Y KURS. ÅRSBERETNING 2004 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Y KURS. ÅRSBERETNING 2004 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse"

Transkript

1 Y KURS ÅRSBERETNING 2004 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

2 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > De 10 største bidragsyterne til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Color Line AS Fjord Line AS Eidesvik AS Solstad Shipping AS Simon Møkster Shipping AS Knutsen OAS Shipping AS OSM Ship Management AS Trico Supply ASA Farstad Shipping ASA Bourbon Offshore Norway AS Rederiene betalte i 2004 kr. 470 pr. ansatt pr. mnd. til stiftelsen. FORSIDEBILDE Rederilogo i luen kommer fra Det Stavangerske Dampskibsselskab

3 Årsberetning 2004 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE Kompass for opplæring og rekruttering Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble opprettet i 2003, og har som formål å øke rekrutteringen av norske sjøfolk. Stiftelsen gir også bidrag til kompetanseheving og HMS-tiltak. Godt bidrag til en stor og viktig snuoperasjon Den viktigste jobben for Norsk Maritim Kompetanse er å bidra til at det opprettes flere opplæringsstillinger om bord på norske fartøy. Etter første driftsår kan stiftelsen vise til gode resultater. Ypperlig for rederiene Solstad Shipping AS er blant rederiene som har flest opplæringsstillinger på sine fartøy. Dette er en svært god ordning, vi får mange flinke folk om bord, sier administrerende direktør Lars Peder Solstad. Fordelaktig med maritim utdanning Det er flere veier å gå for å ta maritim utdanning, enten det nå gjelder i maskin eller på dekk. Studenter som tar maritim høyskoleutdanning, stiller ekstra sterkt. Stort behov for maritim kompetanse på land Det finnes mange muligheter for videre karriere i landbaserte yrker når tiden til sjøs er over. Behovet for folk med høy maritim kompetanse er stort, sier sjøfartsdirektør Rune Teisrud. Mange bidrag til spennende prosjekter Hovedmålet for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse er å bidra til flere opplæringsstillinger om bord, men stiftelsen gir også penger til tiltak innen HMS og økt rekruttering. Styrets beretning Regnskap Revisors beretning

4 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 4

5 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse KOMPASS FOR OPPLÆRING OG REKRUTTERING Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble etablert 23. oktober 2003 etter vedtak i Stortinget. Stiftelsen forvalter et fond til kompetansehevings- og rekrutteringstiltak i de maritime næringene, spesielt rettet mot opplæring til sjøs. ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 5 Stiftelsen gir tilskudd til opplæringsstillinger for norske lærlinger, norske kadetter under opplæring til sertifikatklasse 4 eller 3 og norske junioroffiserer under opplæring til sertifikatklasse 2. For å få tilskudd til lærlinger og kadetter er det en forutsetning at det etableres opplæringsplasser som gir kvalifisert opplæring til henholdsvis fagbrev og sertifikater. I alt ble det bevilget kroner til opplæringsstillinger i I tillegg til tilskudd til opplæringsstillinger er også en del av stiftelsens budsjett øremerket til aktiviteter og tiltak som kan øke rekrutteringen til yrket, og til tiltak som fremmer helse, miljø og sikkerhet. For 2004 ble det bevilget i alt kroner til disse formålene. Stiftelsen krever inn og forvalter et bestemt beløp pr. ansatt i de rederier som er omfattet av nettolønnsordningene for passasjerferger registrert i NOR og nettolønnsordningene for offshorefartøy og bøyelastere i NOR. Beløpet for 2004 var satt til kr. 470,- pr. ansatt pr. måned. Også rederier som ikke er omfattet av nettolønnsordningene, kan søke om støtte fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. STORTINGSVEDTAKET FOR OPPRETTELSEN AV STIFTELSEN Stortingsvedtaket som lå til grunn for opprettelsen av stiftelsen, lyder som følger: Stortinget ber Regjeringa opprette et fond, for eksempel etter svensk modell, som skal gå til kompetansehevings- og rekrutteringstiltak i de maritime næringene, spesielt retta mot opplæring til sjøs. Fondet disponeres i samråd med de berørte rederiene og de ansattes organisasjoner. Fondet finansieres ved innbetaling av kr 470 per måned per sysselsatt på alle norske skip som er omfatta av nettolønnsordninga. Stortinget ber Regjeringa knytte krav om positiv næringsutvikling (f.eks. dokumenterbare investeringer utover normalnivå i HMS-arbeid, innovasjon og industriell utvikling i forskningsinstitusjoner, leverandører og andre bedrifter i den maritime klyngen) til alle skip under nettolønnsordninga. I 2004 forvaltet stiftelsen tilsammen kroner. Nettolønnsordningene Nettolønnsordningene går ut på at rederiene får tilbakebetalt skattetrekk, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for visse grupper sjøfolk. Ordningene er innført for å øke rederienes motivasjon til å ansette norske sjøfolk. Tildelingskriterier Alle rederier som har opplæringsstillinger som gir rett til tilskudd, har rett til å søke om tilskudd fra stiftelsen. Det gis kun tilskudd til opplæring som skjer om bord. Tilskudd tildeles hvert halvår, og søknadsfristen er henholdsvis 1. august for første halvår, og 1. februar for annet halvår. Det må benyttes eget søknadsskjema for å søke om tilskudd. Stiftelsen har utarbeidet en plan for hvem som kan få tilskudd. Mer informasjon om dette fås ved henvendelse til stiftelsens sekretariat i Norges Rederiforbund.

6 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 6 ANTALLET LÆRLINGER OG KADETTER ble redusert fra 2001 til 2003, men viser en markant økning fra 2003 til Lærlinger Kadetter

7 Styrelederen GODT BIDRAG TIL EN STOR OG VIKTIG SNUOPERASJON Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse kan se tilbake på det første driftsåret med en god porsjon optimisme. Vi ser at våre tiltak hjelper. Resultatene viser at det faktisk er flere nå enn tidligere som benytter vår ordning til opplæringsstillinger om bord. Det er viktig for at Norge fortsatt skal være en skipsfartsnasjon, sier stiftelsens styreleder Roald Mørkesdal. ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 7 Den aller viktigste jobben for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse er å få rederiene til å opprette flere opplæringsstillinger om bord på norske fartøy. Etter at vi har vært i drift i ett år, viser tallene en positiv utvikling. Vi registrerer at stadig flere oppretter opplæringsstillinger. I 2004 ble det opprettet praksisplasser om bord i norske skip for 425 lærlinger og 301 kadetter. Det er en økning på henholdsvis 13 og 23 prosent. Dette viser at stiftelsen fungerer etter sin hensikt, sier Mørkesdal. Han er også glad for at stiftelsen gir tilskudd til norske junioroffiserer under opplæring. Dette vil føre til at disse blir mer konkurransedyktige, sier han. STORT BEHOV Styrelederen understreker behovet for at det opprettes mange slike opplæringsplasser. Fortsatt får prosent av dem som tar maritim utdanning, ikke praksisplass. Hvis de skal komme videre i karrieren sin, må de ha praksis. Det er faktisk avgjørende for norsk maritim utdanning at rederiene er seg sitt ansvar bevisst og bidrar til at flere får en opplæringsstilling om bord, sier Mørkesdal. Han understreker hvor viktig det er å kunne utnytte kunnskapen som ligger i vår kultur som sjøfartsnasjon mens det fortsatt er ungdommer som ønsker å gå i sine forfedres fotspor. IVARETAR MILJØET Mørkesdal mener rederiene selv bør ha interesse av å opprette slike stillinger. Dette er en god ordning for rederier og sjøfolk, både sosialt og økonomisk. All erfaring viser at folk blir værende i det rederiet der de får sin opplæring. Rederiet klarer dermed å sikre seg god og stabil arbeidskraft. Folk blir flasket opp med rederiets holdninger og kultur, og dette har stor verdi for alle parter. Dessuten er disse opplæringsstillingene et tillegg til grunnbemanningen. Dermed kan arbeidsbyrden bli mindre på den faste staben, i alle fall etter hvert, sier Mørkesdal. LANGSIKTIGHET ER NØDVENDIG Næringen er opptatt av at politikerne sørger for langsiktighet og forutsigbarhet, og at rammebetingelsene er til å leve med. Opprettelsen av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse er et viktig skritt i riktig retning. Med dette har politikerne gitt ett av de siste årenes få konkrete og håndfaste signaler om at de ønsker å satse på norsk maritim kompetanse. Det handler jo ikke bare om norske skip, det handler også om dem som skal arbeide i den landbaserte maritime næringen i fremtiden. Norge er en betydelig aktør når det gjelder kompetanseintensive leveranser, som for eksempel navigasjonssystemer, fortøyningsutstyr og annet utstyr for skipsfartsindustrien, avslutter Mørkesdal. Kort tid etter at dette intervjuet ble gjennomført, døde styreleder Roald Mørkesdal. Han visste at han led av en alvorlig sykdom, men ønsket at dette intervjuet skulle trykkes. Roald Mørkesdal gikk bort 1. april Praksisplasser Mangel på praksisplasser til sjøs har vært et problem for kandidater som ønsker å gjøre en karriere til sjøs. For å imøtekomme dette behovet ble Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse opprettet i Stiftelsens formål er å stimulere opplæring og rekruttering. Stiftelsens inntekter utgjør et beløp på kr. 470,- pr. ansatt pr. mnd. Beløpet innbetales til rederier som er omfattet av nettolønnsordningene for offshorefartøyer og bøyelastere i NOR-registeret, samt passasjerskip i NOR i utenriksfart.

8 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 8 JOBB SOM PASSER FOR MEG! Som kadett følger Otto Leidland matrosenes arbeid om bord på dekk. I stille perioder er han på brua og lærer om navigering. Jeg har fått oppfylt mine forventninger så langt, og har en veldig interessant jobb. Dessuten får jeg reist rundt i verden og sett meg omkring. Dette er en jobb som passer for meg, sier Leidland. Han har utdannelse fra Høgskolen Stord-Haugesund, der han tok bachelorgraden i nautikk våren I sommerferiene jobbet jeg hos Solstad Shipping, der jeg også har hatt opplæringsstillingen. Nå har jeg inne en søknad om sertifisering hos Sjøfartsdirektoratet, og jeg håper å mønstre på som styrmann når den er i orden, sier Leidland. Solstad Shipping AS har mange opplæringsstillinger. De er vant til å tilrettelegge praksisplasser for sånne som oss. Vi blir tatt godt imot, og det var kjekt å komme om bord, sier Otto Leidland.

9 Rederi og kadett YPPERLIG FOR REDERIENE! Ordningen med tilskudd til opplæringsplasser om bord er veldig bra! Vi betaler inn vårt bidrag med glede, sier administrerende direktør Lars Peder Solstad i Solstad Shipping AS. ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 9 Rederiet har 57 opplæringsstillinger fordelt på sine 32 båter. Av et mannskap på 830 er 640 nordmenn. Vi synes det er verdifullt å ha mange nordmenn om bord. Det handler om å beholde en kultur og videreføre en god tradisjon for vårt rederi, sier Solstad. VIKTIG FOR NYREKRUTTERING Han mener at alle rederier har et ansvar for å sørge for nyrekruttering av norske folk til sjømannsyrket. Det er ikke viktig bare for bemanningen om bord, men også for rekrutteringen til landbaserte stillinger. Det er behov for maritim kompetanse i stillinger både hos Sjøfartsdirektøren, i losvesenet og hos virksomheter som leverer utstyr til vår næring. Vår opplæring kommer dermed hele næringen til gode, og vi som driver rederiene, har et spesielt ansvar her, mener Solstad. ALLE FÅR JOBB Hvert år tar Solstad Shipping inn 16 reform-94-lærlinger, i tillegg til 8 10 kadetter, og har drøyt 50 lærlinger om bord i sine skip til enhver tid. Rederiet gir også sommerjobb til 8 høyskolestudenter og 8 fagskolestudenter. Lærlingene, som enten jobber i maskin eller på dekk, blir rekruttert gjennom det maritime opplæringskontoret. I et karriereløp til sjøs har fagbrev som matros eller motormann også en verdi i seg selv. FLINKE FOLK Opplæringskontoret gjør en grundig vurdering av alle søkere. Vi får hyggelige og flinke folk om bord, og har stor glede av ordningen. Selvfølgelig må vi bruke ressurser på å legge forholdene til rette slik at vi etablerer gode opplæringsstillinger. Men vi får til gjengjeld mange flinke folk som absolutt bidrar om bord. Dette er en styrke og svært nyttig for oss, understreker Solstad. Han forteller at alle lærlinger får fast jobb om bord etter endt læretid. ETABLERT I 1964 Solstad Shipping ble etablert av kaptein Johannes Solstad i Skudeneshavn i I løpet av de første 10 driftsårene kjøpte og driftet rederiet 14 skip. I dag består flåten av 32 skip, og blir utvidet med ytterligere 7 skip i løpet av Vi driver all vår virksomhet innen offshore, der vi har 40 prosent av aktiviteten i norske farvann. Ellers opererer vi blant annet i Middelhavet, i Mexicogolfen og i Vest-Afrika, forteller Solstad. Opplæringsstillinger I 2004 bevilget Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse totalt kroner til opplæringsstillinger. I alt fikk 92 rederier støtte til opplæringsstillinger i første halvår og 110 i annet halvår. I første halvår fordelte tilskuddene seg på 654 lærlinger, 220 kadetter og 126 junioroffiserer. I annet halvår fordelte tilskuddene seg på 832 lærlinger, 279 kadetter og 237 junioroffiserer. Utfordring å finne praksisplasser Det er en rekke næringer med behov for maritim kompetanse med sertifikater. Det er imidlertid en utfordring å finne praksisplasser for kadetter, og det uteksamineres ikke nok kandidater i forhold til måltallene eller samfunnets behov for maritim kompetanse. (Fra St.meld. nr. 31)

10 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 10

11 Maritim utdanning FORDELAKTIG MED MARITIM HØYSKOLEUTDANNING Studenter med maritim høyskoleutdanning har gode muligheter til å få jobb i landbaserte maritime virksomheter når de har seilt noen år. Mange vil naturlig nok slå seg til ro på land når de har stiftet familie. Med akademisk bakgrunn stiller de sterkt i konkurransen om de landbaserte jobbene, sier dekan Harald Westhagen ved Høgskolen i Vestfold. ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 11 Høgskolen i Vestfold er en av fire institusjoner for maritim høyskoleutdanning her i landet. Skolen har tre studieretninger innen maritime fag: bachelor i skipsfart og logistikk, bachelor i nautikk og bachelor i marinteknisk drift. For å komme inn på studiene stilles det krav til full studiekompetanse, som man får enten ved å ta treårig allmennfaglig studieretning på videregående skole, eller ved å ta fagskoleutdanning og tilleggskurs i matematikk og fysikk. FAGSKOLEUTDANNING Studentene kan enten ta videregående skole med allmenne fag og så gå videre på høyskole, eller de kan ta grunnkurs, videregående kurs og fagskolen. Vi har grunnkurs innen henholdsvis elektrofag og mekaniske fag. Studentene kan gå videre innen sjøfartsfag eller skipsteknisk drift før de får lærlingtid ombord. Deretter kan de komme tilbake til oss og gå 2 år på fagskolen, og så kan de gå videre på høyskolen, forklarer rektor Jan Erik Sørensen ved Tønsberg Maritime Fagskole. OPPLÆRINGSPLASSER ER MANGELVARE Studenter som tar bachelor i nautikk eller marinteknisk drift ved en av de maritime høyskolene, kan gå videre i opplæringsstillinger som kadett på dekk eller i maskin. Imidlertid er det mange som ikke får praksisplasser etter endt utdanning. Det er et stort minus, fordi studentene må ha praksisplasser for å få sine sertifikater og dermed kunne stige i gradene. Jeg skulle ønske rederiene kunne etablere langt flere slike praksisplasser. Det er svært viktig, slik at den maritime sektoren får den arbeidskraften det er behov for, sier dekan Harald Westhagen på Høgskolen i Vestfold. Han håper etableringen av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vil resultere i en betydelig økning av praksisplasser. NYTT STUDIETILBUD Høgskolen i Vestfold har imidlertid også studietilbud til folk som ikke har ambisjoner om en arbeidsplass til sjøs. Vi har utviklet et bachelorstudium i skipsfart og logistikk som utdanner folk til landbaserte yrker. Logistikk, eller læren om effektive materialstrømmer, blir mer og mer viktig. Vi knytter det sammen med økonomi i maritim sammenheng. Det er en god kombinasjon som etterspørres i mange rederier, meglerhus, hos havneopeatører og andre aktører i de landbaserte næringene, forklarer Westhagen. Det maritime utdanningstilbudet i Norge Det finnes to utdanningsveier å gå i Norge for dem som vil gjøre en karriere til sjøs. Den praktisk rettede veien går gjennom fagskolen, og den mer teoretisk rettede går gjennom høyskolen. "Fagskolemodellen" er den mest benyttede blant unge i dag. Kandidatene har normalt bakgrunn fra yrkesrettet videregående skole, og søker seg gjerne inn i fagskolen etter å ha oppnådd fagbrev som matros/motormann. "Høyskolemodellen" tilbys normalt kandidater som har treårig allmennfaglig studieretning fra videregående skole. En fagskolekandidat kan bli høyskolekandidat ved å ta spesialtilpassede tilleggskurser. For mer informasjon om de forskjellige maritime utdanningsmuligheter vises til informasjon fra utdanningsmyndighetene, det maritime skoleverket og de maritime opplæringskontorene.

12 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 12

13 STORT BEHOV FOR MARITIM KOMPETANSE PÅ LAND En stor del av dem som jobber i Sjøfartsdirektoratet, har fartstid fra norske fartøy. Mange av våre arbeidsoppgaver krever en type kompetanse man opparbeider seg om bord. Det gjelder for eksempel arbeid med sertifisering og godkjenning, sier sjøfartsdirektør Rune Teisrud. ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 13 Sjøfartsdirektøren mener det er viktig å etablere ordninger som Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Ordningen er med på å bidra til økt rekruttering av norske sjøfolk, også til landbaserte næringer. Innen enkelte landbaserte maritime næringer er det viktig å ha maritim erfaringskunnskap i bunnen, forklarer Teisrud. REKRUTTERER MANGE Sjøfartsdirektoratets mål er å bidra til å sikre sjøfolks kompetanse og velferd, og medvirke til å trygge liv, helse og fartøy. I tillegg skal direktoratet bidra til at skipsfarten er en miljøvennlig transportform, og det skal også være en pådriver i det strategiske sjøsikkerhetsarbeidet og ivareta kontroll og tilsyn. Dette er omfattende oppgaver som i stor grad krever spesialkunnskap man bare kan tilegne seg om bord på skip. Vi rekrutterer et betydelig antall fagpersoner fra rederiene, sier sjøfartsdirektøren, som selv har lang fartstid til sjøs. ARBEID PÅ LAND Sjøfartsdirektøren påpeker at det finnes gode muligheter for arbeid på land, når karrieren til sjøs er over. Det bør ungdom være klar over. Det er jo slik at de fleste etter hvert ønsker å få seg en jobb på land, i alle fall når de stifter familie og får barn. Derfor er det viktig at de kjenner til at det finnes gode muligheter for jobb med den utdanning og erfaring de kan opparbeide seg i den maritime næringen. Både vi her i Sjøfartsdirektoratet, i sjøforsikringsselskapene, i klasseselskapene, i lostjenesten og i teknologimiljøene har behov for folk med høy maritim kompetanse, sier Teisrud. TILSYN, KONTROLL OG SERTIFISERING Hvert år utfører Sjøfartsdirektoratet bl.a. i underkant av 3000 sertifikatbesiktelser og rundt 500 uanmeldte tilsyn, i tillegg til en rekke revisjoner i rederiorganisasjoner og om bord på skipene, og det foretas revisjoner hos klasseselskapene. I tillegg behandles mer enn saker i forbindelse med personlige sertifikater til seilende offiserer. Dessuten fører direktoratet tilsyn med den maritime utdanning, både i Norge og i utlandet, hvor norske redere henter offiserer. For oss er det viktig å rekruttere norske sjøfolk til disse jobbene. De har kjennskap til systemene og kulturen. Maritim kunnskap og erfaring er også viktig i tilknytning til både internasjonalt og nasjonalt arbeid med utvikling av et tidsriktig maritimt regelverk for å bidra til økt sikkerhet, understreker Teisrud. Han oppfordrer rederiene til å benytte alle de mulighetene som finnes for å rekruttere norske offiserer og mannskap. Dette har stor betydning for hele den landbaserte norske maritime næringen, sier sjøfartsdirektør Rune Teisrud. Sysselsetting i maritime næringer I alt er ca personer direkte sysselsatt i maritime næringer. En stor del av disse virksomhetene er lokalisert i distriktene. Dette er bedrifter som verft og utstyrsindustri, og virksomheter innen maritim tjenesteyting, som for eksempel megling og losvesen. Norsk kompetanse viktig I alle europeiske skipsfartsland er det en økende bekymring for den fremtidige tilgang på kvalifiserte offiserer om bord på båtene. For å lykkes i den maritime konkurranse er det derfor viktig å videreutvikle kompetansen i det maritime Norge. (Fra St.meld. nr 31)

14 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 14

15 Øvrige bidrag MANGE BIDRAG TIL SPENNENDE PROSJEKTER Stiftelsens hovedoppgave er å bidra til at antallet opplæringsplasser om bord øker. I tillegg er en del av stiftelsens budsjett øremerket til andre tiltak innen helse, miljø og sikkerhet. Totalt bevilget stiftelsen millioner kroner til slike prosjekter i ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 15 Det er viktig å arbeide målbevisst med rekrutteringsaktiviteter, og stiftelsen har derfor gitt økonomisk støtte til skoleskipene Sjøkurs og Gann, og til de maritime opplæringskontorene. Disse kontorene koordinerer praksisplasser for lærlinger og kadetter. Det er videre gitt bidrag til Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordaland og til koordineringsgruppa for Stavanger Offshore og Maritime Forums informasjonsarbeid overfor skoler. Informasjonstiltakene når fram til mange aktuelle skoler og rådgivere, og dette er viktig for rekrutteringen til både maritime og petroleumstekniske stillinger. Stiftelsen har også gitt bidrag til arrangementet Grimstad og havet, som gjennomføres av Grimstad Næringsråd i samarbeid med lokale maritime krefter. Hensikten med arrangementet var å vise hvilken betydning havet har for utviklingen av næringslivet i Grimstad og regionen. Det er videre gitt bidrag til den maritime trainee-ordningen som gjennomføres av Norges Rederiforbund. Denne ordningen har som formål å utdanne nøkkelpersoner som skal gjøre karriere innenfor den maritime næringen, og å styrke næringens renommé blant studenter og i samfunnet forøvrig. Målet er blant annet å legge til rette for karrieremuligheter innen den maritime klyngen. HMS-PROSJEKTER Ved siden av å gi bidrag til aktiviteter som kan øke rekrutteringen, har stiftelsen også gitt bistand til prosjekter med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Stiftelsen har blant annet fullfinansiert prosjektet Personskadeopplysning til sjøs, som utføres av SINTEF på vegne av Sjøfartsdirektoratet og den maritime næringen. Prosjektet går ut på å skaffe sikrere tallmateriale for å utarbeide gode statistikker. Målet er å lage et verktøy som er enkelt å bruke både for kontoransatte på rederikontorer i land og blant mannskap om bord på skip. En god statistikk er viktig fordi næringen og alle involverte kan bruke analysene til å forebygge ulykker, slik at sikkerheten til sjøs blir bedre. Videre er det gitt bidrag til en informasjonsfilm for å spre kunnskap om hensikt og gjennomføring av risikovurderinger om bord. Det er også gitt tilskudd til videreutvikling av verneombudsordningen. Skoleskipene Skoleskipene Sjøkurs og Gann, som har tilhold ved henholdsvis Kristiansand og ved Hundvåg utenfor Stavanger, fikk til sammen kroner til rekrutteringstiltak i Pengene kom godt med, og vi kan faktisk dokumentere at det har bidratt til flere søkere på våre utdanningstilbud, sier rektor Tor Egil Fjelde på skoleskipet Gann. Hvert år mønstrer 175 elever på de to skoleskipene og får et skoleår preget av både teoretisk og praktisk opplæring til sjøs. Våre kurstilbud er meget populære. Vi drar på tre utenlandsturer hvert år. I snitt har vi mellom 200 og 250 søkere fra hele landet. Med tilskuddet fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse kan vi informere om tilbudene våre til langt flere elevgrupper enn tidligere, sier en fornøyd rektor. Opplæringskontorene Det finnes fire maritime opplæringskontorer i Norge, lokalisert i henholdsvis Tromsø, Ålesund, Haugesund og Tønsberg. Kontorene skal blant annet sikre fremtidig rekruttering til næringen og markedsføre næringen overfor skoler, ungdom og foreldre.

16 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 16 STYRETS BERETNING FOR 2004 Stiftelsens virksomhet i 2004 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble opprettet i oktober 2003 av Norges Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund som en oppfølging av Stortingets vedtak i revidert statsbudsjett for Stiftelsens hovedfunksjon er å foreta innkreving og forvaltning av det beløp norske rederier skal betale pr. ansatt pr. måned på skip som er omfattet av nettolønnsordningene for offshore fartøyer i NOR og passasjerskip i NOR i utenriksfart. Midlene skal benyttes til kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Når det gjelder innkreving av beløpet rederiene skal betale til stiftelsen, er det etablert et samarbeide med Sjøfartsdirektoratet som sikrer at det er fullt samsvar mellom antall ansatte som er omfattet av nettolønnsordningene og innbetalingen til stiftelsen. Ved innkreving følger stiftelsen de terminoppgaver som er utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. Stiftelsen har for 2004 innkrevet om lag 34 mill. kr., og dette er helt i samsvar med de beregninger som ble gjort i forbindelse med Stortingets vedtak i Det ble i 2004 også foretatt innkreving for 2. halvår 2003 idet Stortinget besluttet at innbetalingene skulle skje med virkning fra 1. juli Midlene som er innkrevet for 2003, er avsatt til en bufferkapital for å sikre en viss langsiktighet i tildeling av midler, for eksempel hvis man får reduksjon på inntektssiden. Etter stiftelsens vedtekter skal det for hvert kalenderår utarbeides en plan for hvilke kompetansehevnings- og rekrutteringstiltak som gir rett til bidrag. I tråd med Stortingets intensjoner ble det for 2004 besluttet at en vesentlig del av midlene skal benyttes som tilskudd til opplæringsstillinger. Etter planen har rederier som har opplæringsstillinger, rett til et fast beløp pr. dag for hhv. lærlinger om bord som gir kvalifisert opplæring til fagbrev, kadetter om bord som gir kvalifisert opplæring til maritimt sertifikat, og for junioroffiserer under opplæring. Formålet med tilskuddet er å motivere rederiene til å etablere opplæringsstillinger for norske sjøfolk om bord på skipene. Siden ordningen bare har vart i ett år, har det vært knyttet usikkerhet til antall søknader og utbetalingenes omfang. For styret har det vært et overordnet hensyn å sikre at rederiene kan motta det beløp for hver dag som fremgår av planen. Det ble for 2004 også besluttet at det skulle avsettes 2,5 mill. kr. som etter søknad utdeles til andre rekrutterings- og opplæringsaktviteter, HMS-tiltak mv. Etter styrets oppfatning er det vanskelig å måle noen umiddelbar effekt når det gjelder betydningen av tildelingen av støtte til opplæringsstillinger, siden ordningen er så ny. Først når ordningen har pågått over noe tid vil, man kunne foreta en nærmere vurdering av dette spørsmålet. For rederiene er det viktig at det skapes sikkerhet for at ordningen opprettholdes over tid. Dette fordi satsing på utdanning av norsk maritim kompetanse forutsetter at rederiene er villige til å påta seg en forpliktelse over flere år. Styret er imidlertid så langt meget tilfreds med interessen for å søke om tilskudd til opplæringsstillinger. Det samme gjelder søknader om støtte til særskilte HMS-prosjekter mv. Styret har besluttet at nivåene for tilskudd til opplæringsstillinger økes med 20 prosent i 2005, og at beløpet som avsettes til utdeling til HMS-prosjekter mv., økes fra 2,5 mill. kr. i 2004 til 7,5 mill. kr. for ORGANISASJON Stiftelsen skal ha et styre bestående av 7 personer. Styret har i 2004 bestått av leder Roald Mørkesdal (Norsk Sjøoffisersforbund), Jørgen Vatne (Norges Rederiforbund), Trond Kleivdal (Color Line AS), Jan Diderik Lorentz (Odfjell ASA), Kjell Berg (Norsk Sjømannsforbund), Arnljot Muren (Det norske maskinistforbund) og Bjørn Lødøen (Sjøfartsdirektoratet). SEKRETARIAT Norges Rederiforbund er stiftelsens sekretariat. Viggo Bondi i Norges Rederiforbund er daglig leder i stiftelsen. LIKESTILLING I sekretariatet er det 1 kvinne og 1 mann som arbeider med løpende saksbehandling for stiftelsen. FORRETNINGSSTED Stiftelsen drives fra Norges Rederiforbunds lokaler i Rådhusgaten 25 i Oslo. MILJØ Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan medføre noen påvirkning av det ytre miljø. ØKONOMI Stiftelsens regnskap for 2004 viser et overskudd på kroner, som er tilført stiftelsens egenkapital. Økonomien er god og gir grunnlag for videre drift. REVISJON Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanses revisor har i 2004 vært statsautorisert revisor Kjell Storeide fra Dybwad Revisjon DA.

17 Resultatregnskap Driftsinntekter note 2004 Bidrag Sum driftsinntekter Driftskostnader Tilskudd til opplæringsstillinger Kjøp av tjenester Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Noter NOTE 1 Termin 4/ Termin 5/ Termin 6/ Termin 1/ Termin 2/ Termin 3/ Termin 4/ Termin 5/2004 (Fakturert 2005) Termin 6/2004 (Estimat) ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 17 Finansinntekter Renter Sum finansinntekter Årsresultat Balanse EIENDELER Pengemarkedsfond Utestående krav Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital Annen egenkapital Gjeld Kortsikig gjeld Sum egenkapital og gjeld OSLO 30. MARS 2005 Jørgen Vatne Bjørn Lødøen Kjell Berg Trond Kleivdal Roald Mørkesdal Arnljot Muren Jan Didrik Lorentz NOTE 2 Lærlinger Utenfor nettolønn 1. halvår Innenfor nettolønn 1. halvår Kadetter Utenfor nettolønn 1. halvår Innenfor nettolønn 1. halvår Junioroffiserer Utenfor nettolønn 1. halvår Innenfor nettolønn 1. halvår Lærlinger Utenfor nettolønn 2. halvår Innenfor nettolønn 2. halvår Kadetter Utenfor nettolønn 2. halvår Innenfor nettolønn 2. halvår Junioroffiserer Utenfor nettolønn 2. halvår Innenfor nettolønn 2. halvår Totalt NOTE 3 Kostnad til sekreteriatsfunksjonen som ivaretas av Norges Rederiforbund. NOTE 4 Tilskudd til skoleskip Infofilm Rekrutteringsaktviteter Andre rekrutterings- og opplæringsprosjekter NOTE 5 Plassert i fondet DnB NOR likviditet 20. NOTE 6 Omfatter påløpte fordringer for 5. og 6. termin 2004, jfr. note 1. NOTE 7 Omfatter påløpte forpliktelser for 2. termin 2004 som blir utbetalt i mars 2005, samt bevilgede ikke utbetalte bidrag til andre rekrutteringsog opplæringsprosjekter.

18 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > SIDE 18 REVISORS BERETNING

19 Design Dinamo PR Foto Erik Thallaug

20 ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE c/o Norges Rederiforbund PB 1452 Vika, 0116 Oslo Tlf Fax E-post:

ÅRSBERETNING 2007 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

ÅRSBERETNING 2007 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ÅRSBERETNING 2007 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Midler til opplæringsstillinger ble i 2007 forvaltet ved at ca. 18 millioner kroner gikk til lærlinger, ca. 10 millioner til kadetter og ca. 11

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

ÅRSBERETNING 2008. for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ÅRSBERETNING 2008 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Etter avtale med Nærings- og handelsdepartementet ble Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse etablert 23. oktober

Detaljer

for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse «Norsk maritim politikk og norske rammebetingelser er bygget på et sterkt kunnskapsgrunnlag. Dette er en ressurs som sikrer at norsk maritim næring er konkurransekraftig

Detaljer

Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs

Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs Nærings- og handelsdepartementet v/statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Deres ref. Arkiv / Saksnr. Oslo BCC / 26. april 2012 Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs Det vises til Nærings-

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE

ÅRSBERETNING 2010 STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE ÅRSBERETNING 2010 STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE ble etablert 23. oktober 2003 etter avtale med Nærings- og handelsdepartementet. Rederier som er omfattet av nettolønnsordningene skal innbetale et

Detaljer

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Årsberetning 2013 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra

Detaljer

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K.

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K. Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S Design/oppsett: K.Fagerland Hvordan rekruteres norsk ungdom i dag til Skipsfarten? Alternativ

Detaljer

Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår

Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår 1. halvår 2013 Figur 1 3000 2661 2671 2500 2103 2238 2270 2292 2000 1791 1500 1392 1519 Antall plasser 1000

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 1 Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 Tema: Stø kurs regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer

Detaljer

Fordelingstall lærlinger 2012 og litt historikk. Ved Oddmund Nystad, Nestleder, MKS

Fordelingstall lærlinger 2012 og litt historikk. Ved Oddmund Nystad, Nestleder, MKS Fordelingstall lærlinger 2012 og litt historikk Ved Oddmund Nystad, Nestleder, MKS Inntak høsten 2011 Totalt 779 elever ble tatt inn og begynte sin maritime utdanning (matros-motormann) på de forskjellige

Detaljer

Med GANN mot nye mål

Med GANN mot nye mål Med GANN mot nye mål Vårt mål er å være den fremste faglige utdanningen nasjonalt for unge som velger en framtid innen maritim virksomhet Historien... 1947 - Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF) stiftes.

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Innhold 1. Innledning hvorfor endringer i nasjonalt regelverk 2. Viktige datoer i regelverket

Detaljer

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN For å kunne være verdens ledende maritime nasjon skal norsk maritim næring til enhver tid ha medarbeidere på sjø og land med optimal kompetanse og til konkurransedyktig kostnad.

Detaljer

Lærling til sjøs! Torunn Lied Giske, opplæringskonsulent v/ Opplæringskontoret for Maritimefag

Lærling til sjøs! Torunn Lied Giske, opplæringskonsulent v/ Opplæringskontoret for Maritimefag Lærling til sjøs! Torunn Lied Giske, opplæringskonsulent v/ Opplæringskontoret for Maritimefag Rådgiversamling i samarbeid med Maritimt- Forum 17.okt-11 1 Presentasjon Opplæringskontoret for Maritime Fag,

Detaljer

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Maritim strategi Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Arve Kambe Stortingsrepresentant, Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen HAUGESUNDSKONFERANSE N

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Årsberetning 2006 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Årsberetning 2006 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Årsberetning 2006 Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Havet må temmes, godsnakkes med, kontrolleres for at vi skal kunne høste verdiene som skjuler seg under den gåtefulle overflaten. Stiftelsen Norsk

Detaljer

Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR)

Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR) Paal Tangen, Norges Rederiforbund (NR) Nettolønn og kompetanseutviklingsfondet. Historisk gjennomgang. Nettolønn vs. refusjon vs. tilskudd - NR ønsker lov i bunn som regulerer forholdt. Ang. kompetanseutviklingsfondet

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler.

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN...

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... UTDANNINGSVEIER: Skipper/Styrmann Maskinist Teknisk fagskole 2 år Fartstid som kadett Bachelorgrad ved høgskole 3 år Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... Allmennfaglig påbygging OG KARRIEREMULIGHETER

Detaljer

Sjøfartsdirektør Rune Teisrund

Sjøfartsdirektør Rune Teisrund Sjøfartsdirektør Rune Teisrund Betraktninger om hvordan Sjøfartsdirektoratet vurderer maritim utdanning, og sin rolle i forhold til dette. Iboende sikkerhetsrisiko i sjømannsyrket. Sjømannsutdanningen

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør ISO - prosess Pålegg frå EU Alle operative avdelingar Ny kvalitetspolitikk for heile direktoratet Alle avdelingar utarbeida

Detaljer

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Litt om hvorfor Norges Rederiforbund av alle i hele verden er opptatt av praksismobilitet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs.

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs. 1 Nærings- og handelsdepartementet Tale 23. november 2010, kl. 11:30 Taler: Politisk rådgiver Jeanette Moen Tildelt tid: X min (avsatt 30 min i programmet) Lengde: 2000 ord Vi holder Stø Kurs Innlegg under

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Effektivitetsundersøkelsen 2011

Effektivitetsundersøkelsen 2011 Effektivitetsundersøkelsen 2011 Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Undersøkelsen er gjort i September 2011, og bygger på svar

Detaljer

Veiledning for tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk (Refusjonsordningene)

Veiledning for tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk (Refusjonsordningene) Veiledning for tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk (Refusjonsordningene) 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Hvem kan søke om tilskudd... 3 3.0 Hvilke tilskuddsordninger det kan søkes i og størrelsen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN

FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN FAGSKOLEN I ÅLESUND VIL DU BLI INGENIØR MED HJELM? VIL DU BLI STYRMANN ELLER KAPTEIN? VIL DU BLI MASKINIST ELLER MASKINSJEF? DA GÅR DU FAGSKOLEN Arve Hoel, arve.hoel@mrfylke.no Ramme Litt bakgrunnsteppe

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen Strategiplan Den foretrukne maritime administrasjonen Foto: Odfjell Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Effektivitetsundersøkelsen 2011. Administrerende direktør Rune Norbakk

Effektivitetsundersøkelsen 2011. Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Undersøkelsen er gjort i September 2011, og bygger på svar fra 876 bedrifter Effektivitetsbarometeret

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012 Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse FosFor 2012 Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig i 2010 Ny nasjonal kvalifikasjonsforskrift fra 1. januar 2012 Lov om Skipssikkerhet i 2007 Tilpasset

Detaljer

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing?

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Rekruttering: hva er de unge opptatt av? Konjunkturer / Utdanning som regel i motfase - Etterspørsel

Detaljer

Årsrapport 2008. www.tosv.no Side 1 av 5

Årsrapport 2008. www.tosv.no Side 1 av 5 Organisasjon... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Nøkkeltall lærekontrakter... 2 Fagprøver gjennomført... 3 Økonomi... 3 Hovedaktiviteter... 4 Oppfølging av kvalitetssikring av lærekontrakter... 4 Restteori...

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 4. og 5. termin 2006 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting

Detaljer

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning.

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning. Del 1: Overordnet plan FTM04 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå Maritim fagretning. Fordypning maskinoffiser på operativt nivå. Læringsutbyttet

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

Fagskolen som regional utviklingsaktør

Fagskolen som regional utviklingsaktør Fagskolen som regional utviklingsaktør NOKUT-konferanse 20.10.11 i Ålesund Anita Steinbru, seksjonsleder i Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune DISPOSISJON Føringer i sentrale styringsdokumenter

Detaljer

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Behandling* Kontrollkomiteen+består+av+to+medlemmer+(Adrian+Tollefsen+fra+MHU+og+Anders+ Haave+fra+HLFU)+de+ble+valgt+på+generalforsamlingen+fjor.+Kontrollkomiteen+har+full+

Detaljer

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS 1 Selskapet. Trans Bulk as ble stiftet den 29.oktober 2004 av grunder og daglig leder Odd Reidar Medby. Selskapets org. nr er: 987558172. Selskapets virksomhetsadresse er i

Detaljer

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch Bakgrunn for satsing ved UiN Region med største tetthet av sjøfolk

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag. A Rune Johansen 25.januar 2010

INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag. A Rune Johansen 25.januar 2010 INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag A Rune Johansen 25.januar 2010 Skoleverket og kulturinstitusjoner Helsevesenet Næringsliv og offentlig forvaltning Høy FoU aktivitet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Innspill til evalueringen av regjeringens maritime strategi

Innspill til evalueringen av regjeringens maritime strategi Nærings- og handelsdepartementet v/statsråd Trond Giske Postboks 804 Dep 0030 Oslo Oslo 7. mai 202 Innspill til evalueringen av regjeringens maritime strategi Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Styrets beretning 2013. Legat til Henrik Homans Minne

Styrets beretning 2013. Legat til Henrik Homans Minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele reisestipendier for studenter immatrikulert for å gjennomføre sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av John Selmer Gulliksens foreldre, Kristian Gulliksen og hustru Alfhild f. Pettersen, og hans onkel og tante Birger Arnljot Pettersen og Edith Pettersen. Legatmidlene

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten.

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-81-2008 (J-81-2006 UTGÅR) Bergen, 17.4.2008 IE/EW Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift

Detaljer