Norden. En verden i miniatyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norden. En verden i miniatyr"

Transkript

1 Norden En verden i miniatyr

2 Holberg Norden kåres til beste nordiske aksjefond både siste 3 år og 5 år Holberg Norden Holberg Fondsforvaltning AS Best fund over 5 years Equity Nordic Holberg Norden Holberg Fondsforvaltning AS Best fund over 3 years Equity Nordic 2

3 Først litt makro

4 Ti grunner til at Norden som region har vært og er en vinner 1. Stabile politiske forhold med en velutviklet velferdsmodell 2. Høy økonomisk vekst over lang tid 3. Fleksibelt arbeidsmarked 4. Høyt utdannelsesnivå 5. Stor vilje og evne til å ta i bruk ny teknologi 6. Gunstig demografi (mindre eldrebølge enn i mange andre land) 7. Gjennomføring av store reformer (arbeidstid, pensjon, åpningstid) 8. Imponerende dynamikk og omstillingsevne i næringslivet 9. Internasjonalt orienterte selskaper som er posisjonert i forhold til globaliseringstrenden og gode internasjonale konjunkturer 1. Utvikling mot en felles nordisk børs 4

5 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Brutto nasjonalprodukt i Norden er 8. mrd. kroner og vi er dermed på størrelse med Canada og Russland Brutto nasjonalprodukt (BNP) i 6 omregnet til milliarder norske kroner

6 So ur c e: Re u t e r s EcoWi n AS Norge er nesten like stort som AS Sverige Brutto nasjonalprodukt i de nordiske landene løpende priser omregnet til milliarder norske kroner I 199 var BNP i Sverige dobbelt så stort som i Norge. Nå har vi snart tatt svenskene igjen (selv om de er dobbelt så mange som oss)

7 Sour c e: Reut er s EcoWin Oljen har satt sine spor BNP pr. innbygger er over. kroner høyere i Norge enn i Sverige BNP pr. innbygger i Norge og Sverige omregnet til norske kroner

8 So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norden BNP-vekst siste 12 mnd. (%) Norge Island Finland Sverige Danmark Arbeidsledighet (%) Finland Sverige Norge Danmark Island Inflasjon (%) Island Ledende indikatorer Danmark Norge Finland Norge Sverige Danmark Sverige Finland

9 Sour c e: Reut er s EcoWin Boligprisene i Norden har steget over % de siste 1 årene 25 Boligprisene i Norden

10 So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin Sentralbankrenter i Norden 4, Tender rate (ECB) i Finland 4, 4,5 Reporenten i Sverige 4,5 3,5 3,5 4, 3,5 4, 3,5 3, 3, 3, 3, 2,5 2,5 2,5 2, 2,5 2, 2, , 1, ,5 4, Diskontorenten i Danmark 4, 5,5 Folioinnskuddsrenten i Norge 5,5 5, 5, 3,5 3,5 4,5 4,5 4, 4, 3, 3, % 3,5 3,5 % 3, 3, 2,5 2,5 2,5 2,5 2, 2, 2, , 1, ,5 1

11 Alle de nordiske landene har orden i statsfinansene men det er en oljeøkonomi som skiller seg ut Japan Italia USA Storbritannia Frankrike Tyskland Island Irland Canada Spania Sverige Finland New Zealand Danmark Norge Overskudd på statsbudsjettet i % av BNP -5 % % 5 % 1 % 15 % 2 % 11 Kilde: The Economist

12 Sour c e: Reut er s EcoWin I Norden har vi land med både verdens største overskudd og underskudd på driftsbalansen Driftsbalanseoverskudd i % av BNP

13 Norden er på topp 1 i det meste i følge The Economist The truth about the Nordic model is that, whenever it has worked best, it has done so chiefly by embracing liberalisation and freer markets. Where these have been rejected, particularly within the public services, the result has been slow productivity growth. And although the large public sector in most Scandinavian countries frequently offers greater consumer choice, more competition and less corruption than elsewhere in Europe, the high taxes needed to pay for it remain a heavy burden. 13

14 Nordiske bedrifter er blant de mest konkurransedyktige i verden The 12 pillars of competitiveness 1. Institutions 2. Infrastructure 3. Macroeconoomy 4. Health and primary education 5. Higher education and training 6. Goods market efficiency 7. Labour market efficiency 8. Financial market sofistication 9. Technological readiness 1. Market size 11. Business sophistication 12. Innovation European Policy Center Nordic societies started doing their homework before many others in Europe, recognising the need to adapt to global competition while at the same time maintaing the welfare state as the essential element of the system - and not even putting it up for discussion. Kilde: World Economic Forum, Global competitiveness Index 7/8 EPC Working paper no. 2. The Nordic model-a recipe for European sucess? 14

15 Vi har det godt her nord men betaler også for det Government claims a bigger slice of national income in rich economies than a generation ago, according to the OECD. The tax burden in Europe in 5 was above the OECD average of 36.2% of GDP, which itself had risen from 29.5% in Within the rich-country club, the tax take is highest in Scandinavian countries. In 6 the state in Sweden and Denmark took around half of GDP in taxes and the share in Finland and Norway was well over 4%. America paid less than 3% of its income in taxes last year. The leasttaxed OECD country was Mexico at 2.6% of its 6 GDP. Kilde: The Economist 15

16 Skatteincentiver påvirker sparemønsteret i Norden 16 Kilde: Forbruker.no

17 Nordiske aksjer

18 So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : R e u t e r s EcoWi n So ur c e : Reuters EcoWin Det svenske aksjemarkedet Eierstruktur i det svenske aksjemarkedet Andre 23 % Utlendinger 37 % Staten 7 % Aksjefond 11 % Private investorer 14 % Livselskape r 8 % Svenske aksjer relativt til verdensindeksen regnet i lokal valuta største selskaper i Sverige avkastning i 8 (%) Sandvik Hennes& Mauritz Nordea Ericsson TeliaSonera jan feb mar apr Markedsverdi Stockholms-børsen milliarder svenske kroner

19 So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : R e u t e r s EcoWi n So ur c e : Reuters EcoWin Det danske aksjemarkedet Eierstruktur i det danske aksjemarkedet 19 Andre 34 % Finansinstitusjoner 11 % Staten 1 % Private investorer 17 % Livselskaper 7 % Utlendinger 3 % Danske aksjer relativt til verdensindeksen regnet i lokal valuta største selskaper i Danmark avkastning i 8 (%) TDC A.P. Møller Novo Vestas Danske Bank jan feb mar apr Markedsverdi København-børsen milliarder danske kroner jan mai sep jan mai sep jan 6 7 8

20 So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : R e u t e r s EcoWi n So ur c e : Reuters EcoWin Det finske aksjemarkedet Eierstruktur i det finske aksjemarkedet Utlendinger 6 % Finske 4 % største selskaper i Finland avkastning i 8 (%) Sampo UPM Kymmene Fortum Nokia Stora Enso jan feb mar apr Finske aksjer relativt til verdensindeksen regnet i lokal valuta Markedsverdi Helsinki-børsen milliarder euro jan apr jul okt jan apr jul okt jan

21 So ur c e: Reu t e r s EcoWin So ur c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e: Reu t e r s EcoWin Det norske aksjemarkedet Eierstruktur Oslo Børs Andre 19 % Staten 3 % største selskaper i Norge avkastning i 8 (%) Yara Utlendinger 41 % Aksjefond 4 % Private investorer 4 % Livselskaper 2 % DnB Nor Hydro StatoilHydro Telenor jan feb mar apr Oslo Børs relativt til verdensindeksen regnet i lokal valuta Markedsverdi Oslo Børs milliarder norske kroner 15 jan apr jul okt jan apr jul okt

22 So ur c e: Reu t e r s EcoWin Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e: Reu t e r s EcoWin Det islandske aksjemarkedet største selskaper på Island avkastning i 7 (%) Kaupthing Landsbanki Glitnir Exista FL Group januar februar mars april mai Islandske aksjer relativt til verdensindeksen regnet i lokal valuta Markedsverdi Islands-børsen milliarder norske kroner 15 jan apr jul okt jan apr jul okt

23 Norden utgjør knapt 3% av verdensindeksen, men Sammensetning av verdens aksjemarkeder Øvrige.4% Singapore.5% Belgium.6% Hong Kong.9% Netherlands Italy 1.6% Spain 1.8% 2.% Australia 2.7% Switzerland 3.3% Canada 3.5% United States 49.4% Germany 3.6% France 4.8% Denmark.4% Sweden 1.3% Norway.5% Finland.7% 2,9% Japan 1.8% United Kingdom 11.3% 23

24 De nordiske børsene er samlet sett veldiversifiserte og er på en måte en verden i miniatyr Media Konsum Energi Skog Shipping Norden - en verden i miniatyr Industri/ råvare IT/ Telecom Farmasi Finans 24

25 Sour c e: Reut er s EcoWin Norden er en verden i miniatyr med 85 børsnoterte selskaper Antall børsnoterte selskaper jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep

26 Sour c e: Reut er s EcoWin og en samlet børsverdi på nesten kr. 1. mrd Markedsverdi nordiske børser pr milliarder norske kroner 22 mrd. 1.5 mrd. 2. mrd. 2. mrd. 3.3 mrd

27 De nordiske børsene utfyller hverandre godt og har en bred selskaps- og sektormessig sammensetning Sektorsammensetning VINX 15 STØRSTE SELSKAPER I NORDEN børsverdi i milliarder norske kroner Nokia 64 StatoilHydro 489 A.P. Møller - Mærsk 25 Hennes & Mauritz 23 Nordea Bank 22 Novo 19 Fortum 19 TeliaSonera 17 Ericsson 16 Telenor 16 Danske Bank 13 DnB Nor Sandvik Vestas Wind Systems Svenska Handelsbank 9 27

28 So ur c e: Re u t e r s EcoWi n Norden har historisk sett vært et av verdens beste aksjemarkeder Verdens aksjemarkeder Morgan Stanley-indekser inkl. utbytte (omregnet til NOK) Norden Norge Global USA

29 Sour c e: Reut er s EcoWin Norden har gitt betydelig meravkastning i forhold til globale aksjer Nordiske vs globale aksjer årlig avkastning regnet i norske kroner, inkl. utbytte (%) Norden Verden Nordiske aksjer relativt til globale aksjer Siden 197 har nordiske aksjer steget nesten 4% mer enn globale aksjer. Dette tilsvarer en årlig meravkastning på ca. 4%

30 So ur c e: Reut er s EcoWi n Men det svinger mer i nordiske enn globale aksjer fordi de nordiske landene er åpne og mer konjunkturfølsomme 125 Nordiske og globale aksjer rullerende årlig avkastning (%), regnet i norske kroner Norden Global

31 Sourc e: Reut er s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWi n Sourc e: Reut er s EcoWin S o u r c e: Reuters EcoWin Aksjemarkedet i Norden Nordiske aksjer VINX (inkl. utbytte, regnet i norske kroner) største sektorer i Norden i 8 utvikling omregnet til norske kroner Bank Farmasi Olje/offshore Skog Telekom./ teknologi jan feb mar apr mai ,5, -2,5-5, -7,5-1, -12,5-15, -17,5-2, Nordiske børser i 8 avkastning i lokal valuta (inklusiv utbytte), % jan feb mar apr 8 Nordiske og globale aksjer i 8 avkastning i norske kroner (%) Norden jan feb mar Danmark Sverige Finland Norge Island Global ,5, -2,5-5, -7,5-1, -12,5-15, -17,5-2,

32 So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin De åpne nordiske økonomiene har vært godt posisjonert i forhold til globaliseringstrenden og gode internasjonale konjunkturer Oslo Børs Hovedindeks OMX-indeksen i Sverige % % OMX-indeksen i Helsinki OMX-indeksen i København % %

33 Sour c e: Reut er s EcoWi n En vanskelig start på 8 Nordiske børser i 8 avkastning i lokal valuta (inklusiv utbytte) Danmark Sverige GLOBAL Finland -5-1 % -15 Norge Island -15 % januar februar mars april -3 33

34 Sour c e: Reut er s EcoWin Svenske aksjer falt mye i fjor høst og i januar kom Oslo Børs etter Aksjemarkedet i Norge og Sverige siste år Oslo Børs Hovedindeks OMX-indeksen i Sverige jan mar mai jul sep nov jan 7 mar 8 34

35 Sour c e: Reut er s EcoWin Aksjer er historisk billige i Sverige målt på P/E men i disse dager er det mange som tviler på E-en (inntjeningen) 55 Aksjemarkedet i Sverige kursutvikling vs P/E-ratio 45 OMX-indeksen (inkl. utbytte) OMX-indeksen (venstre skala) P/E-ratio (12 mnd. forward) (høyre skala) P/E

36 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWin 4 billige nordiske aksjer (for oss som fortsatt synes P/E er et relevant nøkkeltall å se på) Trelleborg P/E 8: 8,4 Kongsberg Automotive P/E 8: 6, jan mar mai jul sep nov jan mar jan mar mai jul sep nov jan mar ,5 Outokumpu P/E 8: 1, 32,5 17 Boliden P/E 8: 7,6 17 3, 3, ,5 27, , 25, ,5 22, , 2, ,5 jan 36 mar mai jul sep nov jan mar ,5 5 jan mar mai jul sep nov jan mar 7 8 5

37 Sour c e: Reut er s EcoWin Det er ikke sikkert at du hadde tatt de riktige investeringsbeslutningene for ett år siden selv med fasiten i hånden 12 Et oljeselskap og en bank Hvis du som nordisk investor ved inngangen til 7 fikk vite at oljeprisen i løpet av det neste året ville stige fra 55 til dollar og amerikanske bankaksjer ville falle 4%, ville du sannsynligvis bøttet innpå med oljeaksjer og solgt unna alt som heter finans. To av de største aksjene i Norden innefor olje og finans har gitt lik avkastning det siste året! jan mar mai jul sep nov jan 7 mar 8 mai 37

38 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWin Du trenger ikke løpe til Kina for å finne selskaper som evner å utnytte BRIK-trenden. Her er 4 av våre nordiske favoritter. 3, 27,5 25, 22,5 2, 17,5 15, 12,5 1, 7,5 Nokia Verdens største mobiltelefonprodusent med godt fotfeste i de fremvoksende økonomiene , 27,5 25, 22,5 2, 17,5 15, 12,5 1, 7, C Verdensledende dansk vindmølleprodusent som er godt posisjonert i forhold til alternativ energi T Verdens største produsent av ammoniakk og mineralgjødsel En av Europas flinkeste butikkjeder med produksjon i Asia

39 Sour c e: Reu t er s EcoWin Fantastisk avkastning på Island de siste årene men det siste året 7 6 Aksjemarkedet i Norge og på Island avkastning siden 1 (%) Avkastning Islandsbørsen Oslo Børs % -15% 2 +17% -31% 3 +56% +48% 4 +59% +38% 5 +65% +4% 6 +16% +32% 7-1% +1% Islandsbørsen Oslo Børs

40 1% av aksjefondene i Norge er Norden-fond Global Norge Norden Nye markeder Europa Norsk/internasj. Bransjefond USA Andre regioner Sverige Forvaltningskapital i aksjefond i Norge milliarder kroner (pr ) Asia Øst Europa Samlet forvaltningskapital aksjefond i Norge: kr. mrd Kilde: Verdipapirfondenes Forening 4

41 Vi er størst på nordisk forvaltning blant institusjonelle investorer Holberg Institusjonelle kunders plasseringer i nordiske aksjefond millioner kroner (pr ) KLP ODIN Nordea Orkla Finans ABN AMRO Storebrand DnB NOR Terra Handelsbanken Kilde: Verdipapirfondenes Forening

42 Sour c e: Reu t er s EcoWin Dine 3 viktigste investeringsbeslutninger velg riktig aktivaklasse, region og fond Avkastning i ulike finansielle instrumenter siden 1975 inkl. utbytte omregnet til norske kroner 128 Holberg Norden Holberg Norden Nordiske aksjer 64 3 Globale aksjer 3 16 Norsk pengemarked

43 Sour c e: Re ut e r s EcoWin Vårt forslag til en veldiversifisert aksjeportefølje Norge 2% Norske, nordiske og globale aksjer avkastning i lokal valuta, inkl. utbytte Norden Global 3 Global 5% Norden 3% Norge

44 Ha en jättekul weekend 44

45 .. og for ordens skyld De fleste grafene i denne analysen er utviklet i Reuters EcoWin. Analysen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Holberg Fondene garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondene oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Holberg Fondene forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. Ansatte i Holberg Fondene eller dets datterselskaper kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Denne analysen er kun ment å være til bruk for våre klienter og kan ikke videreformidles uten samtykke fra Holberg Fondene. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med kildehenvisning til Holberg Fondene. 45

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Norden Verdens beste investeringsunivers

Norden Verdens beste investeringsunivers Norden Verdens beste investeringsunivers 1 Norden en godt bevart hemmelighet? 2 3 Norden The next supermodel 4 De nordiske økonomiene Look to the Nordics The Global Competitiveness Index 30 10 11 13 4

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden 1 Holberg Norden Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Bakgrunn som porteføljeforvalter, analytiker og megler i Nordea og ABG Sundal Collier. Hogne Tyssøy (50)

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden Holberg Norden 1 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra København og MSc fra City University, London. Aksjemarkedserfaring k siden 1996. Bakgrunn

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Holberggrafene

Holberggrafene Holberggrafene 04.04.2014 1 Afrika er ikke et land There are huge differences between the countries in Africa. It's misleading to treat them as one and the same. Life expectancy in Cape Verde is for example

Detaljer

Holberggrafene

Holberggrafene Holberggrafene 01.08.2014 1 Fra vondt til verre i Finland 2 So far, so good (I) 3 Source: Reuters EcoWin Något mer tråkigt 9,5 9,0 8,5 80 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Arbeidsledighet 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Holberggrafene. 6. oktober 2017

Holberggrafene. 6. oktober 2017 Holberggrafene 6. oktober 2017 1 Look to the Nordics Årlig gjennomsnittsavkastning 1970-2017 (47 år) Nordiske aksjer: 13 % Globale aksjer : 10 % 2 Ti grunner til at Norden er stjernen på «catwalken» 1.

Detaljer

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 28. august 2009

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 28. august 2009 Ukens Navn påholberggraf presentasjon 28. august 2009 Markedspykologien i 2009 ligner veldig på 2003 Utviklingen på Oslo Børs i år har mange likhetstrekk med det 2003. I begge tilfeller bunnet børsen ut

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

Holberggrafene. 31. mars 2017

Holberggrafene. 31. mars 2017 Holberggrafene 31. mars 2017 1 BNP-VM BNP pr. land i prosent av verdens samlede BNP 2 BNP=Brutto nasjonalprodukt=verdiskapningen i et land 1000 milliarder i fond Forvaltningskapital i norske verdipapirfond

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008 UKENS HOLBERgRAF 25. april 28 Manipulasjonssirkelen (eller wheel of fortune) Norsk penge- og finanspolitikk styres fra Kina Kunstig lav valutakurs for å gi kinesiske varer lett tilgang på internasjonale

Detaljer

Holberggrafene. 12. mai 2017

Holberggrafene. 12. mai 2017 Holberggrafene 12. mai 2017 1 Et adrenalinkick på 20.000 mrd. kroner Med et daglig forbruk på 95 millioner fat olje og en gjennomsnittlig oljepris 35 dollar, utgjorde verdien av verdens oljeforbruk i fjor

Detaljer

Holberggrafene. 25. november 2016

Holberggrafene. 25. november 2016 Holberggrafene 25. november 2016 1 Ti fete og fem magre En stigende graf betyr at aksjemarkedene i de fremvoksende økonomiene gjør det bedre enn verdensindeksen 2 Økonomiske tyngdelover arbeider i vekstmarkedenes

Detaljer

Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte

Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte 13.08.08 Sour c e: Reut er s EcoWin Norges Bank holdt som ventet renten uendret på 5,75% og følger dermed referansebanen fra Pengepolitisk Rapport

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Ukens Holberggraf 8. mai 2009

Ukens Holberggraf 8. mai 2009 Ukens Holberggraf 8. mai 9 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Norges Bank kuttet som ventet foliorenten fra til,5 og gjentok at den mest sannsynlig skal ned til i år Norges Banks folioinnskuddsrente med Norges

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 27. november 2009

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 27. november 2009 1 Ukens Navn påholberggraf presentasjon 27. november 2009 Hollandsk syke eller norsk psyke? Antall trygdede i Norge i yrkesaktiv alder Kilde: NOU 2009:10 (Fordelingsutvalget) 2 40% av alle 60-åringer er

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon 15-2008 13. juni 2008. Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner

HolbergGrafen. Navn på presentasjon 15-2008 13. juni 2008. Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner HolbergGrafen Navn på presentasjon 1-28 13. juni 28 Forsidemal for HolbergGrafen og kundepresentasjoner SUVerent Salg av SUV-er pr. måned (hele ) 8 7 6 4 3 2 USA bruker 2 mill. fat olje pr. dag. Dersom

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008 UKENS HOLBERgRAF 15. februar 2008 Sour c e: Reut er s EcoWin Vi sier som Gro Harlem Brundtland en gang så treffende uttrykte det: Alt henger sammen med alt Fra boligkrise via subprime, monoline og finanskrise

Detaljer

Holberggrafene. 10. februar 2017

Holberggrafene. 10. februar 2017 Holberggrafene 10. februar 2017 1 Trump må «hoppe etter Wirkola» 2 Hva nå?? 3 Renten viktigere enn presidenten 4 Olje utgjør nå en mindre andel av verdiskapningen i Norge 5 Sagt på en annen måte. 6 This

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Holberggrafene 31.10.2014

Holberggrafene 31.10.2014 Holberggrafene 31.10.2014 1 Makroøkonomi og sånn 2 Vekstutsiktene går sørover i nord 3 Varsellampene blinker 4 Litt trøblete over Kjølen 5 Ikke akkurat EUforisk 6 Fortsatt fyr i kjelen i verdens største

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Holberggrafene. 27. januar 2017

Holberggrafene. 27. januar 2017 Holberggrafene 27. januar 2017 1 Bolig fenger 2 Vi har over halvparten av formuen vår i bolig Husholdningenes samlede formue Bolig 5.400 mrd. 54% Hytter 600 mrd. 6% 10.000 mrd. kroner Bankinnskudd 1.200

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Økonomisk skråblikk. Kjetil Melkevik Holberg Fondene

Økonomisk skråblikk. Kjetil Melkevik Holberg Fondene Økonomisk skråblikk 1 Kjetil Melkevik Holberg Fondene Holberg Fondene 2 Norsk fondsforvalter Etablert i 2000 9 fond (aksjer, obligasjoner og pengemarked) Forvaltningskapital: kr. 20 mrd. 30 ansatte Hovedkontor

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer

Økonomiske perspektiver. Figurer Økonomiske perspektiver Figurer Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag. februar 8 Boligmarkedet i USA Prisvekst i prosent 8 8-8 8 8 8 8 7 - Kilde: Reuters (EcoWin)

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Den Nye Normalen. Juni 2010

Den Nye Normalen. Juni 2010 Den Nye Normalen Juni 2010 The New Normal Begrep gjort kjent av Mohammed El-Erian CIO i PIMCO, verdens største fondsforvalter Allment kjent i finanspressen internasjonalt Lite kjent i Norge Handler om

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Aksjemarkedet i dag og fremover ODIN Konferansen 2010 Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Kursutvikling Oslo Børs Hittil i år 5 5 0 0 Fall på 17 % -5-5 -10 7 14 21 28 januar2010 Norge 4 11 18 25 4 11 18

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Verdipapirfond Ligningskurs Utbytte/rente Noter Aksjeforvaltning AS Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Avanse Forvaltning AS Avanse 2 181,66 Avanse Vekst 190,59 Avanse Spar

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad Aksje Robust og langsiktig aksjesparing Forum 2017 - Oddbjørn Dybvad Våre fond Aksjefond - geografi Norge Norden Europa Global EM USA Sverige Finland Aksjefond - bransje Eiendom Energi Aksje + = Rente

Detaljer

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Holberggrafene. 20. mars 2015

Holberggrafene. 20. mars 2015 1 Holberggrafene 20. mars 2015 QE(r) i USA, Japan og Europa preger finansmarkedene - Høyere aksjepriser, lave renter og store valutabevegelser ECBs plan for kjøp av obligasjoner (Volum pr. mnd. inntil

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer