GRUPPE FOR BRUKERKONTAKT OG PROGRAHVARE (KEH) 8RUKERTJENESTE (KLV) Orakeltjeneste - hjelp (KEH/KHE) Skriftlig info. (KLV) (Siri) (INFOS) tj ~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUPPE FOR BRUKERKONTAKT OG PROGRAHVARE (KEH) 8RUKERTJENESTE (KLV) Orakeltjeneste - hjelp (KEH/KHE) Skriftlig info. (KLV) (Siri) (INFOS) tj ~"

Transkript

1 ( ~ J GRUPPE FOR BRUKERKONTAKT OG PROGRAHVARE Hovedarbeidsfelt: (prosjektledere) KURS 8RUKERTJENESTE PROGRAMVARE Emner (ansvarlige) Generelt tilbud (betaling) 09 Orakeltjeneste - hjelp (KEH/KHE) Mikro-NTH (KEH/SB) RUNIT informerer - kurs (S8) Skriftlig info. (Siri) (INFOS) tj ~ t... ~ ~ I OPPs0kende kontakt < '-U J~ Matematikk Statistikk Grafikk Emulatorer Mikro - diverse Tekstbehandling Dataarkiv (Database) (KlV) (NN/KLV) (EH) (SB/KEH) (SB/KEH) UNIVAC NORD VAX Mikro Datanett Supermaskin Sprak (TR/NN) (EH) (NN) ( KLv./r (NN)

2 f GIU'PE RJf BRWERKtrtlT.T tmgm,sering AV VIRKSt»f TEN 'rupp~s arbeidsf.lt dele, OPP i' hovedarbeidsfelt..d hver sin leder (prosjektleder) - se.get Irk. "vert hovedarbeidsfelt del inn i flglige.-ner..d eft Iftlv.rlit for hver - se eget ark. Innenfor hv.rt emfte Ilg., det retningslinjer (.Ilr.tning) for aktivit.ten innen dette e.ne - type arbeidsoppg~ver og o-fang av aktiviteten. For hver Irbeldsoppgave 11ges det eft arbeidsbeskrivelse. Oill~ beskrivelsene lagres hoi d.. so. utf.rer oppgaven...d kopi til...,eanlvlrlig 01 prosjektleder. For hvert hovedarbeidlfelt Id-inistr.rer oversikt over all. arbeidloppglv.ne innen lage. vha. NOTIS. lederen feltet. en Icortfattet Denne list. Oet 1.gel Irb.id,b krivell.r for.vgr.ns.d. oppgaver -..d Itlrt. slutt og gitt.11. O.t vil 0111 finn lepend. aktiviteter inn." et.-ne - d. viktig.te IV dil.e b.r b.skrive a...n..d retnintllinje~. for aktivitet.n apportering: E_n.anlvarlit rapport.rer j.vnlig til proljektled.r. Proljektl.der skal alltid v.r. orientert. Proljektledern overlileter benytte. av gruppeleder 0t 1.11.' fra. pi grup~ter. 'rioriterin, - IV: Prosjektleder 01 gruppleder. 'rupp...t. i forbind.l -.d It.tatul 01 nye oppgaver Ij.nft~l Yirks~.t iftften be~.ndlift.,1.t pro.jektih.r..t ~ovedlrb.idlf.1t til opp til grundit.re.get trupp...t. - dette forb.rede. 09 led IV Iftn.n'or et ~ov.d.rbeidl'elt.v. t.-n. holdel det Irbeid...ter..d...".varlit.. Oette led av proljektleder. -. Orakeltjene.ten or.ani.ere. s~ vilt i.get ark. Grupp...te hold.. til fast tid hver uk. nistrativ. e.ner og fa.li, utvikling.

3 8rukerkontaktgruppa. En oversikt 09 en vurdering av var v1rksomhet KLV 12/ Oagens bemanning: KEH: gruppeleder,kurs, statistikk EH: Mikromaskiner S8: Kurs, PC-informasjon KLV: Programvare, brukertjeneste, Sperry, ++ AN,GH: Sekret~rer Permisjon: EA: Kurs, Grafikk TR: VAX, Programvare Hovedoppgaver i gruppa: Kurs: PC-emner, sprak, etc. Brukertjeneste: Informasjon Hjelp PC- demorom Programvaretilbud: Matematikk, grafikk, statistikk, programmeringsvert0y Pa Sperry, Nord, Vax, PC, Cray Emner: Kunnskap om: Nord, Vax, Sperry, Cray, PC Diverse programvare pa aile maskiner Datanett - oppbygging 09 tjenester Datapost - EAN 09 EARN Grafikkmuligheter - utstyr 09 programvare Sprak: Fortran, Pascal, C,... Operativsystem pa aile RUNITS maskiner + UNIX Denne kunnskapen skal brukes til: a) Svare pa henvendelser av type: Fortell oss hvordan Hva er galt? b) Informasjon: Slik bruker vi (ekstrakt av st0rre info, beskrivelse av lokale forhold, datalagret informasjon.. ) Nyheter Oversikter Tips - v~r oppmerksom pa Markedsf0ring RUNIT-informerer c) Kurs Spersmal vi kan stille ass: Hva skal vi prioriter blant alt dette?

4 2 Hvilke emner rna vi arbeide jevnlig med videre? Hvilke kan vi lage (har laget) nok info om til at vi kan nedprioritere oppmerksomheten. Hva rna brukergruppa dekke, og hva kan andre gj0re (samarbeid) Status i dag/kommentarer a) Bemanning: St0rre maskiner og hva som foregar pa dem er altfor darlig dekket. b) Sperry: Var st0rste inntektskilde Srukes stadig i undervisningen. Den er gratis for studenter Lite nyutvikling av program Mye produksjonskj0ring Vi har laget sa mye info at veiledningen kan dekkes av infostoffet og orakeltjenesten. Infostoff laget av RUNIT: Slik bruker vi UNIVAC 1100 HELP (fra terminal) Handbok - lagret pa fil RINFO Utg 4 Hvis noen har problemer: Orakeltjenesten + brukergruppa vii trenge st0tte i systemdrift ved avanserte problemo c) Nord. Liten praktisk programutviklingserfaring i brukergruppa - ti~na stor erfaring hos oraklene. (Hobbymaskinen) ~.dt.lel ~k old b ~. God st0tte fra systemdrift Infostoff laget av RUNIT: Handbok - til salgs og lagret pa RUNIT-HELP RINFO fil Problem: Hvem skal ha kunnskap om NORD framover? d) VAX liten praktisk programutviklingserfaring i gruppa i dag. De som hadde erfaring er sluttet/er syk. Programvaretilbudet 0ker Viktig maskin framover e) Programvare: Satser pa: matematikk, grafikk, statistikk, Darlige erfaringer med a tilby applikasjonsprogram til brukerne Samme grunnleggende tilbud pa alle maskiner et mal B0r vurdere flytting av programvare fra Sperry til VAX. ViI VAX klare alt den er patenkt? Grunnleggende tilbud godt dekket - lite arbeid n0dvendig. Utvides til CRAY. f) Oatanett: Informasjonshandbok er under skriving Markedsf0ring av tjenestene er rna intensiveres

5 3 g) Kurs: Viktigste inntektskilde Stor oppmerksomhet fra NTH h) PC: Stor oppmerksomhet fra NTH Eilif trenger samarbeidspartner Informasjonsarbeid viktig - rna 1egges opp systematisk. PC forum pa EAN b0r f0res videre na f0r den blir glemt (samarbeid med lob (EA)) Viktig hjelpemiddel for mange. i) Sprak: Hvem kan: j) UNIX: FORTRAN: PASCAL: C: KLV Steivor, Ei1if (PC) Ingen Ingen kompetanse i brukergruppa. Ny VAX med UNIX kommer i h0st. Handb0ker er bestilt. k) Grafikk: Meget viktig felt framover Ma lage RINFO om tilbud Utstyr for darlig. Samarbeid med Infografi viktig Viktige oppgaver/emner framover: Samspillet CRAY og maskiner/datanett rundt Cray. S~rlig mhp. programvare. Grafikk - ikke minst mhp. presentasjon av resultater fra CRAY. Datnetttjenester. Lokalt 09 ek5ternt Programvare Utgangspunkt: Gode verkt0y for brukeren. Markedsf0ring av disse Kurs. 095a andre emner enn PC Informasjon. Viktig forat vare tilbud tas i bruk. PC: Informasjon Samspill PC og st0rre maskiner VAX Pga. hoved front-end for Cray Markedsf0ring av vare tilbud. Bes0k. "H05ting" av nyttige program/informasjon fra RUNIT, NTH, SINTEF, osv. Videref0ring av dette til vart milj0. CRAY

Søknad om midler til feministisk selvforsvar

Søknad om midler til feministisk selvforsvar Søknad om midler til feministisk selvforsvar Info om søker: Jenteforsvaret er en undergruppe av Sosialistisk Ungdom Organisasjonsnr: 971524669 Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21933350 Kontonr: 7874

Detaljer

(revidert manual pr. 01.10.2007)

(revidert manual pr. 01.10.2007) (revidert manual pr. 01.10.2007) 2007 NetPed AS Brukermanual møteplassen Dette er en forklarende brukermanual for møteplassen. Målsetning er å gi forståelse for hvilke muligheter bruk av møteplassen gir,

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE

USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE o CL &it& POPULXCRVITENSKAPELIG SERIE USIS ET SYSTEM FOR FORMIDLING AV KONTAKT MELLOM VITENS0KER OG VITENKILDE Av Professor Svein Nordbotten Institutt for informasjonsvitenskap Store kunnskapsmengder.

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12. Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft

Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12. Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12 Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft Eidsiva Vannkraft Datterselskap i Eidsiva Energi Selskapet forestår

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

Elektronisk dokumenthåndtering

Elektronisk dokumenthåndtering Inviterer til nettkurset Elektronisk dokumenthåndtering Oppstart og varighet: Løpende oppstart den 15. i hver måned - 1 års varighet. Målgruppe: Arkivmedarbeidere og arkivledere i all offentlig forvaltning.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv OPPGAVE i IT i samfunn og arbeidsliv Vil kommunene, med dagens dårlige økonomi, være i stand til å ta de økonomiske løft som skal til for å gjennomføre IT- målene i de nye læreplanene for grunnskolen?

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Bestillingsrutiner rammeavtale ASP

Bestillingsrutiner rammeavtale ASP Bestillingsrutiner rammeavtale ASP Generelt For å effektivisere håndtering av rammeavtalen er det laget så enkle bestillingsrutiner som mulig. Det er utarbeidet er regneark som både danner grunnlag for

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole

ESSUNGA KOMMUN. 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas. Nossebro skole ESSUNGA KOMMUN 236 km2 5 503 innbyggere 3 små skoler Ikke gymnas Nossebro skole Utgangspunkt 1 Den nasjonale statistikken viste at Essunga kommun var blant de absolutt svakeste i landet. Utgangspunkt 2:

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Øvinger ENT4000. Gjennom de første øvingene skal vi sammen finne forretningsidéer som kan være utgangspunkt for gruppenes arbeid.

Øvinger ENT4000. Gjennom de første øvingene skal vi sammen finne forretningsidéer som kan være utgangspunkt for gruppenes arbeid. Øvinger ENT4000 Generelt om øvingsopplegg for ENT4000 Veileder: B. Meling E-post: miriam.meling@sfe.uio.no Først av alt, velkommen til Gründerskolen og ENT4000! Emnets mål er å gi dere en teoretisk og

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

På Åssiden skole er PC'en et verktøy i alle fag. Fra venstre: Frida Johansen, Stine Mette Røed Hagen og Eline Liaklev

På Åssiden skole er PC'en et verktøy i alle fag. Fra venstre: Frida Johansen, Stine Mette Røed Hagen og Eline Liaklev På Åssiden skole er PC'en et verktøy i alle fag. Fra venstre: Frida Johansen, Stine Mette Røed Hagen og Eline Liaklev 28 Satser på pedagogisk bruk av PC tekst og foto: marianne ruud Med kunnskapsløftet

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM Kirkens Ungdomsprosjekt 1 INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet av daglig leder for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand

Detaljer