KJØ BRANSJEN 2. Topp kjøtt-utdanning i voksen alder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØ BRANSJEN 2. Topp kjøtt-utdanning i voksen alder"

Transkript

1 KJØ BRANSJEN F Matbørsen fortsatt opp Vellykket bransjetur til Kiel Sørlandskjøtt i medvind Intervjuet: Erik Yggeseth Topp kjøtt-utdanning i voksen alder

2 Provencalsk lammestek vårens vakreste mateventyr! Lammestek er en like naturlig og kjærkommen del av påsken som krokus og påskeegg. I år tar MatPrat en vri på den tradisjonelle lammesteken: Vi viser en fl ott og fristende TV-fi lm med Provencalsk lammestek i hovedrollen. Dette er en rett vi er stolte over å kunne dele: Den er lett å lage og ser fristende og spennende ut. For ikke å snakke om opplevelsen av å spise den: Den kiler smaksløkene på helt nye steder! Oppskriften finner kundene dine på matprat.no KAMPANJEPERIODE Vi har hatt stor suksess med denne oppskriften tidligere: Pass på at kundene dine får det de leter etter når de kommer innom! Og les oppskriften; en liten kurv med ingrediensene foran kjøttdisken kan gi deg fi ne mersalg. God påske, og godt påskesalg! UKE/KANAL TV2 TV3 TVNorge Viasat Discovery Voice TV National Geographic 10 11

3 INNHOLD N YHETER Smedstuen dobler elgmottaket innen fem år Stjernekokker skal traktere norsk lam Furuseth økte både omsetning og resultat i fjor...mens Nortura ikke tjente penger Super-bakterie funnet i dansk svinekjøtt Foreslår tollfritak for kjøtt fra Swaziland Matbørsen øker og øker Diskerud i Mysen til salgs Store strukturendringer på gang i Nortura Toma med sterk utvikling 32 advarsler til danske slakterier R E P O R T A S J E R Gris må ut av markedsreguleringen Neppe dramatiske råvareprisøkninger SPIS Grilstad vil utfordre Nortura Bransjeseminar på Kiel-ferga Sørlandskjøtt vektlegger spesialisering UTLAND: Atria satser offensivt i Russland INTERVJUET: Erik Yggeseth, Finsbråten Topp kjøttutdanning i voksen alder Salting er ikke ett fett FAST STOFF Leder-kommentaren Gjeste-kommentaren Kjekt å vite Jus-hjørnet Produktnytt På tampen 20 F O R S I D E N: Wibecke Midtskog, Marit Olstad og Gro Hestnes har til arbeidet tilsammen 24 år i Eidsvollbedriften. (FO T O: P E R A. S L E I P N E S) KJØ BRANSJEN A B O N N E M E N T S E R V I C E Kjøttbransjen c/o DB Partner as Postboks Bekkestua ANSVARLIG REDAKTØR: Per A. Sleipnes TELEFON OS L O: TELEFAX OS L O: MOBILTELEFON: P O S T A D R E S S E: Fred Olsens gate 5, 0152 Oslo B E S Ø K S A D R E S S E: Fred Olsens gate 5, 3. etasje 0152 Oslo L A Y O U T, T R Y K K: Morten Hernæs 07 Gruppen AS 241 MILJØMERKET Trykkeri 379 A N N O N S E R: Bjørns Marketing Bjørn Morken TELEFON: MOBILTELEFON: A B O N N E M E N T: 610 kr pr år M E D A R B E I D E R E: 410 kr pr år 1

4 LEDER Private bedrifter i medvind I tider med nedadgående aksjekurver, økte rente og mye negativ oppmerksomhet rundt råvaresituasjonen, er det gledelig å registrere et par-tre interessante forhold knyttet til den frittstående del av kjøttbransjen. Det ene er at fjoråret brakte mye positivt med seg om vi legger den økonomiske utviklingen i mange bedrifter til grunn. Og minst like gledelig: 2008 synes å ha startet bra med tanke på at denne trenden skal fortsette. Et annet særdeles positivt trekk i tiden er at det satses målbevist både her og der. På et svært vellykket bransjeseminar til Kiel nylig fi kk vi oppleve bransjefolk med stor tro på fremtiden. Og vi snakker da om store og viktige aktører på privat side. Nøkkelfolk i SPIS Grilstad har jobbet i snart ett år med å få på plass brikkene etter fusjonen i mars i fjor. Nå har gruppen lagt fram svært ambisiøse planer og målsettingen er klar: Gi Nortura reell konkurranse i dagligvaremarkedet. I dette markedet har samvirkegiganten historisk sett hatt hegemoniet, men lykkes SPIS Grilstad med sin satsing, er dette hegemoniet truet. Selvsagt er ikke dette gjort i en håndvending, men arbeidet har startet. Det er viktig både for privat bransje og norske forbrukere. Mangfold og reell konkurranse på produktsiden trenger vi. Viktig for norske kjøttforbrukere er det også at struktureringen på fjørfesiden går videre med uforminsket styrke. Cardinal Foods har på rekordtid klart å hente inn store markedsandeler på fjørfesiden på bekostning av Nortura (tidligere Prior) I dag er nær fire av ti produkter av fjørfe som omsettes i Norge produsert i en av bedriftene under Cardinal-paraplyen. I tillegg vet vi at rundt 50 nye produsenter vil komme til i år og at anlegget på Støren blir utvidet tre ganger for å håndtere den økte råvaremengden. Det som har skjedd i denne grupperingen bør være en stor inspirasjon og stimulans for ledere og ansatte i SPIS Grilstad. Cardinal Foods har vist at det nytter. Også på Eidsvoll nytter det tydeligvis å tenke annerledes. Finsbråten har snudd en mangeårig negativ trend og framstår i dag som en bedrift tilpasset tidens tøffe krav. Omstillingsoffensiven som ble innledet for fem år siden, bar i fjor frukter i form av overskudd og gode utsikter for inneværende år. At naboen litt lenger sør i Akershus, Furuseth AS, leverer gode I dag er nær fire av ti produkter av fjørfe som omsettes i Norge produsert i en av bedriftene under Cardinal-paraplyen. tall, er jo blitt rutine. I år solide tall tiltross for at slaktemengden ikke har økt. Samlet bærer dette bud om en bransje i medvind. Selvsagt er ikke alt like rosenrødt, men toneangivende aktører gjør det bra og tilpasser seg en tøffere hverdag. Det er svært gledelig på alle måter. Gledelige er det selvsagt også at nisjeprodusenter både i nord og sør har funnet sin plass i det mangfoldige bildet. På nevnte Kiel-tur presenterte Aron Mat og Tind sine tanker og vyer. Differensiering i butikk er stikkordet og her har begge disse bedriftene lykkes 100 prosent. Begge selger kjøttprodukter til imponerende priser bl.a. ved å levere kvalitet og fortelle historier bak produktene. Og de har fått fortjent nok fått solid innpass hos dagligvarekjedene. Det er med andre ord mye å glede seg over i vår mangfoldige bransje akkurat nå. ADMINISTRERENDE DIREKTØR Dag Henning Reksnes MOBILTELEFON: T R Y G G MA T SJ E F Rolf Aass MOBILTELEFON: S E N I O R K O N S U L E N T Per Magnus Breen MOBILTELEFON: L I N E.NO 2 Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund Fred Olsens gate 5, 0152 Oslo TELEFON: TELEFAX: ASSISTERENDE DIREKTØR Bjørn-Ole Juul-Hansen MOBILTELEFON: O R G A N I S A S J O N S A N S VA R L I G Endre Myhr MOBILTELEFON: WEBREDAKTØR/INFORMASJONSANSVARLIG Kristin Stormo MOBILTELEFON: REGNSKAP- OG ØKONOMIANSVARLIG Judith Granli MOBILTELEFON: KVALITETSSJEF METTE JUBERG VARAN MOBILTELEFON: A D M I N I S T R A S J O N S K O N S U L E N T Randi Spidsberg MOBILTELEFON: FAGSJEF KLF-SVIN Karl Kristian Kongsted MOBILTELEFON: REDAKTØR PER A. SLEIPNES MOBILTELEFON:

5 Vi ønsker alle våre kunder en riktig God Påske!

6 GJESTEKOMMENTAREN Hva skjer med prisene? AV THOMAS ANGELL, direktør i HSH De siste fem årene har prisene her i landet (målt ved konsumprisindeksen) steget med 1½% i gjennomsnitt pr år. I den foregående femårsprioden var veksten 2½% årlig. Sammenlignet med situasjonen for noen år tilbake, indikerer dette at inflasjon ikke er noe problem i norsk økonomi. Fra 1980 til 1981 steg nemlig prisene med 13,4%, og fra januar 1980 til januar 1981 var prisstigningen hele 15,1%. Dette står i ganske klar kontrast til prisstigningen nå, og som i 2007 endte på 0,8% stigning. Den lave prisveksten vi har hatt i de siste fem årene, skyldes særlig en årlig nedgang i prisene på importerte varer. En økende andel av denne importen kommer fra Kina. Således utgjør nå kinesiske varer om lag 5½% av samlet vareimport til Norge. For fem år siden var andelen 3%. Importveksten fra Kina har vært særlig sterk for audiovisuelt utstyr og klær og sko. For begge gruppers vedkommende har det vært en prisnedgang på hele 30% i løpet av de siste fem årene. Dette illustrerer også klart virkningen av å bygge ned handelshindringer slik det har skjedd siden tidlig 80-tall. kjøttbransjen. Ser vi på hovedbestanddelen av dagligvarehandelens sortiment, «matvarer», har det vært en oppgang på 3,1% fra desember 2006 til desember Over samme tidsrom steg prisen på storfekjøtt med hele 13,5%, mens prisstigningen på svinekjøtt og sauekjøtt var henholdsvis 0,8% og 0,7%. Prisveksten tiltok gjennom fjoråret og spesielt utover høsten. Matprisene vil øke ytterligere i inneværende år. Det fl ere forhold som forklarer både fjorårets prisstigning og prisforventningene for inneværende år. For det første må en se på virkningen av årets jordbruksoppgjør. Oppgjøret førte til at målprisene ble økt med om lag 3¼%. Isolert sett blir effekten av dette anslått til at prisen for norskproduserte jordbruksprodukter øker med 1,5%. I tillegg er det slik at matvareprisene stiger på verdensmarkedet, bl.a. som følge av fl om og tørke i viktige produsentland. Økt produksjon av biodrivstoff bidrar også til høyere matpriser. Endelig er det slik at økt etterspørsel etter matvarer i India og Kina som følge av økninger der i husholdningenes inntekter, bidrar til økte matpriser. De stigende matprisene, herunder kjøttprisene, skyldes som det fremgår ovenfor, i stor grad forhold som Norge ikke kan påvirke. Jordbruksoppgjørene er imidlertid regjeringens ansvar. I HSH mener vi at innretningen av jordbruksoppgjørene bør endres, og eksempelvis bør det søkes andre måter å ivareta bondens inntektsøkning på, enn ved å øke målprisene. Likeledes mener vi at systemet med markedsregulering bør gjennomgås idet dette systemet ikke bidrar til de tilsiktede virkninger. Veksten i prisene på tjenester med lønn som dominerende faktor, tiltar, og fra desember 2006 til samme måned i 2007 ble veksten 5,4%. Denne prisveksten vil trolig fortsette. Alt i alt økte konsumprisindeksen med 0,8% i fjor. For inneværende år regner regjeringen med en prisstigning på 2,5%. Denne nedgangen vil ikke fortsette idet lønninger og andre produksjonskostnader er i vekst i Kina. Dermed vil det være mulig for andre lavkostnadsland å kapre markedsandeler i Norge på Kinas bekostning. Ovennevnte varekategorier, bransjeblanding til tross, er vel noe perifere i forhold til matvare- og I HSH mener vi at innretningen av jordbruksoppgjørene bør endres». Haavind Vislie er et av Norges største advokatfirmaer med over 150 medarbeidere i Oslo, hvorav ca. 100 er advokater. Vi tilbyr spesialiserte tjenester innenfor hele det forretningsjuridiske feltet. Spesielt har vårt firma lang erfaring med saker som som gjelder omsetning av kjøtt og næringsmidler. kontaktpersoner: Geir Steinberg og Nina Melandsø 4 ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS P.B. 359 Sentrum, N 0101 Oslo. Telefon: (+47) Fax: (+47)

7 NYHETER Smedstuen vil doble elgmottaket innen 2012 DAL I AKERSHUS: Bedriften Smedstuen Gård på Dal akter å fordoble inntaket av elg i løpet av de neste fire-fem årene. Et helt nytt produksjonsanlegg på 4500 kvadratmeter med en prislapp på 60 millioner kroner vil gjøre dette mulig. AV PER A. SLEIPNES I fjor tok Dal-bedriften i mot ca elg fra norske viltjegere. Det er rundt halvparten av det totale antall elg som levers til norske kjøttbedrifter. Men potensialet er mye, mye større. Hvert år felles det rundt elg her i landet, og bare snaut 10 prosent av dette kvantum går altså til kommersiell kjøttforedling. Dialog med jegerne Når nybygget på Dal står ferdig, er det viktig for administrerende direktør Arne Sandin å få til en god dialog med jaktlag om levering av elg. Vi skal forsøke å overbevise jaktlagene om at det er mange fordeler ved å levere elg til foredling. Jegerne slipper selv å ta seg av partering og stykking og får sånn sett bedre tid til selve jakta. Et annet viktig poeng er at flere forbrukere får tilgang til elgkjøtt som er veterinærkontrollert og foredlet under hygienisk godkjente forhold, sier Sandin. 220 millioner I mer enn 10 år har Smedstuen Gård (tidligere Haugs Kjøtt) tatt i mot elg med tanke på nedskjæring og foredling. I dag er denne delen av virksomhet viktigere enn noensinne, og 30 prosent av totalomsetningen i fjor på 220 millioner kroner skrev seg fra viltforedling. Vi ser nok en utvikling der foredling av råvare fra elg, rein og lam blir viktige for oss. Og med nytt anlegg vil det bli langt enklere å bedre effektiviteten, øke salget og trimme kostnader. I løpet av et par år bør vårt salg ligge på 240 millioner kroner, mot 190 millioner i 2006, sier Arne Sandin. To anlegg Verken han eller styreformann Terje Sandholtbråten, som har bygd opp virksomheten på Dal fra en liten nedskjæringsbedrift til et moderne kjøttanlegg, frykter at storinvesteringen blir for tøff. Til det er dette prosjektet for godt gjennomtenkt. Ja, vi brukte vel lengre tid på å tenke gjennom tingene og planlegge, enn hva som vil gå med av tid til selve byggingen, sier Sandholtbråten. I løpet av juni er det ventet at anlegget blir innflyttingsklart, og da vil det gamle anlegget på Dal bli benyttet som avlastningsanlegg og lokalene på Fenstad bli tømt for maskiner og ansatte. Smedstuen vil da drive sin virksomhet fra to anlegg. Det nye på Dal og et topp moderne spekematanlegg på Minnesund. Når nybygget på Dal står ferdig, er det viktig for administrerende direktør Arne Sandin å få til en god dialog med jaktlag om levering av elg. Røyk kok intensivanlegg klimaanlegg Kombidampere Prosessutstyr Oppskjærsmaskiner Vekter og prismerkere Ismaskiner Hygieneutstyr Blandere, Kverner Sager, Kverner Løftere og rustfritt utstyr Fryseutstyr Ternignkuttere Lakesprøyter SLITEDELER hullskiver, kniver Sagblader Kontakt oss: FRYSJAVEIEN 33, 0411 OSLO FAX CMI_alt_2.indd :11:33

8 NYHETER Norsk-fransk gastronomisk forbrødring Norge er valgt som vertsland for historiens aller første europamesterskap i kokkekunst, Bocouse d Or Europe. Innovasjon Norge har, på vegne av fire departementer, inngått en samarbeidsavtale med Bocouse d Or om arrangementet. Og sentralt står norske lam. Sentrale aktører da avtalen ble undertegnet. Det er nemlig norsk lam og norsk laks som Europas stjernekokker skal tilberede i Stavanger 1. og 2. juli. På en pressekonferanse nylig signerte fi skeriministeren, landbruksministeren, den franske ambassadøren og Bocouse d Ors representant Eyvind Hellstrøm avtalen. Den skal danne grunnlaget for at den prestisjetunge konkurransen blir gjennomført på best mulige måte. De mest sentrale aktørene innen landbruks-, sjømat- og reiselivsnæringen og det offi sielle Norge deltar i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Landbruksminister Terje Riis-Johansen framhevet det store potensialet som ligger i kombinasjonen mellom turisme og mat. Dette er en mulighet til å aktivisere bygdene og profilere lokale matprodusenter. Norsk lammekjøtt viser at det er muligheter også i utlandet, sa ministeren og trakk fram suksessen til kjøttbedriften Tind AS Grühne Woche i Berlin. At andelen stjernelam har steget fra ti til seksti prosent de siste årene, viser at kvalitet lønner seg, sa ministeren Det er lammeside med sadel, nyrer, brissel og lammelår som står på menyen under konkurransen og direktør Helle Hexeberg i OFK lover at de tjue kokkene skal få lammekjøtt av høyeste kvalitet. Furuseth slakter som i fjor, men tjener mer Det totale slaktekvantum ved Furuseth AS var i fjor på samme nivå som året før, men bedriften økte både omsetning og resultat. Slakte- og skjærebedriften på Dal i Akershus økte omsetningen fra 502 millioner kroner i 2006 til 516 millioner kroner i fjor. Når i tillegg resultatet før skatt økte med fem millioner kroner fra 10,7 millioneri 2006 til 15,6 millioner i fjor er daglig leder Thor M. Furuseth naturlig nok fornøyd med utviklingen. Ja, slik verden er i dag, er jeg tilfreds med tingenes tilstand, Vi har klart å oppnå en relativt høy foredlingsgrad i bedriften, og dette gir seg utslag på bunnlinjen. Vi har dessuten flinke folk som jobber i et moderne og tidsmessig anlegg. Ny styreleder i Norsk Kjøtthandel Slikt blir det tydeligvis resultater ut av, fastslår Furuseth. Totalvolumet på slakt kom i fjor opp i tonn, marginalt ned i forhold til Det skyldes en liten svikt i tilførselen av sau og lam i fjor. Furuseth har et stabilt leverandørkorps på rundt 1200 bønder, og utsiktene for 2008 er ifølge Thor M. Furuseth gode. Vi satser videre på å høyne verdiskapingen i bedriften, og da kommer også resultatene. Men det er klart det er bekymringsverdig at underdekningen synes å vokse på flere kjøttslag, påpeker han. Tore Sørensen fra Pers Kjøkken AS i Sandefjord er valgt som ny styreleder i Norsk Kjøtthandel. Sørensen overtok vervet etter Georg Mattingsdal som gikk ut av styret etter at SPIS Grilstad-gruppen er ute av innkjøpssamarbeidet fra og med 1. mars. Med seg i styret får Sørensen Idar Håland og Guro Espeland (styremedlemmer) og Anni Byskov, Jan Strøm Larsen og Thore Bertelsen (varamedlemmer). Super-bakterie funnet i dansk svinekjøtt Helt opp mot en tiendedel av den danske svinebestand kan være infisert av en bakterie som er resistent overfor de fleste former for antibiotika. 6 Veterinærer fra Københavns Universitet har funnet en livsfarlig og meget smittsom bakterie hos fem av ti danske svineprodusenter. Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) som bakterien heter, er resistent overfor mange typer antibiotika. Ifølge Danish Meat Association forventer internasjonale forskere, at ESBL blir et problem i fremtiden, og at bruken av antibiotika må begrenses mest mulig. Men det er ikke bare i landbruket at forekomsten av ESBL er stigende. Statens Serum Institut i Danmark opplyser at flere sykehusavdelinger rapporterer om økt forekomst av ESBL, noe som kan være fatalt. Særlig for pasienter som på forhånd er svekket. Undersøkelser har vist at mellom 10 og 14 prosent av pasienter som er blitt infisert med den resistente bakterien på sykehus, dør i løpet av 30 dager, skriver den engelske avisen The Times.

9 NYHETER mens Nortura fortsatt ikke tjener penger Av en totalomsetning på svimlende 15,8 milliarder kroner, oppnådde Nortura-konsernet bare et overskudd på 15 millioner kroner før skatt og etterbetalinger. Nortura tjente med andre ord ikke penger i fjor. Ja, situasjonen er nå så vanskelig at uten salg av diverse eiendommer til rundt 110 millioner kroner, ville ikke kjøttgiganten hatt penger til etterbetaling til produsentene. Årsresultatet etter skatt og etterbetalinger er på beskjedne syv millioner kroner. Styreleder Harald Mork innser at dette er for dårlig. Dette er ikke tilfredsstillende på noen måte. Nå må vi ha tungt fokus på effektiv drift og planlagte strukturtiltak. Det er eneste farbare vei, sier Mork til avisa Nationen. Nortura økte riktignok salget i fjor med 4,6 prosent, men det er allikevel under minimumsmålet på fem prosent salgsvekst årlig. Når det gjelder driftsresultatet før renter og avskrivninger (EBITDA) så kom det opp i 602 millioner kroner i fjor. Det er bare 3,8 prosent av omsetningen. Målet i Norturas strategiplan er en EBITDA på 10 prosent. Konsernet økte totalsalget i fjor med 768 millioner kroner. Gildeprodukter økte med fem pst, mens Prior-produktene økte med 18 pst. Problemet for Nortura er bare at driftskostnadene økte langt mer enn inntektene. Driftskostnadene økte med 950 millioner kroner i fjor til 9,7 milliarder kroner. Foreslår tollfritak for Swaziland Fremskrittspartiet vil at norske forbrukere skal få kjøpe tollfrie varer fra Swaziland. Et dokument 8 forslag om saken ble nylig fremmet i Stortinget. Dette er et av verdens fattigste land som har sårt behov for handel med utlandet. Et slikt tollfritak er en «vinn-vinn» situasjon som vil gagne befolkningen i landet, så vel som norske forbrukere, sier FrPs landbrukspolitiske talsmann Hans Frode Asmyhr (bildet). Swaziland er et lite land inneklemt mellom Sør Afrika og Mosambik hvor over 70 prosent av befolkningen får sin hovedinntekt fra landbruket. Regjeringen har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2008 langt på vei innrømmet at det er en teknisk svikt at Swaziland ikke har kommet inn under ordningen med nulltoll. Derfor skulle det være uproblematisk å støtte et slikt forslag, sier forslagsstiller og FrPs landbrukspolitiske talsmann, Hans Frode Asmyhr. PRODUKSJONSUTSTYR PRODUKSJONSUTSTYR HURTIGHAKKERE KVERNER SAGER KOKE/RØYKESKAP TUMBLERE SLICERE Se vårt store program på Skodje Tel: Fax:

10 NYHETER 8 Matbørsen øker og øker Matbørsen i Vestfold fortsetter den sterke utviklingen bedriften har hatt de siste årene i ferdigmatsegmentet. Omsetningen økte med drøyt 20 prosent i fjor, og resultatet før skatt nærmet seg 30 millioner kroner. Det lukter svidd av 2007-tallene som Matbørsen nå presenterer. Omsetningen i fjor nådde 286 millioner kroner, og det er opp 60 millioner kroner fra Resultatgraden endret seg ikke nevneverdig i fjor, men ligger stabilt på rundt ni prosent. Det bidro til et resultat før skatt i 2007 på imponerende 28 millioner kroner. Hvor skal dette ende, daglig leder Jan Erik Henriksen? Ja, den som visste det. Vi må bare konstatere at vi lykkes med det vi driver med, og det er jo kjempemoro. Neste år vil omsetningen øke til 360 millioner kroner, og i løpet av tre fire år vipper vi over halvmilliarden i omsetningen, fastslår Henriksen. Han mener økte krav til hygienisk produksjon, samt kostnader til produktutvikling fører til at flere og flere butikker setter bort produksjonen av ferdigmat. Bedriften leverer nå sine produkter på fast basis til hele Store strukturendringerpå gang i Nortura Nortura jobber med planer om slå sammen seks fabrikker til én felles for Midt-Norge. Konsekvensen blir omfattende. 700 butikker over hele landet. Hemmeligheten bak suksessen er måten Matbørsen selger sine produkter på. Vi selger konsepter, det vil si sørger for å fylle opp hele ferdigmatlinja i butikken. Da snakker vi ikke bare om kjøtt, men også salater og alt det andre som kreves for ha en komplett ferdigmatlinje. Produkter dere har vokst spesielt mye på? Nei, i grunnen ikke. Omsetningsøkningen har kommet på hele produktspekteret, sier Henriksen som nå utvider bedriften fysisk sett for tredje gang. Denne gang med 1800 kvadratmeter. Det må til for å dekke etterspørselen. Gjennom denne utvidelsen, vil bedriften være i stand til å satse enda mer på ferdige måltidsløsninger. MatBørsen sysselsetter 110 personer og har NorgesGruppen tungt inne på Ifølge Nortura har de nå startet et forprosjekt får å se på konsekvensene av å samle slakting og skjæring av småfe, storfe og fjørfe, samt foredlingsvirksomhet på ett sted i Midt- Norge. Fabrikkene som kan bli berørt er Namsos, Fosen, Trondheim, Oppdal og Ålesund. For Nortura Otta betyr det at aktiviteten ved fabrikken der overføres til Nortura Rudshøgda. Nortura skal være lokomotivet innen norsk kjøtt- og egg produksjon. I dag har vi stor overkapasitet med 41 fabrikker. Vi er nødt til å konsentrere driften vår på færre fabrikker med høy teknologisk standard for å være kostnadseffektive og rasjonelle. I arbeidet framover blir det sentralt å ivareta våre medarbeidere og involvere våre tillitsvalgte både blant medarbeidere og eiere, sier konsernsjef Geir Olav Opheim i Nortura. Forprosjektet skal være avsluttet og lagt fram til konsernstyret for behandling før 1. juli i år Datterselskapet Terina AS har eiersiden (40 prosent). Bedriften er imidlertid storleverandør både til COOP og ICA-kjeden. Brødrene Jan Erik og Dag Freddy Henriksen har hatt kjempesuksess med sitt ferdigmatkonsept myntet på butikker. også startet en utredning for å få fram konsekvensene av å flytte hermetikkproduksjonen fra Namsos til Lillehammer. Rapporten skal være avsluttet nå i mars. Det er ikke tatt stilling til når styret i Terina AS vil behandle rapporten. Utredningene vil direkte kunne berøre rundt 850 medarbeidere i Nortura. Nortura vurderer å bygge et slakterianlegg i Trondheim. Tidligere denne måneden drøftet konsernstyret om det skal settes i gang et forprosjekt. Diskerud i Mysen selges Håndverksbedriften Brødrene Diskerud AS i Mysen er lagt ut for salg. Bedriften er en av landets eldste eksisterende kjøttbedrifter, og nå håper daglig leder Mette Bjørklund at noen ønsker å drive virksomheten videre. Vi håper å slippe å legge ned virksomheten. Derfor sender vi nå ut et signal om at vi ønsker å trekke oss tilbake. Jeg har jobbet i bedriften i 29 år og nå føler jeg at tiden er moden for å prøve noe annet. Det handler for meg og min familie om å få frigjort tid til annet enn å jobbe, sier daglig leder Mette Bjørklund. Mysen-bedriften omsatte i fjor for drøyt 11 millioner kroner og er medlem av «Angus-familien». Dette er en samarbeidsallianse som omfatter 14 små og mellomstore håndverksbedrifter rundt om i Norge. Brødrene Diskerud ble etablert i 1917, men de nåværende eierne overtok altså i Mysen-bedriften har de siste årene hatt pene driftsoverskudd og har i tillegg til produksjonslokaler og butikk i Mysen også utsalg i Askim. Mette Bjørklund og Roy Gustavsen har valgt å legge Mysen-bedriften ut for salg.

11 NYHETER Toma med sterk utvikling Toma Mat AS i Haugesund opplevde i fjor det beste året i bedriftens historie. Omsetningen økte med nær 20 prosent, og resultatforbedringen var også på 20 prosent. Haugesund-bedriften omsatte i fjor for 84 millioner kroner, mot 69 millioner kroner i Resultatet før skatt endte på 6,9 millioner kroner. Tilsvarende resultat året før var 5,8 millioner kroner. Årsaken til den fi ne utviklingen er ifølge daglig leder Rolf Magne Strømme (bildet) effektivisering av virksomheten. Vi har klart å få mer råstoff gjennom systemet uten at ressursbruken i form av medgåtte arbeidstimer har vokst tilsvarende. Enkelt uttrykt har rundt 4000 timer ekstra gått med til å øke omsetningen med 15 millioner kroner. Dette slår selvsagt positivt ut på bunnlinja, sier en tilfreds daglig leder. Det er særlig i offshore-markedet Toma Mat har økt omsetningen. Bedriften har i mange år forsynt plattformer i Nordsjøen og skip med kjøttprodukter. Denne delen av virksomheten har vokst det siste året. I disse dager innreder bedriften nytt lokale på 800 m 2, og med det har Toma Mat en produksjonsfl ate under tak på 4500 m 2. Vi får en helt annen vareflyt, og det gjør oss i stand til å presse kostnadene ytterligere ned, sier Strømme som snart har virksomheten sertifisert etter ISO standarden. 32 advarsler til danske slakterier Hele 32 advarsler om stenging ble gitt til danske slakterier i fjor. Manglende rengjøring var årsaken til advarslene. Det er pinlig for danske slakterier at det i 32 tilfeller ble gitt skriftlig advarsler som følge av dårlig hygieniske forhold i Av de 32 advarslene fikk Danish Crown så mange som 19. Det var danske tilsynsmyndigheter som ga advarslene. Ekstra pinlig er det for kjøttgiganten og storeksportøren Danish Crown det som har skjedd. Det er kun fire år siden samme selskap og ISS sist var i fokus på grunn av dårlig hygiene på slakteriet i Odense. Ifølge den danske avisen Børsen kan den dårlige hygienen sette eksporten i fare, og avisen siterer en framtredende representant for den japanske ambassade i København, som sier at man vil overvåke nøye at slakteriene får bragt forholdene i orden. Bent Claudi Lassen, styreformann for Danske Slagterier, sier i en kommentar at det gis flere advarsler nå fordi myndighetene har skjerpet grensen for når det skal reageres. Grensen svarer bedre til amerikanske myndigheters krav. Derfor får vi i dag advarsler for ting som ikke ville vært påtalt for to år siden, siger Bent Claudi Lassen. 9

12 PRODUSENT Gris må ut av markedsreguleringen AV PER A. SLEIPNES 10 A L L S I D I G: Jærbonde Magnus Tjåland driver både med kjøtt og melk.

13 PRODUSENT KLEPP PÅ JÆREN: Gris bør tas ut av markedsreguleringen for landbruksvarer i forkant av årets jordbruksoppgjør. På den måten oppnår man handlingsrom i forhold til skjermingstøtten det som kalles gul støtte. Ved å ta gris ut av markedsreguleringen vil det være mulig å øke målprisen på lam og storfe. Det er Jærbonde Magnus Tjåland som kommer med dette innspillet i forkant av årets jordbruksforhandlinger. Han mener de gode erfaringene med å fjerne fjørfe fra markedsreguleringene tilsier at det samme skjer på gris. Ikke handlingsrom Å øke målprisen på alle dyreslag nå i vår, uten å ta drastiske grep, er som å tro på en sen julenisse. Vi står av den grunn overfor en gedigen utfordring når vi nå skuer fram mot årets jordbruksforhandlinger. Handlingsrommet i forhold til gul støtte er nærmest borte. Vi snakker om 50 millioner kroner før vi når taket på 11,5 milliarder kroner som er satt som maksimum for denne type støtte. Ergo må vi tenke nytt, sier Tjåland som ikke bare ønsker å fjerne grisen fra markedsreguleringen. Han ønsker i tillegg at målprisen settes før slakting. Det vil si når dyret forlater fjøset. I melkesektoren er det slik. Målprisen på melk tar utgangspunkt i prisen fra bonde. Hvorfor kan ikke det samme være tilfelle når det gjelder kjøtt, spør Jærbonden. Gode erfaringer Tjåland driver en allsidig virksomhet der melkeproduksjon danner grunnstammen i produksjonen. Han har en melkekvote på tonn. I tillegg leverer han årlig rundt 350 slaktegris til Fatland Jæren, og han har 120 vinterfôrede sauer. Og Tjåland er ikke i tvil: Å gi bøndene forhåpninger om økte målpriser uten å sette i verk drastiske tiltak, er å føre en hel yrkesgruppe bak lyset. Både myndigheter, Norges Bondelag og landbrukets mange aktører må nå innse at vi har nådd taket på den gule støtten. Nå må det kreativitet til. Både det å se på mulighetene innefor den grønne støtten, den som ikke er. Stikkordet er som tidligere nevnt handlingsrom. Og om man fjerner grisen fra markedsreguleringen, vil det frigjøre om lag to milliarder kroner. Jeg tror det vil fungere like greit som da man fjernet markedsreguleringen på kylling. Markedet kom raskt i balanse. Nå har jo erfaringen vist at vi ikke har klart å få til markedsbalanse på gris, selv med markedsregulering, sier Tjåland. Kostnadsgalopp Grisen fra bonde betales med rundt 20 kroner pr. kilo i dag. Ved å ta utgangspunkt i bondens pris til slakteriet ved beregning av målpris, har Jærbonden regnet ut at det vil være mulig å hente inn drøyt 600 millioner kroner. Da har han tatt høyde for rundt tonn og en prisforskjell på fem-seks kroner når slakteriet har beregnet pris. Men det er ikke bare målpris og gul boks han er opptatt av. Kostnadene i landbruket er i fred med å bli et alvorlig problem- også for de aller største aktørene i landbruket. Det handler om kraftig økte byggekostnader, akselererende fôrpriser, økte gjødselpriser og ikke minst økte kostnader i forbindelse med innleiing av arbeidskraft. Det siste rammer de største og mest profesjonelle bøndene hardest. Derfor er det viktig at partene i jordbruksoppgjøret blir mer kreative når det gjelder å fi nne nøytrale tilskudd. Skattegrep i ulike varianter er også noe som bør vurderes. Å utelukkende tenke økning av målprisen kommer vi ingen vei med, mener Tjåland. Mangfold viktig Han har i mange år levert slaktedyr til Fatland Jæren og satt for noen år siden også i styret i bedriften. I dag sitter senterparti-politikeren i styret i Tine. Han er klar på hvorfor han velger å levere slaktedyr til en privat aktør: For meg handler det om å legge til rette for mangfold og valgmuligheter. Uten valgmuligheter når det gjelder levering, blir bonden taperen. De tre alternativene på slakteleddet her i området (Fatland Jæren, Prima og Nortura) er svært dyktige alle tre. Og slik bør det også være i framtiden, fastslår Tjåland.. Men da nytter det ikke at samtlige produsenter satser på en spesiell hest. Partene må tenke kreativt OSLO: Vi er kommet til veis ende når det gjelder økning i målprisen. Nå må partene i jordbruksoppgjøret finne andre og mer kreative løsninger for å øke bondens inntekter. Det sier forsker Klaus Mittenzwei i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Han mener forslaget om å trekke ut gris fra markedsreguleringen er et fornuftig forslag som monner. Det vil skape handlingsrom med tanke på skjermingsstøtte (gul boks). Men Mittenzwei ser også på budsjettstøtte (grønn boks) som en viktig og høyst farbar vei å slå inn på for å øke bondens rammebetingelser. Har advart Denne type støtte over statsbudsjettet er mye brukt i land vi kan sammenligne oss med. Jeg vil si det er en mulighet som er lite brukt her i landet for å bedre bondens inntekter. Sånn sett må våre politikere nå endre fokus. Det nytter ikke lenger å tro at økt målpris skal sikre bonden økte inntekter de kommende årene. Det løpet er i realiteten kjørt. Mange har i lang tid advart mot ensidig målprisøkning for å oppnå denne inntektsøkningen særlig gjelder det representanter for kjøttindustrien. Disse har nå fått rett. Vi er nå kommet til et punkt der dette virkemiddelet ikke lenger er mulig å bruke, sier NILF-forskeren. Partene sitter med nøkkelen Han bekrefter at økningen i målpris de siste årene har vært langt større målt i relative kroner, sammenlignet med økningen i budsjettstøtte. Hvorfor det er og har vært slik, er ikke enkelt å si. Her er det partene i jordbruksoppgjøret V E I S EN D E: Vi er kommet til veis ende når det gjelder økning i målprisen, sier forsker Klaus Mittenzwei i NILF. som sitter med nøkkelen til et godt svar. Foran årets oppgjør har vi i realiteten fire muligheter. Enten redusere målpris, fjerne gris fra markedsreguleringen eller redusere mengden kjøtt i markedet. Det siste er et lite sannsynlig ettersom vi allerede i dag opplever underdekning på flere kjøttslag. Da gjenstår økt budsjettstøtte, eventuelt å holde grisen utenfor markedsreguleringen. Svaret kommer til våren, og jeg er like spent på det som alle andre med interesser innenfor norsk landbruk og norsk næringsmiddelindustri, sier Klaus Mittenzwei. 11

Kjø bransjen 3. Stolt av kylling-satsing

Kjø bransjen 3. Stolt av kylling-satsing Kjø bransjen 3 2009 F Angus-bedrifter økte omsetningen Fatland med gode slaktetall Trener hardt til kjøttfag-em CT-undersøkelse av spekeskinker Stolt av kylling-satsing 10 16 20 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10

Detaljer

Kjø bransjen 5. Team BarbieQ grillet til gull

Kjø bransjen 5. Team BarbieQ grillet til gull Kjø bransjen 5 2 011 F Furuseth med 39 millioner i pluss Nortura med kraftig import-vekst KLF-landsmøtet 2011 tema: Innovasjon og utvikling Team BarbieQ grillet til gull FRYSELAGRING Nytt moderne fryselager

Detaljer

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm KJØ BRANSJEN 7 2009 F Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser Gull-jente i kjøttfag-nm 20 9 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 N YHETER Stor oppslutning om

Detaljer

KJØ BRANSJEN 5. Leiv Vidar-produkter. til Statoil for 340 millioner

KJØ BRANSJEN 5. Leiv Vidar-produkter. til Statoil for 340 millioner KJØ BRANSJEN 5 2008 F Kjøttunderskuddet øker fortsatt Salgsvekst for Angus-bedrifter KIFF har blitt NHO Mat og Bio TEMA: Kjøtt og klima Leiv Vidar-produkter til Statoil for 340 millioner 14 16 5 6 6 7

Detaljer

Kjø bransjen 5. Slakt med særpreg ved Helle Slakteri

Kjø bransjen 5. Slakt med særpreg ved Helle Slakteri Kjø bransjen 5 2009 F Anuga-messe for 30. gang ERFA/Landsmøte 2009 Limousinbonde og svineprodusent intervjuet: Odd Arne Dalsegg Slakt med særpreg ved Helle Slakteri 20 8 18 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 12

Detaljer

KJØ BRANSJEN 10. God jul! Medisterkaker fra Lynum årets julevinner

KJØ BRANSJEN 10. God jul! Medisterkaker fra Lynum årets julevinner KJØ BRANSJEN 10 2009 F Produsenten får mindre av egg-pengene Nye drivere hos Diskerud Eidsmo Dullum vokser i Midt-Norge Bog mørere enn ytrefilet God jul! Medisterkaker fra Lynum årets julevinner KJØTTBRANSJEN

Detaljer

KJØ BRANSJEN 1. Elg fra Sørlandet imponerte tyskere

KJØ BRANSJEN 1. Elg fra Sørlandet imponerte tyskere KJØ BRANSJEN 1 2010 F Nortura tungt inne i Afrika-import Robotisering hos Fatland Øien KLF-Nytt INTER VJUET: Ernst A. Eik Elg fra Sørlandet imponerte tyskere Bli med til IFFA i Frankfurt 7. - 13. mai 2010

Detaljer

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse

Kjø bransjen 8. Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Kjø bransjen 8 2010 F Fra Nortura til HSS Burger King ønsker mer konkurranse intervjuet: Terje Wester Med and på menyen Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse Fusjoner skaper stor smak Culinar og Hoffs

Detaljer

Kjø bransjen 4. Matkjedeutvalget har talt Brasiliansk grill-vri Kjøttbransjen på IFE Politiker-skryt av Swazi-satsing. Allergen-fri sone på Hønefoss

Kjø bransjen 4. Matkjedeutvalget har talt Brasiliansk grill-vri Kjøttbransjen på IFE Politiker-skryt av Swazi-satsing. Allergen-fri sone på Hønefoss Kjø bransjen 4 2 011 F Matkjedeutvalget har talt Brasiliansk grill-vri Kjøttbransjen på IFE Politiker-skryt av Swazi-satsing Allergen-fri sone på Hønefoss FRYSELAGRING Nytt moderne fryselager med FRYSELAGRING

Detaljer

KJØ BRANSJEN 2. Garantister for kvalitet i grisebingen

KJØ BRANSJEN 2. Garantister for kvalitet i grisebingen KJØ BRANSJEN 2 2010 F Kuraas med kebab Ny vår for Røroskua Vellykket Kiel-konferanse TEMA: Emballasje og produktdesign Garantister for kvalitet i grisebingen Bli med til IFFA i Frankfurt 7. - 13. mai 2010

Detaljer

KJØ BRANSJEN 9. Smedstuen med årets pinnekjøtt

KJØ BRANSJEN 9. Smedstuen med årets pinnekjøtt KJØ BRANSJEN 9 2009 F Egg-tabbe rettes opp Omsetningsavgiften på fjørfekjøtt økes 12 sikret seg kjøttfag-diplom TEMA: Renhold/hygiene Smedstuen med årets pinnekjøtt Trofast samarbeidspartner i 60 år Arne

Detaljer

bransjen Meny-trippel i NM i kjøttfag

bransjen Meny-trippel i NM i kjøttfag bransjen 7 2013 F Intensivert storfe-satsing i Rogaland Kjøtt vinneren i KBS-markedet Skjåk Mat klare for NM Pinnekjøtt-bok på beddingen Meny-trippel i NM i kjøttfag Prosessutstyr og vaskeanlegg til kjøtt-

Detaljer

KJØTT. Ytterøykylling i støtet. bransjen. Taper millioner på økt svinepris Røros Slakteri lanserer «Røroslam» TEMA Renhold, hygiene og mattrygghet

KJØTT. Ytterøykylling i støtet. bransjen. Taper millioner på økt svinepris Røros Slakteri lanserer «Røroslam» TEMA Renhold, hygiene og mattrygghet KJØTT 6 2014 bransjen Taper millioner på økt svinepris Røros Slakteri lanserer «Røroslam» Ytterøykylling i støtet TEMA Renhold, hygiene og mattrygghet Prosessutstyr og vaskeanlegg til kjøtt- og fiskeindustrien

Detaljer

KJØTT. Smak 2014. bransjen. Sørlands-samarbeid på. Økt slakting i 2013. intervjuet: Andreas Viestad. temasider: Marinader og krydder

KJØTT. Smak 2014. bransjen. Sørlands-samarbeid på. Økt slakting i 2013. intervjuet: Andreas Viestad. temasider: Marinader og krydder KJØTT 2 2014 bransjen Økt slakting i 2013 intervjuet: Andreas Viestad temasider: Marinader og krydder Sørlands-samarbeid på Smak 2014 Prosessutstyr og vaskeanlegg til kjøtt- og fiskeindustrien en seriøs

Detaljer

bransjen Toten eggpakkeri knekker «hønekoden»

bransjen Toten eggpakkeri knekker «hønekoden» bransjen 1 2013 F Mye å spare på ENØK-tiltak Landet rundt med Kjøttbransjen Dagligvareavtale vekker reaksjoner Jæregg med store ambisjoner Toten eggpakkeri knekker «hønekoden» Prosessutstyr og vaskeanlegg

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013-2014

STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 STYRETS BERETNING 2013-2014 37 Styret i KLF og KS i perioden 2013-2015 Styrets medlemmer: Are Verås - Prima AS, Guro Kolbu Christensen - Orkla Foods Norge AS avd Vossafår, Ståle

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i NFL 1. juni 2012. Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag.

Leders tale til årsmøtet i NFL 1. juni 2012. Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag. Leders tale til årsmøtet 1. juni 2012 Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag. Vi har grunn til å være stolte av våre produksjoner, våre produkter og vår organisasjon.

Detaljer

Samarbeid. på tvers av landegrensene. Mer bestråling tross forbrukerfrykt side 4-5. Uventede hindringer gir nødvendige endringer side 6.

Samarbeid. på tvers av landegrensene. Mer bestråling tross forbrukerfrykt side 4-5. Uventede hindringer gir nødvendige endringer side 6. Samarbeid på tvers av landegrensene side 2-3 Mer bestråling tross forbrukerfrykt side 4-5 Tarmmarkedet: Uventede hindringer gir nødvendige endringer side 6 Et informasjonsmagasin fra Arne B. Corneliussen

Detaljer

Årsrapport 2012 Grobunn for endring

Årsrapport 2012 Grobunn for endring Årsrapport 2012 Grobunn for endring Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 06 Nøkkelinformasjon Grobunn for endring 08 Felleskjøpet i ny drakt 10 Inntar storbyene 12 Størst i heste-norge 14 Grønt

Detaljer

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 siden 1892 1 Innhold: I utvikling side 3 Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 Fatland Oslo side 6 Den blide stemmen. Sjåføren side 8 Saueklipper fra New Zealand side 9 Blondt storfe på Revetal og gris i

Detaljer

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk Årsrapport Fremtidens landbruk SIDE 2 Innhold Fremtidens landbruk SIDE 3 Innhold 4 Konsernsjefen har ordet 8 Nøkkelinformasjon Fremtidens landbruk 10 Markedsandeler 12 Bærekraft 14 Foods of Norway 16 Bondenytte

Detaljer

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA Løft for framtida Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang Vi trenger å styrke Norturas

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side 10-11 Kollektivt innmeldt Side 24-25 Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager.

Detaljer

ABCcompendiet. Fra bakeribransjen til bunnsolid mangfold 2-09. Arne B. Corneliussen AS: 60 år. side 2-9. Et kundemagasin fra Arne B.

ABCcompendiet. Fra bakeribransjen til bunnsolid mangfold 2-09. Arne B. Corneliussen AS: 60 år. side 2-9. Et kundemagasin fra Arne B. ABCcompendiet Et kundemagasin fra Arne B. Corneliussen UTGAVE NUMMER 2-09 Arne B. Corneliussen AS: 60 år Fra bakeribransjen til bunnsolid mangfold side 2-9 60 år Historien om en markedsleder Det er en

Detaljer

Gartnerhallen Årsrapport 2010

Gartnerhallen Årsrapport 2010 Gartnerhallen Årsrapport 2010 2 Gartnerhallen Årsrapport 2010 InnHold 3 Hva er viktigst for Gartnerhallen? 4 Dette er Gartnerhallen 5 Markedsutvikling 6 Økt norsk grøntproduksjon 8 Fruits of Norway 9 Feiring

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer