Oslo universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus"

Transkript

1 i universitetssykehus Hvordan støtte opp om kliniske forskning? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon, Oslo universitetssykehus Administrerende direktør Bjørn Erikstein Økonomi, juridisk og IKT Morten Reymert (viseadm dir) Forskning, innovasjon og utdanning Erlend Smeland Kommunikasjon Christina Rolfheim Bye Samhandling Tove Strand (viseadm dir) Medisinsk direktør Einar Hysing Fag og pasientsikkerhet Eva Bjørstad HR Rolv Økland Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for kirurgi og nevrofag Kvinne og barneklinikken Hjerte, lunge og karklinikken Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Akuttklinikken Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo sykehusservice Marit Bjartveit Lena Gjevert Olav Røise (konst.) Terje Rootwelt Sigbjørn Smeland Otto Smiseth Øyvind Skraastad (konst.) Eli Marie Sager Geir Teigstad Peder Heyerdahl Utne 1

2 Hvorfor støtte opp om forskning? Det var Jon Sudbø som i januar kom flagrende over hoppkanten og inntok posisjonen som ubestridt norgesmester i ekstremsporten forskningsjuks (kilde: Sosiolog Hanne Svartstad, Aftenposten, 26. september 2006) Aktuelle temaer Hva er et universitetssykehus og forskningens rolle i helseforetak Hva er egentlig klinisk forskning? Kvalitet og forsvarlighet ansvar og roller Hvordan støtte klinisk forskning? ved OUS samarbeid med universitetet Peder Heyerdahl Utne 2

3 Hva er et universitetssykehus? Helseforetaket og/eller sykehuset må samarbeide med ett eller flere universitet(er) som uteksaminerer medisinere og annet helsepersonell ved at: 1. det bidrar vesentlig i forskningsbasert utdanning i medisin og annen helsefaglig utdanning 2. kandidatene har det vesentlige av sin praktiske og teoretiske undervisning ved sykehuset 3. det bidrar vesentlig i doktorgradsutdanningen i de fleste kliniske fag innen medisin og andre helsefaglige disipliner 4. det kan dokumenteres at det utføres biomedisinsk og helsefaglig grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning innenfor de fleste kliniske fagområder og, 5. det kan dokumenteres forskningsaktivitet av høy internasjonal kvalitet og bredde. Lovpålagt oppgave Løpende kvalitetssikring av helsetjenesten Forskningsbasert undervisning Egne forskerstillinger Resultatbasert finansiering Egne forskningsbudsjett Forskningens rolle i et universitetssykehus Peder Heyerdahl Utne 3

4 Hva er egentlig klinisk forskning? Pre kliniske studier Translasjonsforskning Eksperimentell og utprøvende behandling Kvalitetsforbedringsprosjekter Helsetjenesteforskning og populasjonsstudier Kvalitet og forsvarlighet Hvordan fremme god og forsvarlig forskning? Hvem er garantisten for kvalitet i forskning? Hvem sikrer forsvarlighet i forskning? Peder Heyerdahl Utne 4

5 God og forsvarlig forskning Kvalitet v.s Kvalitetssikring begrepsavklaring: Kvalitet i forskning eller forskningskvalitet God forskning Kvalitetssikring av forskningsprosjekter Etisk forsvarlig forskning Doktorgradsarbeid Universitets primær ansvar: Forskerutdanning og veiledning PhD kandidat: Student Stipendiat Helseforetakenes primær ansvar: Organisering og Utøvelse av Doktorgradsprosjekt PhD kandidat: Ansatt God forskning Etisk forsvarlig forskning Peder Heyerdahl Utne 5

6 Forsvarlighet og ansvar Ansvar på systemnivå Ansvar på individnivå Internkontroll og godkjenninger Forskningsansvarlig institusjon Godkjenningsorganer Internkontrollsystemer REK Statens legemiddelverk prosjektleder Helsedirektoratet -faglig og adm. Datatilsynet Peder Heyerdahl Utne 6

7 REK ikke alltid tilstrekkelig! REK Prosjektleder Helseforetak Samarbeidsavtale med UiO Peder Heyerdahl Utne 7

8 Hvordan støtte opp om klinisk forskning? Rekruttering og stillingsstrukturer Metode, design og veiledning Infrastruktur og fasiliteter Finansiering Administrativ rådgivning funksjon i OUS We are in the business of support not control Peder Heyerdahl Utne 8

9 Operativ forskningsstøtte Områder Faglig støtte Infrastruktur Administrative støtte Temaer Biostatistikk og epidemiologi GCP Forskerveiledning Innovasjon Bibliotektjenester Biobank og register Dyrestall Forskningsadm. systemer Forskningsweb Internkontroll og kvalitetssystem Eksternt finansierte prosjekter Seksjon for forskningsadministrasjon Planlegging Fag, Formalia, Finansiering Søknads og formaliseringsprosessen Formelle godkjenningsorgan (REK, Datatilsynet/PV0, SLV) Ekstern finansiering (HSØ, NFR, EU m.m.) Avtaler Prosjektgjennomføring Datahåndtering Monitorering Biostatistikk Dyrestall fasiliteter Rapportering/publisering Tellekanter i forskning (Cristin m.m.) Forskningsprofilering Forskningsombud Forsvarlig håndtering av forskningsdata etter prosjektslutt 18 Oslo sykehusservice// Forskningsadministrasjon & biobank Peder Heyerdahl Utne 9

10 UiO OUS FA MED Pre grant Internkontroll GCP Juridisk/avtale Biobank (?) Personvern Regional FST Pre grant Internkontroll GCP Juridisk/avtale Biobank Personvern Klin med Økonomi/ rapportering Økonomi/ Rapportering Oslo sykehusservice// Forskningsadministrasjon & biobank EU støtte UiO og OUS FA EU støtte MED FST Klin med Peder Heyerdahl Utne 10

11 kanalisering og forankring av prosjekter Århusmodellen Forsker Søknad Hovedstadsmodellen Forsker Søknad Søknad Universitet Sykehus Universitet Sykehus Fag Ressurser Fag/Ressurser Fag/Ressurser Prosjekt Prosjekt Oppdragsforskning Peder Heyerdahl Utne 11

12 Oppdragsforskning vs. bidragsforskning Oppdragsforskning = industriinitierte prosjekter Bidragsforskning = forskerinitierte prosjekter med bidrag fra eksterne (offentlige og private institusjoner) OUS eller Inven2? Inven2 Oppdragsstudier for industri industriparten eier protokoll (er Sponsor) industripart (Sponsor) betaler fulle kostnader OUS Samarbeidsprosjekter uten industriparter Bidragsprosjekter med industriparter der Bidragsprosjekter med industripart der industripart overtar protokoll (blir Sponsor) OUS eier protokoll (forskerinitiert prosjekt) industripart betaler den vesentligste industribidrag dekker mindre del av kost del av kostnad industripart kontrollerer rettighetene industripart kontrollerer lite eller ingen rettigheter Peder Heyerdahl Utne 12

13 samarbeid med universitetet Bibliotek Dyrestallfasiliteter Biostatistikk og epidemiologi Eksternt finansierte prosjekter Samordning av rutiner og systemer Takk for oppmerksomheten! Peder Heyerdahl Utne 13

Helse for morgendagen hvordan fikser vi det? Et skråblikk på innovasjon fra Idépoliklinikken Kari J. Kværner - 2014

Helse for morgendagen hvordan fikser vi det? Et skråblikk på innovasjon fra Idépoliklinikken Kari J. Kværner - 2014 Helse for morgendagen hvordan fikser vi det? Et skråblikk på innovasjon fra Kari J. Kværner - 2014 Kari Jorunn Kværner Leder av innovasjonsseksjonen ved Oslo universitetssykehus From white coat Physician

Detaljer

Virksomhetsstyring i Oslo universitetssykehus. Bjørn Erikstein Administrerende direktør

Virksomhetsstyring i Oslo universitetssykehus. Bjørn Erikstein Administrerende direktør Virksomhetsstyring i Oslo universitetssykehus Bjørn Erikstein Administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør Bjørn Erikstein Økonomi, juridisk og IKT Morten Reymert (viseadm

Detaljer

Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling

Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling Samhandlingsreformen Hvorfor - Hva skal vi oppnå? Elisabeth Alstad Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Seksjon samhandling St.meld.nr.47 2008-2009 Rett behandling på rett sted til rett tid Framtidas

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen Anne Flem Jacobsen og Ernst Omenaas Utgitt av Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

Kliniske utprøvinger. SINTEF Unimed som samspillpartner

Kliniske utprøvinger. SINTEF Unimed som samspillpartner Kliniske utprøvinger SINTEF Unimed som samspillpartner SINTEF Unimed en samspillpartner SINTEF Unimeds aktiviteter omfatter forskning, utvikling og rådgiving innen helsesektoren. Hovedsete ligger i Trondheim.

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET PERIODEN 2012-2015 INNLEDNING Forskning en av de 4 lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om spesialisthelsetjenester. 1 Helse Nord RHF har i sin Forskningsstrategi

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Veileder til forskningsutvalgene Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunnsinformasjon... 4 1.1 Helse Nords forskningsstrategi... 4 1.2 Forskningsutvalgenes

Detaljer

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd Norges forskningsråd Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt nummer telefaks: 800 83 001 Internett:

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Institutt for helse og samfunn Hvilke forskningsmessige problemstillinger og utfordringer ligger i studier av samhandling?

Institutt for helse og samfunn Hvilke forskningsmessige problemstillinger og utfordringer ligger i studier av samhandling? Institutt for helse og samfunn Hvilke forskningsmessige problemstillinger og utfordringer ligger i studier av samhandling? Grete Botten, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Målet med mitt foredrag

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 09. februar 2012 9 Gullhaug torg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem

Detaljer

UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012

UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012 RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning Kontakt May Britt Kjelsaas may.kjelsaas@ntnu.no RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012 Tid: 10.05.2012,

Detaljer

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten

Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Forskernettverk som «forskningslab» for allmennpraksis og tannhelsetjensten Spesialisthelsetjenesten Forskning - lovpålagt oppgave Øremerket andel av omsetningen avsettes til forskning Hvert HF har stab

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning RAPPORT Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning Distribuert til: Forskningsdirektør Kopi: Universitetsdirektør Gjennomført av: Seniorkonsulent Hilde Tanggaard

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

SPS strategiplan 2020

SPS strategiplan 2020 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SPS strategiplan 2020 Strategi- og handlingsplan for SPS 2015-2020 Ledergruppa April 2015 Kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser Innhold Forside:

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Helsefak 2020: Framtida blir hva vi gjør den til! Strategiplanen for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 (Helsefak 2020) formulerer tematiske

Detaljer

Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus

Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus 2014 Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus Leveranse til HSØ 15.10.2014 2 Forsideillustrasjon: Illustrasjon for interesseerklæring partikkelsenter

Detaljer

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon Ole Wiig Hebe Gunnes Rapport 50/2010 Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon

Detaljer