Y KURS. ÅRSBERETNING 2004 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Y KURS. ÅRSBERETNING 2004 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse"

Transkript

1 Y KURS ÅRSBERETNING 2004 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

2 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > De 10 største bidragsyterne til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Color Line AS Fjord Line AS Eidesvik AS Solstad Shipping AS Simon Møkster Shipping AS Knutsen OAS Shipping AS OSM Ship Management AS Trico Supply ASA Farstad Shipping ASA Bourbon Offshore Norway AS Rederiene betalte i 2004 kr. 470 pr. ansatt pr. mnd. til stiftelsen. FORSIDEBILDE Rederilogo i luen kommer fra Det Stavangerske Dampskibsselskab

3 Årsberetning 2004 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE Kompass for opplæring og rekruttering Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble opprettet i 2003, og har som formål å øke rekrutteringen av norske sjøfolk. Stiftelsen gir også bidrag til kompetanseheving og HMS-tiltak. Godt bidrag til en stor og viktig snuoperasjon Den viktigste jobben for Norsk Maritim Kompetanse er å bidra til at det opprettes flere opplæringsstillinger om bord på norske fartøy. Etter første driftsår kan stiftelsen vise til gode resultater. Ypperlig for rederiene Solstad Shipping AS er blant rederiene som har flest opplæringsstillinger på sine fartøy. Dette er en svært god ordning, vi får mange flinke folk om bord, sier administrerende direktør Lars Peder Solstad. Fordelaktig med maritim utdanning Det er flere veier å gå for å ta maritim utdanning, enten det nå gjelder i maskin eller på dekk. Studenter som tar maritim høyskoleutdanning, stiller ekstra sterkt. Stort behov for maritim kompetanse på land Det finnes mange muligheter for videre karriere i landbaserte yrker når tiden til sjøs er over. Behovet for folk med høy maritim kompetanse er stort, sier sjøfartsdirektør Rune Teisrud. Mange bidrag til spennende prosjekter Hovedmålet for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse er å bidra til flere opplæringsstillinger om bord, men stiftelsen gir også penger til tiltak innen HMS og økt rekruttering. Styrets beretning Regnskap Revisors beretning

4 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 4

5 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse KOMPASS FOR OPPLÆRING OG REKRUTTERING Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble etablert 23. oktober 2003 etter vedtak i Stortinget. Stiftelsen forvalter et fond til kompetansehevings- og rekrutteringstiltak i de maritime næringene, spesielt rettet mot opplæring til sjøs. ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 5 Stiftelsen gir tilskudd til opplæringsstillinger for norske lærlinger, norske kadetter under opplæring til sertifikatklasse 4 eller 3 og norske junioroffiserer under opplæring til sertifikatklasse 2. For å få tilskudd til lærlinger og kadetter er det en forutsetning at det etableres opplæringsplasser som gir kvalifisert opplæring til henholdsvis fagbrev og sertifikater. I alt ble det bevilget kroner til opplæringsstillinger i I tillegg til tilskudd til opplæringsstillinger er også en del av stiftelsens budsjett øremerket til aktiviteter og tiltak som kan øke rekrutteringen til yrket, og til tiltak som fremmer helse, miljø og sikkerhet. For 2004 ble det bevilget i alt kroner til disse formålene. Stiftelsen krever inn og forvalter et bestemt beløp pr. ansatt i de rederier som er omfattet av nettolønnsordningene for passasjerferger registrert i NOR og nettolønnsordningene for offshorefartøy og bøyelastere i NOR. Beløpet for 2004 var satt til kr. 470,- pr. ansatt pr. måned. Også rederier som ikke er omfattet av nettolønnsordningene, kan søke om støtte fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. STORTINGSVEDTAKET FOR OPPRETTELSEN AV STIFTELSEN Stortingsvedtaket som lå til grunn for opprettelsen av stiftelsen, lyder som følger: Stortinget ber Regjeringa opprette et fond, for eksempel etter svensk modell, som skal gå til kompetansehevings- og rekrutteringstiltak i de maritime næringene, spesielt retta mot opplæring til sjøs. Fondet disponeres i samråd med de berørte rederiene og de ansattes organisasjoner. Fondet finansieres ved innbetaling av kr 470 per måned per sysselsatt på alle norske skip som er omfatta av nettolønnsordninga. Stortinget ber Regjeringa knytte krav om positiv næringsutvikling (f.eks. dokumenterbare investeringer utover normalnivå i HMS-arbeid, innovasjon og industriell utvikling i forskningsinstitusjoner, leverandører og andre bedrifter i den maritime klyngen) til alle skip under nettolønnsordninga. I 2004 forvaltet stiftelsen tilsammen kroner. Nettolønnsordningene Nettolønnsordningene går ut på at rederiene får tilbakebetalt skattetrekk, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for visse grupper sjøfolk. Ordningene er innført for å øke rederienes motivasjon til å ansette norske sjøfolk. Tildelingskriterier Alle rederier som har opplæringsstillinger som gir rett til tilskudd, har rett til å søke om tilskudd fra stiftelsen. Det gis kun tilskudd til opplæring som skjer om bord. Tilskudd tildeles hvert halvår, og søknadsfristen er henholdsvis 1. august for første halvår, og 1. februar for annet halvår. Det må benyttes eget søknadsskjema for å søke om tilskudd. Stiftelsen har utarbeidet en plan for hvem som kan få tilskudd. Mer informasjon om dette fås ved henvendelse til stiftelsens sekretariat i Norges Rederiforbund.

6 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 6 ANTALLET LÆRLINGER OG KADETTER ble redusert fra 2001 til 2003, men viser en markant økning fra 2003 til Lærlinger Kadetter

7 Styrelederen GODT BIDRAG TIL EN STOR OG VIKTIG SNUOPERASJON Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse kan se tilbake på det første driftsåret med en god porsjon optimisme. Vi ser at våre tiltak hjelper. Resultatene viser at det faktisk er flere nå enn tidligere som benytter vår ordning til opplæringsstillinger om bord. Det er viktig for at Norge fortsatt skal være en skipsfartsnasjon, sier stiftelsens styreleder Roald Mørkesdal. ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 7 Den aller viktigste jobben for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse er å få rederiene til å opprette flere opplæringsstillinger om bord på norske fartøy. Etter at vi har vært i drift i ett år, viser tallene en positiv utvikling. Vi registrerer at stadig flere oppretter opplæringsstillinger. I 2004 ble det opprettet praksisplasser om bord i norske skip for 425 lærlinger og 301 kadetter. Det er en økning på henholdsvis 13 og 23 prosent. Dette viser at stiftelsen fungerer etter sin hensikt, sier Mørkesdal. Han er også glad for at stiftelsen gir tilskudd til norske junioroffiserer under opplæring. Dette vil føre til at disse blir mer konkurransedyktige, sier han. STORT BEHOV Styrelederen understreker behovet for at det opprettes mange slike opplæringsplasser. Fortsatt får prosent av dem som tar maritim utdanning, ikke praksisplass. Hvis de skal komme videre i karrieren sin, må de ha praksis. Det er faktisk avgjørende for norsk maritim utdanning at rederiene er seg sitt ansvar bevisst og bidrar til at flere får en opplæringsstilling om bord, sier Mørkesdal. Han understreker hvor viktig det er å kunne utnytte kunnskapen som ligger i vår kultur som sjøfartsnasjon mens det fortsatt er ungdommer som ønsker å gå i sine forfedres fotspor. IVARETAR MILJØET Mørkesdal mener rederiene selv bør ha interesse av å opprette slike stillinger. Dette er en god ordning for rederier og sjøfolk, både sosialt og økonomisk. All erfaring viser at folk blir værende i det rederiet der de får sin opplæring. Rederiet klarer dermed å sikre seg god og stabil arbeidskraft. Folk blir flasket opp med rederiets holdninger og kultur, og dette har stor verdi for alle parter. Dessuten er disse opplæringsstillingene et tillegg til grunnbemanningen. Dermed kan arbeidsbyrden bli mindre på den faste staben, i alle fall etter hvert, sier Mørkesdal. LANGSIKTIGHET ER NØDVENDIG Næringen er opptatt av at politikerne sørger for langsiktighet og forutsigbarhet, og at rammebetingelsene er til å leve med. Opprettelsen av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse er et viktig skritt i riktig retning. Med dette har politikerne gitt ett av de siste årenes få konkrete og håndfaste signaler om at de ønsker å satse på norsk maritim kompetanse. Det handler jo ikke bare om norske skip, det handler også om dem som skal arbeide i den landbaserte maritime næringen i fremtiden. Norge er en betydelig aktør når det gjelder kompetanseintensive leveranser, som for eksempel navigasjonssystemer, fortøyningsutstyr og annet utstyr for skipsfartsindustrien, avslutter Mørkesdal. Kort tid etter at dette intervjuet ble gjennomført, døde styreleder Roald Mørkesdal. Han visste at han led av en alvorlig sykdom, men ønsket at dette intervjuet skulle trykkes. Roald Mørkesdal gikk bort 1. april Praksisplasser Mangel på praksisplasser til sjøs har vært et problem for kandidater som ønsker å gjøre en karriere til sjøs. For å imøtekomme dette behovet ble Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse opprettet i Stiftelsens formål er å stimulere opplæring og rekruttering. Stiftelsens inntekter utgjør et beløp på kr. 470,- pr. ansatt pr. mnd. Beløpet innbetales til rederier som er omfattet av nettolønnsordningene for offshorefartøyer og bøyelastere i NOR-registeret, samt passasjerskip i NOR i utenriksfart.

8 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 8 JOBB SOM PASSER FOR MEG! Som kadett følger Otto Leidland matrosenes arbeid om bord på dekk. I stille perioder er han på brua og lærer om navigering. Jeg har fått oppfylt mine forventninger så langt, og har en veldig interessant jobb. Dessuten får jeg reist rundt i verden og sett meg omkring. Dette er en jobb som passer for meg, sier Leidland. Han har utdannelse fra Høgskolen Stord-Haugesund, der han tok bachelorgraden i nautikk våren I sommerferiene jobbet jeg hos Solstad Shipping, der jeg også har hatt opplæringsstillingen. Nå har jeg inne en søknad om sertifisering hos Sjøfartsdirektoratet, og jeg håper å mønstre på som styrmann når den er i orden, sier Leidland. Solstad Shipping AS har mange opplæringsstillinger. De er vant til å tilrettelegge praksisplasser for sånne som oss. Vi blir tatt godt imot, og det var kjekt å komme om bord, sier Otto Leidland.

9 Rederi og kadett YPPERLIG FOR REDERIENE! Ordningen med tilskudd til opplæringsplasser om bord er veldig bra! Vi betaler inn vårt bidrag med glede, sier administrerende direktør Lars Peder Solstad i Solstad Shipping AS. ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 9 Rederiet har 57 opplæringsstillinger fordelt på sine 32 båter. Av et mannskap på 830 er 640 nordmenn. Vi synes det er verdifullt å ha mange nordmenn om bord. Det handler om å beholde en kultur og videreføre en god tradisjon for vårt rederi, sier Solstad. VIKTIG FOR NYREKRUTTERING Han mener at alle rederier har et ansvar for å sørge for nyrekruttering av norske folk til sjømannsyrket. Det er ikke viktig bare for bemanningen om bord, men også for rekrutteringen til landbaserte stillinger. Det er behov for maritim kompetanse i stillinger både hos Sjøfartsdirektøren, i losvesenet og hos virksomheter som leverer utstyr til vår næring. Vår opplæring kommer dermed hele næringen til gode, og vi som driver rederiene, har et spesielt ansvar her, mener Solstad. ALLE FÅR JOBB Hvert år tar Solstad Shipping inn 16 reform-94-lærlinger, i tillegg til 8 10 kadetter, og har drøyt 50 lærlinger om bord i sine skip til enhver tid. Rederiet gir også sommerjobb til 8 høyskolestudenter og 8 fagskolestudenter. Lærlingene, som enten jobber i maskin eller på dekk, blir rekruttert gjennom det maritime opplæringskontoret. I et karriereløp til sjøs har fagbrev som matros eller motormann også en verdi i seg selv. FLINKE FOLK Opplæringskontoret gjør en grundig vurdering av alle søkere. Vi får hyggelige og flinke folk om bord, og har stor glede av ordningen. Selvfølgelig må vi bruke ressurser på å legge forholdene til rette slik at vi etablerer gode opplæringsstillinger. Men vi får til gjengjeld mange flinke folk som absolutt bidrar om bord. Dette er en styrke og svært nyttig for oss, understreker Solstad. Han forteller at alle lærlinger får fast jobb om bord etter endt læretid. ETABLERT I 1964 Solstad Shipping ble etablert av kaptein Johannes Solstad i Skudeneshavn i I løpet av de første 10 driftsårene kjøpte og driftet rederiet 14 skip. I dag består flåten av 32 skip, og blir utvidet med ytterligere 7 skip i løpet av Vi driver all vår virksomhet innen offshore, der vi har 40 prosent av aktiviteten i norske farvann. Ellers opererer vi blant annet i Middelhavet, i Mexicogolfen og i Vest-Afrika, forteller Solstad. Opplæringsstillinger I 2004 bevilget Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse totalt kroner til opplæringsstillinger. I alt fikk 92 rederier støtte til opplæringsstillinger i første halvår og 110 i annet halvår. I første halvår fordelte tilskuddene seg på 654 lærlinger, 220 kadetter og 126 junioroffiserer. I annet halvår fordelte tilskuddene seg på 832 lærlinger, 279 kadetter og 237 junioroffiserer. Utfordring å finne praksisplasser Det er en rekke næringer med behov for maritim kompetanse med sertifikater. Det er imidlertid en utfordring å finne praksisplasser for kadetter, og det uteksamineres ikke nok kandidater i forhold til måltallene eller samfunnets behov for maritim kompetanse. (Fra St.meld. nr. 31)

10 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 10

11 Maritim utdanning FORDELAKTIG MED MARITIM HØYSKOLEUTDANNING Studenter med maritim høyskoleutdanning har gode muligheter til å få jobb i landbaserte maritime virksomheter når de har seilt noen år. Mange vil naturlig nok slå seg til ro på land når de har stiftet familie. Med akademisk bakgrunn stiller de sterkt i konkurransen om de landbaserte jobbene, sier dekan Harald Westhagen ved Høgskolen i Vestfold. ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 11 Høgskolen i Vestfold er en av fire institusjoner for maritim høyskoleutdanning her i landet. Skolen har tre studieretninger innen maritime fag: bachelor i skipsfart og logistikk, bachelor i nautikk og bachelor i marinteknisk drift. For å komme inn på studiene stilles det krav til full studiekompetanse, som man får enten ved å ta treårig allmennfaglig studieretning på videregående skole, eller ved å ta fagskoleutdanning og tilleggskurs i matematikk og fysikk. FAGSKOLEUTDANNING Studentene kan enten ta videregående skole med allmenne fag og så gå videre på høyskole, eller de kan ta grunnkurs, videregående kurs og fagskolen. Vi har grunnkurs innen henholdsvis elektrofag og mekaniske fag. Studentene kan gå videre innen sjøfartsfag eller skipsteknisk drift før de får lærlingtid ombord. Deretter kan de komme tilbake til oss og gå 2 år på fagskolen, og så kan de gå videre på høyskolen, forklarer rektor Jan Erik Sørensen ved Tønsberg Maritime Fagskole. OPPLÆRINGSPLASSER ER MANGELVARE Studenter som tar bachelor i nautikk eller marinteknisk drift ved en av de maritime høyskolene, kan gå videre i opplæringsstillinger som kadett på dekk eller i maskin. Imidlertid er det mange som ikke får praksisplasser etter endt utdanning. Det er et stort minus, fordi studentene må ha praksisplasser for å få sine sertifikater og dermed kunne stige i gradene. Jeg skulle ønske rederiene kunne etablere langt flere slike praksisplasser. Det er svært viktig, slik at den maritime sektoren får den arbeidskraften det er behov for, sier dekan Harald Westhagen på Høgskolen i Vestfold. Han håper etableringen av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vil resultere i en betydelig økning av praksisplasser. NYTT STUDIETILBUD Høgskolen i Vestfold har imidlertid også studietilbud til folk som ikke har ambisjoner om en arbeidsplass til sjøs. Vi har utviklet et bachelorstudium i skipsfart og logistikk som utdanner folk til landbaserte yrker. Logistikk, eller læren om effektive materialstrømmer, blir mer og mer viktig. Vi knytter det sammen med økonomi i maritim sammenheng. Det er en god kombinasjon som etterspørres i mange rederier, meglerhus, hos havneopeatører og andre aktører i de landbaserte næringene, forklarer Westhagen. Det maritime utdanningstilbudet i Norge Det finnes to utdanningsveier å gå i Norge for dem som vil gjøre en karriere til sjøs. Den praktisk rettede veien går gjennom fagskolen, og den mer teoretisk rettede går gjennom høyskolen. "Fagskolemodellen" er den mest benyttede blant unge i dag. Kandidatene har normalt bakgrunn fra yrkesrettet videregående skole, og søker seg gjerne inn i fagskolen etter å ha oppnådd fagbrev som matros/motormann. "Høyskolemodellen" tilbys normalt kandidater som har treårig allmennfaglig studieretning fra videregående skole. En fagskolekandidat kan bli høyskolekandidat ved å ta spesialtilpassede tilleggskurser. For mer informasjon om de forskjellige maritime utdanningsmuligheter vises til informasjon fra utdanningsmyndighetene, det maritime skoleverket og de maritime opplæringskontorene.

12 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 12

13 STORT BEHOV FOR MARITIM KOMPETANSE PÅ LAND En stor del av dem som jobber i Sjøfartsdirektoratet, har fartstid fra norske fartøy. Mange av våre arbeidsoppgaver krever en type kompetanse man opparbeider seg om bord. Det gjelder for eksempel arbeid med sertifisering og godkjenning, sier sjøfartsdirektør Rune Teisrud. ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 13 Sjøfartsdirektøren mener det er viktig å etablere ordninger som Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Ordningen er med på å bidra til økt rekruttering av norske sjøfolk, også til landbaserte næringer. Innen enkelte landbaserte maritime næringer er det viktig å ha maritim erfaringskunnskap i bunnen, forklarer Teisrud. REKRUTTERER MANGE Sjøfartsdirektoratets mål er å bidra til å sikre sjøfolks kompetanse og velferd, og medvirke til å trygge liv, helse og fartøy. I tillegg skal direktoratet bidra til at skipsfarten er en miljøvennlig transportform, og det skal også være en pådriver i det strategiske sjøsikkerhetsarbeidet og ivareta kontroll og tilsyn. Dette er omfattende oppgaver som i stor grad krever spesialkunnskap man bare kan tilegne seg om bord på skip. Vi rekrutterer et betydelig antall fagpersoner fra rederiene, sier sjøfartsdirektøren, som selv har lang fartstid til sjøs. ARBEID PÅ LAND Sjøfartsdirektøren påpeker at det finnes gode muligheter for arbeid på land, når karrieren til sjøs er over. Det bør ungdom være klar over. Det er jo slik at de fleste etter hvert ønsker å få seg en jobb på land, i alle fall når de stifter familie og får barn. Derfor er det viktig at de kjenner til at det finnes gode muligheter for jobb med den utdanning og erfaring de kan opparbeide seg i den maritime næringen. Både vi her i Sjøfartsdirektoratet, i sjøforsikringsselskapene, i klasseselskapene, i lostjenesten og i teknologimiljøene har behov for folk med høy maritim kompetanse, sier Teisrud. TILSYN, KONTROLL OG SERTIFISERING Hvert år utfører Sjøfartsdirektoratet bl.a. i underkant av 3000 sertifikatbesiktelser og rundt 500 uanmeldte tilsyn, i tillegg til en rekke revisjoner i rederiorganisasjoner og om bord på skipene, og det foretas revisjoner hos klasseselskapene. I tillegg behandles mer enn saker i forbindelse med personlige sertifikater til seilende offiserer. Dessuten fører direktoratet tilsyn med den maritime utdanning, både i Norge og i utlandet, hvor norske redere henter offiserer. For oss er det viktig å rekruttere norske sjøfolk til disse jobbene. De har kjennskap til systemene og kulturen. Maritim kunnskap og erfaring er også viktig i tilknytning til både internasjonalt og nasjonalt arbeid med utvikling av et tidsriktig maritimt regelverk for å bidra til økt sikkerhet, understreker Teisrud. Han oppfordrer rederiene til å benytte alle de mulighetene som finnes for å rekruttere norske offiserer og mannskap. Dette har stor betydning for hele den landbaserte norske maritime næringen, sier sjøfartsdirektør Rune Teisrud. Sysselsetting i maritime næringer I alt er ca personer direkte sysselsatt i maritime næringer. En stor del av disse virksomhetene er lokalisert i distriktene. Dette er bedrifter som verft og utstyrsindustri, og virksomheter innen maritim tjenesteyting, som for eksempel megling og losvesen. Norsk kompetanse viktig I alle europeiske skipsfartsland er det en økende bekymring for den fremtidige tilgang på kvalifiserte offiserer om bord på båtene. For å lykkes i den maritime konkurranse er det derfor viktig å videreutvikle kompetansen i det maritime Norge. (Fra St.meld. nr 31)

14 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 14

15 Øvrige bidrag MANGE BIDRAG TIL SPENNENDE PROSJEKTER Stiftelsens hovedoppgave er å bidra til at antallet opplæringsplasser om bord øker. I tillegg er en del av stiftelsens budsjett øremerket til andre tiltak innen helse, miljø og sikkerhet. Totalt bevilget stiftelsen millioner kroner til slike prosjekter i ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 15 Det er viktig å arbeide målbevisst med rekrutteringsaktiviteter, og stiftelsen har derfor gitt økonomisk støtte til skoleskipene Sjøkurs og Gann, og til de maritime opplæringskontorene. Disse kontorene koordinerer praksisplasser for lærlinger og kadetter. Det er videre gitt bidrag til Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordaland og til koordineringsgruppa for Stavanger Offshore og Maritime Forums informasjonsarbeid overfor skoler. Informasjonstiltakene når fram til mange aktuelle skoler og rådgivere, og dette er viktig for rekrutteringen til både maritime og petroleumstekniske stillinger. Stiftelsen har også gitt bidrag til arrangementet Grimstad og havet, som gjennomføres av Grimstad Næringsråd i samarbeid med lokale maritime krefter. Hensikten med arrangementet var å vise hvilken betydning havet har for utviklingen av næringslivet i Grimstad og regionen. Det er videre gitt bidrag til den maritime trainee-ordningen som gjennomføres av Norges Rederiforbund. Denne ordningen har som formål å utdanne nøkkelpersoner som skal gjøre karriere innenfor den maritime næringen, og å styrke næringens renommé blant studenter og i samfunnet forøvrig. Målet er blant annet å legge til rette for karrieremuligheter innen den maritime klyngen. HMS-PROSJEKTER Ved siden av å gi bidrag til aktiviteter som kan øke rekrutteringen, har stiftelsen også gitt bistand til prosjekter med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Stiftelsen har blant annet fullfinansiert prosjektet Personskadeopplysning til sjøs, som utføres av SINTEF på vegne av Sjøfartsdirektoratet og den maritime næringen. Prosjektet går ut på å skaffe sikrere tallmateriale for å utarbeide gode statistikker. Målet er å lage et verktøy som er enkelt å bruke både for kontoransatte på rederikontorer i land og blant mannskap om bord på skip. En god statistikk er viktig fordi næringen og alle involverte kan bruke analysene til å forebygge ulykker, slik at sikkerheten til sjøs blir bedre. Videre er det gitt bidrag til en informasjonsfilm for å spre kunnskap om hensikt og gjennomføring av risikovurderinger om bord. Det er også gitt tilskudd til videreutvikling av verneombudsordningen. Skoleskipene Skoleskipene Sjøkurs og Gann, som har tilhold ved henholdsvis Kristiansand og ved Hundvåg utenfor Stavanger, fikk til sammen kroner til rekrutteringstiltak i Pengene kom godt med, og vi kan faktisk dokumentere at det har bidratt til flere søkere på våre utdanningstilbud, sier rektor Tor Egil Fjelde på skoleskipet Gann. Hvert år mønstrer 175 elever på de to skoleskipene og får et skoleår preget av både teoretisk og praktisk opplæring til sjøs. Våre kurstilbud er meget populære. Vi drar på tre utenlandsturer hvert år. I snitt har vi mellom 200 og 250 søkere fra hele landet. Med tilskuddet fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse kan vi informere om tilbudene våre til langt flere elevgrupper enn tidligere, sier en fornøyd rektor. Opplæringskontorene Det finnes fire maritime opplæringskontorer i Norge, lokalisert i henholdsvis Tromsø, Ålesund, Haugesund og Tønsberg. Kontorene skal blant annet sikre fremtidig rekruttering til næringen og markedsføre næringen overfor skoler, ungdom og foreldre.

16 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 16 STYRETS BERETNING FOR 2004 Stiftelsens virksomhet i 2004 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble opprettet i oktober 2003 av Norges Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund som en oppfølging av Stortingets vedtak i revidert statsbudsjett for Stiftelsens hovedfunksjon er å foreta innkreving og forvaltning av det beløp norske rederier skal betale pr. ansatt pr. måned på skip som er omfattet av nettolønnsordningene for offshore fartøyer i NOR og passasjerskip i NOR i utenriksfart. Midlene skal benyttes til kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Når det gjelder innkreving av beløpet rederiene skal betale til stiftelsen, er det etablert et samarbeide med Sjøfartsdirektoratet som sikrer at det er fullt samsvar mellom antall ansatte som er omfattet av nettolønnsordningene og innbetalingen til stiftelsen. Ved innkreving følger stiftelsen de terminoppgaver som er utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. Stiftelsen har for 2004 innkrevet om lag 34 mill. kr., og dette er helt i samsvar med de beregninger som ble gjort i forbindelse med Stortingets vedtak i Det ble i 2004 også foretatt innkreving for 2. halvår 2003 idet Stortinget besluttet at innbetalingene skulle skje med virkning fra 1. juli Midlene som er innkrevet for 2003, er avsatt til en bufferkapital for å sikre en viss langsiktighet i tildeling av midler, for eksempel hvis man får reduksjon på inntektssiden. Etter stiftelsens vedtekter skal det for hvert kalenderår utarbeides en plan for hvilke kompetansehevnings- og rekrutteringstiltak som gir rett til bidrag. I tråd med Stortingets intensjoner ble det for 2004 besluttet at en vesentlig del av midlene skal benyttes som tilskudd til opplæringsstillinger. Etter planen har rederier som har opplæringsstillinger, rett til et fast beløp pr. dag for hhv. lærlinger om bord som gir kvalifisert opplæring til fagbrev, kadetter om bord som gir kvalifisert opplæring til maritimt sertifikat, og for junioroffiserer under opplæring. Formålet med tilskuddet er å motivere rederiene til å etablere opplæringsstillinger for norske sjøfolk om bord på skipene. Siden ordningen bare har vart i ett år, har det vært knyttet usikkerhet til antall søknader og utbetalingenes omfang. For styret har det vært et overordnet hensyn å sikre at rederiene kan motta det beløp for hver dag som fremgår av planen. Det ble for 2004 også besluttet at det skulle avsettes 2,5 mill. kr. som etter søknad utdeles til andre rekrutterings- og opplæringsaktviteter, HMS-tiltak mv. Etter styrets oppfatning er det vanskelig å måle noen umiddelbar effekt når det gjelder betydningen av tildelingen av støtte til opplæringsstillinger, siden ordningen er så ny. Først når ordningen har pågått over noe tid vil, man kunne foreta en nærmere vurdering av dette spørsmålet. For rederiene er det viktig at det skapes sikkerhet for at ordningen opprettholdes over tid. Dette fordi satsing på utdanning av norsk maritim kompetanse forutsetter at rederiene er villige til å påta seg en forpliktelse over flere år. Styret er imidlertid så langt meget tilfreds med interessen for å søke om tilskudd til opplæringsstillinger. Det samme gjelder søknader om støtte til særskilte HMS-prosjekter mv. Styret har besluttet at nivåene for tilskudd til opplæringsstillinger økes med 20 prosent i 2005, og at beløpet som avsettes til utdeling til HMS-prosjekter mv., økes fra 2,5 mill. kr. i 2004 til 7,5 mill. kr. for ORGANISASJON Stiftelsen skal ha et styre bestående av 7 personer. Styret har i 2004 bestått av leder Roald Mørkesdal (Norsk Sjøoffisersforbund), Jørgen Vatne (Norges Rederiforbund), Trond Kleivdal (Color Line AS), Jan Diderik Lorentz (Odfjell ASA), Kjell Berg (Norsk Sjømannsforbund), Arnljot Muren (Det norske maskinistforbund) og Bjørn Lødøen (Sjøfartsdirektoratet). SEKRETARIAT Norges Rederiforbund er stiftelsens sekretariat. Viggo Bondi i Norges Rederiforbund er daglig leder i stiftelsen. LIKESTILLING I sekretariatet er det 1 kvinne og 1 mann som arbeider med løpende saksbehandling for stiftelsen. FORRETNINGSSTED Stiftelsen drives fra Norges Rederiforbunds lokaler i Rådhusgaten 25 i Oslo. MILJØ Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan medføre noen påvirkning av det ytre miljø. ØKONOMI Stiftelsens regnskap for 2004 viser et overskudd på kroner, som er tilført stiftelsens egenkapital. Økonomien er god og gir grunnlag for videre drift. REVISJON Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanses revisor har i 2004 vært statsautorisert revisor Kjell Storeide fra Dybwad Revisjon DA.

17 Resultatregnskap Driftsinntekter note 2004 Bidrag Sum driftsinntekter Driftskostnader Tilskudd til opplæringsstillinger Kjøp av tjenester Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Noter NOTE 1 Termin 4/ Termin 5/ Termin 6/ Termin 1/ Termin 2/ Termin 3/ Termin 4/ Termin 5/2004 (Fakturert 2005) Termin 6/2004 (Estimat) ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 17 Finansinntekter Renter Sum finansinntekter Årsresultat Balanse EIENDELER Pengemarkedsfond Utestående krav Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital Annen egenkapital Gjeld Kortsikig gjeld Sum egenkapital og gjeld OSLO 30. MARS 2005 Jørgen Vatne Bjørn Lødøen Kjell Berg Trond Kleivdal Roald Mørkesdal Arnljot Muren Jan Didrik Lorentz NOTE 2 Lærlinger Utenfor nettolønn 1. halvår Innenfor nettolønn 1. halvår Kadetter Utenfor nettolønn 1. halvår Innenfor nettolønn 1. halvår Junioroffiserer Utenfor nettolønn 1. halvår Innenfor nettolønn 1. halvår Lærlinger Utenfor nettolønn 2. halvår Innenfor nettolønn 2. halvår Kadetter Utenfor nettolønn 2. halvår Innenfor nettolønn 2. halvår Junioroffiserer Utenfor nettolønn 2. halvår Innenfor nettolønn 2. halvår Totalt NOTE 3 Kostnad til sekreteriatsfunksjonen som ivaretas av Norges Rederiforbund. NOTE 4 Tilskudd til skoleskip Infofilm Rekrutteringsaktviteter Andre rekrutterings- og opplæringsprosjekter NOTE 5 Plassert i fondet DnB NOR likviditet 20. NOTE 6 Omfatter påløpte fordringer for 5. og 6. termin 2004, jfr. note 1. NOTE 7 Omfatter påløpte forpliktelser for 2. termin 2004 som blir utbetalt i mars 2005, samt bevilgede ikke utbetalte bidrag til andre rekrutteringsog opplæringsprosjekter.

18 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 18 REVISORS BERETNING

19 Design Dinamo PR Foto Erik Thallaug

20 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE c/o Norges Rederiforbund PB 1452 Vika, 0116 Oslo Tlf Fax E-post:

ÅRSBERETNING 2007 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

ÅRSBERETNING 2007 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ÅRSBERETNING 2007 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Midler til opplæringsstillinger ble i 2007 forvaltet ved at ca. 18 millioner kroner gikk til lærlinger, ca. 10 millioner til kadetter og ca. 11

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse «Norsk maritim politikk og norske rammebetingelser er bygget på et sterkt kunnskapsgrunnlag. Dette er en ressurs som sikrer at norsk maritim næring er konkurransekraftig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

ÅRSBERETNING 2008. for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ÅRSBERETNING 2008 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Etter avtale med Nærings- og handelsdepartementet ble Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse etablert 23. oktober

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE

ÅRSBERETNING 2010 STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE ÅRSBERETNING 2010 STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE ble etablert 23. oktober 2003 etter avtale med Nærings- og handelsdepartementet. Rederier som er omfattet av nettolønnsordningene skal innbetale et

Detaljer

Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs

Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs Nærings- og handelsdepartementet v/statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Deres ref. Arkiv / Saksnr. Oslo BCC / 26. april 2012 Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs Det vises til Nærings-

Detaljer

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K.

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K. Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S Design/oppsett: K.Fagerland Hvordan rekruteres norsk ungdom i dag til Skipsfarten? Alternativ

Detaljer

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Årsberetning 2013 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår

Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår 1. halvår 2013 Figur 1 3000 2661 2671 2500 2103 2238 2270 2292 2000 1791 1500 1392 1519 Antall plasser 1000

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Møte i Maritimt Forum Vestfold Telemark Buskerud Horten, 25. september 2003 Hvorfor ny stortingsmelding?

Detaljer

Fordelingstall lærlinger 2012 og litt historikk. Ved Oddmund Nystad, Nestleder, MKS

Fordelingstall lærlinger 2012 og litt historikk. Ved Oddmund Nystad, Nestleder, MKS Fordelingstall lærlinger 2012 og litt historikk Ved Oddmund Nystad, Nestleder, MKS Inntak høsten 2011 Totalt 779 elever ble tatt inn og begynte sin maritime utdanning (matros-motormann) på de forskjellige

Detaljer

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 1 Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 Tema: Stø kurs regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Med GANN mot nye mål

Med GANN mot nye mål Med GANN mot nye mål Vårt mål er å være den fremste faglige utdanningen nasjonalt for unge som velger en framtid innen maritim virksomhet Historien... 1947 - Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF) stiftes.

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for termin 2007

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for termin 2007 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 1. 5. termin 2007 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift 21. desember 2005 nr. 1720 om forvaltning av tilskudd

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR)

Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR) Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR) Nettolønn og kompetanseutviklingsfondet. Historisk gjennomgang. Nettolønn vs. refusjon vs. tilskudd - NR ønsker lov i bunn som regulerer forholdt. Ang. kompetanseutviklingsfondet

Detaljer

Lærling til sjøs! Torunn Lied Giske, opplæringskonsulent v/ Opplæringskontoret for Maritimefag

Lærling til sjøs! Torunn Lied Giske, opplæringskonsulent v/ Opplæringskontoret for Maritimefag Lærling til sjøs! Torunn Lied Giske, opplæringskonsulent v/ Opplæringskontoret for Maritimefag Rådgiversamling i samarbeid med Maritimt- Forum 17.okt-11 1 Presentasjon Opplæringskontoret for Maritime Fag,

Detaljer

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Maritim strategi Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Arve Kambe Stortingsrepresentant, Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen HAUGESUNDSKONFERANSE N

Detaljer

Årsberetning 2006 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Årsberetning 2006 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Årsberetning 2006 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Havet må temmes, godsnakkes med, kontrolleres for at vi skal kunne høste verdiene som skjuler seg under den gåtefulle overflaten. Stiftelsen Norsk

Detaljer

Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs John Kristian Vatnem, juridisk seniorrådgiver Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Betegnelse post 73 Budsjett 2016

Detaljer

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN For å kunne være verdens ledende maritime nasjon skal norsk maritim næring til enhver tid ha medarbeidere på sjø og land med optimal kompetanse og til konkurransedyktig kostnad.

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Gunbjørg Lothe Endringer tilskuddsordning 2017 Ny rammelov fra 1.1.2017 Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs - Lovdata

Detaljer

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Innhold 1. Innledning hvorfor endringer i nasjonalt regelverk 2. Viktige datoer i regelverket

Detaljer

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN...

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... UTDANNINGSVEIER: Skipper/Styrmann Maskinist Teknisk fagskole 2 år Fartstid som kadett Bachelorgrad ved høgskole 3 år Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... Allmennfaglig påbygging OG KARRIEREMULIGHETER

Detaljer

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler.

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig

Detaljer

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Litt om hvorfor Norges Rederiforbund av alle i hele verden er opptatt av praksismobilitet

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

MARKOM2020. Et utviklingsprosjekt for maritim operativ utdanning. Innovasjonskonferansen e-nav 2017

MARKOM2020. Et utviklingsprosjekt for maritim operativ utdanning. Innovasjonskonferansen e-nav 2017 MARKOM2020 Et utviklingsprosjekt for maritim operativ utdanning Innovasjonskonferansen e-nav 2017 Prosjektleder Jørn Kragh Spørsmålstilling fra e-nav Hvilken kompetanse trenger fremtidens sjøfolk på autonome

Detaljer

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs.

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs. 1 Nærings- og handelsdepartementet Tale 23. november 2010, kl. 11:30 Taler: Politisk rådgiver Jeanette Moen Tildelt tid: X min (avsatt 30 min i programmet) Lengde: 2000 ord Vi holder Stø Kurs Innlegg under

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Sjøfartsdirektør Rune Teisrund

Sjøfartsdirektør Rune Teisrund Sjøfartsdirektør Rune Teisrund Betraktninger om hvordan Sjøfartsdirektoratet vurderer maritim utdanning, og sin rolle i forhold til dette. Iboende sikkerhetsrisiko i sjømannsyrket. Sjømannsutdanningen

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

Prop. 41 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Prop. 41 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Prop. 41 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 16. desember 2016, godkjent

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN

FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN Arve Hoel, arve.hoel@mrfylke.no Ramme Litt bakgrunnsteppe

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør ISO - prosess Pålegg frå EU Alle operative avdelingar Ny kvalitetspolitikk for heile direktoratet Alle avdelingar utarbeida

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing?

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Rekruttering: hva er de unge opptatt av? Konjunkturer / Utdanning som regel i motfase - Etterspørsel

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx 2015 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx 2015 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak. Forslag til forskrift om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk Kapitteloversikt: Kapittel 1 Innledende bestemmelser ( 1-3) Kapittel 2 Tilskuddsordningen, mv. ( 4-15) Kapittel 3 Søknad og dokumentasjon

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å gi støtte til særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for kjemi og kjemisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Overskrift side 2. Underpunkter nivå 1 Lorem ipsum dolor sit amet. Underpunkt nivå 2 Donec vel nisl s. 1

Overskrift side 2. Underpunkter nivå 1 Lorem ipsum dolor sit amet. Underpunkt nivå 2 Donec vel nisl s. 1 Overskrift side 2 Underpunkter nivå 1 Lorem ipsum dolor sit amet Underpunkt nivå 2 Donec vel nisl s. 1 Bodin vgs og maritime fagskole Vg2 Maritime fag: 4 klasser a 15 elever = 60 elever Maritim fagskole:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Styrets beretning 2016

Styrets beretning 2016 Styrets beretning 2016 Stiftelsens spesifikke og primære formål er å støtte, gagne og utføre de veldedige vitenskapelige og pedagogiske formål Norges Tekniske Naturvitenskapelig universitet (NTNU) har

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund,

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, 26.11.2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 4. og 5. termin 2006 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Årsberetning Comicopia AS

Årsberetning Comicopia AS Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, blant annet gjennom tegneseriekurs, drift av tegneserierelaterte

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1

Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1 Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1 Opplæringskontorets vedtekter- formål Formålet er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere i reindrift. Samt videreutdanne reindriftsutøvere med sikte

Detaljer

Maritim profesjonsutdanning

Maritim profesjonsutdanning Maritim profesjonsutdanning Forslag til ny nasjonal struktur for maritim offisersutdanning Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av MARUT 1. Bakgrunn Maritime næringer har stor betydning for verdiskaping

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Norsk maritim utdanning - hovedutfordringer

Norsk maritim utdanning - hovedutfordringer Norsk maritim utdanning - hovedutfordringer ÅRSKONFERANSE FOR MARITIMT UTDANNINGSFORUM Bent C. Christoffersen Rådgiver MARITIM KOMPETANSE AVGJØRENDE Vårt maritime konkurransefortrinn er utelukkende basert

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplan Mangfold i praksis sine mål og intensjoner.

Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplan Mangfold i praksis sine mål og intensjoner. Dato: 1. mars 2011 /11 Mangfoldsprisen 2010 ASPA SARK-0704-200815270-134 Hva saken gjelder: Mangfoldsprisen skal stimulere og synliggjøre interne virksomheter som kan vise til gode erfaringer gjennom et

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2008. www.tosv.no Side 1 av 5

Årsrapport 2008. www.tosv.no Side 1 av 5 Organisasjon... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Nøkkeltall lærekontrakter... 2 Fagprøver gjennomført... 3 Økonomi... 3 Hovedaktiviteter... 4 Oppfølging av kvalitetssikring av lærekontrakter... 4 Restteori...

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge - Et bidrag fra Regionstyret i TINE, Nord-Norge - - Landbruksutdanningen i landsdelen er satt under lupen ut fra fylkenes behov for å spare kostnader.

Detaljer