KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter"

Transkript

1 KunstbanKen Hedmark Kunstsenter 2014

2 1 8. J A N U A R 9. M A R S Kristoffer Myskja: Røykende maskin, Foto: KM Kristoffer Myskja installasjoner installations Kristoffer Myskja (1985) sine arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom installasjon og skulptur. Materialene er messing og stål. Verkene fungerer som instrumenter og er utført med imponerende presisjon. I Kunstbanken vil han vise flere verk, blant annet en maskin som røker sigaretter. Myskja er utdannet ved kunstakademiene i Oslo og Trondheim. Kristoffer Myskja (1985) makes artwork from brass and steel that exist in the intersection between installation and sculpture, the pieces functioning as instruments with impressive precision. At Kunstbanken he will exhibit a machine that smokes cigarettes, in addition to other pieces. Myskja has studied at the art academies in Oslo and Trondheim. Helge Røed malerier paintings Det er noe livsbejaende og forfriskende med Helge Røeds store, ekspressive malerier. Her møtes ulike former som stilt opp mot hverandre skaper spenninger. Koloritten er heftig i klare, rene valører, noe som medvirker til, og forsterker spenningen. I Kunstbanken vil Røed vise arbeider i sterke farger åpner for en poetisk tilnærming. Helge Røed (1938) er utdannet ved Statens kunstakademi, i Italia, Storbritannia og USA. There is something life-affirming and invigorating about Helge Røed s large, expressive paintings in which different contrasting shapes create tension. The colouring is vibrant with clear, clean colours that contribute to and enhance the tension. At Kunstbanken, Røed shows works in vivid colours that offer a poetic approach. Helge Røed (1938) has studied at the Oslo National Academy of Fine Arts, as well as in Italy, Great Britain and the USA. Ove Harder Finseth tekstil textiles Ove Harder Finseth (1965) stiller ut korsetter med broderi, applikasjoner og roulurer. Han har et klassisk uttrykk og legger vekt på materialer og detaljer. Han bearbeider stoffene slik at plaggene blir unike. I Norge er Finseth mest kjent for å ha designet Kronprinsesse Mette-Marits brudekjole. Finseth er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, og var praktikant hos Christian Lacroix. Ove Harder Finseth (1965) exhibits corsets decorated with embroidery, applications and roulures. His expression is classical and, with a keen emphasis on materials and details, he creates unique garments every time. In Norway Finseth is best known for designing Crown Princess Mette-Marit s wedding dress. Finseth studied at the Oslo National Academy of the Arts and the Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, and did his traineeship with Christian Lacroix.

3 2 2. M A R S 1 1. M A I Bilde fra Østlandsutstillingen 2013: Ann Kristin Aas: Uten tittel, detalj, Foto: Eivind Lauritzen Østlandsutstillingen 2014 Østlandsutstillingen skal ta pulsen på Østlandets kunstscene, og appellere til et bredt publikum. Den skal være en attraktiv visningsarena for kunstnere i regionen, og en årlig mønstring som skal presentere samtidskunst fra de sju Østlandsfylkene. Den 35. Østlandsutstillingen søker å styrke presentasjonen av tredimensjonale arbeider. Den vises i sin helhet i Kunstbanken i Hamar og i Østfold Kunstnersenter, og deler av utstillingen vises i Buskerud Kunstsenter. Også denne gangen vil utstillingen inneholde to stedsspesifikke verk. I tillegg arrangeres et seminar i Kunstbanken. Det er utarbeidet et spesielt formidlingsopplegg ved alle tre visningsstedene og det lages en katalog til utstillingen. I Kunstbanken vil utstillingen formidles til elever ved 8. og 9. trinn i Stange kommune. Østlandsutstillingen blir arrangert som juryert kollektivutstilling, og baseres på fri innsendelse av arbeider i alle typer kunstuttrykk fra kunstnere med tilknytning til Østlandet. Østlandsutstillingen juryeres av en tverrfaglig jury i to trinn. Det deles i år ut en pris (kr ,-) for det mest markante verket på utstillingen. Østlandsutstillingen aims to take the pulse of the art scene in the Østlandet region and appeal to a broad/wide audience. The goal is to provide an attractive viewing platform for artists in the region and be an annual venue at which contemporary art from the seven Østland counties can be exhibited. The 35th Østlandsutstillingen aims to highlight the presentation of three dimensional works of art. The exhibition is shown in full at Kunstbanken in Hamar and at Østfold Kunstnersenter and selected parts at Buskerud Kunstsenter. Again the exhibition will comprise two site specific works of art and there will also be a seminar at Kunstbanken. A special education programme has been developed for the three venues as well as a catalogue to accompany the exhibition. In Stange municipality the exhibition will be presented to 8th and 9th grade pupils. Østlandsutstillingen is a juried collective exhibition for which artists connected to this region are free to submit all types of artistic expression. Østlandsutstillingen is juried in two stages by an interdisciplinary panel. This year a prize (kr ,-) is awarded the most striking artwork at the exhibition.

4 2 4. M A I 2 4. A U G U S T Foto: Sverre A. Børretzen / Aktuell / NTB scanpix Åssen er det du bær deg, du vøl itte skam seks kunstnere responderer på alf Prøysens liv og virke six artists respond to alf Prøysen s life and work Kunstbanken markerer Prøysens 100 årsjubileum med nyprodusert samtidskunst. Kunstnere som alle har en forankring i Hedmark, tar utgangspunkt i konkrete verk av Prøysen, eller bestemte sider av hans virke, mytologi og virkningshistorie. Prøysen opererte som en «uren» medieskikkelse i sin samtid; han utfordret samtidens smaks- og stilkategorier og brøt også med vante skiller mellom høy- og lavkultur. Hans sammensatte liv og virke, og hans uredde stil, inspirerer kunstnere fortsatt. De seks kunstnerne er: Tor Børresen, Mikael D Brkic, Dag Nordbrenden, Sindre Foss Skancke, Silje Eugenie Strande Øktner og Marthe Thorshaug. Kuratorer er Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Bjørn Hatterud. Kunstbanken marks Prøysen s 100th birthday with newly made contemporary art. Artists who all have a background from Hedmark use, as their point of departure, actual works by Prøysen or specific aspects of his work, mythology and impact. Prøysen was an «impure» media personage of his time, an artist who challenged the taste and style categories of his contemporaries and broke with the accepted boundaries between high and low culture. His complex life, work and fearless style still inspire artists to this day. The six artists are: Tor Børresen, Mikael D Brkic, Dag Nordbrenden, Sindre Foss Skancke, Silje Eugenie Strande Øktner and Marthe Thorshaug. Curators: Per Gunnar Eeg-Tverbakk and Bjørn Hatterud.

5 6. S E P T E M B E R 2 6. O K T O B E R Kåre Nordvik: Kommende vinter. Foto: Tobias Nordvik Kåre nordvik maleri paintings Kåre Nordvik (1938) viser i denne utstillingen helt nye malerier. Nordvik er kjent for sine stemningsladde, jordnære landskapsmalerier. Stillheten og roen i naturen og kraften i det vare og hverdagslige opptar ham. Fra en bunntone i tørr eller halvtørr tilstand bygger han gradvis opp maleriet med overmalinger som delvis skrapes vekk igjen. Nordvik er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Kunstakademiet i København. Kåre Nordvik (1938) is showing brand new paintings at the exhibition. Nordvik is well-known for his evocative, down-to-earth landscape paintings, his attention being drawn to the peace and quiet of nature and the impact of daily situations. From a dry or semi-dry underpainting he builds up his works gradually, painting over and scraping down layers along the way. Nordvik studied at the Oslo National Academy of Fine Arts and at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. trond einar indsetviken surr akvarell watercolours Utstillingstittelen viser til prosessen kunstneren er i før han kan begynne å male. Han må fjerne tankerot og renske opp i billeduttrykk for å male akvareller med det uttrykket han jakter på. Bildene blir til i samspillet mellom pigmenter, vann, papir, temperatur; mellom viten, begjær og planlagte tilfeldigheter. Trond Einar Indsetviken (1956) er bosatt i Julusdalen i Hernes, Hedmark. The title of the exhibition refers to the process which the artist undergoes before he can start painting. He needs to remove and cleanse the thoughts and images that clutter his mind in order to paint watercolours with the expression he seeks. The paintings take shape in the intersection between pigments, water, paper and temperature; between knowledge, desire and planned coincidences. Trond Einar Indsetviken (1956), lives in Julusdalen in Hernes, Hedmark. bente von Krogh keramikk ceramics Bente von Krogh (1942) har i femti år laget keramikk i blåleire med begitning, et ganske lite univers, men med mange muligheter. Tanken på at arbeidene skal sees, holdes og brukes har vært hennes inspirasjon. Samspillet mellom funksjon, form og det estetiske er viktig. Bente von Krogh er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, og gikk i lære hos Grete Riser og Rolf Hansen. Hun bor og arbeider på Verket i Hurum. Bente von Krogh (1942) has been making ceramics using blue clay with slip casting for fifty years; a small universe, however with many possibilities. Her inspiration has been the thought of the pieces being seen, held and used. The interaction between function, form and aesthetics is important. Bente von Krogh studied at the Oslo National Academy of the Arts, and did her apprenticeship with Grete Riser and Rolf Hansen. She lives and works at Verket in Hurum.

6 1. N O V E M B E R Fra venstre øverst. Aase Marie Brun, Kjell Nymoen (foto: Tobias Nordvik), Inger Marie Berg, Vivvi-Ann Huse KunstMaRKed Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ønsker velkommen til et inspirerende og hyggelig møte med kunstnere lørdag 1. november. Her vises og selges blant annet glass, grafikk, keramikk, maleri, smykker, tegning og tekstil. Kunstnerne er hjertelig til stede og slår gjerne av en prat om sitt arbeid. De presenterer seg først og fremst gjennom det de lager, og noen har også fotodokumentasjon av større arbeider. Flere vil også vise selve arbeidsprosessen sin i Kunstbanken denne dagen. Kunstmarkedet ønsker å by på møter mellom publikum og kunstnere, mellom kunstnerkolleger i regionen, og mellom kunstnere og samarbeidspartnere som gallerier og oppdragsgivere. Markedet arrangeres for 3. år på rad og tidligere år har ca. 30 kunstnere fra Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) og Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NKØ) deltatt. Kunstbanken Hedmark invite the public to what we hope will be an inspirational meeting with exhibitors and artists on Saturday 1st November. There will be glassware, graphic art, ceramics, paintings, jewellery, drawings and textiles on display and for sale at the Fair, and the artists them It will also be possible to see several of the artists demonstrating their craft. This is the third year in a row that the Fair has been arranged, and in previous years around 30 artists affiliated with Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) and the Norwegian Association of Arts and Crafts Øst-Norge (NKØ) have participated. Fra venstre øverst: Kari Mølstad (foto: Jørn Hagen), Siri Bjerke, Inger Lise Libakken, Yngve Havstad (foto: Jørn Hagen)

7 8. N O V E M B E R 3 1. D E S E M B E R Astrid Nondal: Utover, Foto: Thomas Widerberg Hilde svalheim, astrid nondal og Hanne nielsen - maleri paintings Svalheim (1963), Nondal (1958) og Nielsen (1958) har kjent hverandre siden de gikk på kunstakademiet i Oslo på slutten av 80-tallet. Alle har en felles lidenskap og interesse for maleriet, og alle har markert seg innen det figurative maleri. Et underliggende tema for utstillingen er en dialog med kunsthistorien; det kan være i form av tema som tas opp, genre eller med enkeltkunstneres verk. Svalheim (1963), Nondal (1958) and Nielsen (1958) have known each other since they studied together at the Oslo National Academy of fine Arts towards the end of the 1980s. They have a shared passion for, and interest in, paintings and they have all made a name for themselves in the field of figurative painting. An underlying theme for the exhibition is dialogue with the history of art; in terms of the topics explored, the genre itself or the works of an individual artist. Øyvind torseter tegning drawings Den prisbelønte tegneren fra Stange vil vise en serie tegninger laget med penn og pastell. Motivene veksler mellom urbane og rurale skildringer, mellom en indre fantasiverden og den ytre verden. Torseter (1972) arbeider både med tradisjonelle og digitale bildeteknikker med særlig vekt på tegning. Han eksperimenterer også med grafiske effekter og tredimensjonale papirklipp. Tegningene hans er innkjøpt bl.a. til Nasjonalmuseet. I 2013 mottok Torseter gull i kategorien skjønnlitterær bildebok for Hullet, som også ble utpekt både som Årets best tilrettelagte bok og Årets vakreste bok. The acclaimed artist from Stange will show pen and pastel drawings. The motifs vary between urban and rural depictions, as well as between an inner fantasy world and the outer world. Torseter (1972) employs both traditional and digital techniques with an emphasis on drawings. He also experiments with graphical effects and three dimensional paper clippings. His drawings have been bought by amongst other the National Museum. In 2013 his book Hullet was awarded Most Beautiful Book. lene tori Obel bugge grupper og sammenstillinger groups and assemblies Lene Tori Obel Bugge (1962) vektlegger det skulpturelle uttrykket og liker at beholderne får en vesen-aktig fremtoning. Materialet er i hovedsak porselen og arbeidene er plassert i grupper og sammenstillinger. Form, mellomrom, ulike formater, uttrykk, fremstillings-teknikker undersøkes. Beholderne er krukker på tre eller flere ben, og kan de lett fylles og brukes, selv om funksjonen er underordnet i fremstillingsprosessen. Lene Tori Obel Bugge (1962) puts emphasis on a sculptural expression and enjoys the somewhat alien expression of the containers. The material used is mainly porcelain and the pieces are assembled in groups and compositions. Shape, space, different formats, expression and representations are explored. The containers are vessels on three or four legs; they can easily be filled and used even though the function is subordinate to the process of representation.

8 K U N S T B A N K E N H E D M A R K K U N S T S E N T E R K U N S T B A N K E N H E D M A R K A R T C E N T R E Klart Gass, jubileumsutstilling Foto: Tobias Nordvik Stiftelsen KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter ble etablert i 1996 med kunstnerorganisasjonene i Hedmark og Hedmark fylkeskommune som stiftere. Kunstbanken har i løpet av denne tiden utmerket seg som en sentral og faglig sterk institusjon for formidling av samtidskunst, både region alt og nasjonalt. Stiftelsen er resultatet av en omorganisering og videre utvikling av Hedmark Kunstnersenter. Hedmark fylkeskommune stilte Norges Banks gamle lokaler til disposisjon. Sommeren 1997 åpnet den første utstillingen i den 100 år gamle bygningen, som etter hvert ble kjent som Kunstbanken. Arkitekt for første byggetrinn var Finn Utengen. Våren 2003 sto andre byggetrinn ferdig etter omfattende ombygginger og med nytt tilbygg. Anderssen + Fremming siv. ark. MNAL AS var arkitekter for andre byggetrinn. I 2007 mottk Kunstbanken Byggeskikkprisen. KUNSTBANKEN Hedmark Art Centre was founded in1996 by the artists organisations in Hedmark and the County Council of Hedmark. The foundation is a development of former Hedmark Kunstnersenter. The Bank of Norway building, dating from 1901, was placed at the foundation s disposal by the County Council of Hedmark and in the summer of 1997, Kunst banken hosted its first exhibition. The architect for the first phase of the refurbishment was Finn Utengen. During spring 2003 the second phase of the refurbishment was completed including a new extension and renovated premises. The Hamar firm Anderssen + Fremming siv. ark. MNAL AS were the architects for the second phase of the refurbishment. ViRKsOMHeten arbeidsområder KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter viser skiftende utstillinger av norsk og internasjonal billedkunst og kunsthåndverk og formidler perfor mancekunst. Arbeidsområdene for øvrig er produksjon av vandreutstillinger, kunstprosjekter i offentlige rom, oppdragsformidling og informasjon. Kunstbanken arrangerer også kurs og seminarer for ulike grupper. Stiftelsen er en del av et landsomfattende nettverk av kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. KUNSTBANKEN Hedmark Art Centre exhibits visual arts and art crafts from Norway and countries abroad. Other areas of activity include performance art, tour ing exhibitions, public art commissions and information. We also orga nise conferences and seminars. The foundation is a member of the natio nal network of art centres. Anja Carr: installasjon i hvelvet, Foto: Tobias Nordvik

9 K U N S T B U T I K K A R T S H O P I Kunstbankens fornyede butikk har vi et bredt utvalg av blant annet glass, smykker, keramikk, tekstilarbeider, grafikk og maleri. Her presenteres ca. 80 profesjonelle kunstnere fra Hedmark og landet forøvrig. Vi selger også kunstbøker, kunstkort, plakater, utstillingskataloger og gavekort. Enten du er på jakt etter den unike gaven eller de rette kunstobjektene for å smykke ut større lokaler, vil vi være behjelpelig med å løse oppgaven. Toril Slokvik, Lene Tori Obel Bugge, Blåst, Tom Gundersen, Katrine Lindman Irene Harvik. Foto: Robin Cornel Bentzen

10 K U N S T I O F F E N T L I G E R O M P U B L I C A R T C O M M I S S I O N S Navneberget barnehage. Turid Uldal: Fuglene våre, Kunstkonsulent: Aase Marie Brun. Foto: Kunstbanken Kunst i OFFentlige ROM - Kunst der FOlK FeRdes Kunstbanken arbeider for at kunst skal være en naturlig del av vår til - værelse og styrke identitet og tilhørighet. Dette gir publikum og brukere gode omgivelser, samtidig som kunstnerne blir aktive deltakere i en kvali ta tiv utforming av våre omgivelser. I Hedmark er det Regionalt sam - ar beidsutvalg for utsmykking (RSU) som er Kunst i offentlige roms (KORO) forlengede arm, og som gir informasjon og veiledning om de ulike ordningene for kunstprosjekter i fylket. Utvalget fungerer som koordi - nerende og rådgivende organ også for fylkeskommuner, kommuner og til dels private brukere. Ankerskogen svømmehall: Jan Christensen og Marius Dahl: Sehnsucht Kunstkonsulent Ståle Sørensen. Foto: Gunnar Klingwall

11 F O R M I D L I N G E D U C AT I O N Kunstbanken tilbyr ulike møter mellom kunst og publikum. Vårt ønske er å vekke engasjement og nysgjerrighet, og å være en døråpner til det visuelle samtidskunstfeltet. gratis OMVisning kl 1300 hver søndag etter åpning av ny utstilling KunstaPéRitiFFen - FRi entré Hver torsdag kl 1200 inviteres publikum i Kunstbanken og gjestene i Restaurant Conto til en 15 minutters presentasjon av de aktuelle utstillingene i galleriene (minimum tre deltagere). skoleformidling Og den KultuRelle skolesekken Installasjonskunst er tema i en ny produksjon i I samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark utvikler Kunstbanken nye prosjekter for skoleformidling i hele Hedmark. Galleri fallera er utviklet for elever på 4. trinn i Hamar kommune. Med utgangspunkt i utstilingene med Kåre Nordvik, Trond Einar Indsetiken og Bente von Krogh lærer elevene om ulike kunstneriske uttrykk, hva et galleri er, og mye mer. Prosjektet er støttet med DKS-midler fra Hamar kommune. Alle barnehager og skoler i Hamar tilbys gratis omvisning i Kunstbanken i alle utstillingsperioder. En lærerveiledning sendes ut på forhånd, og formidlingen tilpasses hver enkelt gruppe og alderstrinn. Ved hjelp av dialog brukes utstillingene som refleksjonsarena. Forsidefoto: Øyvind Torseter: Landskap med troll, Foto: ØT Grafisk utforming: Torleiv Sverdrup Trykk: idé-trykk a.s VandReutstillingeR Skapninger er en vandreutstilling utviklet for gallerier i Hedmark. Vandringen fortsetter til flere kommuner i I forbindelse med årets sommerutstilling utvikles også en vandreproduksjon med Prøysen som tema. Denne skal turnere i Hedmark fra høsten PeRFORManCeKunst Festival: Kunstbanken arrangerer Performancefestival hvert 2. år. Neste festival blir i Dokumentasjonen og arkiv: Fra tidligere festivaler publiseres på og på Kunstbankens hjemmeside. Arbeidet med performancekunst støttes av Norsk kulturråd. Fra forestillingen RUND med Turnékompaniet, Performanceferestivalen 2013Foto: Kristin Aafløy Opdan.

12 Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S Takterrassen i Kunstbanken. Foto: Robin Cornel Bentzen åpningstider OPening HOuRs Tirsdag fredag / Tue - Fri: Lørdag søndag / Sat - Sun: Mandag stengt / Mon closed. Stengt siste søndag før ny utstilling / Closed on the last Sunday before the opening of a new exhibition. FRi entré FRee entrance Publikum oppfordres til å være oppmerksomme på nivåforskjeller og trappetrinn i Kunstbankens lokaler. Lokalene er tilrettelagt for bevegelseshemmede. / The public is advised to observe that there are different levels and steps within Kunstbanken. The building is adapted for visitors with mobility disabilities OMVisningeR guided tours Omvisning hver søndag etter åpning av ny utstilling, kl Guided tours every Sunday after exhibition openings, at Forhåndsbestilte gruppeomvisninger / Pre-booked group tours: kr 700 dag/1450 kveld / NOK 700 day-time/nok 1450 evening. Omvisninger og arrangementer utenom åpningstid avtales: tlf Utleie av lokaler til møter og andre arrangementer fra kr. 650,- / Guided tours and events outside normal opening hours can be arranged. COntO gastronomisk Øl & Vinbar gastronomic beer and Wine bar Restauranten er ny av året og serverer varme/kalde lunsjretter på dagtid. På kveldstid serveres italienskinspirert tapas. Åpner 1. mars. A newcomer this year, the restaurant offers hot and cold lunch meals during daytime opening hours. Italian inspired tapas are served in the evening. Opens on 1st March. Åpningstider Opening hours: Tirsdag-torsdag Tuesday-Thursday: Fredag-lørdag Friday-Saturday: Søndag Sunday: Mandag Monday: Stengt Closed Restaurantdriver Restaurant manager: Geir Halvorsen Hjemmeside: Mail: Programmet trykkes med forbehold om endringer. For oppdateringer, se vår hjemmeside / The program is subject to change. For updates, please visit KunstbanKen Hedmark Kunstsenter Parkgata 21, pb 224, 2302 Hamar Tlf

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen C I N N H O L D N T E N T Kunsthåndverk 2014 på KODE Å formidle kunsthåndverk i sin tid Juryens forord Kunsthåndverkprisen

Detaljer

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage 2 Innhold Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage Kunstnerpresentasjoner: Paul Vanouse Heather Dewey-Hagborg Kate Nichols Next Nature Samarbeidspartnere

Detaljer

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE!

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! DECOR M A G A S I N E T NO 3 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 STORT TEMA: Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris Fjell & landskap

Detaljer

Utstillinger og åpninger:

Utstillinger og åpninger: Utstillinger og åpninger: 1. Tracking / Tracing: Contemporary Art from Australia, fredag 20. januar kl. 18:00 2. Utstillingen A Softer Side på Gallery Forrest, fredag 20. januar kl. 18:00 3. Gruppe 11

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 04.07.2008 INTRODUKSJON... 3 ÅPNINGSUKE...

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 INNHOLD/CONTENT Forord/Preface 6 Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 Interval, Bergen Town Hall, Norway 2008 SISSEL LILLEBOSTAD Intervall:

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

USF. Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012

USF. Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012 USF Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012 Denne versjonen av årsmeldingen inneholder ikke regnskap. INNHOLDSOVERSIKT SAMMENDRAG 2012 SIDE 3 FORMÅL,VISJON OG STRATEGI SIDE 4 MÅL OG VIKTIGE OPPGAVER

Detaljer

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KORTFILMFESTIVALEN GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KATALOG FOR DEN 31. KORTFILMFESTIVALEN, Grimstad 12.-17. juni 2008 ISSN 0804-0958 Design og repro: Motorfinger.no Trykk: Zoom-Grafisk AS Opplag: 1250

Detaljer

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam Krepsens tegn, 1974 FORORD/ INTRODUCTION Ingerid Kuiters er født i 1939 og har gjennom en

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge

bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge Reportasje fra Norswood, NZ. NR: 02.2010 INNHOLD NR.02.2010 04 Prestens

Detaljer

PROGRAMOVERSIKT HØSTEN 2013

PROGRAMOVERSIKT HØSTEN 2013 PROGRAMOVERSIKT HØSTEN 2013 DE UTVALGTE (N0) DE UTVALGTE 23. 25. 08 & 28. 08 01. 09 FIKSDAL/LANGÅRD/BECKER (N0) NIGHT TRIPPER 30. & 31. 08 IVO DIMCHEV/FRANZ WEST (BUL) X ON 6. & 7. 09 BENJAMIN DUKHAN(FR)

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

Forslag kunstnere til lukket konkurranse for. KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole

Forslag kunstnere til lukket konkurranse for. KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole Forslag kunstnere til lukket konkurranse for KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole På grunnlag av våre diskusjoner i komitéen har vi kommet frem til en sammenstilling av 4 kunstnerskap som vi tror vil resultere

Detaljer

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE Drammen TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE The River City Historie / History Kultur / Culture Shopping / Shopping Aktiviteter / Activities Spisesteder / Restaurants Hoteller / Hotels Sport / Sports Natur

Detaljer

TEKS ÅRSRAPPORT 2004 1. OM TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER, TEKS

TEKS ÅRSRAPPORT 2004 1. OM TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER, TEKS TEKS ÅRSRAPPORT 2004 1. OM TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER, TEKS 1.1 Historikk TEKS ble opprettet som en ideell stiftelse januar 2002 i Trondheim i forståelse med PNEK og Norsk kulturråd. Produksjonsnettverk

Detaljer

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer