatter 01-2010 2Jackon Thermomur 350 Produktbeskrivelse Thermomur 350

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Juni 2017

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Juni 2017 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - Juni 2017 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate, ut-

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Jackon. isolasjon i grunnen. Praktisk veiledning

Jackon. isolasjon i grunnen. Praktisk veiledning Jackon isolasjon i grunnen G R U N N Praktisk veiledning Markisolasjon Telesikring Varme og kalde konstruksjoner Varmeisolering og fuktsikring av kjellervegger 09-2012 erstatter 01-2011 2Jackon isolajon

Detaljer

Jackon. isolasjon i grunnen. Praktisk veiledning

Jackon. isolasjon i grunnen. Praktisk veiledning Jackon isolasjon i grunnen G R U N N Praktisk veiledning Markisolasjon Telesikring Varme og kalde konstruksjoner Varmeisolering og fuktsikring av kjellervegger 07-2015 erstatter 09-2012 2Jackon isolajon

Detaljer

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon.

Jackon Thermomur 350. Monteringsanvisning. Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg T H E R M O M U R. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur 350 T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Kontorer Fritidsbolig Næringsbygg 11-2013 erstatter 03-2011 2Jackon Thermomur 350 Produktbeskrivelse Thermomur 350

Detaljer

Kub. Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask byggeprosess. Miljøvennlig komfort. Isolerende byggsystem 0916

Kub. Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask byggeprosess. Miljøvennlig komfort. Isolerende byggsystem 0916 Kub Isolerende byggsystem 0916 Egnet for passivhus U-verdi 0,17 og 0,11 Fleksibelt system Rask byggeprosess Miljøvennlig komfort Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En del av Sunde-gruppen

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering 001 Grunn Monteringsråd radonkomplett50 Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. radonsperre 4 x 12,5 m 111 352 lim delta Than 310 ml 110 489 klebebånd Butyl 25 x 2 mm x 22,5 m 111

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn MONTERINGSRÅD NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN grunn grunn APRIL 2013 Generell informasjon Nortett RMS 800 er produsert i myk og fleksibel polypropylen (TPO) som er et sterkt og miljøvennlig materiale. Membranen

Detaljer

Presentasjon av Norsk Celluloseisolasjon AS

Presentasjon av Norsk Celluloseisolasjon AS Presentasjon av Norsk Celluloseisolasjon AS NO 847 774 762 MVA www.isofiber.no Norsk Celluloseisolasjon AS Litt historie, og dagen i dag: Norsk Celluloseisolasjon AS ble etablert i 1988, og har siden produsert

Detaljer

Figur 1: Kledning av kjellere og underetasjer med vannbestandige plater og fliser gir fuktrobuste vegger.

Figur 1: Kledning av kjellere og underetasjer med vannbestandige plater og fliser gir fuktrobuste vegger. informerer No 8-2013 Flislegging av kjelleryttervegger. Del 2: Isolering av vegger. Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Mange har kjellere eller underetasjer som de ønsker å pusse

Detaljer

523.127 Betongvegg mot terreng

523.127 Betongvegg mot terreng Page 1 of 8 0 Generelt Fig. 11 Bæresystem for betongvegger under terreng 01 02 Innhold Dette bladet omhandler dimensjonering og utførelse av plasstøpt betongvegg mot terreng i rom i kjellere eller underetasjer

Detaljer

BACboard BRUKERVEILEDNING. Bygg-/våtromsplater

BACboard BRUKERVEILEDNING. Bygg-/våtromsplater BACboard BRUKERVEILEDNING Bygg-/våtromsplater Kvalitet BACboard er Sintef godkjente våtromsplater som blir forutrukket av proffe håndverkere. Platen er ekstremt stiv (se Bøyestivhet, EI) og Sintef har

Detaljer

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 6 4 Egnet for passivhus U-verdi,7 og, Fleksibelt system Rask bygge prosess Miljøvennlig komfort E n e r g -i ibgrunnen e s p aer r e d e vi n best! b y g g i s o

Detaljer

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET 001 GRUNN Radonsperre systemet 001 GRUNN For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG 2 Hva bruker du på badet? Å bruke wedi våtromsplater, istedenfor gips, gir både utførende håndverker og huseier langt større trygghet. Våtromsplater sikrer

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer