TRUSTED WORLD WIDE 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRUSTED WORLD WIDE 1"

Transkript

1 TRUSTED WORLD WIDE 1

2 Familiebedrift tuftet på lange tradisjoner (1): 2

3 Familiebedrift tuftet på lange tradisjoner (2) 1912 Lokalt eierskap gir lokal satsing. Det trenger vi i Norge. Nærheten til bedriften, mennesker, produkt og samfunn er viktig for Brunvoll eierne. De har tro på, og vilje til å satse sin kapital på drift i Norge mot et internasjonalt marked

4 BRUNVOLL AS Semidiesel-motorer (Oppfyringsmotor) for fiskebåter I dag en global leverandør, med mer enn thruster- systemer Den levert første over hele verden. sidepropellen ble levert i

5 BRUNVOLL AS såkalte Thruster systemer i årlig levering Representert i 22 land Omsetning i 2008 på : 698 MNOK Eksportandel: ~ % Medarbeidere: 226 Lav kvinneandel : 25 Innleid/entreprise: lærlinger (1 kvinne) Tradisjoner, Erfaringer, Kontinuitet 5

6 Propellsystemer for Manøvrering av Fartøy 6

7 Marked - Fiskefartøy / Trålere -Vitenskapsfartøy - Containerfartøy -Olje- og kjemikalie tankere - Offshorefartøy - Marinefartøy - Yachts - Cruisefartøy 7

8 Elastisk montert tunnel thruster 8

9 Elastisk monterte thrustere 9

10 Azimuth Thrustere 10

11 Opptrekkbare Azimuth Thrustere 11

12 Kombinert Tunnel og Azimuth Thruster 12

13 Spesialfartøy for oljeindustrien 13

14 KOMPLETTE THRUSTER SYSTEM KOMPLETT SYSTEM KOMPETANSE Enkel integrasjon med andre automasjonssystem bla. Auto-pilot, Joy Stick, DP samt administrative system. Brunvoll thruster manøver panel Brunvoll Styresystem Gravitasjonstank HPU starter Elektrisk motor starter Brunvoll kompakte Hydraulikk aggregat 14

15 Brunvoll 100 kw RDT (Et miljøvennlig produkt) 15

16 Brunvoll 100 kw RDT (Et miljøvennlig produkt) 16

17 Brunvoll 810 kw RDT (Nok et miljøvennlig produkt) 17

18 Kontinuerlige utfordringer for Brunvoll AS For å få dette til trenger bedriften: Motiverte og engasjerte medarbeidere som trives med utfordringer og lagarbeid. 18

19 Kontinuerlige utfordringer for Brunvoll AS Den ønsker : - både bedre og nye produkter - å øke innovasjonsevnen i bedriften - å utvikle en allerede effektiv produksjon - å redusere og forenkle produksjonsunderlagene 19

20 Bedriftens behov for arbeidskraft er : Fagarbeidere Innen områdene: - Plate/sveisefagene - CNC maskineringsteknikk - Industrimekanikerfaget - Automatiker faget (Automatikkmekaniker) - IKT faget - Kontorfaget 20

21 Dette krever god kontakt med de utdanningsinstitusjoner som kan fremskaffe slike fagfolk. 21

22 Romsdal VGS Fræna VGS Bergmo UGS Bekkevoll UGS er eksempler på slike utdanningsinstitusjoner som bedriften samarbeider godt med. 22

23 UNGDOMSSKOLENE Bedriften har kontakt med Rådgiverlaget for UGS i fylket Partnerskapsavtaler med Bergmo og Bekkevoll UGS. 23

24 UNGDOMSSKOLENE Avtale over 3 år (8. til 10. klasse ) med tiltak som: Årlige omvisninger i bedriften for klassetrinnene (gjenhusk av bedriften). Utplasseringer med årlig rullering av arbeidssted etter elevens eget ønske. Gründer camp og karriere dager Mindre prosjektoppgaver elevarbeider tilknyttet samfunnsfag, matematikk og fysikk. Bedriftsorienteringer på skolene. Generell utdannings/yrkesveiledning i våre fag. Tilbud om praksisplass for elever etter ønske fra skole og elev. (Vi har 2 elever per dato) 24

25 VIDEREGÅENDE SKOLER 1.Skoleutvalg 2.Utplassering 3.Orienteringer 4. Brunvoll metoden 5.RFfTF 6.Samarbeide med Utdanningsetaten 25

26 1. SKOLEUTVALG Brunvoll AS er for tiden representert i skoleutvalget (SU) ved Romsdal VGS. Bedriften får i SU et godt innblikk av skolen og både får og gir innspill på samarbeidsformer mellom skole/næring. 26

27 1. SKOLEUTVALG Bedriften fører gode dialoger i SU med viktige aktører; elevrepresentantene, representanter for lærerne, representant fra foreldrene og med skolens ledelse representert gjennom rektor. SU er og burde, i alle fall for de som har en VGS i sitt nærområde, være en viktig arena som næringslivet burde kunne søke aktiv deltagelse i. 27

28 2. UTPLASSERING Grunnkurs VG1 Introduksjon til fagområdene. Bedriftsbesøk, orientering om bedriften og aktuelle fagretninger som tilbys. (Prosjekt til fordypning i samarbeide med bedriften fortsatt under utprøving) 28

29 2. UTPLASSERING Videregående kurs VG2, VG3 Praksis / trening i fagområdene (6-8 uker) (Prosjekt til fordypning i samarbeid med bedriften fortsatt under utprøvning) 29

30 3. ORIENTERINGER Til elever på skolen og under besøk i bedriften: VG1 TIP, VG1 Elektro, VG2 PIN (Produksjons- og Industriteknikk) og VG2/3 Automatisering 30

31 3. ORIENTERINGER (forts) Enklere hjelpeundervisning på skolen innen emnene: Bedriftslære Kvalitet Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Erfaringer fra praktisk arbeid 31

32 4. BRUNVOLL METODEN Utdanning påvgs VG 1 TIP/El. med el/aut. alternativt mek. prosjekt til fordypning VG 2 PIN/Aut. med el/aut. alternativt mek. prosjekt til fordypning VG 3 Automatisering Praksistrening 18 måneder læretid som Industrimekaniker lærling 32

33 4. BRUNVOLL METODEN (forts) Industrimekaniker Fagbrev som Industrimekaniker Automatiker Ansettelse i et 1 års praksisengasjement for å ta fagbrev som Automatiker Praksisperioden inneholder 1 måneds opphold i løpet av læretiden alene hos en av bedriftens agenter rundt om i verden (Newcastle, Hamburg, Bangkok, Singapore, Miami o.a.) med de utfordringer det gir. 33

34 4. BRUNVOLL METODEN (forts) Fagarbeider med hele verden som arbeidsplass Ansettelse som Industri- og Automatikker i bedriftens monteringsavdeling eller som reisemontør i serviceavdelingen 34

35 5. RFfTF Et industrinettverk som arbeider for å øke rekruttering til og interessen for teknologiske yrkesfag Samarbeid skole-industri Stimulere til samarbeid bedriftene i mellom 35

36 (R)omsdal (F)orum (f)or (T)eknologiske (F)ag RFfTF 36

37 Organisering Forening registrert i enhetsregisteret Finansieres ved driftstilskudd fra medlemmene Styre på 4 personer Arbeidsutvalg på 4 personer (under revidering) 37

38 Starten: Fylkesutdannigsjefen ville legge ned VK1 maskinfag Overskrift i RB 2 April 2002: 38

39 39

40 1. Brunvoll AS 2. Brødr. Midthaug AS 3. Helseth AS 4. Aquaterm AS 5. Oshaug Metall AS 6. Doosan Moxy AS 7. National Oilwell Varco Hjelseth 8. Bergmoprodukter AS 9. Triplex AS 10. I.P. Huse AS 11. Molde Jarnvareforretning AS 12. Tritec AS 13. Brødrene Langset as 14. STX Offshore Norway Aukra AS 15. STX Offshore Norway Langsten AS 16. Misund Bruk AS 17. Romsdal Videregående Skole 18. Fræna Videregående Skole 19. Opplæringskontoret for teknologiske fag NM&R (OTEK) 40

41 Arbeidsområder: For bedriftene: Samarbeid og bevisstgjøring Fokus mot samarbeid mellom Skole Industri PTF og kunnskapsløftet Arbeide mot Grunnkursene VG1 TIP VG2 PIN (Produksjons og industriteknikk) Etablere god dialog med skolene og elevene Utplasseringsperioder Samarbeidsavtale, sikre læreplass Bonus Engasjement i rekrutteringsaktiviteter og yrkesrettledning ved RVGS og FVGS Arbeid rettet mot Ungdomsskolene og Rådgiverlaget NHO næringsliv i skolen Pr. virksomhet og profilering 41

42 RVGS Samarbeidsområder VG1 TIP VG2 PIN (Produksjons og Industriteknikk) CNC Plate/Sveis Industrirørlegger Industrimekaniker (Automatikere med fordypning i mekaniske fag) VG3 Automatisering => Automatikere Tilpasning av kurs mot industriens behov 42

43 Hvorledes stimulere og øke interesse og søkning våre yrkesfag: Drive pr. virksomhet mot VG 1 Teknikk og industriell produksjon (Tip) ved besøk på skolen. Motivere ungdommen ved å inngå forpliktende avtale som sikrer de læreplass, bonus og binding mot bedriftene i foreningen. Bedriftsbesøk med omvisning og demo. av state of the art maskineringsutstyr og prosesser med fokus på at mekaniske fag i dag er høyteknologi og ikke fil og dreiebenk. Sosialt samvær med deltagelse av yngre medarbeidere og lærlinger fra medlemsbedriftene. 43

44 Hvorledes stimulere og øke interesse og søkning til våre fag: Heve status ved at det signaliseres til omverden at disse elevene er ettertraktet. Profilere elevene som har valgt VG2 produksjons og industriteknikk ved å sponse arbeidstøy. Gjensidighet; informere og lære gjennom utplasseringsperioder, prosjekt til fordypning Arrangere sosiale tiltak sammen med bedriftsrepresentanter, f.eks. gokart eller bowling kveld. 44

45 Profilering: 45

46 Prosjekt til fordypning Utplassering i bedrift 6 uker sammenhengende utplassering i bedrift hver uke 4 dager. 1 dag på skole Meget gode tilbakemeldinger fra bedriftene på de fleste av elevenes innsats og stå-påvilje Elevene har blitt kjempegodt mottatt i bedriftene og fikk tildelt interessante arbeidsoppdrag 46

47 47

48 Hvorledes sikre skoletilbudet: Skape debatt i det offentlige rom på lokalplanet Et nært og forpliktende samarbeid med Romsdal VGS og Fræna VGS, (Rektor, Undervisningsinspektør, fagansvarlig og faglærere.) Holde kontakt med fylkesskolemyndigheter og flagge interesse for at industrien ønsker en dialog og å bli tatt med på råd. (for eksempel Skolebruksplan ) Knytte god kontakt og samarbeide med opplæringskontoret. Bevisstgjøre bedriftslederne i skolenes nærområde om problemstillingene 48

49 Hvorledes henvende seg mot ungdommen på ungdomsskoletrinn: Arrangere bedriftsbesøk/studiedag for ungdomsskolelærere og fortelle om hva som foregår i en moderne produksjonsbedrift. Arrangere bedriftsbesøk fra ungdomsskoleelever i to siste årskull. Informere på ungdommens premisser. Vise at en moderne bedrift er full av IKT og spennende teknologi. Samarbeid om tema som engasjerer. Dvs engasjere utvalgte klasser i de forskjellige skolene med samarbeidsprosjekter. Dette kan være relatert til matematikk, samfunnsfag, historie, norsk f.eks. beskrive prosesser i en bedrift, bedriftens historikk og røtter, benytte metodikken story line, adoptiv klasse 49

50 Forskningsprosjektet: «Rekruttering og kompetanseutvikling innenfor mekanisk industri i Romsdalregionen» Juni 2004 Et samarbeid med Moes studiefond, TBL og Møreforskning 50

51 Tredelt rapport Rapporten er tredelt: Delrapport I Kartlegging av bedriftenes fremtidige behov og tilgang på fagarbeidere Delrapport II Hvilke bakenforliggende faktorer kan belyse ungdommens utdannings og yrkesvalg? er en drøfting av relevant litteratur omkring hva som styrer ungdom i utdannings - og yrkesvalg. Disse to rapportene danner bakgrunn for: Delrapport III Hvilke tiltak kan bedre og kompetansetilpasse rekrutteringen til teknologiske yrkesfag?, som drøfter foreliggende tiltak og relevant litteratur og fremmer forslag til tiltak - for å bedre og kompetansetilpasse rekrutteringen til industrien. 51

52 52

53 En hovedkonklusjon Mangel på arbeidskraft med relevant fagkompetanse for mekanisk industri vil i de nærmeste årene bli forsterket både p.g.a. økende aldersavgang og sviktende interesse fra ungdommenes side. Arbeidet med å sikre rekruttering fra ungdomskullene er derfor svært viktig for å opprettholde kontinuitet innen industrien vår. 53

54 6. SAMARBEIDE Deltager som høringsinstans for læreplan samarbeide VG 2 Automatiker, VG 3 Industrimekaniker og VG 3 Kontor og administrasjonsfaget i regi av Undervisningsdirektoratet Deltaker i læreplan arbeidsgruppe CNC-maskineringsteknikk i regi av Undervisnings direktoratet Demonstrasjonsbedrift ordningen i regi av Undervisnings direktoratet Karriere dager for 10. klassene i UGS i regionen, samarbeide med Molde næringsforum og fylket Gründercamp for 10. klassene i UGS i Molde samarbeide med Molde næringsforum og fylket Vara til yrkesopplæringsnemnda i fylket Deltager i nettverksgruppe i M&R for TIP fagene og Service- og Samferdsel fagene Arbeidsgruppe deltagelse i regi av fylket: Tidlig formidling til læreplass 54

55 6. SAMARBEIDE(forts) Medlem av Opplæringskontoret for teknologifag Romsdal Nordmøre Medlem Opplæringsringen for Automatiseringsfagene 55

56 PRØVENEMNDER Brunvoll AS er med i offentlige prøvenemnder: IKT driftsfaget (medlem) Kontorfaget (leder) Platearbeiderfaget (medlem) 56

57 INSTRUKTØRER Brunvoll AS bruker stort sett sine arbeids/avdelingsledere som faglige ledere. Instruktører er avdelingsledere, arbeidsledere, fagarbeidere og andre medarbeidere med spisskompetanse innen sine spesialfelt og emner opp mot de forskjellige læreplanene. Instruktørene er kurset av M & R fylke som instruktører og internt på QHSE & HR fagene 57

58 LÆRETID Introduksjonskurs Lærling introduksjon (2 ½ dagers kurs) Bedriftslære Personalhåndbok HMS Kvalitet Lærling portal på internet 58

59 LÆRETID (2) Læreplaner Eksempel: Kontorfaget (nyordning urevidert) Lærlingesamtale (gammel og ny ordning) Vurderingsskjema (gammel ordning) 59

60 FREMTID Som Demonstrasjonsbedrift i perioden har Brunvoll arbeidet aktivt med sitt rekrutteringsarbeide. Det gjorde vi før vi ble demonstrasjonsbedrift og det vil vi fortsatt med. De gode prosesser som nå er på gang mellom skole og næringsliv, må utvikles videre til felles beste. Tilflyten av kompetent personell til våre bedrifter må opprettholdes og gjerne økes. 60

61 TRUSTED WORLD WIDE 61

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Innholdsfortegnelse OM DENNE KARTLEGGINGSSTUDIEN: RAPPORT, GJENNOMFØRING,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag Oppdatert: 11.04.2014 Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag 1 Innhold 1. Oppsummering av forrige toårsperiode... 5 Internasjonalt perspektiv... 6 Samfunnsperspektivet... 8 Bransjeperspektivet...

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark ÅRSMELDING 2014 NHO Finnmark 1 STYRELEDER HAR ORDET Næringsaktiviteten i Finnmark er i stor utstrekning eksportrettet og dermed avhengig av kjøpekraft og den økonomiske utviklingen globalt. Situasjonen

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013 Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Årsberetning 2013 Godkjent på generalforsamlingen 25. mars 2014 Styre og administrasjon Styret har bestått av: Medlemmer: Bård Schefte, leder Diplom-is

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle Blegen, Kari Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Oppnevnt 1989-07-14

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer