6TIPS TIL HVORDAN DU KAN EFFEKTIVISERE EIENDOMS- FORVALTNINGEN TAK OVER HODET I TØFFE TIDER EIENDOMS- FORVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6TIPS TIL HVORDAN DU KAN EFFEKTIVISERE EIENDOMS- FORVALTNINGEN TAK OVER HODET I TØFFE TIDER EIENDOMS- FORVALTNING"

Transkript

1 Ekspertene svarer Slik øker du verdien på dine eiendommer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Få mest ut av bygget med økt brukskvalitet Innovasjon Slik kan du sørge for at brannen ikke starter EIENDOMS- Nr. 5 / Juni 2009 FORVALTNING FOTO: THOMAS BJØRNFLATEN/NYE BILDER TAK OVER HODET I TØFFE TIDER 6TIPS TIL HVORDAN DU KAN EFFEKTIVISERE EIENDOMS- FORVALTNINGEN Bygges mindre: Strammere tider tvinger oss til å tenke nytt, sier Hege Skinner, adm.dir. i Norske Boligbyggelags Landsforbund. Borettslag Få oversikt over de nye reglene for fellesgjeld THOR EEK, AVDELINGSDIREKTØR I NBBL Brannsikring Dette bør du vite om krav til sikring av eiendommen FOTO: IF SIKKERHETESSENTER

2 2 JUNI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER God eiendomsforvaltning, vedlikehold og verdisikring har blitt politisk både akseptert og viktig. VI ANBEFALER Arve Breen Teknisk direktør i USBL Et fagområde i vekst Norges bygningsmasse er anslått til å utgjøre samlet 325 mill. m 2, og av dette er ca. 115 mill m 2 næringseiendom, industri og offentlige bygninger. Årlige utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold og utvikling (FDVU) av næringseiendom og offentlige bygninger er anslått til å utgjøre 70 milliarder kroner årlig, og dersom vi inkluderer alle tjenester som ligger innen Facility Management, så kan samlet kostnad utgjøre i størrelsesorden 200 milliarder kr. Koster oss dyrt Det totale vedlikeholdsetterslepet for kommunesektoren! ble Multiconsult og Pricewaterhouse i 2008 vurdert opp mot 100 milliarder kr. Følgeskadene av forsømt vedlikehold koster oss dyrt både i kroner og helseproblemer, men det verste er at det kunne vært unngått. Bare 1 prosent av etterslepet ville antagelig ha vært tilstrekkelig til å løfte det løpende vedlikeholdet til det nivået som er nødvendig for å forebygge forfallet. God eiendomsforvaltning og verdisikring av vår nasjonale bygningsmasse gjennom effektiv drift og vedlikehold er derfor en stor utfordring. Det betyr at vi aktivt må øke kunnskap og kompetanse om fagområdet gjennom utdanning, forskning og utvikling av gode systemer for praksis. Økt satsing Kartleggingen av oppgraderingsbehovet i 2008, og en stor! økt satsing fra Kommunal- og regionaldepartementet gjennom regjeringens tiltakspakke i januar 2009, har gitt mer vedlikehold, oppgradering og utvikling av kommunale bygg og eiendommer. Gjennom dette bidrar eiendomsforvaltning også til økt sysselsetting i bygg og anlegg. NTNU har fra 2002 arbeidet systematisk for å øke kunnskap om eiendomsforvaltning gjennom etablering av egen studieretning ved i studieprogrammet for bygg og miljøteknikk, og gjennom etableringen av egne masterprogram for eiendomsutvikling og forvaltning basert på et tverrfaglig samarbeid mellom arkitekt og byggmiljøet. I det erfaringsbaserte masterstudiet Eiendomsutvikling og forvaltning ble det første kullet med 15 nye masterkandidater uteksaminert høsten NTNUs satsing er knyttet til Senter for eiendomsutvikling og forvaltning. Senteret ble etablert som ble etablert i 2002, har i dag støtte fra Ko- BE - Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning og samarbeidspartnere fra næringslivet. I disse fi nanskrisetider der mye av eiendomsutviklingen har stoppet opp, er det økt aktivitet innen eiendomsforvaltning, vedlikehold og oppgradering. Tore Haugen Dekan, NTNU Støtter forskningsprogram Grunnlaget for å utvikle fagområdet eiendomsforvalt-! ning ligger gjennom forskningsbasert undervisning og kompetanseutvikling. Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa har gitt NTNU to millioner kroner i 2009 til et 5-årig forskningsprogram om kommunal og fylkeskommunal eiendomsforvaltning. I den anledningen uttalte statsråd Kleppa: Eg er oppteken av at kommunar og fylkeskommunar skal ha gode føresetnader for å drive god forvaltning, drift og vedlikehald av eigne bygg. Forskningsprogrammet fokuserer på utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv. Et fagområde i vekst Eiendomsforvaltning er et fagområdet i positiv utvikling.! Innenfor akademia er det vekst innen utdanning og forskning, og i praksis er det en stor utvikling for få økt kompetanse og profesjonalisering av styring og ledelse. I disse finanskrisetider der mye av eiendomsutviklingen har stoppet opp, er det økt aktivitet innen eiendomsforvaltning, vedlikehold og oppgradering. Vi kan tenke på den gamle vekteren og si: Tiden går, eiendomsforvaltning består! SIDE 4-5 Det er styrets ansvar å sette igang vedlikeholdstiltak og ha kontroll over økonomien. Ny lov ute til høring s Et statssekretærutvalg vil ha ned maksgrensen for andelen av fellesgjeld til 75 prosent ved stiftelse av borettslag. Stenger ISDN-systemet s Ved årsskiftet skrur Telenor av den såkalte D-kanalen. Hvilke alternativer skal avløse den gamle teknologien? Vi hjelper våre lesere å lykkes! EIENDOMSFORVALTNING, 5. UTGAVE, JUNI 2009 Adm.Dir.: Thomas A. Berge Redaksjonssjef: Karl Olav G. Sørensen Redigerer: Merete Askildsen Prosjektleder: Espen Rønning Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet: Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører ved å tilby lesere som gjennom faglig høyt redaksjonellt innhold blir motivert til å handle. Idag kreves både sikkerhet og tilgjengelighet til envher tid. Det er en utfodring å kombinere disse to motsetninger - men Boon Edams brede sortiment av sikkerhetsprodukter dekker både kravet til sikkerhet og tilgjengelighet. Security Access Vi har utviklet noen av de mest sofistikerte produktene for adgangskontroll som finnes på markedet idag. De gir deg muligheten til å kunne overvåke og styre hvem som kommer inn og befinner seg i lokalene. Høysikkerhetskaruselldører & høysikkerhetssluser Adgangssperresystem for resepsjon Rammegjerde i glass/stål Høysikkerhets adganssperrer Utvendig adgangskontroll - områdessikring Kjøretøysperrer Med over hundre års erfaring vet vi at vi sammen kan løse en hvilken entré teknologi som helst - nå og i fremtiden. Tlf

3 UTFORDRINGER? Hos oss får du jurist, økonom og bygningsingeniør på samme sted - Sitter du i et styre i et boligselskap, har du store verdier å forvalte. Vi kan tilby deg profesjonell bistand på alle områder innen boligforvaltning; forretningsførsel/regnskap, tilbud om vedlikeholdsplan, prosjektledelse ved rehabilitering og vedlikehold. I tillegg kan vi bidra med advokattjenester, sier forvaltningsdirektør i Usbl, Henning Hoel. - Vi forvalter i dag 330 boligselskaper med til sammen over boliger. Vårt mål er å tilby tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser, sier han. - Boligselskapene inngår i dag avtaler av stor økonomisk betydning, både når det gjelder forvaltning, drift og rehabilitering. Når det gjelder rehabilitering og planlagt vedlikehold, har vi et unikt redskap til rådighet, BEVARavtalen, der vi vektlegger systematisk vedlikehold, sier teknisk direktør i Usbl, Arve Breen. BEVAR-avtalen er en ordning der Usbl årlig gjennomgår og registrerer hva som bør gjøres av vedlikehold. Det settes opp budsjett som viser kostnader for de vedlikeholdstiltakene som bør gjøres nå og i årene framover. Boligselskapene får gjennom dette oversikt over hva det koster å bo der, og anbefaling om hvor mye som bør avsettes til vedlikehold, sier Breen. - Gjennom BEVAR-avtalen får boligselskapet en fast kontaktperson i teknisk avdeling, og har da lett tilgang på hjelp og råd fra en person som kjenner boligselskapet og bygningene, sier han. - BEVAR-avtalen hjelper boligselskapet til å sikre stabilitet og kontinuitet i vedlikeholdet, redusere skader og slitasjekostnader, og gjøre boligselskapet til et bedre og hyggeligere sted å bo. Teknisk rådgivning trengs ofte i forbindelse med vurdering av tekniske installasjoner, tak, vegger, kjellere og våtrom. I noen tilfelle kan det være aktuelt å søke om tilskudd fra Husbanken til å utarbeide tilstandsrapport for bygningsmassen. Prosjekt- og byggeledelse utføres i forbindelse med alt, fra mindre tiltak som maling av oppganger og skifting av entrédører og vinduer, til utredning og gjennomføring av større rehabiliteringer. Dette kan f.eks. være ombygging av loft og næringslokaler til leiligheter, fasaderehabilitering, takomlegging og rehabilitering av baderom, ofte kombinert med utskifting av soilog vannrør. Andre større tiltak kan være elektroarbeider som utskifting av hovedtavler og stigeledninger. Uteområdene har stor betydning for bomiljøet, og Usbl kan bistå der utomhus-anlegget trenger oppgradering. Under finner du en oversikt over tjenestene Usbl tilbyr: Rådgivning Hver kunde har en fast rådgiver som gir personlig oppfølging En forvaltingsavdeling med høy kompetanse og godt utdannede rådgivere Spesialkompetanse innenfor styrearbeid, herunder jus, økonomi, prosjektstyring, forsikring, arbeidskontrakter, helse, miljø og sikkerhet, m.m Styreportal (elektronisk) med tilgang til egne data (regnskap, arkiv, beboerinformasjon, maler, rutiner osv) samt generelle tips og opplysninger Kurs og seminartilbud for styret og andre tillitsvalgte HMS Tilrettelegging og oppbygging av dokumentasjon/system Oppfølging og vedlikehold av systemet Økonomistyring Vurdering av selskapets økonomi, herunder kapital og lån Årlig budsjettutkast Likvid- og langtidsbudsjetter Bistand ved låneopptak og oppfølging av løpende lån Regnskap Egen regnskapsansvarlig Løpende regnskapsføring Økonomirapporter til styret Avdelings- og underregnskap Likningsopplysninger Fakturering og oppfølging av utestående krav Avlønning av ansatte, utbetaling av styrehonorarer Felleskostnader/leie Innkreving av fellesutgifter/leie Avtalegiro/trykking og utsendelse av giroer Fullstendig restanseoppfølging (inkasso) Generalforsamling/årsmøte Tilrettelegging og bistand ved utarbeidelse av årsmelding Tilrettelegging og gjennomføring av generalforsamling/årsmøte Møteledelse Teknisk bistand Bistand/vedlikeholdsspørsmål Tilstandsvurdering Plan for systematisk vedlikehold (BEVAR) Prosjekt- og byggeledelse ved rehabilitering Taksering av leiligheter Advokatkontor Juridisk rådgivning til styret Føre saker på vegne av boligselskapet Spesialkompetanse innenfor blant annet bolig- og husleierett, etablering av nye boligselskaper, seksjonering, kommunal forkjøpsrett, entrepriserett, lov om håndverkertjenester Vaktmester- og renholdstjenester Daglig vedlikehold Trappevask Gressklipping Snøbrøyting Gunstige avtaler både for den enkelte beboer og boligselskapet: Telefoni/internett/mobil Fellesstrøm Fyringsolje Forsikring Containerleie Usbls Miljøfond gir økonomisk støtte til gode nærmiljøtiltak. Årlig fordeles kr ,- Ta kontakt på tlf for en uforpliktende samtale eller på e-post til

4 4 JUNI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER SETT VED- LIKEHOLDET I SYSTEM Spørsmål: Hva bør gjøres av eiendomsforvalter for å sikre god planlegging og kostnadsoversikt over drift og vedlikehold? Svar: En god løsning kan være et IT-verktøy for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Det er store sprik i kunnskapene om drift, vedlikehold og kostnader. Ved å ta i bruk IT-baserte systemer får eiendomsforvaltere og styrene i borettslagene hjelp til å ta de riktige beslutningene på riktig tidspunkt. Et system for planlegging av vedlikehold skal besvare fire viktige spørsmål: Hva skal vedlikeholdes? Hvordan gjør vi det? Når gjør vi det? Hva koster det? Usbl har utviklet et FDVU-system bygget på en MS Access databaseplattform, og systemet er solgt videre til flere boligbyggelag. Utviklet eget system - Vi hadde utfordringen på 80-tallet med å skape forståelse for at vedlikehold koster og må utføres. Vi var også på jakt etter et egnet system med gode datatekniske løsninger. Vi fant ikke noe som egnet seg, så vi startet utvikling av vårt eget system. De første vedlikeholdsplanene leverte vi i 1989, og vi har videreutviklet systemet siden, forteller teknisk direktør Arve Breen i Usbl. Usbl gjennomførte en omfattende revisjon og nyutvikling av systemet i 2000, og i 2001 kom det i bruk. Svært mange av boligselskapene ser nytten i å benytte et FD- VU-system. Det gjelder både nye og etablerte boligselskaper. Forenkler styrearbeidet - FDVU-oppleggene gjør styrearbeidet enklere. Alle tiltak blir dokumentert og tidsbestemt. Kostnadene til vedlikeholdet og hvor mye som må avsettes i budsjettet til vedlikehold, blir beregnet. På den måten får eierne vite hva som bør gjøres, når det skal gjøres, og hva det koster. Det blir derved mulig for styret å holde en stabil husleie, uten de stor ekstraordinære innbetalingene, sier Breen. Det er styrets ansvar å sette i gang vedlikeholdstiltak og ha kontroll over økonomien. FDVU-rapporten som styret får hvert år, gir anbefaling om hvilke tiltak som bør utføres kommende år. Den viser en tiltaksplan for de neste 2-5 årene og varsler hvilke Arve Breen Teknisk direktør i USBL. vedlikeholdsoppgaver som kommer i neste 10-års periode. I tillegg inngår kostnadsoversikter, anbefaling om avsetning til vedlikehold, bilde-dokumentasjon o.l. IT-baserte systemer er fleksible og kan like gjerne brukes til forvaltning av andre typer eiendommer, som for eksempel næringseiendommer og offentlige bygninger. Sikrer kontinuitet - Styremedlemmene i borettslag og sameier forvalter store verdier på sin fritid, og selv om mange har betydelig kunnskap om eiendomsmassen, trenger de et verktøy som også gir kontinuitet. Styrene skifter, og da er det viktig å sikre at informasjon lagres. Da er et FDVU-system godt å støtte seg til, mener Breen. FDVU-systemet git styrene i boretteslagene en årlig oppdatering av planen der eiendommene gjennomgås og aktuell tilstand registreres. Hva som er gjort av vedlikehold, kvaliteten på arbeidet, kostnadene og hvilke leverandører som er benyttet, blir registrert. Bygningsdelenes levetid er basert på statistikk, og den årlige gjennomgangen gir konkrete råd om hva som bør gjøres kommende år. PÅL STENSAAS store driftsfordeler gjennom effektiv forvaltning Vågen Eiendomsforvaltning AS, som ble etablert i 1998, står for forvaltning av næringsbygg i Stavanger-regionen. Vår portefølje består i dag av 55 eiendommer med tilsammen kvm kontorer og butikklokaler. Selskapets medarbeidere har allsidig teknisk, økonomisk og juridisk kompetanse - i tillegg til bred markedskontakt. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om våre tjenester. MARKEDSAVDELINGEN AS Vågen Eiendomsforvaltning AS Vågen Eiendomsmegling AS Vågen Drift AS Skagenkaien 35-37, 4006 Stavanger. Tlf:

5 1TIPS DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET JUNI VEDLIKEHOLD EHOLD AV EIENDOM FRIGJORDE ARBEIDSTID Eiendomsavdelingen i Arcus frigjorde 40 prosent av sin arbeidstid gjennom FDVUsystemet. - Vi har for tiden deltatt i en videreutvikling av systemet, forteller Dag Sørensen, eiendomssjef i Arcus. Han har ansvaret for kvaderatmeter for Arcusseskapene på Hasle (avbildet). FOTO: ARCUS Planlegger 15 års vedlikehold Ved valg av FDVU-system, bør man definere hvilke områder systemet skal dekke, ta en grundig gjennomgang av de løsningene som finnes på markedet, og teste brukervennlighet og fleksibilitet i selve IT-løsningen. Arcus-gruppen ligger langt foran når det gjelder bruk av styringsverktøy for forvaltning og vedlikehold av en betydelig eiendomsmasse. Gjennom ti år har de fått stadig mer ut av sitt FDVU-system. I dag har eiendomsavdelingen i Arcus frigjort 40 prosent av sin arbeidstid gjennom FDVU-systemet. Nå er det 12 personer som arbeider med eiendomsdrift. Det finnes mange FDVU-løsninger på markedet. Det er viktig at man velger et opplegg som er basert på kjent IT-teknologi, og at det er riktig dimensjonert for den enkelte brukerens behov. Mer fleksibelt Styringsverkøyet er utviklet av et IT-miljø i Trondheim, og om kort tid skal IT-løsningen over på en ny, mer fleksibel plattform. - Vi har for tiden deltatt i videreutviklingen av systemet. Vi gjenkjenner flere av våre innspill i løsningen, sier eiendomssjef Dag Sørensen i Arcus. Han har ansvaret for kvadratmeter for Arcus-selskapene på Hasle. Arcus skal flytte produksjonen av sprit og vin til Gjelleråsen i Bygningene på Hasle har en alder fra 13 til 75 år. Arcus har satt ut driftsansvaret til Coor Service Management, men har full kontroll med hva som skal gjøres, og med hva som er gjort. Full kontroll - Vi bruker styringsverktøyet til å følge opp driftskontrakten. Vi kan følge kostnadene helt ned på romnivå og på timebasis. På den måten har vi også oversikt over hva som er kostnadsdrivende for oss. Vi bygger opp en unik historikk, har full oversikt til enhver tid, og sender ut arbeidsordre til driftsselskapet, sier Sørensen. IT-systemet fungerer godt også i forhold til internkontroll for blant annet elektro og brannsikring. Blant annet kan man på minuttet kjøre ut dagsaktuelle rapporter. En sikkerhetsmessig gevinst. Dag Sørensen legger ikke skjul på at det var ressurskrevende å komme i gang med FDVU-systemet. - Utfordringen vår var kompetansen på bruk av IT på denne måten. Det er veldig viktig å arbeide metodisk, sier eiendomssjefen. Arcus kan langtidsplanlegge vedlikeholdet og beregne levetiden på bygningsdelene. De har vedlikeholdsplaner frem til Forutsigbarhet - På markedet i dag finnes det mange forskjellige systemer. De dekker ikke alltid helheten. Med FDVU-systemer som tar for seg hele ansvarsområdet, får vi større forutsigbarhet på oppgaver som skal gjennomføres i forkant av oppgavene, samtidig som vi får bedre oversikt over de oppgavene som vi ikke gjør, og som vi burde ha gjort, sier kontraktssjef for Arcus i Coor Terje Olafsen. På kostnadssiden gir det en gevinst i form av mer effektiv drift og et verktøy til innspill i budsjettprosessen og kost/nytte-vurderinger i forhold til innkjøp og vedlikehold. PÅL STENSAAS NYHETSGLIMT De europeiske delstandardene Globalisering fører til at flyten av varer og tjenester over landegrensene stadig øker. Slik det er i dag, opplever flere språkbarrierer, og det er vanskelig å forholde seg til de forskjellige landene, ettersom systemene ikke er like. EU har satt som mål å tilføre fri fly av varer og tjenester i EØS-området. De ønsker at landene skal opprettholde de samme standardiseringene innenfor kjøp og salg. De skal sørge for ensartede kravspesifikasjoner og kvalitetskrav på tvers av landegrensene. Ettertraktet Spesielt innenfor tjenesteområdet er ønsket stort om et økt standardiseringsomfang. Der utvikles standardene både på overordnet og detaljert nivå. Det er nå oversatt en paraplystandard til norsk, som omfatter området Facility Management. I 2004 startet arbeidet med de felles europeiske delstandardene. Egil Sæbøe fra Norsk Nettverk for Næringseiendom var Norges representant. Hovedinnholdet i de to delstandardene er avtaler om fasilitetsstyring som inngås mellom en klient og en ekstern leverandør av fasilitetstjenester. Standardene forklarer hvordan fasilitetsstyring kan foregå på ulike nivåer, strategisk, taktisk og/eller operativt. Standarden beskriver hvordan krav til og leveranse av tjenester kan spesifiseres ved hjelp av tjenestenivåavtaler og hovedindikatorer for ytelse.

6 6 JUNI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS NYTT LOVFORSLAG NYHETSGLIMT Nye regler for fellesgjeld i borettslag Spørsmål: Kan lavt boliginnskudd og høy fellesgjeld gi problemer for borettslaget? Svar: Et nytt lovforslag er på trappene, som setter tak på fellesgjeldsandelen og gir høyere krav til egenkapital Useriøse aktører på boligmarkedet har etablert frittstående borettslag og lokket ungdom i boligfellen med lave innskudd og høy fellesgjeld. Hvis noe går galt, er medlemmene i borettslaget ansvarlige for naboens gjeld. Nå vil regjeringen lovfeste at fellesgjeld i borettslag ikke må overstige 75 prosent av den opprinnelige kostnadsoppstillingen for borettslaget. Lovforslaget er godt mottatt av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og deres medlemmer. NBBL har ønsket et tak på 70 prosent og dermed et noe høyere krav til egenkapital. Kun et fåtall - Det vil fjerne de ekstreme utslagene av svært lave innskudd kombinert med spekulativ markedsføring, sier forvaltningssjef Henning Hoel i USBL. Problemet gjelder kun et fåtall borettslag. Ingen av USBLs tilknyttede borettslag har høy fellesgjeld, men de forvalter noen få frittstående borettslag med høy fellesgjeld. - Hvis borettslaget er med i Borettslagenes Sikringsfond, slipper naboen å måtte betale for at andre ikke klarer å betale felleskostnadene. Vi betaler kollektivt inn premien til sikringsfondet for alle våre tilknyttede borettslag, sier Hoel. I fjor ble det gitt dekning i 17 saker med en sammenlagt utbetaling på 1,3 millioner kroner for å dekke tap i borettslag. Thor Eek Avdelingsdirektør i NBBL TIPS Når lønner det seg å kjøpe borettslagsleilighet med fellesgjeld? Sjekk fellesgjelden Sjekk fellesgjeldsandelen når 1 du er på visning. Eldre borettslag har som regel lav fellesgjeld. Finansiering av f.eks. nytt bad eller kjøkken er derfor ikke vanskelig. Sjekk hele økonomien Ny lov om et tak på 75 prosent 2 på fellesgjelden øker behovet Frarådningsplikt Et problem med lavinnskuddsboliger er at mange boligkjøpere ikke trenger å ta opp lån i banken, enten fordi de selv har tilstrekkelig kapital til å betale, eller fordi familien gir dem lån eller hjelp til å betale det lave innskuddet. Med et tak på fellesgjelden på 75 prosent vil det normalt oppstå et lånebehov for kjøper. Da vil kjøperen bli kredittvurdert av banken. Hvis banken mener at den totale lånebelastningen for kjøperen blir for stor, har banken frarådingsplikt. Fellesgjelden er normalt ikke noe stort problem for eiere av en borettslagsleilighet. - En treromsleilighet har en pris på i overkant av 1,6 millioner kroner, hvorav fellesgjelden er på bare ca kroner. Det er selvsagt store forskjeller. for lånefinansiering ved kjøp av bolig. For å unngå betalingsproblemer senere, be banken ved kredittvurderingen om å sjekke hele økonomien din. Forsikre deg Forsikre deg om at borettslaget er tilknyttet Boligbygge- 3 lagenes Sikringsfond eller lignende ordninger. ØNSKER NYE REGLER Regjeringen vil lovfeste at fellesgjeld i borettslag ikke må overstige 75 prosent av den opprinnelige kostnadsoppstillingen for borettslaget. FOTO: ADRIAN BEESLEY/ISTOCK De eldste borettslagene har lav fellesgjeld og dermed et godt utgangspunkt for låneopptak bl.a. i forbindelse med rehabilitering. Sikringsfond - Borettslagene er godt sikret gjennom Borettslagenes Sikringsfond mot enkelte andelseieres eventuelle manglende betaling av felleskostnader, men det er ikke ofte sikringsfondet må trå til, sier avdelingsdirektør Thor Eek i NBBL. - I fjor ble det gitt dekning i 17 saker med en sammenlagt utbetaling på 1,3 millioner kroner for å dekke tap i borettslag. Siden sikringsfondet omfatter nær 4000 borettslag med til sammen boliger, er dette svært små tapsutbetalinger, sier Eek. Alle borettslag som er tilknyttet eller blir forvaltet av et boligbyggelag som er medlem i NBBL, kan sikre seg i Borettslagenes Sikringsfond. Sikringsfondet fungerer som en garantiordning, hvor det betales årlige premier. Et medlemskap i sikringsfondet betyr at risikoen for tap på lån til borettslag blir redusert ved at borettslagets innkreving av felleskostnader blir sikret. - Vår ordning fungerer på den måten at vi overtar borettslagenes gjeld og inndrivning av gjelden. Det betyr kortere behandlingstid enn ved et forsikringsoppgjør, sier Morten Aagenæs, konserndirektør for forvaltning i OBOS. PÅL STENSAAS FELLESGJELDANDEL Nytt lovforslag ute til høring Et statssekretærutvalg har foreslått en maksimalgrense for andelen av fellesgjeld i borettslag på 75 prosent ved stiftelse av borettslag. Lovforslaget er ute på høring. En ny lov vil tilrettelegge for en mer omfattende kredittvurdering av boligkjøperne, og bankene får innskjerpet frarådingsplikten ved låneopptak i de tilfeller hvor kjøperen ikke har økonomi til å betjene de samlede boutgiftene. Loven skal sikre kjøper av borettslagsandeler opplysninger om totalpris, som er prisen til selger inkludert andelen av fellesgjeld. Det blir heller ikke anledning til å ha ulik fordeling av fellesgjelden i ett og samme borettslag. Lovforslaget omfatter også en heving av terskelen for å fri seg fra ansvaret for fellesgjelden i borettslag, slik at terskelen for å si opp boretten utvides fra 6 til 9 måneder. Mer informasjon Den nye loven betyr også endringer som sikrer kjøper av borettslagsandeler opplysninger om totalprisen. Med totalpris menes her den pris kjøper må betale til selger tillagt boligens andel av fellesgjelden. Det kan også bli slik at det årlig skal foretas en beregning av fellesutgiftene etter en avdragsfri periode. Kravet foreslås nedfelt i forskriften om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Krav til budsjettform Det kan komme et forbud mot selgerfinansiering av borettslagsandeler i de tilfeller hvor selger ikke har konsesjon til å drive finansieringsvirksomhet. Borettslagene kan få krav om å følge et fastlagt oppsett for budsjett, og det blir foreslått en begrensning i adgangen til å gjøre unntak fra kravet om å ha forretningsfører. Hvem som helst kan heller ikke inngå avtaler om tegning eller kjøp av andeler i et borettslag. Det foreslås at det bare kan inngås slike avtaler med part som kan eie andeler etter burettslagslova 4-1 flg. Forslaget innebærer et forbud mot å inngå denne type avtaler med andre. I tillegg blir det foreslått et forbud mot å etablere festeforhold for boliger på grunn som allerede er bygd ut.

7 SMS kodeord TAKST til Kombiner mester- og takstutdanning Grunnutdanning Eiendom gir deg Mesterbrevet, 10 studiepoeng i Høgskolesystemet og innpass i takstbransjen. Gjennom Grunnutdanning Eiendom gir vi deg inngangsbilletten til takstutdanningen og Byggelederstudiet. Med grunnleggende ferdigheter i bedriftsledelse, prosjektforståelse og etablering i eiendomsbransjen, vil du kunne være med å påvirke utviklingen på de ulike feltene, samt få en spennende og ny arbeidshverdag i en bransje som er i kontinuerlig forandring i tråd med samfunnsutviklingen. Mange av aktørene i eiendomsbransjen er mindre eller mellomstore bedrifter. Gjennom ulike linjer som springer ut fra studiet Grunnutdanning Eiendom, gir Norges Eiendomsakademi deg kompetansen du trenger for å kunne etablere og lede disse. Læreplanmålene i de merkantile fagene og prosjektledelse dekker også læreplanmålene til Mesterbrevet, noe som betyr at du kan spare verdifull tid ved å delta på Grunnutdanning Eiendom. Dersom du har Svennebrev innen tømrerfaget og ønsker en karriere innen Takst eller Byggelederbransjen, er Grunnutdanning Eiendom et godt sted å begynne. Vi kan tilby et relevant undervisning som gir godt grunnlag for valg av videre studier, og dermed åpner for et mangfold av muligheter i fremtiden. Studiepoeng: 10 Varighet: 1 år, deltid. Studiestart: Studiet er nettbasert, det innebærer at du kan starte når du vil. Alle kan komme inn på grunnutdanningen, men vi anbefaler at studenten har generell studiekompetanse og er minst 25 år. Undervisningen er nettbasert med frivillige samlinger. Dette vil si at du vil få tildelt en personlig veileder som følger din faglige progresjon, og vil fungere som din støttespiller gjennom hele utdanningen. Studiet kan kombineres med full jobb og gir offentlig godkjente studiepoeng. Kontakt oss for mer informasjon! Telefon / E-post Utdanningen er kvalitetsstemplet av:

8 8 JUNI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET PERSONLIG INNSIKT Bygninger er sjelden mål i seg selv, de er redskaper som skal støtte opp om virksomhetene som foregår inne i dem. Avhengig av hvor godt de støtter opp under brukernes aktiviteter, bidrar bygg til effektivitet, måloppnåelse og tilfredshet i brukervirksomheten. Det er dette vi kaller bygningers brukskvalitet. Bygningers brukskvalitet Byggene er bygd for å oppnå noe: til undervisning, til å arbeide eller leve i. Det varierer hvor godt bygget er med på å støtte opp under virksomheten. Jobb for å forstå Ved NTNU/SINTEF har vi de senere årene arbeidet med å forstå hvordan bygget fremmer eller hemmer verdiskapingen i ulike brukervirksomheter. Vi har også arbeidet med å utvikle metoder for å vurdere brukskvaliteten i bygg, slik at vi kan forbedre eksisterende bygninger og driften av bygninger, og få ny kunnskap som kan benyttes til planlegging av nye bygg. På engelsk benyttes begrepet usability for å beskrive en bygnings brukskvalitet. Brukskvalitet er definert som den utstrekning et produkt kan bli brukt av spesifiserte brukere for å oppnå spesifiserte mål i en spesiell kontekst, med best mulig effektivitet, verdiskaping og tilfredse brukere (forfatters oversettelse fra NS-EN ISO 9241). Evaluer produktene Tradisjonelt har vi i byggebransjen vært lite opptatt av å evaluere i bruksfasen de byggene vi har bidratt til å skape. Fungerer bygget slik det var tenkt? Er det problemer knyttet til funksjon eller bruk av rom? Hvor effektivt er bygget utnyttet? Hvor fornøyde er brukerne? Ved ikke å evaluere produktene våre, har vi trolig gått glipp av viktige muligheter for å forbedre og utvikle løsninger. For å bøte på dette har vi i lengre tid vært opptatt av å etablere metoder for å evaluere bygninger i bruk. Tenk på innvirkningen Dersom vi tenker over det, bør vi ikke bare være opptatt av hvordan bygget i seg selv fungerer, men også av hvordan bygget innvirker på brukervirksomhetens verdiskaping. Våre kunder bør stille seg spørsmål som: Hva er det vi vil oppnå? Hva ønsker vi at bygget skal bidra med? Er det noen merverdi i våre lokaler? Vi har sett at mange brukerorganisasjoner har et lite bevisst forhold til dette, og at bygget bare blir sett på som en samling kvadratmeter eller arbeidsplasser, uten at man er opptatt av hva man får igjen for de pengene man betaler i husleie. For eksempel bør kanskje en kontorvirksomhet som ønsker å legge til rette for samarbeid og læring, være opptatt av hvordan kontorløsningen støtter opp under dette? En barnehage som ønsker å fokusere på barns medvirkning, bør kanskje vurdere hvordan bygget og innredningen legger til rette for at barn kan mestre sine omgivelser? VERDISKAPING Resultater fra evalueringer av brukskvalitet kan benyttes til å forbedre løsninger, for å planlegge nye bygg og få større kunnskap. Siri Blakstad Professor, Institutt for byggekunst, prosjektering og forvatning ved NTNU Jobb med brukskvaliteten Når vi jobber med brukskvalitet, har vi vært opptatt av å stille spørsmålene: Hva er det man ønsker å oppnå, og for hvem? I kontorbygg opplever vi ofte at brukervirksomheten formulerer målsetninger knyttet til læring, merkevarebygging, samlokalisering av enheter som bør samarbeide mer, etc. I tillegg er det ofte ulike brukergrupper, som ofte kan ha ulike brukerperspektiver. I en barnehage kan det være ønskelig at stoler og møbler er i barnehøyde for å tilfredsstille barnas behov, men samtidig er ikke dette den mest optimale arbeidsstillingen for de voksne som jobber der. I tillegg ser vi ofte at det kan være ulike perspektiver, alt etter om man ser på enkeltpersoners ønsker og tilfredshet eller måloppnåelse for organisasjonen som helhet. For eksempel kan økt fokus på kunnskapsdeling kreve at enkeltpersoner deler av sin kunnskap med andre i organisasjonen, noe som kan være krevende for mange. Resultater fra evalueringer av brukskvalitet kan benyttes til å forbedre løsninger, for å planlegge nye bygg og for å få større kunnskap om forholdet mellom bygget og dets brukere. Vi ser at det er mange faktorer som spiller inn på brukskvaliteten, og det er det som gjør temaet så spennende og utfordrende å jobbe med. 2+3 SIRIS BESTE TIPS For brukervirksomheter: Vær tydelig 1 Vær tydelig på målsetninger. Finn ut av hva dere ønsker at bygget skal gjøre for dere. Sett fokus 2 Det er ikke mulig å oppnå alt, velg hvilke målsetninger dere skal fokusere på. I en kontorvirksomhet kan en sjelden få full åpenhet og kunnskapsdeling, og samtidig mest mulig skjerming og tilrettelegging for konsentrasjonen. For eiere og forvaltere: Utvikle kunnskap 1 Utvikle kunnskap om brukerens og leietageres behov. Hva er det egentlig våre kunder ønsker å oppnå? Gjennomfør befaringer med brukerne. Imøtekom ønsker 2 Husk at du må være villig til å imøtekomme ønsker og forslag til forbedringer som kommer opp. Vær derfor nøye med hvilke diskusjoner du innbyr til. Innhent informasjon 3 Metodikken for å innhente brukererfaringer behøver ikke være så komplisert. Befaringer (gå-turer), spørreskjemaer og intervjuer kan skaffe mye informasjon om brukskvaliteten i bygget. ScanpartnerTrondheim Hvorfor kan det være lønnsomt for eiendomsbesittere å sette bort forvaltningen til profesjonelle? Fornøyde leietakere er lønnsomme, blant annet fordi de lettere aksepterer høyere pris enn misfornøyde. En forutsetning er imidlertid at du som utleier har tid til og fokus på forvaltning av eiendommene. Det innebærer tid til planlegging og fokus på vedlikeholdsrutiner. Kostnadskontroll, fakturering og tett oppfølging av leieavtaler. Kompetente folk til å ta seg av den daglige driften, og til å få jobber gjort før leietakerne reagerer negativt. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning har en stab som er satt opp for å drive nettopp profesjonell forvaltning av eiendom. Vi har allerede ansvaret for m 2 og kapasitet for mer. Så er du profesjonell eiendomsbesitter med behov for profesjonell hjelp til hele eller deler av forvaltningen, er det bare å ringe Det kan fort bli en lønnsom samtale både for dere og oss.

9 VI GRATULERER MED VALG AV NYE SMARTE PARKERINGSANLEGG OBOS & AF GRUPPEN Boliger, Ensjøveien 25 Ensjø, Oslo 72 p-plasser Løsning Parking palletts JM BYGGHOLT Boliger, Waldemars Hage 2 Grünerløkka, Oslo 308 p-plasser Løsning: Parking automat / palletts STOREBRAND EIENDOM Næringsbygg Hoffsveien 1 Skøyen, Oslo 21 p-plasser Løsning Parking pallets BASALE EIENDOM Næringsbygg Rådhusgata 1-3 Oslo Sentrum 21 p-plasser Løsning Parking palletts UNION EIENDOM Comfort Union Hotell Drammen 101 p-plasser Løsning: Parking automat P210 STORMSELSKAPET Boliger, Grüner Garden Grünerløkka, Oslo 120 p-plasser Løsning Parking automat / pallets 40% RIMELIGERE PARKERINGSPLASSER Smarte parkeringsløsninger komprimerer parkeringsarealene og gir opptil tre ganger så mange p- plasser. Vi har løsninger som kan tilpasses alle prosjekter hvor vi bistår deg hele veien fra idè til overlevering av nøkkelferdig anlegg. Gjør som Norges ledende eiendomsut viklere og entreprenører, bygg parkering til halverte kostnader. Vi har levert flere tusen smarte p-plasser i Norge til fornøyde kunder og brukere,

10 10 JUNI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hvordan skal eiendomsbransjen møte finanskrisen? Svar: Strammere tider stimulerer også til nyvinninger, sier Hege Skinner, administrerende direktør i NBBL. Tar vare på takene over norske hoder ENDRING Nest etter mat på bordet er tak over hodet det viktigste for alle mennesker. Jeg synes det er inspirerende å lede en organisasjon som har så stor samfunnsnytte, sier Hege Skinner. Hun trådte nylig inn i stillingen som administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). NBBL er fellesorganisasjonen for norske boligbyggelag, med 82 tilsluttede boligbyggelag som tilsammen forvalter rundt 8600 boligselskap med boliger over hele landet. - Jeg skal jobbe for at NBBL skal være et kompetansesenter når det gjelder bolig og boligrelaterte spørsmål, sier Skinner. - Jeg ønsker at vi skal sette dagsorden for den allmenne boligpolitikken, og sikre at boligbyggelagene har de beste rammebetingelser for sin virksomhet. Store utfordringer Hun mener at finanskrisen kommer til å bli den største utfordringen for eiendomsbransjen framover. I 2008 ble det igangsatt bygging av 526 boliger i Norske Boligbyggelag. Det er det laveste antallet igangsatte boliger siden krigen. - Dette er en nedgang på nærmere 80 prosent i forhold til fjoråret, sier Skinner, men presiserer at det er viktig å huske at strammere tider tvinger oss til å tenke nytt, og at resultatet ofte er nyvinninger. - I etterkant av forrige boligkrise ble både Boligbyggelagenes Forsikring og Borettslagenes Sikringsfond etablert. De har gjort det tryggere både å kjøpe og bo i borettslagsleilighet. Nye, strenge krav Norske Boligbyggelag forvalter store verdier i eksisterende boligmasse, og fornyelse av denne er en kontinuerlig prosess. De siste årene er det stilt nye og strenge krav til både miljø, energiløsninger og universell utforming i nye boligbygg. Dette er kvaliteter som i løpet av de neste årene blir den nye standarden for boligbygninger. Hvordan kan vi realisere noen av de samme kvalitetene i den eksisterende boligmassen? Gjennom mange år har man fra statens side valgt å satse på en strategi hvor det er etterspørselen i markedet som skal bidra til å øke tilgjengeligheten i den eksisterende boligmasse. En utfordring her er at større endringer i bygningsmassen skal fattes som en flertallsbeslutning av beboerne som bor der, sier direktøren. PROFIL Hege Skinner Alder: 47 år Status: Gift og har to døtre Bosted: Lørenskog Aktuell: Direktør i NBBL Bakgrunn: Kjemiingeniør, bedriftsøkonom med tilleggsutdannelse i ledelse. Har bodd i borettslags- og sameieleiligheter i over 30 år. Miljøutfordringer Personlig er hun veldig opptatt av hva Norske Boligbyggelag kan gjøre på miljøsiden, og har stor tro på å utvikle et miljøregnskap som boligbyggelagene kan ta i bruk i sine boligselskaper. Vi forvalter boliger over hele landet, og et miljøregnskap kan bidra til å redusere det totale energiforbruket i Norge, påpeker hun. Som leder er hun opptatt av hva boligbyggelagene mener organisasjonens største utfordringer bør være. Derfor vil hun i nær fremtid invitere alle lederne til å komme med sine innspill. Bare på den måten kan NBBL bidra til å gjøre våre eiere bedre gjennom interessepolitisk arbeid, rådgivning og felles forretningsvirksomhet, sier hun. Bratt lærekurve Da de innsatte henne, la styret vekt på Skinners brede ledererfaring og kjennskap til bygg- og eiendomsbransjen. Selv anser hun seg for å ha god forretningsmessig forståelse og en velutviklet evne til å ha helhetsoversikt. Som leder er jeg resultatorientert, jeg har gode relasjonsbyggende evner og er god til å få ut det beste i mine medarbeidere, sier hun. Da Skinner ba sin 16 år gamle datter beskrive sin mor med tre ord, fikk hun til svar: ryddig, effektiv og rettferdig. Hun forteller at lærekurven er bratt. Ifølge Skinner har NBBL mange kunnskapsrike og erfarne medarbeidere som hun lærer mye av hver eneste dag. Med all den kompetanse som ligger i huset her, er jeg privilegert, fortsetter hun. Jeg mener troverdighet, ærlighet og åpenhet er de viktigste egenskapene for meg som leder. Man må også være glad i mennesker, sier Skinner. 30 år i borettslag Skinner er født og oppvokst i Oslo, på Rødtvet i Grorudalen. Hun har bodd i borettslags- og sameieleiligheter i over 30 år. I dag bor hun i Lørenskog med mann og to tenåringsdøtre. Hun er utdannet kjemiingeniør og bedriftsøkonom, med tilleggsutdannelse i ledelse. Hun hadde sin første jobb som ingeniør på IFE i et firma som het MCI-Megon AS. Der var hun ansatt som salgsingeniør i Østlandske isolerglass AS. Deretter begynte hun i Pilkington Floatglas, hvor hun arbeidet i 14 år med ulike lederoppgaver. Skinner har vært daglig leder i NBEF (Norges Bygg- og Eiendomsforening). Hun har også jobbet som HR-sjef i Firesafe AS. SILJE RØNNE Ny forretningsfører?

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET JUNI PÅ DAGSORDENEN - Jeg ønsker at vi skal sette dagsordenen for den allmenne boligpolitikken, og sikre at boligbyggelagene har de beste rammebetingelsene for sin virksomhet, sier Hege Skinner, adminisrerende direktør i NBBL. FOTO: THOMAS BJØRNFLATEN/NYE BILDER 3 FAKTA Borettslag Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å 1 gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett). Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet og eies av de som er andelseiere i borettslaget. Andelseier har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser, og svarer for lagets gjeld bare med sitt andelsinnskudd. Borettsinnskudd Ved siden av andelsinnskuddet ytes det som regel 2 et lån fra andelshaver til borettslaget. Dette lånet, borettsinnskuddet, representerer sammen med andelsinnskuddet andelshaverens bidrag til finansieringen av byggeprosjektet. Borettsinnskuddet sikres ved pant i lagets faste eiendom med prioritet etter byggelån og faste lån. Et borettslag kan være tilknyttet et boligbyggelag. Borettslaget blir formell og reell eier av husene, men det etableres vanligvis samtidig en kontrakt hvorved boligbyggelaget innsettes som forretningsfører. Et borettslag kan også være frittstående, dvs. ikke knyttet til et boligbyggelag. Boligbyggelag Et boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til 3 hovedformål å skaffe andelseierne bolig gjennom borettslag eller på annet vis å forvalte boliger for andelseierne. Et boligbyggelag kan også ta i mot spareinnskudd, låne ut penger til borettslag eller drive eiendomsmegling. Landets største boligbyggelag er OBOS. I Norge er det rundt 100 boligbyggelag som forvalter ca borettslag (2004). KILDE: STORE NORSKE LEKSIKON Nærhet, troverdighet, langsiktighet Buskeruds største boligforvalter! Vi har bygget og forvaltet boligselskaper i over 60 år, og dette fortsetter vi med de neste 100 år. NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - NBBO UTBYGGING - GARANTI EIENDOMSMEGLING - NBBO BYGGTEK - NEDRE TORGGT. 5/ DRAMMEN - TELEFON:

12 12 JUNI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS BRANN- SIKRING SPØRSMÅL OG SVAR Svein Hagelund Spesialrådgiver, OPAK Sørg for riktig brannsikring av eiendommen Spørsmål: Hva skjer med gårdeier om det bryter ut brann og påbudt brannvernutstyr ikke er installert? Svar: Gårdeieren kan bli holdt ansvarlig for dødsfall, og forsikringsselskapet kan holde betaling tilbake. Ifølge Norsk brannvernforening var 2008 det verste dødsbrannåret i Norge på 29 år. Samtidig rapporterer forsikringsnæringen om rekordhøye brannskadeerstatninger. Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i stiftelsen Norsk brannvernforening, understreker at gårdeier er ansvarlig for brannforebyggende tiltak. I enhver boenhet stilles det krav til minimum én fungerende røykvarsler og ett håndslukkemiddel som skal være montert av eier. Bruker er pålagt å holdet utstyret vedlike. Videre har eier ansvaret for fellesområder og rømningsveier, men bruker må påse at disse holdes ryddige. Igjen er det viktig at eier formidler dette til leietager, slik at de er innforstått med dette, forklarer han. Kartlegg risikoen Kalheim anbefaler eier å foreta en risikokartlegging av leiegården, spesielt dersom det er en gammel bygning. Det skal foretas en gjennomgang av bygget for å kontrollere at det holder en minimumstandard i forhold til regelverket, se på sannsynligheten for at det skal oppstå en brann, og foreta tiltak ut fra det. I flerboligbygg med etasjeskiller i tre bør det være automatisk varslingsanlegg i alle fellesområder, slik at man kan varsles TIPS Hver kveld Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått 1 av. Slå av TV-en med av-knappen, ikke bare med fjernkontrollen. Sjekk at levende lys er slukket, og at ingen ovner er tildekket. Hver måned Test røykvarsleren med røyk 2 eller ved å bruke testknappen. Test jordfeilbryter i sikringsskapet. Hvert kvartal I enhver boenhet stilles det krav til minimum én fungerende røykvarsler. Dagfinn Kalheim Adm. dir., Norsk brannvernforening Sjekk at nåla i trykkmåleren 3 på brannslukkeapparatet peker på det grønne feltet. Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer. Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett. Hvert halvår Gjennomfør brannøvelse for 4 alle beboerne. Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet. Stram til skrusikringene i sikringsskapet. Hvert år Bytt batteri i røykvarsleren. 5 Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende. Dersom du har leietagere, send dem et skjema der de må krysse av for eventuelle mangler. TA ANSVAR 2008 det verste dødsbrannåret i Norge på 29 år. Eier har spesielle ansvar for brannsikring, og bør forta en grundig risikokartlegging av eiendom. FOTO: IF SIKKERHETSSENTER tidligst mulig, sier Kalheim. Videre forteller han at gårdeier har ansvaret for håndtering og plassering av avfall. Ikke sett søppelcontainere rett inntil brennbar vegg, lås dem gjerne inn i en bod. Den siste tiden er flere branner blitt påtent. Gårdeier skal sørge for at dette ikke blir mulig. Han er også påbudt å holde trapperom og fellesarealer avlåst, slik at ikke uvedvedkommene har adgang, fortsetter han Sikre anlegg Regress mot forsikringstagere Ifølge Jon Henrik Leere, leder i Elsikkerhetsforbundet, er behovet for dokumentasjon og kvalitetssikring av elektriske anlegg udiskutabelt. En av verstingene med henblikk på å produsere feil er elektrobransjen selv. Myndighetene ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), informerte i oktober 2008 om at det var feil i 60 prosent av nye elektriske anlegg i boliger, basert på erfaring etter myndighetskontroll i Noe vi erfarer, er at forsikringsbransjen nå har fått med seg at det er en god del bedrifter som ikke har etablert internkontroll, selv om dette kom som et myndighetskrav i Av den grunn ser de da mulighet for regress mot forsikringstagere. Flere huseiere satser på at det går bra. Det blir litt som å kjøre på blanke sommerdekk på vinteren, det kan gå bra, det også, men ikke bestandig. Man tar en kalkulert risiko, sier Leere. SILJE RØNNE Hvor viktig er avgiftsplanlegging i utbyggingsprosjekter?! Ved å få inn denne kompetansen allerede i planfasen og i samarbeid med arkitekt/entreprenør vil fortjenesten i et utviklingsprosjekt kunne økes betydelig ved å unngå/redusere avgiftsbelastningen, som utgjør ca. 20 prosent av alle bygge- og utviklingskostnader. Hvilke fradragsmuligheter finnes? Du kan vurdere retten til! registrering av fradragsrett før utleievirksomheten starter opp (forhåndsregistrering), eller du kan foreta en vurdering av muligheter for å få fradrag for inngående merverdiavgift pådratt før registrering (tilbakegående), for å nevne noen. Hva bør man tenke på før et utbygingsprosjekt igangsettes?! Fallgruvene er der, derfor må arbeidet starte så tidlig som mulig, dvs på planleggingsstadiet. Før byggestart bør byggherren - i samarbeid med prosjektleder/entreprenør/avgiftsrådgiver - utarbeide en nøkkel som viser forventet fordelig av byggekostnader pr. lokale. Ulike kvadratmeterkostnader for ulike (typer) arealer bør tas hensyn til. Vil det lønne seg for eksisterende bygg å kartlegge mulighetene for å få større fradrag for mva.?! Oppdragsgiver har foretatt en frivillig registrering av utleievirksomheten i eiendommen. Leietakernes virksomhet består av både avgiftspliktige og ikke avgiftspliktige virksomheter. Det betyr at utleier har utarbeidet fordelingsnøkler som regulerer merverdiavgiftsfradraget på såvel gårdeierkostnader som leietagerkostnader. Uansett eiendommens areal knytter det seg betydelige kostnader til driften av eiendommen. Samme type kostnad vil fordele seg ulikt på de ulike arealene, siden det vil kunne kreves fradrag for merverdiavgift på de arealene som er omfattet av frivillig registrering.

13 Tlf

14 14 JUNI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS Slukk brannen før den bryter ut DET NYE EFP-SYSTEMET SPØRSMÅL OG SVAR Fredrik Semcesen (31) Student ved Norges Eiendomsakademi Spørsmål: Kan man stoppe brann ved hjelp av detektorer? Svar: Med det nye EFPsystemet (Electric fi re prevention) vil branntilløp i elektriske anlegg stoppes før det bryter ut. Spesialutviklede detektorer plasseres i sikringsskap/el-tavler. Ved branntilløp vil detektoren avdekke gasser som frigis fra utstyr og kabler allerede ved ca. 70 celsiusgrader. Ved deteksjon av gasser vil sentralen fjerne kilden til branntilløpet ved å koble ut strømmen på deler av eller hele anlegget. Brannen er dermed avverget. Stopp branntilløpet Over halvparten av alle branner har opphav i elektriske brannkilder, og det anslås at hver syvende brann starter i sikringsskap. Ronny Tande, fagsjef i If Sikkerhetssenter, forteller at systemet er en ny type brannsikringssystem som detekterer og stopper branntilløp i elektriske anlegg før brann bryter ut. Det finnes ikke lignende systemer i Norge eller i resten av Europa. I utgangspunktet er det et veldig enkelt system som burde vært oppfunnet for 40 år siden. Prisen er lav, og risikoen for brann reduseres betraktelig. Det kan monteres i alle sikringsskap/el-tavler opp til 6300 A, forklarer han. ENKEL SIKKERHET: - Systemet er en ny type brannsikringssystem som detekterer og stopper branntilløp i elektriske anlegg før brannen bryter ut, sier Ronny Tande, fagsjef i If Sikkerhetssenter. FOTO: IF SIKKERHETSSENTER FAKTA Fordeler med EFP-systemet Unngå s kader som følge av brann og ødeleggelser som kan oppstå ved bruk av brannslukkingsmidler. Unngå problematikken med farlige gasser fra brann i sikringsskap som er plassert i rømningsveier. Ved installasjon i nye anlegg vil systemet forhindre brann som følge av feilmontasje, og/ eller feilproduksjon. Detektorene som benyttes i systemet, er spesialutviklede miljøvennlige ionedetektorer. Derfor vil man unngå skader på Unngå driftstans Tande understreker at de fleste virksomheter i dag ikke har råd til en driftstans. Alle bedrifter og privatpersoner er helt avhengige av strøm. Og det kan koste virksomheten dyrt dersom det skulle oppstå en feil i det elektriske anlegget, med tanke på tapt produksjon og forholdet til kundene. Videre forklarer Tande at spesialutviklede detektorer plasseres i sikringsskap, dataskap, ventilasjonsanlegg og/eller andre risikoområder i det elektriske anlegget. Detektorene vil da avdekke gasser og røyk som anlegget, materielle skader og eventuelle personskader som følge av brann. Unngå skader som følge av luftforurensning. Utbedre feil uten at det er behov for å skifte ut hele sikringsskapet/tavlen/anlegget. Unngå langvarig driftsstans og følger som f. eks. tapt produksjon og/ eller misfornøyde kunder. Kan monteres i alle sikringsskap/el-tavler opp til 6300 A (boliger/hytter, landbruk, næringsbygg, offentlige bygg, etc. frigis fra utstyr og kabler dersom det oppstår lysbue/varmgang. Når en detektor avdekker branntilløp, vil den sende et signal til sentralenheten som i sin tur vil koble ut strømmen på deler av eller hele anlegget, sier han. Tok i bruk EFT-system TDC (Nordisk teleoperatør) har benyttet EFP-systemet i en av sine datahaller for å kunne detektere overbelastning i strømtilførslen til integrerte luftfuktere på kjølemaskiner. Høy strømbelastning har til tider vært et problem grunnet humus i vannet. Ved å benytte detektorer som er beregnet på gasser som avgis ved oppvarming av elektriske ledninger, kan de på et tidlig tidspunkt raskt iverksette tiltak for å forhindre at slukkegass blir tilført datahaller. De benytter EFP-detektorene i kombinasjon med sentral driftsovervåking av datahallen. Som daglig driftsansvarlig for TDCs tekniske rom og datahaller har jeg vært på utkikk etter detekteringssystemer som kan varsle vårt driftssenter om tilløp til brann, sier Jon Larsen, senioringeniør ved TDC AS. Vi har lenge hatt systemer som detekterer, varsler og utløser slukkegass i anleggene våre. Men detekteringssystemer som er enkle og som detekterer gass fra ledninger, har vært vanskelige å oppdrive. I tillegg kan dette systemet koble ut hele/deler av strømtilførselen til anleggene,avslutter han. SILJE RØNNE Hvorfor har du valgt å utdanne deg til takstmann? Jeg har tidligere arbeidet som yrkesdykker, men jeg ødela skuldrene og ryggen for noen år siden, derfor fikk jeg omskolering av NAV. Siden jeg utdannet meg til eiendomsmegler i 1997, falt valget på yrket som takstmann. Nå går jeg grunnkurs til tømmermester, som er obligatorisk for å bli takstmann. Hvilke fordeler gir en slik utdanning? For det første kan du jobbe som tømmemester, og da har du ansvaret for flere mennesker, noe som jeg synes virker spennende. Som takstmann har du gode jobbmuligheter, ettersom det mest sannsynlig vil skje et generasjonsskifte der. Dette er et yrke som er godt betalt, og arbeidstiden er gunstig. For min del setter jeg pris på at jobben ikke innbærer noen form for fysisk arbeid, slik som jeg har hatt tidligere. Sist, men ikke minst, er dette et varierende yrke, og mulighetene er mange. Hva innbærer yrket? Å taksere betyr å verdsette, og som takstmann er jobben å sette verdi på noe, som en bolig eller et bygg. Dersom du skal selge boligen din, er det takstmannen som gir deg en verditakst som forteller hvor mye objektet er verdt ut fra dagens marked. Ved skader på fast eiendom, f.eks. en brannskade på bolig, er det en takstmann som kommer frem til hva skaden utgjør i kroner. EFP SYSTEM Nyhet innen brannsikring! Brannstatistikk Over halvparten av alle branner som innrapporteres fra forsikringsselskapene i Norge har opphav i elektriske brannkilder Ca hver 7. brann (15%) starter i sikringsskap/el-tavler 84 personer omkom i brann i 2008 Årlig brenner det opp verdier for over 3,5 mrd kroner EFP SYSTEM Electric fire prevention EFP Systemet er en ny type brannsikringssystem som detekterer og stopper branntilløp i elektriske anlegg før brann bryter ut. Slik fungerer EFP Systemet: Spesialutviklede detektorer plasseres i sikringsskap/el-tavler og eventuelt i andre risikoområder i det elektriske anlegget. Ved et branntilløp vil detektorene avdekke gasser som frigis fra utstyr og kabler allerede ved 70 o C. Ved deteksjon av gasser vil sentralen fjerne kilden til branntilløpet ved å koble ut strømmen på deler av, eller hele anlegget. Brannen er dermed avverget. EFP Systemet kan kobles opp mot andre alarmsystemer, SD-anlegg, mobilvarsling, m.m. Systemet egner seg for: Offentlige bygg som skoler, omsorgsboliger, kirker, verneverdige bygg, museer, etc. Næringsbygg som kontorbygg, hoteller, datahaller, driftsbygninger, gartnerier, industribygg, etc. Private husstander, borettslag, hytter, etc. Les mer på: Kontakt din elektroinstallatør for mer info og bestilling Har du gjort det du kan for å sikre verdiene i anlegg du har ansvar for?

15 Dine supporttjenester vår kjernevirksomhet ESS, Eurest Personalrestauranter, Eurest Services og Medirest. Verdensledende innen måltidsrelaterte tjenester og andre supporttjenester. Compass Group - Pob Nesbruveien Nesbru - Tlf:

16 16 JUNI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 5TIPS Kjenn deg tryggere med ny teknologi ALARM- ARM- TJENESTER SPØRSMÅL OG SVAR Spørsmål: Hva skjer når Telenor legger ned alarmkanalen i ISDN-systemet? Svar: Nye kanaler som bredbånd og GPRS overtar markedet, og skal avløse den gamle teknologien. Ved årsskiftet skrur Telenor av den såkalte D-kanalen eller ISDN-pak, som blir benyttet til å overføre signaler til alarmsentraler, betalingssystemer, brannvarslingsanlegg, trygghetsalarmer og alarmsystemer i sykehjem og omsorgsinstitusjoner. Denne teknologien har utspilt sin rolle. Det er vanskelig å skaffe reservedeler og kompetanse for å opprettholde en stabil tjeneste. Løsninger basert på bredbånd og GPRS er allerede tatt i bruk mange steder. Kommuner presset Telenors beslutning fører til store utfordringer for operatørene av alarmsystemene. Over abonnenter knyttet til kommunesektoren må konvertere til den nye teknologien. Det er frykt for at overgangsperioden vil skape sikkerhetshull. Saken har til og med vært tatt opp i Stortingets spørretime. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete viser til at Telenor allerede i 2006 varslet sine kunder om at systemet skal fases ut. Samferdselsministeren sier at hun vil følge saken nøye og forsikre seg om at alle sluttkunder får nødvendig informasjon om hva de må foreta seg slik at alarmanleggene fungerer. Kontakt leverandøren - Telenor har tidlig gått ut med informasjon om at ISDN-pak vil bli faset ut av porteføljen. Kunder bør henvende seg til sin tjenesteleverandør for informasjon hvis de ikke allerede er varslet. Dette er et forhold mellom kunde og tjenesteleverandør, mener TIPS Alarmtjenester i nye kanaler Si ifra hvis du ikke er varslet 1 Er du ikke varslet om at ISDN-pak fases ut ved årsskiftet, må du ta kontakt med din leverandør av alarmtjenester. Hva skal jeg velge? Mobilnettløsning for alarm- 2 og betalingssentraler er basert på mobilnett. Bredbånd er standardteknologi, og byr på muligheter til å legge inn andre type tjenester. Ta kontakt med leverandøren for å se hvilke andre varslingsrutiner den nye teknologien kan etablere for din virksomhet. Ved å benytte anlegget til flere oppgaver får du mer igjen for investeringen. Kunder bør henvende seg til sin tjenesteleverandør for informasjon hvis de ikke allerede er varslet. Anders Krokan Informasjonssjef i Telenor informasjonssjef Anders Krokan i Telenor. For Telenor er teknologiskiftet en naturlig del av utviklingen innenfor dataoverføring. Betaling og alarm er lenge blitt levert på IS- DN-pak, som ikke støttes ut over Føl deg tryggere Du kan overvåke flere aktiviteter samtidig og så ofte 3 som du selv definerer det som nødvendig. Alarm- og betalingssystemene blir langt mer driftssikre. Varsling kan skje via sms og e-post til flere mottagere på samme tid. Det vil redusere responstiden og dermed øke muligheten til å redde liv og verdier Ny teknologi er å benytte mobilnettet (GPRS/3G) eller en hvilken som helst bredbåndsforbindelse som kan bære en IP-forbindelse. Med andre ord standardprodukter innen telekom. Kjent teknologi Innebærer det store kostnader å skifte til ny teknologi? - Det kommer an på flere faktorer, som for eksempel tilgjengelighet på dagens installasjon (adkomst), beliggenhet (geografi), eierforhold (beslutningstager for skifte av løsning), men vi antar at dette skal være enkelt i de fleste tilfeller, sier Krokan. Omlegging til ny teknologisk plattform byr på mange nye gode løsninger. DriftsCompagniet startet konverteringen allerede for to år siden, en GPRS- løsning over mobilnettet. Dette er en rimeligere løsning for forvaltningsselskaper og kunder. Bli varslet - Når brannalarmen eller innbruddsalarmen går, blir politi, brann, vaktmester og vi varslet umiddelbart via sms og e-post. Det samme gjelder hvis det oppstår en feil med grunnvannspumpen eller hvis heisen står, sier Jan Sørlie i DriftsCompagniet. Selskapet sparer tellerskritt, og kunden betaler en fastpris. For kommunale brukere av alarmsystemer basert på ISDN-pak som ennå ikke har startet arbeidet med å legge om til mobilnett-løsningen, begynner det å haste. PÅL STENSAAS Marit Lynes Norsk Kaffeinformasjon Er kaffe en viktig del av nordmenns hverdag? I Frankrike og Italia er kaffe først og fremst en offentlig drikk. I Norden er den en hjemme- eller jobbdrikk. Ferske tall fra vane/holdnings-undersøkelsen som gjennomføres hvert tredje år på oppdrag fra Norsk Kaffeinformasjon, viser at hele 31,2 % av all kaffen vi drikker, inntas på arbeidsplassen. Konsumet på jobb har aldri hatt en så stor andel som i årets undersøkelse. Så selv om vi stadig drikker kaffe på nye steder, er arbeidsplassen, nest etter hjemmet, det stedet hvor vi drikker mest kaffe. Hva skal til for å lage god kaffe på jobben? Hvis man har en trakter eller en koppautomat som bærer godkjenningsmerke fra European Brewing Center (Norsk Kaffeinformasjon), er man garantert at maskinen evner å tilberede kaffe på riktig tid og med riktig temperatur. Hva bør man tenke på før man anskaffer en ny kaffemaskin? Jeg anbefaler at man analyserer hva de ansatte egenlig drikker og ønsker å drikke, slik at man ikke ender opp med en maskin som leverer spennende kaffe de første 14 dagene, men som senere ikke lever opp til forventningene.

17 Trygghet gir friheten et ansikt Trygghet handler om å slippe å tenke på akkurat det. Når en brann starter gjelder det å få varslet 110-sentralen raskest mulig. Med ALTEL overvåket alarm slipper du forsinkende mellomledd. Og skulle du få uønsket besøk, eller beskjed om at viktige tekniske installasjoner oppfører seg utenom det vanlige, varsler ALTEL direkte dit DU måtte ønske. Securinet har levert løsninger via IP og/eller GPRS siden Tjenestene våre er FG-godkjent og kan benyttes til alle typer alarmoverføring. Vi er døgnbemannet og kan bistå deg når som helst. ALTEL fra Securinet gir friheten til å kunne velge det alarmmottaket/aksjonsapparatet som er ønskelig for aksjon. Ta kontakt for mer informasjon. Securinet AS, Serviceboks, 2626 Lillehammer. Telefon: Fax: Mail: Web: Har du behov for profesjonell forvaltning av dine eiendomsinvesteringer? Basale er en av Norges største uavhengige forvalter av næringseiendom. Med et team av erfarne og høyt kompetente økonomer, jurister, ingeniører og driftspersonell sørger vi for å ta et helhetling ansvar for anskaffelse, drift, utvikling og salg av din eiendom. Basale kan bistå med blant annet: Nytt telefonnummer 06760

18 18 JUNI 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Arild Marvik Administrende direktør Vågen eiendomsforvaltning Morten Aagenæs Konserndirektør Eiendomsforvaltning, OBOS Henning Møllerløkken Administrerende direktør Norges Eiendomsakademi Spørsmål 1: Hva er dine beste råd til mennesker som ønsker en karriere innen eiendomsforvaltning? Spørsmål 2: Hva tror du kommer til å prege eiendomsmarkedet i tiden som kommer? Å skaffe seg en utdannelse som er relevant i forhold til arbeidsoppgavene i et forvaltningsselskap. Forvaltningsselskapets størrelse er avgjørende for hvor spesialisert arbeidsoppgavene vil være. I et stort selskap vil spesialisten oftere være etterspurt, mens generalisten er personen for et mindre forvaltningsselskap. Generelt kan en si at tekniske kompetanse er viktig sammen med god økonomiforståelse. Uansett, et forvaltnings er et kompetansesenter hvor medarbeidernes samlede kompetanse er det avgjørende. Så ingeniøren, juristen, økonomen og fagspesialister arbeider tett sammen. Vi er inne i en konsolideringsperiode. Ulike geografiske områder vil få ulike utfordringer. Som alltid er det viktig å oppføre seg slik at dine nåværende leietakere ønske å fornye sine leiekontrakter. Men vi vil i tider som dette se at leietakere som skal fornye kontrakten i større grad sjekker markedet for å finne den rette markedspris. Vi vil også se at gårdeierne blir mer kreative for å beholde sine leietakere. Markedet kommer tilbake, men vil i større grad fokusere på energitiltak, inneklima, sykkkelgarsje med gode garderobeforhold. Mange vil fokusere på å finne arbeidsplass som ikke ligger for langt fra hjemmet. Eiendomsforvaltere tar hånd om store verdier for kundene. Det er derfor viktig med bred kompetanse innen ulike fagfelt, og dessuten ha evnen til å identifisere kundens eventuelle behov for spisskompetanse innen de enkelte fagfelt. Dette, kombinert med en genuin interesse for å ta vare på andres verdier, gir en god eiendomsforvalter, som gir kunden grunn til å føle seg trygg på at hans verdier er ivaretatt. Innenfor eiendomforvaltningsmarkedet tror jeg på fortsatt restrukturering av bransjen der større aktører som kan tilby kompetanse på bl. a teknisk, misk og juridiske fagområder vil være vin- økononerne. Ekspertene svarer! Tatt i betraktning de energikravene som kommer til å melde seg for denne næringen, så blir det økt fokus på kontroll, dokumentasjon og energivennlig drift. Derfor er grønn kompetanse også viktig innenfor denne næringen. Derfor blir rådet å søke kompetanseheving innenfor profesjonell eiendomsforvaltning, både i forhold til miljøvennlig eiendomsdrift, juridiske kompetanse og ikke minst eiendomsøkonomi. Dette vil åpne for mange spennende jobbmuligheter i eiendomsbransjen. Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Der er det et stort etterslep. Dessuten vil det være energibesparende i fremtiden å bedre standarden på denne bygningsmassen. Bygningsmassen innenfor det offentlige har hatt godt av at dette fokuset nå er etablert. Videre skal også hele bransjen gjennom en verdiregulering. Spørsmål 3: Hvor anbefaler du at man setter fokus for å øke verdien på sine eiendommer? Leieinntektene er den viktigste faktoren når man vurderer verdien av en eiendom. Godt vedlikehold og tiltak som opprettholder eiendommens gode renomé er avgjørende for en eiendoms verdiutvikling. Både på bolig- og næringseiendommer tror jeg at godt vedlikehold er avgjørende for at eiendommens verdi skal holde seg og kanskje stige framover. En del boligområder vil også vinne på å oppgradere utearealer med belysning, beplantning, kantstein og andre tiltak som kan skape et tiltalende førsteinntrykk av eiendommen. Verdiene på næringseiendommene reguleres av mange forskjellige variabler blant annet konjunkturendringer, plassering i forhold reguleringsplaner osv. Det sikreste er likevel å kunne dokumentere at man imøtekommer energikravene, fremme miljøvennlige næringsbygg i forhold til drift, ventilasjon osv. Alle vil identifisere seg som en hensynstager i miljøspørsmål, og dette er man også villig til å betale for. Man etablerer en god identitet ved å kunne skilte med fokus på grønne næringsbygg. OPAK, din samarbeidspartner innen arealoppmåling og -fordeling mva-rådgivning tilstandsvurdering leietakers vedlikeholdsplikt verdi- og leievurdering brannrådgivning for økt verdiskapning innen bygg og eiendom! Kontakt markedsdirektør Kristin Caroline Nilsen tlf el. e-post angående OPAKs tjenester innen spesialrådgivning. OPAK AS. Hovfaret 13, Pb.128 Skøyen, 0212 OSLO. Tlf Fax E-post:

19 Brannteknisk eiendomsforvaltning La våre profesjonelle branningeniører forvalte deres eiendommer så de oppfyller branntekniske krav Branndokumentasjon Periodisk kontroll Kurs, opplæring og øvelser online branndokumentasjon Skansen Consult tar ansvaret som brannvernleder Rådgivende ingeniører i brannteknikk Brannrådgiving Risikoanalyser Anbudbeskrivelser Brannprosjektering Tilstandsvurderinger Branndokumentasjon Oslo Bergen Stavanger Haugesund Trondheim Vi har meget god erfaring med å benytte Skansen Consult AS som brannrådgiver - Kjell Kaland, StatoilHydro

20

HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG??

HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG?? HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG?? Kilde: Sarpsborg Arbeiderblad 30.10.07 1 1 1 Over halvparten av alle branner som innrapporteres fra forsikringsselskapene i Norge har opphav

Detaljer

Neste generasjons brannsikringssystem HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG?

Neste generasjons brannsikringssystem HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG? Neste generasjons brannsikringssystem HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG? Kilde: Sarpsborg Arbeiderblad 30.10.07 Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009 Neste generasjons brannsikringssystem

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG?

HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG? HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG? Kilde: Sarpsborg Arbeiderblad 30.10.07 Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009 Over halvparten av alle branner som innrapporteres fra forsikringsselskapene

Detaljer

Trondheim kommune. Saksframlegg

Trondheim kommune. Saksframlegg Saksframlegg Høringsuttalelse til forslag til lovendringer for å forebygge problemer med lavinnskuddsborettslag Arkivsaksnr.: 09/12683 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag Der du vil bo! Sunndal Boligbyggelag ble stiftet i 1952, og går i dag under navnet SUNNBO. Gjennom snart 70 år har vi skaffet våre medlemmer et godt sted å bo, ved å bygge boliger tilpasset alt fra ungdom

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

Neste generasjons brannsikringssystem HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG?

Neste generasjons brannsikringssystem HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG? Neste generasjons brannsikringssystem HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG? Neste generasjons brannsikringssystem Over halvparten av alle branner som innrapporteres fra forsikringsselskapene

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken.

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken. Sandetorg Borettslag Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO utbygging Drammensmegler n NBBO Byggtek w w w. g n i z t r e k l a m e. n o Sande Torg ligger i rolige og solfylte omgivelser med nærhet til barnehage,

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

BYGG B Ildverket 12 NORD Plantegning av 3. etasje BESKRIVELSE: 5 (6) roms leilighet i 2. og 3. etasje BRA 120,4 m2 + 5 m2 utebod/sportsbod+takterrasser BOA 113 m2 6-mannsboliger carport Super leilighet

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Investeringer i bygg og utstyr hvordan kan vi lykkes med å ta ut gevinster? Steinar Frydenlund Styreleder Sykehusbygg HF Nasjonal direktørsamling Scandic Havet hotel

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK 9 NBBLs BOLIGSTATISTIKK 213 Norske Boligbyggelag Om statistikken Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Per 31.12.213 var 5 boligbyggelag

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK NBBLs BOLIGSTATISTIKK 2016 Om statistikken Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for norske boligbyggelag. Per 31.12.2016 var 42 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse har

Detaljer

Ny borettslov - hva er nytt?

Ny borettslov - hva er nytt? Ny borettslov - hva er nytt? Ny lov om borettslag er trådt i kraft. Loven har bestemmelser om organisering og drift av borettslag. Den er viktig for deg som bor i et borettslag og for deg som som har planer

Detaljer

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN BRANNVERNPLAN SKILLEBEKKEN BORETTSLAG NØDTELEFON BRANNVESENET 110 VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN Gjør deg kjent med: Hvor brannmeldere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes. Hvor utganger

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2013 Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Standardvilkår for forsikring mot tap av

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

Større enn en stor by!

Større enn en stor by! Norske Boligbyggelag i 2006: Større enn en stor by! og viktigere for alle som bor der Over en halv million nordmenn velger bolig med innebygget trygghet Mange av oss bor i din kommune Norske Boligbyggelag

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Innhold Borettslagsmodellen, styrets oppgaver, fellesgjeld og felleskostnader........................... 4 Om borettslagsmodellen.............................................

Detaljer

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Jens Bjørlin OBOS Basale AS Heleid datterselskap av OBOS Forvaltning og utvikling av næringseiendom Helhetlig

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Jostein Hauge Teknisk sjef i Bate boligbyggelag Oppgrader for fremtiden! Nasjonal konferanse om universell utforming og oppgradering av boliger og bygg Bergen

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Skei 2.nov 217 Britt-Nina Borge og Anne Marie Løvik Eksisterende bygningsmasse 2 Illustrasjon Rune

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Komponentene i EFP Systemet EFP Systemet er basert på et enkelt prinsipp: Detektere branntilløp tidlig og kutte strømmen til feilstedet før brannen

Detaljer

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag.

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 17.04.13 KL 18.00 Sted: «Stedet vårt» Veitvedt eldresenter ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

Eierseksjoner. NBO seminar om eierleiligheter. 9. november 2011. www.nbbl.no

Eierseksjoner. NBO seminar om eierleiligheter. 9. november 2011. www.nbbl.no Eierseksjoner NBO seminar om eierleiligheter 9. november 2011 www.nbbl.no 1 Borettslag vs eierseksjon Definisjon borettslag: Et kooperativ som har til formål å gi andeleierne bruksrett til egen bolig i

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Nyheter. IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015

Nyheter. IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015 Nyheter IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015 Agenda IK-bygg Kort presentasjon Nasjonalt tilstandsbarometer Integrasjon med Boligmappa FDV-bygg Revisjon Spørsmål fra salen Kort presentasjon av

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen borettslag avholdes 17.04.2012 kl. 18.00 i samlingssalen på Bjøråsen skole i Sverre Iversens vei 37 TIL BEHANDLING

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER ØKONOMISKE TRANSPORTLØSNINGER VÅR UTFORDRING OG STYRKE SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom

Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kostnadseffektiviserende verktøy for drift og forvaltning av næringseiendom Kort om inattika Gresk Attika = region i Hellas, Agora = møteplass Etablert: nov 2008 Operativt i drift like lenge I dag forvaltes

Detaljer

Ekstraordinært Sameiermøte

Ekstraordinært Sameiermøte Ekstraordinært Sameiermøte Gommerud Boligsameie, 22 mai 2014 kl. 18.00 Innkalling Finansiering av takomlegging GOMMERUD BOLIGSAMEIE Til sameierne: Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte i Gommerud

Detaljer

Bry deg før det brenner

Bry deg før det brenner Følg oss på Facebook for gode råd: facebook.com/brydegfordetbrenner Bry deg før det brenner GODE RÅD OM BRANNSIKKERHET HOS ELDRE Bry deg før det brenner er en kampanje fra Norsk brannvernforening og KLP

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

Konfliktnivået ved bolighandel

Konfliktnivået ved bolighandel Konfliktnivået ved bolighandel Nr. 6 2016 Oktober 2016 Innledning Norge er blant landene i Europa hvor det er mest vanlig å eie sin egen bolig og 84 prosent av befolkningen her til lands eier boligen sin

Detaljer

DRIFTSKONFERANSEN 2011. KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS

DRIFTSKONFERANSEN 2011. KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS DRIFTSKONFERANSEN 2011 KNUT HAUGRØNNING Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS DRIFT AV NYTT HOVEDKONTOR SPAREBANK1-SMN I TRONDHEIM NY TEKNOLOGI FØRER TIL NYE DRIFTSMETODER. HVA KAN VI LÆRE? Kjeldsberg Eiendomsforvaltning

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER KONGSVINGER BBL 6 DESEMBER 2007 Temakveld med KOBBL Nina Radeid Egil Leikåsen Kirsti Klamo FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER www.nbbl.no Agenda for kvelden Fakta om branner på Kongsvinger Brannvesenets erfaringer

Detaljer

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Den norske regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle skal

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Kompetanse, utdanningen innen faget NTNU

Kompetanse, utdanningen innen faget NTNU NTNU 2004 BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING Bygningsforvaltning Hvordan ivareta effektiv drift og verdier Kompetanse, utdanningen innen faget NTNU Professor Tore I. Haugen Tore.Haugen@ark.ntnu.no www.metamorfose.ntnu.no

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg OLIGSALGSRAPPORTEN - det nye verktøyet for tryggere boligsalg Hva er en Boligsalgsrapport? Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir

Detaljer

Ny og forbedret tjeneste. Nå med utleieforsikring på kjøpet. TIL DEG SOM SKAL LEIE UT

Ny og forbedret tjeneste. Nå med utleieforsikring på kjøpet. TIL DEG SOM SKAL LEIE UT Ny og forbedret tjeneste. Nå med utleieforsikring på kjøpet. TIL DEG SOM SKAL LEIE UT DETTE ER BEKYMRINGSFRIHET. Der andre tilbyr leiekontrakter eller innkreving av husleie, byr vi på bekymringsfri utleie.

Detaljer

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg Ca. 2183 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kantine med kjøkken

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 16. FEBRUAR 2015 - KL.18.00. STED : AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Innkalling inneholder: Saksdokumenter knyttet til kjøp av Mozart Eiendom AS og som

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag den kl Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag den kl Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag den 02.05.2012 kl. 18.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 54 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 59 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Hvem er kunden? Hva forventer kunden? Hva gjør vi? Kundetilfredshetsmåling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz, Knut, Terje, Aase, Øystein, Knut Erik Orienteringssaker Godkjennelse av referat 26.09.2013 Referat signeres om godkjent Tidligere godkjente

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Forslag til endringer i skatteloven

Forslag til endringer i skatteloven Finans- og tolldepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Oslo, 2. april 2008 Deres ref. Vår ref. 27-11943/JS Forslag til endringer i skatteloven I nye boligprosjekter er regelverket slik at andelseiere

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG.

KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG. KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG. Men... ansvaret ditt som selger gjelder hele eiendommen; både forhold i og utenfor boligen. Det reklameres over naboforhold,

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune Et prosjekt kan være vellykket ut fra to perspektiver: Man har fått avklart hva som er mulig å få til Man har

Detaljer

BORI - Totalleverandør av boligrelaterte tjenester

BORI - Totalleverandør av boligrelaterte tjenester Kontakt oss for et uforpliktende tilbud Boligbyggelaget Romerike A. Kiellandsgt. 2B Postboks 323, 2001 Lillestrøm Tlf. 63 89 02 00 - Faks 63 89 02 01 firmapost@bori.no www.bori.no Skann koden med din smarttelefon

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer