Fakta om HCA Melbye Konsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om HCA Melbye Konsernet"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Ny gangbro sporområde Oslo S Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I 1913 fikk han også agenturer på el-verksmateriell og elektriske isolasjonsmaterialer. Virksomheten innen det «elektriske området» ble stadig videreutviklet, og er fortsatt i dag en del av fundamentet innen Konsernet. Melbye Konsernet består i dag av tre operative selskapsgrupperinger; Melbye Skandinavia, Melbye Invest og Betonmast. Morselskapet ivaretar eierinteressene i datterselskapene, samt eiendomsvirksomheten. Melbye Invest ivaretar investeringsvirksomheten for Konsernet gjennom aktiv forvaltning primært i norske aksjer og investeringsprodukter. Melbye Skandinavia leverer produkt- og systemløsninger innen områdene Energi og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Betonmast er utførende entreprenør innenfor bygg- og anleggsmarkedet, med ambisjoner om å bli en landsdekkende virksomhet. Konsernet har i 2009 hatt kraftig vekst i driftsinntekter med god lønnsomhet. Totale driftsinntekter for Konsernet i 2009 ble mill. kroner, mot 953 mill. kroner i Antall medarbeidere var ved årsskiftet 236. Hovedkontoret ligger på Skedsmo. Utsiktene for Konsernet er gode. Hovedvirksomhetene har målsetting om fortsatt volumvekst med tilfredsstillende lønnsomhet.

3 Melbye Invest AS Prost Stabels vei 22 ANS Melbye Skandinavia AS Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB Melbye Skandinavia Danmark AS Enkel logistikk Betonmast AS Betonmast Bygg AS Betonmast Bygg Bergen AS Betonmast Bygg Østfold AS Betonmast Bygg Romerike AS Enkel montasje Byggmester Asle Thorsen AS Betonmast Anlegg AS Betonmast Miljøsanering AS Estetisk og miljøvennlig

4 et Administrasjonens redegjørelse for 2009 Det var med betydelig usikkerhet om verdensøkonomien og rammevilkår vi gikk inn i Nå er året historie og vi kan glede oss over lønnsom vekst. Konsernomsetningen nådde kr , en økning på 21 % fra Resultatet før skatt og minoritetsinteresser ble kr Vi er stolte av våre dyktige og resultatorienterte medarbeidere. Styret i Investeringsvirksomheten som ble etablert på et meget uheldig tidspunkt i 2008, har vist meget positiv resultatfremgang og gir et godt bidrag til det hyggelige resultatet. Det overliggende holding-selskapet HCA Melbye Holding AS vil i 2010 bli delt mellom eierne, slik at eierskapet i fremtiden vil være direkte i. Dette selskapet vil for fremtiden være konsernspiss. På listen over Norges 500 største bedrifter, noterer vi at vi er på god vei oppover! Melbye Invest 2009 ble et historisk år på Oslo børs. Vi så en betydelig oppgang etter en nærmest systemkollaps høsten Etter at vi i april gikk gjennom hele vår forretningsmodell mht. strategier for long /short-investeringer, har vi hatt et år der mye har vært positivt for selskapet. I takt med økte inntekter er også investeringsbeløpene økt, men med vårt mandat er ikke risiko og eksponering endret vesentlig. Melbye Invest har ikke hatt noen ansettelser eller avganger så det er forsatt to personer i virksomheten, samt noe back office funksjoner vi får fra morselskapet HCA Melbye. Styret i Melbye Invest AS For investeringsåret 2010 tror vi fortsatt det er potensial for at aksjemarkedene kan stige noe, men vi er forberedt på et komplisert investeringsår med mye turbulens. Verden er ikke kommet inn i en stabil vekstfase, og senvirkninger av finanskrisen må kunne påregnes. Betonmast BETONMAST Anlegg bygger vei-, kommunaltekniske-, energi-, jernbane- og sporveisanlegg samt landbasert olje- og gassanlegg. De fleste kundene er offentlige etater. (MNOK) Driftsinntekter 1154,2 952,9 852,1 509,2 398,3 Resultat før skatt 80,3 123,1 50,7 31,7 25,2 Totalbalanse 636,8 585,7 405,1 285,8 222,3 Egenkapital 230,7 188,1 130,1 112,2 96,8 Antall medarbeidere BETONMAST Bygg leverer tjenester innenfor bolig og yrkesbygg, både prosjektutvikling, nybygg og rehabilitering. Kundene er både private og offentlige. Innenfor alle forretningsområdene, foretrekker BETONMAST å være hoved- eller totalentreprenør. Ved inngangen til 2009 var vi spente på hvor krevende markedet ville bli i etterdønningene etter finanskrisen. Det har vist seg at det ble minst like tøft som vi var forberedt på. Dette har vært spesielt utfordrende for noen av våre nyetableringer. På tross av dette har vi gjennom fjoråret og inngangen til 2010 klart å posi-

5 sjonere oss i de nye markedene. Våre dyktige medarbeidere har vist at de har evner til å takle også krevende markedsbetingelser! Vi har overlevert mange flotte prosjekter i løpet av året, og våre kunder gir oss gode tilbakemeldinger på kvalitet og byggeprosess. Dette har vært viktig for oss, også når markedet var på topp. Vår sterke finansielle posisjon har gitt oss mulighet til ytterligere vekst. I 2009 gjennomførte vi to nyetableringer på hhv. Romerike og i Arendal, begge innenfor byggvirksomheten. I tillegg er anleggsvirksomheten i ferd med å etablere seg på Vestlandet. Ved inngangen til 2010 har Betonmast AS avtalt å overta aksjene i Mika AS fra OBOS Forretningsbygg AS. Mika AS er et av Norges ledende selskap innenfor fjellsprengning og undervannsteknikk og omsetter for ca. 380 MNOK i Det er svært gledelig at vi opprettholder et lavt sykefravær og har unngått alvorlige uhell på våre byggeplasser. Sykefraværet i 2009 var på 2,8 % og vi hadde en H-verdi på 0! Vi forventer et marked i 2010 som er like krevende som i Dette skal vi takle fordi våre medarbeidere har både evner, motivasjon og vilje utover gjennomsnittet. Melbye Skandinavia I løpet av 2009 har virksomheten utviklet seg meget tilfredstillende. Den norske virksomheten klarte å opprettholde god lønnsomhet selv om telekomsegmentet ikke klarte målene grunnet svikt i totalmarkedet. I tillegg har vi levert vårt første prosjekt med komposittmaster, med enorm interesse fra energiverkene. Sverige har levert sitt beste resultat noen gang, og har hatt en organisk vekst på over 40% siden Danmark har vært gjennom nok et tungt år, og med nødvendig omorganisering har selskapet nå fått en positiv utvikling inn i Vi har klart å utvikle flere markedsområder i Danmark som allerede ved avslutningen av 2009 byr på betydelige muligheter inn i Styret i Betonmast AS I mai 2010 deltar vi på Eliaden, og som tidligere satser vi betydelig for å vise markedet hva vi står for. Vi har to prosjekter som mottar Skattefunn midler, og som signaliserer en økende innovasjonstakt i Melbye Skandinavia. Det arbeides med flere store prosjekter i hele Skandinavia, og trenden er at kundene blir færre, men større. Energimarkedet vil ha en positiv utvikling i årene fremover, og med mye kraftutbygging i Norge. Både vindkraft og småkraftverk krever mye, ny infrastruktur, både 132kV og 12-24kV. Markedet Sverige viser enda sterkere signaler til vekst, spesielt innen transmisjon. Innen telekom har vi utviklet oss til en ledende aktør i Sverige. Vi vinner flere større prosjekter gjennom effektiv markedsbearbeiding og god kompetanse. I Norge utvikler vi oss videre som en betydelig aktør innen primært FTTH ( fiber to the home ) siden, og spesielt den passive siden. I Danmark har vi nå også en bra utvikling innen FTTH. Styret i Melbye Skandinavia AS Aktivitetsnivået for 2010 er noe usikkert i Norge, og vi ser tendens til en svak nedgang i etterspørselen. Enkelte aktører har stoppet utbygging.

6 I Sverige fortsetter markedet å vokse kraftig, der utbygging har god støtte fra svenske myndigheter. I Danmark er situasjonen noe mer lik i Norge, men utbyggingen hos de største bredbåndselskapene fortsetter. Utsikter Tiltakspakkene som ble initiert som en følge av finanskrisen vil etter hvert fases ut. Det er vår oppfatning at det i våre markeder, fortsatt vil være høy fokus på utbygging av infrastruktur, og vedlikehold av offentlige bygg. Gjennom året har vi befestet vår posisjon ytterligere i alle markeder. Grunnlaget for god, lønnsom vekst er absolutt oppnålig. Sammen med våre motiverte og engasjerte medarbeidere vil vi nå våre mål. Rehabilitert kontorbygg Grenseveien Sørge for at togene går...

7 Styrets beretning 2009 og Virksomheten består av følgende selskaper: (100%), Gullfoss nr. 2 AB (100%), Melbye Skandinavia AS (konsern) (93%), Melbye Invest AS, (94%), Prost Stabels vei 22 ANS, HCA Melbye Eiendom AS (100%) og Betonmast AS (konsern) (59%). Selskapet er et hel-eiet datterselskap av HCA Melbye Holding AS. Virksomhetene omfatter markedsføring og salg av materiell, systemer og service til telecom- og energimarkedene, entreprenørtjenester i bygg- og anleggsmarkedet, investerings- og eiendomsvirksomhet. Selskapet har hovedkontor i Skedsmo kommune. Konsernet opererer i hele Norge, har handelsvirksomhet i Sverige og Danmark, og eiendom i Sverige. Fortsatt drift Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret er av den oppfatning at denne forutsetningen er til stede. Årsregnskapet Totale driftsinntekter for konsernet ble MNOK 1.154, mot MNOK 953 foregående år. Dette tilsvarer en økning på 21 %. Driftsresultatet ble MNOK 72, mot fjorårets MNOK 68. Dette tilsvarer en driftsresultatgrad på 6,2 %. Inkludert i driftskostnadene er goodwill-avskrivninger på MNOK 4,0 (3,7). Ordinært resultatet før skatt ble MNOK 80,3. For ble driftsinntektene MNOK 5,9 med et underskudd før skatt på MNOK 0,3. Betonmast hadde en omsetningsvekst på hele 28 % fra 2008 til Svært gode resultater og meget solid egenkapital gir fundament for ytterligere vekst i et krevende marked. Årsregnskapet for 2009 viser en omsetning på 884 MNOK og et resultat før skatt på 69 MNOK. Egenkapitalandelen er på hele 36,4 % (27,7) og konsernets likviditet er også meget god. Melbye Skandinavia oppnådde en omsetning på MNOK 266 med et resultat før skatt på MNOK 8,7, opp fra MNOK 0,2 i Melbye Skandinavia investerer kontinuerlig ressurser i utvikling av bedre og nye produkter og systemer for det skandinaviske marked. I den sammenheng har selskapet fått godkjent to skattefunnprosjekter. Melbye Invest oppnådde et resultat før skatt på MNOK 5,3, opp fra et underskudd i Selskapet investerer primært i markedsnoterte aksjer og andre verdipapirer. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med noter pr fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved regnskapsårets avslutning. Finansielle forhold Ved årsskiftet er konsernets disponible likvider MNOK 275 inkludert trekkrettigheter på MNOK 32. Den finansielle risiko i konsernet er beskjeden. Virksomheten er totalt sett betydelig diversifisert, dessuten har konsernet en meget høy egenkapitalandel og god likviditet. I den daglige driften er både finansiell og driftsmessig risiko ivaretatt gjennom en aktiv holdning til sikring av valuta, en kombinasjon av kort og lang rentebinding på lån, lav risiko på finansielle investeringer og stor grad av solide kunder. I entreprenørvirksomheten stilles byggherregarantier av ikke-offentlige byggherrer. Arbeidsmiljø, organisasjon og ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i selskap og konsern for å være meget godt. Entreprenørvirksomheten har ikke hatt personskader som har medført sykefravær i Selskapenes samlede sykefravær var i 2009 på 3,8 % (2,5 %). Det arbeides aktivt med lederutvikling og aktiviteter for å øke kompetansen i alle selskaper i konsernet. Det stimuleres til best mulig fordeling mellom kjønnene relatert til stillinger og ansvarsomfang, samt å unngå diskriminering på grunn av etnisitet, språk, religion, alder eller funksjonsevne. Konsernet har i 2009 i snitt hatt 236 medarbeidere, herav 14 % kvinner. Konsernets drift representerer en miljøbelastning på linje med gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter. Handelsvirksomheten arbeider aktivt med miljøspørsmål knyttet til produktene og produsentene de representerer. I entreprenørvirksomheten benyttes rutiner som ivaretar prosjektspesifikke miljøforhold og risiki, i tillegg til myndighetenes krav. Fremtidig utvikling Den globale økonomiske utvikling vil fortsatt skape usikkerhet i markedene fremover. Styret er av den oppfatning at forholdene i Norge og Skandinavia vil være positive for virksomhetene. Melbye Skandinavias og Betonmasts sterke markedsposisjoner gir forventning om tilfredstillende utvikling. Fortsatt god fremtidstro generelt i næringslivet bør også gi Melbye Invest gode rammebetingelser for lønnsom forvaltning. Morselskapets finansielle plattform er meget god og gir konsernet en god finansiell handlingsfrihet. Resultatdisponering og egenkapital Styret foreslår at årets resultat på kr disponeres som følger: Konsernbidrag til morselskap kr ,- Fra annen egenkapital kr. ( ,-) Til sammen kr ,- Selskapet har etter disponering av årets overskudd, fri egenkapital på MNOK 41. Skedsmo, 22. mars 2010 Hans Melbye (styreleder) Ida Melbye-Larsen H.C. Axel Melbye Bjarne Melbye Solveig Melbye Lars H. Tingulstad (adm.dir.)

8 Resultatregnskap (NOK 1.000) Note: DRIFTSINNTEKTER DRIFTKOSTNADER Vareforbruk og underentreprenører Lønn og sosiale kostnader Andre drifts- og adm.kostnader Ordinære avskrivninger Totale driftskostnader Driftsresultat (1 579) (645) FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Andre finansinntekter (kostnader) Finansresultat Ordinært resultat før skattekostnader (314) Skatt på ordinært resultat (1 276) (23 246) (28 230) Årsresultat Minoritetsinteresser (30 765) (58 430) DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Konsernbidrag avgitt til morselskap (netto) Utbytte 0 0 Annen egenkapital (10 908) Sum disponeringer Note 1-17 er en integrert del av årsregnskapet

9 Balanse pr (NOK 1.000) Note: EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Aksjer i datterselskaper Andre anleggsmidler 3,5, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Investeringer, aksjer Kundefordringer Kortsiktige fordringer på kons.selskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld til konsernselskap Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Påløpt og betalbar skatt Skyldig skattetrekk, avgifter etc Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 1-17 er en integrert del av årsregnskapet. Skedsmo, 22. mars 2010 Hans Melbye (styreleder) H.C. Axel Melbye Solveig Melbye Ida Melbye-Larsen Bjarne Melbye Lars H. Tingulstad (adm.dir.)

10 Kontantstrømanalyse (NOK 1.000) Likvider tilført/brukt på virksomheten: Resultat før skattekostnad (314) Betalte skatter 0 0 (19 662) (5 510) (Gevinst)/Tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Pensjoner diff. utbetaling/kostnad 192 (1 242) (724) (2 733) Tilført fra årets virksomhet Endring i lager, debitorer og kreditorer 196 (6) (50 295) Endring i andre tidsavgrensingsposter (438) (18 611) (21 823) Netto likviditetsendring fra virksomheten (637) Likvider tilført/brukt på investeringer: Investert i datterselskap (54 130) (4 782) Ervervet egne aksjer i datterselskaper 0 0 (1 236) (3 495) Investeringer i varige driftsmidler og goodwill (252) (9 303) (64 135) (22 787) Salg av varige driftsmidler Endring i andre investeringer (17 063) (504) (21 873) Netto likviditetsendring fra investeringer (42 381) (31 148) (63 446) (34 071) Likvider tilført/brukt på finansiering: Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld (949) (1 039) (14 627) (9 267) Utbetalt utbytte 0 0 (27 582) (6 598) Minoritetsinteresser (9 642) Emisjon til minoritetsintr Tilført (utbetalt) konsernbidrag 0 (3 640) (2 621) (3 640) Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året (296) (58 621) Tilgang likviditet ved oppkjøp Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

11 og Noter til regnskapet for år 2009 (Tall i tabeller i NOK 1.000) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, bortsett fra handelsporteføljen av aksjer som er vurdert etter markedsverdiprinsippet. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etablerings-tidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Konsolidering består ved årsslutt av med datterselskapene Melbye Skandinavia AS, Betonmast AS, Gullfoss Nr. 2 AB, HCA Melbye Eiendom AS, Melbye Invest AS og disse døtres datterselskap (se note 4). (Aksjene i Melbye Invest AS ble overdratt fra HCA Melbye Holding AS den 1.juli 2009.) Ved kapitalkonsolideringen er kjøpsverdi-metoden benyttet. Overkurs som representerer goodwill ved kjøp avskrives lineært over 5 år. Overkurs som kan henføres til identifiserte eiendeler, bokføres sammen med disse. Konserninterne transaksjoner og mellom-værender er eliminert. inngår i konsernregnskapet til HCA Melbye Holding AS, som er tilgjengelig ved morselskapets forretningskontor. Kontantstrømanalyse Anvendt prinsipp for kontantstrøm-oppstillingen er indirekte metode. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring av utsatt skatt (skattefordel). Utsatt skatt (skattefordel) er beregnet med 28% av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt av skattemessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført innenfor samme skattekonsern. Kundefordringer Utestående kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for tapsavsetninger. Alle kjente tap er kostnadsført i regnskapet. Varelager Varelageret er vurdert etter FIFO-prinsippet, med fradrag for ukurans. Valutaelementet i varebeholdning er fastsatt på transaksjons-tidspunktene. Inntektsføring Tjenester inntektsføres i takt med at de leveres. Løpende avregningsmetode med fortjeneste er lagt til grunn ved vurdering av anlegg under utførelse. Ved forventning om tap på enkeltprosjekter, er det gjort avsetning for hele det forventede tap. Inntektsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Inntektsføringen av leieinntekter samsvarer med leieperioden. Opp- eller ned-vurdering av aksjer etter markedsverdiprinsippet, medfører løpende kostnads- eller inntekts-føring. Andel i Prost Stabels vei 22 ANS eier 8/18 av Prost Stabels vei 22 ANS. De øvrige 10/18 er eiet av HCA Melbye Eiendom AS, som fikk overdratt denne andelen fra HCA Melbye Holding AS den 1.juli Eiendomsselskapets resultatposter og balanse-verdier er innarbeidet etter bruttometoden. Pensjonsforpliktelser Selskapet og øvrige konsernselskaper har pensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav. I tråd med regnskapsstandard er pensjonskostnader vedr. pensjoner over driften og ytelses-baserte ordninger, basert på aktuarmessige beregninger av estimerte forpliktelser ved utgangen av det enkelte regnskapsår.

12 Note 1: Driftsinntekter og virksomhetsområder Elektro-tekniske produkter og systemer Entreprenørvirksomhet Leieinntekter eiendom Andre inntekter Totale driftsinntekter Note 2: Ansatte, personalkostnader og godtgjørelser Gjennomsnitt antall medarbeidere i selskapet var 2 i 2009, i konsernet 236 (2008: 177) Lønn og honorarer Folketrygd Pensjons- og AFP-kostnader 514 (785) Andre pers.kostn./kostn.dekninger Sum Det er i 2009 kostnadsført lønn og beregnet annen godtgjørelse til adm.dir. med til sammen NOK Adm.dir. har avtale om resultatavhengig bonus. Honorar til revisor er i selskapet kostnadsført med NOK , hvorav NOK som konsulenthonorar. Det er ikke kostnadsført styrehonorar for Note 3: Aksjer Anleggsmidler: Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Eiet av Nortroll A/S 1) Tigerevent AS Learn By Motion AS Sum Eiet av Melbye Invest AS Bank 2 ASA 26 Eiet i Betonmast konsern Nidelvåsen AS Sum aksjer som anleggsmidler konsern ) Eierandel i Nortroll A/S er 20%. I konsernregnskapet ble denne andel tidligere behandlet som tilknyttet selskap. Balanseverdien på NOK er derfor opprettholdt i konsernregnskapet. Investeringer, aksjer: Antall aksjer Verdi i balansen Eiet av Melbye Invest AS Schibsted ASA Acergy S.A Seadrill Limited Øvrige korts. aksjer og finansielle instrumenter Sum kortsiktige

13 Note 4: Aksjer i datterselskaper Eiet av Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Gullfoss Nr.2 AB (SEK) HCA Melbye Eiendom AS Melbye Invest AS Melbye Skandinavia AS Betonmast AS Sum Eiet av andre konsernselskaper Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB (SEK) Melbye Skandinavia Danmark AS (DKK) Betonmast Anlegg AS Betonmast Miljøsanering AS Betonmast Bygg AS Betonmast Bygg Bergen AS Betonmast Bygg Østfold AS Betonmast Bygg Romerike AS Byggmester Asle Thorsen AS HelFle AS Bane Holding AS ,1 Forretnings- Eierandel av Egenkapital Årsresultat adresse utestående Gullfoss Nr. 2 AB (SEK) Kungälv, Sverige 100% HCA Melbye Eiendom AS Skedsmo 100% Melbye Invest AS Skedsmo 94% Melbye Skandinavia AS (konsern) Skedsmo 93% Betonmast AS (konsern) Oslo 59% Note 5: Nettoandeler i andre selskaper Samtlige eiet av Ansvarskapital Eierandel Resultat bokført Verdi andel ANS Haavard Martinsensv ,30 % Pareefers II KS ,00 % (592) NeoMed Innovation III Ltd ,19 % Sum (515) Eiet av Melbye Invest AS ANS Haavard Martinsensv. 19 2,00% 7 8 E-Tanker D.I.S. 1,00% Vestland Seismic IS 1,00% Sum nettoandeler i andre selskaper (508) 2 963

14 Note 6: Varige driftsmidler og Goodwill Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi *) 956 Økonomisk levetid 4-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK : Goodwill Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Omregningsdifferanse (249) (213) 0 Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanse 0 (178) (1) 0 Årets ordinære avskrivninger Akk. avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi *) 956 Økonomisk levetid 5 år 3-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK Note 7: Andre finansielle inntekter og kostnader Aksjeutbytte fra datterselskap Konsernbidrag fra datterselskap Gevinst/(tap) ved avhendelse av datterselskap 0 0 (1 174) Gevinst/(tap) ved salg av aksjer i d.s Gevinst/(tap) ved salg av aksjer o.l Resultatandel i andre selskap (note 5) (515) (544) (507) (544) Markedsverdireg. av not. aksjer og fond (261) Nedskriving av langsiktige aksjer (461) 0 (461) 0 Agio (217) (1 873) Øvrige finansposter Sum

15 Note 8: Andre anleggsmidler Aksjer (note 3) Andeler i andre selskaper (note 5) Obligasjoner Pensjonsmidler (note 9) Lån til datterselskap Lån til morselskap Ansvarlig lån til datterselskap Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap 1) Øvrige langsiktige fordringer Sum andre anleggsmidler ) Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap NOK til Hans Melbye (aksjonær i morselskap og styreformann i selskapet), avdragsfritt, og lån til H.C.Axel Melbye NOK (aksjonær i morselskap og styremedlem i selskapet). Sikkerhet stillet ved pantstillelse av eiendom for begge lån. Note 9: Pensjonsforpliktelser og -midler Anvendt metode for regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene er nærmere beskrevet i innledningen. Hovedtall fra den aktuarmessige beregning for kollektiv ordning dekket i forsikringsselskap: Årets pensjonsopptjening Årets rentekostnad Forventet årlig avkastning (276) (283) Avskrevet estimeringsavvik 273 (57) Netto pensjonskostnad (-inntekt) Verdiestimat pensjonsmidler Beregnede pensjonsforpliktelser (4 462) (4 260) Netto pensjons-(forpliktelser) /-midler har foruten den kollektive ordning, årlige pensjons-utbetalinger over driften som siste år beløp seg til NOK (2008: ). (Herav til styreleder NOK ). Med bruk av de samme beregningsmessige forutsetninger som nedenfor skissert, er nåverdien av forpliktelsene på gjenstående avtale ved utgangen av året på NOK ( ). (Alt til styreleder). Konsernet har samlet aktuarberegnet netto pensjonsmidler på ordning dekket i forsikringsselskap, som utgjør NOK ( ). De aktuarmessige forutsetninger for beregningene er som følger: Diskonteringsrente 5,4 % 5,8 % Forventet avkastning 5,7 % 5,8 % Lønnsøkning 4,5 % 4,0 % Regulering av løpende pensjoner 1,4 % 1,5 % Note 10: Likvider hadde ved årsslutt et trekk på konsernkontoen med MNOK 36,2, mens totalt var det et innskudd på kontoen på MNOK 12,6. Innvilget trekkramme er MNOK 13. Bundne bankinnskudd utgjør for NOK , og for Konsernet MNOK 8,8.

16 Note 11: Utsatt skatt Skattekostnad Årets skatter kan spesifiseres slik: Betalbar skatt 0 0 Redusert/(økt) utsatt skattefordel (669) 257 Skatteandel av avgitt konsernbidrag Sum (669) Grunnlaget for betalbar skatt fremkommer som følger: Resultat før skattekostnad (314) Endring midlertidig forskjell 448 (869) Permanente forskjeller (785) 0 Forskjell deltagerlignende selskaper (1 503) (23 310) Aksjesalgsgevinster, utbytte og verdireguleringer (4 993) 279 Skattepliktig andel av utbytte og gevinster (3%) Mottatt (avgitt) konsernbidrag 237 (3 640) Benyttet fremførbart underskudd fra tidligere år 0 (49) Skattegrunnlag (1 362) 0 Midlertidige forskjeller utgjør inkludert akkumulert fremførbart skattemessig underskudd, et negativt beløp på NOK Den derav beregnede utsatte skattefordel på NOK er balanseført som anleggsmiddel. Midlertidige forskjeller ved utgangen av regnskapsåret kan spesifiseres slik: Midlertidige forskjeller, omløpsmidler Midlertidige forskjeller, anleggsmidler (9 296) Fremførbart skattemessig underskudd (10 021) (9 504) Sum Note 12: Aksjekapital og aksjonærer Selskapets aksjekapital består av aksjer à NOK 10, hvorav A-aksjer, B-aksjer og C-aksjer. B-aksjene har ingen stemmerett, C-aksjene gir rett til 0,02 stemmer for hver aksje. Alle aksjene er ved årsskiftet eiet av HCA Melbye Holding A.S. Note 13: Egenkapital Egenkapital sist år Årets resultat Emisjon i datterselskap Ervervet egne aksjer (i datterselskap) 0 0 (1 236) (4 383) Omregningsdifferanse 0 0 (1 193) 586 Minoritets andel ved (salg)/kjøp av datterselskap (8 904) Avvikling av datterselskap Avsatt til utbytte/konsernbidrag (nto.) (11 263) (2 621) (11 263) (2 621) Utbytte minoritet i datterselskap 0 0 (6 967) (26 942) Endring minoritet ved kjøp/salg aksjer i datterselskap Sum egenkapital Note 14: Minoritetsinteresser To aksjonærer i konsernspiss er minoritetsaksjonærer i to datterselskaper i. Andel i resultatregnskap er NOK og i balanse NOK , begge beløp medtatt i posten «Minoritetsinteresser».

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Årsrapport 2010 Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I

Detaljer

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer!

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer! Med blikk for fremtiden Årsrapport 2012 Kompositten kommer! 100 år i energiforsyningens tjeneste. Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100-år. Selskapet

Detaljer

Fakta om Melbye Gruppen

Fakta om Melbye Gruppen Årsrapport 2007 Ombygging av Jernbanetorget Kollektivknutepunkt, Oslo Fakta om Melbye Gruppen Melbye Gruppen feiret i 2007 sitt 100-års jubileum. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer