Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Agenda og saksunderlag til Eierforum innkjøp og logistikk / / O Saksunderlag til Eierforum innkjøp og logistikk budsjettnotat fra Sykehusinnkjøp 2019/ / O Protokoll _signert Styremøte Helse Midt-Norge RHF 2019/ / Styret i Helse Midt-Norge RHF Endringsprotokoll - Anbudspakke 1 - Glukoseinstrumenter og forbruksmateriell - Roche Diagnostics Norge AS Nasjonal avtale - PNA-utstyr og forbruksvarer 2017/ / Side: 1 av 7

2 Endringsprotokoll - Luftveisprodukter anestesi og intensiv nkludert akutte- og prehospitale forbruksartikler, invasiv trykkmåling og oksygenbehandling - Timik AS Nasjonal avtale - Luftveisprodukter 2018/ / Offl. 23, 2. ledd Referat fra Eierforum innkjøp og logistikk / / O Referat fra møte vedrørende strategi Sykehusinnkjøp HF / / O Membership Agreement - Advisory Board nternational Avtale mellom Advisory Board - Helse Midt-Norge RHF 2019/ / Advisory Board nternational Side: 2 av 7

3 Referat fra Strategisk innkjøpsforum nnkjøp / logistikk - Strategisk innkjøpsforum / / O Anskaffelse av spesialisert rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettsmerter - Mercell 2019/ / Anskaffelse av spesialisert rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettsmerter - Mercell 2019/ / Ad anskaffelse av spesialisert rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettsmerter 2019/ / Side: 3 av 7

4 Ad anskaffelse av spesialisert rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettsmerter 2019/ / Høring -veileder om helsetjenester til arrestanter i politiarrest - videresendt fra HMN RHF til HFene Høring - Veileder om helsetjenester til arrestanter i politiarrest 2019/ /2019 St. Olavs hospital HF m.fl. Kopi -Søknad om unntak på pasientgruppenivå cystisk fibrosepasienter for bruk av Kalydeco og Orkambi Oversikt unntaksbestemmelsen - Nye metoder / /2019 O Kopi - Søknad om gruppeunntak for bruk av PD-1 hemmer ved MS metastatisk tykk- og endetarmskreft Oversikt unntaksbestemmelsen - Nye metoder / /2019 O Side: 4 av 7

5 Kopi - Søknad om gruppeunntak for bruk av Lynparza (olaparib) i førstelinje tilbehandling av pasienter med BRCA-mutert eggstokkreft som har respondert på platinum-basert behandling Oversikt unntaksbestemmelsen - Nye metoder / /2019 O Representant til referansegruppa - Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten / /2019 niversitetssykehuset Nord-Norge Ad anskaffelse av spesialisert rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettsmerter 2019/ / Saken gjelder: Sykehusbygg HF Sikkerhetspsykiatri 2017/ /2019 O Offl. 23, 1. ledd Side: 5 av 7

6 Forhandlingsmøte - Volvat Medisinske Senter AS og Helse Midt-Norge RHF - referat - unntatt off. jf. Off.l Avtaler - Private sykehus /2015/2018/ Avtaler og korrespondanse angående avtalene 2013/ /2019 O Offl. 23, 1. ledd Forhandlingsmøte - Volvat Medisinske Senter AS og Helse Midt-Norge RHF - referat - unntatt off. jf. Off.l Avtaler - Private sykehus /2015/2018/ Avtaler og korrespondanse angående avtalene 2013/ /2019 O Offl. 23, 1. ledd Nye metoder - Saker til beslutning: D2017_025 D2017_025 Rydapt (midostaurin) til AML og D2017_053 Rydapt (midostaurin) til systemisk mastocytose Beslutningsforum - Nye metoder - sak til beslutning - D2017_025 D2017_025 Rydapt (midostaurin) til AML og D2017_053 Rydapt (midostaurin) til systemisk mastocytose 2019/ /2019 HSORHF PB Nye Metoder Agenda og saksunderlag til Eierforum innkjøp og logistikk / /2019 O Side: 6 av 7

7 Bestilling NBN til Helse Midt-Norge RHF Beredskap - Sikkerhetsloven / /2019 Nasjonat begrenset nett Referat fra Strategisk innkjøpsforum ekstra møte vedr. rapportering gevinstrealisering nnkjøp / logistikk - Strategisk innkjøpsforum / /2019 O Side: 7 av 7

Offentlig journal. Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF / /

Offentlig journal. Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2019 Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF 151118 Styremøte 15.11.18 - Helse Midt-Norge RHF 2018/10-29 12552/2018 22.11.2018

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig program utviklingsdag HR-målbilde / /

Offentlig journal. Foreløpig program utviklingsdag HR-målbilde / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2018 Foreløpig program utviklingsdag HR-målbilde 12.04.2018 HR - direktørmøter 2017/517-1 3382/2018 22.03.2018 Helse Møre

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.06.2019 Tilsagnsbrev tjenestedesigner RSH (3 år) nnovasjon 2018 2018/25-58 12737/2018 27.11.2018 St. Olavs Hospital HF Kompensasjon

Detaljer

Dok.dato: Svar: Oppnevning av kontaktpersoner og oppdatering av institusjonsliste for Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato:

Dok.dato: Svar: Oppnevning av kontaktpersoner og oppdatering av institusjonsliste for Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2017 Tilbakemelding på prosjektplan KoRus - Kompetanseutvikling rus og vold Rusbehandling TSB - Nasjonale Prosjekter 2015/349-2

Detaljer

Offentlig journal. Innbetaling av renter og avdrag lån til investeringsformål 2. termin / /

Offentlig journal. Innbetaling av renter og avdrag lån til investeringsformål 2. termin / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2019 nnbetaling av renter og avdrag lån til investeringsformål 2. termin 2018 Finans - 2018 - Lån, Garanti, Leasing 2018/138-30

Detaljer

Offentlig journal. Antikorrupsjonsprogrammet i HMN - anmodning om innspill fra nettverk strategisk logistikk 2018/ /

Offentlig journal. Antikorrupsjonsprogrammet i HMN - anmodning om innspill fra nettverk strategisk logistikk 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2018 Antikorrupsjonsprogrammet i HMN - anmodning om innspill fra nettverk strategisk logistikk nnkjøp / logistikk - Nettverk

Detaljer

Offentlig journal. Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge RHF _signert 2019/ /

Offentlig journal. Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge RHF _signert 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2019 Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge RHF 080219_signert Styremøte 08.02.19 - Helse Midt-Norge RHF 2019/3-62 2711/2019

Detaljer

Dok.dato: Anbefaling for oppfølging av pasienter som er operert for endetarmskreft med transanal total mesorektal eksisjon (tatme)

Dok.dato: Anbefaling for oppfølging av pasienter som er operert for endetarmskreft med transanal total mesorektal eksisjon (tatme) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2019 Tildelingsbrev for ekstra tilskudd til NTN Discovery nnovasjon 2019 2019/34-11 6607/2019 20.06.2019 NTN Discovery

Detaljer

Offentlig journal. Endringsbilag - Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning - Mølnlycke Health Care AS 2017/ /

Offentlig journal. Endringsbilag - Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning - Mølnlycke Health Care AS 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2019 Endringsbilag - Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning - Mølnlycke Health Care AS Nasjonal avtale - Sutur / Ligatur

Detaljer

Spørsmål nr 1245 til skriftlig besvarelse - Dagens rettigheter knyttet til fedrenes muligheter til å bli med på fødsel. Dok.dato:

Spørsmål nr 1245 til skriftlig besvarelse - Dagens rettigheter knyttet til fedrenes muligheter til å bli med på fødsel. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2018 Spørsmål nr 1245 til skriftlig besvarelse - Dagens rettigheter knyttet til fedrenes muligheter til å bli med på fødsel

Detaljer

Kopi - Invitasjon til å delta i referansegruppe for Nasjonal behandlingstjeneste for spesifikk bronkial provokasjon ved yrkesrelatert astma. Dok.

Kopi - Invitasjon til å delta i referansegruppe for Nasjonal behandlingstjeneste for spesifikk bronkial provokasjon ved yrkesrelatert astma. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2019 Kopi - nvitasjon til å delta i referansegruppe for Nasjonal behandlingstjeneste for spesifikk bronkial provokasjon

Detaljer

Blodprøvetakingsutstyr for HMN, kanyler, rør og utstyr til veneblodprøvetaking - Becton Dickinson Norway AS. Dok.dato: Dok.

Blodprøvetakingsutstyr for HMN, kanyler, rør og utstyr til veneblodprøvetaking - Becton Dickinson Norway AS. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2019 Blodprøvetakingsutstyr for HMN, kanyler, rør og utstyr til veneblodprøvetaking - Becton Dickinson Norway AS Nasjonal

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling og saksdokumenter - AD-møte 25 september / /

Offentlig journal. Innkalling og saksdokumenter - AD-møte 25 september / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.10.2018 nnkalling og saksdokumenter - AD-møte 25 september 2018 AD møte - RHF - 24.09.2018 2018/61-2 10561/2018 01.10.2018

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende møte om erstatningskrav - ISF-refusjon 2013/ /

Offentlig journal. Vedrørende møte om erstatningskrav - ISF-refusjon 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2019 Vedrørende møte om erstatningskrav - SF-refusjon Avtaler - Private sykehus - 2013/2015/2018/2019 - Avtaler og korrespondanse

Detaljer

Dok.dato: Melding til leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.

Dok.dato: Melding til leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2018 Tilstedeværelse i praksis Avtalespesialist - Hasanain, Hasan 2006/206-37 11797/2018 29.10.2018 Hasan Hasanain 1864

Detaljer

Offentlig journal. 2016/365 PNA utstyr og forbruksmateriell - Oppstartsmøte 2016/ /

Offentlig journal. 2016/365 PNA utstyr og forbruksmateriell - Oppstartsmøte 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 13.06.2017 2016/365 PNA utstyr og forbruksmateriell - Oppstartsmøte Anskaffelse - PNA-utstyr og forbruksvarer 2016/365-1 5587/2016

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.03.2019 Justerte tall vedrørende innsamling av KT-nøkkeltall 2017- Helse Midt-Norge Nasjonal e-helse strategi 2016/99-60 2985/2019

Detaljer

Offentlig journal. Høring - anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 2019/ /

Offentlig journal. Høring - anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.04.2019 Høring - anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Høring - anbefaling

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.09.2019 nnkalling styremøte Helse Midt-Norge RHF 250919 Styremøte 26.09.19 - Helse Midt-Norge RHF 2019/7-10 9546/2019 18.09.2019

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Endringsbillag 20 - delområde 5 - Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning - Mølnlycke Health Care AS

Dok.dato: Dok.dato: Endringsbillag 20 - delområde 5 - Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning - Mølnlycke Health Care AS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.12.2018 Avtale - ndividuell(personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist Avtalespesialist - Høye, John Kristian

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2019 Bestilling av Hemitkapasitet til datauttrekk til bruk i nasjonal bemanningsmodell Nasjonal bemanningsmodell 2019 2019/197-1

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av signerte databehandleravtaler for helseforetakene i Midt-Norge 2016/ /

Offentlig journal. Oversendelse av signerte databehandleravtaler for helseforetakene i Midt-Norge 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.2019 Oversendelse av signerte databehandleravtaler for helseforetakene i Midt-Norge Oppgjørsavtale - Helseforetaksfinansierte

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2018 tsatt høringsfrist regional utviklingsplan til 25.10. Høring - Regional utviklingsplan 2019-2022 (2035) 2018/470-5

Detaljer

Offentlig journal. Høringsbrev - Trygge rammer for fosterhjem 2019/ /

Offentlig journal. Høringsbrev - Trygge rammer for fosterhjem 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2019 Høringsbrev - Trygge rammer for fosterhjem Høring - Trygge rammer for fosterhjem 2019/170-2 5155/2019 Barne og Likestillingsdepartementet

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger 2019/ / Leger under spesialisering - egenerklæring

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger 2019/ / Leger under spesialisering - egenerklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.09.2019 Anmodning om journalopplysninger 2019/2724-2 25753/2019 01.08.2019 Sparebank 1 Forsikring AS Leger under spesialisering

Detaljer

Postjournal 14.12.2015

Postjournal 14.12.2015 Side 1 av 12 Postjournal Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 17.12.2015 Spørsmål om Refusjon av kostnader i forbindelse med sykdom Fag- Diverse korrespondanse

Detaljer

Offentlig journal. Beredskap - Unntaksrutiner. Beredskap 2011 2011/66-20 4565/2011 17.08.2011 12.08.2011 ØBAK HNR 2011 06

Offentlig journal. Beredskap - Unntaksrutiner. Beredskap 2011 2011/66-20 4565/2011 17.08.2011 12.08.2011 ØBAK HNR 2011 06 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 17.08.2011 nnhold: Beredskap - Unntaksrutiner Beredskap 2011 U 2011/66-20 4565/2011 St. Olavs Hospital HF v/fagdirektør

Detaljer

Offentlig journal. Forvaltningsrevisjon av investeringer i helseforetakene 2019/ /

Offentlig journal. Forvaltningsrevisjon av investeringer i helseforetakene 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.10.2019 Forvaltningsrevisjon av investeringer i helseforetakene nternrevisjon 2019 - Generelt 2019/42-19 10096/2019 03.10.2019

Detaljer

Offentlig journal. Behov for turnusplassar - turnusfysioterapeutar / /

Offentlig journal. Behov for turnusplassar - turnusfysioterapeutar / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.06.2019 Behov for turnusplassar - turnusfysioterapeutar 150820-140821 Turnustjeneste fysioterapeuter - 2016 / 2017 / 2018

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.02.2019 Styresak Helse Midt-Norge RHF - Oversendt Trondheim Kommune Styremøte 08.02.19 - Helse Midt-Norge RHF 2019/3-43 1380/2019

Detaljer

Offentlig journal. Uavklart vedrøre Stelara bruk 2019/ / Kontoutskrift / /2019

Offentlig journal. Uavklart vedrøre Stelara bruk 2019/ / Kontoutskrift / /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 04.02.2019 Uavklart vedrøre Stelara bruk Beslutningsforum - Nye metoder - Henvendelser 2019 2019/119-6 1135/2019 31.01.2019

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2019 Svar - Sak Fylkesmannen/fylkeslegen Møre og Romsdal Juridisk bistand - Helse Møre og Romsdal - 2019/118-2 2238/2019

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.2019 CS 2+18 rapportering + midtveisevaluering Forskning 2018/601-5 13150/2018 10.12.2018 Forskningsrådet Nettverk strategisk

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Program, innkalling og saksdokumenter for Nasjonalt AD-møte 26 august 2019 er tilgjengelig i admincontrol

Dok.dato: Dok.dato: Program, innkalling og saksdokumenter for Nasjonalt AD-møte 26 august 2019 er tilgjengelig i admincontrol Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.09.2019 Tildeling Biobank 1-2019 - HNT Forskning - Biobank - Forskningsbiobank 2015/335-57 9275/2019 Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Offentlig journal. E-post til kommunikasjonsdirektører 2019/ / Tesla tillegg til avtale. 2018/ /2019

Offentlig journal. E-post til kommunikasjonsdirektører 2019/ / Tesla tillegg til avtale. 2018/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.06.2019 E-post til kommunikasjonsdirektører Kommunikasjon diverse korrespondanse 2019 2019/428-1 5931/2019 23.05.2019 St.

Detaljer

Offentlig journal. Nasjonal avtale - Rammeavtale - Radiofarmaka - Avtale protokoll 2019/ /

Offentlig journal. Nasjonal avtale - Rammeavtale - Radiofarmaka - Avtale protokoll 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.05.2019 Nasjonal avtale - Rammeavtale - Radiofarmaka - Avtale protokoll Nasjonal avtale - Radiofarmaka 2019/129-9 5820/2019

Detaljer

Offentlig journal. Kontantbetaling - Betaling fra pasienter for helsehjelp 2017/ /

Offentlig journal. Kontantbetaling - Betaling fra pasienter for helsehjelp 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 22.05.2017 Kontantbetaling - Betaling fra pasienter for helsehjelp Kontantbetaling - Betaling fra pasienter for helsehjelp

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om dokumentkontroll 2017/ /

Offentlig journal. Varsel om dokumentkontroll 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2018 Varsel om dokumentkontroll Avregningsutvalget 2018 2017/526-19 13028/2018 05.12.2018 Helse Nord-Trøndelag HF Svar:

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2018 Avtale private sykehustjenester - prosess 2019 Avtaler - Private sykehus - 2013/2015 - Avtaler og korrespondanse angående

Detaljer

Offentlig journal 2016/ / Ad: Overføring av pasientjournaler ved avvikling av avtalepraksis 2017/ /2017

Offentlig journal 2016/ / Ad: Overføring av pasientjournaler ved avvikling av avtalepraksis 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.09.2017 Svar på Spørsmål nr 1547 til skriftlig besvarelse - Kan statsården gi en oversikt over hvilke tilbud som gis til spillavhengige

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Begjæring om innsyn 2019/ /

Offentlig journal. Svar - Begjæring om innsyn 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2019 Svar - Begjæring om innsyn nnsynsbegjæring - nnsyn i eposter, tekstmeldinger og anropslogg mobiltelefon 2019/259-2

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling styremøte Helse Midt-Norge RHF / /

Offentlig journal. Innkalling styremøte Helse Midt-Norge RHF / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2019 nnkalling styremøte Helse Midt-Norge RHF 23.05.19 Styremøte 23.05.19 - Helse Midt-Norge RHF 2019/378-1 5143/2019 29.04.2019

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner - Tildeling 2018/ /

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner - Tildeling 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.04.2019 Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner - Tildeling Tilskudd brukerorganisasjoner - Svarbrev og klager - 2019

Detaljer

Offentlig journal. Programstyremøte / / Ytelsesavtale / /

Offentlig journal. Programstyremøte / / Ytelsesavtale / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.02.2019 rogramstyremøte 02.10.2018 Helseplattformen - rogramstyret 2015/551-87 1310/2019 02.10.2018 O Offl. 13 jmf. fvl. 13,

Detaljer

Offentlig journal. Føring av mottatte midler til utvikling av standardiserte pasientforløp / /

Offentlig journal. Føring av mottatte midler til utvikling av standardiserte pasientforløp / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2019 Føring av mottatte midler til utvikling av standardiserte pasientforløp - 2016 Habilitering - Voksne - 2015 2015/445-6

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.12.2017 Oppsigelse av avtale Avtaler - rivate rehabiliteringsinstitusjoner 2014-2015 - 2016-2017 2014/61-287 8815/2017 12.12.2017

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.02.2019 2018/406-615 1597/2019 8 2018/406-616 1598/2019 8 2018/406-617 1599/2019 8 2018/406-618 1600/2019 8 Side: 1 av 7 Svar

Detaljer

Offentlig journal. PTØ og videre tilbud 2019/ / Notat fra kontaktmøtet 2019/ /

Offentlig journal. PTØ og videre tilbud 2019/ / Notat fra kontaktmøtet 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2019 PTØ og videre tilbud PTØ Norge - 2019 2019/393-2 8571/2019 23.07.2019 O Notat fra kontaktmøtet Oppfølgingsenheten

Detaljer

Offentlig journal. Svar på invitasjon til avslutning for Håkon Grimstad og fagseminar Norsk Helsenett 2019/ /

Offentlig journal. Svar på invitasjon til avslutning for Håkon Grimstad og fagseminar Norsk Helsenett 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2019 Svar på invitasjon til avslutning for Håkon Grimstad og fagseminar Norsk Helsenett nvitasjoner / Møter - Ledelsen

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.06.2019 tlevering av diabetesutstyr Diabetes - 2015-2016 - 2017-2018 - 2019 2015/352-41 6299/2019 07.06.2019 Diabetesforbundet

Detaljer

Offentlig journal. Finansiering av regionalt lager / / Svar på din klage av

Offentlig journal. Finansiering av regionalt lager / / Svar på din klage av Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.01.2019 Finansiering av regionalt lager 2019 nnkjøp / logistikk - Framtidig forsyningsstruktur 2018/311-26 13445/2018 19.12.2018

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på mottatt e-post - Saksbehandling av varsel til Styret i HMN. 2018/ /

Offentlig journal. Bekreftelse på mottatt e-post - Saksbehandling av varsel til Styret i HMN. 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.04.2019 Bekreftelse på mottatt e-post - Saksbehandling av varsel til Styret i HMN. Juridisk - varsling - oktober 2018-2018/612-75

Detaljer

Offentlig journal. CIUS 2+18 rapportering + midtveisevaluering 2018/ / Innspill til statsbudsjett for 2020

Offentlig journal. CIUS 2+18 rapportering + midtveisevaluering 2018/ / Innspill til statsbudsjett for 2020 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2018 CS 2+18 rapportering + midtveisevaluering Forskning 2018/601-3 12715/2018 26.11.2018 NTN nnspill til statsbudsjett

Detaljer

Offentlig journal. Protokoll styremøte / /

Offentlig journal. Protokoll styremøte / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.09.2017 Protokoll styremøte 22.02.17 Styremøte 22.02.2017 - Helse Midt-Norge RHF 2017/110-3 1520/2017 22.02.2017 Engasjementsbekreftelse

Detaljer

Melding fra leverandør - Anskaffelse av ny løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) med tilgrensede systemer og tjenester. Dok.

Melding fra leverandør - Anskaffelse av ny løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) med tilgrensede systemer og tjenester. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2018 Melding fra leverandør - Anskaffelse av ny løsning for identitets- og tilgangsstyring (AM) med tilgrensede systemer

Detaljer

Offentlig journal. Rammeavtale - Leveranse av leiebil - Avis Bilutleie, RAC Norway AS / /

Offentlig journal. Rammeavtale - Leveranse av leiebil - Avis Bilutleie, RAC Norway AS / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 21.12.2016 nnhold: Rammeavtale - Leveranse av leiebil - Avis Bilutleie, RAC Norway AS - 01.02.2017-31.01.2019 2016/508-1 7185/2016

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2018 nnkalling til møte i regionalt brukerutvalg 10.12.18 RB møte 10.12.18 - Regionalt brukerutvalg 2018/35-1 12547/2018

Detaljer

Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.dato: Dok.

Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.09.2018 Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester Helseplattformen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om forlengelse av praksisavtale i Oppdal til / /

Offentlig journal. Søknad om forlengelse av praksisavtale i Oppdal til / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.06.2019 Søknad om forlengelse av praksisavtale i Oppdal til 31.12.20 Avtalespesialist - Guldsten, Harald 2006/437-53 6592/2019

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling 2018/ / Innbetaling av renter og avdrag lån til investeringsformål

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling 2018/ / Innbetaling av renter og avdrag lån til investeringsformål Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2018 Anmodning om utbetaling 2018/138-21 11359/2018 19.10.2018 Norges Bank nnbetaling av renter og avdrag lån

Detaljer

Offentlig journal. Oversender sak fra Midt-Agder barneverntjeneste 2016/ /

Offentlig journal. Oversender sak fra Midt-Agder barneverntjeneste 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 31.05.2017 Oversender sak fra Midt-Agder barneverntjeneste Juridisk - Anmodning om opplysninger 2016/297-2 4277/2016 22.06.2016

Detaljer

Høring - Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren

Høring - Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 15.02.2011 nnhold: Høring - Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av avtalehjemmel innen klinisk psykologi i Molde 2019/ /

Offentlig journal. Tildeling av avtalehjemmel innen klinisk psykologi i Molde 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.10.2019 Tildeling av avtalehjemmel innen klinisk psykologi i Molde Tilsettingssak: 100 % avtalehjemmel i klinisk psykologi

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.12.2018 nnhold: Referat fra møte i Nettverk strategisk logistikk 2018 11 21 nnkjøp / logistikk - Nettverk strategisk logistikk

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N, Status: J,A 06.10.2017 Budsjettdisponeringsmyndighet - standardiserte beløpsgrenser i Helse Midt-Norge Fullmakter standardiserte regler

Detaljer

Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.dato:

Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.12.2018 nnhold: 1961 13025/2018 05.12.2018 nnhold: 1964 13029/2018 06.12.2018 nnhold: 1966 13059/2018 06.12.2018 nnhold:

Detaljer

Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.dato:

Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.10.2018 Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester Helseplattformen

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.02.2019 nnkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF 080219 Styremøte 08.02.19 - Helse Midt-Norge RHF 2019/3-13 308/2019

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2018 nnhold: Styrets egenevaluering 2018 Helse Midt-Norge RHF Helse Midt-Norge RHF - Styret og administrasjon - 2018 2018/106-36

Detaljer

Offentlig journal. Referat Superbrukernettverk logistikk / /

Offentlig journal. Referat Superbrukernettverk logistikk / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2017 Referat Superbrukernettverk logistikk 20.04.2017 DS LØ - Superbrukernettverk Logistikk 2017/475-9 7351/2017 20.04.2017

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.12.2017 Endringsbilag - Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning nr.15 delområde 5 - Mølnlycke Health Sykehusinnkjøp - Rammeavtale

Detaljer

Offentlig journal. RNB Prop. 114 S ( ) - Endring rammer og tilskudd 2018/ /

Offentlig journal. RNB Prop. 114 S ( ) - Endring rammer og tilskudd 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,, Status: J,A 08.07.2019 RNB 2019 - Prop. 114 S (2018-2019) - Endring rammer og tilskudd tbetaling tilskudd - 2019 2018/690-12 7825/2019 Helse

Detaljer

Offentlig journal. Forslag til ytelsesavtale svar fra HMN RHF om bemanningsfaktor det skal styres etter 2016/ /

Offentlig journal. Forslag til ytelsesavtale svar fra HMN RHF om bemanningsfaktor det skal styres etter 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.04.2019 Forslag til ytelsesavtale 2019 - svar fra HMN RHF om bemanningsfaktor det skal styres etter TSB - Avtaleoppfølging

Detaljer

Offentlig journal. Drift - Videreføring av Plesners avtalehjemmel 2006/ / Sykehusgeriljakrigen

Offentlig journal. Drift - Videreføring av Plesners avtalehjemmel 2006/ / Sykehusgeriljakrigen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.04.2019 Drift - Videreføring av Plesners avtalehjemmel Avtalespesialist - Plesner, Hans Jørgen 2006/410-69 4953/2019 19.04.2019

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til RBU / / Innkalling til møte i regionalt brukerutvalg

Offentlig journal. Innkalling til RBU / / Innkalling til møte i regionalt brukerutvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.10.2018 nnkalling til RB 05092016 Regionalt brukerutvalg - RB - 2016 2016/14-21 5066/2016 24.08.2016 Medlemmer Regionalt brukerutvalg

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2019 Rapportering av aktivitets- og dosedata for medisinsk strålebruk 19/00487 Rapportering av aktivitets - dosedata for

Detaljer

Offentlig journal. Intensjonsavtale med Sintef: sekretariatsfunksjon for InnoMed (signert) 2018/ /

Offentlig journal. Intensjonsavtale med Sintef: sekretariatsfunksjon for InnoMed (signert) 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.02.2019 ntensjonsavtale med Sintef: sekretariatsfunksjon for nnomed (signert) nnomed 2018/2019 2018/689-1 1017/2019 30.01.2019

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.05.2019 Endringsbilag 75000291 - Mikrobiologiske produkter - Montebello Diagnostics AS Nasjonal avtale - Mikrobiologiske produkter

Detaljer

Offentlig journal. Ad: Krav om dekning av saksomkostninger samt oppreisning. Helse Sunnmøre HF - Juridisk bistand - ***** ***** 2011/196-12 5394/2011

Offentlig journal. Ad: Krav om dekning av saksomkostninger samt oppreisning. Helse Sunnmøre HF - Juridisk bistand - ***** ***** 2011/196-12 5394/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.9.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 29.09.2011 Ad: Krav om dekning av saksomkostninger samt oppreisning Helse Sunnmøre HF - Juridisk bistand - 2011/196-12

Detaljer

Offentlig journal. Krav - merverdiavgiftskompensasjon 6. termin / /

Offentlig journal. Krav - merverdiavgiftskompensasjon 6. termin / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2019 Krav - merverdiavgiftskompensasjon 6. termin 2018 Nøytral MVA - 2018 2018/95-39 1536/2019 10.02.2019 Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal. Melding fra leverandør - Anskaffelse av arbeidsrettet rehabilitering 2017/ /

Offentlig journal. Melding fra leverandør - Anskaffelse av arbeidsrettet rehabilitering 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.11.2017 2017/463-4 7232/2017 23.10.2017 2017/463-5 7284/2017 25.10.2017 2017/463-6 7390/2017 30.10.2017 2017/463-8 7392/2017

Detaljer

Offentlig journal. Angående Regionalt standardisert pasientforløp (R-SPF). Truende prematur fødsel og for tidlig fødte. 2015/ /2015

Offentlig journal. Angående Regionalt standardisert pasientforløp (R-SPF). Truende prematur fødsel og for tidlig fødte. 2015/ /2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.09.2017 Angående Regionalt standardisert pasientforløp (R-SPF). Truende prematur fødsel og for tidlig fødte. Standardiserte

Detaljer

Offentlig journal. Diabetes - Program for netthinneundersøkelse for diabetisk retinopati 2019/ /

Offentlig journal. Diabetes - Program for netthinneundersøkelse for diabetisk retinopati 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.05.2019 Diabetes - Program for netthinneundersøkelse for diabetisk retinopati Diabetes - Program for netthinneundersøkelse

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av planlegging - Senter for psykisk helse 2018/ /

Offentlig journal. Oppstart av planlegging - Senter for psykisk helse 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2018 Oppstart av planlegging - Senter for psykisk helse Senter for psykisk helse 2018/201-1 9965/2018 Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende annonsering av privatradiologisk tilbud i Ålesund 2018/ /

Offentlig journal. Vedrørende annonsering av privatradiologisk tilbud i Ålesund 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2019 Vedrørende annonsering av privatradiologisk tilbud i Ålesund Anskaffelse - Nasjonal avtale - nnfordringstjenester

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til møte angående utredning av finansieringsmodell for ambulansetjenesten 2016/ /

Offentlig journal. Invitasjon til møte angående utredning av finansieringsmodell for ambulansetjenesten 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.11.2017 nnhold: nvitasjon til møte angående utredning av finansieringsmodell for ambulansetjenesten 2016/382-1 5283/2016 nnhold:

Detaljer

Offentlig journal. Eiermøte / / Eiermøte / /

Offentlig journal. Eiermøte / / Eiermøte / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.02.2019 Eiermøte 02.10.2018 Helseplattformen - Eiermøter - 2018 2018/425-12 1291/2019 02.10.2018 O Offl. 13 jmf. fvl. 13,

Detaljer

Dok.dato: Melding til leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.

Dok.dato: Melding til leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.10.2018 Melding til leverandør - Anskaffelse av ny løsning for identitets- og tilgangsstyring (AM) med tilgrensede systemer

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2018 Høring Revidert Kompetanseplan Modul 6 Rekvirering, varsling, koordinering og flight following av luftambulansehelikopter.

Detaljer

Offentlig journal. Utforming og implementering av ny felles pasientjournal Helseplattformen 2018/ /

Offentlig journal. Utforming og implementering av ny felles pasientjournal Helseplattformen 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2019 tforming og implementering av ny felles pasientjournal Helseplattformen Helseplattformen - Helse Midt-Norge RHF -

Detaljer

Invitasjon til å delta i prosjekt om helseberedskap for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet, med fokus på spesialisthelsetjenestens oppgaver

Invitasjon til å delta i prosjekt om helseberedskap for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet, med fokus på spesialisthelsetjenestens oppgaver Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 15.03.2011 nvitasjon til å delta i prosjekt om helseberedskap for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet, med fokus

Detaljer

Angående tilbud om foreløpig tilbakemelding på testgruppering ift. ISF PHV for perioden januar-mars Dok.dato: Dok.dato:

Angående tilbud om foreløpig tilbakemelding på testgruppering ift. ISF PHV for perioden januar-mars Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 20.04.2017 nnhold: Angående tilbud om foreløpig tilbakemelding på testgruppering ift. SF PHV for perioden januar-mars 2017

Detaljer

Offentlig journal. Hendelse ***** ***** fra HMN RHF-unntatt off het. 2016/ / Driftsavtale - øyelege

Offentlig journal. Hendelse ***** ***** fra HMN RHF-unntatt off het. 2016/ / Driftsavtale - øyelege Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2019 Hendelse ***** ***** fra HMN RHF-unntatt off het. TSB Avtaleoppfølging - Lade Behandlingssenter 2016/498-130 9361/2019

Detaljer

Offentlig journal. Melding fra leverandør - Kjøp av bildediagnostiske undersøkelser 2016/ /

Offentlig journal. Melding fra leverandør - Kjøp av bildediagnostiske undersøkelser 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.10.2017 Melding fra leverandør - Kjøp av bildediagnostiske undersøkelser nnkjøp - Anskaffelse av bildediagnostiske undersøkelser

Detaljer

Offentlig journal. Klage på nektet innsyn - Kvartalsrapport Aleris 2016/ /

Offentlig journal. Klage på nektet innsyn - Kvartalsrapport Aleris 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2018 Klage på nektet innsyn - Kvartalsrapport Aleris nnkjøp - Anskaffelse av bildediagnostiske undersøkelser i 2017 2016/441-610

Detaljer

Offentlig journal. Sykelig overvekt - Rapportering 2011. Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011 05.08.

Offentlig journal. Sykelig overvekt - Rapportering 2011. Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011 05.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 05.08.2011 Sykelig overvekt - Rapportering 2011 Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om forskningsmidler 2017/ /

Offentlig journal. Søknad om forskningsmidler 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 02.05.2017 Søknad om forskningsmidler Kjøp av Helsetjenester 2017 - Raskere Tilbake - Korrespondanse 2017/11-17 2217/2017 10.03.2017

Detaljer

Offentlig journal. Svar fra Hemit - Regional plan TSB Strategisk forankring i prosjektet 2016/ /

Offentlig journal. Svar fra Hemit - Regional plan TSB Strategisk forankring i prosjektet 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.07.2017 nnhold: Svar fra Hemit - Regional plan TSB 2016-2020 - Strategisk forankring i prosjektet Rusbehandling TSB - Regional

Detaljer

Offentlig journal. Motregning - forståelse av inngått avtale. Helse Sunnmøre HF - 2010 - Juridisk bistand 2010/66-26 230/2011 10.01.2011 29.04.

Offentlig journal. Motregning - forståelse av inngått avtale. Helse Sunnmøre HF - 2010 - Juridisk bistand 2010/66-26 230/2011 10.01.2011 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 03.05.2011 Motregning - forståelse av inngått avtale Helse Sunnmøre HF - 2010 - Juridisk bistand 2010/66-26 230/2011

Detaljer