LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset"

Transkript

1 LK El-kjel 11-n Utforing LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk lufteventil Påfyllings-/tappeventil Overstrømmingsventil, unngår en stopp i vanstrømmen gjennom kjelen, noe som reduserer risikoen for at overopphetingsbeskyttelsen løses ut. Sirkulasjonspumpe, Grundfos UPS 15-0 Deksel for å skjule rørkoblinger El-kjelen har ikke varmtvannsbereder, det må installeres separat. Funksjon / Forutsetninger Elektronisk temperaturregulering i syv trinn fra 1, kw til 11 kw. Kjelen er utstyrt med kompensering for utetemperatur, noe som innebærer at temperaturen og effekten automatisk tilpasses behovet. Øvrige funksjoner i styreelektronikken er: Valgbart antall effektstrinn i intervallet fire til syv trinn. Overtemperaturfunksjon som umiddelbart stenger av all innkoblet effekt hvis temperaturen overskrider bereigningsverdien. Overvåking av temperaturføleren. Statusindikering som viser feilfunksjon og driftsstatus. Inngang for ekstern blokkering, f.eks. romtermostat. Inngang for fjernstyring med frostbeskyttelse C. Mosjonering av sirkulasjonspumpe. Måltilpasset El-kjelen monteres hengende på vegg eller i skap. Formatet (BxHxD) 54 x 01 x 180 mm, gjør at den kan installeres til og med i de fleste kjøkkenskap. Tekniske data NRF Høyde Bredde Dybde Vekt Volum Beregningstrykk Prøvetrykk Sikkerhetsventil Volum ekspansjonskar 01 mm 54 mm 180 mm 28 kg 2 liter 2,5 bar 3,3 bar 2,5 bar 12 liter Beregningstemperatur 100 C Effekt Spenning Strøm Sikring,3-11 kw 400V 3N~, 50 Hz 1,9 A 3 x 20 A Kapslingsklasse IP 21 1

2 Benevnelse 1. Sikkerhetsventil, 2,5 bar, utv. ¾ /innv Automatisk utluftningsventil, ⅜ utv. 3. Manøvreringspanel 4. Kjele med elpatron 5. Ekspansjonskar 12 liter, fortrykk 1,5 bar. Nippel for kontroll/påfylling av luft i ekspansjonskar. Lommer for temperatur- og termometerføler 8. Kobling for trykkmåler 9. Sirkulasjonspumpe, 1 utv. 10. Overstrømmingsventil 11. Påfyllings-/tappeventil, ½ utv. 12. Overløpsrør fra sikkerhetsventil 13. Turledning 1 innv. 14. Returledning 1 innv. 15. Kabeltilkoblinger 1. Knockout-åpning, brukes når koblingskablene kommer ut fra vegg 1. Overopphetingsbeskyttelse 18. Hovedbryter 19. Lampe, 4 st 20. Kretskort OX E 21. Kretskort OX E UTK 22. Trykkmåler/termometer 23. Deksel for elpatron 24. Berøringsbeskyttelse for elkoblinger på elpatron 25. Deksel for å skjule rørkoblinger 2

3 Rørinstallasjon El-kjelen monteres innendørs, hengende på vegg med rørkoblingene nedover. Følg gjeldende normer ved installasjon. Fri avstand mellom gulv og kjelebunn skal være minst 00 mm, for eventuelt bytte av elpatron. Kobling mellom kjele og varmesystem gjøres i henhold til medfølgende systemskisse. Omgivelsestemperaturen må ikke overstige 30 ºC. Kjelen er beregnet for vann som ikke er tilsatt syre. Hardt, kalkrikt vann er ikke egnet i varmesystemer. For å unngå etseskader på elpatronen og varmeanlegget bør ph-verdien ikke vere for lav, ph = nøytralt. Høy klorinnhold i vannet eller stort volum klorholdig vann kan forårsake skader på den rustfrie elpatronen. Bruk motmoment ved tillknytting slik at den interne montasjen ikke skades. Komponenter innenfor begrensningslinjen inngår i kjelen. Ventiler skal monteres mellom el-kjele og varmesystem for at anlegget enkelt skal kunne fylles med og tappes for vann. Ved glykolinnblandning i systemvannet minsker ekspansjonskarets kapasitet i forhold til mengden innblandet glykol. Sikkerhetsventil Sikkerhetsventilens åpningstrykk er 2,5 bar. Overløpsrøret som skal vare brutt ledes til sluk eller hvis avstanden er større enn 2 meter, til en spilltrakt. Pumpekapasitet Sirkulasjonspumpens kapasitet, sett fra kjelens koblinger og ved høyeste pumpehastighet (posisjon III), går fram av diagrammet under. Trykkmotstanden i varmesystemet må ikke overstige 20 kpa. Drifttryck 32 kpa 30 kpa 28 kpa 2 kpa 24 kpa Samtlige rørkoblinger er 1 med innvendig gjenge. Ekspansjonskar Karets volum er 12 liter, og fortrykket er 1,5 bar, noe som tilsvarer en statisk høyde på 15 meter. Ved denne høyden klarer ekspansjonskaret et varmesystemvolum på 200 liter ved en kjeletemperatur på 0 C. 22 kpa 20 kpa 0,18 0,24 0,30 0,3 0,42 0,48 0,54 0,0 0, l/s Ekspansjonskarets leveranstrykk er 1,5 bar. Ved installasjon kan det bli nødvendig å justere dette. Ved lavere statisk høyde eller temperatur klarer karet et større varmesystemsvolum. 3

4 Utlufting Når systemet er fylt med vann skal det luftes med lufteventilen på el-kjelen og luftingsventiler på varmesystemet. Lufteventilen har en beskyttelseshette som skal løsnes litt slik at luften kan komme ut. 8 9 For en tilfredsstillende funksjon av lufteventilen, bør systemtrykket ikke være mindre enn 1,5 bar Pumpen luftes gjennom lufteskrue. Løsne skruen og hold en fille ved åpningen, en liten vannmengde kan trenge ut. 1. Sikkerhetsventil 2. Lufteventil 3. Utetemperaturføler 4. Kjele-/turtemperaturføler Elinstallasjon Elinstallasjonen skal dimensjoneres og utføres i overensstemmelse med Sterkstrømsforskriftene og under oppsyn av godkjent elektriker. 5. Ekspansjonskar. Sirkulasjonspumpe Kjele og varmesystem skal være fylt med vann og luftet ut før kjelen kobles til elektriskt. Kjele med elpatron 8. Overstrømmingsventil 9. Påfyllings-/tappeventil kjele 10. Avstengningsventiler 11. Påfyllingsventilsystem 12. Gulvvarmesystem Overstrømningsventil Hvis varmesystemets styring stenger samtlige ventiler oppstår det en stopp i sirkulasjonen og det er fare for at overopphetingsbeskyttelsen løses ut. For å unngå dette har vi en innebygd overstrømmingsventil som sørger for at kjelen har tilstrekkelig vannstrøm. Hvis trykkmotstanden i varmesystemet går over overstrømmingsventilens åpningstrykk, kan det oppstå et strømproblem i varmesystemet. Påfylling Ved påfylling av varmesystemet skal sikkerhetsventilen være åpen til det strømmer vann ut gjennom overløpsrøret. Steng sikkerhetsventilen og fyll på vann til trykkmåleren viser ca 2 bar. Kjelen kobles til med maks. 5 x 4 mm 2 Cu, sikret maks. 3 x 20 A. Utetemperaturføler Føleren monteres i nord til nordvestlig retning, på fasadens halve høyde og nær et hjørne, ikke i tilknytning til ventiler, vinduer eller dører. 4

5 Føleren kobles til klemmene 4 og 5 i plint. Ledningen bør være minst 0,5 mm 2 og må ikke forlegges inntil sterkstrømskabel da induktiv kobling kan påvirke signalene. Fjernstyring Belastningsvakt / strømtransformatorer Gruppesentral 8 Bryter 1 i posisjon Hovedsikkringer Strømtransformatorer 4 Funksjonen kan brukes f.eks. der en lav temperatur eller frostbeskyttelse, skal opprettholdes mens huset ikke er i bruk. Ved å koble til en telefonstyring, kan temperaturen endres med en oppringing. Kontaktfunksjonen i styrenheten skal være potensialfri. Belastningsvakten måler med strømtransformatorn belastningen på hodesikkringerne. Sikkringens størrelse, 1 50 A, justeres på elektronikkortet. Ved åpen kontakt mellom 2-3, gjelder temperatur i henhold til innstilling på pkt 8. Ved stengt kontakt mellom 2-3, gjelder den ordinære temperaturinnstillingen. Strømtransformatorerne plasseres på kablerne fra de sikkringer som skal beskyttes. Ansluttning sker til klemmene på kretskortet med sterkstrømsisolert ledning, min 0,5 mm 2. Felles ledning ansluttes i klemmerne. Blokkering Strømtransformatorerne må ikke ansluttes om funksjonen ikke skal benyttes Fjernstyring / blokkering En inngang på kretskortet har forskjellig funksjon, avhengig av bryter SW 4/1. Funksjonene kan ikke anvendes samtidig. 1. Fjern-/telestyring, som avhengig av inngangens status, veksler mellom normal- og lavtemperaturposisjon. 2. Blokkering av hela panneffekten. Bryter 1 i posisjon Effekten kan blokkeras av ekstern potensialfri kontakt, f.eks. romtermostat for maksbegrensning av romtemperaturen. Åpen kontakt kobler trinnvis ned effekten. Kobling skjer til plint på kretskortet. Eksisterende bøyle mellom klemmene 2 og 3 tas bort. 5

6 Effektstyring med 0-10V signal GND 0-10Vdc Når spenningen er tilbake kobles maks tre effekttrinn in, øvrige trinn skal forsinkes i min to timer Kjelens effekt kan styres av et eksternt 0-10Vdc signal, noe som tilsvarer 0-100% av installert effekt, se under. Kobling skjer til plint på kretskortet. Eksisterende bøyle mellom klemmene 2 og 3 tas bort. Utsignal, 0-10V, av innkoblet effekt For en rask kontrolle av kjelens funksjon kan inkoblingsforskyvningen tilfelligt forbikobles. Trykk og hold hurtigtasten (SNABB) intrykket tils det at Status lyser med et fast lys. GND 0-10V Kjelens innkoblede effekt kan fås ut i form av en 0 10Vdc signal, noe som tilsvarer 0-100% av installert effekt, se under. Kobling skjer til plint på kretskortet. Bøyle mellom klemmene 2 og 3 påvirker ikke denne funksjonen. Installert effekt Valgt antall trinn tilsvarer installert effekt. Eksempel: Innstillingen har blitt gjort slik at kjelens høyeste tillatte effekt er,9 kw, fem trinn.,9 kw tilsvarer installert effekt. Ved spenningsstyring, 0 10Vdc, kreves da 10V for at alle fem trinnene skal inntre. Tilsvarende gjelder for spenningssignalene av innkoblet effekt. Inkoblingsforskyvning etter spenningsfrafall Enligt normer skal elvarmeeffekt over kw forskyves ved inkobling etter spenningsfrafall som er lenger en 3 min.

7 Elskjema SORT SORT HVIT HVIT HVIT BRUN BRUN HVIT BRUN BRUN 11 HVIT 19 HVIT 12 HVIT BRUN SORT 5 HVIT 1 SORT SORT HVIT BRUN 10 HVIT 19 SORT 4 BRUN 2 SORT 9 BRUN 3 SORT 8 1. Koblingsplint. 2. Utetemperaturføler. 3. Kobling til matning, 5 x 4 mm 2, sikkret 3 x 20 A. 4. Strømtransformator til belastingsvakt. 5. Kjele-/turtemperaturføler.. Kobling fjernstyring, ekstern blokkering og 0-10V signaler.. Bryter, se under Innstillinger nedenfor. 8. Temperaturinnstilling ved fjernstyring. 9. Indikering effektstrinn en, 1, kw 10. Indikering effektstrinn to, 3,1 kw 11. Indikering effektstrinn tre,,3 kw 12. Statusindikering, se stykke Manøvreringspaneler 13. Knapp tilfellig bortkobling av 2-timerssperr og for rask effektinntreden. 14. Bryter, se under Innstillinger nedenfor. 15. Kretskort, kompensator for utetemperatur. 1. Hovedbryter. 1. Overopphetingsbeskyttelse. 18. Sirkulasjonspumpe. 19. Varmepatrone, 3 x 1, kw, for effektgruppe en og to samt 3 x 2,1 for effektgruppe tre.

8 Innstillinger Hovedsikkringens størrelse. Leveranseinnstilling 20A. 1A 20A 25A Fjernstyring Bryter 1 i posisjon 35A 50A Temperaturinnstilling i henhold til pkt. 8, ºC, gjelder ved åpen inngang. Ved stengt inngang gjelder den ordinære temperaturinnstillingen. Blokkering, bryter 1 i posisjon, se Blokkering. Sirkulasjonspumpens driftsmåte: kontinuerlig leveranseinnstilling sommerdriftsfunksjon Antall trinn kjele tillates arbeide med. Hver trinn tilsvarer 1, kw. Se tabell nedenfor. Leveranseinnstilling trinn, 11 kw. -trinn -trinn 5-trinn 4-trinn 8 Temperatur ved fjernstyring Effektstrinn Effekt Strøm L1 Strøm L2 Strøm L3 Effektgruppe kw A A A 1; 15% 1, 3,9 3, ; 30% 3,1 3,9 3,9,8 2 3; 45% 4,,8,8, ; 55%,3 9,1 9,1 9,1 3 5; 0%, , ; 85% 9, , ; 100% 11 15,9 15,9 15, Blokkering Bryter 1 i posisjon Fjernstyring, bryter 1 i posisjon, se Fjernstyring. 8

9 Manøvreringspaneler / Varmeinnstillinger Frontpanel Temperatur og trykkmåler, viser kjele- / turtemperatur samt trykket i varmesystemet. 2. Hovedbryter, stenger all spenning til kjelen. 3. Gjennopprettning av overopphetingsbeskyttelse (trykk inn hardt for gjenoppretting). 4. Driftsindikering, lyser når kjelen er tent. 5. Velgere, programvalg: standby posisjon, anbefales framfor å stille hovedbryteren i posisjon O, hvis kjelen skal være avstengt, dog kreves at varmesystemet er fylt med vann. Sirkulasjonspumpen mosjoneres og frostbeskyttelsen aktiveres når kjeletemperaturen synker under 10 C. normaldrift, se punkt 14. alternativ temperatur, se punkt 13.. Justering, varmekurven kan parallellforskyves ±10 C. Regnet i grader forandres romtemperaturen omrent halvparten så mye som turtemperaturen. Hvis du ønsker en større forandring, velger du en annen varmekurve, se punkt 14.. Indikering effektgruppe en 8. Indikering effektgruppe to 9. Indikering effektgruppe tre 10. Statusindikering: 9

10 Fast lys Lang + en kort blink Lang + to korte blink Lang + tre korte blink Lang + fire korte blink Hurtig blinking Slukket Normal drift Inkoblingsforskyvning etter strømavbrudd, begrenser effekttrinnene. Belastingsvakt, romtermostat eller annen ekstern styring begrenser effekttrinnene. A. Overtemperatur Innkoblet effekt kobles umiddelbart bort hvis temperaturen overstiger innstilt verdi med mer enn 5 C. Gjenoppretting skjer når temperaturen har sunket under innstilt verdi. B. Feil på kjeletemperaturføler Effekten kommer ikke til å tre inn, til tross for temperaturunderskudd. Føleren må byttes ut. Alarmen fjernes vet at spenningen til kjelen kobles fra i 10 sekunder, vri hovedbryteren til posisjon 0. Fjern-/telestyring er aktivert. Forbikobling av inkoblingsforskyvning, Hurtig-knappen, pkt 13 elskjema, holdes introkket tils statusindikeringen lyser med et fast lys. Uten spenning eller velgeren i posisjon: UTK-panel Leveranseinnstillinger: Min. temp. 20 ºC Kurve 1 Alternativ temp. -5 ºC Maks. temp. (ikke justerbar) 0 ºC Du får tilgang til panelet etter at kjelens ytterdeksel er tatt bort og automatikkskapets manøvreringspanel felt ned. 11. Temperaturdiagram, viser turtemperaturens forhold til valgt kurve og utetemperatur. 12. Maks. temperatur, høyeste tillatte temperatur, 0 C, ikke justerbar. 13. Alternativ temperatur. Turtemperaturen kan heves/senkes ±15 C i forhold til normal temperatur. Justeringen trer i kraft med velgeren i posisjon, (Se punkt 5 over.) 14. Som utgangsverdi for valg av kurve benyttes dimensjonert turtemperaturen i gulvvarmeberegningen. Hvis denne verdien ikke er tilgjengelig, brukes kurve 1 for gulvvarmesystemer i trebjelkelag. Hvis samtlige slynger er innstøpt i betong velges en lavere kurve, f.eks. 0, Min. temperatur, laveste tillatte turtemperatur. Hvis det ikke finnes noen spesielle behov, bør denne være innstilt på 20 C. 10

11 Drift og vedlikehold Kontrollere at anlegget er i fullgod stand sammen med installatøren, etter installasjonen. La installatøren vise regulering og funksjoner slik at du vet hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes. Kontrollere at: Kjele og varmesystem er fylt med vann og utluftet. Lufteventilen er åpen slik at luften kan komme ut. Alle rørkoblinger er tette. At sikkerhetsventilen fungerer, vann skal komme ut av overløpsrøret når ventilen mosjoneres. Sikkerhetsventil Ventilen åpnes ved 2,5 bar, stengningstrykket er noe lavere. Ventilen skal mosjoneres regelmessig, ca. 4 ganger/år. Dette gjøres ved å vri på ventilens vrider til det kommer vann ut av overløpsrøret. Kontakt rørlegger hvis sikkerhetsventilen åpnes gjentatte ganger. Utlufting Det kan være igjen luft i varmesystemet en tid etter installasjonen, derfor bør utlufting skje ytterligere et par ganger. Etter utluftingen skal trykket kontrolleres og vann eventuelt fylles på. Lufteventil Start Start kjelen ved å vri hovedbryteren til posisjon 1, kjelens drifts- og statusindikering skal tennes. Still inn ønsket temperatur, se Manøvreringspaneler. Hvis det er et varmebehov, skal effektstrinnene inntre. Tiden det tar kan reduseres ved å holde SNABB trykket inn, til ønsket antall trinn har koblet seg inn. Sirkulasjonspumpen starter når det første effektstrinnet kobles inn. Vanntrykk i systemet Kontrollere regelmessigt at det finnes tilstrekkelig med vann i systemet. Trykkmåleren skal vise 1,5-2,0 bar. Avstengningsventil Hvis trykket i systemet permanent synker fyller du på med vann til trykkmåleren viser ca. 2 bar. Gjentakende problemer med å holde trykket kan tyde på lekkasje. Vann endrer volum med temperaturen, og dette påvirker trykket i systemet. Jo høyere temperatur, desto større volum og trykk. Ekspansjonskaret tar delvis opp volumforandringen. Ikke fyll på vann i unøde. El-kjelen er utstyrt med automatiske utluftere som underletter utlufting i sammenheng med oppstart. Luftklokkens luftskrue skal stenges ca. en månad etter igangsetting av varmesystemet. Ekspansjonskar Fortrykket bør kontrolleres av rørlegger med noen års mellomrom. 11

12 Sirkulasjonspumpe Normalt skal sirkulasjonspumpen være stilt inn på posisjon III. Hvis pumpen ikke starter etter en tids avstengning, kan den hjelpestartes. 1. Løsne lufteskruen og hold en fille ved åpningen. 2. Sett en skrutrekker i sporet på motorakselen og vri rundt. 3. Skru fast lufteskruen. 4. Starte sirkulasjonspumpen og kontrollere om den virker. Temperaturinnstilling Se Manøvreringspaneler. Inkoblingsforskyvning etter spenningsfrafall Aktiv forskyvning indikeres gjennom at statusindikeringen blinker, se pkt 10, avsnitt Manøverpaneler. Fraslått hodebryter eller utløst overhettningsbeskyttelse får samme konsekvens som et spenningsfrafall. Belastingsvakt Belastingsvakten begrenser kjeleffekten når for eksempel, oppvaskemaskin, komfyr eller annet er i funksjon samtidigt som kjelen. Så raskt som muligt når det tilates så kobles effekttrinnen automatiskt in igjen. Belastningsvaktens funksjon indkeres gjennom at statusindikeringen blinker, se pkt 10, avsnitt Manøverpaneler. Romtermostat / ekstern blokkering Hvis en romtermostat er koblet til kjelen, skal denne brukes til å maksbegrense romtemperaturen. At romstermostat/ekstern blokkering, begrenser effektsinnkoblingen, indikeres ved at statusindikeringen blinker, se pkt 10, Manøvreringspaneler. Overopphetingsbeskyttelse El-kjelens overopphetingsbeskyttelse løses ut ved ca. 95 C. Gjenoppretting kan skje først når temperaturen synker under 80 C. Trykk inn knappen Överhettningsskydd med en smal gjenstand (trykk inn knappen hardt), se punkt 3, Manøvreringspaneler. Tiltak ved frysefare Ved frysefare må ingen del av varmesystemet være avstengt, da fare for frostsprenging foreligger. Hvis noen del av varmesystemet kan mistenkes for å være fryst, tilkall installatøren. Hvis varmesystemet skal være avstengt, bør det tappes ut, alternativt kan det fylles med glykolblandet vann. Avtapping Hvis varmesystemet skal tømmes for vann må spenningen til kjelen stenges av, slik at elpatronen ikke skades. Automatisk lufteventil Sikkerhetsventil Overløpsrør Lufteventil på ekspansjonskar, for kontroll og påfylling av luft. Sirkulasjonspumpe Hastighetsjustering Lufteskrue 12

13 Feilsøking Inngrep som krever verktøy skal utføres av godkjent elektroinstallatør. Begynn all feilsøking med å se på statusindikeringen, se pkt 10, Manøvreringspaneler. Feil Mulig årsak Tiltak Drifts- og statusindikering slukket, ingen varme. Driftsindikering tent, statusindikering slukket, ingen varme. Det kommer ikke strøm til el-kjelen. Hovedbryteren avslått. Velger i posisjon: Kontrollere hovedsikringene. Vri hovedbryteren til posisjon 1. Inkoblingsforskyvningen kommer at sperre effekten om kjelen har vært uten spenning mer en 3 min. Velg en driftsposisjon. Drifts- og statusindikeringer tent, ingen eller utilstrekkelig varme. Kjelen fungerer normalt, utilstrekkelig varme. Gruppesikringer for elkjelen løses ut. Vann lekker fra luftepottens lufteutslipp Lav børverdi. Termostatventiler / ventiler på radiatorsystemet eller romtermostater på gulvvarmesystem innstilt på for lav temperatur. Feilaktigt innstillt reguleringssentral. Børverdi lavere enn 15 C, dvs. ikke noe varmebehov. Still termostatventil/ventil eller romtermostat på ønsket temperatur. Kontrollere valg av varmekurve, forskyvning varmekurve, maks-temp. og nattsenking av temperaturen. Kontrollere også innstilling av velgere. Overopphetingsbeskyttelsen har blitt utløst. Hvis overopphetingsbeskyttelsen har blitt utløst skal funksjonen på systemets sirkulasjonspumpe og ventiler kontrolleres. Tilbakestilling skjer ved å trykke inn knappen til overopphetingsbeskyttelsen, etter at temperaturen har sunket under 80 ºC. Trykkmotstanden i varmesystemet overstiger overstrømmingsventilens åpningstrykk. Elpatronen er i stykker. Forurensninger i luftepotten alternativt sprukken luftepotte Kontrollere trykkmotstanden i varmesystemet. Kontakt rørlegger. Isolasjonstest elpatronen. Ved et eventuellt byt av elpatron er det viktig att sløyferne stenges, dette for at unngå klokelyd. Skift eller rengjør luftepotten Resistansverdien for kjelens temperaturføler Obs! Føleren må ikke være koblet til kretskortet under målingen. Kjele- og turføler 0 ºC R(Ω) 0 ºC R(Ω) 0 32, k 50 3, k 5 25,4 k 55 3,0 k 10 19,9 k 0 2,5 k 15 15, k 5 2,1 k 20 12,5 k 0 1,8 k 25 10,0 k 5 1,5 k 30 8,1 k 80 1,3 k 35,5 k 85 1,1 k 40 5,3 k ,4 k 95 8 Utetemperaturføler 0 ºC R(Ω) 0 ºC R(Ω) -35 4,2 ±0 8,0-30 4,0 5, , 10 5, ,9 15 4, ,5 20 3, ,8 25 2, -5 11,4 30 2,2 13

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline. Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.dk www.idebureauet.dk Brukervennlige kvalitetsprodukter til profesjonelle

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

Fullstendig Brukerhåndbok

Fullstendig Brukerhåndbok Ho Honeywell Fullstendig Brukerhåndbok SmartDrive Compact SmartDrive kompaktgir med konstant og variabelt dreiemoment og variabel hastighet for induksjonsmotorer Det tas forbehold om endringer uten varsel.

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer