Produkter og tjenester det vil være økt og redusert behov for:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produkter og tjenester det vil være økt og redusert behov for:"

Transkript

1 1 av 30

2 2 av 30

3 Produkter og tjenester det vil være økt og redusert behov for: Scenarie 1: Økonomenes tid Økt behov Internett er en universell kommunikasjonskanal som åpner nye muligheter for toveiskommunikasjon mellom kraftmarkedet og sluttbrukerne. Internetts spesielle egenskaper, spesielt lett tilgang og lave kostnader for oppgradering og vedlikehold, skaper et betydelig potensiale for dens anvendelse i nye produkter og tjenester, som vil øke fleksibilitet i bruk av energi og effekt også i fremtiden. Økologisk mat I en verden der det er stadig større press mot dyrkbare arealer og der intensiv matproduksjon utarmer jorda, er kunnskapene om økologiske produksjonsmetoder viktige å ha med seg som en basis for fremtidens landbruk. På verdensbasis er økologisk produksjon i dag den hurtigst voksende sektoren innenfor landbruket. FAO hevder at markedet vokser mellom prosent per år, at veksten forventes å fortsette og at det trolig vil være gode muligheter for å ta ut merpris på økologiske produkter. Dette kan bety at økologisk produksjon vil bli en stadig viktigere sektor innenfor det internasjonale matvaremarkedet i framtiden. Redusert behov Ny teknologi med digitalisering, mediekonvergens og multimedier gjør at aviser og magasiner trolig vil delvis eller helt forsvinne fra markedet i fremtiden. I byggindustrien vil plast komponenter overta i større grad for stålkonstruksjoner. Scenarie 2: Miljøvernernes tid Økt behov El- bil El-drevne kjøretøy vil overta hovedvekten av transporten i framtiden på grunn av: Ingen utslipp av forurensende CO2 bidra til et bedre globalt miljø. Ingen utslipp av CO, NOx, HC og partikkelstøv. Elbil er det eneste utslippsfrie alternativet alt annet kan først realiseres om mange år. Elbil i Norge drives av ren energi. Oljeutvinning, -transport og -foredling er forurensende og forbundet med stor risiko for miljøkatastrofe. En elbil utnytter energien nær 4 ganger mer effektivt enn en bensinbil, og forskjellen er aller størst ved bykjøring. Hydrogenbilen er en framtidsvisjon i et års perspektiv. Dette er også en elektrisk bil, den har bare brenselceller basert på hydrogen i steden for dagens batterier. Bioenergi Bioenergi har gjennom historien vært menneskehetens viktigste energiressurs. Bioenergi er en samlebetegnelse på energi som stammer fra biologisk materiale eller biomasse. Fordelen med bioenergi framfor lagerressurser som olje, gass og uran er at det er en fornybar energikilde. De vanligste bioenergikildene er: Ved, flis, bark, lignin (avlut) og alkoholer fra skogbruk og skogindustri. Halm, husdyrgjødsel, energiskog, gras, planteolje, alkoholer og biogass fra jordbruk og agro-industri. Organisk avfall fra næringsmiddelbransjen, husholdninger og biomassebasert industri. 3 av 30

4 Bioenergi gir betydlige miljøfordeler: Fornybar energikilde Ingen utslipp av drivhusgasser Minimale utslipp av SO 2 Reduserte utslipp av NOx Ved moderne forbrenningsteknikk: lave partikkel- og sotutslipp Ressursbesparende utnyttelse av biologisk avfall Redusert behov I framtiden vil det bli redusert behov for bensindrevende kjøretøy pga høy bensinpriser og mangel på olje. Scenarie 3: Teknologenes tid Framtidens teknologi vil forandre verden slik vi kjenner den. Det er lett å avfeie det vitenskapsfolkene har på tegnebordet og arbeider med i laboratoriene som ren science fiction, men i ryggen har forskerne multinasjonale selskaper med enorme budsjetter - og utsikter til profitt over all fatteevne. Det er innenfor data-, bio- og robotteknologien de største forandringene vil skje først. Kunstige organer, smarte klær og den "perfekte" soldat kan snart bli virkelighet - alt ved hjelp av nanoteknologi. Nanoteknologi manipulerer de minste byggeklossene i naturen: Atomer flyttes og nye materialer skapes. Nano betyr dverg på gresk. En nanometer tilsvarer en titusendel av et hårstrå, eller en milliarddels meter. Nanoteknologi vil få enorm betydning for samfunnet om bare noen tiår, og særlig kombinert med bio- og informasjonsteknologi. Og bare for å nevne noen mulige fremtidige anvendelser av teknologien: Vinduer som kan regulere seg selv etter varme og lys. Smarte klær som selv kan fjerne flekker. Bandasjer som kan melde fra og motvirke mulige infeksjoner. Menneskelige organer som kunstige øyne og hørsel kan bli virkelighet. Nanokapsler som strømmer rundt i blodet mens de doserer riktig mengde medisin til helt spesifikke organer. Redusert behov Datamaskinen ser ut til å ha et kraftig potensiale, et potensiale som ligger opptil mye av det som vi trodde var reservert for mennesket. Den kan bl.a. svare på spørsmål om innholdet på våre bankkonti, og den kan hjelpe oss å søke etter litteratur fra hele verden. Ut i fra dette kan det se ut som at vi mennesker i fremtiden blir erstattet med roboter I fremtiden blir nok menneskelig arbeidskraft i større grad erstattet med roboter. 4 av 30

5 5 av 30

6 MILJØKARTLEGGING Miljøanalyse for isbitmaskin Vi har som oppgave å gjennomføre en miljøanalyse for et produkt. Vårt produkt er en eksisterende isbitmaskin fra Norcool, som vi har fått i oppgave å fornye. Våre forutsetninger er at maskinen og det elektriske inne i maskinen skal være den samme som før, vi skal bare endre omgivelsene. Derfor har vi i denne oppgaven valgt å ikke se nærmere på hvordan vi kan effektivisere maskinen eller forbedre aspekter rundt energibruk og liknende problemer. Denne miljøanalysen vil heller omhandle spørsmål som gjenvinningsproblematikk, produksjon og sammensetting av materialer og materialbruk, da dette er ting som henger tett sammen. Vi ønsker å bruke denne analysen som dokumentasjon over hvilke miljøpåvirkninger isbitmaskinen vil få, ut i fra de valg vi velger under hovedprosjektet. Mål, omfang og avgrensinger for analysen Vi arbeider med å gi en allerede eksisterende isbitmaskin ny design og omgivelse. Ved hjelp av denne miljøanalysen har vi som mål å klare å kartlegge visse områder hvor maskinen kan forbedres med tanke på miljøpåvirkninger. Ved hjelp av denne informasjonen vil vi ha mulighet til å foreslå en bedre isbitmaskin med tanke på miljø og øko-design. En slik oppgave er selvsagt veldig stor i omfang, siden samarbeidsbedriften vår ikke har noen fremtredende miljøprofil de følger. De følger regler og direktiver, som er gitt og er generelle for hele bransjen. For miljøkartleggingen, velger vi her å ta for oss flere områder hvor vi prøver å presentere de mest vesentlige resultatene. Dette i stedet for å gå i dybden på et eller to problemer. Slik føler vi at vi kan få en liten oversikt over miljømessige problemer fra start til slutt. Vi har trukket ut noen områder som vi ønsker å fremheve og se mer på enn andre. Dette er; Materialbruk på produktet Produksjon av produktet Bruk av produktet Gjenvinning av produktet Under disse områdene har vi også funnet noen problemer som er mer interessante for oss å jobbe med. Materialbruk Råvareutvinning av f. eks. av termoplaster Utslipp og avfall ved produksjon og omforming av råvarer Miljøvennlige og få materialer Bra for gjenvinning, færre materialtyper å sortere Produksjon Oppbygging og materialsammensetting av produktet Enkel sammensetting gjør gjenvinning av de forskjellige materialtypene enklere Bruk Energibruk i driftsfasen Sammenliknet med andre typer isbitmaskiner og kjøkkenmaskiner (siden vi ikke skal endre på det elektriske systemet) Effektivitet Maskinens effektivitet sammenliknet med andre typer isbitmaskiner Gjenvinning Et mest mulig resirkulerbart/ gjenvinning av materialer Forskjellige sorteringsmetoder for forskjellige materialer (type metaller), sortering av metalliske materialer, gjenbruk av termoplaster El - retur Gjenvinning av elektriske artikler 6 av 30

7 Produktets funksjon Produktet vi her tar for oss er en isbitmaskin. i motsetning til de fleste konkurrentene, som er bordmodeller, skal denne kunne integreres i enhver kjøkkeninnredning. Isbitmaskinen skal kunne produsere tre forskjellige størrelser på isbitene, small-medium-large Kapasiteten er tolv isbiter per prosess, hvor hver prosess tar 12, 16, eller 18 minutter avhengig av størrelse. ti minutter. Maskinen vi jobber med lager isbiter, men har ingen kjølefunksjon og isbitene bør derfor brukes i kort tid etter bruk. Kartlegging av isbitmaskinen. Hva består produktet av? Enjoy isbitmaskin I detaljnivå, kategorisert etter type. Kjølemotorikk: Motor til rotasjon Kompressor Kjøleskinner Vannpumpe Kondensor Evaporator Akkumulator Elektronikk: Display Ledninger Strømledning Koblingsboks med koblinger 7 av 30

8 Plast: Metall: Skall Pumpe Plast rør Is skuff Vann skuff Vifte Profiler Kjølelederen Skruer Muttere En illustrasjon av hvilke tekniske deler en isbitmaskin består av og hvordan den lager is. I den aktuelle isbitmaskinen vil is lagingen foregå slik. Vannpumpen spruter vann på de kalde metallstangen, rundt hver tupp vil det danne seg en sylinderformet isbit. En velger selv hvor store isbiter en ønsker før en sette maskinen i gang. En stiller inn hvor lang tid før en varmer opp metallstangen, ved hjelp av varm gass, og deretter vil isbitene falle av og oppi is skuffen. Testing av plast Plasten i produktet var ikke merket. Vi fikk ikke kontakt med leverandøren, og derfor måtte det utføres et forsøk for å finne ut hvilken plast type produktet besto av. Vi klarte ved hjelp av egen kunnskap og rådføring med eksterne kilder, å komme frem til at det måtte være abs eller pvc plast. Ved å undersøke klorinnholdet i plasten kan en se forskjell på abs og pvc. Tok av en liten bit plast fra maskinen og tente på den, deretter tilførte kobber. Ved å se på røyken som kom da, som var gråaktig, kunne en konkludere med at det var abs plast. Hadde det vært pvc skulle en se blå skjær i flammen. Produktet er laget av ABS- plast. 8 av 30

9 Forskjellige faser i produktets levetid fra råvareuttak til avhending Råvareutvinning: Plast Produksjon: Lage verktøy Sammensetning av komponenter. Bruk I privat hjem Transport og distribusjon: Komponentprodusent Produsent Salgsbedrift Forhandler Kunde Avhending: Gjenvinning Elretur ordninger Forlenget bruk: Service, delebytting. Markedsføring og salg: Hovedsakelig gjennom internett. 9 av 30

10 Materialbruk Energi Råvare - utvinning Utslipp til vann Avfall Utslipp til luft Råvare -fordeling Produksjon Distribusjon/ Transport Bruk Avfallsbehandling Oversikt over forskjellige trinn i et produkts livsløp. Kilde: fra forelesningsnotat 10 av 30

11 Forskjellige faser i produktets levetid fra råvareuttak til avhending Fase 1: råvareutvinning Termoplaster Grunner til å velge plast Plast bør ikke anvendes til enhver tid, men kun når det er hensiktsmessig og den kan brukes med fordel. Dette er blant annet Vink Plasts idégrunnlag; å levere plast hvor plast kan brukes med fordel. Det finnes mange gode grunner til å velge plast, noen av dem er: Lett å bearbeide mange formgivingsmuligheter Lav egenvekt sterkt i forhold til vekten Minimalt vedlikehold Motstandsdyktighet ovenfor mange kjemikalier og løsemidler Lav ledeevne ovenfor varme og elektrisitet Slagfast og ofte bøyelig Lav friksjonskoeffisient Værbestandig Plast bedrer miljøet? Plastforbruket vokser kontinuerlig, noe som primært skyldes strenge hygieniske krav. Dette gjelder ikke bare til næringsmidlene våre, men også til transportsikkerhet, design og kvalitet. Derfor har det blitt populært og bruke plast som substitutt for andre (mindre miljøvennlige) materialer. Når et materiale erstatter et annet, er det en fordel at man sitter igjen med en god gevinst. Dette kan være i form av bedre økonomi, design, funksjonalitet, miljø eller andre klare fordeler. Plastens oppbygging er basert på olje, og den har et relativt begrenset ressursforbruk til fremstilling. Dette har ført til at plastprodukter kan kalles en slags energibank, hvor man har mulighet til å ta tilbake anvendt energimengde, ved gjenvinning. Man kan med andre ord si at plast er et resurssparende materiale, og plasten bidrar til å redusere forbruket av råvarer, på grunn av gjennvinningsmulighetene. Forskjellige innsamlingsordninger for plaster, har også blitt mer utbredt. Dette bidrar til at både energiforbruk og miljøbelastningen blir begrenset. Vink Plast er blant de som har etablert et system for sortering og gjenvinning av plast. Plast og miljø Et sikkerhetsdatablad med en 16 punkts erklæring, for forskjellige typer plastmaterialer omfatter følgende informasjon: Produsentnavn Sammensetning og opplysning om innhold Fareidentifikasjon Førstehjelp Brannslukking Avfallshåndtering Håndtering og oppbevaring Verneutstyr Fysisk kjemiske egenskaper Stabilitet og reaktivitet Toksikologiske opplysinger 11 av 30

12 Miljøopplysinger Resirkulasjon Transportopplysninger Kildeanvisninger til litteratur Øvrige opplysninger (kan bestilles hos Vink Plast) Til produksjonen av plast, blir det brukt 3 % av verdens oljeforbruk. All termoplast kan gjenbrukes, men dette krever at plasten blir sortert etter plasttype. ABS er en plasttype som kan gjenbrukes, men materialstrukturen vil bli brutt ned ved hvert gjenbruk. Denne plasten er et typisk eksempel på downcycling. ABS plasten kan gjenvinnes ved at den blir smeltet og omformet. Dette er ikke en plast som kan brennes slik som polyetylener og lignende plasttyper. Fase 5: Bruk Energiforbruk <<Det er ikke alltid de tingene vi tror bruker mest strøm som faktisk gjør det. Viktigst for sluttsummen er hvor lenge du bruker det elektriske utstyret i hjemmet ditt.>> Dette kan en lese på hjemmesiden til ENØK, som er et senter for energirådgiving. Det finnes stadig flere elektriske maskiner og apparater for hjemmet. Bare på kjøkkenet har man den elektriske iskremmaskinen, eggekokeren, brødskjæreren, sitronpressen, stavmikseren, vinopptrekkeren og så videre. Vi omgir oss med flere og flere, mer eller mindre nyttige elektriske husholdningsapparater Et kjøleskap bruker ca 1 kwh per døgn, et kombiskap med kjøle og svale muligheter bruker også ca 1 kwh. Frysere og kombiskap med fryser og kjøleskap har et døgnforbruk på noe mellom 1 og 1,5 kwh. Kostnaden i året er på ca kroner i året. Frysere og kjøleskap med masse rim trekker mer energi enn skap uten rim, derfor lønner det seg for energiforbruket med jevnlig avriming. Det er også lurt å sjekke energimerkingen på nye kjøleskap og frysere, det finnes nå apparater som bruker bare en femtedel av eldre modeller. Produktet som vi tar for oss er en isbitmaskin og derfor har vi valgt å se på energibruket på kjøkkenapperat. Her ser en en liste over typiske elektriske kjøkkenutstyr. STED: Kjøkken EL.UTSTYR: EFFEKT: WATT) BRUKS TID: (TIMER/ UKE) FORBRUK: (KWH/ÅR) KR/ÅR: Komfyr ,- Kjøkkenvifte ,- ** Kaffetrakter , ,- Oppvaskmaskin ,- Kjøleskap ,- Fryseboks ,- Brødrister ,2 10 5,- 12 av 30

13 Dette er den isbitmaskinen som vi har valgt å gå ut I fra. Den har følgende spesifikasjoner og ser slik ut. En konkurrerende isbitmaskin i et litt annen segmentklasse, et kombiprodukt med isbitmaskin og kjølemuligheter. Isbitmaskinene som var i samme bordmodell bruker like mye energi og vi har derfor lite sammenlignings grunnlag. Derfor valgte vi å se nærmere på dette kombiproduktet. U-line isbitmaskiner og vin skap. Spesifikasjonene til denne isbitmaskinen. - produserer 10/12 kg tykke og holdbare isbiter i døgnet - kombinert kjøleskal og isbitmaskin - ingen kondensavløpsslange - bruker kun 75W/230V i døgnet - kan integreres i bar-/kjøkkeninnredning 13 av 30

14 En sammenligning Tok i bruk en energispare kalkulator fra hjemmesiden til enøk for å finne ut om en også har en økonomisk gevinst ved å velge en alternativ isbit maskin. Tallene som er i bruk er ikke veldig realistiske men gir et lite forholdstall. En isbitmaskin er ikke et apparat som en bruker 24 timer i døgnet men kun i mindre perioder og derfor er det vanskelig å få realistiske tall. Kjøpe energisparende apparat i steden for et "vanlig"? Kalkulatoren kan brukes til å sammenligne apparat i ulike energiklasser. Eksempel: Er det lønnsomt å betale 5000 kroner for en tørketrommel med effekt 2000 Watt som tørker tøy på 1.5 time, sammenlignet med en som koster 5750 kr., bruker 2500 Watt og tørker det samme tøyet på 1 time? Slike utregninger er ikke så lett å ta i hodet. Vi har skreddersydd denne kalkulatoren til dette formålet. Regn ut selv! Bruk "." som desimaltegn. "Vanlig" apparat Investering Pris på energisparende apparat: Pris på "vanlig" apparat: 4000 kr 2000 kr = Merpris: 2000 kr Inntjeningstid Merpris: Nullstill Effektbruk Brukstid Brukstid Energipris Energikost Energisparende apparat Årleg innsparing: 200 W kr = 23 kr W 1 87 År. t/døyn t/døyn 365 dager/år 50 øre/kwh dager/år 14 Innsparing 23 kr/år kr/år kr/år Copyright Nils Ola Strand - Energiråd AS av 30

15 Fase 7: avhending El retur El- retur AS driver med innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Dette er et landsdekkende foretak, som har informasjon som en sentral arbeidsoppgave. Dette er et selskap som har en non- profitt policy. Innsamling og behandling av avfall skjer gjennom egne samarbeidspartnere. Forbrukere, forhandlere, kommuner og næringsvirksomhet er blant Elreturs kundekrets. Bakgrunnen for denne ordningen var myndighetenes forskrift om innsamling og gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter (EE- forskriften). Gjennom EEforskriften blir produsenter og importører i Norge pålagt et ansvar, hvor man må ta en miljøriktig hånd om kasserte produkter, samt gjenvinne og resirkulere materialene i produktene. El- retur har underleverandører i hele landet. De har kontrakter med operatører for felles innsamling og behandling av kasserte elektronikkprodukter og hvitevarer (inkl. KFKprodukter). Disse operatørene er ansvarlige for hvert sitt fylke. Alle operatører er sertifisert etter ISO-9001, ISO og har høy fokus på helse, miljø og sikkerhet. Kontraktene gjelder fra 1. juli 2003 til 30. juni 2006 Operatørinnsamling: Operatørbehandling: Hvilke produkter samles inn? Norge er et foregangsland når det kommer til innsamling av elektrisk og elektronisk avfall. Dette er produkter som inneholder blant annet gjenvinnbare materialer. El- retur har ansvar for innsamling og gjenvinning i 9 av myndighetenes 18 hovedkategorier. 15 av 30

16 Gruppe Hovedkategori Produkter 1 Automater Automater for mat og drikke 2 Hvitevarer Store husholdningsapparater som komfyrer og kjøleskap, små husholdningsapparater som barbermaskiner, kaffetraktere og eltannbørster, samt storhusholdningsutstyr som kjølereoler og brusskap 3 Brunevarer Forbrukerelektronikk som radio, TV, stereo, videoprosjektorer, høytalere og mobiltelefoner 5 Datautstyr PC`er, skjermer, skrivere og scannere 6 Elektriske og elektroniske leker Spilleautomater, musikkinstrumenter, elektriske og elektroniske leker, sportsapparater 9 Medisinsk utstyr Omfatter alle strømførende instrumenter og apparater til helsesektoren, herunder måleinstrumenter 11 Kontormaskiner Kopimaskiner, telefakser, skrive og regnemaskiner 13 Telekommunikasjonsutstyr Telefonsentraler, sendere, mottakere radar- og navigasjonsapparater 15 Ur, klokker Elektriske og elektroniske armbåndsur og vekkerur Forbrukernes plikter og rettigheter Private forbrukere kan levere alle typer elektriske og elektroniske produkter gratis til forhandlere, dersom forhandleren selger samme type produkt. Private brukere leverer alle typer elektriske og elektroniske produkter gratis til kommunale gjenbruksstasjoner. Næringsvirksomhetenes plikter og rettigheter Næringsdrivende og offentlige brukere er pliktige å oppbevare og håndtere kasserte EE- produkter forsvalig, for videre avhenting av trnsportører i EL- retur. Gjennom transportørene, tilbyr El- retur gratis henting hos næringsdrivende og offentlige brukere, etter spesielle retningslinjer (nye er under utarbeidelse). Næringsdrivende og offentlige brukere har også muligheten til å levere inn alle elektriske og elektroniske produkter hos en forhandler, mot kjøp av samme mengde og type produkter. Næringsdrivende og offentlige brukere kan også levere alle typer elektriske og elektroniske produkter mot et vederlag, til kommunale gjenbruksstasjoner. 16 av 30

17 Forhandlernes plikter og rettigheter Forhandlerne er pliktige til å ta imot kasserte EE- produkter fra forbrukere gratis, med mindre de ikke selger samme type produkt. Forhandlerne er pliktige til å ta i mot kasserte EE- produkter fra næringskunder gratis, dersom det blir kjøpt samme mengde og type produkter. Forhandlerne er pliktige til å oppbevare og håndtere kasserte EE- produkter på forsvarlig vis, inntil videre avhenting av Elretur. Forhandlerne er pliktige til å informere kundene sine om mottaksplikt, både i butikker og i reklamemateriell. Kommunenes plikter og rettigheter Kommunen har plikt til å ta imot alle typer kasserte produkter fra forbruker helt gratis. Kommunen har plikt til å ta imot alle typer kasserte EE- produkter fra næringsliv, kan kreve gebyr. Kommunen har plikt til å informere om sin mottaksplikt, gjennom informasjonmateriell og liknende. Kommunen har plikt til å oppbevare og håndtere kasserte EE- produkter på en forsvarlig måte, inntil avhenting av El- retur. Transportører El- retur ønsker å yte høy service overfor alle som genererer EE- avfall, dvs. forbrukere, forhandlere, kommunene og næringsvirksomheter. Høy service er også ønskelig slik at det skal være enkelt for alle, å avhende EE- avfall på en miljøvennlig og forsvarlig måte. Henting av avfall er vederlagsfri, i tillegg til at oppsamlingsutstyr som containere, bur og lignende, også tilbys vederlagsfritt (under gitte omstendigheter). Behandlingsanlegg/ gjenvinnere Elretur har kontrakt med gjenvinnere over hele Norge som sørger for at miljøgifter som PCB, kvikksølv og kadmium håndteres på en forsvarlig måte. Det blir også sørget for at materialressursene i EE-avfallet utnyttes. Innsamling av småapparater Denne avtalen går ut på at kommunene aktivt skal tilrettelegge forholdene slik at vi får en økning i innsamlingen av kasserte produkter som; mobiltelefoner, brødristere og andre elektriske og elektroniske småapparater. Deltakerne i prosjektet får hvert kvartal et oppgjør tilsvarende kroner 3,- pr kilo innsamlede småapparater. I tillegg får de råd og tips til lokale tiltak og tilrettelegging som kan sette fart i innsamlingen har vist en positiv utvikling i innsamlingen av småapparater. Innsamlingstallene viser en innsamlingsgrad på hele 49 prosent. Dette dokumenterer at ordningen fungerer og at oppslutningen om ordningen vokser. Miljø gebyrer Miljøgebyrer fastsatt av Hvitevarerretur AS med virkning pr. 1. juli I tillegg kommer merverdiavgift (25 %). Ved kg klassifisering og satser skal nettovekt, (eksklusive emballasje), være gjeldende. Ved volum- klassifisering skal brutto volum være gjeldende. 17 av 30

18 Miljøgebyrer Varebetegnelse Tolltariffens Gruppe Miljøgebyr Posisjon: varenummer kr Kjøleskap, frysere og annet kjøle- eller fryseutstyr, også elektriske; unntatt luftkondisjoneringsapparater som hører under posisjon kombinerte kjøle- og fryseskap forsynt med separate utvendige dører: RH ,00 pr stk - - med innhold av hydrofluorkarboner, perfluorkarboner (PFK) eller regulerte klorfluorkarboner (HFK) RH ,00 pr stk - - ellers - kjøleskap av husholdningstypen: - - av kompresjonstypen RH ,00 pr stk med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller regulerte klorfluorkarboner (KFK) RH ,00 pr stk ellers - - av absorbsjonstypen, elektriske: RH ,00 pr stk med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller regulerte klorfluorkarboner (KFK) RH ,00 pr stk ellers - - andre RH ,00 pr stk med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller regulerte klorfluorkarboner (KFK) RH ,00 pr stk ellers - frysebokser med kapasitet høyst 800 l: RH ,00 pr stk 18 av 30

19 - - med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller regulerte klorfluorkarboner (KFK) RH ,00 pr stk - - ellers - fryseskap med kapasitet høyst 900 l: RH ,00 pr stk - - med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller regulerte klorfluorkarboner (KFK) RH ,00 pr stk - - ellers - andre disker, bokser, skap og liknende møbler for kjøling eller frysing: med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller regulerte klorfluorkarboner (KFK) RH130 8,00 pr stk med vekt høyst 20 kg RH ,00 pr stk med vekt over 20 kg ellers RH 130 8,00 pr stk med vekt høyst 20 kg RH ,00 pr stk med vekt over 20 kg - annet kjøle- og fryseutstyr - - enheter av kompresjonstypen hvor kondensatorene er varmevekslere: RH ,00 pr stk med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller regulerte klorfluorkarboner (KFK) ellers RH ,00 pr stk andre - - andre: RH ,00 pr stk med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller regulerte klorfluorkarboner RH ,00 pr stk 19 av 30

20 (KFK) ellers - deler: - - møbler som er innrettet for kjøle- eller fryseutstyr: RH ,00 pr stk med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller regulerte klorfluorkarboner (KFK) RH ,00 pr stk ellers Apparater og andre innretninger, også med elektrisk oppvarming, for behandling av materialer ved en prosess som krever endring i temperatur, for eksempel oppvarming, koking, steking, destillering, rektifisering, sterilisering, pasteurisering, damping, tørking, fordamping, kondensering eller kjøling, unntatt husholdningsapparater; ikke elektriske varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller magasineringstype. - andre apparater og innretninger: - - for fremstilling av varme og kalde drikker eller for koking, steking eller oppvarming av mat: med vekt høyst 15 kg RH ,00 pr stk med vekt over 15 kg, men ikke over 100 kg RH ,00 pr stk med vekt over 100 kg RH ,00 pr stk 20 av 30

21 84.38 Maskiner og apparater som ikke hører hjemme under andre posisjoner i dette kapittel, for industriell behandling eller fremstilling av matvarer eller drikkevarer, untatt maskiner og apparater for ekstraksjon eller behandling av animalske eller fete vegetabilske oljer eller fett. - maskiner og apparater til behandling og tilberedning av frukt, nøtter eller grønnsaker RH ,00 pr stk Elektromekaniske husholdningsapparater og - maskiner sammenbygd med elektrisk motor. - støvsugere (oppladbare og til nett) RH 120 4,00 pr stk - gulvbonemaskiner RH 120 4,00 pr stk - male- og blandemaskiner for matvarer; saftpresser for frukt og grønnsaker - - med ytelse over 400 W RH 120 4,00 pr stk - - med ytelse høyst 400 W RH 120 4,00 pr stk - andre apparater og maskiner - - med ytelse over 400 W RH 120 4,00 pr stk - - med ytelse høyst 400 W RH 120 4,00 pr stk Kilder: Mer om produkter og miljøgebyrlister: 21 av 30

22 Miljøpåvirkningen til de viktigste material- og energistrømmene i hver fase. Met-matrise Produksjon Material syklus Energibruk Toksitet Plast har lavt ressursforbruk til Plastprodukter er en energibank Butadienkomponentene i ABS blir lett fremstilling, og er generlet et fordi man kan ta tilbake anvendt dekomponert ved gjentatt oppvarmingresurssparende materiale. anergi ved gjenvinning. krever gode avtrekk i produksjonen Bruk av verneutstyr og avtrekk er påbudt. Bruk Avhandling ABS avgir ikke farlige gasser ved bruk. Avgir sort røyk ved forbrenning. Er motstandsdyktig mot kjemikalier. Plast krever minimalt med vedlikehold. Gode gjenvinningsmuligheter. Gjenbrukbar så lenge plastens struktur blir bevart. Struktur og egenskaper forsvinner litt ved hvert gjenbruk- down cycling! Plasten bidrar til å redusere forbruket av råvarer, på grunn av gjennvinningsmulighetene. Elektriske produkter leveres til El- retur, men det finnes ingen egen gruppe for isbitmaskiner. El- forbruket til Enjoy isbitmaskin, er høyere enn i andre kombiprodukter. Kontrollert vannforbruk. Maskinens spenning er: 230V/50Hz. Maskinens maks effekt er: 200 W El- retur ABS er bra ved langvarig kontakt med næringsmidler. Finnes forskjellige innsamlingsordninger for plasterbegrenser både energiforbruk og miljøbelastning. Egen innsamlingsselskap for elektriske apparater- El- retur 22 av 30

23 Grip- sjekkliste: Utvinning og produksjon av råvarer Kommentarer 1. er mengde, vekt eller volum av materialer optimalisert (minst mulig)? 2. samsvarer materialenes levetid med produktets levetid? Ja, forventet levetid hvitevarer er ca. 10 år. Når ABS står inne uten UV stråler er dette innenfor hva ABS tåler. ABS er egnet for temp ned mot - 40 C 3. er det god tilgang på råvarene, også på lang sikt? Ja, foreløpig. Til produksjonen av plast, blir det brukt 3 % av verdens oljeforbruk og plasten bidrar til å redusere forbruket av råvarer, på grunn av gjennvinningsmulighetene. 4. er skade på naturområder og/eller tap av biologisk mangfold vurdert? Forskjellige innsamlingsordninger for plaster, har også blitt mer utbredt. Dette bidrar til at både energiforbruk og miljøbelastningen blir begrenset. 5. er det lagt vekt på bruk av mest mulig fornybare materialer? 6. er det lagt vekt på bruk av mest mulig resirkulerte materialer? 7. er det lagt vekt på bruk av mest mulige resirkulerbare materialer? 8. er energibruken forbundet med fremstilling av materialer vurdert? 9. er farlige kjemiske innholdsstoffer i materialene vurdert og minimert? 10. er leverandørens sosiale profil (samfunnsansvar) vurdert? Nei, plast er ikke fornybart, bare gjenbrukbar down- cycling Nei, plastens oppbygging er basert på olje, en naturressurs Ja, plasten bidrar til å redusere forbruket av råvarer, på grunn av gjennvinningsmulighetene Ja, plastens har et relativt begrenset ressursforbruk til fremstilling. Dette har ført til at plastprodukter kan kalles en slags energibank, hvor man har mulighet til å ta tilbake anvendt energimengde, ved gjenvinning. Man kan med andre ord si at plast er et resurssparende materiale, og. Ja, ABS kan brukes til langvarig kontakt med næringsmidler, men Tyskland og USA har egne bestemmelser. Produksjon Kommentarer 11. er avfall og kapp fra produksjonen redusert til Ja, sprøytestøping (kan føre til noe kapp), vakuumforming osv. et minimum? 12. er energiforbruk ved produksjonen redusert til Ja, siden plast er enkelt å bearbeide, termoforming (og sprøytestøping??) 23 av 30

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

LIVSLØPSVURDERINGER (LCA)

LIVSLØPSVURDERINGER (LCA) LIVSLØPSVURDERINGER (LCA) E T N Y T T I G V E R K T Ø Y F O R B R A N S J E N O D D B J Ø R N DA H L S T R Ø M B YG G AV FA L L S KO N F E R A N S E N 2 0 1 6 - S I R K U L Æ R Ø KO N O M I AGENDA UTVIKLING

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo postmottak@kkd.dep.no 1. oktober 2009 Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Stiftelsen Elektronikkbransjen er en

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

Miljødeklarasjoner for trelast

Miljødeklarasjoner for trelast Miljødeklarasjoner for trelast Treforsk seminar, Bygg Reis Deg Lillestrøm, 22. september 2009 Catherine Grini 1 Livsløp for tre Ref. Treindustrien /CEI-Bois 2 Inngangsfaktorer Ressurser (eks. skog, malm,

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År 6: Energi i dag og i framtida Figur side 170 Jordas energikilder Saltkraft Ikke-fornybare energikilder Fornybare energikilder Kjernespalting Uran Kull Tidevann Jordvarme Solenergi Fossile energikilder

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III win bord Ø70 Xfot-underpl. EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 28.03.2008 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole Tingvoll vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 3 269 Antall elever og ansatte 25 2 15 1 5 15 24 23 234 21 149 142 12 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 31 ansatte,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Biologic Waste Management & Consulting

Biologic Waste Management & Consulting Biologic Waste Management & Consulting Reduser matavfallet Reduser kostnader Spar miljøet! Hvem er vi? er et miljøteknologiselskap som besitter mer en 20 års erfaring og har solide referanser innenfor

Detaljer

Tiltaksplan for det ytre miljø

Tiltaksplan for det ytre miljø Tiltaksplan for det ytre miljø - Universitetet i Bergen 1. Generell del Flere av tiltakene er av generell karakter og effekt vil gripe inn i flere områder. Følgende er valgt fra satsingsområdene nedenfor

Detaljer

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav!

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Klimasituasjonen Verden anerkjenner at klimautviklingen er et betydelig problem som menneskene må være med på løse Al Gore s film og fredsprisen

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 0.0 Agenda 1.0 Om Bio Energy 2.0 Markedet for bioenergi (flis, pellets,

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten 16.06.2015 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt)

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt) KOMMUNALTEKNIKK Miljøplan for (prosjekt) Versjon Versjon: Dato: Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon 0.9 dd.mm.åååå Versjon 1.0 Versjon 1.1 Versjon 1.2 Versjon 1.X INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3

Detaljer

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5%

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5% STRØM TELLER! Mål: Beregne strømbehovet til de forskjellige elektriske apparatene. Forstå kwh og kunne regne ut strømforbruk/produksjon. Sette i gang tiltak for å redusere sitt eget strømforbruk. Generell

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org.

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

-85 C HELSESEKTORENS GUIDE FOR KJØL & FRYS NYHET! ULTRALAVTEMPERATURFRYSER BÅDE SKAP OG BOKS

-85 C HELSESEKTORENS GUIDE FOR KJØL & FRYS NYHET! ULTRALAVTEMPERATURFRYSER BÅDE SKAP OG BOKS HELSESEKTORENS GUIDE FOR KJØL & FRYS NYHET! ULTRALAVTEMPERATURFRYSER BÅDE SKAP OG BOKS -85 C Medisinkjøleskap Laboratorieskap Forsknings og testskap Ismaskiner Lavtemperaturfrysere Spesialfrysere Nøytrale

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Biogass. Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv. Leif Ydstebø

Biogass. Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv. Leif Ydstebø Biogass Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv Leif Ydstebø Oversikt foredrag - Hva er og hvordan dannes metan/biogass - Biogass og avfallsbehandling - Miljøgevinster ved anaerob behandling

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater.

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater. KJØLEHJØRNE by Norcool KJØLEHJØRNE 6 liters volum- tilsvarer 4-5 kjøleskap! 3 m hylleplass- klare herdede glass hyller for god oversikt Elegant og moderne innredning Meget stillegående Kan integreres i

Detaljer

Radiobasert styring av el-varme, lys og andre elektriske apparater gir god rekkevidde og høy driftssikkerhet!

Radiobasert styring av el-varme, lys og andre elektriske apparater gir god rekkevidde og høy driftssikkerhet! Radiobasert styring av el-varme, lys og andre elektriske apparater gir god rekkevidde og høy driftssikkerhet! Orion700 som bordmodell Orion700 som veggmodell Lavere strømregning og bedre komfort Ved hjelp

Detaljer

Store-Q-egenskaper Pliktegenskaper

Store-Q-egenskaper Pliktegenskaper 1/14 Project id.: INGA Skrumaskin Subject: Subject 1: Bruker, bruksmetode og brukssituasjon Text: Subject 2: Designer References: Created: 15.11.2014 Gruppe 107 No.: 2/14 Design: Analyse av bruker, bruksmetode

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Hunton Asfalt Vindtett

Hunton Asfalt Vindtett Produktbeskrivelse Hunton Vindtett er en 12mm tykke asfaltimpregnerte porøse trefiberplater beregnet for bruk som vindsperremateriale. Platene har et asfaltimpregnert belegg på den ene siden som gjør platene

Detaljer

Miljøfyrtårns kriterier for engroshandel. Anne Kristin Peersen, Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårns kriterier for engroshandel. Anne Kristin Peersen, Miljøfyrtårn Miljøfyrtårns kriterier for engroshandel Anne Kristin Peersen, Miljøfyrtårn Del 2, HS samling 12.30: Miljøfyrtårns kriterier for engroshandel, Anne Kristin Peersen, Miljøfyrtårn 12.50: Kjemikalieregelverk,

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat.

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat. Elevaktiviteter Tittel Oppgave Hensikt Karbonfotavtrykk Et smartere miljøvalg Du skal se deg om og tenke gjennom hva som er et godt, og hva som er et dårlig miljøvalg, og ta bilde av begge deler. Kan gjøres

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

Økodesigndirektivet et hjelpemiddel for sirkulær økonomi? Byggavfallskonferansen 07. februar Kirsti Hind Fagerlund, NVE

Økodesigndirektivet et hjelpemiddel for sirkulær økonomi? Byggavfallskonferansen 07. februar Kirsti Hind Fagerlund, NVE Økodesigndirektivet et hjelpemiddel for sirkulær økonomi? Byggavfallskonferansen 07. februar 2017 Kirsti Hind Fagerlund, NVE Økodesigndirektivet viktig i EUs klima- og energistrategi! Energieffektiviseringsdirektivet

Detaljer

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR EE-avfall kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art Kjell Espen Søraas BIR 1 BIR Antall husholdninger: 175.000 2 BIR har siden 1. juni 2017 stått uten avtale med returselskap

Detaljer

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå. works for you

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå. works for you AERO 21/26/31 Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå works for you Øk produktiviteten med bedre rengjøring, enklere håndtering og tidsbesparende vedlikehold. Uansett om du arbeider med

Detaljer

Husholdningsplast og miljønytte

Husholdningsplast og miljønytte Husholdningsplast og miljønytte Grønt Punkt dagen 3. mars 2011 Kari-Anne Lyng kari-anne@ostfoldforskning.no Østfoldforskning Forskningsinstitutt lokalisert i Fredrikstad Ca 20 forskerårsverk og en omsetting

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Hunton Undertak/Stubbeloft

Hunton Undertak/Stubbeloft Produktbeskrivelse Hunton Undertak er en 18mm asfaltimpregnerte porøs trefiberplate beregnet til bruk som kombinert undertak og vindsperre. Platene har et asfaltimpregnert belegg på oversiden som er vanntett,

Detaljer

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Sjekkliste HMS miljø HMS i Forprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 19.12.2003 Utarbeidet av: 1 Byggets plassering på tomten ARK/ Alle 1.1 Plassere bygningen naturlig

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Gode grunner for miljøeffektive innkjøp

Gode grunner for miljøeffektive innkjøp Gode grunner for miljøeffektive innkjøp Miljøeffektivitet betyr å få mer ut av mindre eller høyere verdiskapning med mindre miljøbelastning Positiv profil og omdømme En virksomhet som tar miljøarbeidet

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Forbrukerguide Bruk tøyet bruk hodet skån miljøet! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick, Katrina

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar Nortura klimastrategier og samfunnsansvar NOFIMA sept 2008 Morten Sollerud 17.09.2008 Kilde:Livestock Long Shadows, FAO 2006 17.09.2008 2 Landbruket står for 9 % av utslippene skogen binder 50% av utslippene!

Detaljer

New FreshLine Kjøleskape Fryseskape Kombiskape

New FreshLine Kjøleskape Fryseskape Kombiskape New FreshLine Kjøleskape Fryseskape Kombiskape 2 Ny design med mange fordeler Gjennom generasjoner er GRAM kjent for å utvikle produkter som gleder forbrukerne i dagligdagen og bidrar til positive opplevelser

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer