norsk folkemuseums skoleprogram grunnlovsjubileet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "norsk folkemuseums skoleprogram grunnlovsjubileet"

Transkript

1 norsk folkemuseums skoleprogram grunnlovsjubileet 2014

2 Introduksjon Norsk Folkemuseum og Undervisningsseksjonen ønsker elever og lærere velkommen til Grunnlovsjubileet Jubileet markeres og feires med fire lærerike, spennende og forskjellige undervisningsopplegg, som presenteres i vårt skoleprogram for I brosjyren beskrives undervisningsoppleggene i lange tekster. Vi håper dere bærer over med oss, og bruker litt tid på å lese om oppleggene. Det måtte bli sånn denne gangen. Et stort og forholdsvis komplisert tema trenger noen forklaringer. Vi tror at både elever og lærere vil oppleve undervisningen som lærerik, og med spennende innfallsvinkler til læring om en viktig og begivenhetsrik periode i Norges historie. Vi håper undervisningsoppleggene vil engasjere elevene, og stimulere til tanker og egne meninger omkring spørsmålene og problemstillingene som reises. Både det historiske aspektet og nåtidsperspektivet legges vekt på. Praktisk informasjon om bestilling står på brosjyrens bakside. Vi tilbyr også våre vanlige undervisningsoppleg i Mer info på: «1814 Spillet om Danmark og Norge» Omvisning i jubileumsutstillingen Tid: 15. januar-3. august 2014 Entré: 25,- kroner per elev Omvisningen er gratis. «Historiedysten 2014» Konkurranse i samarbeid med Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot i Hillerød Trinn: Tid: 1.april-17. juni 2014 Gratis «1814 Mirakelåret?» Omvisning med rollespill og teaterforestilling i samarbeid med Foreningen Norden Tid: mai 2014 Gratis «Christian Frederiks abdikasjon» Vandreteater i samarbeid med Det kongelige hoffs kulturformidling «Åpent slott» Tid: 10. oktober 2014 Entré: 30,- kroner per elev Vandreteateret er gratis. Varmt velkommen Med vennlig hilsen, skoletjenesten i Undervisningsseksjonen, Marit, Siv, Ellen, Lars Olav og Anne Marie

3 Spillet om Danmark og Norge Omvisning Tid: 22. januar-3. august 2014 kl. hele timer Varighet: 45 minutter Sted: I Hallen, Norsk Folkemuseum «1814 Spillet om Danmark og Norge» er Norsk Folkemuseums jubileumsutstilling i anledning Grunnlovsjubileet Utstillingen inngår i det offisielle grunnlovsprogrammet og arrangeres i samarbeid med Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot. Les mer: «1814 Spillet om Danmark og Norge» åpner på Norsk Folkemuseum tirsdag 14. januar 2014, 200-årsdagen for inngåelsen av Kieltraktaten. Høsten 2014 vises utstillingen på Frederiksborg Slot. Året 2014 er en milepæl i Danmark og Norges felles historie. Norge markerer 200- året for landets første frie forfatning, Eidsvollgrunnloven. Samtidig var 1814 det året Norge og Danmark skilte lag etter 434 års felles styre. De store skritt som ble tatt på Eidsvoll satte avtrykk også i det danske samfunn. Jubileums utstillingen «1814 Spillet om Danmark og Norge«handler både om fellesskapet mellom to land og to folk, og om hvorfor skilsmissen i 1814 ikke kunne unngås. «1814 Spillet om Danmark og Norge«gir en dypere forståelse av merkeåret 1814 ved å forklare årsakene til og følgene av dette årets mange store politiske og historiske begivenheter. Kunnskapsrike og engasjerte omvisere tar elevene med inn i en spennende og dramatisk historie. Vi lover omvisninger som byr på stor fagkunnskap, interaktivitet, dramatiseringer og rollespill. Det er vanskelig å forstå 1814 uten å trekke inn europeisk stormaktspolitikk, med allianse politikk og Napoleonskriger. Som Napoleons allierte havnet kong Frederik VI av Danmark-Norge på den tapende parts side. I de påfølgende fredsforhandlingene i Kiel i januar 1814 tvinges han til å avstå Norge til kongen av Sverige. Danske prins Christian Frederik, som var stattholder i Norge, startet da en aksjon for å forhindre unionen med Sverige og beholde kongemakten i Norge. Prinsen ville trosse Kieltraktaten og selv bestige Norges krone. Christian Frederiks utspill møtte motstand, og 16. februar 1814 etter stormannsmøte på Eidsvoll gikk han med på at det skulle sammenkalles en valgt riksforsamling som skulle lage en grunnlov mai 1814 er fem hendelsesrike dager i Norsk historie. 16. mai ble Grunnloven vedtatt. 17. mai ble den datert. Den 18. ble den under skrevet og beseglet av de 112 eidsvollsmennene. 19. mai holdt prins Christian Frederik sin trontale i Rikssalen på Eidsvoll og avla ed som Norges første konstitusjonelle konge. 20. mai la endelig eidsvollsmennene strid og uenighet bak seg, tok hverandre i hendene og sverget eden «Enig og tro til Dovre faller». Spillet om Danmark og Norge gikk sommeren 1814 inn i sin mest dramatiske fase. Sverige aksepterte ikke den norske aksjonen og gikk til krig. Krigen ble kortvarig, kun 14 dager. Under de påfølgende forhandlinger i Moss ble det besluttet å innkalle Stortinget for å sette betingelsene for en union med Sverige, og til å forhandle frem en revidert grunnlov. Christian Frederik abdiserte 10. oktober. Den 4. november 1814 ble den nye grunnloven vedtatt og Sveriges Karl XIII valgt til norsk konge. På et nivå handler «1814 Spillet om Danmark og Norge»om konger, statsmenn og stormakts politikk. På et annet nivå handler den om Norge og nordmenn, og vårt daglige liv og virke i en eneveldig stat med København som hovedstad og maktsentrum er omdreiningspunktet et omveltningenes år. Ved inngangen til året er vi en del av Danmark, med eneveldet, og kongen har all makt. Ved utgangen er vi egen nasjon, i union med Sverige, med norsk grunnlov basert på folkesuverenitet, maktfordeling og menneskerettigheter. Elevene vil bli spesielt godt kjent med fire forskjellige personer som på hver sin måte representerer samtidens lagdelte samfunn, med ulike syn på eneveldet og tvilling-riket. Til sammen gir de fire et helhetlig bilde på årsakene til og følgene av begivenhetene i Her nevner vi spesielt den fattige fiskerbonden og grev Herman Wedel Jarlsberg, som begge trosset blokade og værguder, med risiko for eget liv gjorde forsøk på å skaffe korn til et utsultet Norge. Norges rolle innen ulike eksportnæringer, handel og skipsfart var viktig for helstaten, og mange nordmenn var i statens tjeneste i Danmark som embetsmenn, matroser og soldater. Den danske embetsstanden og hæren var tilsvarende representert i Norge. 13 år gammel kom den danske unge kvinnen Charlotte Schilling sammen med sine foreldre til Christiania. Faren var kommandant på Akershus festning, og blant dem som kom Christian Frederik nær. Hva slags betydning fikk skilsmissen mellom Danmark og Norge for den unge Charlottes liv? Ikke minst løftes tronfølger og stattholder Christian Frederik frem som en sentral, men omstridt aktør, den gang som i dag. I rollen som regent aksepterte han å innkalle en riksforsamling som utformet Europas mest liberale grunnlov. Befolkningens status ble med dette endret, fra å være den eneveldige konges undersåtter til å bli statsborgere i nasjonen Norge. Med Grunnloven i hånd og nyvalgt konge hadde nordmennene gjort opprør mot stormaktenes politikk. Velkommen til «1814 Spillet om Danmark og Norge».

4 Historiedysten 2014 Konkurranse med flotte premier Trinn: Tid: 1. april-20. juni 2014 kl. hele timer Varighet: 120 minutter Sted: I Hallen, Norsk Folkemuseum «Historiedysten 2014» arrangeres i samarbeid med Det Nationalhistoriske Museum Frederiks borg Slot, og gjennomføres med støtte fra A. P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formål. Detaljer om den norske konkurransen og premiene kan leses på no. Les mer om den danske konkurransen på og Året 2014 er en milepæl i Danmark og Norges felles historie. Norge markerer 200 år for landets første frie forfatning, Eidsvollgrunnloven. Samtidig var 1814 det året Norge og Danmark skilte lag etter 434 års nasjonal sameksistens. De nasjonale bånd mellom våre to land ble kappet i 1814, men vår felles historie knytter stadig våre liv og samfunn tett sammen. De store skritt som ble tatt på Eidsvoll satte avtrykk også i det danske samfunn gir anledning til å dyrke vår felles historie. Når Norge og Danmark i år markerer 200 år for den norske grunnloven, har både dansker og nordmenn grunn til å feire. I 2014 samles vi for å dele erfaringer og perspektiver på den verden vi lever i. I et slikt fortid-nåtid- framtids-perspektiv er det med stor glede vi herved inviterer elever på 8. og 9. trinn til å delta i «Historiedysten 2014». Tema for konkurransen er Norden, med utgangs punkt i de historiske hendelsene rundt Spesielt vil Napoleonskrigene, bruddet mellom Danmark og Norge i 1814, og demokrati utviklingen våre to samfunn bygger på i dag bli lagt vekt på. Historiedysten har vært arrangert i Danmark to ganger tidligere, senest i 2012 med elever påmeldt. Det forventes enda større deltagelse i Danmark i I Norge har vi ikke gjort dette før. Her blir derfor konkurransen i mindre målestokk og i en litt annen form. Men Danmark og Norge samarbeider om konkurransens tema, det faglige innholdet, og om premieringen. Norske elever konkurrerer på Norsk Folkemuseum, danske elever på Frederiksborg Slot. «Historiedysten 2014» på Norsk Folkemuseum er en to-delt konkurranse. Første del er en omvisning i jubileumsutstillingen Spillet om Danmark og Norge, og andre del er en quiz-konkurranse. Alle klasser som melder seg på gjennomfører konkurransens to deler etter følgende skjema: 1 Omvisning i jubileumsutstillingen, 2 Pause, og 3 Quiz. Klassene får ikke umiddelbart vite resultatet av quizen. Det offentliggjøres på Folkemuseet, Frederiksborg Slot og Historiedystens hjemmesider og tilskrives klassene per epost onsdag 18. juni. Quizen vil bestå av mange spørsmål. Hvor mange vet vi ikke på nåværende tidspunkt. Kanskje rundt 50. Spørsmålene vil variere i vanskelighetsgrad. Noen er lette å svare på, andre vanskeligere. Noen spørsmål vil skille seg ut; være såkalte utslagsspørsmål. Eller være spørsmål som elevene skal drøfte, ha egne meninger om og ta stilling til. Hvordan elevene svarer på slike utvalgte spørsmål kan være avgjørende for klassens sammenlagtresultat og plassering. Det er opp til hver enkelt lærer hvor forberedt til konkurransen klassene er. Omvisningen i forkant av quizen vil gi mye nyttig informasjon og være til god hjelp for quizen. Er omvisningen eneste forberedelse kan vi ikke garantere klassen toppresultat, men likevel lærerikt og moro. Folkemuseet utarbeider undervisningsmateriale i dialog med dyktige lærere, og med fokus på læringsmål i Kunnskapsløfte. Lærere og elever finner relevante tips til litteratur, internett lenker og andre hjelpemidler på Folkemuseets hjemmeside under «Historiedysten 2014» fra senest 3. mars. Konkurranseperioden er 1. april-17. juni. På Folkemuseet vil klassene bli tatt imot av en av våre museumspedagoger, som følger klassene gjennom hele besøket. I jubileumsutstillingen møter elevene omviser, som levendegjør temaet for Historiedysten 2014 med kunnskap, engasjement og rollespill. Etter omvisningen får elevene en kort pause, til toalettbesøk, peptalk og tenning av konkurranseinstinktet. Det vil ikke være tillatt med hjelpemidler under konkurransen. Vi har laget retningslinjer for hvordan quizsvarene skal bedømmes. Likeledes hvem det er som bedømmer svarene. Vinnerklassene rangert fra plass premieres. Den ene norske klassen som vinner Historiedysten 2014 får i premie en gratis, fantastisk og opplevelsesrik reise til Danmark i oktober Alle plass-premiene, detaljer om 1. premie-reisen og program for oppholdet er beskrevet under Historiedysten 2014 på hjemmesiden vår. Passer det ikke for vinnerklasseen å gjennomføre Danmarksreisen slik den er lagt opp, tilfaller premien neste klasse på premielista. Vi presiserer at konkurransen foregår i perioden 1. april-17. juni 2014, mens elevene går i 8. og 9. Reisen til Danmark, som er førstepremie, gjennomføres i oktober 2014, når elevene går i henholdsvis 9. og 10. De øvrige premiene vil bli tildelt klassene i august Velkommen til Historiedysten en spennende konkurranse med fantastiske premier.

5 Mirakelåret? Fra kongens undersått til statsborger om nordisk demokrati, kultur og språk Omvisning med rollespill og teaterforestilling Tid: mai 2014 kl. 10:00-13:00 Varighet: Tre klokketimer Sted: Kongeskogen på Bygdøy Alle dager vil ca. 750 elever møtes til en flott utendørs skoledag. GRATIS. «1814 Mirakelåret?» inngår i det offisielle programmet til Grunnlovsjubileet 2014, arrangeres i samarbeid med Foreningen Norden, og støttes av Fritt Ord. Les mer: «1814 Mirakelåret?» er en del av Norsk Folkemuseums satsing innenfor Den kulturelle skolesekken er et viktig år i nordisk historie! Så mye uventet og dramatisk skjedde. Uten tvil 365 begivenhetsrike dager, for både Norge, Danmark og for Sverige. Historien om det norske demokratiets fødsel og landets første forfatning er også historien om et nordisk fellesskap. Den gang som nå inspirerer de nordiske landene hverandre til å utvikle og forbedre et nordisk folkestyre i et globalt samfunn. Med et slikt perspektiv har Norsk Folkemuseum og Foreningen Norden gleden av å invitere til feiring av den norske grunnlovens 200-års jubileum, med en opplevelsesrik og morsom skoledag i Kongeskogen på Bygdøy. Med undervisningsopplegget«1814 Mirakelåret?» løfter vi frem og levendegjør et utvalg store og små begivenheter relatert til nordisk demokrati, kultur og språk. Vi viser tidsbilder fra 1814 som bidrar til å forklare og nyansere dette helt spesielle året i nordisk historie, og som styrker elevers kunnskap om hvordan nasjonen Norge og det moderne Norden vokste fram i en europeisk sammenheng. For hva innebar egentlig de store omveltningene på 1800-tallet for folk flest i Norge og Norden? Kan vi kalle det mirakler, når politiske handlinger og folkelig engasjement skaper endring? Og var alle borgere i Norge enige om hvor veien skulle gå? Gjennom møter med ulike rollefigurer fra perioden viser vi ulike menneskers levekår og synspunkter for å gi en nyansert forståelse av historien. Slik vil vi også fokusere på demokratiets utvikling, på statsborgerskap, på engasjement og nødvendigheten av aktiv deltagelse og debatt i samfunnsspørsmål. Slik trekker vi også linjer til vår egen tid. Hvordan er vi statsborgere i dag? Vi kjenner ofte egne rettigheter, men kjenner vi våre «plikter»? Vi vil at elevene skal reflektere rundt spørsmål som dette, og legger opp til diskusjoner om demokrati, engasjement, deltagelse, rettigheter og plikter. «1814 Mirakelåret?» er utviklet med tanke på Kunnskapsløftets kompetansemål for årstrinnene og i fagene historie, samfunnskunnskap og norsk. Også i andre fag kan undervisningsopplegget være relevant, for eksempel i estetiske fag. Vårt mål er at undervisningsopplegget skal: vekke elevenes nysgjerrighet og skape inte r - esse for kultur, historie og politikk vekke elevenes samfunnsengasjement og stimule til aktivt «medborgerskap» sette fokus på demokratiet i Norge og Norden feire Grunnlovsjubileet på en kreativ og lærerik måte gi elevene en lærerik, opplevelsesrik og annerledes skoledag gi elevene mulighet til å se historien rundt 1814 i en større og nyansert kontekst Det skandinaviske språkfellesskapet i Norden har vært og er et viktig grunnlag for deltakelse i all slags nordisk samarbeid. Gjennom møter med dansk- og svensktalende rollefigurer visualiseres sammenhengen mellom historie og språk i Norden, samtidig som elevene får praktisk øvelse i å forstå nabospråkene. Med god nabospråkforståelse kan elevene ta aktiv del i samfunnslivet i hele Norden og se regionen som sin hjemmearena, både nå og i framtiden. Samtidens stormaktspolitikk i Europa, og særlig Napoleonskrigene fra 1800 til 1815 hadde stor betydning for hendelsene i Norge og Norden i årene rundt Norge var i union med Danmark og blomstret som følge av omfattende handel av tømmer, jernmalm og fisk. En britisk handelsblokade fra 1807 skapte sult og nød. Som resultat tok Danmark-Norge Napoleons parti, og havnet dermed i krig med Sverige, som allerede støttet Napoleons motstander, Storbritannia. I januar 1814 er Norge en del av det eneveldige kongeriket Danmark-Norge, med København som kongens by og maktens sentrum. Et lite år og to konger senere er Norge, sagt med Grunnlovens første paragraf: et «frit, uafhengigt og udeleligt Rige», i union med Sverige, og velger Karl XIII til konge av Sverige og Norge. Hvordan virket de store politiske begivenhetene i Norge, Norden og Europa inn på folk flest? Det spørsmålet vil «1814 Mirakelåret?» fokusere på. I Kongeskogen vil elevene møte fire karakteristiske rollefigurer som gjennom hver sin fortelling belyser 1814 med ulike perspektiv. I Paradisbukta møter elevene den danske prins Christian Frederik, som sommeren 1814 var konge i Norge, og som da faktisk bodde på Bygdø Kongsgård. Elevene møter prestefruen med sterk tro på den danske kongens velgjørenhet for dobbeltmonarkiet. Ved Strømsborg hilser elevene på en representant for den svensk-norske velstående handelsforbindelsen. I skogen treffer elevene på den opprørske norske «kraftpatrioten». Fire figurer med hver sin fortelling formidler et nyansert bilde av begivenhetene i Elevene skal selv ta del i spillet ved å representere ulike grupper i befolkningen. Velkommen til «1814 Mirakelåret?»

6 Foto: Jan Haug, Det kongelige hoffs fotoarkiv. Kong Christian Frederiks abdikasjon Vandreteater Tid: 10. oktober 2014 kl. 10:30 Varighet: 60 minutter Sted: Bygdø Kongsgård og Kongeskogen Ca. 250 elever får plass. «Førstemann til mølla!» Christian Frederiks abdikasjon avslutter Norsk Folkemuseums skoleprogram i anledning Grunnlovsjubileet Vandreteateret arrangeres i samarbeid med Det kongelige hoffs kulturformidling «Åpent slott». Les mer: Christian Frederik ( ) ble utnevnt til stattholder og øverstkommanderende i Norge bare få dager før han gikk i land på Hvaler den 21. mai Fra Hvaler gikk ferden til Christiania til hest. Fra Ekeberg ble prinsens følge fulgt av en militær eskorte som skulle gi inntoget glans. Alt var planlagt med størst mulig propagandaeffekt for øye. Christian Frederiks fremste politiske oppdrag i Norge var å bevare og styrke folkets troskap til kongen i København og lojaliteten til dobbeltmonarkiet Danmark-Norge. Hele byen var på bena da Christian Frederik red gjennom gatene, og overalt ble han møtt med hurrarop. 17 måneder senere, i oktober 1814, skriver Christian Frederik i dagboken sin: Det var altså om kvelden den 10. oktober 1814 jeg forlot mitt landsted på Ladegårdsøen (Bygdø Kongsgård) for å gå om bord på kommandant Fastings lugger som lå for anker like ved stranden. Det var svært mørkt den kvelden, og vi gikk ned til stranden under fakkellys; det var et sørgetog som måtte skjære enhver i hjertet, selv den som er hard som flint. Jeg støttet meg til Falsens (løytnant Conrad Falsen) arm og talte rolig om hvordan jeg skulle klare å holde forbindelsen med ham pr. brev den korte tiden han ble i Norge. Heldigvis, får jeg si, hadde ulykkene gjort meg så nedbrutt og sløvet at jeg i denne stund følte mindre sterkt den bitterhet som dette opptrinnet har voldt meg senere, når jeg har gjennomgått det i tankene. 21. mai 1813 var første gang Christian Frederik satte føttene på norsk jord. Begeistringen og interessen for Norge hadde prinsen fått gjennom sin utdannelse, sine interesser for vitenskap og vennskapet med fremtredende norske embetsmenn. På sine mange reiser rundt i landet våren og høsten 1813 viste Christian Frederik seg sjarmerende, interessert, kunnskapsrik, veltalende og handlekraftig. Prinsen «tok Norge med storm», og ble valgt til Norges konge 17. mai Vi leser igjen i Christian Frederiks dagbok: Ettersom vi nærmet oss byen, vokste folkemengden stadig, og i gatene ble jeg hilst med ustanselige hurrarop. Det var det deiligste vær en kunne ønske seg, og overalt strålte glade ansikter meg i møte. Foran triumfbuen stod 24 unge damer oppstilt og strødde blomster for meg da jeg gikk forbi. Jeg så gledestårer i de vakre øynene til flere damer, jeg så folkets kjærlighet gi seg til kjenne på en måte som viste at det kom rett fra hjertet; kort sagt, det var et av disse herlige øyeblikk som man aldri glemmer. Datoen er 22. mai 1814 og den nyvalgte kongen reiser denne dagen i høytidelig inntog fra Eidsvoll til Christiania. Snaue fem måneder senere må Christian Frederik si ifra seg kronen, abdisere og forlate Norge, uten noen gang å vende tilbake. Vandreteateret «Christian Frederiks abdikasjon» handler om den danske prinsen som ble konge i Norge, og om hans tid her, fra ankomsten i mai 1813 til og med avreisen 10. oktober begivenhetsrike og dramatiske måneder for både arveprinsen og Norge. Med Christian Frederik som omdreiningspunkt viser vandreteateret på en levende og elevvennlig måte bakgrunnen for det politiske spillet og de historiske begivenhetene i Med vandreteateret ønsker vi å: vekke elevenes nysgjerrighet for kultur og historie skape interesse for politikk vekke elevenes samfunnsengasjement sette fokus på demokratiets utvikling og grunnloven gi elevene en lærerik, opplevelsesrik og annerledes skoledag Bygdø Kongsgård var Christian Frederiks residens i den korte tiden han var konge i Norge. Det var i Havestuen kongen tok imot stortingsdeputasjonen som kom for å ta imot abdikasjonserklæringen hans den 10. oktober Å få muligheten til å iscenesette «Christian Frederiks abdikasjon» nettopp på Bygdø Kongsgård er spesielt og spennende, og legger ytterligere en dimensjon til formidlingen av en begivenhetsrik historisk periode. Eleve ne møter Christian Frederik inne i parken og deltar i den avsatte kongens følge, som i fakkelskinn vandrer gjennom parken, langs alleen i retning Paradisbukta, hvor en beveget, dog fattet Christian Frederik ros ut til den ventende luggeren. Vi er svært takknemlige for H.M. Kongen og H.M. Dronningens tillatelse til å benytte Kongsgårdens private park i anledning vandre teateret. I den forbindelse kan det bli noen forhåndsregler for klassene som melder seg på. Nærmere informasjon om dette kommer vi tilbake til for de gjeldene klassene. Til sammen 250 elever kan delta, og vandreteateret vil bli arrangert for skolene bare denne ene gangen. Klassene møter på tunet på Bygdø Kongs gård. Her blir de møtt av en omviser som vil ledsage den enkelte klasse gjennom hele arrangementet. Vandringen er på ca. 1,7 kilometer. Arrangementet vil vare i 60 minutter. Paradisbukta og Kongeskogen er et flott område å spise i etter vandreteateret, om klassene ønsker det. Velkommen til «Christian Frederiks abdikasjon» -et unikt og spesielt arrangement.

7 PRISER 25 kr. per elev (entré og omvisning). 3 lærere gratis per gruppe (maks. 30 elever). Flere omvisninger: 200 kr. per gruppe utover den første omvisningen. Ved ankomst til museet skal lærer henvende seg til Besøkssenteret. Omviser møter gruppen inne på Torget. BESTILLING (mandag-fredag kl. 9-15) Bestill i god tid før besøket. For øvrig informasjon, se museets hjemmeside: KAFÉ Kafeén Arkadia ligger ved inngangen til museet. Her selges smørbrød og kaker, is og brus. Foto: Norsk Folkemuseum og Laila Meyrick. MATPAKKEROM Karterudbygningen fra 1750 står åpen året rundt. Her kan elevene spise medbrakt matpakke. På Bygdø Kongsgård er det eget matpakkerom. MUSEUMSBUTIKKEN Museumsbutikken selges norske husflidog håndverksprodukter, souvernirer, bøker og postkort. Utenom turistsesongen selges det også gammeldags sukkertøy fra Kolonialen. TRANSPORT Bus 30 til Folkemuseet og ferge 91 til Dronningen. Fergen seiler fra Rådhuskaia fra april og ut september. Fra Dronningen tar det 10 min. å gå til museet. The Ibsen Museum Bus 30 FROGNER City Hall Bygdø Kongsgård Norsk Folkemuseum Viking Ships BYGDØY Dronningen Bygdøynes Ferry 91 adkomst directions

Skoletilbud 2014. Barneskole 1. 7. trinn. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no

Skoletilbud 2014. Barneskole 1. 7. trinn. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Miksmaster / Forsidefoto: Shutterstock Skoletilbud 2014 Barneskole 1. 7. trinn Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Carsten Ankers vei 2074 Eidsvoll Verk www.eidsvoll1814.no

Detaljer

Skoletilbud 2014. Ungdomsskole/videregående skole. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no

Skoletilbud 2014. Ungdomsskole/videregående skole. Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Miksmaster / Forsidefoto: Eidsvoll 1814 Skoletilbud 2014 Ungdomsskole/videregående skole Telefon 63 92 22 10 Telefaks 63 92 22 11 E-post booking@eidsvoll1814.no Carsten Ankers vei 2074 Eidsvoll Verk www.eidsvoll1814.no

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen 1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen Litteratur: Nasjonalt: Karsten Alnæs: 1814 miraklenes år Eli Fure: Eidsvoll 1814 Eidsvoll1814.no Stortinget.no Litteratur og kilder: Lokalt: Langs Lågen 2014- om

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no

FLEKKEFJORD MUSEUM. skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014. www.vestagdermuseet.no FLEKKEFJORD MUSEUM skoleprogram BRUDD UTSTILLING- HØST OG JUL PÅ MUSEET! høst 2014 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst blir det en egenprodusert fotoutstilling fra Vest-Agder-museet i samarbeid med

Detaljer

Carsten Ankers lysthus

Carsten Ankers lysthus Carsten Ankers lysthus program for åpningen lørdag 8. juni 2013 beskrivelse av prosjektet Eidsvoll kommune og Feiring Jernverks Venner (FJV) i samråd med konservator ved Eidsvoll 1814, har gjenreist Carsten

Detaljer

Tale ved utstilling på Norsk Folkemuseum

Tale ved utstilling på Norsk Folkemuseum 1 Tale ved utstilling på Norsk Folkemuseum Tid: 4. november 2012, kl. 16 Sted: Norsk Folkemuseum, Bygdøy Lengde: 10 15 min. Antall ord: Tale ved utstilling på Norsk Folkemuseum Kjære alle sammen, Den 10.

Detaljer

GRUNNLOVSJUBILEET 2014

GRUNNLOVSJUBILEET 2014 GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Forord I år er det 200 år siden grunnloven ble vedtatt, og for 200 år siden ble bonden Casper Rustad fra Vestby og kjøpmann Gregers Stoltenberg fra Son valgt til valgmenn i Vestby

Detaljer

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011 www.vestagdermuseet.no Til lærerne I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen.

Detaljer

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai?

I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Norskkonferansen den 20. mai 2004 I SPORENE ETTER 1814-gRUNNLOVEN Hvorfor feirer vi den 17. mai? Ved Trond Nordby - Nasjonaldager er dagen da innbyggerne samles om felles verdier som oftest knyttet til

Detaljer

Arcadia Hotel Flensburg Hyggelig hotell sentralt i byen

Arcadia Hotel Flensburg Hyggelig hotell sentralt i byen Arcadia Hotel Flensburg Du har noe godt i vente hvis du besøker Flensburg rett sør fra grensen til Danmark. Byen er den nordligste i Tyskland, og den har mye å tilby, fra shopping og restaurantbesøk til

Detaljer

HVALER KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014

HVALER KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014 HVALER KOMMUNE «Forklædt som Matros ilede Christian Frederik, ledsaget af to ligeledes forklædte Officerer, paa et aabent Fartøi over fra Fladstrand til Norge, og landsteg i Morgengryet den 21de Mai 1813

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Karsten Alnæs MIRAKLENES AR I UNIVERSITATSBIBLIOTHEK KIEL SCHIBSTEDFORLAG -ZENTRALBIBLIOTHEK -

Karsten Alnæs MIRAKLENES AR I UNIVERSITATSBIBLIOTHEK KIEL SCHIBSTEDFORLAG -ZENTRALBIBLIOTHEK - Karsten Alnæs 1814 MIRAKLENES AR I UNIVERSITATSBIBLIOTHEK KIEL -ZENTRALBIBLIOTHEK - L SCHIBSTEDFORLAG INNHOLD Forord 13 DEL I HARD VINTER Med bud fra Kiel J

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR VIDEREGÅENDE SKOLE UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR VIDEREGÅENDE SKOLE «KJÆRE BORN OG ANDRE» brev fra fangenskap 1940 1945 Informasjonshefte for lærere. Velkommen til Falstadsenteret! For at elevene skal få en utbytterik dag på

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR vi forener Norden

FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR vi forener Norden FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN FOR 2014 -vi forener Norden INNLEDNING 3 Formålsparagraf 3 Mål 3 Forener Norden 3 Fokusområder for virksomheten i 2012-14 4 TILTAK FOR Å STYRKE KULTUR- OG SPRÅKFELLESSKAPET

Detaljer

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET

Skattejakten i Eidsvolls TEMA GRUNNLOVSJUBILEET Skattejakten i Eidsvolls Våren 1814 ble Eidsvollsbygningen kanskje det aller viktigste stedet i norsk historie. Her ble nasjonen Norge født, etter mer enn 400 år sammen med Danmark. Men hvordan så det

Detaljer

1814 det utrolige året

1814 det utrolige året 1814 det utrolige året 1 Et samfunn av bønder Det norske samfunnet i 1814 var et bondesamfunn. De fleste bøndene eide litt jord selv. Det fantes storbønder, naturligvis, men i det store og hele var bøndene

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE:

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE: Uke: 21 og 22 Navn: Gruppe: G Tema: Norge Uke 21: Kapittel 10 Sør Norge Uke 22: Kapittel 11 Nord Norge Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10», «Norsk pluss ungdom» og «Klar, ferdig,

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse Er det håp for havet? Dagsopplegg for 1.-4. klasse For det enkelte mennesket er havet uendelig stort. Men kan vi bruke havet som søppelkasse, og samtidig tro at vi kan høste av havets ressurser i all fremtid?

Detaljer

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse Er det håp for havet? Dagsopplegg for 5.-7. klasse For det enkelte mennesket er havet uendelig stort. Men kan vi bruke havet som søppelkasse, og samtidig tro at vi kan høste av havets ressurser i all fremtid?

Detaljer

NORSK FOLKEMUSEUMS SKOLEPROGRAM 2009-2010

NORSK FOLKEMUSEUMS SKOLEPROGRAM 2009-2010 NORSK FOLKEMUSEUMS SKOLEPROGRAM 2009-2010 1.-4. TRINN 5.-7. TRINN 8.-10. TRINN KULTURMINNEÅRET JUL PÅ NORSK FOLKEMUSEUM BYGDØ KONGSGÅRD Norsk Folkemuseum 1.- 4. TRINN: SKOLESTUA: Har du noen gang lurt

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR VIDEREGÅENDE SKOLE UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR VIDEREGÅENDE SKOLE «KJÆRE BORN OG ANDRE» brev fra fangenskap 1940 1945 Informasjonshefte for lærere Velkommen til Falstadsenteret! For at elevene skal få en utbytterik dag på Falstadsenteret,

Detaljer

Velkommen til Bogstad Gård

Velkommen til Bogstad Gård Velkommen til Bogstad Gård Bogstad Gård Gården Bogstad ble ryddet i forhistorisk tid og var i drift gjennom første del av middelalderen, men ble liggende øde i de nærmeste mannsaldrene etter svartedauen

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

s k o l e p r o g r a m

s k o l e p r o g r a m FLEKKEFJORD MUSEUM s k o l e p r o g r a m noe for alle på museet Høst 2013 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen: Opplegg i museets

Detaljer

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse Er det håp for havet? Dagsopplegg for 8.-10. klasse For det enkelte mennesket er havet uendelig stort. Men kan vi bruke havet som søppelkasse, og samtidig tro at vi kan høste av havets ressurser i all

Detaljer

Seminar 2012. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud. høyskole/universitet.

Seminar 2012. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud. høyskole/universitet. Undervisningstilbud Seminar 2012 Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til grunnskolen, videregående 1. 2.desember OG høyskole/universitet. 1. 4. trinn Shabbat Shalom! Hva er Shabbat? Hvorfor

Detaljer

Demokratikk. - en forestilling om språk og demokrati. Lærerveiledning og forarbeid

Demokratikk. - en forestilling om språk og demokrati. Lærerveiledning og forarbeid Demokratikk - en forestilling om språk og demokrati Lærerveiledning og forarbeid 1 Lærerveiledning for Den Kulturelle Skolesekkens Demokratikk Kjære lærer. Herunder følger en kort guide til et lite opplegg

Detaljer

Karsten Alnæs MIRAKLENES ÅR SCHIBSTED FORLAG

Karsten Alnæs MIRAKLENES ÅR SCHIBSTED FORLAG Karsten Alnæs 1814 MIRAKLENES ÅR SCHIBSTED FORLAG Karsten Alnæs: 1814 Miraklenes år Schibsted Forlag, Oslo 2013 Elektronisk utgave: 2013 Elektronisk tilrettelegging: Manipal Digital Systems, India Omslagsdesign:

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no 1 Lykkeskapere Livets begivenheter handler om lykke, og ditt bryllup hører uten tvil hjemme her. Lykke under forberedelsene, lykke på selve dagen og lykke i ettertid. Det handler om å kunne ta inn hvert

Detaljer

Hotel Vinhuset. Bo godt og opplev de mange interessante utfluktene i Næstved og omegnen. Hotel Vinhuset. Hotellet

Hotel Vinhuset. Bo godt og opplev de mange interessante utfluktene i Næstved og omegnen. Hotel Vinhuset. Hotellet Hotel Vinhuset På Hotel Vinhuset kan dere nyte et romantisk opphold i historiske omgivelser. Hotel Vinhuset ligger sentralt i Næstved like ved St. Peder kirken og bare 200 m. fra gågaten. Hotellet En del

Detaljer

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009. www.vestagdermuseet.no

VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009. www.vestagdermuseet.no VEST-AGDER-MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogram KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2009 www.vestagdermuseet.no Til lærerne Vi på museet gleder oss til å tilby barnehager og skoler i regionen masse

Detaljer

Studiereise til Berlin Universell Utforming

Studiereise til Berlin Universell Utforming Studiereise til Berlin Universell Utforming 14.-15. oktober 2014 Velkommen til Berlin! byen. Med de demografiske endringene som dagens samfunn opplever, er universell utforming en absolutt nødvendighet

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

Eidsvoll 1814, 3-4 trinn

Eidsvoll 1814, 3-4 trinn Eidsvoll 1814, 3-4 trinn Skriftlig gjengivelse av omvisningen «17. mai og Grunnloven» Utendørs Her er Eidsvollsbygningen. Der skjedde det mye for 200 år siden, i 1814. Det har jeg lyst å lære litt mer

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

CARSTEN ANKERS LYSTHUS

CARSTEN ANKERS LYSTHUS CARSTEN ANKERS LYSTHUS PROGRAM FOR ÅPNINGEN LØRDAG 8. JUNI 2013 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Eidsvoll kommune og Feiring Jernverks Venner (FJV) i samråd med konservator ved Eidsvoll 1814, har gjenreist Carsten

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. APRIL T.O.M. 03. MAI 2013

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. APRIL T.O.M. 03. MAI 2013 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. APRIL T.O.M. 03. MAI 2013 PENTAGON 14 31. MARS 01. APRIL MATPAKKE 02. APRIL 03. APRIL Vi går til gand kirke 04. APRIL 15 07. APRIL Barnemøte! 08. APRIL 09. APRIL Vi

Detaljer

FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ. En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814

FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ. En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814 FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ 200 SIDER En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814 2014 Kagge Forlag AS Layout: Gisle Lyng-Vagstein Omslagsillustrasjon: Bilde av Eidsvoll: Nasjonalbiblioteket, bilde av

Detaljer

Kulturreise 24. juni 2. juli 2014. LitteraTur 2014 til Danmark

Kulturreise 24. juni 2. juli 2014. LitteraTur 2014 til Danmark Kulturreise 24. juni 2. juli 2014 LitteraTur 2014 til Danmark LitteraTur 2014 til DANMARK I vårt eget jubileumsår for Grunnloven vil vi la LitteraTur 2014 gå til Danmark for å gi oss kunnskap om land og

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

SEMINAR 2012 UNDERVISNINGSTILBUD. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE 1. 2.

SEMINAR 2012 UNDERVISNINGSTILBUD. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE 1. 2. UNDERVISNINGSTILBUD SEMINAR 2012 Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE 1. 2.DESEMBER OG HØYSKOLE/UNIVERSITET. 1. 4. TRINN SHABBAT SHALOM! HVA ER SHABBAT? HVORFOR

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Huskeliste. Velkommen til. Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart.

Huskeliste. Velkommen til. Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart. Huskeliste Velkommen til Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart. FØR AVREISE TIL OCEAN TALENT CAMP: Få informasjon om reisedetaljer fra lærer. Alle gruppene skal

Detaljer

Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009!

Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009! Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009! Telemark Museums oppgave er å ta vare på og forvalte Telemarks kultur og historie. Vi ønsker å formidle dette slik

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

Velkommen til Fredrikstad museum

Velkommen til Fredrikstad museum Velkommen til Fredrikstad museum Vi på museet ønsker barn og unge velkommen til oss. Oppleggene i dette heftet tilbys til skolene uten kostnad utover transportkostnad. Historiske museer som arena kan hevdes

Detaljer

Om muntlig eksamen i historie

Om muntlig eksamen i historie Om muntlig eksamen i historie Gyldendal, 15.05.2014 Karsten Korbøl Hartvig Nissen skole og HIFO (Fritt ord) Konsulent for Eksamensnemnda for Historie og filosofi Nasjonale retningslinjer for muntlig eksamen

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

NORSK FOLKEMUSEUMS SKOLEPROGRAM 2010-2011

NORSK FOLKEMUSEUMS SKOLEPROGRAM 2010-2011 NORSK FOLKEMUSEUMS SKOLEPROGRAM 2010-2011 1.-4. TRINN 5.-7. TRINN 8.-10. TRINN JUL PÅ NORSK FOLKEMUSEUM SKRINET MED DET RARE I BASTØY SKOLEHJEM BYGDØ KONGSGÅRD Norsk Folkemuseum 1.- 4. TRINN SKOLESTUA:

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 HØST 10.TRINN Periode 1: 34 39 Valg Kompetansemål - Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal VEILEDET LESING HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE TIL DENNE ØKTEN? PLAN: Hva er lesing? Hvorfor leser vi? Hva sier K-06? Hva er veiledet lesing? PAUSE Hvordan bruke veiledet lesing? Praksisfortellinger Foreldresamarbeid

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PRESSEMELDINGER OFFISIELT PROGRAM JUBILEUMSSANG

PRESSEMELDINGER OFFISIELT PROGRAM JUBILEUMSSANG PRESSEMELDINGER OFFISIELT PROGRAM JUBILEUMSSANG 1 2 BREDT PROGRAM FOR GRUNNLOVSFEIRINGEN I 2014 Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum har i samarbeid med ulike arrangører utviklet et mangfoldig

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Vurdering FOR læring. 30.01.2012 Charlotte Duesund

Vurdering FOR læring. 30.01.2012 Charlotte Duesund Vurdering FOR læring MÅL FOR DAGEN: Jeg kan skape liv i læringsmålene Jeg kan utarbeide kriterier på ulike måter Jeg kan gi ulike former for tilbakemelding Jeg kan bruke den informasjonen jeg får i videre

Detaljer

Fagplan Samfunnsfag 10.trinn, Bugården ungdomsskole, Faglærere: Arhild Isaksen og Eivind Thorsen Hovedverk: Makt og menneske 9 og 10

Fagplan Samfunnsfag 10.trinn, Bugården ungdomsskole, Faglærere: Arhild Isaksen og Eivind Thorsen Hovedverk: Makt og menneske 9 og 10 uke Emne/tema Kompetansemål Nedbrutte mål/ læringsmål Lærestoff/ kilder Arbeidsmetoder aktiviteter Vurderingsformer 33-37 Den store fedrelands-krigen Holocaust Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

Hvorfor......Steinerskolen?

Hvorfor......Steinerskolen? Hvorfor......Steinerskolen? ...læring oppstår i samspill mellom mennesker... Steinerskolen - en helhetlig skole Steinerskolen har som mål å utvikle hele mennesket. Skolens pedagogiske idé tar hensyn til

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hovedområde: Muntlige tekster, Språk og kultur

Hovedområde: Muntlige tekster, Språk og kultur UNDERVISNINGSOPPLEGG TIL LNUs NETTSIDE FORSIDEARK Trinn: VG3 Tema: Lyrikkkafé i mellomkrigstiden Hovedområde: Muntlige tekster, Språk og kultur Kompetansemål: sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært

Detaljer

VG2 Europa i Barcelona

VG2 Europa i Barcelona VG2 Europa i Barcelona Reisebrev: Søndag 11.mai. Tidlig søndagsmorgen møtte ti elever og to lærere trøtte og spente på Gardermoen. Vi ankom vakre Barcelona rundt lunsj og dro til hotellet. Hotellet ligger

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

CARSTEN ANKERS LYSTHUS

CARSTEN ANKERS LYSTHUS CARSTEN ANKERS LYSTHUS PROGRAM FOR ÅPNINGEN LØRDAG 8. JUNI 2013 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Eidsvoll kommune og Feiring Jernverks Venner (FJV) i samråd med konservator ved Eidsvoll 1814, har gjenreist Carsten

Detaljer

VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ!

VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ! VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ! Turer rundt på Ringerike Et besøk til Hole og Ringerike gir deg uforglemmelige kulturhistoriske opplevelser. Tre inn i et eventyrlandskap av høydepunkter! www.ringerikes.museum.no

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer