P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem erstatter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon."

Transkript

1 Jackon ProduktGuide P R O D U K T G U I D E Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem erstatter

2 Jackon ProduktGuide Vi har vært med i over 50 år Jackon er en bedrift med tradisjoner. Vår historie er preget av nytenkning, utvikling og tilpasning til stadig skiftende markedsforhold og behov. Det begynte i 1956 med produksjon av rørskåler og flyteelementer til redningsvester. Med dette som utgangspunkt har Jackon utviklet en rekke produkter og produksjonsmetoder. Jackon AS er Nordens ledende produsent av polystyrenisolasjon med produksjon av både ekstrudert polystyren Jackofoam (XPS) og ekspandert polystyren Jackopor (EPS). Disse produktene er ved siden av Jackon Ringmur, Thermomur og SIROC elementer våre mest kjente produkter. Produktene finnes på byggeplasser i hele Norden. Vår kunnskap og erfaring når det gjelder polystyrenisolasjon gjør oss i stand til å produsere isolasjon med stor trykkstyrke og lavt fuktopptak. Jackon har kombinert disse egenskapene sammen med den gode formbarheten til polystyren, i rasjonelle og økonomisk fordelaktige byggesystemer. Jackon er ikke tilfreds med å være «bare en fabrikk» - vi ønsker å levere rasjonelle og effektive løsninger for bedre bokomfort. Fredrikstad Malmö Wismar Internasjonalt orientert, med hovedkontor i Norge Jackon AS er en norskeiet bedrift med produksjon og salg i hele Europa. Hovedkontoret ligger i Fredrikstad og her ligger også vår største fabrikk i Norden. 1. Jackon AS, avd. Fredrikstad, Norge Hovedkontor/Jackopor/Jackofoam/Thermomur 2. Jackon AS, avd. Kristiansand, Norge Jackopor/Ringmur/Thermomur 3. Jackon AS avd. Stavanger, Norge Emballasje 4. Jackon AB, Skövde, Sverige Jackofoam 5. Jackon AB, Göteborg, Sverige SIROC elementer 6. Jackon AB, avd. Malmö, Sverige Jackopor 7. Jackon AB, Täby, Sverige Jackopor 8. Jackon AB, Kramfors, Sverige Jackopor 9. Jackon GmbH, Wismar, Tyskland EPS råstoff 10. Jackon Insulation, Mechau, Tyskland Jackofoam, Jackon våtromsplater 11. Jackon Insulation, Olen, Belgia Jackofoam 12. Jackon s.p.o.l., Praha, Tsjekkia Jackopor 13. Thermomur Praha s.r.o., Thermomur Forskning og utvikling for nye løsninger De stadig endrede krav fra et internasjonalt marked og myndigheter i hele Europa gjør at vi må være i forkant med utvikling av nye produksjonsmetoder og produkter. Vi bruker vesentlige ressurser på utvikling av nye produksjonsmetoder, materialer og bruksområder. Våre laboratorier har på flere områder opparbeidet ledende internasjonal kompetanse. Det gjør at vi raskt kan tilpasse produktene til nye behov og ønsker. Vi må også kunne svare på utfordringene med økte krav til bestandighet og isolajonsverdi. 2

3 Innhold Tekniske data 5 Jackopor EPS isolasjon 6 Jackofoam XPS isolasjon 8 Jackon grunnmursplater 10 Jackopor til vei og fylling 11 Jackon ringmur 12 Siroc elementer 14 Siroc L-/U-elementer 15 Thermomur 16 Jackon våtrom 18 Jackon gulvvarme 19 VA- og VVS-produkter 20 Jackon underlag 21 Forskaling og tilbehør 22 Jackon takisolasjon 23 Adresser og telefon 24

4 Jackon ProduktGuide Jackocell råstoff til Jackopor (EPS). Forskummede kuler. Polystyren - råstoff til Jackopor og Jackofoam Utgangsmaterialet for polystyrenisolasjonen fra Jackon er råolje. Som isolasjonsprodukt finnes polystyren i ekspandert, EPS, og ekstrudert, XPS. Jackopor (EPS) og Jackofoam (XPS) isolasjon produseres i ulike kvaliteter for å tilfredsstille forskjellige krav til isolering, trykkfasthet og fuktbestandighet. Jackofoam (XPS) har en homogen struktur med lukkede celler, mens Jackopor (EPS) består av små kuler og har en delvis åpen struktur mellom kulene. Varmeledningsevne Hvor effektivt et materiale leder varme betegnes varmeledningsevne, varmekonduktivitet eller λ-verdi. Jo lavere verdi, desto effektivere isolasjon. Jackopor og Jackofoam består i store deler av luft og er derfor meget effektive isolasjonsmaterialer. Varmekonduktiviteten for ulike materialer varierer med fuktinnhold. Jackofoam har meget lav fuktabsorpsjon og egner seg derfor godt til bruk i grunn og utvendig som frostisolasjon. Trykkfasthet Jackopor og Jackofoam produseres i forskjellige trykkfastheter og har ulike egenskaper ved langtidsbelastning (brukslast). Trykkfastheten (bruddlast) bestemmes ved korttidsbelastning av materialet til brudd eller 10% deformasjon. Verdien benyttes ved dimensjonering i bruddgrensetilstand materialbrudd, instabilitet, ulykkeslast o.l. Brukslasten bestemmes ved langtidsbelastning av materialet og resultatet oppgis som last ved 2% krypdeformasjon ved 50 år belastning. Verdien benyttes ved dimensjonering i bruksgrensetilstand nedbøyning, setning, riss, svingninger o.l Jackopor. Bruddlast (korttidslast) Brukslast (langtidslast) Granulat til Jackofoam (XPS). Fuktabsorpsjon Jackofoam og Jackopor isolasjon har gode fuktegenskaper sammenlignet med annen bygningsisolasjon. Materialenes ulike struktur gir materialene ulike fuktegenskaper. Fuktabsorpsjon i Jackopor skjer i den delvis åpne stukturen mellom kulene, mens den homogene strukturen i Jackofoam gir minimalt fuktopptak. Jackofoam. 4

5 Bygningsisolasjonsmaterialer med CE-merket Etter mange års arbeid ble det i 2003 innført nye europeiske produktstandarder for bygnings - isolasjon. Dette var en følge av "Det europeiske Byggevaredirektivet" som har til hensikt å fjerne handelshindre i EU/EØS landene. Isolasjonsprodukter som produseres i henhold til disse nye standardene kan CE-merkes. I Norge er CE-merking av produkter frivillig. CE-merket er et "pass" som tegn på at produktet tilfredsstiller relevante egenskaper og at produktet kan omsettes i EU/EØS-området. Produsenten selv garanterer at kravene til produktet i h.t. produktstandarden tilfredsstilles. Nasjonale kontrollordninger Byggevaredirektivet forutsatte at nasjonale kontrollordninger og handelshindre avvikles. De nasjonale kontrollordningene er erstattet av frivillige sertifiseringsordninger fra anerkjente institutter. Jackon har valgt testing og inspeksjon av produktene ved SINTEF Byggforsk, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) eller SITAC. Et sertifisert og merket produkt gir brukeren en bedre garanti for at produktet tilfredsstiller de angitte spesifikasjoner, og egner seg for bruk i angitt bruksområde. TG 2283 TEKNISKE DATA - Jackopor, ekspandert polystyren (EPS) SPESIFIKASJONER STANDARD ENHET JACKOPOR JACKOPOR JACKOPOR JACKOPOR JACKOPOR Jackopor grunnmursplate Varmekonduktivitet Deklarert verdi, λ D NS-EN Dimensjonerende verdi, λ x 10-3 d I fuktbeskyttet bygningsdel NS-EN W/mK Drensplate utenpå vegg 41 Trykkfasthet Korttidslast (bruddlast) NS-EN 826 kn/m Langtidslast ved 2% kryp NS-EN 1606 kn/m Fuktopptak neddykket NS-EN Vol% < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 diffusjon NS-EN Vol% < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 TEKNISKE DATA - Jackofoam, ekstrudert polystyren (XPS) SPESIFIKASJONER STANDARD ENHET Jackofoam Jackofoam Jackofoam Jackofoam Jackofoam Jackofoam 1) grunnmurplate Tykkelse mm Tykkelse mm Tykkelse mm Tykkelse mm Tykkelse mm Tykkelse mm Varmekonduktivitet Deklarert verdi, λ D NS-EN Dimensjonerende verdi, λ d x 10 I fuktbeskyttet bygningsdel Horisontalt i grunnen, ) NS-EN W/mK Drensplate utenpå vegg Trykkfasthet Korttidslast (bruddlast) Langtidslast ved 2% kryp NS-EN 826 NS-EN 1606 kn/m 2 kn/m Fuktopptak, neddykket NS-EN Vol% < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Diffusjon NS-EN Vol% < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 Fryse-tine NS-EN Vol% < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 Fuktopptak pr. tidsenhet SW 5 Vol%/h 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 0,3-0,6x10-3 1) Verdier målt på standard Jackofoam ) Ekstrudert polystyren brukt horisontalt i grunn skal også tilfredsstille klassene WD(V)3-FT1. WD(V)3 = fuktopptak ved diffusjon < 3 vol-% og FT1 = fuktopptak ved fryse-tine < 2 vol-%. Disse klassene tilfredsstilles av Jackofoam.

6 Jackon ProduktGuide JACKOPOR EPS Jackopor er Jackons varemerke for ekspandert polystyren (EPS). Med isolasjon av Jackopor blir konstruksjonen godt isolert og fuktsikker. Jackopor er kapillærbrytende og vil hindre fuktvandring fra grunnen. Jackopor benyttes der isolasjonen legges drenert, dvs. med drenerende pukk på en eller begge sider av isjolasjonen, f.eks gulv på grunn. Jackopor har lav vekt og er derfor lett å arbeide med og kan håndteres uten ubehag for øyne, luftveier og hud. Jackopor 60 Isolering av betongelementer Jackopor, rett kant. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 60 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 18 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,041 Standard format mm 600x1200, 1200x2400 Tykkelser mm 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 Kantutforming Rette eller falsede kanter Jackopor 80 Isolering av gulv, fasade, vegger og tak Jackopor, falset kant. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 80 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 24 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,038 Standard format mm 600x1200, 1200x2400 Tykkelser mm 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 200 Kantutforming Rette eller falsede kanter Jackopor, pakke. Jackopor 150 Isolering av gulv, flytende gulv, fasade, vegger og tak Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 150 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 45 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,035 Standard format mm 600x1200, 1200x2400 Tykkelser mm 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 200 Kantutforming Rette eller falsede kanter Utlegging av Jackopor. 6

7 Jackopor 200 Isolering av industrigulv Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 200 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 60 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034 Standard format mm 600x1200, 1200x2400 Tykkelser mm 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 Kantutforming Rette eller falsede kanter Isolerende Jackopor 300 Isolering av industrigulv Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 300 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 90 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034 Standard format mm 600x1200, 1200x2400 Tykkelser mm 50, 100, 150 Kantutforming Rette eller falsede kanter Trykkfast Kapillærbrytende Jackopor innhold i pakker Kantutforming Rett Falset Format (mm) 600 x x x 1185 Tykkelse (mm) stk/pk m 2 /pk stk/pk m 2 /pk stk/pk m 2 /pk , , , , , , , , , , , , ,04 8 5, , ,16 7 4, , ,28 6 4, , ,40 5 3, , ,52 4 2, ,16 3 8, ,16 3 8,64 Bestandig

8 Jackon ProduktGuide JACKOFOAM XPS Jackofoam er Jackons varemerke for ekstrudert polystyren (XPS). Jackofoam har høy trykkfasthet, svært lavt fuktopptak og er kapillærbrytende. Jackofoam benyttes ved sterkt belastede konstruksjoner og som markisolering. Kravene til et materiale som benyttes til markisolering er strenge. Materialet skal tåle høye belastninger fra f.eks. trafikklast, skal ha gode isolasjonsegenskaper og beholde disse selv i fuktig miljø og i lang tid. Jackofoam tilfredsstiller disse strenge kravene. Jackofoam 200 For telesikring og isolering av lette fundamenter, garasjer, boder, støttemurer, terrasser o.l. Jackofoam, rett kant. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 200 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 90 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034/0,037 Standard format mm 600x1200, 600x2400 Tykkelser mm 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Kantutforming Rette eller falsede kanter Jackofoam 300 For telesikring og isolering av fundamenter, idrettsanlegg, industrigulv og kjøle- og fryserom Jackofoam, falset kant. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 300 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 140 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034/0,037 Standard format mm 600x1200, 600x2400 Tykkelser mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Kantutforming Rette eller falsede kanter Jackofoam 400 Jackofoam, pakke. For isolering og telesikring av fundamenter, VA-ledninger, veier, jernbane og flyplasser Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 400 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 180 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,037 Standard format mm 600x1200, 600x2400 Tykkelser mm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Kantutforming Rette eller falsede kanter Telesikring med Jackofoam. 8

9 Jackofoam 500 For isolering og telesikring av fundamenter, veier, jernbane og flyplasser. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 500 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 225 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,037 Standard format mm 600x1200, 600x2400 Tykkelser mm 50, 60, 80, 100 Kantutforming Rette eller falsede kanter Isolerende Jackofoam 700 For isolering og telesikring av fundamenter med meget stor belastning. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 700 Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 250 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,037 Standard format mm 600x1200, 600x2400 Tykkelser mm 50 Kantutforming Rette eller falsede kanter Trykkfast Jackofoam innhold i pakker Kantutforming Rett Falset Format (mm) 600 x x 1185 Tykkelse (mm) stk/pk m 2 /pk stk/pk m 2 /pk , , , , , ,76 8 5, ,32 6 4, ,60 5 3, ,60 5 3, ,88 4 2,77 Kapillærbrytende Bestandig Oslofjordtunellen Ny gangbro, Fredrikstad.

10 Jackon ProduktGuide ISOLERENDE GRUNNMURSPLATER I JACKOPOR OG JACKOFOAM Jackopor og Jackofoam grunnmursplater varmeisolerer og drenerer kjelleryttervegger i en og samme funksjon. Platene er kapillærbrytende og har vertikale drensriller samt en pålimt fiberduk som hindrer tetting av drensrillene. Når en kjellervegg skal isoleres er utvendig isolering den klart beste løsningen fordi ytterveggen holdes tørr og varm. Minst en tredjedel av varmeisolasjonen under terrengnivå anbefales plassert utvendig. Jackon grunnmursplater For drenering og utvendig isolasjon av kjelleryttervegger. Renovering av fuktskadede kjellere. Jackopor grunnmursplate. Kvalitet Jackopor 80 Jackofoam 300 Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,038 0,034/0,037 Standard format mm 585x1185, 585x2385 Tykkelser mm 50, 60, 80, 100 Tilbehør Overgangslist, selvklebende isolasjonsholder for montasje Sporede vertikale drensriller, falsede kanter og pålimt fiberduk. Kan også leveres med løs duk. Jackofoam grunnmursplate. Enkel montering. Tilbehør. Selvklebende isolasjonsholder. Tilbehør. Overgangslist hindrer finstoff i å trenge ned i drensrillene. Tilbakefylling. 10

11 JACKOFOAM TIL IDRETTSBANE Med frostisolerte baner forhindres teleskader. Frostsikring med Jackofoam reduserer behovet for masseutskifting. Platenes unike kant gir nødvendig spalte for drenering av overbygningen. Jackofoam Sportsplate Utendørs idrettsbaner. Trykkfasthet kn/m 2 kortidslast 300 Langtidslast kn/m2 2% kryp deformasjon 140 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi λd 0,034/0,037 Standard format mm 600x2400 Tykkelser mm 50, 60, 70, 80 Kantutforming gir 10 mm spalte på en langside, ellers rett kan låses med Jackolock Jackofoam Sportsplate. JACKOPOR TIL VEI OG FYLLING Jackopor er et utmerket fyllingsmateriale for veifyllinger på løs grunn med dårlig bæreevne. Jackopor begrenser setningene og forbedrer stabiliteten. Jackopor EPS-blokker leveres i flere kvaliteter og formater. Jackopor Blokk Blokker for utskifting av masser under veier, broer, bygninger og bak støttemurer. Kvalitet EPS 60 EPS 80 EPS 100 EPS 150 Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast Brukslast kn/m 2 2% kryp deformasjon Standard format mm 1000x x2400 Tykkelser mm 500, 600, 1000 Kan også leveres i andre formater og tykkelser. Jackopor Lettfyll Isolerende og drenerende tilbakefyllingsmateriale. Leveres i drenerende sekker som legges uåpnet i fyllingen. Forpakning stk. sekk Bitstørrelse mm mm Innhold pr. sekk m 3 0,3 Vekt kg 6 Utlegging Jackofoam Sportsplate R+. Jackopor blokk. Jackopor Lettfyll, utlegging. Jackopor Lettfyll.

12 Jackon ProduktGuide TG 2144 JACKON RINGMUR Jackon ringmur er et unikt system for gulv på grunn. Elementene fungerer som forskaling og tosidig isolering av ringmuren. Elementene er ferdig behandlet på utsiden med fibersementplate. Jackon ringmur leveres i tre ulike typer og i flere høyder med store kombinasjons muligheter. og den øvrige konstruksjonen er avgjørende for valg av høyde og type ringmurselement. Materialliste med tilbehør for ringmur og gulvisolasjon henter du enkelt i beregningsprogrammet på vår hjemmeside: Jackon ringmur Ringmurselement, rett. Type RS, RU, R Høyde mm 300, 450, 600, 750 Lengde mm rett element 1200*, 2400 Lengde mm utvendig hjørneelement, utvendig mål 1450*, 2650 Bredde mm tykkelse utvendig, bunn 256 Systemet leveres komplett med hjørneløsninger, elementlåser og fugemasse. Såleblokk for bruk ved dårlig grunnforhold og ved behov for et bredere fundament. *Type RS leveres også i korte lengder. Ringmurselement, hjørne. Montering, hjørneelementer. Montering, rett element. Innvendig hjørne. Ringmurselementer i fire høyder. Montering, tilpasninger. Ferdig montert. 12

13 RINGMURSDETALJER Nedenfor har vi prøvd å vise noen av de mest vanlige løsningene med Jackon Ringmur. Ved valg av type og bruk av Jackon Ringmur er det viktig å kjenne til grunnforholdene og hva slags konstruksjon som skal bygges over ringmuren. Vårt servicekontor er selvfølgelig behjelpelig med veiledning, mengdeberegninger og detaljer. Jackon Ringmur var Norges første ringmurselement med Teknisk godkjennelse, fra Sintef Byggforsk. Type RS Type RU Type R For fullstendig varesortiment og varesortiment se egen ringmur-brosjyre. Hvorfor velge Jackon ringmur? Enkel montering God isolasjonsevne Ferdig utvendig behandlet Kort byggetid Ferdige hjørneløsninger Kan benyttes ved de fleste grunnforhold! Lavt varmetap God beskyttelse mot kapillaritet og fuktvandring Bredt produktspekter Lav vekt

14 Jackon ProduktGuide Swedish Institute for Technical Approval in Construction SIROC ELEMENTER Siroc elementer har en kjerne av Jackopor EPS, elementene er belagt med en armert fiberbetong som danner den ferdige overflaten. Siroc isoleringselement monteres i enkel forskaling, støpes fast og gir fundamentet en ferdig isolert betongoverflate. Elementet kan også benyttes som tilleggsisolering og monteres utenpå eksisterende konstruksjonen. Siroc isoleringselement Benyttes som kantisolering og tilleggsisolering av boliger, industribygg og andre konstruksjoner Høyde mm 360, 400, 460, 500, 600, 900 Lengde mm rett element 1200 Lengde mm hjørne element 600 x 600 Tykkelse mm 60, 75, 100 Elementer med tykkelse 75 og 100 mm har faset innside Isolering-/kantelement. Siroc skråelement Benyttes til industribygg og andre konstruksjoner som kantisolering for gulv på grunn. Skråelement, rett og hjørne. Høyde mm 400 Lengde mm rett element 1200 Lengde mm hjørne element Tykkelse mm 100 Systemet kan leveres med hjørne element og festekile Komplett SIROC sortiment finner du i egen SIROC brosjyre. Siroc isoleringselement. Siroc isoleringselement. 14

15 SIROC L-/U-ELEMENTER Siroc L-/U-element er kantelement for gulv på grunn. Elementene monteres på et komprimert og avrettet gruslag. Gulvisolasjon og armering legges ut og elementene fungerer som utvendig forskaling ved støp av dekket. Siroc L-element Benyttes ved nybygging av gulv på grunn. Høyde mm 300, 400, 500, 600 Lengde mm rett element 1200 Lengde mm hjørne element Tykkelse mm 100 Trykkfasthet kn/m 2 i bunnisolasjon 100, 200 Leveres komplett med hjørne elementer og elementlåser L-element, rett og hjørne. Siroc U-element Benyttes ved nybygging av gulv på grunn. Høyde mm 300, 400, 500, 600 Lengde mm rett element 1200 Lengde mm hjørne element Tykkelse mm 100 Trykkfasthet kn/m 2 i bunnisolasjon 100, 200 Leveres komplett med hjørne elementer og elementlåser U-element, rett og hjørne. Egne monteringsanvisninger for hver element type. Siroc L-element. Siroc U-element.

16 Jackon ProduktGuide STD-blokk 250. TG 2156 JACKON THERMOMUR Thermomur er et byggesystem til grunnmur og vegger i bolighus, industrilokaler, landbruksbygg m.m. Thermomur er forskalingselementer i ekspandert polystyren som stables opp som byggeklosser. Etter støping fremstår veggen ferdig med tosidig isolering uten kuldebroer. Systemet leveres komplett med det du trenger forskaling, isolasjon, puss og spikerslag. Byggesystemet har gjennom 25 år vært utviklet i samarbeid brukere av Thermomur. Thermomur 250 Grunnmur og vegger. U-verdi W/m 2 K 0,31 Betongtykkelse mm 150 Betongforbruk liter/m Format mm b x h x l (STD-blokk) 250 x 300 x 1200 Vekt kg/stk. ca. 1,4 Isolasjonstykkelse mm 2 x 50 Til Thermomur 250 leveres også 1/2-, L-, U- og 45 blokk, Såleblokk, fiberpuss, spikerslag, forskalingsbøyler og ventiler. 1/2-blokk 250. Enkel, rask montering Enkel montering og lav vekt gir mindre arbeidsbelastning enn tradisjonelle grunnmursystemer. U-blokk 250. Forskaling og isolering i ett Med Thermomur får du en ferdig vegg med tosidig isolering. Dette hindrer kulden i å nå inn til innerveggen og reduserer dermed faren for kondens. Jackon fiberpuss Thermomur pusses utvendig over terrengnivå. Jackon Fiberpuss. 16

17 JACKON THERMOMUR 350 For tips og ideer se egen brosjyre Målet med TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) er 25% reduksjon av energibehovet i nye og ombygde boliger. Thermomur 350 overgår kravet i TEK og har U-verdi 0,17 W/m 2 K! Med intergrerte spikerslag, lav vekt og rask montering får Thermomur 350 andre byggesystemer til å virke umodne og tungvinte. Materialliste med tilbehør til Thermomur 350 henter du enkelt i beregningsprogrammet på vår hjemmeside, men vårt servicekontor og ekspert-gruppen «Team Thermo» er selvfølgelig behjelpelig med veiledning, mengdeberegning og detaljer. Thermomur 350 Grunnmur og vegger. U-verdi W/m 2 K 0,17 Betongtykkelse mm 150 Betongforbruk liter/m Format mm b x h x l (STD-blokk) 350 x 300 x 1200 Vekt kg/stk. ca. 3,0 Isolasjonstykkelse mm 2 x 100 Til Thermomur 350 leveres også 1/2-, U-blokk, Såleblokk, fiberpuss, forskalingsbøyler og smyglist til forskaling av åpninger. STD-blokk 350. Ingen kuldebroer Enten Jackon Thermomur benyttes til grunnmuren eller hele bygget, får man en lufttett konstruksjon uten kuldebroer. 1/2-blokk 350. En ny tid Det er viktig å minne om at Thermomur, tross lav vekt og enkel montering, kan betraktes som en fullgod, massiv betongvegg med dennes solide egenskaper, men uten dens ulemper. U-blokk 350. Jackon Thermomur Et komplett grunnmur og byggesystem. Smyglist 350.

18 Jackon ProduktGuide TG 2283 JACKON VÅTROM Jackon våtrom system er plater med kjerne av Jackofoam, ekstrudert polystyren, belagt på begge sider med glassfiberarmert puss. Platene fungerer som underlag for fliser på innvendige vegger samt delevegger for dusj- og toalettnisjer. Platene egner seg også meget godt for innbygging av badekar og flislagte benkeplater på kjøkken og bad. Våtromsplatene benyttes både på nybygg og ved rehabilitering av gamle bad. Platene er lette, enkle å tilpasse og raske å montere. Jackon våtromsplate i tykkelse 20 mm benyttes som underlag for flis ved stenderavstand på 600 mm. Forbruket av membran reduseres betraktelig ved bruk av våtromsplatene, da dette kun benyttes i plateskjøtene i rommets våtsone. Jackon våtromsplate Underlag for fliser og puss. Platene monteres direkte på bindingsverk, mur eller betong. Membran og våtromsplate Format mm 600x1250, 600x2500 Tykkelse mm 6, 10, 12, 20, 30, 50, 80 Leveres med festebraketter, skruer, ståldybler og beslag etter behov. Jackon membranplate Underlag for fliser og puss. Diffusjonstett plate for bruk på kald (ytter-)vegg. Monteres på bindingsverk, mur eller betong. Kreativ Format mm 600 x 2500 Tykkelse mm 12, 20 Leveres med festebraketter, skruer, ståldybler og beslag etter behov. Jackon kreativ Underlag for fliser og puss. Bøyelig plate for buede konstruksjoner. Vinkel Egen monteringsanvisning og inspirasjonsbrosjyre. Lengde mm 1300, 2600 Bredde mm 600 Tykkelse mm 30 Leveres med festebraketter, skruer, ståldybler og beslag etter behov. Jackon vinkel Underlag for fliser og puss. Innkledning av rør og tekniske føringer. Lengde mm 2600 Bredde, utvendig mm , , , Tykkelse mm 20 Leveres med festebraketter, skruer, ståldybler og beslag etter behov. 18

19 JACKON GULVVARME Et varmt og behagelig inneklima begynner med varme gulv. Mange eldre boliger har lite gulvisolasjon i forhold til dagens krav. Det å etterisolere gulvene kan være en god investering for bedre bokomfort. Våre gulvvarmeplater benyttes både ved etterisolering og nybygging, enten man skal ha oppvarming med varmekabler eller vannbåren varme. Jackofoam 300 gulvplate Etterisolering av gulv med påstøp og gulvvarme. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 300 Langtidslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 140 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034 Standard format mm 585x1185 Tykkelser mm 20, 40 Kantutforming Falset Pakkes i esker Jackofoam 300 gulvplate. Jackofoam 200 gulvvarmeplate Isolering av gulv ved bruk av vannbåren varme. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 200 Langtidslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 90 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,034 Standard format mm 600x1200 Tykkelser mm 30, 50, 70 Kantutforming Rett 17 eller 20 mm spor, c/c 200 mm eller c/c 300 mm Jackofoam 200 gulvvarmeplate. Jackopor 150 gulvvarmeplate Isolering av gulv ved bruk av vannbåren varme. Trykkfasthet kn/m 2 korttidslast 150 Langtidslast kn/m 2 2% kryp deformasjon 45 Varmekonduktivitet W/mK deklarert verdi, λd 0,035 Standard format mm 600x1200 Tykkelser mm 30, 50, 70 Kantutforming Rett 17 eller 20 mm spor, c/c 200 mm eller c/c 300 mm Jackopor 150 gulvvarmeplate.

20 Jackon ProduktGuide VA-OG VVS-PRODUKTER Isolasjonskasser i Jackopor og Jackofoam for isolering av grunne VA-ledninger. Isolasjonsskåler i Jackopor for isolering av vannledninger. Tradisjonell frostsikring forutsetter dype grøfter. På små tomtearealer i fjellterreng fører dette til en fullstendig rasering av terrenget. Ved frostsikring med Jackopor eller Jackofoam kan dybden på grøftene reduseres og terreng endringene beregnes. Frostsikkerhet må dimensjoneres på linje med andre klimarelaterte påvirkninger som snø- og vindlaster. Vårt servicekontor er behjelpelig med veiledning og mengdeberegninger. Jackopor 150 kulvert Isolering av grunne VA-ledninger. Jackopor kulvertkasse. Type A, B, C, D, E Kvalitet Jackopor 150 Innv. mål mm b x h 200x150, 340x150, 340x220, 510x220, 510x300 Tykkelse mm 60, 80 Lengde mm 1000 Leveres med lokk av Jackofoam 400 Jackofoam 400 kulvert Isolering av grunne VA-ledninger. Jackofoam kulvertkasse. Type 1, 2, 3 Kvalitet Jackofoam 400 Innv. mål mm b x h 200x200, 250x150, 300x200 Tykkelse mm 50, 80, 100 Lengde mm 600, 1200 Kan leveres i andre mål Jackopor rørskåler Isolering av vannledninger. Jackopor rørskåler. Kvalitet EPS 80 Tykkelse mm 20, 30, 40,50 Innv. diameter mm Lenge mm 1000 Støpte (t = 20 mm) eller skårne rørskåler 20

21 JACKON UNDERLAG Produkter av polyetylen for beskyttelse av omliggende konstruksjon, tetting og frostsikring. Parkett-/laminatunderlag Underlag for laminat og parkettgulv. Densitet kg/m 3 30 og 35 Tykkelse mm 1,8 og 3 Bredde mm 1200 Ruller m 2 15, 25, 75 Diffusjonstett parkett/laminatunderlag Underlag og diffusjonssperre for laminat og parkettgulv. Densitet kg/m 3 30 og 35 Tykkelse mm 1,8 og 3 Bredde mm 1400/1200 Rull m 2 15, 25 Svillunderlag Diffusjonstett underlag for svill på ring- og grunnmur. Tykkelse mm 5 Bredde mm 70, 95, 120, 145, 170, 195 Lengder lm/rull 50 Alkaliebestandig, laminert med diffusjonstett folie Fugebånd FSR-B FE Monteres i overgang gulv-vegg før betongstøp eller utlegging av avrettingsmasser. Hindrer heft til vegg Tykkelse mm 8 Høyde mm 100 Lengder lm/rull 25 selvklebende med folie for overlapp mot plastfolie Vintermatte Beskyttelse av nystøpt betong. Hindrer fordamping og verner mot frost. Tykkelse mm 9 Bredde m 2,0 Lengder lm/rull 50 Rull m 2 100

22 Jackon ProduktGuide FORSKALING MED JACKOFOAM Vi skreddersyr din forskaling til fundamenter mm. Ferdige isolerte forskalingselementer gir rasjonell utførelse med redusert forskalingsarbeid og materialbehov. Prefabrikert forskaling. Kvernhuset U-skole, Fredrikstad Tilbehør For feste av isolasjonsplate mot isolasjonsplate. For mekanisk låsing av plater. Selvklebende isolasjonsholder for midlertidig feste av isolasjon til grunn mur før tilbakefylling. Brakett og skruer til feste av våtromsplate i bindingsverk. For låsing av hele ringmurselementer. For utvendig bruk mellom skjøter i ringmurselementer eller SIROC. For låsing av kappede ringmurselementer. Ståldybel til feste av våtromsplate i mur og betong. Brakett og skruer for feste av Jackon våtromsplate til bindingsverk og tre materialer. Ståldybel for feste av Jackon våt roms - plate eller isolasjon til mur og betong. Til feste og skjøting av våtromsplate. 22

23 JACKON TAKISOLASJON For ideer og fullt varesortiment, se egen brosjyre. Jackon takisolasjon benyttes både som isolering og falloppbygging av flate tak. Fallet bygges med fallplater. Der ytterligere isolering kreves kombineres fallplater med jevntykke plater. Jackopor takfall 1:40 Fall 1:40, fall 25 mm pr. meter Fallplate nr: Fra Til (mm) Art.nr. (JP 80) TF TF TF TF Jackopor takfall 1:60 Fall 1:60, fall 17 mm pr. meter Fallplate nr: Fra Til (mm) Art.nr. (JP 80) TF TF TF TF TF TF Jackopor takfall 1:100 Fall 1:100, fall 10 mm pr. meter Fallplate nr: Fra Til (mm) Art.nr. (JP 80) TF TF TF TF TF

24 Jackon ProduktGuide Brosjyrer, monteringsanvisninger og teknisk informasjon på Møklegaards Trykkeri AS, Fr.stad - 02/09 Jackon AS Postboks 1410, 1602 Fredrikstad Telefon: Telefaks: E-post: Ordrekontor: Ordretelefon: Ordrefaks: E-post: tungvekter på lette løsninger

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM Vanntett system for våtrom TETTI VÅTROMSYSTEM er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet for våtrom.

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges.

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Generelt om Leca Lettklinker

Generelt om Leca Lettklinker Leca lett fyllmasse Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden 1958. Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved

Detaljer

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS

Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS 1013 2 3 Møt den nye superfamilien; Sundolitt XPS Sundolitt lanserer nå en superfamilie innen isolering! Sundolitt XPS (ekstrudert polystyren) har ekstrem styrke,

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Detaljer

GULVPLATER B-83-06.2014

GULVPLATER B-83-06.2014 GULVPLATER B-83-06.2014 1 Innledning Forestia AS Hovedadministrasjon på Braskereidfoss ca. 200 medarbeidere ca. 600 mill. kr. i omsetning Kapasiteter Sponplater / år: 360.000 m 3 I-bjelker / år: 750.000

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Isolasjon i bygninger

Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F1-11-05 Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2009 Ny Leca Isoblokk 35 cm.puss på isolasjon.luftet kledning på Vestlandet.Europas største Designgulv 1 bygg bedre 1-2007.Rehabilitering av svømmebasseng Ny

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer