Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold:"

Transkript

1 Tunrappen Nr 1/2013 Februar ****************************************************************************** Innhold: Spennende fagmøteserie i mars møt opp! God agronomi og god økonomi to sider av samme sak Påminning Bestilling av gjødselplan for vekstsesongen 2013 Frist: Snarest! ETTERLYSNING Meld deg du smarttelefonist med sunne interesser! Frist: Snarest! Fare for overvintringsskader i eng? Økologisk Førsteråd Medlemskontingent 2013 Info Årsmøtenytt Våronnavis på gang Kjøp og salg av grovfor bruk Grønt- og hageinteressert? Meld deg på seminar 12 og 13 mars 2013 Frist 5 mars 2013 Kontor Trofors Mo i Rana Brønnøy Adresse Industriveien 1b 8680 TROFORS Postboks MO I RANA Gårdsøyvn BRØNNØYSUND Tlf Faks Ansatte Kolbjørn Eriksen Mob Linn Hege Engen Mob Asle Karstensen Mob Knut Alsaker Mob Hjemmeside: E-post:

2 Spennende fagmøteserie i mars møt opp! God agronomi og god økonomi to sider av samme sak Helgeland Landbruksrådgivning (HLR) står som arrangør av en serie med fagmøter i perioden 4 til 21 mars. Det inviteres til i alt 9 fagmøter. Møtene blir som følger: Sør-Helgelandsområdet Brønnøy Mandag kl FK-Brønnøysund Vega Tirsdag kl Sandmo gård og hjemmebakeri Sømna Tirsdag kl Sømna Kro og gjestegård Bindal Onsdag kl Kommunestyresalen på rådhuset Vevelstad Onsdag kl Allbrukshuset biblioteket Vefsnaområdet Vefsn Torsdag kl Vefsn Landbruksskole - peisestua Hattfjelldal/ Fredag kl Hattfjelldal melk - møtelokaler Grane Hemnes og Ranaområdet Rana Torsdag kl Helgeland Sparebank-møtelokaler Hemnes Torsdag kl Reinåga Samdrift I år setter vi agronomien og økonomien i førersetet. Gjennom ulike innlegg får vi ei brei belysning av viktige temaer. I agronomidelen vil fagsjef Olav Aspli fra Felleskjøpet holde et innlegg med tittelen - God Agronomi fra A til Å. Videre blir det innlegg fra den lokale rådgiveren i HLR om plantevern i gjenlegg og eng. Etter en god matpause, kaffe og trivelig prat går vi over på økonomidelen. Her vil Helgeland Sparebank sin lokale representant ta for seg utviklingstrekk på Helgeland 2012 med særlig fokus på landbruksutviklingen. Videre holdes innlegget Utfordringer for bonden som driftsleder. Økonomidelen avsluttes med et innlegg fra den lokale rådgiveren i HLR Noen grunnleggende økonomiske sammenhenger i forhold til gårdsdriften og privatøkonomien. Møtene er åpne for alle interesserte. Det blir mat og kaffe. Ingen kostnader belastes deltakerne. Støttespillere ved disse arrangementer: Agronomiprosjektet ved Bioforsk Nord

3 Påminning Bestilling av gjødselplan for vekstsesongen 2013 Vinteren er godt i gang og våren nærmer seg. Helgeland Landbruksrådgivning er godt i gang med å lage gjødslingsplaner for vekstsesongen Pr d.d er det bestilt 338 gjødslingsplaner. Med totalt 561 medlemmer er det 60 % av medlemmene som har bestilt. Dette er et mindre antall gjødslingsplaner enn vi bruker å produsere og betyr trolig at ikke alle som bruker å bestille gjødslingsplan har bestilt til nå. Hvis ikke du har husket å bestille gjødslingsplan for vekstsesongen 2013, ta kontakt med din rådgiver. Vi har som målsetting å være ferdig med gjødslingsplanene til 1. april. Skal vi klare det er vi avhengig av at dere bestiller i rett tid. Erfaringsmessig kommer det bestillinger av gjødslingsplaner utover våren. Dette ønsker vi å unngå, da det gir en mindre rasjonell drift. ETTERLYSNING Meld deg du smarttelefonist med sunne interesser! Helgeland Landbruksrådgivning vil ha kontakt med deg som : Har Smarttelefon/nettbrett Bruker gjødslingsplan Bruker notatbok for KSL Liker å ta i bruk nye løsninger Har lyst til å lære noe nytt og Helgeland landbruksrådgivning etterlyser 5-6 gårdbrukere i hver av områdene Sør-Helgeland og Vefsna. Sammen med oss skal dere ta i bruk Skifteplan mobil. Dette er en app som erstatter gjødslingsplanen din i papirutgave og den grønne notatboka di. Den vil også kunne fungere som tilbakemelding ved bestilling av gjødslingsplan for neste vekstsesong. Dermed kan det være slutt på tiden med gjødslingsplan på avveie og penn som ikke virker når du skal notere, og vi slipper å mase på bestilling av gjødslingsplan og opplysninger. Det eneste du trenger å ha med deg er smarttelefonen din eller nettbrett. Det er med andre ord et nytt steg inn i den digitale verden. Det koster ikke noe ekstra å delta i disse digitale frontgrupper. Har du lyst til å være med på dette? De fra Sør-Helgeland tar kontakt med Knut Alsaker, tlf og de fra Vefsnaområdet tar kontakt med Linn Hege Engen tlf Her nytter det ikke å vente, vi forventer at plassene bli fort fylt opp. Prinsippet om «Først til mølla» gjelder! Hva ønsker vi å gjøre? Det vil bli gjennomført en samling i vårvinter hvor vi gir en opplæring i bruk av Skifteplan mobil for de 5-6 personene som melder seg. På denne samlingen vil vi ta en fullstendig gjennomgang i bruken av Skifteplan mobil slik at dere blir trygg på bruken. Dere blir fulgt opp i løpet av vekstsesongen. Etter at vekstsesongen er ferdig og vi har fått brukt dette en sesong vil vi samles for å utveksle erfaringene vi har fått med bruken. Vi ser bruk av Skifteplan mobil som et viktig ledd i å bedre utveksling av informasjonen mellom oss. Tas dette i fullt bruk vil det kunne gis oss mer og bedre informasjon ved utarbeidelse av gjødslingsplanen og ikke minst gi et bedre resultat for deg som bruker. Hva er spesielt med Skifteplan Mobil? Ved bruk av Skifteplan Mobil får du tilgang til gjødslingsplanen på mobiltelefon. Før du får den dit må vi som planleggere tilrettelegge dette for dere ved at vi laster opp gjødslingsplanen til en server hvor dere

4 henter den. Tilgangen får dere med å lese en QR kode eller ved bruk av nettadresse og innlogging med id og passord. Skifteplan mobil kan tas i bruk på forskjellige nivåer. Uten lisens kan du få tilgang til gjødslingsplanen på mobilen. Det er ikke mulig å gjøre notater på dette nivået. Ønsker du å utnytte alle de mulighetene som ligger i Skifteplan mobil kan du kjøpe en lisens. En slik lisens koster kr 400,- pr år. Du får da muligheter å laste ned gjødslingsplan til mobilen og du kan gjøre notater på gjennomførte tiltak slik at du er ferdig med KSL med en gang. Skifteplan mobil bruker GPS funksjon i mobiltelefon. Det gjør at den tar frem det skiftet du er på. Du slipper å bla deg frem til rett skifte. For at denne funksjonen skal virke må kartfunksjon i Skifteplan være tatt i bruk. Med denne funksjon er hvert enkelt skifte definert på kart med koordinater. Fare for overvintringsskader i eng? Ugunstige forhold denne vinteren gjør at vi anser at det er risiko for skader på engarealene i deler av distriktet denne vinteren. Mye vil avhenge av forholdene fram mot våren, særlig forholdene under avsmeltingen kan bli avgjørende. I skrivende stund er det altfor tidlig å si at det blir overvintringsskader, og slett ikke noe om omfanget, men vi mener at forholdene så langt kan ligge til rette for at skader kan oppstå. Dette året er det først og fremst de fysiske vinterskadene vi frykter, d.v.s. skader som skyldes frost, isdekke, vanndekke, uttørking og oppfrysing. Soppskader forårsaket av ulike lavtemperatursopper er det mindre grunn til å frykte dette året, det er da også forholdsvis sjelden at disse gjør store skader. Slike skader av noe omfang har vi ikke hatt siden vinteren 1988/89 og da var det en snørik vinter med telefri jord. Hvor snørik denne vinteren blir gjenstår å se, men tele har vi nok av. Mye frost og lite snø på vannmettet jord senhøstes/tidlig vinter medførte fare for direkte frostskader og mye teledannelse. Snø av betydning kom det ikke før helt i slutten av januar og meldingene om frosne vannrør og bortfrosset tilsig vitner om dyp tele i jorden. Største risikoen nå er at det blir et tykt islag på jordene når det blir regn. Telen vil hindre vannet i å trekke ned i jorden og det vil danne seg is der vannet ikke kan renne av på overflaten. Isen vil hindre at åndingsgassene fra plantene slipper fri og de samler seg i plantevevet til giftige konsentrasjoner. Det var dette som noe feilaktig tidligere ble omtalt som isbrann, det er uansett ikke viktig hva vi kaller det, det kan medføre betydelig skade. Med mye tele i jorden er det også fare for uttørking dersom vi får vekststart på telet jord i kombinasjon med tørke. Under slike forhold kan eng som har overlevd vinteren plutselig være død p.g.a. at telen blokkerer for vannforsyningen. Får vi en tidlig vekststart er også faren for oppfrost tilstede dersom det kommer en skikkelig frostnatt som hever jordoverflaten og sliter av røttene. Gjennom årene har vi sett noen eksempler på at eng som tilsynelatende har overvintret godt plutselig er brun og død. Forebyggende tiltak mot vinterskader er først og fremst det vi kaller for god agronomi, d.v.s. god jordog plantekultur og en driftsmåte som gir kulturplantene best mulig forhold for å klare en tøff vinter. På jordsiden er det spesielt viktig å sørge for gode dreneringsforhold. Grøfter må fungere (ta en tidlig runde og sjekk grøfteutløp) og overflatevann må ha muligheter for å renne av. Der det er nødvendig må det sørges for avskjæring av vann fra områder utenfor dyrket areal. På plantesiden er det viktig at vi bruker sorter som er tilpasset våre forhold. Sein 2.slått må unngås, kulturplantene må få tid til å samle opplagsnæring for å klare vinteren. Slått etter utgangen av august er ikke tilrådelig og stubbehøyden bør være minst 7 cm. Grunnlaget for god overvintring legges allerede ved gjenlegget, oppnår vi ikke en jevn overflate her så blir konsekvensen ujevn stubbehøyde og da gjerne flekkvis utgang hvis det blir vinterskader. Snaubeiting om høsten bør unngås. Gjødslingen må være balansert og med passende styrke, særlig sterk nitrogengjødsling ser ut til å virke negativt på overvintringsevnen.

5 Blir det direkte sol på isdekket kan det være aktuelt å spre litt grov sand, dette for å få hull på isen og slippe ut skadelige åndingsgasser. Når skaden har skjedd er det svært viktig å komme raskt i gang med nødvendige tiltak slik at ikke en vinterskade også blir en avlingsskade. Andelen skadet areal og brukets grovforgrunnlag må avgjøre hvilke tiltak som må settes i verk. Er skaden stor kan det være aktuelt å vurdere om det på noe av arealet bare skal være grønnforvekster, mens resten blir gjenlegg med dekkvekst. Det vil også ofte være et dilemma hvorvidt hele åkrer skal fornyes, er skaden flekkvis kan lapping synes å være den enkleste og raskeste måten. La deg imidlertid ikke friste til å lappe på eldre og ugrasfull eng, her er det best å foreta en full fornying og da snakker vi om pløying dersom arealet kan pløyes. Nyere og forholdsvis ugrasfri eng er mer egnet til reparasjon, den er også gjerne lettere å harve opp eller eventuelt direkteså. Det er viktig å være oppmerksom på at den egentlige skaden kan være vesentlig større enn det området som er dødt. Særlig etter frostskader kan planter overleve, men med en betydelig nedsatt vekstevne. I en skadesituasjon må tiltakene som settes i verk balanseres slik at man oppnår en nødvendig mengde grovfor til vinterforsyning samtidig som man får fornyet/reparert tilstrekkelig areal slik at situasjonen er bedre neste år. I år med vinterskader blir det ofte vanskelig å få tak i egnet såfrø, dette kan gjelde både gras og grønnforvekster. Vurder ditt behov tidligst mulig og sørg for å bestille såvarer. Den som kommer sist i køen må ofte ta til takke med såvarer som er lite egnet og blir da gjerne den første som får vinterskader neste gang. Økologisk Førsteråd Lurer du på om økologisk drift kan passe for din gård? Da kan et økologisk førsteråd være aktuelt for deg. Helgeland Landbruksrådgivning har gjennom det nasjonale veiledningsprosjektet fått tildelt et vist antall gårdsbesøk og tilbyr det til gårdbrukerne i vårt område. Et økologisk førsteråd er et uforpliktende besøk hvor vi går gjennom ressursene på gården for å se hvordan gården egner seg til økologisk drift. Det fokuseres på muligheter og begrensninger som gården har ved en eventuell omlegging. Under besøket kommer man innom mange sider ved økologisk drift, og det gjøres en økonomisk vurdering av en eventuell økologisk drift på gården. Et økologisk førsteråd vil være et viktig utgangspunkt når man skal vurdere en eventuell omlegging til økologisk drift. Økologisk førsteråd gjennomføres kostnadsfritt for deg. Er du interessert i et økologisk førsteråd så tar du kontakt med rådgiver Knut Alsaker. Medlemskontingent 2013 Info Årsmøtet valgte å la kontingenten stå uforandret. Kontingenten for 2013 er slik: < 100 daa 1600 kr pr år daa 1900 kr pr år > 300 daa 2500 kr pr år For Vega utbetales ikke tilskudd fra kommunen. Her utlignes kommunal andel, kr 1400, på den enkelte medlem, i tillegg til ordinær kontingent. For Sømna kommune er det i skrivende stund noe uklart ift kommunale tilskudd for Eventuell manglende kommunal medfinanisering fra Sømna vil i tilfelle bli utlignet på det enkelte medlem fra kommunen, likt med Vega og i samsvar med årsmøtevedtak. For alle øvrige 8 kommuner er det full tilslutning til tidligere inngått medfinansieringsavtale. Etter planen vil derfor alle medlemmer som benytter direktefakturering bli fakturert med frist ca Faktura utsendes i løpet av i mars mnd. Alle som har

6 banktrekkserklæring i Helgeland Sparebank vil få sin kontingent trukket ca , med utsendelse av kvittering i etterkant. Årsmøtenytt Helgeland Landbruksrådgivning avviklet sitt årsmøte Årsmeldinga med vedlegg samt årsmøtereferat er utlagt på vår hjemmeside under fanen organisasjon/ årsmeldinger. Etter årsmøtet er de tillitsvalgte: Navn Kommune Verv År*) Mobil e-post Kristian Sæterstad Vefsn Styremedlem, VEF Karl Petter Trondmo Vefsn Varastyremedlem VEF Leif Egil Amundsen Rana Styreleder HR 2 (1) Merethe Hjerpbakk Hemnes Varastyremedlem HR Norun M Arnes Sømna Styremedlem SH Thomas Baustad Sømna Varastyremedlem SH Linn Hege Engen Grane Styremedlem Ans Knut Alsaker Brønnøy Varastyremedlem Ans Lyder Sund Grane Revisor Johan Granmo H-dal Revisor Svein Granmo Hemnes Valgkomitemedlem Geir Snefjellå Rana Valgkomite vara SG Alf Martin Johnsen Vefsn Valgkomite - Leder Vegar Sende Vefsn Valgkomite vara AMJ Rune Vang Sømna Valgkomitemedlem Tor Martin Hauan Brønnøy Valgkomite vara RV Årsmøtedelegater Kommunevise tillitsvalgte Bernt Skarstad Bindal Fast Tor Arne Aune Bindal Vara Snorre Warholm Sømna Fast Helge Lange Sømna Vara Gjøran Larssen Brønnøy Fast Tor Martin Hauan Brønnøy Vara Per Fredrik Bang Vega Fast Morten O Hestvik Vega Vara Bernt Andreasen Vevelstad Fast Johan Nergård Vevelstad Vara Sissel Hallingen Grane Fast Erik Paulsen Grane Vara Laila Hoff H-dal Fast Ingjerd Hagen H-dal Vara Trygve Fridheim Vefsn Fast Jan Bjørkås Vefsn Vara Asbjørn Johansen Hemnes Fast Lars Johan Fineide Hemnes Vara Geir Snefjellå Rana Fast Terje Utland Rana Vara ) År Det antall år man er oppnevnt i vervet.

7 Våronnavis på gang Våronnavisa for 2013 vil være i postboksen din om noen dager. Her er nyttig og aktuelt stoff for deg som gårdbruker. Bak utgivelsen står landbruksrådgivningsenhetene i Nord-Norge. Dette er noe å se fram til og glede seg over. God lesning! Kjøp og salg av grovfor bruk Opp igjennom åra har vi formidlet store mengder med grovfor ved at vi har åpnet for annonsering om kjøp eller salg i medlemsbladet, eller at vi la ut annonse på vårt nettsted. Skulle du være i en situasjon der du enten ønsker å selge eller kjøpe grovfor denne vårvinteren så legger vi gjerne og kostnadsfritt ut en annonse på vår hjemmeside, se fanen kjøp-salg- leie/ grovfor. Vi synes tidvis det er trist at vi ser at en del kjøper grovfor langveis fra til høye transportkostnader, når det i etterkant viste seg at det var godt grovfor å kjøpe til mye lavere transportkostnader. Ta kontakt med din lokale rådgiver om de ønsker en annonse utlagt på vårt nettsted. Grønt- og hageinteressert? Meld deg på seminar 12 og 13 mars 2013 Helgeland landbruksrådgivning mottar av og til spørsmål om opparbeiding av gårdstun og hageanlegg. Råd for etablering og stell av plener og valg av busker, trær og blomster ved ulike forhold blir av og til etterspurt. Videre får vi fra andre etater som vegvesen, park- og grøntansvarlige i kommuner, kirkegårdsansvarlige av og til forespørsel om konkrete faglige grøntråd. For å gjøre et faglig løft på dette feltet inviterer vi til et grøntseminar i Mosjøen 12 og 13 mars. Seminaret er åpent for ulike målgrupper, herunder våre medlemmer. For våre medlemmer som har interesse av å stelle og videreutvikle sin gårdstunanlegg samt ønsker å skjøtte sitt nære kulturlandskap antar en at hele eller deler av dette programmet vil være av stor interesse. Kanskje særlig vil det fagprogrammet som går på andre kursdag, 13 mars, være meget konkret og matnyttig. For detaljert info om hele programmet viser en til nyhetssak på hjemmesiden være støtte fra partnerskapsmidler fra Indre Helgeland Regionråd / Nordland Fylkeskommune tilbyd et meget godt seminar til rimelige priser. Det er rabatterte medlemspriser. Fra seminarprogrammet for andre kursdag nevnes bl.a følgende faginnlegg fra : De gode fagråd Busker og trær i grøntanlegg. *Ole Billing Hansen, Dr scient og fagredaktør i Gartneryrket / park å anlegg Blomstrende planter til sommerbruk. Valg av hekkplanter og stell av hekk Ragnvald Dundas, Kommunegartner i Brønnøy Slik etablerer og vedlikeholder du en vakker og varig plen Knut Alsaker, Rådgiver i Helgeland Landbruksrådgivning Påmeldingsfrist er seinest 5.mars. Påmeldinga sendes eller pr telefon

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Endret totalt livsstil etter trafikkulykke. magasin. s. 8-9. Rammet av NAV-rot. Unge og uføre. NTP tar lang tid

Endret totalt livsstil etter trafikkulykke. magasin. s. 8-9. Rammet av NAV-rot. Unge og uføre. NTP tar lang tid magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 3-8. årgang 2009 Endret totalt livsstil etter trafikkulykke s. 8-9 Rammet av NAV-rot Unge og uføre NTP tar lang tid s. 4-6 s. 10-13 s. 16 Vil

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Utbygging av fiberbredbånd i Sorta

Utbygging av fiberbredbånd i Sorta Utbygging av fiberbredbånd i Sorta Sluttrapport fra Sorte bygdefiber ei arbeidsgruppe i Sorte Grendelag, Stjørdal 14.01.2015 1 Første gravetak med dugnadsgraving i Dalan. Jan Morten Rømo bak spakene. Foto:

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer