Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder - høring av planprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder - høring av planprogram"

Transkript

1 1 av 6 Vår dato Vår referanse PLAN OG MILJØ / : ---, K54 Saksbehandler: Janicke Nicolaisen Deres dato Deres referanse Se adresseliste Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder - høring av planprogram Vest-Agder fylkeskommune som er Vannregionmyndighet for vannregion Agder varsler med dette iht Plan - og bygningsloven 8-3 om igangsettelse av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder. Vannregion Agder dekker vassdragene i hele Aust- og Vest-Agder, deler av Telemark og mindre deler av Rogaland. Forvaltningsplanen for vannregion Agder skal sikre helhetlig beskyttelse og fremme bærekraftig bruk av vassdrag, kystvann og grunnvann. Forvaltningsplanen utarbeides i henhold til forskrift om rammer for vannforvaltning. Det er utarbeidet et forslag til planprogram som angir hvilke temaer som vil vektlegges ved utarbeidelse av forvaltningsplanen. Forslag til planprogrammet kan leses på Innspill og merknader til planprogrammet og planarbeidet kan sendes til Vannregion Agder v/vest-agder fylkeskommune, pb. 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND, eller til Med vennlig hilsen Janicke Nicolaisen Rådgiver, plan og miljø Vedlegg: 1. Kart over vannregionen 2. Adresseliste 3. Forslag til planprogram Folkestyre kompetanse samarbeid Postadresse: Sentral E-postadresse: Telefon sentralbord: Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S Telefon intern: Besøksadresse: Internettadresse: Telefaks: Tordenskjoldsgate 65 Foretaksregisteret:

2 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 2 av 6 Vedlegg 1: KART OVER VANNREGION AGDER

3 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 3 av 6 Vedlegg 2: ADRESSELISTE REGIONAL REFERANSEGRUPPE Navn Adresse Postnr og sted Nissedal kommune 3855 TREUNGEN Fyresdal kommune 3870 FYRESDAL Kviteseid kommune 3850 Kviteseid Tokke kommune Kommunehuset 3890 Dalen Gjerstad kommune 4980 GJERSTAD Risør kommune Postboks RISØR Tvedestrand kommune Postboks TVEDESTRAND Arendal kommune Serviceboks ARENDAL Vegårshei kommune 4985 VEGÅRSHEI Grimstad kommune Serviceboks GRIMSTAD Lillesand kommune 4790 LILLESAND Birkenes kommune 4760 BIRKELAND Froland kommune 4820 FROLAND Åmli kommune 4865 ÅMLI Iveland kommune 4724 IVELAND Evje og Hornnes kommune Evjemoen 4735 EVJE Bygland kommune 4745 BYGLAND Valle kommune Postboks VALLE Bykle kommune 4754 BYKLE Audnedal kommune 4525 Konsmo Farsund kommune Brogaten Farsund Flekkefjord kommune Kirkegaten Flekkefjord Hægebostad kommune 4595 Tingvatn Kristiansand kommune Serviceboks Kristiansand Kvinesdal kommune 4480 Kvinesdal Lindesnes kommune 4524 Sør-Audnedal Lyngdal kommune 4577 Lyngdal Mandal kommune 4501 Mandal Marnardal kommune Rådhuset 4534 Marnardal Sirdal kommune 4440 Tonstad Songdalen kommune 4685 Nodeland Søgne kommune 4640 Søgne Vennesla kommune 4700 Vennesla Åseral kommune 4540 Åseral Bjerkreim kommune Postboks Vikeså Bokn kommune 5561 Bokn Eigersund kommune Postboks Egersund Finnøy kommune 4160 Finnøy Forsand kommune 4110 Forsand Gjesdal kommune Rettedalen Ålgård Haugesund kommune Postboks Haugesund Hjelmeland kommune 4130 Hjelmeland Hå kommune Postboks Varhaug Karmøy kommune Rådhuset 4250 Kopervik Klepp kommune Postboks Kleppe Kvitsøy kommune 4180 Kvitsøy Lund kommune Moiveien Moi Randaberg kommune Postboks Randaberg

4 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 4 av 6 Rennesøy kommune Postboks Rennesøy Sandnes kommune Postboks Sandnes Sauda kommune Postboks Sauda Sokndal kommune Gamleveien Hauge i Dalane Sola kommune Postboks Sola Stavanger kommune Postboks Stavanger Strand kommune Postboks Jørpeland Suldal kommune 4230 Sand Time kommune Postboks Bryne Tysvær kommune Postboks Aksdal Utsira kommune Postboks Utsira Vindafjord kommune Kommunehuset 5580 Ølen Odda kommune Postboks Odda Sveio kommune 5550 Sveio Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset, Fylkesbakken Skien Rogaland fylkeskommune pb Stavanger Aust-Agder Fylkeskommune Serviceboks ARENDAL Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks KRISTIANSAND Fiskeridirektoratet, Region Sør pb Egersund Kystverket Vest pb Haugesund Kystverket Sørøst Serviceboks ARENDAL NVE Region sør pb Tønsberg Mattilsynet - regionkontoret Rogaland og Agder Kyrkjevegen SANDNES Statens vegvesen Region Sør Serviceboks Arendal Norges geologiske undersøkelse 7491 Trondheim Fylkesmannen i Telemark Gjerpensg Skien Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 S 4001 Stavanger Fylkesmannen i Vest-Agder Serviceboks Kristiansand Fylkesmannen i Aust-Agder Serviceboks Arendal Fylkesmannen i Hordaland Postboks Bergen Natur og Ungdom i Telemark Pb. 4783, Sofienberg 0506 OSLO Naturvernforbundet i Telemark Vetle Mulesv Porsgrunn Telemark Turistforening PB. 76 Sentrum 3701 Skien AT Skog BA PB Skien Telemark Botaniske Forening Pb. 25 Stridsklev 3904 Porsgrunn Telemark Bondelag Landbrukets Hus, Brenna 3810 Gvarv Telemark Bonde- og småbrukarlag Vreimsida Bø i Telemark Forsøksringen Telemark v/knut Volland 3656 Atrå FABIO Århusvn Skien NHO Telemark Nedre Hjellegt Skien Norsk Ornitologisk Forening Vest-Agder Pb Mandal Norsk Ornitologisk Forening Aust-Agder Pb Arendal Norsk Ornitologisk Forening avd Telemark Pb Gimsøy 3704 Skien Norsk Zoologisk Forening Kristiansand Teglverksveien Kristiansand Arendals Vasdrags Brukseierforening Serviceboks Arendal Arendals Fossekompani Bøylefoss 4920 Froland Otteraaaens Brugseierforening c/o Otra Kraft DA 4748 Rysstad NHO Agder Kjøita Kristiansand KS Agder Serviceboks ARENDAL NIVA Sørlandsavdelingen Televeien GRIMSTAD Havforskningsinst., forskningsstasjonen Flødevigen Flødevigvn HIS Norges bondelag, Agderkontoret Rigetjønnveien Kristiansand

5 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 5 av 6 Norsk bonde- og småbrukarlag - Aust-Agder Vestre Vimme 4868 SELÅSVATN Naturvernforbundet i Aust-Agder Åsveien GRIMSTAD Arendal og Oppland turistforening Postboks ARENDAL Kristiansand og Opplands Turistforening Kirkeg Kristiansand S Flerbruksplan Mandalsvassdraget v/åseral kommune 4540 Åseral Midt-Agder Friluftsråd Pb Kristiansand S Friluftsrådet Sør Pb Arendal Vassdragsstyret for nedre Otra v/vennesla kommune 4700 Vennesla Agder Energi Produksjon Elveg Kristiansand S Sira-Kvina kraftselskap AS pb Tonstad Lyse Energi AS Breiflåtveien 18 Mariero 4017 Stavanger Friluftsrådet Region Mandal Bryggeg Mandal Agder naturmuseum og botaniske hage Pb Gimlemoen 4686 Kristiansand S Naturvernforbundet i Vest Agder Pb Kristiansand S Arkeologisk museum i Stavanger pb Stavanger Dalane friluftsråd Strandgt.2, pb Egersund Stavanger Turistforening Olav V's g Stavanger Fylkefriluftsnemnda pb Stavanger Haugesund turistforening Kaigata Haugesund Jæren friluftsråd Nikkelveien Sandnes Naturvernforbundet i Rogaland pb Stavanger NOF avd. Rogaland pb Egersund Nord-Rogaland Sunnhordland friluftsråd pb Aksdal Norges JFF avd. Rogaland pb Kopervik Norsk botanisk forening avd. Rogaland v/gaute Slaattebræk Ragstubben Hafrsfjord Rogaland bondelag pb Stavanger Rogaland Idrettskrets Breiflåtvn Stavanger Rogaland sau- og geitavlslag v/ Sigmund Skjæveland Hetland 4387 Bjerkreim Ryfylke friluftsråd Jåttåvågen Stavanger Skogeigarlaget Vest 5736 Granvin KS Rogaland Arkitekt Eckhoffs g Stavanger Stavanger turistforening pb Stavanger Dalane energi IKS Elganeveien 1, Postboks EGERSUND Statkraft Energi AS Region Vest Pb Sauda Norsk Hydro ASA N-0240 Oslo Saudefallene AS 4200 Sauda Haugaland kraft produksjon Haukelivegen 25 Pb Haugesund Figgjo Elveeigarlag Kalberg Nord 4355 Kvernland Norske lakseelver Postboks 9354 Grønland 0135 Oslo Rogaland bonde- og småbrukarlag Jonas Lies g 3 C 4021 Stavanger Stavanger og Rogaland jeger- og fiskeforening Kiellandsstien Hafrsfjord Jæren jakt- og fiskelag Postboks Bryne Noregs grunneigar- og sjølaksefiskarlag Skøyteveien Egersund Fiskelaget vest Postboks 4091 Dreggen 5835 Bergen IVAR Postboks Stavanger FNF Rogaland Pb Stavanger Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Bontelabo BERGEN Miljøverndepartementet Myntgata 2. Pb 8013 Dep, 0030 Oslo Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim

6 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 6 av 6 Setesdal Regionråd Kommunehuset 4747 Valle Otra laxefiskelag v/kjell Johnsen Torridalsveien Kristiansand Otra fiskelag v/tom Arild Homme Hornnesveien HORNNES Valle fiskeadministrasjon v/torjus Uppstad 4747 Valle NJFF Aust-Agder Idrettens hus, Stoa 4848 Arendal NJFF Telemark Pb Siljan NJFF Vest-Agder Skipperg Kristiansand S Kristiansand S JFF Postboks Kristiansand Vennesla Jspff v/svein Urdal 4701 Vennesla Hornnes JFL v/svend Aage Petersen 4737 Hornnes Bygland Jeger- og Fiskarlag v/knut Haaklau 4745 Bygland Valle Jakt- og Fiskelag Postboks Valle Bykle Jeger- og Fiskerforening v/espen Mikkelsen 4755 Hovden Elkem AS Fiskåv Kristiansand Xstrata Nickel Vesterv Kristiansand Vigeland Metal Refinery AS Vikeland 4700 Vennesla Hunsfos Fabrikker AS Cham Paper Group Hunsøya 4700 Vennesla FNF Agder ved Bjørg Kari Haugland Skippergata Kristiansand S FNF Telemark ved Lasse Krogstad Bøgata Bø i telemark Vedlegg 3: Forslag til planprogram

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna Vår dato: 25.11.2011 Vår referanse: 11/37646 Plan og miljø Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Hattfjelldal kommune O.T. Olsensveg 3A 8690 HATTFJELLDAL Varsel om oppstart av planarbeid og

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE Navn Ved Adresse Postnr./poststed Vår ref.: [VårRef] Deres ref.: Dato: 11.03.2011 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE I henhold til plan- og

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstansene etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 Høring - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet Finansdepartementet

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal RAPPORT Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2012 Oktober 2012 Av Anniken Enger, Rasmus Bøgh Holmen og Sveinung Fjose Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Innledning og

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring

Saksframlegg. Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2008/842-8879/2013 Saksbehandler: Jahn A. Stray Dato: 04.03.2013 Saksframlegg Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder Energi AS - Viljeserklæring

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Antt sider: 6 Vår ref.: 1575 Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULER RINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Tiltak (Varig tilrettelagd arbeid i ordinær/skjerma verksemd) Personar på venteliste

Tiltak (Varig tilrettelagd arbeid i ordinær/skjerma verksemd) Personar på venteliste Personar på venteliste Bedrift Adresse Avtalte plassar Borg Bryggerier P.b. 7 1701 Sarpsborg 1 VTO Landbrukstjenester Østfold Storgata 2 1890 Rakkestad 1 VTO Europris Svinesundparken Svinesundparken 6b

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder invitere til vårkonferanse 24. april 2015 på Buen kulturhus, Mandal.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder invitere til vårkonferanse 24. april 2015 på Buen kulturhus, Mandal. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470951_fix.html Side 1 av 2 13.03.2015 Fra: Camilla Erland Aarnes[Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no] Dato: 12.03.2015 14:20:04 Til: Anniken Gray; 'vibecke@powermail.no';

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (noen

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer