Eksamen og vurdering i finsk som andrespråk Tromsø 9. oktober 2014 v/ Matilda Burman, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen og vurdering i finsk som andrespråk Tromsø 9. oktober 2014 v/ Matilda Burman, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 2"

Transkript

1

2 Eksamen og vurdering i finsk som andrespråk Tromsø 9. oktober 2014 v/ Matilda Burman, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 2

3 Informasjonsmateriell om nasjonale minoriteter på udir.no Materiellet gir en kortfattet innføring i historie, språk og levesett for jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom og romanifolket/tatere

4 Læreplankompetanse «alfa og omega» Veiledning til læreplan: LK06/Finsk/Finsk-som-andresprak-/ Formål med faget retning Hovedområder utfyller hverandre og må sees i sammenheng Språklæring Kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur Grunnleggende ferdigheter på fagets premisser og med progresjon, dvs. hva det ER og hvordan det utvikles Kompetansemål progresjon fra 2. Vg3 Vurdering i faget standpunkt, eksamen (sentralt/lokalt gitt) 4

5 Formål med faget «Historisk har Nord-Norge vært preget av flerspråklighet og sameksistens av ulike grupper: kvener, finner, samer og nordmenn. Både kvenene, som er en nasjonal minoritet og samene, som har status som urfolk, har en spesiell posisjon i det norske samfunnet og i den norske kulturen. Kvensk har fått status som eget språk og anses ikke lenger som en dialekt av finsk. Arbeidet med å videreutvikle kvensk og normalisere et skriftspråk er i gang. Finsk språk har en lang tradisjon i Nord-Norge, og det har blitt gitt opplæring i språket i flere år.» Dette betyr: eksamensoppgaver på både kvensk og finsk. Eleven/kandidaten kan svare på kvensk eller finsk.

6 Kompetanse Definisjon: Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer Elevene viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver 6

7 Kompetanse Hva er kompetanse, hvordan vises kompetanse i finsk som andrespråk? Hvordan vurdere kompetanse (underveis og til slutt)? Hvilke konsekvenser har en kompetansebasert læreplan, som LK06 for vurderingen? Hvordan lage oppgaver som får elever til å vise kompetanse?

8 En gyldig og pålitelig eksamen? Reliabilitet Validitet validitet/gyldighet er om eksamen måler det den er ment å måle forutsetter at eksamensmateriell og oppgaver i tråd med lov, forskrift og læreplan reliabilitet/pålitelighet er om resultatene blir sammenfallende forutsetter likeverdige forhold avhengig av sensorkompetanse og holdninger 8

9 9 Vurdering Underveisvurdering for å fremme læring Sluttvurdering NB: basert på LP og gjelder alle kompetansemål t.o.m. 10. trinn/vg3 standpunkt (to karakterer) eksamen (sentralt gitt+ ev. lokalt gitt muntlig i Vg3) NB: gjelder all vurdering frem til fastsetting av standpunkt på 10. trinn/vg3!

10 Om sluttvurdering i forskrift til Opplæringsloven 3-3./4-11. (Gjelder all sluttvurdering, også eksamen ) 3-25./4-18.: Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. [ ] Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket. Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget.

11 om gjennomføring om kilder om vurdering om oppgaveformuleringer basert på læreplaner med kjennetegn på måloppnåelse/vurderingskriterier NB: revideres hvert år, publiseres for vår 2015 i jan./feb. 11

12 Vurdering Hva slags kompetanse viser eksamenssvaret samlet: leseforståelse fagkunnskap tilpasning til kommunikasjonssituasjonen kilder Kort/langsvar - eleven må fordele tiden, gjøre noen valg Oppgaveinstruksjonen er styrende Vurdere SAMLET kompetanse som er vist på eksamen! 12

13 Kjennetegn på måloppnåelse ved sluttvurdering i FIN1008 gjelder for sentralt gitt skriftlig eksamen 2014 (etter Vg3) Karakter Språklæring - vise noe innsikt i egen språklæring - bruke hjelpemidler og oppgi kilder - vise noe innsikt i språkets strukturer - gjenkjenne noen likheter og ulikheter mellom kvensk og finsk - beskrive sin egen språklæring - bruke hjelpemidler og kilder på en hensiktsmessig måte -beskrive språkets grunnleggende strukturer - beskrive vesentlige likheter og ulikheter mellom kvensk og finsk - beskrive, vurdere og reflektere over egen språklæring på en selvstendig og nyansert måte - bruke hjelpemidler og kilder selvstendig og kritisk - beskrive språket og dets struktur på en relevant måte - reflektere over vesentlige likheter og ulikheter mellom kvensk og finsk Kommunikasjon - vise noe forståelse av hovedinnholdet i ulike typer tekster og/eller finne noen relevante detaljer - skrive sammenhengende tekster med forståelig ordforråd og noen elementære språklige strukturer - vise noen grad av språklig tilpasning til formål/sjanger/ kommunikasjonssituasjon - vise god forståelse av hovedinnholdet og/eller detaljer i ulike typer tekster - svare relevant på oppgaven - skrive sammenhengende tekster med variert ordforråd og elementære språklige strukturer - vise språklig tilpasning til formål, sjanger og kommunikasjonssituasjon - vise meget god forståelse av innhold, meninger og budskap i ulike typer tekster - svare utfyllende og relevant på oppgaven - skrive tekster med god variasjon i ordforråd, språkstruktur og tekstbinding - vise god språklig tilpasning til formål, sjanger og kommunikasjonssituasjon Kultur, samfunn og litteratur - vise noe kjennskap knyttet til identitet, språk, historie, samfunn og religion i språkområdet - vise noe kjennskap til finsk og kvensk kultur - beskrive forhold knyttet til identitet, språk, historie, samfunn og religion i språkområdet - beskrive finsk og kvensk kultur - drøfte spørsmål knyttet til identitet, språk, historie, samfunn og religion i språkområdet på en selvstendig måte - vise gode kunnskaper om finsk og kvensk kultur Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget (forskriften til opplæringslova 3-4).

14 Utvikling av eksamensoppgaver i FIN0012 og FIN1008 Fagnemnd Fagnemnden for finsk som andrespråk: Lærere på grunnskolen og videregående skole Udir LK06/ LK06S Konsulent Konsulenter: kompetanse i kvensk, fagdidaktiker ved universitet Finsk som fremmedspråk 14

15 Eksamen i FIN1008 våren 2014 Epäluulot ja stereotypiit Knut Yran 1951 Kuva: ers[term]=finland&filters[primary]=images&filters[secondary]=videos&sort=1&o= 26

16 Epäluulot ja stereotypiit OSA A LYHYKÄINEN VASTAUS Vastaa yhtheen tehtävhään kainuksi: A1. Tutki Norwegian reklaamin tekstii ja kuvvii (myötäteksti 1). Mihin laihiin Norja ja Suomi oon reklaamin jälkhiin samanlaiset ja mihin laihiin erilaiset? Sie häyđyt kans muistela, miksi vastaat niin ko vastaat. A2. Luje tekstin "Militääri teki miehestä lopulta paarmuskan (myötäteksti 2). Mikkä assiit vaikutethiin, ette mies valitti paarmuskan ammatin? Mitä sie ajattelet miespuolisista paarmuskoista? OSA B PITKÄ VASTAUS Vastaa yhtheen tehtävhään kainuksi: Tehtävii: B1. Materiaalihäftissä oon tekstii stereotypiistä. Mikkä stereotypiit sie ajattelet, ette passathaan kainulaishiin/norjansuomalaishiin? Löyttyykä tämmöissii vanhoita epäluuloi vieläki? Kirjoita tekstin, minkä ylikirjoitus oon Tyypilinen kainulainen/norjansuomalainen. B2. Hunteeraa kunka epäluulot, stereotypiit ja myytit vaikutethaan ihmisten välissä ja siihen, mitä het päätethään tehđä elämässä. Mikä niissä oon positiivista ja mikä negatiivista? B3. Mistä kartat materiaalihäftin sivula 8 muistelhaan? Minkälaissii epäluuloi net tuođhaan esile? Hunteera sitä kuvvaa, minkä kartat annethaan. Pane ylikirjoitukseksi Etelä vs. pohjainen. B4. Teksti Tornionlaksolainen hakkee kainulaissii oon osa muisteluksesta, missä tornionlaksolainen reissaa Pohjais-Norjassa. Jatka muistelusta ja kirjoita tekstin siitä, mitä matkala tapattui. Pane ylikirjoitukseksi Löytämäreisu kainulaisten/norjansuomalaisten maahan.

17

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem

forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem St.meld. nr 16 (2006-2007) 2007) Hevder at i norsk skole har manglende evalueringskultur ført til utilstrekkelig oppfølging av elevene og redusert deres faglige utviklingsmuligheter (side 77) Prinsippet

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring C-språk 5-5 (C-språk 1,5 og 2,5) Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oslo, juni 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk som førstespråk Felles allment fag Oslo, mai 2000 Kirke, utdannings-, og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk B-/C-språk Alle studieretninger Oslo, desember 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer