Regnskap 1. kvartal Oslo, 30. april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008"

Transkript

1 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008

2 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon SpareBank 1 alliansen velfungerende og nyttig samarbeidsarena Nøkkeltall Rating Aa3 (Moody s) og A (Fitch Ratings) Utlån 49,8 mrd Innskudd 31,1 mrd Antall kontor 81 Antall kunder Person Næring Lag/foreninger Forsikring

3 Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank SpareBank 1 Nord-Norge Invest ASA Investeringsselskap Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 54 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern Eierandel 19,5 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering Eierandel 16,89 % Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100 %

4 Finansielle mål Soliditet Det langsiktige mål for kapitaldekning er 12 %, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9 % Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader

5 Kapitaldekning - konsern (Beløp i mill kroner) Kjernekapital Fradrag kjernekapital Tilleggskapital Fradrag tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Kapitaldekningsreserve Netto ansvarlig kapital Totalt risikovektet ber.grunnlag % Totalt risikovektet ber.grunnlag IRB - 90 % Kjernekapitaldekning i % 9,35 % 8,63 % 8,92 % Tilleggskapitaldekning i % 2,17 % 1,75 % 1,08 % Kapitaldekning i % 11,51 % 10,39 % 10,00 %

6 SpareBank 1 Nord-Norge 1.kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007) Driftsresultat før skatt på 66 mill kroner (222 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt på 3,6 % (19,1 %) Resultat per grunnfondsbevis hittil i år kr 2,58 (kr 3,74) - morbank Fortsatt meget god underliggende bankdrift; resultat fra basisdriften før tap på 157 mill (157 mill). Samlet resultat fra finansielle investeringer på - 88 mill kroner (67 mill kroner). Urealisert tap på bankens aksjeportefølje utgjør 55 mill kroner. Urealisert tap rentebærende portefølje utgjør 69 mill kroner. Gevinst valuta og finansielle derivater 9 mill kroner. Redusert bidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS. Bankens andel av resultatet utgjør 19 mill kroner (48 mill kroner) Kostnadsprosent: 78,6 % (50,6%) Lave tap på utlån: Netto tap på 3 mill kroner (2 mill kroner) Utlånsvekst siste 12 måneder (inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 11,0 % (12,4 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,3 % (13,6 %) Innskuddsdekning: 62,4 % (60,8 %)

7 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 1.KV.08 4.KV.07 3.KV.07 2.KV.07 1.KV.07 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Inntekter fra finansielle investeringer Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskr Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Skatt Minoritetsinteresser Periodens resultat

8 Datterselskaper Overskudd før skatt SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS Eiendomsdrift AS Eiendomsmegler 1 Nord- Norge AS SpareBank 1 NN Securities ASA (54%) TOTALT

9 Resultatutvikling - konsern Sett i forhold til 1.kvartal 2007 er årsakene til endringen i resultat før skatt: Økning netto renteinntekter + 25 mill kr Reduksjon netto provisjonsinntekter - 3 mill kr Reduksjon i inntekter fra finansielle investeringer mill kr Økning i andre inntekter + 3 mill kr Økning kostnader - 25 mill kr Økning netto tap - 1 mill kr Sum mill kr

10 Underliggende bankdrift - basisdrift

11 Finansielle mål Soliditet Det langsiktige mål for kapitaldekning er 12 %, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9 % Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader

12 Basisdrift (eks. SpareBank 1 Gruppen og verdipapirer) (Beløp i mill kroner) Endring Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Basisdrift

13 Topplinjevekst Mill kr Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Sum topplinjeinntekter Vekst 8,8% 0,0% 6,5%

14 Netto rente- og provisjonsinntekter - konsern KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2,16 % 2,16 % 2,18 % 2,10 % 2,05 % 2,03 % 2,08 % 2,15 % 2,06 %

15 Margin og volumutvikling Utlån BM ,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Volum i mill kr Rentebidrag Utlån BM Utlånsbidrag BM des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08

16 Margin og volumutvikling Utlån PM ,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Volum mill kr Rentebidrag Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08

17 Margin og volumutvikling Innskudd BM/offentlig Innskuddsvolum BM/off Innskuddsbidrag BM/off 2,00 1, , ,40 1, ,00 0,80 Volum i mill kr Rentebidrag , ,40 0, des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08

18 Margin og volumutvikling Innskudd PM ,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Volum i mill kr Rentebidrag Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 jul.05 aug.05 sep.05 okt.05 nov.05 des.05 jan.06 feb.06 mar.06 apr.06 mai.06 jun.06 jul.06 aug.06 sep.06 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08

19 Finansielle mål Soliditet Det langsiktige mål for kapitaldekning er 12 %, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9 % Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Lønnsomhet EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader

20 Konsernets driftskostnader NOK mill KV.06 2.KV.06 3.KV.06 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. 1.KV.06 2.KV.06 3.KV.06 Mill kroner % av gj.sn.forv.kap. 1,77 % 1,89 % 1,64 % 1,84 % 1,65 % 1,72 % 1,63 % 1,63 % 1,70 % 4.KV.06 1.KV.07 2.KV.07 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08

21 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

22 Utvikling antall årsverk Morbank Konsern kv.08

23 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE Endring kr Endring % Forvaltningskapital ,3% Brutto utlån ,5% Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt ,0% Innskudd fra kunder ,3%

24 Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked P-marked O-marked 34 % % % 53 % 16 % 52 % (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,9 % O-marked ,4 % N-marked ,8 % SUM ,3 %

25 Kredittveksten i husholdningene 18 % Husholdningene 12 mnds vekst 15 % 12 % 9 % 6 % Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Jan 08 Norge, husholdninger SNN, personkunder Kilder: SSB, Kredittindikatoren K2, 29. februar 2008 og SNN, Bare 5. mars 2008

26 Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked 36 % (40 %) P-marked 34 %(40 %) % Tall i parentes er inklusiv bevilgede kreditter (60 %) 66 % (60 %) (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked ,3 % Boligkreditt P-marked inkl Boligkreditt ,1 % N- og O-marked ,9 % SUM ,5 % SUM inkl Boligkreditt ,0 %

27 Kredittveksten i foretakene Foretakene 12 mnds vekst 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Jan 08 Norge, foretak SNN, bedriftskunder Kilder: SSB, Kredittindikatoren K2, 29. februar 2008 og SNN, Bare 5. mars 2008

28 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring Jord- og skogbruk % % 62 Fiskefartøy % % 24 Fiskeoppdrett % % -395 Utvinning av råolje og naturgass 40 0 % 22 0 % 18 Bergverksdrift 87 1 % 55 0 % 32 Fiskeindustri % % -13 Industri eks. fiskeindustri % % 13 Kraft- og vannforsyning % % 143 Bygge- og anleggsvirksomhet % % 116 Varehandel eks engros og agentur % % 21 Engros- og agenturhandel % % -10 Hotell og restaurant % % -19 Utenriks sjøfart og rørtransport 2 0 % 1 0 % 1 Transport ellers og kommunikasjon % % 180 Finans og forsikring % % 116 Eiendom Borettslag % % 434 Eiendom prosjekt % % 124 Eiendom utleie % % 563 Øvrig eiendom % % -221 Forretningsmessig tjenesteyting % % -119 Øvrige næringer % % 67 Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak % 87 1 % 40 SUM BRANSJEFORDELING % % 1.177

29 Kredittområdet

30 Styringsmål for kredittområdet Risikojustert avkastning i PM/BM. Konsentrasjonsrisiko fordeling PM/BM største enkeltengasjement maksimum eksponering 20 største kunder andel risikojustert kapital per bransje Operative mål andel høyrisiko misligholdssannsynlighet maksimum forventet tap maksimum uventet tap

31 Kredittområdet: Strategi Vekst med riktig risiko: Personmarkedet, todelt strategi: beholde og utvikle merforretninger hos eksisterende kunder ta nye markedsandeler, spesielt der markedsandelen er lav Bedriftskunder Sterk satsning mot SMB segmentene Pleie og utvikle eksisterende kundebase (breddesalg) Inntak av større bedriftskunder forutsatt lav risiko Generelt for begge markedene: Prising i forhold til risiko Unngå uheldig konsentrasjon innenfor bransjer og områder

32 Gunstig risikoutvikling i bankens utlånsportefølje Dette skyldes: 1. God utvikling i nordnorsk økonomi og hos våre kunder 2. Systematisk arbeid med høyrisikoporteføljen enkeltengasjement er avsluttet enkeltengasjement er tapsmerket og spesifiserte nedskrivninger er foretatt 3. Inntak av nye kunder i BM har stort sett vært lavrisikokunder 4. Økt kvalitet i bruken av bankens porteføljestyringssystem (Porto)

33 Borettslag per 1. kvartal 2008 Lav andel av borettslag i totalporteføljen 1,2 mrd God risikoprofil - andel fellesgjeld maksimalt 80 % Differensiering mellom tilknyttede og ikke-tilknyttede lag i kredittgivning Borettslag Region EAD i mill Risikoklasse J og K Salten 896,0 0,0 Troms 207,1 42,8 Finnmark 44,8 0 Hålogaland 40,5 3,1 Helgeland 6,2 0,0 Totalt 1194,5 46,0 Salten Tall i mill Medl. Ikke medl. EAD sikringsfond sikringsfond Tilknyttet brl 545,0 545,0 0,0 Frittstående brl 351,0 0,3 350,7 Totalt Salten 896,0 545,3 350,7

34 Utvikling misligholdssannsynlighet 2,25 % 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % 1,00 % 0,75 % des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 jan.08 feb. 08 mar.08 SNN Totalt 1,29 % 1,29 % 1,13 % 1,21 % 1,14 % 1,09 % 1,07 % 1,04 % BM 1,55 % 1,45 % 1,25 % 1,34 % 1,25 % 1,11 % 1,12 % 0,99 % BE 2,13 % 2,23 % 2,04 % 2,03 % 1,99 % 1,88 % 1,80 % 1,75 % PM (eks BE) 1,07 % 1,12 % 0,98 % 1,05 % 1,01 % 1,01 % 0,98 % 1,01 %

35 Bransjeutvikling etter volatilitet 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Lavest Lav Middels Høy Høyest ,1 % 47,2 % 27,7 % 4,9 % 6,1 % ,4 % 45,2 % 30,6 % 4,4 % 4,3 % ,6 % 45,1 % 29,8 % 4,0 % 3,6 % 1 q ,3 % 45,1 % 28,7 % 4,1 % 1,8 % Lavest: Lav: Middels: Høy: Høyest: Offentlig sektor, kraft- og vannforsyning, datterselskaper Jord- og skogbruk, Varehandel, Engros- og agenturhandel, Utenriks sjøfart og rørtransport, Transport og kommunikasjon, Finans og Forsikring, Borettslag, Eiendom utleie, Øvrig eiendom, Forretningsmessig tjenesteyting Fiskefartøy, Bergverksdrift, Industri eks fiskeindustri, Bygg og anlegg, Hotell og restaurant, Eiendom prosjekt, Øvrige næringskoder Fiskeindustri, Utvinning av råolje og gass, Fiskeoppdrett

36 Netto tap på utlån og garantier - konsern kv.08 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån kv.08 Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån 0,73 % 0,86 % 0,45 % 0,16 % -0,09 % 0,03 % 0,02 %

37 Konsern nøkkeltall utlån i prosent av brutto utlån 1.KV Netto tap 0,02 % 0,03 % -0,09 % 0,16 % 0,45 % 0,86 % 0,73 % Tapsnedskrivninger 0,60 % 0,61 % 0,81 % 1,17 % 1,70 % 2,24 % 2,02 % Individuelle nedskrivninger 0,24 % 0,27 % 0,42 % 0,65 % 0,85 % 1,36 % 1,06 % Gruppevise nedskrivninger 0,36 % 0,34 % 0,39 % 0,52 % 0,85 % 0,87 % 0,96 % Totale tapsutsatte eng. 1,09 % 1,12 % 1,64 % 2,31 % 2,65 % 3,11 % 3,20 % Netto tapsutsatte eng. 0,85 % 0,85 % 1,22 % 1,68 % 1,80 % 1,75 % 2,13 %

38 Regnskap 1. kvartal 2008 Verdipapirer Likviditet

39 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) Endring Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta og finansielle derivater Gevinst/tap og netto verdiendringer på andre finansielle eiendeler Verdiendringer på sikringsobjekter i porteføljesikring av renterisiko Inntekter fra finansielle investeringer

40 Aksjer Gevinst/tap aksjer Utbytte Sum - 55 mill + 8 mill - 47 mill Herav; Hurtigruten Group (HRG) - 30 mill Markedsverdi samlet aksjeportefølje: herav; Hurtigruten Group (HRG) Helgeland Sparebank 97 mill 67 mill 462 mill

41 HRG vs OSEBX

42 Rentebærende portefølje per % vis tapsfordeling Fordeling tap 69 mill kr: CDO 17 % CPPI 6 % Annet 1 % Type lån Off sektor 0 % Særskilt sikre 1 % Finans Norge 15 % Andel pr Markedsverdi NOK mill Sertifikater 5,6% 275 Offentlig sektor/offentlig eid 0,5% 26 Særskilt sikre obligasjoner (covered bonds) 6,9% 339 Finansobligasjoner Norge 28,6% Finansobligasjoner Utlandet 37,1% Norske Industriobligasjoner 8,6% 421 Ansvarlig lån/fondsobligasjon Norge 4,5% 218 Asset Backed Securities 1,2% 57 CDO - Collateralized Debt Obligations 5,2% 254 CPPI - Constant Propotion Portfolio Insurance 1,7% 81 Annet 0,1% 7 SUM 100,0% Ikke mislighold i porteføljen Urealiserte tap forventes reversert over tid ABS 4 % Ansvarlig lån' 8 % Norsk industri 9 % Finans utland 39 %

43 Bankens likviditetsstyring overordnede mål og rammer Overordnede målsettinger: Banken skal i en "medium stress-situasjon" overleve uten nevneverdige problemer i minimum 90 dager uten tilgang på ekstern funding fra kapitalmarkedet. I tillegg skal banken i en normalsituasjon med moderat netto utlånsvekst være i stand til å overleve minimum 1 år uten innlån fra kapitalmarkedet. Gjeld som går til forfall skal kunne finansieres ved kontanter, innskudd i Norges Bank, salg av likvide aktiva, bruk av trekkretter og salg av lån. Målsetting for Norges Banks likviditetsindikator: Over 100 % inkludert kommiterte trekkfasiliteter. Over 95 % eksklusiv kommiterte trekkfasiliteter. Norges Banks likviditetsindikator 1 = Innskudd + Lang funding + Egenkapital Utlån + Anleggsmidler

44 Likviditet kapitalmarkedsinnlån per Subordinated debt NOK 2 % Subordinated debt EURO 2 % Certificates 9 % Non Call Perpetual bonds 1 % Boligkreditt 14 % Euro - EMTN Private placement 22 % Schuldschein EUR 2 % NOK Bonds 48 % Totale kapitalmarkedsinnlån (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt): mill kroner

45 Fundingforfall per Forfall, funding mnd

46 Oppsummering Konsern: Beløp i mill.kroner Endring Endring % RESULTAT Resultat før skatt ,3% BALANSE Forvaltningskapital ,3% Brutto utlån ,5% Innskudd ,3% NØKKELTALL Endring Endring % Kapitaldekning 11,5% 10,4% 1,1% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 3,6% 19,1% -15,5% Kostnadsprosent 78,6% 50,6% 28,1% Antall årsverk Morbank: Resultat per grunnfondsbevis 2,58 3,74-1,15

47 Noen utviklingstrekk

48 Arbeidsmarkedet, mars 2008 Arbeidsledigheten holdt seg stabilt lav i mars med 2,8% brutto ledige inkl tiltak. Pr mars 2007 var det flere ledige (3,4%). Tilgangen på nye jobber er nå lavere enn i 2007, men det kan skyldes lav aktivitet i påsken. Nord-Norge Norge Nordland Troms Finnmark Helt ledige ,3 % 1,7 % 2,2 % 1,9 % 3,1 % På tiltak ,6 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % Brutto ledige ,8 % 2,2 % 2,8 % 2,4 % 3,7 % Tilgang nye jobber / stramhetsindikator ,4 1,9 2,6 1,9 3,0 Kilde: 27. mars 2008

49 Økt sentralisering Stor flyttestrøm ut av landsdelen i 2006 Mer sentralisering innad i landsdelen Økt mangel på arbeidskraft Arbeidsinnvandring har dempet utfordringen med rekruttering

50 Nord-Norge 3 fylker og 88 kommuner Nordland: inhabitants Troms: inha Finnmark: innbyggere Nord-Norge totalt: innbyggere Sysselsetting i Nord-Norge Offentlig sektor 43 % (34 %) Privat tjenesteyting 26 % (33 %) Reiseliv 10 % ( 9 %) Marin sektor 5 % ( 1 %) Industri 5 % (13 %) Øvrig 1 % (10 %) Sterk økonomisk vekst Stramt arbeidsmarked Fremtidige vekstnæringer Marin sektor, turisme, olje og gass Fremtidig aktivitet innenfor olje- og gassvirksomhet forventes å gi regionen betydelig økonomisk effekt innenfor alle sektorer

51 Vedlegg I Kredittområdet

52 Porteføljemigrasjon Utlånsporteføljen består i hovedsak av kunder med lav risiko Begrenset migrasjon til høy risiko/mislighold Historisk lavt nivå på betalingsmislighold for alle forretningsområder

53 Porteføljemigrasjon Inntak av nye kunder hovedsakelig med lav risiko Begrenset migrasjon til høy risiko/mislighold Historisk lavt nivå på betalingsmislighold

54 Porteføljemigrasjon Innvilgelse av nye kunder hovedsakelig med lav og middels risiko Kundefrafall i alle risikoklasser Liten andel migrasjon til høy risiko/mislighold

55 Porteføljemigrasjon Innvilgelse av nye kunder hovedsakelig med lav risiko Kundefrafall i alle risikoklasser Begrenset migrasjon til høy risiko/mislighold

56 Vedlegg II Eierforhold

57 Utbyttepolitikk SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avsetning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond, søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til/overføre fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter.

58 Eierstruktur og grunnfondsbevis % ,4 18,6 30,4 27,1 22,2 23,5 19, ,2 10 største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere

59 De 20 største grunnfondsbeviseierne per Antall Andel av total Eiere grunnfondsbevis Gr.fondsbeviskapital Pareto Aksjer Norge ,23 % Frank Mohn AS ,33 % MP Pensjon ,92 % Pareto Aktiv ,90 % JPMorgan Chase Bank - klientkonto ,82 % Tonsenhagen Forretningssentrum AS ,72 % Framo Development AS ,29 % JPMorgan Chase Bank ,28 % Mellon Bank klientkonto ,11 % State Street Bank - client account ,01 % T erra Utbytte ,97 % Troms Kraft Invest AS ,94 % Sparebankstiftelsen DnB NOR ,94 % Credit Suisse Sec ,88 % Citibank N.A ,88 % Karl Ditlefsen ,83 % Forsvarets Personellservice ,83 % BNP Paribas Securities ,79 % Trond Mohn ,77 % SpareBank 1 SR-Bank ,66 % SUM ,09 %

60 De 20 største nordnorske grunnfondsbeviseierne per Antall Andel av total Eiere grunnfondsbevis Gr.fondsbeviskapital Troms Kraft Invest AS, Tromsø ,94 % Karl Ditlefsen, Tromsø ,83 % Tromstrygd, Tromsø ,46 % Bodø Kommune, Bodø ,45 % Norges Råfisklag, Tromsø ,44 % Ole Ovesen, Sørreisa ,37 % AS Ferdighus, Sørreisa ,34 % Asbjørn Hansen, Tromsø ,33 % Kamøyfisk AS, Honningsvåg ,33 % O.A.Ovesen AS, Sørreisa ,29 % T or Ovesen, Sørreisa ,28 % Hemming Andersen, Kvaløysletta ,24 % Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø ,23 % Bj. Rasch-Tellefsen AS, Harstad ,20 % Eriksen Eiendom AS, Bardufoss ,20 % Stein Harald Enoksen, Gryllefjord ,20 % Hans A. Kristiansen, Lyngseidet ,19 % Torodd Vonka, Kirkenes ,19 % Rigamonti AS, Tromsø ,18 % Stig Vonka, Harstad ,18 % SUM ,87 %

61 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 NOK Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Kursutvikling grunnfondsbevis NONG

62 For Nord-Norge! SpareBank 1 Nord-Norge bidrar til landsdelen på flere ulike måter: Som konsern Gjennom et bredt samfunnsengasjement Som kompetansebedrift

63 Vårt bidrag til landsdelen Vårt engasjement for vekst og utvikling i landsdelen er forankret i tre pilarer som sammen danner vår samfunnsfortelling.

64 Vårt samfunnsregnskap

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Regnskap 2. kvartal Oslo 12. august 2008

Regnskap 2. kvartal Oslo 12. august 2008 Regnskap 2. kvartal 2008 Oslo 12. august 2008 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Organisering: Regionkontor: Lokalisering: Antall årsverk, konsern: 823 *Også regionkontor for Nordvest Russland.

Detaljer

Presentasjon av foreløpig regnskap Tromsø/Oslo 6. februar 2008

Presentasjon av foreløpig regnskap Tromsø/Oslo 6. februar 2008 Presentasjon av foreløpig regnskap 2007 Tromsø/Oslo 6. februar 2008 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 60,8 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010

SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010 SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010 1 2 Konjunktur Norge og Nord-Norge Nord-Norge klarer seg bra Minst rammet av konjunkturnedgangen Arbeidsledighet lavere enn i Norge

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Presentasjon av REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Oslo, Tromsø 26. april 2007 SpareBank 1 Nord-Norge Finnmark Alta Berlevåg Breivikbotn Båtsfjord Hammerfest Havøysund Honningsvåg Karasjok Kautokeino Kirkenes Kjøllefjord

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Pressemelding Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapet viser et overskudd før skatt på 601 millioner kroner, mot 510 millioner for samme periode i fjor. Stram

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL 2000 - ET * God bankdrift, resultat 101 mill kroner før skatt (143 mill kroner pr. 1. kvartal 1999) * Gevinster i verdipapirmarkedet redusert med 92 mill kroner i forhold

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO 9.8.2005

PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO 9.8.2005 PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO 9.8.2005 Strategi Vår strategiske tenkning Resultater Resultater på påkort og og lang lang sikt. sikt. (Finansielle (Finansielle størrelser) størrelser)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE

SPAREBANKEN NORD-NORGE SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 2001 - ET SpareBank 1 Nord-Norge styrker sin posisjon i sparemarkedet Økning av innskudd og fondsplasseringer på 3,5 mrd kroner siste 12 måneder * Resultat før skatt på

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Pressemelding. NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006

Pressemelding. NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006 Pressemelding NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006 Hovedstyret i Sparebanken Nord-Norge har i styremøte 20.2.2007 foretatt sin endelige behandling av årsregnskapet for 2006. Sammenlignet med det

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer