nr 11/ NO årgang 7 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808"

Transkript

1 . nr 11/ NO årgang 7 ISSN Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte design... 3 Fornyelse av registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (11) Registreringsnummer (15) Registreringsdato (18) Dato som registreringen gjelder til (21) Søknadsnummer (22) Inngivelsesdato (24) Løpedag (30) Prioritetsopplysninger (43) Allment tilgjengelig dato (51) Klasse (54) Produkt (55) Avbildning(er) (72) Designer (73) Innehaver (74) Fullmektig 2

3 Registrerte design I henhold til designloven 18 første ledd i.f. kunngjøres i dag følgende registrerte design. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf. designloven 25 flg. og designforskriften 26 flg. Designregistreringen gjelder for den eller de periodene på fem år som søknaden er innlevert for, regnet fra søknadsdagen. Registreringen kan fornyes, jf. designloven 23 og 24. Maksimal beskyttelsestid er 25 år. For reservedeler, se unntaket i designloven 23 annet ledd. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: 1. Skrumaskinholder med universal festeanordning, for montering på verktøystang 2. Skrumaskinholder for montering på verktøystang 3. Universal festeanordning for verktøyholdere, for montering på verktøystang (51) Klasse: , (73) Innehaver: Engans IDE, Svaleveien 16, 8200 FAUSKE, NO (72) Designer: Laila Nordnes, Tømmerveien 1, 8250 ROGNAN, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 3/55

4 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO (54) Produkt: Del av nøkkel (51) Klasse: (73) Innehaver: Dorma GmbH + Co. KG, Postfach 40 09, ENNEPETAL, DE (72) Designer: Georg Kaluza, Emil Schniewind Strasse 10, VELBERT, DE (30) Prioritet: EM /55

5 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /55

6 (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Håndtak (51) Klasse: (73) Innehaver: Assa Oem AB, Box 371, ESKILSTUNA, SE (72) Designer: Johan Lundström, Vallbygatan 14, ESKILSTUNA, SE (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Flaske (51) Klasse: (73) Innehaver: Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO (72) Designer: Johan Verde, Jonsrudveien 14, 0274 OSLO, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 6/55

7 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO (54) Produkt: 1. Karaffel 2. Drikkeglass (51) Klasse: (73) Innehaver: Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO (72) Designer: Johan Verde, Jonsrudveien 14, 0274 OSLO, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 7/55

8 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /55

9 (74) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO (54) Produkt: Skjermbilde (51) Klasse: (73) Innehaver: Metronia SA, c/antonio de Cabezón 89, MADRID, ES (72) Designer: Migel Angel Hernàndes Martin, C/ Júpiter 7, 3 F, TORREJÓN DE ARDOZ, ES (60) Anmerkning: Designene er i farger. Registreringen gjelder samregistrering. 9/55

10 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: Beskyttelsestrekk for hjelm og sykkelsete (51) Klasse: (73) Innehaver: Henrik Andersson, Kvarnbergsvägen 1 H, FALUN, SE (72) Designer: Henrik Andersson, Kvarnbergsvägen 1 H, FALUN, SE (30) Prioritet: SE (60) Anmerkning: Modell er innlevert. 10/55

11 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO (54) Produkt: Emballasjeboks for matvarer (51) Klasse: (73) Innehaver: Nortura BA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, NO (72) Designer: Øverbø Schulte Design, Rønningvegen 19 B, 7560 VIKHAMMER, NO Napp Design AS, Hasleveien 10, 0571 OSLO, NO (60) Anmerkning: Designen er i farger. 11/55

12 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: Barnepose for stabilisering av liggestilling for premature barn (51) Klasse: (73) Innehaver: Elisabeth Vestgøte, Gislevollvegen 6, 2050 JESSHEIM, NO (72) Designer: Elisabeth Vestgøte, Gislevollvegen 6, 2050 JESSHEIM, NO Lise Myrvold, Polarisvegen 51, 2165 HVAM, NO (60) Anmerkning: Modell er innlevert. 12/55

13 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Berit Semb, Postboks 67, 1411 KOLBOTN, NO (54) Produkt: Mobilt utekjøkken (51) Klasse: 06-03, 07-02, (73) Innehaver: Jon Terje Prix, Petersplatz 10, 1010 WIEN, AT (72) Designer: Jon Terje Prix, Petersplatz 10, 1010 WIEN, AT 13/55

14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /55

15 /55

16 /55

17 (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO (54) Produkt: 1. Dusjpanel 2. Dusjhode 3. Dusjpanel 4. Dusjhode 5. Dusjpanel (51) Klasse: (73) Innehaver: Arrow AB, Gårdstensvägen, ANGERED, SE (72) Designer: Nils E Larsson, Box 4086, HISINGS BACKA, SE (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 17/55

18 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Skjermbilde/ikon 3-4. Skjermbilde (51) Klasse: (73) Innehaver: Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens vei 20, 1366 LYSAKER, NO (72) Designer: Jorunn Aarseth, Brettevilles gate 5, 0481 OSLO, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 18/55

19 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Del til anordning for påføring av fugemasse på forsterkningsstrimler til vegghjørner (51) Klasse: (73) Innehaver: United States Gypsum Co, 550 West Adams Street, IL CHICAGO, US (72) Designer: Aaron Charles Rosso, 1341 N Halsted, 2S, IL60622 CHICAGO, US Matthew Earle Myers, 4639 Haviland Court, IL60564 NAPERVILLE, US Joseph Z Wascow, 95 Knights Bridge Drive, IL60060 MUNDELEIN, US Scott Fong, 28B Capitol Center 11, 28 Jardines Crescent CAUSEWAY BAY, HK Amar Arvind Patel, 4 Wescott Lane, IL60010 SOUTH BARRINGTON, US Brian A Retzke, 11 Winthorp Ct. Unit 11, IL60516 DOWNERS GROVE, US Stephen M Oshgan, 525 Cambridge Road, IL60016 DES PLAINES, US (30) Prioritet: US 29/304,087 (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 19/55

20 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Anordning for påføring av fugemasse på forsterkningsstrimler til vegghjørner (51) Klasse: (73) Innehaver: United States Gypsum Co, 550 West Adams Street, IL CHICAGO, US (72) Designer: Aaron Charles Rosso, 1341 N Halsted, 2S, IL60622 CHICAGO, US Matthew Earle Myers, 4639 Haviland Court, IL60564 NAPERVILLE, US Joseph Z Wascow, 95 Knights Bridge Drive, IL60060 MUNDELEIN, US Scott Fong, 28B Capitol Center 11, 28 Jardines Crescent CAUSEWAY BAY, HK Amar Arvind Patel, 4 Wescott Lane, IL60010 SOUTH BARRINGTON, US Brian A Retzke, 11 Winthorp Ct. Unit 11, IL60516 DOWNERS GROVE, US Stephen M Oshgan, 525 Cambridge Road, IL60016 DES PLAINES, US (30) Prioritet: US 29/304,091 20/55

21 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /55

22 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1-4. Del til anordning for påføring av fugemasse på forsterkningsstrimler til vegghjørner (51) Klasse: (73) Innehaver: United States Gypsum Co, 550 West Adams Street, IL CHICAGO, US (72) Designer: Aaron Charles Rosso, 1341 N Halsted, 2S, IL60622 CHICAGO, US Matthew Earle Myers, 4639 Haviland Court, IL60564 NAPERVILLE, US Joseph Z Wascow, 95 Knights Bridge Drive, IL60060 MUNDELEIN, US Scott Fong, 28B Capitol Center 11, 28 Jardines Crescent CAUSEWAY BAY, HK Amar Arvind Patel, 4 Wescott Lane, IL60010 SOUTH BARRINGTON, US Brian A Retzke, 11 Winthorp Ct. Unit 11, IL60516 DOWNERS GROVE, US Stephen M Oshgan, 525 Cambridge Road, IL60016 DES PLAINES, US (30) Prioritet: US 29/304,090 (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 22/55

23 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: Del til anordning for påføring av fugemasse på forsterkningsstrimler til vegghjørner (51) Klasse: (73) Innehaver: United States Gypsum Co, 550 West Adams Street, IL CHICAGO, US (72) Designer: Aaron Charles Rosso, 1341 N Halsted, 2S, IL60622 CHICAGO, US Matthew Earle Myers, 4639 Haviland Court, IL60564 NAPERVILLE, US Joseph Z Wascow, 95 Knights Bridge Drive, IL60060 MUNDELEIN, US Scott Fong, 28B Capitol Center 11, 28 Jardines Crescent CAUSEWAY BAY, HK Amar Arvind Patel, 4 Wescott Lane, IL60010 SOUTH BARRINGTON, US Brian A Retzke, 11 Winthorp Ct. Unit 11, IL60516 DOWNERS GROVE, US Stephen M Oshgan, 525 Cambridge Road, IL60016 DES PLAINES, US (30) Prioritet: US 29/304,084 23/55

24 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Awapatent AB, Box 11394, GÖTEBORG, SE (54) Produkt: Kommunikasjonsradio (51) Klasse: (73) Innehaver: Svenska Lafayette Electronic AB, Box 13097, GÖTEBORG, SE (72) Designer: Victory Concept Electronics Ltd, 4/F, CAC Tower, 165 Hoi Bun Road, Kwun Tong KOWLOON, CN (30) Prioritet: EM /55

25 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: 1. Rekkverk 2. Profilert stolpe til rekkverk (51) Klasse: (73) Innehaver: Z Fasade AS, Postboks 4044, Kongsgård, 4689 KRISTIANSAND S, NO (72) Designer: Z Modul, Postboks 4044 Kongsgård, 4689 KRISTIANSAND S, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 25/55

26 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO (54) Produkt: 1-2. Futteral (51) Klasse: (73) Innehaver: Liquid Fire Trade and Invest 21 (Pty) Ltd, 21 Villeriche, Robert Bruce Road, Beverley A.H., Sandton GAUTENG, ZA (72) Designer: Scott Collishaw Boyden, Apartment No 2, DG and L Court, No 17 4th Street VICTORIA, ZA (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 26/55

27 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: Flaske (51) Klasse: (73) Innehaver: Stabburet AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, NO (72) Designer: Alexander Qual, Engerjordet 116, 1365 BLOMMENHOLM, NO 27/55

28 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /55

29 (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: 1-4. Del av reflektorantenne (51) Klasse: (73) Innehaver: Integrated Electronic Systems!Sys Consulting GmbH, Otto-Hahn-Strasse 3-5, OELBRONN- DUERRN, DE (72) Designer: Thomas Burchard, Sponheimstrasse 28, PFORZHEIM, DE (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 29/55

30 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /55

31 /55

32 /55

33 /55

34 (54) Produkt: Sikringsskap (51) Klasse: (73) Innehaver: Stansefabrikken Products AS, Øraveien 23, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD, NO (72) Designer: Trond Bergstuen, Oredalsveien 94, 1613 FREDRIKSTAD, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 34/55

35 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO (54) Produkt: Beholder (51) Klasse: (73) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, US (72) Designer: Guilhem Rousselet, 60 Av de l'europe, BOIS-COLOMBES, FR Guy Harrison, High Street, SL1EL BERKSHIRE, SLOUGH, GB (30) Prioritet: US 29/320,252 35/55

36 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /55

37 (74) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO (54) Produkt: 1. Vegglampe 2. Bordlampe (51) Klasse: (73) Innehaver: Lampekonsulenten AS, Auglendsdalen 80, 4017 STAVANGER, NO (72) Designer: Njård R Lone, Nygaardsgaten 17E, 4319 SANDNES, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 37/55

38 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: /55

39 (74) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO (54) Produkt: Flaske (51) Klasse: (73) Innehaver: Plup Oy Ab Ltd, Topeliuksenkatu 13, HELSINGFORS, FI (72) Designer: Stefan Lindfors, c/o Plup Oy Topeliuksenkatu 13, HELSINGFORS, FI (30) Prioritet: EM /55

40 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO (54) Produkt: Snelle (51) Klasse: (73) Innehaver: NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2, 8550 ZWEVEGEM, BE (72) Designer: Jianming Gu, Chengjiangzhong Road 151, JIANGSU PROVINCE, JIANGYIN, CN Hendrik Van Hoecke, Van Iseghemlaan 49/5, 8400 OOSTENDE, BE Yongqiang Johan Yuan, Chengjiangzhong Road 151, JIANGSU PROVINCE, JIANGYIN, CN (30) Prioritet: WO /55

41 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: Tverrsnitt 41/55

42 (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO (54) Produkt: 1. Stativ for elektronisk innretning 2. Del av stativ for elektronisk innretning (51) Klasse: (73) Innehaver: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment also trading as Sony Computer Entertainment, , Minami-Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP (72) Designer: Naoto Shimizu, c/o Sony Corp, 1-7-1, Konan, Minato-ku, TOKYO, JP (30) Prioritet: JP (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO (54) Produkt: Tømmermannsblyant; linjal (51) Klasse: (73) Innehaver: Relekta Import AS, Postboks 6169 Etterstad, 0602 OSLO, NO (72) Designer: Relekta Import AS, Postboks 6169 Etterstad, 0602 OSLO, NO 42/55

43 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Øystein Aarseth, Safirveien 13, 4321 SANDNES, NO (54) Produkt: Stol (51) Klasse: (73) Innehaver: Simen Aarseth, Helgesens gate 32, 0553 OSLO, NO (72) Designer: Simen Aarseth, Helgesens gate 32, 0553 OSLO, NO 43/55

44 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: Detaljutsnitt Detaljutsnitt Detaljutsnitt 44/55

45 Detaljutsnitt Detaljutsnitt Detaljutsnitt (74) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO (54) Produkt: 1-2. Bildekk (51) Klasse: (73) Innehaver: The Yokohama Rubber Co Ltd, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, TOKYO, JP (72) Designer: Keisuke Nakazaki, c/o The Yokohama Rubber Co Ltd, Hiratsuka Factory 2-1, Oiwake, HIRATSUKA-SHI, KANAGAWA, JP Kenichi Sato, c/o The Yokohama Rubber Co Ltd, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, TOKYO, JP (30) Prioritet: JP (Design nr. 1) JP (Design nr. 2) (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 45/55

46 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO (54) Produkt: Grafisk symbol (51) Klasse: (73) Innehaver: Mars Norge AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, NO (72) Designer: Palle Jensen, 128 Albert Street, NW17NE LONDON, GB 46/55

47 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO (54) Produkt: Skjæremaskin (51) Klasse: (73) Innehaver: Germans Boada SA, Pol. Ind. Can Roses, Avda. Olimpíades, s/n, RUBI (BARCELONA), ES (72) Designer: Josep Torrents I Comas, Pol. Ind. Can Roses, Avda. Olimpíades, s/n, RUBI (BARCELONA), ES (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Designen er i farger. 47/55

48 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO (54) Produkt: Ornament (51) Klasse: (73) Innehaver: Ragna Sofie Heigre, Astrav. 7, 4021 STAVANGER, NO (72) Designer: Ragna Sofie Heigre, Astrav. 7, 4021 STAVANGER, NO (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 48/55

49 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: Tverrsnitt Tverrsnitt /55

50 Tverrsnitt (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO (54) Produkt: 1-3. Lampe 4. Lampeholder (51) Klasse: (73) Innehaver: Aurora Ltd, 16 Alban Park, Hatfield Road, AL40JJ ST. ALBANS, HERTFORDSHIRE, GB (72) Designer: Wen-Hsin Chao, c/o Aurora Limited,16 Alban Park, Hatfield Road, AL40JJ ST. ALBANS,HERTFORDSHIRE, GB (30) Prioritet: EM (60) Anmerkning: Registreringen gjelder samregistrering. 50/55

51 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (54) Produkt: Bærehåndtak for alpinski (51) Klasse: 08-06, (73) Innehaver: Idépikene DA, Gamle Konglungvei 11, 1392 VETTRE, NO (72) Designer: Idépikene DA, Gamle Konglungvei 11, 1392 VETTRE, NO 51/55

52 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (18) Reg. gjelder til: (74) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO (54) Produkt: Kamerahus (51) Klasse: (73) Innehaver: Pelco Inc, 3500 Pelco Way, CA CLOVIS, US (72) Designer: Jeffrey T Samson, 2555 Vassar Drive, CO80305 BOULDER, US Andrew S Sawyer, 2246 South Bannock Street, CO80223 DENVER, US Donald R Nohavec, 8146 Admiral Drive, CO80528 WINDSOR, US David A Dorn, 4213 Golf Vista Drive, CO80537 LOVELAND, US (30) Prioritet: US 29/324,031 52/55

53 Fornyelse av registreringer Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Stosett AB, Hede 21, SOLLEBRUNN, SE Fullmektig: Albihns Stockholm AB, Box 5581, STOCKHOLM, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Devisys OY, Pl 137, TAMMERFORS, FI Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Shop-Vac Corp, 2323 Reach Road, PA WILLIAMSPORT, US Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Carix Group Ltd, Lensbury Conference Centre, Broom Road, TW119NU TEDDINGTON, MIDDLESEX, GB Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Carix Group Ltd, Lensbury Conference Centre, Broom Road, TW119NU TEDDINGTON, MIDDLESEX, GB Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Carix Group Ltd, Lensbury Conference Centre, Broom Road, TW119NU TEDDINGTON, MIDDLESEX, GB Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 53/55

54 Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Atomic Austria GmbH, Lackengasse 301, 5541 ALTENMARKT IM PONGAU, AT Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Ergonomiprodukter i Bodafors AB, Box 294, NÄSSJÖ, SE Fullmektig: Awapatent AB, Box 5117, MALMÖ, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Ergonomiprodukter i Bodafors AB, Box 294, NÄSSJÖ, SE Fullmektig: Awapatent AB, Box 5117, MALMÖ, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Fort James Corp, 1650 Lake Cook Road, IL60015 DEERFIELD, US Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Fort James Corp, 1650 Lake Cook Road, IL60015 DEERFIELD, US Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: SSAB Tunnplåt AB, BORLÄNGE, SE Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Less AS, Kapp Næringshage, 2849 KAPP, NO Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Less AS, Kapp Næringshage, 2849 KAPP, NO Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 54/55

55 Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Swadesh Kumar, Utsiktsvn 36, 2208 KONGSVINGER, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Brødr. Sunde AS, Postboks 8115 Spjelkavik, 6022 ÅLESUND, NO Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Mangs Netskar, Støttumveien 3, 1170 OSLO, NO Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Feller AG, Bergstrasse 70, 8810 HORGEN, CH Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Moens Mouldings BV, Gooiland 13, 1948 BEVERWIJK, NL Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, DALSTORP, SE Fullmektig: Awapatent AB, Box 5117, MALMÖ, SE Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Elko AS, c/o Nils Magnus Hagen, Eyvind Lychesvei 10, 1338 SANDVIKA, NO Fullmektig: Ib Stanley-Madsen, c/o Lauritz Knudsen A/S, Patentafdelingen, Industriparken 32, 2750 BALLERUP, DK Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Lumon OY, Kaitilankatu 11, KOUVOLA, FI Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Reg.nr: Fornyet til: Innehaver: Elko AS, c/o Nils Magnus Hagen, Eyvind Lychesvei 10, 1338 SANDVIKA, NO Fullmektig: Stanley-Madsen, c/o Lauritz Knudsen A/S, Patentafdelingen, Industriparken 32, 2750 BALLERUP, DK 55/55

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nasjonalmuseets årsmelding 2006. Del 2

Nasjonalmuseets årsmelding 2006. Del 2 Nasjonalmuseets årsmelding 2006 Del 2 Innhold 1 Forskning og utviklingsprosjekter 3 2 Nyervervelser 5 3 Nyervervelser arkitektur 8 4 Nasjonalmuseets publikasjoner 9 5 Utlån 10 6 Ansatte i nasjonalmuseet

Detaljer

6. 1809-1983: Noen sluttord

6. 1809-1983: Noen sluttord 6. 1809-1983: Noen sluttord Helseforvaltningen var, som helsevesenet selv, svært liten, svært lite spesialisert og ikke spesielt profesjonalisert i starten, altså i tiden omkring adskillelsen fra Danmark.

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK Utgave 07/2000 Driftsveiledning 09188924 / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Beskrivelse av komponentene... 5 2.1 Drift med slurekobling

Detaljer

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Lag dine egne Hydraulikkslanger med Parkrimp No-Skive System Tid =

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

MANDAG. Folkehesten Cherubino starter! Leangens 3 årsserie kbl. 27. april 2015 kl. 18.15 - løpsdag 17. Pris kr 25,- 1. løp start kl. 18.

MANDAG. Folkehesten Cherubino starter! Leangens 3 årsserie kbl. 27. april 2015 kl. 18.15 - løpsdag 17. Pris kr 25,- 1. løp start kl. 18. MANDAG 27. april 2015 kl. 18.15 - løpsdag 17 Folkehesten Cherubino starter! Leangens 3 årsserie kbl. Pris kr 25,- V65 innlevering 18.45 V5 Innlevering 19.48 DD innlevering 20.16 1. løp start kl. 18.15

Detaljer

HVA ER FORDELEN VED Å OPPDATERE KARTENE DINE?

HVA ER FORDELEN VED Å OPPDATERE KARTENE DINE? OPPDATERINGS- GUIDE FOR MEDIA NAV NAVIGASJONSSYSTEM I DIN RENAULT GRATIS Oppdatering* www.renault.naviextras.com * Innen 90 dager etter at din bil er levert HVA ER FORDELEN VED Å OPPDATERE KARTENE DINE?

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Oppgradering? Sjokktap for Kongen av Wimbledon I SKYGGEN AV SEG SELV:

Oppgradering? Sjokktap for Kongen av Wimbledon I SKYGGEN AV SEG SELV: Oppgradering? Vi oppgraderer bilens elektronikk. Ingen forstår din bil bedre. Finn ditt nærmeste verksted og bestill time på mollerbil.no TORSDAG 1. JULI 2010 mollerbil.no SMERTEFULL Federer- exit I SKYGGEN

Detaljer

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg.

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Utstyr som skal inngå i et FG godkjent sprinkleranlegg skal være FG godkjent. Unntak: Tradisjonelle tykkveggete sprinklerrør og tilhørende

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR

NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR Utgiver: Norsk Bridge Forbund Forfatter: Geir Gisnås 2006 Design og ombrekking: Rita Åse/Duo Design Trykkeri: Valdres Trykkeri ISBN

Detaljer

OPTIKEREN. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap N 3. Vær stolt av jobben! MOTE OG TRENDER

OPTIKEREN. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap N 3. Vær stolt av jobben! MOTE OG TRENDER OPTIKEREN Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap N 3 Vær stolt av jobben! Sigrid Midtbø Storkås er ny leder i Norges Optikerforbund Les mer på side 14-16 FAG OG SYNS OPPLEVELSER Bli med på en

Detaljer

VAREMERKERETTSLIGE KONFLIKTER UNDER.NO

VAREMERKERETTSLIGE KONFLIKTER UNDER.NO ... Complex nr. 9/2002 Silje Johannessen VAREMERKERETTSLIGE KONFLIKTER UNDER.NO I HVILKEN GRAD KAN REGISTRERING OG BRUK AV ET DOMENENAVN MEDFØRE INNGREP I EN VAREMERKE- RETT? HVORDAN LØSES KONFLIKTER UNDER.NO

Detaljer

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger 1 Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger Vitenskapelige arbeider bygger på den litteraturen som allerede finnes på området som analyseres, og andre kilder. Henvisninger i

Detaljer

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer Jon Guttu Lene Schmidt 1 Forord I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim,

Detaljer

For ellevte gang arrangerer vi 70mm-festival. Hva er det ved dette filmformatet som får oss til å gjøre nettopp det?

For ellevte gang arrangerer vi 70mm-festival. Hva er det ved dette filmformatet som får oss til å gjøre nettopp det? arrangement og info FOKUS: MARIKEN HALLE I februar retter Cinemateket søkelyset mot Mariken Halle, som er en av Nordens mest interessante filmstemmer akkurat nå. Ved siden av å vise hennes to langfilmer,

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

FAGPLAN. Hald Internasjonale Senter. Tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid

FAGPLAN. Hald Internasjonale Senter. Tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid FAGPLAN Hald Internasjonale Senter Tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid Revidert 2014 Innholdsfortegnelse I Formålet med utdanningstilbudet... 3 II Ett studietilbud tre programmer: de tre

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

Norske ALL TIME lister - svømming langbane

Norske ALL TIME lister - svømming langbane Norske ALL TIME lister - svømming langbane pr. 01.08.2005 "ALL TIME" listene viser de 25 beste norske svømmerne gjennom tidene i alle øvelser på langbane (50m basseng). Oversikten angir svømmerens navn,

Detaljer