Nr årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør"

Transkript

1 Nr årgang nytt 40 år med olje, søl og rør

2 Leder Rolf Dalby er driftsleder hos Kristian Olimb AS. Det nesten umulige er mulig Offshore arbeid med Statoil som kunde er alltid krevende og lærerikt. Fra de første arbeidene på Veslefrikk, Gullfaks og Statfjord B i 1993 har vi hatt flere oppdrag med Statoil som kunde. Felles for de forskjellige oppdragene er store utfordringer og kravene til dokumentasjon. Dette gjelder alt fra materialvalg, hvordan arbeidene skal utføres og hvilken tidsramme vi trenger for å utføre de enkelte oppdragene. Logistikk er også meget viktig. Et eksempel er oppdraget på Statfjord B som besto i å legge en foring 36 sjøvanns manifoil. Foringen ble impregnert med polyester på Ågotnes i Bergen og fraktet ut med båt. Her kan vi gjerne sitere Egon i Olsenbanden om at dette må være timet og tilrettelagt. Flere av oppdragene vi har utført har vært på grensen eller litt over av hva vi har ment er gjennomførbart, men vi har faktisk gjort det! Sammen med Statoil har vi gjennomført nøyaktige fullskalatester på de kompliserte arbeidene og dette resulterte i at det nesten umulige ble mulig. Eksempel på tester som er utført er blindkjøring av 8 med silikon slange på Gullfaks. Injisering og hattekjøring for Statfjord B med 36 sjøvannsmanifoil. Vi har utviklet og produsert innkjøringsenhet for innkjøring av 2000 meter armert 16 slange, med fullskalatest. Disse testene og de utførte arbeider har bidratt til viktig utvikling av systemet og bidratt til at tilsvarende landbaserte oppdrag nå blir utført ukentlig. Potentsialet for foring av rør i Nordsjøen er stort. Plattformene og rørsystemene ble bygget for 20 til 25 års drift. Dagens teknologi og oljepris gjør oljefeltene drivverdige mye lenger enn først antatt. Dette gjør behovet for å forlenge levetiden på eksisterende rørsystemer stort. Selv med god erfaring fra utførte arbeider og rør med foring som har vært i drift i 15 år offshore, gjenstår fortsatt et stykke arbeid med å overbevise oljebransjen at systemet egner seg utmerket for lavtrykksystemer. Olimb Offshore har i dag fire medarbeidere med de nødvendige kurs og kompetanse for offshore, og det er liten tvil om at dette er et arbeidsområde vi ønsker å være en del av også i årene som kommer. nytt Ansv. redaktør: Tor-Erik Olimb, tlf: , Redaktør: Odd Borgestrand, Borg Medier AS, Gullfunnet 13, 1570 Dilling, tlf , e-post: Utgis av Olimb i samarbeid med Rørfornying Norge. Opplag: Tre utgaver pr år. Grafi sk produksjon: RM grafi ka, tlf: Trykk: 07 Gruppen AS Arbeidet besto i å montere en foring i et 24 rør for produsert vann. Røret startet over dekk, 10 meter over vannflaten og 21 meter ned og ut av skutesiden. Vellykket blindkjøring for Statoil Kristian Olimb har nok en gang vært ute på offshore-oppdrag for Statoil. Denne gang var arbeidsstedet ombord på Norne som ligger ca 160 km på utsiden av Brønnøysund. Kristian Olimbs oppdrag var å foreta utbedring av røranlegg som var utsatt for betydelige groptæringer, forteller driftsleder Rolf Dalby til Rehab Nytt. Arbeidet besto i å montere en foring i et 24 rør for produsert vann. Røret startet over dekk, 10 meter over vannflaten og 21 meter ned og ut av skutesiden. Dette var en såkalt blindkjøring, det vil si at vi ikke kommer til å få kappet av enden på foringen etter utherding, forklarer Dalby. Det ble benyttet en silikonslange som er limt på enden og som ble trukket av etter utherding. Det ble gjort en del tester i forkant med forsterkning av enden. Dette på grunn av trykket på 1,5 bar som utgjør 4239 kg på blindenden. Det er ca 65% mer enn hva vi normalt har på slike arbeider, forklarer Dalby. På testen i forkant ble det også beregnet en bølgehøyde på 6 meter så trykket kunne komme opp i over 2 bar. Arbeidet om bord gikk meget bra, sier Dalby beskjedent. Det var godt tilrettelagt for oss om bord, og arbeidet ble utført på sju arbeidsdager. Røret ble satt i drift den siste dagen og produksjonen kunne igjen gå for fullt, forteller han. Fakta Norne-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon 6. november Norne-feltet befinner seg i en lisens som ble tildelt i 1986 og omfatter blokkene 6608/10 og 6608/11. Vanndypet på Norne-feltet er 380 meter og avstanden til Heidrunfeltet er 85 kilometer. Feltet er bygd ut med et produksjonsog lagerskip tilknyttet brønnrammer på havbunnen. Fleksible stigerør fører brønnstrømmen til skipet. Skipet dreier rundt en sylinderformet dreie skive (turret) som er forankret til havbunnen. Stigerør og kontrollkabler er også knyttet til denne. Skipet har prosessanlegg på dekk og lagertanker for olje. Fra februar 2001 er det blitt eksportert gass fra Norne. Gassen transporteres gjennom rørsystemene Norne gasseksport og Åsgard transport via Kårstø i Nord-Rogaland til kontinentet. Fra feltet til ilandføringsstedet i Dornum i Tyskland er det drøyt 1400 kilometer. (Kilde: Statoil) 2 rehabnytt

3 Nyheter Forsterket søkelys på stikkledninger Et enstemmig årsmøte i Rørinspeksjon Norge, RIN, vedtok å opprette en egen arbeidsgruppe for stikkledninger. Vedtaket kom som en følge av strukturendring i organisasjonens faglige satsing, og etter sterkt ønske fra en rekke medlemmer om sterkere fokus på det private stikkledningsnettet. Hovedhensikten er å få et økt fokus på stikkledninger, og da må det faglige arbeidet innen RIN også organiseres best mulig. Konklusjon ble at rørinspeksjon og spyling skal slås sammen til en faglig gruppe, som skal utvide kursvirksomheten til også å omfatte stikkledninger. To av forkjemperne for den nye arbeidsgruppa, Øyvind Holskog i Septikservice AS i Kristiansand og Peer-Christian Nordby hos Kristian Olimb AS i Råde, mener det er viktig med opprettelsen av en slik gruppe nå. Markedet for rørinspeksjon har i langt større grad dreid seg mot det private, og dette stiller helt andre krav til våre medlemmer sammenlignet med det arbeidet som utføres på hovedledninger, sier Holskog. Adkomst og lednings system stiller også andre krav til utstyr og utførelse, mener han. Konsekvensen av en feil under inspeksjon eller spyling av en stikk ledning blir helt annerledes enn når man jobber i hovedledningsnettet. Tenk deg hva det vil si når vi får tilbakeslag i en privatbolig, sier Holskog litt retorisk. Våre operatører må rett og slett få innføring i praktiske arbeidsmetoder i møte med privatmarkedet. Vi må bli flinke på å gi beboere i blokker og leiligheter saklig og god informasjon om hva Medlemmer i arbeidsgruppa for stikkledninger i RIN er Øyvind Holskog, Septikservice AS, Peer Chr. Nordby, Kristian Olimb AS, Jens B. Hafredal Nytt Rør AS, Erik Nyhuus, Høytrykksvakta AS og Reid Bakken i TT-teknikk AS. vi gjør og hvordan jobben utføres. Kunder som vi kommer i kontakt med har i mange tilfeller fått et pålegg fra sin kommune om utbedring av sin private stikkledning. Dette blant annet som følge av brudd eller ledningsfornyelse i et boligområde. Da kan vi komme inn med konstruktive løsninger og gjøre pålegget til en god opplevelse for kunden. Det handler om å opptre slik at kunden forstår sin egen nytte av den jobben vi gjør. Når vi har gjort jobben vår skal det ikke oppstå problemer med tette rør, kloakk i kjelleren eller brudd på vann- eller avløpsledningen, sier Holskog og Nordby. Behov for kurs I RIN-sammenheng er det også viktig å ta vare på alle de medlemsbedriftene som har hovedtyngden av sitt arbeid innenfor det private markedet, mener Nordby. For de som er ukjent med begrepene er stikkledninger forbindelses ledninger mellom en bygning og den offentlige eller private hovedledning for området. Den største utfordringen for den nyoppnevnte gruppa er nå å få tid til å gjennomføre alle de tiltak og kurs som de ser behovet for. De ønsker også å få med seg en representant fra kommune- Norge inn i gruppa, i det minste som rådgiver. RINs arbeidsgrupper har vært uforandret i flere år. De bemannes med engasjerte medlemmer, og arbeidet utføres etter dugnads-prinsippet. Det er på mange måter RINs arbeidsgrupper som fører foreningen videre, og bidrar til å øke interessen og engasjementet for kontroll av nytt og gammelt ledningsnett. rehabnytt

4 Slutt på lekkasjene i Sverresborg Borettslag Ingen beboere behøvde å flytte ut under fornyingen av ledningsnettet i Sverresborg Borettslag. Rørfornying AS startet i mars opp med den omfattende jobben å fornye alle rør i Sverresborg Borettslag, og vaktmester Knut Svendsen, med 20 års fartstid i borettslaget er storfornøyd. Tidligere jobbet han i byggebransjen, men trives nå med å ha ansvaret for 11 blokker bestående av 282 leiligheter. For halvannet år siden ble det oppdaget et lekk soilrør, men vi kunne ikke se hvor lekkasjen kom fra, forteller Svendsen til Rehab Nytt. Daglig leder i Rørfornying AS på Ranheim utenfor Trondheim, Jens Bjørndahl, har ingen problemer med å forstå vaktmesterens utfordring. 4 rehabnytt Sprekk i soilrør er usynlige, for i motsetning til andre rør spruter det ikke, det bare svetter, forklarer han. Lekkasjen trakk inn betongen, og ble etter hvert synlig i taket. Fordi lekkasjen var så vanskelig å lokalisere endte det med at vi måtte rive tre bad, og vi fant selvfølgelig lekkasjen i tredje og siste, sier Svendsen litt oppgitt. Han tror at denne prosessen kostet rundt en million kroner, når alt av rørleggere, murere, snekker og malere var inkludert. Det ble jo en forsikringssak, men kostet oss litt likevel. Ikke minst var det veldig omfattende for de involverte beboerne, som alle var eldre og måtte bli boende under arbeidet. Det var etter denne hendelsen at Svendsen og styret bestemte seg for at noe måtte gjøres isamråd med Trondheim og omegn Boligbyggelag, TOBB.

5 Aktuelt Svendsen kjente til metoden med å fornye rør fra før, og satte umiddelbart i gang med prosessen. Han kontaktet TOBB, og sammen med dem tok han kontakt med et rørfornyingsfirma som filmet stammene. Deretter kom Rørfornying AS inn i bildet som hovedentreprenør, med Oliner System AS som samarbeidspartner. Prosjektet, som startet opp i mars i år, vil avsluttes i mars neste år. Jens Bjørndahl mener arbeidet har vært utfordrende, da det er forskjellig opplegg i de forskjellige blokkene. Misvisende tegninger har heller ikke gjort det enklere, men han mener dette er vanlig i eldre borettslag. Beboerne Men hva synes beboerne om arbeidet som utføres? Det har stort sett gått bra, sier Svendsen. Ikke alle skjønner hensikten med en gang. Det er jo et usynlig arbeid som utføres, men når jeg snakker med dem senere er de fornøyd. Svendsen har fungert som kontakt person mellom beboerne og Rørfornying AS, og både Bjørndahl og driftsleder Kai Meedby påpeker hvor viktig han har vært for at dette har fungert så godt som det har gjort. Sintef-godkjent Strømpen Rørfornying bruker på Sverresborg er samme type som Sintef valgte å bruke da de fikk fornyet rørene i Kjemiblokk 4. Den skal tåle kjemikalier, brudd, uhell, svikt og bevegelser i festepunkt, og som navnet på bygget tilsier bør den tåle det meste. Foringen som kommunen bruker i hovedledningene har den samme styrken som vi bruker i private hjem, sier Bjørndahl. Sverresborg er et attraktivt og veldrevet borettslag, og leilighetene blir som regel solgt på første visning. Flere oppgraderinger er gjennomført, og flere venter. Flere ønsker å pusse opp, og fra nå av er det pålagt å bruke rørleggere som kjenner til arbeidet som er blitt gjort, siden dette krever noe annet etter at foringen er på plass. Redusert forsikring Vi er ikke kommet frem til et eksakt tall enda, men det er snakk om at vi får redusert forsikringen med hele 30 % etter rørfornyingen, og det utgjør mye i et så stort borettslag, påpeker Svendsen. Forsikringsselskap konsentrerer seg ofte om vannskader som oppstår som følge av lekke vannrør, og ikke spillrør og avløpsrør. Skader fra de to sistnevnte rørene er ofte usynlige, og får dessverre stå i mange år mens de gjør stor skade. Både Svendsen og Bjørndahl er enige om at selskapene burde fokusere mer på lekkasjer fra spillrør og avløpsrør, da slike gjør skade for store summer. På spørsmål om han vil anbefale rørfornyingsmetoden til andre, kommer svaret kontant. Ja, uten tvil. Det er snakk om store besparelser kontra å grave, meisle og rasere kjøkken og bad, mener han. Sverresborg borettslag har en relativt høy snittalder, og mange av beboerne er avhengig av hjemmesykepleien. Dermed er de avhengig av tilgang til bad og kjøkken, og et av Svendsen og styrets viktigste kriterium før valg av entreprenør var beboernes tilgang til vann gjennom hele prosessen. Han peker dermed på at besparelsene ikke kan gjøres om til kroner, når det i så stor grad også har vært sosiale besparelser. Mens det først og fremst er metoden som har vært populær hos vaktmesteren, er det Rørfornyings ansatte som har slått an hos beboerne. Svendsen sier at de er kjempefornøyd med de som er innom leilighetene, og han benytter muligheten til å skryte av alle de involverte. Lokal tyngde Svendsen kjente til Grunnarbeid fra før, og han synes det var en ekstra sikkerhet at konsernet som Rørfornying AS er en del av både er lokalt og har stor faglig tyngde. Skulle noe skje slipper jeg å sitte i telefonene og diskutere med noen langt unna. Det var også viktig å velge et firma man vet eksisterer i morgen, konkluderer han. Daglig leder i Rørfornying Norge, Carl Christian Sibbern, setter pris på den løsningsorienterte dialogen som har vært med vaktmester og TOBB i prosjektperioden. Måten arbeidene er utført på i Sverresborg Borettslag er forbilledlig i så måte, og har betydning for hele Rørfornying Norges anseelse i markedet. I løpet av kort tid vil Rørfornying AS og Oliner System AS starte opp samarbeidet med fornyelse i nok et borettslag i Trondheim. Daglig leder i Rørfornying AS, Jens Bjørndahl og vaktmester Knut Svendsen i Sverresborg Borettslag, er godt fornøyd med samarbeidet og løsningen på borettslagets utfordringer. Klar for en ny oppgang med kula. I mars neste år er samtlige boliger i borettslaget fornyet, og forsikringspremien blir trolig betydelig redusert. rehabnytt

6 Reddet Østfoldbønder Togtrafikken kunne gå som normalt til tross for alvorlige lekkasjer under skinnene ved Dilling stasjon i Rygge. En vannlekkasje under jernbanelinja ved Dilling stasjon i Rygge kunne fått alvorlige konsekvenser for både for Jernbaneverket, NSB og en rekke bønder i Rygge og Råde. Kristian Olimb AS fikk imidlertid reparert den 315 mm tykke ledningen etter noen strabasiøse dager der togtrafikken over vestre linje gjennom Østfold måtte gå som normalt. Vannledningen, som til vanlig forsyner bøndene i de to kommunene med vann fra Vansjø, er en viktig kilde for landbruksproduksjonen. Gravefri metode ble et selvfølgelig valg når lekkasjen ble lokalisert til rett under jernbanelinja, forteller driftsansvarlig for rørfornying vann hos Kristian Olimb AS, Freddy Friberg. Med god planlegging sammen med Agro & Miljø ble rørfornyingen gjennomført på en profesjonell måte, mener Friberg. Den lokale jordbærkongen Jan Petter Follestad, med 7000 mål med jordbær, poteter, kuer og ca 20 vanningsanlegg måtte klare seg uten vann fra Vansjø i en kritisk tid svært lite nedbør. Agro & Miljø koplet ledninger en søndag kveld, og 48 timer senere hadde mannskapene fra Olimb utført reparasjonsarbeidene, og vannet var igjen tilbake. Eksisterende stålrør ble erstattet med PE- rør, DN 280 PN 16 SDR 11. Rehabiliteringslengden var på 24 meter med to 45 graders bend/avvinklinger, forklarer Friberg. Fornying i historisk grunn Rørfornyingsavdelingen hos Kristian Olimb har vært på historiske trakter i Tønsberg. En trasè på totalt 320 meter ble rehabilitert med Compact Pipe i Storgata, over torget i byen, i Øvre Langgate og i Rådhusgate. Dimensjonene som ble benyttet varierte fra 150 til 350 millimeter. Rehabiliteringsoppdraget måtte gjennom føres i fire etapper på grunn av Compact Pipe i tre ulike dimensjoner ble ført inn i eksisterende ledningsnett for å redusere gravingen i Tønsbergs historiske sentrum. de ulike dimensjonene, forklarer driftsansvarlig for rørfornying vann hos Kristian Olimb AS, Freddy Friberg. Konvensjonell graving og utskifting av vannledning var aldri et tema, siden Tønsberg er en av Norges best bevarte oldtidsbyer. I den aktuelle traseen var Kristian Olimb AS forberedt på at oldtidsminner kunne dukke opp, og derfor ble hele prosessen nøye overvåket av arkeologer. To store mellomkummer/tilknytningskummer var en del av strekket i Tønsberg sentrum. Den ene i Storgata var forgreningspunkt for dimensjonene 150mm, 250mm og 350mm. Disse dimensjonene skulle tilpasses en ny 2000 mm vannkum med 300 mm kumdeler. Utfordringene i Tønsberg var å tifredsstille butikkeiere, myke trafikkanter og arkeologer ved minst mulig sjenanse i en by preget av stor trafikk og mange turister midt i sommertiden. NoDig metoden betyr minimalt med graving, og for Kristian Olimb AS var dette derfor et oppdrag som passet meget godt. Det ble ekstra spenning i anleggsperioden da arkeologer fant rester av det de mener er gamle kirkeruiner på torget. Dette området står fortsatt åpent, men ellers er det ikke mange spor etter fornying av traseen i sentrum av den historiske byen. Oppdraget mener vi ble løst på en god måte, sier Freddy Friberg, som roser teknisk etat i Tønsberg kommune for meget godt samarbeid. 6 rehabnytt

7 Aktuelt 40 år med olje, søl og rør Den første investeringen i Septikservice var en septik bensinbil, som ble kjøpt inn av Rolf Holskog i år er gått siden Rolf og Målfrid Holskog etablerte Septikservice AS i Holskogen utenfor Kristiansand. I høst har firmaet feiret seg selv. Lokalt ble Rolf Holskog betegnet som bybonden, fordi han kombinerte renovasjon og fleskeproduksjon. Ekteparet slo seg opp som fleskeprodusenter og i 1984 leverte de 70 tonn flesk til slakteriene på Sørlandet. Etter at mannen Rolf brått og uventet døde i 1986 var det mange som trodde at også dagene til Septikservice AS var talte. Men det skulle gå annerledes. I dag er Holskog-bedriften solid, med en samlet omsetning på drøye 60 millioner kroner. Firmaet har opparbeidet seg et godt rykte i Agderfylkene og i hele Sør-Norge. Kristian Olimb og Rørfornying Norge er meget godt fornøyd med å ha en så solid og ryddig samarbeidspartner i sør, sier markedssjef hos Olimb, Peer-Christian Nordby. Mor Målfrid og hennes tre sønner, Odd, Øyvind og Terje er engasjert på heltid i firmaet i tillegg til 34 andre ansatte. I løpet av kort tid overtar eldstemann Odd som daglig leder, Øyvind har ansvar for rørfornying og rørinspeksjon, mens Terje har ansvar for oljeavdeling og mottaksanlegg, Skal være best Septikservice og datterselskapet Tankrenovasjon i Grimstad/Arendal skal være best både når det gjelder kompetanse, erfaring og produktutvikling innen avfallshåndtering og vedlikehold og rehabilitering av rør. De senere årene har firmaet utvidet virksomheten til også å omfatte kvalitetssikring av lagertanker, spesielt innen oljeindustrien. Etter 40 år i bransjen har vi opparbeidet en solid og veldokumentert kompetanse. Vi har moderne utstyr, faglig kvalifiserte medarbeidere og totalt 30 spesialbiler. Da skal vi være i stand til å gjennomføre oppdragene på en trygg og god måte, slår daglig leder ØisteinTronsen fast. Selv om Odd Holskog om kort tid overtar hans stilling vet Tronsen at han er sterkt ønsket i firmaet i mange år til, - og gjerne langt ut over pensjonsalder. Rør og fornying Det er 10 år siden farlig avfall ble utvidet til rørinspeksjon og rørfornying. Øyvind Holskog hadde vært ute av firmaet og sett hva andre drev med. Han fikk sans for spylebiler og rørinspeksjon. I dag er Septikservice AS med i det landsomfattende Rørfornying Norge, der inspeksjon, vedlikehold og fornying av både vann og avløpsrør, inne og ute, er i ferd med virkelig å ta av. Etter at Rørfornying Norge fikk SINTEF-godkjent sine metoder for innvendig rørfornying i boliger har denne delen av virksomheten virkelig blitt spennende, sier Øyvind Holskog. Han syns det er inspirerende å være en del av et landsomfattende kjedesamarbeid, der Septikservice AS blir sett på som en meget seriøs og verdifull samarbeidspartner. Skal utvide igjen Nå skal Septikervice AS bygge nytt administrasjonsbygg og samle alt under ett tak. Det er bare tre år siden firmaet doblet kontorkapasiteten og garderobeavdelingen. Nå skal 12 dekars tilleggs tomt bygges ut, og det blir et viktig løft for hele virksomheten, mener Odd Holskog, som ser fram til nye og tjenlige lokaler, som han håper vil holde i mange år framover. Septikservice AS har også et eget datterfirma i Arendal/Grimstad, som heter Tankrenovasjon. Dette firmaet ble kjøpt opp i Nylig ble også en andel i Søgne Rørservice As overtatt. Denne bedriften skal videreføres med samme navn, og spesialiteten her er tradisjonell rørinspeksjon, og kvalitetssikring av VA anlegg. Målfrid Holskog har et tett og godt samarbeid med sin daglige leder Øistein Tronsen. rehabnytt

8 Portrettet Målfrid er limet i Septikservice Jobben er for spennende og interessant til at jeg skal trekke meg ut nå. Hva skal jeg da finne på? spør Målfrid Holskog, etterfulgt av en god latter. 66 år gamle Målfrid er selve limet i familiebedriften. Riktignok har hun en fantastisk utsikt ut over sjøen fra kjøkkenvinduet hjemme, men det er på Septikservice-tomta hun føler seg hjemme. Så lenge helsa holder blir jeg med i driften. Daglig leder ØisteinTronsen nærmer seg også faretruende aldersgrensen, og derfor blir det et bytte i ledelsen, men Øistein får heller ikke lov å forlate området med det første, slår Målfrid fast. Ikke bare er hun limet, hun er også styreformann og kvinnen som holder full kontroll med inntekter og utgifter. Målfrid har aldri gjort seg rik på det solide firmaet. Holskog-familien har levd et nøkternt liv. Det de har tjent har de pløyet tilbake til bedriften. Det kan man lettest se ved å ta en titt på utstyrsparken. Her er alt på stell. Forsiktig start Målfrid var skeptisk da mannen Rolf foreslo at de skulle legge kroner på bordet for å kjøpe både firma og en septik bensinbil av Sofie Jensen i Kristiansand. Det var bare gått fire år siden de to hadde investert i et stort grisehus, men Rolf var overbevist om at også dette kunne bli god butikk. Og han fikk rett. Etter kort tid var 8 rehabnytt Rolf i gang med septik-kjøring både i Kvinesdal og Flekkefjord, og etter hvert fikk han flere kommuner inn i folden, inkludert Kristiansand. I 1984 var Holskog igjen klar for en stor investering. Han så et stort marked i rensing av spillolje. Etter et langvarig byråkratisk arbeid realiserte han sin visjon om å bygge landsdelens første olje-renseri. Tre millioner kroner kostet mottaksanlegget, men med alle lagringstillatelser på plass sikret han seg også et stort marked. Nærmeste konkurrent lå 30 mil unna, og med strengere miljøkrav fra myndighetene var dette mottaks anlegget en kjærkommen tilvekst for bensinstasjoner, skip og andre aktører som trengte et sted å lagre spillolje og andre oljeholdige væsker på en forsvarlig måte. Renset oljeslam Holskog fikk konsesjon for lagring av liter såkalt C-væske, fordelt på ni store tanker. Dermed ble det også investert i en ny tankbil med slamsuger til om lag en halv million kroner. Miljøverndepartementet bidro med kroner til etablering av anlegget. Ferdig renset olje ble videresolgt til Norcems oljegjenvinningsanlegg på Slemmestad og dermed var det inntekter å hente både på innsamling, rensing og videresalg. Nå er også et stort mottak av oljeforurenset masse på plass noen hundre meter unna hovedkontoret til Septikservice AS, og det gjør selskapet til Sørlandets desidert største aktør på farlig avfall. -Ingen slår oss på dette fagfeltet på Sørlandet, slår daglig leder Øistein Tronsen fast. Han stikker innom Målfrids kontor nesten hver gang hun roper på ham, og når Rehab Nytt vil ha intervju er det godt å ha Øistein som bisitter. Han er ekspert på ulike typer avfall, og ble hentet inn til firmaet i 1995 nettopp for å sikre kvalitet og kompetanse. Veggene i kontorfløyen på Holskogen er full av sertifikater som beviser at daglig leder og hele firmaet vet hva de håndterer. Mer er det ikke å si om den saken. Fikk god hjelp Da Rolf Holskog gikk bort var de tre sønnene i slutten av ten-årene og dermed for unge til å overta driften. Guttene måtte få fullføre sin utdanning, og jeg fikk fantastisk hjelp spesielt av brødrene Tønnes og Bjørn Willoch, som

9 Snart overtar Odd Holskog tv. som daglig leder og Øyvind tar hånd om rørinspeksjon og rørfornying i firmaet. Tankrenovasjon AS er datterselskapet som tar seg av Arendal og Grimstadområdet. Fra venstre Olaf Igland, Roald Lea og Steinar Lea. nærmest har vært en del av familien i alle år, sier Målfrid. Uten det pågangsmotet som disse to viste hadde jeg nok ikke klart å opprettholde og utvikle firmaet, innrømmer Målfrid. At alle tre sønnene er engasjert og har et sterkt eierforhold til firmaet ser Målfrid på som et privilegium. Vi har det fint sammen, og det er sjelden noen hever røsten under styremøtene, sier hun med et smil. Det meste ordner seg på sørlandsk vis. Vi sier fra hvis det er noe vi ikke liker, og så blir det slik den enkelte avdelingslederen helst vil ha det. Rør og fornying -Jeg har alltid vært skeptisk til nye arbeids områder, men da vi ble en del av Rørfornying Norge stilte jeg meg positivt til dette. Vi vet at rør må fornyes, og dette er også en viktig samfunnsoppgave, mener Målfrid Holskog. Hun var mer nervøs da brødrene ønsket å kjøpe en såkalt tørrsuger til 3,5 millioner kroner uten at bilen hadde et eneste oppdrag. Vi brødrene var overbevist om at vi kunne skaffe oss jobber på dette feltet på Agder også, forklarer Øyvind Holskog. Nå har vi to slike biler, og vi utnytter kapasiteten fullt ut. Gode på det vi gjør -Jeg føler vi er gode på alt vi gjør. Det er blitt mange bein å stå på. Det som begynte med en septikbil har utviklet seg til flere forretningsområder. Noen syns nok at Septikservice dermed er et feil navn, men jeg vil gjerne beholde navnet fortsatt. Vi må bare bli dyktigere på å formidle hva vi driver med, mener Øyvind, og får et anerkjennende nikk av brødrene og av mor. -Det er egentlig uvirkelig at vi har holdt på i 40 år, men jeg konstaterer at årene har gått veldig fort. Vi har ansvaret for 38 medarbeidere, og det er et ansvar vi er bevisst på. Vi har noen utrolig dyktige medarbeidere. Det er disse som er de viktigste i firmaet vårt. Det er greit å ha godt utstyr og bra biler, men folkene er alltid det viktigste. Vår personalpolitikk er veldig enkel. Vi skal ta vare på hverandre. Det er min arbeidsgiverrolle. Jeg føler at jeg får tilbakemelding på at de ansatte setter pris på en så enkel politikk, sier Målfrid Holskog når hun skal si litt om hverdagen og organiseringen i firmaet. Fortsatt vekst -Vi har opplevd at alle avdelinger vokser. Det er vanskelig for oss å si at vi skal prioritere det ene eller andre. Vi har korte beslutningsprosesser i firmaet, og det er viktig for progresjon, mener Målfrid. Vi skal alltid ha det best tilgjengelige utstyret. Det vi tjener bruker vi til investeringer for å være topp skodd til å gjøre en best mulig jobb innen de ulike fagområdene. Hun bekrefter at firmaet har hatt oppkjøpere på døra, men har så langt følt at oppkjøperne ikke hadde noe å tilføre driften. Pr i dag er derfor ikke firmaet til salgs, og Septikservice er et merkevarenavn som skal være i familen Holskogs eie, slår mor og sønner fast. Går tida like fort framover er det ikke lenge før planleggingen av 50-års jubileet må starte. Går det slik mor og tre sønner ønsker, skal veksten fortsette og antallet fornøyde kunder øke betraktelig. Vi skal ikke bli store for enhver pris, men vi skal ha mange fornøyde kunder, slår Målfrid fast. rehabnytt

10 Norge rundt Tøffeste bilen i landet Rørinspektører rundt om i landet spøker med at Jan Flagstad virkelig storkoste seg i godtebutikken da han var i Tyskland og handlet inn ny inspeksjonsbil. En skreddersydd bil med fire traktorkameraer og mulighet for satelittkjøring fra hovedledning og inn til husvegg gjør det morsomt å være på jobb. Det innrømmer avdelingsleder Stein Linholt i Flagstad AS. Konrad Eberspacher fra utstyrsleverandøren Rico gmbh, nøler ikke med å si at Flagstad AS nå har den best utstyrte rørinspeksjonsbilen i landet. Den nye bilen har vært i drift siden slutten av mai, og avdelingsleder Stein Linholt og operatør Trond Arne Olsen er både stolt og fornøyd med det utstyret de nå disponerer. De fire selvgående traktorene fra Rico dekker dimensjoner fra 100 til 1600 millimeter med kamera i senter. De har mulighet til å kjøre inspeksjonsstrekk på 600 meter, og kan også øke kapasiteten til 1000 meter om det skulle bli behov for dette. Den største traktoren er utstyrt med RPPsystem som består av to kamera linser. Ved hjelp av fisheye-linse blir avløpsrøret scannet kontinuerlig og eventuelle skader på røret måles i lengde, bredde og areal ved ett museklikk på datamaskinen. Zoomlinsen med kapasitet på 40 ganger digital zoom, gir høyoppløselige detaljbilder og kan fokuseres eksakt på det området som skal inspiseres. Alle inspeksjonsresultater er tilgjengelig etter endt oppdrag og sammenligning av flere inspeksjoner er mulig selv etter flere år, forklarer Eberspacher. Flagstad AS har tatt et dristig valg når det gjelder investering, men vi er overbevist om at han også har tatt et riktig valg, sier Eberspacher. Bilen er allerede svært etterspurt, og kunder som ønsker det beste på markedet vet at Løtenfirmaet er i stand til å ta alle utfordringer innen rørinspeksjon. Rørinspektører fra hele landet viste stor interesse for nyinvesteringen da den ble vist fram under årsmøtet til Rørinspeksjon Norge i Åsgårdstrand i slutten av august. Avdelingsleder Stein Linholt og operatør Trond Arne Olsen er både stolt og fornøyd med det utstyret de nå disponerer. Her sammen med salgsingeniør Konrad Eberspacher hos utstyrsleverandøren Rico gmbh. Prøveprosjekt for Hemnes kommune -Vi har det hyggelig på jobb, sier denne glade gjengen fra Høytrykksteknikk AS, avdeling Helgeland (bildet). De tok på seg jobben med rehabilitering av en 9 spillvannsledning for Hemnes kommune. Kommunen ønsket å prøve ut foring under en vei i kommunen, og da var Høytrykks teknikk klare for oppgaven etter avtale med Kristian Olimb AS. Foringen var på 14 meter fra grave grop til kum. Rehabiliteringen gikk som planlagt, og Høytrykksteknikk og Olimb regner med å legge inn pris på flere jobber i distriktet. Nå har kommunen sett at det fungerer, konstaterer gutta på bildet. Fra venstre Raymond Rakvaag, Stefan Olsen og Hallvard Johansen. 10 rehabnytt

11 Freser grenrør med joystick I sommer investerte Rørfornying AS på Ranheim utenfor Trondheim i en pent brukt TV-Cutterbil. Olimbs menn måtte etablere en betydelig trekkegrop for å komme inn i anlegget med sine punktreparasjoner av den 800 millimeter store overvannsledningen. Ryddet opp for GLØR Daglig leder Jens Bjørndahl mener det var en viktig beslutning konsernet tok ved å investere i denne, da bilen gjør det mulig å frese grenrør ved hjelp av en joystick. Kapasiteten på bilen er fra 75mm 700mm, både på kamera- og fresesiden. Bilen er også utstyrt med Wincan rapporteringsprogram som begynner å bli et krav ute i markedet. - For å kunne være med å konkurrere på markedet og ekspandere, var dette en nødvendig investering, påpeker driftsleder i Rørfornying AS, Kai Meedby. - Også arbeidsforholdene bedres betraktelig ved bruk av bilen. Fra å sitte på en krakk nede i en kjeller eller ute i regn og kulde, kan man nå utføre jobben ved å sitte inne i en varm og tørr bil. Renovasjonsselskapet GLØR kan kjøre normal drift etter at Kristian Olimb AS gikk inn og rehabiliterte en overvannsledning som lå 20 meter under bakken og som forårsaket forurensning og lukt i grunnen. Her var det innlekking fra fyllplassen som var problemet. GLØR eies av Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner, og drives som et interkommunalt selskap. Anlegget startet opp i 1983, og aktiviteten er meget omfattende. Som interkommunalt selskap har GLØR også et viktig samfunnsmessig ansvar innen renovasjon, og derfor er det viktig for selskapet at de ikke påfører miljøet unødig forurensning. Den aktuelle overvannsledningen viste seg å være skadet på to ulike punkter som lå tett ved siden av hverandre. Oppgraving av bruddstedet ville blitt både tidkrevende og kostbart og Olimbs gravefrie metode ble derfor benyttet. Det var nødvendig å etablere en trekkegrop for å komme inn til bruddene som lå 150 meter inne i røret. Selve ledningen var en glassfiberarmert overvannsledning med dimensjon på 800 mm, opplyser driftssjef for rørfornying hos Olimb, Bjørn Mathisen. Olimb reparerte ledningen med to punktreparasjoner der de benyttet en fleksibel foring. Det var en del spenning rundt oppdraget siden bruddene var helt inne på 150 meter. Dette er et eksempel på at NoDig metodene er godt egnet også på en fyllplass, og at oppdragsgiver fikk løst sin utfordring på en effektiv måte, slår Mathisen fast overfor Rehab Nytt. Pent brukt, men en viktig investering i TVcutterbil for Rørfornying AS på Ranheim. Operatør Bendik Bendiksvoll er storfornøyd med sin nye arbeidsplass og sier at det å jobbe er blitt en glede. rehabnytt

12 Faglig side NoDig vinner miljøkampen Fortsatt benyttes NoDig-metoder primært i områder der det er kostbart å grave, eller der det er umulig å grave. Vi kan nok en gang dokumentere at NoDig er kostnadseffektivt, men like viktig i disse miljø-tider: Et dramatisk mye lavere CO2-utslipp sammenlignet med konvensjonelle gravearbeider. Av Arve Hansen, Asplan Viak as og Erik Bøhleng, Hias IKS Prosjektet I 1975 ble det i Hamar-regionen lagt en ny meter lang avløpsledning av DN400 Betongrør med gjen- nomsnittlig fall på 4. Ledningen ligger primært over dyrket mark / i utmark, og har i 35 år mottatt avløpsvann fra lange pumpeledninger. Rørtilstanden n kan oppsummeres til stedvis s betydelig innvendig tæring og gjennomgående belegg / begroing. Men foreløpig er det ikke registrert noen form for rørdeformasjoner. Vi har dermed en pasient med en restlevetid, som åpner for flere alternative ledningsfornyelser. Konkurransen I samarbeid med oppdragsgiver Hias IKS ble det utarbeidet et konkurransegrunnlag, hvor aktuelle metoder konkurrerte: Konvensjonell graving / utskifting. Utblokking og innføring av PE-rør. Strømpeinstallasjon. Kvalitet på ferdig installasjon er likt definert for innvendig diameter og ringstivhet, for å kunne sammenligne tilbudene. Resultatet Konkurransen resulterte i fem kvalifiserte entreprenør-tilbud. Tabellen viser tre utvalgte tildelingskriterier. Noen kommentarer: Pris: NoDig-metodene ligger lavest, men på grunn av relativt stor rørdimensjon er forskjellene noe utlignet. Høyeste tilbud ligger ca. 80 % høyere enn laveste tilbud. Metode: Pris (Mill. kroner): Anleggstid: Her viser NoDig-metodene et av sine store fortrinn. Ledningseiere binder opp mindre ressurser til administrasjon og byggeledelse, og kanskje bør dette kriterium tillegges noe større vekt etter hvert. CO2-utslipp: De ekstreme forskjellene på NoDig og graving har sin årsak i kortere anleggstid, minimalt med massetransport- / masseforflytting og mindre publikumsulemper. Fra tidligere prosjekt har vi beregnet ca. 10 kg CO2-utslipp pr. meter for NoDig, mens tilsvarende prosjekt utført med konvensjonell graving ligger på ca. 100 kg CO2-utslipp pr. meter. Refleksjoner Miljø-bølger skyller innover flere fagfelt. Vi kan nå lese om Miljøskred for bygg, hvor det utdannes miljørevisorer til klassifisering av bygningers miljømessige Anleggstid (Uker): CO2-utslipp (Tonn): Graving 1 3, Graving 2 3, Utblokking 3,2 6 2 Strømpe 1 2, Strømpe 2 3, kvalitet. Kanskje vi innenfor VA-bransjen kan løse dette innenfor egne rekker, ved å bli enda flinkere til å innarbeide gode tildelingskriterier i konkurransegrunn lagene? Mye tyder på at entreprenørene er flinke til å definere planlagt ressursbruk av maskiner og utstyr. Utfordringen ligger antakeligvis i å etterprøve dette under prosjekt-gjennomføringen. Dette prosjektet viser at det er fullt mulig å konkurranseutsette alternative metoder for ledningsfornyelse. Men det er helt avgjørende at ferdig installasjon ligger på samme kvalitetsnivå. Etter hvert som både rådgivere og entreprenører blir flinkere til å definere miljøbegrepet, bør dette tildelingskriteriet få sterkere fokus hos spesielt norske kommuner. Asplan Viak Drammen har fulgt NoDig-utviklingen i Norge over 30 år. Hittil har man fokusert spesielt på anleggstid og økonomi. Men metodenes tekniske utvikling, sammenholdt med ressursbruk og miljø, skaper betydelig interesse i fagmiljøet. Og her kan vi henvise til Miljørapporten NoDig vs. graving, hvor Porsgrunn kommune har vært en pådriver, se index.asp?id=36000 Hias er inne i sluttfasen av Saneringsplan for hovedavløpsledninger i kommunene Ringsaker, Stange, Løten og Hamar. Utskiftingstakten skal økes, og Hias vurderer NoDig-løsninger som aktuelle metoder der de er relevante. Se også I Trondheim kommune fremla rådmannen i 2007 en utredning: Forslag om en rekke tiltak for å redusere CO2- utslippene fra tjenestekjøring i Trondheim kommune med 40 % (Se content.ap?thisid= ). Kanskje vi snart opplever de samme målsettinger ved kommuners fornyelse av vann- og avløpsnettet? 12 rehabnytt

13 Aktuelt Rørfornying Norge på IFAT-messa En delegasjon på 26 medarbeidere i ulike bedrifter innen Rørfornying Norge deltok på årets IFAT-messe München i midten av september. IFAT er verdens største og mest omfattende miljø-messe. Den betegnes også som verdens viktigste messe for innovasjon, nye produkter og tjenester innen områdene vann, avløp, avfall og råmaterialer. En del av programmet er såkalt bedriftsmatch making. Det vil si at messedagene benyttes til å treffe kunder og forretnings kontakter. Dette er en effektiv og lite ressurskrevende måte å bygge et internasjonalt nettverk. Enormt messeområde Dette er også en messe som viser det meste av hva som finnes av utstyr når det gjelder rørfornying. Messeområdet er enormt og det tar flere dager å ta seg rundt. Det er i slike fora vi må delta. Vi må se det nyeste som finnes på markedet og ikke minst det neste som kommer. At vi stiller med så stor delegasjon gjenspeiler organisasjonens interesse for faget og satsingen for fremtiden, sier leder for produkt og utvikling i Oliner System AS og Rørfornying Norge, Kjell Aldar. Det er en utfordrende oppgave å tunellere 10 meter under bakken i Oslo, men Midgardsormen prosjektet går etter planen. Rørfornying er på vei mot nye høyder, i dette tilfellet på vei opp mot det beryktede og velkjente Ørneredet under IFAT-turen. Hyggelig gjensyn I Tyskland var det gjensyn med mange av leverandørene og produsentene vi har testet og forhandlet med, forteller Aldar videre. Han mener imidlertid at det ikke har skjedd så mye i Europa de siste årene når det gjelder utstyr for rørfornying innen segmentet små dimensjoner. Dagen etter et vellykket fagmøte om Midgardsormen i regi av SSTT ble en 24 år gammel medarbeider fra entreprenørfirmaet Østergaard AS skadet under en arbeidsulykke i forbindelse med tunelleringen øst for Oslo S. Han pådro seg hofteskade men var hele tiden ved bevissthet under redningsoperasjonen. Han er nå hjemme og på bedringens vei. -Man kan aldri forsikre seg hundre prosent mot arbeidsulykker, og vi er glad for at alle rutiner i forbindelse med en slik hendelse ble fulgt, sier daglig leder i Olimb, Tor-Erik Olimb. Arbeidstilsynet ble umiddelbart koblet Faktisk var det flere av utstillerne på IFAT som spurte oss hva vi drev med framfor å forsøke å selge sine produkter til oss. Det betyr at Oliner System AS nå blir lagt merke til også ute i Europa, og anerkjennelse er jo alltid hyggelig også i vår bransje, sier Aldar til slutt. Operatør på bedringens vei inn, og etter god dialog med Arbeidstilsynet ble arbeidene satt i gang igjen etter en kort stopp. Framdriften for Midgardsormen går etter planen. Vi har nå krysset under Akerselva, som satte store krav til utførelsen, men utfordringer ble løst på en meget god måte. De 10 siste meterne fram mot kum S4 ga oss også spesielle utfordringer med stokker og stein fra et gammelt kaifundament. Delstrekning 2 på totalt 320 meter rør med dimensjon Ø 2750 er trykket ferdig, sier Tor-Erik Olimb til Rehab Nytt. rehabnytt

14 Faglig Norge rundt side Rørfornying Norge og Vitek AS slo godt an på Voss, og fikk premie for beste stand. Fra venstre Vitekrepresentantene Jonny Vindenes, Bengt Rebnord Olsen, Magne Bjorøy og Peer-Christian Nordby fra Olimb. Ringerike Septikservice var en av samarbeidspartnerne som stilte opp for Rørfornying Norge under Dyrsku`n i Seljord. Torkild Johnsrud fikk god dialog med Jan Myrvang fra maskinentreprenøren Thor Myhrvang AS. Fra Dyrsku`n til VVS dagene Rørfornying Norge og Oliner System AS har nå ordrereserver som betyr full produksjon et helt år fram i tid. Det bekrefter daglig leder i Rørfornying Norge, Carl Christian Sibbern, og mener aktiv markedsføring og god kundekontakt er hovedårsaken. Den store ordretilgangen er utfordrende for medlemsbedriftene i Rørfornying Norge og systemleverandøren Oliner System AS. Selskapene er likevel fortsatt aktive i sin markedsføring og direkte kontakt med forbrukere landet rundt. Dyrsku`n i Seljord samlet nærmere betalende deltakere, og for Rørfornying Norge og Rørfornying Norge stiller med eget band når anledningen byr seg, - og det mangler ikke på oppmerksomhet, sier markedsansvarlig og trommis, Val Sibbern. Kristian Olimb AS har messa i Seljord utviklet seg til et av de viktigste møtestedene for nye kunder. Det bekrefter markedskoordinator i Rørfornying Norge, Val Sibbern og markedsansvarlig hos Olimb, Peer Christian Nordby. De var begge tilstede på den tradisjonsrike messa, der det i tillegg til dyr også handler om å komme i kontakt med potensielle kunder for rørfornying. I tillegg til Kristian Olimb AS og Oliner System AS stilte Ringerike Septikservice AS og Nytt Rør AS, som begge er medlemsbedriften til Rørfornying Norge, opp med imponerende materiell. Stor interesse Mange blir positivt overrasket over metodene vi benytter, og de legger også merke til at Rørfornying Norge er eneste leverandør av SINTEF-godkjente produkter for fornying av innvendige rør. Dermed ble det mange gode samtaler og en rekke nye kontakter for oss, slår Sibbern og Nordby fast. Under VA-dagene på Voss var det også meget god oppslutning, og her kunne Rørfornying Norge og Vitek AS glede seg over å bli utpekt til beste stand på messa. Med over 50 utstillere var det hyggelig å få den oppmerksomheten, sier Jonny Vindenes i Vitek AS. Årets store fagmesse i år var VVS Dagene og Kommunalteknikk på Lillestrøm. Dette er bransjens møtested, hvor både kolleger og konkurrenter møtes for å utveksle erfaringer og se hverandre litt an. Rørfornying Norge og Olimb stilte som vanlig med en dekorativ og stor stand, og synlighet er viktig også på fagmesser mener daglig leder hos Olimb, Tor-Erik Olimb. Mange utstillere mener det koster mer enn det smaker å delta på denne fagmessa, men Olimb mener deltakelse her er en viktig del av merkevarebyggingen. Vi har et sterkt navn i bransjen, og den posisjonen har vi tenkt å beholde og gjerne styrke ytterligere. Derfor deltar vi på disse fagmessene, sier han. Andre messer med deltakelse av Rørfornying Norge og Olimb i høst har vært i Haugesund, Bergen, Mo i Rana, Trondheim, Drammen, Værnes, Stryn og Narvik. 14 rehabnytt

15 Kristian Olimb AS Sarpsborgveien 115, 1640 Råde Tlf , Fax e-post: Septikservice AS Tankrenovasjon AS Holskogen 80/81, Boks 5503 Voiebyen, 4677 Kristiansand Tlf , Fax e-post: Rørfornying as Vikelvfaret 4, 7054 Ranheim Telefon nr e-post: Vitek AS, Bergen Leirvikflaten 15, 5179 Godvik, Bergen Tlf Fax e-post: Flagstad AS, 2340 Løten Tlf , Fax e-post: Roger Rørinspeksjon AS Åsmyrveien 14, 9409 Harstad Tlf , Fax e-post: Nytt Rør AS Rafnesveien 14, 3965 Herre Tlf e-post: Høytrykksteknikk AS Notveien 9, Boks 4267 Jensvoll, 8089 Bodø. Tlf Fax e-post: SIM Tankrenovasjon AS Frakkagjerdveien 206, 5563 Førresfjorden Tlf , Vakttelefon Fax e-post: Ringerike Septikservice AS Nedre Kihlemoen, 3516 Hønefoss Tlf , Fax e-post: Hreinsibilar ehf v/arnar, Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavik, Island Tlf , Fax e-post: rehabnytt

16 Problemer med avløpsrør? Vi er norges største leverandør av nye rør uten oppgraving Vi kontrollerer tilstand på gamle rør innvendig med kamera Alle rør fra kjøkken, WC og sluk, helt ut til offentlige avløp fornyes Vi fornyer rørene på én dag uten å grave eller rive Vi finner gamle rør med trasésøk Kontakt din lokale rørfornyer (se oversikt side 15) Kontakt oss ved adresseendring om du kjenner noen andre som bør få bladet om du ønsker å få tilsendt flere blader for utdeling på din arbeidsplass om du ønsker samleperm til Rehab-nytt På våre internettsider finner du elektroniske utgaver av siste års blader. Kontakt oss! Navn Adresse Kristian Olimb AS Svarsending Oslo Postnummer Antall ringpermer med innhold: Sted uten innhold: Ønsket antall Rehab-Nytt: Tlf , Fax , e-post: Postadresse: Olimb, 1640 Råde

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift.

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Hva skjer? TRYKKE TRYKKE Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Våre produkter og metoder for rørfornying i bygninger er først med Teknisk

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer

Anlegg. Drift. Kontroll

Anlegg. Drift. Kontroll Anlegg Drift Kontroll BEDRIFTEN Etablert: 1973 Lokalisering: Ansatte: Lokaler: Eikelandsosen i Fusa Kommune 8 personer Egne lokaler på 3.400 m2 tomt 234 m2 kontor 886 m2 verksted/lager 360 m2 lagerhall

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010 Side 1/6 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 ÅRSBERETNING 2009 SAK 2/2010 Styret Styret har hatt følgende sammensetning i 2009: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig.

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig. (13) Grøftefrie løsninger. NoDig. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Magnar Sekse, VA-etaten - Bergen kommune Infrastrukturdagene 2010, 11.febr.ms 1 Hva kjennetegner NoDig-løsninger.

Detaljer

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Dette vedlegget vil gi noen svar på de forberedelser og planlegginger som må til i et rørfornyingsprosjekt. Det er viktig at alle parter har en forståelse av prosessen

Detaljer

nytt Nr. 1 2011 24 årgang I høyden og dybden

nytt Nr. 1 2011 24 årgang I høyden og dybden Nr. 1 2011 24 årgang nytt I høyden og dybden Leder Tor-Erik Olimb, daglig leder Kristian Olimb AS. Gode løsninger for å fornye Norge Når vi nå har tatt fatt på et nytt år gjør man seg også noen refleksjoner.

Detaljer

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder VA-dagene på Vestlandet 2015 10. september 2015 Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder Trym Trovik siv.ing Prosjekt/ byggeleder Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Fornying av ledninger

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON NORGE, 15. AUGUST 2012 SAK 2/2012

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON NORGE, 15. AUGUST 2012 SAK 2/2012 Side 1/8 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON NORGE, 15. AUGUST 2012 ÅRSBERETNING 2011 SAK 2/2012 Styret Styret hadde følgende sammensetning i 2011: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

14.11.2014. Jeg har jobbet i bransjen siden 1994. Prøver å gjøre så godt jeg kan, men. Jeg lykkes ikke alltid! Rapportering - Avløpsledninger

14.11.2014. Jeg har jobbet i bransjen siden 1994. Prøver å gjøre så godt jeg kan, men. Jeg lykkes ikke alltid! Rapportering - Avløpsledninger Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 Forundersøkelser og tilstandskontroll: Rapportering -

Detaljer

Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år

Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år - Aktuelle metoder for ulike rørmatrialer - Tilknytning av stikkledninger/anboringer - Hvilke ledningsdimensjoner er mest aktuelle

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

NoDig: Miljø- og kostnadseffektiv ledningsfornyelse. VA-dagene i Midt-Norge, 27.10.2010. arve.hansen@asplanviak.no

NoDig: Miljø- og kostnadseffektiv ledningsfornyelse. VA-dagene i Midt-Norge, 27.10.2010. arve.hansen@asplanviak.no NoDig: Miljø- og kostnadseffektiv ledningsfornyelse arve.hansen@asplanviak.no VA-dagene i Midt-Norge, 27.10.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 10.11.2010 Miljøregnskap NoDig vs. åpen grøft

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Ingen jobb er for stor

Ingen jobb er for stor Ingen jobb er for liten Ingen jobb er for stor Industritomt Tomasjordnes GraveTjenesten AS solid håndverk GraveTjenesten AS har økt i størrelse jevnt og trutt siden oppstart i 1991. I dag omsetter vi for

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Gravefrie rørleggingsmetoder - Miljøvennlig og rimelig

Gravefrie rørleggingsmetoder - Miljøvennlig og rimelig Gravefrie rørleggingsmetoder - Miljøvennlig og rimelig arve.hansen@asplanviak.no Høstkonferansen - Molde. 04.11.2010 10.11.2010 VA-dagene i Midt-Norge 27.10.2010 10.11.2010 VA-dagene i Midt-Norge 27.10.2010

Detaljer

www.tt-teknikk.no rørfornying rørinspeksjon høytrykkspyling gravetjenester miljøsanering Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp

www.tt-teknikk.no rørfornying rørinspeksjon høytrykkspyling gravetjenester miljøsanering Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp www.tt-teknikk.no rørfornying rørinspeksjon høytrykkspyling gravetjenester miljøsanering Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp Spesialtjenester innen miljø, vann og avløp TT-TEKNIKK er en ledende

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS Sandum AS Haakon Magnussen Ingeniør 32 77 85 53 haakon@sandum.no Sandum AS Dagens ordtak Man lærer aldri noe av sine feil. Det er først

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

VA-dagene for innlandet 2010. Hovedemne: Ledningsnett: TEKNA og Driftassistansene for VA i Hedemark og Oppland

VA-dagene for innlandet 2010. Hovedemne: Ledningsnett: TEKNA og Driftassistansene for VA i Hedemark og Oppland TEKNA og Driftassistansene for VA i Hedemark og Oppland VA-dagene for innlandet 2010 Furnes, 10. november 2010 Hovedemne: Ledningsnett: Status og utfordringer for dagens VA-nett Dagens fornyelsestakt sparer

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 3 2008. 21 årgang. for offshore

Nyheter. nytt. Nr. 3 2008. 21 årgang. for offshore Nyheter nytt Merkedag 21 årgang Nr. 3 2008 for offshore nytt rehabnytt 3-2008 1 Leder Nyheter Nyheter Ole Kårtveit, Styreleder Rørfornying Norge og daglig leder Vitek AS Mer kunnskap til folket De som

Detaljer

«Feil på nye vann- og avløpssystem».

«Feil på nye vann- og avløpssystem». «Feil på nye vann- og avløpssystem». Norsk Vann + MEF + NRL fokuserer nå på årsaker til feil på nye vann- og avløpssystem. arnt.olav.holm@viv.no «Rørinspeksjon - Norge»: Foreningen består av ca. 100 medlemmer,

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Høytrykksspyling av trykkløse avløpsledninger Tilstopping, fett, avleiringer, røtter Aktuelle spylemetoder og dysetyper. Krav til bestillingsrutiner, tilrettelegging og rapportering.

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Fritz (Inntrer som fullt medlem), Aase, Knut Erik, Terje Meldt frafall: Stian Orienteringssaker Godkjenning av referat 11/02 2015.

Detaljer

Kampen om grøftene - VA Entreprenørene setter dagsorden

Kampen om grøftene - VA Entreprenørene setter dagsorden Per Kr. Alstad Okt. 2008 Seminar 7 Er prefab løsningen? Kummer og rør. Overlever betongkummen, eller kommer plast for fullt? Tilgjengelighet, priser og teknologi Krav og standarder Noen betraktninger fra

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

SMART LEDNINGSFORNYELSE

SMART LEDNINGSFORNYELSE SMART LEDNINGSFORNYELSE PRESENTASJON AV NY NORSK VANN RAPPORT VA-KONFERANSE 2017 DRIFTSASSISTANSEN MØRE OG ROMSDAL 10. MAI 2017 KL 15:30 HILDE NYSTOG AAS 2017-05-20 1 Formålet med rapporten Vekke interesse

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN INT. STUEN TIL. DAG INT. HUSET TIL. DAG Det banker på døren. åpner opp Du vet og gutta Ja hva med de? Jeg møtte på dem igår Ja og? De tilbød oss en jobb Jeg sier nei Du har ikke hørt oppdraget ennå Trenger

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

14.11.2014 25?? VA-systemet i Norge. Vi jobber med noe av det viktigste i vårt samfunn Opp med selvtilliten! Rørinspeksjon Hovedledninger

14.11.2014 25?? VA-systemet i Norge. Vi jobber med noe av det viktigste i vårt samfunn Opp med selvtilliten! Rørinspeksjon Hovedledninger Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 VA-systemet i Norge Arve Hansen, VA teknikk as arve@va-teknikk.no

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

«Vann på avveie» - Innovative løsninger.

«Vann på avveie» - Innovative løsninger. Stikkledninger: Ansvar og teknisk utforming. «Vann på avveie» - Innovative løsninger. Onsdag 15. mai 2013 arve.hansen@asplanviak.no Private ledninger =. Hovedledninger Innomhus Stikkledninger Bunnledninger

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden?

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? 1 2 Agenda Krav til forundersøkelser De mest sentrale stikkord Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? Litt om trender og utvikling Spørsmål og kommentarer! 3 Inndeling av metoder 1) Renovering: Strukturelle

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte. Fornying av infrastruktur Dragefjellet Bergen

Velkommen til informasjonsmøte. Fornying av infrastruktur Dragefjellet Bergen Velkommen til informasjonsmøte Fornying av infrastruktur Dragefjellet Bergen 15.6.2017 1 Samhandling Ørjan Mjøs Utbyggingsansvarlig BIR Nett AS 2 Deltakere: BIR Nett Bergen kommune Vann- og avløpsetaten

Detaljer

RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER OG RENOVERNIG AV GRENPUNKT

RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER OG RENOVERNIG AV GRENPUNKT RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER OG RENOVERNIG AV GRENPUNKT AV TOR TØRNES Oslo 13.02.2008 1 STRØMPER 2 HATTER 3 GRAVEFRIE METODER FOR RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER PE-INNFØRING I EKS. RØR STRØMPEINSTALLASJON

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Nordisk vannskadeseminar Oscarsborg den 1. september 2011 Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Mange tror at forsikringsselskapene kan

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Nevlunghavn Gjestgiveri 12. januar 2017

INFORMASJONSMØTE Nevlunghavn Gjestgiveri 12. januar 2017 INFORMASJONSMØTE Nevlunghavn Gjestgiveri 12. januar 2017 18.01.2017 1 Informasjonsmøte Nevlunghavn Agenda Velkommen v. prosjektleder Nikita Areshev Presentasjon av LK KMT og Plan Avd. Rådgiver Norconsult

Detaljer

UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING. Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk

UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING. Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk Nå skal vi se nærmere på: 1. Teknisk godkjenning for relining 2. Rapport: Relining

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Nei!!! «Fokus på anboringer» Før 1900 Terje Mellingen Bergen Vann KF Etter 2010 Hvorfor har utviklingen stått

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri HVA ER GALT MED OLJEFYRING? 1 liter fyringsolje gir 2,7 kg CO2 - Parafinkamin slipper

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 16.11.2011kl 19:00 Sted: Fellesrommet Tverrbakken 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Tverrbakken borettslag Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2008 21 årgang. nytt. Vi går offshore. rehabnytt 1-2008

Nyheter. nytt. Nr. 1 2008 21 årgang. nytt. Vi går offshore. rehabnytt 1-2008 Rehab Nr. 1 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Vi går offshore 1 Leder Nyheter Nyheter Tor-Erik Olimb Daglig leder, Kristian Olimb AS Høy aktivitet fortsetter Året 2007 vil vi sent glemme. Vi fikk feire

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Tid: 27. - 28. januar 2015 Påmeldingsfrist: 12.12.2014 Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør.

Detaljer

Fra drikkevann til avløpsvann

Fra drikkevann til avløpsvann Vannpris-foredraget: Helsa er skjør Historiske NoDig-øyeblikk Personlige relasjoner Fra drikkevann til avløpsvann «Du er legen Ledningene er dine pasienter». Diagnose + Behandling Avløpet blokkert «Kloakkstopp»

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett:

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Årskonferanse 5.-6. september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Hva er de sentrale utfordringene framover? Bransjens satsing på et nasjonalt kompetansesenter møter dette behovene? Per Øystein Funderud,

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Utskifting eller NoDig? Ja takk, begge deler!

Utskifting eller NoDig? Ja takk, begge deler! Det årnær sæ! Det er fali det! 1 Utskifting eller NoDig? Ja takk, begge deler! Status Fornyelsestakten i drikkevannsnettet ligger i størrelsesorden 0,6 % Fornyelsestakten i avløpsnettet ligger i størrelsesorden

Detaljer

Laget av Kristine Gjertsen, Nora Skreosen og Ida Halvorsen Bamble Videregående Skole 1 STAB

Laget av Kristine Gjertsen, Nora Skreosen og Ida Halvorsen Bamble Videregående Skole 1 STAB Laget av Kristine Gjertsen, Nora Skreosen og Ida Halvorsen Bamble Videregående Skole 1 STAB Vi har tenkt å lage en liten maskin som utnytter tidevannskraften i vannet. Vi skal prøve å finne ut om det er

Detaljer

UTBEDRING AV AVLØPSRØR. Nordisk Vannskadeseminar 2017, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk

UTBEDRING AV AVLØPSRØR. Nordisk Vannskadeseminar 2017, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk UTBEDRING AV AVLØPSRØR Nordisk Vannskadeseminar 2017, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk Nå skal vi se nærmere på: 1. Teknisk godkjenning for relining 2. Rapport: Relining et alternativ

Detaljer

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Stiftet 12.februar 1987 av Steinar Nilsen og Sveinung Haukland som på den tiden på langt nær var byggmestre,men sjøllærte tømrere. Begge hadde da jobbet i ca 10 år i andre

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt?

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt? Maskinentreprenørenes Forbund: Seminar 7: Kampen om grøfta VA-entreprenørene setter dagsorden Kommunalteknikk 2008 30. oktober 2008 Er mer prefabrikkering i VA-grøfter løsningen? Prefabrikkering før og

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden Pragma overvannsrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne rørdeler når man trenger

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Sted : Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4. - 5. juni 2013 Påmeldingsfrist:

Detaljer