Sinus 1TIP. Matematikk for teknikk og industriell produksjon. Bokmål. Tore Oldervoll Odd Orskaug Audhild Vaaje Finn Hanisch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sinus 1TIP. Matematikk for teknikk og industriell produksjon. Bokmål. Tore Oldervoll Odd Orskaug Audhild Vaaje Finn Hanisch"

Transkript

1 Tore Oldervoll Odd Orskaug Audhild Vaaje Finn Hanisch Sinus 1TIP Matematikk for teknikk og industriell produksjon Yrkesfaglig utdanningsprogram Bokmål CAPPELEN

2 8 1

3 Tall og tallregning Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder regne med potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, og bruke kvadratsetningene til å faktorisere algebraiske uttrykk

4 1.1 Regnerekkefølge På ungdomsskolen har du lært mange regneregler for regning med tall. Vi repeterer noen regler: Positivt tall positivt tall positivt tall Positivt tall negativt tall negativt tall + Negativt tall positivt tall negativt tall + Negativt tall negativt tall positivt tall + Når vi ganger to tall, blir svaret et positivt tall hvis fortegnene er like. Svaret blir et negativt tall hvis fortegnene er forskjellige. EKSEMPEL Regn ut. ( 2) ( ) 12 ( ) ( ) 12 ( 2) 8 ( ) 12 6 ( ) ( ) 1 ON Regnestykkene ovenfor kan vi regne ut på lommeregneren. Da er det viktig å vite at det på mange lommeregnere er to ulike minustegn. Slike lommeregnere har både et differansetegn og et fortegn. Differansetegnet bruker vi når vi for eksempel skal regne ut 12. Fortegnet bruker vi hvis vi skal legge inn et negativt tall, f.eks. 2. Differansetasten står på høyre side av lommeregneren. Fortegnstasten ( ) finner du enten på den venstre siden eller i den nederste rekken. OFF Sinus 1TIP > Tall og tallregning Fortegnstast: ( ) Differansetast: I uttrykket ( 2) er minustegnet et fortegn. Da må vi bruke fortegnstasten ( ). Vi taster slik: Svaret blir 8. ( ) 2 Hvis du bruker Casio, får du som oftest rett svar når du bruker differansetasten der du skulle brukt fortegnstasten.

5 Når vi for eksempel skal regne ut + 2, er det viktig å vite hvordan vi skal gjøre det. Vi må regne ut 2 før vi legger sammen. Da får vi I regnestykket + 2 må vi ikke legge sammen og først. Da får vi svaret 2 1. Det blir feil. Utregninger gjør vi alltid i denne rekkefølgen: 1 Først multiplikasjon ( ) og divisjon ( : ) 2 Deretter addisjon (+) og subtraksjon ( ) EKSEMPEL Regn ut. + 2 ( ) Multiplikasjon før addisjon 1 12 Multiplikasjon før subtraksjon ( ) Multiplikasjon før addisjon ON OFF Gode lommeregnere regner slik vi lærte ovenfor. Når vi skal regne ut + 2, taster vi + 2 Det gir svaret 1. Hvis du får 28, bør du kjøpe deg en bedre lomme regner.? Oppgave 1.10 Regn ut både med og uten lommeregner. 6 ( ) ( 6) ( ) ( 6) Oppgave 1.11 Regn ut både med og uten lommeregner ( ) ( 6) + ( ) ( ) 6 ( ) 2 + ( ) 11

6 Når du skal regne ut et uttrykk som også inneholder potenser eller parenteser, må du alltid gjøre det i denne rekkefølgen: 1 Regn først ut parentesuttrykkene. 2 Regn deretter ut potensene. Gjør deretter multiplikasjonene og divisjonene. Gjør til slutt addisjonene og subtraksjonene. EKSEMPEL Regn ut. 2 ( + 1) (2 ) 2 2 ( + 1) Regn først ut uttrykket i parentesen Regn ut potensen Gjør multiplikasjonene Gjør til slutt addisjonen. 2 + (2 ) 2 1 Regn først ut uttrykket i parentesen. 2 + ( ) 2 2 Regn ut potensene Gjør til slutt addisjonen.!! Legg spesielt merke til hvordan vi regner ut 2. Det er ikke det samme som 8. Når vi skriver 2, er det bare 2-tallet som skal opphøyes i tredje potens. Vi får Hvis vi vil at -tallet også skal opphøyes i tredje potens, må vi sette en parentes og skrive ( 2) 8 12 Når vi skriver 2, er det bare tallet som skal opphøyes i andre potens, ikke tallet. Dermed er 2 9 Hvis vi vil opphøye tallet i andre potens, må vi skrive ( ) 2. ( ) 2 9 La oss nå regne oppgave a i eksempelet ovenfor på lommeregneren Sinus 1TIP > Tall og tallregning

7 ON Vi skal regne ut 2 ( + 1) + 2. OFF Casio Vi taster ( ) 2 ( + 1 ) + 2 X Vi får svaret 2. Legg merke til at vi bruker tasten X når vi skal opphøye et tall i tredje potens. Hvis vi skal regne ut 2, bruker vi tasten x og taster 2 x. Texas Vi taster ( ) 2 ( + 1 ) + 2 ^ Vi får svaret 2. Legg merke til at vi bruker tasten ^ når vi skal regne ut 2. Vi taster 2 ^. Hvis vi skal regne ut 2, taster vi 2 ^.? Oppgave 1.12 Regn ut både med og uten lommeregner. 2 2 ( 2) 2 2 ( ) 2 Oppgave 1.1 Regn ut både med og uten lommeregner. 2 ( ) + 2 ( 12) (8 ) ( ) (1 2 ) + ( ) 1.2 Desimaltall og brøker Et tall som ikke er et helt tall, skriver vi til vanlig som et desimaltall eller som en brøk. Tallet 0,6 er et desimaltall, og tallet er en brøk. Tallet over brøkstreken kaller vi telleren, og tallet under brøkstreken kalles nevneren. telleren nevneren Det husker du lett ved hjelp av denne regelen: T elleren er på t oppen, og n evneren er n ede. En brøk kan vi alltid skrive som et desimaltall. Vi dividerer da telleren med nevneren. Denne divisjonen gjør vi enklest på lommeregneren. 1

8 EKSEMPEL Skriv brøkene 21 og 8 Vi bruker lommeregneren og får : 0, : 8 2,62 8 som desimaltall. Noen ganger går ikke divisjonen opp. Da blir det uendelig mange desimaler i desimaltallet. Lommeregneren viser i slike tilfeller bare noen av desimalene. EKSEMPEL Skriv brøkene 6 1 og 1 som desimaltall. : 6 0,8 0, : 1 1,0692 1,08 1? Oppgave 1.20 Skriv tallene som desimaltall e) 20 f) 16 Oppgave 1.21 Skriv tallene som desimaltall e) 2 11 f) 1 Når vi skal sammenlikne to brøker, gjør vi først om brøkene til desimaltall. Da er det enklere å se hvilket tall som er størst eller minst. 1 1 Sinus 1TIP > Tall og tallregning

9 EKSEMPEL Hvilken brøk er størst? og 9 og 8 Vi bruker lommeregneren og gjør brøkene om til desimaltall. : 2, 9 9 : 1,8 er størst. Vi regner om til desimaltall og får 0,1 er størst ,62? Oppgave 1.22 Hvilken brøk er størst? og og og og 0 Oppgave 1.2 Hvilken brøk er størst? og 2 19 og 29 og og 1. Forkorting og utviding av brøker Brøkene og : 0, : 8 0,2 Begge tallene er lik 0,2. Brøkene kan vi skrive som desimaltall på denne måten: og 2 8 må derfor være like. 1

10 Det kan vi også finne ut ved å se på en pizza. Pizzaen til venstre nedenfor er delt i fire like store deler. Hege spiser ett stykke av denne pizzaen. Hun spiser dermed pizza. 1/ 1/8 1/8 Pizzaen til høyre ovenfor er delt i 8 like deler, og hver del er altså 8 pizza. Thomas spiser to slike stykker. Han spiser dermed 2 pizza. Figurene viser 8 at Hege og Thomas spiser like mye. Dermed er 2 8 Dette kan vi få fram ved å dividere telleren og nevneren med : 2 8 : 2 Vi har forkortet brøken. Når vi forkorter en brøk, dividerer vi med det samme tallet i telleren og nevneren. Brøken endrer da ikke verdi. EKSEMPEL Forkort brøkene : 2 8 : : 21 : Sinus 1TIP > Tall og tallregning

11 Til vanlig fører vi forkortingene på denne måten: ! Når du regner med brøk, må du passe på å forkorte alle svar. I brøken 9 er telleren større enn nevneren. Vi har da en uekte brøk. En uekte brøk kan vi skrive som et blandet tall. Brøken 9 er det samme som det blandede tallet 1 2. I den videregående skolen trenger du vanligvis ikke å gjøre uekte brøker om til blandede tall. Vi kan bruke lommeregneren til å forkorte brøker og til å gjøre uekte brøker om til blandede tall. Vi løser nå oppgaven i eksempelet foran på lommeregneren. ON Casio Når vi skal legge inn brøken 6 taster vi 8, 6 8 Vi får svaret som vist på figuren nedenfor: Vi går fram på tilsvarende måte når vi skal forkorte brøken 2. Men nå 21 viser lommeregneren dette svaret: Texas Når vi skal legge inn brøken 6 taster vi 6 A b/c 8 Vi får svaret nedenfor: 8, som vist på figuren Vi går fram på tilsvarende måte når vi skal forkorte brøken 2. Men nå 21 viser lommeregneren dette svaret: Lommeregneren skriver svaret som en uekte brøk. Svaret er 9. Hvis vi vil ha svaret som blandet tall, trykker vi på tasten SHIFT og deretter på tasten S D. Lommeregneren skriver svaret som et blandet tall. Svaret er 1 2. Hvis vi vil ha svaret som en uekte brøk, trykker vi nå på tasten 2nd og deretter på tasten A b/c. 1

12 OFF Svaret blir 1 2 figuren: som vist på denne Svaret blir 9 når vi trykker på.? Oppgave 1.0 Forkort brøkene både uten og med lommeregner Oppgave 1.1 Bruk lommeregneren til å forkorte brøkene _ 12 _ e) 11 _ 8 f) 08 _ 21 Når vi forkorter en brøk, dividerer vi med det samme tallet i telleren og i nevneren. Vi kan også multiplisere med det samme tallet i telleren og nevneren uten at brøken endrer verdi. Dette kaller vi å utvide brøken. Vi utvider en brøk ved å multiplisere med det samme tallet i telleren og nevneren. Brøken endrer da ikke verdi. EKSEMPEL Utvid brøkene, 6 og slik at alle brøkene får 2 som nevner. Vi ganger med 8 for å få 2 i nevneren. 18 Tallet kan vi skrive som en brøk med som nevner: Sinus 1TIP > Tall og tallregning

13 EKSEMPEL Skriv tallet som en brøk med som nevner. 1 1? Oppgave 1.2 Skriv brøkene med 12 som nevner Oppgave 1. Skriv brøkene med 6 som nevner e) 2 f) Oppgave 1. Skriv tallene med 8 som nevner. 2 1, 0, 1. Brøkregning Når vi regner med brøker, bruker vi disse regnereglene: Når vi skal summere brøker, må vi først finne fellesnevneren. Deretter utvider vi alle brøkene så de får den samme nevneren. Til slutt summerer vi tellerne og lar nevneren stå som den er. Når vi skal multiplisere et helt tall og en brøk, multipliserer vi det hele tallet med telleren og lar nevneren stå som den er. Når vi skal multiplisere to brøker, multipliserer vi telleren med telleren og nevneren med nevneren. Vi trenger ikke å finne fellesnevneren. Når vi skal dividere med en brøk, multipliserer vi med den omvendte brøken. 19

14 EKSEMPEL Regn ut : 28 2 Fellesnevneren for de to brøkene er 18.! _ : _ Vi gjør om tallet til en brøk ved å skrive 1. Vi forkorter brøken før vi multipliserer tallene i telleren og i nevneren.? Oppgave 1.0 Regn ut e) : 9 f) : 12 Oppgave 1.1 Regn ut. 2 ( 8 + ) ( ) ( ) : 2 9 ( ) ( ) All tallregning med brøker kan vi gjøre på lommeregneren Sinus 1TIP > Tall og tallregning

15 ON OFF EKSEMPEL Regn ut på lommeregneren : 9 10 Casio Vi taster Svaret blir som vist her: Hvis vi vil ha svaret som blandet tall, trykker vi på tasten SHIFT og deretter på tasten S D. Svaret blir 1. Vi taster Det gir svaret når vi 6 trykker på. Texas Vi taster A b/c A b/c Svaret blir 1 som vist her: Hvis vi vil ha svaret som en uekte brøk, trykker vi nå på tasten 2nd og deretter på tasten A b/c. Svaret blir Vi taster A b/c 9 A b/c 1 0 Det gir svaret når vi 6 trykker på..? Oppgave 1.2 Bruk lommeregneren og regn ut e) : 12 1 : 9 f)

16 ? Oppgave 1. Bruk lommeregneren og regn ut. 2 ( ) ( ) ( ) : 2 9 ( ) ( ) 1. Brøkdelen av et tall Anne skal kjøpe et dataspill som koster 0 kr. Anne skal betale far betaler 2. Hvor mye skal hver av dem betale? Anne skal betale tredjedelen av prisen. Det er 0 kr : 180 kr Dette kan vi også regne ut slik: selv, og Å dividere med er det samme som å multiplisere med kr 180 kr Når far skal betale 2, skal han betale dobbelt så mye som Anne. Det er kr 60 kr Vi kan også regne slik: 2 0 kr 60 kr Å finne 2 av 0 kr er det samme som å multiplisere 2 med 0 kr. Vi går fram på tilsvarende måte for alle brøkdeler og alle tall. Brøkdelen av et tall finner vi ved å multiplisere brøken med tallet. EKSEMPEL Regn ut 8 av 20 kr. 8 av 20 kr 8 20 kr 120 kr Sinus 1TIP > Tall og tallregning

17 ? Oppgave 1.0 Regn ut av tallene Oppgave 1.1 Hvor mye er 2 Hvor mye er 8 av 8 kr? Hvor mye er av 2 kr? Hvor mye er av 9 kr? av 2 kr? EKSEMPEL Arne og Gro deler en jobb. Ei uke arbeider Arne fem dager og Gro to dager. Til sammen får de 2800 kr i lønn. Hvor mye skal hver av dem ha i lønn? Arne og Gro arbeider sju dager til sammen. Ettersom Arne arbeider fem av de sju dagene, skal han ha av 2800 kr 2800 kr 2000 kr Gro arbeider to av de sju dagene og skal ha 2 av 2800 kr kr 800 kr EKSEMPEL Martin og Sondre skal dele 20 kr. Martin får 20 kr. Hvor stor del av pengene får Martin, og hvor stor del får Sondre? Den brøkdelen Martin får, er 20 kr 20 kr _ _ Sondre får 20 kr 20 kr 00 kr. Den brøkdelen Sondre får, er 00 kr 20 kr _ _

18 På forrige side forkortet vi brøken ved regning. Vi kan også forkorte brøken ved hjelp av lommeregneren slik vi lærte i kapittel 1..? Oppgave 1.2 En blanding av saft og vann inneholder saft og 6 6 vann. Hvor mye saft og hvor mye vann er det i liter blanding? Hvor mye saft og hvor mye vann er det i,6 liter blanding? Hvor mye vann er det når det er 2 liter rein saft? l Oppgave 1. Per, Anne og Jan skal dele 9600 kr. Jan skal ha 2, Anne skal ha, og Per 6 skal ha resten. Hvor mange kroner skal Anne og Jan ha hver? Hvor mange kroner skal Per ha? Hvor stor brøkdel skal Per ha? 1.6 Prosentfaktor Ordet prosent kommer fra latin og betyr hundredel. 1 % ,1 Her har vi fargelagt 1 % av et rektangel. Rektangelet er delt i 20 like ruter. Hver rute er da 1 20 _ 100 % Tre ruter er da % 1 % av hele rektangelet. Prosent regner vi alltid som hundredeler av noe. Mads er med i et tippelag som har vunnet kr. Mads skal ha 1 % av 1 denne gevinsten. Det er det samme som av kr % av kr _ 1 av kr 100 _ kr 0, kr 000 kr Sinus 1TIP > Tall og tallregning

19 Vi finner 1 % av et tall ved å multiplisere tallet med 0,1. Tallet 0,1 kaller vi prosentfaktoren til 1 %. På tilsvarende måte er 0,2 prosentfaktoren til 2 % og 0,08 prosentfaktoren til 8 %. Prosentfaktoren til p % er p _ 100. EKSEMPEL Finn prosentfaktorene til 8 %, 1 % og 2, %. Prosentfaktorene er _ ,08 _ ,1 _ 2, 100 0,02? Oppgave 1.60 Finn prosentfaktoren til 6 % 19 % 12 % % e) % f) 2 % Oppgave 1.61 Finn prosentfaktoren til, % 1,9 % 12, %, % e) 0, % f) 0,2 % Når vi kjenner prosentfaktoren, er prosenten prosentfaktoren 100 % EKSEMPEL Finn prosenten når prosentfaktoren er 0,09, 0,2 og 0,12. Prosentene er 0, % 9 % 0,2 100 % 2 % 0, % 12, % 2

20 ? Oppgave 1.62 Finn prosenten når prosentfaktoren er 0,0 0,2 0,1 0,01 e) 0, f) 0,0 Oppgave 1.6 Finn prosenten når prosentfaktoren er 0,0 0, 0,012 0,002 e) 1,2 f) 0, Prosentregning Prosentfaktoren til 1 % er 0,1. I kapittel 1.6 så vi at 1 % av kr er 0, kr 000 kr Vi ser at prosentfaktoren hele tallet delen av tallet EKSEMPEL Finn prosentfaktoren til 12 %. Bruk prosentfaktoren til å regne ut 12 % av beløpene 2 00 kr og kr. Prosentfaktoren til 12 % er _ ,12 Her kjenner vi prosentfaktoren og hele tallet. 12 % av 2 00 kr 0, kr 2820 kr 12 % av kr 0, kr kr? Oppgave 1.0 Finn 12 % av beløpene. 00 kr 200 kr kr Sinus 1TIP > Tall og tallregning

21 ? Oppgave 1.1 I legeringen nysølv er det 0 % kopper, 2 % nikkel og 2 % sink. Hvor mange kilogram kopper, nikkel og sink er det i 6, kg nysølv? Vi vet at Dermed er prosentfaktoren hele tallet delen av tallet prosentfaktoren delen av tallet hele tallet Vi finner prosentfaktoren ved å dividere delen av tallet med hele tallet. EKSEMPEL En metallplate veier 12, kg. Ved skjæring av platen er svinnet 2,8 kg. Hvor mange prosent svinn er det? Prosentfaktoren er delen av tallet _ 2,8 kg hele tallet 12, kg 0,226 Når prosentfaktoren er 0,226, er prosenten 0, % 22,6 % Svinnet er på 22,6 %.? Oppgave 1.2 Martin setter 200 kr i banken og får 8 kr i rente på ett år. Hvor mange prosent rente svarer det til? Oppgave 1. Ved skjæring av en stålplate på 6 kg var svinnet på 10 kg. Hvor mange prosent svinn var det? 2

22 Vi vet at Dermed er prosentfaktoren hele tallet delen av tallet hele tallet delen av tallet prosentfaktoren EKSEMPEL Et messingstykke består av 60 % kopper, 0 % sink og 10 % bly. Det er, kg sink i stykket. Hvor mye veier dette messingstykket? Det er 0 % sink i messingen. Prosentfaktoren til 0 % er _ ,0 Vekten av messingen er hele tallet. Vi har hele tallet delen av tallet prosentfaktoren Messingstykket veier 18 kg., kg 18 kg 0,0? Oppgave 1. Hanne skal kjøpe bil og får 6 % avslag i prisen. Det svarer til kr. Hvor mye koster denne bilen uten avslag? Oppgave 1. Ved skjæring av en stålplate gikk det bort 8,0 kg. Det var 2 % svinn. Hva veide denne platen før skjæring? Sinus 1TIP > Tall og tallregning

23 SAMMENDRAG Fortegnsregler Positivt tall positivt tall positivt tall Positivt tall negativt tall negativt tall + Negativt tall positivt tall negativt tall + Negativt tall negativt tall positivt tall + Regnerekkefølge 1 Regn først ut parentesuttrykkene. 2 Regn deretter ut potensene. Gjør deretter multiplikasjonene og divisjonene. Gjør til slutt addisjonene og subtraksjonene. Forkorting av brøker Når vi forkorter en brøk, dividerer vi med det samme tallet i telleren og nevneren. Brøken endrer ikke verdi. Utviding av brøker Vi utvider en brøk ved å multiplisere med det samme tallet i telleren og nevneren. Brøken endrer da ikke verdi. Brøkdelen av et tall Vi finner brøkdelen av et tall ved å multiplisere brøken med tallet. Prosentfaktor Prosentfaktoren til p % er Noen prosentformler prosenten prosentfaktoren 100 % _ p 100. Prosentfaktoren til % er prosentfaktoren hele tallet delen av tallet prosentfaktoren hele tallet delen av tallet hele tallet delen av tallet prosentfaktoren _ 100 0,0. 29

24 Oppgaver

25 1 Tall og tallregning KATEGORI Regnerekkefølge Oppgave Regn uten og med lommeregner ( ) 6 ( 9) Oppgave Regn uten og med lommeregner ( 2) + 8 ( ) ( ) + 2 Oppgave Regn uten og med lommeregner e) + f) 6 Oppgave 1.11 Regn uten og med lommeregner. 2 ( + 2) 2 ( 1) (2 ) (9 2 8) e) ( 2 2) f) (8 2 ) Oppgave 1.11 Regn uten og med lommeregner. 2 + ( + 2 ) 2 (2 9) 1.2 Desimaltall og brøker Oppgave Skriv disse tallene som desimaltall. 1 _ e) 1 f) Oppgave Skriv disse tallene som desimaltall Oppgave Finn hvilken brøk som er størst, ved å skrive tallene som desimaltall. og 2 og 8 og 2 9 og

26 1. Forkorting og utviding av brøker Oppgave 1.10 Fyll ut Oppgave 1.11 Forkort brøkene Oppgave 1.12 Forkort brøkene uten og med lommeregner Oppgave 1.1 Fyll ut Oppgave 1.1 Skriv brøkene med 18 som nevner Oppgave 1.1 Skriv brøkene med 2 som nevner Oppgave 1.16 Skriv brøkene med 0 som nevner og avgjør hvilken brøk som er størst. 6 1 og 1 1. Brøkregning Oppgave 1.10 Regn ut Oppgave 1.11 Regn ut Oppgave 1.12 Regn ut Oppgave 1.1 Regn ut : Oppgave 1.1 Regn ut på lommeregneren : 1 Oppgave 1.1 Regn ut på lommeregneren : Sinus 1TIP > Tall og tallregning

27 1. Brøkdelen av et tall Oppgave 1.10 Regn ut. av 2 av av 2 2 av Oppgave 1.11 Regn ut. 2 av 0 kr av 1 km Oppgave 1.12 Nysølv er en legering av nikkel, sink og resten kopper. Hvor mye av hvert metall er det i en gjenstand av nysølv som veier 6,0 kg? Oppgave 1.1 I en klasse med 0 elever er av elevene gutter. Hvor mange gutter er det i klassen? Hvor mange jenter er det i klassen? Hvor stor brøkdel av klassen er jenter? Oppgave 1.1 Guri og Petter skal dele 200 kr. Guri skal ha av pengene og Petter resten. Hvor mange kroner får Guri, og hvor mange kroner får Petter? Oppgave 1.1 I en klasse er det 8 jenter og 18 gutter. Hvor stor brøkdel av elevene er jenter? Hvor stor brøkdel av elevene er gutter? Oppgave 1.16 Ei kanne saftogvann inneholder dl saft og 2,8 l vann. Hvor mye saftogvann er det på kanna? Hvor stor brøkdel av innholdet er saft? Oppgave 1.1 På Stortinget er det 169 representanter. Ved forslag om endringer i Grunnloven må minst 2/ av representantene stemme «ja» for at forslaget skal bli vedtatt. Hvor mange stemmer trengs for å få vedtatt et slikt forslag? 1.6 Prosentfaktor Oppgave Finn prosentfaktoren til 20 % 0 % 12 % 1 % e) % f) 9 % Oppgave Finn prosentfaktoren til 0 % % 60 % 2 % e) % f) 99 % Oppgave Finn prosenten når prosentfaktoren er 0, 0,0 0, 0,1 e) 0,01 f) 0, Prosentregning Oppgave 1.10 Finn 1 % av 20 2 % av 00 0 % av 00 8 % av 1 Oppgave 1.11 Ei jakke koster 0 kr. Så blir prisen satt opp 20 %. Hvor mange kroner blir prisen på jakka satt opp med? En kjole koster 00 kr og blir satt ned 1 %. Hvor mange kroner blir prisen på kjolen satt ned med? 1

28 Oppgave 1.12 Ved skjæring av en stålplate på 6 kg var svinnet på 1 %. Hvor mange kilogram var svinnet på? Hvor mye veide den ferdige platen? Oppgave 1.1 Einar tjener kr på en sommerjobb. Han må betale 28 % skatt. Hvor mye skatt må Einar betale? Gro får kr timen på en jobb. Så får hun en lønnsøkning på 2 %. Hvor mange kroner øker timelønna til Gro med? Oppgave 1.1 Ved skjæring av en stålplate på 2,0 m 2 var svinnet på 0,0 m 2. Hvor mange prosent var svinnet på? Ved skjæring av en stålplate på 18 kg var svinnet på,6 kg. Hvor mange prosent var svinnet på? Oppgave 1.1 Martine setter 000 kr i banken og får 112 kr i rente på ett år. Hvor mange prosent rente svarer det til? Yngve kjøper et stereoanlegg som koster 200 kr. Han får 80 kr i avslag. Hvor mange prosent avslag får han? Oppgave 1.16 En feriereise koster 20 kr. Prisen på denne reisen blir satt opp med 10 kr. Hvor mange prosent går prisen opp? En flybillett koster 180 kr. Prisen blir satt ned med 18 kr. Hvor mange prosent går prisen ned? KATEGORI Regnerekkefølge Oppgave Regn uten og med lommeregner (2 ) 2 (8 2 ) 2 ( 2 8) Oppgave Regn uten og med lommeregner. 2( 2) ( + 2) + ( 2)( ) (2 ) + (2 1) 2( ) 2( ) (6 2) + ( 1) ( 1) + ( 2) (2 ) Oppgave Regn uten og med lommeregner (2 ) Desimaltall og brøker Oppgave Skriv disse tallene som desimaltall Oppgave Skriv disse tallene som desimaltall Er det noe system i desimalene? Oppgave Hvilken brøk er størst? og 1 1 og 8 12 og og Sinus 1TIP > Tall og tallregning

29 1. Forkorting og utviding av brøker Oppgave 1.20 Forkort brøkene uten og med lommeregner Oppgave 1.21 Forkort uten og med lomme regner. _ 112 _ _ _ Oppgave 1.22 Skriv brøkene med 18 som nevner. 1) 2) 2 ) 1 ) Skriv tallene som en brøk med 0 som nevner. 1) 2) ) 0,8 ) Brøkregning Oppgave 1.20 Regn ut ( 1 2 Oppgave 1.21 Regn ut : ) 1 ( 1 : ) ( ) 2 Oppgave 1.22 Simen, Grete og Kristine skal dele 1200 kr. Simen skal ha, Grete skal ha og Kristine resten. Hvor stor del skal Simen og Grete ha til sammen? Hvor stor del skal Kristine ha? Oppgave 1.2 Guri skal klippe ut noen like rektangler fra en stor metallplate slik figuren viser. Guri klipper ut 12 rektangler av platen. Hvor stor brøkdel av platen klipper hun ut? Hvor stor brøkdel blir det igjen av platen? Oppgave 1.2 Bruk lommeregner og regn ut. _ : : Oppgave 1.2 Bruk lommeregner og regn ut : ( ) : Brøkdelen av et tall Oppgave 1.20 Hvor mye er av 8 kr? 8 Hvor mye er av 62 kg? Hvor mye er 12 av 80 m? Hvor mye er av 2, m? Oppgave 1.21 Regn uten bruk av lommeregner. Finn 2 av 0,12 0,

30 18 Oppgave 1.22 Alf, Berit og Kristian skal dele kr. Alf skal ha, Berit 2 og Kristian resten. Hvor stor del skal Kristian ha av de kr? Hvor mange kroner skal Kristian ha? Oppgave 1.2 Jon, Ellen og Tora skal kjøre bil sammen til hytta. De skal dele på å kjøre den 20 km lange veien. Jon kjører 80 km, mens Ellen og Tora kjører like lange strekninger. Hvor stor del av veien kjører Jon? Hvor stor del av veien kjører hver av de to andre? 1.6 Prosentfaktor Oppgave Finn prosentfaktoren til 20 % 0 % 12 % 8 % e), % f) 2,8 % Oppgave Finn prosenten når prosentfaktoren er 0,2 0,08 0,82 0,00 e) 1,0 f) 2,0 1. Prosentregning Oppgave 1.20 En vare koster normalt 20 kr. Bruk prosentfaktoren og finn prisendringen når prisen øker med, % prisen går ned med 6,2 % Sinus 1TIP > Tall og tallregning Oppgave 1.21 Prisen på en vare gikk opp fra 8 kr til 9 kr. Hvor mange prosent ble prisen satt opp? Prisen på en annen vare ble satt ned fra kr til 8 kr. Hvor mange prosent ble prisen satt ned? Oppgave 1.22 Av en stålplate på 2 kg kapper vi til en plate på 19 kg. Hvor mange prosent er svinnet på? Vi bearbeider platen videre slik at den til slutt veier 1 kg. Hvor mange prosent var det totale svinnet på? Oppgave 1.2 I en klasse er det 1 jenter og 1 gutter. Hvor mange prosent av klassen er jenter, og hvor mange prosent er gutter? Litt ut i skoleåret slutter tre av jentene, mens det begynner en ny gutt. Hvordan er prosentfordelingen mellom jenter og gutter i klassen nå? Oppgave 1.2 En vare koster 120 kr. Prisen på varen blir satt ned to ganger i løpet av kort tid, først med 10 % og seinere med 20 %. Hvor mange kroner har prisen på varen gått ned i alt etter disse to prisendringene? Hvor mange prosent har prisen på varen gått ned i alt etter disse to prisendringene?

31 Oppgave 1.2 En stålplate er på 2 dm 2. Vi har kappet til platen fra en større plate og fått et svinn på 20 %. Hvor stor var platen før kappingen? Ved å kappe på en annen måte kunne vi klart oss med et svinn på 1 %. Hvor stor måtte platen da ha vært før kappingen? BLANDEDE OPPGAVER Oppgave 1.00 Trekk sammen. 1) ) ( ) ( ) Bruk lommeregneren og regn ut. 1) ) 8 2 : 9 8 Oppgave 1.01 Rolf har en ettermiddagsjobb der han tjener 12 kr per time. Neste måned får Rolf 1 % lønnsøkning. Hva blir timelønna til Rolf da? Jannike arbeider normalt 1 timer per uke i en butikk. Eksamen nærmer seg, og Jannike reduserer antallet arbeidstimer med 0 %. Hvor mange timer per uke arbeider Jannike nå? Lise jobber av og til i en sko forretning. I år får hun 108 kr per time, og det er 20 % mer enn hun fikk per time i fjor. Hvor mye fikk hun per time i fjor? Grete jobber i butikk noen dager i uka og tjener 8800 kr i måneden. Hun blir trukket 260 kr i skatt. Hvor mange prosent er skattetrekket? Oppgave 1.02 I den kjemiske analysen av en metallprøve på 2, g ble det funnet 0,069 g nikkel og 0,2 g krom. Hvor mange prosent var det av disse to metallene i prøven? Tinnbronse består hovedsakelig av kopper, tinn og nikkel. I en prøve av metallet på nøyaktig g ble det funnet følgende mengder metall: Kopper,0 g Tinn 0,88 g Nikkel 0,080 g Finn den prosentvise sammensetningen av legeringen. Oppgave 1.0 Trekk sammen. 1) 2 + ( ) 6 2) ( ) ( ) Bruk lommeregneren og regn ut. 1) 2 2) 8 : 2 Oppgave tomme (") er 2, mm. Hvor mange millimeter er 1 /2" /" /8" 2 1 /" Oppgave 1.0 Finn prosentfaktoren til 1) % 2) 20 % Finn prosenten når prosentfaktoren er 1) 0,02 2) 2,02 Oppgave 1.06 Bruk lommeregneren og regn ut. 6 6 : ( ) 2 19

32 180 Oppgave 1.0 Et stykke bronse veier, kg og består av kopper og resten tinn. Hvor mange kilogram kopper og hvor mange kilogram tinn er det i dette materialstykket? Bronsestykket blir smeltet sammen med 00 g tinn. Hvor mange prosent kopper og hvor mange prosent tinn er det i denne legeringen? Oppgave 1.08 Vi har sammenliknet kaffeprisen i de tre butikkene Arma, Bimi og Centro. En pose kg gullkaffe koster 12,90 kr hos Arma. Hos Bimi er prisen 16,90 kr. Hvor mange prosent dyrere er kaffen hos Bimi enn hos Arma? Hos Centro er prisen på den samme kaffen 12, % høyere enn hos Arma. Hvor mange prosent billigere er kaffen hos Centro enn hos Bimi? På en bensinstasjon kan du også få kjøpt gullkaffe i kg poser. En dag satte de opp prisen med 2,0 kr. Det svarte til en prisøkning på 12, %. Hva kostet kg gullkaffe på bensinstasjonen før og etter prisøkningen? Oppgave 1.09 En plate av syrefast stål veier 26 kg. Vi kapper den til, og svinnet blir på 20 %. Hvor mye veier platen nå? Deretter bearbeider vi platen videre slik at den ferdige platen veier 1,2 kg. Hvor mange prosent var det samlede svinnet på? En annen plate skal også bearbeides. Den ferdige platen skal veie 1,1 kg. Hvor mye må denne platen veie fra begynnelsen dersom svinnet skal være like stort som i oppgave b? Sinus 1TIP > Tall og tallregning Oppgave 1.10 Randi har tenkt å kjøpe seg et nytt snøbrett. Hun får tre ulike tilbud på det snøbrettet hun ønsker seg. 1) Forretningen Sporten kan gi 18 % rabatt på prisen, som er 800 kr. 2) På en sportsmesse kan hun få kjøpt brettet med en rabatt på 2 %. Prisen uten rabatt er 899 kr. ) Gjennom idrettsklubben Aktiv kan hun få kjøpt brettet med et avslag på 22 %. Det svarer til 902 kr i rabatt. Finn ut hvor Randi bør kjøpe snøbrettet. Oppgave 1.11 Bruk lommeregneren og regn ut ( ) 2 + ( 2) Oppgave 1.12 Regn uten lommeregner. 1) 2 + 2) 2 + : 2 Regn ut med lommeregner. 1) (2 2 ) 2) 6 2 ( 1 2 ) Oppgave 1.1 1) Et par joggesko koster ordinært 99 kr. Anne kjøper et par og får 1 % avslag. Hvor mye betaler hun for skoene? 2) Noe seinere betaler Odd 99 kr for samme type joggesko. Hvor mange prosent avslag får Odd på den ordinære prisen? Ola og Ida kjøper hver sin lommespiller. Ola betaler 260 kr for sin, og Ida betaler 2 kr for sin. Hvor mange prosent mer betaler Ida? Berit kjøper en joggedress på salg. Hun får 22 kr i avslag på den ordinære prisen. Det svarer til 0 % avslag. Hvor mye betaler Berit for joggedressen?

33 Oppgave 1.1 Bruk lommeregneren og forkort brøkene _ Oppgave 1.1 Vi skal blande mel og sukker. Blandingen skal inneholde mel og resten sukker. Hvor mye mel og hvor mye sukker må vi bruke til en blanding på 1, kg? Hvor mye mel og hvor mye sukker må vi bruke til 2, kg blanding? Hvor mye sukker må vi bruke til 2,1 kg mel? Oppgave 1.16 Bruk lommeregneren og regn ut. 2 ( ) 2 2 e) 1 21 : Oppgave 1.1 På et stort fat ligger det frukt. Det er i alt 0 frukter. av fruktene er epler, 2 appelsiner, og resten er bananer. Hvor mange av hver fruktsort ligger det på fatet? Ola tar vekk ett eple og tre appelsiner og legger en ny banan på fatet. Hvor stor brøkdel er det nå av hver av de tre fruktsortene på fatet? Oppgave 1.18 Tre elever har gjort et arbeid sammen. De skal dele inntekten av arbeidet etter hvor mye hver enkelt har gjort. Den ene eleven har gjort 2 av arbeidet, mens elev nr. 2 har gjort. Hvor stor del av inntekten skal den tredje eleven ha? I en undersøkelse svarte av elevene på en skole at de røykte, mens 2 svarte at de ikke røykte. Hvor stor del av elevene svarte ikke på spørsmålet om de røykte? Oppgave 1.19 En vare koster 2 kr. Prisen på varen blir så satt opp til 28 kr. Hvor mange prosent steg prisen? En annen vare koster 60 kr. Prisen på varen blir så satt opp til 80 kr. Hvor mange prosent steg prisen? Oppgave 1.20 Et støperi har fått bestilling på en støpelegering av aluminiumbronse som skal inneholde 90 % kopper og 10 % aluminium. I en smelte på,800 kg blir det målt 88 % kopper og 12 % aluminium. Hvor mye kopper og hvor mye aluminium er det i denne smelta? Hvor mye kopper må de tilsette for at det skal bli 90 % kopper i legeringen? 181

Tall og enheter. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Tall og enheter. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Tall og enheter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne anslå svar, regne med og uten tekniske hjelpemidler i praktiske oppgaver og vurdere rimeligheten av resultatene 1.1 Regnerekkefølge På ungdomsskolen

Detaljer

for opplæringen er at eleven skal kunne regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor

for opplæringen er at eleven skal kunne regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor 46 2 Forhold og prosent MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger

Detaljer

Sinus 1TIP. Matematikk for teknikk og industriell produksjon. Nynorsk. Tore Oldervoll Odd Orskaug Audhild Vaaje Finn Hanisch

Sinus 1TIP. Matematikk for teknikk og industriell produksjon. Nynorsk. Tore Oldervoll Odd Orskaug Audhild Vaaje Finn Hanisch Tore Oldervoll Odd Orskaug Audhild Vaaje Finn Hanisch Sinus 1TIP Matematikk for teknikk og industriell produksjon Yrkesfagleg utdanningsprogram Nynorsk CAPPELEN 8 1 Tal og talrekning Mål for opplæringa

Detaljer

Innledning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Innledning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Innledning Mål for opplæringen er at eleven skal kunne løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritme funksjoner, både ved regning

Detaljer

Tallregning og algebra

Tallregning og algebra 30 Tallregning og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekster bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer

Detaljer

Tall og formler MÅL. for opplæringen er at eleven skal kunne

Tall og formler MÅL. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Tall og formler MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne anslå svar, regne med og uten tekniske hjelpemidler i praktiske oppgaver og vurdere rimeligheten av resultatene tolke, bearbeide, vurdere

Detaljer

Studentene skal kunne. gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall. skrive mengder på listeform

Studentene skal kunne. gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall. skrive mengder på listeform 1 10 Tall og tallregning Studentene skal kunne gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall definere og benytte de anerkjente skrivemåtene for åpne, halvåpne og lukkede intervaller

Detaljer

Mer om likninger og ulikheter

Mer om likninger og ulikheter Mer om likninger og ulikheter Studentene skal kunne utføre polynomdivisjon anvende nullpunktsetningen og polynomdivisjon til faktorisering av polynomer benytte polynomdivisjon til å løse likninger av høyere

Detaljer

Forhold og prosent KATEGORI 1. 2.1 Brøkdelen av et tall. Oppgave 2.113 Guri og Petter skal dele 4200 kr. Guri skal ha. av pengene og Petter resten.

Forhold og prosent KATEGORI 1. 2.1 Brøkdelen av et tall. Oppgave 2.113 Guri og Petter skal dele 4200 kr. Guri skal ha. av pengene og Petter resten. 2 Forhold og prosent KATEGORI 1 2.1 Brøkdelen av et tall Oppgave 2.110 Regn ut. 1 3 av 3 b) 2 av 20 5 c) 1 6 av 24 d) 2 7 av 35 Oppgave 2.111 Regn ut. 2 3 av 450 kr b) 4 av 15 km 5 c) 3 7 av 14 kg Oppgave

Detaljer

1 Tall og enheter KATEGORI 1. 1.1 Regnerekkefølge. 1.2 Hoderegning og overslagsregning. 198 Sinus 1YP > Tall og enheter

1 Tall og enheter KATEGORI 1. 1.1 Regnerekkefølge. 1.2 Hoderegning og overslagsregning. 198 Sinus 1YP > Tall og enheter 1 Tall og enheter KATEGORI 1 1.1 Regnerekkefølge Oppgave 1.110 7 8 9 6 ( ) 6 7 ( 9) Oppgave 1.111 2 3 8 3 2 ( 2) 3 + 8 ( 3) ( 4) + 2 Oppgave 1.112 3 6 + 2 3 6 + 2 4 7 8 6 e) 4 3 + 3 f) 3 6 4 Oppgave 1.113

Detaljer

2 Likningssett og ulikheter

2 Likningssett og ulikheter Likningssett og ulikheter KATEGORI 1.1 Grafisk løsning av lineære likningssett Oppgave.110 Et lineært likningssett består av likningene for to rette linjer. De to rette linjene er tegnet i koordi natsystemet

Detaljer

Kapittel 1. Potensregning

Kapittel 1. Potensregning Kapittel. Potensregning I potensregning skriver vi tall som potenser og forenkler uttrykk som inneholder potenser. Dette kapitlet handler blant annet om: Betydningen av potenser som har negativ eksponent

Detaljer

Brøker med samme verdi

Brøker med samme verdi Kapittel 7 Brøk Mål for det du skal lære: regne om mellom blandet tall og uekte brøk forkorte og utvide brøker, finne fellesnevner regne om mellom brøk og desimaltall ordne brøker etter størrelse og plassere

Detaljer

2 Prosentregning + ØV MER. Oppgave 2.112 a) Omtrent hvor mange prosent av figuren er blå?

2 Prosentregning + ØV MER. Oppgave 2.112 a) Omtrent hvor mange prosent av figuren er blå? 2 Prosentregning + ØV MER 2.1 PROSENT Oppgave 2.110 Hvor mange ruter må være fargelagt for at a) 25 % b) 40 % c) 80 % d) 100 % av figuren skal være fargelagt? Oppgave 2.112 a) Omtrent hvor mange prosent

Detaljer

2 Prosent og eksponentiell vekst

2 Prosent og eksponentiell vekst 2 Prosent og eksponentiell vekst 196 KATEGORI 1 2.1 Prosentfaktorer Oppgave 2.110 Finn prosentfaktoren til a) 18 % b) 60 % c) 11 % d) 99 % e) 49 % f) 1 % Oppgave 2.111 Finn prosenten når prosentfaktoren

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra 1 Tallregning og algebra + ØV MER 1.1 REGNEREKKEFØLGE Oppgave 1.1 a) b) 8 c) ( ) + 8 d) ( ) ( ) + Oppgave 1.111 a) b) + c) + d) 7 8 e) + f) Oppgave 1.11 a) ( + ) b) ( 1) c) ( 7) d) ( 9 8) e) ( ) f) (8

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Terminprøve i matematikk for 8. trinn Terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Regning med tall og bokstaver

Regning med tall og bokstaver Regning med tall og bokstaver M L N r du har lest dette kapitlet, skal du kunne ^ bruke reglene for br kregning ^ trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk ^ regne med potenser ^ l se likninger

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Terminprøve i matematikk for 8. trinn Terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2005 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Øvingshefte. Brøk og prosent

Øvingshefte. Brøk og prosent Øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Brøk og prosent Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Tall tallsystemet vårt Brøk og prosent Seksjon Oppgave.

Detaljer

1P Tall og algebra. Tall og algebra Vg1P (utdrag)

1P Tall og algebra. Tall og algebra Vg1P (utdrag) 1P Tall og algebra Modul 1: Regnerekkefølgen... 2 Modul 3: Brøkregning... 4 Modul 10: Prosentregning... 9 Bildeliste... 28 1 Modul 1: Regnerekkefølgen Du går i butikken og handler ett brød og to liter

Detaljer

Vekst av planteplankton - Skeletonema Costatum

Vekst av planteplankton - Skeletonema Costatum Vekst av planteplankton - Skeletonema Costatum Nivå: 9. klasse Formål: Arbeid med store tall. Bruke matematikk til å beskrive naturfenomen. Program: Regneark Referanse til plan: Tall og algebra Arbeide

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte nr Hvordan du regner med brøk Detaljerte forklaringer Av Matthias Lorentzen mattegrisenforlag.com Opplysning: Et helt tall er delelig på et annet helt tall hvis svaret

Detaljer

Forhold og prosent MÅL. for opplæringa er at eleven skal kunne. rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor

Forhold og prosent MÅL. for opplæringa er at eleven skal kunne. rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor 46 2 Forhold og prosent MÅL for opplæringa er at eleven skal kunne rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor arbeide med proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar

Detaljer

Forord. Molde, august 2011. Per Kristian Rekdal. Copyright c Høyskolen i Molde, 2011.

Forord. Molde, august 2011. Per Kristian Rekdal. Copyright c Høyskolen i Molde, 2011. 1 13. august 011 Forord Høgskolen i Molde gjennomfører forkurs i matematikk for studenter som har svakt grunnlag i dette faget, eller som ønsker å friske opp gamle kunnskaper. Formål: Målet med forkurset

Detaljer

Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125.

Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125. Prosentregning Når vi skal regne ut 4 % av 10 000 kr, kan vi regne slik: 10 000 kr 4 = 400 kr 100 Men det er det samme som å regne slik: 10 000 kr 0,04 = 400 kr Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til

Detaljer

Potenser og tallsystemer

Potenser og tallsystemer 1 Potenser og tallsystemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne regne med potenser og tall på standardform med positive og negative eksponenter og bruke dette i praktiske sammenhenger gjøre rede

Detaljer

Hvordan kan du skrive det som desimaltall?

Hvordan kan du skrive det som desimaltall? 7 0 av jordoverflaten er vann. Hvordan kan du skrive det som desimaltall? 9 Alle disse tre har samme verdi! Brøk og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om likeverdige brøker multiplikasjon av

Detaljer

Brøk Vi på vindusrekka

Brøk Vi på vindusrekka Brøk Vi på vindusrekka Brøken... 2 Teller og nevner... 3 Uekte brøk... 5 Blanda tall... 6 Desimalbrøk... 8 Pluss/minus... 9 Multiplikasjon... 11 Likeverdige brøker... 12 Utviding... 13 Forkorting... 14

Detaljer

Sensorveiledning Oppgave 1

Sensorveiledning Oppgave 1 Sensorveiledning Oppgave 1 Figuren er riktig, og kandidaten skisserer en måte å jobbe med dette på som kan fungere for en elev. Figuren eller forklaringen er riktig. Unøyaktigheter ved håndtegning godtas.

Detaljer

Eksempeloppgave eksamen 1P-Y våren 2016

Eksempeloppgave eksamen 1P-Y våren 2016 Eksempeloppgave eksamen 1P-Y våren 2016 DEL 1 Uten hjelpemidler Tid: 1,5 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 Skriv disse tallene

Detaljer

Potenser og tallsystemer

Potenser og tallsystemer 8 1 Potenser og tallsystemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne regne med potenser og tall på standardform med positive og negative eksponenter og bruke dette i praktiske sammen henger gjøre rede

Detaljer

Hefte med problemløsingsoppgaver. Ukas nøtt 2008/2009. Tallev Omtveit Nordre Modum ungdomsskole

Hefte med problemløsingsoppgaver. Ukas nøtt 2008/2009. Tallev Omtveit Nordre Modum ungdomsskole Hefte med problemløsingsoppgaver Ukas nøtt 2008/2009 Tallev Omtveit Nordre Modum ungdomsskole 1 Ukas nøtt uke 35 Sett hvert av tallene fra 1-9 i trekanten under, slik at summen langs hver av de tre linjene

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Høsten 2013 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal

Detaljer

Uttrykket 2 kaller vi en potens. Eksponenten 3 forteller hvor mange ganger vi skal multiplisere grunntallet 2 med seg selv. Dermed er ) ( 2) 2 2 4

Uttrykket 2 kaller vi en potens. Eksponenten 3 forteller hvor mange ganger vi skal multiplisere grunntallet 2 med seg selv. Dermed er ) ( 2) 2 2 4 9.9 Potenslikninger Uttrykket kaller vi en potens. Eksponenten forteller hvor mange ganger vi skal multiplisere grunntallet med seg selv. Dermed er 8 Når vi skriver 5, betyr det at vi skal multiplisere

Detaljer

1.1 Tall- og bokstavregning, parenteser

1.1 Tall- og bokstavregning, parenteser MATEMATIKK: 1 Algebra 1 Algebra 1.1 Tall- og bokstavregning, parenteser Matematikk er et morsomt fag hvis vi får det til. Som på de fleste områder er det er morsomt og givende når vi lykkes. Skal en f.eks.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler der alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

1015 kr 1,015 1000 kr 1,015 1,015 1000 kr 1,015 1030 kr. Vi ganger med vekstfaktoren 2 ganger.

1015 kr 1,015 1000 kr 1,015 1,015 1000 kr 1,015 1030 kr. Vi ganger med vekstfaktoren 2 ganger. 7.9 Kredittkort I Norge bruker de fleste betalingskort ved kjøp av varer og tjenester. Betalingskortene kan vi dele i to typer: debetkort og kredittkort. Når vi bruker et debetkort, trekker vi pengene

Detaljer

Hvorfor blir det tull med tall? - grunnleggende tallforståelse

Hvorfor blir det tull med tall? - grunnleggende tallforståelse Hvorfor blir det tull med tall? - grunnleggende tallforståelse Ny GIV videregående skole Astrid Bondø Svein Hallvard Torkildsen 5-Nov-13 Grunnleggende tallforståelse Mange elever sliter med å klare matematikken

Detaljer

Verktøyopplæring i kalkulator for elever

Verktøyopplæring i kalkulator for elever Verktøyopplæring i kalkulator for elever Innholdsfortegnelse Enkel kalkulator... 2 Kalkulator med brøk og parenteser... 7 GeoGebra som kalkulator... 11 H. Aschehoug & Co. www.lokus.no Side 1 Enkel kalkulator

Detaljer

S1 Eksamen våren 2009 Løsning

S1 Eksamen våren 2009 Løsning S1 Eksamen, våren 009 Løsning S1 Eksamen våren 009 Løsning Del 1 Oppgave 1 a) Skriv så enkelt som mulig 1) x 1 x 1 x 1 x 1 1 x 1 x 1 x x 1 x 1 x 1 1 x 1 x 1 ) a b 3 a b 3 a 4a b 1 3 4a b 3 b 1 b) Løs likningene

Detaljer

Kapittel 1. Tallregning

Kapittel 1. Tallregning Kapittel 1. Tallregning Regning med tall er grunnlaget for mer avansert matematikk. I dette kapitlet repeteres følgende fra grunnskolen: Brøkregning Desimaltall Regning med positive og negative tall Potenser

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) I en klasse er det 20 elever. Nedenfor ser du hvor mange dager hver av elevene var borte fra skolen i løpet av skoleåret. 0 3 2 7 2 0 0 11 4 3 28 1 0 3 2 1 1

Detaljer

Nøkkelspørsmål til eller i etterkant av introduksjonsoppgaven:

Nøkkelspørsmål til eller i etterkant av introduksjonsoppgaven: Areal og omkrets Mange elever forklarer areal ved å si at det er det samme som lengde gange bredde. Disse elevene refererer til en lært formel for areal uten at vi vet om de skjønner at areal er et mål

Detaljer

Faktor. Terminprøve i matematikk for 9. trinn. Våren 2008 bokmål. Delprøve 1. Navn:

Faktor. Terminprøve i matematikk for 9. trinn. Våren 2008 bokmål. Delprøve 1. Navn: Faktor Terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2008 bokmål Navn: Oppgavesettet består av tre deler som alle skal besvares. Bruk blyant på figurer og konstruksjoner - ellers bruker du sort eller blå

Detaljer

4. kurskveld: Brøk og geometri

4. kurskveld: Brøk og geometri 4. kurskveld: Brøk og geometri I dag skal vi se på begrepet brøk, regning med brøk, og hvorfor de ulike regnereglene fungerer. Mange har bedre grep om desimaltall fordi regnereglene er lik regnereglene

Detaljer

Kapittel 1. Tallregning

Kapittel 1. Tallregning Kapittel 1. Tallregning Mål for Kapittel 1, Tallregning. Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere

Detaljer

Kapittel 1. Tallregning

Kapittel 1. Tallregning Kapittel 1. Tallregning Regning med tall er grunnlaget for mer avansert matematikk. I dette kapitlet repeteres følgende fra grunnskolen: Brøkregning Desimaltall Regning med positive og negative tall Potenser

Detaljer

Oversikt over aktuelle temaer til matematikkprøve onsdag 28. november

Oversikt over aktuelle temaer til matematikkprøve onsdag 28. november Oversikt over aktuelle temaer til matematikkprøve onsdag 28. november 1. Algebra 1.1 Innsetting av tallverdier i bokstavuttrykk Eksempel 1: Sett inn a = 2 og regn ut verdien til uttrykket 4a 3 4a 3 = 4

Detaljer

NyGIV Regning som grunnleggende ferdighet

NyGIV Regning som grunnleggende ferdighet NyGIV Regning som grunnleggende ferdighet Yrkesfaglærere Hefte med utdelt materiell Tone Elisabeth Bakken 3.april 2014 På denne og neste fire sider er det kopier fra Tangentens oppgavehefte: MATEMATISKE

Detaljer

Hvordan forenkle og hvordan gå i dybden? Gunnar Nordberg Mona Røsseland

Hvordan forenkle og hvordan gå i dybden? Gunnar Nordberg Mona Røsseland Hvordan forenkle og hvordan gå i dybden? Gunnar Nordberg Mona Røsseland multiaden2013 1 Matematikkoppgaver kan være Lette Greie Vanskelige Og samme oppgave kan være på alle tre steder samtidig og i samme

Detaljer

Lokal læreplan. Lærebok: Gruntall. Læringsstrategi

Lokal læreplan. Lærebok: Gruntall. Læringsstrategi Lokal læreplan Lærebok: Gruntall Antall uker 34-37 Tall -lære de fire regneartene i hele tall, desimaltall og negative tall og i hoderegning og overslagsregning. -lære å bruke lommeregner og regneark -kjenne

Detaljer

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Emne/Innhold Uke Presisering Læremidler Kompetansemål Hele tall 34- Tall og algebra Multi s. 4-10 Multi 5a Kap 1 39 Bestemme tallverdien til sifrene i tall med opp

Detaljer

Hvor mye er 1341 kr delt på 2?

Hvor mye er 1341 kr delt på 2? Hvor mye er 1341 kr delt på 2? 10 1 4 = 1 : 4 Divisjon 2 MÅL I dette kapitlet skal du lære om divisjon som gir rest divisjon der svaret er et desimaltall avrunding av desimaler divisjon av desimaltall

Detaljer

3 Formler, likninger og ulikheter

3 Formler, likninger og ulikheter Formler, likninger og ulikheter KATEGORI 1.1 Likninger Oppgave.110 4 + 4x = x + 8 5x 6 = 4x 5 1 x = x + 1 d) x = x 5 Oppgave.111 x + x = x 4 5x = x 14 x 1 = 4x + 4 d) x + x = 0 Oppgave.11 x = 4x 10 x 8

Detaljer

Nåverdi og pengenes tidsverdi

Nåverdi og pengenes tidsverdi Nåverdi og pengenes tidsverdi Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo 9. september 2014 Versjon 1.0 Ta kontakt hvis du finner uklarheter eller feil: a.r.gramstad@econ.uio.no 1 Innledning Anta at du har

Detaljer

Årsplan matematikk for 5. trinn Multi

Årsplan matematikk for 5. trinn Multi Årsplan matematikk for 5. trinn Multi Ukenr. Antall uker Kapittel Faktorer som faller på dager / timer med matematikk 34 40 7 1 Hele tall 42 44 3 2 Statistikk 45 49 5 3 Desimaltall 50 3 5 4 Geometri 5

Detaljer

Resonnerende oppgaver

Resonnerende oppgaver Resonnerende oppgaver Oppgavene på de påfølgende sidene inneholder flere påstander eller opplysninger. Opplysningene bygger på eller utfyller hverandre, og de stiller visse krav eller betingelser. Når

Detaljer

er et er et heltall. For eksempel er 2, 3, 5, 7 og 11 primtall, mens 4 = 2 2, 6 = 2 3 og 15 = 3 5 er det ikke.

er et er et heltall. For eksempel er 2, 3, 5, 7 og 11 primtall, mens 4 = 2 2, 6 = 2 3 og 15 = 3 5 er det ikke. . Primtall og primtallsfaktorisering Definisjon Et primtall p er et heltall, større enn, som ikke er delelig med andre tall enn og seg selv, altså bare delelig med og p (og egentlig også og p) At et tall

Detaljer

Verktøyopplæring i kalkulator

Verktøyopplæring i kalkulator Verktøyopplæring i kalkulator Enkel kalkulator... 3 Regneuttrykk uten parenteser... 3 Bruker kalkulatoren riktig regnerekkefølge?... 3 Negative tall... 4 Regneuttrykk med parenteser... 5 Brøk... 5 Blandet

Detaljer

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1.

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1. KAPITTELPRØVE 1 KAPITTEL 1 God start 1 Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit 2 Hva er størst av 1 6 a) og 2 10 1 5 b) og 2 10 2 4 c) og 3 10 3 1 d) og 4 3 3 a) Hvordan deler vi inn området mellom

Detaljer

Øvingshefte. Brøk og prosent

Øvingshefte. Brøk og prosent Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Brøk og prosent Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U/VGS Tall tallsystemet vårt Brøk og prosent Seksjon Oppgave.

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (1 poeng) Prisen på en vare er satt ned med 30 %. I dag koster varen 280 kroner. Hvor mye kostet varen før prisen ble satt ned? Oppgave 2 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret

Detaljer

Vi får 20 kr for hver kasse med epler vi plukker! Hvor mange kasser må vi fylle for å tjene 1800 kr?

Vi får 20 kr for hver kasse med epler vi plukker! Hvor mange kasser må vi fylle for å tjene 1800 kr? Vi får 20 kr for hver kasse med epler vi plukker! Hvor mange kasser må vi fylle for å tjene 1800 kr? 4 356 : 10 = Jeg vet om en lur måte å regne på MÅL I dette kapitlet skal du lære om divisjon med 10

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Tall og tallregning. Kursdag Nord-Gudbrandsdalen sept. 2013 Svein Torkildsen Anne-Gunn Svorkmo

Tall og tallregning. Kursdag Nord-Gudbrandsdalen sept. 2013 Svein Torkildsen Anne-Gunn Svorkmo Tall og tallregning Kursdag Nord-Gudbrandsdalen sept. 2013 Svein Torkildsen Anne-Gunn Svorkmo Å telle -Hovedideer Elementary & middle school mathematics av John Van De Walle (2010) Å telle forteller hvor

Detaljer

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2008

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2008 Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2008 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene gir et tall som svar, og dette

Detaljer

Dette er et sammendrag av det du har arbeidet med om tall og tallregning i Nummer 8, Nummer 9 og Nummer 10.

Dette er et sammendrag av det du har arbeidet med om tall og tallregning i Nummer 8, Nummer 9 og Nummer 10. SAMMENDRAG Dette er et sammendrag av det du har arbeidet med om tall og tallregning i Nummer 8, Nummer 9 og Nummer 10. Hvis du trenger mer trening utover oppgavene i Nummer 10, finner du ekstra oppgaver

Detaljer

FASIT 1-5, ungdomsskole

FASIT 1-5, ungdomsskole FASIT 1-5, ungdomsskole 1. desember: Ved å bruke 91 små terninger kan du få til å bygge akkurat 2 større terninger. Hvor mange små terninger er det i den største av disse? Svar: 64 Tips: Kan ledsages av

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P TI-84 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for TI-84 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Kvadratrot....................................

Detaljer

Verktøyopplæring i kalkulator

Verktøyopplæring i kalkulator Verktøyopplæring i kalkulator Verktøyopplæring i kalkulator... 1 Enkel kalkulator... 2 Regneuttrykk uten parenteser... 2 Bruker kalkulatoren riktig regnerekkefølge?... 2 Negative tall... 3 Regneuttrykk

Detaljer

Kapittel 3. Potensregning

Kapittel 3. Potensregning Kpittel. Potensregning I potensregning skriver vi tll som potenser og forenkler uttrykk som inneholder potenser. Dette kpitlet hndler blnt nnet om: Betydningen v potenser som hr negtiv eksponent eller

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Va ren 2014

Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Va ren 2014 Eksamen MAT 1011 Matematikk 1P Va ren 2014 Oppgave 1 (1 poeng) En hustegning har målestokk 1 : 50 På tegningen er en dør plassert 6 mm feil. Hvor stor vil denne feilen bli i virkeligheten når huset bygges?

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere og utvide prosentregningen fra grunnskolen. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Velge regneart Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk Mellomtrinn Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave 1.1

Detaljer

INNHOLD SAMMENDRAG TALL OG TALLREGNING

INNHOLD SAMMENDRAG TALL OG TALLREGNING SAMMENDRAG TALL OG TALLREGNING INNHOLD TALL OG TALLREGNING... 2 PLASSVERDISYSTEMET... 2 PLASSERING PÅ TALLINJE... 2 UTVIDET FORM... 3 REGNESTRATEGIER... 3 DELELIGHETSREGLER... 3 SKRIFTLIG REGNING... 4

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Brøk og prosent Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U/VGS Tall tallsystemet vårt Brøk og prosent Seksjon Oppgave.

Detaljer

Matematikk 1, 4MX1 1-7E1

Matematikk 1, 4MX1 1-7E1 Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX1 1-7E1 ORDINÆR EKSAMEN 24.05.2011. Sensur faller innen 16.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs. 17.06.2011

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Ligninger Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Ligninger 1 Ligninger Seksjon 1 Oppgave 1.1 Skriv tallet

Detaljer

Multiplikation och division av bråk

Multiplikation och division av bråk Geir Martinussen & Bjørn Smestad Multiplikation och division av bråk Räkneoperationer med bråk kan visualiseras för att ge stöd åt resonemang som annars kan upplevas som abstrakta. I denna artikel visar

Detaljer

Obligatorisk oppgave i MAT 1100, H-03 Løsningsforslag

Obligatorisk oppgave i MAT 1100, H-03 Løsningsforslag Oppgave : Obligatorisk oppgave i MAT, H- Løsningsforslag a) Vi skal regne ut dx. Substituerer vi u = x, får vi du = x dx. De xex nye grensene er gitt ved u() = = og u() = = 9. Dermed får vi: 9 [ ] 9 xe

Detaljer

Funksjoner og andregradsuttrykk

Funksjoner og andregradsuttrykk 88 4 Funksjoner og andregradsuttrykk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder løse likninger, ulikheter

Detaljer

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2014

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2014 Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2014 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av enten de første 9 eller alle 12 oppgavene som kan løses uavhengig av hverandre. Oppgavene 6 til 12 er delt i to

Detaljer

Tall. Regneoperasjoner med naturlige tall har til alle tider fascinert både ung og gammel.

Tall. Regneoperasjoner med naturlige tall har til alle tider fascinert både ung og gammel. Tall Regneoperasjoner med naturlige tall har til alle tider fascinert både ung og gammel. Når vi skal arbeide med hele tall på ClassPad 300, bør vi først gå inn i SetUP og foreta følgende innstilling:

Detaljer

Forelesning 9 mandag den 15. september

Forelesning 9 mandag den 15. september Forelesning 9 mandag den 15. september 2.6 Største felles divisor Definisjon 2.6.1. La l og n være heltall. Et naturlig tall d er den største felles divisoren til l og n dersom følgende er sanne. (1) Vi

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Prosent. Det går likare no! Svein H. Torkildsen, NSMO

Prosent. Det går likare no! Svein H. Torkildsen, NSMO Prosent Det går likare no! Svein H. Torkildsen, NSMO Enkelt opplegg Gjennomført med ei gruppe svakt presterende elever etter en test som var satt sammen av alle prosentoppgavene i Alle Teller uansett nivå.

Detaljer

Forelesning 28: Kompleksitetsteori

Forelesning 28: Kompleksitetsteori MAT1030 Diskret Matematikk Forelesning 28: Kompleksitetsteori Roger Antonsen Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Forelesning 28: Kompleksitetsteori 12. mai 2009 (Sist oppdatert: 2009-05-13

Detaljer

NASJONALE PRØVER 2015. En presentasjon av resultatene til 5.trinn ved Jåtten skole, skoleåret 2015-16

NASJONALE PRØVER 2015. En presentasjon av resultatene til 5.trinn ved Jåtten skole, skoleåret 2015-16 NASJONALE PRØVER 2015 En presentasjon av resultatene til 5.trinn ved Jåtten skole, skoleåret 2015-16 Gjennomføring av nasjonale prøver 2015 Nasjonale prøver for 5.trinn ble gjennomført i oktober 2015.

Detaljer

Matematikkkurs M0 Oppgaver

Matematikkkurs M0 Oppgaver Matematikkkurs M0 Oppgaver Avdeling for Lærerutdanning, Høgskolen i Vestfold. oktober 007 Brøk, desimaltall og prosent. Illustrer disse addisjonenen og subtraksjonene med papirark og bretting av rektangel

Detaljer

1 Tall og mengde + ØV MER

1 Tall og mengde + ØV MER Tall og mengde + ØV MER. OVERSLAGSREGNING Oppgave.0 Otto er på ferie i Istanbul og han kjøper ei skinnjakke til 00 tyrkiske lire og ei veske til 00 tyrkiske lire. En tyrkisk lire koster 0 norske kroner.

Detaljer