Fakta om HCA Melbye Konsernet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om HCA Melbye Konsernet"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Ny gangbro sporområde Oslo S Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I 1913 fikk han også agenturer på el-verksmateriell og elektriske isolasjonsmaterialer. Virksomheten innen det «elektriske området» ble stadig videreutviklet, og er fortsatt i dag en del av fundamentet innen Konsernet. Melbye Konsernet består i dag av tre operative selskapsgrupperinger; Melbye Skandinavia, Melbye Invest og Betonmast. Morselskapet ivaretar eierinteressene i datterselskapene, samt eiendomsvirksomheten. Melbye Invest ivaretar investeringsvirksomheten for Konsernet gjennom aktiv forvaltning primært i norske aksjer og investeringsprodukter. Melbye Skandinavia leverer produkt- og systemløsninger innen områdene Energi og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Betonmast er utførende entreprenør innenfor bygg- og anleggsmarkedet, med ambisjoner om å bli en landsdekkende virksomhet. Konsernet har i 2009 hatt kraftig vekst i driftsinntekter med god lønnsomhet. Totale driftsinntekter for Konsernet i 2009 ble mill. kroner, mot 953 mill. kroner i Antall medarbeidere var ved årsskiftet 236. Hovedkontoret ligger på Skedsmo. Utsiktene for Konsernet er gode. Hovedvirksomhetene har målsetting om fortsatt volumvekst med tilfredsstillende lønnsomhet.

3 Melbye Invest AS Prost Stabels vei 22 ANS Melbye Skandinavia AS Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB Melbye Skandinavia Danmark AS Enkel logistikk Betonmast AS Betonmast Bygg AS Betonmast Bygg Bergen AS Betonmast Bygg Østfold AS Betonmast Bygg Romerike AS Enkel montasje Byggmester Asle Thorsen AS Betonmast Anlegg AS Betonmast Miljøsanering AS Estetisk og miljøvennlig

4 et Administrasjonens redegjørelse for 2009 Det var med betydelig usikkerhet om verdensøkonomien og rammevilkår vi gikk inn i Nå er året historie og vi kan glede oss over lønnsom vekst. Konsernomsetningen nådde kr , en økning på 21 % fra Resultatet før skatt og minoritetsinteresser ble kr Vi er stolte av våre dyktige og resultatorienterte medarbeidere. Styret i Investeringsvirksomheten som ble etablert på et meget uheldig tidspunkt i 2008, har vist meget positiv resultatfremgang og gir et godt bidrag til det hyggelige resultatet. Det overliggende holding-selskapet HCA Melbye Holding AS vil i 2010 bli delt mellom eierne, slik at eierskapet i fremtiden vil være direkte i. Dette selskapet vil for fremtiden være konsernspiss. På listen over Norges 500 største bedrifter, noterer vi at vi er på god vei oppover! Melbye Invest 2009 ble et historisk år på Oslo børs. Vi så en betydelig oppgang etter en nærmest systemkollaps høsten Etter at vi i april gikk gjennom hele vår forretningsmodell mht. strategier for long /short-investeringer, har vi hatt et år der mye har vært positivt for selskapet. I takt med økte inntekter er også investeringsbeløpene økt, men med vårt mandat er ikke risiko og eksponering endret vesentlig. Melbye Invest har ikke hatt noen ansettelser eller avganger så det er forsatt to personer i virksomheten, samt noe back office funksjoner vi får fra morselskapet HCA Melbye. Styret i Melbye Invest AS For investeringsåret 2010 tror vi fortsatt det er potensial for at aksjemarkedene kan stige noe, men vi er forberedt på et komplisert investeringsår med mye turbulens. Verden er ikke kommet inn i en stabil vekstfase, og senvirkninger av finanskrisen må kunne påregnes. Betonmast BETONMAST Anlegg bygger vei-, kommunaltekniske-, energi-, jernbane- og sporveisanlegg samt landbasert olje- og gassanlegg. De fleste kundene er offentlige etater. (MNOK) Driftsinntekter 1154,2 952,9 852,1 509,2 398,3 Resultat før skatt 80,3 123,1 50,7 31,7 25,2 Totalbalanse 636,8 585,7 405,1 285,8 222,3 Egenkapital 230,7 188,1 130,1 112,2 96,8 Antall medarbeidere BETONMAST Bygg leverer tjenester innenfor bolig og yrkesbygg, både prosjektutvikling, nybygg og rehabilitering. Kundene er både private og offentlige. Innenfor alle forretningsområdene, foretrekker BETONMAST å være hoved- eller totalentreprenør. Ved inngangen til 2009 var vi spente på hvor krevende markedet ville bli i etterdønningene etter finanskrisen. Det har vist seg at det ble minst like tøft som vi var forberedt på. Dette har vært spesielt utfordrende for noen av våre nyetableringer. På tross av dette har vi gjennom fjoråret og inngangen til 2010 klart å posi-

5 sjonere oss i de nye markedene. Våre dyktige medarbeidere har vist at de har evner til å takle også krevende markedsbetingelser! Vi har overlevert mange flotte prosjekter i løpet av året, og våre kunder gir oss gode tilbakemeldinger på kvalitet og byggeprosess. Dette har vært viktig for oss, også når markedet var på topp. Vår sterke finansielle posisjon har gitt oss mulighet til ytterligere vekst. I 2009 gjennomførte vi to nyetableringer på hhv. Romerike og i Arendal, begge innenfor byggvirksomheten. I tillegg er anleggsvirksomheten i ferd med å etablere seg på Vestlandet. Ved inngangen til 2010 har Betonmast AS avtalt å overta aksjene i Mika AS fra OBOS Forretningsbygg AS. Mika AS er et av Norges ledende selskap innenfor fjellsprengning og undervannsteknikk og omsetter for ca. 380 MNOK i Det er svært gledelig at vi opprettholder et lavt sykefravær og har unngått alvorlige uhell på våre byggeplasser. Sykefraværet i 2009 var på 2,8 % og vi hadde en H-verdi på 0! Vi forventer et marked i 2010 som er like krevende som i Dette skal vi takle fordi våre medarbeidere har både evner, motivasjon og vilje utover gjennomsnittet. Melbye Skandinavia I løpet av 2009 har virksomheten utviklet seg meget tilfredstillende. Den norske virksomheten klarte å opprettholde god lønnsomhet selv om telekomsegmentet ikke klarte målene grunnet svikt i totalmarkedet. I tillegg har vi levert vårt første prosjekt med komposittmaster, med enorm interesse fra energiverkene. Sverige har levert sitt beste resultat noen gang, og har hatt en organisk vekst på over 40% siden Danmark har vært gjennom nok et tungt år, og med nødvendig omorganisering har selskapet nå fått en positiv utvikling inn i Vi har klart å utvikle flere markedsområder i Danmark som allerede ved avslutningen av 2009 byr på betydelige muligheter inn i Styret i Betonmast AS I mai 2010 deltar vi på Eliaden, og som tidligere satser vi betydelig for å vise markedet hva vi står for. Vi har to prosjekter som mottar Skattefunn midler, og som signaliserer en økende innovasjonstakt i Melbye Skandinavia. Det arbeides med flere store prosjekter i hele Skandinavia, og trenden er at kundene blir færre, men større. Energimarkedet vil ha en positiv utvikling i årene fremover, og med mye kraftutbygging i Norge. Både vindkraft og småkraftverk krever mye, ny infrastruktur, både 132kV og 12-24kV. Markedet Sverige viser enda sterkere signaler til vekst, spesielt innen transmisjon. Innen telekom har vi utviklet oss til en ledende aktør i Sverige. Vi vinner flere større prosjekter gjennom effektiv markedsbearbeiding og god kompetanse. I Norge utvikler vi oss videre som en betydelig aktør innen primært FTTH ( fiber to the home ) siden, og spesielt den passive siden. I Danmark har vi nå også en bra utvikling innen FTTH. Styret i Melbye Skandinavia AS Aktivitetsnivået for 2010 er noe usikkert i Norge, og vi ser tendens til en svak nedgang i etterspørselen. Enkelte aktører har stoppet utbygging.

6 I Sverige fortsetter markedet å vokse kraftig, der utbygging har god støtte fra svenske myndigheter. I Danmark er situasjonen noe mer lik i Norge, men utbyggingen hos de største bredbåndselskapene fortsetter. Utsikter Tiltakspakkene som ble initiert som en følge av finanskrisen vil etter hvert fases ut. Det er vår oppfatning at det i våre markeder, fortsatt vil være høy fokus på utbygging av infrastruktur, og vedlikehold av offentlige bygg. Gjennom året har vi befestet vår posisjon ytterligere i alle markeder. Grunnlaget for god, lønnsom vekst er absolutt oppnålig. Sammen med våre motiverte og engasjerte medarbeidere vil vi nå våre mål. Rehabilitert kontorbygg Grenseveien Sørge for at togene går...

7 Styrets beretning 2009 og Virksomheten består av følgende selskaper: (100%), Gullfoss nr. 2 AB (100%), Melbye Skandinavia AS (konsern) (93%), Melbye Invest AS, (94%), Prost Stabels vei 22 ANS, HCA Melbye Eiendom AS (100%) og Betonmast AS (konsern) (59%). Selskapet er et hel-eiet datterselskap av HCA Melbye Holding AS. Virksomhetene omfatter markedsføring og salg av materiell, systemer og service til telecom- og energimarkedene, entreprenørtjenester i bygg- og anleggsmarkedet, investerings- og eiendomsvirksomhet. Selskapet har hovedkontor i Skedsmo kommune. Konsernet opererer i hele Norge, har handelsvirksomhet i Sverige og Danmark, og eiendom i Sverige. Fortsatt drift Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret er av den oppfatning at denne forutsetningen er til stede. Årsregnskapet Totale driftsinntekter for konsernet ble MNOK 1.154, mot MNOK 953 foregående år. Dette tilsvarer en økning på 21 %. Driftsresultatet ble MNOK 72, mot fjorårets MNOK 68. Dette tilsvarer en driftsresultatgrad på 6,2 %. Inkludert i driftskostnadene er goodwill-avskrivninger på MNOK 4,0 (3,7). Ordinært resultatet før skatt ble MNOK 80,3. For ble driftsinntektene MNOK 5,9 med et underskudd før skatt på MNOK 0,3. Betonmast hadde en omsetningsvekst på hele 28 % fra 2008 til Svært gode resultater og meget solid egenkapital gir fundament for ytterligere vekst i et krevende marked. Årsregnskapet for 2009 viser en omsetning på 884 MNOK og et resultat før skatt på 69 MNOK. Egenkapitalandelen er på hele 36,4 % (27,7) og konsernets likviditet er også meget god. Melbye Skandinavia oppnådde en omsetning på MNOK 266 med et resultat før skatt på MNOK 8,7, opp fra MNOK 0,2 i Melbye Skandinavia investerer kontinuerlig ressurser i utvikling av bedre og nye produkter og systemer for det skandinaviske marked. I den sammenheng har selskapet fått godkjent to skattefunnprosjekter. Melbye Invest oppnådde et resultat før skatt på MNOK 5,3, opp fra et underskudd i Selskapet investerer primært i markedsnoterte aksjer og andre verdipapirer. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med noter pr fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved regnskapsårets avslutning. Finansielle forhold Ved årsskiftet er konsernets disponible likvider MNOK 275 inkludert trekkrettigheter på MNOK 32. Den finansielle risiko i konsernet er beskjeden. Virksomheten er totalt sett betydelig diversifisert, dessuten har konsernet en meget høy egenkapitalandel og god likviditet. I den daglige driften er både finansiell og driftsmessig risiko ivaretatt gjennom en aktiv holdning til sikring av valuta, en kombinasjon av kort og lang rentebinding på lån, lav risiko på finansielle investeringer og stor grad av solide kunder. I entreprenørvirksomheten stilles byggherregarantier av ikke-offentlige byggherrer. Arbeidsmiljø, organisasjon og ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i selskap og konsern for å være meget godt. Entreprenørvirksomheten har ikke hatt personskader som har medført sykefravær i Selskapenes samlede sykefravær var i 2009 på 3,8 % (2,5 %). Det arbeides aktivt med lederutvikling og aktiviteter for å øke kompetansen i alle selskaper i konsernet. Det stimuleres til best mulig fordeling mellom kjønnene relatert til stillinger og ansvarsomfang, samt å unngå diskriminering på grunn av etnisitet, språk, religion, alder eller funksjonsevne. Konsernet har i 2009 i snitt hatt 236 medarbeidere, herav 14 % kvinner. Konsernets drift representerer en miljøbelastning på linje med gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter. Handelsvirksomheten arbeider aktivt med miljøspørsmål knyttet til produktene og produsentene de representerer. I entreprenørvirksomheten benyttes rutiner som ivaretar prosjektspesifikke miljøforhold og risiki, i tillegg til myndighetenes krav. Fremtidig utvikling Den globale økonomiske utvikling vil fortsatt skape usikkerhet i markedene fremover. Styret er av den oppfatning at forholdene i Norge og Skandinavia vil være positive for virksomhetene. Melbye Skandinavias og Betonmasts sterke markedsposisjoner gir forventning om tilfredstillende utvikling. Fortsatt god fremtidstro generelt i næringslivet bør også gi Melbye Invest gode rammebetingelser for lønnsom forvaltning. Morselskapets finansielle plattform er meget god og gir konsernet en god finansiell handlingsfrihet. Resultatdisponering og egenkapital Styret foreslår at årets resultat på kr disponeres som følger: Konsernbidrag til morselskap kr ,- Fra annen egenkapital kr. ( ,-) Til sammen kr ,- Selskapet har etter disponering av årets overskudd, fri egenkapital på MNOK 41. Skedsmo, 22. mars 2010 Hans Melbye (styreleder) Ida Melbye-Larsen H.C. Axel Melbye Bjarne Melbye Solveig Melbye Lars H. Tingulstad (adm.dir.)

8 Resultatregnskap (NOK 1.000) Note: DRIFTSINNTEKTER DRIFTKOSTNADER Vareforbruk og underentreprenører Lønn og sosiale kostnader Andre drifts- og adm.kostnader Ordinære avskrivninger Totale driftskostnader Driftsresultat (1 579) (645) FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Andre finansinntekter (kostnader) Finansresultat Ordinært resultat før skattekostnader (314) Skatt på ordinært resultat (1 276) (23 246) (28 230) Årsresultat Minoritetsinteresser (30 765) (58 430) DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Konsernbidrag avgitt til morselskap (netto) Utbytte 0 0 Annen egenkapital (10 908) Sum disponeringer Note 1-17 er en integrert del av årsregnskapet

9 Balanse pr (NOK 1.000) Note: EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Aksjer i datterselskaper Andre anleggsmidler 3,5, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Investeringer, aksjer Kundefordringer Kortsiktige fordringer på kons.selskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld til konsernselskap Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Påløpt og betalbar skatt Skyldig skattetrekk, avgifter etc Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 1-17 er en integrert del av årsregnskapet. Skedsmo, 22. mars 2010 Hans Melbye (styreleder) H.C. Axel Melbye Solveig Melbye Ida Melbye-Larsen Bjarne Melbye Lars H. Tingulstad (adm.dir.)

10 Kontantstrømanalyse (NOK 1.000) Likvider tilført/brukt på virksomheten: Resultat før skattekostnad (314) Betalte skatter 0 0 (19 662) (5 510) (Gevinst)/Tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Pensjoner diff. utbetaling/kostnad 192 (1 242) (724) (2 733) Tilført fra årets virksomhet Endring i lager, debitorer og kreditorer 196 (6) (50 295) Endring i andre tidsavgrensingsposter (438) (18 611) (21 823) Netto likviditetsendring fra virksomheten (637) Likvider tilført/brukt på investeringer: Investert i datterselskap (54 130) (4 782) Ervervet egne aksjer i datterselskaper 0 0 (1 236) (3 495) Investeringer i varige driftsmidler og goodwill (252) (9 303) (64 135) (22 787) Salg av varige driftsmidler Endring i andre investeringer (17 063) (504) (21 873) Netto likviditetsendring fra investeringer (42 381) (31 148) (63 446) (34 071) Likvider tilført/brukt på finansiering: Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld (949) (1 039) (14 627) (9 267) Utbetalt utbytte 0 0 (27 582) (6 598) Minoritetsinteresser (9 642) Emisjon til minoritetsintr Tilført (utbetalt) konsernbidrag 0 (3 640) (2 621) (3 640) Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året (296) (58 621) Tilgang likviditet ved oppkjøp Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

11 og Noter til regnskapet for år 2009 (Tall i tabeller i NOK 1.000) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, bortsett fra handelsporteføljen av aksjer som er vurdert etter markedsverdiprinsippet. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etablerings-tidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Konsolidering består ved årsslutt av med datterselskapene Melbye Skandinavia AS, Betonmast AS, Gullfoss Nr. 2 AB, HCA Melbye Eiendom AS, Melbye Invest AS og disse døtres datterselskap (se note 4). (Aksjene i Melbye Invest AS ble overdratt fra HCA Melbye Holding AS den 1.juli 2009.) Ved kapitalkonsolideringen er kjøpsverdi-metoden benyttet. Overkurs som representerer goodwill ved kjøp avskrives lineært over 5 år. Overkurs som kan henføres til identifiserte eiendeler, bokføres sammen med disse. Konserninterne transaksjoner og mellom-værender er eliminert. inngår i konsernregnskapet til HCA Melbye Holding AS, som er tilgjengelig ved morselskapets forretningskontor. Kontantstrømanalyse Anvendt prinsipp for kontantstrøm-oppstillingen er indirekte metode. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring av utsatt skatt (skattefordel). Utsatt skatt (skattefordel) er beregnet med 28% av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt av skattemessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført innenfor samme skattekonsern. Kundefordringer Utestående kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for tapsavsetninger. Alle kjente tap er kostnadsført i regnskapet. Varelager Varelageret er vurdert etter FIFO-prinsippet, med fradrag for ukurans. Valutaelementet i varebeholdning er fastsatt på transaksjons-tidspunktene. Inntektsføring Tjenester inntektsføres i takt med at de leveres. Løpende avregningsmetode med fortjeneste er lagt til grunn ved vurdering av anlegg under utførelse. Ved forventning om tap på enkeltprosjekter, er det gjort avsetning for hele det forventede tap. Inntektsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Inntektsføringen av leieinntekter samsvarer med leieperioden. Opp- eller ned-vurdering av aksjer etter markedsverdiprinsippet, medfører løpende kostnads- eller inntekts-føring. Andel i Prost Stabels vei 22 ANS eier 8/18 av Prost Stabels vei 22 ANS. De øvrige 10/18 er eiet av HCA Melbye Eiendom AS, som fikk overdratt denne andelen fra HCA Melbye Holding AS den 1.juli Eiendomsselskapets resultatposter og balanse-verdier er innarbeidet etter bruttometoden. Pensjonsforpliktelser Selskapet og øvrige konsernselskaper har pensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav. I tråd med regnskapsstandard er pensjonskostnader vedr. pensjoner over driften og ytelses-baserte ordninger, basert på aktuarmessige beregninger av estimerte forpliktelser ved utgangen av det enkelte regnskapsår.

12 Note 1: Driftsinntekter og virksomhetsområder Elektro-tekniske produkter og systemer Entreprenørvirksomhet Leieinntekter eiendom Andre inntekter Totale driftsinntekter Note 2: Ansatte, personalkostnader og godtgjørelser Gjennomsnitt antall medarbeidere i selskapet var 2 i 2009, i konsernet 236 (2008: 177) Lønn og honorarer Folketrygd Pensjons- og AFP-kostnader 514 (785) Andre pers.kostn./kostn.dekninger Sum Det er i 2009 kostnadsført lønn og beregnet annen godtgjørelse til adm.dir. med til sammen NOK Adm.dir. har avtale om resultatavhengig bonus. Honorar til revisor er i selskapet kostnadsført med NOK , hvorav NOK som konsulenthonorar. Det er ikke kostnadsført styrehonorar for Note 3: Aksjer Anleggsmidler: Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Eiet av Nortroll A/S 1) Tigerevent AS Learn By Motion AS Sum Eiet av Melbye Invest AS Bank 2 ASA 26 Eiet i Betonmast konsern Nidelvåsen AS Sum aksjer som anleggsmidler konsern ) Eierandel i Nortroll A/S er 20%. I konsernregnskapet ble denne andel tidligere behandlet som tilknyttet selskap. Balanseverdien på NOK er derfor opprettholdt i konsernregnskapet. Investeringer, aksjer: Antall aksjer Verdi i balansen Eiet av Melbye Invest AS Schibsted ASA Acergy S.A Seadrill Limited Øvrige korts. aksjer og finansielle instrumenter Sum kortsiktige

13 Note 4: Aksjer i datterselskaper Eiet av Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Gullfoss Nr.2 AB (SEK) HCA Melbye Eiendom AS Melbye Invest AS Melbye Skandinavia AS Betonmast AS Sum Eiet av andre konsernselskaper Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB (SEK) Melbye Skandinavia Danmark AS (DKK) Betonmast Anlegg AS Betonmast Miljøsanering AS Betonmast Bygg AS Betonmast Bygg Bergen AS Betonmast Bygg Østfold AS Betonmast Bygg Romerike AS Byggmester Asle Thorsen AS HelFle AS Bane Holding AS ,1 Forretnings- Eierandel av Egenkapital Årsresultat adresse utestående Gullfoss Nr. 2 AB (SEK) Kungälv, Sverige 100% HCA Melbye Eiendom AS Skedsmo 100% Melbye Invest AS Skedsmo 94% Melbye Skandinavia AS (konsern) Skedsmo 93% Betonmast AS (konsern) Oslo 59% Note 5: Nettoandeler i andre selskaper Samtlige eiet av Ansvarskapital Eierandel Resultat bokført Verdi andel ANS Haavard Martinsensv ,30 % Pareefers II KS ,00 % (592) NeoMed Innovation III Ltd ,19 % Sum (515) Eiet av Melbye Invest AS ANS Haavard Martinsensv. 19 2,00% 7 8 E-Tanker D.I.S. 1,00% Vestland Seismic IS 1,00% Sum nettoandeler i andre selskaper (508) 2 963

14 Note 6: Varige driftsmidler og Goodwill Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi *) 956 Økonomisk levetid 4-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK : Goodwill Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Omregningsdifferanse (249) (213) 0 Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanse 0 (178) (1) 0 Årets ordinære avskrivninger Akk. avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi *) 956 Økonomisk levetid 5 år 3-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK Note 7: Andre finansielle inntekter og kostnader Aksjeutbytte fra datterselskap Konsernbidrag fra datterselskap Gevinst/(tap) ved avhendelse av datterselskap 0 0 (1 174) Gevinst/(tap) ved salg av aksjer i d.s Gevinst/(tap) ved salg av aksjer o.l Resultatandel i andre selskap (note 5) (515) (544) (507) (544) Markedsverdireg. av not. aksjer og fond (261) Nedskriving av langsiktige aksjer (461) 0 (461) 0 Agio (217) (1 873) Øvrige finansposter Sum

15 Note 8: Andre anleggsmidler Aksjer (note 3) Andeler i andre selskaper (note 5) Obligasjoner Pensjonsmidler (note 9) Lån til datterselskap Lån til morselskap Ansvarlig lån til datterselskap Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap 1) Øvrige langsiktige fordringer Sum andre anleggsmidler ) Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap NOK til Hans Melbye (aksjonær i morselskap og styreformann i selskapet), avdragsfritt, og lån til H.C.Axel Melbye NOK (aksjonær i morselskap og styremedlem i selskapet). Sikkerhet stillet ved pantstillelse av eiendom for begge lån. Note 9: Pensjonsforpliktelser og -midler Anvendt metode for regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene er nærmere beskrevet i innledningen. Hovedtall fra den aktuarmessige beregning for kollektiv ordning dekket i forsikringsselskap: Årets pensjonsopptjening Årets rentekostnad Forventet årlig avkastning (276) (283) Avskrevet estimeringsavvik 273 (57) Netto pensjonskostnad (-inntekt) Verdiestimat pensjonsmidler Beregnede pensjonsforpliktelser (4 462) (4 260) Netto pensjons-(forpliktelser) /-midler har foruten den kollektive ordning, årlige pensjons-utbetalinger over driften som siste år beløp seg til NOK (2008: ). (Herav til styreleder NOK ). Med bruk av de samme beregningsmessige forutsetninger som nedenfor skissert, er nåverdien av forpliktelsene på gjenstående avtale ved utgangen av året på NOK ( ). (Alt til styreleder). Konsernet har samlet aktuarberegnet netto pensjonsmidler på ordning dekket i forsikringsselskap, som utgjør NOK ( ). De aktuarmessige forutsetninger for beregningene er som følger: Diskonteringsrente 5,4 % 5,8 % Forventet avkastning 5,7 % 5,8 % Lønnsøkning 4,5 % 4,0 % Regulering av løpende pensjoner 1,4 % 1,5 % Note 10: Likvider hadde ved årsslutt et trekk på konsernkontoen med MNOK 36,2, mens totalt var det et innskudd på kontoen på MNOK 12,6. Innvilget trekkramme er MNOK 13. Bundne bankinnskudd utgjør for NOK , og for Konsernet MNOK 8,8.

16 Note 11: Utsatt skatt Skattekostnad Årets skatter kan spesifiseres slik: Betalbar skatt 0 0 Redusert/(økt) utsatt skattefordel (669) 257 Skatteandel av avgitt konsernbidrag Sum (669) Grunnlaget for betalbar skatt fremkommer som følger: Resultat før skattekostnad (314) Endring midlertidig forskjell 448 (869) Permanente forskjeller (785) 0 Forskjell deltagerlignende selskaper (1 503) (23 310) Aksjesalgsgevinster, utbytte og verdireguleringer (4 993) 279 Skattepliktig andel av utbytte og gevinster (3%) Mottatt (avgitt) konsernbidrag 237 (3 640) Benyttet fremførbart underskudd fra tidligere år 0 (49) Skattegrunnlag (1 362) 0 Midlertidige forskjeller utgjør inkludert akkumulert fremførbart skattemessig underskudd, et negativt beløp på NOK Den derav beregnede utsatte skattefordel på NOK er balanseført som anleggsmiddel. Midlertidige forskjeller ved utgangen av regnskapsåret kan spesifiseres slik: Midlertidige forskjeller, omløpsmidler Midlertidige forskjeller, anleggsmidler (9 296) Fremførbart skattemessig underskudd (10 021) (9 504) Sum Note 12: Aksjekapital og aksjonærer Selskapets aksjekapital består av aksjer à NOK 10, hvorav A-aksjer, B-aksjer og C-aksjer. B-aksjene har ingen stemmerett, C-aksjene gir rett til 0,02 stemmer for hver aksje. Alle aksjene er ved årsskiftet eiet av HCA Melbye Holding A.S. Note 13: Egenkapital Egenkapital sist år Årets resultat Emisjon i datterselskap Ervervet egne aksjer (i datterselskap) 0 0 (1 236) (4 383) Omregningsdifferanse 0 0 (1 193) 586 Minoritets andel ved (salg)/kjøp av datterselskap (8 904) Avvikling av datterselskap Avsatt til utbytte/konsernbidrag (nto.) (11 263) (2 621) (11 263) (2 621) Utbytte minoritet i datterselskap 0 0 (6 967) (26 942) Endring minoritet ved kjøp/salg aksjer i datterselskap Sum egenkapital Note 14: Minoritetsinteresser To aksjonærer i konsernspiss er minoritetsaksjonærer i to datterselskaper i. Andel i resultatregnskap er NOK og i balanse NOK , begge beløp medtatt i posten «Minoritetsinteresser».

17 Note 15: Pantstillelser og garantiansvar Av Konsernets bokførte gjeld er MNOK 100,4 sikret ved pant. Bokført verdi av pantsatte eiendeler er MNOK 222 inkludert pantsettelser for entreprenørgarantier. For utgjør beløpene MNOK 30,7 og MNOK 21,0. Pantstillte eiendeler dekker også ubenyttede trekkrettigheter på til sammen MNOK 28. Konsernet har garantiansvar i form av entreprenørgarantier stillt av bank/garantiselskap overfor tredjepart, med MNOK 112,2. Note 16: Langsiktige lån Av selskapets langsiktige lån forfaller MNOK 29,2 til betaling mer enn 5 år frem i tid, for Konsernet MNOK 37,3. Note 17: Leasing Konsernet har enkeltstående leasing-kontrakter på biler og entreprenørutstyr. Leasingen anses både som operasjonell og finansiell leasing. Finansielle leasingkontrakter er balanseført. Tilhørende leasingforpliktelse er bokført som langsiktig gjeld, (alt med forfall mindre enn 5 år frem i tid, til sammen MNOK 6,7.

18

19 (Prost Stabels vei 22) PB 160 N-2021 Skedsmokorset Melbye Invest AS c/o Real Team AS PB 1540 Vika N-0117 Oslo Prost Stabels vei 22 ANS (Prost Stabels vei 22) PB 160 N-2021 Skedsmokorset Melbye Skandinavia Norge AS (Prost Stabels vei 22) PB 160 N-2021 Skedsmokorset Melbye Skandinavia Sverige AB Prästvegen 155, S Kareby Melbye Skandinavia Danmark AS Jættesvej 14, DK-4100 Ringsted Betonmast AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94 Grønland N-0135 Oslo Betonmast Bygg AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94 Grønland N-0135 Oslo Betonmast Bygg Bergen AS (Fjøsangervn. 50 B) PB 6126 Bedriftssenter N-5892 Bergen Betonmast Bygg Østfold AS (Dikevn. 44) PB 37 N-1662 Rolvsøy Betonmast Bygg Romerike AS Storgaten 10 N-2000 Lillestrøm Byggmester Asle Thorsen AS N-4824 Bjorbekk Betonmast Anlegg AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94 Grønland N-0135 Oslo Betonmast Miljøsanering AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94 Grønland N-0135 Oslo

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Årsrapport 2010 Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fakta om Melbye Konsernet

Fakta om Melbye Konsernet Årsrapport 2008 Nye master i komposittmateriale Fakta om Melbye Konsernet Melbye Konsernet feiret i 2007 sitt 100-års jubileum. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet. og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Fakta om HCA Melbye Konsernet. og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Årsrapport 2011 Kraftlinje med komposittmaster. Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100-år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer!

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer! Med blikk for fremtiden Årsrapport 2012 Kompositten kommer! 100 år i energiforsyningens tjeneste. Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100-år. Selskapet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fakta om Melbye Gruppen

Fakta om Melbye Gruppen Årsrapport 2007 Ombygging av Jernbanetorget Kollektivknutepunkt, Oslo Fakta om Melbye Gruppen Melbye Gruppen feiret i 2007 sitt 100-års jubileum. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2015 HCA Melbye AS

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2015 HCA Melbye AS Med blikk for fremtiden Årsrapport 2015 HCA Melbye AS Grunnverdier Melbye Skandinavia AS Profesjonell Jeg holder det jeg lover Jeg er vel forberedt og strukturert Jeg vil gjøre det lett og enkelt for kunden

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2014 HCA Melbye AS

Årsrapport 2014 HCA Melbye AS Med blikk for fremtiden Årsrapport 2014 HCA Melbye AS Nydalselva Kraft - et Krafthuset Melbye prosjekt Fiberblåsing for enkel installasjon Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer