Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf / Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS50/12 RS27/12 Innhold Lukket Arkiv - Saksnr Sakertil behandling Referatsaker Takk for tilleggsbevilgning- Rapportfra prosjekt kirkegårdsprogram Sakertil behandling 2012/61 PS51/12 Div søknaderom støtte/tilskudd 2012/66 PS52/12 PS53/12 Søknadom byggetilskudd- Leif ToreWangbergog ElisabethHakkebo TV-aksjonenNRK AmnestyInternational2012- kommunekomité 2007/ /286 PS54/12 BerganByggevareA/S - Opparbeidelseav utearealer 2010/84 PS55/12 Prosjekt"Lab'enDyrøy" 2007/669 PS56/12 PS57/12 Søknadom avdragsutsettelsepåetableringslånopptatti 2002påkr ,-. *** i Dyrøy Søknadom refinansiering/økningav startlånfra kr ,- til kr ,- medpanti *** X 2012/289 X 2012/170 RandiLillegård ordfører

4

5 Saker til behandling

6 PS 50/12 Referatsaker

7 DEN NORSKE KIRKE DYRØY MENIGHET Brostadbotn 30. mai 2012 KC MMUNE L2pen, Dyroy kommune v/ Viktor Olsen her 3 1 MAI KOr,, Prk.kod!?: Ark TAKKE FOR "FILLL-~BIXIT=GMNG -RAPPORT FRA PROSIIKT KIRKEGARDSPROGRAM Takk for tilleggsbevilgning til investering i kirkegardsprogram. Viscr til soknad om tillegges bevilgning og beskrivelse av hvorfor oppdraget ble betraktelig dvrere enn tilbyder anslo. Dyroy menighetsråd tar til etterretning at kommunen er kritisk til menighetens prosjektering og gjennomforing av kirkegårdsprogrammet, men det vises til at beskrivelsen av oppdraget var langt lettere å fa til i hht. lovverkets bestemmelser enn den faktiske gjennomforing som baserte seg pa fryktelig darlige grunnmaterialer som «kartlorver» fra 1950 talletog protokoller som ikke stemte med kartene og det fysiske terrenget på kirkegårdene. Videre har loven krav til festeregister og gravregister, dette har tatt fryktelig mye tid for leverandoren å forsoke å konstrucre ved hjelp av folkeregisteret. Dyroy menighets admin.istrasjon er nå i gang med å folge opp systemet med å soke ansvarlige festere for grayminner som er over ar. Dette er svært kostnadskrevende, og det er usikkert hvordan det skal finansieres. Dyroy kommune har ikke festeavgift, men dersom kommunen innforer dette vil det gi mulighet for a dekke noen av kostnadene og regulere eierforholdene ved gravene pa en forsvarlig mate og i hht. lovens bestemmelser. Vedlagt ligger kopi av bilagene, og regnskapet fremkommer slik; Konsulentbistand kr = kr eks mva Kurs kr eks mva Totalt kr eks mva Det som star igjen: Kvalitetssikre arbeidet ved kontroll av kart med fysisk terreng Regulere felt pa kartet ut fra terrenget, gjelder 4-5 felt Få festere til å bekrefte ansvarsforholdet for sine graver og registrere disse. Kjore ut festeregister og gravregister. Vurdere innforing av festeregister i Dyroy kommune. yen l,ig 1iilsen adec achel Vangen l4irkeverge (..., oini

8 Myraunet Consulting Brøsetvegen TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Web: E-post: kaaregmyraunet.com FAKTURA Organisasjonsnr Bankgiro av I MVA Dyrøy kirkelige fellesråd Postboks BRØSTADBOTN Fakturadato Forfallsdato Leveringsdato Vår referanse Kåre Bilagsnr i regnsk. 92 Deres referanse Rachel V. Hoholm Varenr. Varetekst Antall Pris Sum 19 Kurs i Ecclesia.tab for web 2,00 dag 6000, ,00 2 I Reisekostnader 1, , ,00 I hht. tilbud. Sum eks.mva , % m.v.a. av kr ,00 Sum å betale 16645,00 ) , Kundenummer FAKTURA 638 Referanse Kåre Dato Dyrøy kirkelige fellesråd Myraunet Consulting Postboks 23 Brøsetvegen BRØSTADBOTN 7046 TRONDHEIM 977GIobs)czo

9 Myr ut\et Consulting Brøse gq) TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Web: E-post: FAKTURA Organisasjonsnr Bankgiro av I MVA Dyrøy kirkelige fellesråd Postboks BRØSTADBOTN Fakturadato Forfallsdato Leveringsdato Vår referanse Bilagsnr i regnsk. Kåre 61 Deres referanse Rachel V. Hoholm 'arenr. Varetekst Antaii Pris % Surn Konsulentbistand 80,00 timer tegistrering av kirkegårdsinformasjon i hht. avtale av 7/ ipesikasjon levert på e-post. Sum eks.mva , % m.v.a. av kr ,00 Sum å betale 95000,00 ) ,00 diljt"? 1/t/ Kundenummer FAKTURA 632 Referanse Kåre Dato Dyrøy kirkelige fellesråd Myraunet Consulting Postboks 23 Brosetvegen BRØSTADBOTN 7046 TRONDHEIM Oba

10 Myraunet Brøsetvegen 7 Cq/nsulting 7046 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Web: Dyrøy kirkelige Postboks 23 fellesråd 9316 BRØSTADBOTN Deres referanse Rachel V. Hohohn E-post: kaaregmyraunet.com FAKTURA av 1 Organisasjonsnr MVA Bankgiro Fakturadato Forfallsdato Leveringsdato Vår referanse Bilagsnr i regnsk. Kåre 61 Varenr. Varetekst Antall Pris % Sum 4 Konsulentbistand 80,00 timer 950, ,00 Registrering av kirkegårdsinformasjon i hht. avtale av 7/ Spesikasjon levert på e-post. Sum eks.mva , % m.v.a. av kr ,00 Sum å betale ,00 ) ,00 Kundenummer FAKTURA 632 Referanse Kåre Dato :03:2fr12 ay'v_12_ Dyrøy kirkelige fellesråd Myraunet Consulting Postboks 23 Brøsetvegen BRØSTADBOTN 7046 TRONDHEIM 1/77(0 lobr8(2,0 9 5-Eyee- o

11 Myraunet Consulting Brosetvegen TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Web: E-post: Dyrøy kirkelige fellesråd Postboks BROSTADBOTI FAKTURA av 1 Organisasjonsnr MVA Bankgiro Fakturadato Forfallsdato Leveringsdato Vår referanse Kåre Bilagsnr i regnsk. 198 Deres referanse Rachel Vangen Hohol Varenr. Varetekst Antall Pris (1%, Sum 4 Konsulentbistand 25,00 time 950, Registrering av iuformasjon i kirkegårdssystem i hht. avtale av 7/ Dette er en delavregning avforbrukt tid hittil. Sum eks.mva , % m.v.a. av kr ,50 Sum å betale 29687, ,50 Kundenummer FAKTURA 573 Referanse Kåre Dato n 1g c,.,2/0 Dyrøy kirkelige fellesråd Postboks 23 Myraunet Consulting Brosetvegen BRØSTADBOTN 7046 TRONDHEIM b 9,

12 festekort ecclesia.tab for web Side 1 av 1 festekort Dyroy kirkelige fellesråd logg ut Kirsti Ottesen let etter: feste - sok vis hovedmeny I bestillingskort gravkort I festekort I stellkort I ordrekort I vis/skjul topplinje verktoy utsknftsvennhg 1< første < forrige neste > siste >1 lagre opprett fjern søk forum hjelp festeopplysninger HURTIGSOK festenr: forfallsår slettedato: mot tilbud bestillingsnr: krernasjonsnr: festefornyelse kontaktpersoner _ grav: festenr: stelinr: ordrenr: fakturanr: festefornyelsespenode: 0 år - standard - ikke klar for fornyelse festeordre under behandling nytt forfallsår: rolle fester neste fester fakturamottaker ansvarlig Britt Tollefsen fester monumentnr graver histonkk (0) kgnr felt rad n r stell tilknyttede graver: antall gravlagte: 2 GRAVTRE 41 L historiske gravlagte 41 Brostad KG Felt A Felt B grav lopenr navn kiste/urne gravlagt Felt C 41.L /18 Fridtjof Nikolaisen loste Felt D 41.L Alma Knstine Nukolaisen kiste Felt E Felt F Felt G reskontro (0) brev (0) Felt H Felt HX ordrenr fakturanr journalnr type sum betalt rest forfall Felt I 0,00 0,00 0,00 Felt J Felt K Rad 01 kommentar Rad 02 Rad 03 Rad 04 Rad 05 Rad 06 Rad 07 (9 graver) Nr 002 Nr 003 Nr 004 Copyright Ecclesia Systemer as Nr 005 Nr 006 Nr 007 Nr 008 Nr 009 Nr 010 Rad 08 Rad 09 Felt L Felt M 42 Holm KG 43 Moen KG 44 Faksfjord KG https://www.ecclesia.no/

13 43.H gravkort ecclesia.tab for web Side 1 av 1 gravkort Dyroy kirkelige fellesråd logg ut Kirsti Ottesen let etter: grav sok vis hovedmeny I bestillingskort gravkort I festekort I stellkort ordrekort I vis/skjul topplinje utsknftsvennlic i< forste < fornge neste > siste >1 lagre opprett fjern søk forum hjelp HURTIGSØK grav 43.H Moen kirkegkd bestfflingsnr: kremasjonsnr: kgnr: 43 -.I felt: 11 rad: 01 nr: 001 frigrav gravtype Kistegrav (som felt).1 fredet til: 2032 annen fredningstid kiste: urne: gra v: innsyn: Offentlig. vern: - festenr: maks dybde: stellnr: 0 d e r t t stee ( - ) T monument ( - ). kontaktoksoner fakturanr: monumentnr: GRAVTRE festenr: forfallsår: rolle ansvarlig grav fester Lilh Elin Storteig sist gravlagt å r Jorund Birgitte Skogstad 2012 neste fester Torvald Håkon Skogstad 2000 fakturamottaker fester 41 Brostad KG 42 Holm KG 43 Moen KG Felt A Felt B Felt C Felt D Felt E Felt F Felt G Felt 11 Rad 01 (12 graver) Nr 001 Nr 002 Nr 003 Nr 004 Nr 005 Nr 006 Nr 007 Nr 008 Nr 009 Nr 010 Nr 011 Nr 012 Rad 02 Rad 03 Rad 04 Rad Faksfjord KG gravlagte (1) testceske ctuvragte_(0, navn fodselsnummer fodt dod gravlagt kiste/urne Jorund Birgitte Skogstad kiste brev (0) histeriske avtaler (0) kommentar brevmal type antall brev skrevet av skrevet dato C) Copyright Ecclesia Systemer as https://www.ecclesia.no/

14 ecclesia.tab for web Side 1 av 2 Dyroy let kartstorrelse hovedmeny rediger In eksporter utskriftsven nhq J grankort l_lpestillingskort første < forrige RARTOBIEKTER kirkelige Kirsti logisk kart neste «siste festekort stellkort I ordrekort I vis/skjul fellesråd le Ottesen etter:!hestilling topplinje >I søk forum j Frittstående objekt: Rad:" 00. f Nr:1000 i Type Iblomste vi Legg til I Fjern mur ir Ejern HURTTGSØK Sammenhengende objekt G Horisontalt:i0OH J.1 Verhkalt: I Leqg `1, ti Legg ti e ' bestillingsnr Mur kremasjonsnr.: rundt gravfeltet: Legg jtil Fjern grav. festenr Holm kirkegård, felt A stellnr Rad\Nr ordrenr. fakturanr: monumentnr: p.., ".< Q9 e1. GRAVT.RE 41 Brostad KG 42 Holm KG 43 Moen KG Felt A Felt Felt B C Felt Felt D E Felt Felt F G Felt H Fr2020 gjenbrukbar gjenbrukbar Fr:2013 resprvert Fr Anne Peald Elisabeth Manmus Harda KaNsen Narken Ellingsen Jorgensen Sofie Erlanda Julms Valborg iens Nikohne EUgenie Jorgensen Andrea Knstmn Gudbrandsen Petersen Petersen H 5 Valdirrur Gudbranmen ingeborg Sofre Antome Soren Sigrun I eif Twove Jenny Nordhus Knstian Joakirne Ntrorn Johndine Knstian Nordhus Strom 5trorn Strern Berg Erling Rad 01 (12 graver) Nr 001 Nr 002 Nr 003 Nr 004 Fr:2014 gjer, brukbar Fr:2016, gjenbrukbar g]enbrukbar Konstanse Bigurd Olav AsMorn Josefine Slyertsen Bausted S vert rebervert Fr Nr 005 Nr 006 Nr 007 Nr 008 Hilda Emil Joserine Jensen ientoft Hans Evald Edertsen Jenten Borghild 1akob Jensine Torleif Tiller Mane Kohn Emly Karly Emelle Karlsen Torstemsen Torstemsen Oval Knstan Karlsen TBer Sigrid Karohne Erik Isaksen Sofie Bierlås Alfred Bierkås Gudbrandsen Petra Ole Klausine Isaksen Petter Isaksen Magne Jensen Jensen Nr 009 Nr 010 Nr 011 Nr 012 Rad Rad Rad Rad Fakshord gjenbrukbar gjenbrukbar Fr:2013 gjenbrukbar Olaug Siglund Perne Arthur Leonard Rehekka B3rdander Konrad La men Nilsen Nilsen Bertin gjenbrukbar gjenbrukbar gjen brukbar Fr Fr:7030 Ingebiarg Olr Swertsen Sivertsen gienbrukbar gjp.hrukbar 03 Helga Sofie Johnsen Illardis Peder Oluf Johnsen Ellingsen Mane Brymulf Konstanse Edertsen,,,,,, joh,,,, Jensen Hedman Agnethe Ingbert Sofie Mane Johan Torgersen Odd Ingvald Larsen Torgersan M Sigvart KG Fr:2026 gjenbrukbar gjenbrukbar Fr Konstanse Wilhelm Jacobine Karoline Knstian Paulsen Svends. Svendsen gjenbrukbar A Torstein Anker Haldis Paulsen Isaksen Sigurd Sofie ErtIll Teodor Isakse. Asbiorg Klausine Kon rad Sofie Ottesen Albertine lohan Hanna Slette. Sletten gjenbrukbar Mikal Hals Hals Dagny Alert Hagard Johan Hmtrnan Teodor iargen Signe Knsnan bkobine Bernhard Heitman K,,, Wberg Haugli Haugen Sevenn Pedersen HaugI- gjenbrukbar 0jenbrukbar gje, bru kbar Fr: eIrna Harrald Frednik Bortir, Kostiane Manan Vilhelm,,,,., Sofie Tvertinsen 1ohnsen Johnsen Fr.2015 H Bernhart,k A Inga FIne Guldbrandsen srversan 01 Soren Margit Knstian Hind Signvally knsine Ffind Johanna Sorerser Judith Kyrre Kristine Heitrnan Ferdinand Karl Heitmann (Myrlund) Petter Larsen Overland Justme Blarne Petra Alfred Gerharda Mane Nordgtrd Gunne Sorensen Fleldstad Storhaug Sorensen Sorensen 1 Smfred Andreas,o,,,,, Fjellstad jensen gr, 00 https://www.ecclesia.no/

15 ecclesia.tab for web Side 1 av 3 Dyroy let kart5torreke hovedmeny rediger I< forste I bestillingskort < fornge kirkelige Kir5ti logisk kart I gravkort I festekort I stellkort I ordrekort I vis/skjul logg fellesråd ut Ottesen bestilling etter: nok topplinje neste > siste >l sok forum hjelp eksporter KARTOBJEKTER Frittstående Rad: : 00-1 objekt: Nr: 000 HURTIGSOK Sammenhengende objekt: Honsontalt: Vertikalt: Type: j blomster Legg til vei Legg til Flern til mur F3ern Legg bestillingsnr. kremastnnsnr Mur rundt gravfeltet Legg til Ftern grav festenr Moen kirkegård, felt A stellnr Rad \ Nr GP nrdrenr fakturanr ''''!",".1-,'!".., r ","1-",,"",`i='"; `"fil:4q"",,«1--,-.a_...(''..:t.:'.. f g:" ::"..-z-4 :::,,,-,, mranumentnr ".. '`'",`,!It'''': '' -',..."'...,,i...,.,''',-.: GRAVT11 ' '.::,` E 41 Brostad KG 42 Holm KG 43 Moen KG Felt A Felt B Felt C Felt D Felt E Felt F Felt G Felt H Rad 01 (12 graver) Nr 001 Nr 002 Nr 003 Nr 004 Nr 005 Nr 006 Nr 007 Nr 008 Nr 009 Nr 010 Nr 011 Nr 012 Rad 02 Rad 03 Rad 04 Rad Faksfjord KG :, :- '; 1.r. emmt - Imr,ø-...ub: :::,:ø...4.)f.j,p,.: ::: å.' 'k. b' 'f I Artnur Ragnrsid lerlig Hansine Mant Peder Roth Toralf Hansen enma oa,,,, Kornehus Pedersen Vangen Fr:2012 Fr: Hardis Alydde Bernhoft Paulere lohanna Arntsen Arntsen Moen lomnsen Elise Haqrupsen tonan Ribe Hansen Vangen.1, / L Fr:2017 Fr:2016 fr: Ingrld Hollin Bergipt Jansen I und Elvine Hjalman Manatte RasEn,san. Rasmusson Ester Narna Ingernerg Polf ÅEE Manan, Heinnune Ha ns,, Wanoberg Andreas Gronnuno Rotindsen Hansen., Wanqhong I 4,_ Fr:7016 Fr:7019 S.guart Trn-d, I AL,,, Hansen ienslna Gol,,ell Fr:2024 Fr menny Trygve I ngvanda 1pselsen B A GUIlen, Jergen Peler,n Pedersen H JOSP spn Day Halvd, KnIstine FesElund 3 Fo,,,, MaE,' Fdvard 4N rs j'? 'Enif,ea 't glen: 08 Dodroot Barn.r, Ads, Gre' 07 reservert brokbar https://www.ecclesia.no/ 1orunn Blorg Edel May lohansen mansen lonansen Daressen Brdt Tege 01,11 Ivar Hiugn apnas Wanoheo Efagnursar, Haqnunsen Hoyen

16 ecclesia.tab for web Side 2 av 3 Barn Etter Albert Sletten Dedfadt Gutt Av Sigurd Jo. lorunn Alida Fossmo /ens lakobsen (Dodfodt) Almar Helmet Torstein Jor Hans Helmer Ostrem Olaug Kanne Karlsen 0v Marin lensen Strand borannes Nilsen Arne 1ohansen Dodfodt Barn Glerdrunn Hansen Dodrodt Barn Fra FuruStra. Utdopt Barn Til Karl Espe. Dodfodt Barn Til Lundberg. Åsta Sorensen Per Nilsen Andreas Lorna Valter Albertsen Ft Dodforlt Guttebarn Av A gjenhrukhar Dedfodt Dedfolt Rarn Etter 10,,,, Dodfedt Barn Ftter Magda Magny Irene Svendsen lensne Arntsen Barn gjenbrukbar 06 Ettel- "forai1 Erling Barsen Odd Hermod Johansen Asbtorq Krot,, Olsen Oleanna Hanser Peder Karoh Hansen Sarnue, Winten Wangberg Fster Anne lenssen Sigmund Johan Wangberg glenbrukbar gjenbrukbar gjen- gjen- gjen- brukbar brukbar brukbar Hulda Marie Hansen Toralf Hanser Ragnvald Rasmuss Ded/odt Barn Wenbrukhar gjenbrukbar wenbrukbar gjenbrukbar gjen brukbar gjenbrukbar Amanda Arn1,11 1enny Wangberg Frid1of S.gvardsen 1on Mikalsen Sigfnd Anker Wangherg gjen- glenbrukbar glenbrukbar ledtg brukbar Hans N Arntsen Normann Sorensen Mar,n M.kalsen gjen brukbar gjenbrukbar wen brukbar wenbrukbar Elvine I ayik BergOte Furustrand Maren Furustrand Hanna 1. Furustrand reserer Olga Joak,ne Olsen Dedfodt Barn Wangberg Lei/ Skogstad Hansen,,,,,,, Joharren BOrqny Anme Andreasren lohan Adolf And eassen wenbrukbar gjen- gjenbrukbar gleebrukbar lakob Eilertsen Berthe Ededsen Hanna Krio,ne Hansen Jonnsen glenbrukbar wenbrukbar reserverl gjenbrukbar gjenbrukbar gjenbrukhar Ottar Em1 Antonsen l av1 Ded/odt Barr Dodfedt Barn Har,Pn Ingeborg Mare N1sen Simonette S vertsen Kost an Karenr, Andrear Lovise R rbtte Hansen l ild,k Oaoelsen glenbrukbar glenbrukbar lechg Wenbrukbar glenbrukbar Wen hrukbar glenbrokbar glenbrukbar Menbrukbar Wenbrukbar Kondad Wangbeg Sofie Wangberg Signe Anna E1e Olufmr Karlsen mane Kostiansen Gunnvald Berke Varofine Mkalsen gjen brukbar Wen hrukbar gjen wen gjen- brukbar brukbar brukbar Berthells Wanqberg Elin Gundersen Johan Sorensen John I arsen lonan rt,,,,, Brg.tte Svendsen 05 brukbar 04 Jullus Olsen Haston Manan lorent Lelf lendine Arersen,,,.. gjen brukbar 03 tenny Inr, (11,en 02 ienne Sakanassen Navnlos Barn wenbrukbar glenbrukbar wenhrukbar Ingeborg Danielsen 1ohan Rasrnussen Basmus 01 Heggelund Hansen Karon Wanqberg Prbe ItNr lø https://www.ecclesia.no/ r.a ø

17 RS 28/12 Boligutredning i Dyrøy kommune - orientering fra ordfører RS 29/12 Tannhelsetjenste i Dyrøy kommune - orientering fra ordfører

18 Saker til behandling

19 Saker til behandling

20 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe : 2012/66 Saksbehandler: ØysteinRørslett Dato: Saksfr amlegg Div søknader om støtte/tilskudd Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 51/ Vedlegg 1 Søknadom midler til oppgraderingog vedlikeholdav Evenessyn og mestringssenter 2 Søknadom støttefor Tilbud om felleskulturforestillingfor eldre Saksopplysninger Somorientertom i tidligeresakertil formannskapet,mottarkommunengjennomåretenrekke søknaderpr telefonog pr brevom støttetil i og for seggodeformål. I forståelsemed formannskapetavslårrådmannendeflestesøknaderpr telefon, og skriftlige søknadersomhar karakterav å være«masseutsendelser» avslåsutenbesvarelse. Søknadermeddirekterelevansfor vår region,og i noentilfeller søknaderfra nasjonale organisasjoner leggesfram for politisk behandling Administrasjonens vurdering Til detteformannskapsmøte t leggesfram tre søknadertil behandling: - Søknadfra Evenessyn og mestringssenter, om tilskuddkr 5 000til oppgraderingog vedlikeholdav senteret.foreslåsinnvilget medkr Søknadfra organisasjonen«voksnefor barn»om støtte/tilskuddkr «Voksnefor barn»er enfrivillig medlemsorganisasjonsomjobberfor barnog unges psykiskehelseog rusforebygging.de stårbl a bak«zippys venner», et kursoppleggsom brukesi Elvetunskole.Søknadenforeslåsinnvilgetmedkr Søknadfra Regioneldrerådet for Midt-Tromsom kommunalstøttetil kulturforestilling for eldrepåfinnsnes,kr Rådmannener i tvil om detteer et tilbud sombør prioriteres,hensyntattavstandfra Dyrøy til Finnsnes.Søknadenforslåsavslått. Rådmannensforslag til vedtak: 1. Søknadfra Evenessyn og mestringssenter, om tilskuddtil oppgraderingog vedlikehold av senteret,innvilgesmedkr Søknadfra organisasjonen«voksnefor barn»om støtte/tilskuddinnvilgesmedkr Søknadfra Regioneldrerådetfor Midt-Tromsom kommunalstøttetil kulturforestilling for eldrepåfinnsnes,avslås. 4. Utgiften dekkesoverformannskapetspost

21 Ordførers innstilling: RandiLi llegård ordfører ØysteinRørslett rådmann

22 Dyrøy kommune v/ Rådmann Øystein Rørslett Dyrøytunet BRØSTADBOTN 19. april 2012 Søknadom midler til oppgradering og vedlikehold av Evenessyn- og mestringssenter NorgesBlindeforbundhar siden1969drevetrehabiliteringssenter et Evenessyn- og mestringssenter i Bogeni Ofoten. Senterethargjennomåreneutviklet etsværtgodt rehabiliterings- og habiliteringstilbudog er i dagdetenestetilbudeti sitt slagtil innbyggerei Nord-Norgemedensynshemming. Målet vårt er å nåut medvårt tilbud til flest mulig synshemmedei vår landsdelog hvertår harvi i overkantav 4000gjestedøgn. I gjennomsnitthar2,65%av innbyggernei hverkommunesådårlig syn at deer definertsom synshemmet. Det betyr at statistisk beregnet,såer det ca. 31 synshemmedei din kommune somvil trenge opplæring i bruk av spesiellehjelpemidler og nyeteknikker for å kunne fungere optimalt i hverdagen. Vi kan hjelpe kommunen å sparepenger! At menneskermednedsattsyn får tilbud omrehabiliteringerøkonomisklønnsomtfor kommunen.gjennomvårt tilbud bidrarvi til at menneskersommistersynet i yrkesaktivalder kanfortsettei jobbensin eller omskolerestil et annetyrke. De somfår svekketsyn i høy aldervil etteroppholdhosossoppleveåklaresegbedreselvog kanbli boendelengre hjemme. Evenessenteret bidrartil merselvhjulpneog fornøydeinnbyggere,samtidigsomvi bidrartil reduserteutgifter påkommunenshelse- og sosialbudsjett! Din kommune kan kostnadsfritt la deresinnbyggerebenytte segav vårt tilbud om rehabilitering og habilitering. I gjennomsnittkosterdetkr ,- pr år ådrive hjemmehjelpstjenestenpr innbyggermed behov(tall hentetfra SSB).Synshemmedeblir ofte brukereav dissetjenestene,mengjennom rehabiliteringlærerdesegteknikkersomgjør at dekanbo hjemmelengerog kommunen sparerpenger.å utsettebehovetfor hjemmehjelpi 5 år gir kommunenenbesparelsepåca. kr ,- pr person! Nå trenger vi selven håndsrekning NorgesBlindeforbunder helt avhengigav innsamledemidler for åkunneopprettholdesitt omfattendetilbud. Rehabiliterings- og habiliteringskursfor våregjestervedevenessenteret finansieresoverfolketrygdenog fra NorgesBlindeforbund. To av tre kronervi brukerpåvårt rehabiliterings- og habiliteringstilbuder innsamledemidler,og drift og vedlikeholdav selve sentereter i sin helhetfinansiert av innsamledemidler. Dettegjør at budsjetten er strammeog nyutviklinger måplanleggesog gjennomføresover tid. Her påsenteretharlaverammerdessverreført til mangelpånødvendigvedlikehold.vi harnået prekærtbehovfor blantannetå renoverealle gjeste-bad,samtenrekkeandre

23 utbedringer.for hvertbadog rom vi måstengeførerdettetil dramatiskreduksjoni tilbudetvi kangi til innbyggernei Nord-Norge. Pr. i dag har vi måttet stenge 2 rom og ytterligere 10 rom har fuktskader. For å sikreenlangsiktigdrift og et godttilbud til blindeog svaksyntei Nord-Norge,ruller vi i dissedageri gangeninnsamlingsaksjonfor vårt vedlikeholdsbehovpåevenessenteret. Aksjonener rettetmot alle kommunerog utvalgtebedrifteri Nord-Norge. I summåvi samle inn 1,75millioner kronerfor å finansieredetaller mestprekærebehovetfor oppussing. En bærevegg Kommunenesog næringslivetshjelpendehenderblir synliggjortpåevenessenterets egen «bærevegg».her vil vi stolt visefrem alle sombidrartil å bæresenteretvidere.pådenneveggen vil håndsrekningenfra din kommunehengesideom sidemedandrebidragsytere.vi har gitt hendenefra hver av de tre fylkene ulik farge, såvi håper at den gule(evt. oransje)hånden fra Dyrøy kommunevil bli synlig somen av mangehåndsrekningerfra kommuner i Troms fylke! I denvedlagte brosjyrenkandu lesefleresterkehistorierfra brukerneav Evenes-senteretog hva slagstilbud vi hartil innbyggernefra dereskommune. Vi håperat Dyrøy kommunevil væremedpåaksjonenog tillater osså søkeom kr.5000til oppgraderingog vedlikeholdav Evenessyn- og mestringssenter. Når Dyrøy kommune har bestemtsegfor å bidra, er vi takknemlig om dere ogsåsender oppfordringen videre til andre kommuner og til bedrifter i deresegenkommune,slik at vi sammenklarer å nå målsetningensomgjør at vi kan videreføredette flotte tilbudet i Nord-Norge! Med vennlighilsen NorgesBlindeforbund ElisabetIsraelsen/s/ Daglig leder bedriftsmarkedet Evenessyn- og mestringssenter WencheSøvre kontaktpersonfor Eveneskampanjen NorgesBlindeforbund Tlf.: Evenessyn- og mestringssenter Forraveien Bogeni Ofoten

24

25

26 Regioneldrerådet for Midt-Troms Saksnr.: I Dok.n,, DYRØY KC:MMUNE 2 5 APR 2m2 Til ordføreren kommune. Kopi: Ark_ kode P: r jark. kode S: c.q Tilbud om felles kulturforestilling for eldre På møtet i regioneldrerådet for Midt-Troms 18.april behandlet vi et tilbud fra Tore Skoglund med flere, om ei felles forestilling under opplegget for "Den kulturelle skolesekken kultur for eldre", med støtte fra staten. Tanken er et "spleiselag" for de 8 kommunene i regioneldrerådet, etter de samme prinsipper som seniorkino-opplegget. Forestillingen vises av 5 personer, med innslag fra ulike sjangre, og er vist for eldre en rekke steder. Forestillingen kjøres i kulturhuset på Finnsnes. Prisen er kroner, reise-og oppholdsutgifter medregnet. De medvirkende er vesentlig bosatt i Nord-Norge. Ordningen med statsstøtte til "Den kulturelle spaserstokken" ble innført for en del år siden, og så vidt vi vet har kommunene søkt på den og fått støtte. Hvis vi tar mot tilbudet, blir det kr ,- på hver kommune. Forestillingen starter kl. 11, og transporten kan foregå med vanlige bussruter,,sarrftii. seniorkinoen. I tillegg har noen kommuner ordninger med "kulturbuss" ved slikean~ står det fritt for den enkelte kommune å sette i verk lokale ordninger. Regioneldrerådet gjorde slikt enstemmige vedtak: Regioneldrerådet tar mot tilbudet fra Tore Skoglund med flere, om ei forestiling i kulturhuset på Finnsnes under ordningen med "Den kulturelle spaserstokken". Forutsetningen er at hver enkelt kommune dekker sin del av utgiftene på kr ,-. Vedtaket sendes over til medlemskommunene med spørsmål om de slutter seg til opplegget. Det vises til ovenstående, og dermed kommer spørsmålet om dere i din kommune vil være med på opplegget, som vil bli et felles "kommunalt" spleiselag, til beste for de eldre i regionen. Kanskje vil opplegget bli et mønster for flere, lignende tiltak! Vi håper på snarlig svar, med siste frist 25.1=1-. Svaret sendes til undertegnede, Sjøgt. 16D, 9300 Finnsnes. Blir det tilslutning, vil dato for forestillingen bli fastsatt. Finnsnes,23. apr Med hilsen Re ioeldrerådet for Midt-Troms ttle i4' 14,4 Knut M lan en leder

27 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe : 2007/364 Saksbehandler: HåkonEinarHaug Dato: Søknad om byggetilskudd - Leif Tore Wangberg og Elisabeth Hakkebo Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 52/ Saksopplysninger Leif ToreWangbergog ElisabethHakkebosøker om byggetilskuddi forbindelsemed at debyggerny bolig pågnr 46,bnr 156i Dyrøy. Kommunestyret behandleti møte retningslinjerfor tildeling av byggetilskudd. 1. Dyrøykommunestyrevidereførerordningenmedbyggetilskuddtil desombyggernytt bolighusi Dyrøy.Størrelsenpå tilskuddetfastsettesav kommunestyret. 2. Formannskapet kani særligetilfeller der restaurering/ombyggingsarbeider skjer sammenhengende og er såomfattendeat dettilnærmetsvarertil nybyggingsprisog husetfremstårsomnytt, innvilge inntil 50 % av gjeldendebyggetilskudd. 3. For nybyggetfritidsbolig sominnvilgesomgjorttil helårsboligkandetinnvilgesinntil 50 % byggetilskudd.for eldrefritidsbolig sominnvilgesomgjorttil helårsboligog somfor øvrig oppfyller kravenei pkt 2, kandetinnvilgesinntil 50 % byggetilskudd. 4. I forbindelsemedgjenoppby gingi Dyrøykommuneetterbranneller lignendekan kommunengi et byggetilskuddtilsvarende1/3 avhelt tilskudd. 5. Innvilgettilskuddutbetalesetterfølgenderegler: a. Fullfinansieringmåbekreftes b. 50 % utbetalesnår mur står byggeferdigog vei, vannog kloakker tilført. c. 50 % vedferdigstillelseav boligenog boligbyggerer bosatt/blitt registrerti folkeregistreti Dyrøykommune. d. Boliger medbyggetilskuddkanikkeomgjøresfra helårsboligertil fritidsboliger før 10 år etterat tilskudder innvilget. 6. Resterendetomteri Bjørkebakk,Skaubuog Kastnesboligfeltogkommunaleiendom på Dyrøyasomer egnettil boligformål,stillesgratis til rådighetfor byggeinteresserte. 7. For boliger utenomkommunaleboligfelt somikkehar mulighettil å knyttesegtil kommunaltvannog kloakkanlegg(inkl. privat anleggder kommunendekker driftsunderskudd)gis et tilskuddpå kr 6.000,- for vannog kr 6000,- for kloakk. Maksimalttilskuddkr ,-. 8. Rådmannenbemyndigestil å avgjøreenkeltsøknaderfor delvisdekningav flytteutgiftertil familier somflytter til kommunenhvor byggetilskuddet ikkekommer til anvendelse.

28 9. Regleneskalgjeldefra Byggetilskuddeter pr d.d.påkr ,- Administrasjonens vurdering Søknadenkommerinn underretningslinjenespkt1, ogrådmannenforeslåratsøknaden innvilges. Rådmannensforslag til vedtak: Leif ToreWangbergog ElisabethHakkeboinnvilgesbyggetilskuddpåkr ,- til bygging avny bolig pågnr 46,bnr 156i Dyrøy. Byggetilskuddetutbetalesetterfølgenderegler: a) Fullfinansieringmåbekreftes b) 50%utbetalesnårmur stårbyggeferdigog vei, vannog kloakk er tilført c) 50%vedferdigstillelseav boligenog boligbyggerer bosatt/blitt registrerti folkeregistreti Dyrøy kommune. d) Boliger medbyggetilskuddkan ikke omgjøresfra helårsboligertil fritidsboligerfør 10 år etterat tilskudder innvilget. Ordførers innstilling: SomRådmannensforslagtil vedtak RandiLillegård ordfører ØysteinRørslett rådmann

29 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: X03 Saksmappe : 2012/286 Saksbehandler: SisselStoklandJørgensen Dato: TV-aksjonenNRK Amnesty International kommunekomité Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 53/ Saksopplysninger TV-aksjonenNRK 2012er tildelt AmnestyInternational. Frafylkesaksjonskomiteeni Tromsharkommunenemottattanmodningom å oppnevne kommunekomite. Denlokaleaksjonskomiteeni Dyrøy hartidligerebeståttav tre personer.i 2011,utvalgssak 63/11,ble oppnevnt Lise Ramberg,leder Hartvig Hartvigsen OddJ.Sørensen Reserve:Bjørg Dahl I sammemøteble detvedtattå bevilgekr 4 000,- til TV-aksjonen2011. Administrasjonens vurdering : Frakommuneadministrasjonen forutsettesat lederfor Nærmiljøsentralenvil væretil disposisjon somsekretærfor komiteensomi tidligereår. Rådmannensforslag til vedtak: 1. Til kommunekomitefor TV-aksjonenNRK AmnestyInternational2012oppnevnes: 2. Dyrøykommunebevilgerkr 4 000til TV-aksjonen2012.Utgiften dekkesover formannskapetspost Ordførers innstilling:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 30.05.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Ronny Nordahl, Asbjørg Johnsbøen, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 20.06.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 12:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 2 Dato: 14.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Asbjørg Jonsbøen, Lisbeth Hind Tobiassen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kultursalen, Elvetun skole Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2009 Møtestart: 11.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Fred Oluf Hanssen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventueltforfall måmeldessnarestordførerpåtlf. 77 18 92 02/99506

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 25.04.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Ronny Nordahl, Per Gunnar Cruickshank,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.10.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Dato: 21.08.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:15 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 25.10.12 1030. 92/12 Tilleggsbevilgning parkering og adgang til hurtigbåtbrygga

FORMANNSKAP Lekatun 25.10.12 1030. 92/12 Tilleggsbevilgning parkering og adgang til hurtigbåtbrygga LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 25.10.12 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll ekstraordinært møte

Dyrøy kommune. Møteprotokoll ekstraordinært møte Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll ekstraordinært møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Else Berit Grette, Anne Rudi sak 31 og Dag Åsmund Bilstad sak 35

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Else Berit Grette, Anne Rudi sak 31 og Dag Åsmund Bilstad sak 35 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen og Frøydis Hansen

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Næringsfondsstyret Sakene: 005/07-010/07 Dato: 04.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus Tidspunkt: 11:15

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Næringsfondsstyret Sakene: 005/07-010/07 Dato: 04.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus Tidspunkt: 11:15 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Næringsfondsstyret Sakene: 005/07-010/07 Dato: 04.05.2007 Møtested: Loppa Rådhus Tidspunkt: 11:15 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Jorunn Romsdal, Ann T Wilhelmsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Gunnar Cruickshank Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Gunnar Cruickshank Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2015 Tidspunkt: 13:00-13:40 Møteprotokoll Fra sak: PS 120/15 Til sak: PS 127/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.04.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Lyngedal

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Lyngedal Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer