Godsaker fra i n stru mentog utstyrsbransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godsaker fra i n stru mentog utstyrsbransjen"

Transkript

1 i:lll;,lllii;l:jl::i'lek med krteknlgi Jubilanten Lindeman ltariffppgjøret Musikkplitiet Orkesteradpsjn (ralbk zr3 Operakmpnist g skøytefantast får siste rd....i::'i,'r,"qlit,;.],:11: f.'1ill}l;rltl; lrlni;lt r:::r.:.j.i::i1tr: 'i::ts..f,r,'. :,:1: "',:.1. ",'r., Filinisten g MFO anker dmmen a: ; {} ttrl $å **rll Å &' t* F! [l, H,T l*'l ill l! 11' [} l? {' Jarle Bernhft i prtrettet '$l*l*t u l\l Åll 1,,' T*fr* Gdsaker fra i n stru mentg utstyrsbransjen! u i E E b4 z b4 'E a NTERPRESS NORCE AS q lllllllllllllllllllllllll ll770g0gll500002lr lllll rrftf,r rrir >

2 @S Musikkterapi Arbeidsmiljølven er ikke bare skrevet fr dem sm harvunnet prøvespill, men fr alle. F ilinist en s m t ap t e mt O p er a en i tingr ett en, s i C r På side ;. : ni i dette nummeret av Musik kultur kan du lese m at MFO g Nrsk frening fr musikkterapeuter har inn gått en samarbeidsar'tale. Denne f"ggruppa blir dermed l<nlttet enda tettere pp mt MFO. MFO skal frnte fagiigplitiske utfrdringer fr blant annet å bedre arbeidsvilkår g anerkjennelse av yrkesgruppa. De fleste musikkterapeuter har lang g bred utdanning, med master i faget sitt. Nen finner veien til musikkterapien via helse g msrgsarbeid, andre gjennm musikken. Det sm kjennetegner dem er at de bruker musikk fr å bidra til å gi mennesker bedre helse g et mer meningsfylt liv. r: biyh*tssakeu: Filinisten sm gikk til sak mt Operaen tapte i tingretten. :6 Få is:veret: ngebrg Christphersenvil gjenreise blkkfløytas rykte i Nrge. 6 (ralbk 7 Orkesteradpsjn Likevel har musikkterapeutene ingen autrisasjn på linje med andre yrker i helsevesenet. Hvem sm helst kan i te r: MFO anker mt Operaen den kmpetansen yrkesutøvelsen krever. a6 Hvedsak: Blkkfl øytehetsen 2073 z r farir. ls,irnål*tt i 3* Lindeman a en dristig sak rien kalle seg musikkterapeut, uten å ha p*rtre:tcf piner g jubilant 36 Strt NAMMtrg 4t Tariffppgjøret lr l.l 5* Operakmpnist g skøltefantast J Faste spalter ) ),b Fire flate rr 3S Trget Musikkplitiet 33 4:L MFOnytt Fagartikkelen 3 a5 Fagintervjuet 3: Jbbnytt 4T nnbks Nter 4S rt & bøker 34 lf kern es fel lesrga n i sas j n (r\4 FO) Nr. 3zrz/mars t6. årgang SSN ww.musikk"kulturn Adresse Pstbks 9246 Qrønland, r34 Osl Besøksadr: Crønland 68 zz 5 z8 z Faks zz 5 z8 zt Org.nr t757 Ansv. redaktør: Ceir Strli, tlf. zz 5 z8 zz musikkkultur.n Knstituert redaktør: M arte Bjerke, tll Dette er ne av det MFO, i samarbeid med musiklcterapeutene, har arbeidet med, g ne av det de bør arbeide med framver. Søknad m autrisasjn ble sendt til Helsedepartementet allerede våren zr. ngenting har skjedd fra departementets side etter det. Nå må myndighetene ta det viktige arbeidet musikkterapeutene gjør på alvr g få frtgang i prsessen med å gi den autrisasjnen yrket frtjener. Ø/t/b Musikkflk ersen Frsideft: Utgiver: M usikkultur AS Medlemsblad fr lvusi tvil m at den jbben musikkterapeutene gjør er viktig fr samfunnet, både sm frebyggende arbeid g sm del av behandlingen av mennesket. Det er ingen Geir Strli, ansvarliq redaktør Nadia Frantsen m us ikkku ltu r n Jurnalister: Anne M. Odland, tlf. zz 5 z8 24, Even Finsrud, tlfl Tilknyttet: Bk g ntetrget: Kjersti C. Peterssn Layut lførtrykk: El i sabeth Haukedahl, tl{. zz 5 z8 z8 el m usi kkkultur n Annnser/lbbnytt/abn skap g frsikring nement Markedssjef Tlf.46 zt 5 Eriksen, tlf Rune zz 5 z8 z3 Annnseknsulent: jørgen 6jerde, tlf musikkku ltu r.n Medlemssewice MFO: Adresseendringer, medlem Musikkkultur AS er heleid av MFO. l\4agasinet er musikerrg.n Trykklferdiggløring pplagskntrllert av /m dkumentasjn utført av Opinin AS. ( 'rehsk A\ Materiellfrist g utgivelse Se musikkkulturn Abnnementspriser zrz Se musikkkulturn Fagpressen g har leser _*{ /':\ &; l Fagprersen'.l.' OPPUCXONNOUTRT

3 l Selvfølgelig er hun lei harselaselt. Vil det ta e*r:r å"å\r q5q*il3#å;å#jmel før blkkfløyta får ry sm seriøst knsertinstrument? Tekst: Anne Myklebust Odland Ft: Nadia Frantsen jeg \eft et må da være vetdrevent det med blkkflø1tas dårlige rykte, sier da Hydle, sm er gjest på en pri vat husknsert i Hlmenkilåsen med barkkensemblet Nattergal. Jeg spilte selv sm barn g elsket det. Vel fikk hjemme, men det skjønner jeg ikke, fr jeg synes lyden er vakker! Flq,ten fra barndmmen g ljen har jeg liggende på flygelet, sier hun g smiler vennlig. Gjestene står i kiynger med vinglass i hånden g prater m private ting, men gså m musikerne sm de er nysgjerrige på. Tidligere på kveiden smetter blkkflø1'tist ngebrg Christphersen (26) ned i underetasjen fr å kle seg m: * Husknserter, jeg vet ikke hvr vanlig det er, men jeg har spilt i mange! De har det til felies at de alltid er på beste vestkant, g publikumet elsker tidligmusikk. S å d e fnne s, bllckfløy t e elsker n e? Jeg spilte nettpp i en begravelse, der de pårørende ønsket Dids klage på blkkfløye. Det er ganske fantastisk, sier ngebrg sprudlende. Hun er nettpp kmmet hjem etter tii sammen åtte år i utlandet, i Danmark g Nederland. Men å leve av blkkfløye alene er ikke så lett, så hun har sikret seg halv kantrstilling i Nesdden kirke, hvr utdannelsen på cembal kmmer til n1tte. Hun har gså sagt ja til å være med i frskningsprsjekter m tidligmusikk. ngebrg Christphersen K Masteriblkklløyte g cembal fra Neder andgdanmark. K FikkNrskTnekunstner Samfunds ærepris i u 3. ler t, m Henrik den V, sm etterlt seg en samling på blkkfløyer, g m ungarske Antn Heberle, sm desigr blkkfløyte e spaserstkk i ett csakanen. Det vksne put kumet nikker g ler lett. Tenrflø1ta har hun lagt fra seg tinnfatet på skatllet, men skal vi tr ngebrg, er det ikk aile selskap at blkkfløya får hedersplass. Den blkkfløy'tehetsen media spiller på, den er ing verdrivelse. Det er faktisk verre enn du tr Når jeg møter fremmede g presenterer m sm blkkfløi'tist. blir ieg nærmest tatt f være idit, sier ngebrg nårvi sent på kveld tar ss til Tbanestasjnen i lculda. På en mttakelse etter en knsert i Cnce gebw prøvde sjømannspresten i Amsterd; å presentere henne fr en nrsk gjest g ha kne: ndette er ngebrg, dere må hilse på ht ne, hun er en fantastisk blkkflø1tist". Å, sa de g bie stive i feset, g så gikk uten å si ne, sier ngebrg g imiterer. Så nå presenterer hun seg sm musiker. Å, så spennende, sier flk, da g spør: "Er du sanger, k; skje?, Når jeg svarer blkkflø1rtist, svarer de; nja, jeg spilte gså blkkfløyte en gang...", g så får de alle sammen de rare uttrykket i feset g samtalen stpper pp. ngen 1, frestille seg blkkfløyte utenm Lisa gikktil sklen. Derfr det så gdt å få spille fr flk. Da kan de høre hvr fint det Blir rare i feset Når den ffisielle delen av prgrammet er ver, går ngebrg spillende rundt i stuene. Hun frteller gjerne en anekdte e1 ]lsskns*rt: et privat hjem spiller ngebrg Christpherr (blkkfløyte) g hennes venner i ensemblet Nattergal huskns' Her sammen med Erik Skanke Høsøien (lutt g terl MUSrr(KULTUR 3 zrz

4 ._iiå:::i:r.:i

5 ?+{: :.i. ri.i;,'r ;i.. t!: ',:i! i ( g*dl rr:1rl;apr "Telemann g hans venner' står på prgrammet når barkkensemblet Nattergal spiller privat. ltrr'trisar*t: Vertinne Sissel Brud:nnrird ngen kan frestille seg blkkfløyte utenm Lisa gikktil sklen. Derfr liker jeg så 'g! s crn nc gnrsrphnnslr.t q..i.,:.;.1 C Vivaldiknseftene er veldig virtuse, de sm er skrevet fr blkkfløyte. Da hører de ne de ikke trdde var mulig g blir bergtatt. sm å spille med bind tr mene. bare fr å vise hvr flink jeg var. Ne så tåpeligl Man ser j uansett aldri på fingrene sine når man spiller fløyel Hv a v ar din inngangsb iilett da :' Jeg begynte heldigr.is a spille fr jeg begynte på sklen. Mren min synes blkkflø\te er et al de vakreste instrumen Sm en astmatisk måke Da NRi( Underhldning spufte på nett hvilket instrument leserne likte minst, var det blkkfløyta sm havnet på tpp. tene sm finnes, det er ne med det direkte mellm krpp ndet kan være frdi det er så vanskelig å spilie g instrument. mellm pusten g tnene sm rent. Den nederste C'en på flø1ta er umulig å kmmer ut. Hun ga meg min første fløye da sklen få ti1, den blir til et skingrende hyl sm afer jeg var fem år. Søstrene mine spilte gså, g mest minner m brunstskriket til en astmatisk ffi ArvfraTysklandg vi satt fte rundt brdet hjemme på Vestli g Carl Orff. måkeu, skrev jurnalisten g føyet til: urekk bladspilte med mamma. \år jeg tenker tilbake pp hånden alle de sm mener blkkfløyteppvar det veldig idr.lliskl w Bletattibrukpå 6tallet da faget gikk iæringen i barnesklen har vært en fltt innda ngebrg var rz år fikk hun høre innspilfra å kalles sang til å gangsbillett til musikkens verden., lingen av Vivaldis cmllknsert med Dan Laublimusikk. Heller ikke blkkflø1tist ngebrg Christprin g Drttninghlm barkkrkester. hersen rekker pp hånden. Det var iike grusmt fr meg sm fr alle ffi Lærersklene førte an. andre. nstrumentet er ikke egnet. Det er lett å få lyd, men krevende å spille rent. Man skal ha så ekstremt presis kntrll ver pusten. Når mange prfesjnelle blkkfløltister il<ke mestrer å få gd klang etter tjue år, hvrdan kan man da frvente det av tretti elever sm spiller på likt? Da ngebrgs klasse hadde blkkflølteundervisning, ble hun satt til å hjelpe til. Jeg hata det sm pesten! Jeg måtte gjøre iditiske ting MUSTKT(uLTUR Det var så vakkert På kntrllert inn g utpust frteller hun ivrig m Vivaidis blkkflølteversjn av cmllknserten, pprinneiig skrevet fr filin. (de: Jar Røtmark Den er en kjempeimprvisasjn ver filinknserten, vilt skrevet, med milelange rnamenterte passasjer uten håp m å puste, filinversjnen står igjen sm et skjelett. Tidligmusikken med blkkfløye er staselig g catchy. 3lzn Er det håp m å endre blkkjløytas rykte? Hm. Flere TVprduksjner med bikkflø1te må nk til.

6 Byttet ut blkkfløyta med ukulele,.r,r,m :ar hyret ngebrg Christphersen til å spille hs seg. var med i llempesjnsen, g det gjrde susen. <Jeg visste ikke at det gikk an', sa flk, g strømmet til knsertene mine. Nrge har vi ikke hatt prfilerte blkkfløyevirtuser. Danmark har de Michala Petri. Hun er kjent av mannen i gata, tenk Jeg på det! Musikklæreren på Hallingstad skle i Lier har fitt rektren til å kjøpe inn et klassesett med ukuleler i alskens farger. De brune plastfløytene er ryddet unna i et skap. Det er mye mer mtiverende med ukulele. Jeg trr det er lurt å intrdusere ne helt nytt, blkkfløyta er så belastet, sier lærer Elisabeth Thrmdsrud (bildet). Hun er hbbymusiker uten frmell musikkfaglig kmpetanse, med et sterkt ønske m å få musikkgleden inn i undervisningen. Jeg rket ikke at elevene mine skulle høre; <<i, stakkars deg, skal du spille blkkfløytel> De billige brune plastfløytene til 54 krner, sm det er vanskelig å dekke hullene på med så små fingre, er vanskeligere å spille på enn ukulelen, sier hun. Hun mener ukulelen gså er bedre egnet til ks i sfakrken. Det frutsetter heller ikke ntelære. Dei første ieg lærer dem er pekefinger på første streng i andre bånd, så har vi t sanger, R, r, r din båt g FaderJacb. Jeg har ikke 6n elev sm føler seg mislykket, sier hun. Læreren bruker fritimen sin eller strefri til å stemme. Det tar en halvtime å stemme pp et klassesett. lnstrumentene ppbevares dessuten i et rm sm er lite utsatt fr temperaturfrandringer. Hun råder likevel til at man kjøper inn digitale tunere, så elevene kan sitte sammen t g t g lære seg å stemme. På YuTube har hun lagt ut praktisk veiledning, g hun skal gså hlde kurs fr andre lærere sm er blitt tent på ideen. Lærer man seg t grep, så kan man 1 spille Hurra fr degi klassermmet. Det er så lite sm skal til fr å ha et anvendelig instrument isklen! Det sm gikk galt Jar Rørmark, en nestr i musikkdidaktikk, husker det var str entusiasme da bikkfløyta ble tatt i bruk i grunnsklen på 6tallet. Det var med å markere at faget sang ble til musikk, men han mener den ga altfr mange både elever g lærere nederlagsfølelse. Det stre flertallet klarte det ikke. Mange var ikke kmpetente til å tilrettelegge prgresjn sm gir mestringsfø1else. Lyche musikkfrlag, sm er en viktig distributør av sklemateriell, bekrefter at blkkfløytesalget stuper. De ti siste årene har de halvert salget av blkkfløyter. Nå er det ppulært med tnerør, slagverkinstrumenter g cngas, g ukuleler vet ieg det selges mye av hs andre frhandlere, sier Øyvind Brck. Ukulelen, trr du d,envil egne seg bedre i sklen? Den er j lett å spille på, men må stemmes barna klarer neppe å gjøre det selv? Men en gd ting er at ukulelen ikke gir så grusm sterk lyd sm blkkfløya. Spranfløytene sklene kjøpte inn var vanskelige å intnere g det låt de fleste steder ikl<e bra, sier Rørmark. Magnar Osland, tidligere knstituert generalsekretær i Musikk i sklen, mener blkkfløyta har fått et ne ufrtjent dårlig rykte. Men de siste årene har he11er ikke Musikk i sl<1en hatt en hldning m at man bør ppretthlde blkkfløyta sm pplæringsinstrument i sklen, bekrefter han. På Musikkhøgsklen er det fire studenter med blkkfløyte sm hvedinstrument. i Amsterdam gikk ngebrg i klasse med femten hardcre blkkfløyister. Det er j frdeler g ulemper med i nrsk sammenheng å spille et så sært instrument. Jeg bruker mye tid på å sette meg inn i ppførelsespraksis, det er en ensm, men spennende ppgave. (lassiske musikere i Nrge er interesserte i tidligmusikk, men få bruker tid på å frdype seg i fa MUSr(KULTUR 3lz.tz

7 '1e e a i:l*slt?:.+"frr;:.:::::iiti!rs,;:l:: llii; ;..", \ i:...r..r ':r:.::..,.rr.!...ær's.:iri,:.r::...i.. r.... il Svein Egil Sktte dirigerer Blkkfløytistene på Uranienbrg skle, her med gruppa Streflø1t. ii:,:.'l l i.i:i med å sette t blkkfløyter under nesebrene. Selvfølgelig er jeg lei det, men det er krset vi må bære. "l(jempesjansenii., ; i'i;ri"tr;ir SvErN Ectr Sr<rrE han er sentral i pplæringsmiljøet på blkkfløyte. get. Mange har fanget pp at det var en rnamenteringstradi sjn i barkken, men de fleste nøyer seg med å slenge på et Jeg ljenner ikke alle barna her, men mange, sier han beskjedent. klisj6rnament hist g pist. Det er et hav av kilder å lære fra Det begynte fr ver tjue år siden med at han g kllega g det burde ikke være ne mellmledd mellm musikeren g riginalkilden. Tidligmusikere burde egentlig ha jazzbakjhan Niclai Mhn ville intrdusere blkkfløyta sm seriøst knsertinstrument. De t hldt på i fem år med blkkfløygrunn, sier ngebrg. terkesteret, før Osl musikk g kulturskle Plager det deg øtfagmiljøet i Nrge er lite? km med. \å drir,er de hvert sitt b1kkflø1tespurt kan man bli Nederland Både g. Svein Egil Sktte rkester ett på St. Sunniva skle g ett på m å gjøre en Bachkantate fr femti eur en ffi Ansatt smblkkuranienbrg skie. he1g, g hvis du sier nei, er det mange andre fløytelærer i Osl Svein Egil Sktte er glad han aldri har undersm sier ja. musikk g kulturvist i sklen g er glad blkkfløya er på vei ut På jbbmarkedet i Nrge er det ftere at det skle. av sl<len. er behv fr travers eller b enn b1kkfløyte. ffi Fikkiz3Osl Da finner ngebrg fram faglige argumenter. z5 elever på en gang, det er j dømt til å Kmmunes kulturpris mislykkesl til at fall gdt nk i alle argumenterte Jeg fr ledere av amatørjeg fikk være med i Årstidene i Operaen! Vil du si at dere har Lyktes? virksmhet. mai er det Mnteverdis Ulysses vender hiem Vi har hatt hundrevis av elever, g jeg kunne ikke ha drømt m at de skulle bli så gde. g tre unge nrske blkkfløytister er hyret med Fire av jentene hevder seg på tppnivå Alexandra Opsahl, i perarkesteret. Alle de tre er lært pp i blkl<fløyemiljøet ngebrg Christphersen, Carline EidstenDahl g Linnea på Uranienbrg. Sundfær Haug. Vi har gså seks førstepriser i Ungdmmens musikkmesterskap, sier Sktte. Vi sm lever nå må dø Han tar fram avisutklipp g viser mediemtalen gjennm sklegården til Uranienbrg skle aker barna fra snøhaugen, frbi årene..hei kmmer Egil Sktte når Svein men ser pp g sier MUSr((ULTUR 3 zrz

8 " selskap i+illf i.*i; ii il. j::: 4"li' : i;::" r,!ii,. l,r kke bare spiller jeg blkkfløyte, men jeg bygger dem gså! " Brr Det er mye harselas. Media elsker å spille på det. jemperaljerte Dan Børge med å sette t blkkfløyer under nesebrene. Selvfølgelig er jeg lei det, men det er krset vi må bære. Full aksept vet jeg ikke m jeg trr på før generasjnen sm lever nå er døde. sjansen Nen undrer s egkanskje ver hvrdan dere klarer årekruttere sd mange elever,hvis det er såmangefreldre smhar dårlige erfaringer? Jhan Niclai g jeg går rundt i klassene g spiller hver høst, da er det mange sm blir tent. Jeg trr mange freldre blir ganske frbauset på første knsert, når det er fløyter i alle størrelser g det klinger så fltt. Studerteblkkflø1rte ffi Harværtblkkfløytemaker i tretti år. ffi Bygger5fløyter gd støttesum til sklehar gså vært sjenerøse nå t g en halv stilling kulturskler ellers i landet sm tilbyr blkkfløyeundervisning, sier Svein Egil. er i klangen. Bdil understreker at det ikke trenger være så Mange av de Jeg selger demtilinnkjøpspris, jeg. Jeg erikke så businessminded. Det ervel min misjn fr flø1ta, sier Bdil ikkkultur. n de snakker m hvrdan de kan få flere interessert i fløyta. Det er j fr få sm spiller. Sktte g Mhn har gjrt en fantastisk innsats, men i resten av landet da! Et miljø i tidigmusikk burde bygges pp i kultursklene. Det er j mange barn sm vil lære pian, hvrfr ikke få dem til å prøve rgel g cembal? Og det er mange gitadster, hvrfr il<ke ia dem lære bass cntinu? spør hun. Svermmet i rekkehuset i Oppegård er gjrt m til blkkfløyteverksted. Her har Bdil bygget i årevis, hun dreier, spikker, pusser g spiller. På stuebrdet ligger flø)ter sm skalvære med på reise til messe i Frankike, der hun håper å selge ne. Fr ti år siden hadde jeg ikke prblemer med å selge fløytene. Nå er markedet mettet. Det er færre sm spiller. Også Bdil pplever å være en l<urisitet. Gjett m jeg er! selskap tør jeg nesten ikke frtelle hva jeg driver med. kke bare spiller jeg blkkfløye, men jeg bygger dem gså! Og når hun frteller at hun lager dem av buksbm fra Pyreneene g at anleggsgartneren i Oppegård frsyner henne med nrsk lønn g pæretrær, da er frbauselsen kmplett. Kast de dårlige plastflqrtene Fra det stre utvalget av fløyter hun har liggende, plukker jrl*:rl*lr, k*r: Bdil pptatt av å dyrt å skaffe barna gde instrumenter. maskinprduserte blkkfløytene fra Meck, (nng g Mllenhauer er kjempegde. Det hender hun kjøper med seg nen fra utlandet med tanke på barn sm vil spille. gift med Anders Hvind, fr tiden nestleder i MFO, g ved middagsbrdet hender det De kan man gdt kaste. Det finnes j gde plastflø1ter, sm Yamahas, men plastikk er plastikk. Den harde blanke verflaten gjør at det dannes kndens, slik at flø1ta blir tett g hes. Plastfløyer blir fte skarpe g ubehagelige Flø5rter av nrsk lønn g pæretre Blkkfløltemaker Bdii Diesen Hva tenker du m de billige blkfi1øytene sk ene kjøpte inn? på Musikkhøgsklen. i året. Hva er suksesskriteriene? Nk undervisningstid g et ssialt miljø er nk det aller viktigste. Flere av blkkflø1'tistene våre har kmmet inn på Unge Talenter på Barratt Due g har truffet likesinnede på andre instrumenter. Vi har gså vært heldige med at Osl kmmune gir en rkestre. Osl musild< g kulturskle med innkjøp av instrumenter, g har på blkkfløyte, det er unilct. Det er få hun pp en sixthflute g spiller fra Bachkantate r3, ihrwerdet weinenundheulen, det er fløyta sm gråter g ler. Det er min abslutte yndlingskantate, g sixthflute, slik sm denne, er det ingen fabrikker sm lager, sier hun, men påpeker at det de senere årene er blitt en betraldelig kvalitetsheving av fabrikklagde instrumenter. Bdil Diesen tr DTESEN Diesen har bygget fløper i ver tretti år g er hvrdan man kan få flere interessert i å spille. MUsrKr(uLTUR 3lzn

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare Desember 2012 Infrmasjnsavis www.flketsgave.n Gir millingave Nasjnal pris Samhandlerprisen sm Flkets Gave ga ut fr første gang under årets rehabiliteringsknferanse, blir nå løftet pp på et nasjnalt nivå.

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Innholdsfortegnelse Hvorfor får man lyst til å danse av musikk?... 1 5A forsker ved

Detaljer

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø

Detaljer

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann NAVIGARE Sjøfartsdirektratet The Nrwegian Maritime Directrate 2-2010 20 28 Pirater på jakt i nye farvann Nrdsjøcupen Nå er det krav m bligatrisk båtførerbevis 16 Hvalfangstmuseet vil frtelle førstereisenes

Detaljer

I AV INNHOLDET T ~ ~~~st~p~~s ~ o~so~d~i~g~~ i SAS_

I AV INNHOLDET T ~ ~~~st~p~~s ~ o~so~d~i~g~~ i SAS_ ( ), '\, MEpLEMSBLAD FOR NFO, ORGANISASJONEN FOR DEN SERTIFISERTE FLYTEKNIKER. I AV INNHOLDET T ~ ~~~st~p~~s ~ ~s~d~i~g~~ i SAS_ Nytt f~a flys~lskap~~~_ Ska~di~a~isk k~f~~a~s~ på Sla f lyplass i 989_ S~~i~

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Perfecting Your Practice for Peak Performance.

Perfecting Your Practice for Peak Performance. Perfecting Your Practice for Peak Performance. Et intervju med Mick Hesse Første gang jeg møtte Mick Hesse var i 1977. Det var under et seminar med Bud Herseth på Hedemarkstoppen i Hamar. 70 studenter

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Tro, tårer og tannregulering

Tro, tårer og tannregulering Tro, tårer og tannregulering For konfirmantene fra Oppegård smaker det eksotisk av fortellingen om Jesus, synden og nåden. De sluker den rått. Kan sånt vare? Tekst: Ane Bamle Tjellaug, Bilde: Håvard Sæbø

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre. 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon. Tre par tre kjærlighetshistorier:

Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre. 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon. Tre par tre kjærlighetshistorier: Nr 2 2015 Tre par tre kjærlighetshistorier: Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre Alf (60) løper Spania på tvers: 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon Terje var kriminell i

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer