Program Rødt Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program 2011-2015 Rødt Ålesund"

Transkript

1 Ålesund som en solidarisk og inkluderende kommune eller drevet som en butikk? Legg stemmen på vekta - Tenk Rødt! Stem Rødt! Program Rødt Ålesund

2 På tide å snu: Et annet samfunn er mulig og nødvendig! Fram til slutten av forrige århundre ble det norske velferdssamfunnet bygd opp. Politiske krefter med basis blant slitets kvinner og menn la skuldrene til, reiste krav og slåss for å få kravene gjennom. Det synlige resultatet var bl.a. skoler, helseinstitusjoner, sykehus, administrasjonsbygninger, kommunale energiverk m.m. Det kommunale velferdstilbudet var og er kjernen i velferdssamfunnet. Statlige virksomheter som Televerket, Postverket, NSB var også byggeklosser samfunnet kunne trekke veksler på og bruke til folks beste. Alt dette var steg i retning av et samfunn som satte menneskene og deres behov i sentrum. De som bygde velferdssamfunnet forventet nok at de som kom etter skulle forsvare arven de etterlot seg. Men når vi går inn i den siste fjerdedel av forrige århundre endres mye. Markedsliberalismen blir den styrende ideologien, også langt inn i Arbeiderpartiets ledelse. Profitt-tenkning blir overordnet hensynet til folks behov. Vi får nedbygging både av velferd og forvaltningsvirksomheter. Reduserte overføringer til kommunene fører til knapphet på ressurser til skole, helse og omsorg. Lokale politikere bøyer av og lar seg disiplinere, og framstår etter hvert som forvaltere av offentlig armod. Den politiske arena utvikles samtidig også til å bli en markedsplass, hvor lokale næringsaktører og lobbyister står i første rekke for å påvirke politikerne når de skal ta beslutningene, tenk bare på de første planene for utbygging av sørsida i Ålesund. Rødt er et sosialistisk parti og vil kjempe for et mer solidarisk og inkluderende samfunn. Vi vil forsvare velferdsstat og velferdskommuner. Vi har en visjon om et annet samfunn, og lokalsamfunn der bolig, arbeid, utdanning, helse, kultur og handel blir styrt helhetlig på innbyggernes og miljøets premisser og ikke av investorer og eiendomsspekulanter. De beste tilbudene skal gå til dem som trenger det mest, og ikke dem med den tykkeste lommeboka Rødt vil arbeide for å snu utviklingen. Vi trenger din støtte!

3 Nei til private sugerør i fellesskapets kasser Et stort flertall i bystyret har til nå både lagt til rette for, og gjennomført, privatisering av kommunal virksomhet. Så lenge Rødt (tidligere RV) satt i bystyret stemte vi konsekvent mot all privatisering, dessverre alt for ofte nesten alene. Kommunen prøver å spare penger på å la kommersielle selskaper med profittbehov drive tjenestene. Realiteten er at det er de ansatte og de som trenger tjenestene som må ta regninga. Kommersielle aktører tjener penger på å tilby dårlige lønns og arbeidsvilkår og på å redusere kvaliteten på tjenestene. Rødt mener at skattebetalernes penger skal gå til velferd, ikke til aksjonærer i private bedrifter. Vi er imot private sugerør i fellesskapets kasser. Etter Adecco-skandalen i Oslo, har flere enn før innsett at privatisering ikke er veien å gå. Fagbevegelsen krever nå at denne politikken endres. stanse all privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester at kommunal virksomhet som er privatisert eller organisert som foretak eller selskap tilbakeføres til ordinær kommunal drift De ansatte er kommunens viktigste ressurs gi kommunalt ansatte tid og tillit til å gjøre jobben sin, øke grunnbemanningen, fjerne stoppeklokker, overbyråkratisk regnearkkontroll og rapporteringsmani. gi kommunalt ansatte rett til heltid ansette nok folk i kommunen og gå imot bruk av bemanningsbyråer støtte fagbevegelsen i kampen for tariffavtaler og mot sosial dumping der kommunale tjenester privatiseres Helse og sosial bygge flere sjukehjemsplasser og bofellesskap for eldre. Da det ble forbudt med ventelister på sjukehjem, løste mange kommuner dette ved å late som de det ikke var plass ikke hadde behov. Vi er fornøyd først når det står ledige plasser som ingen trenger! Før forrige kommunevalg la Rødt (som da het Rød Valgallianse) fram et program for å fjerne fattigdom. Det er fortsatt like aktuelt og vil ikke koste kommunen mer enn millioner: fjerne alle egenandeler på pleieog omsorgstjenester bygge 30 nye kommunale utleieboliger med lav husleie pr år bruke reguleringsplanene til å sikre at en del boliger selges til lavere pris og med klausul på videresalg fjerne eiendomsskatt på boliger av vanlig størrelse og standard bekjempe Samhandlingsreformen. Reformen vil skyve regninga for mange sjukehustjenester over på kommunene, og gjøre folks rett til sjukehusbehandling avhengig av kommuneøkonomien. Fjern fattigdommen i Ålesund kommune øke sosialhjelpssatsene til SIFOs minstenorm innføre 100 friplasser i barnehage og skolefritidsordning (programmet kan du finne i sin helhet på våre hjemmesider: strakspakke%20for%20velferd.pdf )

4 Ålesund må bli en miljøby Barn og ungdom ha gratis skolefritidsordning for barn i 1-4 klasse Støtte leksefri skole der mer undervisningstid med kvalifiserte lærekrefter erstatter hjemmeleksene gå imot mot Høyres forslag om karakterer på barnetrinnet øke midlene til drift av skolene - opp på gjennomsnittsnivået for landet i løpet av bystyreperioden. ha slutt på ulovlige skolebygg. Alle må godkjennes etter Forskrift om miljørettet helsevern for skoler og Rasismefri sone barnehager. arbeide for at barnehager som i dag drives av profittforetak skal drives i kommunal regi sikre allaktivitetshuset som ressurs for det lokale musikk-, dans- og teatermiljøet, og for andre kulturaktiviteter, spesielt for ungdommen. Vi kan ikke leve med at musikkscena er stengt. Enten må lokalet lydisoleres eller helst: skaff et nytt og bedre lokale. bygge flerbruks idrettshaller i alle bydeler Etter forslag fra Rødts (den gang RVs) Gunnar Mjaaland vedtok bystyret å erklære Ålesund som rasismefri sone. De tragiske hendelsene 22. juli viser hvor viktig det er å ta dette vedtaket på alvor. Det er vår plikt som et ressurssterkt samfunn å møte nyankomne med respekt og raushet. Kommunen skal legge til rette for at alle som bosetter seg i kommunen kan ta del lokalmiljøet på lik linje med de som bor her fra før. Den nye veiplanen har helt feil innretting. Den legger til rette for mer biltrafikk og har ingen tiltak for å styrke kollektivtransporten. Ikke bare er dette ha en helhetlig byplanlegging som satser på kollektive trafikkløsninger framfor bilisme ha hyppigere avganger og halvering av billettprisene på bussene stoppe firefeltsvei inn til sentrum stoppe parkeringsanlegget i Aksla Rødt ønsker økt satsing på kultur gjennom offentlig støtte. Kultur skal være for folket, ikke bare for eliten. helt i motstrid til behovene for klimatiltak, det gjør også byen mye dårligere for unge og eldre som ikke har bil. Stoppe all videre utbygging av kjøpesentra. Legge innfartsveien under lokk/ tunnel og gjennomgangstrafikken gjennom Aspøya i tunnel Sette klare grenser for hva som skal bevares som friarealer, fra Emblem i øst til Tueneset i vest. Ålesund skal være en aktiv kulturby styrke bibliotektilbudet i Ålesund, gjerne i kombinasjon med et litteraturhus subsidiere utøvende scenekunst slik at Ålesund blir en levende kulturby hele året. bygge kinosenter i Ålesund sentrum øke bevilgningene til kulturskolen, slik at den kan bygges ut med flere tilbud, og slik at ventelistene kan tas unna

5 Valgliste 2011 Rødt Ålesund Kumulerte kandidater: 1. Gunnar Rutle (64) er lærer ved Fagerlia videregående skole. Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har han de siste årene arbeidet mot pensjonsreformen sin svekking av alders- og uførepensjonen. Var leder i Nei til EU i Ålesund da Norge sa nei i Satt i Ålesund bystyre fra 2001 til Anette Briksdal Storeide (17) er skoleelev. Hun er leder i Rød Ungdom i Ålesund og vara til landsstyret i Rød Ungdom. Resten av lista er satt opp i alfabetisk rekkefølge: 3. Ina Margrethe Enoksen, lærer, f Randi Karin Garshol, lærer, f Camilla Humblen Gjerde, skoleelev, f Hilde Gjessing, bibliotekar, f Solveig Elisabeth Hagen, kundebehandler, f John Harry Halvorsen, sjukepleier, f Charlotte Giske Hanken, barnehageassistent, f Sindre Kristiansen, skoleassistent, f Arne Birger Nilssen, postbetjent, f Jørn Nydahl, sjømann, f Hans Edvard Pilskog, lærer, f Kirsten Remøy, pensjonist, f Emma Sofie Ringseth, skoleelev, f Torunn Skjong, skolelevev, f Kjell Stephansen, lærer, f Bente Volder, rådgiver, f Magnus Slinning Aarsæther, sykkelmekaniker, f rødt.no/alesund

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

For trygghet, trivsel og vekst i nærmiljøet

For trygghet, trivsel og vekst i nærmiljøet Nord-Odal SVs valgprogram for perioden 2003-2007 For trygghet, trivsel og vekst i nærmiljøet Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Karin Andersen: SV

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Velg side. Fellesskap fungerer

Velg side. Fellesskap fungerer Velg side Fellesskap fungerer Kommunevalget i Oslo 2015 Støtter eiendomsskatt for bedre fritidstilbud Vi finner Arne Larsen like ved Høybråten stasjon i Linjeveien langs Norges første jernbanestrekning,

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

Si opp EØS-avtalen! Når barn blir butikk. Klar beskjed til Roar Flaathen: Stem nei til elitens OL! Kommersialisering av barnehagene:

Si opp EØS-avtalen! Når barn blir butikk. Klar beskjed til Roar Flaathen: Stem nei til elitens OL! Kommersialisering av barnehagene: B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 4 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Klar beskjed til Roar Flaathen: Foto: Scanpix. Foto: RED Visual Group. Si opp EØS-avtalen! Kommersialisering

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Valgprogram for MDG Levanger Revidert og vedtatt på årsmøte 10.2.2011

Valgprogram for MDG Levanger Revidert og vedtatt på årsmøte 10.2.2011 Valgprogram for MDG Levanger Revidert og vedtatt på årsmøte 10.2.2011 1. Lytt til innbyggerne De Grønne vil gi lokaldemokratiet større armslag, blant annet ved å sette stopp for nye statlige pålegg til

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: INRA LOs distriktskontorer i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000844-1 Arkivkode: Saksbeh.: TOGR Dato: 25.03.2015

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer