Særskilt inntak spesialundervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Særskilt inntak spesialundervisning"

Transkript

1 :42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass 5 Søkere til læreplass 5 Hvordan søke videregående opplæring? 6 Elektronisk søkning til videregående opplæring 6 Utlevering og retur av søknadsskjema 6 Endring av søknaden 6 Søknadsveiledning for papirsøknad 7 Søkere fra andre fylker 9 Søkere fra som skal flytte permanent 10 Inntaksavtale om skoleplasser med Nordland og Finnmark 10 Søknad til teknisk fagskole 11 Ordinært inntak til skoleplass 12 Tidsplan for søknadsprosessen 12 Tilbud om plass 12 Skolestart 12 Ventelister 12 Ordinært inntak 12 Særskilt inntak 12 Klagebehandling 13 Læreplass og opplæringsplass 14 Læreplass lærling 14 Opplæringsplass lærekandidat 14 Søknad om opplæringsplass 15 Søknad om formidling til ordinær læreplass 15 Bedriftenes kriterier for valg av søker 16 Oversikt over formidlingsprosessen 16 Avtale om læreplass 16 Formidling til læreplass 16 Svar på tilbud om læreplass 17 Lærekontrakt 17 Klagemulighet 17 Lærekontrakt som ikke er formidlet av fylkeskommune 18 Teoriopplæring 18 Søkere fra som ønsker læreplass i andre fylker 18 Søkere fra andre fylker som ønsker læreplass i 18 Særskilt inntak spesialundervisning 19 Vedleggsskjemaet 19 Kompetanse Hva er målet ved avsluttet opplæring? 20 Rett til opplæring i og på tegnspråk 21 Rett til opplæring i punktskrift/ tekniske hjelpemidler 21 Enkeltvedtak spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP) 21 Klagerett/klagebehandling 21 Tilrettelagte botilbud/vernet botilbud 21 Videregående skoler i 23 Nettundervisning 23 Spesielle kurs 23 Praksisbasert opplæring i fiskefag 23 Praksisbasert opplæring, mekaniske fag 23 Praksisbasert opplæring studieretningene mekaniske fag, elektrofag, helse- og sosialfag og byggfag 23 Opplæringsavtaler 24 Samisk 24 Studieretningsfag 24 Distribuerte klasser 24 Elevbetaling 24 Kurs fordelt på skoler i 34 Videregående skoler i andre fylker 37 Landslinjer 37 Kjøp og salg av plasser 40 Opplæringsregion Nord 40 Praktiske opplysninger 42 Skoleskyss 42 Stipend og lån fra Statens lånekasse 42 Skoler med internat og elevhybler 42 OPUS 43 Viktige adresser i 44 Forhåndssvar for Redigert av Inntaks- og formidlingskontoret, fylkeskommune Grafisk tilrettelegging PEDLEX Norsk skoleinformasjon Trykk Melsom Grafisk as, Sellebakk INNHOLD

2 :42 Side 2 Velkommen 2 VELKOMMEN Velkommen til å søke videregående opplæring i. Valg av videregående opplæring vil kunne ha stor betydning for det du kommer til å arbeide med i fremtiden. Bruk god tid på å bestemme deg for hva du vil jobbe med. Du som søker videregående opplæring har allerede fått mange ulike erfaringer både fra skole, fritid og arbeid. Det er likevel viktig at du har diskutert dine valg med foresatte og/eller andre med livserfaring. Denne katalogen inneholder en samlet oversikt over tilbudet for videregående opplæring i. Det er imidlertid ingen garanti for at alle tilbudene vil bli startet opp. Dette på grunn av at tilbudet som er beskrevet kan endres av politiske vedtak etter at katalogen er trykt. Du vil få oppdaterte opplysninger på internettsiden og via annonser i dagspressen. Ta vare på dette heftet helt til fellesinntaket er avsluttet i midten av august Ofte oppstår det spørsmål underveis i prosessen som du kan få avklart gjennom å lese Opplæringskatalogen for Dersom du ønsker mer informasjon kan du spørre: Skolens lærere Skolens rådgiver fylkeskommune ved inntaks- og formidlingskontoret. Fagopplæringskontoret To kataloger Når du skal søke videregående opplæring bør du i tillegg til denne katalogen ha en av følgende to kataloger: A «Din videregående opplæring? ». Heftet er beregnet for: elever i grunnskolens 10. klasse elever på grunnkurs og videregående kurs 1 for alle studieretninger bortsett fra allmenne, økonomiske og administrative fag. alle som trenger grunninformasjon om inntak til videregående opplæring (generell informasjon). B «Studieforberedende studieretninger» Informasjonshefte for elever på grunnkurs og videregående kurs 1 for allmenne, økonomiske og administrative fag. Heftet er beregnet for: elever på grunnkurs og videregående kurs 1 som har valgt denne studieretningen alle som ønsker innføring i denne studieretningen, i de enkelte studieretningsfagene og videre muligheter. Hva er videregående opplæring? Videregående opplæring kan føre frem til forskjellig sluttkompetanse. Det skilles mellom studiekompetanse, fagbrev og delkompetanse. Internett «Opplæringskatalogen for» finner du på Rett til videregående opplæring Ungdommenes rett til videregående opplæring Omfanget av ungdommenes rett (jfr. opplæringslovens 3-1) Ungdom har rett til tre års videregående opplæring. Retten til treårig opplæring er hjemlet i loven. I loven står det: «Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarande opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids vidaregåande opplæring.» Retten til de tre årene med heltids videregående utdanning må tas ut innenfor en frist på fem år. «Heile retten må normalt takast ut innan fem år etter at grunnskolen er fullført, og innan seks år når

3 :42 Side 3 opplæringa heilt eller delvis blir gitt i lærebedrift.» Dette betyr også at søkere fra grunnskolen kan benytte to venteår i løpet av opplæringstiden. Det står videre: «Søkjarar har rett til inntak på eitt av tre alternative eittårige grunnkurs som dei har søkt på, og til to års vidaregåande opplæring som byggjer på grunnkurset.» Legg merke til at søkerne må søke tre alternative grunnkurs for å ha rett til inntak på ett av tre ønskede grunnkurs. Søkere til VK1 eller VK2, har rett til inntak på et kurs som bygger på ett fullført og bestått grunnkurs. Ungdommenes rett til videregående opplæring består av retten til inntak på kurs, og ikke rett til inntak på skole. Dette betyr at det er fylket som avgjør hvor tilbudet om kurs skal gis. Politikerne i Utdanningsutvalget i fylkeskommune har bestemt at det er en målsetting at ungdommene skal gis et tilbud så nært den folkeregistrerte adressen som mulig. Likevel finnes det forhold som gjør at denne ideelle målsettingen ikke kan oppnås. Blant annet finnes det tilbud om kurs som kun gis ett sted i fylket, eller tilbud om kurs som kun gis ett sted eller et fåtall steder i hele landet. Fordelingen av skoleplassene mellom søkere som har ungdomsrett Ungdommene med rett til videregående opplæring må konkurrere med hverandre om inntak på sine ønsker om kurs og de veiledende ønskene om bestemte skoler i den utstrekning det er knapphet på skoleplasser. Dette følger av forskriften til opplæringsloven av 1999 med endringer, kapittel 6, den såkalte «inntaksforskriften». Utgangspunktet for konkurransen om plassene er den poengsummen som oppnås på grunnlag av karakterene fra grunnskolen. I løpet av 3 fellesinntak, skal alle ungdommene som har krav på tilbud motta ei tekstmelding tilbud om kurs i form av en tekstmelding til det mobilnummeret de har oppgitt. Etter det første inntaket mottar alle søkerne en tekstmelding som forteller at inntaket er kjørt og at søkeren kan logge seg på søkermodulen for å få opplysninger om evt. tilbud om kurs og/eller mulighet for å stå på venteliste de to VELKOMMEN 3

4 :42 Side 4 4 VELKOMMEN resterende inntakene på sine høyere prioriterte ønsker. Søkerne må svare innen fristen på tilbud om kurs og evt. tilbud om ventelisteplassering. Ungdommene kan stå på venteliste de to resterende inntakene, men om de har takket nei til tilbud om ett kurs, har de ikke krav på å få flere tilbud. Om søkere ikke svarer på tilbud om plass eller venteliste innen svarfristen som oppgis,vil dette føre til at søkeren mister tilbudet. Dersom søkere er fraværende i løpet av fellesinntaket fra og med midten av juli til midten av august, kan man levere et forhåndssvar gjennom å sende inn skjema for forhåndssvar som finnes bakerst i denne katalogen. Voksnes rett til realkompetansevurdering og videregående opplæring Voksne som er født før og som ikke har gjennomført eller har sluttkompetanse innen videregående opplæring, har rett til slik utdanning, jfr. Opplæringsloven 4A-3. Dette innebærer imidlertid ikke rett til tre års heltids videregående opplæring. Opplæring for voksne skal tilpasses den enkeltes realkompetanse og behov, dvs. at opplæringen skal være slik at den kan kombineres med jobb og sosiale forpliktelser. Selve utdanningen skal være gratis, men deltakerne må selv betale for skolemateriell, kopiering, samlinger og lignende. Se side i heftet «Din videregående opplæring?» for mer informasjon om sluttkompetanse. Voksne har rett til å få sin realkompetanse vurdert. Med realkompetanse menes de kunnskaper, holdninger og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom deltakelse i arbeidsliv, ulike opplæringstiltak og samfunnsliv. Slik erfaring skal kunne erstatte deler av videregående opplæring og gi mulighet for en avkortet utdanning. For tilsending av søknadsskjema for videregående opplæring for voksne og søknad om vurdering av realkompetanse, kontaktes gratis grønt nummer tlf Samme telefonnummer benyttes ved ønske om yrkesog utdanningsveiledning for voksne og for evt. hjelp til utfylling av skjema. Se også side 27 i heftet «Din videregående opplæring?» for mer informasjon om realkompetanse. Voksenopplæringstilbudet i Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring for voksne. I gis det voksenopplæring på videregående skoler, OPUS og i studieorganisasjonene. Tidspunkt for oppstart av tilbudene følger nødvendigvis ikke ordinær skolerute, og inntak gjøres kontinuerlig. Voksne utdanningssøkende ringer gratis på grønt nummer for nærmere informasjon om tilbudet. Voksne som ønsker ordinær videregående opplæring, kan søke på vanlig måte innen fristen som er 1. mars, men er ikke sikret plass. Disse søkerne vil bli overført til voksenopplæringsavdelingen i utdanningsetaten for en eventuell videreformidling til kurs spesielt organisert for voksne. Eksempler på slike tilbud kan være: Tilbud i ordinær videregående skole Egne klasser / komprimerte kurs for voksne Studieverksted Nettstøttet undervisning kombinert med samlinger Kveldskurs

5 :42 Side 5 Huskeliste Huskelisten nedenfor inneholder noen viktige opplysninger som du må kjenne til når du skal registrere søknaden din elektronisk eller fylle den ut skriftlig. Du må selvfølgelig lese resten av katalogen for å få detaljert informasjon. Alle søkere 1 Søknadsfristen for ordinær skoleplass eller læreplass er 1. mars. 2 Ønskene på søknaden er bindende og kan ikke endres etter 15. april. 3 Du kan kun sende ett søknadsskjema, men om du er blant gruppen som skal sende elektronisk søknad, kan du selv gjøre endringer i registreringene helt frem til søknadsfristen går ut den 1. mars. 4 Du har selv ansvar for at søknaden er rett utfylt. Søkere til skoleplass 5 Søkere til grunnkurs må føre opp 3 forskjellige grunnkurs for å ha rett til ett tilbud. 6 Ventelistene gjelder kun frem til tredje inntak. Etter dette vil søkere som tidligere har fått et tilbud om kurs de har takket nei til, bli prioritert sist på ventelistene. Dette betyr at søkerne som har voksenrett eller fullføringsrett og som ikke har fått tilbud tidligere i fellesinntaket, kommer først i prioritet på ventelistene etter det tredje inntaket, mens søkerne som har ungdomsrett og som har takket NEI til tilbud prioriteres sist på ventelistene hvis de har takket JA til ventelisteplassering innen svarfristen. Når søkere takker NEI til tilbud, fører dette til at de ikke har krav på flere tilbud. 7 Søkere til allmenne, økonomiske og administrative fag må innen 1.april sende ønsker om valgfag o.l. direkte til ønsket skole. Dette gjelder kun de elever som skal søke VK1 eller VK2. 8 Du skal som hovedregel søke nærmeste skole i egen region. Fylkeskommunen bestemmer hvor tilbud om kurs skal gis, og kan benytte seg av geografidirigering for å oppnå målsettingen om kurstilbud nærmest mulig den folkeregistrerte adressen. Ønsket om skole er kun veiledende og kan endres av Inntaks-og formidlingskontoret. 9 Send inn forhåndssvar dersom du er borte i sommer. Søkere til læreplass 10 Ingen har rett til læreplass, men elever har rett til å bli presentert for bedriftene (formidlet). 11 Bedriftene velger selv hvem de vil ha som lærling. Derfor bør du selv være aktiv for å markedsføre deg overfor bedriftene. 12 Bedriftene legger stor vekt på fravær ved valg av lærling. 13 Bedriftene kontakter deg på telefon. Vær tilgjengelig! 14 Du kan ikke søke deg til en spesiell bedrift på søknadsskjemaet. 15 Du må skrive søknad selv om du har fått læreplass. 16 Fyll ut lærekontrakt straks du har avtale om læreplass. 17 Takker du NEI til læreplass, får du ikke annet tilbud. 5 HUSKELISTE

6 :42 Side 6 Hvordan søke videregående opplæring? 6 HVORDAN SØKE Elektronisk søking til videregående opplæring Dersom du er elev ved en ungdomsskole eller videregående skole i, skal du i år søke om videregående opplæring elektronisk. Du vil motta passord og brukernavn samt Opplæringskatalogen for hos rådgiveren på den skolen du går. Ta godt vare på det personlige brukernavnet og passordet ditt. Du har selv ansvar for å holde opplysningene utilgjengelig for andre, og du må kontrollere at ønskene som er registrert er korrekte ved å logge deg inn etter søknadsfristen 01.mars.Kvitteringsbildet i web-løsningen er tilgjengelig gjennom hele sommeren, men kan ikke endres etter søknadsfristen 01.mars. Adressen til nettstedet du skal registrere ønskene om videregående opplæring er: Har du problemer med påloggingen, må du sjekke følgende lokale forhold: Har maskinen du sitter ved nettilkobling? Er nettleseren av typen «Netscape 6.0» eller «Microsoft Internet Explorer 5.0» eller nyere? Om du fremdeles har problemer, kontakt din skolerådgiver eller lokal systemansvarlig. Tilleggsdokumentasjon Skal det følge med annen dokumentasjon knyttet til søknaden, må dette sendes til Inntakskontoret i egen forsendelse. Vedleggene merkes med navn, fødsels- og personnummer samt brukernavnet. Slike vedlegg kan være: Tilleggsskjema Vedleggsskjema for særskilt søknad IOP Flyttemelding Dokumentasjon på utdanning gjennomført i annet fylke eller utenlands Usikker på noe? Spør lærer, rådgiver eller fylkeskommune. Godkjenning av år i utlandet Sakkyndige uttalelser Dokumentasjon på ferdigheter for søking til spesielle kurs Manglende vedlegg kan føre til at søknaden ikke behandles riktig. Manglende flyttemelding kan føre til at søknaden ikke behandles. Det er søkeren som skal sørge for å sende inn riktig tilleggsdokumentasjon. Ønske om omvalg ved elektronisk søking Du kan ønske deg nytt kurs på samme nivå om du ikke tidligere har tatt ut retten til å gjøre «omvalg». Omvalget skjer ved at du endrer den skolebakgrunnen du står registrert med i systemet. Om du for eksempel ønsker omvalg på nytt grunnkurs, må du endre skolebakgrunnen din til kurset «8000 grunnskolekurset». Etter at du har endret skolebakgrunnen vil du få muligheten til å velge på nytt mellom de 15 ulike grunnkursene som finnes. Endringer i skolebakgrunnen du står registrert med Om du endrer skolebakgrunnen du står registrert med, skal du sende attestert dokumentasjon til inntakskontoret på at du har fullført og bestått den utdanningen som du registrerer. Når du har endret skolebakgrunnen du står registrert med, vil dette føre til at du kan registrere ønske om tilbud som bygger på det tidligere gjennomførte videregående kurset. Du kan gjøre valg som bygger på flere kompetanser om du registrerer skolebakgrunn mellom hvert ønske om kurs. Utlevering og retur av søknadsskjema Andre søkere får søknadsskjema og Opplæringskatalogen ved å henvende seg til

7 :42 Side 7 fylkeskommune ved inntaks- og formidlingskontoret, aetat eller en videregående skole i. Du kan også finne søknadsskjema på nettstedet: som du kan skrive ut.du bruker samme søknadsskjema( elektronisk eller papirformat ) både til skoleplass og læreplass. Du kan kun sende ett søknadsskjema. Søknad til Nordborg videregående skole må sendes på skolens eget søknadsskjema direkte til skolen. Skolen foretar selv inntaket. Dersom flere ordinære søknadsskjemaer sendes, blir det ene forkastet uten at du får noen tilbakemelding. Søkere som ikke er knyttet til en grunnskole eller videregående skole i fylket, sender søknadsskjemaet med vedlegg direkte til inntaks- og formidlingskontoret i posten. Endring av søknaden Ønskene på søknaden er bindende. Med dette menes det at endringer av søknaden din kun godtas dersom det foreligger spesielle begrunnelser. Søkere som fremmer sine ønsker om kurs og skole elektronisk, kan selv endre søknaden frem til søknadsfristen går ut den 01.mars. Etter denne tid skal eventuelle endringer av ønsker foregå skriftlig. Slike endringsønsker sendes til inntaks- og formidlingskontoret.endringene skal være begrunnet. Endringer kan ikke foretas etter 15. april. Det er viktig at du har tenkt nøye gjennom dine valg før du søker. Søknadsveiledning for papirsøknad Kontroller at du bruker søknadsskjemaet for Det er viktig at du overholder søknadsfristen. Fristen er 01. februar for søknad på særskilt grunnlag og 01. mars for ordinære søknader. Er du søker som har ungdomsrett til videregående opplæring i fylke, skal du i år søke om videregående opplæring elektronisk. Du finner mer informasjon om dette på side XXX. Referansenummer Inntaks-og formidlingskontoret identifiserer enkeltsøkerne gjennom unike nummer, det er dette som er referansenummeret. Søkerne skal ikke fylle ut dette selv. A Søkeropplysninger Fyll ut opplysninger om deg selv. Vær spesielt oppmerksom på følgende punkt: Fødselsnummer Fødselsnummeret må inneholde alle 11 sifrene. Adresse Før opp hjemstedsadresse. Du vil bli kontaktet av bedrifter, skoler eller inntaks- og formidlingskontoret på denne adressen. Hjemstedsadressen skal tilsvare den folkeregistrerte adressen. Telefon Før opp telefonnummer tilhørende hjemstedsadressen. Avgiverskole Skal ikke fylles ut av søker. Kommunenummer Her skal du føre opp navn og nummer på hjemstedskommunen, der du er ført opp i folkeregisteret. Oversikt over kommunene i : 1933 Balsfjord 1931 Lenvik 1922 Bardu 1938 Lyngen 1929 Berg 1924 Målselv 1915 Bjarkøy 1942 Nordreisa 1926 Dyrøy 1923 Salangen 1919 Gratangen 1941 Skjervøy 1901 Harstad 1913 Skånland 1917 Ibestad 1939 Storfjord 1936 Karlsøy 1925 Sørreisa 1911 Kvæfjord 1928 Torsken 1943 Kvænangen 1927 Tranøy 1940 Kåfjord 1902 ø 1920 Lavangen Søknadstype Kryss av for om du søker inntak som særskilt eller ordinær søker. B Kurs og skoleønsker Søkere fra grunnskolen Du må føre opp tre ulike ønsker om grunnkurs i prioritert rekkefølge for ikke å miste retten til inntak på ett av de tre ønskene. Om ikke tre ønsker er ført opp, vil inntaks- og formidlingskontoret føre på ønsker. Derfor er det viktig for din egen del at du fører opp tre ulike ønsker om grunnkurs slik at du ikke får tildelt en skoleplass du ikke har søkt på. Søkere fra GK Du kan føre opp tre ulike ønsker: VK1, læreplass i særløpsfag eller nytt grunnkurs. Inntaks- og formidlingskontoret kan tilby deg plass på andre kurs enn det du søker på. Dette vil da bygge videre på det grunnkurset du har. 7 HVORDAN SØKE

8 :42 Side 8 8 HVORDAN SØKE Søkere fra VK1 Du kan føre tre ulike ønsker: VK2, nytt VK1 eller læreplass. Det kurset du søker må bygge videre på det GK og VK1 du har. Inntaks- og formidlingskontoret kan tilby deg plass på andre kurs enn det du søker på. Ønsker du læreplass, må dette stå som første ønske. Dersom du søker læreplass, kan du også søke nytt VK1 eller allmennfaglig påbygging. VK2 fagopplæring i skole gis kun som erstatning der søkere ikke har fått læreplass. Derfor kan ingen søke direkte til VK2 fagopplæring i skole på søknadsskjemaet. Søkere som allerede har fått studiekompetanse eller yrkeskompetanse, kan ikke søke om formidling til læreplass, men må selv kontakte aktuelle lærebedrifter. Skoleønsker Ønske om skole er kun veiledende. Inntaks- og formidlingskontoret kan endre rekkefølgen på skoleønskene. Søkere skal som hovedregel søke nærmeste skole i egen region dersom tilbudet finnes der, da det er en målsetting at søkere skal få tilbud om kurset de har rett på, nærmest mulig den folkeregistrerte adressen. Søkerne må likevel konkurrere om kurs etter reglene i opplæringsloven, og dette kan føre til at søkere får tilbud som ikke geografisk sett er det nærmeste tilbudet. Fylkeskommunen vil i nødvendig utstrekning geografidirigere søkere som fremmer ønske om tilbud der det er liten kapasitet.dette gjelder særlig søkere som kan få tilsvarende kurstilbud i egen region. Søkere til skoleplass kan føre på tre ulike skoleønsker på hvert kursønske (totalt 9 ønsker). Dersom du har for lite poeng til å komme inn på ønsket skole, kan inntaks- og formidlingskontoret tilby annen skole med ledig plass. Søkere på læreplass kan ikke føre opp ønske om en bestemt lærebedrift i feltet for skoleønsker. Variant Enkelte kurs har to varianter, men benytter samme kurskode. Du må i tillegg til kurskoden påføre hvilken variant du velger. Gjelder bl.a. kursene 8100, 8060, 8210 og Detaljene om skolene og kursene dette gjelder, finner du i kapitlet «Videregående skoler i». Kontakt den enkelte skole for å få best mulig informasjon om de ulike variantene og mulighetene for å få tilbud. C Avtale om læreplass i bedrift Dersom du allerede har fått avtale om læreplass, må du føre opp bedriften med navn, adresse og telefon. Det forutsettes at bedriften er/blir godkjent som lærebedrift. Du må legge ved skriftlig bekreftelse fra bedriften om at de gir deg læreplass. Bruk helst lærekontrakt som bekreftelse på at du har fått læreplass. Det sparer tid, og du kan være mer sikker på å få læreplass. Dersom lærebedriften vil ta forbehold

9 :42 Side 9 om at du består eksamen e.l., kan dette føres på lærekontrakten som en betingelse. Dermed kan lærekontrakten skrives i god tid før oppstart av læreforholdet. Du får lærekontrakter til utfylling hos rådgiver, lærebedriften eller inntaks- og formidlingskontoret. D Vedlegg til søknad Du kan krysse av for ett eller flere alternativ. Dokumentasjon beskrevet i «Opplæringskatalogen for fylke » for særskilt søknad: Skjemaet kalles også særskilt vedleggsskjema. Du kan få skjemaet og veiledning til utfylling ved å kontakte en skolerådgiver. Tilleggsskjema Dette bør brukes når du vil informere mottakerskolen om enklere tilrettelegging eller spesielle forhold som den bør være oppmerksom på når du begynner. Det kan være alt fra om du ønsker samtale med rådgiver umiddelbart etter skolestart, til spesielle helseopplysninger. Du får tilleggsskjema hos rådgiveren på skolen.søkere med minoritetsbakgrunn kan (og bør) bruke skjema for å gi melding om språkkunnskaper eller andre forhold som kan ha betydning i opplæringssituasjonen. Bekreftelse på læreplass Du skal krysse av dersom du har fått læreplass, jfr. pkt. C. Du bør helst legge ved ferdig utfylt lærekontrakt, men du kan også få en bekreftelse fra bedriften på at du har fått læreplass hos dem. Kopi av alle årskursbevis eller vitnemål fra tidligere skolegang Gjelder ikke søkere som i år går i tiende klasse i grunnskolen eller på et videregående kurs i fylket.søkere som går på skole i andre fylker eller i andre land skal alltid sende inn årskursbevis og vitnemål som vedlegg til søknaden. Anbefaling fra Steinerskolen Elever på Steinerskolen får vurdering uten tallkarakter. Derfor skal skolen utstede en anbefaling om valg av grunnkurs der både elev, foreldre og skolen har signert. Denne anbefalingen legges til grunn ved inntak. Endringer av søknader fra Steinerskolen må derfor inneholde ny anbefaling. Endringer kan ikke gjøres etter 1.mai. Flytting Som hjemmehørende i fylke regnes de som er registrert i folkeregistret i innen hvert kalenderår.søkers tilhørighet kontrolleres mot folkeregisteret rundt 01.januar.Dersom du er under 20 år og skal flytte til i løpet av sommeren, enten sammen med foresatte eller til en/begge forsatte som allerede bor i fylket, kan du krysse av for flytting. Dokumentasjon på flytting må være oss i hende innen 15. juni. Dokumentasjonen kan være en av følgende: folkeregisterets flyttemelding, bekreftelse på at foresatte har fått arbeid i (folkeregisterets flyttemelding må ettersendes). bekreftelse på at du flytter til foresatte som bor og er registrert i folkeregisteret i. Foreligger ikke dokumentasjon som nevnt ovenfor i løpet av 15.juni, vil din søknad bli returnert ubehandlet. E Underskrift Les gjennom all informasjon i dette heftet. Underskriften din betyr at du har lest og forstått søknadsveiledningen og innholdet i Opplæringskatalogen. Dersom du søker læreplass, betyr underskriften din at du godtar at vi presenterer karakterene dine for alle aktuelle lærebedrifter. Søkere fra andre fylker Utgangspunktet for at søkere skal kunne påberope seg rett til videregående skole i fylke, er at man er hjemmehørende i fylket. Som hjemmehørende i regnes de som pr. 1.januar hvert kalenderår er registrert i folkeregistret i. Søkers tilhørighet kontrolleres mot folkeregisteret i dette tidsrommet. Om du melder flytting til fylket etter denne dato, uansett årsak, skal du sende inn en utskrift fra folkeregisteret til inntakskontoret som dokumentasjon. Slik dokumentasjon skal sendes inn så snart som mulig etter gjennomført flytting, og senest i begynnelsen av juni. Søkere fra andre fylker som ønsker landslinjer i, må søke om dette via hjemfylket på deres søknadsskjema. Andre fylker kan kjøpe skoleplasser i for enkelte tilbud de selv ikke har. For å komme i betraktning må søkere fra andre fylker søke via sitt hjemfylke på deres søknadsskjema. Dersom søkere fra andre fyl- 9 HVORDAN SØKE

10 :42 Side 10 HVORDAN SØKE ker søker direkte til, vil søknaden bli returnert ubehandlet. Du kan likevel søke direkte til dersom: Du skal flytte til sammen med en eller begge foresatte. Du skal flytte til en av foresatte som allerede bor i. I begge tilfellene må vi få opplyst navn og fødselsnummer (11 siffer) til foresatte. Dokumentasjon på flytting må være oss i hende innen 15. juni. Dokumentasjonen kan være en av følgende: Folkeregisterets flyttemelding. Bekreftelse på at foresatte har fått arbeid i (flyttemelding fra folkeregistret må ettersendes). Bekreftelse på at du flytter til en av de foresatte som bor og er registrert i folkeregisteret i. Bekreftelsen må ha underskrift av begge foresatte. Foreligger ikke dokumentasjon som nevnt ovenfor i løpet av 15.juni, vil din søknad bli returnert ubehandlet. Det vanligste spørsmålet fra søkere i andre fylker er «Kan jeg søke direkte til et vanlig kurs i, for jeg vil muligens flytte til dersom jeg får skoleplass». Vårt svar er at du ikke kan søke direkte til, for flyttingen må være avklart før søknaden registreres slik vi beskriver ovenfor. Du vil kun oppnå å få søknaden i retur ubehandlet ut på sommeren. Søkere fra som skal flytte permanent Dersom du skal flytte permanent fra, er det viktig at inntaks- og formidlingskontoret i får beskjed om det.om det er tilfelle for deg, skal du likevel registrere flyttingen elektronisk i søknadsskjemaet ditt.om du oppgir at du ikke søker videregående opplæring i form av skole eller læreforhold, skal du registrere årsakene til dette i eget felt som aktiviseres for slike søkere.dette på grunn av at søkere med ungdomsrett til videregående opplæring har rett til oppfølging fra Oppfølgingstjenesten.Om du benytter papirsøknad skal du fylle ut rubrikk «F søker ikke» bak på søknadssjemaet. Søknadsskjemaet skal signeres og leveres rådgiver ved skolen.du må selv kontakte skolefylket du skal flytte til for å få tilsendt deres søknadsskjema.adressene til de andre fylkeskommunene finner du under «Inntakskontorene» side 191 i katalogen «Din videregående opplæring? ».Noen fylker registrerer kun søknader dersom søkeren flytter sammen med foreldre eller til en av foreldrene som allerede bor i skolefylket, mens andre fylker ikke spør etter dette ved registrering av søknad.dette må du selv undersøke.flyttingen som er beskrevet ovenfor, må ikke forveksles med at du kan søke tilbud i andre fylker via søknadsskjemaet til.se kapitlet «Videregående skoler i andre fylker» for mer informasjon om dette. Inntaksavtale om skoleplasser med Nordland og Finnmark fylkeskommune har inngått avtale med Finnmark og Nordland fylkeskommune om inntak av elever i grensekommunene. Avtale med Finnmark fylkeskommune 1. Søkere fra Loppa kommune likestilles med søkere fra ved inntak i videregående skoler i Nord-. Likeledes kan elever fra Bognelv (Langfjord), Alta kommune, som har gått i 9. og 10. klasse i Kvænangen, likestilles med søkere fra ved inntak til videregående skoler i Nord-. 2. Søkere fra Kvænangen kommune likestilles med søkere fra Finnmark ved søknad om inntak til Alta og Holstbakken videregående skole. 3. Søkere fra Kautokeino kommune stiller likt med søkere fra ved inntak av elever til videregående skoletilbud i Nord-. Forutsetningen er at de kan og skal bo hjemme/ i sommerbolig under skolegang i, men må bo borte under skolegang i Finnmark. 4. Inntaksavtalen mellom Finnmark og fylke gjelder inntil en av partene sier den opp. Det betales gjesteelevsoppgjør etter departementets satser for elever som blir tatt inn i henhold til avtalen. 10 Du er selv ansvarlig for at søknaden er rett utfylt.

11 :42 Side 11 Avtale med Nordland fylkeskommune 1. Søkere fra Tjeldsund og Evenes kommuner stiller likt med søkere fra ved inntak av elever til videregående skoletilbud i Skånland kommune. Forutsetningen er at de kan og skal bo hjemme under skolegang i, men må bo borte under skolegang i Nordland. 2. Søkere fra Tjeldsund og Evenes kommune får søke videregående skoletilbud i Harstad, og vil få skolplass dersom det blir ledige plasser etter at søkere med ungdomsrett fra har fått plass.voksne søkere stiller etter voksne søkere fra. Forutsetningen for å få søke i Harstad er at søkeren kan og skal bo hjemme under skolegang i men må bo borte under skolegang i Nordland. 3. Søkere fra Nordland som ønsker nordsamisk som 2.språk/B-språk/C-språk vil bli behandlet på lik linje med søkere fra ved søknad til Skånland videregående skole, dersom de ikke kan få tilsvarende tilbud i Nordland.Det må komme tydelig fram i søknaden at nordsamisk er ønsket. 4. Søkere fra Kvæfjord kommune får søke Sortland og Lødingen videregående skoler, og vil få skoleplass etter at søkere med ungdomsrett fra Nordland har fått plass.voksne søkere stiller etter voksne søkere fra Nordland. Forutsetningen for å få søke Sortland og Lødingen videregående skoler er at de kan og skal bo hjemme under skolegang i Nordland, men må bo borte under skolegang i. Felles for pkt. 1, 2, 3 og 4 i avtalen er følgende Det søkes til hjemfylket på skolefylkets søknadskjema i papirformat. Inntaks- i hjemfylket sender søknadene samlet til inntaks kontoret i skolefylket etter at de er behandlet og godkjent. Søknad til teknisk fagskole Inntak til teknisk fagskole er nå samordnet mellom de seks nordligste fylkene (Opplæringsregion Nord). Inntaket administreres av inntakskontoret i Møre og Romsdal. Det er utarbeidet et informasjonshefte og felles søknadsskjema som gjelder alle fylkene. Du kan få informasjon og egen informasjonsbrosjyre ved å ringe inntaks- og formidlingskontoret på telefon eller du kan ta direkte kontakt med den enkelte skole. For nettbaserte tilbud sendes søknaden direkte til den enkelte skole. Nedenfor ser du strukturen til teknisk fagskole med fordypninger. Bygg og anlegg Bygg Anlegg Anleggsgartner Elektro Automatisering Datateknikk Elektronikk Elkraft Driftsteknikk Tekstil og konfeksjon Tre og møbel Treteknikk Plastteknikk Maskinteknisk drift Logistikk og transport Petroleumsteknologi Boreteknikk Brønnservice Petroleumsproduksjon Kjemi/prosess Kjemi Prosess Maskinfag Bilteknikk Kuldeteknikk Maskinteknikk Mekatronikk Sveiseteknikk VVS-teknikk Maritime fag Nautisk og fiskeri Skipsteknisk drift Naturbruk Akvakultur Husdyr Plantedyrking Skogbruk Næringsmiddelteknologi Næringsmiddelteknologi Tilbudene for teknisk fagskole er ført opp under skolene: Stangnes vgs, Skjervøy vgs, Breivika vgs og ø maritime skole i kapitlet «Videregående skoler i». HVORDAN SØKE 11

12 :42 Side 12 Ordinært inntak til skoleplass ORDINÆRT INNTAK Tidsplan for søknadsprosessen Nedenfor vises tidsplanen for behandling av søknader til skoleplass. Særskilt inntak Søndag 1 Februar 2004 Ordinært inntak Mandag 1Mars februar Søknadsfrist for særskilt inntak til skoleplass eller opplæringsplass. 1. mars Søknadsfrist for alle ordinære søkere til skole eller læreplass. Ca. 10. juli Første inntak til skoleplass. Ca. 25. juli Svarfrist for første inntak til skoleplass. Ca. 3. august Andre inntak til skoleplass. Ca. 10. august Svarfrist for andre inntak til skoleplass. Ca. 15. august Tredje inntak. Ca. 20. august Skolestart. Elever som ikke møter, mister plassen. Overholdes ikke svarfristene, blir det automatisk registrert som et NEI svar. Tilbud om plass Alle som har søkt om skoleplass får tilsendt tilbudskort/svarbrev med informasjon om ventelisteplassering ved første inntak. Ved andre og tredje inntak sendes det kun tilbudskort/svarbrev til de som får tilbud om skoleplass. Det blir ikke sendt informasjon til søkere som kun rykker opp på ventelisten. Inntakskontoret kan dessverre ikke svare på henvendelser om ventelisteplass pr. telefon på grunn av kapasitetsproblemer. Søkerne har ikke anledning å bytte tildelt skoleplass med andre søkere. Årsaken er at inntaket skjer på bakgrunn av karakterpoeng, og søkerne har forskjellige karakterpoeng. Dersom du ikke mottar svarkort innen ca 16. juli, kan du kontakte inntaks- og formidlingskontoret på telefon eller mellom kl og Dersom du har ønske om læreplass på første ønske og skoleønske på andre og/eller tredje ønske, vil du ved første inntak i juli få tilbudskort som gjelder skoleønskene. Dersom du har søkt læreplass, kan lærebedriftene kontakte deg direkte straks de har fått formidlingspapirene i april (se kapitlet «Formidling til læreplass»). Skolestart Dato for skolestart er ca 21. august Hvis du ikke møter 1. skoledag, mister du plassen med mindre du har fått innvilget permisjon av skolen. Gi beskjed til inntaks- og formidlingskontoret dersom du ikke vil benytte deg av tildelt plass. Ventelister Dersom du får oppfylt ditt første ønske, står du ikke på ventelister til lavere ønsker. Dersom du får tilbud på ett lavere ønske, står du på venteliste til ditt høyere ønske frem til tredje inntak. Etter tredje inntak vil ventelistene sorteres om.søkere som har fått et tilbud om skoleplass i løpet av fellesinntaket, men som har takket NEI til ett eller flere tilbud og på grunn av dette står uten tilbud om plass, settes med lavest mulig prioritet på ventelistene. Det er et vilkår at søkeren i slike tilfeller takker ja til tilbud om videre ventelisteplassering innenfor de oppgitte svarfristene.de søkere som har fullføringsrett, voksenrett eller ikke 12

13 :42 Side 13 rett til videregående opplæring og som ikke har fått tilbud i løpet av fellesinntaket,får første prioritet på ventelistene etter at fellesinntaket er avsluttet. Konsekvensen av å takke NEI til en skoleplass, selv om det er et lavere ønske, er at søkeren mister prioriteten de hadde i utgangspunktet ved at de kommer sist i prioritet på ventelistene etter at fellesinntaket er overstått. Når søkere takker nei til et tilbud, kan dette også føre til at søker ikke får flere tilbud om plass gjennom fellesinntaket eller etter fellesinntaket. Grunnen er at fylkeskommunen da har oppfylt plikten til å gi tilbud om kurs, og at søker gjennom å takke NEI i realiteten sier fra seg sin rett til opplæring kommende skoleår etter oppll kan stå på venteliste etter tredje inntak. Etter skolestart kan søkere kontakte skolene for å sette seg på venteliste, men skolen må først bruke opp den ventelisten de har mottatt av inntaks-og formidlingskontoret. Klagebehandling Etter forvaltningsloven har du adgang til å klage på resultatet av inntaket dersom du har reell grunn til å tro at gjeldende regler for inntak ikke er blitt fulgt. Klage sendes til fylkeskommune ved Utdanningsetaten senest 3 tre uker etter at inntaksmeldingen er mottatt på oppgitt adresse (jfr. forvaltningslovens 29, 1. ledd). Du må svare på tilsendt tilbudskort/svarkort selv om du ønsker å klage. Klagen må være skriftlig, men ta kontakt med inntaks- og formidlingskontoret før du sender klagen. Kanskje misforståelser kan avklares.om Utdanningsetaten ikke tar klagen til følge, vil den bli behandlet av Utdanningsutvalgets klagenemnd. ORDINÆRT INNTAK 13

14 :42 Side 14 Læreplass og opplæringsplass LÆREPLASS Læreplass lærling Søkere som har fulgt hovedmodellen, kan etter VK1 søke om å bli formidlet til ordinær læreplass. Formidling betyr at søkerens karakterer og ønsker blir presentert for alle bedrifter i det omsøkte kurs.søkere tegner ordinær lærekontrakt og blir lærling.lærlingene går opp til fag- /svenneprøve i slutten av læretiden.søkere som ønsker særløp, kan søke om å bli formidlet til læreplass etter GK. Du kan lese mer om særløp i heftet «Din videregående opplæring?» side 11. Opplæringsplass lærekandidat Videregående opplæring i arbeidslivet har hittil vært forbeholdt lærlinger som tar sikte på å avlegge fag- eller svenneprøve. Dermed har de som ikke har forutsetninger for å nå kravene ved disse prøvene, ikke kunnet tegne lærekontrakt. For å gjøre videregående opplæring i bedrift tilgjengelig også for denne gruppen av utdanningssøkende, er det mulig å tegne opplæringskontrakt for opplæring helt eller delvis i bedrift med sikte på et lavere nivå enn fageller svennebrev. Opplæringskontrakten tegnes mellom lærekandidat og lærebedrift og avsluttes ved at lærekandidaten går opp til en kompetanseprøve. Denne muligheten for kontraktsmessig opplæring i bedrift er ikke formelt begrenset til ungdom med opplæringsrett. Også voksne som ventelig ikke kan oppnå full kompetanse, kan tegne opplæringskontrakt med sikte på kompetanse på et lavere nivå. Det er mulighet til å endre opplæringskontrakt til ordinær lærekontrakt i løpet av læretida. Opplæringen for en lærekandidat skal ta utgangspunkt i læreplanen, tilgjengelig opplæringsplass, kandidatens faglige nivå (PPT- uttalelse av nyere dato) og hans/hennes ønske om hva opplæringen skal føre fram til. Det er to typer lærekandidater: 1 uten behov for særskilt tilrettelagt opplæring 2 med behov for særskilt tilrettelagt opplæring Begrensninger Reform 94 gir ingen rett til læreplass eller opplæringsplass fordi bedriftene selv bestemmer hvilke søkere de vil tilby læreplass eller opplæringsplass. Reform 94 gir kun søkerne rett til å bli presentert for bedriften (formidlet) i form av karakterutskrift og formidlingslister. Formidling av søkere til ordinær læreplass omfatter Rettselever, dvs ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års opplæring som normalt må tas i løpet av fem år. Dette betyr at søkere som ønsker formidling, kan ha to hvileår før de søker formidling (enten mellom GK og VK eller mellom VK1og formidling). Reformelever, dvs rettselever og ikke-rettselever som går på VK1 inneværende skoleår. Søkere som har gått GK og VK1 og som tar førstegangstjeneste, kan etter søknad få utvidet fristen med ett år. Disse søkerne må legge ved kopi av vernepliktsboken samt et brev med søknad om utvidelse av rett. Formidlingen til ordinær læreplass omfatter ikke Lærekandidater Søkere fra andre fylker. Søkere med fag- / svennebrev eller studiekompetanse. Søkere over 21 år der det tas sikte på full opplæring i bedrift med/uten forutgående skole. Søkere med særlig behov for særskilt tilrettelagt opplæring og som får opplæring i bedrift som en del av eller hele det tilrettelagte tilbu- 14

15 :42 Side 15 det, uten å være lærling etter bestemmelsene i opplæringsloven. Søkere som har GK, VK1 og allmennfaglig påbygging kan ikke søke om formidling via fylkeskommune. Årsaken er at disse søkerne har brukt opp sin rett til tre års videregående opplæring. Rett til omvalg gjelder ikke for disse søkerne fordi de har fått en sluttkompetanse og har brukt opp sine tre rettsår. Disse søkerne må ordne seg læreplass selv. Bedriftene som tar i mot disse søkerne, vil få en lavere tilskuddssats fra fylket enn de søkerne som blir formidlet av fylkeskommune. Søknad om opplæringsplass Det vil finnes et eget felt i den elektroniske registreringen for de som ønsker å søke om plass som lærekandidat.søknadsfristen for å registrere sitt ønske om å bli lærekandidat er 1. februar.dersom du ikke fyller ut elektronisk søknadsskjema, fremmer du ønske om å bli lærekandidat ved å krysse av for at du søker særinntak i rubrikk A på papirsøknaden. I feltet «variant» i rubrikk B skal du skrive KAND. Kursnummer og kursnavn fylles ut. Skolenummer skal være (NB! 5 siffer). Ønsket om opplæringsplass skal føres som første ønske.du kan ikke søke ordinær læreplass dersom du søker opplæringsplass. fylkeskommune vil sammen med noen utvalgte skoler og opplæringskontor forsøke å finne bedrifter som har mulighet for å gi denne typen opplæring. Det er viktig at søkerne er klar over at det ikke foreligger tilgjengelige opplæringsplasser på forhånd, men at dette er en prosess som startes etter søknadsfristen. Siden det er bedriftene som avgjør om de ønsker å ta i mot lærekandidater, er det ingen garanti for at opplæringsplasser lar seg skaffe. Ønske om å bli lærekandidat blir ikke formidlet til bedrifter som ønsker ordinære lærlinger. Søknad om formidling til ordinær læreplass Dersom du søker læreplass, kan du kun føre opp ett ønske om læreplass. Læreplassønsket må være ført opp som første prioritet. Du kan føre opp to andre ønsker i tillegg til læreplass, f.eks. nytt VK1 eller allmennfaglig påbygging. På bakgrunn av det GK og/eller VK1 du har, vil du bli formidlet i det aktuelle kurs du har søkt. Det forutsettes at det finnes intensjonsavtale i kurset. En intensjonsavtale er en avtale mellom en bedrift og Fylkeskommune om at bedriften vil ta inn en eller flere lærling- LÆREPLASS 15

16 :42 Side 16 LÆREPLASS er. Avtalen er ikke juridisk bindende.det er ikke anledning til å føre opp ønske om læreplass som sitt andre eller tredje ønske,på prioritet etter skoleønsket.i slike tilfeller vil det lavere prioriterte læreplassønsket strykes.for flytekniske fag og avionikk: Luftfartsverket krever plettfri vandel av alle som skal arbeide innenfor sikkerhetssonene på en flyplass.alle disse må ha adgangsskort utstedt av Luftfartsverket.For å få adgangskort må søker dokumentere plettfri vandel og legge fram uttømmende politiattest (utvidet vandelsattest).dette gjelder også lærlingene.uten et slikt adgangskort fra Luftfartsverket vil en ikke få lærekontrakt. Tilsvarende har Luftfartsverket en ordning med sikkerhetsklarering. Kandidatene må blant annet løpe 3000 meter innenfor bestemte tidsmarginer,kunne svømme,hoppe,kaste og løfte innenfor bestemte minstekrav.forsvaret stiller også krav til godt fargesyn,og de som søker lærekontrakt,må avlegge fargetest.i enkelte flyselskap vil de av sikkerhetsårsaker kreve godt fargesyn av de som skal kvalifisere seg videre til sertifiserende personell(teknikere).nærmere opplysninger om disse krav kan en få ved å henvende seg til Forsvarets rekrutterings-og medietjeneste; tlf: eller Internett: Bedriftenes kriterier for valg av søker Erfaringer viser at lærebedriftene velger lærlinger etter følgende kriterier: Lite fravær. Bedriftens personlige kontakt (intervju) med søker. Husk at du må være tilgjengelig på telefon. Ordenskarakterer. Gode personlige egenskaper. (bl.a. oppførsel) Bedriftens spesielle krav til søker (f.eks. bestått i alle fag). Eksterne referanser. Søkers øvrige karakterer. Søkers geografiske tilhørighet. Oversikt over formidlingsprosessen 1. februar Søknadsfrist for særskilt inntak 1.mars Søknadsfrist for ordinære søkere til skole- og læreplass Ca. 1. april Formidlingen starter.alle søkere presenteres for aktuelle bedrifter i fylket. Bedriftene kontakter søkerne direkte. Ca. 10. juli Oppdaterte søkerlister og EDButskrift av standpunktkarakterer sendes bedriftene Ca. 15. september fylkeskommune forhandler med andre fylker om opprettelse og geografisk plassering av VK2 fagopplæring i skole som erstatning for manglende læreplass. Ca. 1. november Den aktive formidlingen avsluttes. For utfyllende oversikt, se internettsiden Avtale om læreplass Du bør selv oppsøke bedrifter, skrive søknader, ringe etc. for om mulig å skaffe deg avtale om læreplass. Dette er den eneste framgangsmåten for å få avtale med en bestemt bedrift. Dersom du får avtale om læreplass, bør du snarest fylle ut en lærekontrakt. Dette gjelder også etter at du har sendt inn søknaden. Du får lærekontrakter til utfylling hos rådgiver, lærebedriften eller inntaks- og formidlingskontoret. Sørg for at lærekontrakten eller avtale om læreplass snarest sendes inntaks- og formidlingskontoret slik at den kan registreres. Husk at en lærekontrakt er juridisk bindende for deg, og du kan kun tegne en lærekontrakt. Mange lærebedrifter påfører lærekontrakten en betingelse om at du må bestå alle fag før lærekontrakten er gyldig. Når du tar kontakt med bedrifter, må du sørge for å ta med vitnemål, praksisattester, dokumentasjon for gyldig fravær o.l. Selv om du har fått avtale om læreplass og/eller lærekontrakt, må du i tillegg sende ordinært søknadsskjema for videregående opplæring. Formidling til læreplass For at alle søkere til læreplass skal ha like muligheter for å bli valgt av bedriftene, vil inntaks- og formidlingskontoret ca.1.april sende formidlingslister som inneholder alle aktuelle 16

17 :42 Side 17 søkere til alle aktuelle bedrifter i fylket. Formidlingslistene inneholder bl.a. navn, adresse og telefonnummer. I tillegg vedlegges en EDButskrift av fravær, ordenskarakterer og andre karakterer.hvis du har registrert «Nei» til at opplysninger om fravær,orden og oppførsel formidles videre til lærebedriftene under punktet «Læreplass» i det elektroniske søknadsskjemaet, gjør vi deg oppmerksom på at du risikerer at bedriftene ikke vurderer deg som lærling i deres bedrift.du vil da kunne oppleve at ingen bedrifter kontakter deg i løpet av formidlingsperioden.på listene vises fraværet uten noen spesifisering for gyldig/ugyldig fravær. Dersom du ønsker at bedriftene skal få annen informasjon enn det som er nevnt ovenfor, må du sende en personlig søknad til ønsket bedrift og legge ved ønskelige vedlegg. Dette er spesielt viktig dersom du har dokumentasjon på gyldig fravær, arbeidsattester eller opplysninger om sykdom e.l. Lærebedriftene er nødt til å ta sine avgjørelser på bakgrunn av karakterene fra GK og VK1 første termin. Bedriftene vil få tilsendt søkernes sluttresultat medio juli. Dersom du slutter på skolen etter første termin, vil du ikke kunne tegne lærekontrakt. Siden bedriftene tar direkte kontakt med ønsket søker, vil du være den første som får høre om du har fått læreplass. Derfor nytter det ikke å ringe til inntaksog formidlingskontoret for å sjekke dette. Bedriftene oppfordres til å innkalle aktuelle søkere til intervju. Søkerne er pliktige til å fremlegge vitnemål, attester o.l. på intervjuet. Fylkeskommunen dekker ikke reise til intervju i bedrift. Elever som er formidlet av inntaksog formidlingskontoret og ikke møter til intervju, kan miste retten til videre formidling dersom godkjent fravær ikke foreligger. Bedriftene vil i løpet av sommeren få tilsendt oppdaterte formidlingslister slik at de kan se hvem som er ledig. I slutten av formidlingsprosessen vil fylkeskommunen forsøke å kontakte aktuelle bedrifter for om mulig skaffe læreplass til søkere som ennå ikke har fått læreplass. Formidlingsarbeidet avsluttes 1.november.Inntaks-og formidlingskontoret kan videreformidle din søknad til andre fylker dersom du ikke får læreplass i. Svar på tilbud om læreplass Dersom du får tilbud om læreplass og takker ja, må lærekontrakt skrives så raskt som mulig og sendes inntaks- og formidlingskontoret. Dersom du takker nei til læreplass i eller utenfor, får du ikke flere tilbud dette skoleåret. Rettselever bruker da ett år av uttaksrammen, og kan søke formidling neste år dersom ikke fristen brukt opp. Dersom du takker nei til læreplass, er bedriften pliktig til å melde fra om dette. Meldingen fra bedriften fører til at søknaden din får status «trukket søknad». Dersom du takker nei til alternative tilbud, f.eks. VK2 fagopplæring i skole, vil din søknad få status «trukket søknad». Lærekontrakt Bedrifter som har gitt søkere avtale om læreplass, får umiddelbart etter registrering av søknadene tilsendt lærekontrakter for utfylling. Det forutsettes at bedriften er/blir godkjent som lærebedrift. Lærekontrakter som allerede er innkommet blir registrert fortløpende. Inntaks- og formidlingskontoret skal ha tilbakemelding fra bedriftene om valg av søkere i form av ferdig utfylte lærekontrakter. Du har i samarbeid med bedriften ansvar for at lærekontrakt blir utfylt og sendt fylkeskommunen. Lærekontrakt skal være tegnet senest innen 1 en måned etter at læreforholdet er startet opp. Melding om at læreforholdet er påbegynt skal sendes uansett. Vi vil likevel oppfordre bedriften og søker til å tegne lærekontrakt tidligst mulig (f.eks. rett etter intervju), selv om oppstartdato er noe frem i tid. Dette vil være en fordel både for kontraktspartene og fylkeskommunen. Mange lærebedrifter påfører lærekontrakten en betingelse om at søkeren må bestå alle fag før lærekontrakten er gyldig. For «reformelever» er det ikke prøvetid. Bedriften og/eller lærlingen må omgående melde fra til fylkeskommunen dersom læreforholdet ikke er startet i henhold til avtalt tidspunkt. Klagemulighet Vedtak om inntak til videregående opplæring i bedrift er enkeltvedtak og kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Klagen sendes til fylkeskommune, Utdan- LÆREPLASS 17

18 :42 Side 18 LÆREPLASS ningsetaten. Det er ikke mulig å klage på bedriftenes avgjørelse om inntak av lærlinger eller deres rangering av søkere. Bedriftene bestemmer selv hvilke lærlinger de vil ta inn. Reelle klager kan i denne sammenheng være f.eks. klage på at du ikke er presentert for bedriftene selv om du har krav på dette. Lærekontrakt som ikke er formidlet av fylkeskommune Bedrifter kan inngå lærekontrakt med voksne søkere (over 21 år) uten relevant GK og VK1. Disse kontraktene blir ikke formidlet av fylkeskommunen, og andre økonomiske tilskuddsvilkår gjelder for denne gruppen. Før fagprøven må lærlingene dokumentere at felles allmenne fag (GK og VK1) og aktuelle studieretningsfag (VK1) er bestått. Teoriopplæring Bedriften har ansvaret også for den teoretiske opplæringen. Fylkeskommunen kan tilby kurs der bedriftene ikke ser seg i stand til å gi den teoriopplæring som kreves. Dette gjelder for: lærlinger som har valgt fag med teori utover VK1, restteori. lærlinger som har valgt fag med teori utover VK1, avviksfag. lærlinger som har valgt et fag der læretiden starter etter GK, særløpsfag. lærlinger som begynner i lære direkte uten forutgående opplæring i skole. All teori, bortsett fra restteori, skal prøves i en egen tverrfaglig eksamen. Fylkeskommunen arrangerer denne eksamenen, og lærebedriften må sørge for at lærlingene blir meldt opp. Teoriopplæringen vil bli lagt til en bestemt skole i eget eller i et annet fylke. Søkere fra som ønsker læreplass i andre fylker Dersom du ønsker læreplass i et annet fylke,må du selv skaffe deg skriftlig avtale om læreplass med aktuell bedrift. Dersom fylkeskommune har problemer med å skaffe deg læreplass i det lærefaget du ønsker i, vil vi forsøke å formidle søknaden din videre til andre fylker. Det er likevel ingen garanti for at du får læreplass. Søkere fra andre fylker som ønsker læreplass i Dersom du er fra et annet fylke og ønsker læreplass i, har du tre alternativer. Du kan selv skaffe deg læreplass ved en lærebedrift i. Du må fylle ut lærekontrakt sammen med lærebedriften eller få bedriften til å skrive annen bekreftelse på at du har fått læreplass. Lærekontrakten eller bekreftelsen må sendes til inntaks- og formidlingskontoret i med kopi til ditt hjemfylke. Du må underrette inntakskontoret i hjemfylket om at du har fått læreplass i. Inntakskontoret/fagopplæringskontoret i ditt hjemfylke kan avtale med inntaks- og formidlingskontoret i om at din søknad skal videresendes til. Dette kan kun gjøres for kurs der det er overskudd av læreplasser i, og ofte avklares ikke dette før på høsten. Selv om du blir formidlet i, kan du ikke være sikker på å få tilbud siden det er bedriften selv som avgjør hvem de vil tilby læreplass. Dersom du skal flytte til, kan du bli formidlet på lik linje med søkere fra. Som hjemmehørende i regnes de som er registrert i folkeregistret i fylket innen hvert kalenderår. Søkers tilhørighet kontrolleres mot folkeregistret. Dersom du er rettselev og skal flytte til i løpet av sommeren, enten sammen med foresatte eller til en/begge foresatte som allerede bor i, kan du søke på søknadsskjema for. Dokumentasjon på flytting må legges ved søknaden. Dokumentasjonen kan være en av følgende: Folkeregisterets flyttemelding. Bekreftelse på at foresatte har fått arbeid i (flyttemelding fra folkeregistret må ettersendes). Bekreftelse fra begge foresatte om at du flytter til en av foresatte som bor og er registrert i folkeregisteret i. Manglende dokumentasjon medfører at søknad bli returnert ubehandlet. 18

19 :42 Side 19 Særskilt inntak spesialundervisning Søknadsfristen for å søke særskilt inntak på grunn av behov for særskilt tilrettelegging/spesialundervisning, eller etter individuell vurdering, («Annet»), er: 1. februar. Det tas kontakt med rågiver på skolen som er behjelpelig med søknad om særskilt inntak. Et eget «Vedleggsskjema», som rådgiveren har, skal også fylles ut. Søknad på særskilt grunnlag kan fremmes elektronisk hvis søker har mottatt brukerid og passord.søkerne/ innsøkende innstans skal etter endt elektronisk registrering ta utskrift av kvitteringsbildet og sende dette inn sammen med øvrige nødvendige vedlegg i 3 -tre- eksemplarer til Utdanningsetaten, fylkeskommune innen fristen 1.februar. Utdanningsetaten har laget et eget lite hefte, «Orientering om søknad på særskilt grunnlag og særskilt tilrettelagte opplæringstilbud», som er tilgjengelig hos rådgiveren på skolen, PPT og OT, heftet kan også fås ved henvendelse til utdanningsetaten, telefon Vedleggsskjemaet Punktene A D i vedleggsskjemaet, (under «Søknadskategori» på side 1), gir opplysninger om hvem som kan søke særskilt inntak i samsvar med loven: A Rett til inntak på primært valgt grunnkurs, i henhold til 1 opplæringslovens 3-1, sjette ledd: «Søker som etter kap. 5 i opplæringslovens har rett til spesialundervisning, og som på grunnlag av sakkyndig vurdering har behov for et særskilt grunnkurs, har rett til inntak på dette kurset innenfor en fastsatt kvote», og 2 opplæringslovens 5-1: «Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning». PPT skal være sakkyndig instans og må dokumentere omfattende behov for særskilt tilrettelagt opplæring/spesialundervisning på grunnlag av: sanse- og motoriske defekter medisinske vansker, generelle lærevansker spesifikke lærevansker sammensatte lærevansker emosjonelle/sosiale vansker eller andre funksjonshemninger. Søkers problem må være vesentlig og av en slik art at han/hun har små forutsetninger for å mestre andre kurs enn det som er ført opp som særskilt prioritert grunnkurs. Det trengs en sakkyndig vurdering både med hensyn til elevens funksjonsnivå og behovet for tilrettelegging i henhold til loven. Elevens IOP vedlegges søknaden eller utskriften av kvitteringsbildet fra elektronisk søknadsregistrering. B Rett til spesialundervisning/særskilt tilrettelagt opplæring, i henhold til Opplæringslovens 5-1, og forskriftens 6-8 og 6-10 (GK) og 6-24 (VK1 / 2). Forskriftens 6-8, grunnkurs Søker med rett til videregående opplæring må i søknaden føre opp 3 tre ulike grunnkurs i prioritert rekkefølge. Dette gjelder også for søkere med behov for spesialundervisning. Gjenpart av elevens IOP for inneværende skoleår vedlegges søknaden. Forskriftens 6-24 videregående kurs Søker med behov for spesialundervisning, og som ikke har vurdering med karakterer i alle fag fra grunnkurset, kan tas inn etter individuell vurdering. Det legges også her vekt på sakkyndig vurdering og søkers prioritering. Målet for opplæringen kan være kompetansebevis. SÆRSKILT INNTAK 19

20 :42 Side 20 Gjenpart av elevens IOP i fag som inneværende skoleår ikke har fulgt den nasjonale læreplanen, vedlegges søknaden,samt utskriften av kvitteringsbildet fra elektronisk søknadsregistrering. PPT skal være sakkyndig instans. SÆRSKILT INNTAK C Rett til videregående opplæring/spesialundervisning i inntil to år ekstra etter sakkyndig vurdering, i henhold til Opplæringslovens 3-1, femte ledd og opplæringslovens 5-1. Elev som etter reglene i opplæringslovens kap. 5 har rett til spesialundervisning, har rett til opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Det er her knyttet vilkår til retten om at eleven trenger og vil ha utbytte av mer opplæring i forhold til kompetanse. Nye mål i forhold til oppnådde mål, må begrunnes. Før fylkeskommunen gjør vedtak, skal det foreligge en sakkyndig vurdering. Et avslag kan påklages til Statens utdanningskontor. PPT er sakkyndig instans både når det gjelder søknad om inntak til et 4. og til et 5.opplæringsår. D «Annet» Dette gjelder for søker som ut fra dokumentert behov må vurderes individuelt for inntak. Elev som ikke har behov for særkilt tilrettelagt opplæring, men som av andre grunner, for eksempel medisinske, sosiale, botilbud i institusjon, eller annet, har behov for plass på en bestemt skole/kurs, kan søke om å få søknaden behandlet individuelt. Søker må føre opp mer enn ett kursønske da det her ikke foreligger noen rett til inntak på 1. kursønske. Vedleggsskjemaet må fylles ut. Sakkyndig uttalelse fra lege, PPT, BUP, barnevernet eller andre som kjenner til, og kan dokumentere dennes behov, legges ved søknaden samt utskriften av kvitteringsbildet fra elektronisk søknadsregistrering. Kompetanse Hva er målet for opplæringen? (Vedleggsskjemaet side 3) I samsvar med inntaksforskriftens 4-19 finnes tre typer dokumentasjon for videregående opplæring: Vitnemål 4-22, som dokumentasjon for bestått 3-årig opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse i fag som ikke har læretid i bedrift. Fag-/svennebrev 4-25, som dokumentasjon for bestått fag-/svenneprøve. Kompetansebevis 4-26, som dokumentasjon for videregående opplæring i de tilfelle vilkårene for å få vitnemål eller fag-/svennebrev ikke er oppfylt. For mottakerskolen, som skal lage et opplæringstilbud/en IOP for eleven, er det viktig at avgiverskolen prøver å krysse av så riktig som mulig på hva som er et realistisk mål for opplæringen, jfr. opplæringslovens 5-5. Videregående skoler har erfart at det ikke alltid er samsvar mellom det grunnskolen/avgiverskolen oppgir som mål for opplæringen og elevens muligheter for å oppnå dette. Med svake karakterer fra grunnskolen, og da i kombinasjon med andre problem og stort fravær, vil kompetansebevis 20

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søkerinformasjon 2007

Søkerinformasjon 2007 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Søkerinformasjon Videregående opplæring i Akershus Inntak til skole Formidling til læreplass Til deg som har søkt videregående opplæring i Akershus I dette heftet finner du informasjon

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017

Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 Avdeling for videregående opplæring.. Inntakskonferanse - informasjon om inntak 2016-2017 http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk -og-kart/statistikkomrader/videregaendeopplering/ Tilstandsrapporter

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Opplæringslovens 3-1 gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1 og til to års videre opplæring innenfor utdanningsprogrammet.

Opplæringslovens 3-1 gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1 og til to års videre opplæring innenfor utdanningsprogrammet. Vedtatt inntaksreglement for skoleåret 2007-2008 (vedtatt i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.12.06, som sak 20/06) Henvisningene under til lov og forskrift gjelder Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER i Nord-Trøndelag 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har heimeadresse)

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1

Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1 Rådgiversamling Desember 2012 14.12.2011 1 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Inntakskontoret 8048 Bodø inntak@nfk.no Tlf: 75 65 02 10 (09.00 13.00) 14.12.2011 2 Opplæringsloven Inntak

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: SKOLEÅRET 2013-2014 Minoritetsspråklige søkere - Søknad om individuell vurdering Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Navn: Søknadsfrist 1. februar 2013 Fødsels- og personnummer:

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert 300114 R Inntaksreglement for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2014/2015. Opplæringslova, Privatskolelova

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2013/2014 Informasjon om opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 2 Sist oppdatert 03.01.2013 I dette heftet finner du

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen Rådgiversamling 17.11.14 Stian Ellefsen Tema for samlingen Innledning. Erfaringer fra inntaket 2014 Ny lokal forskrift om inntak. Vigoportalen.no Søkerweb 2015 Vilbli.no Vigoskole Nye tilbud 2015/frister

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser Rådgiver - karriereveileder kommer i løpet av november og desember til å være tilgjengelig enkelte dager som yrkesveileder i matpause rundt mediateket. Gruppeveiledning med ½ klasser i november. AGENDA:

Detaljer

videregående opplæring og studiefinansiering

videregående opplæring og studiefinansiering videregående opplæring og studiefinansiering forvirra? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon som mange opplever når de skal velge yrke eller

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg 1 Lære- og opplæringskontrakter Utdanningsdirektoratet har fastsatt skjema for lære- og opplæringskontrakter. Det er ett skjema for lærekontrakt for lærlinger, og ett skjema for opplæringskontrakt for

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy. Teknisk fagskole - Matteknikk. I samarbeid med

TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy. Teknisk fagskole - Matteknikk. I samarbeid med TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Teknisk fagskole - Matteknikk I samarbeid med Tilbud hvor du vil når du vil Dersom du kunne tenke deg en videre utdanning innen

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS HVA KAN DU SELV GJØRE? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Du må alltid søke elektronisk om formidling

Detaljer

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Fagskolen i Troms avd. Skjervøy Fagskoleutdanning Kreftomsorg og lindrende pleie i samarbeid med Mål for utdanningen Videreutdanningen i kreftomsorg og lindrende

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema GRUPPERING KONFIDENSIELT Egenerklæringsskjema SØKNAD OM LÆREPLASS I Pass-foto MATROSFAGET SKIPSELEKTRIKERFAGET KOKKFAGET MOTORMANNFAGET SERVITØRFAGET ANNET Husk å legge ved kopier av kompetansebevis fra

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder 1. opplag Trykk: januar 2016 synkronmedia.no Velkommen som søker til læreplass i Aust-Agder Her

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkesting 17.06.2014 med hjemmel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Direkte tlf: 23302767 kbl@udir.no Vår dato: 27.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2008/3618 Deres referanse: Aust Agder fylkeskommune v/ Trine Nilsen Hordaland

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Ved Inger Anita Sjømæling/Ola Ivar EikebøUtd-avd i Møre og Romsdal oie2011 Fagopplæringssystemet på fylkesnivå -Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Vår saksbehandler: Lars Christian Skorge / Marianne Westbye Direkte tlf: E-post: lars.christian.skorge@utdanningsdirektoratet.no marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.05.2008 Deres dato:

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Søknadsskjema Skoleåret 2016/17

Søknadsskjema Skoleåret 2016/17 Side 1 av 6 NB: Fyll ut med blokkbokstaver! Søknadsskjema Skoleåret 2016/17 Søker opptak til: 8. trinn 9. trinn 10. trinn (sett kryss) Navn på den nåværende skole: Elevens navn: Adresse: Postnr./sted:

Detaljer

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående

Detaljer