Arbeidsgruppe nøkkelbokser Geir Arne Roger - Gunnar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgruppe nøkkelbokser Geir Arne Roger - Gunnar 17.10.2008."

Transkript

1 Arbeidsgruppe nøkkelbokser Geir Arne Roger - Gunnar

2 Innhold Mandatet Problemstillinger/løsningsalternativer Prosedyre ved betjening/åpning av nøkkelbokser for utrykningsleder Prosedyre ved betjening/åpning av nøkkelbokser for alarmoperatør 110-sentral Sikkerhetsinstruks Instruks for koding av nøkkelbokser Instruks for bruk av nøkkel til nøkkel Skjema for nøkkelbokser Kontrakt/kontraktsvilkår oktober 2008

3 Mandat nøkkelbokser/ første kulepunkt Koding av nøkkelbokser: når-hvordan-hvem. Problemstilling Løsning/alternativ Når er anlegget klart for koding Jfr. kontraktsvilkårenes punkt 5 (karantenetid) kommentar: Nøkkelbox bør kodes og nøkler legges inn i 14dagers perioden /karantenetiden, slik at tjenesten er i drift når alarminngang kobles til. hvem: eventuell nøkkelperson/egen stilling Hvordan kommuniserer vi (melder vi) inn til basen/systemet Hvem skal utføre, og hvilket ansvar ligger i koding/avkoding Det opprettes egen e-post/firmapostadresse, eksempelvis mrk. nøkkelboxer (for ekstern og intern bruk, f.eks. kunder/installatører/linjeselskaper/forebygg ende personell). Her skal alt som har med abonnementene å gjøre, meldes inn. Kartlegge kapasiteten til dataprogrammet (som håndterer nøkkelboxene), blant annet i forhold til å kunne hente ut/dokumentere diverse informasjon som logg, historikk og lignende. ansvarlig/øremerket person fra tbrt. skal sjekke ut følgende før koding : - at boksen er routet mot 110 sentral. - at kundeforholdet er i orden (godkjent kontrakt). - at det foreligger dokumentasjon fra operatør for om at alle overføringer/linjer er oppkoblet. ansvarlig/øremerket person fra tbrt. skal benytte følgende rutine ved avkoding: - nøkler returneres eier/kontaktperson mot kvittering. - nøkkelbox avkodes og bringes tilbake til servicefunksjon. - kundeforhold slettes og melding om faktureringsstopp sendes på e-post til faktura-ansvarlig (jfr.instruks for alarmoperatør). Mandat nøkkelbokser/ andre kulepunkt Logistikk i skjemaene/dokumentasjon for service, nøkler og koding. Problemstilling Løsning/alternativ Søke om abonement/tilknytning til sør-trøndelag 110-sentral Leder orienterer: Det er ferdig utarbeidet elektronisk søknadskjema. Kontrakt og

4 Dokumentasjon. Prosedyre ved koding av nøkkelbokser Prosedyre ved service av nøkkelbokser vilkår skal få ny lay-out. I vilkårene henvises til sikkerhetsinstruks for nøkkelbokser. Ny sikkerhetsinstruks lages av gruppen Dette skal føres inn i (Arbeidsregister/alarmprogram) Nøkkelopplysninger: Kodet dato og av hvem Antall nøkler/adgangskort, dato og av hvem Siste service, dato og av hvem Nøkkelboksalarm linkes over til egen oppdragskode (op-kode) klokkeslett logget osv. Prosedyrene må inngå som en del av arbeidsinstruksen for alarmoperatør 110-sentral. Alarm-operatøren skal føle ansvar for at historikken i loggen til en hver tid er oppdatert, (ha et eiendomsforhold til at loggen er riktig). Dokumentasjon. Ansvar for ansatte i TBRT i forbindelse med besittelse av nøkkel til nøkkel Lage intern sikkerhetsrutine/instruks for TBRT i forbindelse med ansvar og besittelse av nøkkel til nøkkel Opprette register for hvem som er i besittelse av nøkkel til nøkkel Alle nøkler som ikke har berettiget eier skal inndraes Nøkkel kan kan kvitteres ut ved vikaroppdrag som utrykningsleder og innleveres ved vikariatets slutt (dette må inngå i sikkerhetsrutinen/instruksen) Prosedyre ved betjening/åpning av nøkkelbokser for alarmoperatør 110-sentral. Prosedyre ved betjening/åpning av nøkkelbokser for utrykningsleder. Prosedyre for utrykningsleder i forbindelse med bruk av nøkkel til nøkkel Lage egen rutine/instruks for alarmoperatør. Se forslag. Lage egen rutine/instruks for alarmoperatør. Se forslag. Lage sikkerhetsinstruks for utrykningsleder i forbindelse med bruk av nøkkel til nøkkel Se forslag. Mandat nøkkelbokser/ tredje og fjerde kulepunkt Bygge opp arkiv over nøkkelbokser og alarmoverføring. Hvem skal ha tilgang til og hvem skal drifte/ vedlikeholde dette Problemstilling Arkiv/system Løsning/alternativ Alarmadresse skal være retningsgivende i

5 arkivet, ikke fakturaadresse Det opprettes egen e-post/firmapostadresse, eksempelvis mrk. nøkkelboxer (for ekstern og intern bruk, f.eks. kunder/installatører/linjeselskaper/forebygg ende personell). Her skal alt som har med abonnementene å gjøre, meldes inn. Kartlegge kapasiteten til dataprogrammet (som håndterer nøkkelboxene/alarmeringen), blant annet i forhold til å kunne hente ut/dokumentere diverse informasjon som logg, historikk og lignende. Ansvarlig/øremerket person skal ha ansvar for drift av arkivet. Hvis ikke må ansvaret ligge under alarmoperatøren. Det må avklares hvem som skal ha lesetilgang til arkivet/systemet.

6 Prosedyre ved betjening/åpning av nøkkelbokser for utrykningsleder Leder for utrykningsenhet/utrykningsleder skal opptre i henhold til sikkerhetsinstruks. Utrykningsleder har ansvar for nøkkel til nøkkel Tilkomstnøkkel skal være fastlåst til utrykningskjøretøy. Sjekkes alltid ved vaktbytte. Ved fremkomst til alarmadresse/sted skal utrykningsleder kvittere (til 110-sentral) for åpnet nøkkelboks og antall nøkler og/eller nøkkelkort i boksen. - ved avvik skal dette meldes til alarmoperatør Når aksjonen er avsluttet skal utrykningsleder kvittere (til 110-sentral) for lukket nøkkelboks og antall nøkler og/eller nøkkelkort innlagt. oktober 2008

7 Prosedyre ved betjening/åpning av nøkkelbokser for alarmoperatør 110-sentral. Ved åpning av nøkkelboks/alarm skal alarmoperatør etterspørre antall nøkler og/eller nøkkelkort i boksen. Kontroll mot nøkkelopplysninger i Al-reg. - avvik registreres av alarmoperatør. Hvis problemet ikke kan løses av operatøren skal det rapporteres videre til leder 110-sentral. Hvis opplysninger ikke er innført/registrert i nøkkelboksopplysninger skal disse føres inn med: kodet og antall nøkler/nøkkelkort. Ved avsluttet aksjon skal alarmoperatør etterspørre antall nøkler og/eller nøkkelkort innlagt i nøkkelboksen i henhold til nøkkelopplysninger i Al-reg. Samme prosedyre skal følges ved service av nøkkelbokser. Prosedyren må også innføres som en del av utrykningsleders arbeidsinstruks. Prosedyren må også innføres som en del av servicepersonells arbeidsinstruks.

8 oktober 2008

9 SIKKERHETSINSTRUKS NØKKELBOKSER For å sikre abonnenten skal følgende prosedyre følges: 1. Tilkomstnøkkel til nøkkelboksen Tilkomstnøkkelen skal til enhver tid være fastlåst i forhåndsdefinert utrykningsenhet. Leder for enheten har ansvar for at nøkkelen er fastlåst i bøyle. Leder har personlig ansvar for nøkkel til nøkkel. 2. Tap av tilkomstnøkkel Ved tap av tilkomstnøkkel omkodes alle nøkkelbokser, og nye tilkomstnøkler anskaffes. 3. Alarm Nøkkelboksen er utstyrt med alarm tilknyttet 110-sentralen i Sør-Trøndelag. Alarm utløses ved åpning, innbrudd og eventuelt linjebrudd i boksen. Når nøkkelboksen går i alarm, gir dette aksjon i form av utrykning fra utrykningsenhet fra TBRT. Aksjon skal gjennomføres i henhold til utrykningsprosedyre. Alle åpninger av nøkkelboks blir loggført i 110-sentralen. 4. Feil Feil ved nøkkelboks eller (innlagte) nøkler, som oppdages utenfor vanlig service meldes snarest til 110-sentral. Forholdet loggføres og prosedyre for alarmoperatør 110-sentral skal følges. 5. Nøkler i boksen Abonnenten har selv ansvar for at det til enhver tid er riktige og tilstrekkelig antall nøkler i boksen. Nøkler skal være korrekt merket/adressert. TBRT har ansvar for nøkler/nøkkelkort i nøkkelboksen. 6. Opphør av abonnement Ved oppsigelse av avtalen/abonnementet, returneres nøkler abonnenten og boksen dekodes. Dvs. at alarm ikke lengre vil bli registrert i 110-sentralen i Sør-Trøndelag. Dekoding skal utføres i henhold til dekodingsprosedyre. Side 1 av 1 Oprettet av arbeidsgruppen (GeirArne, Roger og Gunnar) Revisjon etter overlevering

10 INSTRUKS FOR KODING AV NØKKELBOKSER 1. Ved koding skal alarmoverføringen fra nøkkelboksen kontrolleres opp i mot 110 sentralen 2. Hvis kunden ikke er tilknyttet 110 sentralen skal det ikke kodes nøkkelboks, og det skal ikke legges noen nøkler i nøkkelboksen 3. Hvis alt er i orden kodes nøkkelboksen i henhold til instruks for omstilling av nøkkelbokssafe utarbeidet av KeyLink 4. Ved koding av nøkkeltube fra Marvik Service as, følges samme rutine som i punkt 1 og 2. Boksen blir automatisk kodet ved første gangs opplåsing med brannvesenets hovednøkkel. Nøkkelen er festet til tilkomstnøkkel for nøkkelbokser TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Oktober 2008

11 Instruks for bruk av nøkkel til nøkkel nøkkel utleveres/kvitteres ut til verksmester nøkkel skal brukes og oppbevares i henhold til sikkerhetsinstruks tap av nøkkel meldes snarest til verksmester ved opphør av funksjon/stilling skal nøkkel innleveres til verksmester oktober 2008

12 SKJEMA FOR NØKKELBOKSER Koding Dekoding Innlegg Nøkler Dato: Monteringsadresse:... Kunde:. Kundenr: Securinet Safetel Annet: tlf tlf Kontaktperson: Tlf.nr KODING: Er nøkkelboks rutet til 110- sentralen? JA NEI Nøkkelboksen er kodet:.../ 20. Utfylt av:... Plassering: Kodet av: NØKLER Antall nøkler og kort lagt inn: Nøkler Adgangskort Innlagt dato: / 20 NB! Husk nøkkelringer. Innlagt av:... DEKODING Når 110- sentralen mottar en oppsigelse fra en kunde skal følgende gjennomføres: 1. Melding gies til ansvarlig for dekoding av nøkkelboks. 2. Nøkler returneres til kunde som kvitterer for mottatte nøkler. 3. Kunden fjernes fra abonnementsregistret på Al-Reg. 4. Melding om oppsigelse gies til ekspedisjonskontoret som stopper fakturering. Dekoding av nøkkelboks og nøkler returnert til kunde. Kunden taes ut av abonnementsregistrert i Al-Reg. Fakturering stanset: Dato:.. Sign:. Kunde Sign: Sentral Sign:.. Eksp.kontoret Revidert okt 2008

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Når du godkjenner i WO får du denne beskjeden: Rettet slik at ikke feilmelding kommer når det er dagen i dag som ikke er KLarte

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging

Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging Generelt Kvalitetssikring av trenerjobben er helt avgjørende for resultatene hos kunden/utøveren. På Progresjon er det tilrettelagt egne verktøy og funksjoner

Detaljer

Sikkerhetsmål og -strategi

Sikkerhetsmål og -strategi Sikkerhetsmål og -strategi Side 1 av 8 Sikkerhetsmål og -strategi NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 12.03.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Hvordan bruke Øyane Sykehjem sitt varslingssystem for kvalitetsdokumenter

Hvordan bruke Øyane Sykehjem sitt varslingssystem for kvalitetsdokumenter Hvordan bruke Øyane Sykehjem sitt varslingssystem for kvalitetsdokumenter 1. Bla i mapper 2. Åpne dokumenter 3. Legge til varsler for et dokument 4. Se på varsler for et dokument 5. Oversikt over alle

Detaljer

Veiledning. Nelfo og Profsys AS. bransjens Web-baserte internkontrollsystem. Ver. 140311

Veiledning. Nelfo og Profsys AS. bransjens Web-baserte internkontrollsystem. Ver. 140311 Veiledning bransjens Web-baserte internkontrollsystem Nelfo og Profsys AS Ver. 140311 Hva er - og Hvorfor NIK? Hvorfor trenger din bedrift et system for internkontroll? Forebygge og unngå avvik og feil

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer