VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, OTROSÅSEN HYTTEFELT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, OTROSÅSEN HYTTEFELT"

Transkript

1 TIL Heimelshavarar Offentlege organ Vinje, den VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING, OTROSÅSEN HYTTEFELT I samsvar med 12-3 og 12-8 i Plan og bygningslova varslar ein med dette at det skal setjast i gong arbeid med detaljreguleringsplan for området Otrosåsen, som omfattar del av AS Sæterdalen sin eigedom 2/2, sjå kartskisse i vedlagde Melding. Mestedelen av området er regulert (2002) til i hovudsak hytteutbygging. Ein har varsla oppstart av planarbeid den 17. desember 2009, dette arbeidet vart ikkje sluttført. Føremålet med ny planprosess er å leggje til rette for fortetting av eksisterande hytteområde i samsvar med overordna plangrunnlag, herunder detaljregulere ikkje utbygt teig avsett i kommunedelplanen for Hovden, vurdere utviding av regulert byggjeareal i dagens plan, avklare forholdet til privatrettslege avtalar knytt til festekontraktar i området, sikre ein heilskapleg grønstruktur internt i området langs Otra og Hartevatn samt tilknyting til omliggjande grønstruktur. Båtopplag og bryggje- og badeanlegg i nordenden av Hartevatn skal også vurderast. I planområdet vil det verte avsett areal til m.a. busetnad (fritid) og anlegg, samferdselsanlegg, grønstruktur og vassdrag. Planområdet består av teigane FB6 og C18 i gjeldande kommunedelplan Hovden, i tillegg til LNFRområde inntil. Planframlegget vil vere i tråd med overordna plan. Det meste av området er regulert i utbyggingsplanen for Otrosåsen Hyttefelt, vedteke 19. februar Delar av området er regulert i reguleringsplanen for Hovden del 2, vedteke 10. september Arbeidet vil starte opp straks, og på bakgrunn av merknader og innspel vil planforslaget verte fremma for Bykle kommune medio Arbeidet vert gjennomført i samarbeid med kommunens planavdeling. Samstundes varslast oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom kommunen og utbyggar/grunneigar som skal regulere vilkåra for utbygging. Planarbeidet startar omgåande og planforslaget vil verte ferdigstilt medio Innspel til planarbeidet skal sendast til med kopi til eller Plankontoret Hallvard Homme as, Boks 95, 4747 Valle med kopi til Bykle kommune, Rådhuset, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle innan 14. mars For nærare informasjon kontakt Alexander Stettin på tlf Med helsing for Plankontoret Hallvard Homme as Alexander Stettin Vedlegg: Kart

2 Oversiktskart Planområdet Hartevatn

3 1:5000

4 Adresseliste Heimelshavarar Matrikkel Navn Adresse Poststed 2/1 ULEBERG JON BREIVEVEGEN HOVDEN I SETESDAL 2/1 ULEBERG KJETIL SETESDALSVEGEN HOVDEN I SETESDAL 2/2 SÆTERSDALEN AS Postboks SØGNE 2/2/1 HÅLAND AUD IRENE BREIVEVEGEN HOVDEN I SETESDAL 2/2/2 HÅVERSTAD IDA MARGRETE og JOHAN LERKEVEGEN VENNESLA LUNDE 2/2/3 STENSHOLT ANNE HELENE og ERLING KVERNSTIEN SØGNE OLAV 2/2/4 REBER ANNA-LENA GULDMAND BRYGGE GRIMSTAD 2/2/5 REBER ARILD VERÅSVEGEN VENNESLA 2/2/6 VEST-AGDER FYLKES PENSJ.K. (Adresse mangler) 2/2/7 KARTEVOLL OLAF VÅGSBYGDVEIEN 69 B 4622 KRISTIANSAND S 2/2/8 BERNTSEN URSULA HEDWIG ØVREVOLLEN 2 A 4319 SANDNES 2/2/9 REBER HELGE HALLANDSÅSEN VENNESLA 2/2/10 EIT VELFERDSKLUBBEN VED KVÆRNER Postboks STORD 2/2/12 OLSEN PETTER ØVRE RINGVEI KRISTIANSAND S 2/2/12 TARALDSEN MARY ANN TOFTELANDSVEIEN SØGNE 2/2/13 MØNSTED BØRGE TVIDØBLANE VENNESLA 2/2/14 FARSTAD ÅSE SÆTRAVIKVEGEN SAGVÅG 2/2/15 OMLAND INGA LOVISE VIKESÅ og KJELL HYLLEBAKKEN KRISTIANSAND S INGEBRET 2/2/17 HOMME INGEBJØRG 4741 BYGLANDSFJORD 2/2/18 ØYNA STEIN JARL BJØRNDALSHEIA 7 A 4633 KRISTIANSAND S 2/2/19 THUNE EIVIND og RANDI Q. VARDÅSVEIEN KRISTIANSAND S 2/2/20 RUSTAD LAILA TORSBYVEGEN VENNESLA 2/2/21 NORLAND HANS STÅLVERKSVEGEN JØRPELAND 2/2/23 MARITIME PROT. AS HYTTEFOR (Adresse mangler) 2/2/24 JOHANSSEN TOM STIG B og PETTERSEN KJØITA KRISTIANSAND S KARI 2/2/25 SØRENSEN ELLA SYNNØVE FIDJEÅSEN KRISTIANSAND S 2/2/26 IDSØE PEGGY MARIT og THOR EGIL NEDRE BARKVEDVEGEN JØRPELAND 2/2/27 KLEMSDAL JOHAN PETER og TIMBERLID YTRE SANDGATE MANDAL ANNE KARIN 2/2/28 OTTERDAL AS Postboks 116 Sentrum 3701 SKIEN 2/2/30 HAMSTAD JEANETTE og TANDBERG ERIK ROMEVEIEN KRISTIANSAND S 2/2/31 FALCONBRIDGE ARB & FUNKSJ (Adresse mangler) 2/2/32 ABRAHAMSEN TERJE og NYBORG BENTE PARKVEIEN KRISTIANSAND S 2/2/33 HYTTEFORENINGEN EIT AKER Valberglia SÆVELANDSVIK SOLUTIONS 2/2/34 NESLAND ASTRID GROSTØLVEIEN KRISTIANSAND S 2/2/35 MYHRE JAN KATRALVEIEN ASKIM 2/2/36 BERGSVIK BENTE G WIK og EIRIK HILDS VEI 2 A 4633 KRISTIANSAND S 2/2/37 BORE ANNE MARIE VALEVEGEN STORD 2/2/38 BERGE PER IVAR AASENS GATE BERGEN

5 2/2/39 TØNNESSEN ELISABETH R og JAN ERIK MARTHAS VEI KRISTIANSAND S 2/2/40 AAREKOL LEIF GUNNAR og TOVE HELEN STENDERVEGEN KARMSUND AASE 2/2/41 VELFERDSKLUBBEN I ASATOR FLI Postboks STORD 2/2/42 AARSETH LEIF ALKEVEIEN KRISTIANSAND S 2/2/43 VENNESLAND ØYVIND STENSÅSVEIEN 24 B 4846 ARENDAL 2/2/44 EIDSKREM LARS HELGE og PEDERSEN SNORRES GATE KRISTIANSAND S SUSANNE HOU 2/2/47 BUVARP SVENN LASSE og HANSEN- SØMSLIA KRISTIANSAND S TANGEN INGER J 2/2/50 PEDERSEN JAN HENNING VESTERØYVEIEN 56 F 3219 SANDEFJORD 2/2/51 KRUSE SMITH AS FIRMAHYTTE (Adresse mangler) 2/2/52 OLBERG ANDRE NATLAND LUNAS VEI TØNSBERG 2/2/52 TEIGEN CAMILLA NATLAND HUSVIKVEIEN TØNSBERG 2/2/53 GULLICHSEN ELI og SKULERUD ELISE SKIPARVIK KOPERVIK HELEN G 2/2/53 GULLICHSEN-LARSEN BJØRN O STANGALANDSTØLEN KOPERVIK 2/2/54 BRELAND HARALD RISMYRVEGEN NODELAND 2/2/55 FALCONBRIDGE FORBRUKSFOREN (Adresse mangler) 2/2/55 NIKKELVERKETS ARBEIDERFORENING Postboks KRISTIANSAND S 2/2/56 ANDERSEN LIV GRØDEM HÅKON DEN GODES VEI KRISTIANSAND S 2/2/57 FRØYTLOG GEIR og TORDIS BEVERVEIEN EGERSUND 2/2/58 GEHEB HELLE og UBOSTAD DAG FRUENS ALLE KRISTIANSAND S YNGVAR 2/2/59 ESPSETH PER KIRKEKLEIVA LILLESAND 2/2/60 HELLAND JON GUNNAR STANGSGATE 3 C 3916 PORSGRUNN 2/2/60 HELLAND KARI HJORTESTIEN 43 B 3930 PORSGRUNN 2/2/60 HELLAND VIDAR (Adresse mangler) 2/2/62 MAUSETH ANNE KARIN E NORDÅSSTIEN BIRKELAND 2/2/63 AASEN TOR ERIK og NILSSEN HEIDI FREYASDALSVEIEN KRISTIANSAND S IRENE 2/2/64 BIRKETVEIT EIGIL ARNE JENS GJERLØWS VEI 11 D 4841 ARENDAL 2/2/65 LÜTCHERATH INGER MARIE B og VIGGO KIRSEBÆRVEIEN KRISTIANSAND S ADOLF 2/2/66 EGEBERG IDA MARIANNE BATTERIVEIEN GRIMSTAD 2/2/66 EGEBERG LARS MØLLERHEIA GRIMSTAD 2/2/67 STIANSEN ARNE KAI SVALEVEIEN RISØR 2/2/68 BAKKEN OLE GUSTAV KROODDVEIEN KRISTIANSAND S 2/2/69 MATHISEN ASTRID M M KJØITA 22 C 4630 KRISTIANSAND S 2/2/70 BENESTAD HANS CHRISTIAN og LØVIKA KRISTIANSAND S WENCHE 2/2/71 SANNES LOYD ODDVAR og MONA MONEHAVEN HAMRESANDEN OLSEN 2/2/72 BERNANDER JOHN GORDON og SIGRUN TANGEN KRISTIANSAND S 2/2/73 SØRBØ ASGAUT LEKTOR E. HØIGÅRDS G STAVANGER 2/2/74 STOKKAN JON ERLEND og TRINE LARSEN KOPHAUG AKSDAL 2/2/76 DNB BANK ASA Postboks 1600 Sentrum 0021 OSLO 2/2/77 JARLSBY TOM SIGURD GRØNNEHAVEN 10 A 4623 KRISTIANSAND S

6 2/2/78 NAG LEIF RUDI NAGAVEGEN TAU 2/2/79 UGLAND J J AS Postboks GRIMSTAD 2/2/80 BIRKENES TOVE BIRGITTA FJORDGATA LILLESAND 2/2/81 SPAREBANKEN SØR Postboks KRISTIANSAND S 2/2/82 BERNTSEN INGE TØNNEVOLDSGATE GRIMSTAD 2/2/83 DÅSVAND TORE JUSTLIA KRISTIANSAND S 2/2/84,85 ELAM AS Postboks VENNESLA 2/2/86 HOLMESLAND ODDVAR og KORSGÅRD HAMREHEIA 48 A 4631 KRISTIANSAND S JANNE 2/2/87 HÆRUM ADA AGDER ALLÉ 4 G 4631 KRISTIANSAND S 2/2/87 HÆRUM ANNE MARGRETHE TOBIENBORGVEIEN KRISTIANSAND S 2/2/87 HÆRUM LEIF CHRISTIAN 2/2/88 STUPSTAD JANNE KARI N og TROND STUPSTADVEGEN NODELAND OLAV 2/2/89 REBER SOLVEIG ELISABETH V/CECILIE FREDRIKKE DAMLER, 1064 OSLO HARALD SOHLBERGS VEI 26 2/2/90 STEBEKK JACOB KONVALLVEIEN RISØR 2/2/91 FERIEHJEMMET FJELLBU STIFTELSEN Postboks STORD 2/2/92 HYTTEFORENINGEN EIT AKER Valberglia SÆVELANDSVIK SOLUTIONS 2/2/93 ØSTERHUS MAGNE SIGURD TRANESTIEN KRISTIANSAND S 2/2/94 GUNDERSEN MALENE LINDGREN C/O ASTRI LINDGREN 4700 VENNESLA GUNDERSEN, SKJEREHAUVEGEN 10 2/2/95 JOHNSEN LASSE og TRYDAL INGEBJØRG SØDALSVEIEN KRISTIANSAND S BULI 2/2/96 DALEMARK ROBERT RØSSTADVEIEN SØGNE 2/2/97 HANSEN BJØRN KAI og MARIAN HELDAL BLIKSHEIA 23 B 4637 KRISTIANSAND S 2/2/98 SØRENSEN FRODE EINERKJERRVEIEN FROLANDS VERK 2/2/99 JORKJEND LINDA ODDBJØRG og PETER TROLLKLEIVA KRISTIANSAND S ANDREAS 2/2/100 GJELLESTAD SØLVI IRENE ALVESTIEN KRISTIANSAND S 2/2/100 OMMEDAL INGER MAY JÅVOLD BRATTVOLL PLATÅ TVEIT 2/2/101 VATLAND ARILD og ÅSE ELISABETH AUGLANDSLIA KRISTIANSAND S 2/2/102 ARMANN BJØRN ERLING B TYRIBAKKEN OSLO 2/2/103 HERMANSSON KATE INGRID ALBINSVÄG 1 C, S KULLAVIK, SVERIGE 2/2/104 SVENDSEN INGER MERETE EIDSVOLLSVEGEN VENNESLA 2/2/104 SVENDSEN ØYVIND DIGEMYR 6 C 4700 VENNESLA 2/2/105 ROSAAS EGIL RINGVEGEN 9 B 4700 VENNESLA 2/2/105 VERAAS WENCHE LERKEVEGEN VENNESLA 2/2/106 WINDSLAND HERMUND HÅBESLAND 4760 BIRKELAND 2/897 LANGFELDT EVEN K POSTBOKS HOVDEN I SETESDAL 2/898 HOVDEN ALPINSENTER AS Postboks HOVDEN I SETESDAL 2/952 HOVDEGREND AS Juskestredet GRIMSTAD 2/1163 MONSEN ATLE ZERNICHOW SETESDALSVEGEN HOVDEN I SETESDAL 2/1165 ESKELI LASSI KALERVO POSTBOKS HOVDEN I SETESDAL

7 Adresseliste offentlege organ, andre Organisasjon Adresse Postnr Poststad Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Aust-Agder Fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Statens vegvesen, Region sør Serviceboks Arendal Agder Energi Serviceboks Kristiansand NVE Region Sør Pb Tønsberg Bykle kommune, planavdeling 4754 Bykle Setesdal Miljø & Gjenvinning Syrtveit 4735 Evje Telenor Bedrift AS Serviceboks Kristiansand S Agder Energi Nett 4747 Valle

8

9

10

11

12

13

14

15

Gårdsnr Bruksnr Festenr Seksjonsnr Registeringstype 200 38 0 0 Bosatt i Norge 200 42 0 0 200 91 0 0 Bosatt i Norge 200 118 0 0 Bosatt i Norge 200 134

Gårdsnr Bruksnr Festenr Seksjonsnr Registeringstype 200 38 0 0 Bosatt i Norge 200 42 0 0 200 91 0 0 Bosatt i Norge 200 118 0 0 Bosatt i Norge 200 134 Gårdsnr Bruksnr Festenr Seksjonsnr Registeringstype 200 38 0 0 Bosatt i Norge 200 42 0 0 200 91 0 0 Bosatt i Norge 200 118 0 0 Bosatt i Norge 200 134 0 0 Bosatt i Norge 200 137 0 0 Bosatt i Norge 200 137

Detaljer

Adresseliste E39 - Gartnerløkka - Meieriet detaljregulering Vedtatt plan Planid 1380

Adresseliste E39 - Gartnerløkka - Meieriet detaljregulering Vedtatt plan Planid 1380 PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN PLANAVDELINGEN Deres ref: Vår ref (saksnr): 201207760 Saksbeh: Ålaug Rosseland Dato:09.03.2015 Adresseliste E39 - Gartnerløkka - Meieriet detaljregulering Vedtatt plan

Detaljer

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune [MottakerNavn] file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/455605_fix.html Side 1 av 2 07.01.2015 Fra: Svein Erik Bjorvand[seb@spissark.no] Dato: 07.01.2015 11:44:10 Til: Postmottak Tittel: Re: Gnr/Bnr 73/67

Detaljer

Adresseliste Kristiansand jernbanestasjon detaljregulering Offentlig høring Planid 1325

Adresseliste Kristiansand jernbanestasjon detaljregulering Offentlig høring Planid 1325 PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN PLANAVDELINGEN Deres ref: Vår ref (saksnr): 201115291 Saksbeh: Ålaug Rosseland Dato:04.08.2014 Adresseliste Kristiansand jernbanestasjon detaljregulering Offentlig høring

Detaljer

477 deltakere põ Sommerskogsl pet!

477 deltakere põ Sommerskogsl pet! 477 deltakere põ Sommerskogsl pet! Skogsl p - Tordag 27. august 2015 21 km: Start fra Stemmen i vreb 10,5 km: Start fra Kjerrane 6,5 km: Start fra Kjerrane Felles innkomst ved Kjerrane Arrang rer: Terrengutvalget

Detaljer

1 Hedda Schaanning Hovden SK 7:28:07 2 Marte Nymo Østgaard Hovden SK 8:44:22 1:16:15 2

1 Hedda Schaanning Hovden SK 7:28:07 2 Marte Nymo Østgaard Hovden SK 8:44:22 1:16:15 2 Plass Navn Klubb Etter Menn 60-69 år 1 Harald Myhre Xstrata 5:59:14 Menn 17-19 Kvinner 17-19 år Menn 20-29 år 1 1 Jørgen R Hodnebrog GSK 5:23:31 2 Per Øyvind Brattekleiv Vegårshei il 5:26:45 03:14 3 Christian

Detaljer

Sesilåmi. Offisiell resultatliste. Setesdal-Sirdal 02.04.2011

Sesilåmi. Offisiell resultatliste. Setesdal-Sirdal 02.04.2011 Setesdal-Sirdal 2.4.2 K5-6 Plass Navn Klubb Antall Tid Etter Caroline Ziesler Sandes IL 3:34:6 : 2 Elise Andreassen Gjesdal IL 4:23:34 49:8 3 Juliane Foss Martin Bjelland IL 4:39:2 :5:5 4 Karoline Oktavia

Detaljer

Color Line Setesdal Tour Resultater fordelt på klasser

Color Line Setesdal Tour Resultater fordelt på klasser Color Line Tour 210 km: Kvinner 17-19 år 1 2090 Trine Josdal 7:47:50 2 2107 Ellisiv Østrem KVS-Lyngdal 7:47:51 3 2110 Inga Radic KVS-Lyngdal 7:47:53 4 2116 Tone Juliane Fossdal KVS-Lyngdal 7:47:53 5 2088

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE Navn Ved Adresse Postnr./poststed Vår ref.: [VårRef] Deres ref.: Dato: 11.03.2011 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE I henhold til plan- og

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Mellomtid

Resultatliste. Plass Navn Klubb Mellomtid Damer 12km 1 Elin Uppstad Valle Il 35:18 23:38 57:56 2 Johanne Birkeland AbrahamsenHeming, Il 36:13 25:29 1:00:42 02:46 3 Tuva Eieland Team Flaxvatn 38:19 25:18 1:02:37 04:41 4 Solveig Granås Arendal Triathlon

Detaljer

STORTINGSVALET 2013 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG

STORTINGSVALET 2013 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201302222-38 Arkivnr. 001 Saksh. Aardal, Sigrid Helene Saksgang Møtedato Fylkesvalstyret 24.05.2013 STORTINGSVALET 2013 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato:... 08.07.2014 Saksbehandler:...Knut Kaspersen Telefon direkte:... 75 55 53 46 Deres ref.:...«ref» Løpenr.:... 45789/2014 Saksnr./vår

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 17.02.04

Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Page 1 of 91 Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.04Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst!

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst! Forord til adresse-liste pr 2010: Etter å ha fått mange spørsmål: Nedenstående navn er fra stor-lista pluss navn som kom til etter hvert. Deretter ble adressene oppdatert før 2010-treffet. Var du på 2004-lista,

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Startliste Hove Tri 2012

Startliste Hove Tri 2012 Aabelvik Hege Kort løype Kvinne Aas Eva Kort løype Kvinne ssa Aasgaard Andersen Siri Kort løype Kvinne Spenst Arendal Aasheim Kine Kort løype Kvinne Visma BIL Aass Siri Kort løype Kvinne Rallarjentene

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn

ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn Sweco Norge AS fremmer på vegne av Bortelid Eiendomsutvikling AS, reguleringsplan for Velia

Detaljer

Start list. Svalandsgubben 2013 27.10.2013. Startno Navn Klubb Starttid Brikke. 12 km damer. etiming versjon 3.6 26.10.2013 16:52:46 Side:1

Start list. Svalandsgubben 2013 27.10.2013. Startno Navn Klubb Starttid Brikke. 12 km damer. etiming versjon 3.6 26.10.2013 16:52:46 Side:1 12 km damer 600 Bente Aanesland Bil-hampehaugen Bh 12:00.00 600 601 Siri Aas Il Gry 12:00.00 601 602 Ragnhild Aasen Birkenes 12:00.00 602 603 Anne Kristin Abrahamsen Ingen 12:00.00 603 604 Maria Char.

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

OPS-KONFERANSEN 2013

OPS-KONFERANSEN 2013 WWW.TFSK.NO KONFERANSE OPS-KONFERANSEN 2013 OPS OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID hva innebærer det for offentlige og kommersielle aktører? OPS konferansen 2013 belyser problemstillingene man må forholde seg

Detaljer

Årsmøte 2012. Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger

Årsmøte 2012. Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger Årsmøte 2012 Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger NFOGM ble stiftet 26. mars 1992 med en formålsparagraf som blant annet fastslår at foreningen skal bidra til å fremme forståelsen for kvantumsmåling,

Detaljer

ANDERSEN RUNE BAKKEVEIEN 3 B 3055 KROKSTADELVA ANDERSEN SIGRID MOGEN UVDAL 3632 UVDAL ANDERSSON ØIVIND OG NINA

ANDERSEN RUNE BAKKEVEIEN 3 B 3055 KROKSTADELVA ANDERSEN SIGRID MOGEN UVDAL 3632 UVDAL ANDERSSON ØIVIND OG NINA Adresseliste ved 1. gangs høring av områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde Naboliste Høringsfrist 24.04.2014 «Navn» «Kontaktperson» «Adresse» «Poststed» AABAKKEN JO HELLIK W STEENSTRUPS GATE

Detaljer

Navn antall andeler Sum Julekafe 27 223 Monica Katrin Blindheim/Gutte '97 40 20 000 Turid Kristiansen 20 10 000 Maritim Management AS 20 10 000 Elias

Navn antall andeler Sum Julekafe 27 223 Monica Katrin Blindheim/Gutte '97 40 20 000 Turid Kristiansen 20 10 000 Maritim Management AS 20 10 000 Elias Navn antall andeler Sum Julekafe 27 223 Monica Katrin Blindheim/Gutte '97 40 20 000 Turid Kristiansen 20 10 000 Maritim Management AS 20 10 000 Elias Roald 20 10 000 Rongve og Fylling Elektro AS Julegave

Detaljer

19:56-09.06 WWW.MEGALINK.NO

19:56-09.06 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Begerliste - kl 1 1 Morten Lognsli Høland/Bjørkelangen 246 Stort beger 2 Morten Musiol Oslo Østre 245 Middels beger 3 Vidar Myhrer Rælingen 244 Middels beger 4 Torhild Liseter Ski 244 Lite

Detaljer

NCF Region Sør Ting 2014

NCF Region Sør Ting 2014 Første Ting-møte i Region Sør etter konstitueringsåret og fusjon mellom Aust- Agder Cyklekrets, Rogaland Cyklekrets og Vest-Agder sykkelutvalg NCF Region Sør Ting 2014 Årsberetning og saksliste Kristiansand,

Detaljer

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Innhold Møtetider... 3 Åpningsmøtet... 3 Delegater... 4 Sak 1 Konstituering... 10 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmaktane

Detaljer

Deltakere Sak- og portaldagene 2015

Deltakere Sak- og portaldagene 2015 Etternavn Fornavn Kunde Aanderaa Jenny Bømlo kommune Aas Ann Elin Malvik kommune Aas Gunn Hege Trondheim byarkiv, Trondheim kommune Aas Mette Mattilsynet Aas Per Arne Fredrikstad kommune Abrahamsen Gry

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer