Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal"

Transkript

1 // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal 22 prosent venter økning i antall ansatte mislykkede rekrutteringer siste 3 måneder Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere Post og besøksadresse: Gotfred Lies Plass 3 // 6415 Molde

2 Innhold Om NAVs bedriftsundersøkelse Oversikt over næringer og yrker prosent av bedriftene venter flere ansatte..6 Rekrutteringsproblem...8 Utenlands rekruttering Mangel på arbeidskraft

3 Om NAVs bedriftsundersøkelse 2014 Bedriftsundersøkelsen har som hovedmål å kartlegge bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft. Resultatene gir NAV nyttig informasjon om hvilke yrker det er mangel på og hvilke næringer som ikke greier å rekruttere ønsket arbeidskraft. Bedriftenes tro på fremtiden indikeres også ved at vi ser på hvilke næringer der bedriftene forventer flere eller færre ansatte. Ny innsamlingsmetode. Frem til og med 2011 har bedriftene fått et spørreskjema i posten som de har fylt ut og returnert til oss. De tre siste årene har vi sendt ut informasjon om hvordan bedriftene skal avgi de samme svarene elektronisk, samt at bedrifter som kun har en eller to ansatte er utelatt fra undersøkelsen, det vil si at den totale populasjonen er redusert fra omtrent til rett over i Svarene i undersøkelsen er samlet inn i februar og mars Omtrent 66 prosent av de drøyt 1000 spurte bedriftene har i år svart på undersøkelsen Nye spørsmål. Hovedhensikten med bedriftsundersøkelsen er å kartlegge mangel på arbeidskraft. Frem til 2011 har vi spurt om bedriftene har problem med å rekruttere relevant arbeidskraft. Nå spør vi om bedriftene har mislykkes i å rekruttere arbeidskraft de siste 3 månedene. Vi spør også om resultatet ble ingen ansettelse, eller om det ble ansatt noen med lavere/annen kompetanse og om grunnen var mangel på kvalifiserte søkere. Dette er et mer spisset spørsmål enn vi har hatt før og har ført til lavere mangel på arbeidskraft enn det vi har hatt tidligere år. På spørsmål knyttet til endring i antall ansatte spurte vi før om antall ansatte om et år, mens vi de tre siste årene bare spør om de forventer flere, like mange eller færre ansatte om ett år. Det kan gi noe utslag, men vi har på dette spørsmålet valgt å sammenligne med tidligere år. Spørsmålet om utenlands rekruttering er det ikke gjort endringer på. Spørsmålene er felles for hele landet, med unntak av spørsmålet om utenlands rekruttering. Hovedkonklusjoner i Møre og Romsdal. Det viktigste resultatet i bedriftsundersøkelsen er oversikten over hvilke yrker bedriftene har vanskeligheter med å rekruttere fra. Årets undersøkelse viser at det har vært mislykkede rekrutteringer, det vil si ingen ansettelse eller ansettelse av personer med lavere/annen kompetanse, i de tre siste månedene før undersøkelsen ble besvart. Over 85 prosent av bedriftene svarer at den mislykkede rekrutteringen skyldes mangel på kvalifiserte søkere. Undersøkelsen viser at det er stor mangel på helsepersonell, lærere/førskolelærere og ingeniører. Yrker som elektriker, betongarbeidere, renholdere, rørleggere og VVS-montører har det også vært vanskelig å rekruttere til. Sammenlignet med fjorårets undersøkelse er det likevel betydelig mindre rekrutteringsvansker nå enn i fjor, da det var hele mislykkede rekrutteringer i fjor, mot i år. Bedriftene i Møre og Romsdal er fortsatt optimistiske med tanke på utvikling av antall ansatte. Nesten 22 prosent av bedriftene venter en økning, mens nesten 13 prosent venter en nedgang i antall ansatte. Dette er litt mindre optimistisk, men likevel omtrent på samme nivå som de siste årene, Etter en klar økning fra 2011 til 2013 over andel av bedriftene som sier at det er aktuelt å rekruttere utenlands arbeidskraft, synker nå andelen ytterligere fra 20 prosent i 2013 til 17 prosent i Usikkerhet. Resultatene i bedriftsundersøkelsen er basert på svarene fra et utvalg bedrifter og konklusjonen kan bli feil om ikke svarene er representative. Spesielt gjelder dette på region og næringsnivå der resultatene er basert på svarene fra færre bedrifter enn de resultatene som gjelder for hele fylket. 3

4 Næring og yrkessammensetting I år velger vi å gi en oversikt over hvor mange bedrifter og ansatte det er i de ulike næringene i Møre og Romsdal. Antall bedrifter er på bedriftsnummernivå, og bedrifter med en eller to ansatte er ikke med. Hadde bedrifter med en og to ansatte vært med ville både antall bedrifter og antall ansatte økt. Næringsgruppe SN2007, 3 eller flere ansatte Antall bedrifter Antall ansatte totalt i disse bedriftene Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk prod Petroleum og kjemiske prod Prod. av annen industri Prod. av metallvarer Prod. av maskiner og utstyr Prod. av elektriske og optiske produkter Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting Totalt Tabellen viser at det er stor variasjon på både antall ansatte og antall bedrifter innenfor de ulike næringene i Møre og Romsdal. Flest bedrifter, over 1 650, finner vi innen varehandel og motorvognreperasjon, mens det er bare 12 innen produksjon av elektriske og optiske produkter. Det er innen helse og sosialtjeneste det er flest ansatte, nesten Sammenlignet med i fjor er det nesten 600 flere ansatte, men antall bedrifter har gått ned med drøyt

5 Tabellen under er laget for å gi en bedre forståelse av hva som skjuler seg bak de ulike næringene. For hver næring er det listet opp tre større bedrifter. Legg merke til at et selskap kan ha bedrifter innen flere ulike næringer. Eksempler på bedrifter innenfor de ulike næringsgruppene Jordbruk, skogbruk og fiske INDRE NORDMØRE LANDBRUKSTENESTER MARINE SAHARVEST NORWAY AS SALMAR FARMING AS Bergverksdrift og utvinning SUB SEA SERVICES AS HAUG OFFSHORE SERVICES AS STATOIL ASA Nærings- og nytelsemidler MARINE HARVEST NORWAY AS NORSK SJØMAT AS STABBURET AS Tekstil- og lærvarer FASADEPRODUKTER AS RAUMA ULLVAREFABRIKK AS DEVOLD OF NORWAY AS Trevarer MØRETRE AS RINDALSLIST AS NATRE VINDUER AS Treforedling og grafisk prod. POLARIS TRYKK ÅLESUND AS PETERSON PACKAGING AS HATLEHOLS AS Petroleum og kjemiske prod. HUSTADMARMOR AS STATOIL ASA PIPELIFE NORGE AS Prod. av annen industri EKORNES J E AS BRUNSTAD AS WONDERLAND AS Prod. av metallvarer HYDRO ALUMINIUM AS BRUNVOLL AS VIK ØRSTA AS Prod. av maskiner og utstyr KLEVEN VERFT AS NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY STX AS OSV ELECTRO AS Prod. av elektriske og optiske produkter GLAMOX ASA ROLLS-ROYCE MARINE AS MØRE TRAFO AS Elektrisitet, vann og renovasjon NORDMØRE ENERGIVERK AS TAFJORD KRAFTNETT AS TUSSA NETT AS Bygge- og anleggsvirksomhet AURSTAD KA AS ELMO TEKNIKK AS RØSAND BRØDRENE AS Varehandel, motorvognreparasjoner GIØRTZ H I SØNNER AS COOP ORKLA MØRE SA KROHN DANCKERT AS Transport og lagring HAVILA SHIPPING ASA REM OFFSHORE ASA FARSTAD SHIPPING AALESUND AS Overnattings- og serveringsvirksomhet RICA PARKEN HOTEL UNION GEIRANGER HOTEL AS QUALITY HOTEL WATERFRONT Informasjon og kommunikasjon ELTEL NETWORKS AS INMARSAT SOLUTIONS AS SUNNMØRSPOSTEN AS Finansierings- og forsikringsvirksomhet SPAREBANKEN MØRE NORDEA BANK NORGE ASA SPAREBANK 1 NORDVEST Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting ISLAND OFFSHORE CREWING AS EASS EIENDOMSASSISTANSE AS AXESS AS Offentlig forvaltning KYSTVERKET REDERI STATENS VEGVESEN REGION MIDTSENTRALADMINISTRASJON Undervisning HØGSKOLEN I ÅLESUND BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLEKRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE Helse- og sosialtjeneste ÅLESUND SJUKEHUS MOLDE SJUKEHUS HELSE MØRE OG ROMSDAL Personlig tjenesteyting MOLDE FOTBALLKLUBB NOR TEKSTIL AS ATLANTEN IDRETTSPARK 5

6 22 prosent av bedriftene venter flere ansatte Det er nesten 22 prosent av bedriftene som venter flere ansatte, mens 12,6 prosent av bedriftene venter en reduksjon i antall ansatte. Dette er akkurat litt lavere forventninger, men likevel omtrent det samme nivået som vi har hatt de 5 forutgående årene. Med 6705 bedrifter med 3 eller flere ansatte vil det si at nesten bedrifter venter en økning i antall ansatte, mens nesten 850 forventer en nedgang. Tjenesteområder. NAV Møre og Romsdal er inndelt i tre tjenesteområder som har noen fellesfunksjoner, som for eksempel markedskoordinator. Deler av bedriftsundersøkelsen er splittet opp på tjenesteområdenivå som består av følgende kommuner: TO-Nordmøre: Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Halsa, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll TO-Romsdal: Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde, Rauma, Vestnes og Nesset. TO-Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørskog, Ålesund, Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta. Optimisme på Nordmøre: Det er på Nordmøre bedriftene svarer mest optimistisk. Spesielt er forskjellen stor på hvor mange som forventer nedgang i antall ansatte. Frem til og med 2011 har vi spurt om ansatte i dag og antall ansatte om et år, og ut fra det sett om det er økning eller reduksjon. Etter det er det spurt om de venter flere, like mange eller færre ansatte om et år. Det er en endring som kan ha påvirket resultatet, likevel velger vi under å sammenligne resultatene med tidligere år. 6

7 Nettoendring. Differansen mellom andel bedrifter som venter økning i antall ansatte og bedrifter som venter reduksjon i antall ansatte kaller vi for nettoendring. Riket. Tabellen under viser nettoendringene fordelt på fylkene. Vi ser at forventningene i Møre og Romsdal på dette området er noe svakere enn landsgjennomsnittet. Jevnt over er forventningene til antall ansatte lavere over hele landet sammenlignet med i 2013 Næring. Tabellen under viser utvikling fordelt på næring. Vi ser at nettoendringen er stor i enkelte industrinæringer, jordbruk, skogbruk og fiske(husk at alle bedrifter med to eller færre ansatte ikke er med), og innen Eiendomsdrift forretningsmessig og faglig tjenesteyting. Resultater i Møre og Romsdal Landet Næringsgruppering SN2007 Nedgang Uendret Oppgang Nettoøkning Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industrien samlet Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk prod Petroleum og kjemiske prod Prod. av annen industri Prod. av metallvarer Prod. av maskiner og utstyr Prod. av elektriske og optiske produkter Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting I alt

8 Rekrutteringsproblem Bedriftene blir spurt om de har mislykkes i å rekrutterte arbeidskraft de tre siste månedene, om de ikke fikk ansatt noen eller om de ansatte med lavere/annen kompetanse. Deretter ble de spurt om dette skyldes ingen/for få kvalifiserte søkere. Deretter spør vi om hvilke yrker og antall dette dreier seg om. 15 prosent av bedriftene svarer at de har hatt mislykkede rekrutteringer de siste 3 månedene, det vil si at de enten har mislykkes i å rekruttere noen i det hele tatt, eller de har måttet rekruttert personer med lavere eller annen kompetanse. 7 prosent av bedriftene har ikke ansatt noen til den ledige stillingen, mens 8 prosent har ansatt personer med lavere/annen kompetanse enn ønsket. I over 85 prosent av tilfellene skyldes den manglende rekrutteringen mangel på kvalifiserte søkere, det vil si at 13 prosent av bedriftene i Møre og Romsdal har hatt mislykkede rekrutteringer på grunn av for få kvalifiserte søkere. Dette er en nedgang fra 2012(17 prosent) og 2013(19 prosent). Tabellen under viser at i Møre og Romsdal er blant de fylkene der flest bedrifter ikke har greid å rekruttert ønsket kompetanse på grunn av for få kvalifiserte søkere. I fjor hadde bedriftene Møre og Romsdals klart størst rekrutteringsvansker, men nå er vi altså på linje med flere andre fylker. Legg merke til at figuren under viser at det er bedriftene i Møre og Romsdal som har høyest andel ansettelser av personer med lavere/annen kompetanse. 8

9 Tabellen under viser at andelen med rekrutteringsvansker er omtrent like stor både på Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Vi ser likevel at på Nordmøre er det en større andel som ikke har rekruttert i det hele tatt, mens på Sunnmøre er det størst andel som har rekruttert med lavere/annen kompetanse enn ønsket. Andel mislykkede rekruttering siste tre måneder fordelt på næring. Det er innen bergverksdrift og utvinning, produksjon av metallvarer og produksjon av maskiner og utstyr det har vært høyest andel av bedrifter som har hatt rekrutteringsproblem på grunn av mangel på kvalifisert arbeidskraft. I det offentlige er det innen undervisning og helse og sosial det har vært størst mangel på kvalifisert arbeidskraft. Andel bedrifter med mislykkede rekrutteringer, Møre og Romsdal Måtte ansette Ja - lykkes noen med ikke å lavere rekruttering kvalifikasjo siste 3 mnd ner Totalt Rekrutteringsp roblemene skyldes for få kvalifiserte søkere Landet Rekrutteringsp roblemene skyldes for få kvalifiserte søkere Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industrien samlet Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk produksjon Petroleum og kjemisk produksjon Produksjon av annen industri Produksjon av metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting I alt

10 Utenlands rekuttering NAVs rolle ved utenlands rekruttering. Eures er et europeisk arbeidsformidlingsnettverk som bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med formidling av arbeidskraft innen EU, EØS og Sveits. NAV Eures har som mål å få til et mer fungerende arbeidsmarkedet gjennom å fremme mobiliteten i det europeiske arbeidsmarkedet. NAV Eures i Møre og Romsdal deltar på en rekke rekrutteringsmesser i utlandet og har gjennom et stort kontaktnett, både i Norge og resten av Europa, god mulighet for å finne aktuelle kandidater til bedrifter som søker denne type arbeidskraft. NAV i Møre og Romsdal vil derfor være et av flere naturlig kontaktpunkt for bedrifter som ønsker å rekruttere utenlandsk arbeidskraft. Avtagende interesse. Undersøkelsen forteller at det har vært en økning i andel bedrifter som oppgir at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet fram til i år, men i 2014 svarer færre av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. Det kan ha sammenheng med at færre tror arbeidstokken øker og færre har rekrutteringsproblemer. I år er det størst andel av bedrifter som sier det er aktuelt å rekruttere fra utlandet innen produksjon av elektriske og optiske produkter, produksjon av metallvarer og innenfor næring og nytelsesmiddel, med andeler på henholdsvis 50,49 og 48 prosent. Andel av bedrifter i Møre og Romsdal som oppgir at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. Resultater i Møre og Romsdal Næringsgruppering SN2007 Ja Usikker Nei Ja 2013 Endring Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk prod Petroleum og kjemiske prod Prod. av annen industri Prod. av metallvarer Prod. av maskiner og utstyr Prod. av elektriske og optiske produkter Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting Totalt

11 Mangel på arbeidskraft Vi har spurt bedriftene med mislykkede rekrutteringer siste tre måneder hvor mange og hvilke yrker det dreier seg om. Dette antallet blir også kalt mangel på arbeidskraft. Dette er på mange måter det viktigste, og mest konkrete punktet i bedriftsundersøkelsen. Svarene på dette spørsmålet hjelper oss til å bedre skjønne hvilken kompetanse næringslivet mangler, noe vi kan bruke i vår kommunikasjon med arbeidssøkere og arbeidsgivere. Det har vært mislykkede rekrutteringer de siste tre månedene i forkant av bedriftsundersøkelsen, hvorav i Møre og Romsdal. Det vil si at Møre og Romsdal, i forhold til størrelsen, har flere mislykkede rekrutteringer sammenlignet med landet som helhet, men at noen fylker har enda større mangel. I likhet med resten av landet er mangelen på arbeidskraft i Møre og Romsdal mindre i 2014 enn i Møre og Romsdal har størst endring fra 2013 målt i antall, og blant de med størst reduksjon målt i prosent. Mangel på arbeidskraft i antall personer Fylke Endring Endring prosent Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt

12 Næring. Det er innen Helse- og sosialtjeneste, med omtrent 420 mislykkede rekrutteringer i løpet av tre måneder, som har størst mangel på arbeidskraft målt i antall personer. Når vi ser på antall mislykkede rekrutteringer målt i prosent av antall ansatte er det innen Bygge- og anleggsvirksomhet vi har størst mangel. Næringsgruppe SN2007 Antall ansatte Mangel på totalt i disse arbeidskraft bedriftene Mangel i prosent av antall ansatte Mangel hele landet Jordbruk, skogbruk og fiske ,3 150 Bergverksdrift og utvinning ,8 200 Industrien samlet , Nærings- og nytelsemidler ,5 150 Tekstil- og lærvarer ,2 - Trevarer ,0 100 Treforedling og grafisk produksjon ,5 - Petroleum og kjemisk produksjon ,4 50 Produksjon av annen industri ,9 400 Produksjon av metallvarer ,8 300 Produksjon av maskiner og utstyr ,0 650 Produksjon av elektriske og optiske produkter ,2 50 Elektrisitet, vann og renovasjon ,7 150 Bygge- og anleggsvirksomhet , Varehandel, motorvognreparasjoner , Transport og lagring ,6 900 Overnattings- og serveringsvirksomhet , Informasjon og kommunikasjon ,3 700 Finansierings- og forsikringsvirksomhet ,6 250 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig 180 tjenesteyting , Offentlig forvaltning ,5 500 Undervisning , Helse- og sosialtjeneste , Personlig tjenesteyting ,3 450 I alt ,

13 Fordelt på yrker. Tabellen under viser mangel på arbeidskraft, det vil oversikt over yrker det ikke lykkes å rekruttere ønsket arbeidskraft til i løpet av de siste tre månedene. Undersøkelsen viser at det er stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere. Det er fortsatt mangel på ingeniører, men mangelen er redusert fra over 350 i fjorårets undersøkelse til drøyt 100 i år. Yrke Mangel Avrundet Landet Sykepleiere Helsefagarbeidere Grunnskolelærere Andre helseyrker Andre salgsmedarbeidere Førskolelærere Betongarbeidere Elektrikere Legespesialister Yrkesfaglærere Renholdere i bedrifter Rørleggere og VVS-montører Butikkmedarbeidere Andre ingeniører Andre lærere Lastebil- og trailersjåfører Tømrere og snekkere Anleggsmaskin- og industrimekanikere Anleggsmaskinførere Universitetsog høyskolelektorer/-lærere Ledere av bygge- og Ledere av industriproduksjon mv Automatikere Kokker Bygningsingeniører Dørselgere Mindre enn 50 Montører av mekaniske produkter Spesialsykepleiere Bussjåfører og trikkeførere Spesiallærere / spesialpedagoger Maskiningeniører Telefon- og nettselgere Andre ledere av produksjon og tjenesteyting Lektorer mv. (videregående skole) Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi Nettverks- og systemteknikere, IKT 12 0 Mindre enn 50 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv Sveisere Andre stasjonære maskinoperatører 12 0 Mindre enn 50 Andre språklærere 11 0 Mindre enn 50 Andre sikkerhetsarbeidere 11 0 Mindre enn 50 Energimontører Servitører Andre montører 10 0 Mindre enn 50 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 9 0 Mindre enn 50 Sum Ingeniører Sum andre yrker

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 201 Av Kari-Mette Ørbog Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft og hvilke forventinger virksomhetene

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Utarbeidet av NAV Østfold November 2014 Innhold 1. Oppsummering og perspektiver... 2 2. Vurdering av fjorårets

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

SND INNHOLD I MØRE OG ROMSDAL

SND INNHOLD I MØRE OG ROMSDAL SND I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune 2001 INNHOLD Regnskapstall for for næringslivet i Møre og Romsdal Regnskapstall for for næringslivet i Møre og Romsdal fordelt på regioner Fiskeri Fiskeoppdrett

Detaljer

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms

Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms Arbeidsnotat 2014:1002 Arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet i Troms En analyse basert på pendling, rekrutteringsutfordringer, kandidatproduksjon og framtidsutsikter 6000 5000 4000 3000 2000

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold EURES Rådgiver Hege Aatangen Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold Hva skal jeg snakke om i dag. Litt om EURES Litt om Norge Arbeidsmarkedet i Østfold Arbeidsmarkedet i Norge Trender i samfunnet

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Fylkesstatistikk 2011

Fylkesstatistikk 2011 Ein tydeleg medspelar Fylkesstatistikk 2011 Møre og Romsdal Innvandringa sikrar god vekst i folketalet Framleis god vekst i folketale Færre yngre kvinner enn yngre menn Eksportfylket Færre unge fleire

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 // Rapport 2 // 2014 Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 NAV Juni 2014 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo Rapporten er tilgjengelig

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer