Dok.dato: Klassering: Dok.dato: Klassering: STAB-PA/GAAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT"

Transkript

1 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and socially excluded areas - fakturagrunnlag m.m. rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and socially excluded areas with an emphasis on the transfer of experience on prevention... v/ 2008/ / V/LL 632 Mottaker sychiatric Clinic, 1st Medical Faculty, Charles niversity niversitetet i tavanger V/LL "Trim i arbeidstida" - opplegg høsten 2010 og våren 2011 Trim i arbeidstida / / TAB-A/GAAT TAB-A/GAAT T 62/10 Forlengelse av midlertig ansettelse i 50% stilling som prosjektmedarbeider ved HK-prosjektet, st.id , Tilsettingsutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/GAK 012 V-ADM/GAK ide: 1 av 64

2 Vurdering av innkomne søkere til ledig 50% stilling som sekretær/førstesekretær - forværelses- og sekretariatsfunksjoner, st.id Tilsettingsprosess - sekretær/førstesekretær - forværelses- og sekretariatsfunksjoner, st.id / / V-ADM/KB V-ADM/KB Oppnevning som ordinær sensor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Masterstudium i helse og sosialfag ensoroppnevning ved H / / V-ADM/TWG 453 niversitetet i tavanger V-ADM/TWG Avslag på søknad om tilrettelegging av eksamen tudentmappe 2007/ / HF-ADM/GNJ niversitetet i tavanger HF-K/JD ide: 2 av 64

3 tkast til nye/reviderte lønnspolitiske retningslinjer Lønnspolitiske retningslinjer N 2010/ / TAB-A/MMTO Offl. 15 (1) 230 AM/AJN TE AM-ADM/TMV FRE/JBM HF/TH HF/OFT HF-A/EM HF-FL/RGA HF-K/M TO HF-MD/JTL HF-AF/VM HF-LF/RG TO NETTO/ATL L/MKB TAB-KA/HK TAB-A/KRH TAB-ØVA/ELK TO V/MBO V/LL V-H/KVE V-MK/G V-/EAM V-ØL/BRA V-NH/TEJN TN/AB TE TN/GO TN-DE/OA TN-KM/OAM TN-MN/BHJ TN-T/BAA TN-ØR/HJF BB/EVO DR-F/HOB DR-/ME TAB-A/MMTO ide: 3 av 64

4 Antall som skal tilbys studieplass på grunnstudiene høsten overbooking Antall som skal tilbys studieplass på grunnstudiene høsten 2010-overbooking 2010/ / FRE-E/LEH 410 FRE-E/LEH TN-ADM/MAH Endelig årsregnskap 2009 tatsregnskap for 2009 og delårsrapportering i / / TAB-ØVA/ERK TAB-ØVA/TOK ignert søknad om forprosjekt for utvikling av kurs mellom i-luss og V-NH Forprosjekt for utvikling av kurs (Bidragskurs) i samarbeid med V-fakultetet/ NH og i-luss v/fagansvarlig Helge Jørgensen 2010/ / L/MKB L/MKB Forespørsel om oversikt over personopplysninger Registering av personopplysninger 2010/ / FRE-E/NM 508 niversitetet i tavanger FRE-E/NM ide: 4 av 64

5 Tildeling av midler til arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning studieåret nterne tildelingsbrev 2010 N 2010/ / TAB-ØVA/EHN 116 HF/TH Ellen Heiland Netland TAB-ØVA/EHN T 63/10 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 50% stilling som prosjektmedarbeider ved HK-prosjektet, st.id , Tilsettingsutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/GAK 012 V-ADM/GAK tvidet søkerskjema Tilsettingsprosess overingeniør MN st id / / TN-ADM/HKH TN-ADM/HKH ide: 5 av 64

6 Vedr. nominering av publiseringskanaler til nivå 2 innenfor området teknologi ubliseringskanaler til nivå 2 i 2009/2010 N 2008/ / TAB-KA/A TN/AB TE TN-ADM/JHH TN-T/BAA TN-DE/OA TN-MN/BHJ TN-KM/OAM TN-ØR/HJF TAB-KA/V Referat fra møtet i velferdsutvalget Velferdsutvalget / / TAB-A/GAAT TAB-A/GAAT Bekreftelse på mottatt søknad til ledig 50% stilling som sekretær/førstesekretær - forværelses- og sekretariatsfunksjoner, st.id Tilsettingsprosess - sekretær/førstesekretær - forværelses- og sekretariatsfunksjoner, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB ide: 6 av 64

7 TR 10/10 nnkalling til intervju til ledig stilling som rådgiver - fag- og studiesaker og kommunikasjonsarbeid, st.id Tilsettingsrådet V sirkulasjonsmøte 2 juni 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/KB 012 V-ADM/KB TR 11/10 nnkalling til intervju til ledig stilling som førstekonsulent - personalsaker, st.id Tilsettingsrådet V sirkulasjonsmøte 2 juni 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/KB 012 vsender V-ADM/KB tvidet søkerliste Tilsettingsprosess - personalkonsulent, st.id / / V-ADM/KB V-ADM/KB tvidet søkerliste Tilsettingsprosess - rådgiver - fag- og studiesaker og kommunikasjonsarbeid, st.id / / V-ADM/KB V-ADM/KB ide: 7 av 64

8 Orientering om oppnevning av sakkyndig komite Opprykk til førstelektor 2010/ / HF-ADM/GMA niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA akkyndig vurdering Tilsettingsprosess postdoc ndustriell økonomi, st.id / / TN-ADM/AKRA TN-ADM/AKRA Tidspunkt for sensur: øknad om utsettelse på sensurering av bacheloroppgaver (BHOBAO) tsettelse på sensurering av bacheloroppgaver (BHOBAO) N 2010/ / V-ADM/CEL 453 TAB-A/KRH V-ADM/AHE ide: 8 av 64

9 TR 34/2010 Tilsetting i ledig vikariat som førstekonsulent - jurist ved tdanningsavdelingen, st.id entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV 012 TAB-A/HH TAB-A/KRH TAB-ØVA/ELK FRE-E/GKV FRE-E/TAB TAB-A/AWB aksfremlegg søknad om permisjon tudentmappe 2010/ / V-ADM/CEL V-ØL/AHA T 64/10 Ansettelse i ledig stilling for postdoktori samfunnssikkerhet- krisehåndterng, s.id , MK Tilsettingsutvalget V ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/GAK 012 V-ADM/GAK ide: 9 av 64

10 TR 35/2010 nnkalling til intervju til ledig stilling som organisasjonskonsulent ved Felles ressurssenter, Enhet for studentservice, st.id entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/YKV 012 TAB-A/HH TAB-A/KRH TAB-ØVA/ELK FRE-E/GKV FRE-E/TAB TAB-A/AWB T 65/10 Midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat i samfunnsøkonomi, st.id Tilsettingsutvalget V sirkulasjonsmøte juni 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/KB 012 V-ADM/KB tvidet søkerliste - rådgiver - fag- og studiesaker og kommunikasjonsarbeid Tilsettingsprosess - rådgiver - fag- og studiesaker og kommunikasjonsarbeid, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB ide: 10 av 64

11 aksfremlegg søknad om tilgang til konteeksamen tudentmappe 2007/ / V-ADM/TOL V-ØL/AHA aksfremlegg søknad om tilgang til konteeksamen tudentmappe 2010/ / V-ADM/AHA V-ØL/AHA aksfremlegg søknad om 4. gangs eksamen i BØK250 Markedsføring tudentmappe 2009/ / V-ADM/TOL V-ØL/AHA aksfremlegg søknad om tilgang til konteeksamen i BØK104 og 4 gangs eksamen i BØK104 tudentmappe 2010/ / V-ADM/ALB V-ØL/AHA ide: 11 av 64

12 aksfremlegg søknad om 4 gangs eksamen i BRE210 Finansregnskapspraksis og teori tudentmappe 2010/ / V-ADM/CEL V-ØL/AHA TR 12/10 nnkalling til intervju til ledig 50% stilling som sekretær/førstesekretær - forværelses- og sekretariatsfunksjoner, st.id Tilsettingsrådet V sirkulasjonsmøte 3, juni 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/KB 012 V-ADM/KB Brev til søkerne - ny utlysning Tilsettingsprosess postdoc Offshore Technology-Ocean Wind Turbines st.id / / TN-ADM/AKRA niversitetet i tavanger TN-ADM/AKRA ommervikar laboratoriet for Arbeidsavtaler KORT T / / TN-T/MOL niversitetet i tavanger TN-T/MOL ide: 12 av 64

13 Vedr. ledig stilling som studiekoordinator, st.id Tilsettingsprosess fast stilling som studiekoordinator ved K BA-program,st.id N 2010/ / HF-ADM/KNO HF-K/ALR TO HF-ADM/MAHE Bekreftelse på mottatt søknad Tilsettingsprosess fast stilling som studiekoordinator ved K BA-program,st.id / / HF-ADM/KNO Mottaker Til søker niversitetet i tavanger HF-ADM/MAHE tvidet søkerskjema for doktorgradsstipendiatstillinger i endringsledelse, st.id og Tilsettingsprosess - doktorgradsstipendiat i endringsledelse, st.id / / V-ADM/GAK niversitetet i tavanger V-ADM/GAK Midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat i samfunnsøkonomi, st.id Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiater (3) i samfunnsøkonomi, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB ide: 13 av 64

14 Midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat i samfunnsøkonomi, st.id Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiater (3) i samfunnsøkonomi, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB aksfremlegg søknad om 4. gangs forsøk til eksamen i BHO150 Bedriftsøkonomisk analyse for vertskapsnæringen tudentmappe 2010/ / V-ADM/NNL V-NH/AHA Midlertidig tilsetting som doktorgradsstiepndiat i samfunnsøkonomi, st.id Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiater (3) i samfunnsøkonomi, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB aksfremlegg søknad om tilgang til konteeksamen i BHO120 Juss for hotell, restaurant og reiseliv og BHO150 Bedriftsøkonomisk analyse for vertskapsnæringen tudentmappe 2007/ / V-ADM/ALB V-NH/AHA ide: 14 av 64

15 aksfremlegg søknad om permisjon fra studiene tudentmappe 2008/ / V-ADM/JGO V-NH/AHA TR 13/10 Midlertidig ansettelse som rådgiver - kvalitetsutvikling i 80% vikariat, st.id Tilsettingsrådet V sirkulasjonsmøte juli 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/KB 012 V-ADM/KB Referat fra sirkulasjonsmøte juli 2010 i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V sirkulasjonsmøte juli 2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2010/ / V-ADM/KB 012 V-ADM/KB Midlertidig ansettelse som vikar i 80% stilling som rådgiver - kvalitetsutvikling, st.id Tilsettingsprosess - rådgiver - kvalitetsutvikling, vikariat i 80% stilling, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB ide: 15 av 64

16 Arbeidsplanlegging for forskerstillinger- bruk av arbeidsplaner ved Arkeologisk museum Arbeidsplanlegging for undervisnings- og forskerstillinger- bruk av arbeidsplaner 2008/ / TAB-A/GBA LEDELE/AM AM/AJN Avtale mellom National Technical niversity of Athens og niversitetet i tavanger om prosjektet "Opprettelse og drift av en E-GCC Clean Energy Network" Avtale mellom i (cene) og The CC - National Technical niversity of Athens 2010/ / TN-ADM/LO Ø Offl 13, jfr. Fvl Mottaker National Technical niversity of Athens niversitetet i tavanger TN-ADM/LO Anbud 05/10 for innkjøp av konstulenttjenester innenfor it-området - avvisning av tilbud Anbudsprosess 05/10 - for innkjøp av konsulenttjenester innenfor it-området 2010/ / TAB-ØVA/EH 042 Mottaker Elan T niversitetet i tavanger TAB-ØVA/EH tans av tilsettingsprosess for stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk, st.id Tilsettingsprosess førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk, midlertidig, F, st.id / / HF-ADM/KNO niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO ide: 16 av 64

17 nnkalling til sirkulasjonsmøte juli 2010 i Tilsettingsutvalget V Tilsettingsutvalget V sirkulasjonsmøte juli / / V-ADM/GAK 012 V-ADM/GAK BOf etter styremøtet 10. juni 2010 Balansert omstilling for utvikling over tre år N 2009/ / FRE/JBM 111 TN/AB TE TN/GO V/MBO V/LL TE HF/TH HF/OFT FRE/JBM T 69/10 Godkjenning av annonse for 80% midlertidig ansettelse som prosjektleder for utvikling av praksisutdanningen ved bachelor i sykepleie, st.id , st.id , H Tilsettingsutvalget V sirkulasjonsmøte juli / / V-ADM/GAK 012 V-ADM/GAK ide: 17 av 64

18 amtale angående ansettelsesforholdet ersonalmappe 2007/ / TN-ADM/HKH 221 TN-ADM/HKH Tilsetting i ledig vikariat som førstekonsulent - jurist ved tdanningsavdelingen, st.id Tilsettingsprosess - vikariat som førstekonsulent - jurist ved tdanningsavdelingen, st.id / / TAB-A/AWB niversitetet i tavanger TAB-A/AWB Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til arbeidsmiljøutvalget for perioden Oppnevninger / / TAB-A/GAAT V-ADM/LL BB/EVO FRE/JBM TN-ADM/GO HF-AF/VM TAB-A/GAAT Referat fra sirkulasjonsmøte juli 2010 i Tilsettingsutvalget V Tilsettingsutvalget V sirkulasjonsmøte juli / / V-ADM/GAK 012 V-ADM/GAK ide: 18 av 64

19 aksfremlegg søknad om 4 gangs forsøk på eksamen i BØK135 Matematikk for økonomi og samfunnsfag tudentmappe 2010/ / V-ADM/AHA V-ØL/AHA Avslutning av tilsettingsprosess for post doktor i samfunnssikkerhet - pasientsikkerhet, st.id Tilsettingsprosess - post doktor i samfunnssikkerhet - pasientsikkerhet, st.id / / V-ADM/KB niversitetet i tavanger V-ADM/KB Egenevaluering Kiropraktikk fra tavanger niversitetssjukehus og niversitetet i tavanger Egenevaluering Kiropraktikk fra tavanger niversitetssjukehus og niversitetet i tavanger 2010/ / LEDELE/EKL 321 Mottaker Norsk institutt for studier i innovasjon, forskning og utdanning niversitetet i tavanger -LEDELE/EKL Diskusjon ang videre ansettelsesforhold med veileder og instituttleder ersonalmappe 2007/ / TN-ADM/HKH 221 TN-ADM/HKH ide: 19 av 64

20 TR 36/2010 Tilsetting i ledige stillinger som renholder ved Felles ressurssenter, Driftsavdelingen entralt tilsettingsråd den / / TAB-A/AWB 012 TAB-A/HH TAB-A/KRH TAB-ØVA/ELK TAB-A/AWB Tilbud om midlertidig ansettelse som førsteamanuensis ved CORE - st id Tilsetting av førsteamm ved CORE- Osland 2010/ / TN-ADM/HKH niversitetet i tavanger TN-ADM/HKH Retur av søkermateriale Tilsettingsprosess førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi/sosiologi eller lignende, st.id / / HF-ADM/GMA Mottaker Til søker niversitetet i tavanger HF-ADM/MAHE ide: 20 av 64

21 Avslag på søknad om overflytting fra Høgskolen i Lillehammer til Bachelorprogram i Barnevern Overflytting 2010/ / V-ADM/THAR niversitetet i tavanger V-/THAR nntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha foreldrepenger ersonalmappe 2009/ / HF-ADM/JAHA 221 niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA nnkalling til møte angående ansettelsesforhold ersonalmappe 2007/ / TN-ADM/HKH 221 niversitetet i tavanger TN-ADM/HKH nntektsopplysninger ersonalmappe 2007/ / TAB-A/AWB 221 niversitetet i tavanger TAB-A/AWB ide: 21 av 64

22 A skjema høst 2010 ersonalmappe 2010/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/AKRA ap skjema høst 2010 ersonalmappe 2010/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/AKRA ign ap skjema høst 2010 ersonalmappe 2010/ / TN-ADM/HKH 221 TN-ADM/AKRA ign apskjema Fratredelse ersonalmappe 2010/ / TN-ADM/HKH 221 TN-ADM/AKRA ide: 22 av 64

23 ign sapskjema høst 2010 ersonalmappe 2010/ / TN-ADM/AKRA 221 TN-ADM/AKRA Oversendelsesbrev agreement of collaboration Anglo-European College of Chiropractic - AECC 2010/ / TAB-A/BHO 341 Mottaker rincipal Dr. Kenneth Vall, Anglo European College of Chiropractic niversitetet i tavanger V/LL Fullføring av norskfaget i allmennlærerutdanningen tudentmappe 2010/ / HF-ADM/GNJ niversitetet i tavanger HF-A/GNJ tvidet søkerkjema for doktorgradsstipendiatstillinger i endringsledelse, st.id og Tilsettingsprosess - doktorgradsstipendiat i endringsledelse, st.id / / V-ADM/GAK niversitetet i tavanger V-ADM/GAK ide: 23 av 64

24 tarbeidelse av statusrapport 2010, risikovurdering 2011 og handlingsplan 2011 HM-arbeidet ved enhetene 2010 N 2010/ / TAB-A/GAAT 254 TN/AB TE V/MBO HF/TH AM/AJN TN-ADM/NH V-ADM/KB Mottaker Det humanistiske fakultet HF/[fordelt] AM-ADM/TMV -LEDELE/ER TO DR-/ME TAB-A/KRH TAB-KA/HK TAB-ØVA/ELK DR-F/HOB L/MKB NETTO/ATL FRE/JBM BB/EVO TAB-A/HH V/LL HF/OFT TAB/TVE TAB-A/GAAT Overgang til avtalefestet pensjon ersonalmappe 2007/ / V-ADM/GAK 221 niversitetet i tavanger V-ADM/GAK ide: 24 av 64

25 Midler til læringsmiljøfremmende tiltak - rapport om bruk av midler Læringsmiljøfremmende tiltak - rapportering 2008/2009 og 2009/2010 N 2010/ / TAB-A/MCF TN-KM/OAM TN-DE/OA TN-T/M V-/EAM HF-FL/OKY TN-T/TEF V-ØL/BRA TN-MN/BHJ V-NH/TEJN BB/EVO HF-MD/JTL TAB-A/MCF Forlenget ansettelse i tidsbegrenset stilling som konsulent ved Felles ressurssenter, Enhet for studentservice ersonalmappe 2009/ / TAB-A/AWB 221 niversitetet i tavanger TAB-A/AWB Avslag om utsatt innlevering av masteroppgave tudentmappe 2009/ / TN-ADM/TF niversitetet i tavanger TN-T/TF ide: 25 av 64

26 Forlenget ansettelse i tidsbegrenset stilling som konsulent ved Felles ressurssenter, Enhet for studentservice ersonalmappe 2010/ / TAB-A/AWB 221 niversitetet i tavanger TAB-A/AWB tavanger k., Lunde Nordre gnr. 2. Austre Åmøy - avtale og á konto faktura for arkeologisk undersøkelse tavanger k. Lunde øre gnr 1, Lunde Nordre gnr 2. Austre Åmøy - Vannforsyning, endelige planer vann- og avløpsanlegg. aken ligger arkivert under gnr / / AM-FORN/AJN 733 Mottaker tavanger kommune - Bymiljø og utbygging niversitetet i tavanger AM-FORN/AJN Vurdering av lønn etter prøvetid, ersonalmappe 2009/ / V-ADM/KB 221 V-ØL/EKR ide: 26 av 64

27 Bedømmelseskomité for ph.d.-avhandling Kandidatmappe 2007/ / V-ADM/EEN Mottaker Mottaker niversitetet i tavanger V-ADM/EEN nnvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fjerde studieår av allmennlærerutdanningen og bekreftelse på utskrift av vitnemål etter endt utdanning tudentmappe 2009/ / HF-ADM/GNJ niversitetet i tavanger HF-A/GNJ Referat fra tilsettingsutvalget ved Det humanistiske fakultet Tilsettingsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2010/ / HF-ADM/GMA 012 HF-ADM/GMA CV ersonalmappe 2007/ / TN-ADM/HKH 221 TN-ADM/AKRA ide: 27 av 64

28 Referat fra fakultetsråd Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsråd ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / V/LL 012 V/LL Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BBKBAC tudentmappe 2010/ / TN-ADM/JO niversitetet i tavanger TN-KM/HAN Oversendelse av rapport om bruk av midler - Læringsmiljøfremmende tiltak - rapportering 2008/2009 og 2009/ / / TAB-A/MCF TAB-A/MCF Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BM260 tudentmappe 2009/ / TN-ADM/MAH niversitetet i tavanger TN-KM/HAN ide: 28 av 64

29 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MB100 tudentmappe 2010/ / TN-ADM/TBRB niversitetet i tavanger TN-MN/HAN rotokoller Tilsettingsutvalget ved Det humanistiske fakultet 2010/ / HF-ADM/GMA 012 HF-ADM/GMA Tilsetting i tidsbegrenset stilling som universitetslektor ersonalmappe 2008/ / HF-ADM/GMA 221 niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA tlysing renholdere 2010 Tilsettingsprosess - Ledige stillinger som renholder ved Felles ressurssenter, Driftsavdelingen 2010/ / TAB-A/AWB TAB-A/AWB ide: 29 av 64

30 Tilsetting i vikariat som universitetslektor i lesevitenskap/nordisk litteratur ersonalmappe 2010/ / HF-ADM/GMA 221 niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA Oversendelse av dokumenter - sak om tap av studierett Klage på vedtak i klagenemda 2010/ / TAB-A/ALR niversitetet i tavanger TAB-A/ALR Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i lesevitenskap Tilsettingsprosess for førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk, st.id , 3 stillinger, LF 2010/ / HF-ADM/KNO niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i lesevitenskap Tilsettingsprosess for førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk, st.id , 3 stillinger, LF 2010/ / HF-ADM/KNO niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO ide: 30 av 64

31 Tilsetting i midlertidig stilling som førstelektor Tilsettingsprosess førsteamanuensis /førstelektor/universitetslektor i RLE, st.id / / HF-ADM/GMA niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA Tilsetting i fast stilling som universitetslektor i lesevitenskap Tilsettingsprosess for førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk, st.id , 3 stillinger, LF 2010/ / HF-ADM/KNO niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO aksframlegg - direkte opptak tudentmappe 2010/ / V-ADM/ALB V-ØL/ALB Ansettelse i vikariat som førsteamanuensis i spesialpedagogikk, st.id Tilsettingsprosess vikariat førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk/lesevitenskap, LF, st. id / / HF-ADM/JAHA niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO ide: 31 av 64

32 aksframlegg - direkte opptak tudentmappe 2010/ / V-ADM/ALB V-ØL/ALB Ansettelse i vikariat, st.id Tilsettingsprosess vikariat førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i spesialpedagogikk, st. id / / HF-ADM/JAHA niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO nnvilget søknad om direkte opptak til bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon tudentmappe 2010/ / V-ADM/ALB niversitetet i tavanger V-ØL/ALB nnstilling på oppnevning av intern sakkyndig komitee Tilsettingsprosess førsteamanuensis /førstelektor/universitetslektor i RLE, st.id / / HF-ADM/GMA HF-ADM/GMA ide: 32 av 64

33 nnvilget søknad om direkte opptak til bachleorprogrammet i regnskap og revisjon tudentmappe 2010/ / V-ADM/ALB niversitetet i tavanger V-ØL/ALB Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i sosialt arbeid tudentmappe 2009/ / V-ADM/H niversitetet i tavanger V-/THAR Referat - omstilling ersonalmappe 2007/ / HF-ADM/JAHA 221 HF-ADM/KNO Ledig stilling som personalkonsulent, st.id Tilsettingsprosess - personalkonsulent, st.id / / V-ADM/KB Mottaker Til søker niversitetet i tavanger V-ADM/GAK ide: 33 av 64

34 LM befaring - rapport fra universitetsbiblioteket nstituttbesøk - læringsmiljøutvalget (LM) 2010/ / TAB-A/MCF TAB-A/MCF Dette har vi venta på så lenge... Multiboka, en lærebok for elever med spesifikke språkvansker? Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL osialt tilbaketrukne elever i skolen : en kvalitativ undersøkelse av læreres kompetanse om sosialt tilbaketrukne elever og hvordan de mener læringsmiljøet best kan tilpasses dem. Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ide: 34 av 64

35 Gjennomgang av dimensjonering og opptak for høsten oppfølging av Bofu Balansert omstilling for utvikling over tre år 2009/ / FRE/JBM 111 TN/AB V/MBO HF/TH TN/GO V/LL HF/OFT TN-ADM/TW V/EH HF-A/LT TAB-A/MCF Oversendelse av signert kontrakt mellom Vestlandsforsking og i - Balestrand ummit 2010 amarbeidsavtale mellom Vestlandsforsking og i - Balestrand ummit / / V-ADM/KR 321 Mottaker Vestlandsforsking niversitetet i tavanger V-ADM/KR KKE BRAGE - amanhengen mellom språkleg og sosial meistring : Har språkleg meistring noko å seie for den sosiale kompetansen hos små barn? Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ide: 35 av 64

36 taveundervisning i norske barneskoler Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL Ny sensurering av bacheloroppgave BØKBAO tudentmappe 2008/ / V-ADM/ALB Mottaker niversitetet i tavanger V-ØL/CEL Foreldresamarbeid og jentemobbing : hvilke faktorer har betydning for foreldresamarbeidet ved jentemobbing? Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL Fra trykt til digital tekst: nye utfordringer for lesing og leseforståelse. Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / / BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ide: 36 av 64

37 Tilsetting i vikariat i norsk ersonalmappe 2010/ / HF-ADM/KNO 221 niversitetet i tavanger HF-ADM/KNO Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i Barnevern tudentmappe 2008/ / V-ADM/TAB niversitetet i tavanger V-/THAR kke bestått vurdering i emnet VKK20 raksis veiledning (10 sp) - Videreutdanning i Tverrfaglig veiledning tudentmappe 2010/ / V-ADM/THAR niversitetet i tavanger V-/THAR Melding om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i sosialt arbeid tudentmappe 2007/ /2010 V-ADM/H niversitetet i tavanger V-/THAR ide: 37 av 64

38 Ferieopplysninger ved overgang fra/til annen statlig virksomhet ersonalmappe 2007/ /2010 HF-ADM/GMA 221 niversitetet i tavanger HF-ADM/GMA Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BM160 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/KAD niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Resultat av klage på karaktersetting MOM350 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/HAN Mottaker niversitetet i tavanger TN-KM/HAN Hvordan beskriver veiledere og rektorer muligheter og utfordringer knyttet til veiledning av Respektprogrammet? Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ide: 38 av 64

39 Resultat av klage på karaktersetting MOM350 tudentmappe 2007/ /2010 TN-ADM/AK Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/HAN Resultat av klage på karaktersetting BT260 tudentmappe 2009/ /2010 TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/HAN Resultat av klage på karaktersetting BT260 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/KAD niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Om barns språk og deltagelse i barnehagen og førskolelærers tilrettelegging Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL ide: 39 av 64

40 Resultat av klage på karaktersetting BT 260 tudentmappe 2008/ /2010 TN-ADM/AM niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Resultat av klage på karaktersetting BT260 tudentmappe 2009/ /2010 TN-ADM/AM Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/HAN Resultat av klage på karaktersetting BT260 tudentmappe 2009/ /2010 TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/HAN ide: 40 av 64

41 Resultat av klage på karaktersetting BT260 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/HAN Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/HAN Kollegaveiledning i skolen : muligheter og utfordringer. Erfaringer fra Respekt programmet Masteroppgaver HF-A pesialpedagogikk / /2010 BB/CL 4 Mottaker niversitetet i tavanger BB/CL Resultat av klage på karaktersetting ÅMA300 tudentmappe 2010/ /2010 FRE-E/AFL Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/HAN ide: 41 av 64

42 Resultat av klage på karaktersetting ÅMA 300 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Resultat av klage på karaktersetting ÅMA300 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Resultat av klage på karaktersetting ÅMA300 tudentmappe 2009/ /2010 TN-ADM/AM Mottaker niversitetet i tavanger TN-T/HAN ide: 42 av 64

43 Resultat av klage på karaktersetting ÅMA300 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Resultat av klage på karaktersetting ÅMA300 tudentmappe 2009/ /2010 TN-ADM/KAD Mottaker niversitetet i tavanger TN-MN/HAN Resultat av klage på karaktersetting ÅMA300 tudentmappe 2010/ /2010 TN-ADM/KAD niversitetet i tavanger TN-MN/HAN ide: 43 av 64

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012.

Dok.dato: 02.03.2012. Klassering: STAB-ØVA/EHN. Dok.dato: 04.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/TOK STAB-ØVA/TOK. Dok.dato: 10.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2012 Nytt formidlingsbygg AM - foreløpig vurdering av merverdiavgiftspliktig virksomhet Nytt formidlingsbygg ved Arkeologisk

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.08.2009 Tilsetting i ledig stilling som konsulent ved Felles ressurssenter, Dokumentsenteret, st.id. 30027985 Tilsettingsprosess

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 29.9.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.9.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Kunngjøring av konkurranse Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Kvalitetssystem for HiG

Kvalitetssystem for HiG SYSTEMBESKRIVELSE SAKSNUMMER HIG: 08 / 1640 Kvalitetssystem for HiG Versjon 4, gjeldende fra 01.03.10 Godkjent av høgskoledirektør etter delegasjon fra styret 1 MÅL, PLAN OG LEDELSESFORANKRING FOR KVALITETSARBEIDET...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole...

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) 4 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE (TØH)... 4 STØH - Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole... 4 STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON... 6 Lover og reglementer...

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer