Leverandørbestillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandørbestillinger"

Transkript

1 Leverandørbestillinger Dokumentasjon for bruk av bestillingsprogrammene med fokus på bestilling til leverandør

2 Page 2 of 30 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørbestillinger AaGH INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord:... 4 Kundeordre... 5 Bestillingsforslag dannet fra kundebestilling Varelinjene i bestillingsforslaget... 8 Lagerbasert bestillingsforslag Krav til varekortet Bruk av varegruppe «grupperinger» Avvikende salgsperiode Matrisebegrensning Salgsbasert bestillingsforslag Leverandørbestillinger Lage bestilling Varelinjene i bestillingen Bestilling til eget lager med bruk av kundeordre Varemottak Varemottak fra leverandører som leverer elektronisk følgeseddel Arbeidsprosessen Bruk av elektroniske fakturaer Bearbeide elektronisk importert faktura Innkjøpsliste Logikk og parametre

3 Page 3 of 30 Bruk av maks/min og bestillingspunkt i BD Parameteroppsett Hjelpeprogrammer til bruk i bestillingssystemet BIM BIM BIM BIM Logistikk i faghandelen... 30

4 Page 4 of 30 Forord: Bestillingsarbeidet ovenfor en leverandør kan starte i fra flere sider av en butikksdrift, dette dokument beskriver rutinene fra etablering av et bestillingsforslag til mottak av varene. Etablering av bestillingsforslag basert på registrerte kundeordrer Etablering av bestillingsforslag basert på bruk av maks og minimumslager Bearbeidelse av bestillingsforslag Godkjennelse av bestillingsforslag Oversendelse av bestillingsforslag til leverandør Behandling av tilbakemeldinger fra leverandør Varemottak og godkjenning av leveranser Etablering av bestillingsforslag basert på en periodes salg Etablering av bestillingsforslag basert på bruk av håndholdte terminaler Bestillingsfunksjonen i en faghandelsbutikk utføres av både ressurspersoner/avdelingsledere og de øvrige medarbeidere i butikken. Denne dokumentasjon er ment som et verktøy for den utførende medarbeider i butikken. Medarbeideren som fører kontroll med, og gjennomfører den del av bestillingsfunksjonen som butikken velger for sine logistikkrutiner. Det er vanskelig å beskrive en fast rutine for hvordan man benytter bestillingssystemet, med denne dokumentasjon er ment som et forslag på hvordan programmene i bestillingsmenyen, kan benyttes.

5 Page 5 of 30 Kundeordre Disse er beskrevet i eget dokument, her vises kun en skisse for logikken, og hvordan disse kan hentes inn for å danne et utgangspunkt for et forslag til en leverandørbestilling. Prosessbeskrivelse av bestillingssystemet Kundeordre registreres ved bruk av programmet OF14 Med basis i hvordan registreringen skjer, vil en kundeordre være klarlagt for fakturering, dvs. levert, eller overføres automatisk til bestillingssystemet registrering av kundebehov Kundeordre som er ferdig levert og klare for fakturering, disse kan gjenfinnes i OF10 Registrerte kundeordre Kundeordre som ikke er levert og henført til register for kundebehov. Disse ligge klare for viderebehandling og oversendelse mot leverandør disse kan gjenfinnes i OF14S, BIM20 og BIM18 Analyse og kontroll av ordre og bestillinger OF14S Bestillinger mot leverandør, gjøres i BIM20, disse dannes lagerbestillinger, samt henter opp kundeordre som ligger i kundebehovssystemet. Varemottak gjøres for en leveranse, i denne prosess oppdateres lageret, samt at kundeordre blir hentet opp og klargjort for fakturering. Kundeordre som er ferdig levert og klare for fakturering, disse kan gjenfinnes i OF10 Fakturering Utskriftskø Hvordan starte prosessen for en leverandørbestilling med basis i kundebestilling? Her må en også være oppmerksom på kundeordrer dannet for kunde, definert som bestilling til eget lager.

6 Page 6 of 30 Bestillingsforslag dannet fra kundebestilling. Du bruker programmet for leverandørbestilling, BIM20, velger knappen for Kundebestillinger Du kommer da til et bilde som viser til hvilke leverandører det ligger kundeordrer. Du har full mulighet til å se både varer som ligger klare til bestilling, og fra hvilke kunder.

7 Page 7 of 30 Du danner et bestillingsforslag ved å bruke knappen Bestille. Her gis du muligheter for å spesialtilpasse ditt bestillingsforslag. Du kan også sette opp et forslag som også vurderer de varene du har for den aktuelle leverandør, ut i fra om din beholdning er over eller under varens bestillingspunkt. Det dannes et bestillingsforslag, som vi ser i den aktuelle status i leverandørbestillingsprogrammet, BIM20. Bestillingsforslaget består av et «hode», hvor en del betingelser og informasjoner fastsettes. Samt en varelinje del. Her ser du alle de bearbeidings- og endringsmuligheter du har på bestillingsforslaget.

8 Page 8 of 30 Varelinjene i bestillingsforslaget Du kan bearbeide bestillingsforslaget på varelinje nivå, og endre informasjoner, f.eks. hvis du avtaler en spesiell pris med din leverandør for denne leveransen, så kan du endre leverandør og kostprisen allerede nå. Du har også full adgang til å gjøre endringer i selve varekortet, samt få fram nyttig informsjon som beholdning, salgsstatistikk m.m.

9 Page 9 of 30 Du bygger ditt bestillingsforslag videre med knappen tilleggslinjer, til du er klar for å godkjenne forslaget. Godkjenningen skjer ved at du bruker Ferdig knappen og kommer til et bilde hvor du kan både sende og skrive ut bestillingen til din leverandør.

10 Page 10 of 30 Lagerbasert bestillingsforslag Butikkdatasystemer for faghandel inneholder bestillingssystemer som kan være med å varsle om at varer skal/bør kjøpes inn. Det vil si at butikken må ha bestemt sitt bestillingspunkt og sitt maksimallager, det punkt hvor det automatiske system skal bestille opp på bestillingsdagen. Skjematisk kan dette beskrives slik: Mengde ee A B C Påfyllingsnivå (Bestillingsmaksimum) Tid Bestillingsnivå (Bestillingspunkt) Tidspunkt A Tidspunkt B Varebeholdningen er under bestillingspunktet. Systemet vil anbefale å bestille et kvantum opp til bestillingsmaksimum. Varen har en beholdning over bestillingspunkt. Systemet vil ikke ta med den varen i bestillingsforslaget. Tidspunkt C Varen er igjen under bestillingspunktet og skal bestilles, ref punkt A. Krav til varekortet Varen må ligge med feltene «Bes.punkt» og «Bes.max» i OF00. Systemet vil foreslå å bestille varen hvis beholdning er lavere enn Bes.punkt. Antallet som foreslås er: Bes.max (minus) Beholdning. NB! Bruk dette felt optimalt med hensyn til å avtale rabatter i forhold til best.antall. Maks/min beholdning

11 Page 11 of 30 Butikkdatasystemet beregner alltid sitt forslag til antall under forutsetning om at antallet skal være større enn leverandørens minste bestillings antall. Og alltid som en multiplikator av hva som er lagt inn i feltet for minste bestillings antall. Du bruker dette optimalt slik: Leverandørens minste antall er f.eks. 1 Du har spesialpris ved bestilling av 10 samtidig, du legger da inn 10 i feltet for minste bestillings antall, og sikrer deg alltid den optimale rabatt. Du starter prosedyren for lagerstyrt bestillingsforslag ved å kjøre programmet «Lagerbasert best.forslag (BIM10). Lagerbasert bestillingsforslag (BIM10) på ønsket leverandør og/eller kategori av leverandører. Se valgene i skjermbildet nedenfor. Du kan styre prosessen med kombinasjoner av disse valg.

12 Page 12 of 30 Bruk av varegruppe «grupperinger» Ved å bruke knappen «Varegrupper», får du mulighet til å bestille på «grupperinger» av varegrupper. Avvikende salgsperiode Du kan også begrense utvalget som skal tas med til de varer som er solgt innenfor en viss periode, da bruker du knappen Avvikende salgsperiode. Matrisebegrensning Dersom du har brukt en matrise systematisk for å gruppere dine varer, har du også en mulighet til begrense bestillingsforslaget basert på en verdi lagt inn i matrisen.

13 Page 13 of 30 Du får en melding om at bestillingsforslag er dannet, og informasjon om nummeret på bestillingsforslaget. Det er valgfritt om du ønsker utskrift av bestillingsforslaget eller ikke. Etter en tids bruk er det formålstjennlig å arbeide mest mulig på skjerm, da du finner alle opplysninger direkte. Gå inn på «Leverandørbestillinger» (BIM20), og velg det aktuelle bestillingsforslag til videre bearbeiding. Du møter bestillingens «hode», og deretter går du ned på linjenivå, se tidligere avsnitt som omhandler dette under kundebestillinger.

14 Page 14 of 30 Du har på linjenivå adgang til å bearbeide og endre både bestillingsforlsaget og selve varen i varens varekort. Du avslutter sekvensen, godkjenner bestillingsforslaget med «Ferdig» knappen. Systemet går automatisk videre til oversendelse av bestillingen til din leverandør, datamessig og/eller via utskrift som mailes. Vær oppmerksom på at du også kan velge sortering for utskriften, det er ofte enklere for din leverandør å punche inn ordres som kommer sortert på leverandørens sitt eget varenummer. Du styrer muligheten for å få systemet til å skrive ut leverandørens varenummer i BD70. Sjekk at utskriften er OK og send den til leverandøren.

15 Page 15 of 30 Salgsbasert bestillingsforslag Butikkdatasystemet kan gi deg et bestillingsforslag basert på ditt registrerte salg for en periode. Systemet ber deg på denne måte om å fylle opp med akkurat det samme antall som du har solgt, men du kan bearbeide forslaget og ta hensyn til sesonger etc. Gå inn i programmet salgsbasert bestillingsforslag, BIM11 Begrensinger kan gjøres mot periode og varegruppe. I BIM90 setter du begrensingen på lengden av perioden. Du velger periode og den leverandør du Ønsker å bestille fra, vurder også de aktuelle begrensninger og effektiviseringsmuligheter som finnes ved å samkjøre prosessen for grupperinger av leverandører. Du kan bestille for hver enkelt butikk, eller samlet ved å velge 0 I butikkfeltet. Dette betinger at butikkene har kode 1 i BD88 mht bestilling. Du kan angi kun en leverandør eller lage bestillingsforslag for grupperinger av leverandører lagt opp I BD70 sitt kategorifelt. Du får informasjon omkring det dannede bestillingsforslag, og kan bearbeide, godkjenne og sende det som beskrevet tidligere i dette dokument. Det er viktig at du vurderer antallet nøye, såfremt ikke din firmapolitikk er at du skal rebestille akkurat hva du har solgt. Bruk din bransjekunnskap og du har et effektivt og enkelt bestillingssystem som ikke krever lagerstyring, men som baserer seg på at butikken er nøyaktig i sin scanning/ordreregistrering på artikkelnivå.

16 Page 16 of 30 Leverandørbestillinger Du kan også starte hele bestillingsprosessen med direkte å lage et bestillingsforslag i programmet for leverandørbestilling, BM20. Lage bestilling. Bestillinger kan manuelt lages på flere måter, her skal vi gå igjennom de aktuelle. Ønsker du å lage en bestilling kun mot en leverandør, og denne ikke skal henføres mot noen kunde og/eller markeres som bestilt til eget lager, kan du benytte programmet BIM20. Vær imidlertid oppmerksom på at du i dette program kun kan lage bestilling på varer som ligger registrert i ditt vareregister, BD00. Gå inn i programmet, og velg «Ny» knappen for å starte prosessen. Fyll ut hode på bestillingen, konferer nedenstående skjermbilde. Fyll ut noen bokstaver I leverandørens navn, og trykk enter, velg fra listen som fremkommer. Skal varen leveres direkte til kunden, legges korrekt leveringsadresse inn her

17 Page 17 of 30 Varelinjene i bestillingen. Når det firmamessige er registrert i «hodet» på bestillingen, møter du det aktuelle skjermbilde for registrering av varelinjene: Du registrerer de aktuelle varelinjer. Systemet informerer deg hvis du velger en vare (for eksempel en bok) som tilhører en annen leverandør. Du kan overstyre dette med knappen «Godta annen lev.», det hender jo at en leverandør også skaffer varer fra andre. De aktuelle varene legges inn ved at du i feltet for varenavn/nummer legger inn noe av teksten til varen, og får opp en liste hvor den aktuelle vare kan velges. Du kan også bruke frisøkfunksjonen *, samt alle andre kjente søk fra BD00 programmet. Du kan gjerne avslutte registreringen for å ta det opp på et senere tidspunkt, men møter da et litt annet registreringsbildet etter at du har går igjennom hodet på bestillingen.

18 Page 18 of 30 I dette skjermbildet kan du bearbeide din bestilling, idet den ennå ligger inne som et bestillingsforslag. Det kan for eksempel være hensiktsmessig å gjøre en bedømming mot varens reelle salg de siste måneder, og ta hensyn til sesonger som ligger nært forestående. Du kan i dette skjermbilde gjennomføre mange funksjoner, men de fleste er naturlige å bruke i varemottaket fremfor å benyttes nå. De andre funksjonene som fremgår av knappene i skjermbildet, er tillegsfunksjoner og/eller de har med prisen på varen å gjøre. En av funksjonene er viktig hvis du får et spesielt tilbud fra din leverandør nå. Tilbudet skal ikke influere på dine normale priser, men du ønsker kontroll ved mottak at du har fått riktig pris, da registrerer du den avtalte prisen i «ruten» for kostpris. Du avslutter, godkjenner og sender bestillingen som det er beskrevet i tidligere kapitler. Bestilling til eget lager med bruk av kundeordre Det eneste spesielle med denne funksjon er at kunde nr 11 er dedikert til dette. Du bruker kundeordre som beskrevet tidligere, alle funksjoner er like. Men ved varemottak blir det ikke skrevet ut ordrepapirer på denne kunde, kun oppdatering av varelageret.

19 Page 19 of 30 Varemottak Varemottaksfunksjonen er kanskje den viktigste funksjonen i en faghandels butikk som ønsker varelagerstyring og effektiv bruk av butikkdata. Varemottaksfunksjonen sørger for oppdatering av korrekt antall, korrekte priser mht bruttofortjeneste beregningen og at du får beskjed om artikler i vareleveransen som skal til bestemte kunder. Ved at kundeordre og leverandørbestillinger er integrert, behøver du ikke registrere kredittsalg på nytt, da bestillingssystemet produserer en følgeseddel ferdig ved godkjenning av varemottak. Utførelsen skjer ved at du går inn i leverandør bestillingsprogrammet (BIM20), og finner den bestilling du ønsker å melde mottak på. Det er flere muligheter til å finne den aktuelle bestilling hvis ikke leverandøren har fulgt din oppfordring på din oversendte bestilling om å referere til ditt bestillingsnummer. Du bruker søkefunksjonen, søke knappen. Fra nedtrekks menyen velger du hva du vil søke på, og angir din søkeverdi. Velg varenummer, og plukk fram en vare fra leveransen og scan varenummeret. Du får informasjon om hvilke leverandørbestillinger denne vare finnes på, og kan velge hvilken bestilling du vil ha med deg til varemottak.

20 Page 20 of 30 Du må bekrefte informasjonen i bestillingshodet, og gå til varelinjene for varemottakskontroll. Du kontrollerer antall og pris og bekrefter mottaket med «Ferdig» knappen. NB! Vær nøye ikke bare med antallet, men også med at dine priser er korrekte. Du kan endre kalkyle grunnlaget i varekortet, og sørge for å få korrekt FIFO pris, kostpris.. Du angir den printer du vil ha mottaksjournal skrevet ut på, samt eventuelle kundepapirer, følgesedler eller hentelapp.

21 Page 21 of 30 Hvis antall på mottatt var lavere enn bestilt vil bestillingen få status RESTET og skal da behandles etterpå som et vanlig mottak når restvarene ankommer. Er mottatt antall høyere eller lik bestilt, vil bestillingen blir slettet i leverandørbestillingsregisteret. Varemottak fra leverandører som leverer elektronisk følgeseddel. Dette programmet «El.følgeseddler/faktura (BIM30)», benyttes til å bearbeide og oppdatere varemottak fra leverandører som leverer elektroniske følgeseddler. Disse skal normalt hentes over via nettoppkobling, og krever at du har satt opp alle parametere korrekt i BD79 og BD70. (Assistanse får du fra Visma Retail AS sin konsulent avdeling). Prosedyren kan skisseres slik: Behandling hos leverandør, klargjort og sendt Bestilling generert i fra butikk Varemottaksrutine i i butikken Sky Dersom kundebestilling automatiske meldinger i form av mail / SMS

22 Page 22 of 30 Når du starter opp programmet blir du møtt av dette skjermbildet. Elektroniske følgeseddler overføres til butikkens registre. Arbeidsprosessen. Du starter med å hente over filer fra din leverandørs server, dvs. bruk av «Hent nye» knappen. Når du har bekreftet valgt leverandør du vil hente fra, bruker du kanppen «Start henting». Programmet henter alle filer som er lagt ut. Programmet går tilbake til utgangspunktet og du kan velge hvilken følgeseddel du vil bruke, samt starte bearbeiding og oppdatering. Bearbeiding og oppdatering skjer i dette bildet.

23 Page 23 of 30 I det ovenstående skjermbilde kontroller du antall og at du har fått korrekt pris i henhold til dine betingelse/avtaler med leverandøren. Nøyaktighet og litt bruk av tid i denne prosessen, sikrer at du hele tiden har korrekt kostpris i dine FIFO registre. På den måten vil statistikk og bruttofortjeneste beregninger blir korrekte. Du har flere bearbeidingsmuligheter, se bearbeidingsknappene. Arbeider du slik at du først kontrollerer varene mot en papirfølgeseddel, er knappen «Alt levert» kjekk å benytte, men husk priskontrollen. Har du mange kundeordre på en vare, og ikke har fått levert tilstrekkelig i antall, kan du prioritere kundene med en egen knappefunksjon. Når du er klar med din bearbeiding velger du knappen «Oppdater», for oppdatering. Eventuelle kundebestillinger blir skrevet ut, og en mottaksjournal bekrefter din oppdatering. Bruk av elektroniske fakturaer. Enkelte leverandører har i samarbeide med kjeder og/eller enkelt kunder, lagt til rette for at også elektronsike fakturaer kan hentes og brukes for oppdatering som en del av bestillingssystemet til butikken. Systemet er lagt til rette for at leverandørens reskontro oppdateres med denne fakura, samt at en kontroll og en sammenholdning mot at elektroniske følgeseddler er behandlet. Du må etablert en egen operatør til dette formål i RE11.

24 Page 24 of 30 Du kommer inn i dette skjermbildet: Dersom ingen fakturaer er hentet inn og/eller alle er ferdigbehandlet finnes det en funksjon under «Ny faktura» knappen som gir deg mulighet for å hente fakturaer fra din leverandør. Du kan også selv lage en faktura, og således både foreta et varemottak på korrekt måte og bokføre en inngående faktura i samme operasjon. Et eksempel:

25 Page 25 of 30 Du legger selv også inn varelinjene, hvis du ikke har knyttet leveransen til en bestilling du har laget. Gå til oppdatering med «OK» knappen, og avgjør om du skal danne en følgeseddel som andre skal gjøre mottak på, oppdatere regnskap eller gjøre begge deler. Bearbeide elektronisk importert faktura Du bearbeider og kontrollerer den aktuelle faktura først i hodet på fakturaen, se bilde nedenfor, og sammenholder fakturaens verdi fra den aktuelle bestilling / det aktuelle varemottak. I denne prosessen ligger det innbakt mange funksjonskontroller. Det kontrolleres om MVA er korrekt og/eller gyldig, det kontrolleres om faktura summen stemmer overens med totalsummen for følgesedler. Så fremt du ikke bevisst overstyrer noen av advarslene, vil du alltid få en oppdatering mot regnskap som stemmer overens med varemottaket i bestillingssystemet.

26 Page 26 of 30 Innkjøpsliste Dette er en liste som først og fremst kan benyttes som et hjelpemiddel i ditt generelle bestillingsarbeid. Du kan både ta utskriften på skjerm og papir, og listen innholder nyttig salgs og kjøpsinformasjon, priser og informasjon om varer du allerede har i bestilling. Du har mange utvalgs / filtreringsmuligheter, se skjermbilde nedenfor. Du får en masse informasjon som grunnlag for ditt bestillingsarbeid. Denne utskrfit oppdaterer ingen verdier, og du kan i prosessen begrense den til et maks antall linjer i tillegg til viste filtreringer.

27 Page 27 of 30 Logikk og parametre. Det ligger mange styringsmuligheter for bestillingssystemet i CS Butikkdata. Noen av mulighetene blir beskrevet i telegramstil nedenfor. Bruk av maks/min og bestillingspunkt i BD00 I dette tilfellt så ser du at den aktuelle beholdning nå er 20, dette er under det innlagte bestillingspunkt, og dette vil føre til at det dannes en bestilling for denne vare. Bestillingssystemet vil foreslå å bestille opp til bestillings maks, dog justert opp slik at bestillingen tilpasses oppsettet fra minste bestillings antall. Figrumessig vil dette resultere i en lagermengde følger en kurve som dette. Bestillingsmaks Bestillingspkt Varebeholdning i OF00 Parameteroppsett Dette styres fra programmet BIM90, og du gjør selv de aktuelle valg i tråd med butikkens ønsker. Bemerk at parameteroppsettet gjelder for alle butikkene i ditt butikkdata system.

28 Page 28 of 30 Oppsett gjøres normalt ved installasjon av konsulent fra Visma Retail, men du bør ha et bevisst forhold til disse. Hjelpeprogrammer til bruk i bestillingssystemet Det finnes flere hjelpeprogrammer som gir muligheter for å rydde opp samt legge inn informasjon. (Her er kortbetegnelsene benyttet siden disse ligger under forskjellige menyer,) Rette: Reservert + Bestilt Legg inn bestillingspunkt Slette 0 linjer i BIM20 Rydde bestillingssystemet BIM91 BIM92 BIM94 BIM95 Dersom du er i tvil om bruken av disse, ta kontakt med support / konsulent hos Visma Retail, idet konsekvensene av feil innlagt informasjon kan tilsi mye merarbeid. BIM91

29 Page 29 of 30 BIM92 BIM94 BIM95

30 Page 30 of 30 Logistikk i faghandelen Elektroniske følgesedler og fakturaer er dokumenter som benyttes i varemottaksdelen i butikkens logistikkrutiner, og danner grunnlaget for økonomifunksjonens regnskapsførsel av varekjøp og leverandør reskontro. Bruken av disse dokumenter føyer seg naturlig inn i den kontinuerlige logistikkrundans i en faghandels bedrift. Salg på kontant eller kreditt, ved hjelp av skanning. Varemottakskontroll gjennomføres I butikken og grunnlag dannes for regnskapsmesig behandling Bestilling dannes basert på kunde eller lagerbaserte bestillingsprogrammer Varen leveres fra leverandør, elektroniske dokumenter blir dannet Beskrivelse av denne prosess i CSWEB Butikkdata er gitt for leverandørbestillinger i dette dokument. Hvor mye du kan benytte av disse funksjoner er avhengig av det opplegg som du selv, og din kjede har laget med dine leverandører. Vær klar over at mange av funksjonene kan brukes, og dokumenter oversendes til dine leverandører selv om det ikke er satt opp noe «elektronisk samspill» mellom din butikk og dine leverandører. Det finnes muligheter for utskrifter til PDF filer, utskrifter som sendes som vedlegg til mail osv. Ta gjerne kontakt med konsulentavdelingen til Visma Retail for mer informasjon.

Leverandørbestillinger

Leverandørbestillinger Leverandørbestillinger Dokumentasjon for bruk av bestillingsprogrammene med fokus på bestilling til leverandør Page 2 of 37 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørbestillinger

Detaljer

Leverandørbestillinger

Leverandørbestillinger Leverandørbestillinger Dokumentasjon for bruk av leverandørbestillingsprogrammene Page 2 of 37 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørbestillinger 07.02.2014

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kredittsalg Ordreregistrering og fakturering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kredittsalg (OF14) 04.11.2013 AaGH 1.1 Revidert 28/04/2014 BDR 2.0 Lagt

Detaljer

Elektroniske følgesedler

Elektroniske følgesedler Elektroniske følgesedler Varemottak ved bruk av elektroniske følgesedler Page 2 of 7 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak med elektroniske følgesedler 25.01.2013

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper.

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Internoverføring En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse

Detaljer

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Web Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Består-av-vare. Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt.

Består-av-vare. Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt. Består-av-vare Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

CS-Web SMS og E-Post

CS-Web SMS og E-Post CS-Web SMS og E-Post Bruk av SMS og E-post direkte til kunder ved varemottak. Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 SMS og Epost ved varemottak 08.02.2014

Detaljer

Internoverføring. Mellom butikker i samme selskap men også mellom butikker i forskjellige selskaper.

Internoverføring. Mellom butikker i samme selskap men også mellom butikker i forskjellige selskaper. Internoverføring Mellom butikker i samme selskap men også mellom butikker i forskjellige selskaper. Page 2 of 7 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Internoverføring

Detaljer

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.3 Revidert 23.06.2016 HamMir 1.4 Lagt info.

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 14.2... 4 Sortering av kolonner og bedre visning der det

Detaljer

Vareimport. Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre

Vareimport. Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre Vareimport Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer 09.12.2012 AaGH 2.0 04.02.2014

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.2 Oktober 2015 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 4 Hurtigtaster... 4 Menyfeltet og frisøke etter program... 4 Nyheter i CS- Web 15.2... 5 Min

Detaljer

Etiketter. Danne og skrive ut etiketter i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Etiketter. Danne og skrive ut etiketter i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Etiketter Danne og skrive ut etiketter i CS-Web Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Denne og skrive ut etiketter 31.07.2014 BDR 2.0 Oppdatert 04.08.2015

Detaljer

CS-Web Ordrebehandling (T20)

CS-Web Ordrebehandling (T20) CS-Web Ordrebehandling (T20) Ordrebehandling, registrering av varer og varemottak i (T20) Page 2 of 20 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Ordrebehandling 09.12.2013

Detaljer

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Omsetningsrapporter Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Omsetningsrapporter (varer) 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

Import av varer fra Excel

Import av varer fra Excel Import av varer fra Excel Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012 AaGH

Detaljer

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 1 of 13

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 1 of 13 Page 1 of 13 Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 2 of 13 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Tilbud/kampanje 01.11.2013

Detaljer

Kostnadsføring Bank innskudd

Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring og bank innskudd (Nattsafe) med registrering på Silent Touch kassen Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppsett

Detaljer

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Mix`n Match Bruk Mix n Match som rabatt. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mix n Match 17.02.2014 AaGH 2.0 Revidert 24.07.2015 HamMir 3.0 Endret bilder

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Analyse vareregister faghandel

Analyse vareregister faghandel Analyse vareregister faghandel Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregisteranalyse faghandel 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 Page 3 of 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Mix`n Match Bruk Mix n Match som rabatt. Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mix n Match 17.02.2014 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Årsrullering av regnskap

Årsrullering av regnskap Årsrullering av regnskap En kortversjon av regnskapsårsrullering for CSWEB Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Årsrullering av regnskap 02.12.2013 AaGH 2.0

Detaljer

Vareimport fra Excel (OF51XLS)

Vareimport fra Excel (OF51XLS) Vareimport fra Excel (OF51XLS) Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012

Detaljer

Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 Mai 2015

Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 Mai 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 15.1... 4 Min Butikk De viktigste funksjoner for butikkhverdagen tilgjengelig

Detaljer

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2. Page 1 of 12

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2. Page 1 of 12 Page 1 of 12 Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2 Page 2 of 12 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Korrigert og revidert 13/02/2015 BDR 2.0

Detaljer

CS-Web Varetelling faghandel

CS-Web Varetelling faghandel CS-Web Varetelling faghandel Rutiner for varetelling i faghandel(of17) Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varetelling i faghandel 20.12.2012 AaGH 2.0 06.02.2014

Detaljer

CS-Web Varetelling tekstil

CS-Web Varetelling tekstil CS-Web Varetelling tekstil Varetelling i tekstil (T32). Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varetelling for tekstilbutikker 13.10.2013 AaGH 2.0 Revidert/spesifisert

Detaljer

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 EHF Dokumentasjon Brukerstøtte for EHF - Fakturering Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF Fakturering 12.08.2013 AaGH 2.0 06.11.2013 BDR 3.0 Kontaktpersoner:

Detaljer

Innkjøpsbudsjett (BA10)

Innkjøpsbudsjett (BA10) Innkjøpsbudsjett (BA10) En enkel dokumentasjon som beskriver innkjøpsbudsjettering. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Innkjøpsbudsjettering 20.02.2015

Detaljer

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen.

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Bruk av EHF for overføring av kundefaktura

Bruk av EHF for overføring av kundefaktura Bruk av EHF for overføring av kundefaktura Overføring av fakturatransaksjoner i XML-format til kunde Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF dokumentasjon

Detaljer

Returårsak-koder. Bruk til statistikk og regnskap. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Returårsak-koder. Bruk til statistikk og regnskap. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Returårsak-koder Bruk til statistikk og regnskap Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Returårsak-koder 27.11.2013 AaGH 2.0 04.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

CS-Enterprise. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Enterprise. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Enterprise Page 2 of 11 Forord... 3 Prinsipper:... 4 Rapportering i CS-Enterprise... 4 Hva skal være felles:... 5 Oppsett for masterdatabasen.... 5 Kjeder... 6 BD88 Oppsett av butikker... 6 BD80 Parameter

Detaljer

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Leverandørregisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørregister 01.12.2014 HamMir 2.0 Oppdatert 05.08.2015 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

CS-Web Varetelling faghandel

CS-Web Varetelling faghandel CS-Web Varetelling faghandel Rutiner for varetelling i faghandel(of17) Page 2 of 19 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varetelling i faghandel 20.12.2012 AaGH 2.0 06.02.2014

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Kunderegisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kunderegisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kunderegisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 7 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kunderegister 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

CS-Web. Tekstil brukerdokumentasjon versjon 13.1.2. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Web. Tekstil brukerdokumentasjon versjon 13.1.2. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Web Tekstil brukerdokumentasjon versjon 13.1.2 Page 2 of 72 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Samlet dokumentasjon i ett dok. 21.01.2014 LCØ 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Håndter alle sider ved kundebehandlingen fra tilbud eller ordre/pakkseddel til utskriving av faktura

Håndter alle sider ved kundebehandlingen fra tilbud eller ordre/pakkseddel til utskriving av faktura Gode grunner for å velge Lukra System som ditt butikkdatasystem. Sikre riktige priser I vareregisteret er det lett å se om forholdet mellom innkjøps- og utsalgspris er riktig fordi bidraget fremkommer

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9 Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering Oktober 2007 I dette nyhetsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Fakturering. Ettersom vi har

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Appendix vareimport. Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel

Appendix vareimport. Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel Appendix vareimport Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Appendix vareimport fra Excel 08.12.2012 AaGH 4.0 21.05.2014

Detaljer

Brukermanual for Tumam Data Collection

Brukermanual for Tumam Data Collection Brukermanual for Tumam Data Collection Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om Tumam Data Collection...s. 3 2.0 Innstillinger...s. 4 3.0 Register...s. 6 4.0 Telling...s. 7 5.0 Ordre...s. 9 5.1 Ordrehode...s. 9

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

epocket Handyman Mobile

epocket Handyman Mobile epocket Handyman Mobile Lager og bestilling Versjon 7-01 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Lager og bestilling 1 1.1 Vareflyt til/fra Handyman Mobile 2 1.2 Informasjonsflyt - Bestille til billager 3 1.3

Detaljer

Introduksjon til....i Klesbutikk

Introduksjon til....i Klesbutikk Introduksjon til...i Klesbutikk M erk at dette dokumentet er laget for deg som akkurat har startet å bruke PCKasse i en butikk der en kan handle klær og liknende. Bruker du PCKasse i en annen type butikk

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Kunderegisteret (BD60)

Kunderegisteret (BD60) Kunderegisteret (BD60) Søk og vedlikehold Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kunderegister (BD60) 07.03.2014 BDR 2.0 Revidert 02.12.2014 HamMir 3.0 Revidert

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

Unipos Butikkdata Admin

Unipos Butikkdata Admin Butikkdata Admin Unipos Butikkdata Admin Komme igang Denne brukermanualen er ment som et supplement til videokursene som ligger på brukersidene på www.unipos.no STANDARD PASSORD ER: ADMIN Innhold 3 Innhold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Varetelling i QuickNG

Varetelling i QuickNG Varetelling i QuickNG Dette skrivet tar for seg rutinen for varetelling og beskriver de forskjellige forhold man må ta hensyn til for at lager oppdateringer skal bli korrekt. NB: Dato for varetellingen

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Brukermanual for varetelling

Brukermanual for varetelling Brukermanual for varetelling Det er 3 forskjellige måter å telle lageret på; Ved å skrive ut tellelister på papir Ved å skanne varer Med håndterminal Telling ved å skrive ut tellelister (Man legger en

Detaljer

Styresak. Økonomisjef Ingvild Våg Hvordan sikre kontroll med varekostprosenten. Styresak 15/10 Styremøte 25.03.2010

Styresak. Økonomisjef Ingvild Våg Hvordan sikre kontroll med varekostprosenten. Styresak 15/10 Styremøte 25.03.2010 Apoteka Vest Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Apoteka Vest HF Dato: 19. mars 2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Økonomisjef Ingvild Våg Hvordan sikre kontroll med varekostprosenten Styresak

Detaljer

En gjennomgang av den integrerte webshopen i

En gjennomgang av den integrerte webshopen i En gjennomgang av den integrerte webshopen i Den integrerte webshoppen i PCKasse er laget i ett samarbeid mellom PCK AS og Deltasoft AS. I tillegg benyttes NETS for betalingsløsninger. De støtter det aller

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Rapportene i Xakt... 5. Rapportmenyen... 5 Filtrering (utvelging)... 5 Sortering... 5 Rapportmenyen... 6. Kunder... 6

Rapportene i Xakt... 5. Rapportmenyen... 5 Filtrering (utvelging)... 5 Sortering... 5 Rapportmenyen... 6. Kunder... 6 i Xakt Innhold Innhold Rapportene i Xakt... 5 Rapportmenyen... 5 Filtrering (utvelging)... 5 Sortering... 5 Rapportmenyen... 6 Kunder... 6 Adresseliste... 6 Telefonliste... 6 Etiketter... 6 Aldersfordelt

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Inngående varetelling ERP BackOffice.

Inngående varetelling ERP BackOffice. Inngående varetelling ERP BackOffice. Bruker man ikke CPT i varetellingen gå til side: 9 CPT Man SKAL ikke fjerne CPT- dockingstasjonen fra usbporten i Salgspunktet under varetellingen. Om denne ikke allerede

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer