FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10. Trygge og kreative nettbarn SIDE 32 Tar utdanning med stipend fra Fagforbundet SIDE 4.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10. Trygge og kreative nettbarn SIDE 32 Tar utdanning med stipend fra Fagforbundet SIDE 4. www.fagbladet."

Transkript

1 Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON KIRKE, < SEKSJON KULTUR HELSE OG OG OPPVEKST SOSIAL Nr < For medlemmer i Fagforbundet FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10 Trygge og kreative nettbarn SIDE 32 Tar utdanning med stipend fra Fagforbundet SIDE 4

2 INNHOLD Kjenner faget sitt Norge trenger flere fagarbeidere som tar yrkesfaglærerutdanning, viser en rapport. Møt voksne fagarbeidere som stortrives som deltidsstudenter ved høgskolen. Digitale verktøy i barnehagen Gravplasskolen snart på plass 35 Det første kurset i gravferdskompetanse ble holdt i Egersund april, og i høst blir det nytt kurs i Trondheim. Snart skal hele gravplasskolen være på plass. Den digitale barnehagen IKT kan brukes i mange ulike aktiviteter i barnehagen. Det er egentlig bare kreativiteten som setter grenser, mener fokusforfatter Geir Ottestad Digitale verktøy er på full fart inn i barnehagene. Tongjordet i Gjøvik er kommunes pilotbarnehage innenfor IKT og data. Her kan barna boltre seg på smartboard, og leke og lære ved hjelp av blant annet ipader. Foto: Per Flakstad 36 ISSN X 4 Fra reklame til omsorg 10 TEMA: Frafall i helsefag 16 Prøysen i hundre 18 I kø for et sted å bo 20 PORTRETTET: Sara Bell KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Sti for øye 50 Fikk kreft etter et liv i giftig røyk 52 EU til kamp mot sosial dumping 62 Israels hær dreper kvinner og barn FASTE SPALTER 6 Aktuelt 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Barnehagen i digital utvikling 38 Seksjonslederen 55 Debatt 58 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 60 Oss 64 Kryssord 65 Gullfeber og Petit 66 ETTER JOBB: Kunstreisen 68 EN AV OSS: Balsam for hår og sjel Tema VELGER VEKK HELSEFAG Foto: Lars Åke Andersen Hjertevarm og høyrøstet Sara Bell var opprører, anarkist og husokkupant. I dag er hun fagforeningsleder, barnevernsarbeider og tobarnsmor. Helsefag er den mest populære retningen på videregående skole, men mange hopper av før de er i mål med utdanningen. Bare én av tre begynner i lære. Venter på bosted Når mange norske kommuner er tilbakeholdne med å ta imot flyktninger, hoper det seg opp i mottakene. I dag sitter 5500 flyktninger og venter på fast bosted Foto: Helge Hansen Foto: Anita Arntzen 2 < Fagbladet 8/2014

3 Ta godt vare på nye helsefagarbeidere Det er skolestart, og nesten 9000 nye elever har valgt helsefagutdanning på videregående. Det er bra, for Norge trenger hvert år framover 4500 nye medarbeidere i helseog sosialsektoren for å dekke behovet. Det som ikke er så bra, er at så få av dem 1100 ender opp med det yrket de i utgangspunktet hadde tenkt seg. Det er flere grunner til dette. Noen velger å ta påbygging til studiekompetanse, og blir for eksempel sykepleiere. Men mange hopper av etter to år på skolen, i overgangen fra skole til læreplass. En av årsakene til at elever velger seg bort fra helsefagutdanningen, er at de tror det blir vanskelig å få jobb når de er ferdig med skolen. Det harmonerer dårlig med tallene på hvor mange som trengs i sektoren framover. Vi burde jo forvente at kommunene står i kø for å kapre disse verdifulle medarbeiderne, og tilbyr dem god lønn og gode arbeidsbetingelser. Foreløpig ser det ikke slik ut. Altfor mange nyutdannede helsefagarbeidere blir tilbudt deltidsstillinger, der de må jakte vakter for å få en inntekt de kan leve av. Selv en tidligere norgesmester i faget har problemer med å få full stilling. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om retten til utvidet stilling er de siste årene «Arbeidstakere i såkalte kvinneyrker behandles fortsatt som B-vare.» styrket, men vi har ennå ikke fått en lovfestet rett til full stilling her i landet. Det fikk fagbevegelsen ikke til under den rødgrønne regjeringen, og det er vel ingen grunn til å tro at dette blir noe lettere under den nåværende. Snarere tvert imot, skal vi tro utspillene om det såkalte nye fleksible arbeidslivet. Et flertall av elevene på helsefagutdanningen er jenter. Og dagens unge kvinner ønsker ikke en utdanning som fører til at de ikke kan forsørge seg selv. Mangel på tilbud om hele stillinger er et historisk problem. Arbeidstakere i såkalte kvinneyrker behandles fortsatt som B-vare. At denne gammeldagse og uproduktive praksisen videreføres til unge som ser fram til å bidra i helsesektoren, er skammelig. Skal vi få flere til å velge disse viktige jobbene, må det endringer til. Å lovfeste retten til hel stilling, er et godt skritt på veien. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Gå til Fagforbundets medlemsportal eller send e-post til Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2013: Redaksjonen avsluttet 13. august 2014 Fagbladet 8/2014 < 3

4 Stipend fra Fagforbundet: FRA REKLAME TIL OMSORG Hvert år deler Fagforbundet ut over 20 millioner kroner i studiestipend. Reklamemannen Øyvind Nordlie skaffer seg nå helt ny utdanning. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Foto: ERIK M. SUNDT Da den nyutdannede reklamedesigneren tilfeldigvis fikk jobb på en omsorgsbolig for enslige, mindreårige asylsøkere, ble Øyvind inspirert til å legge om kursen og ta en annen utdanning kroner Så vidt i gang med studiene i konsekvenspedagogikk, traff Øyvind et annet Fagforbundmedlem i klasserommet som tipset om at han kunne søke stipend fra forbundet. Jeg fikk meg en gledelig overraskelse da pengene tikket inn på konto tre uker etter innsendt søknad, sier Øyvind og smiler. Etter hvert har han bygget på med flerkulturell pedagogikk, og rett før sommeren tok han eksamen i spesialpedagogikk. Nå er han halvveis til en bachelor i pedagogikk, godt hjulpet fram av årlige pengedryss fra Fagforbundet på kroner. Jeg har tipset mange klassekamerater om Fagforbundets stipendordning, sier Øyvind. Motiverer Øyvind vet mye om å sjonglere jobb, studier og familie. Deltidsstudiene er klemt inn mellom pass av sin toårige sønn på dagtid og jobb på kveldstid. Det er et slit. Stipendet gjør i hvert fall bekymringen rundt økonomien mindre, sier han. Etter omsider å ha fått nedbetalt lånet for designstudier han aldri har brukt i jobbsammenheng, var motivasjonen lav for å ta opp nytt studielån. Med knappe 80 prosents stilling og familie å forsørge, kommer tusenlappene fra Fagforbundets stipendordning godt med. Jeg føler virkelig at jeg har et forbund som tar vare på meg, sier Øyvind. 4 < Fagbladet 8/2014

5 Deler ut millioner Hvert år får tusenvis av yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet støtte til etter- og videreutdanning. Utdanningene varierer fra fagbrev til universitetsutdannelse. En stor andel av stipendmidlene går til medlemmer som ønsker å ta fagbrev innenfor Fagforbundets største yrkesgrupper, som renhold, barne- og ungdomsarbeid eller helsefag. Det er stor variasjon i studiene. I løpet av ett år deles det ut penger til rundt 150 ulike studier. Utdanningen trenger ikke være relatert til jobben. Du kan få stipend for å studere hva du vil, sier Kjetil Aastrøm, som har heltidsjobb med å behandle stipendsøknader i Fagforbundet. Yrkesaktive medlemmer kan få dekket halvparten av dokumenterte utgifter, opptil kroner i året. Aastrøm oppfordrer alle til å lese retningslinjene før de søker. Over halvparten av søknadene mangler nemlig dokumenter, og det forsinker behandlingstida, sier han. Fagforbundets stipendordning Som medlem kan du få stipend til både grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter maks kroner per kalenderår. Dette kan du få stipend for: Utdanninger ved universiteter og høgskoler Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse) Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer Praksiskandidatopplæring Yrkesfaglige kurs Lese- og skrivekurs med data. Det kan søkes støtte til: Kursutgifter, semesteravgift Lærebøker, materiell og kopiavgifter Eksamensutgifter Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) Engangsstøtte til datatekniske hjelpemidler: 25 prosent dekkes, inntil 2500 kroner. Engangsstøtte til dokumentert påkrevd arbeidstøy: 25 prosent dekkes, inntil 2500 kroner. Følgende dekkes ikke: Tapt arbeidsfortjeneste Reiseutgifter Diett/mat Lese- og skrivevansker? Medlemmer med lese- og skrivevansker kan søke Fagforbundet om å få dekket utgifter til AOFs lese- og skrivekurs med inntil kroner per kalenderår. For å søke dette stipendet, må du være yrkesaktiv og ha en spesifikk lese- og skrivevanskelighet, for eksempel dysleksi. Slik søker du: Finn informasjon og søknadsskjema på Fagforbundets hjemmesider, Søk før utdanningen er avsluttet. Oppgi utdanningens/kursets navn, utdanningssted, utdanningens/kursets studiepoeng eller varighet, og legg ved kopi av tilbud om studieplass. Legg ved originaldokumentasjon på alle utgifter. Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker. Søknader hvor egne utgifter er mindre enn 1500 kroner, behandles ikke. Fagbladet 8/2014 < 5

6 AKTUELT Regelbrudd ved hver femte bedrift LOs sommerpatrulje besøkte i år nesten 6000 bedrifter over hele landet. Ved én av fem bedrifter fant de brudd på lover og regler. Som oftest var bruddene ikke så alvorlige, men noen tilfeller var graverende, blant annet fullstendig mangel på kontrakter og trusler mot ansatte. Det ble også funnet tilfeller av svart arbeid og sosial dumping, ifølge LO. PF Takker Frp for nye medlemmer Leder i Fagforbundet Bergenhus, Rita Jordal, takker arbeidsministeren for det hun kaller et velregissert PR-stunt på Ladegården sykehjem i Bergen. Dementavdelingen på sykehjemmet fikk i vår mye oppmerksomhet fordi to av forbundets medlemmer meldte seg ut for å få lov til å jobbe vakter på 13 timer. Dette har arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) brukt som et av argumentene for å endre arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Jordal skriver at Arbeidstilsynet ikke godkjente den turnusavtalen som Fagforbundet sa nei til, men sa senere ja til en plan som var justert på flere punkter. Da hadde forbundets medlemmer allerede VERVER: Robert Erikssons utspill om langturnus har sørget for mange nye medlemmer i Fagforbundet. meldt seg ut, og Fagforbundet hadde dermed ingen mulighet til å ta stilling til den. Etter at Eriksson sørget for å gi saken stor oppmerksomhet, fikk Fagforbundet i løpet av 24 timer 230 nye medlemmer. I et leserbrev i Klassekampen takker Jordal arbeidsministeren for den vellykkede «vervekampanjen». PF Foto: Scanpix Stopp lidelsene i Gaza Jeg er i Jerusalem. Det er første gang jeg er i Midtøsten. Meningen var at jeg skulle gjøre meg kjent med prosjektene våre i Gaza, på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Krigen stoppet disse planene. På kort tid har jeg med egne øyne sett den systematiske diskrimineringen og forskjellsbehandlingen av palestinere og israelere. Det gjelder en rekke områder som arbeidslivet, rett til vann, rett til å bygge eller beholde boliger. Dersom Israel ønsker å ta boligen din, så gjør de det. I masterplanen «Jerusalem i 2020» har israelerne bestemt seg for å lage en fornøyelsespark i et palestinsk boligområde, og da tar de seg bare til rette. Til tross for at det bor mange palestinske familier der. Det er spesielt å se israelske bosettinger inne i Øst-Jerusalem, med israelske flagg på bygningene. Vi har vært på Vestbredden og snakket med en av partnerne vi støtter gjennom Norsk Folkehjelp. De hjelper småbønder og fattige familier med å produsere olivenolje og grønnsaker. Mette Nord, forbundsleder «Krigen må stoppes umiddelbart, blokaden av Gaza oppheves og muren rives.» Det var sterkt å høre om forholdene for de palestinske småbøndene. På Vestbredden har Israel tatt kontroll over ca. 65 prosent av området, hovedsakelig den mest fruktbare jorda. Palestinske bønder hindres både i å utvikle jordbruket og i å eksportere varene. Målet er at landbruket skal dø sakte men sikkert, så de kan overta. Krigen må stoppes umiddelbart, blokaden av Gaza oppheves og muren rives. Fagforbundet støtter ikke Hamas, men det rettferdiggjør ikke slaktingen av sivile palestinere. Er du et barn i Gaza på fem år, har du allerede opplevd tre kriger! Våre partnere i Gaza forteller om ufattelige menneskelige og materielle skader. Som de sa til oss: Vi ønsker å leve, vi ønsker et liv! Sivilbefolkningen trenger ro og humanitær hjelp. Fagforbundets ledelse har vedtatt å gi en krone per medlem som et bidrag til partnerne våre i Gaza. Det sterke engasjementet i forbundet ellers, har sammenheng med den store jobben palestinaambassadører har gjort siden landsmøtevedtaket i Å se urettferdigheten og grusomhetene med egne øyne har forandret mange, også meg. 6 < Fagbladet 8/2014

7 Ber unge velge yrkesfag Det er urovekkende at andelen nordmenn som tar mastergrad, fortsetter å øke, mener Norges fire store arbeidsgiverorganisasjoner. Utviklingen bekymrer NHO, Spekter, Virke og KS. For det arbeidsgiverne trenger, er ikke først og fremst flere jobbsøkere med mastergrad. PROTESTERTE: Mange mennesker over hele landet har i sommer protestert mot de israelske angrepene mot Gaza, blant annet utenfor Stortinget 23. juli. Gaza engasjerer medlemmene Fagforbundet var en av mange organisasjoner som støttet den store Gaza-demonstrasjonen utenfor Stortinget i slutten av juli. Over hele landet har medlemmer engasjert seg. Både i de store byene og mange tettsteder har folk engasjert seg og protestert mot Israels angrep på Gaza, og okkupasjonen av palestinske områder. Ønsker boikott Bildene fra Gaza er grusomme. Det største ansvaret hviler på Israel som selv har isolert Gaza. De har bedt sivile om å evakuere, men hvor skal de gå? Menneskene i Gaza lever i et fengsel de ikke kommer ut fra, sa LO-leder Gerd Kristiansen i sin appell utenfor Stortinget. LO krever at norske myndigheter tar initiativ til en internasjonal boikott av varer fra ulovlige israelske bosettinger. Kirkelig støtte Også mange kirkelig ansatte støtter palestinernes sak. I sommer har et titalls prester og en biskop i Norge støttet et opprop fra kristne kvinnelige religiøse ledere i Palestina som mener Israel bør dømmes internasjonalt for folkemord. En av dem er sokneprest i Paulus kirke, Grete Hauge, som er medlem i Fagforbundet teologene. Oppropet berørte meg sterkt. Jeg er opptatt av at kvinner blir hørt i konflikter og når det diskuteres hvordan konflikter kan løses. Her var det for første gang kvinnelige religiøse ledere som tok ansvar og sendte ut et opprop. Jeg har vært sammen med flere av disse kvinnene, og jeg har fått stor tillit til dem. De trenger en ropert ut i verden, sier Hauge til Klassekampen. Viktig å være engasjert Helt fra Fagforbundet teologene ble etablert har vi vært medlem av Fellesrådet for Palestina, og det er liten tvil om hvilken holdning organisasjonen har, så får vi heller tåle at ikke alle mener det samme, sier leder Stig Jørund B. Arnesen. Han mener det er viktig at kirkelig ansatte engasjerer seg i et bredt spekter av samfunnssaker, og at de skal følge sin egen samvittighet. Kirken har tradisjonelt støttet Israel, men dette bildet er ikke så entydig lenger. Olav Fykse Tveit, generalsekretær for Kirkens verdensråd, forklarer det slik: Mange innad i kirkemiljøene har sett hva som skjer, enten ved å ha besøkt området selv, eller gjennom kontakt med kirkene fra konfliktområdet. Vi ser at mange lider under konflikten, ikke minst på palestinsk side, sier han til NRK. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Én krone per medlem til Gaza Fagforbundet har besluttet å gi én krone per medlem til Norsk Folkehjelps arbeid på Gazastripen etter sommerens angrep. Med bakgrunn i medlemstallet i juli, gir forbundet kroner til gjenoppbygging i Gaza. Bluesstøtte til Gaza Norsk Folkehjelp fikk inn kroner til Gaza etter gratiskonserten «Somliga går med trasiga skor» med Anne Grete Preus og Reidar Larsen under årets bluesfestival på Notodden. 19 av 22 LO-forbund, deriblant Fagforbundet, er representert på lista over bidragsytere og støtter aktivt opp ildsjelene som står bak festivalen var medlemmer i Fagforbundet 1. august. Det er 5533 flere enn på samme tid i fjor. Arkivfoto: Kari-Sofie Jenssen Fagbladet 8/2014 < 7

8 AKTUELT Neglisjerer innspill LO mener at regjeringen ikke bryr seg om fakta og forskning når den nå vil endre arbeidsmiljøloven. LO, Unio og YS fikk også nei til utsatt høringsfrist om midlertidige ansettelser. VaNt anbud: rusavhengige og ansatte har endelig fått ny avtale som sikrer fortsatt drift ved Phoenix Haga. Foto: Terje Turøy 52,4% av LO-medlemmene ville stemt på Ap dersom det hadde vært valg nå. Rett etter stortingsvalget i fjor oppga 45,7 prosent av LO-medlemmene at de stemte på Arbeiderpartiet. I målinger utført i perioden fra april til juni oppgir 52,4 prosent at de ville stemt Ap. 11,7 prosent ville stemt Fremskrittspartiet, og 18,8 av LOs med lemmer hadde gitt sin stemme til Høyre. Ønsker ikke krav til innbyggertall Flertallet av rådmennene vil ikke at det skal stilles krav til innbyggertall når vi får ny kommunestruktur. 56 prosent svarer nei på dette spørsmålet i Kommunal-Rapport.nos landsomfattende spørreundersøkelse. colourbox.com Phoenix Haga reddet Behandlingsinstitusjonen for rusavhengige, Phoenix Haga, får ny avtale om behandlingsplasser etter flere år med usikkerhet. Helse Sør-Øst er klar for å undertegne en ny avtale med Phoenix Haga i Eidsberg om kjøp av 26 behandlingsplasser for rusavhengige. 26 av de 60 behandlingsplassene som er blitt borte i løpet av de to siste åra, er nå på plass igjen. Dette er en gledens dag for rusavhengige og deres pårørende, sier direktør ved senteret, Terje Turøy. Felles engasjement Fagforbundet har engasjert seg i saken, sammen med lokale politikere og fagfolk. Ikke minst har de ansatte, brukerne og pårørende stått på, ifølge hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Eidsberg, Anne-Jorunn Nilsen. Brukerne og de ansatte har frontet saken og bidratt til å holde den varm. Det er helt utrolig at de har klart å stå i dette hele tida uten å gi opp håpet, sier Nilsen. Verdig liv Etter to år uten driftsavtale kan nå Phoenix Haga opprettholde tilbudet til rusavhengige som ønsker et verdig liv uten rusmidler. Helse Sør-Øst gikk ut med en ny anbudsrunde om innkjøp av behandlingsplasser i vår. Phoenix Haga la inn tilbud og vant konkurransen. Anbudet kom som en konsekvens av politiske føringer fra Stortinget og regjeringen, sier Turøy. Både i forslaget til statsbudsjett fra den forrige regjeringen og i budsjettet fra den nåværende regjeringen ble det lagt inn midler til en kapasitetsøkning langtids rusbehandling. Tekst: NINa BerGGreN MONseN SITATER FRA NETT Må få velge bosted Integreringen kan styrkes hvis flyktningene selv får velge hvor de vil bo, mener direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI). Hvis midlertidig ansettelse gjør det lettere for noen å jobbe, vil det bli tilsvarende vanskeligere for andre. Halvard Bakke i Klassekampen Det må være et rimelig forhold mellom kutt i formuesskatt og lettelsene som kommer vanlige folk til gode. Gjermund Hagesæter (Frp) i Dagens Næringsliv Hva hadde verden sagt hvis det var palestinerne som hadde gjort dette mot det israelske folket? Lege Mads Gilbert i Dagbladet 8 < Fagbladet 8/2014

9 Flertallet vil ikke gå 13-timers vakter Lange vakter øker faren for alvorlige feil i helsevesenet, og det er ikke noe krav fra flertallet av de ansatte om å få jobbe langvakter. Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Dette er konklusjonen i en studie som Fagforbundet presenterte i juli. Studien er laget av markeds- og meningsmålingsinstituttet Sentio. Lange vakter gir flere feil Spørsmålet om langvakter er aktuelt etter at arbeidsminister Robert Eriksson i vår varslet endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet å åpne for å jobbe lengre vakter og å fjerne regelen om at ansatte i turnusstillinger skal ha fri minst annenhver helg. Arbeidsministeren burde ta en prat med helseminister Bent Høie og resten av regjeringen før han gjennomfører endringene. Forslaget vil gi flere feil og feilbehandlinger i sykehus og på sykehjem, sier Fagforbundets leder, Mette Nord. I tillegg er det svært få i undersøkelsen som sier at de ønsker slike arbeidstidsordninger, legger hun til. Bekreftes av Stami Sentio har spurt 2200 av forbundets medlemmer som jobber ved sykehus eller på sykehjem, om de opplever at det gjøres flere feil når de jobber lange vakter. Over halvparten, 51 prosent, svarer at de har opplevd dette i svært stor eller i stor grad. Bare 14 prosent har svart i liten eller svært liten grad. Resultatene i undersøkelsen bekreftes også av en rapport som Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, laget tidligere i år. En gjennomgang av mange arbeidstidsstudier viser at risikoen for feil øker med lengden på vaktene. Når vi med stor sikkerhet kan si at faren for feil øker, er det da riktig å innføre slike vakter som en del av den normale arbeidsuka til dem som skal pleie oss? Svaret vårt er nei, sier Mette Nord. Langvakter ikke et folkekrav Undersøkelsen viser også at et stort flertall av medlemmene ikke ønsker langvakter på inntil 13 timer. Bare 15 prosent av kvinnene i undersøkelsen svarer at de ønsker slike vakter, blant menn er prosentandelen noe høyere. Totalt sett sier 70 prosent av de som har svart at de ikke ønsker 13-timers vakter i sin ordinære turnus. Det er ikke noe folkekrav å jobbe langvakter, snarere tvert imot, sier Mette Nord. Tekst: Per Flakstad IKKE LANGVAKTER: Et stort flertall av medlemmene ønsker ikke vakter på inntil 13 timer. Langvakter øker også risikoen for alvorlige feil, ifølge undersøkelsen som er laget for Fagforbundet. Vil kjempe mot et privatisert velferdssamfunn I sommer kom arbeidsminister Robert Eriksson i et VG-intervju med en rekke tiltak som han mener vil gjøre Norge til et «velferdssamfunn» og ikke en velferdsstat. Med det mente han at private, og ikke nødvendigvis staten, skal drive alle velferdstiltakene. Vi vil kjempe med nebb og klør for velferdsstaten skal bestå, svarte Fagfor - bundets leder, Mette Nord, i Klassekampen. Hun mener Erikssons forslag gi til større forskjeller blant folk, og at det er de som har det verst fra før som vil få det enda vanskeligere. Også informasjonssjef i attføringsbedriftene i NHO, Per Christian Langseth, sier han er imot forslagene fra arbeidsministeren. PF Svenske sykepleiere vil til Norge En tredel av alle sykepleiere nesten 1300 som ble uteksaminert i Sverige i fjor, fikk norsk sykepleierautorisasjon. Ifølge Statens autorisasjonskontor for helsepersonell i Norge har nivået ligget ganske jevnt siden Fagbladet 8/2014 < 9

10 Tema: frafall i helsefag hvem skal UT? Nesten 9000 elever begynner i disse dager på første år av helsefagutdanningen. Bare 1100 av dem blir helsefagarbeidere. Det trengs mange, mange flere. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: ANITA ARNTZEN 10 < Fagbladet 8/2014

11 Fagbladet 8/2014 < 11

12 Tema: frafall i helsefag 44% % 3% 4% 39% Slik velger elevene i Vg2 Ambulansefag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie Fotterapi og ortopediteknikk hadde ingen studenter. Kilde: Utdanningsdirektoratet tenfor vinduene på Nannestad videregående skole frister sommersola, og elevene i klasse 2HAA vil helst ut. Snart kan de gå ut de store glassdørene og forlate skolen for godt. Men hvor går de? Mange muligheter Helse- og oppvekstfag er det absolutt største utdanningsprogrammet i videregående skole, og nesten en av fire elever velger denne retningen. Valgmulighetene videre er mange: helsefagarbeider, ambulansefagarbeider eller barne- og ungdomsfagarbeider er bare noen av yrkene elevene kan velge mellom (se diagram over). Hopper av All utdanning i videregående skole skal føre fram til studie- eller yrkeskompetanse, men mange elever hopper av før de kommer så langt. Svært mange slutter etter to år, i overgangen fra skole til læreplass. På helsefag er det bare en av tre elever som begynner direkte i lære etter to års yrkesfag, de resterende hopper over til andre utdanningsløp, mange av dem tar påbygging til studiekompetanse for å studere videre. Hvorfor slutter de? Ifølge Nifu/Fafo-rapporten Å bli helsefagarbeider, som ble lagt fram i 2013, er det bare rundt 1100 elever som hvert år begynner i lære og blir helsefagarbeidere velger påbygging til studiekompetanse. Det er ikke misnøye med selve faget som gjør at mange forsvinner ut, påpeker forskerne, som oppsummerer tre årsaker til at elevene velger seg bort: Lære oppfattes som en blindvei. Påbygg derimot, holder mulighetene åpne. Planen har hele tida vært å utdanne seg videre, for eksempel til sykepleier. De har hørt at det er vanskelig å få jobb etter læretida. Dramatisk underskudd Det trengs mange nye hender i helse og omsorg i årene som kommer. Hvert år framover trenger helse- og sosialsektoren 4500 nye helsefagarbeidere for å dekke arbeidskraftbehovet. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) kan helse- og omsorgssektoren mangle så mange som helsefagarbeidere i Frykter for rekruttering Det er i hovedsak kommunene som vil måtte kjempe om ferske helsefagarbeidere i årene framover. Sju av ti norske kommuner frykter at de ikke vil klare å rekruttere nok helsepersonell, viser en undersøkelse fra kommunesektorens organisasjon KS. Kommuneledelsen ville kanskje sove litt bedre om natta hvis resten av landets skoleelever valgte som helsefagklassen fra Nannestad videregående. Her skal altså ni av de femten elevene ut i lære og sannsynligvis søke seg videre til jobber i kommunene. Seks av elevene skal ta påbygging til studiekompetanse og planlegger å utdanne seg videre. 12 < Fagbladet 8/2014

13 Dette velger helsefag elevene på Nannestad vgs Renate Tollefsen (17) Jeg skal ta påbygging, etter det vet jeg ikke. Planen var å bli helsefagarbeider, men jeg har ombestemt meg underveis. Lene Meistad (17) Vant fylkesmesterskapet for helsearbeidere tidligere i år. Jeg skal begynne i lære på A-hus. Jeg har vært veldig heldig! Cecilie Ødemark (18) Jeg skal begynne i lære i Nannestad kommune og ta fagbrev som helsefagarbeider. Hanna Aamold (18) Jeg skal ta påbygging og har planer om å studere videre til psykolog. Dette har jeg hatt planer om hele veien. Med påbygging og studiekompetanse har jeg flere muligheter. Minda Fjeldstad (18) Jeg skal ta påbygging og studere videre, sannsynligvis til vernepleier. Opprinnelig hadde jeg tenkt å bli lærling, men jeg rakk ikke å søke. Ole Ludvig Tveit (17) Jeg skal bli lærling, men det er ikke helt avklart hvor. Dette har vært planen hele tida etter at jeg begynte på helsefag. Jeg vil gjerne bli psykolog, men vil gjerne ha litt erfaring før jeg går videre. Dette er den beste måten å lære på. Melissa Midtskogen (17) Jeg skal bli lærling i Hurdal kommune. Jeg begynte på helsefag fordi jeg hadde lyst til å bli helsefagarbeider og den planen har jeg fortsatt. Miranda Kelmendi (18) Jeg skal ta påbygging, og deretter har jeg planer om å studere videre til sykepleier eller jordmor. Jeg kunne tenkt meg å ta fagbrev, men jeg vil gjerne ha flere muligheter og tror det kan bli vanskelig å gå tilbake til skolebenken etter to år i lære. Mona Dahl (18) Jeg skal bli lærling i Eidsvoll kommune. Å bli helsefagarbeider har vært planen min hele tida. Marita Hansen (18) Jeg blir lærling, men vet ennå ikke hvor jeg får læreplass. Jeg vil ta fagbrev og bli helsefagarbeider. Ada Kristine Vågen (17) Jeg skal bli lærling på Nannestad sykehjem. Det var førstevalget mitt. Senere vil jeg gjerne begynne i militæret. Fagbladet 8/2014 < 13

14 Tema: frafall i helsefag Står jobbene og venter? Med skrikende behov for arbeidskraft skulle vi tro at kommunene konkurrerte om å gjøre seg lekre for nyutdannede helsefagarbeidere. Slik er det absolutt ikke. Ifølge Utdanningsdirektoratet er det bare åtte av ti nyutdannede helsefagarbeidere som har jobb et halvt år etter at de tok fagbrev og det er en svak nedgang fra tidligere år. Til sammenligning har det på andre områder som bygg og anlegg og elektrofag vært en økning i sysselsettingen. For dem som får jobb, er hele og faste stilinger fortsatt mangelvare. Ifølge Fafos tall fra 2012 jobber seks av ti ansatte i pleie og omsorg deltid. Flere skoler starter i høst et utdanningsprogram i helse- og oppvekstfag der elevene får både fagbrev og studiekompetanse etter fire år. På Lier videregående skole starter 15 elever på den nye utdanningen. For å komme inn, må elevene ha et karaktersnitt på minst 4, og i tillegg har skolen, gjennom intervjuer med søkerne, sørget for å plukke de mest motiverte av dem. Praksis er integrert i skolehverdagen helt fra starten av første år, en modell som rektor Anne Johanne Guldvik har stor tro på. Jeg er sikker på at dette får flere til å stå gjennom hele utdanningsløpet, sier rektoren. Hun tror mye av frafallet i dagens hovedmodell for helsefag skyldes at elevene er for lite forberedt på hva som møter dem i praksis. Nå vil elevene ha praksis allerede andre uke i skoleåret og videre gjennom hele utdanningen. I første og andre skoleår har elevene to dager praksis og tre dager teori hver uke. De to siste årene er det enda mer; tre dager praksis og to dager teori. At de ikke skal få hel stilling når de kommer ut som ferdige fagarbeidere, inngår ikke i planene til elevene på Nannestad videregående skole: Det har vi ikke en gang tenkt på, kommer det unisont fra jentene på vei ut døra. En mann inngår jo i framtidsplanene, men ikke at vi skal bli forsørget av ham! Ja TaKK, Begge Deler ET NYTT UTDANNINGSLØP GIR ELEVENE BÅDE FAGBREV OG STUDIEKOMPETANSE ETTER FIRE ÅR. FAGBREV OG FAGARBEIDER VALGENE: Ni av de femten elevene vil bli helsefagarbeidere. De andre vil studere videre. HØYERE UTDANNING HELSEARBEIDERFAG STUDIE- KOMPETANSE HELSE- OG OPPVEKSTFAG Disse elevene må også regne med å jobbe i høstferier, vinterferier og sommerferier. På den måten «teller den ned» noe av læretida samtidig som de gjør unna en utdanning som normalt er fem år opplæring (to år i skole, to år i lære og et år påbygging til generell studiekompetanse) på fire år. Framtidas skole Et regjeringsoppnevnt utvalg skal vurdere i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i framtida. Utvalget, ledet av professor Sten Ludvigsen (Ludvigsenutvalget), skal levere sin endelige innstilling innen 15. juni Dårlig rykte ødelegger Du hører bare negative ting om å jobbe i helsesektoren, sier Kristin Jordalen, nyutdannet helsefagarbeider med hel, fast stilling i Vik kommune. Hun møtte mange motforestillinger da hun fortalte om yrkesvalget sitt: Mange sier de ikke vil bli helsefagarbeidere fordi du bare jobber med gamle, og at alle som jobber der er gamle husmødre på deltid. Men slik er det ikke, sier Kristin Jordalen. 14 < Fagbladet 8/2014

FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10. Rådmenn på topp lederkurs SIDE 32 Tar utdanning med stipend fra Fagforbundet SIDE 4. www.fagbladet.

FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10. Rådmenn på topp lederkurs SIDE 32 Tar utdanning med stipend fra Fagforbundet SIDE 4. www.fagbladet. Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON KONTOR < SEKSJON OG ADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 8-2014 < For medlemmer i Fagforbundet FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10 Rådmenn på topp

Detaljer

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsideillustrasjon: Vidar Eriksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet LIKESTILLING LANGT IFRA! Kontor og administrasjon Innhold Gode hjelpere

Detaljer

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

LIKESTILLING LANGT IFRA! www.fagbladet.no. Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsideillustrasjon: Vidar Eriksen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 2-2013 < For medlemmer i Fagforbundet LIKESTILLING LANGT IFRA! Samferdsel og teknisk Innhold En salong med kvalitet

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20

FULL FART PÅ HVILEPULS. Hvem skal eie vannet? Forgiftet av kvikksølv TEMA: Side 8 12. Side 49. PORTRETTET Side 20 Forsidefoto: Eivind Senneset < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 12-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Forgiftet av kvikksølv Side 49 TEMA: Hvem skal eie vannet? Side 8 12 FULL FART PÅ HVILEPULS PORTRETTET

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28

Detaljer

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB

Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet. Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 10-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Kuttet ut langturnus: NÅ GJØR VI EN BEDRE JOBB SIDE 10 Fast jobb etter 14 år SIDE

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer

Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4

Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4 Forsidefoto: Kjell Inge Søreide < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 9-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fikk etterbetalt over 100.000 SIDE 4 Masseflukt fra privatiserte barnehager SIDE 16

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 Selvhjulpne med hjemmetrenere SIDE 34 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen om lovlig jobb

Detaljer

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010.

Vant kampen mot uønsket deltid Side 8. Poliklinisk rusbehandling. Side 30. Fotoreportasjen: Helsa er god å ha. Nr. 11-2010. Forsidefoto: Mariann Dybdahl < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 11-2010 Fotoreportasjen: Helsa er god å ha Side 44 Poliklinisk rusbehandling Side 30 Vant kampen mot uønsket deltid Side 8 Kirke, kultur

Detaljer

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet.

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet. < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2015 < For medlemmer i Fagforbundet 1400 ekst PIMAN Forsidefoto: Christian Clausen ra timer i fag152hels1.indd 1 Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell

Detaljer

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32. www.fagbladet.no

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32 Nr. 9-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Magisk

Detaljer

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30. www.fagbladet.no

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30 Nr. 9-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Magisk alderdomside

Detaljer

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Nettjournal kan redde liv SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Nettjournal kan redde liv SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fosterhjem: 800 barn bor uten tilsyn Side 8 Molde best på bosetting SIDE 17 Nettjournal kan

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 På jakt etter renhold til dumpingpris SIDE 32 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen

Detaljer

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint i barnehagen SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no

800 barn bor uten tilsyn. Fosterhjem: Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint i barnehagen SIDE 30. Side 8. www.fagbladet.no Forsidefoto:Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 2-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Fosterhjem: 800 barn bor uten tilsyn Side 8 Molde best på bosetting SIDE 17 Maskulint

Detaljer

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema:

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Cool place, hot music SIDE 34. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Cool place, hot music SIDE 34. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem

Detaljer

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kontor og administrasjon

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kirke, kultur og oppvekst

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Samferdsel og teknisk Innhold

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Hjelpes tilbake til hverdagen SIDE 34. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Hjelpes tilbake til hverdagen SIDE 34. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Helse og sosial Innhold 30 Modne

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Toppen er proppen 30 Businesstanken

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Helsesekretærer fikk ny jobb SIDE 32. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Helsesekretærer fikk ny jobb SIDE 32. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler

Detaljer