Mulige konsekvenser for utbyttepolitikk og struktur av endringer i rammevilkårene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulige konsekvenser for utbyttepolitikk og struktur av endringer i rammevilkårene"

Transkript

1 BRANSJESEMINAR OM EGENKAPITALBEVIS Mulige konsekvenser for utbyttepolitikk og struktur av endringer i rammevilkårene Jon Gunnar Pedersen 16/09/2009

2 og hva er disse rammevilkårene? Ny lovgivning om egenkapitalbeviset Ny lovgivning om strukturmuligheter i sparebankvesenet Nye kapitaldekningsregler Nye styringssignaler for finanssektoren Opprydding i markedsplassene for verdipapirer Revisjon av nye regnskapsregler 2

3 Noen rammevilkår vil ikke ha spesielle konsekvenser for sparebanksektoren Nye styringssignaler for finanssektoren Opprydding i markedsplassene for verdipapirer Revisjon av nye regnskapsregler Betydelig oppmerksomhet rundt nye produkter, belønningsordninger og insentiv- og prisingsstrukturer i finansnæringen En blanding av forbrukerbeskyttelse, stabiliseringstiltak og politisk engasjement Rammer i liten grad norsk sparebanksektor Etableringen av nye markedsplasser har splittet handelen i verdipapirer Kostnadene har gått ned, men meglerhusenes makt har økt Nye muligheter for markedsmanipulasjon og front-running Investorer, myndigheter og selskaper har fått mindre reelt innsyn i markedsplassene Regnskapsreglene har gitt kontraintuitive utslag, og forvirrende utslag fordi selskap ikke må følge samme praksis Samtidig forvirrende at samme aktivum kan føres til ulik verdi i ulike regnskaper Regler reverseres sjelden det kommer nye i tillegg 3

4 De tre tunge endringene påvirker ulike dimensjoner Nye strukturmuligheter i sparebankvesenet Endringer i forhold til potensielle stordriftsfordeler Potensielt større press for å få tatt ut slike stordriftsfordeler Nye skalafordeler blir mer viktige: Kapital og compliance Nye kapitaldekningsmodeller En blanding av risikovektet og absolutt kapital Kjernekapitalpendelen kan gi ekstremutslag Tvil om strenge kapitaldekningsregler kan være bærekraftige Fallende egenkapitalavkastning i lang tid fremover Ny lovgivning om egenkapitalbevisene Sparebankenes oppbygging av egenkapital Prisingen av og prisutvikling for egenkapital Relasjonen mellom finansmarked, investorer og sparebanker Styring og utøvelse av eierskap 4

5 Nye strukturmuligheter 5

6 Det nye regelverket skaper bedre mulighet for strukturendringer Det vil bli større spenninger i sparebanksektoren Nå kan de store sparebankene vinne markeder ved å gjøre livet mer vanskelig for de små og få dem til å gi opp Driftsmessig har de store bankene ikke hatt spesielle stordriftsfordeler på kostnadssiden Regelverk, rating og kapitaldekning skaper skalafordeler Funding har en betydelig likviditetspremie Compliance og regelverksendring krever mer og tettere regelverksoppfølging Det blir mer utrygt ikke å kunne hente kapital i markedet Sparebankenes største verdier ligger fortsatt i eierskapet til kunden Verdien av tillit, tilstedeværelse og troverdighet gir direkte uttelling i kroner og øre Større kapitaldekningskrav skaper press i retning av mer spesialiserte forretningsmodeller 6

7 Nye kapitaldekningskrav vil skape nye forretningsmodeller 7

8 Store forventede lånetap gjorde at Swedbank måtte annonsere sin andre emisjon på under ett år Swedbank annonserte 17.august 2009 en ny egenkapitalemisjon på SEK 15 mrd. for å styrke bankens kapitalsituasjon. Bankens mulighet til å oppnå funding på konkurransemessige vilkår sto i fare Swedbank gjennomførte en egenkapitalemisjon mot slutten av De vanskelige markedsforholdene gjorde at dette ble strukturert som en preferanseaksje. Det gjorde det også mulig med en relativt liten rabatt til den nominelle aksjekursen og til TERP (den teoretiske verdien av aksjen etter en emisjon) Rabatten for den kommende emisjonen ligger på 40 pst i forhold til TERP, og emisjonen skjer til under 50 pst av sluttkurs siste handledag før vilkårene ble fastsatt (SEK 39 mot SEK 79 pr aksje). Det vil sikre et effektivt annenhåndsmarked i tegningsrettene (teoretisk verdi SEK 13 pr tegningsrett), samt beskytte garantistene Markedet frykter større lånetap i den svenske porteføljen til Swedbank etter hvert som rentenivået heves igjen Kvartalsvise avskrevne lån, brutto (SEKm) Andel av avskrevne lån, brutto pst (utlån til allmennheten) 8

9 Sparebankenes utvikling i lånetap Lånetap som pst av brutto utlån for konsern per 2.kvartal ,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,53 0,43 0,41 0,32 0,52 0,42 0,33 0,33 0,30 0,31 0,29 0,46 0,29 0,32 0,29 0,49 0,39 0,45 0,36 0,48 0,28 0,25 0,20 0,21 0,19 0,21 0,21 0,25 0,17 0,15 0,14 0,10 0,07 0,07 0,07 0,09 0,05 0,00 SR-Bank SMN SP.Nord-Norge SP.Hedmark SP.Møre Sandenes SP SP.Pluss SP.Sør 2008 Q1 09 Q2 09 H Kilde: Bankenes halvårs finansielle tall

10 P/BV P/E De nordiske bankene opplevde et større fall, dels som en følge av sektor- og geografisk eksponering samt internasjonal prising Nordiske bankers P/E multippelfall var massivt Multiplene som de nordiske bankene var verdivurdert på falt kraftig fra januar % 11,0x -58% 11,1x -49% 11,0x -53% 11,5x -38% 11,2x -41% 11,5x -63% 12,9x -64% 12,5x -61% 12,1x -62% 11,7x -54% 12,0x -59% 11,7x Mens analytikerne etter hvert har tatt ned forventningene til inntjening de neste årene har multiplene blitt høyere. I Swedbank ventes nå tap i både 2009 og 2010 Den baltiske risikopremien som SEB og Swedbank fikk, ga en stor rabatt mot egenkapital før emisjonene ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 7,0x 6,8x 5,3x 5,6x 5,4x 5,5x 4,7x 4,8x 4,5x 4,7x 4,5x 4,8x DnB NOR Nordea SHB SEB Swedbank Danske 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd Nordiske bankers P/BV multippelfall var særlig stort for de med baltisk eksponering -87% -89% -72% -64% -86% -80% -88% -81% -70% -62% -80% -81% 2,24x 2,14x 2,02x 1,99x 2,01x 1,93x 1,97x 1,89x 1,83x 1,81x 1,73x 1,75x 0,72x 0,69x 0,56x 0,54x 0,37x 0,35x 0,37x 0,30x 0,28x 0,34x 0,24x 0,24x DnB NOR Nordea SHB SEB Swedbank Danske 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd Kilde: FactSet, multipler fra 31.januar 2009 før emisjoner ble annonsert av andre nordiske banker i

11 P/E P/E Norske sparebanker hadde en multippelreduksjon i begynnelsen av finanskrisen, men har hentet seg sterkt tilbake P/E multippelutvikling 1.januar januar 2009 (1) De fleste norske sparebankene klarte seg bedre enn de nordiske storbankene, men også noen av disse hadde kraftige fall i inntjeningsmultiplene Flere banker har har vist en sterk multippelvekst de siste seks månedene. Særlig SR-Bank har blitt reratet basert på inntjeningsmultippel Forandringen i mutipler er også drevet av analytikerens nedjustering av estimatene % -48% -23% -45% -48% -55% -16% -49% -38% -43% +1% -31% 14,9x 12,8x 13,1x 13,0x 12,3x 12,4x 11,8x 11,9x 10,8x 11,0x 10,9x 10,1x 9,9x 10,1x 11,0x 11,3x 6,7x 6,7x 7,0x 7,1x 6,4x 6,3x 6,1x 5,6x SpareBank 1 SR SpareBank 1 SMN Sparebanken Møre SpareBank 1 Nord Norge Sparebanken Øst Sparebanken Vest 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd P/E multippelutvikling 31.januuar september % +31% +84% +85% +15% +39% +3% +47% +51% +59% 18,1x +30% +4% 14,8x 12,3x 12,4x 11,6x 9,7x 9,9x 10,2x 9,4x 10,1x 9,5x 9,7x 11,0x 11,3x 6,7x 6,7x 7,0x 7,3x 6,4x 6,3x 7,1x 7,4x 6,1x 5,6x SpareBank 1 SR SpareBank 1 SMN Sparebanken Møre SpareBank 1 Sparebanken Øst Sparebanken Vest Nord Norge 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd Kilde: FactSet, multipler fra 31.januar 2009 før emisjoner ble annonsert av andre nordiske banker i

12 P/BV P/E P/BV Norske sparebanker fikk kraftig multippelreduksjon i påvente av at store lånetap skulle spise opp kapitalen er noe bedre nå P/BV multippelutvikling 1.januar januar 2009 (1) Sparebankene gikk fra å omsettes til en høy premie til bokført kapital til å omsettes til en stor rabatt Forventning om store lånetap og forvitring av egenkapitalen drev denne utviklingen 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-68% -70% -68% -70% -72% -58% -57% -71% -42% -40% -73% -65% 2,01x 2,06x 1,94x 1,91x 1,85x 2,00x 1,98x 1,96x 1,59x 1,57x 1,66x 1,63x 0,92x 0,94x 0,83x 0,84x 0,65x 0,62x 0,57x 0,54x 0,61x 0,57x 0,44x 0,57x SpareBank 1 SR SpareBank 1 SMN Sparebanken Møre SpareBank 1 Sparebanken Øst Sparebanken Vest Nord Norge 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd Sparebankene har ikke kommet tilbake til noen premie i forhold til egenkapital, men SR-Bank omsettes nå på linje med forventet egenkapital ,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,65x +55% 1,01x +55% 0,96x 0,62x P/BV multippelutvikling 31.januar september % 0,93x 0,57x +61% +13% +6% +64% +63% +82% +33% 0,87x 1,04x 1,00x 1,00x 0,92x 0,94x 0,93x 0,80x 0,76x 0,54x 0,61x 0,57x 0,57x 0,44x +10% 0,91x 0,83x +5% 0,88x 0,84x 0,2 0,0 SpareBank 1 SR SpareBank 1 SMN Sparebanken Møre SpareBank 1 Nord Norge Sparebanken Øst Sparebanken Vest 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd 1 Y fwd 2 Y fwd Kilde: FactSet, multipler fra 31.januar 2009 før emisjoner ble annonsert av andre nordiske banker i

13 Kapitaldekningen er ulik uten at prisingen reflekterer det Kapitaldekning for konsern per 2.kvartal 2009 (1) ,5% 2,5% 12,0% 3,4% 11,1% 1,4% 10,2% 1,6% 11,7% 0,0% 11,5% 1,8% 12,4% 1,6% 14,0% 3,2% Kapitaldekning Kjernekapitaldekning 13,3% 2,0% 11,4% 2,5% ,0% 8,6% 9,7% 8,6% 11,7% 9,7% 10,8% 10,8% 8,9% 11,4% SR-Bank SMN SP.Nord- Norge SP.Vest SP.Hedmark SP.Møre SP.Sør SP.Øst Sandnes SP SP.Pluss (1) SpareBank 1 SR, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest benytter seg av IRB-Foundation Kilde: Bankenes halvårstall 13

14 Kjernekapital Kjernekapital Kjernekapital Kjernekapital Økte krav til kjernekapitaldekning gir lavere pris/egenkapitalmultipler Sensitivitet til kjernekapitaldekning og operative variabler P/BV sensitiviteter Utlånstaps 1.57x 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60% 7.0% 2.86x 2.56x 2.26x 1.95x 1.65x 7.5% 2.60x 2.32x 2.04x 1.76x 1.49x 8.0% 2.38x 2.12x 1.86x 1.60x 1.35x 8.5% 2.19x 1.95x 1.71x 1.47x 1.23x 9.0% 2.02x 1.80x 1.57x 1.35x 1.12x 9.5% 1.87x 1.66x 1.45x 1.24x 1.03x 10.0% 1.75x 1.55x 1.35x 1.15x 0.95x P/BV sensitiviteter Andel 100% vektere 1.57x 30% 40% 50% 60% 70% 7.0% 3.54x 2.77x 2.26x 1.89x 1.61x 7.5% 3.20x 2.51x 2.04x 1.71x 1.45x 8.0% 2.91x 2.29x 1.86x 1.56x 1.32x 8.5% 2.67x 2.10x 1.71x 1.42x 1.21x 9.0% 2.45x 1.93x 1.57x 1.31x 1.11x 9.5% 2.27x 1.79x 1.45x 1.21x 1.02x 10.0% 2.11x 1.66x 1.35x 1.12x 0.95x P/BV sensitiviteter Utlånsmargin 1.57x 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00% 7.0% 1.50x 1.88x 2.26x 2.63x 3.01x 7.5% 1.35x 1.69x 2.04x 2.39x 2.74x 8.0% 1.22x 1.54x 1.86x 2.18x 2.51x 8.5% 1.11x 1.41x 1.71x 2.01x 2.31x 9.0% 1.01x 1.29x 1.57x 1.85x 2.13x 9.5% 0.93x 1.19x 1.45x 1.72x 1.98x 10.0% 0.85x 1.10x 1.35x 1.60x 1.84x P/BV sensitiviteter Kostandsprosent 1.57x 40% 45% 50% 55% 60% 7.0% 3.02x 2.64x 2.26x 1.87x 1.49x 7.5% 2.75x 2.39x 2.04x 1.69x 1.34x 8.0% 2.51x 2.19x 1.86x 1.54x 1.21x 8.5% 2.31x 2.01x 1.71x 1.41x 1.10x 9.0% 2.14x 1.86x 1.57x 1.29x 1.01x 9.5% 1.98x 1.72x 1.45x 1.19x 0.92x 10.0% 1.85x 1.60x 1.35x 1.10x 0.85x 14

15 Hva skjer med og som følge av kapitaldekningsreglene? Reglene blir tøffere myndighetene vil overreagere, og det er bare kjernekapital som teller Midlertidig statskapital skal erstattes av markedsbasert kjernekapital Mange internasjonale finansaksjer i markedet Nasjonale prioriteringer skaper mer nasjonalt orienterte banker Vi får nytt regelverk og nye institusjoner som skal beskytte oss mot systemrisiko Kapitaldekningsreglene vil bli strammere, og også bygge på ikkerisikovektet balanse Bankene må ta større ansvar for det de har skapt i sin egen balanse Men kravet om større kapitaldekning vil gi lavere avkastning på egenkapitalen og må korrigeres og gjøres mer sofistikert over tid Enkelte forretningsmodeller er døende Nye vil bli skapt som følge av at bankbalansene blir for dyre i bruk 15

16 Ny lovgivning er en invitasjon til investorene 16

17 Kursutvikling de siste tre årene Relativ kursutvikling for sparebanker, nordiske banker og europeiske banker Rebasert til Nordiske banker Norske sparebanker Europeiske banker september.2006 september.2007 September.2009 september Kilde: FactSet 13.september 2009

18 Relativ kursutvikling siste 12 måneder Relativ kursutvikling de siste tolv måneder Rebasert til september.2008 SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord-Norge DnB NOR september.2009 Siste 3 mnd Kilde: FactSet 13.september 2009

19 P/E Lav forventet inntjening sørger for høye inntjeningsmultipler P/E multippel - utvikling siden SR-Bank Nordic Bank index 25.0 European Bank index Banker handles til lave pris/egenkapital- multipler, selv om de har hentet seg inn noe i det siste Usikkerhet rundt bankenes fremtidige avkastning gitt høyere kapital krav resulterer i lavere pris på egenkapitalen 19

20 P/BV Multiplene for pris/egenkapital er lave i et historisk perspektiv P/BV multippel - utvikling siden SR-Bank Nordic Bank index European Bank index SR-Banks egenkapitalbevis omsettes ikke lenger til en rabatt. Denne ble innhentet gjennom

21 Relative verdivurderingsmultipler P/E e Norske sparebanker Nordiske banker E 2010E 91,4 55, ,2 32, ,3 12,4 9,7 9,4 10,2 11,6 9,5 9,7 7,3 7,4 18,1 14,8 11,2 13,8 14,2 19,9 13,1 18,1 0 SpareBank 1 SR SpareBank 1 SMN Sparebanken Møre SpareBank 1 Nord Norge Sparebanken Øst Sparebanken Vest DnB NOR Nordea Handelsbanken SEB Swedbank Danske P/BV e Norske sparebanker Nordiske banker 2,0 2009E 1,5 2010E 1,33 1,31 1,44 1,39 1,0 1,01 0,96 0,93 0,87 1,04 1,00 1,00 0,93 0,80 0,76 0,91 0,88 0,94 0,89 1,04 1,07 0,76 0,78 0,94 0,90 0,5 0,0 Sparebank 1 SR Sparebanken Midt Norge Sparebanken Møre Sparebank 1 Nord Norge Sparebanken Øst Sparebanken Vest DnB NOR Nordea Handelsbanken SEB Swedbank Danske 21 Kilde: FactSet 13.september 2009

22 % av totalt aksjer omsatt siste 12mnd % av totalt aksjer omsatt per uke siste 12mnd Egenkapitalbevisenes problem er ikke prisingen, men mangel på likviditet Relativ likviditet i egenkapitalbevis for de største sparebankene (gjennomsnittlig omsetning av totalt antall bevis per uke) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Møre Gjennomsnitt omsetning pr uke SpareBank 1 SR: 0.35 % SpareBank 1 SMN: 0.59% Sparebanken Møre: 0.17% SpareBank 1 Nord-Norge: 0.38% 1,5 1,0 0,5 0,0 Omsetning i pst av totalt utestående aksjer/bevis over en 12 måneders periode 550 Norske sparebanker Nordiske banker 550,0% 173,0% ,0% ,0% 101,0% 104,0% ,4% 30,5% 19,6% 3,9% SpareBank 1 SR SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord Norge Sparebanken Møre DnB NOR Nordea Swedbank Handelsbanken SEB Danske Bank 22 Kilde: FactSet 13.september 2009

23 Eierskapsstruktur i de største sparebankene 1 COIL INVESTMENT GROUP AS 5.08% REITANGRUPPEN AS 8.77% Pareto Aksjer Norge 5.35% PARETO AKSJE NORGE 5.70% 2 KØHLERGRUPPEN AS 1.94% PROTECTOR EIENDOM AS 1.77% Pareto Aktiv 2.89% MP PENSJON 4.75% 3 CLIPPER A/S 1.90% AKER ASA 1.59% Frank Mohn AS 2.34% PARETO AKTIV 3.04% 4 FRANK MOHN A/S 1.66% CITIBANK N.A. NEW YORK BRANCH 1.54% MP Pensjon 2.13% GRUNNFOND INVEST AS 1.94% 5 STANGELAND TRYGVE 1.62% FRANK MOHN A/S 1.51% Tonsenhagen Forretningssentrum AS 1.78% BEKA HOLDING AS 1.87% 6 LÆRDAL AS 1.24% THE RESOURCE GROUP TRG AS 1.44% JPMorgan Chase Bank klientkonto 1.63% FARSTAD SHIPPING ASA 1.58% 7 THE NORTHERN TRUST CO. 1.21% THE NORTHERN TRUST CO. 1.32% Framo Development AS 1.33% BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO 1.29% 8 BANK OF NEW YORK MELLON 1.08% GRUNNFOND INVEST AS 1.19% Mellon Bank AS klientkonto 1.20% STIFTELSEN KJELL HOLM 1.23% 9 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO 1.07% MP PENSJON 1.15% Sparebankstiftelsen DnB NOR 0.97% SPAREBANKEN MØRE 1.10% 10 STATE STREET BANK AND TRUST CO. 0.96% I K LYKKE AS 1.11% Forsvarets Personallservice 0.96% SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR 0.86% 11 BJERGSTED INVESTERING AS 0.94% JPMORGAN CHASE BANK 0.97% Karl Ditlefsen 0.91% SLYNGSTAD ODD ALFRED 0.85% 12 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD 0.91% TONSENHAGEN FORRETNINGSSENTRUM AS 0.91% SpareBank 1 SR-Bank Finans 0.86% WENAASGRUPPEN AS 0.84% 13 WESTCO AS 0.88% STIFTELSEN UNI 0.87% Trond Mohn 0.80% TONSENHAGEN FORRETNINGSSENTRUM AS 0.73% 14 GRUNNFOND INVEST AS 0.81% FORSVARETS PERSONELLSERVICE 0.83% Citibank N.A. 0.79% U AANDALS EFTF AS 0.67% 15 STANGELAND OLAV 0.80% HEGLUND HOLDING AS 0.67% Sparebanken Rogaland Pensjonskasse 0.78% J E DEVOLD AS 0.56% 16 FORSAND KOMMUNE 0.76% JPMORGAN CHASE BANK 0.66% Lærdal Finans AS 0.75% LAPAS AS 0.52% 17 SOLVANG SHIPPING A/S 0.71% STATE STREET BANK AND TRUST CO. 0.64% Olsen & Co's pensjonskasse 0.70% SPAREBANKEN HEDMARK 0.51% 18 SLETHEI AS LEIF INGE 0.67% SPAREBANKEN ROGALAND PENSJONSKASSE 0.58% Troms Kraft Invest AS 0.68% PARETO VERDI VPF 0.51% 19 PARETO AS 0.64% JOW INVEST AS 0.51% Terra Utbytte Verdipapirfond 0.64% FORSVARETS PERSONELLSERVICE 0.48% 20 HELLAND A/S 0.61% STATE STREET BANK & TRUST CO. 0.51% State Street Bank and Trust 0.57% WAHL KNUT 0.41% 21 SKAGEN VEKST 0.59% UBS AG, LONDON BRANCH 0.51% AL RÅDHUSETS PERSONELLSERVICE BA 0.40% 22 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 0.57% BANK OF NEW YORK MELLON 0.49% ODD SLYNGSTAD A/S 0.38% 23 RINGERIKES SPAREBANK 0.57% MORCKEN DØDSBO OTTO BIRGER 0.45% TRONDHEIM KOMMUNE 0.36% 24 MORCKEN DØDSBO OTTO BIRGER 0.57% BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 0.43% MOLDE OG OMEGN AVHOLDSLAG 0.34% 25 COOP ØKONOM BA 0.49% SJØMO LARS 0.42% AURSKOG SPAREBANK 0.34% 26 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 0.47% VP DANSKE INVEST AK INST I 0.41% JP MORGAN CHASE BANK 0.33% 27 TRYGVES HOLDING AS 0.47% STUDENTSAMSKIPNADEN I TRONDHEIM 0.40% TERRA UTBYTTE VPF 0.33% 28 SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR 0.46% LÆRDAL FINANS AS 0.40% I.O.G.T. I ROMSDAL 0.31% 29 FORSVARETS PERSONELLSERVICE 0.45% TERRA UTBYTTE VPF 0.39% BKK PENSJONSKASSE 0.30% 30 DANSKE BANK A/S 0.40% NORGESINVESTOR PRO AS 0.39% HEGER ELSA PIHL 0.30% otalt 30.52% 32.85% 28.06% 32.83% Ingen av de største egenkapitalbevisene har de større forvaltningsmiljøene som aksjonærer; med unntak for Pareto og Terra, som eier flere av egenkapitalbevisene Felles for alle sparebankene er en relativt spredt eierskapsstruktur, hvor de 30 største aksjonærene kun eier rundt 30 pst av bankenes utstedte egenkapital 23

24 Hva er de sentrale endringene for egenkapitalbevisene? Avvikling av utvanningseffekten Gjør eksponeringen lik den eksponeringen en aksjonær opplever Eierbegrensningsbestemmelsene gjør at investorer får de facto like mye innflytelse som i en forretningsbank Begrensning i vektleggingen av utbytte Bankene tvinges til å tilbakeholde kapital, og bygge verdi i instrumentet Eierbrøken synker ved utbetalinger fra utjevningsfond (utvanning) Eierbrøken øker ved emisjoner (innvanning) Eierbrøken øker ved underskudd (innvanning) Fortsatt beskyttet kapital 24

25 De nye rammene er ikke prøvet i markedet Historisk har egenkapitalbevisene hatt god kursutvikling sammenlignet med finansaksjer Men aksjonærmassen har svakere institusjonell kapital enn tilsvarende i aksjemarkedet Ryktet for egenkapitalbevisene vil bestemmes av de første par-tre emisjonene som gjennomføres Betydelig opplæringsoppgave; ønskelig med samordning men kanskje ikke mulig Vellykkede egenkapitalbevis i sparebankene kan påvirke Gjensidiges børsnotering Krever aktivitet overfor investorene og Oslo Børs Store endringer raskt er utfordrende, fordi egenkapitalbevisene har lav likviditet 25

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo - 10. mai 2017 KAPITALDEKNING Banken er meget solid, ren kjernekapital utgjør 17,39 % Mål for ren kjernekapital er 14,5 % Ren kjernekapital prosent 16,20

Detaljer

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009: Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2014 en egenkapitalbeviskapital på 2.597 millioner kroner fordelt på 129.836.443 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Sparebankstiftelsen Ringerike. Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik

Sparebankstiftelsen Ringerike. Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik Sparebankstiftelsen Ringerike Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik Etableringen av Sparebankstiftelsen Ringerike Etablert 1. juli 2010 som

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Konsekvenser for banker og investorer av den tre år gamle lovgivningen om egenkapitalbevis

Konsekvenser for banker og investorer av den tre år gamle lovgivningen om egenkapitalbevis Konsekvenser for banker og investorer av den tre år gamle lovgivningen om egenkapitalbevis September 2012 Jon Gunnar Pedersen Antall sparebanker i Norge 2 Soliditet: Nye krav og mer kostbar finansnæring

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 3. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Rating Egenkapitalbevis

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2003

Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Godt resultat 1. halvår. God bankdrift og vesentlig bidrag fra verdipapirene. Konsernresultat 1. halvår på 277 mill kr (195 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende

Detaljer

Egenkapitalbevis. Årsrapport 2011

Egenkapitalbevis. Årsrapport 2011 Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2011 en egenkapitalbeviskapital på 2.373 millioner kroner fordelt på 94.905.280 egenkapitalbevis hvert pålydende 25 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

Investorinformasjon. Investorinformasjon

Investorinformasjon. Investorinformasjon Investorinformasjon Egenkapitalbeviset Avkastning og utbyttepolitikk Sandnes Sparebank har som mål å forvalte sine samlede ressurser slik at egenkapitalbeviseierne gis en god, stabil og konkurransedyktig

Detaljer

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009: Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2010 en egenkapitalbeviskapital på 2.373 mill kroner fordelt på 94.905.286 egenkapitalbevis hvert pålydende 25 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

1. kvartalsregnskap driftsår

1. kvartalsregnskap driftsår 1. kvartalsregnskap 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 1. KVARTAL 2010 Nettorente på nivå med før finanskrisen Nedbygging av finansiell risiko fortsetter etter planen Kostnader i tråd med budsjett Redusert

Detaljer

Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg

Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg Norges mest solide regionbank Ren kjernekapitaldekning på 17,1

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Bransjeseminar om egenkapitalbevis

Bransjeseminar om egenkapitalbevis Bransjeseminar om egenkapitalbevis Små bankers fremtid Oslo, 11. september 2012 Agenda I. Kort presentasjon av Aurskog Sparebank II. III. Utfordringer for små banker Små bankers fremtid / Oppsummering

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Utsiktene

Detaljer

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009: Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2015 en egenkapitalbeviskapital på 2597 millioner kroner fordelt på 129.836.443 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

3. kvartalsregnskap driftsår

3. kvartalsregnskap driftsår 3. kvartalsregnskap 20 165. driftsår Hovedpunkter (konsern) Resultat før f r skatt 240,5 mill. kroner (111,2) Salg av eiendom MNOK 100,7 før skatt i 3. kvartal Rentemargin 1,70% av GFK (1,69%) Totale kostnader

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

Halvårsregnskap driftsår

Halvårsregnskap driftsår Halvårsregnskap 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 2. KVARTAL 2010 Nettorentenivå opprettholdes Igjen vekst i utlån Kostnader under budsjett, og marginalt lavere enn i 2009 Ekstraordinære resultatposter

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015 Sparebanken Sør Arendal, 4. november 2015 Agenda Dagens Sparebanken Sør En kort introduksjon av banken Resultater Bankens resultater etter 1. halvår Utvalgte fokusområder Portefølje og eksponering 2 190

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og. vi har en unik geografisk beliggenhet

Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og. vi har en unik geografisk beliggenhet Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og vi har en unik geografisk beliggenhet Markedsmodell Distribusjonskanaler Markeder Nasjonalt marked Internettkunder på nasjonal

Detaljer

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA TREDJE KVARTAL 24 1 2 KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA BNbank er en forretningsbank som har spesialisert seg på pantelån og innskudd på sparekonti, og datterselskapet BNkreditt er landets største

Detaljer

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA FØRSTE KVARTAL 2002 KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA BNbank er Norges fjerde største forretningsbank og datterselskapet BNkreditt er landets største kredittforetak for finansiering av næringseiendom

Detaljer

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and

Detaljer

"En drivkraft for vekst på Helgeland"

En drivkraft for vekst på Helgeland "En drivkraft for vekst på Helgeland" 1 Adm. Banksjef Arnt Krane 2 Sentrale strategiske målsettinger Vi skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av regionen Vi skal opprettholde vår

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2017 2 Om Easybank Easybank har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling mot personmarkedet, organisasjoner og

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2016 Alle tall i tusen dersom ikke annet er spesifisert NOTE Renteinntekter

Detaljer

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen 19. oktober 2017 Jon Håvard Solum Adm Banksjef Telefon: 995 64 501 jon.solum@grong-sparebank.no 1 Introduksjon - hovedpunkt Egenkapitalbevisbank

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling

Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling Strukturendringer i banknæringen - Synspunkter på fremtidig strukturutvikling Bransjeseminar om grunnfondsbevis 7. september 2006 v/adm. direktør Gunn Wærsted, SpareBank 1 Gruppen AS Grunnfondsbevisseminaret

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 3. kvartal 2013 Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene Eiendomskreditt Del 1. Eierstruktur, virksomhet og økonomi Del 2. Bolighypotek (boligkreditt) Del 3. Eiendomshypotek (næringskreditt) Del

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 2 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 14. august 2014 SpareBank1 Markets SIDE 1 SIDE 2 1 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 2 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 3 FINANSIELL INFORMASJON NISJEBANK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Easybank ASA. Delårsrapport 3. kvartal 2017

Easybank ASA. Delårsrapport 3. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 3. kvartal 2017 2 Om Easybank Easybank har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling mot personmarkedet, organisasjoner og

Detaljer

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 %

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 % 81 % Utlån 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Personkunder Styreleder Ansattes representant Fungerende banksjef RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2015 Sparebanken Sør 4. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 28 612 33 268 86 090 102 106 133 563 Rentekostnader og lignende kostnader 8 510 14 631 26 683 45 706 57 606 Netto

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Rapport 1.halvår og 2.kvartal 2016 (urevidert)

Rapport 1.halvår og 2.kvartal 2016 (urevidert) Rapport 1.halvår og 2.kvartal 2016 (urevidert) Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere.

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 Ansatte 2400 1900 1400 Kostnadsandel 1999

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014 Sparebanken Sør 4. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR SpareBank 1 SR-Bank Meget godt resultat av bankdriften Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

KVARTALSRAPPORT PR SpareBank 1 SR-Bank Meget godt resultat av bankdriften Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.98 SpareBank 1 Meget godt resultat av bankdriften et fikk etter 3. kvartal et resultat før skatt på 295,5 mill. kroner, som er likt resultatet for samme periode i fjor. Resultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014 11. februar 2015 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo 11. februar 2015 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Funding og likviditet: Regional utvikling:

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer