Fra mann til maskin Samarbeid gir suksess Undervannsnasjonen Norge Teknologi og innovasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra mann til maskin Samarbeid gir suksess Undervannsnasjonen Norge Teknologi og innovasjon"

Transkript

1 annonsebilag Fra mann til maskin Samarbeid gir suksess Undervannsnasjonen Norge Teknologi og innovasjon

2 Er du fremdeles nysgjerrig, kreativ og ambisiøs? Vi trenger flere lagspillere som skal være med å sikre vår fremtidige suksess! Oceaneering i Norge inngår i Oceaneering International Inc, et internasjonalt oljeserviceselskap med ca ansatte fordelt på 25 land. Selskapet har i dag ca ansatte i Norge. Oceaneering utfører en rekke jobber for oljeindustrien på norsk sokkel, med hovedvekt på undervannsteknologi, inspeksjon og vedlikeholdstyringsoperasjoner. Noen av våre ledige stillinger: Graduate/Senior Engineer Senior Innkjøper Operatør (NCA) Elektroniker/Avioniker/Automatiker (Tooling/Elektro) Operations Manager, Dredging & Decommissioning Team Leader Oilfield Projects (NCA) Mer informasjon om stillingene og hvordan du søker finner du på vår hjemmeside:

3 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI Innhold 6 Et hav av muligheter FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 10 Fra mann til maskin 14 Bygger i dypet 25 år med en rivende utvikling Christian Knutsen Leder, Forening for Fjernstyrt Undervannsteknologi 18 Samarbeid gir suksess 22 God på bunnen 23 Headhuntet til drømmejobben 26 Fra sjøfart til subsea 28 Kunnskapsformuens spydspiss Oljebransjen i Norge har vært en betydelig aktør i over 40 år. Fra den spede begynnelsen på slutten av 60-tallet, med oppdagelsen av oljen på Ekofisk, til utbygging på dypt vann med behov for nye og mer avanserte løsninger. Som en naturlig konsekvens har virksomheten og aktivitetene gått fra overvannsproduksjon til undervannsproduksjon, og i dag er Norge verdensledende innen undervannsteknologi. I utgangspunktet var de fleste undervannsaktivitetene knyttet til bemannede operasjoner med dykkere. Ettersom feltene ble utbygget på stadig dypere vann gjennom 1980-tallet, så ble flere av disse aktivitetene overtatt av fjernstyrte undervannsoperasjoner ved bruk av ROV (Remote Operated Vehicles) på grunn av maksimum tillat vanndyp for dykkevirksomhet. Virksomheten med ubemannede operasjoner økte raskt, og for 25 år siden ble Forening for Fjernstyrt Undervannsteknologi (FFU) etablert. Formålet med foreningen er å bidra med utvikling av kompetanse og kommunikasjon innen virksomheten. Foreningen har over 80 medlemsbedrifter som alle jobber direkte med fjernstyrte operasjoner under vann. Antall bedrifter øker jevnt fra år til år. Som en del av 25 års feiringen av foreningen gir vi ut dette jubileumsmagasinet. Her håper vi å gi leseren et lite innblikk i hva denne bransjen er, og hva den betyr for Norge. Vi som jobber i den synes vi har en spennende hverdag, og vi håper at dette magasinet klarer å formidle nettopp det! 4 I BRANSJEN Hva betyr subseabransjen for Norge som land, og hva tenker du om bransjens framtid? Susanne Andersen leder, Maritimt Forum Bergensregionen Sigrid Borthen Toven prosjektleder feltutvikling, Statoil Jarand Rystad partner, Rystad Energy Gro Brækken administrerende direktør, Norsk olje og gass Innen subsea er Norge klart blant de beste og største i hele verden takket være høyt kunnskapsnivå, evne til å fornye seg og godt samspill. Det er spesielt klyngedynamikken som utlendinger har vanskelig for både å forstå og kopiere, og spesialiseringen på havbunnen er viktig for å tilpasse seg nye markeder. Denne bransjen er, som resten av maritim næring, ekstremt global. Det er derfor avgjørende at bransjen har konkurransedyktige rammevilkår, samt tilgang til nok og riktig kompetanse for at bedriftene skal fortsette sin drift ut ifra i Norge, og vi kan opprettholde den verdensledende posisjonen. Norskbasert subseavirksomhet har i dag en stor markedsandel på subseamarkedet, cirka 50 prosent, og er en av Norges viktigste eksportnæringer noe jeg tror ikke så mange er klar over. Subseateknologi vil være viktig for fortsatt økt utvinning av petroleumsressurser i framtiden, både i Norge og i resten av verden. Statoil holder for eksempel på med Åsgard subsea- gasskompresjon som skal øke utvinningen her, og det er det første subseagasskompresjonsprosjektet i verden. Subsea er en av de sterkeste næringsklyngene vi har i Norge, både på Vestlandet, men ikke minst Subsea Valley fra Oslo til Telemark. Her er det minst syv globalt ledende selskap og hundrevis av underleverandører. Vi kan bevare konkurransekraft i denne bransjen gjennom en kombinasjon av innovasjon og optimalisering av verdikjeden for å ytterligere bedre kost og kvalitet. Utgitt av FFU (Forening for Fjernstyrt Undervannsteknologi) / Ansvarlig redaktør: Jørgen Olsen /Trykk: MediaTrykk /Opplag: / Idé og utforming: Cox Bergen/Prosjektleder:Janne Vibeke Rosenberg, Cox Bergen /Mediekonsulent: Geir Karstensen, Cox Bergen. Jeg er brennende opptatt av teknologiutvikling, og er det noen som driver utviklingen fremover i bransjen, så er det subseamiljøene. Norge er blitt verdensledende på undervannsteknologi og dette er blitt en viktig eksportvare for Norge. Jeg ser derfor svært lyst på subseabransjens fremtid. FFU er en nasjonalt samlende forening for alle med interesse for fjernstyrt undervannsteknologi. Foreningen ble stiftet i 1987, og har siden starten vært i stadig vekst i takt med utviklingen innen fagområdet og markedet for denne teknologien. Bransjemessig spenner foreningen vidt med hovedtyngden av medlemmene innenfor olje og gass offshore. Både bedrifter, privatpersoner, offentlige institusjoner og studenter kan melde seg inn.

4 Reaching further Headquartered in Bergen, Swire Seabed is a growing specialist subsea company with a reputation for delivering adaptable project solutions. The company offers multipurpose vessels, manned by in -house marine and ROV crews whom are employed under common systems, well acquainted with each other, and the equipment onboard. The company wholly owns and operates equipment with capacity to work down to 6,000m. Competence in solving highly complex subsea problems has been developed through undertaking ultra-deepwater operations. During 2012 and 2013, projects have included the record breaking recovery of over 110 tonnes of silver from an Atlantic shipwreck at 4,700m depth, as well as retrieval of parts of the Apollo 11 spacecraft engine that first put man on the moon from 4,200m depth. Since February 2012, Swire Seabed has become part of Swire Pacific Offshore s network of over 20 offices on five continents, enabling a genuinely worldwide operating platform. SERVICE SECTORS: Construction Support IMR Support Geotechnical & Seismic Support Trenching & Dredging Support Decommissioning Support Renewables Support Subsea Cargo Recovery Swire Seabed AS Nedre Åstveit Øvre Ervik Norway Tel:

5 Abyss Subsea as ROV- og dykkerselskap i sterk vekst «Kostnadseffektive inspeksjoner under vann» sier Victor Jensen. «Det er ideèn bak Abyss Subsea». Vi snakker i hovedsak om to områder: Dykkerinspeksjoner og annet dykkerarbeid for riggmarkedet ROV-inspeksjoner av subsea installasjoner offshore. De store subsea selskapene har det tunge utstyret. Vår jobb er å komplettere disse med lett og mobilt ROV-utstyr, og personell med spisskompetanse på inspeksjon og survey. Beliggenheten i Kristiansund er et av selskapets fortrinn, men Abyss Subsea leverer selskapet tjenester over hele landet. «Vi baserer oss på containerbasert utstyr, med stor mobilitet. Strategien vår er å ha doble systemer av alt for å få stor mobilitet. Da kan for eksempel et dykkesystem være i transit, mens personellet jobber på et annet. Dette gir god utnyttelse av utstyr og folk, og gjør at vi raskt kan være på pletten over hele landet.» ROV-tjenesteR Abyss Subsea disponerer 3 ROV systemer for utleie og egne operasjoner. Den siste anskaffelsen, en SubAtlantic Mohican Observasjons ROV opererer til 2000 meters dyp, og er et av markedets mest moderne ROVer for inspeksjon og survey. «Utstyret vi anskaffer skal være innenfor inspeksjons- og surveyområdet, og ROV-pilotene våre kurses og trenes spesielt på disse oppgavene» sier Jensen. DykkeRtjenesteR Abyss Subsea disponerer 18 fast ansatte arbeidsdykkere med lang og variert erfaring. Dette gir mulighet til å ta store oppdrag på kort varsel. I Midt-Norge opererer selskapet 3 dykkerfartøyer, for den øvrige delen av landet benyttes containerbasert utstyr. Dette omfatter 2 dykkerstasjoner, samt trykkammer og annet nødvendig utstyr. Selskapet er prekvalifisert av en rekke av de største aktørene innen Olje & Gass, og er nå i prosess for å bli godkjent for å dykke for de største oljeselskapene. Utstyret tilfredsstiller oljeselskapenes krav til inshore dykking. På inspeksjonssiden er selskapet sertifisert for inspeksjon (In-Water Survey) av skip og oljerigger for klasseselskapene DNV/GL, Lloyds, ABS og Bureau Veritas. UtDanning av ROV-PilOteR Abyss Subsea har de siste 3 årene utdannet over 30 ROV piloter, som nå er i jobb i offshore industrien. For å ta ROV-kurs må man ha god teknisk kompetanse, spesielt innen elektro eller automasjon. Kurset varer i 3 intensive uker, og omfatter 50 timer «flytid», trening i offshorerelaterte arbeidsoppgaver og opplæring i vedlikehold og feilsøking. Etter fullført kurs får elevene tilbud om trainee-periode som ROV-piloter hos Abyss, eller som en del av selskapets utleiepool. Kurstilbudet er enestående i Norge, og er ett av to kurs i Europa som kan gi kvalifisering som ROV-pilot. «Dette er sterkt motiverte personer med god teknisk kompetanse. De store subsea-selskapene har fått opp øynene for kvaliteten på dette personellet, og vi opplever svært god etterspørsel etter nye ROV piloter, sier Victor Jensen.

6 Undervannsproduksjon 6 Forening for Fjernstyrt Undervannsteknologi Et hav av muligheter Illustrasjonen viser et eksempel på typiske undervannsproduksjonssystemer enten man skal transportere olje og gass til en plattform, et landanlegg eller en lastebøye. Det er strengt tatt bare fantasien som setter grenser for hva man kan få til på havets bunn. Tekst: Hilde Sander Meling Illustrasjon: foto gjengitt med tillatelse fra FMC Technologies Teknologien gjør det mulig å stadig borre dypere og dypere for å finne olje og gass. Det er noe bransjen benytter seg av, og undervannsteknologien er i ferd med å bli like viktig for petroleumsindustrien som datamaskiner og mobiltelefoner er for samfunnet. Det som nå utføres på havbunnen gjør det mulig å bygge vår nasjonale velstand på petroleum i enda mange år fremover, understreker senior systemingeniør, Nils Rune Drægni i FMC Technologies. Utvinner mer Installasjonene på havbunnen kan variere i kompleksitet. Den enkleste strukturen består av en enkeltbrønn, det man kaller en satellittbrønn. Den mest komplekse strukturen bygges rundt en manifold en installasjon som har en sentralbordlignende funksjon da den organiserer flere brønner i ett system. For eksempel kan flytende produksjonsenheter som rigg og skip ligge både 12 og 15 kilometer unna et subseafelt, forteller Drægni. I tillegg til de flytende produksjonsenhetene, kan olje og gass fraktes til en plattform i nærheten av brønnen som man alltid har gjort, eller man kan forsyne et landfast anlegg med råvaren.

7 Visste du at verdens dypeste brønn ligger i MexicoGulfen og er på 2934 meter vanndyp. Norges høyeste fjell, galdhøipiggen, er 2469 meter over havet. Flere muligheter med ny teknologi gjør at vi kan utvinne mer olje og gass i de brønnene som borres, forteller Drægni. På den norske kontinentalsokkelen står det flere slike produksjonssystemer som gjerne har en grunnflate på 20 x 30 meter og er mellom syv og ti meter høy. På dypet Den rivende utviklingen har gjort det mulig å stadig flytte mer og mer av prosesseringen, altså det å skille olje, gass og vann, til havbunnen. Dermed unngår man først og fremst kostbar transport av vann over lange avstander. Andre fordeler er at du ungår utslippsproblemene som følger med prosesseringen som foregår på landbaserte anlegg eller rigg, samt at man på denne måten stimulerer og øker produksjonen fra brønnen, sier Drægni. Utstyrsutviklingen gjør det også mulig å borre dypere og dypere, og i dag kan man hente opp olje og gass som ligger på 2500 meter havdyp. Den neste barrieren er å nå olje- og gass-reservoarer der vi må passere 3000 meter havdyp, sier Drægni som er snar med å legge til at det selvsagt også må være lønnsomt ikke bare mulig.

8 My story Photo Gallery IT S ALL HAPPENING RIGHT NOW My story y Video As the demand for energy rises, the world s leading oil and gas operators are turning to FMC Technologies more than ever before. They re searching for innovative solutions to maximize oil and gas production and that means incredible opportunity for our company and our people. careers.fmctechnologies.com My Story Photo Gallery Video My story Technology Photo Gallery Technology

9 Innovative Deepwater solutions High Tech ROVs - Made in Norway Argus Bathysaurus XL 6000msw HP Hybrid solution ARGUS Remote Systems as Nygårdsviken 1, 5164 Laksevåg Tlf Faks , Work Class, Medium Class and Observation Class ROVs Sellihca Qualified Zero injuries - an overall objective! Safe ROV operations IKM Subsea have highly qualified ROV pilots and cutting edge ROV technology for safe ROV operations in the offshore industry. IKM Subsea are building and operating our own Merlin WR200, we have 20 ROV systems in our asset pool. IKM Subsea are one of the leading ROV operators in the world. Norway office: Nordlysvegen 7, 4340 Bryne, Norway T: Singapore office: 48 Loyang Way, Singapore T: IKM Subsea AS

10 ROV 10 Forening for Fjernstyrt Undervannsteknologi FRA MANN TIL MASKIN Tekst: Ina-Cristine Helljesen Foto:Friland Illustrasjon: Oceaneering AS I motsetning til dykkerne i Pionér har tidligere yrkesdykker Terje Olsen spilt en rolle i virkelighetens norske oljeeventyr. I dag har undervannsroboter overtatt mye av dette arbeidet.

11 Det er tett og klamt om bord i dykkerklokken som er på vei ned på nesten 400 meters dyp. Utenfor klokkevinduet blir omgivelsene stadig mørkere. Det er tidlig på 1980-tallet. Petter spilt av Aksel Hennie er yrkesdykker, og skal ned for å sveise sammen rørledninger som kan frakte store olje- og gassfunn til land. Et livsfarlig oppdrag. Aldri før har noen utført oppgaver så dypt nede på havbunnen Kinosuksess Denne høsten har mange av oss sittet i kinosalen med nervene i spenn, mens Pionér har rullet over lerretet og servert oss en thriller fra starten av det norske oljeeventyret. En film som har malt et bilde av de til tider ekstreme forholdene, og den store risikoen Nordsjødykkerne var utsatt for. Og hvordan de av og til balanserte på grensen av hva som var teknologisk mulig og medisinsk forsvarlig. Vi er ikke skapt for å være så dypt under vann. Vi oppsøkte et element vi ikke hørte hjemme i, men det var den eneste muligheten vi hadde før ROV-ene kom, forteller Terje Olsen som var yrkesdykker i samme tidsepoke som Pionér befinner seg i. og kan utføre en rekke kompliserte oppgaver. De største ROV-ene er viktige verktøy i å bygge ut infrastrukturen under vann. ROV-en utfører oppgaver som et menneske ikke hadde klart, og på dybder vi aldri hadde overlevd. Den har dermed blitt et uunnværlig verktøy i olje- og gassindustrien, sier Olsen. Dagens kompliserte ROV-er kan nemlig operere helt ned på 3000 meters dybde. Den kobles til overflaten via en kabel som huser kommunikasjonskabler, energikilder og informasjonsoverføring. Husker de første Olsen husker godt når de første ROV-ene kom, og han fremdeles var dykker. Disse hadde kun en filmfunksjon, og Olsen synes de var irriterende maskiner som gjerne kom alt for tett på mens han jobbet. Vi var vant til å forholde oss i vår egen verden under vann. De på overflaten kunne ikke se oss. Plutselig ble vi forfulgt av en undervannsrobot som filmet oss mens vi jobbet, sier han. Hvis de ble for nærgående tok vi av og til tak i umbilicalen eller navlestrengen og bandt den fast som en hund i bånd og svømte fra den, legger han til og ler lett. Lys BUOYANCY (Flyteelement) SonaR Kamera Thruster Opp/ned T4 manipulator arm (7 Funksjoner) Rigmaster (manipulator arm) Thruster (sidepropell) Hydrauliske og elektriske styringssystem Remotely Operated Vehicle, eller ROV /R, O, V/ Tryggere i dag ROV-ene (Remotely Operated Vehicle) som Olsen referer til ble først introdusert for subseanæringen på 70-tallet. Det er ingen tvil om at de bidrar til å skape en tryggere arbeidsplass for dagens yrkesdykkere, forklarer Olsen som nå jobber som ROV Supervisor i Oceaneering. Sammen med to andre sitter han i et kontrollrom trygt over havoverflaten med tørre sko og normal oksygentilførsel. I stedet for å eksperimentere med menneskeliv slik som i Pionér, eksperimenterer vi med maskiner, forklarer han. Små og store Mens noen ROV-er er på størrelse med en brødboks og utstyrt med enkle filmopptaksfunksjoner, er andre på størrelse med en SUV Neste generasjon på vei Selv la han fra seg dykkerdrakten på midten av 90-tallet. Han har ikke fått noen helseplager i ettertid, og opplevde heller aldri å miste kollegaer på oppdrag. Dagens yrkesdykkere jobber på langt mer forsvarlige dybder og med mye mindre risiko involvert enn da Olsen og pionér-dykkerne opererte. Dykking på norsk sokkel er fremdeles en viktig jobb, men er i dag begrenset til 180 meters vanndyp og er veldig strengt regulert, forklarer han. Likevel er han ikke i tvil om at ROV-en har berget både menneskeliv og subseautviklingen. Med nye oljefunn på enda dypere havbunn og utsikter mot arktiske områder, er neste generasjons ROV-er allerede under utvikling.

12 Taking it Further Subsea Technology driven solutions from the world s leading subsea contractor Technip is a global market leader in the subsea industry. By offering innovative technology and highly qualified people, we continue to execute projects and lead by example, in addition to being at the forefront of new technology development to meet our client s challenges

13 Skarpe øyne for tilstandskontroll under vann undervannsintervensjon for ikke-destruktiv prøving (NDT) og sliping FORCE Technology er en internasjonal rådgiver og tilbyder av spesialteknologi og spesialkunnskap til olje & gass og landbasert industri. FORCE Technology Norge AS har operert innen olje & gass relatert industri i mer enn 20 år og tilbyr world class kunnskap til sine kunder ansatte i Norge, Danmark, Sverige, USA, Russland, Kina og Singapore representerer et multidisiplinært miljø. Avanserte NDT-tjenester for tilstandskontroll under vann: Sprekkdeteksjon på rør- og platekonstruksjoner ved koblingspunktsammensattekonstruksjoner med rør og plater Ultralyd (UT) for korrosjon / erosjonskontroll på rørbend og rette rørseksjoner Tykkelsesmålinger for platestrukturer Nivå-måling (UT), f.eks. flotasjonstanker Deteksjon av vannfylling (FMD). FORCE Technology Norway AS Nye Vakåsvei Hvalstad Tel forcetechnology.com Sliping og verifikasjon: Sliping av initierte sprekker eller sveiser med etterkontroll. Zero Spill Connection PATENTED AND FIELD-PROVEN TECHNOLOGY Melvær & Lien The Idea Entrepreneur NO SEAWATER INGRESS NO DISCHARGE TO SEA OR DECK Blue Logic full bore Valve Stab System, the environmental safe solution, takes full system pressure both on male and female in disconnected mode. All system cavities flushable prior to mating. 100% full bore, no check valves, no flow restrictions. Flow characteristic as for a standard ball valve. The Valve Stab System is a crossover between two Ball Valves and traditional Hot Stab System. The receptacle is a subsea replaceable ball valve, i.e. all seals Subsea ROV replaceable. ROV-Tool hydraulic connection MEG/Scale/Hydrate and intervention Umbilical Jumper termination and connection Perfect for RFO, pigging, PLR, PLET, PLEM applications Replaceable sensor systems for production systems and transport pipelines MQC and hydraulic control systems OPTIONAL EQUIPMENT: Pressure stabs Protection stabs Failsafe actuator systems Subsea seal replacement tool Cavity flushing BLUE LOGIC AS Stokkamyrveien SANDNES Norway

14 Subseafelt 14 Forening for Fjernstyrt Undervannsteknologi Bygger i dypet Alt beveger seg, ingenting overlates til tilfeldighetene. Å bygge under vann krever stålkontroll på hvert trinn av jobben. Tekst: Janne Vibeke Rosenberg Illustrasjon/foto: Subsea 7 F or å kunne bygge ut et undervannsfelt trenger man flere ulike båter med spesialfunksjoner. Noen båter installerer stive eller fleksible rør, andre har store kraner for løfting, mens noen er små med spesialiserte ROV-er for å utføre inspeksjonsoppdrag. Enkelte båter har kombinerte funksjoner, men ingen båter kan optimaliseres for alt, sier disiplinleder i Subsea 7, Jørgen Olsen. I noen tilfeller tilpasses produktet som skal installeres til båten for å gjøre det installerbart. For å kunne planlegge og utføre dette arbeidet er dyktige folk det viktigste verktøyet. Etter at utstyret er senket ned på havbunnen kobles delene sammen. Til dette brukes en kombinasjon av kran, spesialverktøy og ROV. Uante muligheter Nye olje- og gassfelt som i dag utvinnes, blir bygget ut ved hjelp av omfattende infrastruktur på havbunnen. I noen tilfeller kan enkeltkomponenter i et subseafelt være store som en fotballbane, og rør flere hundre kilometer lange. Undervannsteknologi bidrar ikke bare til økt utvinningsgrad, men også til at en rekke felt som ikke tidligere var lønnsomme å bygge ut, nå blir det. Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å utvinne olje på stadig større havdyp, i tøffere omgivelser og lenger fra land. presisjon og tålmodighet Utfordringene kan være mange når et subseafelt skal bygges. Heldigvis er dagens fartøy fulle av moderne teknologi. Det gir seg selv at bølgene får båten til å bevege seg, men det er lett å glemme at utstyret må løftes kontrollert og landes forsiktig. Utstyret kan ikke bare settes tilbake igjen på dekk når den først er løftet fra båten, slik man kan på land. Når lasten er under vann brukes derfor datamaskiner til å beregne båtens akselerasjoner, og høyden på kroken i vannet justeres kontinuerlig. Dette gjør at selv om båten beveger seg i sjøen, så vil kroken stå nesten helt stille under vann. Såkalt hivkompensering, forklarer Olsen. Planlegging er alfa omega Utfordringene vil også øke i takt med vanndypet. Ikke bare blir trykket veldig fort større, men skipet må også kunne holde rørene i hele dybden av vannet, og dette kan veie mye. All infrastruktur på havbunn må i tillegg beskyttes mot tråling fra fiskefartøy og fallende objekter. En undervannsutbygging er veldig omfattende og nøyaktig planlegging i forkant er derfor avgjørende for valg av fartøy og utstyr, understreker Olsen. Kran med 250Te løftekapasitet. Når lasten er under vann, brukes datamaskiner til å beregne båtens akselerasjoner og justere krokens høyde i vannet kontinuerlig. Dette gjør at selv om båten beveger seg i sjøen, så vil kroken stå nesten helt stille under vann. Her løftes en brønnramme på ca 200Te kvadratmeter dekk for transport av utstyr. 30 tonn kran. Dreibare propeller forut og akterut koblet sammen med et dynamisk posisjoneringssystem. Lasting av fleksible rør i karusellen under dekk på Seven Pacific.

15 Dynamisk posisjoneringssystem, holder fartøyet i forhåndsbestemt posisjon til tross for vind, bølger og havstrømmer. Helikopterdekk for bytte av mannskap under langvarige operasjoner. 20 tonn kran. 7x7m gjennomgående hull i skroget for rørlegging. Nedlegging av fleksible rørledninger. Oppbevaringsspoler for 2500 tonn fleksible rør under dekk. 2 stk ROV for operasjoner ned til 3000 meter. ROV-en gjør arbeidet under vann. Til/frakobling av utstyr, inspeksjon osv. Seven Pacific er et Konstruksjonsog rørleggingsskip Lengde: 133 meter Bredde: 24 meter Samlet motoreffekt: 19300hk

16 KYSTDESIGN AS er verdensledende i utvikling av fjernstyrte farkoster (ROV er), utstyr og verktøy for undervannsintervensjon. ALT IN-HOUSE Våre ansatte besitter høy kompetanse innen programmering av kontrollsystemer, elektronikk, hydraulikk og mekanikk. FRA IDÉ TIL FERDIG PRODUKT Ingen oppdrag er like. Vi løser de fleste utfordringer for våre kunder. Skreddersøm er vår hverdag. MEMBER OF Haugesund, Norway, - phone:

17 operating hours. And counting. Up to 100% increased production rate from the industry s only subsea multiphase boosting systems AD01133OSS Delivering increased recovery requires a reliable subsea processing solution that is designed on the premise of the reservoir. OneSubsea presents the most comprehensive suite of products providing scalable subsea processing and boosting system solutions for all environments, including extreme conditions up to 15,000 psi and 3000 meters water depth. With more than 30 operating systems in subsea regions from the North Sea to Australia, West Africa to Brazil, OneSubsea has a portfolio of proven, reliable boosting and pumping systems successfully increasing production rates from 30% up to 100% for operators. Visit

18 Nettverk 18 Forening for Fjernstyrt Undervannsteknologi Supervisor i IK Stavanger, Stefan Lindholm, og teknisk sjef Christian Knutsen i ivrig diskusjon i verkstedet. I løpet av seks måneder klarte de, sammen med leverandørnettverket, å bygge Samarbeid gir suksess Et bredt leverandørnettverk er alfa og omega i subseabransjen. Når store prosjekter skal gjennomføres, er firmaene avhengig av hverandres kompetanse for å lykkes. Tekst: Janne Vibeke Rosenberg Foto: Arild Vik Dette vet IK Stavanger alt om. Firmaet, som har kontor i Stavanger, England og Saudi Arabia, har levert løsninger og tjenester til subseabransjen i over 25 år. IK Stavanger er en spesialistleverandør av verktøy og tjenester. Med 60 ansatte og et omfattende nettverk av underleverandører, blir spesialtilpassede løsninger designet og bygget for å løse oppgaver som man ikke får utført med bruk av standard utstyr. Et firma midt i subseanæringen IK Stavanger sin subsea-avdeling består av designere, prosjektledere, ingeniører og mekanikere som jobber med leveransene, fra tidlig designfase til verktøyene går ferdig utprøvd og testet ut verkstedsporten. Men, som bedrift er IK Stavanger avhengig av et godt og bredt leverandørnettverk. Avhengig av størrelse og kompleksitet så varierer antall leverandører på de ulike leveransene fra noen få til mange titalls. Effektiv og god prosjektgjennomføring er helt avhengig av leverandørkjeden. Videre så er vi ved mange leveranser en av mange leverandører til større prosjektgjennomføringer. Leverandørog kundenettverket er omfattende og helt nødvendig for effektive prosjekter, sier Christian Knutsen, teknisk sjef i IK Stavanger. Skreddersydde løsninger Typiske verktøy og tjenester fra IK Stavanger benyttes i forbindelse med modifikasjoner, vedlikehold og reparasjoner av rør og strukturelle systemer på installasjonene under vann. Felles for løsningene er at de ofte er knyttet til hendelser som operatørene aldri hadde tenkt skulle inntreffe. På grunn av dette blir løsningene preget av skreddersøm og tilpasninger til de ulike hendelsene, som betyr behov for både oppfinnsomhet og faglig kompetanse for å finne både trygge og effektive løsninger. Dette gir ofte svært krevende dager for både ingeniørene og mekanikerne som må beherske gjennomføring av nye konsepter, samtidig som bransjens krav til

19 Leverandør- og kundenettverket er omfattende og helt nødvendig for effektive prosjekter. Christian Knutsen, teknisk sjef, IK Stavanger om Tordis subsea-koblingsutstyr slik at det tilfredsstiller dagens krav. sikkerhet og dokumentasjon av sikkerhet må ivaretas, sier Knutsen. Et typisk IK-prosjekt Et prosjekt, i regi av IK Stavanger, som lyktes på grunn av et velfungerende leveransenettverk, var ombygging av Tordis subsea-koblingsutstyr. Utstyret ble opprinnelig bygget på begynnelsen av 1990-tallet, og har vært brukt til å koble sammen rørledninger og kabler til Tordis subseasystemer. I 2012 ble det vurdert om utstyret skulle skrapes. I stedet ble det bestemt at utstyret skulle ombygges. Tordis-prosjektet er et godt eksempel på et typisk IK-prosjekt hvor et delvis kondemnert utstyr modifiseres, oppgraderes til dagens krav og settes i bruk igjen, sier Knutsen. Den primære ombyggingen av Tordis subsea-koblingsutstyr, var å gjøre utstyret «ROV-operert». Det vil si at en i stedet for å styre utstyret fra et fartøy via en styrekabel og hydraulikklinjer, skulle utstyret bli styrt ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost, kalt en ROV (Remote Operated Vehicle). Ett prosjekt 40 leverandører Statoil tildelte IK Stavanger kontrakten med å bygge om utstyret. Etter oppstart av jobben, fant en fort ut at hele utstyret med alle deler, måtte plukkes fra hverandre. Dette for å få en god status over alle deler, samt å få en god oversikt over alt som måtte bli gjort med utstyret. Videre utviklet IK Stavanger en ny 3D-modell av utstyret. Dette for å få generert nye tegninger av alt nytt utstyr som måtte kjøpes inn, samt ha en god «bruksanvisning» for sammenstilling av utstyret igjen. En tidkrevende og møysommelig jobb ble satt i gang. I løpet av cirka seks måneder var hele verktøyet blitt ombygd. For å få dette til var vi rundt 40 leverandører involvert, alle avhengig av hverandre for å lykkes med prosjektet. For eksempel leverte IKM Mekaniske sveiste deler og sveiseservice, mens Witec og Hydroscan leverte ventiler, sier han. Sluttproduktet ble testet både på land og i sjø før det ble sendt offshore. I disse dager blir det brukt for å koble fra gamle rørledninger, samt koble til nye rørledninger på Tordis subseafelt. Totale kostnader er cirka en fjerdedel sammenlignet med å bygge nytt utstyr, så her har Statoil gjort en god investering både relatert til kostnader og til miljø, sier Knutsen. IK Stavanger Avdelinger i Stavanger, England og Saudi-Arabia. Omsetning 2012: 131 millioner kroner. Leverer verktøy og tjenester i forbindelse med modifikasjoner, vedlikehold og reparasjoner av rør og strukturelle systemer på installasjonene under vann. Felles for løsningene er at de ofte er knyttet til hendelser som operatørene aldri hadde tenkt skulle inntreffe. I 2012 fikk IK Stavanger ansvar for å redesigne og bygge om Statoil sitt Tordis tie-in tool.

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen annonsebilag et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen Kjemper mot pirater Folkefest i Bergen Gasser på for miljøet Bybane til sjøs Vinn et seilas Bli med på vår konkurranse. Side 37 3 Komplekse utfordringer

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010 BP Magasin Norge 2010 Det store 40-årsløftet Valhallfeltet har fått nytt feltsenter. Her manøvreres hotellmodulen på plass. Feltet sikrer 40 nye produksjonsår på Valhall. 1 BP Norge 2 BP Norge Skarv-skipet

Detaljer

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.3/november 2011 En temaavis om Moderne Shipping No. 3 / november 2011 MODERNE SHIPPING 7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING Gjennom MARKIS håper vi å kunne etablere

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

FFU nytt FFU. Ormen Lange. - mer enn templates og pipline

FFU nytt FFU. Ormen Lange. - mer enn templates og pipline FFU nytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FFU NR. 1 JANUAR 2006 Ormen Lange Som skapt for FFU Side 5 Nye undervannskontrakter Side 7 FFU Seminar 2006 Side 9 Diamonds and wirecutting Side 10

Detaljer

Entreprenøren uten høydeskrekk

Entreprenøren uten høydeskrekk TEMA: Olje/Offshore // ONS 2012 Nr. 4 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Lettere tilkomst med tau og sele: Entreprenøren uten høydeskrekk CAN AS har spesialisert seg på å løse utfordringer

Detaljer

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

Gigantiske byggverk til havs

Gigantiske byggverk til havs SINTEF utvikling av ny betongteknologi Gigantiske byggverk til havs Utbyggingen av Trollfeltet har fått betydelig oppmerksomhet fra hele verden. Det gigantiske prosjektet innebar en rekke utfordringer

Detaljer

Hywindprosjektet I fullskala for første gang. DeepOcean god på bunnen side 8. Les om Framos leveranser til Brenda-feltet side 11

Hywindprosjektet I fullskala for første gang. DeepOcean god på bunnen side 8. Les om Framos leveranser til Brenda-feltet side 11 nytt Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 4 2008 Hywindprosjektet I fullskala for første gang Side 4 DeepOcean god på bunnen side 8 Les om Framos leveranser til Brenda-feltet side 11 APL installerer

Detaljer

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt Norske offshorerederier - skaper verdier lokalt, vinner globalt 2014 Innhold forord 3 sammendrag 5 norske offshorerederier 6 fra pionerer til verdensledende på fire tiår 6 definisjon og avgrensning 6 verdiskaping

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

Levetidsforlengelse av Eldfisk

Levetidsforlengelse av Eldfisk Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2014 Levetidsforlengelse av Eldfisk LBO down under Prezioso in a nutshell Njord: Så e det på an igjen Portrettet: Torgeir Trondsen Kurssenteret: TT kurs året

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER DENNE TEMAAVISEN EN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 3D reservoarmodeller Legger grunnlaget for beslutninger i milliardklassen CARSTEN LØDDESØL, SNØHETTA Print i 3D Produser detaljerte modeller raskt og billig

Detaljer

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen.

Verdensledende. Ingeniørlykke. Knallhard konkurranse Se side 20-21 EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET. Den sørlandske olje- og gassklyngen. ET ANNONSEBIL AG OM NODE FRA AFTENPOSTEN TEMAUTGIVELSER JUNI 2007 Den sørlandske olje- og gassklyngen EN SKJULT NASJONAL HEMMELIGHET Verdensledende Se side 28-29 Knallhard konkurranse Se side 20-21 Ingeniørlykke

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer

annonsebilag fra nho

annonsebilag fra nho annonsebilag fra nho I intro I Hva velger du? Av NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund For samfunnet handler et stortingsvalg om felles prioriteringer og felles oppgaver. For enkeltmennesket handler valget

Detaljer

fem år med Ormen lange

fem år med Ormen lange fem år med Ormen lange Mange har tatt del i industrieventyret Ormen Lange. I år feirer vi fem år med gassproduksjon på Nyhamna, men historien er langt fra ferdigskrevet. ORMEN LANGE 5 ÅR 1 2013 Ormen Lange

Detaljer

skip har vind i seilene

skip har vind i seilene Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet MODERNE SHIPPING 2. utgave -november 2007 Det er noe annet å jobbe i T-skjorte på et LNG-skip i Midt-Østen enn å frakte nedkjølt naturgass i vinterstormer

Detaljer

Satser i nedgangstider

Satser i nedgangstider Nr 7 / 2009 Onsoft Computer Systems AS: Satser i nedgangstider Mens de fleste sliter seg gjennom finanskrisen, gir Onsoft Computer Systems AS (OCS) gass. Det siste året har de økt bemanningen med 25%,

Detaljer

Elektronikkløsninger Hvordan skal produktene dine se ut om 5 år?

Elektronikkløsninger Hvordan skal produktene dine se ut om 5 år? Annonsebilag til Perspektiv desember 2013 / januar 2014 Tema: Innovasjon langs kysten henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no Selskapene bak elektronikkog programvareleverandøren OMNI: Applica

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen Gunn ovesen side 12 - Landets fremtid ligger mellom ørene til befolkningen Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen side 16 side 18 No.1 2011 02 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 3 03 ConocoPhillips

Detaljer

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør 20 år Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2013-20. årgang I produksjon etter 3 år Skuld er så langt det raskeste av Statoils 12 hurtigutbyggingsprosjekter Optimistisk

Detaljer

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann T E M A : O l j e o g o f f s h o r e Nr 3 / 2010 PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann Etter stor suksess med pumpeog lasthåndteringssystemer sikter Asker-bedriften PG Marine Group seg

Detaljer

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010 Straight talk Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010 2 Tilpasning til en ny markedssituasjon La meg starte med å trekke frem en viktig, veldig positiv utvikling de

Detaljer