Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor"

Transkript

1 Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor Natur- og biogass som drivstoff for tunge kjøretøyer Per Kragseth

2 Klimakrisen er vår tids største utfordring Transportsektoren I Norge står for 32 % av de samlede CO 2 -utslipp I tillegg fører sektoren til farlige regionale utslipp av NOx, SO 2 og partikler Biogass kan medvirke til å løse denne utfordringen

3 Klimautslipp - kildefordelte utslipp til luft av klimagasser tonn CO 2 -ekvivalenter - kilde SSB Kommune Total Veitrafikk % Det er i de store byene det er mest å hente Oslo % Fredrikstad % Kristiandsand % Stavanger % Haugesund % Bergen % Trondheim % Norge %

4 Føringer Staten stiller krav Fra 2009 blir det innført krav om en omsetning på minst 2,5 % biodrivstoff som samlet andel av omsatt drivstoff i veitrafikken, dette økes til 5 % i 2010 De politiske partiene legger nå føringer for klimanøytralt drivstoff i sine programmer

5 Alternativene Elektrisitet Elbiler er en god løsning for mindre kjøretøyer med kort kjøreavstand Biodrivstoff Biodrivstoff kan erstatte alle dagens drivstoffer Hydrogen

6 Klimanøytrale drivstoff?

7 Elbiler Det er elbiler i Norge. Om elbiler er klimanøytrale kommer an på hva elektrisiteten er produsert av EBL har utarbeidet en handlingsplan for elektrifisering av veitransport

8 Hva er biodrivstoff? Biodiesel fremstilles tradisjonelt av planteoljer eller dyrefett, og hovedingrediensen i norsk biodiesel er raps Bioetanol lages med utgangspunkt i planter som inneholder sukker, cellulose eller stivelse Biogass produseres av råtnende materiale, slik som husdyrgjødsel, kloakk og matavfall, uten tilførsel av oksygen

9 Mat eller drivstoff? Råstoff for biodiesel og bioetanol kan også brukes til matproduksjon Biogass lages av avfall og tremasse som ikke kan brukes til matproduksjon

10 Hva er den store forskjellen Den CO2 som frigjøres ved forbrenning av biogass tilsvarer den mengden CO2 som biomassen har akkumulert fra atmosfæren CO2 Biogass CO2 Utråtning Jord Den CO2 som frigjøres ved forbrenning av naturgass representerer et netto tilskudd av CO2 til atmosfæren Foredling Naturgass CO2 Kilde: Lyse Gass AS

11 Forbrenning av biogass gir dobbel gevinst Metan dannes av råtnende organisk materiale uten tilførsel av oksygen. Som klimagass er den omtrent 30 ganger mer skadelig enn CO 2. Metan har fått skylden for klimaendringen som skjedde for 55 millioner år siden, når gjennomsnittstemperaturen på jorda steg med 4-8 grader Dersom metan ikke samles opp fra søppelfyllinger og kloakkanlegg vil den sive rett ut i atmosfæren Oppsamling og forbrenning som biogass gir derfor dobbel gevinst. Først fordi det redusere metan som slipper ut i atmosfæren og dernest fordi det brukes i forbrenning i stedet for olje

12 Infrastruktur Kan bygge på dagens infrastruktur: Biodiesel blandet med diesel Bioetanol blandet med bensin Krever ny infrastruktur: Biogass blandet med naturgass og hydrogen Egner seg derfor særlig godt for flåtedrift - busser - renovasjonsbiler osv

13 Biodrivstoffene Kilde Statoil Sverige og Kilde Peter Boisen Chairman of NGVA Europe Type Blanding Biltyper Biodiesel 5 5 % fornybar - 95 % diesel vanlig dieselbiler Årsforbruk fornybar andel 2010 TWh 1,7 Etanol lavinnblandet 5 % etanol - 95 % bensin vanlige bensinbiler 1,3 Etanol E85 85 % etanol - 15 % bensin etanolbiler 0,6 Biogass 100 % fornybar energi gassbiler 0,5 Sum 4,1 Totalt drivstoff forbruk i Sverige 80 TWh

14 Norge har klare forutsetninger for valg av alternativ rik på prosessindustri månelandingen på Mongstad utbygget infrastruktur for gass 143 gassbusser 29 skip på gass forskningsmiljø på CO 2 fjerning CMR, StatoilHydro, UiB GASS ER LØSNINGEN FOR NORGE

15 Gassløsninger I Norge er det bygget ut infrastuktur for naturgass som også kan brukes for biogass Bodø Mosjøen LNG terminal Florø Bergensområdet Haugalandet Stavangerområdet Molde Høyanger Odda Husnes Trondheim Sunndalsøra Skien Herøya - Tønsberg Lista

16 Synergier naturgass og biogass Naturgass er en viktig medspiller for å få biogass ut på markedet fordi: biogass kan benytte eksisterende infrastruktur naturgass vil representer en viktig reserveløsning for separate biogassanlegg Biogass er viktig i forhold til naturgass for å oppnå fornybar-krav - f.eks ved innblanding av biodrivstoff Green gas prinsippet Biogas Uppgradering Industri Villa Kilde: Göteborg Energi, 2007 Naturgas Fordon

17 Utslippskomponenter Utslipp som gir globale skadevirkninger CO 2 (karbondioksid) Utslipp som gir regionale og lokale skadevirkninger NOx (Nitrogenoksider) SO 2 (svoveldioksid) Partikler PM10 (sot, støv mm) Diesel Naturgass Biogass NOx Partikler SO2 CO2

18 Biogass er mest klimanøytralt Kilde John Melbye, AGA 5 gram/km 156 gram/km

19 Biogass er det beste drivstoffet

20 Biogass er det beste biodrivstoffet

21 Biogassproduksjon Det enkleste er å starte med biogass produsert av våtorganisk avfall eller gass fra kloakkrenseanlegg Neste skritt bør være å produsere biogass ved gassifisering av biomasse. Biomasse kan lages av hurtigvoksende trevirke, skogsavfall etc. som finnes i meget betydelige mengder

22 Biogassproduksjon i Norge - fra Potensiale for biogass i Norge okt Østfoldforskning Kartlagt 24 biogassanlegg - 16 anlegg respondert Produsert biogass 180 GWh SFT Oppsamlet deponigass 300 GWh TOTALT 480 GWH

23 Biogass Frevar KF Fredrikstad Råvare Kom slam tonn Org hush avfall tonn Biogass prod rågass Strøm/varmeprod) 1,9 mill Nm3 6,2 GWh Oppgradert til bilkvalitet Nm3 Biogass til: 6 busser 2 renovasjonsbiler 17 person- og varebiler

24 Planlagte biogassanlegg (1) Sted Anlegg Eier Råstoff Produksjon Stavanger Sentralrenseanlegg Nord-Jæren Hå Biopark Lyse IVAR Lyse IVAR Hå kom Oppstart Kloakk 30 GWh juni 2009 Husdyrgødsel Organisk avfall 65 GWh Oslo Bekkelaget AGA Kloakk 23 GWh des 2009 Ullensaker, Sørum og Nes? Oslo kom Organisk avfall 42 GWh 2012 Bergen Skisseprosjekt Bergen kom Kloakk 25 GWh 2012

25 Planlagte biogassanlegg (2) Kilde Avfall Norge Sted Råstoff Lindum - Drammen slam + organisk avfall Frevar - utvidelse slam + organisk avfall HRA Jevnaker - utvidelse organisk avfall Movar - Moss slam + matavfall Stokmarknes matavfall + slam + fisk Vestfold slam + organisk avfall Ås restavfall + husdyrgjødsel Trondheim matavfall Mære husdyrgjødsel 5-10 gårdsbaserte anlegg

26 Potensiale for biogass i Norge Kilde: Østfoldforskning Totalt 26 TWh 6,1 TWh Halm: 10 % + 20 TWh fra skogsressurser Industri: 23 % Husdyr gjødsel: 42 % Handel: 1 % Storhusholdn: 4 % Husholdning: 11 % Deponier: 5 % Avløpsslam: 4 %

27 Biogass øker i Sverige Kilde Peter Boisen Chairman of NGVA Europe gassbiler fyllestasjoner i Syd Sverige - biogass utgjør nå mer en 58% av gass til kjøretøy mill Nm mill Nm 3 Biogass mill Nm 3 Naturgass

28 Grums Sunne Karlstad Kristinehamn Karlskoga Biogassanlegg i Vestsverige Åmål Örebro Tanum Mellerud Mariestad Nuværende anlegg Planlagte anlegg Uddevalla Stenungsund Vänersborg Lidköping Trollhättan Lilla Edet Vara Skara Skövde Motala Mjölby Kapasitet 130 GWh biogas GWh TWh Kungälv Göteborg Mölndal Bohus Alingsås Lerum Partille Mölnlycke Borås Falköping Ulricehamn Jönköping Huskvarna Kungsbacka Kinna/Skene Gnosjö Nässjö Gislaved Kilde: Hans Larsson, Biogas Väst Business Region Göteborg Varberg Värnamo Falkenberg

29 Gassfyllestasjoner i Sverige Stasjoner: offentlige 90 flåtedrift 34 Kilde: Hans Larsson, Biogas Väst Business Region Göteborg

30 Gassbiler på det svenske markedet Citroën C3* Citroën Berlingo* Ford C-MAX* Fiat Punto Fiat Dobló* Fiat Multipla* Fiat Panda* Mercedes E 200 NGT Opel Combo Opel Zafira VW Golf Variant Renault Kangoo* VW Touran VW Caddy Volvo S60 Volvo V70 = finns som beg. Mercedes B-klass VW Passat Sept Kilde: Hans Larsson, Biogas Väst Business Region Göteborg

31 Biogassproduksjon i Europa Sverige 1 Danmark 3 Tyskland 60

32 143 gassbusser i Norge Trondheim 5 Bergen 81 Haugesund 16 Stavanger 35 Fredrikstad 6 bio

33 Straume fyllestasjon Bergen Samferdselsdep

34 Mannsverk LCNG fyllestasjon Gasnors LCNG fyllestasjon på Mannsverk i Bergen

35 Stavanger er kommet langt på transport Totalt vel 120 CNG kjøretøyer i drift i dag Regner med opp mot kjøretøyer i løpet av 5 år Etablerer en rekke CNG-fyllestasjoner med eget kortsystem på Nord- Jæren Lyse leverer klimanøytralt drivstoff fra sommeren 2009

36 Bussene i Oslo skal gå på kloakkslam Paxarcana Wordpress

37 Flakk-Rørvik 3 LNG tankskip 3 Forsyningsskip 5 Sea-Cargos RoRo-skip 2 Kystvaktskip 3 Seivika-Tømmervåg 1 Molde-Vestnes 3 29 skip med LNG drivstoff Halhjem-Våge 1 Halhjem-Sandvikvåg 3 Oslo-Nesodden 3 Arsvågen-Mortavika 2 16 ferger

38 Utvikling av klimanøytrale drivstoff LBG flytende biogass CBG komprimert biogass

39 Fakta 2007 Antall biler i Norge Personbiler Lastebiler under kg Lastebiler over kg Busser Sum Energiforbruk vegtransport 43 TWh Potensiale biogass 26 TWh EBL foreslår i sinhandlingsplan for elektrifisering av veitransport personbiler på el innen 2020

40 Fylkesutvalget i Hordaland Fylkesutvalet godkjenner at det i samband med konkurranseutsetting av ruteproduksjonen i Bergensområdet vert satsa på diesel og naturgass som drivstoff på bussane Dette under føresetnad av at det i størst mogeleg grad kan nyttast innblanding av biodiesel og biogass utan vesentlege meirkostnadar

41 Også andre har sett lyset Biogass på bussene nå! Du trenger ikke kunne alle detaljer i dette for å skjønne en ting: Dersom vi hadde gått over til å bruke biogass fra kloakk som drivstoff i busser, ville klimautslippene blitt redusert med 98,5%. Det er verd å tenke på Når vi vet at der foreligger et prosjekt med produksjon av biogass fra kloakk i Bergen, så mener jeg tiden er inne til å kreve biogass på bussene. Det hadde monnet!! Fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen (Blogg 20. august 2008)

42 Enova har opprettet et støtteprogram for å få økt produksjonen av biogass i Norge Prosjektet skal ha energimål minimum 1 GWh Støtte gis som investeringstilskudd, og støttenivået vil være begrenset til hva som er nødvendig for å utløse investeringen, med maksimal støtteandel på 30 % av godkjente kostnader

43 Svanemerke gassbusene i Bergen Når vi er kommet så langt at litt over en tredjedel av gassen er biogass kan vi Svanemerke bussene Merket gir en garanti for at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen 10 GWh er nødvendig for å forsyne de 81 gassbussene i Bergen med over 1/3 biogass. Bergen kommunes planlagte biogassanlegg vil produsere 25 GWh

44 Effekt av forskjellige tiltak I dag er om lag 120 større bygg i Bergen tilknyttet fjernvarmenettet. Det reduserer CO 2 -utslippene med tonn årlig Dette er et stort klimatiltak Overgang fra diesel til biogass for 270 busser gir samme CO 2 reduksjon

45 Tilskuddsordning for gassbusser Norsk Gassforum er et samarbeidsorgan av fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og FOU-virksomhet med formål å fremme bruk av naturgass i Norge Norsk Gassforum arbeider med en statlig tilskuddsordning for investering i gassbusser

46 Avslutning Det må være et mål å redusere utslippene av CO 2, NOx, SO 2 og partikler fra transportsektoren i Norge Norge har særlig gode forutsetninger for å velge en gassløsning: - det er etablert infrastruktur for distribusjon av gass - Norge har rikelige skogsresurser for produksjon av biogass - vi er rik på prosessindustri for behandling av gass - Norge er godt i gang med bruk av gass i busser og skip Vi må ta i bruk nasjonale virkemidler for gradvis overgang fra naturgass til klimanøytral biogass som drivstoff

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Fakta om BIOGASS Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Nasjonalt mål Regjeringen har en ambisjon om at 30 % av husdyrgjødselen skal igjennom en biogassreaktor innen 2020. St. meld. nr 39 (2008-2009)

Detaljer

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner bioenergi 7 Grønnere fremtid Les mer side 6-7 fjernvarme i trinn Les mer side 18-19 Miljøvennligheten selv klimavinner Klimanøytralt, rimelig og sysselsettende på én gang. Hvordan er det mulig? Les mer

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Forord. Biogass i Hordaland

Forord. Biogass i Hordaland Forord I denne rapporten ser vi på hvilke muligheter som ligger i økt produksjon og bruk av biogass i Hordaland. Ambisjonsnivået i prosjektet er ikke å gi en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved

Detaljer

Kommunal energi- og klimaplan

Kommunal energi- og klimaplan Kommunal energi- og klimaplan Berg Kommune Handlingsplan... 3 Innledning... 4 Overordna mål og sammenhengen med kommunens planlegging for øvrig... 4 1. Varmeproduksjon... 5 1.1.1. Skaland... 5 1.1.2. Senjahopen...

Detaljer

Rapport 2010-020. Potensialstudie for flytende biobrensel

Rapport 2010-020. Potensialstudie for flytende biobrensel Rapport 2010-020 Potensialstudie for flytende biobrensel Econ-rapport nr. 2010-020, Prosjekt nr. 5Z090120.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-119-8 KFI/KIB/SHM/IAR/pil, JMS, 12. april 2010 Offentlig Potensialstudie

Detaljer

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020 Kongsvinger kommune Energi og klimaplan 2009-2020 Vedtatt som kommunedelplan i kommunestyret sak 086/09 den 18. juni 2009 Forord Utarbeidelse av en Energi- og Klimaplan for Kongsvinger kommune bygger på

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Energi- og klimaplan 2009-2013

Energi- og klimaplan 2009-2013 Energi- og klimaplan 2009-2013 Foto: Roy-Arne Johannessen Torsken kommune Side 1 av 33 Kommunal energi- og klimaplan Torsken Kommune Handlingsplan... 4 Innledning... 5 Overordna mål og sammenhengen med

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12K-samarbeidet ønsket å utrede muligheten for å produsere biogass i Vestfold, basert

Detaljer

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 Klima- og energiplan for Selbu kommune Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Faktagrunnlag og fremskrivinger 3 0. Innledning 4 1. Rammebetingelser 7 2. Nasjonale mål

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007

Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv. Rapport 11/2007 Biodrivstoff et Nord-Sør-perspektiv Rapport 11/2007 . Forsidefoto: Norges Naturvernforbund/Torhildur Fjola Kristjansdottir ISBN: 978-82-7478-260-0 Oslo, 05.09.2007 Torhildur Fjola Kristjansdottir tfk@naturvern.no

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

Representantforslag 61 S

Representantforslag 61 S Representantforslag 61 S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8:61 S (2011 2012) Representantforslag fra fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande

Detaljer

LPG. bilnytt. for hele bilparken. Konsept: kutter utslipp. Nytt om bilgass. GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag

LPG. bilnytt. for hele bilparken. Konsept: kutter utslipp. Nytt om bilgass. GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag www.lpgnorge.no Magasinet er under utarbeidelse Nytt om bilgass LPG bilnytt Juni 2014 GASS er fremtidens drivstoff som propan er den tilgjengelig i dag Konsept: LPG/LNG gass for hele bilparken kutter utslipp

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012)

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Herøy kommune Energi- og klimaplan Visjon: Kommunen for vekst og utvikling, bygd på trivsel, trygghet og miljøbevisthet. Foto: Erlend Haarberg Foto: Erlend Haarberg Vedtatt av Herøy kommunestyre i møte

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer