Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsavtale datert Personalmappe Guri Ellen saksen 2010/ / KVPER/SVBO Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVPER/SVBO Avsender Guri Ellen saksen Offentlig høring - miljøstasjon for avfall Badderen Miljøstasjon i Badderen 2013/ / KVSTB/ODK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVSTB/ODK Avsender Fylkesmannen i Troms Kommunal planavklaring - miljøstasjon for avfall Badderen Miljøstasjon i Badderen 2013/ / KVSTB/ODK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVSTB/ODK BU 3 Avsender Fylkesmannen i Troms Side: 1 av 17

2 Utvidelse av Saltnesveien ved Synatur nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVTEN/DAFA Avsender Else Marie Thomassen Svarmelding - plass i SFO nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVAOK/SVBO Avsender Åshill Holst vedlegg til søknad om byggetillatelse nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVTEN/JANK Avsender Bjørn Willy Mikkelsen Arbeidsavtale datert Personalmappe Marit Bogstrand 2013/ / KVPER/BJEL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVPER/BJEL TE Avsender Marit Bogstrand Side: 2 av 17

3 Støtte til innkjøp av traktor nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVRÅD/ANBÆ Avsender Ole Daniel Martinsen Valg - behandling av stemmer ved hemmelig adresse nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVSER/LKSO Avsender Det kongelige Kommunal- og regionaldepartement Anke på avslag om tomt til boligformål Tomteforespørsel - kommunale tomter / / L83 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVSTB/ODK BU 12 Avsender Pål Arne Mathiassen Reinsperregjerdetrasse Reinsperregjerde i Kvænangsbotn 2013/ / KVSTB/ODK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVSTB/ODK BU 2 Avsender Anne Gerd Jonassen Side: 3 av 17

4 Reinsperregjerdet nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Kai Petter Johansen Høring- forenkling i plan- og bygningsloven nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVTEN/JANK Avsender Kommunal og regionaldepartementet Oppfølging av tilsyn - oppfyllelse av pålegg nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Arbeidstilsynet Søknad om utvidet bruk Kvænangen Flerbrukshus 1943-Tiltak ved store arrangementer / / KVBRA/NN M70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVBRA/NN BU 4 Avsender Verddelaget Side: 4 av 17

5 Søknad om startlån, tilskudd til etablering og tilpasning nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVØK/ARNRØ Avsender Høring om utvidet jakttid på elg i deler av Kvænangen perioden nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Troms fylkeskommune Varsel om planseminar nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVORD/JAJE Avsender Troms fylkeskommune Oppfølging av tilsyn - oppfyllelse av pålegg nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Arbeidstilsynet Side: 5 av 17

6 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Per Digre Søknad på 100% stilling som fagarbeider på Gargo sykehjem Tilsetting av assistenter og fagarbeidere i helse-omsorg / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BU 55 Avsender Ausra Dycmoniene Søknad om stilling som pedagogisk leder 100% vikariat Tilsetting i barnehager / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BU 16 Avsender Sissel E. Karlsen Søknad om 100% stilling på Gargo Tilsetting av assistenter og fagarbeidere i helse-omsorg / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BU 55 Avsender Bjørg Yvonn Almåsbakk Side: 6 av 17

7 kke betalt låneavdrag nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVØK/ARNRØ Avsender Søknad om 50% stilling som sekretær ved Kvænangen barne- og ungdomskole Tilsetting av ikke-undervisningspersonale i skole og SFO / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BU 19 Avsender Vibeke Lund Motorferdsel i utmark - tilleggssøknad om dispensasjon nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Norges geologiske undersøkelse Byggesøknad nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVTEN/JANK Avsender BYGGtorget Betongservice Side: 7 av 17

8 Takker nei til jobbtilbud Tilsetting teknisk etat / /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVPER/BJEL TE Avsender Mira Mathiassen Søknad om startlån, tilskudd til etablering og tilpasning nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVØK/ARNRØ Avsender Tjenesteavtaler 2,4,6,7,8,9,10 og overordnet Samhandlingsreformen 2012/ / F00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender OSO Overordnet samarbeidsorgan Barnehage - Ny plass nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVAOK/SVBO Avsender Gry Wassnes Side: 8 av 17

9 nnmelding skole nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVOK/HAEM Avsender Gry Wassnes nnmelding skole nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVOK/HAEM Avsender Gry Wassnes Søknad om startlån nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVØK/ARNRØ Avsender Bekreftelser til NAV nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Vigdis Jonassen Side: 9 av 17

10 Varsel om oppstart av kraftsystemutredning Finnmark 2014 Diverse inngående brev / / KVSTB/ODK Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVSTB/ODK TO Avsender Varanger Kraftnett Kulturminner fra den kalde krigen - miljøsanering av forsvarets etterkrigsanlegg nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVTEN/JANK Avsender Troms fylkeskommune nnspill til arealplan arbeidet nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVTEN/BEMA Avsender Øygun Wilhelmsen Søknad på ledig stilling i Polarstjerna barnehage Tilsetting i barnehager / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BU 16 Avsender Mona Hansen Side: 10 av 17

11 Oppsigelse Personalmappe Kristin Gjerstad 2012/ /2013 KVPER/BJEL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BU 5 Avsender Kristin Oxlund Gjerstad Søknad om startlån nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVØK/ARNRØ Avsender Søknad om startlån nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVØK/ARNRØ Avsender Søknadsskjema 2013/14 Kulturskolen i Kvænangen nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVAOK/RPE Avsender Lene Paulsen Side: 11 av 17

12 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVTEN/JANK Avsender Svein Bogstrand Søknad om plass i SFO nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVAOK/SVBO Avsender Bjørnar Boberg Søknad skjenkebevilling Salg og skjenking av alkoholholdig drikk / /2013 U63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Verddelaget Sykepenger nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender NAV forvaltning Troms Side: 12 av 17

13 Skjema - innspill til arealplanarbeidet nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVTEN/BEMA Avsender Øygun Wilhelmsen Referat fra befaring av gjerde trase nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Kai Petter Johansen Søknad om tilskott til etablering av utleiebolig i Jøkelfjord nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVRÅD/ANBÆ Avsender BM.Consult as Side: 13 av 17

14 Trekker søknad - jøkelfjordfondet nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVRÅD/ANBÆ Avsender Kåre Olsen Trekker søknad - næringsfondet nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVRÅD/ANBÆ Avsender Kåre Olsen RE: Brev fra departementet nngående post JUL /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Avsender Kai Petter Johansen Forlengelse av permisjon Personalmappe Nils Arnold Nilsen 2010/ /2013 KVPER/BJEL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BU 13 Avsender Nils Arnold Nilsen Side: 14 av 17

15 Søknad om fast stilling på Gargo Tilsetting av assistenter og fagarbeidere i helse-omsorg / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BU 55 Avsender Anne Sofie Pedersen Avslag på søknad om tilskudd til utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller på rusfeltet Søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid 2012/ / F60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender Fylkesmannen i Troms Søknad om tilskott til etablering av utleiebolig i Jøkelfjord nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVRÅD/ANBÆ Avsender BM.Consult as Tiltak på eiendom gnr 30 bnr 31/32 nngående post JUL / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVTEN/JANK Avsender Nord-Troms Hytteferie Da Side: 15 av 17

16 Søknad om å lande med helikopter Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark / /2013 K01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BU 1 Avsender Harald Kaasen Jr nnstilling og svar fra FFO Tilsetting av ikke-undervisningspersonale i skole og SFO / /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender FFO nnstilling og svar fra FFO Tilsetting i barnehager / /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender FFO nnstilling og svar fra FFO Tilsetting av assistenter og fagarbeidere i helse-omsorg / /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Avsender FFO Side: 16 av 17

17 Arbeidsavtale datert Personalmappe Nils Jørgen Pedersen 2010/ / KVPER/BJEL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVPER/BJEL TE Avsender Nils Jørgen Pedersen Søknad skjenkebevilling Salg og skjenking av alkoholholdig drikk / /2013 U63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BU 26 Avsender Reinfjord bygdelag Side: 17 av 17

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.6.2013-28.6.2013, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 22.07.2013 nnhold: 1943/36/83. Søknad om midlertidig brukstillatelse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.12.2013-31.12.2013, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 02.01.2014 nnhold: Skjenkebevilling enkeltanledning, Arctic FjordCamp

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.9.2014-5.9.2014, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 22.09.2014 nnhold: Plan for nedbetaling - Seglvik fiskemottak Samfunnsutvikling

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/35/2/2

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/35/2/2 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.2013, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 26.06.2013 1943/35/2/2. Søknad om ferdigattest. Søknad om oppføring av fritidsbolig

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: ***** KVRÅD/BJEL

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: ***** KVRÅD/BJEL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.11.2013 nnvilgelse av 20 % permisjon 04.12.13-01.08.14. Personalmappe Merethe Bjerk 2011/4881-6 05/2013

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2009-4.2.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.02.2009 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Motorferdsel

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.2.2011-15.2.2011, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.02.2011 Ang. oppført spikerfortelt inkl veranda på gnr 42 bnr 16 Spildra Oppføring

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: L42 KVTEN/JANK

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: L42 KVTEN/JANK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2014, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 04.06.2014 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/29/9 Eiendom 1943/29/9. Søknad

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.4.2013-11.4.2013, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.04.2013 nnhold: Søknad om støtte nngående Post April 2013 2013/1135-38

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: KVØK/TOLI

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: KVØK/TOLI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2009-6.3.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 09.03.2009 nnhold: Ang. registrering av legat Agnes og Emil Kjeldsberg

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: Q01 KVTEN/DAFA

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: Q01 KVTEN/DAFA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.2010, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2010 Vedrørende søknad om ny avkjørsel 1943/14/1 Avkjørsel kommunale veier 2009/1683-11

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.06.2016 Tillegg til vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.11.2012 Søknad om autorisasjon av turistkontor i Kvænangen Autorisasjon av tursitinformasjon 2011/2372-1

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.12.2009 nnhold: Svar på søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Pyroteknisk vare 1943-2009

Detaljer

Offentlig journal. Tilsetting av fagarbeidere og assistenter i Burfjord bhg. Tilsetting fagarbeidere og assistenter i barnehage 2012

Offentlig journal. Tilsetting av fagarbeidere og assistenter i Burfjord bhg. Tilsetting fagarbeidere og assistenter i barnehage 2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.8.2012, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2012 nnhold: Tilsetting av fagarbeidere og assistenter i Burfjord bhg Tilsetting fagarbeidere

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07.2018-06.07.2018, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 17.07.2018 Tilsetting av helsefagarbeidere på Gargo

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: ***** KVPER/BJEL

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: ***** KVPER/BJEL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2012, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2012 nnkalling til drøftingsmøte ifb med omplassering Personalmappe Aud Abrahamsen 2011/4420-6

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.3.2010-19.3.2010, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 22.03.2010 nnhold: Arbeidssituasjonen som inspektør nngående post

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.05.2016 nnhold: 1943/11/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-16.7.2014, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.07.2014 nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/31/30 Eiendom

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.11.2015 Utbetaling av innvilget beløp til krattrydding 2015 Veier U

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-6.2.2013, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2013 1943/42/13. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, frittliggende

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.03.2019 1943/29/50. Vedtak-søknad om tillatelse i ett trinn-fritidsbolig

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: ***** KVRÅD/BJEL

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: ***** KVRÅD/BJEL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.7.2013, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.07.2013 Forlengelse av permisjon fram til 31.08.14, med mulighet til ytterligere forlengelse.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: N64 KVSTB/BJEL

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: N64 KVSTB/BJEL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.3.2013, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2013 Anmodning om utbetaling av tilskudd til bredbåndsutbygging, tilsagnsnr BB03/10 Søknad

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.11.2011-4.11.2011, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2011 Rekrutteringsstipend 2011 Rekrutteringsstipend 2011 2011/3014-10 40327/2011

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.3.2009-20.3.2009, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2009 nnstilling, tilsetting i 80 % vikariat som assistent ved Kcvænangen b&u-skole

Detaljer

Journaldato: 15.12.2009-17.12.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.11.2009.

Journaldato: 15.12.2009-17.12.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.11.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.12.2009, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2009 Tilsynsrapport, Alteidet barnehage Tilsyn etter lov om barnehager 2009/9037-1 40491/2009

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.11.2012-2.11.2012, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.11.2012 Flytting av møte i formannskap, arbeidsmiljøutvalg og

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: L42 KVTEN/JANK

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: L42 KVTEN/JANK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2014, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.02.2014 nnhold: Prisforespørsel el-arbeider på Hybelbygget for eldre 1943/13/159

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/31/30

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/31/30 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2012, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2012 Søknad om bruksendring fra bolighus til fritidsbolig 1943/31/30 Kjækan Eiendom 1943/31/30

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.07.2017 Fradeling av tomt til eksisterende bolighus på festegrunn gnr/bnr/fnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: KVTEN/TRSØ

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: KVTEN/TRSØ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.4.2010, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.04.2010 Vedrørende søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen - Fjellbukt Dispensasjon fra kystsoneplanen

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06.2018-08.06.2018, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2018 Barnehage - endelig tilsynsrapport 2018 Tilsyn

Detaljer

Journaldato: 21.9.2009-22.9.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.09.2009.

Journaldato: 21.9.2009-22.9.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.09.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.9.2009-22.9.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.09.2009 nnhold: Arbeidsavtale Tilsetting av styrer Gargo sykehjem

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2009-18.2.2009, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.02.2009 Tilbakemelding angående busslommer på Saltnesveien Avkjørsel kommunale veier

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2019 Svar på søknad om startlån Startlån 2019 2018/397-6 623/2019

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 1943/17/10

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2016 nnhold: VEDRØRENDE ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: KVSER/LIKSO

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: KVSER/LIKSO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.1.2013, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.01.2013 Anmodning om underinstansbehandling Klage på innsynsbegjæring 2012/4448-4 46647/2012

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.06.2019 -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.06.2019 Vedrørende betalingsordning nnfordring 2019 2019/16-13

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2009-11.2.2009, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.02.2009 Oppfølgingsmøte Oppfølgingsmøte innkallinger hhv 6.2.09 kl.1000 og 16.2.09

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2018 Tilsetting i fast 50% stilling på vaskeriet - Gargo Tilsetting

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.02.2019, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 22.02.2019 Søknad om stilling Tilsetting prosjektleder "Nytt

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.04.2015 Krattryddingsmidler 2015 Veier 2015/203-6 1031/2015 08.04.2015

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/31/70

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/31/70 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.9.2011, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.09.2011 Søknad om utslipstillatelse og installering av Greenroc renseanlegg 1943/31/70 og

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2010 nnhold: Dispensasjon fra krav om reguleringsplan - 1943/33/14 Deling av grunneiendom 1943/33/14

Detaljer

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34

Journaldato: 25.05.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.05.2009. Klassering: 1943/2/34 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2009 Søknad om dispensasjon fra PBL 17-2 samt byggetillatelse for oppføring av naust 1943/2/34 Søknad

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.02.2019 ndustribygg. Næringsbygg - BMC AS v/ Birger Mathiassen 2016/406-2

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.2013-8.2.2013, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Søknad om midler til videreutdanning tdanning lærere 2011/1192-10 14689/2011

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.5.2009-15.5.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2009 nnhold: Mammografiprogrammet i Kvænangen kommune Mammografiundersøkelsen

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2013-14.1.2013, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2013 Melding til tinglysing Deling av grunneiendom 1943/35/29 2010/4153-14 1086/2013

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 05.06.2015 TBETLNGSNMODNNG PS 2014/24 Rapporter for tilskudd t.o.m 2014.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.10.2018 nnhold: Svar på oppfølging av sak 13/17, revisjonsbrev nr 18

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.10.2013 nnhold: Svar på søknad om tillatelse til oppføring av reingjerder i Kvænangen

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.09.2018 Foreløpig tilsynsrapport Arbeidstilsyn/kontroll 2015/247-9 1312/2017

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/28/16/1

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/28/16/1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2009, Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 27.05.2009 nnhold: Melding om tiltak 1943/28 Søknad om flytting av plasthall

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/9/17 KVTEN/KJLE

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/9/17 KVTEN/KJLE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.5.2010, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2010 Kloakk og spv.ledning på gnr 9 bnr 17, 91 og 92 Låvan Søknad om utslipstillatelse 1943/9/17

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2016 Søknad om vanningsanlegg Vann 2015-2016 2015/60-16 3099/2016 28.10.2016

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: KVØK/TOLI

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: KVØK/TOLI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.9.2009-8.9.2009, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.09.2009 Varsel om tvangsinnfordring - skyldige kommunale krav Tvangsinnfordring av

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 10.10.2017 nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet Eiendom 1943/24/13

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.6.2009-23.6.2009, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2009 nnstilling, tilsettinger i barnehage, interne rokkeringer i Alteidet bhg

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.07.2015 Omdømmemidler - Fiskeplassen på Alteidet Omdømmemidler 2015/548-3

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2017 1943/19/6. Søknad om deling av grunneiendom til fritidsformål.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2014-7.2.2014, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.02.2014 Søknad om fritak for feiing 1943-Feietjeneste 2012/775-96 4697/2014 03.02.2014

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.05.2015 Tilbakemelding på forvaltningskontroll landbrukssaker i Kvænangen

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.04.2016 nnhold: 1943/6/3. Ansvarsrett våtromsarbeider. Eiendom 1943/6/3

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2016 Kommunal bolig - leie Søknader om kommunal bolig 2015/49-66 1761/2016

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: U01 KVRÅD/ANBÆ

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: U01 KVRÅD/ANBÆ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype: I,, Status: J,A 23.09.2014 Søknad om midler til kompetanseheving og reiselivsutviklign- VILLKOKK TVIKLING AV

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: KVØK/TOLI. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: KVØK/TOLI. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2010, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype: I,, Status: J,A 18.02.2010 Status fra kommunekassa angående avlegging av årsregnskapet for 2009 Kommuneregnskapet

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.02.2017 Søknad om konsesjon til erverv av eiendom gnr/bnr 11/1, 11/5,

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/17/4

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/17/4 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.10.2013 Matrikkelbrev Deling av grunneiendom 1943/17/4 2012/4846-9 39371/2013 1943/17/4 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.01.2019, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.01.2019 Rapport for strandrydding 2018 - Strandplan 2018/151-3

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.02.2019 Vorterøyveien 74: Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.01.2016 1943/36/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Fritidsbolig. Eiendom

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.01.2019 Ferdigattest 1943/13/95 Eiendom 1943/13/95. 2016/383-4 17/2019

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2017 Høring på dispensasjon fra reguleringsbestemmelser- Ole Ronni

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.01.2017 nnhold: Søknad om permisjon Personalmappe Stein Gøran Larsen

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2018 Oppsigelse av arbeidsforhold Personalmappe Viviann Gundersen

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2019 Foreløpig svar, mangelfull søknad Eiendom 1943/31/49 2015/571-3

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/18/6

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: 1943/18/6 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.8.2009-31.8.2009, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2009 Høring ang oppføring av kai på 1943/18/6 Stajord Søknad om dispensasjon

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.01.2019 Dispensasjon fra plan for fradeling av boligtomter i Badderen

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2016 1943/36/10 Søknad om dispensasjon til naustbygging Eiendom 1943/36/10.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: H34 KVTEN/KJLE

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: H34 KVTEN/KJLE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.10.2011 Atakelse av anbud "Kvænangen - barne og ungdomskole Gul og Blå barnehage" tilstandsanalyse m/kostnadsoverslag

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2016 ttalelse til søknad om utslippstillatelse fra Marine Harvest på

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2009-20.2.2009, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.02.2009 Referat fra forhandskonferanse 1943/13/19 Bruksendring/søknad om ett trins

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.01.2016 nnhold: 1943/2/9 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskudd - Utbedring av kai 2016/ / SEN/TH SEN/TH. Arbeidsbekreftelse

Offentlig journal. Søknad om tilskudd - Utbedring av kai 2016/ / SEN/TH SEN/TH. Arbeidsbekreftelse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.07.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.07.2017 nnhold: Søknad om tilskudd - tbedring av kai Søknad om tilskudd - tbedring av kai 2016/689-4 3701/2016

Detaljer

Dok.dato: 06.06.2014. Klassering: V60 LYADM/EL. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: LYTEK/KEK

Dok.dato: 06.06.2014. Klassering: V60 LYADM/EL. Dok.dato: 11.06.2014. Klassering: LYTEK/KEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 24.07.2014 nnhold: 112/144 - Tinglyst - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved

Detaljer

Offentlig journal. Faktura fra Riis Elektro AS - kloakkpumpe 2018/ /2018 NAV/LENPET NAV/LENPET

Offentlig journal. Faktura fra Riis Elektro AS - kloakkpumpe 2018/ /2018 NAV/LENPET NAV/LENPET Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.07.2018, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.07.2018 nnhold: Faktura fra Riis Elektro AS - kloakkpumpe Startlån 2018/132-6 3107/2018 04.07.2018

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.06.2019 1943/34/1. Vedtak- dispensasjon fra kommuneplanens arealdel-

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2017 1943/13/82. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.02.2017 Deling av eiendom gnr/bnr 13/23- tomt til trykkeribygning Eiendom

Detaljer

Offentlig journal. Ny modell for skjønnsmiddelfordeling - høring 2018/ / ØK/CAM ØK/CAM

Offentlig journal. Ny modell for skjønnsmiddelfordeling - høring 2018/ / ØK/CAM ØK/CAM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.08.2019, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.08.2019 Ny modell for skjønnsmiddelfordeling - høring Konsultasjon om skjønnsmiddelordningen 2018/84-4 2739/2019

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SK-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.07.2013 Strandveien 86; søknad om innsetting av vindu/dør samt oppføring av altan/veranda på gnr 69

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: F40 KVBUR/JOFA

Journaldato: , Journalenhet: KV-J - Kvænangen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Klassering: F40 KVBUR/JOFA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2011, Journalenhet: KV-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2011 Referat fra møte i sjumilssteget 22. februar 2011 Sjumilssteget 2011 2011/301-4 6840/2011

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SNT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 29.08.2019 Protokoll Tilleggsareal Malenaveien 8 gnr 69 bnr 20 U 2018/430-12

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.09.2018 Søknad om dispensasjon 2015/78-241 5334/2018 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** HELOM/ILJ. Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/PLA

Dok.dato: Klassering: ***** HELOM/ILJ. Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.10.2017 nnhold: Korrigert tidsbegrenset arbeidsavtale - konstituering som kommuneoverlege Personalmappe - U 2015/1886-18

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.03.2017 nnhold: Søknad om støtte, trafikksikkerhetsmidler 2017 - krattrydding

Detaljer