LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset"

Transkript

1 LK El-kjel 11-n Utforing LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk lufteventil Påfyllings-/tappeventil Overstrømmingsventil, unngår en stopp i vanstrømmen gjennom kjelen, noe som reduserer risikoen for at overopphetingsbeskyttelsen løses ut. Sirkulasjonspumpe, Grundfos UPS 15-0 Deksel for å skjule rørkoblinger El-kjelen har ikke varmtvannsbereder, det må installeres separat. Funksjon / Forutsetninger Elektronisk temperaturregulering i syv trinn fra 1, kw til 11 kw. Kjelen er utstyrt med kompensering for utetemperatur, noe som innebærer at temperaturen og effekten automatisk tilpasses behovet. Øvrige funksjoner i styreelektronikken er: Valgbart antall effektstrinn i intervallet fire til syv trinn. Overtemperaturfunksjon som umiddelbart stenger av all innkoblet effekt hvis temperaturen overskrider bereigningsverdien. Overvåking av temperaturføleren. Statusindikering som viser feilfunksjon og driftsstatus. Inngang for ekstern blokkering, f.eks. romtermostat. Inngang for fjernstyring med frostbeskyttelse C. Mosjonering av sirkulasjonspumpe. Måltilpasset El-kjelen monteres hengende på vegg eller i skap. Formatet (BxHxD) 54 x 01 x 180 mm, gjør at den kan installeres til og med i de fleste kjøkkenskap. Tekniske data NRF Høyde Bredde Dybde Vekt Volum Beregningstrykk Prøvetrykk Sikkerhetsventil Volum ekspansjonskar 01 mm 54 mm 180 mm 28 kg 2 liter 2,5 bar 3,3 bar 2,5 bar 12 liter Beregningstemperatur 100 C Effekt Spenning Strøm Sikring,3-11 kw 400V 3N~, 50 Hz 1,9 A 3 x 20 A Kapslingsklasse IP 21 1

2 Benevnelse 1. Sikkerhetsventil, 2,5 bar, utv. ¾ /innv Automatisk utluftningsventil, ⅜ utv. 3. Manøvreringspanel 4. Kjele med elpatron 5. Ekspansjonskar 12 liter, fortrykk 1,5 bar. Nippel for kontroll/påfylling av luft i ekspansjonskar. Lommer for temperatur- og termometerføler 8. Kobling for trykkmåler 9. Sirkulasjonspumpe, 1 utv. 10. Overstrømmingsventil 11. Påfyllings-/tappeventil, ½ utv. 12. Overløpsrør fra sikkerhetsventil 13. Turledning 1 innv. 14. Returledning 1 innv. 15. Kabeltilkoblinger 1. Knockout-åpning, brukes når koblingskablene kommer ut fra vegg 1. Overopphetingsbeskyttelse 18. Hovedbryter 19. Lampe, 4 st 20. Kretskort OX E 21. Kretskort OX E UTK 22. Trykkmåler/termometer 23. Deksel for elpatron 24. Berøringsbeskyttelse for elkoblinger på elpatron 25. Deksel for å skjule rørkoblinger 2

3 Rørinstallasjon El-kjelen monteres innendørs, hengende på vegg med rørkoblingene nedover. Følg gjeldende normer ved installasjon. Fri avstand mellom gulv og kjelebunn skal være minst 00 mm, for eventuelt bytte av elpatron. Kobling mellom kjele og varmesystem gjøres i henhold til medfølgende systemskisse. Omgivelsestemperaturen må ikke overstige 30 ºC. Kjelen er beregnet for vann som ikke er tilsatt syre. Hardt, kalkrikt vann er ikke egnet i varmesystemer. For å unngå etseskader på elpatronen og varmeanlegget bør ph-verdien ikke vere for lav, ph = nøytralt. Høy klorinnhold i vannet eller stort volum klorholdig vann kan forårsake skader på den rustfrie elpatronen. Bruk motmoment ved tillknytting slik at den interne montasjen ikke skades. Komponenter innenfor begrensningslinjen inngår i kjelen. Ventiler skal monteres mellom el-kjele og varmesystem for at anlegget enkelt skal kunne fylles med og tappes for vann. Ved glykolinnblandning i systemvannet minsker ekspansjonskarets kapasitet i forhold til mengden innblandet glykol. Sikkerhetsventil Sikkerhetsventilens åpningstrykk er 2,5 bar. Overløpsrøret som skal vare brutt ledes til sluk eller hvis avstanden er større enn 2 meter, til en spilltrakt. Pumpekapasitet Sirkulasjonspumpens kapasitet, sett fra kjelens koblinger og ved høyeste pumpehastighet (posisjon III), går fram av diagrammet under. Trykkmotstanden i varmesystemet må ikke overstige 20 kpa. Drifttryck 32 kpa 30 kpa 28 kpa 2 kpa 24 kpa Samtlige rørkoblinger er 1 med innvendig gjenge. Ekspansjonskar Karets volum er 12 liter, og fortrykket er 1,5 bar, noe som tilsvarer en statisk høyde på 15 meter. Ved denne høyden klarer ekspansjonskaret et varmesystemvolum på 200 liter ved en kjeletemperatur på 0 C. 22 kpa 20 kpa 0,18 0,24 0,30 0,3 0,42 0,48 0,54 0,0 0, l/s Ekspansjonskarets leveranstrykk er 1,5 bar. Ved installasjon kan det bli nødvendig å justere dette. Ved lavere statisk høyde eller temperatur klarer karet et større varmesystemsvolum. 3

4 Utlufting Når systemet er fylt med vann skal det luftes med lufteventilen på el-kjelen og luftingsventiler på varmesystemet. Lufteventilen har en beskyttelseshette som skal løsnes litt slik at luften kan komme ut. 8 9 For en tilfredsstillende funksjon av lufteventilen, bør systemtrykket ikke være mindre enn 1,5 bar Pumpen luftes gjennom lufteskrue. Løsne skruen og hold en fille ved åpningen, en liten vannmengde kan trenge ut. 1. Sikkerhetsventil 2. Lufteventil 3. Utetemperaturføler 4. Kjele-/turtemperaturføler Elinstallasjon Elinstallasjonen skal dimensjoneres og utføres i overensstemmelse med Sterkstrømsforskriftene og under oppsyn av godkjent elektriker. 5. Ekspansjonskar. Sirkulasjonspumpe Kjele og varmesystem skal være fylt med vann og luftet ut før kjelen kobles til elektriskt. Kjele med elpatron 8. Overstrømmingsventil 9. Påfyllings-/tappeventil kjele 10. Avstengningsventiler 11. Påfyllingsventilsystem 12. Gulvvarmesystem Overstrømningsventil Hvis varmesystemets styring stenger samtlige ventiler oppstår det en stopp i sirkulasjonen og det er fare for at overopphetingsbeskyttelsen løses ut. For å unngå dette har vi en innebygd overstrømmingsventil som sørger for at kjelen har tilstrekkelig vannstrøm. Hvis trykkmotstanden i varmesystemet går over overstrømmingsventilens åpningstrykk, kan det oppstå et strømproblem i varmesystemet. Påfylling Ved påfylling av varmesystemet skal sikkerhetsventilen være åpen til det strømmer vann ut gjennom overløpsrøret. Steng sikkerhetsventilen og fyll på vann til trykkmåleren viser ca 2 bar. Kjelen kobles til med maks. 5 x 4 mm 2 Cu, sikret maks. 3 x 20 A. Utetemperaturføler Føleren monteres i nord til nordvestlig retning, på fasadens halve høyde og nær et hjørne, ikke i tilknytning til ventiler, vinduer eller dører. 4

5 Føleren kobles til klemmene 4 og 5 i plint. Ledningen bør være minst 0,5 mm 2 og må ikke forlegges inntil sterkstrømskabel da induktiv kobling kan påvirke signalene. Fjernstyring Belastningsvakt / strømtransformatorer Gruppesentral 8 Bryter 1 i posisjon Hovedsikkringer Strømtransformatorer 4 Funksjonen kan brukes f.eks. der en lav temperatur eller frostbeskyttelse, skal opprettholdes mens huset ikke er i bruk. Ved å koble til en telefonstyring, kan temperaturen endres med en oppringing. Kontaktfunksjonen i styrenheten skal være potensialfri. Belastningsvakten måler med strømtransformatorn belastningen på hodesikkringerne. Sikkringens størrelse, 1 50 A, justeres på elektronikkortet. Ved åpen kontakt mellom 2-3, gjelder temperatur i henhold til innstilling på pkt 8. Ved stengt kontakt mellom 2-3, gjelder den ordinære temperaturinnstillingen. Strømtransformatorerne plasseres på kablerne fra de sikkringer som skal beskyttes. Ansluttning sker til klemmene på kretskortet med sterkstrømsisolert ledning, min 0,5 mm 2. Felles ledning ansluttes i klemmerne. Blokkering Strømtransformatorerne må ikke ansluttes om funksjonen ikke skal benyttes Fjernstyring / blokkering En inngang på kretskortet har forskjellig funksjon, avhengig av bryter SW 4/1. Funksjonene kan ikke anvendes samtidig. 1. Fjern-/telestyring, som avhengig av inngangens status, veksler mellom normal- og lavtemperaturposisjon. 2. Blokkering av hela panneffekten. Bryter 1 i posisjon Effekten kan blokkeras av ekstern potensialfri kontakt, f.eks. romtermostat for maksbegrensning av romtemperaturen. Åpen kontakt kobler trinnvis ned effekten. Kobling skjer til plint på kretskortet. Eksisterende bøyle mellom klemmene 2 og 3 tas bort. 5

6 Effektstyring med 0-10V signal GND 0-10Vdc Når spenningen er tilbake kobles maks tre effekttrinn in, øvrige trinn skal forsinkes i min to timer Kjelens effekt kan styres av et eksternt 0-10Vdc signal, noe som tilsvarer 0-100% av installert effekt, se under. Kobling skjer til plint på kretskortet. Eksisterende bøyle mellom klemmene 2 og 3 tas bort. Utsignal, 0-10V, av innkoblet effekt For en rask kontrolle av kjelens funksjon kan inkoblingsforskyvningen tilfelligt forbikobles. Trykk og hold hurtigtasten (SNABB) intrykket tils det at Status lyser med et fast lys. GND 0-10V Kjelens innkoblede effekt kan fås ut i form av en 0 10Vdc signal, noe som tilsvarer 0-100% av installert effekt, se under. Kobling skjer til plint på kretskortet. Bøyle mellom klemmene 2 og 3 påvirker ikke denne funksjonen. Installert effekt Valgt antall trinn tilsvarer installert effekt. Eksempel: Innstillingen har blitt gjort slik at kjelens høyeste tillatte effekt er,9 kw, fem trinn.,9 kw tilsvarer installert effekt. Ved spenningsstyring, 0 10Vdc, kreves da 10V for at alle fem trinnene skal inntre. Tilsvarende gjelder for spenningssignalene av innkoblet effekt. Inkoblingsforskyvning etter spenningsfrafall Enligt normer skal elvarmeeffekt over kw forskyves ved inkobling etter spenningsfrafall som er lenger en 3 min.

7 Elskjema SORT SORT HVIT HVIT HVIT BRUN BRUN HVIT BRUN BRUN 11 HVIT 19 HVIT 12 HVIT BRUN SORT 5 HVIT 1 SORT SORT HVIT BRUN 10 HVIT 19 SORT 4 BRUN 2 SORT 9 BRUN 3 SORT 8 1. Koblingsplint. 2. Utetemperaturføler. 3. Kobling til matning, 5 x 4 mm 2, sikkret 3 x 20 A. 4. Strømtransformator til belastingsvakt. 5. Kjele-/turtemperaturføler.. Kobling fjernstyring, ekstern blokkering og 0-10V signaler.. Bryter, se under Innstillinger nedenfor. 8. Temperaturinnstilling ved fjernstyring. 9. Indikering effektstrinn en, 1, kw 10. Indikering effektstrinn to, 3,1 kw 11. Indikering effektstrinn tre,,3 kw 12. Statusindikering, se stykke Manøvreringspaneler 13. Knapp tilfellig bortkobling av 2-timerssperr og for rask effektinntreden. 14. Bryter, se under Innstillinger nedenfor. 15. Kretskort, kompensator for utetemperatur. 1. Hovedbryter. 1. Overopphetingsbeskyttelse. 18. Sirkulasjonspumpe. 19. Varmepatrone, 3 x 1, kw, for effektgruppe en og to samt 3 x 2,1 for effektgruppe tre.

8 Innstillinger Hovedsikkringens størrelse. Leveranseinnstilling 20A. 1A 20A 25A Fjernstyring Bryter 1 i posisjon 35A 50A Temperaturinnstilling i henhold til pkt. 8, ºC, gjelder ved åpen inngang. Ved stengt inngang gjelder den ordinære temperaturinnstillingen. Blokkering, bryter 1 i posisjon, se Blokkering. Sirkulasjonspumpens driftsmåte: kontinuerlig leveranseinnstilling sommerdriftsfunksjon Antall trinn kjele tillates arbeide med. Hver trinn tilsvarer 1, kw. Se tabell nedenfor. Leveranseinnstilling trinn, 11 kw. -trinn -trinn 5-trinn 4-trinn 8 Temperatur ved fjernstyring Effektstrinn Effekt Strøm L1 Strøm L2 Strøm L3 Effektgruppe kw A A A 1; 15% 1, 3,9 3, ; 30% 3,1 3,9 3,9,8 2 3; 45% 4,,8,8, ; 55%,3 9,1 9,1 9,1 3 5; 0%, , ; 85% 9, , ; 100% 11 15,9 15,9 15, Blokkering Bryter 1 i posisjon Fjernstyring, bryter 1 i posisjon, se Fjernstyring. 8

9 Manøvreringspaneler / Varmeinnstillinger Frontpanel Temperatur og trykkmåler, viser kjele- / turtemperatur samt trykket i varmesystemet. 2. Hovedbryter, stenger all spenning til kjelen. 3. Gjennopprettning av overopphetingsbeskyttelse (trykk inn hardt for gjenoppretting). 4. Driftsindikering, lyser når kjelen er tent. 5. Velgere, programvalg: standby posisjon, anbefales framfor å stille hovedbryteren i posisjon O, hvis kjelen skal være avstengt, dog kreves at varmesystemet er fylt med vann. Sirkulasjonspumpen mosjoneres og frostbeskyttelsen aktiveres når kjeletemperaturen synker under 10 C. normaldrift, se punkt 14. alternativ temperatur, se punkt 13.. Justering, varmekurven kan parallellforskyves ±10 C. Regnet i grader forandres romtemperaturen omrent halvparten så mye som turtemperaturen. Hvis du ønsker en større forandring, velger du en annen varmekurve, se punkt 14.. Indikering effektgruppe en 8. Indikering effektgruppe to 9. Indikering effektgruppe tre 10. Statusindikering: 9

10 Fast lys Lang + en kort blink Lang + to korte blink Lang + tre korte blink Lang + fire korte blink Hurtig blinking Slukket Normal drift Inkoblingsforskyvning etter strømavbrudd, begrenser effekttrinnene. Belastingsvakt, romtermostat eller annen ekstern styring begrenser effekttrinnene. A. Overtemperatur Innkoblet effekt kobles umiddelbart bort hvis temperaturen overstiger innstilt verdi med mer enn 5 C. Gjenoppretting skjer når temperaturen har sunket under innstilt verdi. B. Feil på kjeletemperaturføler Effekten kommer ikke til å tre inn, til tross for temperaturunderskudd. Føleren må byttes ut. Alarmen fjernes vet at spenningen til kjelen kobles fra i 10 sekunder, vri hovedbryteren til posisjon 0. Fjern-/telestyring er aktivert. Forbikobling av inkoblingsforskyvning, Hurtig-knappen, pkt 13 elskjema, holdes introkket tils statusindikeringen lyser med et fast lys. Uten spenning eller velgeren i posisjon: UTK-panel Leveranseinnstillinger: Min. temp. 20 ºC Kurve 1 Alternativ temp. -5 ºC Maks. temp. (ikke justerbar) 0 ºC Du får tilgang til panelet etter at kjelens ytterdeksel er tatt bort og automatikkskapets manøvreringspanel felt ned. 11. Temperaturdiagram, viser turtemperaturens forhold til valgt kurve og utetemperatur. 12. Maks. temperatur, høyeste tillatte temperatur, 0 C, ikke justerbar. 13. Alternativ temperatur. Turtemperaturen kan heves/senkes ±15 C i forhold til normal temperatur. Justeringen trer i kraft med velgeren i posisjon, (Se punkt 5 over.) 14. Som utgangsverdi for valg av kurve benyttes dimensjonert turtemperaturen i gulvvarmeberegningen. Hvis denne verdien ikke er tilgjengelig, brukes kurve 1 for gulvvarmesystemer i trebjelkelag. Hvis samtlige slynger er innstøpt i betong velges en lavere kurve, f.eks. 0, Min. temperatur, laveste tillatte turtemperatur. Hvis det ikke finnes noen spesielle behov, bør denne være innstilt på 20 C. 10

11 Drift og vedlikehold Kontrollere at anlegget er i fullgod stand sammen med installatøren, etter installasjonen. La installatøren vise regulering og funksjoner slik at du vet hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes. Kontrollere at: Kjele og varmesystem er fylt med vann og utluftet. Lufteventilen er åpen slik at luften kan komme ut. Alle rørkoblinger er tette. At sikkerhetsventilen fungerer, vann skal komme ut av overløpsrøret når ventilen mosjoneres. Sikkerhetsventil Ventilen åpnes ved 2,5 bar, stengningstrykket er noe lavere. Ventilen skal mosjoneres regelmessig, ca. 4 ganger/år. Dette gjøres ved å vri på ventilens vrider til det kommer vann ut av overløpsrøret. Kontakt rørlegger hvis sikkerhetsventilen åpnes gjentatte ganger. Utlufting Det kan være igjen luft i varmesystemet en tid etter installasjonen, derfor bør utlufting skje ytterligere et par ganger. Etter utluftingen skal trykket kontrolleres og vann eventuelt fylles på. Lufteventil Start Start kjelen ved å vri hovedbryteren til posisjon 1, kjelens drifts- og statusindikering skal tennes. Still inn ønsket temperatur, se Manøvreringspaneler. Hvis det er et varmebehov, skal effektstrinnene inntre. Tiden det tar kan reduseres ved å holde SNABB trykket inn, til ønsket antall trinn har koblet seg inn. Sirkulasjonspumpen starter når det første effektstrinnet kobles inn. Vanntrykk i systemet Kontrollere regelmessigt at det finnes tilstrekkelig med vann i systemet. Trykkmåleren skal vise 1,5-2,0 bar. Avstengningsventil Hvis trykket i systemet permanent synker fyller du på med vann til trykkmåleren viser ca. 2 bar. Gjentakende problemer med å holde trykket kan tyde på lekkasje. Vann endrer volum med temperaturen, og dette påvirker trykket i systemet. Jo høyere temperatur, desto større volum og trykk. Ekspansjonskaret tar delvis opp volumforandringen. Ikke fyll på vann i unøde. El-kjelen er utstyrt med automatiske utluftere som underletter utlufting i sammenheng med oppstart. Luftklokkens luftskrue skal stenges ca. en månad etter igangsetting av varmesystemet. Ekspansjonskar Fortrykket bør kontrolleres av rørlegger med noen års mellomrom. 11

12 Sirkulasjonspumpe Normalt skal sirkulasjonspumpen være stilt inn på posisjon III. Hvis pumpen ikke starter etter en tids avstengning, kan den hjelpestartes. 1. Løsne lufteskruen og hold en fille ved åpningen. 2. Sett en skrutrekker i sporet på motorakselen og vri rundt. 3. Skru fast lufteskruen. 4. Starte sirkulasjonspumpen og kontrollere om den virker. Temperaturinnstilling Se Manøvreringspaneler. Inkoblingsforskyvning etter spenningsfrafall Aktiv forskyvning indikeres gjennom at statusindikeringen blinker, se pkt 10, avsnitt Manøverpaneler. Fraslått hodebryter eller utløst overhettningsbeskyttelse får samme konsekvens som et spenningsfrafall. Belastingsvakt Belastingsvakten begrenser kjeleffekten når for eksempel, oppvaskemaskin, komfyr eller annet er i funksjon samtidigt som kjelen. Så raskt som muligt når det tilates så kobles effekttrinnen automatiskt in igjen. Belastningsvaktens funksjon indkeres gjennom at statusindikeringen blinker, se pkt 10, avsnitt Manøverpaneler. Romtermostat / ekstern blokkering Hvis en romtermostat er koblet til kjelen, skal denne brukes til å maksbegrense romtemperaturen. At romstermostat/ekstern blokkering, begrenser effektsinnkoblingen, indikeres ved at statusindikeringen blinker, se pkt 10, Manøvreringspaneler. Overopphetingsbeskyttelse El-kjelens overopphetingsbeskyttelse løses ut ved ca. 95 C. Gjenoppretting kan skje først når temperaturen synker under 80 C. Trykk inn knappen Överhettningsskydd med en smal gjenstand (trykk inn knappen hardt), se punkt 3, Manøvreringspaneler. Tiltak ved frysefare Ved frysefare må ingen del av varmesystemet være avstengt, da fare for frostsprenging foreligger. Hvis noen del av varmesystemet kan mistenkes for å være fryst, tilkall installatøren. Hvis varmesystemet skal være avstengt, bør det tappes ut, alternativt kan det fylles med glykolblandet vann. Avtapping Hvis varmesystemet skal tømmes for vann må spenningen til kjelen stenges av, slik at elpatronen ikke skades. Automatisk lufteventil Sikkerhetsventil Overløpsrør Lufteventil på ekspansjonskar, for kontroll og påfylling av luft. Sirkulasjonspumpe Hastighetsjustering Lufteskrue 12

13 Feilsøking Inngrep som krever verktøy skal utføres av godkjent elektroinstallatør. Begynn all feilsøking med å se på statusindikeringen, se pkt 10, Manøvreringspaneler. Feil Mulig årsak Tiltak Drifts- og statusindikering slukket, ingen varme. Driftsindikering tent, statusindikering slukket, ingen varme. Det kommer ikke strøm til el-kjelen. Hovedbryteren avslått. Velger i posisjon: Kontrollere hovedsikringene. Vri hovedbryteren til posisjon 1. Inkoblingsforskyvningen kommer at sperre effekten om kjelen har vært uten spenning mer en 3 min. Velg en driftsposisjon. Drifts- og statusindikeringer tent, ingen eller utilstrekkelig varme. Kjelen fungerer normalt, utilstrekkelig varme. Gruppesikringer for elkjelen løses ut. Vann lekker fra luftepottens lufteutslipp Lav børverdi. Termostatventiler / ventiler på radiatorsystemet eller romtermostater på gulvvarmesystem innstilt på for lav temperatur. Feilaktigt innstillt reguleringssentral. Børverdi lavere enn 15 C, dvs. ikke noe varmebehov. Still termostatventil/ventil eller romtermostat på ønsket temperatur. Kontrollere valg av varmekurve, forskyvning varmekurve, maks-temp. og nattsenking av temperaturen. Kontrollere også innstilling av velgere. Overopphetingsbeskyttelsen har blitt utløst. Hvis overopphetingsbeskyttelsen har blitt utløst skal funksjonen på systemets sirkulasjonspumpe og ventiler kontrolleres. Tilbakestilling skjer ved å trykke inn knappen til overopphetingsbeskyttelsen, etter at temperaturen har sunket under 80 ºC. Trykkmotstanden i varmesystemet overstiger overstrømmingsventilens åpningstrykk. Elpatronen er i stykker. Forurensninger i luftepotten alternativt sprukken luftepotte Kontrollere trykkmotstanden i varmesystemet. Kontakt rørlegger. Isolasjonstest elpatronen. Ved et eventuellt byt av elpatron er det viktig att sløyferne stenges, dette for at unngå klokelyd. Skift eller rengjør luftepotten Resistansverdien for kjelens temperaturføler Obs! Føleren må ikke være koblet til kretskortet under målingen. Kjele- og turføler 0 ºC R(Ω) 0 ºC R(Ω) 0 32, k 50 3, k 5 25,4 k 55 3,0 k 10 19,9 k 0 2,5 k 15 15, k 5 2,1 k 20 12,5 k 0 1,8 k 25 10,0 k 5 1,5 k 30 8,1 k 80 1,3 k 35,5 k 85 1,1 k 40 5,3 k ,4 k 95 8 Utetemperaturføler 0 ºC R(Ω) 0 ºC R(Ω) -35 4,2 ±0 8,0-30 4,0 5, , 10 5, ,9 15 4, ,5 20 3, ,8 25 2, -5 11,4 30 2,2 13

LK El-kjel 11-n. Utforing. LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer.

LK El-kjel 11-n. Utforing. LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. LK El-kjel 11-n Utforing LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk lufteventil

Detaljer

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset LK El-kjel 11-n Utforing LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk lufteventil

Detaljer

LK El-kjel 11-n. Utforing. Tekniske data. Funksjon / Forutsetninger. Måltilpasset

LK El-kjel 11-n. Utforing. Tekniske data. Funksjon / Forutsetninger. Måltilpasset LK El-kjel 11-n Utforing LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk lufteventil

Detaljer

LK El-kjel 230V, 11kW

LK El-kjel 230V, 11kW LK El-kjel 230V, 11kW Utførelse LK El-kjel 230V er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk

Detaljer

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje LK El-kjel -,5 Utførelse LK El-kjel,5 kw er en veggfestet el-kjel, først og fremst tiltenkt varmesystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme. LK El-kjel,5 kw leveres helt komplett. Kun vann og strøm

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

LK El-kjel - 4,5. Utførelse

LK El-kjel - 4,5. Utførelse LK El-kjel - 4,5 Utførelse LK El-kjel 4,5 kw er en veggfestet el-kjel, først og fremst tiltenkt varmesystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme. LK El-kjel 4,5 kw leveres helt komplett. Kun vann

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje

LK El-kjel - 4,5. Utførelse. Rørinstallasjon. Funksjon/Forutsetninger. Montasje LK El-kjel -, Utførelse LK El-kjel, kw er en veggfestet el-kjel, først og fremst tiltenkt varmesystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme. LK El-kjel, kw leveres helt komplett. Kun vann og strøm

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

LK Shunt UHP-6,3. Utførelse. Forutsetninger. Oppbygning

LK Shunt UHP-6,3. Utførelse. Forutsetninger. Oppbygning LK Shunt UHP-6, Utførelse LK Shunt UHP-6, er ment for systemer uten hovedpumpe og er ved levering utstyrt med termostatstyrt maksimalbegrensningsventil for sekundærtemperaturen samt hendel på styreventilen.

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05

Olgard Elektronisk Instrumentpanel. Instruksjon. WWW.ctcferrofil.no. Versjon 2.03-2.05 Olgard Elektronisk Instrumentpanel Instruksjon WWW.ctcferrofil.no Versjon 2.03-2.05 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres i Norge av: ctc

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Driftsinstruks. Elektrokjele type Thermo Flow. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Elektrokjele type Thermo Flow.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Elektrokjele type Thermo Flow Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 3 Brukerveiledning for elektrokjele type Thermoflow.... 4

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

LK Ledningsbasert Romregulering Bas (NO)

LK Ledningsbasert Romregulering Bas (NO) LK Ledningsbasert Romregulering Bas (NO) Utførelse LK Romregulering BAS NO er et ledningsbasert reguleringssystem beregnet for LK gulvvarme. For beste energieffektivitet arbeider systemet med såkalt selvmoduleringsteknikk

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

Elektro kassetter og kjeler

Elektro kassetter og kjeler Elektro kassetter og kjeler Katalog del 4.1 2016 Januar www.novemakulde.no Innhold: Elektro kassetter Elektro kjeler 1-1800 KW 230/1-230/3-400/3 Innhold Elektrokjeler enkel og driftssikker spisslastkjele...

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 02 2007 5044 Pumpe- og shuntgrupper for gulvvarme Pumpe- og shuntgrupper for gulvvarme Uponor Push 45U er en pumpe- og shuntgruppe

Detaljer

DRIFTS OG VEDLIKEHOLDS INSTRUKSJON EL - 50 OX Dokument: A Art. nr: Datum: 99-10

DRIFTS OG VEDLIKEHOLDS INSTRUKSJON EL - 50 OX Dokument: A Art. nr: Datum: 99-10 DRIFTS OG VEDLIKEHOLDS INSTRUKSJON EL - 50 OX7-200 Dokument: 4990-0048 A Art. nr: 4990-0048 Datum: 99-10 Huvudkontor Osby Parca AB Box 93 283 22 Osby Tel 0479-153 00 Fax 0479-133 88 www.osbyparca.se Leveres

Detaljer

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV

Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV Markedets mest komplette serie! ELEKTROKJELER FOR ALLE BEHOV NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har nesten

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

LK Fordelershunt VS 2-2,5

LK Fordelershunt VS 2-2,5 LK Fordelershunt VS 2-2,5 Utføring LK Fordelershunt VS er en shuntgruppe med toveis styreventil beregnet for systemer med hovedpumpe. Shuntgruppen kan monteres direkte til LK Varmefordeler i både høyre-

Detaljer

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Styring varmepumpe og elkjele. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Styring varmepumpe og elkjele Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning.... 3 Brukerens ansvar...

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-1-42, GOLD SD NO.TBXZ.95 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ--, GOLD SD. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen rundt mellom to sammenkoblede varmegjenvinningsbatterier i et lukket

Detaljer

Driftsinstruksjon SB 375kW/230V SB 375-600kW/400V

Driftsinstruksjon SB 375kW/230V SB 375-600kW/400V Driftsinstruksjon SB 375kW/230V SB 375-600kW/400V Innholdsfortegnelse Tilkobling......side 3 Montering av tilkoblingskasse...4 Igangkjøring/oppstart...5 Regulator/innstillinger...5 Tilleggsfunksjoner...7

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Montering- / driftsinstruks Flamcovent

Montering- / driftsinstruks Flamcovent Sikkerhet Denne instruksjonen inneholder viktig informasjon som ufravikelig skal etterfølges ved installasjon og drift. Den må derfor leses av både installatør og driftspersonell innen installasjon og

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

LK Fordelershunt VS 2-2,5

LK Fordelershunt VS 2-2,5 LK Fordelershunt VS 2-2,5 Utføring LK Fordelershunt VS er en shuntgruppe med toveis styreventil beregnet for systemer med hovedpumpe. Shuntgruppen kan monteres direkte til LK Varmefordeler i både høyre-

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

LK Shunt 2/3-6,3. Utførelse. Forutsetninger. Oppbygning. Høyre- eller venstreutgave

LK Shunt 2/3-6,3. Utførelse. Forutsetninger. Oppbygning. Høyre- eller venstreutgave LK Shunt 2/3-6,3 Utførelse LK Shunt 2/3-6,3 (NRF 836 43 09) er beregnet på systemer med hovedpumpe. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær oppmerksom på eventuell vibrasjonsstøy ved plassering

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Vedlikeholdsanvisning

Vedlikeholdsanvisning Vedlikeholdsanvisning Thermia Robust Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 0 4 3 0 0 1 R e v. 3 Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon..................... 2 1.1 Produktbeskrivelse........................ 2 1.2 Generelt................................

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Driftsinstruks. for MB 35 150kW

Driftsinstruks. for MB 35 150kW Driftsinstruks for MB 35 150kW Innholdsfortegnelse Montering, tilkobling......side 3 Igangkjøring/oppstart......4 Regulator...4 Innstilling av regulatoren...6 Kurver utekompensering...7 Fjernstyring...9

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC. Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC. Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic 03 2007 43 Pumpe- og shuntgruppe for gulvvarme Uponor Push 22A og Uponor Push 22A Electronic er pumpe-

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at:

Husets varmekurve I 550. CTC EcoZenith 1. Innjustering av grunnverdiene for varmekurven. Under innjusteringsperioden er det viktig at: Husets varmekurve Husets varmekurve Varmekurven er en sentral del av produktets styring, ettersom det er denne innstillingen som forteller styresystemet hvor stort temperaturbehov akkurat din bolig har

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

/07 (BJ) Type MTC2 med IR-gulvsensor

/07 (BJ) Type MTC2 med IR-gulvsensor 57639 11/07 (BJ) Type MTC2 med IR-gulvsensor 2 Advarsel: Farlig spenning kan forekomme. Disse instruksjonene er kun beregnet på autoriserte installatører. Arbeid aldri på kretser under spenning i forbindelse

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljert varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL passer for Fritidshus Villaer Mindre boliger Carat Opal 2000SL

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

Thermozone AGV 4000 A/E/W

Thermozone AGV 4000 A/E/W R Thermozone AGV 4000 A/E/W Uten varme Elvarme 22,5-36 kw Vannbåren varme Lengder: 1.5, 2 og 2.5 meter Thermozone AGV 4000 A/E/W Vertikal luftport for entreer eller porter med en høyde på opp til 5 meter

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

GARO HOMECHARGER / HJEMMELADER

GARO HOMECHARGER / HJEMMELADER GARO HOMECHARGER / HJEMMELADER 380130 UTG.1 SIDE 1 Innholdsfortegnelse / stikkordregister Side 3-4 Bilder Side 5 Montering / installasjon Reduksjon / justering av ladestrøm Side 6 Brukerhåndbok Side 7

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Sengevakt SENG10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2454 A1 Dato: Sengevakt SENG10 Varenr. 1573 HMS-nr.: 231017 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2454 A1 Dato: 2017.01.17 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Under lokket 4 Batteriet 4 Batterieliminator

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 70 Elektrokjele INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler

/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler 57614 02/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler 2 PRODUKTPROGRAM.......... SIDE 3 CE-MERKING............ SIDE 3 TEKNISKE DATA............ SIDE 5 KLASSIFISERING........... SIDE 6 FØLERINSTALLASJON.........

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer