Mulige konsekvenser for utbyttepolitikk og struktur av endringer i rammevilkårene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulige konsekvenser for utbyttepolitikk og struktur av endringer i rammevilkårene"

Transkript

1 BRANSJESEMINAR OM EGENKAPITALBEVIS Mulige konsekvenser for utbyttepolitikk og struktur av endringer i rammevilkårene Jon Gunnar Pedersen 16/09/2009

2 og hva er disse rammevilkårene? Ny lovgivning om egenkapitalbeviset Ny lovgivning om strukturmuligheter i sparebankvesenet Nye kapitaldekningsregler Nye styringssignaler for finanssektoren Opprydding i markedsplassene for verdipapirer Revisjon av nye regnskapsregler 2

3 Noen rammevilkår vil ikke ha spesielle konsekvenser for sparebanksektoren Nye styringssignaler for finanssektoren Opprydding i markedsplassene for verdipapirer Revisjon av nye regnskapsregler Betydelig oppmerksomhet rundt nye produkter, belønningsordninger og insentiv- og prisingsstrukturer i finansnæringen En blanding av forbrukerbeskyttelse, stabiliseringstiltak og politisk engasjement Rammer i liten grad norsk sparebanksektor Etableringen av nye markedsplasser har splittet handelen i verdipapirer Kostnadene har gått ned, men meglerhusenes makt har økt Nye muligheter for markedsmanipulasjon og front-running Investorer, myndigheter og selskaper har fått mindre reelt innsyn i markedsplassene Regnskapsreglene har gitt kontraintuitive utslag, og forvirrende utslag fordi selskap ikke må følge samme praksis Samtidig forvirrende at samme aktivum kan føres til ulik verdi i ulike regnskaper Regler reverseres sjelden det kommer nye i tillegg 3

4 De tre tunge endringene påvirker ulike dimensjoner Nye strukturmuligheter i sparebankvesenet Endringer i forhold til potensielle stordriftsfordeler Potensielt større press for å få tatt ut slike stordriftsfordeler Nye skalafordeler blir mer viktige: Kapital og compliance Nye kapitaldekningsmodeller En blanding av risikovektet og absolutt kapital Kjernekapitalpendelen kan gi ekstremutslag Tvil om strenge kapitaldekningsregler kan være bærekraftige Fallende egenkapitalavkastning i lang tid fremover Ny lovgivning om egenkapitalbevisene Sparebankenes oppbygging av egenkapital Prisingen av og prisutvikling for egenkapital Relasjonen mellom finansmarked, investorer og sparebanker Styring og utøvelse av eierskap 4

5 Nye strukturmuligheter 5

6 Det nye regelverket skaper bedre mulighet for strukturendringer Det vil bli større spenninger i sparebanksektoren Nå kan de store sparebankene vinne markeder ved å gjøre livet mer vanskelig for de små og få dem til å gi opp Driftsmessig har de store bankene ikke hatt spesielle stordriftsfordeler på kostnadssiden Regelverk, rating og kapitaldekning skaper skalafordeler Funding har en betydelig likviditetspremie Compliance og regelverksendring krever mer og tettere regelverksoppfølging Det blir mer utrygt ikke å kunne hente kapital i markedet Sparebankenes største verdier ligger fortsatt i eierskapet til kunden Verdien av tillit, tilstedeværelse og troverdighet gir direkte uttelling i kroner og øre Større kapitaldekningskrav skaper press i retning av mer spesialiserte forretningsmodeller 6

7 Nye kapitaldekningskrav vil skape nye forretningsmodeller 7

8 Store forventede lånetap gjorde at Swedbank måtte annonsere sin andre emisjon på under ett år Swedbank annonserte 17.august 2009 en ny egenkapitalemisjon på SEK 15 mrd. for å styrke bankens kapitalsituasjon. Bankens mulighet til å oppnå funding på konkurransemessige vilkår sto i fare Swedbank gjennomførte en egenkapitalemisjon mot slutten av De vanskelige markedsforholdene gjorde at dette ble strukturert som en preferanseaksje. Det gjorde det også mulig med en relativt liten rabatt til den nominelle aksjekursen og til TERP (den teoretiske verdien av aksjen etter en emisjon) Rabatten for den kommende emisjonen ligger på 40 pst i forhold til TERP, og emisjonen skjer til under 50 pst av sluttkurs siste handledag før vilkårene ble fastsatt (SEK 39 mot SEK 79 pr aksje). Det vil sikre et effektivt annenhåndsmarked i tegningsrettene (teoretisk verdi SEK 13 pr tegningsrett), samt beskytte garantistene Markedet frykter større lånetap i den svenske porteføljen til Swedbank etter hvert som rentenivået heves igjen Kvartalsvise avskrevne lån, brutto (SEKm) Andel av avskrevne lån, brutto pst (utlån til allmennheten) 8

9 Sparebankenes utvikling i lånetap Lånetap som pst av brutto utlån for konsern per 2.kvartal ,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,53 0,43 0,41 0,32 0,52 0,42 0,33 0,33 0,30 0,31 0,29 0,46 0,29 0,32 0,29 0,49 0,39 0,45 0,36 0,48 0,28 0,25 0,20 0,21 0,19 0,21 0,21 0,25 0,17 0,15 0,14 0,10 0,07 0,07 0,07 0,09 0,05 0,00 SR-Bank SMN SP.Nord-Norge SP.Hedmark SP.Møre Sandenes SP SP.Pluss SP.Sør 2008 Q1 09 Q2 09 H Kilde: Bankenes halvårs finansielle tall

10 P/BV P/E De nordiske bankene opplevde et større fall, dels som en følge av sektor- og geografisk eksponering samt internasjonal prising Nordiske bankers P/E multippelfall var massivt Multiplene som de nordiske bankene var verdivurdert på falt kraftig fra januar % 11,0x -58% 11,1x -49% 11,0x -53% 11,5x -38% 11,2x -41% 11,5x -63% 12,9x -64% 12,5x -61% 12,1x -62% 11,7x -54% 12,0x -59% 11,7x Mens analytikerne etter hvert har tatt ned forventningene til inntjening de neste årene har multiplene blitt høyere. I Swedbank ventes nå tap i både 2009 og 2010 Den baltiske risikopremien som SEB og Swedbank fikk, ga en stor rabatt mot egenkapital før emisjonene ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 7,0x 6,8x 5,3x 5,6x 5,4x 5,5x 4,7x 4,8x 4,5x 4,7x 4,5x 4,8x DnB NOR Nordea SHB SEB Swedbank Danske 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd Nordiske bankers P/BV multippelfall var særlig stort for de med baltisk eksponering -87% -89% -72% -64% -86% -80% -88% -81% -70% -62% -80% -81% 2,24x 2,14x 2,02x 1,99x 2,01x 1,93x 1,97x 1,89x 1,83x 1,81x 1,73x 1,75x 0,72x 0,69x 0,56x 0,54x 0,37x 0,35x 0,37x 0,30x 0,28x 0,34x 0,24x 0,24x DnB NOR Nordea SHB SEB Swedbank Danske 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd Kilde: FactSet, multipler fra 31.januar 2009 før emisjoner ble annonsert av andre nordiske banker i

11 P/E P/E Norske sparebanker hadde en multippelreduksjon i begynnelsen av finanskrisen, men har hentet seg sterkt tilbake P/E multippelutvikling 1.januar januar 2009 (1) De fleste norske sparebankene klarte seg bedre enn de nordiske storbankene, men også noen av disse hadde kraftige fall i inntjeningsmultiplene Flere banker har har vist en sterk multippelvekst de siste seks månedene. Særlig SR-Bank har blitt reratet basert på inntjeningsmultippel Forandringen i mutipler er også drevet av analytikerens nedjustering av estimatene % -48% -23% -45% -48% -55% -16% -49% -38% -43% +1% -31% 14,9x 12,8x 13,1x 13,0x 12,3x 12,4x 11,8x 11,9x 10,8x 11,0x 10,9x 10,1x 9,9x 10,1x 11,0x 11,3x 6,7x 6,7x 7,0x 7,1x 6,4x 6,3x 6,1x 5,6x SpareBank 1 SR SpareBank 1 SMN Sparebanken Møre SpareBank 1 Nord Norge Sparebanken Øst Sparebanken Vest 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd P/E multippelutvikling 31.januuar september % +31% +84% +85% +15% +39% +3% +47% +51% +59% 18,1x +30% +4% 14,8x 12,3x 12,4x 11,6x 9,7x 9,9x 10,2x 9,4x 10,1x 9,5x 9,7x 11,0x 11,3x 6,7x 6,7x 7,0x 7,3x 6,4x 6,3x 7,1x 7,4x 6,1x 5,6x SpareBank 1 SR SpareBank 1 SMN Sparebanken Møre SpareBank 1 Sparebanken Øst Sparebanken Vest Nord Norge 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd Kilde: FactSet, multipler fra 31.januar 2009 før emisjoner ble annonsert av andre nordiske banker i

12 P/BV P/E P/BV Norske sparebanker fikk kraftig multippelreduksjon i påvente av at store lånetap skulle spise opp kapitalen er noe bedre nå P/BV multippelutvikling 1.januar januar 2009 (1) Sparebankene gikk fra å omsettes til en høy premie til bokført kapital til å omsettes til en stor rabatt Forventning om store lånetap og forvitring av egenkapitalen drev denne utviklingen 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-68% -70% -68% -70% -72% -58% -57% -71% -42% -40% -73% -65% 2,01x 2,06x 1,94x 1,91x 1,85x 2,00x 1,98x 1,96x 1,59x 1,57x 1,66x 1,63x 0,92x 0,94x 0,83x 0,84x 0,65x 0,62x 0,57x 0,54x 0,61x 0,57x 0,44x 0,57x SpareBank 1 SR SpareBank 1 SMN Sparebanken Møre SpareBank 1 Sparebanken Øst Sparebanken Vest Nord Norge 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd Sparebankene har ikke kommet tilbake til noen premie i forhold til egenkapital, men SR-Bank omsettes nå på linje med forventet egenkapital ,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,65x +55% 1,01x +55% 0,96x 0,62x P/BV multippelutvikling 31.januar september % 0,93x 0,57x +61% +13% +6% +64% +63% +82% +33% 0,87x 1,04x 1,00x 1,00x 0,92x 0,94x 0,93x 0,80x 0,76x 0,54x 0,61x 0,57x 0,57x 0,44x +10% 0,91x 0,83x +5% 0,88x 0,84x 0,2 0,0 SpareBank 1 SR SpareBank 1 SMN Sparebanken Møre SpareBank 1 Nord Norge Sparebanken Øst Sparebanken Vest 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd Kilde: FactSet, multipler fra 31.januar 2009 før emisjoner ble annonsert av andre nordiske banker i

13 Kapitaldekningen er ulik uten at prisingen reflekterer det Kapitaldekning for konsern per 2.kvartal 2009 (1) ,5% 2,5% 12,0% 3,4% 11,1% 1,4% 10,2% 1,6% 11,7% 0,0% 11,5% 1,8% 12,4% 1,6% 14,0% 3,2% Kapitaldekning Kjernekapitaldekning 13,3% 2,0% 11,4% 2,5% ,0% 8,6% 9,7% 8,6% 11,7% 9,7% 10,8% 10,8% 8,9% 11,4% SR-Bank SMN SP.Nord- Norge SP.Vest SP.Hedmark SP.Møre SP.Sør SP.Øst Sandnes SP SP.Pluss (1) SpareBank 1 SR, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest benytter seg av IRB-Foundation Kilde: Bankenes halvårstall 13

14 Kjernekapital Kjernekapital Kjernekapital Kjernekapital Økte krav til kjernekapitaldekning gir lavere pris/egenkapitalmultipler Sensitivitet til kjernekapitaldekning og operative variabler P/BV sensitiviteter Utlånstaps 1.57x 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60% 7.0% 2.86x 2.56x 2.26x 1.95x 1.65x 7.5% 2.60x 2.32x 2.04x 1.76x 1.49x 8.0% 2.38x 2.12x 1.86x 1.60x 1.35x 8.5% 2.19x 1.95x 1.71x 1.47x 1.23x 9.0% 2.02x 1.80x 1.57x 1.35x 1.12x 9.5% 1.87x 1.66x 1.45x 1.24x 1.03x 10.0% 1.75x 1.55x 1.35x 1.15x 0.95x P/BV sensitiviteter Andel 100% vektere 1.57x 30% 40% 50% 60% 70% 7.0% 3.54x 2.77x 2.26x 1.89x 1.61x 7.5% 3.20x 2.51x 2.04x 1.71x 1.45x 8.0% 2.91x 2.29x 1.86x 1.56x 1.32x 8.5% 2.67x 2.10x 1.71x 1.42x 1.21x 9.0% 2.45x 1.93x 1.57x 1.31x 1.11x 9.5% 2.27x 1.79x 1.45x 1.21x 1.02x 10.0% 2.11x 1.66x 1.35x 1.12x 0.95x P/BV sensitiviteter Utlånsmargin 1.57x 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00% 7.0% 1.50x 1.88x 2.26x 2.63x 3.01x 7.5% 1.35x 1.69x 2.04x 2.39x 2.74x 8.0% 1.22x 1.54x 1.86x 2.18x 2.51x 8.5% 1.11x 1.41x 1.71x 2.01x 2.31x 9.0% 1.01x 1.29x 1.57x 1.85x 2.13x 9.5% 0.93x 1.19x 1.45x 1.72x 1.98x 10.0% 0.85x 1.10x 1.35x 1.60x 1.84x P/BV sensitiviteter Kostandsprosent 1.57x 40% 45% 50% 55% 60% 7.0% 3.02x 2.64x 2.26x 1.87x 1.49x 7.5% 2.75x 2.39x 2.04x 1.69x 1.34x 8.0% 2.51x 2.19x 1.86x 1.54x 1.21x 8.5% 2.31x 2.01x 1.71x 1.41x 1.10x 9.0% 2.14x 1.86x 1.57x 1.29x 1.01x 9.5% 1.98x 1.72x 1.45x 1.19x 0.92x 10.0% 1.85x 1.60x 1.35x 1.10x 0.85x 14

15 Hva skjer med og som følge av kapitaldekningsreglene? Reglene blir tøffere myndighetene vil overreagere, og det er bare kjernekapital som teller Midlertidig statskapital skal erstattes av markedsbasert kjernekapital Mange internasjonale finansaksjer i markedet Nasjonale prioriteringer skaper mer nasjonalt orienterte banker Vi får nytt regelverk og nye institusjoner som skal beskytte oss mot systemrisiko Kapitaldekningsreglene vil bli strammere, og også bygge på ikkerisikovektet balanse Bankene må ta større ansvar for det de har skapt i sin egen balanse Men kravet om større kapitaldekning vil gi lavere avkastning på egenkapitalen og må korrigeres og gjøres mer sofistikert over tid Enkelte forretningsmodeller er døende Nye vil bli skapt som følge av at bankbalansene blir for dyre i bruk 15

16 Ny lovgivning er en invitasjon til investorene 16

17 Kursutvikling de siste tre årene Relativ kursutvikling for sparebanker, nordiske banker og europeiske banker Rebasert til Nordiske banker Norske sparebanker Europeiske banker september.2006 september.2007 September.2009 september Kilde: FactSet 13.september 2009

18 Relativ kursutvikling siste 12 måneder Relativ kursutvikling de siste tolv måneder Rebasert til september.2008 SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord-Norge DnB NOR september.2009 Siste 3 mnd Kilde: FactSet 13.september 2009

19 P/E Lav forventet inntjening sørger for høye inntjeningsmultipler P/E multippel - utvikling siden SR-Bank Nordic Bank index 25.0 European Bank index Banker handles til lave pris/egenkapital- multipler, selv om de har hentet seg inn noe i det siste Usikkerhet rundt bankenes fremtidige avkastning gitt høyere kapital krav resulterer i lavere pris på egenkapitalen 19

20 P/BV Multiplene for pris/egenkapital er lave i et historisk perspektiv P/BV multippel - utvikling siden SR-Bank Nordic Bank index European Bank index SR-Banks egenkapitalbevis omsettes ikke lenger til en rabatt. Denne ble innhentet gjennom

21 Relative verdivurderingsmultipler P/E e Norske sparebanker Nordiske banker E 2010E 91,4 55, ,2 32, ,3 12,4 9,7 9,4 10,2 11,6 9,5 9,7 7,3 7,4 18,1 14,8 11,2 13,8 14,2 19,9 13,1 18,1 0 SpareBank 1 SR SpareBank 1 SMN Sparebanken Møre SpareBank 1 Nord Norge Sparebanken Øst Sparebanken Vest DnB NOR Nordea Handelsbanken SEB Swedbank Danske P/BV e Norske sparebanker Nordiske banker 2,0 2009E 1,5 2010E 1,33 1,31 1,44 1,39 1,0 1,01 0,96 0,93 0,87 1,04 1,00 1,00 0,93 0,80 0,76 0,91 0,88 0,94 0,89 1,04 1,07 0,76 0,78 0,94 0,90 0,5 0,0 Sparebank 1 SR Sparebanken Midt Norge Sparebanken Møre Sparebank 1 Nord Norge Sparebanken Øst Sparebanken Vest DnB NOR Nordea Handelsbanken SEB Swedbank Danske 21 Kilde: FactSet 13.september 2009

22 % av totalt aksjer omsatt siste 12mnd % av totalt aksjer omsatt per uke siste 12mnd Egenkapitalbevisenes problem er ikke prisingen, men mangel på likviditet Relativ likviditet i egenkapitalbevis for de største sparebankene (gjennomsnittlig omsetning av totalt antall bevis per uke) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Møre Gjennomsnitt omsetning pr uke SpareBank 1 SR: 0.35 % SpareBank 1 SMN: 0.59% Sparebanken Møre: 0.17% SpareBank 1 Nord-Norge: 0.38% 1,5 1,0 0,5 0,0 Omsetning i pst av totalt utestående aksjer/bevis over en 12 måneders periode 550 Norske sparebanker Nordiske banker 550,0% 173,0% ,0% ,0% 101,0% 104,0% ,4% 30,5% 19,6% 3,9% SpareBank 1 SR SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord Norge Sparebanken Møre DnB NOR Nordea Swedbank Handelsbanken SEB Danske Bank 22 Kilde: FactSet 13.september 2009

23 Eierskapsstruktur i de største sparebankene 1 COIL INVESTMENT GROUP AS 5.08% REITANGRUPPEN AS 8.77% Pareto Aksjer Norge 5.35% PARETO AKSJE NORGE 5.70% 2 KØHLERGRUPPEN AS 1.94% PROTECTOR EIENDOM AS 1.77% Pareto Aktiv 2.89% MP PENSJON 4.75% 3 CLIPPER A/S 1.90% AKER ASA 1.59% Frank Mohn AS 2.34% PARETO AKTIV 3.04% 4 FRANK MOHN A/S 1.66% CITIBANK N.A. NEW YORK BRANCH 1.54% MP Pensjon 2.13% GRUNNFOND INVEST AS 1.94% 5 STANGELAND TRYGVE 1.62% FRANK MOHN A/S 1.51% Tonsenhagen Forretningssentrum AS 1.78% BEKA HOLDING AS 1.87% 6 LÆRDAL AS 1.24% THE RESOURCE GROUP TRG AS 1.44% JPMorgan Chase Bank klientkonto 1.63% FARSTAD SHIPPING ASA 1.58% 7 THE NORTHERN TRUST CO. 1.21% THE NORTHERN TRUST CO. 1.32% Framo Development AS 1.33% BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO 1.29% 8 BANK OF NEW YORK MELLON 1.08% GRUNNFOND INVEST AS 1.19% Mellon Bank AS klientkonto 1.20% STIFTELSEN KJELL HOLM 1.23% 9 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO 1.07% MP PENSJON 1.15% Sparebankstiftelsen DnB NOR 0.97% SPAREBANKEN MØRE 1.10% 10 STATE STREET BANK AND TRUST CO. 0.96% I K LYKKE AS 1.11% Forsvarets Personallservice 0.96% SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR 0.86% 11 BJERGSTED INVESTERING AS 0.94% JPMORGAN CHASE BANK 0.97% Karl Ditlefsen 0.91% SLYNGSTAD ODD ALFRED 0.85% 12 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD 0.91% TONSENHAGEN FORRETNINGSSENTRUM AS 0.91% SpareBank 1 SR-Bank Finans 0.86% WENAASGRUPPEN AS 0.84% 13 WESTCO AS 0.88% STIFTELSEN UNI 0.87% Trond Mohn 0.80% TONSENHAGEN FORRETNINGSSENTRUM AS 0.73% 14 GRUNNFOND INVEST AS 0.81% FORSVARETS PERSONELLSERVICE 0.83% Citibank N.A. 0.79% U AANDALS EFTF AS 0.67% 15 STANGELAND OLAV 0.80% HEGLUND HOLDING AS 0.67% Sparebanken Rogaland Pensjonskasse 0.78% J E DEVOLD AS 0.56% 16 FORSAND KOMMUNE 0.76% JPMORGAN CHASE BANK 0.66% Lærdal Finans AS 0.75% LAPAS AS 0.52% 17 SOLVANG SHIPPING A/S 0.71% STATE STREET BANK AND TRUST CO. 0.64% Olsen & Co's pensjonskasse 0.70% SPAREBANKEN HEDMARK 0.51% 18 SLETHEI AS LEIF INGE 0.67% SPAREBANKEN ROGALAND PENSJONSKASSE 0.58% Troms Kraft Invest AS 0.68% PARETO VERDI VPF 0.51% 19 PARETO AS 0.64% JOW INVEST AS 0.51% Terra Utbytte Verdipapirfond 0.64% FORSVARETS PERSONELLSERVICE 0.48% 20 HELLAND A/S 0.61% STATE STREET BANK & TRUST CO. 0.51% State Street Bank and Trust 0.57% WAHL KNUT 0.41% 21 SKAGEN VEKST 0.59% UBS AG, LONDON BRANCH 0.51% AL RÅDHUSETS PERSONELLSERVICE BA 0.40% 22 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 0.57% BANK OF NEW YORK MELLON 0.49% ODD SLYNGSTAD A/S 0.38% 23 RINGERIKES SPAREBANK 0.57% MORCKEN DØDSBO OTTO BIRGER 0.45% TRONDHEIM KOMMUNE 0.36% 24 MORCKEN DØDSBO OTTO BIRGER 0.57% BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 0.43% MOLDE OG OMEGN AVHOLDSLAG 0.34% 25 COOP ØKONOM BA 0.49% SJØMO LARS 0.42% AURSKOG SPAREBANK 0.34% 26 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 0.47% VP DANSKE INVEST AK INST I 0.41% JP MORGAN CHASE BANK 0.33% 27 TRYGVES HOLDING AS 0.47% STUDENTSAMSKIPNADEN I TRONDHEIM 0.40% TERRA UTBYTTE VPF 0.33% 28 SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR 0.46% LÆRDAL FINANS AS 0.40% I.O.G.T. I ROMSDAL 0.31% 29 FORSVARETS PERSONELLSERVICE 0.45% TERRA UTBYTTE VPF 0.39% BKK PENSJONSKASSE 0.30% 30 DANSKE BANK A/S 0.40% NORGESINVESTOR PRO AS 0.39% HEGER ELSA PIHL 0.30% otalt 30.52% 32.85% 28.06% 32.83% Ingen av de største egenkapitalbevisene har de større forvaltningsmiljøene som aksjonærer; med unntak for Pareto og Terra, som eier flere av egenkapitalbevisene Felles for alle sparebankene er en relativt spredt eierskapsstruktur, hvor de 30 største aksjonærene kun eier rundt 30 pst av bankenes utstedte egenkapital 23

24 Hva er de sentrale endringene for egenkapitalbevisene? Avvikling av utvanningseffekten Gjør eksponeringen lik den eksponeringen en aksjonær opplever Eierbegrensningsbestemmelsene gjør at investorer får de facto like mye innflytelse som i en forretningsbank Begrensning i vektleggingen av utbytte Bankene tvinges til å tilbakeholde kapital, og bygge verdi i instrumentet Eierbrøken synker ved utbetalinger fra utjevningsfond (utvanning) Eierbrøken øker ved emisjoner (innvanning) Eierbrøken øker ved underskudd (innvanning) Fortsatt beskyttet kapital 24

25 De nye rammene er ikke prøvet i markedet Historisk har egenkapitalbevisene hatt god kursutvikling sammenlignet med finansaksjer Men aksjonærmassen har svakere institusjonell kapital enn tilsvarende i aksjemarkedet Ryktet for egenkapitalbevisene vil bestemmes av de første par-tre emisjonene som gjennomføres Betydelig opplæringsoppgave; ønskelig med samordning men kanskje ikke mulig Vellykkede egenkapitalbevis i sparebankene kan påvirke Gjensidiges børsnotering Krever aktivitet overfor investorene og Oslo Børs Store endringer raskt er utfordrende, fordi egenkapitalbevisene har lav likviditet 25

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009: Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2014 en egenkapitalbeviskapital på 2.597 millioner kroner fordelt på 129.836.443 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

Sparebankstiftelsen Ringerike. Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik

Sparebankstiftelsen Ringerike. Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik Sparebankstiftelsen Ringerike Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik Etableringen av Sparebankstiftelsen Ringerike Etablert 1. juli 2010 som

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Konsekvenser for banker og investorer av den tre år gamle lovgivningen om egenkapitalbevis

Konsekvenser for banker og investorer av den tre år gamle lovgivningen om egenkapitalbevis Konsekvenser for banker og investorer av den tre år gamle lovgivningen om egenkapitalbevis September 2012 Jon Gunnar Pedersen Antall sparebanker i Norge 2 Soliditet: Nye krav og mer kostbar finansnæring

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009: Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2010 en egenkapitalbeviskapital på 2.373 mill kroner fordelt på 94.905.286 egenkapitalbevis hvert pålydende 25 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

Bransjeseminar om egenkapitalbevis

Bransjeseminar om egenkapitalbevis Bransjeseminar om egenkapitalbevis Små bankers fremtid Oslo, 11. september 2012 Agenda I. Kort presentasjon av Aurskog Sparebank II. III. Utfordringer for små banker Små bankers fremtid / Oppsummering

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015 Sparebanken Sør Arendal, 4. november 2015 Agenda Dagens Sparebanken Sør En kort introduksjon av banken Resultater Bankens resultater etter 1. halvår Utvalgte fokusområder Portefølje og eksponering 2 190

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og. vi har en unik geografisk beliggenhet

Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og. vi har en unik geografisk beliggenhet Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og vi har en unik geografisk beliggenhet Markedsmodell Distribusjonskanaler Markeder Nasjonalt marked Internettkunder på nasjonal

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA FØRSTE KVARTAL 2002 KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA BNbank er Norges fjerde største forretningsbank og datterselskapet BNkreditt er landets største kredittforetak for finansiering av næringseiendom

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 3. kvartal 2013 Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene Eiendomskreditt Del 1. Eierstruktur, virksomhet og økonomi Del 2. Bolighypotek (boligkreditt) Del 3. Eiendomshypotek (næringskreditt) Del

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014 Sparebanken Sør 4. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 25 Hovedpunkter i 2. kvartal: Energisektoren styrker seg ytterligere 15 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 86,6 (64,8) Driftsresultat MNOK 42,5

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 14. august 2014 SpareBank1 Markets SIDE 1 SIDE 2 1 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 2 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 3 FINANSIELL INFORMASJON NISJEBANK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 2. kvartal 2015

Sparebanken Øst. Regnskap per 2. kvartal 2015 Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2015 14. juli 2015 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo - 14. juli 2015 Hovedtall og strategi: Regnskap og likviditet: Regional utvikling: Pål Strand, adm.

Detaljer

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm

Detaljer

Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling

Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling Bransjeseminar om grunnfondsbevis 7. september 2006 v/adm. direktør Gunn Wærsted, SpareBank 1 Gruppen AS Grunnfondsbevisseminaret

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Situasjonsrapport fra Bankenes sikringsfond og Sparebankforeningen.

Situasjonsrapport fra Bankenes sikringsfond og Sparebankforeningen. Situasjonsrapport fra Bankenes sikringsfond og Sparebankforeningen. Høstkonferansen 2009 Bankenes sikringsfond Harstad kulturhus 22.09.09 Arne Hyttnes Disposisjon 1 år (minus 1 dag) etter Haugesund. Et

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. kvartal 2014

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. kvartal 2014 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2014 Sparebanken Øst Hotel Continental, Oslo - 7. mai 2014 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Likviditet: Makrosituasjonen: Pål Strand, adm. direktør Kjell Engen,

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014 11. februar 2015 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo 11. februar 2015 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Funding og likviditet: Regional utvikling:

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Hovedpunkter i 4. kvartal: Høy markedsaktivitet og reduserte kostnader ga godt resultat Resultat i 4. kv./2003 MNOK 10,9 (7,9)/MNOK 53,3 (43,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011 AKSJONÆRFORHOLD. Børsnotering Aksjene i Acta Holding ASA ble notert på SMB-listen ved Oslo Børs den 16. juli 2001. Selskapet har inngått i Oslo Børs Hovedindeks OSEBX fra 1. januar 2004 og fra oktober

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS PRESENTASJON AV DNB-KONSERNET. Bergen, 22. august 2013 Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

HORDALAND PÅ BØRS PRESENTASJON AV DNB-KONSERNET. Bergen, 22. august 2013 Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans HORDALAND PÅ BØRS PRESENTASJON AV DNB-KONSERNET Bergen, 22. august Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans DNB i Bergen/Hordaland 1800 medarbeidere Nasjonalt kompetansesenter innenfor fiskeri/havbruk Regionalt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAG. Oslo, 5. September 2011

KAPITALMARKEDSDAG. Oslo, 5. September 2011 KAPITALMARKEDSDAG Oslo, 5. September 2011 Pål Strand Adm. dir. Hvem: Sparebanken Øst, stiftet 1843 Hvor: Hovedkontor Drammen, filialer i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold Hvor mange: 254 årsverk

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR

Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR Grunnfondsbeviskonferansen 21. september 2005 v/adm. direktør Gunn Wærsted, SpareBank 1 Gruppen AS Seminar grunnfondsbevis 050921 Agenda Statusbildet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

1. kvartalsregnskap 2009. 167. driftsår

1. kvartalsregnskap 2009. 167. driftsår 1. kvartalsregnskap 2009 167. driftsår Om Sparebanken Øst Historie tilbake til 1843 Fusjon mellom Skoger Sparebank og Eiker Sparebank Hovedkontor i Drammen, samt 22 bankkontorer i det sentrale østlandsområdet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 2. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Sparebankforeningens egenkapitalbevis seminar. Oslo 20. oktober 2015 Administrerende banksjef Tor Egil Lie

Sparebankforeningens egenkapitalbevis seminar. Oslo 20. oktober 2015 Administrerende banksjef Tor Egil Lie Sparebankforeningens egenkapitalbevis seminar Oslo 20. oktober 2015 Administrerende banksjef Tor Egil Lie Innhold Banken Strategi Kort status Marked Utbytte og stiftelser Oppsummering Ny bank på Jæren

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst * Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av : - Verdiøkning i produktselskapene - 17,6% vekst i utlån - 13,5% vekst i innskudd

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2014

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2014 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2014 29. oktober 2014 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20 - Oslo, 29. oktober 2014 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Funding og likviditet: Regional utvikling:

Detaljer