Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: STAB-PA/GAAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and socially excluded areas - fakturagrunnlag m.m. rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and socially excluded areas with an emphasis on the transfer of experience on prevention... v/ 2008/ / V/LL 632 Mottaker sychiatric Clinic, 1st Medical Faculty, Charles niversity niversitetet i tavanger V/LL "Trim i arbeidstida" - opplegg høsten 2010 og våren 2011 Trim i arbeidstida / / TAB-A/GAAT TAB-A/GAAT T 62/10 Forlengelse av midlertig ansettelse i 50% stilling som prosjektmedarbeider ved HK-prosjektet, st.id , Tilsettingsutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/GAK 012 V-ADM/GAK ide: 1 av 64

2 Vurdering av innkomne søkere til ledig 50% stilling som sekretær/førstesekretær - forværelses- og sekretariatsfunksjoner, st.id Tilsettingsprosess - sekretær/førstesekretær - forværelses- og sekretariatsfunksjoner, st.id / / V-ADM/KB V-ADM/KB Oppnevning som ordinær sensor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Masterstudium i helse og sosialfag ensoroppnevning ved H / / V-ADM/TWG 453 niversitetet i tavanger V-ADM/TWG Avslag på søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe 2007/ / HF-ADM/GNJ niversitetet i tavanger HF-K/JD ide: 2 av 64

3 tkast til nye/reviderte lønnspolitiske retningslinjer Lønnspolitiske retningslinjer N 2010/ / TAB-A/MMTO Offl. 15 (1) 230 AM/AJN TE AM-ADM/TMV FRE/JBM HF/TH HF/OFT HF-A/EM HF-FL/RGA HF-K/M TO HF-MD/JTL HF-AF/VM HF-LF/RG TO NETTO/ATL L/MKB TAB-KA/HK TAB-A/KRH TAB-ØVA/ELK TO V/MBO V/LL V-H/KVE V-MK/G V-/EAM V-ØL/BRA V-NH/TEJN TN/AB TE TN/GO TN-DE/OA TN-KM/OAM TN-MN/BHJ TN-T/BAA TN-ØR/HJF BB/EVO DR-F/HOB DR-/ME TAB-A/MMTO ide: 3 av 64

4 Antall som skal tilbys studieplass på grunnstudiene høsten overbooking Antall som skal tilbys studieplass på grunnstudiene høsten 2010-overbooking 2010/ / FRE-E/LEH 410 FRE-E/LEH TN-ADM/MAH Endelig årsregnskap 2009 tatsregnskap for 2009 og delårsrapportering i / / TAB-ØVA/ERK TAB-ØVA/TOK ignert søknad om forprosjekt for utvikling av kurs mellom i-luss og V-NH Forprosjekt for utvikling av kurs (Bidragskurs) i samarbeid med V-fakultetet/ NH og i-luss v/fagansvarlig Helge Jørgensen 2010/ / L/MKB L/MKB Forespørsel om oversikt over personopplysninger Registering av personopplysninger 2010/ / FRE-E/NM 508 niversitetet i tavanger FRE-E/NM ide: 4 av 64

5 Tildeling av midler til arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning studieåret nterne tildelingsbrev 2010 N 2010/ / TAB-ØVA/EHN 116 HF/TH Ellen Heiland Netland TAB-ØVA/EHN T 63/10 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 50% stilling som prosjektmedarbeider ved HK-prosjektet, st.id , Tilsettingsutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/GAK 012 V-ADM/GAK tvidet søkerskjema Tilsettingsprosess overingeniør MN st id / / TN-ADM/HKH TN-ADM/HKH ide: 5 av 64

6 Vedr. nominering av publiseringskanaler til nivå 2 innenfor området teknologi ubliseringskanaler til nivå 2 i 2009/2010 N 2008/ / TAB-KA/A TN/AB TE TN-ADM/JHH TN-T/BAA TN-DE/OA TN-MN/BHJ TN-KM/OAM TN-ØR/HJF TAB-KA/V Referat fra møtet i velferdsutvalget Velferdsutvalget / / TAB-A/GAAT TAB-A/GAAT Bekreftelse på mottatt søknad til ledig 50% stilling som sekretær/førstesekretær - forværelses- og sekretariatsfunksjoner, st.id Tilsettingsprosess - sekretær/førstesekretær - forværelses- og sekretariatsfunksjoner, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB ide: 6 av 64

7 TR 10/10 nnkalling til intervju til ledig stilling som rådgiver - fag- og studiesaker og kommunikasjonsarbeid, st.id Tilsettingsrådet V sirkulasjonsmøte 2 juni 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/KB 012 V-ADM/KB TR 11/10 nnkalling til intervju til ledig stilling som førstekonsulent - personalsaker, st.id Tilsettingsrådet V sirkulasjonsmøte 2 juni 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/KB 012 vsender V-ADM/KB tvidet søkerliste Tilsettingsprosess - personalkonsulent, st.id / / V-ADM/KB V-ADM/KB tvidet søkerliste Tilsettingsprosess - rådgiver - fag- og studiesaker og kommunikasjonsarbeid, st.id / / V-ADM/KB V-ADM/KB ide: 7 av 64

8 Orientering om oppnevning av sakkyndig komite Opprykk til førstelektor 2010/ / HF-ADM/GMA niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA akkyndig vurdering Tilsettingsprosess postdoc ndustriell økonomi, st.id / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA Tidspunkt for sensur: øknad om utsettelse på sensurering av bacheloroppgaver (BHOBAO) tsettelse på sensurering av bacheloroppgaver (BHOBAO) N 2010/ / V-ADM/CEL 453 TAB-A/KRH V-ADM/AHE ide: 8 av 64

9 TR 34/2010 Tilsetting i ledig vikariat som førstekonsulent - jurist ved tdanningsavdelingen, st.id entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV 012 TAB-A/HH TAB-A/KRH TAB-ØVA/ELK FRE-E/GKV FRE-E/TAB TAB-A/AWB aksfremlegg søknad om permisjon tudentmappe 2010/ / V-ADM/CEL V-ØL/AHA T 64/10 Ansettelse i ledig stilling for postdoktori samfunnssikkerhet- krisehåndterng, s.id , MK Tilsettingsutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/GAK 012 V-ADM/GAK ide: 9 av 64

10 TR 35/2010 nnkalling til intervju til ledig stilling som organisasjonskonsulent ved Felles ressurssenter, Enhet for studentservice, st.id entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV 012 TAB-A/HH TAB-A/KRH TAB-ØVA/ELK FRE-E/GKV FRE-E/TAB TAB-A/AWB T 65/10 Midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat i samfunnsøkonomi, st.id Tilsettingsutvalget V sirkulasjonsmøte juni 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/KB 012 V-ADM/KB tvidet søkerliste - rådgiver - fag- og studiesaker og kommunikasjonsarbeid Tilsettingsprosess - rådgiver - fag- og studiesaker og kommunikasjonsarbeid, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB ide: 10 av 64

11 aksfremlegg søknad om tilgang til konteeksamen tudentmappe 2007/ / V-ADM/TOL V-ØL/AHA aksfremlegg søknad om tilgang til konteeksamen tudentmappe 2010/ / V-ADM/AHA V-ØL/AHA aksfremlegg søknad om 4. gangs eksamen i BØK250 Markedsføring tudentmappe 2009/ / V-ADM/TOL V-ØL/AHA aksfremlegg søknad om tilgang til konteeksamen i BØK104 og 4 gangs eksamen i BØK104 tudentmappe 2010/ / V-ADM/ALB V-ØL/AHA ide: 11 av 64

12 aksfremlegg søknad om 4 gangs eksamen i BRE210 Finansregnskapspraksis og teori tudentmappe 2010/ / V-ADM/CEL V-ØL/AHA TR 12/10 nnkalling til intervju til ledig 50% stilling som sekretær/førstesekretær - forværelses- og sekretariatsfunksjoner, st.id Tilsettingsrådet V sirkulasjonsmøte 3, juni 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/KB 012 V-ADM/KB Brev til søkerne - ny utlysning Tilsettingsprosess postdoc Offshore Technology-Ocean Wind Turbines st.id / / TN-ADM/AKRA niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA ommervikar laboratoriet for Arbeidsavtaler KORT T / / TN-T/MOL niversitetet i tavanger TN-T/MOL ide: 12 av 64

13 Vedr. ledig stilling som studiekoordinator, st.id Tilsettingsprosess fast stilling som studiekoordinator ved K BA-program,st.id N 2010/ / HF-ADM/KNO HF-K/ALR TO HF-ADM/MAHE Bekreftelse på mottatt søknad Tilsettingsprosess fast stilling som studiekoordinator ved K BA-program,st.id / / HF-ADM/KNO Mottaker Til søker niversitetet i tavanger HF-ADM/MAHE tvidet søkerskjema for doktorgradsstipendiatstillinger i endringsledelse, st.id og Tilsettingsprosess - doktorgradsstipendiat i endringsledelse, st.id / / V-ADM/GAK niversitetet i tavanger V-ADM/GAK Midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat i samfunnsøkonomi, st.id Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiater (3) i samfunnsøkonomi, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB ide: 13 av 64

14 Midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat i samfunnsøkonomi, st.id Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiater (3) i samfunnsøkonomi, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB aksfremlegg søknad om 4. gangs forsøk til eksamen i BHO150 Bedriftsøkonomisk analyse for vertskapsnæringen tudentmappe 2010/ / V-ADM/NNL V-NH/AHA Midlertidig tilsetting som doktorgradsstiepndiat i samfunnsøkonomi, st.id Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiater (3) i samfunnsøkonomi, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB aksfremlegg søknad om tilgang til konteeksamen i BHO120 Juss for hotell, restaurant og reiseliv og BHO150 Bedriftsøkonomisk analyse for vertskapsnæringen tudentmappe 2007/ / V-ADM/ALB V-NH/AHA ide: 14 av 64

15 aksfremlegg søknad om permisjon fra studiene tudentmappe 2008/ / V-ADM/JGO V-NH/AHA TR 13/10 Midlertidig ansettelse som rådgiver - kvalitetsutvikling i 80% vikariat, st.id Tilsettingsrådet V sirkulasjonsmøte juli 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/KB 012 V-ADM/KB Referat fra sirkulasjonsmøte juli 2010 i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V sirkulasjonsmøte juli 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/KB 012 V-ADM/KB Midlertidig ansettelse som vikar i 80% stilling som rådgiver - kvalitetsutvikling, st.id Tilsettingsprosess - rådgiver - kvalitetsutvikling, vikariat i 80% stilling, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB ide: 15 av 64

16 Arbeidsplanlegging for forskerstillinger- bruk av arbeidsplaner ved Arkeologisk museum Arbeidsplanlegging for undervisnings- og forskerstillinger- bruk av arbeidsplaner 2008/ / TAB-A/GBA LEDELE/AM AM/AJN Avtale mellom National Technical niversity of Athens og niversitetet i tavanger om prosjektet "Opprettelse og drift av en E-GCC Clean Energy Network" Avtale mellom i (cene) og The CC - National Technical niversity of Athens 2010/ / TN-ADM/LO Ø Offl 13, jfr. Fvl Mottaker National Technical niversity of Athens niversitetet i tavanger TN-ADM/LO Anbud 05/10 for innkjøp av konstulenttjenester innenfor it-området - avvisning av tilbud Anbudsprosess 05/10 - for innkjøp av konsulenttjenester innenfor it-området 2010/ / TAB-ØVA/EH 042 Mottaker Elan T niversitetet i tavanger TAB-ØVA/EH tans av tilsettingsprosess for stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk, st.id Tilsettingsprosess førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk, midlertidig, F, st.id / / HF-ADM/KNO niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO ide: 16 av 64

17 nnkalling til sirkulasjonsmøte juli 2010 i Tilsettingsutvalget V Tilsettingsutvalget V sirkulasjonsmøte juli / / V-ADM/GAK 012 V-ADM/GAK BOf etter styremøtet 10. juni 2010 Balansert omstilling for utvikling over tre år N 2009/ / FRE/JBM 111 TN/AB TE TN/GO V/MBO V/LL TE HF/TH HF/OFT FRE/JBM T 69/10 Godkjenning av annonse for 80% midlertidig ansettelse som prosjektleder for utvikling av praksisutdanningen ved bachelor i sykepleie, st.id , st.id , H Tilsettingsutvalget V sirkulasjonsmøte juli / / V-ADM/GAK 012 V-ADM/GAK ide: 17 av 64

18 amtale angående ansettelsesforholdet ersonalmappe 2007/ / TN-ADM/HKH 221 TN-ADM/HKH Tilsetting i ledig vikariat som førstekonsulent - jurist ved tdanningsavdelingen, st.id Tilsettingsprosess - vikariat som førstekonsulent - jurist ved tdanningsavdelingen, st.id / / TAB-A/AWB niversitetet i tavanger TAB-A/AWB Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til arbeidsmiljøutvalget for perioden Oppnevninger / / TAB-A/GAAT V-ADM/LL BB/EVO FRE/JBM TN-ADM/GO HF-AF/VM TAB-A/GAAT Referat fra sirkulasjonsmøte juli 2010 i Tilsettingsutvalget V Tilsettingsutvalget V sirkulasjonsmøte juli / / V-ADM/GAK 012 V-ADM/GAK ide: 18 av 64

19 aksfremlegg søknad om 4 gangs forsøk på eksamen i BØK135 Matematikk for økonomi og samfunnsfag tudentmappe 2010/ / V-ADM/AHA V-ØL/AHA Avslutning av tilsettingsprosess for post doktor i samfunnssikkerhet - pasientsikkerhet, st.id Tilsettingsprosess - post doktor i samfunnssikkerhet - pasientsikkerhet, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB Egenevaluering Kiropraktikk fra tavanger niversitetssjukehus og niversitetet i tavanger Egenevaluering Kiropraktikk fra tavanger niversitetssjukehus og niversitetet i tavanger 2010/ / LEDELE/EKL 321 Mottaker Norsk institutt for studier i innovasjon, forskning og utdanning niversitetet i tavanger -LEDELE/EKL Diskusjon ang videre ansettelsesforhold med veileder og instituttleder ersonalmappe 2007/ / TN-ADM/HKH 221 TN-ADM/HKH ide: 19 av 64

20 TR 36/2010 Tilsetting i ledige stillinger som renholder ved Felles ressurssenter, Driftsavdelingen entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/AWB 012 TAB-A/HH TAB-A/KRH TAB-ØVA/ELK TAB-A/AWB Tilbud om midlertidig ansettelse som førsteamanuensis ved CORE - st id Tilsetting av førsteamm ved CORE- Osland 2010/ / TN-ADM/HKH niversitetet i tavanger TN-ADM/HKH Retur av søkermateriale Tilsettingsprosess førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi/sosiologi eller lignende, st.id / / HF-ADM/GMA Mottaker Til søker niversitetet i tavanger HF-ADM/MAHE ide: 20 av 64

21 Avslag på søknad om overflytting fra Høgskolen i Lillehammer til Bachelorprogram i Barnevern Overflytting 2010/ / V-ADM/THAR niversitetet i tavanger V-/THAR nntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha foreldrepenger ersonalmappe 2009/ / HF-ADM/JAHA 221 niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA nnkalling til møte angående ansettelsesforhold ersonalmappe 2007/ / TN-ADM/HKH 221 niversitetet i tavanger TN-ADM/HKH nntektsopplysninger ersonalmappe 2007/ / TAB-A/AWB 221 niversitetet i tavanger TAB-A/AWB ide: 21 av 64

22 A skjema høst 2010 ersonalmappe 2010/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/AKRA ap skjema høst 2010 ersonalmappe 2010/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/AKRA ign ap skjema høst 2010 ersonalmappe 2010/ / TN-ADM/HKH 221 TN-ADM/AKRA ign apskjema Fratredelse ersonalmappe 2010/ / TN-ADM/HKH 221 TN-ADM/AKRA ide: 22 av 64

23 ign sapskjema høst 2010 ersonalmappe 2010/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/AKRA Oversendelsesbrev agreement of collaboration Anglo-European College of Chiropractic - AECC 2010/ / TAB-A/BHO 341 Mottaker rincipal Dr. Kenneth Vall, Anglo European College of Chiropractic niversitetet i tavanger V/LL Fullføring av norskfaget i allmennlærerutdanningen tudentmappe 2010/ / HF-ADM/GNJ niversitetet i tavanger HF-A/GNJ tvidet søkerkjema for doktorgradsstipendiatstillinger i endringsledelse, st.id og Tilsettingsprosess - doktorgradsstipendiat i endringsledelse, st.id / / V-ADM/GAK niversitetet i tavanger V-ADM/GAK ide: 23 av 64

24 tarbeidelse av statusrapport 2010, risikovurdering 2011 og handlingsplan 2011 HM-arbeidet ved enhetene 2010 N 2010/ / TAB-A/GAAT 254 TN/AB TE V/MBO HF/TH AM/AJN TN-ADM/NH V-ADM/KB Mottaker Det humanistiske fakultet HF/[fordelt] AM-ADM/TMV -LEDELE/ER TO DR-/ME TAB-A/KRH TAB-KA/HK TAB-ØVA/ELK DR-F/HOB L/MKB NETTO/ATL FRE/JBM BB/EVO TAB-A/HH V/LL HF/OFT TAB/TVE TAB-A/GAAT Overgang til avtalefestet pensjon ersonalmappe 2007/ / V-ADM/GAK 221 niversitetet i tavanger V-ADM/GAK ide: 24 av 64

25 Midler til læringsmiljøfremmende tiltak - rapport om bruk av midler Læringsmiljøfremmende tiltak - rapportering 2008/2009 og 2009/2010 N 2010/ / TAB-A/MCF TN-KM/OAM TN-DE/OA TN-T/M V-/EAM HF-FL/OKY TN-T/TEF V-ØL/BRA TN-MN/BHJ V-NH/TEJN BB/EVO HF-MD/JTL TAB-A/MCF Forlenget ansettelse i tidsbegrenset stilling som konsulent ved Felles ressurssenter, Enhet for studentservice ersonalmappe 2009/ / TAB-A/AWB 221 niversitetet i tavanger TAB-A/AWB Avslag om utsatt innlevering av masteroppgave tudentmappe 2009/ / TN-ADM/TF niversitetet i tavanger TN-T/TF ide: 25 av 64

26 Forlenget ansettelse i tidsbegrenset stilling som konsulent ved Felles ressurssenter, Enhet for studentservice ersonalmappe 2010/ / TAB-A/AWB 221 niversitetet i tavanger TAB-A/AWB tavanger k., Lunde Nordre gnr. 2. Austre Åmøy - avtale og á konto faktura for arkeologisk undersøkelse tavanger k. Lunde øre gnr 1, Lunde Nordre gnr 2. Austre Åmøy - Vannforsyning, endelige planer vann- og avløpsanlegg. aken ligger arkivert under gnr / / AM-FORN/AJN 733 Mottaker tavanger kommune - Bymiljø og utbygging niversitetet i tavanger AM-FORN/AJN Vurdering av lønn etter prøvetid, ersonalmappe 2009/ / V-ADM/KB 221 V-ØL/EKR ide: 26 av 64

27 Bedømmelseskomité for ph.d.-avhandling Kandidatmappe 2007/ / V-ADM/EEN Mottaker Mottaker niversitetet i tavanger V-ADM/EEN nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fjerde studieår av allmennlærerutdanningen og bekreftelse på utskrift av vitnemål etter endt utdanning tudentmappe 2009/ / HF-ADM/GNJ niversitetet i tavanger HF-A/GNJ Referat fra tilsettingsutvalget ved Det humanistiske fakultet Tilsettingsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2010/ / HF-ADM/GMA 012 HF-ADM/GMA CV ersonalmappe 2007/ / TN-ADM/HKH 221 TN-ADM/AKRA ide: 27 av 64

28 Referat fra fakultetsråd Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsråd ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V/LL 012 V/LL Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BBKBAC tudentmappe 2010/ / TN-ADM/JO niversitetet i tavanger TN-KM/HAN Oversendelse av rapport om bruk av midler - Læringsmiljøfremmende tiltak - rapportering 2008/2009 og 2009/ / / TAB-A/MCF TAB-A/MCF Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BM260 tudentmappe 2009/ / TN-ADM/MAH niversitetet i tavanger TN-KM/HAN ide: 28 av 64

29 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MB100 tudentmappe 2010/ / TN-ADM/TBRB niversitetet i tavanger TN-MN/HAN rotokoller Tilsettingsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2010/ / HF-ADM/GMA 012 HF-ADM/GMA Tilsetting i tidsbegrenset stilling som universitetslektor ersonalmappe 2008/ / HF-ADM/GMA 221 niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA tlysing renholdere 2010 Tilsettingsprosess - Ledige stillinger som renholder ved Felles ressurssenter, Driftsavdelingen 2010/ / TAB-A/AWB TAB-A/AWB ide: 29 av 64

30 Tilsetting i vikariat som universitetslektor i lesevitenskap/nordisk litteratur ersonalmappe 2010/ / HF-ADM/GMA 221 niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA Oversendelse av dokumenter - sak om tap av studierett Klage på vedtak i klagenemda 2010/ / TAB-A/ALR niversitetet i tavanger TAB-A/ALR Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i lesevitenskap Tilsettingsprosess for førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk, st.id , 3 stillinger, LF 2010/ / HF-ADM/KNO niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i lesevitenskap Tilsettingsprosess for førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk, st.id , 3 stillinger, LF 2010/ / HF-ADM/KNO niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO ide: 30 av 64

31 Tilsetting i midlertidig stilling som førstelektor Tilsettingsprosess førsteamanuensis /førstelektor/universitetslektor i RLE, st.id / / HF-ADM/GMA niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i lesevitenskap Tilsettingsprosess for førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk, st.id , 3 stillinger, LF 2010/ / HF-ADM/KNO niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO aksframlegg - direkte opptak tudentmappe 2010/ / V-ADM/ALB V-ØL/ALB Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis i spesialpedagogikk, st.id Tilsettingsprosess vikariat førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk/lesevitenskap, LF, st. id / / HF-ADM/JAHA niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO ide: 31 av 64

32 aksframlegg - direkte opptak tudentmappe 2010/ / V-ADM/ALB V-ØL/ALB Ansettelse i vikariat, st.id Tilsettingsprosess vikariat førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i spesialpedagogikk, st. id / / HF-ADM/JAHA niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO nnvilget søknad om direkte opptak til bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon tudentmappe 2010/ / V-ADM/ALB niversitetet i tavanger V-ØL/ALB nnstilling på oppnevning av intern sakkyndig komitee Tilsettingsprosess førsteamanuensis /førstelektor/universitetslektor i RLE, st.id / / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA ide: 32 av 64

33 nnvilget søknad om direkte opptak til bachleorprogrammet i regnskap og revisjon tudentmappe 2010/ / V-ADM/ALB niversitetet i tavanger V-ØL/ALB Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i sosialt arbeid tudentmappe 2009/ / V-ADM/H niversitetet i tavanger V-/THAR Referat - omstilling ersonalmappe 2007/ / HF-ADM/JAHA 221 HF-ADM/KNO Ledig stilling som personalkonsulent, st.id Tilsettingsprosess - personalkonsulent, st.id / / V-ADM/KB Mottaker Til søker niversitetet i tavanger V-ADM/GAK ide: 33 av 64

34 LM befaring - rapport fra universitetsbiblioteket nstituttbesøk - læringsmiljøutvalget (LM) 2010/ / TAB-A/MCF TAB-A/MCF Dette har vi venta på så lenge... Multiboka, en lærebok for elever med spesifikke språkvansker? Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL osialt tilbaketrukne elever i skolen : en kvalitativ undersøkelse av læreres kompetanse om sosialt tilbaketrukne elever og hvordan de mener læringsmiljøet best kan tilpasses dem. Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ide: 34 av 64

35 Gjennomgang av dimensjonering og opptak for høsten oppfølging av Bofu Balansert omstilling for utvikling over tre år 2009/ / FRE/JBM 111 TN/AB V/MBO HF/TH TN/GO V/LL HF/OFT TN-ADM/TW V/EH HF-A/LT TAB-A/MCF Oversendelse av signert kontrakt mellom Vestlandsforsking og i - Balestrand ummit 2010 amarbeidsavtale mellom Vestlandsforsking og i - Balestrand ummit / / V-ADM/KR 321 Mottaker Vestlandsforsking niversitetet i tavanger V-ADM/KR KKE BRAGE - amanhengen mellom språkleg og sosial meistring : Har språkleg meistring noko å seie for den sosiale kompetansen hos små barn? Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ide: 35 av 64

36 taveundervisning i norske barneskoler Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL Ny sensurering av bacheloroppgave BØKBAO tudentmappe 2008/ / V-ADM/ALB Mottaker niversitetet i tavanger V-ØL/CEL Foreldresamarbeid og jentemobbing : hvilke faktorer har betydning for foreldresamarbeidet ved jentemobbing? Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL Fra trykt til digital tekst: nye utfordringer for lesing og leseforståelse. Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ide: 36 av 64

37 Tilsetting i vikariat i norsk ersonalmappe 2010/ / HF-ADM/KNO 221 niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i Barnevern tudentmappe 2008/ / V-ADM/TAB niversitetet i tavanger V-/THAR kke bestått vurdering i emnet VKK20 raksis veiledning (10 sp) - Videreutdanning i Tverrfaglig veiledning tudentmappe 2010/ / V-ADM/THAR niversitetet i tavanger V-/THAR Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i sosialt arbeid tudentmappe 2007/ /2010 V-ADM/H niversitetet i tavanger V-/THAR ide: 37 av 64

38 Ferieopplysninger ved overgang fra/til annen statlig virksomhet ersonalmappe 2007/ /2010 HF-ADM/GMA 221 niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BM160 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/KAD niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Resultat av klage på karaktersetting MOM350 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/HAN Mottaker niversitetet i tavanger TN-KM/HAN Hvordan beskriver veiledere og rektorer muligheter og utfordringer knyttet til veiledning av Respektprogrammet? Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ide: 38 av 64

39 Resultat av klage på karaktersetting MOM350 tudentmappe 2007/ /2010 TN-ADM/AK Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/HAN Resultat av klage på karaktersetting BT260 tudentmappe 2009/ /2010 TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/HAN Resultat av klage på karaktersetting BT260 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/KAD niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Om barns språk og deltagelse i barnehagen og førskolelærers tilrettelegging Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ide: 39 av 64

40 Resultat av klage på karaktersetting BT 260 tudentmappe 2008/ /2010 TN-ADM/AM niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Resultat av klage på karaktersetting BT260 tudentmappe 2009/ /2010 TN-ADM/AM Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/HAN Resultat av klage på karaktersetting BT260 tudentmappe 2009/ /2010 TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/HAN ide: 40 av 64

41 Resultat av klage på karaktersetting BT260 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/HAN Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/HAN Kollegaveiledning i skolen : muligheter og utfordringer. Erfaringer fra Respekt programmet Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL Resultat av klage på karaktersetting ÅMA300 tudentmappe 2010/ /2010 FRE-E/AFL Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/HAN ide: 41 av 64

42 Resultat av klage på karaktersetting ÅMA 300 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Resultat av klage på karaktersetting ÅMA300 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Resultat av klage på karaktersetting ÅMA300 tudentmappe 2009/ /2010 TN-ADM/AM Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/HAN ide: 42 av 64

43 Resultat av klage på karaktersetting ÅMA300 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Resultat av klage på karaktersetting ÅMA300 tudentmappe 2009/ /2010 TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Resultat av klage på karaktersetting ÅMA300 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/KAD niversitetet i tavanger TN-MN/HAN ide: 43 av 64

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS

Offentlig journal. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS. Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom UiS og SKAGEN AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.02.2010 Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom i og KAGEN A Kontrakt om kjøp av undervisningsoppdrag mellom

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 18.05.2011. Klassering: SV-ADM/HEF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.7.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 07.07.2011 nnkalling til møte i ansettelsesrådet V Ansettelsesrådet V 06.06.2011 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models

Safety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal change, and structural models Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 23.04.2010 afety climate and safety culture in health care and the petroleum industry: psychometric quality, longitudinal

Detaljer

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN

Offentlig journal. Bedømmelseskomité for ***** ***** ***** sin ph.d. avhandling. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/1050-20 9177/2009 SV-ADM/EEN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.07.2009 Bedømmelseskomité for sin ph.d. avhandling Kandidatmappe 2007/1050-20 9177/2009 28.04.2009 V-ADM/EEN niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.

Offentlig journal. Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.06.2011 Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet tudentmappe ***** ***** ***** 2008/4362-9 11176/2009 27.05.2009

Detaljer

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011

Offentlig journal. Gjennomgang av roller og rettigheter for ephorte-brukere. Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ephorte 2011/47-1 163/2011 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.01.2011 Gjennomgang av roller og rettigheter for ehorte-brukere Roller og tilgangsrettigheter i arkivsystemet ehorte N

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01.

Offentlig journal. Referat fra møtet 23.06.10. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA 13.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.01.2011 Referat fra møtet 23.06.10 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** X 2008/2165-6 13041/2010 24.06.2010 HF-ADM/GMA

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01.

Offentlig journal. Klima for flygel i St. Petri kirke, Stavanger. St. Petri kirke - Inneklima 2009/4497-1 24854/2009 AM-KONSERV/BÅB 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.1.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 08.01.2010 Klima for flygel i t. Petri kirke, tavanger t. Petri kirke - nneklima 2009/4497-1 24854/2009 03.12.2009

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: TN-ADM/OEJ

Dok.dato: 11.01.2011. Klassering: TN-ADM/OEJ Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 08.04.2011 Frikort ***** katt Vest-TN 2008/4796-40 803/2011 11.01.2011 TN-ADM/OEJ 233 Mottaker katt Vest niversitetet

Detaljer

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18.

Dok.dato: 18.02.2009. Klassering: Ikke bestått eksamen Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag (BSY 241, del 1), 18. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 20.03.2009 Tilbud på Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen nvitasjon til anbudskonkorranse 2009/176-3

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07.

Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 10.07.2008. Klassering: 212.2. Dok.dato: 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.7.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 15.07.2008 kattekort ersonalmappe 2008/1626-4 13047/2008 HF-ADM/GMA Offl. 5a, Fvl. 13 Følgebrev tudentassistenter 1.

Detaljer

Offentlig journal. Attest. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2119-12 14057/2009 HF-ADM/GMA 05.10.2010 30.06.2009. Universitetet i Stavanger

Offentlig journal. Attest. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2119-12 14057/2009 HF-ADM/GMA 05.10.2010 30.06.2009. Universitetet i Stavanger Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 05.10.2010 Attest ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2119-12 14057/2009 30.06.2009 HF-ADM/GMA niversitetet i tavanger

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 07.06.2011. Klassering:

Dok.dato: 06.06.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 07.06.2011. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2011-10.7.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 11.07.2011 Møtereferat 31.05.2011 Møte i ansettelsesutvalg - råd TN 31.5.2011 2011/3021-6 11939/2011 06.06.2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06.

Offentlig journal. Utsatt frist for innlevering av Masteroppgave. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011 TN-ADM/TAB 14.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.07.2011-31.07.2011, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 01.08.2011 tsatt frist for innlevering av Masteroppgave tudentmappe ***** ***** ***** 2008/481-15 12562/2011

Detaljer

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKR. Dok.dato: 07.05.2008. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 25.01.2010 Vedr. søknad på stilling som overingeniør/avdelingsingeniør i kjemi, st.id. 825819 - norsk avslagsbrev Tilsettingsprosess

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12.

Sandnes k, Skeiane gnr 40. Reguleringsplan for Sandved. Plan 95105. (Og bebyggelsesplan for Skeianeskogen vest, plan 95305) Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 01.10.2009 nnhold: R. andnes k, keiane gnr 40. Regplan for andved. Am til Block Watne: ang. kostnadsdeling. andnes k, keiane gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04.

Offentlig journal. Vedrørende sykemelding ***** ***** Personalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 TN-ADM/HKH 24.06.2009 03.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 24.06.2009 Vedrørende sykemelding ***** ***** ersonalmappe ***** ***** 2008/5026-3 7929/2009 03.04.2009 TN-ADM/HKH Krav

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.07.2009 Følgebrev til diplom Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 20.03.2009 V-ADM/EEN P Avsender

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-HR/MMTO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.03.2013 ynspunkter på bruk av frivillig sluttordning i forbindelse med Bofu - ***** ***** Frivillige sluttordninger

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: FRES/RLR Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.2.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 04.02.2010 Flyttetjenester, utlysing anbudskonkurranse. Flyttetjenester, utlysing av anbudskonkurranse. 2009/1207-1

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av bedømmelseskomite. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/5239-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/ESF 15.11.

Offentlig journal. Oppnevning av bedømmelseskomite. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/5239-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/ESF 15.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 15.11.2010 Oppnevning av bedømmelseskomite Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2007/39-13 19204/2010 21.09.2010 TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08.

Offentlig journal. Referat fra LHAU-møte 21.06.2011. AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 2011/10-12 15817/2011 AM-ADM/EVN 03.08.2011 12.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 12.08.2011 nnhold: Referat fra LHAU-møte 21.06.2011 AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2011 X 2011/10-12 15817/2011 03.08.2011

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Innvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.04.2008 nnvilgelse av fritak i fordypningsemne i Masterstudium helse- og sosialfag tudentmappe 2008/1369-1 5722/2008 18.03.2008

Detaljer

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 20.02.2013. Klassering: SV-ADM/GAK. Dok.dato: 06.02.2013. Klassering: 222.3 SV-ADM/GAK. Dok.dato: 15.02.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 15.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2013 nnkalling til møte i Ansettelsesutvalget V Ansettelsesutvalget V 27.02.2013 ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Oppnevningsbrev. Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/ESF 07.05.2014. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.5.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 07.05.2014 Oppnevningsbrev Kandidatmappe ***** ***** 2007/4450-17 19085/2010 20.09.2010 TN-ADM/EF TN-ADM/EF Oppnevningsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering:

Dok.dato: 23.05.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 18.06.2013 nnhold: Referat fra HM-forum 07.05.2013 AM - HM 2013 X 2013/7-13 10530/2013 23.05.2013 012 AM-AMLNG/MHØ

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.03.2010 Fornyelse av avtale med Microsoft Norge A om remier upport Tilslutning til rammeavtale med Microsoft Norge A om remier

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2010. Klassering: 011.4 STAB-PA/AWB HF-ADM/KNO AM-ADM/KBD FRES-IT/PERL STAB-ØVA/AST SV-ADM/KBS STAB-PA/TBH. Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 24.05.2010. Klassering: 011.4 STAB-PA/AWB HF-ADM/KNO AM-ADM/KBD FRES-IT/PERL STAB-ØVA/AST SV-ADM/KBS STAB-PA/TBH. Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.5.2010, Dokumenttype:,U,n,x, tatus: J,A 02.06.2010 nnhold: Møte i prosjektgruppen for AP-portalen 11.05.2010 AP E X 2009/1978-13 10440/2010 24.05.2010 TAB-PA/TBH

Detaljer

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014.

Journaldato: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.05.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 26.9.2014-28.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 29.09.2014 nnvilget søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging

Detaljer

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.08.2009 Tilsetting i ledig stilling som konsulent ved Felles ressurssenter, Dokumentsenteret, st.id. 30027985 Tilsettingsprosess

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07.

Karmøy k. gnr. 142 bnr. 9 m.fl., gnr. 143 bnr. 13 m.fl. Regplan Torvastad - Saken er arkivert under gnr 142, Storasund. Dok.dato: 13.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 31.8.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 02.09.2009 nnhold: Di. Tilråding til Riksantikvaren ver. søknad om dispensasjon kml. 8. 4.ledd.: Reguleringsplan for

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA

Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: SV-ADM/KBS. Dok.dato: 01.11.2013. Klassering: HF-ADM/GMA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 13.11.2013 A 55/13 Ansettelse i ledig stilling som professor i byutvikling og urban design tyrets ansettelsesutvalg 14.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 17.09.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 10.12.2010. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.05.2011 Tildeling av ph.d.-graden - ***** ***** Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/4866-11 18887/2010 17.09.2010 TN-ADM/EF

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2

Dok.dato: 11.04.2011. Klassering: AM-KONSERV/BÅB. Dok.dato: 18.04.2011. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2011 Rapport fra befaring AM - HM 2011 2011/7-12 8248/2011 11.04.2011 AM-ADM/EVN 012 Hjelp24 niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2009. Klassering: TN-ADM/HKH

Dok.dato: 15.09.2009. Klassering: TN-ADM/HKH Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 29.12.2009 Tilbud om forlengelse av tilsetting som førsteamanuensis - st. id 30010384 ersonalmappe ***** ***** 2008/3738-6 19154/2009

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02.

Offentlig journal. Letter of Mandate. Søknad Leonardo da Vinci prosjekt 527924-LLP-1-2012-1-BE-LEONARDO-LMP 2012/679-2 4647/2012 10.05.2012 13.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.5.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.05.2012 Letter of Mandate øknad Leonardo da Vinci prosjekt 7924-LL-1-2012-1-BE-LEONARDO-LM 2012/679-2 4647/2012

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: Dok.dato: 24.09.2012. Klassering: Dok.dato: 17.01.2013. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 03.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2013 nnkalling til møte i entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2012 2012/2848-3 19190/2012

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Dok.dato: 18.01.2001. Klassering: FMV/HSØ. Dok.dato: 20.02.2012. Klassering: SV-ADM/HEF

Dok.dato: 18.01.2001. Klassering: FMV/HSØ. Dok.dato: 20.02.2012. Klassering: SV-ADM/HEF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 03.07.2012 Di. tsira havstuer. nternt notat: HØ til BA, Melding om at tiltakshaver vil klage på Am vedtak tsira

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.06.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.06.2014 nnhold: Trondheim k. rinsenkrysset - Etablering av kollektivknutepunkt.

Detaljer

Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL

Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL. Dok.dato: 31.03.2014. Klassering: TN-ADM/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.04.2014 A 13/14 Fast ansettelse som professor i anvendt matematikk st.id. 30029732 tyrets ansettelsesutvalg 10.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07.

Offentlig journal. Søknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 HF-ADM/KNO 10.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.07.2012 øknad om skattekort for finsk statsborger ***** ***** ersonalmappe ***** ***** ***** 2009/810-9 5343/2012 20.02.2012

Detaljer

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03.

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.05.2011 kriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011

Detaljer