OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer"

Transkript

1 OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer 15 timer teoretisk- og praktisk opplæring Revisjon 04,

2 Innholdsfortegnelse 1 Forord Generelt om opplæringen Målsetting Arbeidsmåter Hjelpemidler - undervisningsmateriell / utstyr Avsluttende test

3 1 Forord Riktig prosjekterte, monterte og vedlikeholdte tubing-systemer med tilhørende fittings er avgjørende for å unngå lekkasjer som kan resultere i ulykker og tap av verdier. Fagarbeider som utfører selvstendig arbeid med tubing-systemer må ha nok kompetanse med hensyn til montering, vedlikehold, mulige feilkilder og hvordan de skal unngås, slik at tubing-systemene skal fungere i samsvar med forutsetningene. Denne læreplanen beskriver minimum innhold som skal tilfredstilles for at kurset kan bli OLF sertifisert. OLF-grunnkurs i fittings- og tubing-systemer dekker et minimum av de kunnskaper og ferdigheter som kreves av uførende fagarbeider offshore. Kursplanen dekker tubing-system med fittings av fabrikatene: - Gyrolok - Parker/A-Lok - Swagelok. Skal det utføres arbeid på fittings av andre fabrikater må utførende fagarbeider i tillegg til dette OLF-grunnkurs i fittings og tubing-systemer ha leverandørgodkjent opplæring for aktuell annen type fitting. Ved høyere trykk der det benyttes høytrykks-fittings av type Autoclave, Butech, HIP eller tilsvarende må utførende fagarbeider i tillegg til OLF-grunnkurs i fittings og tubing ha leverandørgodkjent opplæring for den høytrykks-fittingen som skal brukes. Riktig kompetanse vil kunne fjerne feil i tubing-systemer. Dette avverger lekkasjer, ulykker og driftsavbrudd, og gir økt sikkerhet samt reduserte kostnader. Nivå og innhold i opplæringen er basert på den forutsetning at fagarbeider etter gjennomført kurs, har mulighet for å søke råd og instruksjon fra kompetent teknisk ansvarlig disiplinpersonell på arbeidsstedet. Feilvurderinger og feilhandlinger kan få store konsekvenser som kan føre til alvorlige skader på personell, natur og materiell. Å skape positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig at blir sterkt vektlagt under opplæringen. 3

4 2 Generelt om opplæringen 2.1 Opplæringens varighet Varighet på opplæringen skal minimum være 15 timer fordelt over 2 dager. 2.2 Opptaksvilkår / Forkunnskaper Person som skal OLF-sertifiseres for å kunne utføre selvstendig arbeid med tubingsystemer med tilhørende fittings må ha følgende teoretisk og praktisk kompetanse: Kandidat må ha fagbrev eller tilsvarende som: - Automatiker - Instrumentrørlegger - Industrimekanikker - Prosessteknikker. - Eller ha minimum 2 års praktisk erfaring med arbeid med tubingsystemer med tilhørende fittings. Dersom personen ikke har relevant fagbrev, skal arbeidsgiver kunne verifisere og gå god for at kandidaten har tilstrekkelig teoretiske kompetanse, og praktisk erfaring (minimum 2 år) med tubing-systemer med tilhørende fittings i HCprosessanlegg. Påmelding til OLF-sertifiserende kurs med OLF-test skal normalt gjøres av arbeidsgiver, da denne er ansvarlig for at personen oppfyller kravene til teoretisk og praktisk kompetanse. 2.3 Målgruppe Målgruppe for dette opplæringstiltaket er alle som selvstendig skal arbeide med fittings og tubing-systemer. 2.4 Sertifisering For å bli sertifisert skal kursdeltakeren ha gjennomgått hele kurset, samt bestått en praktisk del og en teoretisk OLF- test (e-læring). 2.5 Varighet på OLF-sertifiseringen Varighet på sertifiseringen er 4 år Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett OLF godkjent kurs med eksamen gjennomføres. 4

5 2.6 Re-sertifiseringen Re-sertifisering skal baseres på interaktivt kurs med tilhørende test (E-læring). Dersom kandidaten har lese- og skrivevansker kan re-sertifiseringen gjøres: - skriftlig - muntlig (PSK godkjent eksaminator må benyttes). Kandidaten har også rett til å be om hjelp relatert til: - bruk av PC - lesing av hva som står på PC-skjerm. Dersom test for re-sertifiseringen ikke bestås skal nytt komplett OLF godkjent kurs gjennomføres og OLF-test må bestås. 2.7 Formål med opplæringen Formålet med opplæringstiltaket er å gi deltakere grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte, montering, testing og vedlikehold av tubing-systemer med tilhørende fittings. 2.8 Innhold i opplæringen Oversikt over tema som opplæringen skal dekke: Fittings Hovedtyper og deres virkemåte Problematikk: Sammenblanding av produsenter 1. gangs montering Gjenmontering Formontering Montasje verifisering Verktøy Gjenger Gjengetyper og deres identifikasjon Fare for kaldsveising Gjengetabeller Gjenge-tetninger Krav til innskrudde gjenger i NPT-gjengeforbindelser Tetningsmåter Adaptere Tubing Material forståelse (galvaniske effekter). (Henvisning til NORSOK M-001 og styrende dokumentasjon hos oppdragsgivere) Korrosjon Dimensjoner / veggtykkelse Merking / sertifisering Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje 5

6 Forberedelser av tubing for montasje Råd knyttet til legging og bøying av tubing Bruk av ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting Høytrykk-fittings Hva menes med høytrykk Hvilke typer tubing-fitting (fabrikat) brukes typisk på norske anlegg for høytrykk 2.9 Detaljering av kursinnhold Fittings Hovedtyper og deres virkemåte Det skal vises og beskrives forskjellige produsenters fittings. Hva er likt og hva er forskjellig. Fittings fra Gyrolok, Parker og Swagelok tas med. Sammenblanding av komponenter fra forskjellige produsenter Belyse sikkerhetsmessige farer og eventuelle manglende garantier for funksjon ved sammenblanding av komponenter fra forskjellige produsenter. 1. gangs montering Gjennomgang av monteringsinstruksjon(er) fra de forskjellige produsentene. Forklare og framheve der det er forskjell mellom produsentenes instruksjoner. Inngående forklaring på mothold (fitting kropp) under montasje. Gjenmontering Presentere og fremlegge alle forhold knyttet til gjenmonteringsinstruksjon fra den enkelte produsent. Formontering Det skal tilrettelegges for opplæring og gis eksempler på fordeler ved å benytte formontering av kompresjons-fittings. Montasje verifisering Det skal gis opplæring innen temaet montasje-verifisering. Det skal være tilgjengelig den enkeltes fabrikants verktøy for verifisering. Bruk av verktøyet skal forklares og demonstreres. Viktighet av merkesystem Pen. Forklare og beskrive muligheter for lekkasjesøk med: - væsker (såpevann) - skum - nitrogen helium - annet. Verktøy Inngående forklaring mot de forskjellige produsenter med hensyn til dimensjoner (nøkkelvidde) som benyttes under montasje av kompresjons-fittings (millimeter / tomme dimensjoner) Presentasjon og praktisk trening i bruk av: 6

7 Formonteringsverktøy (manuelt og hydraulisk) Rørkutter Avgradingsverktøy Tenger for bøying av rør Maskiner for bøying av rør (større dimensjoner) Verktøy for kutting av større dimensjoner rør. Avblødning av tubing-systemer: Faremomenter knyttet til avblødning av trykksatt system. Presentere metoder og utstyr for avblødning av trykksatte tubing-systemer. Presentere avblødningsventiler (plugger). Gjenger Gjengetyper og deres identifikasjon Gjengetypene NPT og BSPP skal forklares. Hva som er forskjellen. Det skal gis opplæring i visuell kontroll av gjenger. Bruk av gjengetolker. Maskinerings-toleranser og akseptgrenser for gjenger. Spesiell fokus på gjenbruk av fitting der gjengene kan være slitt (NPT). Mulig kaldsveising (galling). Gjengesmøring / Gjengetetning Loctite type produkter: Opplæring i bruk av smøre og gjengetetting produkter som for eksempel Loctite produkter. Krav til rensing. Bruk av Activator. Krav til herdetider. Utfordringer ved bruk av Loctite type produkter. Gjengetape (teflontape/gjengetetning): Opplæring i bruk av gjengetape. Demonstrasjon samt tabeller over pålegging (montering) av gjengetape. Utfordringer ved bruk av gjengetape. Kvaliteter og visuell kontroll. Tubing Denne modulen skal være av generell karakter. Kun enkle fremstillinger. Material-forståelse Kort innføring i typisk bruksområde for materialer som: SS316, 6Mo, Titanium, Duplex / Super Duplex og Hastelloy. 7

8 Korrosjon Kort innføring i hva som kan gi galvanisk korrosjon. Dimensjoner og veggtykkelse på tubing Standard og tabeller for dimensjoner og veggtykkelser. Tabellenes virkemåte. Hvor "fittings" kan / kan ikke benyttes i forhold til veggtykkelsen til "tube". Forklare tomme- og millimeter-måleenhet. Merking / sertifisering Presentasjon og visualisering av merkesystem (metode) på "tubing". Hvordan identifisere material, dimensjon, veggtykkelse etc. Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje Fokus på viktighet av å unngå skraper/riper i tubing. Forberedelser av tubing Steg for steg kontroll av tubing. Visuell kontroll (riper), bruk av verktøy (kutter, gradeverktøy etc.). Råd knyttet til legging og bøying av tube. Viktighet av nøyaktig målsetting ved legging av tubing. Krav til ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting. Vise typiske anvendelser og utførelser. Gjennomgående demonstrasjon og opplæring i bruk av bøye verktøy for tubing. Arbeidsstilling / forhold på installasjon. Forhold arbeidsbord / benk. Høytrykk-fittings Denne modulen skal være av generell karakter. Kun enkle fremstillinger. Hva menes med høytrykk Hva er lavt trykk. Hvilke typer fittings (fabrikat) eksisterer for høytrykk Det skal vises og beskrives forskjellige produsenters fittings. Hva er likt og hva er forskjellig. Fittings fra typiske produsenter som Autoclave, Butech (BuTech) og HIP tas med som et minimum. Sammenblanding av komponenter fra forskjellige produsenter Belyse sikkerhetsmessige farer og eventuelle manglende garantier for funksjon ved sammenblanding av komponenter fra forskjellige produsenter. 8

9 2.10 Fag- og timefordeling Leksjon Emne Antall timer Merknader DAG 1 DAG 2 1 Innledning 0,5 Presentasjon av deltakere, instruktør, målsetting med kurset, etc. 2 Fittings 2,5 Teori / demonstrasjon 3 Tube 1,5 Teori / demonstrasjon 4 Verktøy 1 Teori / demonstrasjon 5 Gjenger 2 Teori / demonstrasjon 6 Repetisjon 1,5 Repetisjon av viktigste punkter dag 1. Gode råd. 7 Bygging av modell og trykktesting av modell 8 OLF Interaktiv test PC-basert 4 Praktisk Bestått ved lekkasjetett modell 2 PC Avsluttes med Bestått / (ikke bestått ) SUM 15 Denne tabellen er ikke ment å diktere rekkefølgene det forskjellige stoffet undervises etter Krav til opplæringsvirksomhet Opplæringsinstitusjoner skal gi både teoretisk og praktisk opplæring på hovedtyper av fittings og deres virkemåte i tubing-systemer. Det skal være tilgjengelig utstyr som gir deltagerne en praktisk forståelse for hva som kan gå galt i forbindelse med montering av fittings. Det skal være tilgjengelig teori rom og verkstedsfasiliteter som er egnet for denne type opplæring. Det er påbudt med verneutstyr ved praktisk arbeid ved kurset. 9

10 2.12 Krav til ansvarlig instruktør Ansvarlig instruktør skal ha: Teoretisk og praktisk kompetanse om tubing og fittings. Minimum 5 års teoretisk og praktisk erfaring med denne typen komponenter. Praktisk erfaring fra Offshore / Onshore anlegg innen tubing- og fittings-arbeid på HC-prosessutstyr. Erfaring fra planlegging av arbeidspakker hvor arbeid med tubing med fittings er en sentral del. Inngående kjennskap til normalt brukt verktøy for denne typen arbeid. Kjennskap til OLF arbeidstillatelsessystemer. (AT/SJA) God formidlingsevne, fordel med pedagogisk utdanning. Med uttrykket ansvarlig instruktør er det ikke ment en enkelt person. Det er ikke et krav at en og samme person skal inneha alle kvalifikasjonene som er listet. Kravet er at de instruktørene som benyttes på godkjent kurs til sammen har den krevde kompetansen. Alle hovedinstruktører skal godkjennes av Petroleumsindustriens Senter for Kvalitetssikring av Kompetanse (PSK). Det skal fremgå av dokumentasjonen fra PSK hvem som er godkjent instruktør(er). PSK-dokumentasjonen skal henge synlig i teorirommet hvor undervisningen foregår. PSK godkjent instruktør skal lede undervisningen, og være tilsted i kurslokalene mens kurset pågår. 3 Målsetting 3.1 Hovedmål Hovedmålsetningen med opplæringstiltaket er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskaper og motivasjon knyttet til tubing-systemer og hvordan unngå lekkasjer i fittings. Etter endt kurs skal deltakerne ha: Bedre total forståelse for tubing-systemer Høy bevissthet med hensyn på sikkerhetsaspekter Forståelse for enkelt komponenters rolle / funksjon Innarbeidet gode arbeidsvaner og holdninger Beherske montering av nye fittings / re-montering på tubing på en sikker måte. 3.2 Delmål Ved gjennomført opplæring skal deltakere ha forståelse for: Materialkvaliteter, trykklasser, standarder og gjengetyper Typer tubing og behandling av disse Forskjellige typer fittings og deres fordeler / ulemper Sammenkopling / montasje av elementene i et tubing-rørsystem Verktøy som er påkrevd i forbindelse med montasje og verifikasjon Tubing bøying og legging av tubing Montasje av festeklammer for tubing Mulige årsaker til lekkasje og hvordan de kan forhindres Gjengetettinger 10

11 Krav til størrelse på ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting Høytrykk-fittings og tubing-systemer 4 Arbeidsmåter Opplæring skal være så realistisk som mulig, slik at deltakere ser sammenheng mellom kursinnhold og det daglige arbeidet. Teoriundervisningen skal foregå i plenum i form av forelesinger og diskusjon. Praktisk opplæring foregår i form av veiledet arbeid knyttet til fysiske elementer som inngår i et tubing-system, inklusivt bøying av tubing og montering av fittings. Praktisk øving skal inneholde følgende elementer (minimum): Enkel montasje, samt visuell kontroll av fittings Bruk av verktøy (formonteringsverktøy manuelt og hydraulisk) Tubing bøying, øvelse bruk av bøyetang, visuell kontroll. Bruk av verktøy for fitting ( koning av tubing, sammenstilling i 0fitting). 11

12 5 Hjelpemidler - undervisningsmateriell / utstyr Rom Teori- rom Beskrivelse av materiell og utstyr Teori rom skal ha utstyr som: Tavle Flippover Lerret PC Projektor Verksted Muligheter for å vise løse elementer i et tubingsystem Verksted skal ha nødvendig utstyr for å gi en fysisk forståelse av de elementer som inngår i et tubingsystem og hvordan de monteres sammen. Minimumskrav til ustyr vil være; Tube i forskjellig materialkvalitet og dimensjoner Forskjellige typer fittings fra de mest anerkjente leverandører i både tomme og millimeter utgaver, samt forskjellige materialkvaliteter og gjengetyper Verktøy for å kutte, fjerne grader og bøye tubing Oppsett som gir mulighet for legging av tubing med riktig støtteklammer, etc. Formonteringsverktøy for montasje av fittings Verktøy for markering av dybdeinnføring Smøremiddel / lekkasje-søkere Ekspansjonssløyfer i forskjellig utforming Skrustikke for hver arbeidsstasjon Språk Verkstedet og antall arbeidsstasjoner vil gi føringer for det totale antall kursdeltakere som kursleverandøren vil bli godkjent for. Undervisningsspråk og dokumentasjon skal være på norsk (unntatt deler av relevante NORSOK standarder) og leverandørdokumentasjon. Ved ikke norsk språklige kursdeltakere kan undervisnings-dokumentasjon og presentasjon være på engelsk. 12

13 OLF håndbok for arbeid med fittings og tubing Eksamenslokale OLF har laget en håndbok OLF Retningslinje 120 som dekker pensum i dette kurset. Kurstilbyder skal kjøpe fra OLF og utlevere ett eksemplar av håndboken til hver deltager på kurset. OLF Retningslinje 120 skal være basis for undervisningsmateriellet på kurset. Det skal være tilgjengelig en PC stasjon for hver deltager i eksamenslokalet for besvarelse av OLFtesten 13

14 6 Avsluttende test OLF-sertifisering skal baseres på en praktisk oppgave etterfulgt av en interaktiv test (Elæring), som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper om tubing og fittings. Kandidaten har rett til å be om hjelp relatert til: - bruk av PC - lesing av hva som står på PC-skjerm. Dersom kandidaten har store lese- og skrivevansker kan testen gjøres: - muntlig (PSK godkjent eksaminator må benyttes). Resultat er bestått eller ikke bestått test. Ved bestått test vil kandidat få tildelt OLF-kompetansebevis for gjennomført og bestått kurs for Fittings og Tubing. Dersom test for sertifiseringen ikke bestås skal nytt komplett OLF godkjent kurs gjennomføres og ny OLF-test må bestås. 14

OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID

OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID 22,5 timer teoretisk- og praktisk opplæring Revisjon 13, 28-06-2007 1 Forord... 3 2 Generelt om opplæringen... 4 2.1 Opplæringens varighet... 4 2.2 Opptaksvilkår/Forkunnskaper...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

Kursplan for opplæring. Modul O-8.3. Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr. Nivå 3 (H-3) 40 timer

Kursplan for opplæring. Modul O-8.3. Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr. Nivå 3 (H-3) 40 timer Kursplan for opplæring Modul O-8.3 Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr Nivå 3 (H-3) 40 timer Versjon: 02 Dato 26.06.204 Innhold Forord... 3 2 Opplæringsmodul, hydraulikk...

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px)

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-2.9 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) 40 timers teori-/praksiskurs Versjon: 06 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Opplæringsmoduler...

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.3S Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse 24timer Versjon: 2 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran Praktisk kjøreopplæring 24 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as

Trainingportal.no. Oljeindustriens Kompetanseportal. Mintra as Trainingportal.no Oljeindustriens Kompetanseportal Mintra as Storgata 1, Postboks 8945 Youngstorget, N-0028 Oslo Norway Tlf.: +47 24 15 55 00, Faks: +47 22 41 60 61 www.mintra.no www.trainingportal.no

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for tekniske byggfag Første års opplæring i bedrift Glassfagene felles for glassfaget, blyglassmesterfaget, glassliperfaget Særløp Oslo, mai 1995 Kirke-,

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan for utdanning av Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan VBS - Utg. 3 2007-01-12 Revidert 2010-01-07, 2011-01-17, 2015-03-16 Forord Sprinkleranleggene Sprinkleranleggene har

Detaljer

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no.

KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT. Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler. Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no. KURS 2015 TEKNOLOGISK INSTITUTT Skolekonsepter Skreddersydde kurs Over 100 unike kurstitler Bred kompetanseheving innen en rekke fagområder! Teknologisk Institutt I www.teknologisk.no Innhold Helse, miljø

Detaljer

NMF fagplan nr 2 Aktivitetslederkurs

NMF fagplan nr 2 Aktivitetslederkurs NMF fagplan nr 2 Aktivitetslederkurs Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Definisjoner... 3 2.1 FRITRENING... 3 2.2 LEDET TRENING... 3 2.3 KONKURRANSE... 3 2.4 OPPVISNING... 3 3 Generelt om kurset... 3

Detaljer

Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra:

Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra: LOKAL LÆREPLAN FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra: Innenfor hvert utdanningsprogram som skolen tilbyr er det

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer