Godsaker fra i n stru mentog utstyrsbransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godsaker fra i n stru mentog utstyrsbransjen"

Transkript

1 i:lll;,lllii;l:jl::i'lek med krteknlgi Jubilanten Lindeman ltariffppgjøret Musikkplitiet Orkesteradpsjn (ralbk zr3 Operakmpnist g skøytefantast får siste rd....i::'i,'r,"qlit,;.],:11: f.'1ill}l;rltl; lrlni;lt r:::r.:.j.i::i1tr: 'i::ts..f,r,'. :,:1: "',:.1. ",'r., Filinisten g MFO anker dmmen a: ; {} ttrl $å **rll Å &' t* F! [l, H,T l*'l ill l! 11' [} l? {' Jarle Bernhft i prtrettet '$l*l*t u l\l Åll 1,,' T*fr* Gdsaker fra i n stru mentg utstyrsbransjen! u i E E b4 z b4 'E a NTERPRESS NORCE AS q lllllllllllllllllllllllll ll770g0gll500002lr lllll rrftf,r rrir >

2 @S Musikkterapi Arbeidsmiljølven er ikke bare skrevet fr dem sm harvunnet prøvespill, men fr alle. F ilinist en s m t ap t e mt O p er a en i tingr ett en, s i C r På side ;. : ni i dette nummeret av Musik kultur kan du lese m at MFO g Nrsk frening fr musikkterapeuter har inn gått en samarbeidsar'tale. Denne f"ggruppa blir dermed l<nlttet enda tettere pp mt MFO. MFO skal frnte fagiigplitiske utfrdringer fr blant annet å bedre arbeidsvilkår g anerkjennelse av yrkesgruppa. De fleste musikkterapeuter har lang g bred utdanning, med master i faget sitt. Nen finner veien til musikkterapien via helse g msrgsarbeid, andre gjennm musikken. Det sm kjennetegner dem er at de bruker musikk fr å bidra til å gi mennesker bedre helse g et mer meningsfylt liv. r: biyh*tssakeu: Filinisten sm gikk til sak mt Operaen tapte i tingretten. :6 Få is:veret: ngebrg Christphersenvil gjenreise blkkfløytas rykte i Nrge. 6 (ralbk 7 Orkesteradpsjn Likevel har musikkterapeutene ingen autrisasjn på linje med andre yrker i helsevesenet. Hvem sm helst kan i te r: MFO anker mt Operaen den kmpetansen yrkesutøvelsen krever. a6 Hvedsak: Blkkfl øytehetsen 2073 z r farir. ls,irnål*tt i 3* Lindeman a en dristig sak rien kalle seg musikkterapeut, uten å ha p*rtre:tcf piner g jubilant 36 Strt NAMMtrg 4t Tariffppgjøret lr l.l 5* Operakmpnist g skøltefantast J Faste spalter ) ),b Fire flate rr 3S Trget Musikkplitiet 33 4:L MFOnytt Fagartikkelen 3 a5 Fagintervjuet 3: Jbbnytt 4T nnbks Nter 4S rt & bøker 34 lf kern es fel lesrga n i sas j n (r\4 FO) Nr. 3zrz/mars t6. årgang SSN ww.musikk"kulturn Adresse Pstbks 9246 Qrønland, r34 Osl Besøksadr: Crønland 68 zz 5 z8 z Faks zz 5 z8 zt Org.nr t757 Ansv. redaktør: Ceir Strli, tlf. zz 5 z8 zz musikkkultur.n Knstituert redaktør: M arte Bjerke, tll Dette er ne av det MFO, i samarbeid med musiklcterapeutene, har arbeidet med, g ne av det de bør arbeide med framver. Søknad m autrisasjn ble sendt til Helsedepartementet allerede våren zr. ngenting har skjedd fra departementets side etter det. Nå må myndighetene ta det viktige arbeidet musikkterapeutene gjør på alvr g få frtgang i prsessen med å gi den autrisasjnen yrket frtjener. Ø/t/b Musikkflk ersen Frsideft: Utgiver: M usikkultur AS Medlemsblad fr lvusi tvil m at den jbben musikkterapeutene gjør er viktig fr samfunnet, både sm frebyggende arbeid g sm del av behandlingen av mennesket. Det er ingen Geir Strli, ansvarliq redaktør Nadia Frantsen m us ikkku ltu r n Jurnalister: Anne M. Odland, tlf. zz 5 z8 24, Even Finsrud, tlfl Tilknyttet: Bk g ntetrget: Kjersti C. Peterssn Layut lførtrykk: El i sabeth Haukedahl, tl{. zz 5 z8 z8 el m usi kkkultur n Annnser/lbbnytt/abn skap g frsikring nement Markedssjef Tlf.46 zt 5 Eriksen, tlf Rune zz 5 z8 z3 Annnseknsulent: jørgen 6jerde, tlf musikkku ltu r.n Medlemssewice MFO: Adresseendringer, medlem Musikkkultur AS er heleid av MFO. l\4agasinet er musikerrg.n Trykklferdiggløring pplagskntrllert av /m dkumentasjn utført av Opinin AS. ( 'rehsk A\ Materiellfrist g utgivelse Se musikkkulturn Abnnementspriser zrz Se musikkkulturn Fagpressen g har leser _*{ /':\ &; l Fagprersen'.l.' OPPUCXONNOUTRT

3 l Selvfølgelig er hun lei harselaselt. Vil det ta e*r:r å"å\r q5q*il3#å;å#jmel før blkkfløyta får ry sm seriøst knsertinstrument? Tekst: Anne Myklebust Odland Ft: Nadia Frantsen jeg \eft et må da være vetdrevent det med blkkflø1tas dårlige rykte, sier da Hydle, sm er gjest på en pri vat husknsert i Hlmenkilåsen med barkkensemblet Nattergal. Jeg spilte selv sm barn g elsket det. Vel fikk hjemme, men det skjønner jeg ikke, fr jeg synes lyden er vakker! Flq,ten fra barndmmen g ljen har jeg liggende på flygelet, sier hun g smiler vennlig. Gjestene står i kiynger med vinglass i hånden g prater m private ting, men gså m musikerne sm de er nysgjerrige på. Tidligere på kveiden smetter blkkflø1'tist ngebrg Christphersen (26) ned i underetasjen fr å kle seg m: * Husknserter, jeg vet ikke hvr vanlig det er, men jeg har spilt i mange! De har det til felies at de alltid er på beste vestkant, g publikumet elsker tidligmusikk. S å d e fnne s, bllckfløy t e elsker n e? Jeg spilte nettpp i en begravelse, der de pårørende ønsket Dids klage på blkkfløye. Det er ganske fantastisk, sier ngebrg sprudlende. Hun er nettpp kmmet hjem etter tii sammen åtte år i utlandet, i Danmark g Nederland. Men å leve av blkkfløye alene er ikke så lett, så hun har sikret seg halv kantrstilling i Nesdden kirke, hvr utdannelsen på cembal kmmer til n1tte. Hun har gså sagt ja til å være med i frskningsprsjekter m tidligmusikk. ngebrg Christphersen K Masteriblkklløyte g cembal fra Neder andgdanmark. K FikkNrskTnekunstner Samfunds ærepris i u 3. ler t, m Henrik den V, sm etterlt seg en samling på blkkfløyer, g m ungarske Antn Heberle, sm desigr blkkfløyte e spaserstkk i ett csakanen. Det vksne put kumet nikker g ler lett. Tenrflø1ta har hun lagt fra seg tinnfatet på skatllet, men skal vi tr ngebrg, er det ikk aile selskap at blkkfløya får hedersplass. Den blkkfløy'tehetsen media spiller på, den er ing verdrivelse. Det er faktisk verre enn du tr Når jeg møter fremmede g presenterer m sm blkkfløi'tist. blir ieg nærmest tatt f være idit, sier ngebrg nårvi sent på kveld tar ss til Tbanestasjnen i lculda. På en mttakelse etter en knsert i Cnce gebw prøvde sjømannspresten i Amsterd; å presentere henne fr en nrsk gjest g ha kne: ndette er ngebrg, dere må hilse på ht ne, hun er en fantastisk blkkflø1tist". Å, sa de g bie stive i feset, g så gikk uten å si ne, sier ngebrg g imiterer. Så nå presenterer hun seg sm musiker. Å, så spennende, sier flk, da g spør: "Er du sanger, k; skje?, Når jeg svarer blkkflø1rtist, svarer de; nja, jeg spilte gså blkkfløyte en gang...", g så får de alle sammen de rare uttrykket i feset g samtalen stpper pp. ngen 1, frestille seg blkkfløyte utenm Lisa gikktil sklen. Derfr det så gdt å få spille fr flk. Da kan de høre hvr fint det Blir rare i feset Når den ffisielle delen av prgrammet er ver, går ngebrg spillende rundt i stuene. Hun frteller gjerne en anekdte e1 ]lsskns*rt: et privat hjem spiller ngebrg Christpherr (blkkfløyte) g hennes venner i ensemblet Nattergal huskns' Her sammen med Erik Skanke Høsøien (lutt g terl MUSrr(KULTUR 3 zrz

4 ._iiå:::i:r.:i

5 ?+{: :.i. ri.i;,'r ;i.. t!: ',:i! i ( g*dl rr:1rl;apr "Telemann g hans venner' står på prgrammet når barkkensemblet Nattergal spiller privat. ltrr'trisar*t: Vertinne Sissel Brud:nnrird ngen kan frestille seg blkkfløyte utenm Lisa gikktil sklen. Derfr liker jeg så 'g! s crn nc gnrsrphnnslr.t q..i.,:.;.1 C Vivaldiknseftene er veldig virtuse, de sm er skrevet fr blkkfløyte. Da hører de ne de ikke trdde var mulig g blir bergtatt. sm å spille med bind tr mene. bare fr å vise hvr flink jeg var. Ne så tåpeligl Man ser j uansett aldri på fingrene sine når man spiller fløyel Hv a v ar din inngangsb iilett da :' Jeg begynte heldigr.is a spille fr jeg begynte på sklen. Mren min synes blkkflø\te er et al de vakreste instrumen Sm en astmatisk måke Da NRi( Underhldning spufte på nett hvilket instrument leserne likte minst, var det blkkfløyta sm havnet på tpp. tene sm finnes, det er ne med det direkte mellm krpp ndet kan være frdi det er så vanskelig å spilie g instrument. mellm pusten g tnene sm rent. Den nederste C'en på flø1ta er umulig å kmmer ut. Hun ga meg min første fløye da sklen få ti1, den blir til et skingrende hyl sm afer jeg var fem år. Søstrene mine spilte gså, g mest minner m brunstskriket til en astmatisk ffi ArvfraTysklandg vi satt fte rundt brdet hjemme på Vestli g Carl Orff. måkeu, skrev jurnalisten g føyet til: urekk bladspilte med mamma. \år jeg tenker tilbake pp hånden alle de sm mener blkkfløyteppvar det veldig idr.lliskl w Bletattibrukpå 6tallet da faget gikk iæringen i barnesklen har vært en fltt innda ngebrg var rz år fikk hun høre innspilfra å kalles sang til å gangsbillett til musikkens verden., lingen av Vivaldis cmllknsert med Dan Laublimusikk. Heller ikke blkkflø1tist ngebrg Christprin g Drttninghlm barkkrkester. hersen rekker pp hånden. Det var iike grusmt fr meg sm fr alle ffi Lærersklene førte an. andre. nstrumentet er ikke egnet. Det er lett å få lyd, men krevende å spille rent. Man skal ha så ekstremt presis kntrll ver pusten. Når mange prfesjnelle blkkfløltister il<ke mestrer å få gd klang etter tjue år, hvrdan kan man da frvente det av tretti elever sm spiller på likt? Da ngebrgs klasse hadde blkkflølteundervisning, ble hun satt til å hjelpe til. Jeg hata det sm pesten! Jeg måtte gjøre iditiske ting MUSTKT(uLTUR Det var så vakkert På kntrllert inn g utpust frteller hun ivrig m Vivaidis blkkflølteversjn av cmllknserten, pprinneiig skrevet fr filin. (de: Jar Røtmark Den er en kjempeimprvisasjn ver filinknserten, vilt skrevet, med milelange rnamenterte passasjer uten håp m å puste, filinversjnen står igjen sm et skjelett. Tidligmusikken med blkkfløye er staselig g catchy. 3lzn Er det håp m å endre blkkjløytas rykte? Hm. Flere TVprduksjner med bikkflø1te må nk til.

6 Byttet ut blkkfløyta med ukulele,.r,r,m :ar hyret ngebrg Christphersen til å spille hs seg. var med i llempesjnsen, g det gjrde susen. <Jeg visste ikke at det gikk an', sa flk, g strømmet til knsertene mine. Nrge har vi ikke hatt prfilerte blkkfløyevirtuser. Danmark har de Michala Petri. Hun er kjent av mannen i gata, tenk Jeg på det! Musikklæreren på Hallingstad skle i Lier har fitt rektren til å kjøpe inn et klassesett med ukuleler i alskens farger. De brune plastfløytene er ryddet unna i et skap. Det er mye mer mtiverende med ukulele. Jeg trr det er lurt å intrdusere ne helt nytt, blkkfløyta er så belastet, sier lærer Elisabeth Thrmdsrud (bildet). Hun er hbbymusiker uten frmell musikkfaglig kmpetanse, med et sterkt ønske m å få musikkgleden inn i undervisningen. Jeg rket ikke at elevene mine skulle høre; <<i, stakkars deg, skal du spille blkkfløytel> De billige brune plastfløytene til 54 krner, sm det er vanskelig å dekke hullene på med så små fingre, er vanskeligere å spille på enn ukulelen, sier hun. Hun mener ukulelen gså er bedre egnet til ks i sfakrken. Det frutsetter heller ikke ntelære. Dei første ieg lærer dem er pekefinger på første streng i andre bånd, så har vi t sanger, R, r, r din båt g FaderJacb. Jeg har ikke 6n elev sm føler seg mislykket, sier hun. Læreren bruker fritimen sin eller strefri til å stemme. Det tar en halvtime å stemme pp et klassesett. lnstrumentene ppbevares dessuten i et rm sm er lite utsatt fr temperaturfrandringer. Hun råder likevel til at man kjøper inn digitale tunere, så elevene kan sitte sammen t g t g lære seg å stemme. På YuTube har hun lagt ut praktisk veiledning, g hun skal gså hlde kurs fr andre lærere sm er blitt tent på ideen. Lærer man seg t grep, så kan man 1 spille Hurra fr degi klassermmet. Det er så lite sm skal til fr å ha et anvendelig instrument isklen! Det sm gikk galt Jar Rørmark, en nestr i musikkdidaktikk, husker det var str entusiasme da bikkfløyta ble tatt i bruk i grunnsklen på 6tallet. Det var med å markere at faget sang ble til musikk, men han mener den ga altfr mange både elever g lærere nederlagsfølelse. Det stre flertallet klarte det ikke. Mange var ikke kmpetente til å tilrettelegge prgresjn sm gir mestringsfø1else. Lyche musikkfrlag, sm er en viktig distributør av sklemateriell, bekrefter at blkkfløytesalget stuper. De ti siste årene har de halvert salget av blkkfløyter. Nå er det ppulært med tnerør, slagverkinstrumenter g cngas, g ukuleler vet ieg det selges mye av hs andre frhandlere, sier Øyvind Brck. Ukulelen, trr du d,envil egne seg bedre i sklen? Den er j lett å spille på, men må stemmes barna klarer neppe å gjøre det selv? Men en gd ting er at ukulelen ikke gir så grusm sterk lyd sm blkkfløya. Spranfløytene sklene kjøpte inn var vanskelige å intnere g det låt de fleste steder ikl<e bra, sier Rørmark. Magnar Osland, tidligere knstituert generalsekretær i Musikk i sklen, mener blkkfløyta har fått et ne ufrtjent dårlig rykte. Men de siste årene har he11er ikke Musikk i sl<1en hatt en hldning m at man bør ppretthlde blkkfløyta sm pplæringsinstrument i sklen, bekrefter han. På Musikkhøgsklen er det fire studenter med blkkfløyte sm hvedinstrument. i Amsterdam gikk ngebrg i klasse med femten hardcre blkkfløyister. Det er j frdeler g ulemper med i nrsk sammenheng å spille et så sært instrument. Jeg bruker mye tid på å sette meg inn i ppførelsespraksis, det er en ensm, men spennende ppgave. (lassiske musikere i Nrge er interesserte i tidligmusikk, men få bruker tid på å frdype seg i fa MUSr(KULTUR 3lz.tz

7 '1e e a i:l*slt?:.+"frr;:.:::::iiti!rs,;:l:: llii; ;..", \ i:...r..r ':r:.::..,.rr.!...ær's.:iri,:.r::...i.. r.... il Svein Egil Sktte dirigerer Blkkfløytistene på Uranienbrg skle, her med gruppa Streflø1t. ii:,:.'l l i.i:i med å sette t blkkfløyter under nesebrene. Selvfølgelig er jeg lei det, men det er krset vi må bære. "l(jempesjansenii., ; i'i;ri"tr;ir SvErN Ectr Sr<rrE han er sentral i pplæringsmiljøet på blkkfløyte. get. Mange har fanget pp at det var en rnamenteringstradi sjn i barkken, men de fleste nøyer seg med å slenge på et Jeg ljenner ikke alle barna her, men mange, sier han beskjedent. klisj6rnament hist g pist. Det er et hav av kilder å lære fra Det begynte fr ver tjue år siden med at han g kllega g det burde ikke være ne mellmledd mellm musikeren g riginalkilden. Tidligmusikere burde egentlig ha jazzbakjhan Niclai Mhn ville intrdusere blkkfløyta sm seriøst knsertinstrument. De t hldt på i fem år med blkkfløygrunn, sier ngebrg. terkesteret, før Osl musikk g kulturskle Plager det deg øtfagmiljøet i Nrge er lite? km med. \å drir,er de hvert sitt b1kkflø1tespurt kan man bli Nederland Både g. Svein Egil Sktte rkester ett på St. Sunniva skle g ett på m å gjøre en Bachkantate fr femti eur en ffi Ansatt smblkkuranienbrg skie. he1g, g hvis du sier nei, er det mange andre fløytelærer i Osl Svein Egil Sktte er glad han aldri har undersm sier ja. musikk g kulturvist i sklen g er glad blkkfløya er på vei ut På jbbmarkedet i Nrge er det ftere at det skle. av sl<len. er behv fr travers eller b enn b1kkfløyte. ffi Fikkiz3Osl Da finner ngebrg fram faglige argumenter. z5 elever på en gang, det er j dømt til å Kmmunes kulturpris mislykkesl til at fall gdt nk i alle argumenterte Jeg fr ledere av amatørjeg fikk være med i Årstidene i Operaen! Vil du si at dere har Lyktes? virksmhet. mai er det Mnteverdis Ulysses vender hiem Vi har hatt hundrevis av elever, g jeg kunne ikke ha drømt m at de skulle bli så gde. g tre unge nrske blkkfløytister er hyret med Fire av jentene hevder seg på tppnivå Alexandra Opsahl, i perarkesteret. Alle de tre er lært pp i blkl<fløyemiljøet ngebrg Christphersen, Carline EidstenDahl g Linnea på Uranienbrg. Sundfær Haug. Vi har gså seks førstepriser i Ungdmmens musikkmesterskap, sier Sktte. Vi sm lever nå må dø Han tar fram avisutklipp g viser mediemtalen gjennm sklegården til Uranienbrg skle aker barna fra snøhaugen, frbi årene..hei kmmer Egil Sktte når Svein men ser pp g sier MUSr((ULTUR 3 zrz

8 " selskap i+illf i.*i; ii il. j::: 4"li' : i;::" r,!ii,. l,r kke bare spiller jeg blkkfløyte, men jeg bygger dem gså! " Brr Det er mye harselas. Media elsker å spille på det. jemperaljerte Dan Børge med å sette t blkkfløyer under nesebrene. Selvfølgelig er jeg lei det, men det er krset vi må bære. Full aksept vet jeg ikke m jeg trr på før generasjnen sm lever nå er døde. sjansen Nen undrer s egkanskje ver hvrdan dere klarer årekruttere sd mange elever,hvis det er såmangefreldre smhar dårlige erfaringer? Jhan Niclai g jeg går rundt i klassene g spiller hver høst, da er det mange sm blir tent. Jeg trr mange freldre blir ganske frbauset på første knsert, når det er fløyter i alle størrelser g det klinger så fltt. Studerteblkkflø1rte ffi Harværtblkkfløytemaker i tretti år. ffi Bygger5fløyter gd støttesum til sklehar gså vært sjenerøse nå t g en halv stilling kulturskler ellers i landet sm tilbyr blkkfløyeundervisning, sier Svein Egil. er i klangen. Bdil understreker at det ikke trenger være så Mange av de Jeg selger demtilinnkjøpspris, jeg. Jeg erikke så businessminded. Det ervel min misjn fr flø1ta, sier Bdil ikkkultur. n de snakker m hvrdan de kan få flere interessert i fløyta. Det er j fr få sm spiller. Sktte g Mhn har gjrt en fantastisk innsats, men i resten av landet da! Et miljø i tidigmusikk burde bygges pp i kultursklene. Det er j mange barn sm vil lære pian, hvrfr ikke få dem til å prøve rgel g cembal? Og det er mange gitadster, hvrfr il<ke ia dem lære bass cntinu? spør hun. Svermmet i rekkehuset i Oppegård er gjrt m til blkkfløyteverksted. Her har Bdil bygget i årevis, hun dreier, spikker, pusser g spiller. På stuebrdet ligger flø)ter sm skalvære med på reise til messe i Frankike, der hun håper å selge ne. Fr ti år siden hadde jeg ikke prblemer med å selge fløytene. Nå er markedet mettet. Det er færre sm spiller. Også Bdil pplever å være en l<urisitet. Gjett m jeg er! selskap tør jeg nesten ikke frtelle hva jeg driver med. kke bare spiller jeg blkkfløye, men jeg bygger dem gså! Og når hun frteller at hun lager dem av buksbm fra Pyreneene g at anleggsgartneren i Oppegård frsyner henne med nrsk lønn g pæretrær, da er frbauselsen kmplett. Kast de dårlige plastflqrtene Fra det stre utvalget av fløyter hun har liggende, plukker jrl*:rl*lr, k*r: Bdil pptatt av å dyrt å skaffe barna gde instrumenter. maskinprduserte blkkfløytene fra Meck, (nng g Mllenhauer er kjempegde. Det hender hun kjøper med seg nen fra utlandet med tanke på barn sm vil spille. gift med Anders Hvind, fr tiden nestleder i MFO, g ved middagsbrdet hender det De kan man gdt kaste. Det finnes j gde plastflø1ter, sm Yamahas, men plastikk er plastikk. Den harde blanke verflaten gjør at det dannes kndens, slik at flø1ta blir tett g hes. Plastfløyer blir fte skarpe g ubehagelige Flø5rter av nrsk lønn g pæretre Blkkfløltemaker Bdii Diesen Hva tenker du m de billige blkfi1øytene sk ene kjøpte inn? på Musikkhøgsklen. i året. Hva er suksesskriteriene? Nk undervisningstid g et ssialt miljø er nk det aller viktigste. Flere av blkkflø1'tistene våre har kmmet inn på Unge Talenter på Barratt Due g har truffet likesinnede på andre instrumenter. Vi har gså vært heldige med at Osl kmmune gir en rkestre. Osl musild< g kulturskle med innkjøp av instrumenter, g har på blkkfløyte, det er unilct. Det er få hun pp en sixthflute g spiller fra Bachkantate r3, ihrwerdet weinenundheulen, det er fløyta sm gråter g ler. Det er min abslutte yndlingskantate, g sixthflute, slik sm denne, er det ingen fabrikker sm lager, sier hun, men påpeker at det de senere årene er blitt en betraldelig kvalitetsheving av fabrikklagde instrumenter. Bdil Diesen tr DTESEN Diesen har bygget fløper i ver tretti år g er hvrdan man kan få flere interessert i å spille. MUsrKr(uLTUR 3lzn

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar

Mona Sigvartsen Haugen. Barns trivsel voksnes ansvar Mna Sigvartsen Haugen Barns trivsel vksnes ansvar «Alle barn skal ppleve en gd hverdag hver dag!» Barnehagen skal tilby alle barn under pplærlingspliktig alder et msrgs- g læringsmiljø til barnas beste

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt.

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt. Prsjekt: Afghanistan Samfunnsfag (del 1) Slørdebatten, frdmmer g fremmedfrykt. Hensikten med dette undervisningspplegget er at du skal lære å kjenne igjen frskjellige varianter av muslimske slør få innsikt

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Hei her kommer månedsbrevet for desember

Hei her kommer månedsbrevet for desember Hei her kmmer månedsbrevet fr desember Evaluering: Vi har denne måneden hatt temaet: Vennskap. Vi har sm sagt på Lppa bservert at nen barn utestenger andre g sier: jeg vil ikke leke med deg, gå brt. Men

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

IDENTITET. Se deg selv slik Gud ser deg:

IDENTITET. Se deg selv slik Gud ser deg: Identitet Kapasitet Derfr vil jeg minne deg m dette: La Guds nådegave i deg flamme pp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg! Fr Gud ga ss ikke en ånd sm gjør mtløs; vi fikk Ånden sm gir kraft,

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management Bachelrppgave IDR600 Sprt Management Hvrdan har den frivillige innsatsen under Bislett Games eventuelt endret seg de siste tiårene, g hvrdan kan dette frklares? Simen Wifstad Ttalt antall sider inkludert

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars:

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars: Månedsbrev Låven, 2015 Tilbakeblikk til mars: Påsken har vært hvedfkuset i mars. Vi har hatt påskesamlinger, laget påskepynt, plantet karse, sett film m påskefrtellingen m Jesus, hatt påskeeggjakt. Også

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14.

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14. Klar fr fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakbsen Lvisenberg diaknale høgskle Ålesund 26.09.14. Utfrdringer i msrgstjenestene. # Vi kjenner alle utfrdringene fra utredninger, strtingsmeldinger, samhandlingsrefrmen,

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge 25. JANUAR 216 Frtsatt sterke kjønnsrllemønstre blant unge SARA HONARMANDI, MIRJANA RISTIC, ANDJELIKA PEJIC OG HANNAH NYGAARD [DOKUMENTUNDERTITTEL] VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Innhld 1 Innledning...2 1.1

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00035 430 A10 Åse Berit Hffart ORIENTERING - KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGENE 2007-2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Kmpetanseutvikling, barnehagene

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Referat fra foreldremøte 5. trinn Lovisenlund, onsdag 16. september. Presentasjon av lærerne på trinnet dette skoleåret:

Referat fra foreldremøte 5. trinn Lovisenlund, onsdag 16. september. Presentasjon av lærerne på trinnet dette skoleåret: Referat fra freldremøte 5. trinn Lvisenlund, nsdag 16. september Presentasjn av lærerne på trinnet dette skleåret: Anne-Lise er kntaktlærer i år sm i fjr fr C-gruppa Karen Skeie Huitfelt er ny lærer på

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

1. Velkommen til Sande barnehage

1. Velkommen til Sande barnehage Virksmhetsplan fr Sande Barnehage 2013-2017 2 Innhld: Side: 1. Velkmmen til Sande barnehage 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Den gde Slabarnehagen 4 Sande barnehages visjn 5 2. Barnehagens prfil g satsingsmråder

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR FJELLTUR BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Mål g rammer BB11 gruppa I ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at våre fester g arrangementer skal

Detaljer

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater!

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater! Velkmmen! Unikt samarbeid mellm Mølla kmpetansesenter g IKEA Slependen viser til gde resultater! Lise Markant Kølbel nvember Fakta Etablert samarbeid siden slutten av 1990-tallet Et av verdens største

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole

Handlingsplan mot mobbing Byfjord skole Handlingsplan mt mbbing Byfjrd skle Side 1 Frrd Dette dkumentet mhandler Byfjrd skles handlingsplan mt mbbing. Sammen med elevene g fresatte må sklens persnale ta ansvar fr å stppe g frebygge mbbing. Vi

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen Osl er en mulighetenes by. Den vakre naturen, det rike kulturlivet, de stre utdanningsinstitusjnene g mangfldet gjør Osl til et attraktivt sted å b. Siden 2001 har innbyggertallet i byen økt med 25 prsent.

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015 Årsrapprt 2015 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 68 år: Av Øyvind Larsen, Fagansvarlig trener g aktivitetsutvikling bredde, NFF Alle kjenner igjen frtvilelsen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE FOKUS: VINTERAKTIVITETER Barna viser en enrm interesse fr å gå på ski. I hht barns medvirkning g fkuset på skape

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

Levende verdier i sykehjemmet

Levende verdier i sykehjemmet Levende verdier i sykehjemmet "Trygg g glad i Rød avdeling" Et verdiprsjekt ved Haugvll sykehjem, Enhet Omsrgstjenester Haugvll, Sarpsbrg Kmmune 2013 Sammendrag Verdiprsjektet Levende verdier i sykehjemmet

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer