Norden. En verden i miniatyr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norden. En verden i miniatyr"

Transkript

1 Norden En verden i miniatyr

2 Holberg Norden kåres til beste nordiske aksjefond både siste 3 år og 5 år Holberg Norden Holberg Fondsforvaltning AS Best fund over 5 years Equity Nordic Holberg Norden Holberg Fondsforvaltning AS Best fund over 3 years Equity Nordic 2

3 Først litt makro

4 Ti grunner til at Norden som region har vært og er en vinner 1. Stabile politiske forhold med en velutviklet velferdsmodell 2. Høy økonomisk vekst over lang tid 3. Fleksibelt arbeidsmarked 4. Høyt utdannelsesnivå 5. Stor vilje og evne til å ta i bruk ny teknologi 6. Gunstig demografi (mindre eldrebølge enn i mange andre land) 7. Gjennomføring av store reformer (arbeidstid, pensjon, åpningstid) 8. Imponerende dynamikk og omstillingsevne i næringslivet 9. Internasjonalt orienterte selskaper som er posisjonert i forhold til globaliseringstrenden og gode internasjonale konjunkturer 1. Utvikling mot en felles nordisk børs 4

5 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Brutto nasjonalprodukt i Norden er 8. mrd. kroner og vi er dermed på størrelse med Canada og Russland Brutto nasjonalprodukt (BNP) i 6 omregnet til milliarder norske kroner

6 So ur c e: Re u t e r s EcoWi n AS Norge er nesten like stort som AS Sverige Brutto nasjonalprodukt i de nordiske landene løpende priser omregnet til milliarder norske kroner I 199 var BNP i Sverige dobbelt så stort som i Norge. Nå har vi snart tatt svenskene igjen (selv om de er dobbelt så mange som oss)

7 Sour c e: Reut er s EcoWin Oljen har satt sine spor BNP pr. innbygger er over. kroner høyere i Norge enn i Sverige BNP pr. innbygger i Norge og Sverige omregnet til norske kroner

8 So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norden BNP-vekst siste 12 mnd. (%) Norge Island Finland Sverige Danmark Arbeidsledighet (%) Finland Sverige Norge Danmark Island Inflasjon (%) Island Ledende indikatorer Danmark Norge Finland Norge Sverige Danmark Sverige Finland

9 Sour c e: Reut er s EcoWin Boligprisene i Norden har steget over % de siste 1 årene 25 Boligprisene i Norden

10 So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin Sentralbankrenter i Norden 4, Tender rate (ECB) i Finland 4, 4,5 Reporenten i Sverige 4,5 3,5 3,5 4, 3,5 4, 3,5 3, 3, 3, 3, 2,5 2,5 2,5 2, 2,5 2, 2, , 1, ,5 4, Diskontorenten i Danmark 4, 5,5 Folioinnskuddsrenten i Norge 5,5 5, 5, 3,5 3,5 4,5 4,5 4, 4, 3, 3, % 3,5 3,5 % 3, 3, 2,5 2,5 2,5 2,5 2, 2, 2, , 1, ,5 1

11 Alle de nordiske landene har orden i statsfinansene men det er en oljeøkonomi som skiller seg ut Japan Italia USA Storbritannia Frankrike Tyskland Island Irland Canada Spania Sverige Finland New Zealand Danmark Norge Overskudd på statsbudsjettet i % av BNP -5 % % 5 % 1 % 15 % 2 % 11 Kilde: The Economist

12 Sour c e: Reut er s EcoWin I Norden har vi land med både verdens største overskudd og underskudd på driftsbalansen Driftsbalanseoverskudd i % av BNP

13 Norden er på topp 1 i det meste i følge The Economist The truth about the Nordic model is that, whenever it has worked best, it has done so chiefly by embracing liberalisation and freer markets. Where these have been rejected, particularly within the public services, the result has been slow productivity growth. And although the large public sector in most Scandinavian countries frequently offers greater consumer choice, more competition and less corruption than elsewhere in Europe, the high taxes needed to pay for it remain a heavy burden. 13

14 Nordiske bedrifter er blant de mest konkurransedyktige i verden The 12 pillars of competitiveness 1. Institutions 2. Infrastructure 3. Macroeconoomy 4. Health and primary education 5. Higher education and training 6. Goods market efficiency 7. Labour market efficiency 8. Financial market sofistication 9. Technological readiness 1. Market size 11. Business sophistication 12. Innovation European Policy Center Nordic societies started doing their homework before many others in Europe, recognising the need to adapt to global competition while at the same time maintaing the welfare state as the essential element of the system - and not even putting it up for discussion. Kilde: World Economic Forum, Global competitiveness Index 7/8 EPC Working paper no. 2. The Nordic model-a recipe for European sucess? 14

15 Vi har det godt her nord men betaler også for det Government claims a bigger slice of national income in rich economies than a generation ago, according to the OECD. The tax burden in Europe in 5 was above the OECD average of 36.2% of GDP, which itself had risen from 29.5% in Within the rich-country club, the tax take is highest in Scandinavian countries. In 6 the state in Sweden and Denmark took around half of GDP in taxes and the share in Finland and Norway was well over 4%. America paid less than 3% of its income in taxes last year. The leasttaxed OECD country was Mexico at 2.6% of its 6 GDP. Kilde: The Economist 15

16 Skatteincentiver påvirker sparemønsteret i Norden 16 Kilde: Forbruker.no

17 Nordiske aksjer

18 So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : R e u t e r s EcoWi n So ur c e : Reuters EcoWin Det svenske aksjemarkedet Eierstruktur i det svenske aksjemarkedet Andre 23 % Utlendinger 37 % Staten 7 % Aksjefond 11 % Private investorer 14 % Livselskape r 8 % Svenske aksjer relativt til verdensindeksen regnet i lokal valuta største selskaper i Sverige avkastning i 8 (%) Sandvik Hennes& Mauritz Nordea Ericsson TeliaSonera jan feb mar apr Markedsverdi Stockholms-børsen milliarder svenske kroner

19 So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : R e u t e r s EcoWi n So ur c e : Reuters EcoWin Det danske aksjemarkedet Eierstruktur i det danske aksjemarkedet 19 Andre 34 % Finansinstitusjoner 11 % Staten 1 % Private investorer 17 % Livselskaper 7 % Utlendinger 3 % Danske aksjer relativt til verdensindeksen regnet i lokal valuta største selskaper i Danmark avkastning i 8 (%) TDC A.P. Møller Novo Vestas Danske Bank jan feb mar apr Markedsverdi København-børsen milliarder danske kroner jan mai sep jan mai sep jan 6 7 8

20 So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : R e u t e r s EcoWi n So ur c e : Reuters EcoWin Det finske aksjemarkedet Eierstruktur i det finske aksjemarkedet Utlendinger 6 % Finske 4 % største selskaper i Finland avkastning i 8 (%) Sampo UPM Kymmene Fortum Nokia Stora Enso jan feb mar apr Finske aksjer relativt til verdensindeksen regnet i lokal valuta Markedsverdi Helsinki-børsen milliarder euro jan apr jul okt jan apr jul okt jan

21 So ur c e: Reu t e r s EcoWin So ur c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e: Reu t e r s EcoWin Det norske aksjemarkedet Eierstruktur Oslo Børs Andre 19 % Staten 3 % største selskaper i Norge avkastning i 8 (%) Yara Utlendinger 41 % Aksjefond 4 % Private investorer 4 % Livselskaper 2 % DnB Nor Hydro StatoilHydro Telenor jan feb mar apr Oslo Børs relativt til verdensindeksen regnet i lokal valuta Markedsverdi Oslo Børs milliarder norske kroner 15 jan apr jul okt jan apr jul okt

22 So ur c e: Reu t e r s EcoWin Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e: Reu t e r s EcoWin Det islandske aksjemarkedet største selskaper på Island avkastning i 7 (%) Kaupthing Landsbanki Glitnir Exista FL Group januar februar mars april mai Islandske aksjer relativt til verdensindeksen regnet i lokal valuta Markedsverdi Islands-børsen milliarder norske kroner 15 jan apr jul okt jan apr jul okt

23 Norden utgjør knapt 3% av verdensindeksen, men Sammensetning av verdens aksjemarkeder Øvrige.4% Singapore.5% Belgium.6% Hong Kong.9% Netherlands Italy 1.6% Spain 1.8% 2.% Australia 2.7% Switzerland 3.3% Canada 3.5% United States 49.4% Germany 3.6% France 4.8% Denmark.4% Sweden 1.3% Norway.5% Finland.7% 2,9% Japan 1.8% United Kingdom 11.3% 23

24 De nordiske børsene er samlet sett veldiversifiserte og er på en måte en verden i miniatyr Media Konsum Energi Skog Shipping Norden - en verden i miniatyr Industri/ råvare IT/ Telecom Farmasi Finans 24

25 Sour c e: Reut er s EcoWin Norden er en verden i miniatyr med 85 børsnoterte selskaper Antall børsnoterte selskaper jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep

26 Sour c e: Reut er s EcoWin og en samlet børsverdi på nesten kr. 1. mrd Markedsverdi nordiske børser pr milliarder norske kroner 22 mrd. 1.5 mrd. 2. mrd. 2. mrd. 3.3 mrd

27 De nordiske børsene utfyller hverandre godt og har en bred selskaps- og sektormessig sammensetning Sektorsammensetning VINX 15 STØRSTE SELSKAPER I NORDEN børsverdi i milliarder norske kroner Nokia 64 StatoilHydro 489 A.P. Møller - Mærsk 25 Hennes & Mauritz 23 Nordea Bank 22 Novo 19 Fortum 19 TeliaSonera 17 Ericsson 16 Telenor 16 Danske Bank 13 DnB Nor Sandvik Vestas Wind Systems Svenska Handelsbank 9 27

28 So ur c e: Re u t e r s EcoWi n Norden har historisk sett vært et av verdens beste aksjemarkeder Verdens aksjemarkeder Morgan Stanley-indekser inkl. utbytte (omregnet til NOK) Norden Norge Global USA

29 Sour c e: Reut er s EcoWin Norden har gitt betydelig meravkastning i forhold til globale aksjer Nordiske vs globale aksjer årlig avkastning regnet i norske kroner, inkl. utbytte (%) Norden Verden Nordiske aksjer relativt til globale aksjer Siden 197 har nordiske aksjer steget nesten 4% mer enn globale aksjer. Dette tilsvarer en årlig meravkastning på ca. 4%

30 So ur c e: Reut er s EcoWi n Men det svinger mer i nordiske enn globale aksjer fordi de nordiske landene er åpne og mer konjunkturfølsomme 125 Nordiske og globale aksjer rullerende årlig avkastning (%), regnet i norske kroner Norden Global

31 Sourc e: Reut er s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWi n Sourc e: Reut er s EcoWin S o u r c e: Reuters EcoWin Aksjemarkedet i Norden Nordiske aksjer VINX (inkl. utbytte, regnet i norske kroner) største sektorer i Norden i 8 utvikling omregnet til norske kroner Bank Farmasi Olje/offshore Skog Telekom./ teknologi jan feb mar apr mai ,5, -2,5-5, -7,5-1, -12,5-15, -17,5-2, Nordiske børser i 8 avkastning i lokal valuta (inklusiv utbytte), % jan feb mar apr 8 Nordiske og globale aksjer i 8 avkastning i norske kroner (%) Norden jan feb mar Danmark Sverige Finland Norge Island Global ,5, -2,5-5, -7,5-1, -12,5-15, -17,5-2,

32 So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin So ur c e : Reuters EcoWin De åpne nordiske økonomiene har vært godt posisjonert i forhold til globaliseringstrenden og gode internasjonale konjunkturer Oslo Børs Hovedindeks OMX-indeksen i Sverige % % OMX-indeksen i Helsinki OMX-indeksen i København % %

33 Sour c e: Reut er s EcoWi n En vanskelig start på 8 Nordiske børser i 8 avkastning i lokal valuta (inklusiv utbytte) Danmark Sverige GLOBAL Finland -5-1 % -15 Norge Island -15 % januar februar mars april -3 33

34 Sour c e: Reut er s EcoWin Svenske aksjer falt mye i fjor høst og i januar kom Oslo Børs etter Aksjemarkedet i Norge og Sverige siste år Oslo Børs Hovedindeks OMX-indeksen i Sverige jan mar mai jul sep nov jan 7 mar 8 34

35 Sour c e: Reut er s EcoWin Aksjer er historisk billige i Sverige målt på P/E men i disse dager er det mange som tviler på E-en (inntjeningen) 55 Aksjemarkedet i Sverige kursutvikling vs P/E-ratio 45 OMX-indeksen (inkl. utbytte) OMX-indeksen (venstre skala) P/E-ratio (12 mnd. forward) (høyre skala) P/E

36 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWin 4 billige nordiske aksjer (for oss som fortsatt synes P/E er et relevant nøkkeltall å se på) Trelleborg P/E 8: 8,4 Kongsberg Automotive P/E 8: 6, jan mar mai jul sep nov jan mar jan mar mai jul sep nov jan mar ,5 Outokumpu P/E 8: 1, 32,5 17 Boliden P/E 8: 7,6 17 3, 3, ,5 27, , 25, ,5 22, , 2, ,5 jan 36 mar mai jul sep nov jan mar ,5 5 jan mar mai jul sep nov jan mar 7 8 5

37 Sour c e: Reut er s EcoWin Det er ikke sikkert at du hadde tatt de riktige investeringsbeslutningene for ett år siden selv med fasiten i hånden 12 Et oljeselskap og en bank Hvis du som nordisk investor ved inngangen til 7 fikk vite at oljeprisen i løpet av det neste året ville stige fra 55 til dollar og amerikanske bankaksjer ville falle 4%, ville du sannsynligvis bøttet innpå med oljeaksjer og solgt unna alt som heter finans. To av de største aksjene i Norden innefor olje og finans har gitt lik avkastning det siste året! jan mar mai jul sep nov jan 7 mar 8 mai 37

38 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWin Sour ce: Re ut e r s EcoWin Du trenger ikke løpe til Kina for å finne selskaper som evner å utnytte BRIK-trenden. Her er 4 av våre nordiske favoritter. 3, 27,5 25, 22,5 2, 17,5 15, 12,5 1, 7,5 Nokia Verdens største mobiltelefonprodusent med godt fotfeste i de fremvoksende økonomiene , 27,5 25, 22,5 2, 17,5 15, 12,5 1, 7, C Verdensledende dansk vindmølleprodusent som er godt posisjonert i forhold til alternativ energi T Verdens største produsent av ammoniakk og mineralgjødsel En av Europas flinkeste butikkjeder med produksjon i Asia

39 Sour c e: Reu t er s EcoWin Fantastisk avkastning på Island de siste årene men det siste året 7 6 Aksjemarkedet i Norge og på Island avkastning siden 1 (%) Avkastning Islandsbørsen Oslo Børs % -15% 2 +17% -31% 3 +56% +48% 4 +59% +38% 5 +65% +4% 6 +16% +32% 7-1% +1% Islandsbørsen Oslo Børs

40 1% av aksjefondene i Norge er Norden-fond Global Norge Norden Nye markeder Europa Norsk/internasj. Bransjefond USA Andre regioner Sverige Forvaltningskapital i aksjefond i Norge milliarder kroner (pr ) Asia Øst Europa Samlet forvaltningskapital aksjefond i Norge: kr. mrd Kilde: Verdipapirfondenes Forening 4

41 Vi er størst på nordisk forvaltning blant institusjonelle investorer Holberg Institusjonelle kunders plasseringer i nordiske aksjefond millioner kroner (pr ) KLP ODIN Nordea Orkla Finans ABN AMRO Storebrand DnB NOR Terra Handelsbanken Kilde: Verdipapirfondenes Forening

42 Sour c e: Reu t er s EcoWin Dine 3 viktigste investeringsbeslutninger velg riktig aktivaklasse, region og fond Avkastning i ulike finansielle instrumenter siden 1975 inkl. utbytte omregnet til norske kroner 128 Holberg Norden Holberg Norden Nordiske aksjer 64 3 Globale aksjer 3 16 Norsk pengemarked

43 Sour c e: Re ut e r s EcoWin Vårt forslag til en veldiversifisert aksjeportefølje Norge 2% Norske, nordiske og globale aksjer avkastning i lokal valuta, inkl. utbytte Norden Global 3 Global 5% Norden 3% Norge

44 Ha en jättekul weekend 44

45 .. og for ordens skyld De fleste grafene i denne analysen er utviklet i Reuters EcoWin. Analysen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Holberg Fondene garanterer ikke at informasjonen i analysen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i analysen reflekterer Holberg Fondene oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Holberg Fondene forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne analyse skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Holberg Fondene påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne analysen. Ansatte i Holberg Fondene eller dets datterselskaper kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne analysen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Denne analysen er kun ment å være til bruk for våre klienter og kan ikke videreformidles uten samtykke fra Holberg Fondene. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med kildehenvisning til Holberg Fondene. 45

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008 UKENS HOLBERgRAF 25. april 28 Manipulasjonssirkelen (eller wheel of fortune) Norsk penge- og finanspolitikk styres fra Kina Kunstig lav valutakurs for å gi kinesiske varer lett tilgang på internasjonale

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008

UKENS HOLBERgRAF. 15. februar 2008 UKENS HOLBERgRAF 15. februar 2008 Sour c e: Reut er s EcoWin Vi sier som Gro Harlem Brundtland en gang så treffende uttrykte det: Alt henger sammen med alt Fra boligkrise via subprime, monoline og finanskrise

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer

Ukens Holberggraf 8. mai 2009

Ukens Holberggraf 8. mai 2009 Ukens Holberggraf 8. mai 9 Sour ce: Re ut e r s EcoWin Norges Bank kuttet som ventet foliorenten fra til,5 og gjentok at den mest sannsynlig skal ned til i år Norges Banks folioinnskuddsrente med Norges

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden Holberg Norden 1 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra København og MSc fra City University, London. Aksjemarkedserfaring k siden 1996. Bakgrunn

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 13-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 13-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 13-8 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 16. mai 8 Sour c e: Reut e r s EcoWin Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det derre der (hei) 400 3 300 2

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

Finanskrisen i 2008 og veien videre

Finanskrisen i 2008 og veien videre Finanskrisen i 2008 og veien videre Februar 2009 Bulkforum 10. februar Olav Chen 2 2/20/09 Mer enn 60 år med gjeldsoppbygging i USA kunne ikke fortsette 3 2/20/09 Kredittmarkedene ble spesielt hardt rammet

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Money never sleeps 1

Money never sleeps 1 Money never sleeps 1 2 Ingen ulempe å forvalte fra Bergen 3 Godt arbeidsvær har vi også Våre forvaltere Hogne Jann Robert Tony Harald Leif Anders Roar Gunnar J. Tyssøy Molnes Lie Olsen Fimreite Jeremiassen

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer