KJØ BRANSJEN 2. Topp kjøtt-utdanning i voksen alder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØ BRANSJEN 2. Topp kjøtt-utdanning i voksen alder"

Transkript

1 KJØ BRANSJEN F Matbørsen fortsatt opp Vellykket bransjetur til Kiel Sørlandskjøtt i medvind Intervjuet: Erik Yggeseth Topp kjøtt-utdanning i voksen alder

2 Provencalsk lammestek vårens vakreste mateventyr! Lammestek er en like naturlig og kjærkommen del av påsken som krokus og påskeegg. I år tar MatPrat en vri på den tradisjonelle lammesteken: Vi viser en fl ott og fristende TV-fi lm med Provencalsk lammestek i hovedrollen. Dette er en rett vi er stolte over å kunne dele: Den er lett å lage og ser fristende og spennende ut. For ikke å snakke om opplevelsen av å spise den: Den kiler smaksløkene på helt nye steder! Oppskriften finner kundene dine på matprat.no KAMPANJEPERIODE Vi har hatt stor suksess med denne oppskriften tidligere: Pass på at kundene dine får det de leter etter når de kommer innom! Og les oppskriften; en liten kurv med ingrediensene foran kjøttdisken kan gi deg fi ne mersalg. God påske, og godt påskesalg! UKE/KANAL TV2 TV3 TVNorge Viasat Discovery Voice TV National Geographic 10 11

3 INNHOLD N YHETER Smedstuen dobler elgmottaket innen fem år Stjernekokker skal traktere norsk lam Furuseth økte både omsetning og resultat i fjor...mens Nortura ikke tjente penger Super-bakterie funnet i dansk svinekjøtt Foreslår tollfritak for kjøtt fra Swaziland Matbørsen øker og øker Diskerud i Mysen til salgs Store strukturendringer på gang i Nortura Toma med sterk utvikling 32 advarsler til danske slakterier R E P O R T A S J E R Gris må ut av markedsreguleringen Neppe dramatiske råvareprisøkninger SPIS Grilstad vil utfordre Nortura Bransjeseminar på Kiel-ferga Sørlandskjøtt vektlegger spesialisering UTLAND: Atria satser offensivt i Russland INTERVJUET: Erik Yggeseth, Finsbråten Topp kjøttutdanning i voksen alder Salting er ikke ett fett FAST STOFF Leder-kommentaren Gjeste-kommentaren Kjekt å vite Jus-hjørnet Produktnytt På tampen 20 F O R S I D E N: Wibecke Midtskog, Marit Olstad og Gro Hestnes har til arbeidet tilsammen 24 år i Eidsvollbedriften. (FO T O: P E R A. S L E I P N E S) KJØ BRANSJEN A B O N N E M E N T S E R V I C E Kjøttbransjen c/o DB Partner as Postboks Bekkestua ANSVARLIG REDAKTØR: Per A. Sleipnes TELEFON OS L O: TELEFAX OS L O: MOBILTELEFON: P O S T A D R E S S E: Fred Olsens gate 5, 0152 Oslo B E S Ø K S A D R E S S E: Fred Olsens gate 5, 3. etasje 0152 Oslo L A Y O U T, T R Y K K: Morten Hernæs 07 Gruppen AS 241 MILJØMERKET Trykkeri 379 A N N O N S E R: Bjørns Marketing Bjørn Morken TELEFON: MOBILTELEFON: A B O N N E M E N T: 610 kr pr år M E D A R B E I D E R E: 410 kr pr år 1

4 LEDER Private bedrifter i medvind I tider med nedadgående aksjekurver, økte rente og mye negativ oppmerksomhet rundt råvaresituasjonen, er det gledelig å registrere et par-tre interessante forhold knyttet til den frittstående del av kjøttbransjen. Det ene er at fjoråret brakte mye positivt med seg om vi legger den økonomiske utviklingen i mange bedrifter til grunn. Og minst like gledelig: 2008 synes å ha startet bra med tanke på at denne trenden skal fortsette. Et annet særdeles positivt trekk i tiden er at det satses målbevist både her og der. På et svært vellykket bransjeseminar til Kiel nylig fi kk vi oppleve bransjefolk med stor tro på fremtiden. Og vi snakker da om store og viktige aktører på privat side. Nøkkelfolk i SPIS Grilstad har jobbet i snart ett år med å få på plass brikkene etter fusjonen i mars i fjor. Nå har gruppen lagt fram svært ambisiøse planer og målsettingen er klar: Gi Nortura reell konkurranse i dagligvaremarkedet. I dette markedet har samvirkegiganten historisk sett hatt hegemoniet, men lykkes SPIS Grilstad med sin satsing, er dette hegemoniet truet. Selvsagt er ikke dette gjort i en håndvending, men arbeidet har startet. Det er viktig både for privat bransje og norske forbrukere. Mangfold og reell konkurranse på produktsiden trenger vi. Viktig for norske kjøttforbrukere er det også at struktureringen på fjørfesiden går videre med uforminsket styrke. Cardinal Foods har på rekordtid klart å hente inn store markedsandeler på fjørfesiden på bekostning av Nortura (tidligere Prior) I dag er nær fire av ti produkter av fjørfe som omsettes i Norge produsert i en av bedriftene under Cardinal-paraplyen. I tillegg vet vi at rundt 50 nye produsenter vil komme til i år og at anlegget på Støren blir utvidet tre ganger for å håndtere den økte råvaremengden. Det som har skjedd i denne grupperingen bør være en stor inspirasjon og stimulans for ledere og ansatte i SPIS Grilstad. Cardinal Foods har vist at det nytter. Også på Eidsvoll nytter det tydeligvis å tenke annerledes. Finsbråten har snudd en mangeårig negativ trend og framstår i dag som en bedrift tilpasset tidens tøffe krav. Omstillingsoffensiven som ble innledet for fem år siden, bar i fjor frukter i form av overskudd og gode utsikter for inneværende år. At naboen litt lenger sør i Akershus, Furuseth AS, leverer gode I dag er nær fire av ti produkter av fjørfe som omsettes i Norge produsert i en av bedriftene under Cardinal-paraplyen. tall, er jo blitt rutine. I år solide tall tiltross for at slaktemengden ikke har økt. Samlet bærer dette bud om en bransje i medvind. Selvsagt er ikke alt like rosenrødt, men toneangivende aktører gjør det bra og tilpasser seg en tøffere hverdag. Det er svært gledelig på alle måter. Gledelige er det selvsagt også at nisjeprodusenter både i nord og sør har funnet sin plass i det mangfoldige bildet. På nevnte Kiel-tur presenterte Aron Mat og Tind sine tanker og vyer. Differensiering i butikk er stikkordet og her har begge disse bedriftene lykkes 100 prosent. Begge selger kjøttprodukter til imponerende priser bl.a. ved å levere kvalitet og fortelle historier bak produktene. Og de har fått fortjent nok fått solid innpass hos dagligvarekjedene. Det er med andre ord mye å glede seg over i vår mangfoldige bransje akkurat nå. ADMINISTRERENDE DIREKTØR Dag Henning Reksnes MOBILTELEFON: T R Y G G MA T SJ E F Rolf Aass MOBILTELEFON: S E N I O R K O N S U L E N T Per Magnus Breen MOBILTELEFON: L I N E.NO 2 Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund Fred Olsens gate 5, 0152 Oslo TELEFON: TELEFAX: ASSISTERENDE DIREKTØR Bjørn-Ole Juul-Hansen MOBILTELEFON: O R G A N I S A S J O N S A N S VA R L I G Endre Myhr MOBILTELEFON: WEBREDAKTØR/INFORMASJONSANSVARLIG Kristin Stormo MOBILTELEFON: REGNSKAP- OG ØKONOMIANSVARLIG Judith Granli MOBILTELEFON: KVALITETSSJEF METTE JUBERG VARAN MOBILTELEFON: A D M I N I S T R A S J O N S K O N S U L E N T Randi Spidsberg MOBILTELEFON: FAGSJEF KLF-SVIN Karl Kristian Kongsted MOBILTELEFON: REDAKTØR PER A. SLEIPNES MOBILTELEFON:

5 Vi ønsker alle våre kunder en riktig God Påske!

6 GJESTEKOMMENTAREN Hva skjer med prisene? AV THOMAS ANGELL, direktør i HSH De siste fem årene har prisene her i landet (målt ved konsumprisindeksen) steget med 1½% i gjennomsnitt pr år. I den foregående femårsprioden var veksten 2½% årlig. Sammenlignet med situasjonen for noen år tilbake, indikerer dette at inflasjon ikke er noe problem i norsk økonomi. Fra 1980 til 1981 steg nemlig prisene med 13,4%, og fra januar 1980 til januar 1981 var prisstigningen hele 15,1%. Dette står i ganske klar kontrast til prisstigningen nå, og som i 2007 endte på 0,8% stigning. Den lave prisveksten vi har hatt i de siste fem årene, skyldes særlig en årlig nedgang i prisene på importerte varer. En økende andel av denne importen kommer fra Kina. Således utgjør nå kinesiske varer om lag 5½% av samlet vareimport til Norge. For fem år siden var andelen 3%. Importveksten fra Kina har vært særlig sterk for audiovisuelt utstyr og klær og sko. For begge gruppers vedkommende har det vært en prisnedgang på hele 30% i løpet av de siste fem årene. Dette illustrerer også klart virkningen av å bygge ned handelshindringer slik det har skjedd siden tidlig 80-tall. kjøttbransjen. Ser vi på hovedbestanddelen av dagligvarehandelens sortiment, «matvarer», har det vært en oppgang på 3,1% fra desember 2006 til desember Over samme tidsrom steg prisen på storfekjøtt med hele 13,5%, mens prisstigningen på svinekjøtt og sauekjøtt var henholdsvis 0,8% og 0,7%. Prisveksten tiltok gjennom fjoråret og spesielt utover høsten. Matprisene vil øke ytterligere i inneværende år. Det fl ere forhold som forklarer både fjorårets prisstigning og prisforventningene for inneværende år. For det første må en se på virkningen av årets jordbruksoppgjør. Oppgjøret førte til at målprisene ble økt med om lag 3¼%. Isolert sett blir effekten av dette anslått til at prisen for norskproduserte jordbruksprodukter øker med 1,5%. I tillegg er det slik at matvareprisene stiger på verdensmarkedet, bl.a. som følge av fl om og tørke i viktige produsentland. Økt produksjon av biodrivstoff bidrar også til høyere matpriser. Endelig er det slik at økt etterspørsel etter matvarer i India og Kina som følge av økninger der i husholdningenes inntekter, bidrar til økte matpriser. De stigende matprisene, herunder kjøttprisene, skyldes som det fremgår ovenfor, i stor grad forhold som Norge ikke kan påvirke. Jordbruksoppgjørene er imidlertid regjeringens ansvar. I HSH mener vi at innretningen av jordbruksoppgjørene bør endres, og eksempelvis bør det søkes andre måter å ivareta bondens inntektsøkning på, enn ved å øke målprisene. Likeledes mener vi at systemet med markedsregulering bør gjennomgås idet dette systemet ikke bidrar til de tilsiktede virkninger. Veksten i prisene på tjenester med lønn som dominerende faktor, tiltar, og fra desember 2006 til samme måned i 2007 ble veksten 5,4%. Denne prisveksten vil trolig fortsette. Alt i alt økte konsumprisindeksen med 0,8% i fjor. For inneværende år regner regjeringen med en prisstigning på 2,5%. Denne nedgangen vil ikke fortsette idet lønninger og andre produksjonskostnader er i vekst i Kina. Dermed vil det være mulig for andre lavkostnadsland å kapre markedsandeler i Norge på Kinas bekostning. Ovennevnte varekategorier, bransjeblanding til tross, er vel noe perifere i forhold til matvare- og I HSH mener vi at innretningen av jordbruksoppgjørene bør endres». Haavind Vislie er et av Norges største advokatfirmaer med over 150 medarbeidere i Oslo, hvorav ca. 100 er advokater. Vi tilbyr spesialiserte tjenester innenfor hele det forretningsjuridiske feltet. Spesielt har vårt firma lang erfaring med saker som som gjelder omsetning av kjøtt og næringsmidler. kontaktpersoner: Geir Steinberg og Nina Melandsø 4 ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS P.B. 359 Sentrum, N 0101 Oslo. Telefon: (+47) Fax: (+47)

7 NYHETER Smedstuen vil doble elgmottaket innen 2012 DAL I AKERSHUS: Bedriften Smedstuen Gård på Dal akter å fordoble inntaket av elg i løpet av de neste fire-fem årene. Et helt nytt produksjonsanlegg på 4500 kvadratmeter med en prislapp på 60 millioner kroner vil gjøre dette mulig. AV PER A. SLEIPNES I fjor tok Dal-bedriften i mot ca elg fra norske viltjegere. Det er rundt halvparten av det totale antall elg som levers til norske kjøttbedrifter. Men potensialet er mye, mye større. Hvert år felles det rundt elg her i landet, og bare snaut 10 prosent av dette kvantum går altså til kommersiell kjøttforedling. Dialog med jegerne Når nybygget på Dal står ferdig, er det viktig for administrerende direktør Arne Sandin å få til en god dialog med jaktlag om levering av elg. Vi skal forsøke å overbevise jaktlagene om at det er mange fordeler ved å levere elg til foredling. Jegerne slipper selv å ta seg av partering og stykking og får sånn sett bedre tid til selve jakta. Et annet viktig poeng er at flere forbrukere får tilgang til elgkjøtt som er veterinærkontrollert og foredlet under hygienisk godkjente forhold, sier Sandin. 220 millioner I mer enn 10 år har Smedstuen Gård (tidligere Haugs Kjøtt) tatt i mot elg med tanke på nedskjæring og foredling. I dag er denne delen av virksomhet viktigere enn noensinne, og 30 prosent av totalomsetningen i fjor på 220 millioner kroner skrev seg fra viltforedling. Vi ser nok en utvikling der foredling av råvare fra elg, rein og lam blir viktige for oss. Og med nytt anlegg vil det bli langt enklere å bedre effektiviteten, øke salget og trimme kostnader. I løpet av et par år bør vårt salg ligge på 240 millioner kroner, mot 190 millioner i 2006, sier Arne Sandin. To anlegg Verken han eller styreformann Terje Sandholtbråten, som har bygd opp virksomheten på Dal fra en liten nedskjæringsbedrift til et moderne kjøttanlegg, frykter at storinvesteringen blir for tøff. Til det er dette prosjektet for godt gjennomtenkt. Ja, vi brukte vel lengre tid på å tenke gjennom tingene og planlegge, enn hva som vil gå med av tid til selve byggingen, sier Sandholtbråten. I løpet av juni er det ventet at anlegget blir innflyttingsklart, og da vil det gamle anlegget på Dal bli benyttet som avlastningsanlegg og lokalene på Fenstad bli tømt for maskiner og ansatte. Smedstuen vil da drive sin virksomhet fra to anlegg. Det nye på Dal og et topp moderne spekematanlegg på Minnesund. Når nybygget på Dal står ferdig, er det viktig for administrerende direktør Arne Sandin å få til en god dialog med jaktlag om levering av elg. Røyk kok intensivanlegg klimaanlegg Kombidampere Prosessutstyr Oppskjærsmaskiner Vekter og prismerkere Ismaskiner Hygieneutstyr Blandere, Kverner Sager, Kverner Løftere og rustfritt utstyr Fryseutstyr Ternignkuttere Lakesprøyter SLITEDELER hullskiver, kniver Sagblader Kontakt oss: FRYSJAVEIEN 33, 0411 OSLO FAX CMI_alt_2.indd :11:33

8 NYHETER Norsk-fransk gastronomisk forbrødring Norge er valgt som vertsland for historiens aller første europamesterskap i kokkekunst, Bocouse d Or Europe. Innovasjon Norge har, på vegne av fire departementer, inngått en samarbeidsavtale med Bocouse d Or om arrangementet. Og sentralt står norske lam. Sentrale aktører da avtalen ble undertegnet. Det er nemlig norsk lam og norsk laks som Europas stjernekokker skal tilberede i Stavanger 1. og 2. juli. På en pressekonferanse nylig signerte fi skeriministeren, landbruksministeren, den franske ambassadøren og Bocouse d Ors representant Eyvind Hellstrøm avtalen. Den skal danne grunnlaget for at den prestisjetunge konkurransen blir gjennomført på best mulige måte. De mest sentrale aktørene innen landbruks-, sjømat- og reiselivsnæringen og det offi sielle Norge deltar i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Landbruksminister Terje Riis-Johansen framhevet det store potensialet som ligger i kombinasjonen mellom turisme og mat. Dette er en mulighet til å aktivisere bygdene og profilere lokale matprodusenter. Norsk lammekjøtt viser at det er muligheter også i utlandet, sa ministeren og trakk fram suksessen til kjøttbedriften Tind AS Grühne Woche i Berlin. At andelen stjernelam har steget fra ti til seksti prosent de siste årene, viser at kvalitet lønner seg, sa ministeren Det er lammeside med sadel, nyrer, brissel og lammelår som står på menyen under konkurransen og direktør Helle Hexeberg i OFK lover at de tjue kokkene skal få lammekjøtt av høyeste kvalitet. Furuseth slakter som i fjor, men tjener mer Det totale slaktekvantum ved Furuseth AS var i fjor på samme nivå som året før, men bedriften økte både omsetning og resultat. Slakte- og skjærebedriften på Dal i Akershus økte omsetningen fra 502 millioner kroner i 2006 til 516 millioner kroner i fjor. Når i tillegg resultatet før skatt økte med fem millioner kroner fra 10,7 millioneri 2006 til 15,6 millioner i fjor er daglig leder Thor M. Furuseth naturlig nok fornøyd med utviklingen. Ja, slik verden er i dag, er jeg tilfreds med tingenes tilstand, Vi har klart å oppnå en relativt høy foredlingsgrad i bedriften, og dette gir seg utslag på bunnlinjen. Vi har dessuten flinke folk som jobber i et moderne og tidsmessig anlegg. Ny styreleder i Norsk Kjøtthandel Slikt blir det tydeligvis resultater ut av, fastslår Furuseth. Totalvolumet på slakt kom i fjor opp i tonn, marginalt ned i forhold til Det skyldes en liten svikt i tilførselen av sau og lam i fjor. Furuseth har et stabilt leverandørkorps på rundt 1200 bønder, og utsiktene for 2008 er ifølge Thor M. Furuseth gode. Vi satser videre på å høyne verdiskapingen i bedriften, og da kommer også resultatene. Men det er klart det er bekymringsverdig at underdekningen synes å vokse på flere kjøttslag, påpeker han. Tore Sørensen fra Pers Kjøkken AS i Sandefjord er valgt som ny styreleder i Norsk Kjøtthandel. Sørensen overtok vervet etter Georg Mattingsdal som gikk ut av styret etter at SPIS Grilstad-gruppen er ute av innkjøpssamarbeidet fra og med 1. mars. Med seg i styret får Sørensen Idar Håland og Guro Espeland (styremedlemmer) og Anni Byskov, Jan Strøm Larsen og Thore Bertelsen (varamedlemmer). Super-bakterie funnet i dansk svinekjøtt Helt opp mot en tiendedel av den danske svinebestand kan være infisert av en bakterie som er resistent overfor de fleste former for antibiotika. 6 Veterinærer fra Københavns Universitet har funnet en livsfarlig og meget smittsom bakterie hos fem av ti danske svineprodusenter. Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) som bakterien heter, er resistent overfor mange typer antibiotika. Ifølge Danish Meat Association forventer internasjonale forskere, at ESBL blir et problem i fremtiden, og at bruken av antibiotika må begrenses mest mulig. Men det er ikke bare i landbruket at forekomsten av ESBL er stigende. Statens Serum Institut i Danmark opplyser at flere sykehusavdelinger rapporterer om økt forekomst av ESBL, noe som kan være fatalt. Særlig for pasienter som på forhånd er svekket. Undersøkelser har vist at mellom 10 og 14 prosent av pasienter som er blitt infisert med den resistente bakterien på sykehus, dør i løpet av 30 dager, skriver den engelske avisen The Times.

9 NYHETER mens Nortura fortsatt ikke tjener penger Av en totalomsetning på svimlende 15,8 milliarder kroner, oppnådde Nortura-konsernet bare et overskudd på 15 millioner kroner før skatt og etterbetalinger. Nortura tjente med andre ord ikke penger i fjor. Ja, situasjonen er nå så vanskelig at uten salg av diverse eiendommer til rundt 110 millioner kroner, ville ikke kjøttgiganten hatt penger til etterbetaling til produsentene. Årsresultatet etter skatt og etterbetalinger er på beskjedne syv millioner kroner. Styreleder Harald Mork innser at dette er for dårlig. Dette er ikke tilfredsstillende på noen måte. Nå må vi ha tungt fokus på effektiv drift og planlagte strukturtiltak. Det er eneste farbare vei, sier Mork til avisa Nationen. Nortura økte riktignok salget i fjor med 4,6 prosent, men det er allikevel under minimumsmålet på fem prosent salgsvekst årlig. Når det gjelder driftsresultatet før renter og avskrivninger (EBITDA) så kom det opp i 602 millioner kroner i fjor. Det er bare 3,8 prosent av omsetningen. Målet i Norturas strategiplan er en EBITDA på 10 prosent. Konsernet økte totalsalget i fjor med 768 millioner kroner. Gildeprodukter økte med fem pst, mens Prior-produktene økte med 18 pst. Problemet for Nortura er bare at driftskostnadene økte langt mer enn inntektene. Driftskostnadene økte med 950 millioner kroner i fjor til 9,7 milliarder kroner. Foreslår tollfritak for Swaziland Fremskrittspartiet vil at norske forbrukere skal få kjøpe tollfrie varer fra Swaziland. Et dokument 8 forslag om saken ble nylig fremmet i Stortinget. Dette er et av verdens fattigste land som har sårt behov for handel med utlandet. Et slikt tollfritak er en «vinn-vinn» situasjon som vil gagne befolkningen i landet, så vel som norske forbrukere, sier FrPs landbrukspolitiske talsmann Hans Frode Asmyhr (bildet). Swaziland er et lite land inneklemt mellom Sør Afrika og Mosambik hvor over 70 prosent av befolkningen får sin hovedinntekt fra landbruket. Regjeringen har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2008 langt på vei innrømmet at det er en teknisk svikt at Swaziland ikke har kommet inn under ordningen med nulltoll. Derfor skulle det være uproblematisk å støtte et slikt forslag, sier forslagsstiller og FrPs landbrukspolitiske talsmann, Hans Frode Asmyhr. PRODUKSJONSUTSTYR PRODUKSJONSUTSTYR HURTIGHAKKERE KVERNER SAGER KOKE/RØYKESKAP TUMBLERE SLICERE Se vårt store program på Skodje Tel: Fax:

10 NYHETER 8 Matbørsen øker og øker Matbørsen i Vestfold fortsetter den sterke utviklingen bedriften har hatt de siste årene i ferdigmatsegmentet. Omsetningen økte med drøyt 20 prosent i fjor, og resultatet før skatt nærmet seg 30 millioner kroner. Det lukter svidd av 2007-tallene som Matbørsen nå presenterer. Omsetningen i fjor nådde 286 millioner kroner, og det er opp 60 millioner kroner fra Resultatgraden endret seg ikke nevneverdig i fjor, men ligger stabilt på rundt ni prosent. Det bidro til et resultat før skatt i 2007 på imponerende 28 millioner kroner. Hvor skal dette ende, daglig leder Jan Erik Henriksen? Ja, den som visste det. Vi må bare konstatere at vi lykkes med det vi driver med, og det er jo kjempemoro. Neste år vil omsetningen øke til 360 millioner kroner, og i løpet av tre fire år vipper vi over halvmilliarden i omsetningen, fastslår Henriksen. Han mener økte krav til hygienisk produksjon, samt kostnader til produktutvikling fører til at flere og flere butikker setter bort produksjonen av ferdigmat. Bedriften leverer nå sine produkter på fast basis til hele Store strukturendringerpå gang i Nortura Nortura jobber med planer om slå sammen seks fabrikker til én felles for Midt-Norge. Konsekvensen blir omfattende. 700 butikker over hele landet. Hemmeligheten bak suksessen er måten Matbørsen selger sine produkter på. Vi selger konsepter, det vil si sørger for å fylle opp hele ferdigmatlinja i butikken. Da snakker vi ikke bare om kjøtt, men også salater og alt det andre som kreves for ha en komplett ferdigmatlinje. Produkter dere har vokst spesielt mye på? Nei, i grunnen ikke. Omsetningsøkningen har kommet på hele produktspekteret, sier Henriksen som nå utvider bedriften fysisk sett for tredje gang. Denne gang med 1800 kvadratmeter. Det må til for å dekke etterspørselen. Gjennom denne utvidelsen, vil bedriften være i stand til å satse enda mer på ferdige måltidsløsninger. MatBørsen sysselsetter 110 personer og har NorgesGruppen tungt inne på Ifølge Nortura har de nå startet et forprosjekt får å se på konsekvensene av å samle slakting og skjæring av småfe, storfe og fjørfe, samt foredlingsvirksomhet på ett sted i Midt- Norge. Fabrikkene som kan bli berørt er Namsos, Fosen, Trondheim, Oppdal og Ålesund. For Nortura Otta betyr det at aktiviteten ved fabrikken der overføres til Nortura Rudshøgda. Nortura skal være lokomotivet innen norsk kjøtt- og egg produksjon. I dag har vi stor overkapasitet med 41 fabrikker. Vi er nødt til å konsentrere driften vår på færre fabrikker med høy teknologisk standard for å være kostnadseffektive og rasjonelle. I arbeidet framover blir det sentralt å ivareta våre medarbeidere og involvere våre tillitsvalgte både blant medarbeidere og eiere, sier konsernsjef Geir Olav Opheim i Nortura. Forprosjektet skal være avsluttet og lagt fram til konsernstyret for behandling før 1. juli i år Datterselskapet Terina AS har eiersiden (40 prosent). Bedriften er imidlertid storleverandør både til COOP og ICA-kjeden. Brødrene Jan Erik og Dag Freddy Henriksen har hatt kjempesuksess med sitt ferdigmatkonsept myntet på butikker. også startet en utredning for å få fram konsekvensene av å flytte hermetikkproduksjonen fra Namsos til Lillehammer. Rapporten skal være avsluttet nå i mars. Det er ikke tatt stilling til når styret i Terina AS vil behandle rapporten. Utredningene vil direkte kunne berøre rundt 850 medarbeidere i Nortura. Nortura vurderer å bygge et slakterianlegg i Trondheim. Tidligere denne måneden drøftet konsernstyret om det skal settes i gang et forprosjekt. Diskerud i Mysen selges Håndverksbedriften Brødrene Diskerud AS i Mysen er lagt ut for salg. Bedriften er en av landets eldste eksisterende kjøttbedrifter, og nå håper daglig leder Mette Bjørklund at noen ønsker å drive virksomheten videre. Vi håper å slippe å legge ned virksomheten. Derfor sender vi nå ut et signal om at vi ønsker å trekke oss tilbake. Jeg har jobbet i bedriften i 29 år og nå føler jeg at tiden er moden for å prøve noe annet. Det handler for meg og min familie om å få frigjort tid til annet enn å jobbe, sier daglig leder Mette Bjørklund. Mysen-bedriften omsatte i fjor for drøyt 11 millioner kroner og er medlem av «Angus-familien». Dette er en samarbeidsallianse som omfatter 14 små og mellomstore håndverksbedrifter rundt om i Norge. Brødrene Diskerud ble etablert i 1917, men de nåværende eierne overtok altså i Mysen-bedriften har de siste årene hatt pene driftsoverskudd og har i tillegg til produksjonslokaler og butikk i Mysen også utsalg i Askim. Mette Bjørklund og Roy Gustavsen har valgt å legge Mysen-bedriften ut for salg.

11 NYHETER Toma med sterk utvikling Toma Mat AS i Haugesund opplevde i fjor det beste året i bedriftens historie. Omsetningen økte med nær 20 prosent, og resultatforbedringen var også på 20 prosent. Haugesund-bedriften omsatte i fjor for 84 millioner kroner, mot 69 millioner kroner i Resultatet før skatt endte på 6,9 millioner kroner. Tilsvarende resultat året før var 5,8 millioner kroner. Årsaken til den fi ne utviklingen er ifølge daglig leder Rolf Magne Strømme (bildet) effektivisering av virksomheten. Vi har klart å få mer råstoff gjennom systemet uten at ressursbruken i form av medgåtte arbeidstimer har vokst tilsvarende. Enkelt uttrykt har rundt 4000 timer ekstra gått med til å øke omsetningen med 15 millioner kroner. Dette slår selvsagt positivt ut på bunnlinja, sier en tilfreds daglig leder. Det er særlig i offshore-markedet Toma Mat har økt omsetningen. Bedriften har i mange år forsynt plattformer i Nordsjøen og skip med kjøttprodukter. Denne delen av virksomheten har vokst det siste året. I disse dager innreder bedriften nytt lokale på 800 m 2, og med det har Toma Mat en produksjonsfl ate under tak på 4500 m 2. Vi får en helt annen vareflyt, og det gjør oss i stand til å presse kostnadene ytterligere ned, sier Strømme som snart har virksomheten sertifisert etter ISO standarden. 32 advarsler til danske slakterier Hele 32 advarsler om stenging ble gitt til danske slakterier i fjor. Manglende rengjøring var årsaken til advarslene. Det er pinlig for danske slakterier at det i 32 tilfeller ble gitt skriftlig advarsler som følge av dårlig hygieniske forhold i Av de 32 advarslene fikk Danish Crown så mange som 19. Det var danske tilsynsmyndigheter som ga advarslene. Ekstra pinlig er det for kjøttgiganten og storeksportøren Danish Crown det som har skjedd. Det er kun fire år siden samme selskap og ISS sist var i fokus på grunn av dårlig hygiene på slakteriet i Odense. Ifølge den danske avisen Børsen kan den dårlige hygienen sette eksporten i fare, og avisen siterer en framtredende representant for den japanske ambassade i København, som sier at man vil overvåke nøye at slakteriene får bragt forholdene i orden. Bent Claudi Lassen, styreformann for Danske Slagterier, sier i en kommentar at det gis flere advarsler nå fordi myndighetene har skjerpet grensen for når det skal reageres. Grensen svarer bedre til amerikanske myndigheters krav. Derfor får vi i dag advarsler for ting som ikke ville vært påtalt for to år siden, siger Bent Claudi Lassen. 9

12 PRODUSENT Gris må ut av markedsreguleringen AV PER A. SLEIPNES 10 A L L S I D I G: Jærbonde Magnus Tjåland driver både med kjøtt og melk.

13 PRODUSENT KLEPP PÅ JÆREN: Gris bør tas ut av markedsreguleringen for landbruksvarer i forkant av årets jordbruksoppgjør. På den måten oppnår man handlingsrom i forhold til skjermingstøtten det som kalles gul støtte. Ved å ta gris ut av markedsreguleringen vil det være mulig å øke målprisen på lam og storfe. Det er Jærbonde Magnus Tjåland som kommer med dette innspillet i forkant av årets jordbruksforhandlinger. Han mener de gode erfaringene med å fjerne fjørfe fra markedsreguleringene tilsier at det samme skjer på gris. Ikke handlingsrom Å øke målprisen på alle dyreslag nå i vår, uten å ta drastiske grep, er som å tro på en sen julenisse. Vi står av den grunn overfor en gedigen utfordring når vi nå skuer fram mot årets jordbruksforhandlinger. Handlingsrommet i forhold til gul støtte er nærmest borte. Vi snakker om 50 millioner kroner før vi når taket på 11,5 milliarder kroner som er satt som maksimum for denne type støtte. Ergo må vi tenke nytt, sier Tjåland som ikke bare ønsker å fjerne grisen fra markedsreguleringen. Han ønsker i tillegg at målprisen settes før slakting. Det vil si når dyret forlater fjøset. I melkesektoren er det slik. Målprisen på melk tar utgangspunkt i prisen fra bonde. Hvorfor kan ikke det samme være tilfelle når det gjelder kjøtt, spør Jærbonden. Gode erfaringer Tjåland driver en allsidig virksomhet der melkeproduksjon danner grunnstammen i produksjonen. Han har en melkekvote på tonn. I tillegg leverer han årlig rundt 350 slaktegris til Fatland Jæren, og han har 120 vinterfôrede sauer. Og Tjåland er ikke i tvil: Å gi bøndene forhåpninger om økte målpriser uten å sette i verk drastiske tiltak, er å føre en hel yrkesgruppe bak lyset. Både myndigheter, Norges Bondelag og landbrukets mange aktører må nå innse at vi har nådd taket på den gule støtten. Nå må det kreativitet til. Både det å se på mulighetene innefor den grønne støtten, den som ikke er. Stikkordet er som tidligere nevnt handlingsrom. Og om man fjerner grisen fra markedsreguleringen, vil det frigjøre om lag to milliarder kroner. Jeg tror det vil fungere like greit som da man fjernet markedsreguleringen på kylling. Markedet kom raskt i balanse. Nå har jo erfaringen vist at vi ikke har klart å få til markedsbalanse på gris, selv med markedsregulering, sier Tjåland. Kostnadsgalopp Grisen fra bonde betales med rundt 20 kroner pr. kilo i dag. Ved å ta utgangspunkt i bondens pris til slakteriet ved beregning av målpris, har Jærbonden regnet ut at det vil være mulig å hente inn drøyt 600 millioner kroner. Da har han tatt høyde for rundt tonn og en prisforskjell på fem-seks kroner når slakteriet har beregnet pris. Men det er ikke bare målpris og gul boks han er opptatt av. Kostnadene i landbruket er i fred med å bli et alvorlig problem- også for de aller største aktørene i landbruket. Det handler om kraftig økte byggekostnader, akselererende fôrpriser, økte gjødselpriser og ikke minst økte kostnader i forbindelse med innleiing av arbeidskraft. Det siste rammer de største og mest profesjonelle bøndene hardest. Derfor er det viktig at partene i jordbruksoppgjøret blir mer kreative når det gjelder å fi nne nøytrale tilskudd. Skattegrep i ulike varianter er også noe som bør vurderes. Å utelukkende tenke økning av målprisen kommer vi ingen vei med, mener Tjåland. Mangfold viktig Han har i mange år levert slaktedyr til Fatland Jæren og satt for noen år siden også i styret i bedriften. I dag sitter senterparti-politikeren i styret i Tine. Han er klar på hvorfor han velger å levere slaktedyr til en privat aktør: For meg handler det om å legge til rette for mangfold og valgmuligheter. Uten valgmuligheter når det gjelder levering, blir bonden taperen. De tre alternativene på slakteleddet her i området (Fatland Jæren, Prima og Nortura) er svært dyktige alle tre. Og slik bør det også være i framtiden, fastslår Tjåland.. Men da nytter det ikke at samtlige produsenter satser på en spesiell hest. Partene må tenke kreativt OSLO: Vi er kommet til veis ende når det gjelder økning i målprisen. Nå må partene i jordbruksoppgjøret finne andre og mer kreative løsninger for å øke bondens inntekter. Det sier forsker Klaus Mittenzwei i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Han mener forslaget om å trekke ut gris fra markedsreguleringen er et fornuftig forslag som monner. Det vil skape handlingsrom med tanke på skjermingsstøtte (gul boks). Men Mittenzwei ser også på budsjettstøtte (grønn boks) som en viktig og høyst farbar vei å slå inn på for å øke bondens rammebetingelser. Har advart Denne type støtte over statsbudsjettet er mye brukt i land vi kan sammenligne oss med. Jeg vil si det er en mulighet som er lite brukt her i landet for å bedre bondens inntekter. Sånn sett må våre politikere nå endre fokus. Det nytter ikke lenger å tro at økt målpris skal sikre bonden økte inntekter de kommende årene. Det løpet er i realiteten kjørt. Mange har i lang tid advart mot ensidig målprisøkning for å oppnå denne inntektsøkningen særlig gjelder det representanter for kjøttindustrien. Disse har nå fått rett. Vi er nå kommet til et punkt der dette virkemiddelet ikke lenger er mulig å bruke, sier NILF-forskeren. Partene sitter med nøkkelen Han bekrefter at økningen i målpris de siste årene har vært langt større målt i relative kroner, sammenlignet med økningen i budsjettstøtte. Hvorfor det er og har vært slik, er ikke enkelt å si. Her er det partene i jordbruksoppgjøret V E I S EN D E: Vi er kommet til veis ende når det gjelder økning i målprisen, sier forsker Klaus Mittenzwei i NILF. som sitter med nøkkelen til et godt svar. Foran årets oppgjør har vi i realiteten fire muligheter. Enten redusere målpris, fjerne gris fra markedsreguleringen eller redusere mengden kjøtt i markedet. Det siste er et lite sannsynlig ettersom vi allerede i dag opplever underdekning på flere kjøttslag. Da gjenstår økt budsjettstøtte, eventuelt å holde grisen utenfor markedsreguleringen. Svaret kommer til våren, og jeg er like spent på det som alle andre med interesser innenfor norsk landbruk og norsk næringsmiddelindustri, sier Klaus Mittenzwei. 11

Økt konkurransekraft og lønnsomhet for kjøttproduksjon. Kviamarka 4. april 2014

Økt konkurransekraft og lønnsomhet for kjøttproduksjon. Kviamarka 4. april 2014 Økt konkurransekraft og lønnsomhet for kjøttproduksjon Kviamarka 4. april 2014 Agenda Avtalen og overordnet begrunnelse Arne Kristian Kolberg Prima Gruppens rasjonale for avtalen Anbjørn Øglend Norturas

Detaljer

Hvordan lykkes i kjøttbransjen intervju i Norge, Sverige og USA

Hvordan lykkes i kjøttbransjen intervju i Norge, Sverige og USA Hvordan lykkes i kjøttbransjen intervju i Norge, Sverige og USA Tom Chr. Johannessen og Oddvin Sørheim Nofima Innovasjonsseminar, Oslo, 12. februar 2013 Innhold i intervjuene Tre hovedtema ny teknologi

Detaljer

Grilstad i omstilling hvilke grep ønsker industrien?

Grilstad i omstilling hvilke grep ønsker industrien? Grilstad i omstilling hvilke grep ønsker industrien? NILF-seminar 23.april 2010 Konsernsjef Odd Arne Dalsegg SPIS Grilstad 2010 En av Norges største private produsenter og markedsfører av kjøttvarer: Produksjonsanlegg

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Velkommen. Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods?

Velkommen. Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods? Velkommen Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods? Disposisjon 1. Er markedsreguleringer gammelt tankegods eller et gode for felleskapet? 2. Om markedsregulering i Norge 3.

Detaljer

Midt-Norge Slakteri AS fortsatt det ledende private alternativet

Midt-Norge Slakteri AS fortsatt det ledende private alternativet NR 1 2009 Midt-Norge Slakteri AS fortsatt det ledende private alternativet I forbindelse med den nye struktur - endringen i kjøttbransjen i Midt- Norge ønsker vi med denne informasjonen å gi deg en nærmere

Detaljer

Invitasjon. NM i Kjøttprodukter 2008

Invitasjon. NM i Kjøttprodukter 2008 Invitasjon NM i Kjøttprodukter 2008 Velkommen til NM i kjøttprodukter 2008! Norsk kjøttbransje har all grunn til å by på seg selv. Deltakelse i NM bidrar til økt fokus på bedriftene, produktene og bransjen

Detaljer

AKERSHUS, HEDMARK, OPPLAND

AKERSHUS, HEDMARK, OPPLAND AKERSHUS, HEDMARK, OPPLAND SAU OG GEIT FATLAND ÅRSMØTE 2016 Fra 1892 Posisjon i markedet 2016 Omsetning på ca NOK 4 mrd. 600 ansatte Sterkere posisjon i: Dagligvare (står for over 70 % av salget) Industri

Detaljer

Svensk annonsekampanje for frukt og grønt. Du har bara en kropp! SES Consulting AS

Svensk annonsekampanje for frukt og grønt. Du har bara en kropp! SES Consulting AS Svensk annonsekampanje for frukt og grønt Du har bara en kropp! Skönhet kommer inifrån Den nye tiden fortsetter Vår globale samvittighet Sterk vekst innen helseriktige produkter Vekst for økologiske produkter

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Sveinung Svebestad Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Nortura - Norges ledende merkevareleverandør innen kjøtt og egg. Garanterer et mangfold av kvalitetsprodukter med likeverdige tilbud i

Detaljer

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Kort om Norturas virksomhet Markedssituasjonen Storfe Gris Andre dyreslag Markedsordningene Norge rundt

Detaljer

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Per Harald Agerup 3. des. 2008 Vi får Norge til å gro! Målpriser Fastsettes i jordbruksavtalen Bare markedsregulator (samvirke) som er bundet av målprisen.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Muligheter for norske bønder fram mot 2030

Muligheter for norske bønder fram mot 2030 ! Muligheter for norske bønder fram mot 2030 Korleis skal vi skaffe mat til 1 million fleire nordmenn? Agrovisjon, Stavanger, 21. oktober 2010 Dette notatet inneholder stikkord fra et foredrag Ole Christen

Detaljer

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Matvareimporten 2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Millioner kroner Matvareimport for 35,3 milliarder kroner Status import 2013: I følge SSB importerte vi matvarer og levende dyr for 35,3

Detaljer

Eierskap i matindustrien

Eierskap i matindustrien Eierskap i matindustrien Tendenser og utvikling innen tre eierformer Mat og Industri seminar 17.10.2012 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Ulik eierform - fordeling av verdiskapingen Samvirke

Detaljer

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013 Nye muligheter for kjøttbransjen Bransjedag 12. februar 2013 Hva er innovasjon? Noe nytt som lanseres og som gir økt verdi i en eller annen form Kan være nye produkter, men også mye mer... Alle jobber

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Med blikk for norsk lam

Med blikk for norsk lam 3/08 Lammekjøtt Kampanjeperiode uke 10 11 i n f o r m e r e r E U R O P E 2 0 0 8 Med blikk for norsk lam KAMPANJE KAMPANJE Påskens beste matopplevelse Provencalsk lammestek Hva er forskjellen mellom godt

Detaljer

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Program Introduksjon ved Sigurd-Lars Aspesletten Presentasjon av rapport: Omverdenen til norsk landbruk

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Bærekraftig norsk matvareproduksjon. Arne Kristian Kolberg

Bærekraftig norsk matvareproduksjon. Arne Kristian Kolberg Bærekraftig norsk matvareproduksjon Arne Kristian Kolberg En krevende fremtid med mange muligheter I 2050 er det 6,5 millioner mennesker i Norge (+30%) og ni milliarder mennesker på Jorda (+28%) Samtidig

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Råvare-/slakterimøtet

Råvare-/slakterimøtet Råvare-/slakterimøtet 5. 6. februar 2014 2014-feb EM Prognose 2014 Prognose 2014 Tilførsler ImportkvoterEngrossalg Balanse Storfe/kalv 79 800 7 570 95 700-8 330 Sau/lam 22 600 1 336 26 650-2 714 Gris 128

Detaljer

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 02.11.2016 2 Hvorfor gripe inn med virkemiddel i markedet for jordbruksvarer? Korrigere for markedssvikt Redusere negative

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Naturen er vårt grunnlag

Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Vår kompetanse din sikkerhet Vår solide kompetanse er bygget opp gjennom fl ere tiår, og det har vært en bevisst satsing helt siden starten

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Økt omsetning tar andeler på gris. Solid fremgang for Grilstadmerkene

Økt omsetning tar andeler på gris. Solid fremgang for Grilstadmerkene 2012 Økt omsetning tar andeler på gris Midt-Norge Slakteri AS (MNS) har også i 2012 et godt driftsår å vise til. Vi hadde en generell økning av priser og betingelser til produsent i 2012, og forventningen

Detaljer

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Landbruksmarkedene ute og hjemme i februar 2013

Landbruksmarkedene ute og hjemme i februar 2013 Landbruksmarkedene ute og hjemme i 2012 25. februar 2013 Program 13:00 Første del Velkommen, Marit Jerven Utviklingen i verdens matproduksjon, Elin Røsnes Korn avlingssvikt og høye priser, Mona N. Østby

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

SLAKT- OG KJØTTKVALITET KJØTTETS TILSTAND 2012

SLAKT- OG KJØTTKVALITET KJØTTETS TILSTAND 2012 03 SLAKT- OG KJØTTKVALITET KJØTTETS TILSTAND 2012 16 TEKST TEKST TEKST : KRISTIAN HOEL ANIMALIA Kristian Hoel har veterinærmedisinsk embetseksamen fra Norges veterinærhøgskole (1991), Dr. scient. (1997).

Detaljer

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 1/2016 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Tilstede fra AMMT: Marianne Østerlie Deltakerliste er vedlagt Til alle som produserer, distribuerer og selger sjømat I Norge NSL Norske

Detaljer

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS?

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? NOTAT 22012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? 1 SAMMENDRAG: Jordbruket har i utgangspunktet to inntektskilder: Overføringer fra staten (budsjettstøtte til tilskudd), og priser i markedet (råvarepris).

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

A V T A L E. Om frivillig merkeordning av kjøtt og kjøttprodukter

A V T A L E. Om frivillig merkeordning av kjøtt og kjøttprodukter A V T A L E Om frivillig merkeordning av kjøtt og kjøttprodukter inngått mellom Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og. A V T A L E Mellom Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) og. (bedriften)

Detaljer

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal /

Import av matvarer til Norge Knut Erik Rekdal / Import av matvarer til Norge 21-16 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11 Ole-Jakob Ingeborgrud Temaer Norsk Landbrukssamvirke kort presentasjon Hva er samvirke? Hvorfor samvirke i landbruket?

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Grafkom Gøteborg 8-9 nov. "Norsk grafisk industri kommer til å øke eksporten av trykksaker så skal det skje!"

Grafkom Gøteborg 8-9 nov. Norsk grafisk industri kommer til å øke eksporten av trykksaker så skal det skje! Grafkom Gøteborg 8-9 nov "Norsk grafisk industri kommer til å øke eksporten av trykksaker så skal det skje!" Magnus Thorkildsen, 9. november 2017 CV Ø Bakgrunn fra informasjonsbransjen i Norge og Sverige

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Slakting i jul og nyttårsukene! Siste slakte dag før jul på gris er 18/12-03 Siste slakte dag før jul på storfe er 24/12-03 Slakting mellom jul og nyt

Slakting i jul og nyttårsukene! Siste slakte dag før jul på gris er 18/12-03 Siste slakte dag før jul på storfe er 24/12-03 Slakting mellom jul og nyt Nr. 3 Desember 2003 Informasjonsorgan for Prima Slakt AS på Nærbø Slakting i jul og nyttårsukene! Siste slakte dag før jul på gris er 18/12-03 Siste slakte dag før jul på storfe er 24/12-03 Slakting mellom

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Samvirke som forretningsstrategi

Samvirke som forretningsstrategi Samvirke som forretningsstrategi Hell 5/10 11 Frode Vik Samvirke og framtida Einar 02.11.2011 Høstbjør 1 Sundvollen 2.11.11 Samvirke og framtida? Hvorfor er samvirke aktuelt som aldri før? Hvorfor er kunnskap

Detaljer

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0

Detaljer

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0

Detaljer

MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON. Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013

MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON. Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013 MARKED OG MULIGHETER FOR ØKT KJØTTPRODUKSJON Fjellandbruksseminar i Lierne 20. august 2013 . Torleif Bjella konserndirektør for salg, Nortura SA Om Nortura (tall for 2012) Omsetning: ca 19 milliarder kroner

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MRSA. Antibiotikaresistens i husdyrbruket, Gardermoen 27.-28. mai 2015

MRSA. Antibiotikaresistens i husdyrbruket, Gardermoen 27.-28. mai 2015 MRSA Antibiotikaresistens i husdyrbruket, Gardermoen 27.-28. mai 2015 Carl Andreas Grøntvedt, Dipl. ECPHM Svinehelseansvarlig Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo Tel: 23 21 63 87 Mob: 91

Detaljer

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As 2013, et stabilt år Til tross for en dramatisk start på året for mange av trevareprodusentene, endte året svært likt som foregående år både volum og omsetningsmessig. Dette til tross for 10 % nedgang i

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

REGIONENE. REGION ØST Gilde Fellesslakteriet BA

REGIONENE. REGION ØST Gilde Fellesslakteriet BA 9 715324 4 23 18 2 183 7 343 REGION ØST Gilde Fellesslakteriet BA Gilde Fellesslakteriet BA oppnådde sitt historisk beste resultat før skatt på 123,8 mill. kroner, en forbedring på 47,8 mill. kroner. De

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg

P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg P R O T O K O L L fra møtet i Omsetningsrådets arbeidsutvalg mandag 18. juni kl. 13:00 (Møte nr. 8 2007) Møtet ble satt kl. 13:05 Til stede: Fra SLF: Forfall: Ottar Befring (leder), Anne Moursund Skyberg

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN La meg begynne med og fokusere på tallene for Rogaland. Når du leser tabellene senere i rapporten vil du se at det er dramatisk nedgang i resultatene for august

Detaljer

Kyllingens landskap forskning på endringer i eier- og maktrelasjoner i verdikjeden for kyllingkjøtt

Kyllingens landskap forskning på endringer i eier- og maktrelasjoner i verdikjeden for kyllingkjøtt Kyllingens landskap forskning på endringer i eier- og maktrelasjoner i verdikjeden for kyllingkjøtt Hilde Bjørkhaug, Jostein Vik, Sigvat Brustad og Reidar Almås Norsk senter for bygdeforskning Kviamarka

Detaljer

Sunt og raskt -trender i kjøttforbruk

Sunt og raskt -trender i kjøttforbruk Sunt og raskt -trender i kjøttforbruk Interessen for sunn mat har aldri vært større og hvordan påvirker dette vår mat- og handlevaner? Kjøttfagdagen 2009 Vibeke Bugge vibeke.bugge@ofk.no Opplysningskontoret

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Bakgrunn: Meny ønsker å satse på Kje i 2017

Bakgrunn: Meny ønsker å satse på Kje i 2017 1 Bakgrunn: Meny ønsker å satse på Kje i 2017 Meny ønsker å ta eierskap til Kje og bruke det i sin markedsposisjonering 2016: leverte Nortura 750 kje til Meny Totalt 40 Meny butikker fortrinnsvis i region

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS Dyrere dører Mens gjennomsnittprisen for vinduer og ytterdører har gått ned første halvår, har prisen for innerdører steget med hele 9 %. Selv om det er solgt færre innerdører første halvår i år, har omsetningen

Detaljer

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns.

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns. V1999-21 31.03.99 Betingelser for slakting av høns Sammendrag: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norske Eggsentralers differensierte priser for slakting av høns. Egg- og fjørfesamvirket hadde en praksis

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Medlemsorganisasjon. 18 700 andelseiere. 145 kretser. Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt)

Medlemsorganisasjon. 18 700 andelseiere. 145 kretser. Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt) Medlemsorganisasjon 18 700 andelseiere Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt) Fagutvalg 5 utvalg Administrasjon Konsernråd Styret, ledere og nestledere I

Detaljer

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0

Detaljer

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Finnes det en særnorsk vei i det globale spillet om framtidas mat? Workshop NFR, Oslo

Finnes det en særnorsk vei i det globale spillet om framtidas mat? Workshop NFR, Oslo Finnes det en særnorsk vei i det globale spillet om framtidas mat? Workshop NFR, Oslo 03.09.08 Drivere i det globale spillet Etterspørselssida Demografi Økonomisk utvikling Energimarkedene Kvantumsmarked

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandel hva er det? Dagligvarer Sport og spill Internett Annen utvalgshandel Møbler og elektro Byggevarer Klær og sko Dette

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Internasjonale prisøkninger på korn - Betydning for Norge

Internasjonale prisøkninger på korn - Betydning for Norge Internasjonale prisøkninger på korn - Betydning for Norge Fagmøte Svin 16.03.2011 SLF \v Jørn Rolfsen Illustrasjonsbilder blant annet fra Colourbox.com Statens landbruksforvaltning SLF skal ivareta direktoratsoppgaver

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning:

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Jordbrukspolitikk, matvarepriser og vareutvalg. Ivar Gaasland Universitetet i Bergen

Jordbrukspolitikk, matvarepriser og vareutvalg. Ivar Gaasland Universitetet i Bergen Jordbrukspolitikk, matvarepriser og vareutvalg Ivar Gaasland Universitetet i Bergen Jordbrukspolitikkens direkte bidrag til prisforskjeller mellom Norge og utlandet kan avleses på primærleddet Prisavvik

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: 19.03.2016 - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Foto: Snekkeriet Verdal. Egenprodusert juletre i eik.

Foto: Snekkeriet Verdal. Egenprodusert juletre i eik. En tid for ettertanke Det nærmer seg jul og årets slutt, og det er tid for å gjøre opp status. Ennå har ikke alle tallene komme inn, men for de mange av trevareprodusentene ble nok ikke året helt slik

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer