Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold:"

Transkript

1 Tunrappen Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold: Spennende fagmøteserie i mars møt opp! God agronomi og god økonomi to sider av samme sak Påminning Bestilling av gjødselplan for vekstsesongen 2013 Frist: Snarest! ETTERLYSNING Meld deg du smarttelefonist med sunne interesser! Frist: Snarest! Fare for overvintringsskader i eng? Økologisk Førsteråd Medlemskontingent 2013 Info Årsmøtenytt Våronnavis på gang Kjøp og salg av grovfor bruk Grønt- og hageinteressert? Meld deg på seminar 12 og 13 mars 2013 Frist 5 mars 2013 Kontor Trofors Mo i Rana Brønnøy Adresse Industriveien 1b 8680 TROFORS Postboks MO I RANA Gårdsøyvn BRØNNØYSUND Tlf Faks Ansatte Kolbjørn Eriksen Mob Linn Hege Engen Mob Asle Karstensen Mob Knut Alsaker Mob Hjemmeside: E-post:

2 Spennende fagmøteserie i mars møt opp! God agronomi og god økonomi to sider av samme sak Helgeland Landbruksrådgivning (HLR) står som arrangør av en serie med fagmøter i perioden 4 til 21 mars. Det inviteres til i alt 9 fagmøter. Møtene blir som følger: Sør-Helgelandsområdet Brønnøy Mandag kl FK-Brønnøysund Vega Tirsdag kl Sandmo gård og hjemmebakeri Sømna Tirsdag kl Sømna Kro og gjestegård Bindal Onsdag kl Kommunestyresalen på rådhuset Vevelstad Onsdag kl Allbrukshuset biblioteket Vefsnaområdet Vefsn Torsdag kl Vefsn Landbruksskole - peisestua Hattfjelldal/ Fredag kl Hattfjelldal melk - møtelokaler Grane Hemnes og Ranaområdet Rana Torsdag kl Helgeland Sparebank-møtelokaler Hemnes Torsdag kl Reinåga Samdrift I år setter vi agronomien og økonomien i førersetet. Gjennom ulike innlegg får vi ei brei belysning av viktige temaer. I agronomidelen vil fagsjef Olav Aspli fra Felleskjøpet holde et innlegg med tittelen - God Agronomi fra A til Å. Videre blir det innlegg fra den lokale rådgiveren i HLR om plantevern i gjenlegg og eng. Etter en god matpause, kaffe og trivelig prat går vi over på økonomidelen. Her vil Helgeland Sparebank sin lokale representant ta for seg utviklingstrekk på Helgeland 2012 med særlig fokus på landbruksutviklingen. Videre holdes innlegget Utfordringer for bonden som driftsleder. Økonomidelen avsluttes med et innlegg fra den lokale rådgiveren i HLR Noen grunnleggende økonomiske sammenhenger i forhold til gårdsdriften og privatøkonomien. Møtene er åpne for alle interesserte. Det blir mat og kaffe. Ingen kostnader belastes deltakerne. Støttespillere ved disse arrangementer: Agronomiprosjektet ved Bioforsk Nord

3 Påminning Bestilling av gjødselplan for vekstsesongen 2013 Vinteren er godt i gang og våren nærmer seg. Helgeland Landbruksrådgivning er godt i gang med å lage gjødslingsplaner for vekstsesongen Pr d.d er det bestilt 338 gjødslingsplaner. Med totalt 561 medlemmer er det 60 % av medlemmene som har bestilt. Dette er et mindre antall gjødslingsplaner enn vi bruker å produsere og betyr trolig at ikke alle som bruker å bestille gjødslingsplan har bestilt til nå. Hvis ikke du har husket å bestille gjødslingsplan for vekstsesongen 2013, ta kontakt med din rådgiver. Vi har som målsetting å være ferdig med gjødslingsplanene til 1. april. Skal vi klare det er vi avhengig av at dere bestiller i rett tid. Erfaringsmessig kommer det bestillinger av gjødslingsplaner utover våren. Dette ønsker vi å unngå, da det gir en mindre rasjonell drift. ETTERLYSNING Meld deg du smarttelefonist med sunne interesser! Helgeland Landbruksrådgivning vil ha kontakt med deg som : Har Smarttelefon/nettbrett Bruker gjødslingsplan Bruker notatbok for KSL Liker å ta i bruk nye løsninger Har lyst til å lære noe nytt og Helgeland landbruksrådgivning etterlyser 5-6 gårdbrukere i hver av områdene Sør-Helgeland og Vefsna. Sammen med oss skal dere ta i bruk Skifteplan mobil. Dette er en app som erstatter gjødslingsplanen din i papirutgave og den grønne notatboka di. Den vil også kunne fungere som tilbakemelding ved bestilling av gjødslingsplan for neste vekstsesong. Dermed kan det være slutt på tiden med gjødslingsplan på avveie og penn som ikke virker når du skal notere, og vi slipper å mase på bestilling av gjødslingsplan og opplysninger. Det eneste du trenger å ha med deg er smarttelefonen din eller nettbrett. Det er med andre ord et nytt steg inn i den digitale verden. Det koster ikke noe ekstra å delta i disse digitale frontgrupper. Har du lyst til å være med på dette? De fra Sør-Helgeland tar kontakt med Knut Alsaker, tlf og de fra Vefsnaområdet tar kontakt med Linn Hege Engen tlf Her nytter det ikke å vente, vi forventer at plassene bli fort fylt opp. Prinsippet om «Først til mølla» gjelder! Hva ønsker vi å gjøre? Det vil bli gjennomført en samling i vårvinter hvor vi gir en opplæring i bruk av Skifteplan mobil for de 5-6 personene som melder seg. På denne samlingen vil vi ta en fullstendig gjennomgang i bruken av Skifteplan mobil slik at dere blir trygg på bruken. Dere blir fulgt opp i løpet av vekstsesongen. Etter at vekstsesongen er ferdig og vi har fått brukt dette en sesong vil vi samles for å utveksle erfaringene vi har fått med bruken. Vi ser bruk av Skifteplan mobil som et viktig ledd i å bedre utveksling av informasjonen mellom oss. Tas dette i fullt bruk vil det kunne gis oss mer og bedre informasjon ved utarbeidelse av gjødslingsplanen og ikke minst gi et bedre resultat for deg som bruker. Hva er spesielt med Skifteplan Mobil? Ved bruk av Skifteplan Mobil får du tilgang til gjødslingsplanen på mobiltelefon. Før du får den dit må vi som planleggere tilrettelegge dette for dere ved at vi laster opp gjødslingsplanen til en server hvor dere

4 henter den. Tilgangen får dere med å lese en QR kode eller ved bruk av nettadresse og innlogging med id og passord. Skifteplan mobil kan tas i bruk på forskjellige nivåer. Uten lisens kan du få tilgang til gjødslingsplanen på mobilen. Det er ikke mulig å gjøre notater på dette nivået. Ønsker du å utnytte alle de mulighetene som ligger i Skifteplan mobil kan du kjøpe en lisens. En slik lisens koster kr 400,- pr år. Du får da muligheter å laste ned gjødslingsplan til mobilen og du kan gjøre notater på gjennomførte tiltak slik at du er ferdig med KSL med en gang. Skifteplan mobil bruker GPS funksjon i mobiltelefon. Det gjør at den tar frem det skiftet du er på. Du slipper å bla deg frem til rett skifte. For at denne funksjonen skal virke må kartfunksjon i Skifteplan være tatt i bruk. Med denne funksjon er hvert enkelt skifte definert på kart med koordinater. Fare for overvintringsskader i eng? Ugunstige forhold denne vinteren gjør at vi anser at det er risiko for skader på engarealene i deler av distriktet denne vinteren. Mye vil avhenge av forholdene fram mot våren, særlig forholdene under avsmeltingen kan bli avgjørende. I skrivende stund er det altfor tidlig å si at det blir overvintringsskader, og slett ikke noe om omfanget, men vi mener at forholdene så langt kan ligge til rette for at skader kan oppstå. Dette året er det først og fremst de fysiske vinterskadene vi frykter, d.v.s. skader som skyldes frost, isdekke, vanndekke, uttørking og oppfrysing. Soppskader forårsaket av ulike lavtemperatursopper er det mindre grunn til å frykte dette året, det er da også forholdsvis sjelden at disse gjør store skader. Slike skader av noe omfang har vi ikke hatt siden vinteren 1988/89 og da var det en snørik vinter med telefri jord. Hvor snørik denne vinteren blir gjenstår å se, men tele har vi nok av. Mye frost og lite snø på vannmettet jord senhøstes/tidlig vinter medførte fare for direkte frostskader og mye teledannelse. Snø av betydning kom det ikke før helt i slutten av januar og meldingene om frosne vannrør og bortfrosset tilsig vitner om dyp tele i jorden. Største risikoen nå er at det blir et tykt islag på jordene når det blir regn. Telen vil hindre vannet i å trekke ned i jorden og det vil danne seg is der vannet ikke kan renne av på overflaten. Isen vil hindre at åndingsgassene fra plantene slipper fri og de samler seg i plantevevet til giftige konsentrasjoner. Det var dette som noe feilaktig tidligere ble omtalt som isbrann, det er uansett ikke viktig hva vi kaller det, det kan medføre betydelig skade. Med mye tele i jorden er det også fare for uttørking dersom vi får vekststart på telet jord i kombinasjon med tørke. Under slike forhold kan eng som har overlevd vinteren plutselig være død p.g.a. at telen blokkerer for vannforsyningen. Får vi en tidlig vekststart er også faren for oppfrost tilstede dersom det kommer en skikkelig frostnatt som hever jordoverflaten og sliter av røttene. Gjennom årene har vi sett noen eksempler på at eng som tilsynelatende har overvintret godt plutselig er brun og død. Forebyggende tiltak mot vinterskader er først og fremst det vi kaller for god agronomi, d.v.s. god jordog plantekultur og en driftsmåte som gir kulturplantene best mulig forhold for å klare en tøff vinter. På jordsiden er det spesielt viktig å sørge for gode dreneringsforhold. Grøfter må fungere (ta en tidlig runde og sjekk grøfteutløp) og overflatevann må ha muligheter for å renne av. Der det er nødvendig må det sørges for avskjæring av vann fra områder utenfor dyrket areal. På plantesiden er det viktig at vi bruker sorter som er tilpasset våre forhold. Sein 2.slått må unngås, kulturplantene må få tid til å samle opplagsnæring for å klare vinteren. Slått etter utgangen av august er ikke tilrådelig og stubbehøyden bør være minst 7 cm. Grunnlaget for god overvintring legges allerede ved gjenlegget, oppnår vi ikke en jevn overflate her så blir konsekvensen ujevn stubbehøyde og da gjerne flekkvis utgang hvis det blir vinterskader. Snaubeiting om høsten bør unngås. Gjødslingen må være balansert og med passende styrke, særlig sterk nitrogengjødsling ser ut til å virke negativt på overvintringsevnen.

5 Blir det direkte sol på isdekket kan det være aktuelt å spre litt grov sand, dette for å få hull på isen og slippe ut skadelige åndingsgasser. Når skaden har skjedd er det svært viktig å komme raskt i gang med nødvendige tiltak slik at ikke en vinterskade også blir en avlingsskade. Andelen skadet areal og brukets grovforgrunnlag må avgjøre hvilke tiltak som må settes i verk. Er skaden stor kan det være aktuelt å vurdere om det på noe av arealet bare skal være grønnforvekster, mens resten blir gjenlegg med dekkvekst. Det vil også ofte være et dilemma hvorvidt hele åkrer skal fornyes, er skaden flekkvis kan lapping synes å være den enkleste og raskeste måten. La deg imidlertid ikke friste til å lappe på eldre og ugrasfull eng, her er det best å foreta en full fornying og da snakker vi om pløying dersom arealet kan pløyes. Nyere og forholdsvis ugrasfri eng er mer egnet til reparasjon, den er også gjerne lettere å harve opp eller eventuelt direkteså. Det er viktig å være oppmerksom på at den egentlige skaden kan være vesentlig større enn det området som er dødt. Særlig etter frostskader kan planter overleve, men med en betydelig nedsatt vekstevne. I en skadesituasjon må tiltakene som settes i verk balanseres slik at man oppnår en nødvendig mengde grovfor til vinterforsyning samtidig som man får fornyet/reparert tilstrekkelig areal slik at situasjonen er bedre neste år. I år med vinterskader blir det ofte vanskelig å få tak i egnet såfrø, dette kan gjelde både gras og grønnforvekster. Vurder ditt behov tidligst mulig og sørg for å bestille såvarer. Den som kommer sist i køen må ofte ta til takke med såvarer som er lite egnet og blir da gjerne den første som får vinterskader neste gang. Økologisk Førsteråd Lurer du på om økologisk drift kan passe for din gård? Da kan et økologisk førsteråd være aktuelt for deg. Helgeland Landbruksrådgivning har gjennom det nasjonale veiledningsprosjektet fått tildelt et vist antall gårdsbesøk og tilbyr det til gårdbrukerne i vårt område. Et økologisk førsteråd er et uforpliktende besøk hvor vi går gjennom ressursene på gården for å se hvordan gården egner seg til økologisk drift. Det fokuseres på muligheter og begrensninger som gården har ved en eventuell omlegging. Under besøket kommer man innom mange sider ved økologisk drift, og det gjøres en økonomisk vurdering av en eventuell økologisk drift på gården. Et økologisk førsteråd vil være et viktig utgangspunkt når man skal vurdere en eventuell omlegging til økologisk drift. Økologisk førsteråd gjennomføres kostnadsfritt for deg. Er du interessert i et økologisk førsteråd så tar du kontakt med rådgiver Knut Alsaker. Medlemskontingent 2013 Info Årsmøtet valgte å la kontingenten stå uforandret. Kontingenten for 2013 er slik: < 100 daa 1600 kr pr år daa 1900 kr pr år > 300 daa 2500 kr pr år For Vega utbetales ikke tilskudd fra kommunen. Her utlignes kommunal andel, kr 1400, på den enkelte medlem, i tillegg til ordinær kontingent. For Sømna kommune er det i skrivende stund noe uklart ift kommunale tilskudd for Eventuell manglende kommunal medfinanisering fra Sømna vil i tilfelle bli utlignet på det enkelte medlem fra kommunen, likt med Vega og i samsvar med årsmøtevedtak. For alle øvrige 8 kommuner er det full tilslutning til tidligere inngått medfinansieringsavtale. Etter planen vil derfor alle medlemmer som benytter direktefakturering bli fakturert med frist ca Faktura utsendes i løpet av i mars mnd. Alle som har

6 banktrekkserklæring i Helgeland Sparebank vil få sin kontingent trukket ca , med utsendelse av kvittering i etterkant. Årsmøtenytt Helgeland Landbruksrådgivning avviklet sitt årsmøte Årsmeldinga med vedlegg samt årsmøtereferat er utlagt på vår hjemmeside under fanen organisasjon/ årsmeldinger. Etter årsmøtet er de tillitsvalgte: Navn Kommune Verv År*) Mobil e-post Kristian Sæterstad Vefsn Styremedlem, VEF Karl Petter Trondmo Vefsn Varastyremedlem VEF Leif Egil Amundsen Rana Styreleder HR 2 (1) Merethe Hjerpbakk Hemnes Varastyremedlem HR Norun M Arnes Sømna Styremedlem SH Thomas Baustad Sømna Varastyremedlem SH Linn Hege Engen Grane Styremedlem Ans Knut Alsaker Brønnøy Varastyremedlem Ans Lyder Sund Grane Revisor Johan Granmo H-dal Revisor Svein Granmo Hemnes Valgkomitemedlem Geir Snefjellå Rana Valgkomite vara SG Alf Martin Johnsen Vefsn Valgkomite - Leder Vegar Sende Vefsn Valgkomite vara AMJ Rune Vang Sømna Valgkomitemedlem Tor Martin Hauan Brønnøy Valgkomite vara RV Årsmøtedelegater Kommunevise tillitsvalgte Bernt Skarstad Bindal Fast Tor Arne Aune Bindal Vara Snorre Warholm Sømna Fast Helge Lange Sømna Vara Gjøran Larssen Brønnøy Fast Tor Martin Hauan Brønnøy Vara Per Fredrik Bang Vega Fast Morten O Hestvik Vega Vara Bernt Andreasen Vevelstad Fast Johan Nergård Vevelstad Vara Sissel Hallingen Grane Fast Erik Paulsen Grane Vara Laila Hoff H-dal Fast Ingjerd Hagen H-dal Vara Trygve Fridheim Vefsn Fast Jan Bjørkås Vefsn Vara Asbjørn Johansen Hemnes Fast Lars Johan Fineide Hemnes Vara Geir Snefjellå Rana Fast Terje Utland Rana Vara ) År Det antall år man er oppnevnt i vervet.

7 Våronnavis på gang Våronnavisa for 2013 vil være i postboksen din om noen dager. Her er nyttig og aktuelt stoff for deg som gårdbruker. Bak utgivelsen står landbruksrådgivningsenhetene i Nord-Norge. Dette er noe å se fram til og glede seg over. God lesning! Kjøp og salg av grovfor bruk Opp igjennom åra har vi formidlet store mengder med grovfor ved at vi har åpnet for annonsering om kjøp eller salg i medlemsbladet, eller at vi la ut annonse på vårt nettsted. Skulle du være i en situasjon der du enten ønsker å selge eller kjøpe grovfor denne vårvinteren så legger vi gjerne og kostnadsfritt ut en annonse på vår hjemmeside, se fanen kjøp-salg- leie/ grovfor. Vi synes tidvis det er trist at vi ser at en del kjøper grovfor langveis fra til høye transportkostnader, når det i etterkant viste seg at det var godt grovfor å kjøpe til mye lavere transportkostnader. Ta kontakt med din lokale rådgiver om de ønsker en annonse utlagt på vårt nettsted. Grønt- og hageinteressert? Meld deg på seminar 12 og 13 mars 2013 Helgeland landbruksrådgivning mottar av og til spørsmål om opparbeiding av gårdstun og hageanlegg. Råd for etablering og stell av plener og valg av busker, trær og blomster ved ulike forhold blir av og til etterspurt. Videre får vi fra andre etater som vegvesen, park- og grøntansvarlige i kommuner, kirkegårdsansvarlige av og til forespørsel om konkrete faglige grøntråd. For å gjøre et faglig løft på dette feltet inviterer vi til et grøntseminar i Mosjøen 12 og 13 mars. Seminaret er åpent for ulike målgrupper, herunder våre medlemmer. For våre medlemmer som har interesse av å stelle og videreutvikle sin gårdstunanlegg samt ønsker å skjøtte sitt nære kulturlandskap antar en at hele eller deler av dette programmet vil være av stor interesse. Kanskje særlig vil det fagprogrammet som går på andre kursdag, 13 mars, være meget konkret og matnyttig. For detaljert info om hele programmet viser en til nyhetssak på hjemmesiden være støtte fra partnerskapsmidler fra Indre Helgeland Regionråd / Nordland Fylkeskommune tilbyd et meget godt seminar til rimelige priser. Det er rabatterte medlemspriser. Fra seminarprogrammet for andre kursdag nevnes bl.a følgende faginnlegg fra : De gode fagråd Busker og trær i grøntanlegg. *Ole Billing Hansen, Dr scient og fagredaktør i Gartneryrket / park å anlegg Blomstrende planter til sommerbruk. Valg av hekkplanter og stell av hekk Ragnvald Dundas, Kommunegartner i Brønnøy Slik etablerer og vedlikeholder du en vakker og varig plen Knut Alsaker, Rådgiver i Helgeland Landbruksrådgivning Påmeldingsfrist er seinest 5.mars. Påmeldinga sendes eller pr telefon

Vefsna Forsøksring. Innhold: Fôr ønskes kjøpt Arrangementer i løpet av våren og sommeren

Vefsna Forsøksring. Innhold: Fôr ønskes kjøpt Arrangementer i løpet av våren og sommeren Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 2/2009 April ******************************************************** Innhold: Innkalling til stiftelsesmøte Helgeland Landbruksrådgivning 30.04.09 Referat fra ekstraordinært

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2013 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat- og balanseregnskap 2013 samt

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning - 2010 Side 1

ÅRSMELDING 2010. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning - 2010 Side 1 ÅRSMELDING 2010 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Styreleders kommentar Melding om virksomheten Regnskap 2010 Budsjett 2011 Arbeidsplan 2011 Valgkomiteens forslag Forslag om vedtektsendring årsmøterepresentasjon

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Til Helgeland Regionråd

Til Helgeland Regionråd Til Helgeland Regionråd Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til ordinært årsmøte 2014 i Helgeland Regionråd. Sted: Brygga i Berfjord, Dønna Avreise fra Sandnessjøen torsdag den 19.juni

Detaljer

OBS! linking med passordinngang

OBS! linking med passordinngang Grovfôr e-post nr.19 2013 19. november 2013 Mari Hage Landsverk Rollag mob. 959 69482 mari.hage.landsverk@lr.no Hege Sundet Skien mob. 95208633 hege.sundet@lr.no Knut Volland Atrå i Tinn mob. 957 04216

Detaljer

I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil årsmøtet få til behandling «Strategisk plan for Helgeland Landbruksrådgivning, ».

I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil årsmøtet få til behandling «Strategisk plan for Helgeland Landbruksrådgivning, ». ÅRSMELDING 2011 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Styreleders kommentar Melding om virksomheten Regnskap 2011 Budsjett 2012 Arbeidsplan 2012 Valgkomiteens forslag Innkalling og saksliste til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

Vefsna Forsøksring. Innhold:

Vefsna Forsøksring. Innhold: Vefsna Forsøksring Ring nytt Nr 1/2009 Mars ******************************************************** Innhold: Innkalling til ekstraordinært årsmøte 02.04.09 Referat fra ordinært årsmøte 25.02.09 Resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Innhold Jordprøver med koordinater Historisk tilbakeblikk Slik tar du prøvene idag Sist oppdatert April 2013 Side 1 av 12 JORDPRØVER MED KOORDINATER... 3

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Helgelands og Saltenbondens bidrag til produksjonsøkning sett fra Landbruksrådgivingen sin side. Knut Alsaker Rådgiver Helgeland Landbruksrådgivning

Helgelands og Saltenbondens bidrag til produksjonsøkning sett fra Landbruksrådgivingen sin side. Knut Alsaker Rådgiver Helgeland Landbruksrådgivning Helgelands g Saltenbndens bidrag til prduksjnsøkning sett fra Landbruksrådgivingen sin side Knut Alsaker Rådgiver Helgeland Landbruksrådgivning 1 Str frskjell på jrdbruksdriftene Dette viser at det er

Detaljer

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger Ny landbruksplitikk med fkus på økt arealavkastning g økte avlinger Hvrdan skal vi praktisk tilpasse ss fr å sikre ss økt arealavkastning g økte avlinger? Knut Alsaker Helgeland Landbruksrådgivning 1 Faktrer

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem. Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06.

Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem. Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06. Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06.2014 Luserne (Medicago sativa L.) Mye brukt som fôrvekst i Sør -Europa

Detaljer

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 HAGLEBUPOST NR 227 Dato: 18. mars Temp: -8 gr Været: Tynt lag med skyer som solen nesten kommer igjennom. Snødybde: Ca. 85 cm ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 Skiløyper:

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Velkommen til VAnndammen 2009 20-21/10-09 (NY dato!!)

Velkommen til VAnndammen 2009 20-21/10-09 (NY dato!!) Ny dato!! Velkommen til VAnndammen 2009 20-21/10-09 (NY dato!!) INNBYDELSE Alta, Tromsø, Lenvik, Harstad, Narvik og Bodø kommune har sammen med Driftsassistanse VA i Nordre Nordland og Helgeland Driftsassistanse

Detaljer

Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical

Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical Magical Four Seasons Spesielt utvalgt Forandrer farge etter som året går Flott gave Magicals fire årstider Hydrangea macrophylla Magical er en fryd for øyet. Vakker

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

Erstatning ved klimabetingede skader. Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni

Erstatning ved klimabetingede skader. Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Erstatning ved klimabetingede skader Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Meldefrist Absolutt krav om å gi melding til kommunen Ingen melding ingen erstatning Skal

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS)

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS) Til bønder i Østfold Kurs for bønder i Østfold mandag 23. februar 2015 Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og OIKOS Program 0900 Velkommen.

Detaljer

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014

Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014 Årssamlinger TINE Meieriet Nord 2014 Årssamlinger område Helgeland. Helgeland Sør Uke Sekretær Mandag 10 03.03.14 Mandag 10 03.03.14 11.00 114 Vega Vega Havhotell, Vega 20.00 111 Sømna Sømna Kro og Gjestegård,

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde.

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. «Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. Potet dyrking og bruk Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

F O R S T A N D E R S K A P E T

F O R S T A N D E R S K A P E T F O R S T A N D E R S K A P E T Dato: 25. mars 2015 Sak 4 Valg 2015 Valgkomiteenes innstilling til valgene i konstituerende møte i Helgeland Sparebanks Forstanderskap 25. mars 2015 Innstilling fra Forstanderskapets

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

NORSK JULETREMESSE 2012

NORSK JULETREMESSE 2012 NORSK JULETREMESSE 2012 22. OG 23. MARS Norsk Pyntegrønt Rogaland inviterer i år som tidligere år, til Norsk juletremesse. Denne messa som ofte blir kalla Brynemessa blir i år ikke arrangert på Bryne da

Detaljer

Sykehusbygg HF - Offentlig journal

Sykehusbygg HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/00517-2 Detaljregulering fv. 484 Vievegen, gang og sykkelveg - høyring og offentleg ettersyn Regulering - Helse Førde HF - 9900127 gang- og sykkelvei Helse

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke 1. mai 2012 21 ansatte på åtte faste kontor Kontorsteder Brekstad,

Detaljer

Infobrev nr. 1 Januar 2007.

Infobrev nr. 1 Januar 2007. Infobrev nr. 1 Januar 2007. Kjære medlem, Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret arbeider

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer Stavanger 2017 Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen,

Detaljer

o Årsmøteutsendinger med vara for Sømna, Vevelstad og Vefsn Kontorløsning Framtidig struktur for landbruksrådgivningsenhetene i Nordland

o Årsmøteutsendinger med vara for Sømna, Vevelstad og Vefsn Kontorløsning Framtidig struktur for landbruksrådgivningsenhetene i Nordland ÅRSMELDING 2015 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2015 Budsjett 2016 Arbeidsplan 2016 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2015 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04 PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04 Tilstede: Forfall: Elisabeth Thorbjørnsen, Sverre Sivertsen, Bjørn Neef, Bjørg Burkeland, Kristine Marie Monsen, Beate Westad Thormodsæter. Ole Martin Andreassen,

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Møtet ble avholdt på Budor Skistadion - Klubbhuset med 41 medlemmer til stede. Det ble servert suppe, rundstykker, kaffe og kake før årsmøtet

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Lunsj serveres i spisesalen på fru Haugans Hotell fra kl. 12:00. Fru Haugans Hotell er bankens nabobygg og ligger i gangavstand fra banken.

Lunsj serveres i spisesalen på fru Haugans Hotell fra kl. 12:00. Fru Haugans Hotell er bankens nabobygg og ligger i gangavstand fra banken. Til: Medlemmene av forstanderskapet, styret, kontrollkomiteen, revisor, og bankens ledergruppe. Innkalling til konstituerende møte i forstanderskapet Helgeland Sparebank onsdag den 20. mars 2013 kl. 14:00

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Våre eiere/ medlemmer ønskes det beste for slåtten og sommeren!

Våre eiere/ medlemmer ønskes det beste for slåtten og sommeren! Tunrappen Nr 2/2010 Juni ********************************************** Innhold: Medlemskontingent 2010 Årsmøtereferat Medlemsregister siste jammer! Litt om aktiviteter, 1 halvår 2010 Markdager sommerarrangementer

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen tirsdag 25. mai kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Innkalling til møtet ble sendt ut tre uker før møtet sammen med årsmelding for Varde Vel. Medlemmene ble invitert til å sende inn saker til årsmøtet. Årsmøte

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

Kurskatalog våren 2017

Kurskatalog våren 2017 Kurskatalog våren 2017 Velkommen til kurs! BORI har som formål å stille sin kunnskap og erfaring til rådighet for styremedlemmer som føler behov for opplæring. For alle styremedlemmer vil det sannsynligvis

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

nr Norsk Rådmannsforum

nr Norsk Rådmannsforum Norsk Rådmannsforum har i samarbeid med KLP Liv, KLP Skadeforsikring, KLP Kommunekreditt og Kommunalbanken gleden av å invitere til RÅDMANNSFORUM 2016 "Smart teknologi smarte rådmenn?" Den digitale revolusjonen:

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø 1. Hurtigbåt 2. Fly til Bodø hurtigbåt i retur /evt. tog 3. Tog T/R 4. Egen bil Tromsø Trondheim

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 48 Lørdag 29.11 Julemarked! Kl 10:00 16:00 Torsdag 04.12

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 26. AUGUST 2013 KL 18.00 HOS SIGURD Tove Kristin, Emilie, Steinar, Bjørnar, Sigurd, Kristian og Ola Sak 29/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.06.13 Vedr. sak 21

Detaljer

10.00: Sabbatsskole. 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) 31. oktober. 10.00: Sabbatsskole

10.00: Sabbatsskole. 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) 31. oktober. 10.00: Sabbatsskole Uke 42 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med Tore Wollan som taler (POTLUCK) Sabbatsprogram i ukene fremover 24. oktober 10.00: Sabbatsskole 11.15: Gudstjeneste med

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE IFORSTANDERSKAPET IHELGELAND SPAREBANK Den 29. mars 2017 kl. 14:30 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt på Fru Haugans

Detaljer