Nr årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør"

Transkript

1 Nr årgang nytt 40 år med olje, søl og rør

2 Leder Rolf Dalby er driftsleder hos Kristian Olimb AS. Det nesten umulige er mulig Offshore arbeid med Statoil som kunde er alltid krevende og lærerikt. Fra de første arbeidene på Veslefrikk, Gullfaks og Statfjord B i 1993 har vi hatt flere oppdrag med Statoil som kunde. Felles for de forskjellige oppdragene er store utfordringer og kravene til dokumentasjon. Dette gjelder alt fra materialvalg, hvordan arbeidene skal utføres og hvilken tidsramme vi trenger for å utføre de enkelte oppdragene. Logistikk er også meget viktig. Et eksempel er oppdraget på Statfjord B som besto i å legge en foring 36 sjøvanns manifoil. Foringen ble impregnert med polyester på Ågotnes i Bergen og fraktet ut med båt. Her kan vi gjerne sitere Egon i Olsenbanden om at dette må være timet og tilrettelagt. Flere av oppdragene vi har utført har vært på grensen eller litt over av hva vi har ment er gjennomførbart, men vi har faktisk gjort det! Sammen med Statoil har vi gjennomført nøyaktige fullskalatester på de kompliserte arbeidene og dette resulterte i at det nesten umulige ble mulig. Eksempel på tester som er utført er blindkjøring av 8 med silikon slange på Gullfaks. Injisering og hattekjøring for Statfjord B med 36 sjøvannsmanifoil. Vi har utviklet og produsert innkjøringsenhet for innkjøring av 2000 meter armert 16 slange, med fullskalatest. Disse testene og de utførte arbeider har bidratt til viktig utvikling av systemet og bidratt til at tilsvarende landbaserte oppdrag nå blir utført ukentlig. Potentsialet for foring av rør i Nordsjøen er stort. Plattformene og rørsystemene ble bygget for 20 til 25 års drift. Dagens teknologi og oljepris gjør oljefeltene drivverdige mye lenger enn først antatt. Dette gjør behovet for å forlenge levetiden på eksisterende rørsystemer stort. Selv med god erfaring fra utførte arbeider og rør med foring som har vært i drift i 15 år offshore, gjenstår fortsatt et stykke arbeid med å overbevise oljebransjen at systemet egner seg utmerket for lavtrykksystemer. Olimb Offshore har i dag fire medarbeidere med de nødvendige kurs og kompetanse for offshore, og det er liten tvil om at dette er et arbeidsområde vi ønsker å være en del av også i årene som kommer. nytt Ansv. redaktør: Tor-Erik Olimb, tlf: , Redaktør: Odd Borgestrand, Borg Medier AS, Gullfunnet 13, 1570 Dilling, tlf , e-post: Utgis av Olimb i samarbeid med Rørfornying Norge. Opplag: Tre utgaver pr år. Grafi sk produksjon: RM grafi ka, tlf: Trykk: 07 Gruppen AS Arbeidet besto i å montere en foring i et 24 rør for produsert vann. Røret startet over dekk, 10 meter over vannflaten og 21 meter ned og ut av skutesiden. Vellykket blindkjøring for Statoil Kristian Olimb har nok en gang vært ute på offshore-oppdrag for Statoil. Denne gang var arbeidsstedet ombord på Norne som ligger ca 160 km på utsiden av Brønnøysund. Kristian Olimbs oppdrag var å foreta utbedring av røranlegg som var utsatt for betydelige groptæringer, forteller driftsleder Rolf Dalby til Rehab Nytt. Arbeidet besto i å montere en foring i et 24 rør for produsert vann. Røret startet over dekk, 10 meter over vannflaten og 21 meter ned og ut av skutesiden. Dette var en såkalt blindkjøring, det vil si at vi ikke kommer til å få kappet av enden på foringen etter utherding, forklarer Dalby. Det ble benyttet en silikonslange som er limt på enden og som ble trukket av etter utherding. Det ble gjort en del tester i forkant med forsterkning av enden. Dette på grunn av trykket på 1,5 bar som utgjør 4239 kg på blindenden. Det er ca 65% mer enn hva vi normalt har på slike arbeider, forklarer Dalby. På testen i forkant ble det også beregnet en bølgehøyde på 6 meter så trykket kunne komme opp i over 2 bar. Arbeidet om bord gikk meget bra, sier Dalby beskjedent. Det var godt tilrettelagt for oss om bord, og arbeidet ble utført på sju arbeidsdager. Røret ble satt i drift den siste dagen og produksjonen kunne igjen gå for fullt, forteller han. Fakta Norne-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon 6. november Norne-feltet befinner seg i en lisens som ble tildelt i 1986 og omfatter blokkene 6608/10 og 6608/11. Vanndypet på Norne-feltet er 380 meter og avstanden til Heidrunfeltet er 85 kilometer. Feltet er bygd ut med et produksjonsog lagerskip tilknyttet brønnrammer på havbunnen. Fleksible stigerør fører brønnstrømmen til skipet. Skipet dreier rundt en sylinderformet dreie skive (turret) som er forankret til havbunnen. Stigerør og kontrollkabler er også knyttet til denne. Skipet har prosessanlegg på dekk og lagertanker for olje. Fra februar 2001 er det blitt eksportert gass fra Norne. Gassen transporteres gjennom rørsystemene Norne gasseksport og Åsgard transport via Kårstø i Nord-Rogaland til kontinentet. Fra feltet til ilandføringsstedet i Dornum i Tyskland er det drøyt 1400 kilometer. (Kilde: Statoil) 2 rehabnytt

3 Nyheter Forsterket søkelys på stikkledninger Et enstemmig årsmøte i Rørinspeksjon Norge, RIN, vedtok å opprette en egen arbeidsgruppe for stikkledninger. Vedtaket kom som en følge av strukturendring i organisasjonens faglige satsing, og etter sterkt ønske fra en rekke medlemmer om sterkere fokus på det private stikkledningsnettet. Hovedhensikten er å få et økt fokus på stikkledninger, og da må det faglige arbeidet innen RIN også organiseres best mulig. Konklusjon ble at rørinspeksjon og spyling skal slås sammen til en faglig gruppe, som skal utvide kursvirksomheten til også å omfatte stikkledninger. To av forkjemperne for den nye arbeidsgruppa, Øyvind Holskog i Septikservice AS i Kristiansand og Peer-Christian Nordby hos Kristian Olimb AS i Råde, mener det er viktig med opprettelsen av en slik gruppe nå. Markedet for rørinspeksjon har i langt større grad dreid seg mot det private, og dette stiller helt andre krav til våre medlemmer sammenlignet med det arbeidet som utføres på hovedledninger, sier Holskog. Adkomst og lednings system stiller også andre krav til utstyr og utførelse, mener han. Konsekvensen av en feil under inspeksjon eller spyling av en stikk ledning blir helt annerledes enn når man jobber i hovedledningsnettet. Tenk deg hva det vil si når vi får tilbakeslag i en privatbolig, sier Holskog litt retorisk. Våre operatører må rett og slett få innføring i praktiske arbeidsmetoder i møte med privatmarkedet. Vi må bli flinke på å gi beboere i blokker og leiligheter saklig og god informasjon om hva Medlemmer i arbeidsgruppa for stikkledninger i RIN er Øyvind Holskog, Septikservice AS, Peer Chr. Nordby, Kristian Olimb AS, Jens B. Hafredal Nytt Rør AS, Erik Nyhuus, Høytrykksvakta AS og Reid Bakken i TT-teknikk AS. vi gjør og hvordan jobben utføres. Kunder som vi kommer i kontakt med har i mange tilfeller fått et pålegg fra sin kommune om utbedring av sin private stikkledning. Dette blant annet som følge av brudd eller ledningsfornyelse i et boligområde. Da kan vi komme inn med konstruktive løsninger og gjøre pålegget til en god opplevelse for kunden. Det handler om å opptre slik at kunden forstår sin egen nytte av den jobben vi gjør. Når vi har gjort jobben vår skal det ikke oppstå problemer med tette rør, kloakk i kjelleren eller brudd på vann- eller avløpsledningen, sier Holskog og Nordby. Behov for kurs I RIN-sammenheng er det også viktig å ta vare på alle de medlemsbedriftene som har hovedtyngden av sitt arbeid innenfor det private markedet, mener Nordby. For de som er ukjent med begrepene er stikkledninger forbindelses ledninger mellom en bygning og den offentlige eller private hovedledning for området. Den største utfordringen for den nyoppnevnte gruppa er nå å få tid til å gjennomføre alle de tiltak og kurs som de ser behovet for. De ønsker også å få med seg en representant fra kommune- Norge inn i gruppa, i det minste som rådgiver. RINs arbeidsgrupper har vært uforandret i flere år. De bemannes med engasjerte medlemmer, og arbeidet utføres etter dugnads-prinsippet. Det er på mange måter RINs arbeidsgrupper som fører foreningen videre, og bidrar til å øke interessen og engasjementet for kontroll av nytt og gammelt ledningsnett. rehabnytt

4 Slutt på lekkasjene i Sverresborg Borettslag Ingen beboere behøvde å flytte ut under fornyingen av ledningsnettet i Sverresborg Borettslag. Rørfornying AS startet i mars opp med den omfattende jobben å fornye alle rør i Sverresborg Borettslag, og vaktmester Knut Svendsen, med 20 års fartstid i borettslaget er storfornøyd. Tidligere jobbet han i byggebransjen, men trives nå med å ha ansvaret for 11 blokker bestående av 282 leiligheter. For halvannet år siden ble det oppdaget et lekk soilrør, men vi kunne ikke se hvor lekkasjen kom fra, forteller Svendsen til Rehab Nytt. Daglig leder i Rørfornying AS på Ranheim utenfor Trondheim, Jens Bjørndahl, har ingen problemer med å forstå vaktmesterens utfordring. 4 rehabnytt Sprekk i soilrør er usynlige, for i motsetning til andre rør spruter det ikke, det bare svetter, forklarer han. Lekkasjen trakk inn betongen, og ble etter hvert synlig i taket. Fordi lekkasjen var så vanskelig å lokalisere endte det med at vi måtte rive tre bad, og vi fant selvfølgelig lekkasjen i tredje og siste, sier Svendsen litt oppgitt. Han tror at denne prosessen kostet rundt en million kroner, når alt av rørleggere, murere, snekker og malere var inkludert. Det ble jo en forsikringssak, men kostet oss litt likevel. Ikke minst var det veldig omfattende for de involverte beboerne, som alle var eldre og måtte bli boende under arbeidet. Det var etter denne hendelsen at Svendsen og styret bestemte seg for at noe måtte gjøres isamråd med Trondheim og omegn Boligbyggelag, TOBB.

5 Aktuelt Svendsen kjente til metoden med å fornye rør fra før, og satte umiddelbart i gang med prosessen. Han kontaktet TOBB, og sammen med dem tok han kontakt med et rørfornyingsfirma som filmet stammene. Deretter kom Rørfornying AS inn i bildet som hovedentreprenør, med Oliner System AS som samarbeidspartner. Prosjektet, som startet opp i mars i år, vil avsluttes i mars neste år. Jens Bjørndahl mener arbeidet har vært utfordrende, da det er forskjellig opplegg i de forskjellige blokkene. Misvisende tegninger har heller ikke gjort det enklere, men han mener dette er vanlig i eldre borettslag. Beboerne Men hva synes beboerne om arbeidet som utføres? Det har stort sett gått bra, sier Svendsen. Ikke alle skjønner hensikten med en gang. Det er jo et usynlig arbeid som utføres, men når jeg snakker med dem senere er de fornøyd. Svendsen har fungert som kontakt person mellom beboerne og Rørfornying AS, og både Bjørndahl og driftsleder Kai Meedby påpeker hvor viktig han har vært for at dette har fungert så godt som det har gjort. Sintef-godkjent Strømpen Rørfornying bruker på Sverresborg er samme type som Sintef valgte å bruke da de fikk fornyet rørene i Kjemiblokk 4. Den skal tåle kjemikalier, brudd, uhell, svikt og bevegelser i festepunkt, og som navnet på bygget tilsier bør den tåle det meste. Foringen som kommunen bruker i hovedledningene har den samme styrken som vi bruker i private hjem, sier Bjørndahl. Sverresborg er et attraktivt og veldrevet borettslag, og leilighetene blir som regel solgt på første visning. Flere oppgraderinger er gjennomført, og flere venter. Flere ønsker å pusse opp, og fra nå av er det pålagt å bruke rørleggere som kjenner til arbeidet som er blitt gjort, siden dette krever noe annet etter at foringen er på plass. Redusert forsikring Vi er ikke kommet frem til et eksakt tall enda, men det er snakk om at vi får redusert forsikringen med hele 30 % etter rørfornyingen, og det utgjør mye i et så stort borettslag, påpeker Svendsen. Forsikringsselskap konsentrerer seg ofte om vannskader som oppstår som følge av lekke vannrør, og ikke spillrør og avløpsrør. Skader fra de to sistnevnte rørene er ofte usynlige, og får dessverre stå i mange år mens de gjør stor skade. Både Svendsen og Bjørndahl er enige om at selskapene burde fokusere mer på lekkasjer fra spillrør og avløpsrør, da slike gjør skade for store summer. På spørsmål om han vil anbefale rørfornyingsmetoden til andre, kommer svaret kontant. Ja, uten tvil. Det er snakk om store besparelser kontra å grave, meisle og rasere kjøkken og bad, mener han. Sverresborg borettslag har en relativt høy snittalder, og mange av beboerne er avhengig av hjemmesykepleien. Dermed er de avhengig av tilgang til bad og kjøkken, og et av Svendsen og styrets viktigste kriterium før valg av entreprenør var beboernes tilgang til vann gjennom hele prosessen. Han peker dermed på at besparelsene ikke kan gjøres om til kroner, når det i så stor grad også har vært sosiale besparelser. Mens det først og fremst er metoden som har vært populær hos vaktmesteren, er det Rørfornyings ansatte som har slått an hos beboerne. Svendsen sier at de er kjempefornøyd med de som er innom leilighetene, og han benytter muligheten til å skryte av alle de involverte. Lokal tyngde Svendsen kjente til Grunnarbeid fra før, og han synes det var en ekstra sikkerhet at konsernet som Rørfornying AS er en del av både er lokalt og har stor faglig tyngde. Skulle noe skje slipper jeg å sitte i telefonene og diskutere med noen langt unna. Det var også viktig å velge et firma man vet eksisterer i morgen, konkluderer han. Daglig leder i Rørfornying Norge, Carl Christian Sibbern, setter pris på den løsningsorienterte dialogen som har vært med vaktmester og TOBB i prosjektperioden. Måten arbeidene er utført på i Sverresborg Borettslag er forbilledlig i så måte, og har betydning for hele Rørfornying Norges anseelse i markedet. I løpet av kort tid vil Rørfornying AS og Oliner System AS starte opp samarbeidet med fornyelse i nok et borettslag i Trondheim. Daglig leder i Rørfornying AS, Jens Bjørndahl og vaktmester Knut Svendsen i Sverresborg Borettslag, er godt fornøyd med samarbeidet og løsningen på borettslagets utfordringer. Klar for en ny oppgang med kula. I mars neste år er samtlige boliger i borettslaget fornyet, og forsikringspremien blir trolig betydelig redusert. rehabnytt

6 Reddet Østfoldbønder Togtrafikken kunne gå som normalt til tross for alvorlige lekkasjer under skinnene ved Dilling stasjon i Rygge. En vannlekkasje under jernbanelinja ved Dilling stasjon i Rygge kunne fått alvorlige konsekvenser for både for Jernbaneverket, NSB og en rekke bønder i Rygge og Råde. Kristian Olimb AS fikk imidlertid reparert den 315 mm tykke ledningen etter noen strabasiøse dager der togtrafikken over vestre linje gjennom Østfold måtte gå som normalt. Vannledningen, som til vanlig forsyner bøndene i de to kommunene med vann fra Vansjø, er en viktig kilde for landbruksproduksjonen. Gravefri metode ble et selvfølgelig valg når lekkasjen ble lokalisert til rett under jernbanelinja, forteller driftsansvarlig for rørfornying vann hos Kristian Olimb AS, Freddy Friberg. Med god planlegging sammen med Agro & Miljø ble rørfornyingen gjennomført på en profesjonell måte, mener Friberg. Den lokale jordbærkongen Jan Petter Follestad, med 7000 mål med jordbær, poteter, kuer og ca 20 vanningsanlegg måtte klare seg uten vann fra Vansjø i en kritisk tid svært lite nedbør. Agro & Miljø koplet ledninger en søndag kveld, og 48 timer senere hadde mannskapene fra Olimb utført reparasjonsarbeidene, og vannet var igjen tilbake. Eksisterende stålrør ble erstattet med PE- rør, DN 280 PN 16 SDR 11. Rehabiliteringslengden var på 24 meter med to 45 graders bend/avvinklinger, forklarer Friberg. Fornying i historisk grunn Rørfornyingsavdelingen hos Kristian Olimb har vært på historiske trakter i Tønsberg. En trasè på totalt 320 meter ble rehabilitert med Compact Pipe i Storgata, over torget i byen, i Øvre Langgate og i Rådhusgate. Dimensjonene som ble benyttet varierte fra 150 til 350 millimeter. Rehabiliteringsoppdraget måtte gjennom føres i fire etapper på grunn av Compact Pipe i tre ulike dimensjoner ble ført inn i eksisterende ledningsnett for å redusere gravingen i Tønsbergs historiske sentrum. de ulike dimensjonene, forklarer driftsansvarlig for rørfornying vann hos Kristian Olimb AS, Freddy Friberg. Konvensjonell graving og utskifting av vannledning var aldri et tema, siden Tønsberg er en av Norges best bevarte oldtidsbyer. I den aktuelle traseen var Kristian Olimb AS forberedt på at oldtidsminner kunne dukke opp, og derfor ble hele prosessen nøye overvåket av arkeologer. To store mellomkummer/tilknytningskummer var en del av strekket i Tønsberg sentrum. Den ene i Storgata var forgreningspunkt for dimensjonene 150mm, 250mm og 350mm. Disse dimensjonene skulle tilpasses en ny 2000 mm vannkum med 300 mm kumdeler. Utfordringene i Tønsberg var å tifredsstille butikkeiere, myke trafikkanter og arkeologer ved minst mulig sjenanse i en by preget av stor trafikk og mange turister midt i sommertiden. NoDig metoden betyr minimalt med graving, og for Kristian Olimb AS var dette derfor et oppdrag som passet meget godt. Det ble ekstra spenning i anleggsperioden da arkeologer fant rester av det de mener er gamle kirkeruiner på torget. Dette området står fortsatt åpent, men ellers er det ikke mange spor etter fornying av traseen i sentrum av den historiske byen. Oppdraget mener vi ble løst på en god måte, sier Freddy Friberg, som roser teknisk etat i Tønsberg kommune for meget godt samarbeid. 6 rehabnytt

7 Aktuelt 40 år med olje, søl og rør Den første investeringen i Septikservice var en septik bensinbil, som ble kjøpt inn av Rolf Holskog i år er gått siden Rolf og Målfrid Holskog etablerte Septikservice AS i Holskogen utenfor Kristiansand. I høst har firmaet feiret seg selv. Lokalt ble Rolf Holskog betegnet som bybonden, fordi han kombinerte renovasjon og fleskeproduksjon. Ekteparet slo seg opp som fleskeprodusenter og i 1984 leverte de 70 tonn flesk til slakteriene på Sørlandet. Etter at mannen Rolf brått og uventet døde i 1986 var det mange som trodde at også dagene til Septikservice AS var talte. Men det skulle gå annerledes. I dag er Holskog-bedriften solid, med en samlet omsetning på drøye 60 millioner kroner. Firmaet har opparbeidet seg et godt rykte i Agderfylkene og i hele Sør-Norge. Kristian Olimb og Rørfornying Norge er meget godt fornøyd med å ha en så solid og ryddig samarbeidspartner i sør, sier markedssjef hos Olimb, Peer-Christian Nordby. Mor Målfrid og hennes tre sønner, Odd, Øyvind og Terje er engasjert på heltid i firmaet i tillegg til 34 andre ansatte. I løpet av kort tid overtar eldstemann Odd som daglig leder, Øyvind har ansvar for rørfornying og rørinspeksjon, mens Terje har ansvar for oljeavdeling og mottaksanlegg, Skal være best Septikservice og datterselskapet Tankrenovasjon i Grimstad/Arendal skal være best både når det gjelder kompetanse, erfaring og produktutvikling innen avfallshåndtering og vedlikehold og rehabilitering av rør. De senere årene har firmaet utvidet virksomheten til også å omfatte kvalitetssikring av lagertanker, spesielt innen oljeindustrien. Etter 40 år i bransjen har vi opparbeidet en solid og veldokumentert kompetanse. Vi har moderne utstyr, faglig kvalifiserte medarbeidere og totalt 30 spesialbiler. Da skal vi være i stand til å gjennomføre oppdragene på en trygg og god måte, slår daglig leder ØisteinTronsen fast. Selv om Odd Holskog om kort tid overtar hans stilling vet Tronsen at han er sterkt ønsket i firmaet i mange år til, - og gjerne langt ut over pensjonsalder. Rør og fornying Det er 10 år siden farlig avfall ble utvidet til rørinspeksjon og rørfornying. Øyvind Holskog hadde vært ute av firmaet og sett hva andre drev med. Han fikk sans for spylebiler og rørinspeksjon. I dag er Septikservice AS med i det landsomfattende Rørfornying Norge, der inspeksjon, vedlikehold og fornying av både vann og avløpsrør, inne og ute, er i ferd med virkelig å ta av. Etter at Rørfornying Norge fikk SINTEF-godkjent sine metoder for innvendig rørfornying i boliger har denne delen av virksomheten virkelig blitt spennende, sier Øyvind Holskog. Han syns det er inspirerende å være en del av et landsomfattende kjedesamarbeid, der Septikservice AS blir sett på som en meget seriøs og verdifull samarbeidspartner. Skal utvide igjen Nå skal Septikervice AS bygge nytt administrasjonsbygg og samle alt under ett tak. Det er bare tre år siden firmaet doblet kontorkapasiteten og garderobeavdelingen. Nå skal 12 dekars tilleggs tomt bygges ut, og det blir et viktig løft for hele virksomheten, mener Odd Holskog, som ser fram til nye og tjenlige lokaler, som han håper vil holde i mange år framover. Septikservice AS har også et eget datterfirma i Arendal/Grimstad, som heter Tankrenovasjon. Dette firmaet ble kjøpt opp i Nylig ble også en andel i Søgne Rørservice As overtatt. Denne bedriften skal videreføres med samme navn, og spesialiteten her er tradisjonell rørinspeksjon, og kvalitetssikring av VA anlegg. Målfrid Holskog har et tett og godt samarbeid med sin daglige leder Øistein Tronsen. rehabnytt

8 Portrettet Målfrid er limet i Septikservice Jobben er for spennende og interessant til at jeg skal trekke meg ut nå. Hva skal jeg da finne på? spør Målfrid Holskog, etterfulgt av en god latter. 66 år gamle Målfrid er selve limet i familiebedriften. Riktignok har hun en fantastisk utsikt ut over sjøen fra kjøkkenvinduet hjemme, men det er på Septikservice-tomta hun føler seg hjemme. Så lenge helsa holder blir jeg med i driften. Daglig leder ØisteinTronsen nærmer seg også faretruende aldersgrensen, og derfor blir det et bytte i ledelsen, men Øistein får heller ikke lov å forlate området med det første, slår Målfrid fast. Ikke bare er hun limet, hun er også styreformann og kvinnen som holder full kontroll med inntekter og utgifter. Målfrid har aldri gjort seg rik på det solide firmaet. Holskog-familien har levd et nøkternt liv. Det de har tjent har de pløyet tilbake til bedriften. Det kan man lettest se ved å ta en titt på utstyrsparken. Her er alt på stell. Forsiktig start Målfrid var skeptisk da mannen Rolf foreslo at de skulle legge kroner på bordet for å kjøpe både firma og en septik bensinbil av Sofie Jensen i Kristiansand. Det var bare gått fire år siden de to hadde investert i et stort grisehus, men Rolf var overbevist om at også dette kunne bli god butikk. Og han fikk rett. Etter kort tid var 8 rehabnytt Rolf i gang med septik-kjøring både i Kvinesdal og Flekkefjord, og etter hvert fikk han flere kommuner inn i folden, inkludert Kristiansand. I 1984 var Holskog igjen klar for en stor investering. Han så et stort marked i rensing av spillolje. Etter et langvarig byråkratisk arbeid realiserte han sin visjon om å bygge landsdelens første olje-renseri. Tre millioner kroner kostet mottaksanlegget, men med alle lagringstillatelser på plass sikret han seg også et stort marked. Nærmeste konkurrent lå 30 mil unna, og med strengere miljøkrav fra myndighetene var dette mottaks anlegget en kjærkommen tilvekst for bensinstasjoner, skip og andre aktører som trengte et sted å lagre spillolje og andre oljeholdige væsker på en forsvarlig måte. Renset oljeslam Holskog fikk konsesjon for lagring av liter såkalt C-væske, fordelt på ni store tanker. Dermed ble det også investert i en ny tankbil med slamsuger til om lag en halv million kroner. Miljøverndepartementet bidro med kroner til etablering av anlegget. Ferdig renset olje ble videresolgt til Norcems oljegjenvinningsanlegg på Slemmestad og dermed var det inntekter å hente både på innsamling, rensing og videresalg. Nå er også et stort mottak av oljeforurenset masse på plass noen hundre meter unna hovedkontoret til Septikservice AS, og det gjør selskapet til Sørlandets desidert største aktør på farlig avfall. -Ingen slår oss på dette fagfeltet på Sørlandet, slår daglig leder Øistein Tronsen fast. Han stikker innom Målfrids kontor nesten hver gang hun roper på ham, og når Rehab Nytt vil ha intervju er det godt å ha Øistein som bisitter. Han er ekspert på ulike typer avfall, og ble hentet inn til firmaet i 1995 nettopp for å sikre kvalitet og kompetanse. Veggene i kontorfløyen på Holskogen er full av sertifikater som beviser at daglig leder og hele firmaet vet hva de håndterer. Mer er det ikke å si om den saken. Fikk god hjelp Da Rolf Holskog gikk bort var de tre sønnene i slutten av ten-årene og dermed for unge til å overta driften. Guttene måtte få fullføre sin utdanning, og jeg fikk fantastisk hjelp spesielt av brødrene Tønnes og Bjørn Willoch, som

9 Snart overtar Odd Holskog tv. som daglig leder og Øyvind tar hånd om rørinspeksjon og rørfornying i firmaet. Tankrenovasjon AS er datterselskapet som tar seg av Arendal og Grimstadområdet. Fra venstre Olaf Igland, Roald Lea og Steinar Lea. nærmest har vært en del av familien i alle år, sier Målfrid. Uten det pågangsmotet som disse to viste hadde jeg nok ikke klart å opprettholde og utvikle firmaet, innrømmer Målfrid. At alle tre sønnene er engasjert og har et sterkt eierforhold til firmaet ser Målfrid på som et privilegium. Vi har det fint sammen, og det er sjelden noen hever røsten under styremøtene, sier hun med et smil. Det meste ordner seg på sørlandsk vis. Vi sier fra hvis det er noe vi ikke liker, og så blir det slik den enkelte avdelingslederen helst vil ha det. Rør og fornying -Jeg har alltid vært skeptisk til nye arbeids områder, men da vi ble en del av Rørfornying Norge stilte jeg meg positivt til dette. Vi vet at rør må fornyes, og dette er også en viktig samfunnsoppgave, mener Målfrid Holskog. Hun var mer nervøs da brødrene ønsket å kjøpe en såkalt tørrsuger til 3,5 millioner kroner uten at bilen hadde et eneste oppdrag. Vi brødrene var overbevist om at vi kunne skaffe oss jobber på dette feltet på Agder også, forklarer Øyvind Holskog. Nå har vi to slike biler, og vi utnytter kapasiteten fullt ut. Gode på det vi gjør -Jeg føler vi er gode på alt vi gjør. Det er blitt mange bein å stå på. Det som begynte med en septikbil har utviklet seg til flere forretningsområder. Noen syns nok at Septikservice dermed er et feil navn, men jeg vil gjerne beholde navnet fortsatt. Vi må bare bli dyktigere på å formidle hva vi driver med, mener Øyvind, og får et anerkjennende nikk av brødrene og av mor. -Det er egentlig uvirkelig at vi har holdt på i 40 år, men jeg konstaterer at årene har gått veldig fort. Vi har ansvaret for 38 medarbeidere, og det er et ansvar vi er bevisst på. Vi har noen utrolig dyktige medarbeidere. Det er disse som er de viktigste i firmaet vårt. Det er greit å ha godt utstyr og bra biler, men folkene er alltid det viktigste. Vår personalpolitikk er veldig enkel. Vi skal ta vare på hverandre. Det er min arbeidsgiverrolle. Jeg føler at jeg får tilbakemelding på at de ansatte setter pris på en så enkel politikk, sier Målfrid Holskog når hun skal si litt om hverdagen og organiseringen i firmaet. Fortsatt vekst -Vi har opplevd at alle avdelinger vokser. Det er vanskelig for oss å si at vi skal prioritere det ene eller andre. Vi har korte beslutningsprosesser i firmaet, og det er viktig for progresjon, mener Målfrid. Vi skal alltid ha det best tilgjengelige utstyret. Det vi tjener bruker vi til investeringer for å være topp skodd til å gjøre en best mulig jobb innen de ulike fagområdene. Hun bekrefter at firmaet har hatt oppkjøpere på døra, men har så langt følt at oppkjøperne ikke hadde noe å tilføre driften. Pr i dag er derfor ikke firmaet til salgs, og Septikservice er et merkevarenavn som skal være i familen Holskogs eie, slår mor og sønner fast. Går tida like fort framover er det ikke lenge før planleggingen av 50-års jubileet må starte. Går det slik mor og tre sønner ønsker, skal veksten fortsette og antallet fornøyde kunder øke betraktelig. Vi skal ikke bli store for enhver pris, men vi skal ha mange fornøyde kunder, slår Målfrid fast. rehabnytt

10 Norge rundt Tøffeste bilen i landet Rørinspektører rundt om i landet spøker med at Jan Flagstad virkelig storkoste seg i godtebutikken da han var i Tyskland og handlet inn ny inspeksjonsbil. En skreddersydd bil med fire traktorkameraer og mulighet for satelittkjøring fra hovedledning og inn til husvegg gjør det morsomt å være på jobb. Det innrømmer avdelingsleder Stein Linholt i Flagstad AS. Konrad Eberspacher fra utstyrsleverandøren Rico gmbh, nøler ikke med å si at Flagstad AS nå har den best utstyrte rørinspeksjonsbilen i landet. Den nye bilen har vært i drift siden slutten av mai, og avdelingsleder Stein Linholt og operatør Trond Arne Olsen er både stolt og fornøyd med det utstyret de nå disponerer. De fire selvgående traktorene fra Rico dekker dimensjoner fra 100 til 1600 millimeter med kamera i senter. De har mulighet til å kjøre inspeksjonsstrekk på 600 meter, og kan også øke kapasiteten til 1000 meter om det skulle bli behov for dette. Den største traktoren er utstyrt med RPPsystem som består av to kamera linser. Ved hjelp av fisheye-linse blir avløpsrøret scannet kontinuerlig og eventuelle skader på røret måles i lengde, bredde og areal ved ett museklikk på datamaskinen. Zoomlinsen med kapasitet på 40 ganger digital zoom, gir høyoppløselige detaljbilder og kan fokuseres eksakt på det området som skal inspiseres. Alle inspeksjonsresultater er tilgjengelig etter endt oppdrag og sammenligning av flere inspeksjoner er mulig selv etter flere år, forklarer Eberspacher. Flagstad AS har tatt et dristig valg når det gjelder investering, men vi er overbevist om at han også har tatt et riktig valg, sier Eberspacher. Bilen er allerede svært etterspurt, og kunder som ønsker det beste på markedet vet at Løtenfirmaet er i stand til å ta alle utfordringer innen rørinspeksjon. Rørinspektører fra hele landet viste stor interesse for nyinvesteringen da den ble vist fram under årsmøtet til Rørinspeksjon Norge i Åsgårdstrand i slutten av august. Avdelingsleder Stein Linholt og operatør Trond Arne Olsen er både stolt og fornøyd med det utstyret de nå disponerer. Her sammen med salgsingeniør Konrad Eberspacher hos utstyrsleverandøren Rico gmbh. Prøveprosjekt for Hemnes kommune -Vi har det hyggelig på jobb, sier denne glade gjengen fra Høytrykksteknikk AS, avdeling Helgeland (bildet). De tok på seg jobben med rehabilitering av en 9 spillvannsledning for Hemnes kommune. Kommunen ønsket å prøve ut foring under en vei i kommunen, og da var Høytrykks teknikk klare for oppgaven etter avtale med Kristian Olimb AS. Foringen var på 14 meter fra grave grop til kum. Rehabiliteringen gikk som planlagt, og Høytrykksteknikk og Olimb regner med å legge inn pris på flere jobber i distriktet. Nå har kommunen sett at det fungerer, konstaterer gutta på bildet. Fra venstre Raymond Rakvaag, Stefan Olsen og Hallvard Johansen. 10 rehabnytt

11 Freser grenrør med joystick I sommer investerte Rørfornying AS på Ranheim utenfor Trondheim i en pent brukt TV-Cutterbil. Olimbs menn måtte etablere en betydelig trekkegrop for å komme inn i anlegget med sine punktreparasjoner av den 800 millimeter store overvannsledningen. Ryddet opp for GLØR Daglig leder Jens Bjørndahl mener det var en viktig beslutning konsernet tok ved å investere i denne, da bilen gjør det mulig å frese grenrør ved hjelp av en joystick. Kapasiteten på bilen er fra 75mm 700mm, både på kamera- og fresesiden. Bilen er også utstyrt med Wincan rapporteringsprogram som begynner å bli et krav ute i markedet. - For å kunne være med å konkurrere på markedet og ekspandere, var dette en nødvendig investering, påpeker driftsleder i Rørfornying AS, Kai Meedby. - Også arbeidsforholdene bedres betraktelig ved bruk av bilen. Fra å sitte på en krakk nede i en kjeller eller ute i regn og kulde, kan man nå utføre jobben ved å sitte inne i en varm og tørr bil. Renovasjonsselskapet GLØR kan kjøre normal drift etter at Kristian Olimb AS gikk inn og rehabiliterte en overvannsledning som lå 20 meter under bakken og som forårsaket forurensning og lukt i grunnen. Her var det innlekking fra fyllplassen som var problemet. GLØR eies av Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner, og drives som et interkommunalt selskap. Anlegget startet opp i 1983, og aktiviteten er meget omfattende. Som interkommunalt selskap har GLØR også et viktig samfunnsmessig ansvar innen renovasjon, og derfor er det viktig for selskapet at de ikke påfører miljøet unødig forurensning. Den aktuelle overvannsledningen viste seg å være skadet på to ulike punkter som lå tett ved siden av hverandre. Oppgraving av bruddstedet ville blitt både tidkrevende og kostbart og Olimbs gravefrie metode ble derfor benyttet. Det var nødvendig å etablere en trekkegrop for å komme inn til bruddene som lå 150 meter inne i røret. Selve ledningen var en glassfiberarmert overvannsledning med dimensjon på 800 mm, opplyser driftssjef for rørfornying hos Olimb, Bjørn Mathisen. Olimb reparerte ledningen med to punktreparasjoner der de benyttet en fleksibel foring. Det var en del spenning rundt oppdraget siden bruddene var helt inne på 150 meter. Dette er et eksempel på at NoDig metodene er godt egnet også på en fyllplass, og at oppdragsgiver fikk løst sin utfordring på en effektiv måte, slår Mathisen fast overfor Rehab Nytt. Pent brukt, men en viktig investering i TVcutterbil for Rørfornying AS på Ranheim. Operatør Bendik Bendiksvoll er storfornøyd med sin nye arbeidsplass og sier at det å jobbe er blitt en glede. rehabnytt

12 Faglig side NoDig vinner miljøkampen Fortsatt benyttes NoDig-metoder primært i områder der det er kostbart å grave, eller der det er umulig å grave. Vi kan nok en gang dokumentere at NoDig er kostnadseffektivt, men like viktig i disse miljø-tider: Et dramatisk mye lavere CO2-utslipp sammenlignet med konvensjonelle gravearbeider. Av Arve Hansen, Asplan Viak as og Erik Bøhleng, Hias IKS Prosjektet I 1975 ble det i Hamar-regionen lagt en ny meter lang avløpsledning av DN400 Betongrør med gjen- nomsnittlig fall på 4. Ledningen ligger primært over dyrket mark / i utmark, og har i 35 år mottatt avløpsvann fra lange pumpeledninger. Rørtilstanden n kan oppsummeres til stedvis s betydelig innvendig tæring og gjennomgående belegg / begroing. Men foreløpig er det ikke registrert noen form for rørdeformasjoner. Vi har dermed en pasient med en restlevetid, som åpner for flere alternative ledningsfornyelser. Konkurransen I samarbeid med oppdragsgiver Hias IKS ble det utarbeidet et konkurransegrunnlag, hvor aktuelle metoder konkurrerte: Konvensjonell graving / utskifting. Utblokking og innføring av PE-rør. Strømpeinstallasjon. Kvalitet på ferdig installasjon er likt definert for innvendig diameter og ringstivhet, for å kunne sammenligne tilbudene. Resultatet Konkurransen resulterte i fem kvalifiserte entreprenør-tilbud. Tabellen viser tre utvalgte tildelingskriterier. Noen kommentarer: Pris: NoDig-metodene ligger lavest, men på grunn av relativt stor rørdimensjon er forskjellene noe utlignet. Høyeste tilbud ligger ca. 80 % høyere enn laveste tilbud. Metode: Pris (Mill. kroner): Anleggstid: Her viser NoDig-metodene et av sine store fortrinn. Ledningseiere binder opp mindre ressurser til administrasjon og byggeledelse, og kanskje bør dette kriterium tillegges noe større vekt etter hvert. CO2-utslipp: De ekstreme forskjellene på NoDig og graving har sin årsak i kortere anleggstid, minimalt med massetransport- / masseforflytting og mindre publikumsulemper. Fra tidligere prosjekt har vi beregnet ca. 10 kg CO2-utslipp pr. meter for NoDig, mens tilsvarende prosjekt utført med konvensjonell graving ligger på ca. 100 kg CO2-utslipp pr. meter. Refleksjoner Miljø-bølger skyller innover flere fagfelt. Vi kan nå lese om Miljøskred for bygg, hvor det utdannes miljørevisorer til klassifisering av bygningers miljømessige Anleggstid (Uker): CO2-utslipp (Tonn): Graving 1 3, Graving 2 3, Utblokking 3,2 6 2 Strømpe 1 2, Strømpe 2 3, kvalitet. Kanskje vi innenfor VA-bransjen kan løse dette innenfor egne rekker, ved å bli enda flinkere til å innarbeide gode tildelingskriterier i konkurransegrunn lagene? Mye tyder på at entreprenørene er flinke til å definere planlagt ressursbruk av maskiner og utstyr. Utfordringen ligger antakeligvis i å etterprøve dette under prosjekt-gjennomføringen. Dette prosjektet viser at det er fullt mulig å konkurranseutsette alternative metoder for ledningsfornyelse. Men det er helt avgjørende at ferdig installasjon ligger på samme kvalitetsnivå. Etter hvert som både rådgivere og entreprenører blir flinkere til å definere miljøbegrepet, bør dette tildelingskriteriet få sterkere fokus hos spesielt norske kommuner. Asplan Viak Drammen har fulgt NoDig-utviklingen i Norge over 30 år. Hittil har man fokusert spesielt på anleggstid og økonomi. Men metodenes tekniske utvikling, sammenholdt med ressursbruk og miljø, skaper betydelig interesse i fagmiljøet. Og her kan vi henvise til Miljørapporten NoDig vs. graving, hvor Porsgrunn kommune har vært en pådriver, se index.asp?id=36000 Hias er inne i sluttfasen av Saneringsplan for hovedavløpsledninger i kommunene Ringsaker, Stange, Løten og Hamar. Utskiftingstakten skal økes, og Hias vurderer NoDig-løsninger som aktuelle metoder der de er relevante. Se også I Trondheim kommune fremla rådmannen i 2007 en utredning: Forslag om en rekke tiltak for å redusere CO2- utslippene fra tjenestekjøring i Trondheim kommune med 40 % (Se content.ap?thisid= ). Kanskje vi snart opplever de samme målsettinger ved kommuners fornyelse av vann- og avløpsnettet? 12 rehabnytt

13 Aktuelt Rørfornying Norge på IFAT-messa En delegasjon på 26 medarbeidere i ulike bedrifter innen Rørfornying Norge deltok på årets IFAT-messe München i midten av september. IFAT er verdens største og mest omfattende miljø-messe. Den betegnes også som verdens viktigste messe for innovasjon, nye produkter og tjenester innen områdene vann, avløp, avfall og råmaterialer. En del av programmet er såkalt bedriftsmatch making. Det vil si at messedagene benyttes til å treffe kunder og forretnings kontakter. Dette er en effektiv og lite ressurskrevende måte å bygge et internasjonalt nettverk. Enormt messeområde Dette er også en messe som viser det meste av hva som finnes av utstyr når det gjelder rørfornying. Messeområdet er enormt og det tar flere dager å ta seg rundt. Det er i slike fora vi må delta. Vi må se det nyeste som finnes på markedet og ikke minst det neste som kommer. At vi stiller med så stor delegasjon gjenspeiler organisasjonens interesse for faget og satsingen for fremtiden, sier leder for produkt og utvikling i Oliner System AS og Rørfornying Norge, Kjell Aldar. Det er en utfordrende oppgave å tunellere 10 meter under bakken i Oslo, men Midgardsormen prosjektet går etter planen. Rørfornying er på vei mot nye høyder, i dette tilfellet på vei opp mot det beryktede og velkjente Ørneredet under IFAT-turen. Hyggelig gjensyn I Tyskland var det gjensyn med mange av leverandørene og produsentene vi har testet og forhandlet med, forteller Aldar videre. Han mener imidlertid at det ikke har skjedd så mye i Europa de siste årene når det gjelder utstyr for rørfornying innen segmentet små dimensjoner. Dagen etter et vellykket fagmøte om Midgardsormen i regi av SSTT ble en 24 år gammel medarbeider fra entreprenørfirmaet Østergaard AS skadet under en arbeidsulykke i forbindelse med tunelleringen øst for Oslo S. Han pådro seg hofteskade men var hele tiden ved bevissthet under redningsoperasjonen. Han er nå hjemme og på bedringens vei. -Man kan aldri forsikre seg hundre prosent mot arbeidsulykker, og vi er glad for at alle rutiner i forbindelse med en slik hendelse ble fulgt, sier daglig leder i Olimb, Tor-Erik Olimb. Arbeidstilsynet ble umiddelbart koblet Faktisk var det flere av utstillerne på IFAT som spurte oss hva vi drev med framfor å forsøke å selge sine produkter til oss. Det betyr at Oliner System AS nå blir lagt merke til også ute i Europa, og anerkjennelse er jo alltid hyggelig også i vår bransje, sier Aldar til slutt. Operatør på bedringens vei inn, og etter god dialog med Arbeidstilsynet ble arbeidene satt i gang igjen etter en kort stopp. Framdriften for Midgardsormen går etter planen. Vi har nå krysset under Akerselva, som satte store krav til utførelsen, men utfordringer ble løst på en meget god måte. De 10 siste meterne fram mot kum S4 ga oss også spesielle utfordringer med stokker og stein fra et gammelt kaifundament. Delstrekning 2 på totalt 320 meter rør med dimensjon Ø 2750 er trykket ferdig, sier Tor-Erik Olimb til Rehab Nytt. rehabnytt

14 Faglig Norge rundt side Rørfornying Norge og Vitek AS slo godt an på Voss, og fikk premie for beste stand. Fra venstre Vitekrepresentantene Jonny Vindenes, Bengt Rebnord Olsen, Magne Bjorøy og Peer-Christian Nordby fra Olimb. Ringerike Septikservice var en av samarbeidspartnerne som stilte opp for Rørfornying Norge under Dyrsku`n i Seljord. Torkild Johnsrud fikk god dialog med Jan Myrvang fra maskinentreprenøren Thor Myhrvang AS. Fra Dyrsku`n til VVS dagene Rørfornying Norge og Oliner System AS har nå ordrereserver som betyr full produksjon et helt år fram i tid. Det bekrefter daglig leder i Rørfornying Norge, Carl Christian Sibbern, og mener aktiv markedsføring og god kundekontakt er hovedårsaken. Den store ordretilgangen er utfordrende for medlemsbedriftene i Rørfornying Norge og systemleverandøren Oliner System AS. Selskapene er likevel fortsatt aktive i sin markedsføring og direkte kontakt med forbrukere landet rundt. Dyrsku`n i Seljord samlet nærmere betalende deltakere, og for Rørfornying Norge og Rørfornying Norge stiller med eget band når anledningen byr seg, - og det mangler ikke på oppmerksomhet, sier markedsansvarlig og trommis, Val Sibbern. Kristian Olimb AS har messa i Seljord utviklet seg til et av de viktigste møtestedene for nye kunder. Det bekrefter markedskoordinator i Rørfornying Norge, Val Sibbern og markedsansvarlig hos Olimb, Peer Christian Nordby. De var begge tilstede på den tradisjonsrike messa, der det i tillegg til dyr også handler om å komme i kontakt med potensielle kunder for rørfornying. I tillegg til Kristian Olimb AS og Oliner System AS stilte Ringerike Septikservice AS og Nytt Rør AS, som begge er medlemsbedriften til Rørfornying Norge, opp med imponerende materiell. Stor interesse Mange blir positivt overrasket over metodene vi benytter, og de legger også merke til at Rørfornying Norge er eneste leverandør av SINTEF-godkjente produkter for fornying av innvendige rør. Dermed ble det mange gode samtaler og en rekke nye kontakter for oss, slår Sibbern og Nordby fast. Under VA-dagene på Voss var det også meget god oppslutning, og her kunne Rørfornying Norge og Vitek AS glede seg over å bli utpekt til beste stand på messa. Med over 50 utstillere var det hyggelig å få den oppmerksomheten, sier Jonny Vindenes i Vitek AS. Årets store fagmesse i år var VVS Dagene og Kommunalteknikk på Lillestrøm. Dette er bransjens møtested, hvor både kolleger og konkurrenter møtes for å utveksle erfaringer og se hverandre litt an. Rørfornying Norge og Olimb stilte som vanlig med en dekorativ og stor stand, og synlighet er viktig også på fagmesser mener daglig leder hos Olimb, Tor-Erik Olimb. Mange utstillere mener det koster mer enn det smaker å delta på denne fagmessa, men Olimb mener deltakelse her er en viktig del av merkevarebyggingen. Vi har et sterkt navn i bransjen, og den posisjonen har vi tenkt å beholde og gjerne styrke ytterligere. Derfor deltar vi på disse fagmessene, sier han. Andre messer med deltakelse av Rørfornying Norge og Olimb i høst har vært i Haugesund, Bergen, Mo i Rana, Trondheim, Drammen, Værnes, Stryn og Narvik. 14 rehabnytt

15 Kristian Olimb AS Sarpsborgveien 115, 1640 Råde Tlf , Fax e-post: Septikservice AS Tankrenovasjon AS Holskogen 80/81, Boks 5503 Voiebyen, 4677 Kristiansand Tlf , Fax e-post: Rørfornying as Vikelvfaret 4, 7054 Ranheim Telefon nr e-post: Vitek AS, Bergen Leirvikflaten 15, 5179 Godvik, Bergen Tlf Fax e-post: Flagstad AS, 2340 Løten Tlf , Fax e-post: Roger Rørinspeksjon AS Åsmyrveien 14, 9409 Harstad Tlf , Fax e-post: Nytt Rør AS Rafnesveien 14, 3965 Herre Tlf e-post: Høytrykksteknikk AS Notveien 9, Boks 4267 Jensvoll, 8089 Bodø. Tlf Fax e-post: SIM Tankrenovasjon AS Frakkagjerdveien 206, 5563 Førresfjorden Tlf , Vakttelefon Fax e-post: Ringerike Septikservice AS Nedre Kihlemoen, 3516 Hønefoss Tlf , Fax e-post: Hreinsibilar ehf v/arnar, Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavik, Island Tlf , Fax e-post: rehabnytt

16 Problemer med avløpsrør? Vi er norges største leverandør av nye rør uten oppgraving Vi kontrollerer tilstand på gamle rør innvendig med kamera Alle rør fra kjøkken, WC og sluk, helt ut til offentlige avløp fornyes Vi fornyer rørene på én dag uten å grave eller rive Vi finner gamle rør med trasésøk Kontakt din lokale rørfornyer (se oversikt side 15) Kontakt oss ved adresseendring om du kjenner noen andre som bør få bladet om du ønsker å få tilsendt flere blader for utdeling på din arbeidsplass om du ønsker samleperm til Rehab-nytt På våre internettsider finner du elektroniske utgaver av siste års blader. Kontakt oss! Navn Adresse Kristian Olimb AS Svarsending Oslo Postnummer Antall ringpermer med innhold: Sted uten innhold: Ønsket antall Rehab-Nytt: Tlf , Fax , e-post: Postadresse: Olimb, 1640 Råde

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg Nr. 2 2010 23 årgang nytt Midgardsormen rører på seg Leder Av Øystein Olimb Driftssjef anlegg Kunnskap og erfaring Styrt boring muliggjør etablering av rør i områder som tradisjonelt er utenkelig eller

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere 25 år Nr. 1 2012 25 årgang nytt Rekruttskole for rørfornyere Leder Roar Haugland Forretningsutvikler og controller i Olimb Group Vi setter standard Som den ledende rørfornyingsaktøren i Norge registrerer

Detaljer

RØRFORNYER NIDAROSDOMEN

RØRFORNYER NIDAROSDOMEN REHAB Nr. 3 2012 NoDig FOKUS I TRONDHEIM RØRFORNYER NIDAROSDOMEN PÅ PLASS I ROGALAND STAVANGER GÅR FORAN PROBLEMLØSERE PÅ LØTEN SATSER PÅ HAMMERBORING DW-Lineren lansert UTENRIKS VIL LEGGE USA I RØR Av

Detaljer

50 åring med høye mål

50 åring med høye mål REHAB NYTT 1, FEBRUAR 2007 20. ÅRGANG. 50 åring med høye mål En vis mann har sagt at den beste måten å møte framtida på er å skape den. I 50 år har Kristian Olimb AS alltid funnet nye løsninger på de utfordringer

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår Nyheter Nr. 1 2009 22 årgang nytt nytt Fjernvarmerør der fuglene rår 1 Leder Nyheter Nyheter Peer Chr. Nordby Markedssjef Kristian Olimb AS Vi har løsningene Årsmøtet i Rørfornying Norge er nylig avviklet

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE?

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? REHAB Nr. 1 2014 SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? TØRKETIDEN FORBI I FROGNERPARKEN PÅ JAKT ETTER DE BESTE LØSNINGENE REKRUTTERER I BARNEHAGENE JOBBER FRAM VA-FAGET SSTT FEIRER 25 I KØBENHAVN Av Tor-Erik Olimb

Detaljer

Briljante kummer TEMA: Stjørdal infiltrerer i vegen. Langbend ga løsningen. Christen Ræstad: Forandringer, utfordringer og muligheter.

Briljante kummer TEMA: Stjørdal infiltrerer i vegen. Langbend ga løsningen. Christen Ræstad: Forandringer, utfordringer og muligheter. Nr 1-2014 3. årgang Stjørdal infiltrerer i vegen Christen Ræstad: Forandringer, utfordringer og muligheter Langbend ga løsningen TEMA: Briljante kummer 2014 VA-forum 1 Basal AS er Norges største leverandør

Detaljer

Magne Sveen Ny styreleder i LBO

Magne Sveen Ny styreleder i LBO Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2014 Magne Sveen Ny styreleder i LBO Unikt kutteverktøy Jobben min: Jon Ekren Portrettet: Kenneth Yttervik Styrket Aberdeen-kontor NDT inspeksjon på Ekofisk

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Nr 2-2014 3. årgang NYE SLISSERENNER BEGEISTRER GJESTESKRIBENT: Alternativ overvannshåndtering. BASAL pumpestasjon

Nr 2-2014 3. årgang NYE SLISSERENNER BEGEISTRER GJESTESKRIBENT: Alternativ overvannshåndtering. BASAL pumpestasjon Nr 2-2014 3. årgang NYE SLISSERENNER BEGEISTRER GJESTESKRIBENT: Alternativ overvannshåndtering BASAL pumpestasjon VA forum gir med dette ut sitt 2. nummer i 2014 og vil takke Inger Anita Merkesdal for

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2014 Fire eksperter om bygg- og anlegg: DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN Prosjekt: VARMER OG TØRKER NYE GARDERMOEN Produktnyhet:

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

tøffe tak hos arcus Vårnummer De jobber oppunder taket 29 meter over bakken. Totaltek er med på å bygge Nordens mest moderne brenneri.

tøffe tak hos arcus Vårnummer De jobber oppunder taket 29 meter over bakken. Totaltek er med på å bygge Nordens mest moderne brenneri. Vårnummer totaltek magasinet no3 2011 tøffe tak hos arcus SIDE 11 De jobber oppunder taket 29 meter over bakken. Totaltek er med på å bygge Nordens mest moderne brenneri. styrker seg på rør SIDE 04 penger

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014 Malm NR 1 2014 MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON 1 LANSERER NY TMS Oppgraderingen av TMS en er et ledd i en større satsing på egne produkter. LEDER

Detaljer