Månedsrapport Holberg Rurik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Rurik"

Transkript

1 Månedsrapport Holberg Rurik Januar 2021

2 Fondskommentar Holberg Rurik A steg 3,0i% i januar. I samme periode var den globale vekstmarkedsindeksen opp 3,0%, mens den globale frontierindeksen endte opp 2,2i%. Se oversikt på side 10. Per var 59i% av fondets portefølje investert i tradisjonelle vekstmarkeder, mens 41 % av fondet var investert i globale frontiermarkeder (nye vekstmarkeder). Holberg Ruriks portefølje består av 21 kvalitetsselskaper som utmerker seg med god ledelse, sterke markeds- og industriposisjoner, ofte en beskyttet forretningsmodell, høy lønnsomhet og attraktive vekstutsikter. Vi legger videre vekt på at selskapene skal være finansielt solide og ha robuste og bærekraftige forretningsmodeller som står seg gjennom sykler. Porteføljeselskapene kan aggregert sett vise til en løpende egenkapitalavkastning på 17i% og en utbytteavkastning på 2,7i%. Basert på konsensusestimater fra Bloomberg prises videre porteføljen til en P/E på 12,4 for inneværende regnskapsår og en P/E på 10,3 på neste års inntjening. Til tross for å ha vært gjennom et utfordrende markedsklima (Covid-19) kan porteføljeselskapene vise til solid driftsog inntjeningsutvikling gjennom det siste året. Vi understreker dog at det fortsatt foreligger usikkerhet rundt selskapene sin fremtidige inntjening grunnet Covid-19-nedstengningene. Vår ambisjon er å være investert i robuste selskaper som vil stå seg gjennom og komme styrket ut av det rådende markedsklimaet. Vi er ydmyke/agnostiske i forhold til å spå markedsbevegelsene på kort sikt, men vi vil presisere at vi for øyeblikket ser god langsiktig verdi i fondets portefølje. 2

3 Porteføljesammensetning (bransje) Kommunikasjon 13% Industri 4% Forbruksvarer 20% IT 13% BRANSJE- SAMMENSETNING Konsum 10% Finans 31% Helse 9% 3 *Fondets sektorvekter er oppgitt som bruttovekter (kontantbeholdning ekskludert) per

4 Porteføljesammensetning (geografi) Øvrige (8 %) Asia (69 %) Afrika (23 %) 4 *De regionale og geografiske vektene er oppgitt som bruttovekter (kontantbeholdning ekskludert) **Illustrasjonene over viser fondets porteføljesammensetning per

5 Porteføljesammensetning (geografi) Asia 69 % Øvrige 8 % REGIONAL SAMMENSETNING Afrika 23 % 3 % Sør-Korea 4 % Sri Lanka Indonesia 4 % 4 % India 5 % Bangladesh 10 % Vietnam 10 % Filippinene Russland 8 % GEOGRAFISK SAMMENSETNING Sør-Afrika 9 % Kenya 9 % Nigeria 3 % Ghana 2 % Kina 29 % 5 *De regionale og geografiske vektene er oppgitt som bruttovekter (kontantbeholdning ekskludert) **Illustrasjonene over viser fondets porteføljesammensetning per

6 Største investeringer (1-5) Selskap Andel Kommentar 8,9 % 8,3 % 8,3 % 6,6 % 5,6 % Naspers er et sørafrikansk holdingselskap med sterke posisjoner innen internett og media. Naspers har vist en bemerkelsesverdig evne til å investere i og utvikle fremtidige enere innen sentrale internettområder som sosiale medier, elektronisk handel og online annonsering og betalingstjenester. Selskapets eierandel i det kinesiske internettselskapet Tencent (via Prosus) representerer alene over 100i% av Naspers sin markedsverdi. Alibaba er Kinas svar på Amazon og ble grunnlagt av Jack Ma i 1999 og børsnotert i New York i Selskapet er markedsleder (60i% markedsandel) innen netthandel i det kinesiske markedet og rundt 900 millioner brukere benytter selskapets handelsplattformer på månedlig basis. Selskapet er også aktiv innen en rekke øvrige forretningsområder og er blant annet stor innen sosiale medier, online betalingsløsninger, skyløsninger og finansielle tjenester. Selskapets betalingsløsning, Alipay, er med sine 1,2 mrd aktive brukere den tredje største i verden etter Visa og Mastercard. Tencent er et ledende kinesiske internettselskap. Selskapet opererer en rekke ledende internettplattformer og er markedsleder innen sosiale medier og online spill i det kinesiske markedet. Selskapet tilbyr også en rekke øvrige internettbaserte tjenester og er blant annet en ledende spiller innen netthandel, skytjentester og mobile betalingsløsninger. Tencent kombinerer en dominant industriposisjon med en lønnsom og kapitallett forretningsmodell i et raskt voksende marked. Mobile World er et ledende vietnamesisk konsumselskap. En kombinasjon av god ledelse, en kapitallett og skalerbar forretningsmodell, og en prestasjonsrettet bedriftskultur har gitt Mobile World en unik posisjon i den vietnamesiske detaljhandelssektoren. Selskapet er gjennom kjedene DienmayXANH og Thegioididong.com markedsleder (~40 % markedsandel) innen salg av hvitevarer, mobiltelefoner og nettbrett i Vietnam. Selskapet har videre inntatt en sterk posisjon innen netthandel og ekspanderer også raskt innen salg av dagligvarer i form av kjeden BachhoaXANH. Square Pharmaceuticals ble grunnlagt i 1958 og er med en markedsandel på 19i% markedsleder innen salg av legemidler i Bangladesh. Selskapet drives med en egenkapitalavkastning på 20i% og har levert en årlig resultatvekst på 17i% over de siste 5 årene. Selskapets fremtidige vekstutsikter fremstår som gode. Bangladesh er med sine 166 millioner innbyggere en av de raskest voksende økonomiene i verden og ventes å levere en årlig realvekst i BNP på ~6i% de neste 3 årene. Ved siden av dette er landets forbruk av helserelaterte tjenester og produkter blant de laveste i verden og ventes å øke over tid. 6

7 Største investeringer (6-10) Selskap Andel Kommentar 4,4 % 4,4 % 4,2 % 4,1 % 4,0 % HDFC Bank er markedsleder blant de private bankene i India. HDFC drives med en egenkapitalavkastning på 17i% og har levert en årlig vekst i resultatet per aksje på 22i% de siste 10 årene. Bankens fremtidige vekstutsikter fremstår som gode. Indisk økonomi anslås å vokse med over 6i% årlig de neste 3 årene, samtidig som kredittpenetrasjonen i landet er blant de laveste i verden og ventes å øke over tid. HDFC Bank og de private bankene ventes videre å ta markedsandeler fra de statskontrollerte bankene som sliter med usunne balanser. Safaricom er en kenyansk mobiloperatør og er med en markedsandel på 65i% markedsleder i det kenyanske markedet. Selskapet er også med sitt M-PESA system markedsleder innen mobile betalingsløsninger i landet. Safaricom har en kapitallett og skalerbar forretningsmodell og har levert en årlig resultatvekst på 17i% siste 5 år. De fremtidige veksutsiktene vurderes videre som gode. Høy økonomisk vekst kombinert med forventninger om rask adapsjon av smarttelefoner i Kenya resulterer i attraktive utsikter for selskapets datatrafikksegment. I tillegg til dette ventes de transaksjonsbaserte inntektene fra M-PESA å fortsette å vokse hurtig. New Oriental Education (EDU) er et kinesisk utdanningsselskap som er markedsleder innen AST segmentet (After School Tutoring) i Kina. Selskapet har en solid historikk, god ledelse, sterkt merkenavn og en skalerbar og kapitallett forretningsmodell. Vi vurdere selskapet sine fremtidige vekstutsikter som gode. Det kinesiske AST markedet ventes å fortsette å vokse med rundt 10% i året. AST markedet er videre svært fragmentert og ventes å konsolideres over tid blant annet som følge av økte myndighetskrav i forhold til kvalitet og rapportering. New Oriental har inntatt rollen som konsolidator og har nærmere doblet sin markedsandel de siste 5 årene. Sberbank er Russlands største bank og kontrollerer rundt 45i% av alle bankinnskudd i privatkundemarkedet og har videre en markedsandel på rundt 30i% i bedriftskundemarkedet. Sberbank nyter godt av store skalafordeler og unik distribusjonskraft og drives med høy lønnsomhet i form av en egenkapitalavkastning på 17i% og en nettorentemargin på 5,3i%. Banken er videre solid kapitalisert med en egenkapitalandel på 15i% og verdsettes til en P/E på 5,8 og en utbytteavkastning på 8,5i% på inneværende års inntjening. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) har over tid utmerket seg som en av de mest lønnsomme bankene i Sørøst- Asia. Banken har det bredeste distribusjonsnettverket i Indonesia og har inntatt en unik posisjon innenfor mikrofinans og utlån til små- og mellomstore bedrifter. BBRI er videre solid kapitalisert med en egenkapitalandel på 13i% og drives med en nettorentemargin på 6,2i% og en normalisert egenkapitalavkastning i området 15 % til 20i%. Banken sine vekstutsikter fremstår også som gode i form av utsikter for solid fremtidig vekst i indonesisk økonomi (~5% realvekst), samtidig som kredittpenetrasjonen i landet er på lave nivåer. 7

8 *Kilde: Bloomberg Porteføljevekter per **Vektede snitt er beregnet i henhold til MSCI sin beregningsmetodikk 8 Nøkkeltall 20 største investeringer PE PE EPS Vekst Utbytte ROE siste Selskap Vekt (%) 2021E 2022E 2021E 2021E 12 mnd (%) P/B 1 Naspers Ltd 8,9 % 18,4 14,8 43 % 0,3 % 13 3,9 2 Alibaba Group Holding Ltd 8,3 % 21,9 17,5 20 % 0,0 % 26 5,4 3 Tencent Holdings Ltd 8,3 % 37,2 30,2 26 % 0,3 % 25 10,0 4 Mobile World Investment Corp 6,6 % 11,5 9,2 28 % 1,5 % 28 3,7 5 Square Pharmaceuticals Ltd 5,6 % 13,2 11,7 7 % 2,4 % 20 2,1 6 HDFC Bank Ltd 4,4 % 22,7 19,2 20 % 0,8 % 17 4,9 7 Safaricom PLC 4,4 % 18,9 17,8 12 % 4,2 % 64 11,9 8 New Oriental Education & Technology G 4,2 % 35,8 25,3 56 % 0,0 % 10 6,2 9 Sberbank of Russia PJSC Pref. 4,1 % 5,8 5,0 27 % 8,5 % 17 1,1 10 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4,0 % 17,2 13,6 68 % 2,6 % 9 2,7 11 Ping An Insurance Group Co of China Lt 3,9 % 8,9 7,8 15 % 3,2 % 24 2,3 12 Samsung Electronics Co Ltd Pref. 3,9 % 13,8 10,7 40 % 2,2 % 12 1,7 13 BRAC Bank Ltd 3,9 % 14,9 10,9 30 % 1,7 % 10 1,0 14 KCB Group Ltd 3,7 % 4,1 3,3 55 % 8,0 % 13 0,8 15 Hemas Holdings PLC 3,5 % 12,0 9,7 38 % 3,1 % 13 1,2 16 MD Medical Group Investments PLC 3,2 % 10,9 9,1 8 % 6,8 % 16 1,8 17 Puregold Price Club Inc 3,2 % 14,2 12,0 7 % 1,2 % 12 1,6 18 Vietnam Dairy Products JSC 3,1 % 19,5 18,0 17 % 4,0 % 34 7,1 19 Guaranty Trust Bank PLC 3,0 % 5,1 4,5-2 % 8,6 % 28 1,4 20 Dali Foods Group Co Ltd 2,8 % 12,7 12,0 9 % 5,9 % 22 3,3 Portefølje - Vektet snitt 100,0 % 12,4 10,3 23 % 2,7 % 17 2,3

9 Attraktiv verdsettelse HOLBERG 23 P/E (2021E) i% rabatt , Holberg Rurik ROE 17 % EPS Vekst 23 % Utbytte 2,7 % 9 Kilde: Bloomberg. Holberg Rurik per Øvrige markeder per

10 Kursutvikling i verdens vekstmarkeder Kursutvikling i januar i NOK Kursutvikling i 2021 i NOK Sri Lanka Nigeria Egypt Bangladesh Ghana Ungarn Asia Hong Kong HOLBERG RURIK Globale vekstmarkeder Taiwan EM (60%) og Frontier (40%) Globale frontier markeder Thailand Tyrkia Sør-Afrika Sør-Korea Vekstmarkeder - EMEA Polen Kenya Russland Indonesia Vietnam India Malaysia Mexico Latin-Amerika Filippinene Brasil -0,1 % -0,4 % -1,1 % -1,8 % -2,0 % -3,0 % -4,4 % -4,7 % -6,9 % -8,0 % -8,5 % 10,5 % 8,6 % 8,0 % 5,0 % 4,5 % 4,1 % 3,6 % 3,0 % 2,8 % 2,8 % 2,6 % 2,2 % 1,6 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 0,9 % 24,3 % Sri Lanka Nigeria Egypt Bangladesh Ghana Ungarn Asia Hong Kong HOLBERG RURIK Globale vekstmarkeder Taiwan EM (60%) og Frontier (40%) Globale frontier markeder Thailand Tyrkia Sør-Afrika Sør-Korea Vekstmarkeder - EMEA Polen Kenya Russland Indonesia Vietnam India Malaysia Mexico Latin-Amerika Filippinene Brasil 0% 0% -1% -2% -2% -3% -4% -5% -7% -8% -9% 11% 9% 8% 5% 5% 4% 4% 3,0 % 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 24% 10 *Avkastningstall i NOK justert for utbytte. Kilde: Bloomberg **Holberg Ruriks avkastningstall er vist etter kostnader

11 Kursutvikling i verdens vekstmarkeder Kursutvikling i NOK siden oppstart ( ) Taiwan Vietnam Thailand Asia Sør-Korea Hong Kong Filippinene India Globale vekstmarkeder Russland Sør-Afrika HOLBERG RURIK Indonesia EM (60%) og Frontier (40%) Ungarn Malaysia Nigeria Sri Lanka Polen Vekstmarkeder - EMEA Globale frontier markeder Mexico Bangladesh Egypt Latin-Amerika Tyrkia Kenya Brasil Ghana -2,1 % -2,9 % -3,0 % -3,5 % -0,2 % 1,0 % 0,6 % 11,2 % 11,1 % 10,2 % 9,3 % 9,3 % 8,6 % 8,1 % 7,4 % 6,3 % 6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,0 % 4,8 % 4,3 % 3,7 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 2,3 % 12,9 % 14,8 % 11 *Annualisert avkastning i NOK justert for utbytte. Kilde: Bloomberg **Holberg Ruriks avkastningstall er vist etter kostnader

12 Frontiermarkeder og tradisjonelle vekstmarkeder Holberg Rurik : 59% er investert i tradisjonelle vekstmarkeder (EM) 41% er investert i frontiermarkeder (Nye vekstmarkeder) *Globale vekstmarkeder i Rurik: Kina, Sør-Korea, India, Indonesia, Russland og Sør-Afrika *Globale frontiermarkeder i Rurik: Vietnam, Filippinene, Bangladesh, Sri Lanka, Ghana, Kenya og Nigeria 12

13 Kursutvikling siden oppstart og nøkkeltall Holberg Rurik A Januar 2021 Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden oppstart Avkastning 3,0 % 3,0 % -2,0 % 8,3 % 6,1 % 6,2 % Avk. referanseindeks 3,0 % 3,0 % 8,3 % 14,8 % 8,4 % 8,0 % Volatilitet 13,8 % 12,9 % 13,9 % 13,9 % Information ratio -1,11-0,73-0,27-0,21 Relativ volatilitet (tracking error) 9,2 % 8,9 % 8,7 % 8,7 % Sharpe ratio -0,2 0,6 0,4 0,4 Aktiv andel 80 % Avkastningstall utover 12 mnd. er annualisert 13

14 Årlig avkastning 14

15 Fem største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 mnd. Tencent Naspers Samsung Electronics Alibaba New Oriental Education Dangote Cement Ecobank Ghana Dali Foods Subsea 7 KCB Group Øvrige selskaper Holberg Rurik 5,4% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15 *Oppdatert per

16 Avkastning for våre aksjefond Januar 2021 Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siste 20 år Siden oppstart Holberg Norge A Avkastning fond -5,0 % -5,0 % 12,5 % 18,1 % 7,7 % 10,6 % 10,3 % Oppstart: Avkastning referanseindeks -1,1 % -1,1 % 7,7 % 12,1 % 8,5 % 8,3 % 8,2 % Desember Differanseavkastning -3,9 % -3,9 % 4,9 % 6,0 % -0,8 % 2,3 % 2,1 % Oppstart: 2000 Aktiv andel 83 % Desember Holberg Norden A 2000 Avkastning fond -2,5 % -2,5 % 9,7 % 12,3 % 9,3 % 9,1 % 8,9 % Oppstart: Avkastning referanseindeks 0,0 % 0,0 % 13,8 % 12,8 % 12,4 % 9,1 % 9,1 % November Differanseavkastning -2,4 % -2,4 % -4,1 % -0,5 % -3,2 % 0,0 % -0,1 % 2000 Aktiv andel 86 % Holberg Global A Avkastning fond -0,8 % -0,8 % 14,6 % 15,0 % 13,7 % 10,1 % Oppstart: Avkastning referanseindeks -1,1 % -1,1 % 12,3 % 13,1 % 13,9 % 9,5 % August Differanseavkastning 0,3 % 0,3 % 2,3 % 1,9 % -0,3 % 0,6 % 2007 Aktiv andel 87 % Holberg Rurik A Avkastning fond 3,0 % 3,0 % -2,0 % 8,3 % 6,1 % 6,2 % Oppstart: Avkastning referanseindeks 3,0 % 3,0 % 8,3 % 14,8 % 8,4 % 8,0 % November Differanseavkastning 0,1 % 0,1 % -10,3 % -6,5 % -2,4 % -1,8 % 2010 Aktiv andel 80 % Holberg Triton A Avkastning fond -1,1 % -1,1 % 7,3 % 7,7 % 7,5 % Oppstart: Februar 2017 Holberg Global Valutasikret Avkastning fond -0,5 % -0,5 % 15,2 % Oppstart: Desember Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningskostnader Avkastningstall utover ett år er vist som årlig gjennomsnittlig geometrisk avkastning.

17 17 Nøkkeltall for våre aksjefond Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siste 20 år Siden oppstart Volatilitet Siste måned #REF! #REF! #REF! Siden oppstart ( Holberg Global 13,1 % 12,4 % 11,6 % 13,6 % Holberg Rurik 13,8 % 12,9 % 13,9 % 13,9 % Holberg Triton 11,0 % 10,7 % 10,4 % Holberg Norden 19,4 % 16,7 % 15,5 % 20,0 % 20,1 % Holberg Norge 23,8 % 19,0 % 16,7 % 20,9 % 20,9 % Relativ volatilitet (tracking error) #REF! #REF! #REF! Siden oppstart ( Holberg Global 4,7 % 5,0 % 5,9 % 5,9 % Holberg Rurik 9,2 % 8,9 % 8,7 % 8,7 % Holberg Triton Holberg Norden 12,2 % 10,3 % 8,3 % 8,3 % 8,3 % Holberg Norge 8,9 % 7,6 % 7,5 % 8,0 % 8,1 % Information ratio Holberg Global 0,5 0,4 0,0 0,1 Holberg Rurik -1,1-0,7-0,3-0,2 Holberg Triton Holberg Norden -0,3 0,0-0,4 0,0 0,0 Holberg Norge 0,5 0,8-0,1 0,3 0,3 Sharpe ratio 13,8 % 12,9 % 13,9 % Siden oppstart ( Holberg Global 1,0 1,2 1,1 0,6 Holberg Rurik -0,2 0,6 0,4 0,4 Holberg Triton 0,6 0,7 0,7 Holberg Norden 0,5 0,7 0,5 0,3 0,3 Holberg Norge 0,5 0,9 0,4 0,4 0,4

18 Investeringsfilosofi aksjer Aktive forvaltere Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers. Vi er indeksuavhengige i sammensetningen av våre porteføljer. Vi har konsentrerte porteføljer der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. Risiko søkes redusert gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering. Langsiktighet Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Vi er skeptisk til prognostisering av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser. Selskapsfokus og bærekraft Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi søker å investere i selskaper med fokus på langsiktig verdiskapning tuftet på en bærekraftig forretningsmodell. 18

19 Bærekraft HOLBERG I Holberg skal vi skal søke informasjon, bidra til transparens og bygge oss erfaring og kunnskap. Dette tror vi vil gjøre vår analyse og seleksjon bedre, og at det vil bedre vår forståelse og håndtering av ulike typer risiko. Vi vil delta aktivt i diskusjoner, dele vår erfaring og bidra til å spre faktabasert kunnskap. Vi søker å investere i selskaper med fokus på langsiktig verdiskapning tuftet på en bærekraftig forretningsmodell. For oss er det avgjørende å ha tillit til at ledelsen har evne og vilje til å gjennomføre tiltak som sikrer etterlevelse av dette. Oppfyller ikke et selskap våre krav til bærekraft, vil vi ikke eie det. Bærekraft er en integrert del av vår investeringsprosess der vi prøver å forstå om selskaper drives i tråd med allmenne miljømessige, etiske og sosiale normer. Konsentrerte porteføljer gjør det lettere å vurdere det enkelte selskaps og ledelses holdning til langsiktig bærekraftig utvikling. Ansvaret for disse vurderingene ligger hos våre porteføljeforvaltere. Selskaper som på etisk grunnlag blir ekskludert fra investering i Statens pensjonsfond utland, vil også bli utelukket fra våre fond. Vi har signert Principles for Responsible Investment (PRI) og etterlever de seks prinsippene for ansvarlige investering. Vi har signert CDP (Climate Disclosure Project), et globalt initiativ som innhenter og deler informasjon om klimagassutslipp og klimastrategier fra investorer, selskaper og byer. Vi er medlem av Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) 19

20 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen Porteføljeforvalter Harald Jeremiassen Porteføljeforvalter Merethe A Dyrnes Transaksjonsansvarlig Har forvaltet Holberg Rurik siden oppstart i november 2010 Over 10 års erfaring fra aksjemarkedet og forvaltning av internasjonale mandater Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU Begynte i Holberg i 2006 Over 20 års erfaring fra aksjemarkedet og aktiv selskapsutvikling Bakgrunn fra Orklas investeringsdivisjon og Viking Venture Begynte i Holberg i august 2011 Transaksjonsansvarlig siden 2015 Begynte i Holberg i 2011 Bakgrunn fra DNB Markets 20

21 Våre fond og porteføljeforvaltere Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Jann Molnes Robert Lie Olsen Jørgen Müller Roar Tveit Tormod Vågenes Investeringsdirektør Gunnar J. Torgersen Holberg Global Holberg Norden Holberg Kreditt Holberg Rurik Holberg Norge Holberg Obligasjon Norden Holberg Triton Holberg Likviditet Holberg OMF 21

22 Investere i Holberg Rurik? Med BankID kan du raskt kjøpe fond eller opprette en spareavtale på våre nettsider: Historisk avkastning i Holberg er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Mer informasjon om fondet på 22

23

Månedsrapport Holberg Rurik. September 2019

Månedsrapport Holberg Rurik. September 2019 Månedsrapport Holberg Rurik September 2019 Fondskommentar 2019 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 8,6 % 4,8 % 7,2 % 6,1 % MSCI EM 11,1 % 10,8 % 9,7 % 6,3 % *Avkastningstall utover 12 måneder er annualisert.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik. August 2019

Månedsrapport Holberg Rurik. August 2019 Månedsrapport Holberg Rurik August 2019 Fondskommentar 2019 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 7,4 % 3,3 % 6,2 % 6,0 % MSCI EM 9,3 % 9,1 % 8,5 % 6,1 % *Avkastningstall utover 12 måneder er annualisert.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik. Juli 2019

Månedsrapport Holberg Rurik. Juli 2019 Månedsrapport Holberg Rurik Juli 2019 Fondskommentar 2019 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 9,5 % 3,6 % 6,1 % 6,3 % MSCI EM 10,8 % 10,0 % 9,0 % 6,4 % *Avkastningstall utover 12 måneder er annualisert.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2019

Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2019 1 Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2019 2 Fondskommentar 2019 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 6,5 % 7,9 % 6,7 % 6,3 % MSCI EM 7,6 % 14,5 % 11,8 % 6,3 % *Avk astningstall utover 12 måneder er

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2017

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2017 1 Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2017 2 Fondskommentar 2017 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 33,4 % 14,2 % 13,7 % 9,9 % MSCI EM 30,3 % 12,7 % 12,8 % 7,8 % *Avk astningstall utover 12 måneder

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2017

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2017 1 Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2017 Fondskommentar 2017 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 25,1 % 13,5 % 13,4 % 9,1 % MSCI EM 25,0 % 12,6 % 12,7 % 7,3 % *Avk astningstall utover 12 måneder

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik September 2017

Månedsrapport Holberg Rurik September 2017 1 Månedsrapport Holberg Rurik September 2017 Fondskommentar 2017 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 21,2 % 14,3 % 12,6 % 8,7 % MSCI EM 17,8 % 12,7 % 11,1 % 6,5 % *Avk astningstall utover 12 måneder

Detaljer

Holberg Rurik. Globale vekst- og frontiermarkeder. Bergen og Oslo mars 2018

Holberg Rurik. Globale vekst- og frontiermarkeder. Bergen og Oslo mars 2018 Holberg Rurik Globale vekst- og frontiermarkeder Bergen og Oslo mars 2018 1 Agenda I. Globale vekst- og frontiermarkeder II. Holbergs jaktregler III. Q&A 2 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen

Detaljer

Velkommen til Holbergfondene. Lunsjseminar med fokus på de nye vekstmarkedene

Velkommen til Holbergfondene. Lunsjseminar med fokus på de nye vekstmarkedene Velkommen til Holbergfondene Lunsjseminar med fokus på de nye vekstmarkedene Agenda -Kort status Holbergfondene -Hvorfor vekstmarkedene -Hvorfor Holberg Rurik Våre fond Robert Lie Olsen Tony Fimreite Harald

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2016 Fonds- og markedskommentar 2016 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 7,7 % 6,4 % 12,5 % 7,1 % MSCI EM 8,6 % 9,3 % 8,8 % 4,6 % *Avk astningstall utover 12

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2015

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2015 Fonds- og markedskommentar 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik 6,3 % 6,3 % 10,7 % 6,8 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global. August 2019

Månedsrapport Holberg Global. August 2019 Månedsrapport Holberg Global August 2019 Fondskommentar Holberg Global A falt 0,8 % i august. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 21,6 %. IT 20% Kontanter 1% Materiale r 3% Forbruk 12% Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global. September 2019

Månedsrapport Holberg Global. September 2019 Månedsrapport Holberg Global September 2019 Fondskommentar Holberg Global A steg 1,7 % i september. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 23,7 %. IT 20% Kontanter 2% Materiale r 3% Forbruk 12% Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge. August 2019

Månedsrapport Holberg Norge. August 2019 Månedsrapport Holberg Norge August 2019 Historisk avkastning 2 Historisk avkastning 3 Fem største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 mnd. Medistim Europris Orkla Gjensidige

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge. September 2019

Månedsrapport Holberg Norge. September 2019 Månedsrapport Holberg Norge September 2019 Historisk avkastning 2 Historisk avkastning 3 Fem største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 mnd. Medistim Orkla Europris Selvaag

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global. Juni 2019

Månedsrapport Holberg Global. Juni 2019 Månedsrapport Holberg Global Juni 2019 Fondskommentar Holberg Global A steg 3 % i juni. Hittil i år er Holberg Global A opp 17,3 %, mens referanseindeksen er opp 15,2 % i samme periode. IT 18 % Kontanter

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge. Juli 2019

Månedsrapport Holberg Norge. Juli 2019 Månedsrapport Holberg Norge Juli 2019 Historisk avkastning 2 Historisk avkastning 3 Fem største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 mnd. Europris Medistim Gjensidige Orkla

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global November 2017

Månedsrapport Holberg Global November 2017 1 Månedsrapport Holberg Global November 2017 Fondskommentar Avkastning Holberg Global A steg 2,7 % i november. Fondet har gitt en avkastning på 22,0 % hittil i år, mens referanseindeksen har steget 16,3

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik August 2015

Månedsrapport Holberg Rurik August 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik August 2015 Fonds- og markedskommentar 2 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik -3,7 % 2,4 % 9,7 % 5,1 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden. Juli 2019

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden. Juli 2019 Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Juli 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.19 : 101,14 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr 0,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik September 2015

Månedsrapport Holberg Rurik September 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik September 2015 Fonds- og markedskommentar 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik -1,9 % 8,2 % 9,5 % 5,4 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Holberg Ruriks Afrikanske Løver & Asiatiske Tigre Bergen 5. november 2014

Holberg Ruriks Afrikanske Løver & Asiatiske Tigre Bergen 5. november 2014 Holberg Ruriks Afrikanske Løver & Asiatiske Tigre Bergen 5. november 2014 1 Leif Anders Frønningen Ansvarlig Porteføljeforvalter Holberg Ruriks mandat utvides til globale vekstmarkeder Mandat endring:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet. Juni 2019

Månedsrapport Holberg Likviditet. Juni 2019 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.19 : 102,22 Effektiv rente* : 1,60 % Porteføljestørrelse : kr. 7,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2016

Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2016 1 Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2016 Fonds- og markedskommentar 2 2016 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 3,9 % 9,7 % 8,2 % 6,9 % MSCI EM 0,6 % 9,5 % 5,1 % 3,5 % *Avk astningstall utover 12 måneder

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF. August 2019

Månedsrapport Holberg OMF. August 2019 Månedsrapport Holberg OMF August 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.19 : 101,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) : 0,11

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik November 2016

Månedsrapport Holberg Rurik November 2016 1 Månedsrapport Holberg Rurik November 2016 2 Fonds- og markedskommentar 2016 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 4,0 % 4,4 % 11,6 % 6,4 % MSCI EM 6,9 % 8,2 % 9,2 % 4,3 % *Avk astningstall utover

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Februar 2019

Månedsrapport Holberg Global Februar 2019 1 Månedsrapport Holberg Global Februar 2019 Fondskommentar Avkastning Februar ble nok en god måned for Holberg Global A, med en kursstigning på 4,7 %. Hittil i år er Holberg Global A opp 11 %, mens referanseindeksen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global. Juli 2019

Månedsrapport Holberg Global. Juli 2019 Månedsrapport Holberg Global Juli 2019 Fondskommentar Holberg Global A steg 4,5 % i juli. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 22,6 %. IT 20% Materiale r 3% Kontanter 3% Forbruk 13% Holberg Global

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt. August 2019

Månedsrapport Holberg Kreditt. August 2019 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE Golar LNG Partners 6,8% B2 Holding 6,7% GasLog 4,7% Høegh LNG 4,6% Ocean Yield 4,3% Axactor 4,1% Arion Banki 4,0%

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Mars 2016

Månedsrapport Holberg Rurik Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Rurik Mars 2016 Fonds- og markedskommentar 2016 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik A -1,5 % -3,5 % 7,8 % 6,2 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Forvalterteam Holberg Rurik

Forvalterteam Holberg Rurik 1 Holberg Rurik Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (30) Harald Jeremiassen (41) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig Sivilingeniør

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden. September 2019

Månedsrapport Holberg Norden. September 2019 Månedsrapport Holberg Norden September 2019 Historisk avkastning 2 Historisk avkastning 3 Fem største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 mnd. Electrolux Vestas Carlsberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2015

Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2015 Fonds- og markedskommentar (1/2) 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik 4,6 % 10,9 % 14,9 % 7,1 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015

Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015 Fonds- og markedskommentar (1/2) 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik 2,4 % 12,7 % 12,6 % 7,2 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden. Juli 2019

Månedsrapport Holberg Norden. Juli 2019 Månedsrapport Holberg Norden Juli 2019 Historisk avkastning 2 Historisk avkastning 3 Fem største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 mnd. Vestas Arjo Electrolux Loomis Carlsberg

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Globale vekst- og frontiermarkeder Tyngdeloven har ikke hentesveis!

Globale vekst- og frontiermarkeder Tyngdeloven har ikke hentesveis! Globale vekst- og frontiermarkeder Tyngdeloven har ikke hentesveis! Trondheim 24. september 2018 50 Fremvoksende økonomier relativt til modne markeder En stigende graf betyr at aksjemarkedene i de fremvoksende

Detaljer

Forvalterteam Holberg Rurik

Forvalterteam Holberg Rurik 1 Holberg Rurik Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (31) Harald Jeremiassen (41) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig Sivilingeniør

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge. Juni 2019

Månedsrapport Holberg Norge. Juni 2019 Månedsrapport Holberg Norge Juni 2019 Porteføljesammensetning (sektor) IT 6% Kontanter Eiendom 1% 3% Materialer 6% Forbruk 11% Konsum 9% Industri 14% Helse 5% Finans 10% HOLBERG NORGE Energi 34% 2 Porteføljesammensetning

Detaljer

Forrett og krydder til din portefølje. Oslo 14. november 2016 Kjetil Melkevik

Forrett og krydder til din portefølje. Oslo 14. november 2016 Kjetil Melkevik Forrett og krydder til din portefølje Oslo 14. november 2016 Kjetil Melkevik Forrett til porteføljen: Global sjømat Noe har skjedd Årets nye forholdstall: «Fiskeoljebrøken» Akvakultur har nå passert villfangst

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge. Mai 2019

Månedsrapport Holberg Norge. Mai 2019 Månedsrapport Holberg Norge Mai 2019 Porteføljesammensetning (sektor) Materialer 6% IT 5% EiendomKontanter 3% 3% Forbruk 11% Industri 14% Helse 5% HOLBERG NORGE Konsum 9% Finans 10% Energi 33% 2 Porteføljesammensetning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Global Oktober 2016 Fondskommentar Avkastning Holberg Global A steg 0,5 % i oktober. Hittil i år har Holberg Global A falt med 1,7 %, mens referanseindeksen er ned 3,3 % i samme

Detaljer

Forrett og krydder til din portefølje. Bodø 26.september

Forrett og krydder til din portefølje. Bodø 26.september Forrett og krydder til din portefølje Bodø 26.september Forrett til porteføljen: Global sjømat Noe har skjedd Årets nye forholdstall: «Fiskeoljebrøken» Akvakultur har nå passert villfangst 120 000 000

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik Juli 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Juli 2015

Månedsrapport Holberg Global Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Juli 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global steg 3,9 % i juli, mens referanseindeksen steg 6,1 %. Hittil i år er Holberg Global opp 13,8% mens referanseindeksen har

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden. August 2019

Månedsrapport Holberg Norden. August 2019 Månedsrapport Holberg Norden August 2019 Historisk avkastning 2 Historisk avkastning 3 Fem største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 mnd. Arjo Carlsberg Electrolux Loomis

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden. Juni 2019

Månedsrapport Holberg Norden. Juni 2019 Månedsrapport Holberg Norden Juni 2019 Porteføljesammensetning (bransje) Kontanter 2% Materialer 8% Forbruk 16% Industri 38% Holberg Norden Konsum 4 % Energi 15% Helse 9 % Finans 8% 2 Porteføljesammensetning

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og i 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden. Mai 2019

Månedsrapport Holberg Norden. Mai 2019 Månedsrapport Holberg Norden Mai 2019 Porteføljesammensetning (bransje) Kontanter 2% Materialer 7% Forbruk 16% Industri 37% Holberg Norden Konsum 5 % Energi 16% Helse 9 % Finans 8% 2 Porteføljesammensetning

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2016

Månedsrapport Holberg Norge November 2016 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2016 Fondskommentar Holberg Norge steg 3,2 % i november. Så langt i år har fondet steget 23,9 %, mens referanseindeksen er opp 7,5 %. I Holberg Norge investerer vi

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Februar 2019

Månedsrapport Holberg Norge Februar 2019 1 Månedsrapport Holberg Norge Februar 2019 Historisk avkastning 2 Holberg Norge Februar 2019 Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden oppstart Avkastning 4,6 % 11,5 % 18,9 % 9,9 % 12,1 % 9,8 % Avkastning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global ga en avkastning på 1,9% i januar, mens fondets referanseindeks steg 1,5%. Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2017

Månedsrapport Holberg Norge November 2017 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2017 Fondskommentar Holberg Norge gav negativt avkastning på 1,2 % i november. Hittil i år har fondet steget 13,8 %, mot 14,0 % for Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX).

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden September 2017

Månedsrapport Holberg Norden September 2017 1 Månedsrapport Holberg Norden September 2017 Fondskommentar Holberg Norden steg 5 % i september. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 18,1 %, mot 17,3 % for referanseindeksen. Porteføljeselskapene

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell som sikrer stabilitet, kontinuitet

Detaljer

Forrett og krydder til din portefølje. Trondheim 19. september

Forrett og krydder til din portefølje. Trondheim 19. september Forrett og krydder til din portefølje Trondheim 19. september Forrett til porteføljen: Global sjømat Noe har skjedd Årets nye forholdstall: «Fiskeoljebrøken» Akvakultur har nå passert villfangst 120 000

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt. Juni 2019

Månedsrapport Holberg Kreditt. Juni 2019 Månedsrapport Holberg Kreditt Juni 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE B2 Holding BB- 7,2% Golar LNG Partners 6,1% GasLog 5,0% Høegh LNG 4,4% Ocean Yield 4,3% Stolt-Nielsen 3,8% Axactor 3,7%

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Juli 2016

Månedsrapport Holberg Norge Juli 2016 1 Månedsrapport Holberg Norge Juli 2016 Historisk avkastning Holberg Norge Juli 2016 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 4,8 11,8 5,6 8,6 3,9 8,8 Avk. referanseindeks (%) 3,1 1,1-1,7

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge September 2017

Månedsrapport Holberg Norge September 2017 1 Månedsrapport Holberg Norge September 2017 Fondskommentar Holberg Norge ga en avkastning på 3,8 % i september. Hittil i år har fondet steget 14,2 %, noe som er 1,5 % mer enn referanseindeksen. I Holberg

Detaljer

Holberggrafene. 25. november 2016

Holberggrafene. 25. november 2016 Holberggrafene 25. november 2016 1 Ti fete og fem magre En stigende graf betyr at aksjemarkedene i de fremvoksende økonomiene gjør det bedre enn verdensindeksen 2 Økonomiske tyngdelover arbeider i vekstmarkedenes

Detaljer

Holberg Rurik. Globale vekst- og frontiermarkeder. Oslo/Bergen 22./23. november 2016

Holberg Rurik. Globale vekst- og frontiermarkeder. Oslo/Bergen 22./23. november 2016 Holberg Rurik Globale vekst- og frontiermarkeder Oslo/Bergen 22./23. november 2016 1 Agenda I. Globale vekst- og frontiermarkeder II. Holbergs jaktregler III. Investeringscase 2 Forvalterteam Holberg Rurik

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global August 2015

Månedsrapport Holberg Global August 2015 1 Månedsrapport Holberg Global August 2015 Fondskommentar Avkastning August var den første måneden på flere år hvor verdens aksjemarkeder opplevde høy volatilitet og til dels kraftig kursnedgang. Fondets

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden November 2017

Månedsrapport Holberg Norden November 2017 1 Månedsrapport Holberg Norden November 2017 Fondskommentar Holberg Norden falt 4,6 % i november. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 13,5 %, mot 19,4 % for referanseindeksen. Porteføljeselskapene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet. Mai 2019

Månedsrapport Holberg Likviditet. Mai 2019 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2019 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.19 : 102,11 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 7,7 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Velkommen til aksjelunsj med Holberg Fondene

Velkommen til aksjelunsj med Holberg Fondene Velkommen til aksjelunsj med Holberg Fondene 1 Dagens meny Robert Lie Olsen, Porteføljeforvalter Norge/Norden Leif Anders Frønningen, Porteføljeforvalter Rurik/Global Jann Molnes, Porteføljeforvalter Triton

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Harald Jeremiassen (43) Porteføljeforvalter Tony Fimreite (32) Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Bærekraft i våre investeringer

Bærekraft i våre investeringer Bærekraft i våre investeringer Bærekraft er integrert i vår investeringsprosess Jaktregler Høy kapitalavkastning Overbevisende vekstutsikter Ledelsestillit Bærekraft Eierfokus Regnværsbeskyttelse Grådig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global September 2017

Månedsrapport Holberg Global September 2017 1 Månedsrapport Holberg Global September 2017 Fondskommentar Avkastning Holberg Global A steg 2,8 % i september. Fondet har gitt en avkastning på 14,9 % hittil i år, mens referanseindeksen har steget 6,9

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014

Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 1 Månedsrapport Holberg Rurik November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik August 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Oktober 2015 Fondskommentar Avkastning Etter et par måneder med børsuro steg globale aksjer i snitt hele 7,5% i oktober målt i norske kroner, mens Holberg Global steg 5,9

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Februar 2016

Månedsrapport Holberg Global Februar 2016 1 Månedsrapport Holberg Global Februar 2016 Fondskommentar Avkastning Holberg Global stod på stedet hvil i februar med en kursstigning på 0,1 %, mens referanseindeksen falt 0,6%. Hittil i år er fondet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016 1 Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016 2 Neste generasjon er viktigst 3 Historisk avkastning 10 største selskaper i Holberg Triton (1-5) Selskap Andel Kommentar 6,6% 5,1 % Vinh Hoan Corp. er en fullintegrert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Norge Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Norge Oktober 2016 Fondskommentar Holberg Norge steg 5,1 % i oktober. Så langt i år har fondet steget 20,1 %, mens referanseindeksen er opp 5,2 %. I Holberg Norge investerer vi

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Februar 2019

Månedsrapport Holberg Norden Februar 2019 1 Månedsrapport Holberg Norden Februar 2019 Historisk avkastning 2 Holberg Norden Februar 2019 Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siden oppstart Avkastning (%) 7,4 % 14,1 % 9,2 % 10,1 % 14,4 % 8,2 % Avk.

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og i 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2014

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2014 Våre fond og forvaltere Hogne Tyssøy Jann Molnes Robert Lie Olsen Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Ansvarlig forvalter Roar Tveit Tormod

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik September 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (43) Tony Fimreite (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 Fondskommentar 2 Avkastning Holberg Global leverte en avkastning på 3,0% i februar, mens fondets referanseindeks steg 5,0%. Hittil i år er Holberg Global opp

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Oktober 2017

Månedsrapport Holberg Norge Oktober 2017 1 Månedsrapport Holberg Norge Oktober 2017 Fondskommentar Holberg Norge ga en avkastning på 0,8 % i oktober. Hittil i år har fondet steget 15,1 %, mot 16,1% for Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). I Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt 0,4 % i juni, mens referanseindeksen falt 1,3 %. Hittil i år er Holberg Global opp 9,5%, noe som er 1,4% bedre enn

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik Mai 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Desember 2018

Månedsrapport Holberg Obligasjon Norden Desember 2018 1 Månedsrapport Obligasjon Norden Desember 2018 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.18 : 101,30 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr 0,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global April 2015

Månedsrapport Holberg Global April 2015 1 Månedsrapport Holberg Global April 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt med 1,8 % i april, mens fondets referanseindeks var ned 4,4%. Hittil i år er Holberg Global opp 6,4%, mens referanseindeksen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global September 2015

Månedsrapport Holberg Global September 2015 1 Månedsrapport Holberg Global September 2015 Fondskommentar Avkastning Børsuroen fortsatte i september med bakgrunn i bekymringer rundt makrobildet og vekstutsikter. Verdens aksjemarkeder avsluttet måneden

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Juli 2015

Månedsrapport Holberg Norge Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Juli 2015 Historisk avkastning Holberg Norge Juli 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 1,4 7,1 0,2 9,6 3,8 9,0 Avk. referanseindeks (%) 1,6 9,7

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2016 2 Fondskommentar Holberg Norden fikk en avkastning på 0,1 % i oktober. Hittil i år er fondet ned 1,0 %, mens referanseindeksen har falt 9,1 %. Den norske kronen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Mars 2015

Månedsrapport Holberg Global Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Mars 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global leverte en avkastning på 3,2% i mars, mens fondets referanseindeks steg 3,5%. Hittil i år er Holberg Global opp 8,3%. Siden

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2017

Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2017 1 Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2017 Fondskommentar Holberg Norden steg 0,8 % i oktober. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 19,0 %, mot 20,5 % for referanseindeksen. Porteføljeselskapene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Desember 2016

Månedsrapport Holberg Global Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Global Desember 2016 Fondskommentar Avkastning Holberg Global A steg 2,6 % i desember. Holberg Global A steg totalt 1,7 % i 2016, mens referanseindeksen steg 5,0 % i samme periode.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2015

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Triton Juli 2015 2 Neste generasjon er viktigst 3 Historisk avkastning 10 største posisjoner i Triton (1-5) Selskap Andel Kommentar 6,3% 6,0% 5,4% 4,6% Bakkafrost er en fullintegrert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton. August 2019

Månedsrapport Holberg Triton. August 2019 Månedsrapport Holberg Triton August 2019 Avkastning siden oppstart 2 Historisk avkastning 3 Fem største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 mnd. High Liner Foods Charoen Pokphand

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton. Juli 2019

Månedsrapport Holberg Triton. Juli 2019 Månedsrapport Holberg Triton Juli 2019 Avkastning siden oppstart 2 Historisk avkastning 3 Fem største positive og negative bidragsytere til fondets avkastning siste 12 mnd. Vinh Hoan Corp 2,7% Tassal Group

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 107,83 Effektiv rente (yield to maturity)* : 4,75 % Porteføljestørrelse : 3,9 mrd.

Detaljer